UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ. Dr. Servet YETİM Genel Sekreter Yardımcısı Hakim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ. Dr. Servet YETİM Genel Sekreter Yardımcısı Hakim"

Transkript

1 UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Genel Sekreter Yardımcısı Hakim

2 YARGININ MODERNİZASYONU "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum." (Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp.'un (bir bilgisayar firması) başkanı 1977) Bugün sadece Türkiye de 45 Milyon kişi internet kullanmaktadır.

3 PROJENİN AMACI UYAP Yargıtay Bilgi Sistemi (UYAP) ile Yargıtay'daki idari ve yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması, şeffaf ve etkin mahkeme yönetimi ve elektronik arşivin oluşturulması hedeflenmiştir.

4 ORGANİZASYON ŞEMASI

5 PROJE AŞAMALARI 2003 sonu Yazılım Sözleşmesinin İmzalanması, 2004 Yazılım Geliştirme, 2005 Yazılım Yaygınlaştırma, Yazılım Uygulama, 2011 Elektronik imza uygulamalarının tamamlanması, Yerli sermaye kullanılmıştır, Yazılım Türk mühendislerince geliştirilmiştir, Yazılım açısından dışarıya bağımlığı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir, Yargıtay kendi yazılımını kendisi geliştirmektedir, Dünyanın örnek aldığı bir proje olma başarısını göstermiştir,

6 SAYILARLA YARGITAY 387 Yargıtay üyesi, 1001 Tetkik Hakimi, 229 Cumhuriyet Savcısı, 1500 Personel, 23 Hukuk Dairesi Başkanlığı, 15 Ceza Dairesi Başkanlığı, Ve idari birimler,

7 DONANIM SAYILARI (YARGITAY) 2000 adet dizüstü bilgisayar, 1031 adet masa üstü bilgisayar, 1377 adet yazıcı, 313 adet tarayıcı, adet network ucu, Müzakere Salonu Sistemleri, E-imza altyapısı, Görsel Dosya inceleme, Her türlü veriye erişim,

8 DONANIM SAYILARI (ADALET BAKANLIĞI) adet dizüstü bilgisayar, adet masa üstü bilgisayar, adet yazıcı, adet tarayıcı, adet network ucu,

9 UYGULANDIĞI BİRİMLER 1. Yargılama faaliyetlerinde, 2. İdari Birimlerde, 1. Özel Kalem Müdürlüğünde, 2. Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğünde, 3. Personel ve Eğitim Müdürlüğünde, 4. Eğitim ve Sosyal İşlerde, 5. İdari Mali İşlerde, 6. Tasnif Kurulunda, 7. Yayın Kurulunda, 8. Poliklinikte, 9. Tedavi Bürosunda, 10. Kütüphanede, 11. Sivil Savunma Uzmanlığı Alanında,

10 UYGULANDIĞI BİRİMLER 12. Lojman Müdürlüğünde 13. Üye Sicil Bürosunda 14. Daire Müdürlüğünde 15. Strateji İşleri Müdürlüğünde 16. Genel Yazı İşleri Müdürlüğünde 3. Siyasi Parti kayıtlarında 4. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile tüm idari birimlerin yazışmalarında,

11 UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Esas Kayıt tk Ön İnceleme tk Dur. Masası tk Teb. Masası tk Tevzi tk Dos.Yönetimi Tk101010(C) TK101040(H) HUKUK ALTSİSTEMİ Aidiyet Gündem Müzakere Karar İlam Tk101048(H) Tk101021(C) Y.İ.M. Tk101037(H) Tk (C) Ön İnceleme tk Duruşmalı Tebliğname Dur. Masası tk Teb. Masası tk İnceleme Tevzi tk Posta Tk101024(C) TK101051(H) Tutuklu Tut.Dos.İnc. tk Tebligat Ara Karar Karar CEZA ALTSİSTEMİ

