1 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği"

Transkript

1 Şekil 1: Şekil 2: Katı (rijid) cismin düzlemsel hareket tipleri 1 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği 1.1 Giriş Dersin 2. bölümünde noktasal cismin kinematik bağıntılarını elde etmiştik. Aynı bağıntıları rijit cisimlerin düzlemsel kinematiğinde de kullanacağız, ama burada rijit cisimlerin dönme hareketi de göz önüne alınacaktır. Rijit cismi, iki noktası arasındaki mesafesi değişmeyen cisim olarak tanımlayabiliriz. Bir rijid cisim düzlemsel hareket ettiğinde onu oluşturan tüm parçalar paralel düzlemlerde hareket eder. Düzlemsel rijit cismin hareketi aşağıda gösterilen dört kategoriye ayrılabilir. a) Doğrusal öteleme b) Eğrisel öteleme c) Sabit bireksenetrafında dönme d) Genel düzlemsel hareket Öteleme: Katı cismin hareketinde, her t anında katı cismin maddesel noktalarının hızları birbirine eşit ise hareket öteleme dir. Hız v = v(t) şeklindedir. Nokta- 1

2 Şekil 3: Katı cismin eğrisel ötelemesi Şekil 4: Katı cismin doğrusal ve dairesel ötelemesi ların yörüngeleri birbirlerine paraleldir. Dönme: x,y,z e göre katı cismin hareketinde, Katı cismin OO ekseni üzerindeki tüm C,D,E,...,K gibi noktaların hızları sıfır ise katı cisim OO ekseni etrafında dönme hareketi yapıyor denir. OO eksenine de Dönme Ekseni denir. Genel Düzlemsel Hareket: Dönme ve öteleme hareketi ile aynı anda yapılıyorsa katı cismin hareketine Genel Düzlemsel Hareket denir. Genel Hareket: Yukarıdaki özel hallere uymayan tüm katı cisim hareketlerine GENEL HAREKET denir. ÖTELEME: Yer vektörü r B = r A + r B/A Hız vektörü: v B = dr B dt = d dt (r A + r B/A ) = v A + v B/A r A/B = sbt olduğundan (katı cisim ve öteleme) v B/A 0 v A = v B 2

3 Şekil 5: Katı cismin eğrisel ötelemesi Şekil 6: Genel düzlemsel hareket Şekil 7: Katı cismin genel hareketi 3

4 Şekil 8: Öteleme Şekil 9: Dönme İvme vektörü: a B = dv B = dv A = a A dt dt NOT: Bir tek noktanın hız ve ivme vektörü öteleme hareketinde katı cismin tüm noktalarının hız ve ivmelerini temsil eder. Doğrusal ötelemede doğrultuları değişmez. Eğrisel ötemelede değişir Dönme Bir rijit cismin dönmesi onun açısal hareketi ile tarif edilir. β sabit olmak üzere, şekilden θ 2 = θ 1 + β ve bu ifadenin zamana göre türevini alırsak θ 2 = θ 1 ve θ 2 = θ 1 aynı zamanda θ 2 = θ 1 yazılabilir. Böylece rijid cismin düzlemsel hareketinde tüm noktalarının aynı açısal yer değiştirme, aynı açısal hız ve aynı açısal ivmeye sahip olduğu görülür. 4

5 1.1.2 Açısal hareket denklemleri Açısal hızı w, α açısal ivmesi olan bir rijit cismin düzlemsel hareketi θ 2 = θ 1 + β w 2 = dθ 2 dt = dθ 1 dt = w 1 ise Katı cismin bir tek açısal hızı vardır. w = dθ dt = θ w 1 = w 2 =... = w = θ Veya α = dw dt = ẇ ẇ = dw dθ dθ dt = w dw dθ wdw = αdθ α = d2 θ dt = θ θ = d θ 2 dt θ = d θ dθ dθ dt denklemleri ile verilir. Eğer açısal ivme sabit ise: bulunur. Veya wdw = αdθ dan: = θ d θ dθ θd θ = θdθ α = dw dt = ẇ = sabit w = w 0 + αt w 2 2 w2 0 2 = α(θ θ 0) w 2 = w α(θ θ 0 ) w = dθ dt = w 0 + αt θ = θ 0 + w 0 t αt2 Burada θ 0 ve w 0 ; t=0 anındaki açısal konum ve açısal hızdır Sabit bir eksen etrafında dönme Sabit bir eksen etrafında dönen rijid cismin dönme eksenine normal (dik) bir düzlemi göz önüne alalım. İkinci bölümde öğrendiğimiz eşitlikleri yeniden yazarsak; Hatırlatma: v = rω a n = rω 2 = v 2 /r = vω a t = rα 5

6 Şekil 10: Sabit bir eksen etrafında dönme Öteleme: Cismin üzerindeki her doğrunun hareket boyunca orijinal doğruya paralel kaldığı harekettir. i) Doğrusal ötelemede cismin her noktası paralel doğrular üzerinde hareket eder. ii) Eğrisel ötelemede cismin her noktası paralel eğriler boyunca hareket eder. Dönme: Cismi oluşturan tüm noktalar sabit bir eksen etrafında dairesel yörünge izlerler. Genel Düzlemsel Hareket: Bu, dönme ve ötelemenin birleşimi bir harekettir. EKSEN ETRAFINDA DÖNME OA = re r, r = sabit v = doa dt ivme: = (re r ) = rėr = r( dθ dt e θ) = rwe θ ; v = rw a = dv dt = d dt (rwe θ) = rẇe θ + rwė θ = rẇe θ + rw( dθ dt e r) a = rw 2 e r + rẇe θ bulunur.bu vektörleri vektörel çarpım ile de elde edebiliriz: ω OA çarpımını hesaplayalım. a (b c) = (a.c)b (a.b)c ivme: ω = wk = we z OA = re r ω OA = wk (re r ) = rwe θ = v A v = ω OA = ω r a = dv dt = d doa (ω OA) = ω OA+ω dt dt 6 ω OA+ω ω OA = a

