İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK"

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ TÜRKİYE DE YÜKSEK KORUMA DEĞERİNE SAHİP AKDENİZ ORMANLARI ENTEGRE YÖNETİM PROJESİ (GEF 5) AKDENİZ ORMAN EKOSİSTEMLERİNİN ÜRÜN VE HİZMET ÜRETİMİNİN KÜRESEL DEĞİŞİKLİKLER BAĞLAMINDA İYİLEŞTİRİLMESİ (FFEM PROJESİ) ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ MURAT HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ KESTANE KANSERİNİN YÖNETİMİ VE ORMAN SAĞLIĞI VE HAYATİYETİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KAPASİTENİN ARTIRILMASI TCP/TUR/ ORMANLARIN SU KULLANIMI BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ UYGULAMALARI İÇİN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ - 2. AŞAMA AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA KARBON SERTİFİKASYONU SİSTEMİ KURMAK ORMAN KARBONU PİYASALARI İÇİN OGM NİN KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 26 B. TAMAMLANMIŞ PROJELER 27 1 ODUN ENERJİSİ EĞİTİM AĞI (WETnet) PROJESİ BİYOKÜTLE, BİYOKÜTLE-KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 33 3 SURİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ İÇİN AMENAJMAN PLAN YAPIMI VE ORMAN YANGIN YÖNETİM SİSTEMİNDE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ TÜRK ULUSAL ORMAN ENVANTERİ TEMELİ OLUŞTURULMASI 1. FAZ ORMANLARIN SU KULLANIMI BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ UYGULAMALARI İÇİN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ - 1. AŞAMA KÜRE DAĞLARI ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ANADOLU SU HAVZALARI REHABİLİTASYON PROJESİ DOĞU ANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYONU PROJESİ BTC BORU HATTINDA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI PROJESİ AKDENİZ ORMANLARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMU PROJESİ 47 BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE HAZIRLIK AŞASINDA OLAN AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ. 50 BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE BAKANLIĞIMIZIN ORTAK OLDUĞU ULUSAL GEF PROJELERİ 51 1

4 2010 YILINDAN ĠTĠBAREN TAMAMLANMIġ, DEVAM EDEN VE HAZIRLIK AġAMASINDAKĠ DIġ KAYNAKLI PROJELERĠN DAĠRE BAġKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI Daire BaĢkanlığı Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi BaĢkanlığı Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı Ağaçlandırma Dairesi BaĢkanlığı Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi BaĢkanlığı DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı TamamlanmıĢ DıĢ Kaynaklı Projeler Devam Eden DıĢ Kaynaklı Projeler Hazırlık AĢamasındaki DıĢ Kaynaklı Projeler

5 2

6 DEVAM EDEN PROJELER 3

7 4

8 PROJE ADI: MENA BÖLGESĠNDE ORMANCILIK POLĠTĠKALARININ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNE ADAPTASYONU PROJESĠ Hedefleri: MENA Bölgesinde önemli oranda orman alanına sahip ülkelerde iklim değiģikliği çerçevesinde orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi ve orman ile ilgili çevresel hizmetlerin korunması için politik Ģartların geliģtirilmesi Bütçesi: 7,5 milyon Euro (hibe) Uygulama Yılı: (6yıl) Proje Ortakları: Fas, Cezayir, Tunus, Lübnan, Suriye ve Türkiye nin ormancılıktan sorumlu birimleri Uygulayıcı KuruluĢ: GIZ (Alman Teknik ĠĢbirliği Kurumu) Yürütücü KuruluĢ: OGM DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı 1. Ulusal orman sektörü politikalarında; orman tabanlı ekosistem hizmetlerinin sosyoekonomik öneminin güçlendirilmesi 2. Ġlgili sektörlerin politikalarında orman tabanlı ekosistem hizmetlerinin sosyo-ekonomik öneminin güçlendirilmesi 3. Ġklim değiģikliği konusunda kamuda iletiģim, bilgi ve farkındalığın artırılması 4.Ġklim değiģikliğine adaptasyon kapsamında dıģ destek ve ortaklıkların seferber edilmesi Ġlgili Personel: Projenin OGM adına odak noktalığı görevi tarih B.18.1.OGM sayılı resmi yazı gereğince DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı Mühendisi ġenay ÇELĠK tarafından yürütülmektedir. Proje Kapsamında Ülkemizce Kaydedilen GeliĢmeler: Tarihleri Arasında Ġstanbul da GerçekleĢtirilen ÇalıĢtay: Aralarında Türkiye nin de bulunduğu Fas, Cezayir, Tunus, Suriye ve Lübnan olmak üzere 6 ülkede yürütülecek olan MENA Bölgesinde (Akdeniz in Kuzey Afrika Sınırı ve Orta Doğu) Ormancılık Politikalarının Ġklim DeğiĢikliğine Adaptasyonu Projesinin açılıģ çalıģtayı 28 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasında Ġstanbul da yapılmıģtır. Bu çalıģtay esnasında Akdeniz Ormancılığı ile iliģkili aralarında Silvamed in de yer aldığı 11 uluslararası kuruluģ Akdeniz Ormanları ĠĢbirliği Ortaklığı (CPMF) anlaģması imzalanmıģtır. Bu kuruluģlar; Agence Française de Développement / Fonds Français pour l Environnement Mondial (AFD/FFEM)(Fransız Kalkınma Ajansı/Fransız Küresel Çevre) Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM) (Uluslararası Akdeniz Ormanları Birliği) 5

9 European Forest Institute - Mediterranean Regional Office (EFIMED) Avrupa Orman Enstitüsü- Akdeniz Bölge Ofisi The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Uluslararası Alman Teknik iģbirliği Örgütü International Union for Conservation of Nature - Centre for Mediterranean Cooperation (IUCN - Med) (Dünya Doğa Koruma Birliği Akdeniz Bölge Ofisi) Ministère de l Alimentation, de l Agriculture et de la Pêche de France (Gıda Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı) Plan Bleu/ Mediterranean Action Plan (PB/PAM) (Plan Bleu/ Akdeniz Eylem Planı) World Wide Fund For Nature - Mediterranean Initiative (WWF-Med) (Doğal Hayatı Koruma Birliği Akdeniz Ofisi) Office National des Forêts - International (ONF-I) (Fransa Orman Genel Müdürlüğü) Mediterranean Model Forest Network (MMFN) (Akdeniz Model Orman Ağı) 4 Nisan 2011 tarihinde Fransa-Avignon da Yapılan MENA Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı: Proje kapsamında iklim değiģikliği ve orman idaresi çalıģmaları çerçevesinde Mevcut Durum Analizi yapılmıģ ve bu analiz sonucunda Türkiye raporu hazırlanmıģtır. 4-9 Nisan 2011 tarihleri arasında Fransa nın Avignon kentinde gerçekleģtirilen 2. Akdeniz Ormanları Haftası etkinliği kapsamında 6 ülke katılımı ile gerçekleģtirilen MENA projesi yürütme kurulu toplantısına iģtirak edilmiģ, toplantıda Proje kapsamında Türkiye nin faydalanabileceği alanlarla ilgili olarak hazırlanan ülke sunumu yapılmıģtır. Göreve iliģkin rapor hazırlanarak OGM web sayfasında yayınlanmıģtır. Tunus ta Haziran 2011 tarihlerinde yapılan Ekosistemler ve Biyolojik ÇeĢitliliğin Ekonomisi: MENA Bölgesinde Orman Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Konferansı: Tunus ta Haziran 2011 tarihlerinde yapılan Ekosistemler ve Biyolojik ÇeĢitliliğin Ekonomisi: MENA Bölgesinde Orman Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Konferansı na katılım sağlanmıģtır. Göreve iliģkin hazırlanarak OGM web sayfasında yayınlanmıģtır. 6