12 ENTEGRASYON TAMAMLANAN ENTEGRASYONLAR - Adalet Bakanlığı, HSYK, AYM, - Mernis, AKS - Emniyet (POLNET, Araç Tescil) - Takbis - PTT (Tebligat Takip, Çek Hesabı Sorgu) - SGK (Sorgu) - OSYM - Dış İşleri Bakanlığı (Konsolosluk Net) - KIHBI - TELEKOMÜNİKASYON Ü.K - AVEA (SMS, Mobil İmza) - TURKCELL (SMS, Mobil İmza) - VODAFONE (SMS) -Türk Telekom (Sesli Mesaj) - Adli Sicil G.M. - Türksat (e-devlet, mobil imza ) - Merkez Bankası - Vakıf Bank

13 ENTEGRASYON DEVAM EDEN ENTEGRASYONLAR -SGK (Maaş hesaplarına takyit-eyazışma - Turkcell- Mobil UYAP, MABS - PTT- Çek hesabından masraf ödeme, e-yazışma, e-tebligat - Sanayi Bakanlığı( MERSiS, TBS) - Gümrük Müsteşarlığı: veri paylaşımı - Gelir İdaresi Başk. : e-ödeme, e-yazışma - E-Yazışma : Bankalar, Dışişleri, İçişleri, Cum. Başk, Başbakanlık, Tapu Kadastro - SOYBİS (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ) - İSKİ - KİK - Noterler Birliği - Barolar Birliği: BaroKart, Turnike - Denizcilik Müsteşarlığı

14 Adliye Noterler-Barolar Birliği. Adalet Bakanlığı Nüfus ve Vat. Müd. YARGITAY Tapu ve Kad. Müd. Adliye Kolluk Kuvvetleri Diğer Kamu Kurumları

15 ELEKTRONİK DOSYA 1. İlk derece mahkemelerinden dosyalar elektronik dosya olarak gelmektedir. 2. Bu dosyaların; 1. Esas kayıt işlemleri, 2. Otomatik Esas ve karar numarası verme işlemleri, 3. Duruşma işlemleri, 4. Tebligat/davetiye hazırlama, 5. Dosya inceleme / rapor, ilam hazırlama işlemi, 6. Her türlü defterin tutulması işlemi,

16 ELEKTRONİK DOSYA 3. Seri dava dosyaları işlemleri, 4. Şablon özelleştirme işlemleri, 5. Her türlü evrak içinde arama işlemi, 6. Adli yazışmaların tamamı sistem üzerinden yapılabilme, 8. Bütün kullanıcılara e-posta hesapları tanımlanmıştır. Bu hesaplar Portal hesabı ile entegre edilmiştir. 9. Vekil bilgileri devamlı olarak güncellenmekte, 10. Her türlü rapor ve istatistik sistem üzerinden alınabilmektedir.

17 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1. Hukuk Dairelerinden 23/23 2. Ceza Dairelerinden 15/15 3. Üyelerin 387/387, (YO) 4. Tetkik hakimlerinin 1001/1001, 5. C. Savcılarının 229/229, 6. Personelin %90 e-imzası mevcuttur. 7. Adli ve idari faaliyetler, 8. Sisteme güvenli erişim, 1. Bilgisayar açılış şifresi ile erişim sağlanmaktadır, 2. Sisteme kullanıcı şifresi ile veya 3. Elektronik imza ile güvenli bir şekilde erişilmektedir.

18 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1. Tüm daire Başkanlıklarında ilk derece mahkemelerine kağıt ortamında ilam gönderilmemektedir, 2. Tehiri icra kararları elektronik imzalı olarak gönderilmektedir, 3. Kağıt ortamı terk edildiğinde yıllık, Top kağıt= sh.= TL Kağıt tasarrufu, Adet toner= TL Toner tasarrufu + Yazıcı= Çevreye korumaya katkı sağlanmış olacaktır.

19

20 CEZA GENEL KURULU SALONU

21 DURUŞMA / MÜZAKERE SALONLARI

22 MÜZAKERE SALONUNDA 1.

23 ELEKTRONİK DOSYA Nüfus kayıtları, Adli Sicil kayıtları, Ehliyet ve Trafik Tescil kayıtları, Tutuklu/hükümlü bilgileri, Bir kısım tapu kayıtları, Pasaport bilgileri, Sosyal güvenlik bilgileri, Tebligat safahat aşamaları,. Online alınabilmektedir.