7 Şekil 11: Eksen etrafında dönme a = ω OA + (ω.oa)ω w 2 OA = α r + (ω.r)ω w 2 r teğetsel ivme: α r = ẇk re r = rẇe θ = a t normal ivme: ω ω r = wk (wk re r ) = wkw(rwe θ ) = rw 2 e r e r = e n w ω r = rw 2 e n = a n, a = a t + a n = a t e t + a n e n Vektörel çarpım kullanılarak daha önce verilen eşitlikler: v = ṙ = ω r a = v = ω ṙ + ω r = w (w r) + ω r = w v + α r v = ω r a n = ω (ω r) a t = α r a = a = a 2 t + a 2 n Problem 5/ dev/dak açısal hızı ile saat yönünde dönen (sürtünmesiz) bir kasnağın açısal ivmesi saatin tersi yönünde α = 4t(rad/s 2 ) dir. a) açısal hızın 900dev/dak düşmesi için geçen zamanı b) kasnağın dönme yönünün değişmesi için geçen zamanı 7

8 c) Saat yönünde + saatin tersi yönünde toplam devir sayısını ilk 14 saniye için hesaplayınız. Çözüm 5/1: a) dw = α = 4t w = dt 2t2 + w 0 ; t= 0 da w = 1800( 2π) = 60π(rad/s) 60 w 0 = 60π w = 2t 2 60π Saat yönünde w = 900dev/dak yerine yazılırsa: 900 2π 60 = 2t2 60π t 2 = 15π t = 6.86 b) 0 = 2t 2 60π t = 9.71s yön değişir. c) Saat yönündeki 9.71 saniyelik dönme sayısı +ters yöndeki geri kalan zamandaki dönme sayısı= cevap dθ = wdt = θ1 0 dθ = 9.71 Birinci aralıkta alınan yaklaşık yol ve devir: 0 ( 60π + 2t 2 )dt θ 1 = [ 2 3 t3 60πt] = 1220rad İkinci aralıkta: θ2 0 N 1 = π = dθ = (2t 2 60π)dt θ 2 = [ 2 3 t3 60π] = 410rad N 2 = 420 2π = 65.3 Toplam Devir:N 1 + N 2 = = NOT: θ 1 Negatif alanı veθ 2 pozitif alanı temsil ediyor. Problem 5/2 A dişlisine bağlı bir motor, B dişlisini ve ona bağlı tamburu döndürmektedir. L yükü hareketsiz halden 2 m/s hıza sabit bir ivme ile 0.8 m yol kat ederek ulaşıyor. 8

9 Şekil 12: Açısal hız - zaman Şekil 13: Problem 5/2 9

10 (a) Kablonun C noktasındaki ivmesini, (b) A dişlisinin açısal hızını ve ivmesini hesaplayınız. Çözüm 5/2: a)kasnak üzerinde kabloda kayma olmadığunu farzedelim. L yükünün düşey hız ve ivmesi gerekli. C de aynı şekilde v teğetsel hız ve a t teğetsel ivmesi gerekli. L nin doğrusal hareketi için sabit ivme: v 2 = 2as a = v2 2s = = 2.5m/s2 = a t a n normal ivme ve a t teğetsel ivme olmak üzere a c = a n = v2 r = = 10m/s2 a 2 t + a 2 n = = 10.31m/s 2 b) A dişlisinin açısal hareketi B nin açısal hareketinden belirlenir. v = wr B için v B = r B w B w B = v B r B = = 5rad/s a t = rα B için α B = (a t) B = 2.5 r B 0.4 = 6.25rad/s2 v A = r A w A = r B w B ve a A = r A α A = r B α B ve, w A = r Bw B = (0.300)5 = 15rad/s r A α A = r Bα B = (0.300)6.25 r A = 18.75rad/s 2 Problem 5/3 Saat yönünde dönen dik açılı bir kirişin açısal hızının değişme oranı azalarak 4rad/s 2. A noktasının hızı ve ivmesi için vektörel ifadeleri, w= 2 rad/s açısal hızı için bulunuz Çözüm5/3: ω = 2k rad/s; α = 4k rad/s 2 v = ω r 2k (0.4i j) v = (0.6i + 0.8j)m/s 10

11 Şekil 14: Problem 5/3 Şekil 15: Problem 5/4 a n = ω (ω r) = ω v a n = 2k (0.6i + 0.8j) = ( 1.6i 1.2j)m/s 2 a t = α r = 4k (0.4i j) a t = ( 1.2i + 1.6j)m/s 2 a = a t + a n = ( 2.8i + 0.8j)m/s 2 a = a = 2.83m/s Mutlak Hareket Rijit cisimlerin düzlemsel kinematik analizini bu bölümde inceleyeceğiz. İlgili rijit cismin konumunun geometrik bağıntılarını kullanıp burada zamana göre türevlerini alıp hız ve ivmeyi elde edeceğiz. Problem 5/4 r yarı çapındaki bir teker düz bir yüzey üzerinde kaymadan yuvarlanıyor. Tekerin açısal hareketini, merkezinin doğrusal hareketi cinsinden ifade ediniz. Tekerin kenarındaki bir noktanın yüzeyle temas ettiği andaki ivmesini hesaplayınız. Çözüm 5/4: Kayma yok OO = s=c A; s = rθ v O = r θ; a O = r θ Burada v O = 11