10 OECD ÇalıĢtay Hazırlık Toplantısı: 14 ġubat 2012 tarihinde MENA Projesi kapsamında Ankara Limak Ambassadore Otel de Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Alman Teknik ĠĢbirliği Örgütü (GIZ) Metodolojisine Dayalı Bir Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Eğitimi Hazırlık ÇalıĢtayı düzenlenmiģtir. ÇalıĢtaya ormancılık (OGM), çevre (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı), tarım (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), su (Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü) ve enerji (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) sektörlerinin MENA ÇalıĢma Grubu üyeleri, Proje Ulusal DanıĢmanı Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu katılmıģtır. Mersin Sedir ve Ardıç Sahaları Teknik Ġnceleme Gezisi: MENA Projesi kapsamında Fas, Cezayir, Tunus, Suriye ve Lübnan ile yürütülen ikili iģbirlikleri çerçevesinde Lübnan Ormancılık yetkililerinin talebi üzerine Türkiye nin Sedir ve Ardıç Rehabilitasyonu uygulama tecrübelerini aktarmak amacıyla 6-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında Mersin de bir toplantı ve Sedir ve Ardıç Sahaları Teknik Ġnceleme Gezisi gerçekleģtirilmiģtir. Lübnan, Cezayir ve Fas ormancılık heyetlerinin katılımı ile düzenlenen programda Mersin örneği ile Türkiye de Sedir ve Ardıç ormancılığının tanıtımı yapılarak ilgili ülkelerle teorik bilgiler ve tecrübeler paylaģılmıģ, uygulamalar yerinde incelenmiģtir. MENA Ülkeleri Orman Ġdareleri Üst Yönetim Ormancılık Politikaları Toplantısı: Haziran 2012 tarihleri arasında Lübnan ın baģkenti Beyrut ta MENA Ülkeleri Orman Ġdareleri Üst Yönetim Ormancılık Politikaları Toplantısı yapılmıģtır. BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (UNCSD) Rio+20 Zirvesi nde MENA Projesi Yan Etkinliği: BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (UNCSD) Rio+20 Zirvesi çerçevesinde 18 Haziran 2012 de Rio da düzenlenen MENA Projesi yan etkinliğine kurumumuzu temsilen katılım sağlanmıģ ve MENA Bölgesi Ormanları için sürdürülebilir orman yönetiminin önemi ve Rio+20 konferansından beklentiler konusunda görüģ bildirilmiģtir. Sektörler Arası ĠletiĢim ÇalıĢtayı: MENA Projesi sürecinde yer alan sektörler arasındaki iletiģimi güçlendirmek amacıyla 5-8 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara Hilton Otel de dört günlük bir eğitim çalıģtayı yapılmıģtır. Çoklu PaydaĢ Diyaloğu ÇalıĢtayına ormancılık sektörü ve ilgili sektörlerden; çevre, tarım, su, enerji sektörleri ve Orman Mühendisleri Odası temsilcileri katılmıģtır. ÇalıĢtayda diyalog geliģtime teknikleri, sektörler arası diyalog geliģtirme yöntemleri bu yöntemlerin MENA projesi örneğinde uygulanması gibi baģlıklar altında uygulamalar yapılmıģ, Proje sürecinde faydalı olabilecek konular, uygulamalar netleģtirilerek iletiģimin güçlendirilmesi kapsamında bundan sonra atılacak adımlar için yol haritası çizilmiģtir. 7

11 Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Alman Teknik ĠĢbirliği Örgütü (GIZ) Metodolojisine Dayalı Bir Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Eğitimi: Kasım 2012 tarihleri arasında Adana Seyhan Otel de Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Alman Teknik ĠĢbirliği Örgütü (GIZ) Metodolojisine Dayalı Bir Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Eğitimi uygulaması çalıģtayı yapılmıģtır. ÇalıĢtayda eğitimci olarak MENA Projesi Ulusal DanıĢmanı Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇĠOĞLU, GIZ Proje Yöneticisi Ludwig LĠAGRE ve GIZ-ECO DanıĢmanı Mario DONGA görev almıģtır. Ormancılık (OGM ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü), çevre (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı), tarım (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı), su (Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü) ve enerji (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) sektörlerinin MENA ÇalıĢma Grubu üyeleri ve diğer temsilcilerin katıldığı çalıģtayda Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Alman Teknik ĠĢbirliği Örgütü (GIZ) Metodolojisine Dayalı Bir Ġklim DeğiĢikliğine Uyum Eğitimi uygulaması yapılarak, metodoloji Seyhan Havzasına uyarlanmıģ, çalıģma grupları halinde çalıģmalar yürütülmüģtür. Adana da yürütülen teknik inceleme ve çalıģmalar danıģmanlar tarafından rapor edilmiģtir. Türk Heyetin Fas Ziyareti: Ekim 2012 tarihleri arasında SilvaMED (Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi) ve CPMF (Akdeniz Ormanları ĠĢbirliği Ortaklığı) çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü'nden bir heyet Fas a çalıģma gezisinde bulunmuģtur. Heyet Sedir ve Ardıçta Rehabilitasyon Teknikleri ile ilgili olarak Fas taki ormancılık uygulamalarını incelemiģ ve ülkemizdeki Sedir ağaçlandırmaları, fidanlıklar, yangınla mücadele çalıģmaları ve ORKÖY çalıģmaları gibi ormancılık çalıģmaları hakkında Fas lı ormancılara bilgiler aktarmıģtır. Türk Heyetin Cezayir Ziyareti: 22 Kasım-1Aralık 2012 tarihleri arasında SilvaMED (Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi) ve CPMF (Akdeniz Ormanları ĠĢbirliği Ortaklığı) çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü'nden bir heyet Cezayir e çalıģma gezisinde bulunmuģtur. Heyet, Sedir ve Ardıçta Rehabilitasyon Teknikleri ile ilgili olarak Cezayir deki ormancılık uygulamalarını incelemiģ ve ülkemizdeki Sedir ağaçlandırmaları, fidanlıkları konusunda bilgiler vermiģtir. Cezayirli yetkililerin talebi üzerine Cezayir de Sedir fidanlıkları kurulmasında ülkemizin teknik destek vermesi plana alınmıģtır. Finansman Yapısını Güçlendirmek Üzerine Uzmanlar Toplantısı na Katılım: Ocak 2013 tarihlerinde MENA Projesi kapsamında Kosta Rika da düzenlenen Ulusal Orman Fonları Vasıtasıyla Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ġçin Finansman Yapısını Güçlendirmek Üzerine Uzmanlar Toplantısı na katılım sağlanmıģtır. III. Akdeniz Ormanları Haftası na Katılım: Mart 2013 tarihlerinde Cezayir in Tlemcen kentinde düzenlenen III. Akdeniz Ormanları Haftası organizasyonuna MENA Projesi desteği ile bir personel katılım sağlamıģtır. 8