24 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ELEKTRONİK İŞLEMLER Madde ) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır

25 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ELEKTRONİK İŞLEMLER Madde ) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir..

26 ELEKTRONİK HİZMETLER** 1. Doküman Yönetim Sistemi, 2. Karar Arama, 3. Dosya Sorgu, 4. Emsal Karar Arama, 5. UYAP Mevzuatı, 6. UYAP Bilgi Bankası, 7. AİHM Kararları, 8. SMS Bilgi Sistemi,

27 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İN KAMU HİZMETLERİ ÖDÜLLERİ ARASINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI ABD nin New York şehrinde Haziran 2012 de gerçekleştirilecek olan törende UYAP SMS BİLGİ PROJESİ KAMU HİZMETLERİNDE YOLSUZLUĞU ÖNLEME VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür.

28 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ AVRUPA E-DEVLET ÖDÜLLERİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI ABD nin New York şehrinde 20 Kasım 2009 tarihinde yapılan Avrupa e-devlet Ödüllerinde toplam 31 devlete ait 259 proje arasından İdari Etkinliği ve Etkililiği Artıran e- Devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP Projesi finalist olmuş, vatandaşlara Yönelik e-devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP SMS Bilgi Sistemi Birincilik ödülünü kazanmıştır.

29 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP, Oracle Tarafından Düzenlenen En Çevreci Projeler Yarışmasında Ödül Kazandı. ABD nin San Francisco şehrinde 12 Ekim 2009 tarihinde yapılan "Oracle Açık Dünya" etkinliğinde, çevreye faydalı bir etki oluşturan, kağıt tüketimini azaltan, iş süreçlerini etkili hale getirip zaman, işgücü ve kağıttan tasarruf sağlayan proje olarak en çevreci proje seçilmiştir.

30 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi Adaletin Kristal Terazisi yarışmasında İkinci olmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Adaletin Kristal Terazisi yarışmasında Ekim 2008 Avrupa hukuk ağından 38 proje arasından finale kalan 4 proje arasına girmiş ve birinciliğe aday olarak seçilmiştir.

31 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER ABD BİLGİSAYAR DÜNYASI ONUR PROGRAMINDA (The Computerworld Honors Program) Seçkin (Laureate) onuruna layık görülerek altın madalya almıştır. UYAP, 21. Yüzyıl başarı ödüllerinde e-devlet alanında dünya çapında en iyi e-adalet projesi olma başarısını göstermiştir.

32 UYAP HAKKINDA İNCELEME YAPAN ÜLKELER İNGİLTERE ALMANYA KAZAKİSTAN İSVEÇ MISIR HOLLANDA BOSNA-HERSEK SURİYE ÇEK CUMHURİYETİ GÜRCİSTAN MAKEDONYA POLONYA AZERBAYCAN..

33 SORULARLA UYAP 1. Yargıtay Başkanlığının kullandığı yazılım nasıl geliştirilmektedir? Yargıtay Başkanlığı yazılım ekibini kendi birimlerinde istihdam etmekte olup, yüksek mahkemede kullanılan UYAP projesinin her türlü yazılımı Yargıtay ın kendi personeli tarafından geliştirilmektedir.

34 SORULARLA UYAP 2. Kullanıcı yetkileri nasıl tanımlanmaktadır? Mevzuattaki kullanıcıların yetkileri kapsamında yazılım geliştirilmiş olup Yargıtay Başkanlığındaki admin (yönetici) yetkisi olan kişiler ilgili daire başkanlıklarının resmi taleplerine uygun olarak yetkileri tanımlamaktadırlar.

35 SORULARLA UYAP 3. Yargıtay daki Daire Başkanlıkları ilk derece mahkemelerine ait dosyaları görüntüleyebilmekte midir? İlk derece mahkemelerinden temyiz edilen dava dosyaları ilk derece mahkemesindeki yetkili kişinin onayı ile Yargıtay ın kullandığı UYAP Yargıtay bilgi sistemine aktarılmaktadır. Esas kaydı yapılmak suretiyle ilk derece mahkemesi dosya bilgilerine ulaşılabilmektedir.

