DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ"

Transkript

1 DİNAMİK Ders_10 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: GÜZ RÖLATİF DÖNME ANALİZİ:HIZ Bugünün Hedefleri: 1. Ötelenme ve dönme bileşenleri cinsinden rijit cismin hızını tanımlama. 2. Cisim üzerindeki bir noktanın rölatif hız analizini gerçekleştirme. Ders Etkinliği: Sözel yoklama Uygulamalar Hızın Ötelenme ve Dönme Bileşenleri Rölatif Hız Analizi Kavramsal Yoklama Örnek Problem Çözümü Dikkat Yoklaması Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 1

2 SÖZEL YOKLAMA 1. İki farklı eksen takımı içeren rölatif hareket analizi kullanıldığında, x - y koordinat sistemi. A) analiz için seçilen noktaya iliştirilir B) cisimle birlikte döner C) nin sabit eksene göre ötelenmesine izin verilmez. D) yukarıdakilerin hiçbiri. 2. Rölatif hız denkleminde v B/A. A) B nin A ya göre rölatif hızıdır B) dönme hareketi sebebiyle oluşur C) r B/A D) yukarıdakilerin hepsi. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 UYGULAMALAR A kayan bloğu yatay olarak sola doğru v A hızı ile hareket ettiğinde, bu CB kolunun saatin tersi yönde dönmesini sağlar. Buna göre v B kendi dairesel yörüngesine teğettir. Hangi kol genel düzlemsel hareket yapıyor? AB kolu mu, BC kolu mu? AB kolunun açısal hızı,, nasıl bulunur? Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 2

3 UYGULAMALAR (devam) Düzlemsel dişli sistemleri birçok otomobilin otomatik vitesinde kullanılır. Bu sistem; farklı dişlileri kilitleyip veya serbest bırakarak değişik hızlarda aracı kontrol edebilir. Peki, sistemdeki çeşitli dişlilerin açısal hızlarını birbirleriyle nasıl ilişkilendirebiliriz? Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 RÖLATİF HAREKET ANALİZİ (Kısım 16.5) Genel düzlemsel hareket yapan bir rijit cisim, dönme ve öteleme hareketlerinin bir kombinasyonu gerçekleştirir. Bu analizde A noktası temel nokta olarak adlandırılır. Genellikle bilinen bir hareketi vardır. x - y çerçevesi cisimle birlikte ötelenir fakat dönmez. B noktasının yer değiştirmesi şöyle yazılabilir: Ötelenmenin sebep olduğu yerdğş. Dönme ve ötelenme sonrası yerdeğş. dr B = dr A + dr B/A Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR Dönmenin sebep olduğu yerdeğş / 29 3

4 RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: HIZ B deki hız: (dr B /dt) = (dr A /dt) + (dr B/A /dt) ya da v B = v A + v B/A Cisim A etrafında döndüğünden, v B/A = dr B/A /dt = r B/A Burada dönme ekseni ötelenme düzlemine dik olduğundan, sadece k bileşenine sahiptir. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: HIZ (devam) v B = v A + r B/A Rölatif hız denklemi genellikle rijit cisim üzerinde bulunan ve hareketi (yönleri) bilinen A ve B noktaları için kullanılır. Bu noktalar çoğunlukla mafsallı mekanizmalardaki pimlerdir. Bu örnekte, AB çubuğu üzerindeki B noktası dairesel bir yörünge izleyecek, A noktası ise yatay bir yörünge izleyecektir. Hareket yörüngelerine her zaman teğet olduklarından, v A ve v B nin yönü bilinmektedir. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 4

5 RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: HIZ (devam) v B = v A + r B/A Bir tekerlek kaymadan yuvarlandığında, A noktası yerle temas (değme) noktası olarak seçilir. Kayma olmadığından A noktasının hızı sıfırdır. Ayrıca, tekerin merkezindeki B noktası yatay bir yörünge izler. Bu sebeple, v B bilinen bir doğrultuya sahiptir, yani yer yüzeyine paraleldir. (yuvarlandığı yüzey eğik olsaydı??) Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 Skaler Analiz: ANALİZ PROSEDÜRÜ Skaler x ve y bileşen denklemleri veya bir Kartezyen vektör analizi kullanılarak rölatif hız denklemi ilgili probleme uygulanabilir. 1. Sabit x-y koordinatının yönlerini seçin ve cismin kinematik diyagramını çizin. Sonra v B/A rölatif hız vektörünün yönünü ve şiddetini belirleyin. 2. v B = v A + v B/A denklemini yazın. Kinematik diyagramda vektörleri şiddet ve doğrultularını belirterek grafiksel olarak gösterin. 3. Vektörlerin bu grafik gösterimindeki x ve y bileşenlerini kullanarak skaler denklemleri yazın ve bilinmeyenler için çözün. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 5

6 Vektör Analizi: ANALİZ PROSEDÜRÜ (devam) 1. Sabit x-y koordinatının yönlerini seçin, v A, v B, r B/A ve yı göstererek rijit cismin kinematik diyagramını çizin. Büyüklükler bilinmiyorsa başlangıç için bir yön kabulü yapılabilir. 2. Vektörleri Kartezyen vektör formunda (KVF) ifade edin ve v B = v A + r B/A denkleminde yerine yerleştirin. Vektörel çarpım sonucundaki i ve j bileşenlerine eşitleyerek iki skaler denklemi elde edin. 3. Eğer sonuç negatif çıkarsa başlangıçta kabul edilen yönün tersi yönde olduğu anlaşılır. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ÖRNEK I Verilen: A tekeri sağa doğru 3 m/s ile hareket etmektedir. İstenen: = 30 anında B nin hızı. Plan: 1. Sabit bir x-y koordinatı kabul edin ve çubukla tekerlerin kinematik diyagramını çizin. 2. A ve B için hız vektörlerini i, j, k bileşenleri cinsinden yazın ve v B = v A + r B/A denklemini çözün. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 6