12 Ġzmir de Fıstık Çamı Teknik Gezi Programı: Haziran 2013 tarihleri arasında MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Bölgesinde Ormancılık Politikalarının Ġklim DeğiĢikliğine Adaptasyonu Projesi ( ) kapsamında ormancılık konusunda ülkeler arası ikili iģbirlikleri çerçevesinde projenin yürütüldüğü ülkelerden Tunus Fas ve Cezayir den gelen teknik personelden oluģan heyetle Ġzmir de Fıstık Çamı Teknik Gezi Programı gerçekleģtirilmiģtir. Organizasyonu Genel Müdürlüğümüz DıĢ Kaynaklı Projeler ġube Müdürlüğü ve Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü nce gerçekleģtirilen programda birinci gün açılıģ toplantısı ve sunumlar, ikinci ve üçüncü gün uygulama alanları gezileri ve dördüncü gün değerlendirme toplantısı aktiviteleri yer almıģtır. MENA Projesi Değerlendirme Toplantısı/ Fas: Eylül 2013 tarihlerinde Fas ın Rabat kentinde Bölgesel Silva Mediterranea CPMF (MENA) Projesi Etkilerinin Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı gerçekleģtirilmiģtir. Bu çalıģtaya Orman Genel Müdür Yardımcısı Ġsmail Üzmez, DıĢ ĠliĢkiler, Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanı Dr. Ahmet Ġpek, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu katılım sağlamıģtır. ÇalıĢtay Ģeklinde gerçekleģtirilen toplantıda MENA projesi kapsamında ilgili ülkelerde proje baģlangıcından itibaren yürütülen faaliyetler ele alınarak gelecek faaliyetlerle ilgili yol haritası çizilmiģtir. 9

13 PROJE ADI: TÜRKĠYE DE YÜKSEK KORUMA DEĞERĠNE SAHĠP AKDENĠZ ORMANLARI ENTEGRE YÖNETĠM PROJESĠ (GEF 5) Hedefleri: Akdeniz orman bölgesindeki yüksek koruma değerli ormanların çok yönlü faydalarını göstererek biyolojik çeģitliliğin ve karbon depolamasının garanti altına alınması için Türkiye de ormanların yönetiminde entegre yönetim anlayıģının uygulanmasını teģvik etmektir. Proje, GEF5 hedeflerinden sera gazı azaltım, biyolojik çeģitlilik ve sürdürülebilir orman yönetimi hedeflerine hizmet etmektedir. GEF kaynakları sera gazı salınımlarını azaltıp karbon tutma tedbirlerini geliģtirirken, orman amenajman sistemine korunan ormanların entegre edilmesi için bir model oluģturmuģ olacaktır. Bütçesi: $ ( $ Hibe) Finans Sağlayıcı KuruluĢlar ve Bütçe Detayları: Sorumlu Kurum GEF OGM UNDP GIZ WWF Türkiye Doğa Koruma Merkezi Orman Mühendisleri Odası Orkoop, Orman Koop. Mkz Birliği Gold Standart Vakfı Miktar (ABD Doları) nakdi hibe ayni ( nakdi ayni) ayni ayni ayni ayni ayni ayni Uygulama Yılı: (5 yıl) Uygulayıcı KuruluĢ: BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yürütücü KuruluĢ: Orman Genel Müdürlüğü/DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı Proje BileĢenleri: 1. Projenin uygulanacağı alanlarda entegre orman yönetimi için yasal ve kurumsal çerçevenin oluģturulması, 10

14 2. Ormancılık sektöründe sera gazı (GHG) azaltım ve karbon tutunumunu artırıcı yöntemlerin uygulanması, 3. Akdeniz Bölgesindeki yüksek koruma değerli ormanların korunmasının güçlendirilmesi. Ġlgili Personel: tarih 28 no lu Olur gereğince projenin odak noktası olarak DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı Mühendisi Kıymet KELEġ ve koordinatörlük görevini yürütmek üzere DıĢ Kaynaklı Projeler ġube Müdürü Ümit TURHAN, DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı Mühendisleri Nihat KARAKAYA, Ali Murat GÜLSOY görevlendirilmiģtir. Projede uygulanması öngörülen baģlıca faaliyetler: Ormancılık Faaliyetlerinde Veri Tabanı OluĢturulması Orman Yangınları Eğitimi Orköy Hizmetlerinin Arttırılması (GüneĢ Enerji Sistemi) Odun DıĢı Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesi Rehabilitasyon ve Diğer Silvikültür Faaliyetlerinin Arttırılması Karbon Envanteri Proje Kapsamında Ülkemizce Kaydedilen GeliĢmeler: Proje uygulaması için Akdeniz Bölgesinde 5 pilot uygulama alanı belirlendi. Belirlene pilot bölgeler; 1-Muğla Orman Bölge Müdürlüğü- Köyceğiz Orman ĠĢletme Müdürlüğü 2-KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlüğü- Andırın Orman ĠĢletme Müdürlüğü 3-Antalya Orman Bölge Müdürlüğü- GazipaĢa Orman ĠĢletme Müdürlüğü 4-Adana Orman Bölge Müdürlüğü- Pos Orman ĠĢletme Müdürlüğü 5-Mersin Orman Bölge Müdürlüğü- Gülnar Orman ĠĢletme Müdürlüğü Projenin hazırlanması için 8 ulusal uzmandan oluģan ilk ekip toplantısı 6 Ocak 2012 de BM binasında gerçekleģtirilmiģtir. Projenin katılımcı bir Ģekilde hazırlanması ve Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarının tam olarak proje içerisine entegre edilmesi amacıyla Daire BaĢkanlıklarının proje hazırlık sürecine katılımını sağlamak için teknik elemanlar ile bir ekip oluģturulmuģtur.6 ġubat 2012 de OGM de teknik odak noktaları toplantısı yapılmıģtır Nisan 2012 tarihleri arasında belirlenen iģletme müdürlüklerinde, proje uygulama takvimine göre proje hazırlama süreci için teknik çalıģmalar yapılmıģtır. 11