36 SORULARLA UYAP 4. İlk derece mahkemeleri Yargıtay daki dosyaları görüntüleyebilmekte midir? UYAP Yargıtay Bilgi Sisteminde incelenen dava dosyaları karara bağlanıp kesinleştirildiğinde ilk derece mahkemelerine intikal etmekte olup ancak bu durumda ilk derece mahkemeleri dava dosyalarını görebilmektedirler. Dosya Yargıtay dayken ilk derece mahkemeleri yahut başkaca herhangi bir birim Yargıtay daki dosyayı görüntüleyemez, aynı şekilde ilk derece mahkemesindeki dosyaları da temyiz edilmediği müddetçe Yargıtay dan herhangi bir kişi görüntüleyemez.

37 SORULARLA UYAP 5. Sistem güvenliği nasıl sağlanmaktadır? Mevzuattaki görevlere göre kullanıcılara sistemde yetkiler tanımlanmış olup, kullanıcılar kendi kullanıcı şifreleriyle yahut elektronik imzalarıyla sisteme erişebilmektedirler. Çok kısa bir süre sonra ise sadece elektronik imza ile sisteme erişim mümkün olacaktır.

38 SORULARLA UYAP 6. İlk derece mahkemelerinde entegrasyon nasıl sağlanmıştır? Kamu maliyetlerinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla aynı sunucularda çalışan fakat birbirleriyle irtibat kurabilen ilk derece mahkemelerinin yazılımı ve Yargıtay yazılımı ayrı ayrı geliştirilmiş olup yazılımı geliştiren birimler her iki kurumunda farklıdır. Birimler birbirlerinin yazılımlarına müdahale edemedikleri gibi, birbirlerinin yetkilerini de kullanamazlar. Vatandaşa daha hızlı verimli ve etkin hizmet vermek amacıyla bu sistemler entegre bir şekilde çalışmak üzere planlanıp hayata geçirilmiştir.

39 SORULARLA UYAP 7. Yargıtay ın ayrıca bir bilgi işlem merkezi birimi ve bütçesi var mıdır? Yargıtay ın bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek üzere ayrı bir müdürlüğü ve müstekil bir bütçesi bulunmaktadır. Donanım, yazılımı ve benzeri nitelikteki her türlü hizmet bu birim ve bütçe vasıtasıyla yapılmaktadır.

40 SORULARLA UYAP 8. Yargıtay kararlarına erişim mümkün müdür? Yargıtay ın emsal niteliğindeki kararları internet sayfasındaki emsal karar arama sayfasından kişisel veriler temizlenmek suretiyle yayınlanmakta olup, herkese açıktır. Yargıtay ın bütün kararlarına ise dosya kapandıktan sonra hakim savcı sınıfından olan herkes UYAP vasıtasıyla erişebilmektedir.

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor

SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor SGK Bilişimle Büyüyor Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor Misyonumuz Ülkemizde yaşanan değişim ve dönüşüm zincirinin en önemli halkalarından biri

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 25- GÜMRÜK BİRLİĞİ 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 25.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin,

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi Unutmayalım Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Oturma ve çalışma izinlerinizin süresinin, Aracınızın kasko ve sigorta poliçelerinin, Ehliyetinizin

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR...

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

TBMM Bilgi İşlem Müdürü Dr. Zeki Çiftçi: Meclis te, erişim ve mobilite odaklı projelere ağırlık verilecek

TBMM Bilgi İşlem Müdürü Dr. Zeki Çiftçi: Meclis te, erişim ve mobilite odaklı projelere ağırlık verilecek TBMM Bilgi İşlem Müdürü Dr. Zeki Çiftçi: Meclis te, erişim ve mobilite odaklı projelere ağırlık verilecek Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıttığımız İç süreçlerinde sayısal dönüşümü

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur. I. İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A. Konusu Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen hâkim adaylığı sürecinin irdelenerek söz konusu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü e-posta: eakin@cu.edu.tr Öğr. Gör. Emre SEZGİN Çukurova Üniversitesi

Detaylı