7 ÖRNEK I (devam) Çözüm: Kinematik diyagram: y Hız vektörlerini Kartezyen formunda (KVF) ifade edin: v B = v A + r B/A -v B j = 3 i + [ k (-1.5cos30i +1.5sin 30j )] -v B j = 3 i j 0.75 i i ve j bileşenlerini birbirine eşitlersek: 0 = v B = sonuç: = 4 rad/s veya = 4 rad/s k v B = 5.2 m/s veya v B = -5.2 m/s j Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR v 30 v / 29 ÖRNEK II Verilen: OA krank kolu 12 rad/s açısal hızla dönmektedir. İstenen: B pistonunun hızı ve AB çubuğunun açısal hızı. Plan: A noktası dairesel bir yörünge izlemektedir. v A nın yönü bu yörüngeye teğettir. AB çubuğunun kinematik diyagramını çizin ve aşağıdaki denklemi kullanın. v B = v A + AB r B/A. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 7

8 ÖRNEK II (devam) Çözüm: AB nin kinematik diyagramı : OA kolu 12 rad/s açısal hız ile döndüğünden A daki hız: v A = -0.3(12) i = -3.6 i m/s olacaktır. AB Çubuğu. Bağıl hız denklemini yazın. v B = v A + AB r B/A v B j = -3.6 i + AB k (0.6cos30 i 0.6sin30 j ) v B j = -3.6 i AB j AB i i, j bileşenleri kullanılarak: i: 0 = AB AB = 12 rad/s j: v B = AB v B = 6.24 m/s Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 KAVRAMSAL YOKLAMA 1. Eğer disk O noktasında 15 m/s hıza sahipse ve = 2 rad/s ise A daki hızı hesaplayın. A) 0 m/s B) 4 m/s C) 15 m/s D) 11 m/s A 2 m O V=15 m/s 2. Eğer A daki hız sıfırsa bu durumda açısal hızını hesaplayın. A) 30 rad/s B) 0 rad/s C) 7.5 rad/s D) 15 rad/s Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 8

9 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ Verilen: AB çubuğu AB = 60 rad/s açısal hızıyla dönmektedir. İstenen: = 60 ve = 45 iken C kayan bloğunun hızı ne olur? Plan: AB çubuğu sabit A noktası etrafında dönmektedir. v B nin doğrultusu hareketin yörüngesine teğettir. 1) BC çubuğunun kinematik diyagramını çizin. 2) Bağıl hız denklemlerini çubuğa uygulayın ve bilinmeyenler için çözün. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ(devam) Çözüm: AB Çubuğu; AB = 60 rad/s açısal hızı ile döndüğünden, B deki hız: v B = AB r AB (= AB r B/A ) = 60 için, v B = 60 k ( 0.3 sin 60 i+0.3 cos 60 j ) = (-9 i j) m/s y x v B 60 BC Çubuğu : BC nin kinematik diyagramını çizin. Dikkat! Kayan C bloğu düşey hareket yapmaktadır. y x r C/B BC 45 v B (Eğik düzlemde hareket yapsaydı??) Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR v C / 29 9

10 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ(devam) C deki hızı bulmak için bağıl hız denklemini kullanın. v B v C = v B + BC r C/B -v C j = (-9 i j) + BC k (-0.6 sin 45 i 0.6 cos 45 j) i ve j bileşenlerinin eşitliğinden: 0= -9+ BC (0.6) cos 45 -v C = BC (0.6) sin 45 v C r C/B BC 45 y x BC = 21.2 rad/s v C = m/s = 24.6 m/s Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 DİKKAT YOKLAMASI 1. v A hızı biliniyorsa dişlinin merkezi olan C nin hızını bulmak için hangi denklem kullanılmalıdır? v A A) v B = v A + dişli r B/A B) v A = v C + dişli r A/C C) v B = v C + dişli r C/B D) v A = v C + dişli r C/A 2. Çubuğun A noktasındaki hızı 3 m/s ise = 60º de çubuğun açısal hızını basitçe bulabilmek için temel nokta nın hangi nokta olarak seçilmesi en uygun olur? A) A B) B C) C D) Fark yaratmaz. A 4 m B C Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 10

11 Örnek: / 29 Şekiller Kinematik Diyagram / 29 11

12 Kinematik Diyagram / / 29 12

13 Örnek: açısal hızını bulunuz / 29 Şekiller Kinematik Diyagram / 29 13

14 Kinematik Diyagram / / 29 14

15 / 29 15

16 ANLIK SIFIR HIZ MERKEZİ Bugünün Hedefleri: 1. Anlık sıfır hız merkezinin seçilmesi 2. Genel hareket yapan rijit cisim üzerindeki herhangi bir noktanın hızını hesaplarken anlık hızın sıfır olduğu merkezin kullanılması Ders Etkinliği: Sözel Yoklama Uygulamalar Anlık Sıfır Hız Merkezinin Seçilmesi Hız Analizi Kavramsal Yoklama Örnek Problem Çözümü Kavramsal Yoklama Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 SÖZEL YOKLAMA 1. Eğer uygulanabilirse, anlık sıfır hız merkezi yöntemi rijit cisim üzerindeki herhangi bir noktanın hesaplanmasında kullanılır. A) hızının B) ivmesinin C) hız ve ivmesinin D) kuvvetinin 2. Rijit cisim üzerindeki herhangi bir noktanın hızı, anlık sıfır hız merkezinden o noktaya uzatılan bağıl konum vektörüne. A) her zaman paraleldir B) her zaman diktir C) ters yöndedir D) eşit yöndedir Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 1

17 UYGULAMALAR Bu bisiklet tekeri için anlık sıfır hız merkezi (IC) yerle temas ettiği noktadır. Jant üzerindeki herhangi bir noktada hızın yönü IC ile noktayı birleştiren çizgiye diktir. Teker üzerindeki hangi nokta maksimum hıza sahiptir? Aynı sürücü, daha büyük bir teker kullanarak, daha küçük bir tekere göre daha hızlı mı gider? Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 UYGULAMALAR (devam) Çubuk duvardan aşağı kayarken (sola doğru), genel düzlemsel hareket yapmaktadır (dönme ve ötelenme birlikte). A ve B uçlarındaki hızların yönleri bilindiğinden, IC yanda gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Bu sonuç, diğer durumları analiz etmemizde bize nasıl yardımcı olabilir? Çubuğun ağırlık merkezinin hızı hangi yöndedir? Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 2