15 Proje dokümanının yazım aģamasında Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya-Side de GEF5 Projesi Teknik ÇalıĢtayında; seçilen iģletme müdürlüklerinde (5 pilot bölge) yapılan teknik çalıģmalar ve elde edilen veriler değerlendirilmiģtir. 17 Ekim 2012 tarihinde proje dokümanın son hali üzerinde ilgili dairelerin katılımı ile proje dokümanına eklenecek hususlar tartıģılmıģ olup ilgili baģkanlıkların görüģlerinin yazılı olarak bildirilmesi istenmiģtir. 14 Kasım 2012 tarihinde MüsteĢar Yardımcımız Dr. Mahir KÜÇÜK, OGM, Orman Su ĠĢleri Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, UNDP ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile Ulusal DanıĢmanların katılımı ile yapılan toplantıda proje ve hazırlanma süreci hakkında bilgi aktarımı yapılmıģ ve Proje GEF sekretaryasına gönderilerek onaya sunulmuģtur. Proje tarihli onay belgesi ile GEF tarafından onaylanmıģtır. 1 ġubat 2013 tarihinde BirleĢmiĢ Milletler binasında MüsteĢar Yardımcımız Dr. Mahir KÜÇÜK, Genel Müdürümüz Ġbrahim ÇĠFTÇĠ ve diğer OGM, Bakanlık ve UNDP temsilcilerinin katılımı ile gerçekleģtirilmiģ olan Yerel Proje Değerlendirme Toplantısında (LPAC) Kalkınma Bakanlığı ve DıĢ ĠĢleri Bakanlığı yetkililerine bilgi verilerek, gerekli değerlendirmelerden sonra resmi süreç baģlatılmıģtır. 6 ġubat 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı nda yapılan toplantıda eģ finansman detayları, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ndan alınan tüm görüģler ve dipnotlar proje dokümanına ilave edilmesinin ardından 20 ġubat 2013 tarihinde proje dokümanı UNDP Türkiye tarafından DıĢiĢleri Bakanlığı na imza için gönderilmiģtir. Bu aģamanın ardından projenin uygulama süreci baģlatılacaktır. DıĢiĢleri Bakanlığı resmi süreç sırasında Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığından görüģ sormuģ olup bu süreçte Orman Genel Müdürlüğü görüģlerini tarihinde Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına iletmiģtir. Ancak Kalkınma Bakanlığı görüģleri DıĢiĢleri Bakanlığına iletilmeden önce proje sahibi Orman Genel Müdürlüğünden proje dokümanında bazı değiģiklikler yapması talep edilmiģtir. Bu gaye ile Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ve UNDP yetkilisinin katıldığı de Kalkınma Bakanlığı nda gerçekleģtirilen bir toplantıda yapılması istenen değiģikler ele alınarak proje dokümanına son hali verilmiģtir. Resmi süreç projenin son hali ile ilgili görüģler DıĢiĢleri Bakanlığına iletilerek tamamlanmıģtır. Projenin uygulama aģamasına geçilebilmesi için hazırlıklar baģlatılmıģtır. Uygulama yönetim yapısı oluģturulmuģ ve GEF5 proje teknik destek grubunda yer alacak personelin isim ve iletiģim bilgileri DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı tarafından tarihinde ilgili Daire BaĢkanlıklarından ve Orman Bölge Müdürlüklerinden resmi yazı ile talep edilerek oluģturulmuģtur Aralık 2013 tarihlerinde projenin ilk yıl uygulama faaliyetlerinin görüģüldüğü Teknik Destek Grubu Toplantısı Ankara da gerçekleģtirilmiģtir. 12

16 PROJE ADI: AKDENĠZ ORMAN EKOSĠSTEMLERĠNĠN ÜRÜN VE HĠZMET ÜRETĠMĠNĠN KÜRESEL DEĞĠġĠKLĠKLER BAĞLAMINDA ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ (FFEM PROJESĠ) Hedefleri: Ana hedef; Akdeniz orman alanlarının çevresel ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliği perspektifi içerisinde yönetilmesini ve/veya iyileģtirilmesini teģvik edilmesi. Projenin Amacı: Projede yer alan 4 bileģen kapsamında yapılacak saha çalıģmaları sonucunda elde edilecek bilgi ve deneyimlerin bölgede yer alan diğer paydaģlarla paylaģılarak koordinasyonun güçlendirilmesi yerel ve katılımcı yaklaģımların geliģtirilmesi. Proje Çerçevesi: Proje; FAO Akdeniz Orman Ekosistemleri, GIZ, Avrupa Birliği ve CPMF ye dahil olan diğer partnerler ile iģbirliği içerisinde yürütülecektir. Bu projenin uygulanmasından partner ülkelerin ve CPMF üyesi ülkelerin de desteğiyle öncelikli olarak FAO ve Plan Bleu sorumludur. Bütçesi: Toplam Bütçe: 8.5 milyon Euro Bütçe Detayları: Sorumlu Kurum Miktar ( ) FFEM GIZ Qualigouv (AIFM) MED For Climadapt (AIFM) EFIMED Foresterra MAAF Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Uygulama Yılı: (6 yıl) Proje Ortakları: Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan, Türkiye, Suriye Uygulayıcı KuruluĢ: FAO Silva Mediterranea Komitesi, Plan Bleu ( Akdenizde çevre sürdürülebilir geliģimi üzerine çalıģan özel bir kuruluģ) Yürütücü KuruluĢ: Orman Genel Müdürlüğü/DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı 13