12 Şekil 16: Problem 5/5 ṡ, a O = v O = s, w = θ ve α = ẇ = θ dir. Sabit eksenin orjini keyfi alınabilir. Genelinde çemberin temas noktası uygundur.c temas noktası çembersel yörünge üzerinde C noktasına yer değiştirdiğinde yeni konumu: x = s r sin θ = r(θ sin θ); y = r r cos θ = r(1 cos θ) ẋ = r θ(1 cos θ) = v O (1 cos θ); ẏ = r θ sin θ = v O sin θ ẍ = v O (1 cos θ) + v O θ sin θ; ÿ = vo sin θ + v O θ cos θ ẍ = a O (1 cos θ) + rw 2 sin θ; ÿ = a O sin θ + rw 2 cos θ İstenen anda θ = 0 ẍ = 0 ve ÿ = rw 2 elde edilir. Herhangi bir θ için v = ẋi+ẏj = v O (1 cos θ)i+v O sin θj ve a = ẍi+ÿj = [a O (1 cos θ) + rw 2 sin θ]i + [a O sin θ + rw 2 cos θ]j θ = 0 da hız= v = ẋi + ẏj = 0 ve ivme a = ẍi + ÿj = rw 2 j Problem 5/5: L yükü şekilde görülen palanga ve kablo düzeneği ile yukarı kaldırılmaktadır. Her bir kablo, palangasına güvenli bir şekilde sarıldığından kayma olmamaktadır. L yükünün bağlandığı palangalar birbirine tek bir rijit cisim olacak şekilde birleştirilmiştir. L yükünün hızını ve ivmesini; a-palanga 1 w 1 = 0, w 1 = 0, Palanga 2 w 2 = 2rad/s, α 2= w 2 = 3rad/s 2 b- Palanga 1 w 1 = 1, w 1 = 4rad/s 2,Palanga 2 w 2 = 2rad/s, α 2= w 2 = 2rad/s 2 Durumları için hesaplayınız. Çözüm 5/5 1 veya 2 makaralarının kenarlarındaki bir noktanın teğetsel yer değişimi, hızı ve ivmesi; A nın veya B nin düşey hareketindeki değerlere eşittir.(kayma yok) a hali: B anlık olarak A ya göre dθ açısıyla dt zamanında AB konumuna gelir. 12

13 Şekil 17: ds B = ABdθ v B = ABw, (a B ) t = ABα ds O = AOdθ v O = AOw, a O = AOα v D = rw = 0.1(2) = 0.2m/s, a D = r 2 α 2 = (0.1)( 3) = 3m/s 2 Çift makara için: w = v R AB = v D AB = = 2 3 rad/s α = (a B) t AB = a D AB = = 1rad/s2 b hali: C nin hareketiyle yani A hareketiyle AB A B ne hareket eder. Şekilden AB : ds B ds A = ABdθ v B v A = ABw (a B ) t (a A ) t = ABα AO : ds O ds A = AOdθ v O v A = AOw a O (a A ) t = AOα v C = r 1 w 1 = (0.1)1 = 0.1m/s; v D = r 2 w 2 = (0.1)(2) = 0.2m/s a C = r 1 α 1 = (0.1)(4) = 0.4m/s 2 ; a D = r 2 α 2 = (0.1)( 2) = 0.2m/s 2 13

14 Şekil 18: Problem 5/6 Çift makara için v B v A = ABw w = v B v A AB = v D v C AB w = = 1 3 rad/s α = a B) t (a A ) t AB = a D a C AB O nun ve L yükünün hareketi için ise: = = 2rad/s 2 v O = v A + AOw = v C + AOw = = m/s a O = (a A ) t + AOα = a C AOα = ( 2) = 0.2m/s 2 Problem 5/6 Eşkenar üçgen bir levhanın kendi düzlemindeki hareketi D silindiri yardımı ile kontrol ediliyor. Eğer silindirin pistonu yukarı doğru sabit 0.3m/s hızıyla hareket ediyorsa θ = 30 o olduğunda B noktasının (yatay yataklanmış mesnetin merkezi) hızını ve ivmesini bulunuz. Çözüm 5/6: B nin hareketi x 2 + y 2 = b 2 den v A = ẏ = 0.3m/s, a A = ÿ = 0 14

15 2xẋ + 2yẏ = 0 ẋ = y xẏ xẍ + ẋ 2 + yÿ + ẏ 2 = 0 ẍ = ẋ2 + ẏ 2 y = b sin θ, x = b cos θ, ÿ = 0 yazılarak, x y xÿ a B = ẍ = v2 A b sec3 θ bulunur. Sayısal değerler yerlerine yazılırsa (v A = 0.3m/s ve θ = 30 o ) v B = = a B = (0.3)2 ( 2 3 ) 3 a B = 0.693m/s CB nin açısal hareketi levha içerisindeki herhangi bir çizginin hareketi ile örneğin AB ile aynıdır. Açısal hız: olarak, ve açısal ivme: y = bsinθ ẏ = b θcosθ, w = θ = v A b sec θ α = ẇ = v A b θ sec θ tan θ = v A b (v A sec θ) sec θ tan θ b bulunur. Sayısal olarak w = = 1.732rad/s ve α = (0.3)2 (2) 2 (1) 1.732rad/s Bağıl Hareket 0.2 (0.2) = Katı cismin AB doğrultusu t zamanında A B konumuna hareket etsin. Bu hareket: a) AB nin B A ne ötelenmesi ( r B kadar) b) B etrafında θ kadar dönme hareketinin süperpozisyonu olarak karakterize edebilirix. Hareket düzlemseldir. Yer değiştirmesi ise r A/B dir. Şekil (a) Rijit bir cismin iki noktasını (A ve B) göz önüne alalım. x-y dönmeyen eksen takımını B noktasına bağlayalım. 15

16 Şekil 19: Bağıl hareket r A = r B + r A/B v A = v B + v A/B ifadesini elde ederiz. Bu daha önce 2. bölümde gördüğümüz eşitlik ile aynı, tek farkı burada A ve B noktaları arasındaki mesafe sabit olduğundan r A/B = r θ = BA θ = B A θ Yukarıdaki ifadeyi zaman dilimi ile bölüp limitini alırsak r v A/B = lim A/B n 0 t = r dθ = rw = v dt A/B v A/B = lim t 0 r A/B t Skaler Hız burada v A/B = ω r ve r A/B = r olarak gösterilirse; = lim t 0 r θ t v A/B = ω r = ω BA = ω r A/B Bağıl Hız yazabiliriz. Sonuçta aşağıdaki formül elde edilir. v A = v B + w r (Katı cismin düzlemsel hareketinin hızlar alanı) NOT:w Hareket düzlemi b ve c den bağıl skaler (lineer) hız A ile B noktasını birleştiren doğrultuya daima diktir. Hızların izdüşüm formüllü: 16

17 Şekil 20: Süperpozisyon Şekil 21: İzdüşümler AB = Le ile skaler çarparsak v A = v B + v A/B = v B + w BA Le.v A = Le.v B + Le.(w BA) Le.v A = Le.v B AB.v A = AB.v B AK = BH NOT: A,B,C aynı doğru üzerinde olmamk kaydı ile Le.v A = Le.v B AB.v A = AB.v B formülü katı cisimlerin her türlü hareketinde kullanılır. Örnek problem 5/7 r=300mm yarıçaplı tekerlek sağa doğru kaymadan yuvarlanıyar. Merkezinin hızı v O = 3m/s Tekerleğin üzerindeki A noktasının verilen konumdaki hızını hesaplayınız. Çözüm 5/7 v A = v O + w OA v O = wr w = v O r = = 10rad/s v A/O = ω OA v A/O = r O θ = (0.2)(10) = 2m/s v 2 A = v 2 O + v 2 A/O + 2(v O)(v A/O )cosβ v 2 A = (2)(2)cos60 0 = 19(m/s) 2 v A = 4.36m/s 17

18 Şekil 22: Problem 5/7 C noktasının hızı sfırdır. Referans noktası olarak alınabilir. Öyleyse: v A = v C + v A/B = v A/C v A/C = ACw = AC( v O OC ) = (3) = 4.36m/s 0.3 v A = v A/C = 4.36m/s Örnek Problem 5/7 nin Vektörel Çözümü v A = v O + v A/O = v O + w OA = v O + w r O w = 10krad/s, r O = 0.2( cos30i + sin30j) r O = ( i + 0.1j)m, v O = [3i)m/s i j k v A = 3i = 3i j + 1.0i v A = (4i i)m/s v A = v A = (1.732) 2 v A = 4.36m/s elde edilir. Dojğrultusu ilk çözüm ile aynıdır. Problem 5/8 CB krankı, C noktası etrafında salınırken OA krankının O etrafında salınmasına sebep oluyor. Mekanizma CB nin yatay ve OA nın düşey olduğu noktadan geçerken CB nin açısal hızı, saatin dönme yönünün tersine 2 rad/s ise bu anda OA ve AB nin açısal hızlarını hesaplayınız. Çözüm 5/8 Vektörel çözüm yapalım: v A = v B + v A/B v A = v B + w AB r A/B = v O + w OA r A 18

19 Şekil 23: Problem 5/8 Şekil 24: Problem 5/9 w OA = w OA k,, w CB = 2k w AB = w AB k r = 100j, r B = 75i r A/B = 175i + 50j Yukarıdaki ifadeler yerlerine yazılınca; w OA k 100j = 2k ( 75i)+w AB k ( 175i+50j) 100w OA i = 150j 175w AB j 50w AB i i : 100w OA = 50w AB j : 0 = w AB w AB = 6 7 rad/s w OA = 3 7 Not: Daima vektörel çözümü tercih ediniz. Örnek problem 5/9: şekildeki krank sisteminde OB kolu saat yönünde 1500 dev/dak ile döndüğüne göre θ = 60 o iken A pistonunun v hızını ve AB nin üzerindeki G noktasının hızını ve AB nin açısal hızını belirleyiniz. AG=250mm,GB=100mm,r=125mm 19

20 Çözüm 5/9 v A = v B + v A/B v B = v O + w OB OB, v A = v A i v A i = w OB ( 125 cos 60i sin 60j) + w AB k ( 350 cos βi sin βj) Şimdi yukarıdaki denklemde gerekli olan β açısını hesaplayalım. β = 18 o değeri yerine konulursa, sin β = BH AB = BH 350 sin 60 = BH OB = BH 125 BH = 350 sin β = 125 sin 60 sin β = 125 sin 60 = β = arcsin = 18 o v A i = (1500)( 2π 60 )k 125( 0.5i j + w ABk 350( 0.95i 0.309j) v A i = (157)(125)( 0.5j i) 350( 0.95j 0.309i) i : v A = w AB j : 0 = w AB w AB = 29.51rad/s v A = (29.51) = mm/s = m/s Şimdi G noktasının hızını hesaplayalım; Bulunanlar yerlerine yazılırsa; v G = v B + v G/B = v B + w GB k BG v B = v O + w OB OB = w OB OB v B = 157k ( 125 cos 60i sin 60j) v B = j i BG = 100(cos 18i + sin 18j) = 95.1i j w BG = w AB = 29.5 dev/dak v G = j i + w BG j (95.1i j) 20

21 Şekil 25: Problem 5/10 v G = j i w BG j 30.9w BG i v G = [ (29.5)]i + [ (29.5)]j v G = i j v G = (16.092) 2 + ( ) 2 = = 20.45m/s Örnek Proble 5/10: Şekildeki vidayı döndürerek C noktsına aşağıya doğru 0.25 m/s düşey hız kazandırılıyor. θ = 30 o olduğu anda yataklı OB kolunun açısal hızını hesaplayınız. Çözüm 5/10: v B = 0.25j = v C v B = v O + w OB + v A OB ve O 1 B uzunluklarını hesaplayalım: cos 30 = 0.45 OB OB = = m sin 30 = O 1B OB O 1B = (0.5) O 1 B = j = wk ( 0.45i j) + v A 0.25j = 0.45wj i + v A ( cos 30i + sin 30j) 0.25j = 0.45wj i 0.866v A i + 0.5v A j j : 0.25 = 0.45w + 0.5v A i : 0 = 0.26w 0.866v A v A = 0.26w

22 0.25 = 0.45w + (0.5) 0.26w = 0.45w w w = = 0.4rad/s v A = 0.67(0.41) = 0.27m/s Not: ω = wk alınmış idi. w = ( 0.41)k = 0.41k saatin tersi yönde dönme var. 22

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ Bu bölümde, düzlemsel kinematik, veya bir rijit cismin düzlemsel hareketinin geometrisi incelenecektir. Bu inceleme, dişli, kam ve makinelerin yaptığı birçok işlemde

Detaylı

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2018-2019 GÜZ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ: ÖTELENME&DÖNME Bugünün

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 16 Rijit Cismin Düzlemsel Kinematiği Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 16 Rijit

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -10- Giriş & Hareketler 2 Rijit cismi oluşturan çeşitli parçacıkların zaman, konum, hız ve ivmeleri arasında olan ilişkiler incelenecektir. Rijit Cisimlerin hareketleri Ötelenme(Doğrusal,

Detaylı

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: Genel düzlemsel hareket yapmakta olan katı cisim üzerinde bulunan iki noktanın ivmeleri aralarındaki ilişki, bağıl hız v A = v B + v B A ifadesinin zamana göre türevi

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_10 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2018-2019 GÜZ RÖLATİF DÖNME ANALİZİ:HIZ Bugünün Hedefleri: 1. Ötelenme

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ

MADDESEL NOKTANIN EĞRİSEL HAREKETİ Silindirik Koordinatlar: Bazı mühendislik problemlerinde, parçacığın hareketinin yörüngesi silindirik koordinatlarda r, θ ve z tanımlanması uygun olacaktır. Eğer parçacığın hareketi iki eksende oluşmaktaysa

Detaylı

RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME

RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME RÖLATİF HAREKET ANALİZİ: İVME AMAÇLAR: 1. Rijit bir cisim üzerindeki noktanın ivmesini ötelenme ve dönme birleşenlerine ayırmak, 2. Rijit cisim üzerindeki bir noktanın ivmesini rölatif ivme analizi ile

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız ve İvme - Newton Kanunları 2. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal

Detaylı

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ Amaçlar 1. Kuvvet ve kuvvet çiftlerinin yaptığı işlerin tanımlanması, 2. Rijit cisme iş ve enerji prensiplerinin uygulanması. UYGULAMALAR Beton mikserinin iki motoru

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİ Temel Kavramlar MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) Bir mekanizmanın Kinematik Analizinden bahsettiğimizde, onun üzerindeki tüm uzuvların yada istenilen herhangi bir noktanın

Detaylı

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji)

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji) KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ (Kinetik Enerji) Partikülün kinetiği bahsinde, hız ve yer değiştirme içeren problemlerin iş ve enerji prensibini kullanarak kolayca çözülebildiği söylenmişti. Ayrıca, kuvvet

Detaylı

Fizik Dr. Murat Aydemir

Fizik Dr. Murat Aydemir Fizik-1 2017-2018 Dr. Murat Aydemir Ankara University, Physics Engineering, Bsc Durham University, Physics, PhD University of Oxford, Researcher, Post-Doc Ofis No: 35 Merkezi Derslikler Binasi murat.aydemir@erzurum.edu.tr

Detaylı

r r s r i (1) = [x(t s ) x(t i )]î + [y(t s ) y(t i )]ĵ. (2) r s

r r s r i (1) = [x(t s ) x(t i )]î + [y(t s ) y(t i )]ĵ. (2) r s Bölüm 4: İki-Boyutta Hareket(Özet) Bir-boyutta harekeçin geliştirilen tüm kavramlar iki-boyutta harekeçin genelleştirilebilir. Bunun için hareketli cismin(parçacığın) yer değiştirme vektörü xy-düzleminde

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018 SORU-1) Şekilde gösterilen uzamasız halat makara sisteminde A'daki ipin ucu aşağı doğru 1 m/s lik bir hızla çekilirken, E yükünün hızının sayısal değerini ve hareket yönünü sistematik bir şekilde hesaplayarak

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017 SORU-1) Dirençli bir ortamda doğrusal hareket yapan bir parçacığın ivmesi a=k V 3 olarak tanımlanmıştır. Burada k bir sabiti, V hızı, x konumu ve t zamanı sembolize etmektedir. Başlangıç koşulları x o

Detaylı

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ

KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ KATI CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ Bu bölümde, düzlemsel levhaların veya düzlem levha gibi davranış sergileyen üç boyutlu cisimlerin hareketi üzerinde durulacaktır. Diğer bir ifadeyle, katı cisim üzerine etki

Detaylı

( t) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( t) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İİ DDDDD IIII NN NN A MM MM KKK KK DD DD II NNN NN AAA MMM MMM İİİİ KK KK DD DD II NNNN NN AA AA MMMMMMM İİ KK KK DD DD II NNNNNNN AA AA MMMMMMM İİ KK KK DD DD II NN NNNN AA AA MM M MM İİ KKKK DD DD II

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

SBA/ANR 2016 Spor Biyomekaniği ( Bahar) Ders 3: Açısal Kinematik

SBA/ANR 2016 Spor Biyomekaniği ( Bahar) Ders 3: Açısal Kinematik SBA/ANR 2016 Spor Biyomekaniği (2016-2017 Bahar) Ders 3: Açısal Kinematik Arif Mithat AMCA amithat@hacettepe.edu.tr 1 Hareket Türleri Doğrusal Hareket Düz bir çizgi ya da eğri üzerinde olan harekettir.

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Bölüm 4. İki boyutta hareket

Bölüm 4. İki boyutta hareket Bölüm 4 İki boyutta hareket İki boyutta Hareket Burada konum, hız ve ivmenin vektör karakteri daha öne çıkacaktır. İlk olarak sabit ivmeli hareketler göz önünde bulundurulacak. Düzgün dairesel hareket

Detaylı

DİNAMİK Ders_3. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK Ders_3. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_3 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2016-2017 GÜZ EĞRİSEL HAREKET: SİLİNDİRİK BİLEŞENLER Bugünün Hedefleri:

Detaylı

DİNAMİK DERS NOTLARI. Doç.Dr. Cesim ATAŞ

DİNAMİK DERS NOTLARI. Doç.Dr. Cesim ATAŞ DİNMİK DERS NOTLRI Kaynaklar: Engineering Mechanics: Dynamics,, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam,, L. G. Kraige Vector Mechanics for Engineers: : Dynamics, Sith Edition, Beer and Johnston Doç.Dr.

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi -Fizik I 2013-2014 Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel: 2924332 İçerik Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği Açısal ve Doğrusal Nicelikler

Detaylı

Noktasal Cismin Dengesi

Noktasal Cismin Dengesi Noktasal Cismin Dengesi Bu bölümde; Kuvvetleri bieşenlerine ayırma ve kartezyen vektör şeklinde ifade etme yöntemleri noktasal cismin dengesini içeren problemleri çözmede kullanılacaktır. Bölüm 3 DOÇ.DR.

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET TİTREŞİM VE DALGALAR Periyodik Hareketler: Belirli aralıklarla tekrarlanan harekete periyodik hareket denir. Sabit bir nokta etrafında periyodik hareket yapan cismin hareketine titreşim hareketi denir.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK (Ders Notları) Kaynak: Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C Hibbeler & S.C. Fan, Literatür

Detaylı

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK STATİK Ders Notları Kaynaklar: 1.Engineering Mechanics: Statics, 9e, Hibbeler, Prentice Hall 2.Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige 1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR

Detaylı

EMAT ÇALIŞMA SORULARI

EMAT ÇALIŞMA SORULARI EMAT ÇALIŞMA SORULARI 1) A = 4. ı x 2. ı y ı z ve B = ı x + 4. ı y 4. ı z vektörlerinin dik olduğunu gösteriniz. İki vektörün skaler çarpımlarının sıfır olması gerekir. A. B = 4.1 + ( 2). 4 + ( 1). ( 4)

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

Bölüm 2. Bir boyutta hareket

Bölüm 2. Bir boyutta hareket Bölüm 2 Bir boyutta hareket Kinematik Dış etkenlere maruz kalması durumunda bir cismin hareketindeki değişimleri tanımlar Bir boyutta hareketten kasıt, cismin bir doğru boyunca hareket ettiği durumların

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

Metrik sistemde uzaklık ve yol ölçü birimi olarak metre (m) kullanılır.

Metrik sistemde uzaklık ve yol ölçü birimi olarak metre (m) kullanılır. LİNEAR (DÜZGÜN DOĞRUSAL) BİOKİNEMATİK ÖZELLİKLER Düzgün doğrusal hareket bir cismin düz bir doğrultuda ilerlemesi, yer değiştirmesidir. Uzunluk, hız, ivmelenme bu bölümde incelenir. Yol-Uzaklık kavramları:

Detaylı

3. KUVVET SİSTEMLERİ

3. KUVVET SİSTEMLERİ 3. KUVVET SİSTEMLERİ F F W P P 3.1 KUVVET KAVRAMI VE ETKİLERİ Kuvvet, bir cisme etki eden yapısal yüklerdir. Kuvvet Şiddeti, yönü ve uygulama noktası olan vektörel bir büyüklüktür. Bir cismin üzerine uygulanan

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

0.3 Sabit Nokta Etrafında Dönme (Düzlemsel)

0.3 Sabit Nokta Etrafında Dönme (Düzlemsel) Şekil 1: 0.1 Öteleme Öteleme hareketi yapan bir cismin her doğrusu her zaman kendine paralel kalır. Öteleme hareketi doğrusal ve eğrisel öteleme olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki durumda da w ve α sıfıra

Detaylı

0.1 Katı Cismin Üç Boyutlu Hareketinin Kinetiği

0.1 Katı Cismin Üç Boyutlu Hareketinin Kinetiği F = m rg = ma G Şekil 1: Şekil 2: 0.1 Katı Cismin Üç Boyutlu Hareketinin Kinetiği UYARI :Düzlemsel hareketin kinetiğinin iyi çalışılması önemlidir.. Zira, aynı kavramlar ve bağıntıların benzerleri ile

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Kuvvet Vektörleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok. 2 Kuvvet Vektörleri Bu bölümde,

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır.

3-1 Koordinat Sistemleri Bir cismin konumunu tanımlamak için bir yönteme gereksinim duyarız. Bu konum tanımlaması koordinat kullanımı ile sağlanır. Bölüm 3 VEKTÖRLER Bölüm 3: Vektörler Konu İçeriği Sunuş 3-1 Koordinat Sistemleri 3-2 Vektör ve Skaler nicelikler 3-3 Vektörlerin Bazı Özellikleri 3-4 Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler Sunuş Fizikte

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

MKM 308 Makina Dinamiği. Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi

MKM 308 Makina Dinamiği. Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi MKM 308 Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi Maddesel Nokta (Noktasal Kütleler) : Mekanikte her cisim zihnen maddesel noktalara ayrılabilir yani noktasal kütlelerden meydana

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU

Öğr. Gör. Serkan AKSU Öğr. Gör. Serkan AKSU www.serkanaksu.net İki nokta arasındaki yerdeğiştirme, bir noktadan diğerine yönelen bir vektördür, ve bu vektörün büyüklüğü, bu iki nokta arasındaki doğrusal uzaklık olarak alınır.

Detaylı

ELK-301 ELEKTRİK MAKİNALARI-1

ELK-301 ELEKTRİK MAKİNALARI-1 ELK-301 ELEKTRİK MAKİNALARI-1 KAYNAKLAR 1. Prof. Dr. Güngör BAL, Elektrik Makinaları I, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016 2. Stephen J. Chapman, Elektrik Makinalarının Temelleri, Çağlayan Kitabevi, 2007, Çeviren:

Detaylı

Akışkan Kinematiği 1

Akışkan Kinematiği 1 Akışkan Kinematiği 1 Akışkan Kinematiği Kinematik, akışkan hareketini matematiksel olarak tanımlarken harekete sebep olan kuvvetleri ve momentleri gözönüne almadan; Yerdeğiştirmeler Hızlar ve İvmeler cinsinden

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) A-Polar Koordinatlarda (r,θ) Hareket Denkemleri

DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) A-Polar Koordinatlarda (r,θ) Hareket Denkemleri DİNAMİK (3.hafta) EĞRİSEL HAREKET-2: Kutupsal /Polar Koordinatlar (r,θ) Şekildeki gibi dönen bir çubuk üzerinde ilerleyen bilezik hem dönme hareketi hemde merkezden uzaklaşma hareketi yapar. Bu durumda

Detaylı

2-MANYETIK ALANLAR İÇİN GAUSS YASASI

2-MANYETIK ALANLAR İÇİN GAUSS YASASI 2-MANYETIK ALANLAR İÇİN GAUSS YASASI Elektrik yükleri yani pozitif ve negatif yükler birbirlerinden ayrı ve izole halde düşünülebilirler. Bu durum, Kuzey ve güney manyetik kutuplar için de söz konusu olabilir

Detaylı

matematiksel eşitliğin her iki tarafındaki birim eşitliği kullanılarak a ve b sayılarına ulaşılır.

matematiksel eşitliğin her iki tarafındaki birim eşitliği kullanılarak a ve b sayılarına ulaşılır. Soru 1- Kuzey istikametinde 8m giden bir aracın, sonrasında 6m doğuya ve 10m güneye ilerlediği görülüyorsa, bu aracın hareketi boyunca aldığı toplam yol ve yerdeğiştirmesi kaç metredir? Cevap 1-8m Harekete

Detaylı

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.)

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.) VETÖRER SORUR 1.) 3.) ynı düzlemde bulunan, ve vektörleri için verilen; I. = II. II = II III. = 2 Şekildeki aynı düzlemli vektörlerle tanımlanmış + + = D işleminin sonucunda elde edilen D vektörünün büyüklüğü

Detaylı

Jeodezi

Jeodezi 1 Jeodezi 5 2 Jeodezik Eğri Elipsoid Üstünde Düşey Kesitler Elipsoid yüzünde P 1 noktasındaki normalle P 2 noktasından geçen düşey düzlem, P 2 deki yüzey normalini içermez ve aynı şekilde P 2 de yüzey

Detaylı

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU f :R R, =f ( fonksionuna düzlemde A karşılık gelen f( +h eğri anda ki =f( P gibi olsun. f( Eğrinin P(,f( noktasındaki teğetlerini +h araştıralım. Bunun için P(,f( noktasının sağıda

Detaylı

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA)

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin hesaplanması statik hesaplamalarla yapılır.

Detaylı

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I 1. Sınav süresi 10 dakikadır.. Bu sınavda eşit puanlı 0 adet soru vardır.. Elinizdeki soru kitapçığı K türü soru kitapçığıdır.. Yanıtlarınızı Yanıt Kağıdı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 Akışkan Statiğine Giriş Akışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

O xyz OXYZ. Düzgün Doğrusal Öteleme. O 1 in yörüngesi bir Doğru olacak

O xyz OXYZ. Düzgün Doğrusal Öteleme. O 1 in yörüngesi bir Doğru olacak 3.14 Bağıl Hareket Bu ana kadar Newton un ikinci kanununu, enerji-iş eşitliklerini ve impuls-momentum eşitliklerini, sait ir eksen takımına göre uyguladık. Gerçekte hiç ir eksen takımı ise gerçekte sait

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Kuvvet Sistemi Bileşkeleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4. Kuvvet Sitemi Bileşkeleri

Detaylı

KİNEMATİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

KİNEMATİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 6 KİNEMATİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN ( HAREKET BİLGİSİ ) Mekaniğin hareketi açıklayan koluna KĠNEMATĠK denir. Hareket, konumun sürekli değiģimidir. Hareket eden cismi, Ģekil değiģikliği

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ

KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ Rijit Cisim Dengesi KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ KUVVET SİSTEMİ 2 B KUVVET SİSTEMLERİ Detaylar 1- KO-LİNEER 2- BİR NOKTADA BULUŞAN (KONKÜRENT) 3- PARALEL 4- GENEL

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 4 Skaler: Fiziki büyüklükler SKALER BÜYÜKLÜK SEMBOLÜ BİRİMİ Kütle m Kilogram Hacim V m 3 Zaman t Saniye Sıcaklık T Kelvin Sadece sayısal değer ve birim verilerek ifade edilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+ ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. a+ = b 4. a = b 0+ a b a b = b a+ b = 0. A ( a + 4, a) noktası y ekseni üzerinde ise, ( + ) a + 4 = 0 A 0, 5 a = 4 B b, b 0 noktası x ekseni

Detaylı

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 11 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 11. HAFTA Kapsam: İmpuls Momentum yöntemi İmpuls ve momentum ilkesi

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi 1 Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N

Ödev 1. Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N Ödev 1 Ödev1: 600N luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. 600 N 1 600 N 600 N 600 N u sin120 600 N sin 30 u 1039N v sin 30 600 N sin 30 v 600N 2 Ödev 2 Ödev2: 2 kuvvetinin şiddetini, yönünü

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

MAK Makina Dinamiği - Ders Notları -1- MAKİNA DİNAMİĞİ

MAK Makina Dinamiği - Ders Notları -1- MAKİNA DİNAMİĞİ MAK 0 - Makina Dinamiği - Ders Notları -- MAKİNA DİNAMİĞİ. GİRİŞ.. Konunun Amaç ve Kapsamı Makina Dinamiği, uygulamalı mekaniğin bir bölümünü meydana getirir. Burada makina parçalarının hareket kanunları,

Detaylı

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_10 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2016-2017 GÜZ KÜTLE ATALET MOMENTİ Bugünün Hedefleri: 1. Rijit bir cismin

Detaylı

EĞRİSEL HAREKET : Silindirik Bileşenler

EĞRİSEL HAREKET : Silindirik Bileşenler EĞRİSEL HAREKET : Silindirik Bileşenler SİLİNDİRİK KOORDİNATLARDA (POLAR) HAREKET DENKLEMLERİ Bugünkü Konular: Silindirik koordinat takımı kullanılarak hareket denklemlerinin yazılması; hız ve ivme değerlerinin

Detaylı

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki cisimlerle uğraşır. Statik, kuvvet etkisi altında cisimlerin

Detaylı

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş 2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş Kuvvet: Şiddet (P), doğrultu (θ) ve uygulama noktası (A) ile karakterize edilen ve bir cismin diğerine uyguladığı itme veya çekme olarak tanımlanabilir. Bu parametrelerden

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. HAFTA)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. HAFTA) MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. HAFTA) STATİĞİN TEMEL İLKELERİ VE VEKTÖR MATEMATİĞİ Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin

Detaylı

MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK (10+10 p.) 2. (15 p.) 3. (7+8 p.) 4. (15+10 p.) 5. (15+10 p.) TOPLAM

MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK (10+10 p.) 2. (15 p.) 3. (7+8 p.) 4. (15+10 p.) 5. (15+10 p.) TOPLAM TOBB-ETÜ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, GÜZ DÖNEMİ 2014-2015 MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK 2014 Adı Soyadı: No: İMZA: 1. 10+10 p.) 2. 15 p.) 3. 7+8 p.) 4. 15+10 p.) 5. 15+10 p.) TOPLAM 1. a) NOT: Tam

Detaylı

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ KUVVET KAPALI KAM MEKANİZMASINDA KRİTİK HIZ TAYİNİ DENEYİ

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ KUVVET KAPALI KAM MEKANİZMASINDA KRİTİK HIZ TAYİNİ DENEYİ 1 BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ KUVVET KAPALI KAM MEKANİZMASINDA KRİTİK HIZ TAYİNİ DENEYİ 1. AMAÇ... 2 2. GİRİŞ... 2 3. TEORİ... 5 4. DENEY TESİSATI... 8 5. DENEYİN YAPILIŞI...

Detaylı

DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ

DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ 3 DÜZLEMDE GERİLME DÖNÜŞÜMLERİ Gerilme Kavramı Dış kuvvetlerin etkisi altında dengedeki elastik bir cismi matematiksel bir yüzeyle rasgele bir noktadan hayali bir yüzeyle ikiye ayıracak olursak, F 3 F

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ 1 ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ ALTERNATİF AKIM Lineer ve Açısal Hız Lineer ve Açısal Hız Lineer hız v, lineer(doğrusal) yer değişiminin(s) bu sürede geçen zamana oranı olarak tanımlanır. Lineer hızın birimi

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019 SORU-1) Aynı anda hem basit eğilme hem de burulma etkisi altında bulunan yarıçapı R veya çapı D = 2R olan dairesel kesitli millerde, oluşan (meydana gelen) en büyük normal gerilmenin ( ), eğilme momenti

Detaylı