18 ANLIK SIFIR HIZ MERKEZİ (Bölüm 16-6) Düzlemsel hareket yapan herhangi bir cisim için, hareket düzlemi içinde hızın anlık olarak sıfır olduğu bir nokta daima vardır (ilgili nokta cisme rijit olarak bağlı kabul edilecek). Bu nokta, hızın sıfır olduğu anlık merkez (IC) olarak adlandırılır. IC cisim üzerinde olabilir veya olmayabilir! Eğer bu noktanın konumu hesaplanabiliyorsa cisim tam o anda, bu noktanın etrafında dönüyor gibi göründüğünden, hız analizi daha basit olarak yapılabilir. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 ANLIK SIFIR HIZ MERKEZİNİN YERİ IC nin yerini saptarken, cisim üzerindeki bir noktaya ait hızın, IC den o noktaya uzatılan rölatif konum vektörüne her zaman dik olduğu gerçeğini kullanırız. Çeşitli olasılıklar mevcuttur: Anlık sıfır hız merkezinin yörüngesi İlk olarak, cisim üzerindeki A noktasına ait v A hızının ve cismin açısal hızının bilindiği durumu değerlendirelim. Bu durumda IC, A daki v A hızına dik çizgi üzerinde ve A dan r A/IC = v A / mesafesindedir. v A hızı IC etrafında saat yönünde bir açısal hızına sebep olacağından dolayı, IC v A ya dik olacak şekilde yukarı, sağa doğru yerleştirilmiştir Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 3

19 ANLIK SIFIR HIZ MERKEZİNİN YERİ (devam) İkinci durumda, birbirine paralel olmayan iki ayrı noktanın hızlarının etki çizgileri biliniyordur ( v A ve v B ). Öncelikle A ve B noktalarından v A ve v B hızlarına dik çizgiler çizilir. Bu çizgilerin kesişim noktası bize IC nin yerini verir. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 ANLIK SIFIR HIZ MERKEZİNİN YERİ (devam) Üçüncü durumda ise A ve B noktalarındaki birbirine paralel iki hızın büyüklüğü ve yönü biliniyorsa IC nin yeri benzer üçgenlerden hesaplanır. Bir özel durum olarak, eğer hızlar eşitse (v A = v B ) cisim sadece ötelenme yapıyordur, bu durumda IC nin yeri sonsuzdadır. Beklenildiği üzere da sıfıra eşittir. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 4

20 HIZ ANALİZİ Genel düzlemsel harekete maruz cisim üzerindeki herhangi bir noktanın hızı, cismin anlık sıfır hız merkezinin yeri belirlendikten sonra, çoğunlukla skaler bir yaklaşım kullanılarak basitçe hesaplanabilir. Cisim yandaki kinematik diyagramda gösterildiği gibi, herhangi bir anda IC etrafında dönme hareketi yapıyor göründüğünden, cisim üzerindeki keyfi bir noktaya ait hızın büyüklüğü v = r olur. Burada r, IC den ilgili noktaya uzanan radyal mesafedir. Hızın etki çizgisi, ilgili radyal çizgiye diktir ( v r ). Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 ÖRNEK I Verilen: Hareket halindeki bağlantı şekilde gösterilmiştir. D bloğunun hızı v D = 3 m/s dir. İstenen: AB ve BD çubuklarının açısal hızı. Plan: BD çubuğuna ait anlık sıfır hız merkezinin yerini belirleyip açısal hızları bulun. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 5

21 ÖRNEK I (devam) Çözüm: D sağa doğru hareket ettiğinden, AB çubuğunun A noktası etrafında saat yönünde dönmesine sebep olur. BD nin anlık sıfır hız merkezi v B ve v D hızlarına dik uzatılan çizgilerin kesiştiği yerdir. v B, AB çubuğuna diktir. Bu sebeple IC nin yerinin, AB çubuğunun uzantısı üzerinde olduğu görülebilir. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 ÖRNEK I (devam) Aşağıdaki değerler kullanılarak, r B/IC = 0.4 tan 45 = 0.4 m r D/IC = 0.4/cos 45 = m v D nin büyüklüğü bilindiğinden, BD çubuğunun açısal hızı bulunabilir v D = BD r D/IC. BD = v D /r D/IC = 3/0.566 = 5.3 rad/s AB çubuğu, A noktası etrafında dönmektedir. AB = v B /r B/A = (r B/IC ) BD /r B/A = 0.4(5.3)/0.4 = 5.3 rad/s Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 6

22 ÖRNEK II Verilen: Dişli setinin merkezi v O = 6 m/s ile yuvarlanmaktadır. B dişli yatağı sabittir. İstenen: Dıştaki dişlinin üzerindeki A noktasının hızı. Plan: Küçük dişlinin anlık sıfır hız merkezinin yerini belirleyip A daki hızı hesaplayın. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 ÖRNEK II (devam) Çözüm: Dişli kaymadan yuvarlanmaktadır. Bu sebeple IC, B dişli yatağı ile temas noktası üzerindedir. Tekerin açısal hızı; = v O /r O/IC = 6/0.3 = 20 rad/s ( veya CW) A daki hız; v A = r A/IC = k ( 0.6 i + 0.3j) = (6 i 12 j) m/s v A = 6 12 = 13.4 m/s = tan -1 (12/6) = 63.4 Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 7

23 KAVRAMSAL YOKLAMA 1. Rijit cisim üzerindeki iki noktanın hızı büyüklük olarak eşit, birbirine paralel, fakat farklı yönlerde ise IC nin yeri. A) sonsuzdadır B) bu iki noktadan biridir C) iki noktayı birleştiren çizginin orta noktasındadır D) yukarıdakilerin hiçbiri 2. Rijit cisim üzerindeki iki noktaya ait hızların yönü birbirine dikse IC nin yeri. A) sonsuzdadır B) bu iki noktadan birisidir C) iki noktayı birleştiren çizginin orta noktasında D) yukarıdakilerin hiçbiri. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ I Verilen: CD çubuğu saatin tersi yönde CD =4rad/s açısal hızı ile dönmektedir. İstenen: AB ve BC çubuklarının açısal hızları. Plan: Bu soru ders notlarında verilen ikinci duruma örnektir. B deki hızın doğrultusu AB ye dik olmalıdır. C deki hız da CD ye dik olmalıdır. Böylece BC için IC anlık sıfır hız merkezi bulunabilir. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 8

24 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ I (devam) Çözüm: CD ve AB çubuğu için kinematik diyagramı çizin: CD çubuğu: AB çubuğu: v C AB r CD CD = 4 rad/s r AB v C = CD (r CD ) = 4 (0.5) = 2 m/s v B v B = AB (r AB ) m/s Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ I (devam) v B ve v C nin bulunmasıyla BC çubuğu için IC yi belirleyebiliriz. BC nin kinematik diyagramı: v B BC r B/IC r C/IC 30 IC v C r C/IC = (0.4) tan30 r C/IC = m r B/IC = 0.4 / cos30 r B/IC = m Diyagramdan: v C = BC (r C/IC ) 2.0 = BC ( ) BC = 8.66 rad/s v B = BC (r B/IC ) = AB (r AB ) ( ) = AB (1) AB = 4.0 rad/s Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 9

25 DİKKAT YOKLAMASI cm çapa sahip şekildeki teker = 3 rad/s ile saat yönünde dönmektedir. v B nin değeri? A) 5 cm/s B) 15 cm/s C) 0 cm/s D) 45 cm/s 2. Çubuk üzerindeki A noktasının hızı sağa doğru 8 m/s dir. Çubuğun IC si nerededir? A) A noktası B) B noktası C) C noktası. D) D noktası. D C Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 23 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ II / 23 10

26 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ II (devam) Şekiller (a) (b) / 23 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ II (devam) / 23 11

27 ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ II (devam) / 23 12

28 RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME Bugünün Hedefleri: 1. Rijit bir cisim üzerindeki noktanın ivmesini ötelenme ve dönme birleşenlerine ayırmak, 2. Rijit cisim üzerindeki bir noktanın ivmesini rölatif ivme analizi ile hesaplamak. Sınıf Etkinliği: Sözel Yoklama Uygulamalar İvmenin Dönme ve Ötelenme Bileşenleri Rölatif İvme Analizi Kaymadan Yuvarlanma Hareketi Kavramsal Yoklama Örnek Problem Çözümü Dikkat Yoklaması Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 SÖZEL YOKLAMA 1. Eğer kaymadan birbirine temas eden iki cisim ve temas noktası farklı yörüngelerde hareket ediyorsa, ivmenin teğetsel bileşeni ve normal bileşeni olacaktır. A) aynı, aynı B) aynı, farklı C) farklı, aynı D) farklı, farklı 2. Genel düzlemsel hareket yapan rijit bir cisim üzerindeki bir noktanın, A) toplam ivmesi hem mutlak hem de rölatif ivme bileşenleri içerir. B) toplam ivmesi sadece mutlak ivme bileşenleri içerir. C) rölatif ivme bileşeni her zaman yörüngeye diktir. D) Hiçbiri. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 1

29 UYGULAMALAR Şekilde gösterilen pencere mekanizmasında, AC çubuğu, C noktasına sabitlenmiş bir eksen etrafında dönmekte ve AB ise genel düzlemsel hareket yapmaktadır. A noktası eğrisel bir yörüngede hareket ettiğine göre, ivmesinin iki bileşeni olacaktır. Bunun yanında B noktası doğrusal bir yuvada harekete zorlandığından ivmesinin tek bileşeni olacaktır. Bu noktaların ivmeleri bulunabilir, çünkü hareketleri bilinmektedir. Mekanizmadaki bağlantıların ivmelerini nasıl bulunur? Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 UYGULAMALAR (devam) Bir otomobil motorunda, krank miline iletilen kuvvetler ve krank milinin ivmesi, pistonun hızına ve ivmesine bağlıdır. Pistonun, bağlantı milinin ve krank milinin ivmelerini nasıl ilişkilendirebiliriz? Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 2

30 RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME Rijit cisim üzerindeki iki noktanın ivmesi, hız denklemini zaman göre türeterek bulunabilir: dv B dt dv A dt dv B / A dt Bunlar A ve B noktalarının mutlak ivmesidir ve sabit bir x-y eksenine göre ölçülmüştür. Bu terim B noktasının A noktasına göre rölatif ivmesidir ve teğetsel ve normal bileşenleri vardır. Sonuç: a B = a A + (a B/A ) t + (a B/A ) n Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME Vektörel Toplam a B = a A + (a B/A ) t +(a B/A ) n Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 3

31 RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME (devam) Grafik olarak: a B = a A + (a B/A ) t +(a B/A ) n (a B/A ) t rölatif teğetsel ivme bileşeni ( r B/A ) ile hesaplanır r B/A ya diktir. (a B/A ) n rölatif normal ivme bileşeni ( 2 r B/A ) ile hesaplanır, yönü her zaman B den A ya doğrudur (temel noktaya doğrudur). Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME (devam) Rölatif ivme bileşenleri (a B/A ) t = r B/A ve (a B/A ) n = - 2 r B/A, şeklinde ifade edilebildiği için rölatif ivme denklemi aşağıdaki hali alır: a B = a A + r B/A 2 r B/A Dikkat edilirse son terim çapraz çarpım değildir. Bu terim açısal hızın şiddetinin karesi ( 2 ) ve r B/A vektörünün çarpımına eşittir (her zaman r B/A nın tersi yönünde). Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 4

32 RÖLATİF İVME DENKLEMİNİN UYGULANMASI (devam) İvme denklemini uygularken, A ve B gibi kullanılan iki nokta genellikle hareket doğrultusu bilinen noktalar olarak seçilir, örnek olarak mafsallı birleşimler verilebilir. Kinematik Diyagram Bu mekanizmada B noktasının dairesel bir yörüngede hareket ettiği bilinmektedir bu durumda a B normal ve teğetsel birleşenler cinsinden ifade edilebilir. Dikkat edilirse, BC bağlantısı üzerindeki B noktası ile AB bağlantısı üzerindeki B noktası aynı ivme değerine sahip olacaktır. Piston ve BC bağlantısını birleştiren C noktası ise doğrusal bir yörüngede hareket edecektir ve bu yüzden a C yatay doğrultuda olacaktır. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ANALİZ YÖNTEMİ 1. Sabit bir koordinat ekseni belirleyin. 2. Cismin kinematik diyagramını çizin. 3. a A, a B,,, ve r B/A değerlerini diyagram üzerinde gösterin. A ve B noktaları eğrisel bir yörüngede hareket ediyorlarsa, o zaman ivmeleri teğetsel ve normal bileşenler cinsinden gösterilmelidir, örnek a A = (a A ) t + (a A ) n ve a B = (a B ) t + (a B ) n. 4. Rölatif ivme denklemini uygulayın: a B = a A + r B/A 2 r B/A 5. Bilinmeyen bir şiddet değeri için eğer sonuç negatifse, diyagramda gösterdiğiniz yönün ters olduğu anlamına gelir. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 5

33 IC ÖRNEK 1 Verilen: Şekilde gösterilen an için, AB çubuğu üzerindeki A noktası 5 m/s 2 ivme değerine ve 6 m/s de hıza sahiptir. Aranan: Çubuğun bu andaki açısal ivmesi ve B noktasının yine bu andaki ivmesi bulunuz. Plan: Analiz yöntemini takip edin! Çözüm: Önce, çubuğun bu andaki açısal hızını bulmamız gerekmekte. AB çubuğu için anlık sıfır hız merkezi (IC) kullanılarak bulunur: = v A /r A/IC = v A / (3) = 2 rad/s Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ÖRNEK 1 (devam) A ve B noktalarının ikisi de doğrusal hareket etmekteler: a A = -5 j m/s 2 a B = a B i m/s 2 r B/A Rölatif ivme denklemini uygularsak (A temel noktadır): a B = a A + r B/A 2 r B/A a B i = - 5 j + k (3 i 4j) 2 2 (3 i 4j) a B i = - 5 j + 4 i + 3 j (12 i 16 j) Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 6

34 ÖRNEK 1 (devam) a B i = - 5 j + 4 i + 3 j (12 i 16j) denklemi ile soru çözülür: i, j bileşenleri karşılaştırılırsa: a B = = Çözüm: a B = 26.7 m/s 2 = 26.7 m/s 2 = 3.67 rad/s 2 = 3.67 rad/s 2 Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 TEMAS HALİNDEKİ CİSİMLER Kaymadan birbirine temas halinde bulunan ve farklı yörüngede hareket eden iki cismi ele alalım: Bu durumda ivmenin teğetsel bileşenleri aynı olacaktır: (a A ) t = (a A ) t ( B r B = C r C olduğunu gösterir). İvmenin normal bileşenleri ise aynı olmayacaktır: (a A ) n (a A ) n (bu nedenle a A a A ) Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 7

35 YUVARLANMA HAREKETİ Dinamikte çokça karşılaşılan bir diğer problem de kayma olmadan gerçekleşen yuvarlanma hareketidir (top, silindir veya diskin hareketi). Bu durum rölatif hız ve ivme denklemleri ile analiz edilebilir. Silindir yuvarlanırken G noktası doğrusal hareket eder. ve biliniyorsa, A noktasının yerle temas anı için, A noktasına rölatif hız ve ivme denklemleri uygulanabilir. A noktası anlık sıfır hız noktasıdır (IC), ancak bu nokta anlık sıfır ivme noktası değildir. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 Hız: İvme: YUVARLANMA HAREKETİ (devam) Kayma gerçekleşmediği için, A yerle temas ettiği anda v A = 0 dır. Kinematik diyagramdan: v G = v A + r G/A v G i = 0 + (- k) (r j) v G = r veya v G = r i G düz bir yörüngede hareket ettiği için, a G yataydır. A yere değmeden hemen önce, A nın hızı aşağı yöndedir, ve değdikten hemen sonra, hızı yukarı yöndedir. Bu sebeple, yerden ayrıldığında yukarı yönde ivmelenmektedir. a G = a A + r G/A 2 r G/A => a G i = a A j + (- k) (r j) 2 (r j) Denklemin i ve j bileşenlerini eşitlersek: a G = r ve a A = 2 r veya a G = r i ve a A = 2 r j Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 8

36 ÖRNEK 2 Verilen: Dişli sabit düzlemde hareket etmektedir. Aranan: A noktasının bu andaki ivmesi. Plan: Analiz yöntemini uygula! Çözüm: Dişli sabit yüzeyde kaymadan hareket ettiğine göre, a O sağa doğrudur ve şiddeti ise aşağıdaki gibi bulunur: a O = r = (6 rad/s 2 )(0.3 m)=1.8 m/s 2 Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ÖRNEK 2 (devam) a O = 1.8 m/s 2 bulunduktan sonra, O ve A noktaları için rölatif ivme denklemini uygulayabiliriz: a A = a O + r A/O 2 r A/O a A = 1.8i + (-6k) (0.3j) 12 2 (0.3j) = (3.6 i 43.2j) m/s 2 y a O = 1.8 m/s 2 x Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 9

37 1. Eğer bir top kaymadan yuvarlanıyorsa, A noktasının G noktasına göre rölatif ivmesinin teğetsel ve normal bileşenleri olur. A) r i + 2 r j B) - r i + 2 r j C) 2 r i r j D) Sıfır. KAVRAMSAL YOKLAMA 2. B noktasının G noktasına göre rölatif ivmesinin teğetsel ve normal bileşenleri olur. A) - 2 r i r j B) - r i + 2 r j C) 2 r i r j D) Sıfır. a A = a G + a A/G a G = r i ve a A = 2 r j a B/G = r B/G 2 r B/G = (- k) (ri ) 2 (r i) Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ÖRNEK 3 7cm Verilen: AB çubuğu gösterilen anda AB =3 rad/s, AB =2 rad/s 2 değerleri ile dönmektedir.. Aranan: C bloğunun hız ve ivmesi istenmekte. 5 cm 5 cm Plan: Analiz yöntemini uygula! B noktasının, A nın etrafında döndüğüne dikkat edin. Dolayısıyla ivmenin hangi bileşenlerine maruz kalacaktır? Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 10

38 ÖRNEK 3 (devam) Çözüm: B noktası döndüğüne göre, bu noktanın hız ve ivmesi : v B = ( AB )r B/A = (3) 7 = 21 cm/s 7 cm a Bn = ( AB ) 2 r B/A = (3) 2 7 = 63 cm/s 2 a Bt = ( AB )r B/A = (2) 7 = 14 cm/s 2 5 cm v B = (-21 i )cm/s a B = (-14 i 63 j ) cm/s 2 Kartezyen formda ifade edildi. 5 cm Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ÖRNEK 3 (devam) Şimdi B ve C noktaları arasında rölatif hız denklemini uygulayarak, BC bağlantısının açısal hızını bulabiliriz: v C = v B + BC r C/B (-0.8 v C i 0.6 v C j ) = (-21 i ) + BC k (-5 i 12 j ) = ( BC ) i 5 BC j ) 7 cm i ve j bileşenlerini karşılaştırarak: -0.8 v C = BC -0.6 v C = - 5 BC 5 cm 5 cm Bilinmeyen değerler bulunur: BC = rad/s v C = cm/s Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 11

39 ÖRNEK 3 (devam) Şimdi B ve C noktaları arasında rölatif ivme denklemini uygulayabiliriz: a C = a B + BC r C/B 2 BC r C/B (-0.8 a C i 0.6 a C j) = (-14 i 63 j) + BC k (-5 i 12 j) (1.125) 2 (-5 i 12 j) 5 cm 7 cm 5 cm (- 0.8 a C i 0.6 a C j) = ( BC ) i + ( BC ) j i ve j bileşenleri karşılaştırılırsa; a C = BC a C = BC Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ÖRNEK 3 (devam) Bu iki denklem çözülürse: 7 cm a C = BC a C = BC 5 cm Bilinmeyenler bulunur: BC = -3.0 rad/s 2 = 3.0 rad/s 2 a C = 54.7 cm/s 2 5 cm Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 12

40 DİKKAT YOKLAMASI 1. İki cisim kaymadan temas halindedir. Eğer B dişlisi üzerindeki A noktasının teğetsel ivme bileşeni 100 m/s 2 ise, C dişlisi üzerindeki A noktasının teğetsel ivme bileşenini hesaplayın. A) 50 m/s 2 B) 100 m/s 2 C) 200 m/s 2 D) Hiçbiri. 2 m 1 m 100 m/s 2 2. Eğer B dişlisi üzerindeki A noktasının teğetsel ivme bileşeni 100 m/s 2 ise, B dişlisinin açısal ivmesini hesaplayın. A) 50 rad/s 2 B) 100 rad/s 2 C) 200 rad/s 2 D) Hiçbiri. Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ÖRNEK 4 (Ders dışında incelenecektir) 0.75 m Verilen: AB çubuğu gösterilen anda AB =10 rad/s, AB =20 rad/s 2 değerleri ile dönmektedir.. Aranan: Şekilde gösterilen an için, C pistonunun ivmesi istenmekte. Plan: Analiz yöntemini uygula! 0.25 m B noktası döndüğüne göre, ivmenin hangi bileşenleri oluşacaktır? Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 13

41 ÖRNEK 4 (devam) Aşağıdaki şekilde kinematik diyagram gösterilmiştir. a C düşey ve doğrusal bir hat üzerindedir. m m r B İki pozisyon vektörünü de kartezyen cinsten ifade edersek: r B = sin 45i cos 45j = i j r C/B = 0.75sin 13.6i cos 13.6j = i j AB mili sabit bir eksen etrafında döndüğüne göre: a B = AB r B 2 AB r B = -20k (-0.177i j) (10) 2 (-0.177i j) = 21.21i 14.14j m/s2 Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 ÖRNEK 4 (devam) Şimdi BC rodunu (genel düzlemsel hareket yapmakta) hareketine geçilebilir. a B için bulduğumuz ifade kullanılır ve dikkat edilirse, a C düşeyde hareket etmektedir. C için rölatif ivme denklemi: a C = a B + BC r C/B 2 BC r C/B a C j = 21.21i 14.14j + ( BC k) ( i j) (2.43) 2 (-0.177i j) m m r B i ve j bileşenlerini karşılaştırarak: 0 = BC a C = BC Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 14

42 ÖRNEK 4 (devam) m Bilinmeyenler bulunur: BC = 27.7 rad/s 2 (yön doğru) a C = m/s 2 (ivme azalma yönünde) m Çeviren: Doç.Dr.İS MISIR / 29 15

RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME

RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME AMAÇLAR: 1. Rijit bir cisim üzerindeki noktanın ivmesini ötelenme ve dönme birleşenlerine ayırmak, 2. Rijit cisim üzerindeki bir noktanın ivmesini rölatif ivme analizi ile

Detaylı

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2018-2019 GÜZ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ: ÖTELENME&DÖNME Bugünün

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: Genel düzlemsel hareket yapmakta olan katı cisim üzerinde bulunan iki noktanın ivmeleri aralarındaki ilişki, bağıl hız v A = v B + v B A ifadesinin zamana göre türevi

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 16 Rijit Cismin Düzlemsel Kinematiği Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 16 Rijit

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -10- Giriş & Hareketler 2 Rijit cismi oluşturan çeşitli parçacıkların zaman, konum, hız ve ivmeleri arasında olan ilişkiler incelenecektir. Rijit Cisimlerin hareketleri Ötelenme(Doğrusal,

Detaylı

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ Bu bölümde, düzlemsel kinematik, veya bir rijit cismin düzlemsel hareketinin geometrisi incelenecektir. Bu inceleme, dişli, kam ve makinelerin yaptığı birçok işlemde

Detaylı

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_10 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2016-2017 GÜZ KÜTLE ATALET MOMENTİ Bugünün Hedefleri: 1. Rijit bir cismin

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ Amaçlar 1. Kuvvet ve kuvvet çiftlerinin yaptığı işlerin tanımlanması, 2. Rijit cisme iş ve enerji prensiplerinin uygulanması. UYGULAMALAR Beton mikserinin iki motoru

Detaylı

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ Bu bölümde, düzlemsel levhaların veya düzlem levha gibi davranış sergileyen üç boyutlu cisimlerin hareketi üzerinde durulacaktır. Diğer bir ifadeyle, katı cisim üzerine etki

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017 SORU-1) Dirençli bir ortamda doğrusal hareket yapan bir parçacığın ivmesi a=k V 3 olarak tanımlanmıştır. Burada k bir sabiti, V hızı, x konumu ve t zamanı sembolize etmektedir. Başlangıç koşulları x o

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji)

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji) KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji) Partikülün kinetiği bahsinde, hız ve yer değiştirme içeren problemlerin iş ve enerji prensibini kullanarak kolayca çözülebildiği söylenmişti. Ayrıca, kuvvet

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

DİNAMİK Ders_3. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK Ders_3. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_3 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2016-2017 GÜZ EĞRİSEL HAREKET: SİLİNDİRİK BİLEŞENLER Bugünün Hedefleri:

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 11 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 11. HAFTA Kapsam: İmpuls Momentum yöntemi İmpuls ve momentum ilkesi

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi 1 Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Noktasal Cismin Dengesi

Noktasal Cismin Dengesi Noktasal Cismin Dengesi Bu bölümde; Kuvvetleri bieşenlerine ayırma ve kartezyen vektör şeklinde ifade etme yöntemleri noktasal cismin dengesini içeren problemleri çözmede kullanılacaktır. Bölüm 3 DOÇ.DR.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİ Temel Kavramlar MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) Bir mekanizmanın Kinematik Analizinden bahsettiğimizde, onun üzerindeki tüm uzuvların yada istenilen herhangi bir noktanın

Detaylı

RİJİT CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ: ENERJİNİN KORUNUMU

RİJİT CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ: ENERJİNİN KORUNUMU RİJİT CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ: ENERJİNİN KORUNUMU Amaçlar: a) Korunumlu kuvvetlerin potansiyel enerjisinin hesabı. b) Enerjinin korunumu prensibinin uygulanması. ENERJİNİN KORUNUMU Enerjinin korunumu

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018 SORU-1) Şekilde gösterilen uzamasız halat makara sisteminde A'daki ipin ucu aşağı doğru 1 m/s lik bir hızla çekilirken, E yükünün hızının sayısal değerini ve hareket yönünü sistematik bir şekilde hesaplayarak

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız ve İvme - Newton Kanunları 2. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

1 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği

1 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği Şekil 1: Şekil 2: Katı (rijid) cismin düzlemsel hareket tipleri 1 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği 1.1 Giriş Dersin 2. bölümünde noktasal cismin kinematik bağıntılarını elde etmiştik. Aynı bağıntıları

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh E 4 Equilibrium CHAPTER VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. of Rigid Bodies Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University Seventh E CHAPTER VECTOR

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

KONU 3. STATİK DENGE

KONU 3. STATİK DENGE KONU 3. STATİK DENGE 3.1 Giriş Bir cisme etki eden dış kuvvet ve momentlerin toplamı 0 ise cisim statik dengededir denir. Kuvvet ve moment toplamlarının 0 olması sırasıyla; ötelenme ve dönme denge şartlarıdır.

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ Bahar Dr. Nurdan Bilgin

MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ Bahar Dr. Nurdan Bilgin MAK 308 MAKİNA DİNAMİĞİ 2017-2018 Bahar Dr. Nurdan Bilgin MAKİNALARDA KUVVET ANALİZİ Mekanizmalar, sadece kinematik özellikleri karşılamak üzere tasarlandıklarında, bir makinenin parçası olarak kullanıldığında

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ Silindirik Koordinatlar: Bazı mühendislik problemlerinde, parçacığın hareketinin yörüngesi silindirik koordinatlarda r, θ ve z tanımlanması uygun olacaktır. Eğer parçacığın hareketi iki eksende oluşmaktaysa

Detaylı

KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ

KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ Rijit Cisim Dengesi KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ KUVVET SİSTEMİ 2 B KUVVET SİSTEMLERİ Detaylar 1- KO-LİNEER 2- BİR NOKTADA BULUŞAN (KONKÜRENT) 3- PARALEL 4- GENEL

Detaylı

MAK Makina Dinamiği - Ders Notları -1- MAKİNA DİNAMİĞİ

MAK Makina Dinamiği - Ders Notları -1- MAKİNA DİNAMİĞİ MAK 0 - Makina Dinamiği - Ders Notları -- MAKİNA DİNAMİĞİ. GİRİŞ.. Konunun Amaç ve Kapsamı Makina Dinamiği, uygulamalı mekaniğin bir bölümünü meydana getirir. Burada makina parçalarının hareket kanunları,

Detaylı

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ STATİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2017-2018 GÜZ ALANLAR İÇİN ATALET MOMENTİNİN TANIMI, ALAN ATALET YARIÇAPI

Detaylı

Fizik Dr. Murat Aydemir

Fizik Dr. Murat Aydemir Fizik-1 2017-2018 Dr. Murat Aydemir Ankara University, Physics Engineering, Bsc Durham University, Physics, PhD University of Oxford, Researcher, Post-Doc Ofis No: 35 Merkezi Derslikler Binasi murat.aydemir@erzurum.edu.tr

Detaylı

matematiksel eşitliğin her iki tarafındaki birim eşitliği kullanılarak a ve b sayılarına ulaşılır.

matematiksel eşitliğin her iki tarafındaki birim eşitliği kullanılarak a ve b sayılarına ulaşılır. Soru 1- Kuzey istikametinde 8m giden bir aracın, sonrasında 6m doğuya ve 10m güneye ilerlediği görülüyorsa, bu aracın hareketi boyunca aldığı toplam yol ve yerdeğiştirmesi kaç metredir? Cevap 1-8m Harekete

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

STATİK. Ders_6. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

STATİK. Ders_6. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ STATİK Ders_6 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2017-2018 GÜZ BASİT KAFESLER, DÜĞÜM NOKTALARI METODU VE SIFIR KUVVET ELEMANLARI

Detaylı

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 7. HAFTA Kapsam: Parçacık Kinetiği, Kuvvet İvme Yöntemi Newton hareket

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

Bölüm 2. Bir boyutta hareket

Bölüm 2. Bir boyutta hareket Bölüm 2 Bir boyutta hareket Kinematik Dış etkenlere maruz kalması durumunda bir cismin hareketindeki değişimleri tanımlar Bir boyutta hareketten kasıt, cismin bir doğru boyunca hareket ettiği durumların

Detaylı

EĞRİSEL HAREKET : Silindirik Bileşenler

EĞRİSEL HAREKET : Silindirik Bileşenler EĞRİSEL HAREKET : Silindirik Bileşenler SİLİNDİRİK KOORDİNATLARDA (POLAR) HAREKET DENKLEMLERİ Bugünkü Konular: Silindirik koordinat takımı kullanılarak hareket denklemlerinin yazılması; hız ve ivme değerlerinin

Detaylı

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 4. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Parçacık Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3 Parçacık Dengesi Bu bölümde,

Detaylı

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ DİNAMİK Dinamik mühendislik mekaniği alanının bir alt grubudur: Mekanik: Cisimlerin dış yükler altındaki davranışını inceleyen mühendislik alanıdır. Aşağıdaki alt gruplara ayrılır: MEKANİK Rijit-Cisim

Detaylı

STATİK. Ders_5. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

STATİK. Ders_5. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ STATİK Ders_5 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2017-2018 GÜZ RİJİT CİSMİN DENGESİ VE SERBEST CİSİM DİYAGRAMI Bugünün Hedefleri:

Detaylı

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation)

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Bu bölümde, bir noktaya etkiyen ve bir koordinat ekseni ile ilişkili gerilme bileşenlerini, başka bir koordinat sistemi ile ilişkili gerilme bileşenlerine dönüştürmek

Detaylı

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N Ödev 1 Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N 1 600 N 600 N 600 N u sin120 600 N sin 30 u 1039N v sin 30 600 N sin 30 v 600N 2 Ödev 2 Ödev2: 2 kuvvetinin şiddetini, yönünü

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Kuvvet Sistemi Bileşkeleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4. Kuvvet Sitemi Bileşkeleri

Detaylı

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK STATİK Ders Notları Kaynaklar: 1.Engineering Mechanics: Statics, 9e, Hibbeler, Prentice Hall 2.Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige 1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR

Detaylı

Akışkan Kinematiği 1

Akışkan Kinematiği 1 Akışkan Kinematiği 1 Akışkan Kinematiği Kinematik, akışkan hareketini matematiksel olarak tanımlarken harekete sebep olan kuvvetleri ve momentleri gözönüne almadan; Yerdeğiştirmeler Hızlar ve İvmeler cinsinden

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 15 Parçacık Kinetiği: İmpuls ve Momentum Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 15 Parçacık

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 7 İç Kuvvetler Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 7. İç Kuvvetler Bu bölümde, bir

Detaylı

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ 1-STATİĞİN TEMEL İLKELERİ 1- BİRİMLER 2-TRİGONOMETRİ 3-VEKTÖRLER 3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması 3.3 Vektörlerin uç-uca eklenerek toplanması 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I 1. Sınav süresi 10 dakikadır.. Bu sınavda eşit puanlı 0 adet soru vardır.. Elinizdeki soru kitapçığı K türü soru kitapçığıdır.. Yanıtlarınızı Yanıt Kağıdı

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU

Öğr. Gör. Serkan AKSU Öğr. Gör. Serkan AKSU www.serkanaksu.net İki nokta arasındaki yerdeğiştirme, bir noktadan diğerine yönelen bir vektördür, ve bu vektörün büyüklüğü, bu iki nokta arasındaki doğrusal uzaklık olarak alınır.

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-2 Dalga Denkleminin Çözümü Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Enine Elektromanyetik Dalgalar Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar Düzlem Dalgaların Polarizasyonu Dalga Denkleminin

Detaylı

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA)

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin hesaplanması statik hesaplamalarla yapılır.

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası Fiz 1011 Ders 5 Hareket Kanunları Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik - Newton un I. Yasası Temel - Newton un II. Yasası Etki-Tepki - Newton un III. Yasası http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ DİNAMİK

Detaylı

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK (Ders Notları) Kaynak: Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C Hibbeler & S.C. Fan, Literatür

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation)

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Bubölümdebirnoktayaetkiyen vebelli bir koordinat ekseni/düzlemi ile ilişkili gerilme bileşenlerini, başka bir koordinat sistemi/başka bir düzlem ile ilişkili

Detaylı

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır.

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır. Bölüm 3 VEKTÖRLER Bölüm 3: Vektörler Konu İçeriği Sunuş 3-1 Koordinat Sistemleri 3-2 Vektör ve Skaler nicelikler 3-3 Vektörlerin Bazı Özellikleri 3-4 Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler Sunuş Fizikte

Detaylı

3B Kuvvet Momenti. Üç Boyutlu Kuvvet Sistemi

3B Kuvvet Momenti. Üç Boyutlu Kuvvet Sistemi 3B Kuvvet Momenti Üç Boyutlu Kuvvet Sistemi M = r (vektör) X F (vektör) Her F kuvvetinin uzunluk r vektörünü bul Eğer verilmemişse, F kuvvetini de vektörel ifade et. Uzunluk vektörünü r bulmak için: Uzunlık

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi -Fizik I 2013-2014 Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel: 2924332 İçerik Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği Açısal ve Doğrusal Nicelikler

Detaylı

DİNAMİK DERS UYGULAMALARI BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ARALIK-2018-FİNAL ÖNCESİ

DİNAMİK DERS UYGULAMALARI BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ARALIK-2018-FİNAL ÖNCESİ DİNAMİK DERS UYGULAMALARI BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ARALIK-2018-FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA-1 2 m/s hızla hareket eden tren a=(60v- 4 ) m/s 2 ivme ile hızlanmaktadır. 3 s sonraki hız ve konumunu hesaplayınız.

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ 1 BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ ROTORLARDA STATİK VE DİNAMİKDENGE (BALANS) DENEYİ 1. AMAÇ... 2 2. GİRİŞ... 2 3. TEORİ... 3 4. DENEY TESİSATI... 4 5. DENEYİN YAPILIŞI... 7 6.

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder.

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder. EĞİK ATIŞ Bir merminin serbest uçuş hareketi iki dik bileşen şeklinde, yatay ve dikey hareket olarak incelenir. Bu harekette hava direnci ihmal edilerek çözüm yapılır. Hava direnci ihmal edilince yatay

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 14 Parçacık Kinetiği: İş ve Enerji Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 14 Parçacık

Detaylı

TEMEL MEKANİK 5. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TEMEL MEKANİK 5. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü TEMEL MEKANİK 5 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ders Kitapları: Mühendisler İçin Vektör Mekaniği, Statik, Yazarlar:

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 7 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 7 Kasım 1999 Saat: 21.50 Problem 7.1 (Ohanian, sayfa 271, problem 55) Bu problem boyunca roket

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü İçindekiler TORK VE DENGE TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Torka Sebep Olan ve Olmayan Kuvvetler Tork Bulurken İzlenen Yöntemler Çubuğa Uygulanan Kuvvet Dik Değilse 1) Kuvveti bileşenlerine ayırma

Detaylı