17 Proje BileĢenleri: 1.Akdeniz Orman Ekosistemlerinin iklim değiģikliğinin etkilerine karģı hassasiyeti ve ormanların uyum kapasiteleriyle ilgili olarak yönetimi ve karar almayı kolaylaģtıran araçların ve verilerin üretilmesi, 2.Akdeniz orman ekosistemleri tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin sosyal ve ekonomik değerlerinin tahmin edilmesi, 3.Ülkesel ölçekte katılımcı yönetim yaklaģımlarının geliģtirilmesi, 4.Özellikle iklim değiģikliği (karbon yutakları) ile ilgili olarak Akdeniz orman ekosistemlerinde ürün ve hizmetlerin tedarikinin iyileģtirilmesi ve bu çabaların kıymetlendirilmesi. Ġlgili Personel: Projenin OGM Odak Noktalığı Görevi DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı Mühendisi AyĢe AYATA KELTEN tarafından yürütülmektedir. Beklenen Çıktılar: *Ülkelerce pilot sahalar önerilmesi ve bu sahaların Yönlendirme Komitesi tarafından onaylanması *Metodların ve verilerin bölgesel ölçeklere uyarlanması *Akdeniz bölgesinde yer alan ülkeler ve kuruluģlar arasında deneyimlerin paylaģılması *Proje sonuçlarının ve Akdeniz ormanı karakteristiklerinin iklim değiģikliği çerçevesinde uluslararası arenada tanıtılması Proje Kapsamında Ülkemizde Kaydedilen GeliĢmeler: 1) Eylül 2012 tarihleri arasında Italya/Roma'da gerçekleģtirilen 1.Yönlendirme Komitesi toplantısına katılım sağlanmıģtır. 2) Projenin odak noktası, her bir bileģen için tematik uzmanlar ve 2. ve 3. bileģen için ulusal uzmanlar belirlenmiģtir. 3) Proje kapsamında her ülkede ulusal çalıģtaylar yapılmıģ olup, ülkemizde de Ocak 2013 tarihlerinde Ankara da ulusal bir çalıģtay gerçekleģtirilmiģtir. ÇalıĢtaya FAO ve Plan Bleu uzmanları ile Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerinden temsilciler katılım sağlamıģtır. Bu çalıģtay sonucunda proje faaliyetlerinin uygulanması için Antalya Düzlerçamı proje pilot sahası olarak belirlenmiģtir. 4) Mayıs 2013 tarihleri arasında Ġspanya/Solsona'da gerçekleģtirilen "iklim değiģikliğine karģı hassasiyet konusunda genel bir metodoloji geliģtirilmesi ve uygulanması" konulu çalıģtaya katılım sağlanmıģtır. 5) 4-6 Haziran 2013 tarihleri arasında Lübnan/Beyrut'ta gerçekleģtirilen 2. Yönlendirme Komitesi toplantısına katılım sağlanmıģtır. 14

18 6) Projenin 3. BileĢeni olan yerel ve katılımcı yaklaģımların geliģtirilmesi konusunda metodolojilerin belirlenmesi amacıyla FAO ve Plan Bleu uzmanlarının yanı sıra, diğer partner ülkelerinin de katılımıyla Haziran 2013 tarihlerinde Antalya da uluslararası bir çalıģtay düzenlenmiģtir. 7) Ekim 2013 tarihleri arasında Fas/Rabat'ta gerçekleģtirilen "ormansızlaģmaya ve ormanların bozulmasına neden olan faktörlerin analizi" konulu toplantıya katılım sağlanmıģtır. 8) Projenin 2. ve 3. BileĢeni ile ilgili olarak Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da ulusal çalıģtaylar düzenlenmiģtir. Bu çalıģtay sonucunda 2. ve 3. BileĢenler için metodolojiler belirlenecek ve metodolojik kılavuzlar hazırlık çalıģmaları baģlatılmıģtır. 9) 2-3 Aralık 2013 tarihleri arasında Tunus/Hammamet'te gerçekleģtirilen 3. Yönlendirme Komitesi toplantısına katılım sağlanmıģtır. 15

19 PROJE ADI: ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ Hedefleri: Projenin genel hedefi Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileģtirilmesi (beklenen çıktı) sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Proje tamamlandığında; ha. toprak muhafaza tesis, ha. bozuk orman rehabilitasyonu, ha. mera rehabilitasyonu, - Doğal afetler risk değerlendirilmesi ve haritasının hazırlamıģ olması. -2 orman amenajman planının hazırlanmıģ ve onaylanmıģ olması (Erzurum ve Artvin de) -2 korunan alan (milli park ve yaban hayatı alanı) için planının hazırlanmıģ olması (Erzurum da bir milli park, Artvin de bir yaban hayatı planı) - Orman fidanlıklarının geliģtirilmesi -Tıbbi ve aromatik bitkiler için bir eylem planının hazırlanmıģ olması. -MH köylerinde 8003 m3 çiftlik havuzu, m3 sulama rezervuarı, m sulama boru hattı, m kanal inģaat/rehabilitasyonu ve 200 ha damlama sulama sistemi oluģturulması. -Proje MH lerindeki yaklaģık 893 hane için hayvan barınaklarının geliģtirilmesi -302 Ha alanda meyve bahçeleri oluģturulması ve iģletilmesi -207 aile serası (her biri 500 m2) oluģturulması ve haneler tarafından proje MH alanlarında iģletilmesi aileye arıcılık setlerinin verilmesi (örn. Arı kolonileriyle beraber 20 kovan ve malzeme) ve arıcılığın uygun biçimde yapılması -Orman köylülerine 400 adet güneģ enerjisi ile çalıģan ısıtıcı ve 800 adet ısı etken soba verilmesi. -Pazar analizinin yürütülmesi, Proje MH lerindeki köylülere pazarlama yardımı sağlanması -Projedeki MH lerde potansiyel geçimin iyileģtirilmesi yatırımları için fizibilite çalıģmalarının gerçekleģtirilmesi. Yerel köylülerin bu çalıģmaların sonuçlarından haberdar edilmesi ve finans kaynaklarına eriģim hususunda tavsiyede bulunulması, gerçekleģtirilmiģ olacaktır. 16

20 Bütçesi: Toplan Bütçe: Japon Yeni( TL.) Kur=1 Japon Yeni=0.020 TL. DıĢ Kaynak: japon yeni (JICA Japonya Uluslararası ĠĢbirliği Ajansı Kredisi)( TL) Ġç Kaynak: japon yeni (Hükümet katkısı)( tl) Uygulama Yılı: (8 yıl) Proje Ortakları: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, DSĠ Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Artvin, Erzurum ve Bayburt Ġl Özel Ġdareleri Uygulayıcı KuruluĢ: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Yürütücü KuruluĢ: Orman Genel Müdürlüğü (Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi BaĢkanlığı) Proje BileĢenleri: A)Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi B)Köylülerin Geçim ġartlarının ĠyileĢtirilmesi C)Kapasite GeliĢtirme Ġlgili Personel: Genel Müdür Yardımcısı Yunus ġeker (Proje Koordinatörü),Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi BaĢkanı Mahmut TEMĠZ (Proje Müdürü) Proje Kapsamında Ülkemizce Kaydedilen GeliĢmeler: -Erzurum-Oltu, Ġspir, Artvin-Yusufeli ve Bayburt-Masat mikro havzalarının planlama çalıģmaları tamamlandı, 5 mikro havzanın planlama çalıģması devam ediyor. -Erzurum, Artvin ve Bayburt ta 1400 hektar toprak muhafaza tesis çalıģması gerçekleģtirilmiģtir. -Bayburt ile Artvin-Ardanuç ve ġavģat Orman Fidanlıklarının iyileģtirilmesi çalıģmaları tamamlandı -Ġzleme ve Değerlendirme Sistemi oluģturulmasıyla ilgili olarak; 12 Mikro havzada; Erozyon Ġzleme (toplam 173 adet deneme alanı alınmıģtır) Vejetasyon Ġzleme (toplam 173 adet deneme alanı alınmıģtır) Sosyo-Ekonomik Ġzleme (toplam 29 köyde 453 hane halkı, 29 muhtar anketi yapılmıģtır) 17

21 CBS Tabanlı Ġzleme ve Değerlendirme Sistemi Kurulumu(finansal ve fiziksel izleme birinci faz tamamlanmıģtır) 2012 yılında baģlatılan çığ tehlike haritalaması iģinin tüm Çoruh havzasındaki arazi çalıģmalarının %75 i tamamlanmıģ olup Bayburt Ġli nin tehlike haritaları üretilmiģtir. Uygulama için 3 pilot alan seçildi. 1-Erzurum-Tortum-Peynirli, 2-Ġspir-BaĢyurt, 3-Artvin-Yusufeli-Yaylalar Mayıs 2013 tarihleri arasında ASHRP Uygulama illerinden Çorum ve Amasya ya, yaklaģık 90 proje köylüsünün katıldığı bir arazi gezisi organize edilmiģtir Ağustos 2013 tarihleri arasında, Arı YetiĢtiricileri Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, yöre arıcıları, üniversite öğretim üyeleri ve proje ekibinin katılımları(yaklaģık 60 katılımcı) ile Artvin-Camili yöresinde Camili Kafkas Arısı ve Balı Eğitim ve ÇalıĢtayı düzenlenmiģtir. - Proje uygulamaları ile ilgili; 1. ÇalıĢtay Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya da gerçekleģtirildi. 2. ÇalıĢtay 1-6 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya-Belek te gerçekleģtirildi. -Projenin web sayfası hazırlanarak, adresinden yayın hayatına baģlatılmıģtır. -Projenin logosu belirlenerek tüm proje yayın ve dokümanlarında kullanılmaya baģlanmıģtır. Proje broģürleri Ġngilizce ve Türkçe olarak bastırılmıģ ve dağıtılmıģtır. -Odun dıģı Ürünlerin envanter çalıģması baģlatılmıģtır. 18

22 PROJE ADI: MURAT HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ Hedefleri: Doğu Anadolu da, Fırat Nehrinin iki ana kolundan biri olan Murat Nehri boyunca Elazığ, MuĢ ve Bingöl illerini kapsamaktadır. Proje ile Bingöl (7), Elazığ (9) ve MuĢ (7) illerinin Murat Nehri havzasında kalan bölümünde seçilecek toplam 23 mikro havzada doğal kaynak bozulumunun önüne geçerek, havzanın üst kotlarında yaģayan halkın hayat standartlarını yükseltmek hedeflenmiģtir. Proje; havza rehabilitasyonu ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine yönelik katılımcı ve entegre yaklaģımlar konusunda kamuoyunun, politikacıların ve karar vericilerin farkındalıklarının arttırılması ile ormancılık ve diğer ilgili kuruluģların bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesini sağlayan katılımcı bir projedir. Arazi verimliliği artırılacak, proje alanında yaģayan yöre halkının geçim Ģartları iyileģtirilecek, hane halkının geliri artırılacak, marjinal alanlar üzerindeki baskı azaltılacak, çevre dostu tarım uygulamaları benimsetilerek yaygınlaģtırılacak, orman, tarım ve su kaynakları korunup geliģtirilecek, toprak aģınımı ve erozyon azaltılacak, taģkın ve sel zararları azaltılacak, istihdam sağlanacak, göç azaltılacak, kurumsal kapasite artırılacaktır. Bütçesi: Proje, BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından desteklenmektedir $ ı HĠBE olmak üzere $ ı IFAD, $ ı Devlet Katkısı ve $ ı Faydalanıcı Katkısı olmak üzere Projenin toplam bütçesi $ dır. Uygulama Yılı: (7 yıl) Proje Ortakları: Orman ve Su iģleri Bakanlığı ve (Orman Genel Müdürlüğü-uygulayıcı ve koordinatör birim) ve ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü- izleme ve değerlendirme birimi) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Uygulayıcı KuruluĢ: Orman Genel Müdürlüğü Yürütücü KuruluĢ: Orman Genel Müdürlüğü Proje BileĢenleri: 1- Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve GeliĢtirilmesine Yönelik Yatırımlar 2- Geçim Kaynaklarının ĠyileĢtirilmesine Yönelik Yatırımlar 3- Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 4- Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Ġlgili Personel: Proje Yöneticisi: Yunus ġeker (OGM Genel Müdür Yardımcısı) Merkezi Odak Noktası: Ġbrahim YÜZER (OGM Ağaçlandırma D. BaĢkanı) 19

23 Proje Kapsamında Ülkemizce Kaydedilen GeliĢmeler: 2013 yılı için; Bingöl, Elazığ ve MuĢ Ġllerinde doğal kaynakların bozulumunun önlenmesine yönelik yatırımlar ile geçim kaynaklarının iyileģtirilmesine yönelik faaliyetler için yaklaģık TL. Ödenek kullanılması planlanmıģtır. Bingöl Ġlinde; proje süresince 7 adet mikrohavzanın planı yapılacak olup bugüne kadar Genç ilçesinin hemen çıkıģından baģlayan Sürekli, Ardıçdibi, ġehittepe, Dereköy, Balgöze, YiğitbaĢı köyleri ile Keklikdere Köyü Parçançkomu, Koyuncu mezraları ve MeĢedalı Köyü Mutluca mezralarını kapsayan Lediz Mikrohavza Planı tamamlanmıģtır. Lediz mikrohavzasında; doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve geliģtirilmesine yönelik yatırımlar için TL, geçim kaynaklarının iyileģtirilmesine yönelik yatırımlar için TL, eğitim-bilinçlendirme faaliyetleri için ise TL olmak üzere toplamda TL ödeneğin kullanılması planlanmıģtır. Ayrıca proje harici sulama yatırımları için ise, TL Bingöl Ġl Özel Ġdaresine ödenek aktarılması hususunda DAP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı ile görüģmelere baģlanmıģ olup söz konusu faaliyetin Bakanlığımıza Bağlı DSĠ Genel Müdürlüğü uhdesinde yapılabilirliği hususu da araģtırılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünce, bu mikrohavza içinde proje bütçesi dıģında da yaklaģık TL. tutarında bozuk orman alanlarının iyileģtirilmesine yönelik ormancılık faaliyeti gerçekleģtirilecektir. Lediz Mikrohavzasında 2013 yılı sonbaharında erozyon kontrolü ve ağaçlandırma gayesiyle makineli toprak iģleme çalıģmalarına baģlanmıģ olup yılsonuna kadar yaklaģık 172 bin TL. harcanacaktır. Geçim kaynaklarının iyileģtirilmesine yönelik olarak ise köylülere verilecek güneģ enerjili su ısıtma sistemleri için de 60 bin TL daha harcama yapılacaktır. Elazığ Ġlinde; proje süresince 9 adet mikrohavzanın planı yapılacak olup bugüne kadar; Palu ve Elazığ Merkez Ġlçeye bağlı Büyükçay ve KuĢhane Mikro havzalarında planlama çalıģmalarına baģlanmıģ olup yılsonuna kadar tamamlanacaktır. Bu sahalarda erozyon kontrolü ve ağaçlandırma gayesiyle makineli toprak iģleme çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bozuk meģe sahalarının iyileģtirilmesi çalıģmalarına baģlanılarak yöre insanın istihdamı sağlanmıģtır. Yılsonuna kadar bu çalıģmalar için yaklaģık 239 bin TL. harcanacaktır. Geçim kaynaklarının iyileģtirilmesine yönelik olarak ise köylülere verilecek güneģ enerjili su ısıtma sistemleri için 72 bin TL harcama yapılacaktır. MuĢ Ġlinde; proje süresince 7 adet mikrohavzanın planı yapılacak olup bugüne kadar; Hasköy Ġlçesine bağlı Karakütük, Böğürdelen, Otaç, Koçköy, Yukarıüçdam, AĢağıüçdam, Umurca ve Sarıbahçe Köylerini içerisine alan Karakütük Mikrohavza Planı tamamlanmıģtır. Karakütük mikrohavzasında; doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve geliģtirilmesine yönelik yatırımlar için TL, geçim kaynaklarının iyileģtirilmesine yönelik yatırımlar için TL ve eğitim-bilinçlendirme faaliyetleri için ise TL olmak üzere toplamda TL ödeneğin kullanılması planlanmıģtır. Erozyon kontrolü ve ağaçlandırma gayesiyle makineli toprak iģleme çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bozuk meģe sahalarının iyileģtirilmesi çalıģmalarına baģlanılarak yöre insanın istihdamı sağlanmıģtır. 20

24 Yılsonuna kadar bu çalıģmalar için yaklaģık 656 bin TL. Harcanacaktır. Geçim kaynaklarının iyileģtirilmesine yönelik olarak ise köylülere verilecek güneģ enerjili su ısıtma sistemleri için 89 bin TL. harcama yapılacaktır. Genel Toplam: Mikrohavza planlarının IFAD tarafından 25 Ekim 2013 tarihinde onaylanmasına müteakip uygulamalara Kasım ayında baģlanabilmiģtir. Bu nedenle 2013 yılı için öngörülen TL. Ödenekten yılsonuna kadar yaklaģık 1,7 milyon TL si harcanabilecektir yılı Program ve ödenekleri: 2014 yılı için; Bingöl, Elazığ ve MuĢ Ġllerinde doğal kaynakların bozulumunun önlenmesine yönelik yatırımlar ve gelir getirici / geçim kaynaklarının iyileģtirilmesine yönelik faaliyetler için yaklaģık TL. ödenek kullanılması planlanmıģtır.2013 yılındaki plan onayının gecikmesinden kaynaklanan eksiklikler 2014 yılında telafi edilecektir. 21

25 PROJE ADI: KESTANE KANSERĠNĠN YÖNETĠMĠ VE ORMAN SAĞLIĞI VE HAYATĠYETĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN KAPASĠTENĠN ARTIRILMASI TCP/TUR/3401 Hedefleri: Cryphonectra parasitica fungusunun neden olduğu kestane kanseri, son birkaç on yıldır kestane ağaçlarına ciddi anlamda zarar vermektedir. Kestane kanseri, Türkiye dâhil olmak üzere dünyada kestane yetiģtiren çeģitli ülkelerde en önemli kestane hastalığı olarak görülmektedir. C. parasitica kabuk ve kalbiyuma yayılan, tepe kurumalarına ve Avrupa kestane ağaçlarının ölümüne neden olan ciddi bir patojendir. Önerilen proje, kestane kanserinin yok edilmesine ve kestanenin genetik sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak, böylece kırsal ekonomiler ve uzun vadede gıda güvenliğine de katkı sağlamıģ olacaktır. Bütçesi: USD Uygulama Yılı: Proje Ortakları: 01 Ocak Aralık 2014 (2 yıl) FAO-Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Uygulayıcı KuruluĢ: Orman Genel Müdürlüğü, Orman Zararlıları ile Mücadele Daire BaĢkanlığı Yürütücü KuruluĢ: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Proje BileĢenleri: Biyolojik kontrol bileģeni Arazi sanitasyonu, silvikültür ve orman ekoloji faaliyetleri Eğitim faaliyetleri ve kapasite geliģtirme Ġlgili Personel: Ali Osman Güzel (OZM Daire BaĢkanlığı ġube Müdürü) Proje Kapsamında Ülkemizce Kaydedilen GeliĢmeler Proje kapsamında Ulusal ve Uluslararası danıģmanlar belirlendi. Üç pilot bölge seçildi. ÇalıĢacak ekipler oluģturuldu. Hastalıktan örnekler alındı. Bu hastalığı yok eden hipovirulentlerin uyum grupları Ġsviçre de laboratuvarlarda belirlendi. Üç pilot bölgede, Türkiye de laboratuvarda üretilen hipovirulentlerin arazi Ģartlarında inokulasyonları yapıldı. Proje ekibi ve köylülerin hastalık teģhisi ve mücadelesi konusunda; sanitasyon ve silvikültürel müdahaleler hakkında eğitimleri yapıldı. 22

26 PROJE ADI: ORMANLARIN SU KULLANIMI BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ORMAN YÖNETĠMĠ UYGULAMALARI ĠÇĠN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ - 2. AġAMA Hedefleri: Ormanların su fonksiyonu kriter ve göstergelerinin iklim değiģikliği göz önünde bulundurularak uygulanması ve amenajman plan yapıcıları ile orman-su etkileģimi konularıyla ilgili diğer kurumlar arasındaki iģbirliği kapasitesinin geliģtirilmesi. Bütçesi: Ġngiltere Büyükelçiliği Hibesi: OGM katkı: UNDP katkı: Toplam: USD USD USD USD Uygulama Yılı: Haziran 2013 Mayıs 2014 (1 yıl) Uygulayıcı KuruluĢ: Orman Genel Müdürlüğü/Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı(OĠPD) Proje Ortakları: OĠPD, TĠKA Yürütücü KuruluĢ: UNDP (BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı) Projenin Beklenen Çıktıları: 1. Su fonksiyonunun geliģtirildiği yeni amenajman planı. 2. Orman Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü katılımı ile teknik anlamda iyi uygulama örneklerinin ziyaret edilmesi. 3.Farkındalığın artırılması amacıyla basılı ve görsel yayınlar ve teknik dokümanların hazırlanması. 4. Orman Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Belediyenin katılımı ile teknik çalıģtaylar düzenlenmesi. 5. Amenajman plan yapıcıları ve uygulayıcıları için eğitim yapılması. Ġlgili Personel: Mehmet KILIÇ (Etüt ve Planlama ġube Müdürü, Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı) ve Mehmet CEYLAN (Orman Mühendisi, Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı) Proje Kapsamında Ülkemizce Kaydedilen GeliĢmeler: Su fonksiyonu kriter ve göstergeler Kastamonu Karadere ve Merkez Orman ĠĢletme Müdürlüklerinde yapılmakta olan amenajman planlarına pilot olarak uygulama aģamasındadır. 23

27 Amenajman planlarının geçerlilik süresi 20 yıl olduğundan, Kastamonu Karadere ve Merkez Orman ĠĢletme Müdürlüklerinin sınırları içerisinde 20 yıl içerisinde kurulması muhtemel su ile ilgili tüm projeler gözden geçirilmiģ ve planlamanın bu kapsamda yapılması kararlaģtırılmıģtır. Bu süreçte Orman Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSĠ ile iletiģim içinde çalıģarak çalıģmaya bu kurumların katılımını sağlamıģtır. OGM, SYGM ve DSĠ'deki karar vericilerin ve teknik personelin katılacağı orman - su etkileģimi ve ormanların su üretimi, iklim değiģikliğine uyum ve mücadele konularında bir teknik gezi yapılması kararlaģtırılmıģtır. OGM, SYGM ve DSĠ gibi kurumlarda karar verici ve uygulayıcı düzeyindeki personele yönelik orman - su etkileģimi konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla bir kitapçık hazırlanma aģamasındadır. 24

28 PROJE ADI: AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA KARBON SERTĠFĠKASYONU SĠSTEMĠ KURMAK Hedefleri: Türkiye de ilk karbon sertifikalandırılmıģ ağaçlandırma projesini hazırlamak ve kamu nezdinde bunun geçerli bir emisyon azatlım yöntemi olmasını teģvik etmek. Bütçesi: Paund (Ġngiltere Büyükelçiliği) Uygulama Yılı: (2 yıl) Proje Ortakları: OGM, UNDP, Clear Sky Cilimate Solutions, BTC Boru Hattı ġirketi Uygulayıcı KuruluĢ: OGM Yürütücü KuruluĢ: Doğa Koruma Merkezi Ġlgili Personel: Daire BaĢkanı Rüstem KIRIġ, Ali ÖZEL, Mithat KOÇ, Salih AYAZ, Mehmet DEMĠCĠ, Kamil KILIÇ Projeden Beklenen Çıktılar: -Bir ağaçlandırma projesinin uluslararası karbon sertifikasyonuna baģvurabilmesi için her türlü teknik, yasal ve finansal hazırlıklarının yapılıp baģvuru belgelerinin tamamlanması ve baģvurunun gerçekleģtirilmesi -OGM den ilgili personelin Ġngiltere deki benzer uygulamaları yerinde incelemek suretiyle konuyla ilgili kapasitelerinin arttırılması ve ağaçlandırma sertifikasyonunun geçerli bir emisyon azaltım sistemi olarak kabul edilmesinin teģvik edilmesi. 25

29 PROJE ADI: ORMAN KARBONU PĠYASALARI ĠÇĠN OGM NĠN KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ Hedefleri: Ağaçlandırmaya dayalı orman karbon kredisi üretimi için gerekli yasal düzenlemelerin belirlenmesi -Ağaçlandırmaya dayalı orman karbon kredisi üretimi için gerekli teknik düzenlemelerin belirlenmesi -Türkiye de Orman Karbon Piyasası paydaģlarını ve rollerinin belirlenmesi -Pilot proje uygulaması ile teknik kapasite artırımı -Türkiye nin ağaçlandırma konusunda karbon kredisi üretmesi için projede edinilen bilgiler çerçevesinde bir yol haritası kitapçığı hazırlanması Bütçesi: Ġngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu TL Uygulama Yılı: Ağustos 2012 Mart 2013 (1 yıl) Proje Yöneticisi: Doğa Koruma Merkezi Proje Yürütücüleri: Doğa Koruma Merkezi, Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı Ġlgili Personel: Ali ÖZEL, Mehmet DEMĠRCĠ 26

30 TAMAMLANMIġ PROJELER 27

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar- Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, MuĢ-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA BÖLGE BAŞLAMA- FİNANSMAN PROJE ADI BÜTÇESİ NO MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI BİTİŞ TARİHİ KAYNAĞI DURUMU 1 Amasya OBM Amasya Kazanasmazlar Konağı Ormancılık OKA + İl Özel

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ BAġLANGIÇ RAPORU

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ BAġLANGIÇ RAPORU T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ BAġLANGIÇ RAPORU (PROJE YÖNETĠM VE UYGULAMA BĠRĠMĠNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) Ağustos 2012, Ankara 0 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

MNHRP - Kasım- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Kasım- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP - Kasım- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ- Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, MuĢ-Hasköy-Değirmendere, MuĢ-Varto-Alistan

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Büyükçay Mikrohavzası nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

1. Projenin Adı Orman Ürünleri Sertifikasyonu ve Türkiye de Uygulanması

1. Projenin Adı Orman Ürünleri Sertifikasyonu ve Türkiye de Uygulanması I 1. Projenin Adı Orman Ürünleri Sertifikasyonu ve Türkiye de Uygulanması 2. Başvuru Sahibinin: Adı ve Soyadı Unvanı Mesleği Posta Adresi E-mail Adresi Ġsmail BELEN Orman Mühendisi Orman Yüksek Mühendisi

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 EKİM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) KASIM 2012 Ankara

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ PERSONEL EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ 2 Haziran 8 Ekim 2012 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü Web Sitesi üzerinden sunulan online anket OGM DıĢ ĠliĢkiler

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma

ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma Doç. Dr. ġahin ANIL Evran DOĞAN, Ferya TAġCI TAGEM 1 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. YIL KONFERANSI 10-12 EYLÜL 2014 KIRŞEHİR ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK İKLİM

Detaylı

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri Nihat Ataman 1 2 ĠÇERĠK 1. GĠRĠġ 2. ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 3. ÇED YÖNETMELĠĞĠ 4. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 5. ÇED RAPORU 6. ĠNCELEME DEĞERLENDĠRME

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mayıs Ayı TUB ÇalıĢma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mayıs Ayı TUB ÇalıĢma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mayıs Ayı TUB ÇalıĢma Raporu 1. Bingöl de; Çapakçur, Vahkin-Çanakçı ve Göynük Çayı Mikrohavzalarında yapılacak makinalı toprak işleme ihalesi yapılmıştır. Buna göre Bingöl de 370 ha bozuk

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

MNHRP Ekim TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ekim TUB Çalışma Raporu MNHRP Ekim- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Burak ÖZTÜRK, Dursun DEMĠR, Hüseyin Akın UĞURLU, Mesut KILIÇ, Murat ġġmġek, Mustafa Özgür TÖNGEL, Muzaffer Ammar SAKALI,

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND 03-14 Mart 2013 Murat TOPLU Grup Sorumlusu Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İÇERİK - CITES NEDĠR? - CITES IN TÜRKĠYE DEKĠ KURUMSAL YAPISI - 16. TARAFLAR

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı