Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE)"

Transkript

1 TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 28 EYLÜL KASIM 2015 EYLÜL 28 EYLÜL - O9 EKİM Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama, 5, 8, 11, Konuşma Kurallarını Uygulama 1 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 3, 6, 9 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 3 1. Okuma Kurallarını Uygulama 7 1. Yazma Kurallarını Uygulama 1, 3, 4, 9 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 7 GÖRSEL VE GÖRSEL SUNU 1. Görsel Okuma 1, 3, 5, 9, 2. Görsel Sunu, 4 Serbest çizgi çalışması Zihinde canlandırılanların sözlü veya görsel olarak anlatılması istenebilir. -İlköğretim Haftası etkinliklerine yer verilecektir. Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE) METNİ Okul Türküsü Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2.1-13) 1.. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma. Özel Eğitim (2.9-12) topluluk önünde kendini ifade eder. [! ] Konuşma Kurallarını bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. [! ] 2.1. Öğrenciler konuşmaya cesaretlendirilmeli, konuşma sırasında sözü kesilmemeli ve eleştirilmemelidir. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. [! ] Dinleme Kurallarını bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır Resim, şekil, fotoğraf vb. kullanmaları istenebilir Dildeki sesler, hayvan sesleri, araç sesleri vb Bundan sonra ne olabilir? sorusuyla öğrenciler yönlendirilebilir Kelimeleri doğru telâffuz eder./ 1.6. Akıcı konuşur./ 1.3. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır. / 2.. Hoşlanıp hoşlanmadıkları hakkında konuşur. / 2.6. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 3.1.Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur./3.3.üstlendiği role uygun konuşur. Dinleme Kurallarını Uygulama, Dinlediğini Anlama ve Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme başlığı altındaki kazanımlar; gözlem formları, sözlü ve yazılı anlatım, görselleştirme, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimlemeboyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış) ve çalışma dosyası ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Konuşma Kurallarını Uygulama, Başlığı altındaki kazanımları gözlem, akran değerlendirme yapılarak veya sözlü sunum yapılarak değerlendirilebilir. Yazma Kurallarını Uygulama, Kendini Yazılı Olarak İfade Etme ve Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu, çalışma yaprakları, yazılı anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Görsel Okuma ve Görsel Sunu başlığı altındaki kazanımlar, gözlem formları, çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

2 TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 14 EYLÜL KASIM 2015 EYLÜL-EKİM EKİM 2015 Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Rehber yardımıyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Metin Oluşturma Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder Sınıflama (Dinlediklerinde geçen varlıklar benzer özelliklerine göre sınıflandırılabilir.) etkinliği yaptırılabilir. Kavratılacak Sesler l sesi Atatürk ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1.9-8) [! ] Yazma Kurallarını bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır Oturuş, kalem tutma, defter tutma, el tercihi, el ve kol kaslarını geliştirme, çizgi ve boyama çalışmaları, serbest ve kurallı çizgiler, araç-gereç (silgi, kalemtıraş, çalışma kağıtları, cetvel, kalemler, oyun hamurları vb.) kullanımı Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar./ 1.9.Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir./ (Yazma) 2.3. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar./ (Konuşma) 3.6. Deneyim ve anılarını anlatır./ (Konuşma) 2.. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder./ (Yazma) 2.4. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar./ (Konuşma) 2.. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur. (Yazma) 2.7. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. Öğrencilerinize OYÖ kitabında verilen leylek görselini tekrar buldurunuz. e ve l seslerini yan yana yazınız ve her ikisinin birlikte nasıl okunacağını sorunuz. Öğrencilerin cevaplarını dikkate alarak siz doğru ve örnek okumayı yapınız el hece/kelimesini okuyup yazınız. e l el

3 TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 14 EYLÜL KASIM 2015 EKİM EKİM 2015 Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Rehber yardımıyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Metin Oluşturma Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim) ile ilgili etkinliklere yer verilecek. / 3.2. Televizyondan çocuk programlarını izlemeleri ve izlediklerini sınıfta anlatmaları istenebilir. Kavratılacak Sesler a sesi Özel Eğitim (2.9-12) 1.1. Nereye, nasıl oturacağını belirleme, kullanacağı araçgereci hazırlama vb. [! ] 1.2. Etkinlikler, bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görseller, açıklamalar ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmaya çalışılmalıdır Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb. [! ] Dinleme Kurallarını bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1) 1.3. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Dün Bugün Yarın teması (Kazanım C.1.13) 2.2. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.38) Dikte çalışması ile daha önce öğrenilenlerle birlikte (el, al, ele, le, a, e, l) söylenenleri yazmalarını isteyiniz. Yazılanlar arasından al kelimesini bulup altını çizmelerini sağlayınız. İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

4 TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 14 EYLÜL KASIM 2015 EKİM EKİM. Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Rehber yardımıyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Metin Oluşturma Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder Söylenen bir cümlede anlamı bozan kelimeyi bulmaları ve bu kelimenin yerine doğrusunu kullanmaları istenebilir. Kavratılacak Sesler t sesi METNİ Yalancı Çoban Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2.1-13) 3.8. Atatürkçülük Konuları: Cumhuriyetle ilgili bildiği bir şiiri arkadaşlarıyla paylaşır./ Cumhuriyetle ilgili bir şiiri topluluk önünde okur. (Atatürkçülük Etkinliği: Şiirlerle Cumhuriyet) 5.1. Atatürkçülük Konuları: Atatürk ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar Atatürkçülük Konuları: Millî Mücadele ile ilgili bir şiiri topluluk önünde okur. (Atatürkçülük Etkinliği: Millî Mücadele) 1.. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma. [! ] Konuşma Kurallarını bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır Kelimeleri doğru telâffuz eder./ 1.6. Akıcı konuşur./ 1.3. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır. / 2.. Hoşlanıp hoşlanmadıkları hakkında konuşur. / 2.6. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 3.1.Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur./3.3.üstlendiği role uygun konuşur. Atatürk ün hayatını öğrenmeye istekli olur. Öğrencilerinizden t sesini defterlerine yazmalarını ve okumalarını isteyiniz. Talat kelimesini de tahtaya yazdırınız. İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

5 TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 14 EYLÜL KASIM DERS İÇİ VE DİĞER İLİŞKİLENDİRM E ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EKİM KASIM Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder Dinledikleri masal veya hikâyeleri oyunlaştırmaları istenebilir. Kavratılacak Sesler i sesi 2.4. Atatürkçülük Konuları: Cumhuriyetle ilgili dinlediği bir şiirden zihninde canlandırdıklarını görselleştirir. (Atatürkçülük Etkinliği: Şiirlerle Cumhuriyet) 3.2. Atatürkçülük Konuları: Atatürk ün çocukluğuyla ilgili anıları okur/dinler./ Atatürk ün ailesiyle ilgili anılar okur/dinler. (Atatürkçülük Etkinliği: Atatürk ün Çocukluluğu) 5.1. Atatürkçülük Konuları: Atatürk ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar Atatürkçülük Konuları: Millî Mücadele ile ilgili bir şiiri topluluk önünde okur. (Atatürkçülük Etkinliği: Millî Mücadele) [! ] Okuma Kurallarını Uygulama başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. [! ] 5. Bu başlık altında verilen yöntem ve teknikler öğrenciler tarafından belirlenmeyecektir. Öğretmen ders içi uygulamalarda bu yöntem ve teknikleri sezdirmelidir. -Cumhuriyetle ilgili dinlediği bir şiirde zihinde canlandırdıklarını görselleştirir. Matematik dersi Kesirler alt öğrenme alanı (Kazanım 2) Yalan söyleyen kişilere neler söylemek istersiniz? Yalan söylemek neden doğru bir davranış değildir? Hangi kelimeleri yeni öğrendiniz? Açıklayınız. Öğrencilerinizden il, el, al, et,at kelimelerini cümle içinde kullanmalarını isteyiniz. Hazırlamış olduğunuz çalışma kâğıtlarını öğrencilerinize dağıtınız. Onlardan isminde n sesi geçen görselleri bulup işaretlemelerini isteyiniz.

6 TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 14 EYLÜL KASIM 2015 İLİ ŞKİLENDİRME EKİM KASIM 8 Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 1.5/1.6. Sayışma ve tekerlemeler söylemeleri istenebilir. Kavratılacak Sesler n,o sesi METNİ Okul Yolunda -16 Kasım Atatürk Haftası Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1.9-8) 2.1. Atatürkçülük Konuları: Atatürk ün ailesi ve çocukluğuyla ilgili bir anıyı dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir. (Atatürkçülük Etkinliği: Atatürk ün Çocukluğu) 2.3. Atatürkçülük Konuları: Atatürk ün ailesiyle ilgili fotoğraflardan hareketle, Atatürk ün ailesiyle ilgili cümleler yazar. / Atatürk ün anne, baba ve kardeşini gösteren aile ağacını oluşturur (Atatürkçülük Etkinlikleri: Atatürk ün Ailesi / Atatürk ün Aile Ağacı) [! ] Yazma Kurallarını kazanımların hepsi, yapılacak bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. [! ] 1.5. Rakamlar (0,1, 2...9) ile (+ ve -) işareti öğretilecektir Öğretmenin defterine çizdiği sembolleri (yıldız, gülen yüz vb.), yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi. Aşağıdaki sorulardan ve benzerlerinden yola çıkarak metnin işlenişiyle ilgili değerlendirmenizi tamamlayınız. 1. Trafik işaretlerinden ve kurallarından hangilerini öğrendiniz? 2. Trafik işaret ve sembollerine neden ihtiyaç vardır? 3. Trafik polisleri trafiği düzenlemek için neler yaparlar? Tahtaya yazdığınız sesler arasından o sesini göstermelerini isteyiniz. Öğrencilerinize içinde r sesi geçen ve geçmeyen kelimeler söyleyiniz. İçinde r sesi geçen kelime söylendiğinde sıralarına iki kez vurmalarını isteyiniz. Bu şekilde oyunu sürdürerek sesi pekiştiriniz. Ulaşılan heceleri okutunuz, defterlerine yazdırınız. Aşağıdaki heceleri yüksek sesle okuyunuz. Öğrencilerinizden okuduğunuz heceleri defterlerine yazmalarını isteyiniz. Yazdıklarını okutunuz. Hatalar üzerinde durunuz. el, il, al, et, it, at, on, im, em

7 TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 14 EYLÜL KASIM 2015 HAF TA ARA DİS. İLİŞK. İLİ ŞKİLENDİRME KASIM KASIM 2015 Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Dikte etme çalışmalarına katılır. Kavratılacak Sesler r,m sesleri METNİ Taklitçi Karga Özel Eğitim (2.9-12) 1.1. Nereye, nasıl oturacağını belirleme, kullanacağı araçgereci hazırlama vb. [! ] 1.2. Etkinlikler, bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görseller, açıklamalar ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmaya çalışılmalıdır Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb. [! ] Dinleme Kurallarını bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 2-Atatürk ün çocukluğuyla ilgili anıları okur dinler. 3- Atatürk ün çocukluğuyla ilgili görseller hakkında konuşur. 4-Atatürk ün iyi kalpliliğini anlatan anılarını okur dinler kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.38) Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorarak onları değerlendiriniz. 1. Bazı insanlar neden başkalarına benzemek isterler? 2. Hiç başkalarına özendiniz mi? Niçin? 3. Kimleri hayatınızda örnek almak istersiniz? 4. Başkalarına benzemek isteyen kişilere neler söylemek istersiniz? İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

8 TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 14 EYLÜL KASIM 2015 HAF TA ARA DİS. İLİŞK. İLİ ŞKİLENDİRME KASIM KASIM Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cüm. Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Dikte etme çalışmalarına katılır. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Kavratılacak Sesler u,k sesleri METNİ Oyuncakçı Dede Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2.1-13) 1.. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma. [! ] Konuşma Kurallarını bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 2-Atatürk ün çocukluğuyla ilgili anıları okur dinler Kelimeleri doğru telâffuz eder./ 1.6. Akıcı konuşur./ 1.3. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır. / 2.. Hoşlanıp hoşlanmadıkları hakkında konuşur. / 2.6. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 3.1.Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur./3.3.üstlendiği role uygun konuşur Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştiri Öğrencilerinizin etkinliklere katılımını gözlemleyiniz. Etkinliklerdeki cevaplarını kontrol ettiriniz. Öğrencilerinizi aşağıdaki sorularla da değerlendiriniz. 1. Oyuncaklarla oynamak hayal dünyanızı nasıl zenginleştiriyor? Anlatınız. 2. Hangi oyuncağınızın gerçeğine sahip olmak isterdiniz? Niçin? 3. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza hangi oyuncağı hediye etmek isterdiniz? Niçin? Öğrencilerinize unu kelimesini cümle içinde kullanmalarını söyleyiniz. Öğrenilen heceleri dikte ediniz. Dikte ettiğiniz heceler arasında ek ve ok hecelerini bulup altını çizmelerini isteyiniz. Öğrencilerinize içerisinde nı hecesinin geçtiği metnin yazılı olduğu çalışma kâğıtlarını dağıtınız. Metinde nı hecesini geçtiği yerleri boyamalarını isteyiniz. nı sesini okutunuz.

9 KASIM HAFT A 30 KASIM 4 ARALIK Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Dikte etme çalışmalarına katılır. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. TEMA 2: OYUN VE SPOR : : 16 KASIM ARALIK Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir. Kavratılacak Sesler ı,y sesi METNİ Hangisine Başlasam? ARA DİS. İLİŞK. Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım) ile ilgili etkinliklere yer verilecektir. DERS İÇİ VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Metnin işleme süresi boyunca yapılan etkinlikleri ve kazanımları göz önüne alarak öğrencilerinizi değerlendiriniz. Daha sonra aşağıdaki soruları sorunuz. 1. Spor yapmak sizce niçin önemlidir? 2. Beğendiğiniz bir sporcu var mı? Varsa kimi beğeniyorsunuz? Niçin? 3. İleride yapmak istediğiniz bir spor var mı? Varsa hangi sporu yapmak istersiniz? Niçin? Öğrencilerinize herkes içinde y sesi geçen bir kelimeyi aklında tutsun. İnsan ya da şehir ismi olabilir. yönergesini veriniz. Aşağıdaki cümleleri dikte ediniz. Yazdıklarını okutunuz. Yazım ve okuma hataları üzerinde durunuz. Esma 1 tas su al. Suna yakanı suya tut. Tut Selim, Suna yı tut. Masaya ekmek koy.

10 TEMA 2: OYUN VE SPOR : 16 KASIM ARALIK 2015 HAF TA ARA DİS. İLİŞK. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KASIM ARALIK Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Dikte etme çalışmalarına katılır. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir. Kavratılacak Sesler s,d sesi METNİ Kutu Kutu Pense Tenis Turnuvası Metin işlenirken yapılan etkinlikleri değerlendirme amacıyla kullanınız. Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz. Grup olarak hangi oyunları oynarsınız? Oyunun kurallarına uymayan bir arkadaşınıza neler söylemek istersiniz? Oyun oynamak sizi mutlu ediyor mu? Niçin? 1. Etkinlikte verilen isminde d sesi geçen görselleri belirleyip altlarındaki kutulara çiçek çizmeleri isteyiniz. İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

11 TEMA 2: OYUN VE SPOR : 16 KASIM ARALIK 2015 HAF TA ARA DİS. İLİŞK. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KASIM - ARALIK ARALIK Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Dikte etme çalışmalarına katılır. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları istenebilir. Kavratılacak Sesler ö, b sesleri METNİ Yerli Malı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere yer verilecektir Öğrencilerimizin metin işleme süresince öğrendiklerini değerlendirmek amacı ile onlara aşağıdaki soruları sorunuz. 1. Hangi spor yarışlarını izlemek sizi mutlu ediyor? Niçin? 2. Hangi spor karşılaşmasına katılıp yarışmacı olmak isterdiniz? Niçin? 3. Oyundan sonra siz de yoruluyor musunuz? Niçin? İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

12 TEMA 3: ÜRETİM TÜKETİM ve VERİMLİLİK : 07 ARALIK ARALIK 2015 HAFT A ARA DİS. İLİŞK. ARALIK ARALIK Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Dikte etme çalışmalarına katılır. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder Noktalama işaretleri verilmeyen bir metinde, gerekli noktalama işaretlerini kullanılabilir. GÖRSEL VE GÖRSEL SUNU 1.2. Evden okula giderken karşılaştığı trafik işaretlerinin ne anlama geldiği sorulabilir. Kavratılacak Sesler ü,ş sesleri METNİ Tutumlu olmak Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1.9-8) 1.3. Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?, Neden bu reklamdan etkilendiğinizi düşünüyorsunuz? gibi sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır Bayramlar, toplantılar, anmalar, yöreye özgü sosyal olayların vb. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması Renklerin adları, değişik yerlerde kullanılışı, ifade ettikleri anlamlar Öğrenciden, görselleştirdiği ürünü, arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir. Ayrıca bunlar, sınıf ve okul panosunda sergilenebilir Örneğin; öğrencinin anlatacağı konu ile ilgili oyuncak, meyve, sebze veya modelden yararlanarak görsel sunu yapması Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar./ 1.9.Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir./ (Yazma) 2.3. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar./ (Konuşma) 3.6. Deneyim ve anılarını anlatır./ (Konuşma) 2.. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder./ (Yazma) 2.4. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar./ (Konuşma) 2.. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur. (Yazma) 2.7. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. Öğrencilerinizi aşağıdaki sorularla değerlendiriniz. 1. Yerli malının kullanımı için insanları nasıl özendirmeliyiz? 2. Ülkemizde üretilen bir malı başka bir ülkeden almalı mıyız? 3. Ülkemizde üretilen malların tanıtımını nasıl yapabiliriz? Öğrencilerinizi 9. Etkinliğe yönlendiriniz. Etkinlikte verilen Ömer Okulda metnini öğrencilerinize okutunuz ve verilen satır aralıklarına yazdırınız. Öğrencilerinizden içinde b sesi geçen kelimeler bulmalarını isteyiniz. Anne süt al., Nine bak o Atatürk., Abla bunu ütüle., Ünal oyun oyna. Ebe ol cümlelerini dikte ediniz. İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

13 ARALIK 28 ARALIK 01 OCAK Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Dikte etme çalışmalarına katılır. TEMA 3: ÜRETİM TÜKETİM ve VERİMLİLİK : 07 ARALIK ARALIK Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre anlatması istenebilir.. Kavratılacak Sesler z,ç sesi METNİ Tarladaki Hazine Ekmek Özel Eğitim (2.9-12) 1.1. Nereye, nasıl oturacağını belirleme, kullanacağı araçgereci hazırlama vb. [! ] 1.2. Etkinlikler, bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görseller, açıklamalar ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmaya çalışılmalıdır Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb. [! ] Dinleme Kurallarını bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. DERS İÇİ VE DİĞER 1.3. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.26) 1.3. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Dün Bugün Yarın teması (Kazanım C.1.13) 2.2. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.38) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öğrencilerinizin metni işlerken yapılan çalışmalara ne ölçüde katıldıklarını, hangi çalışmalarda başarılı, hangilerinde başarısız olduklarını sözlü olarak değerlendiriniz. Öğrencilerinizi aşağıdaki sorularla değerlendiriniz. 1. Çevrenizdeki insanları tutumlu buluyor musunuz? Niçin? 2. Aile bütçesine nasıl bir katkıda bulunmak isteriniz? 3. Hangi konularda kendinizi tutumlu buluyorsunuz? Niçin? 4. Bilinçli tüketici olmak için neler yapmalıyız? Şeyda şarkı söyle., Şeyma üç şeker al., Abla kuş öttü., Ünal, kuş dala kondu. Cümlelerini dikte ediniz. Ziya okula koş., Ziya bak bu zil., Ziya denizde yüz, Ziya, oku yaz. Cümlelerini dikte ediniz. İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği

14 TEMA 3: ÜRETİM TÜKETİM ve VERİMLİLİK : 07 ARALIK ARALIK 2015 DERS İÇİ VE DİĞER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARALIK OCAK Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Dikte etme çalışmalarına katılır Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre anlatması istenebilir. Kavratılacak Sesler g,c Öğrenilen sesler METNİ Ailemiz Nasreddin Hoca nın köyünde Özel Eğitim (2.9-12) 1.1. Nereye, nasıl oturacağını belirleme, kullanacağı araçgereci hazırlama vb. [! ] 1.2. Etkinlikler, bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görseller, açıklamalar ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmaya çalışılmalıdır Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb. [! ] Dinleme Kurallarını bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.26) 1.3. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Dün Bugün Yarın teması (Kazanım C.1.13) 2.2. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.38) Öğrencilerinizi değerlendirmek amacı ile aşağıdaki soruları onlara sorunuz. 1. Tembel insanlara neler söylemek istersiniz? 2. Çalıştığınızda ya da bir işi emek harcayarak başardığınızda neler hissedersiniz? Anlatınız. Çelik süt al, iç., Ziya çilek ye., Ünal çiçek al., Ömer çimlere oturma. Cümlelerini dikte ediniz. İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

15 TEMA 4: DEĞERLERİMİZ : 28 ARALIK OCAK 2016 HAFT A ARA DİS. İLİŞ. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME OCAK OCAK. Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Dikte etme çalışmalarına katılır Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre anlatması istenebilir. Kavratılacak Sesler p,h sesleri Özel Eğitim (2.9-12) 1.1. Nereye, nasıl oturacağını belirleme, kullanacağı araç-gereci hazırlama vb. [! ] 1.2. Etkinlikler, bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görseller, açıklamalar ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmaya çalışılmalıdır Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb. [! ] Dinleme Kurallarını Uygulama başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.26) 1.3. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Dün Bugün Yarın teması (Kazanım C.1.13) 2.2. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.38) Öğrencilerinizi aşağıdaki Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz. 1. Un deyince aklınıza hangi yiyecekler geliyor? 2. Yiyeceklerin israf edilmemesi için neler yapılabilir? 3. Buğday, ekmek olarak sofranıza gelene kadar hangi aşamalardan geçmektedir? İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

16 TEMA 4: DEĞERLERİMİZ : : 28 ARALIK OCAK 2016 HAFT A ARA DİS. İLİŞ. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME OCAK OCAK Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır Kendini mutlu eden ya da üzen olaylar hakkında konuşması istenebilir. Kavratılacak Sesler Metin çalışması Tekrar çalışması METNİ Keloğlan İle Dev Gizel türkçemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2.1-13) 1.. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma. [! ] Konuşma Kurallarını bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır Kelimeleri doğru telâffuz eder./ 1.6. Akıcı konuşur./ 1.3. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Öğrencilerinizi aşağıdaki sorularla da değerlendiriniz. 1. Evinizde aile bireyleri arasında bir görev dağılımı var mı? Nasıl? 2. Ailenizde en çok kimlere yakınlık duyarsınız? 3. Ailenizde sizi en çok kim etkiliyor? Neden? 4. Ailenizde kimler hangi işlerle uğraşıyor? ege ve aga kelimesini birkaç kez okutup defterlerine, tahtaya, dosya kağıtlarına, kum havuzuna yazdırınız. Öğrencilerinize c sesini defterlerine yazdırınız ve okutunuz. Öğrencilerinizden içinde c sesi geçen beş kelime bulup söylemelerini isteyiniz. İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

17 TEMA 5:MASAL DÜNYASI : 08 ŞUBAT 04 MART 2016 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ŞUBAT ŞUBAT Hazırlık Dinlemek için hazırlık yapar. Yazmak için hazırlık yapar. Okumak için hazırlık yapar. Sesi Hissetme ve Tanıma Duyduğu sesleri ayırt eder. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. Sesi / Harfi Okuma ve Yazma Ön bilgileri kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Seslerden heceler hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Metin Oluşturma Kelimeleri doğru telaffuz eder. Metni takip ederek dinler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Verilen cümle ya da metne bakarak okur. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Cümleleri görsellerle ifade eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre yazılı olarak ifade etmeleri istenebilir. Kavratılacak Sesler g,v,f,j sesleri METNİ : Güzel Türkçemiz Özel Eğitim (2.9-12) 1.1. Nereye, nasıl oturacağını belirleme, kullanacağı araç-gereci hazırlama vb Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb. [! ] Dinleme Kurallarını Uygulama başlığı altındaki kazanımların hepsi, yapılacak bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir./ 1.3. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.26) 1.3. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Dün Bugün Yarın teması (Kazanım C.1.13) 2.2. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.38) Kedi fare tuttu., Fatih fener bul, yak., Fatma balık avla., Bayram geldi, fener as. Cümlelerini defterlerine dikte ediniz. Öğrencilerinize, Jet uçağının yolunu bulabilmesi için j sesini takip etmesi gerekiyor. j seslerinin yazılı olduğu bulutları boyayıp pilota yardımcı olur musunuz? yönergesini vererek 4. Etkinliği yaptırınız. İlk okuma yazma öğretim süreci değerlendirme ölçeği ile değerlendirilir.

18 TEMA 5:MASAL DÜNYASI : 08 ŞUBAT 04 MART 2016 ŞUBAT ŞUBAT 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1,2, 3 2. Dinlediğini Anlama 3, 4,, 12, 13, 15, GÖRSEL VE GÖRSEL SUNU 1. Görsel Okuma 4 2. Görsel Sunu Katıldıkları bir doğum günü kutlaması ile ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. Okuma sevgisini kazandırmak amacıyla öğrencilerin ilgisini çekecek tekerleme, bilmece, şarkı, şiir, masal, fıkra örnek metinler üzerinde durulur. Tema Metinleri Masalların Dünyası Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2.1-13) 1.. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, incitmeden, büyüklerine, bayrağa, vatana, millete saygı göstererek konuşma. [! ] Konuşma Kurallarını bütün konuşma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. 1-Günlük yaşam becerileri geliştirir. ( Temizlik, beslenme,adres bilgisi, yardım isteme vb.) 1.5. Kelimeleri doğru telâffuz eder./ 1.6. Akıcı konuşur./ 1.3. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz. 1. Bazı kişilerin konuşmalarını hayranlıkla dinlediğiniz oluyor mu? Nedenini hiç düşündünüz mü? 2. Yabancı kelimeler kullanarak konuşmak doğru bir davranış mıdır? Niçin?

19 TEMA 5:MASAL DÜNYASI : 08 ŞUBAT 04 MART 2016 ŞUBAT ŞUBAT 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15,16 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 2 1. Konuşma Kurallarını Uygulama, 4, 5, 6, 7, 8, 9,, Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1, 3, 5, 6, 7, 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 3, 5 1. Okuma Kurallarını Uygulama, 4, 5, 6, 7 2. Okuduğunu Anlama, 4, 6, 7, 8,, 11, 12,,13,14 3.Anlam Kurma 1 4. Söz Varlığını Geliştirme 1, 2 5.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 4, 6, 8 Tema Metinleri Atla Eşek Sivil Savunma Günü (28 Şubat) ile ilgili etkinliklere yer verilecektir. [! ] Okuma Kurallarını bütün okuma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır Okunacak metin belirlenir. Uygun bir oturma biçimi, kitap ve göz arasındaki mesafe ve ışık düzeni ayarlanır Bu konuda neler biliyorsunuz? sorusuyla ön bilgilerin hatırlanması sağlanır Resimli sözlüğe bakarak, öğretmenine sorarak vb. kelimelerin anlamını araştırır Akıcı okur./ 1.3.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur./ 1.2.Okuduğu kelimeleri doğru telâffuz eder./1.4.işitilebilir ses tonuyla okur Okuduklarının konusunu belirler./ 2.4.Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar./ Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir./4.2. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır./ (Konuşma) 2.3.Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 5.1.Serbest okur./ 5.3.Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur./ 5.8.Gazete ve dergi okur. Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorarak değerlendiriniz. 1. Masal okumanın yararları nelerdir? Anlatınız. 2. En çok hangi çalışmada kendinizi başarılı buldunuz? Niçin? 3. Masallardan bir şeyler öğrenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Niçin? 4. Masallardan çocukların özellikle neler öğrenmelerini isterdiniz? Niçin? Daha sonra öğrencilerinize 8. Etkinliği yaptırınız. 1. Yazma Kurallarını Uygulama, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1, 5, 7 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 8 GÖRSEL VE GÖRSEL SUNU 1. Görsel Okuma 4, 5, 6,, 11, Görsel Sunu 1, 3, 4

20 TEMA 5:MASAL DÜNYASI : 08 ŞUBAT 04 MART 2016 ŞUBAT - MART 29 ŞUBAT 04 MART 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama 1, 3, 4, 11, 15,16 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1, 3 1. Konuşma Kurallarını Uygulama, 4, 5, 6, 7, 8, 9,,11 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme, 5, 6, 9, 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1, 3, 5, 6, 7 1. Okuma Kurallarını Uygulama, 4, 5, 6, 7 2. Okuduğunu Anlama, 6, 7, 8,, 14 3.Anlam Kurma 1 4. Söz Varlığını Geliştirme 5.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1, 2, 5 1. Yazma Kurallarını Uygulama, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1, 5, 7 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 3, Şiir veya hikâye okuma etkinlikleri yaptırılabilir. Tema Metinleri Uyuyan Güzel Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1.9-8) [! ] Yazma Kurallarını bütün yazma etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır. [! ] 1.6. Cümlenin öğelerinden bahsedilmemeli ancak kurallı cümleler oluşturmaya özendirilmelidir Örneğin, bulutların kararmasının yağmurun habercisi olduğunu anlamlandırması gibi Kendisini tanıtan yazılar yazar./ 2.3.İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar./ 2.4. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar./ 2.6.Hoşlanıp hoşlanmadıklarına ilişkin yazılar yazar Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar./ 1.9.Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir./ (Yazma) 2.3. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar./ (Konuşma) 3.6. Deneyim ve anılarını anlatır./ (Konuşma) 2.. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder./ (Yazma) 2.4. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar./ (Konuşma) 2.. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur. (Yazma) 2.7. Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar. Öğrencilerinize metin sonunda neler öğrendiklerini sorunuz. Öğrencileriniz aşağıdaki sorularla da değerlendiriniz. 1. Yardımlaşmayı seviyor musunuz? Niçin? 2. Yardımlaşmayı konu alan başka bir masal biliyor musunuz? Varsa arkadaşlarınızla paylaşınız. GÖRSEL VE GÖRSEL SUNU 1. Görsel Okuma 4, 9,, 11, Görsel Sunu

21 TEMA 6: ATATÜRK : 07 MART-01 NİSAN 2016 MART MART 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama 1, 11, Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1, 3 1. Konuşma Kurallarını Uygulama, 4, 5, 6, 7, 8, 9,,11 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1, 3, 5, 6, 9, Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1, 3, 5 1. Okuma Kurallarını Uygulama, 4, 5, 6, 7 2. Okuduğunu Anlama 1, 2, 6, 7, 12, 13, 16 Anlam Kurma 1 4. Söz Varlığını Geliştirme 5.Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1, 4, 7 1. Yazma Kurallarını Uygulama, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 2, 3, 5 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma, 5, İlgilerini çekebilecek konularda konuşturulabilir. Örneğin, Elinizde sihirli bir değnek olsaydı ne yapardınız? sorusuyla öğrenci konuşmaya yönlendirilebilir. METNİ: Masal Ağacı SERBEST METNİ: Çirkin Ördek Yavru Pamuk Prenses Yeşilay Haftası (Mart ayının ilk haftası) ile ilgili etkinliklere yer verilecektir. İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart) etkinliklerine yer verilecektir. Özel Eğitim (2.9-12) 1.1. Nereye, nasıl oturacağını belirleme, kullanacağı araçgereci hazırlama vb. [! ] 1.2. Etkinlikler, bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görseller, açıklamalar ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmaya çalışılmalıdır Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb. [! ] Dinleme Kurallarını bütün dinleme etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır Öğretmen veya öğrenci tarafından yapılan örnek okumaların, soldan sağa yön becerisini pekiştirmek amacıyla izlenmesi kazanım için Hayat Bilgisi dersi Okul Heyecanım teması (Kazanım A.1.26) 1.3. kazanım için Hayat Bilgisi dersi Dün Bugün Yarın teması (Kazanım C.1.13) Görsel Sanatlar Duygu Düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel teknikleriyle ifade eder. Aşağıdaki örnek sorulardan yola çıkarak öğrencilerinizi değerlendirebilirsiniz. 1. Sihir gücünüz olsaydı dünyadaki hangi kötülükleri yok ederdiniz? Niçin? 2. Masalların genelde nasıl bitmesini isterdiniz? Niçin? 3. Hangi masalın sonunu değiştirmek isterdiniz? Niçin? Daha sonra 7. Etkinliği yaptırınız. Öğrencilerinize neler öğrendiklerini sorarak kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız. Daha sonra öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz. 1. Hangi masalı dinleyerek uyumak isterdiniz? Niçin? 2. Hangi masal kahramanının yerinde olmak isterdiniz? Niçin? Öğrencilerinizin dinleme kurallarına uyup uymadıkları yönünde kendilerini değerlendirmelerini sağlamak için onlara 7. Etkinliği yaptırınız. GÖRSEL VE GÖRSEL SUNU 1. Görsel Okuma 4, 2. Görsel Sunu 1, 2

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 23 EYLÜL 27 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL - 22 EYLÜL (1. Hafta) ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ 1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: ATATÜRK 3. TEMA: DEĞERLERİMİZ 4. TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY 5. TEMA: ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK 6. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 7. TEMA: GÜZEL ÜLKEM

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT AÇIKLAMALAR Okulda iletişim

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 2014 / 12 Haziran 2015) Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 14.05.2009

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU 2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU TÜRKÇE TEMA: MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK-ERDEMLERİMİZ YAZMA Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarını görsel unsurlarla destekler Yazdıklarının

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

1. SINIFLAR BÜLTEN 1

1. SINIFLAR BÜLTEN 1 1. SINIFLAR BÜLTEN 1 Örüntü ve Süslemeler Bir örüntüdeki ilişki belirlendi. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeler belirlenerek tamamlandı. Geometrik Cisimler Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir,

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

YILLIK DERS PLANI 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM. Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme 1. TEMA : BİREY VE TOPLUM Metin : Okul Ay: Eylül Hafta : 1. Hafta Saat : 9 + 2 Saat 2. Dinlediğini Anlama: 4, 7 Dinleme: 2 2,,, 12 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:, 5, 8 Hayat Bilgisi Okul Heyecanım

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

PEK OKULLARI 1A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 1A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 1A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 1.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: EVİMİZDE HAT KAZANIMLAR ETKİNLİK VE AÇIKLAMALAR DEĞERLER

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

Değerli Velilerimiz, İlkokul Eğitim Koordinatörü

Değerli Velilerimiz, İlkokul Eğitim Koordinatörü Değerli Velilerimiz, Güzel dilekler ve hayallerle girilen yeni yılın ilk haftasında derslerin yanı sıra etkinlikler, sınavlar ve uygulamalarımız vardı. Yetenekler Sahnede performans gösterisi için hazırlıklar

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler

Detaylı

ARI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 2015-2016

ARI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 2015-2016 ARI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ 2015-2016 ÇOCUKLAR YARININ BÜYÜKLERİDİR. GELECEĞİN YÖNETİCİSİ VE GÜVENCESİDİRLER. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA HAFTASI, KIZILAY HAFTASI, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ,

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU PROGRAMIN ADI : ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI BEP BAŞLAMA TARİHİ: ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI : BEP BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS

Detaylı

TÜRKÇE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

TÜRKÇE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR TÜRKÇE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR e, l, a, t, i, n, o, r, m, u, k, ı, y, s, d, ö, b, ü, ş, z, ç, g, c, p sesleri çeşitli interaktif uygulamalarla desteklenerek öğrenildi. Oyun hamurlarıyla içerisinde e, l,

Detaylı

İnci Değer 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ

İnci Değer 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ İnci Değer 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL - VEDALAŞMA Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde

Detaylı

TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1

TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1 EYLÜL 5. EYLÜL 4. EYLÜL 3. TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 203-204 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) KAZANIMLAR ETKİNLİK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 3,4 (3-15 Ekim 2016) 2 saat UZUN HECE - KISA HECE EYLÜL- EKİM 1,2, (19-30 Eylül 2016) 2 saat İSTİKLAL MARŞI MIZA SAYGI A.6. İstiklal Marşı nı anlamına uygun dinler. A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

Detaylı

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ. DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını inceledik. Taşıtlar konusunda

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

DİK TEMEL HARFLERLE AFACAN OKUMA YAZMA SETİ

DİK TEMEL HARFLERLE AFACAN OKUMA YAZMA SETİ 1 DİK TEMEL HARFLERLE AFACAN OKUMA YAZMA SETİ 1. Afacan Dinleme Eğitimi (16 Sayfa) Bu yıl ilk defa uygulanacak olan dinleme eğitimi çalışmaları, ilk harfin (e) öğretimine geçmeden tamamlanacaktır. Dinleme

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ CUMHURİYET BAYRAMI Kale nedir? Ev ve kale resimlerini inceleme Nasıl bir evde yaşadığını

Detaylı

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI Türkçe Matematik Hayat Bilgisi *Dinlemek için hazırlık yapar, dikkatini yoğunlaştırır. *Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. *Dinlediklerinde ne, nerede,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ ÖZEL PEK ĠLKOKULU 2017-2018 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ Sayın Velilerim; Bu ay 1. dönemin sonuna geldik. Öncelikle sizlere desteğiniz için teşekkür ederim. Dönem

Detaylı

lkokul Eğitim Koordinatörü

lkokul Eğitim Koordinatörü Değerli Velilerimiz, Yılın sonuna yaklaştığımız günlerdeyiz. Bu hafta, her sınıf düzeyinde planlarımıza yer alan göre konuları kaynak kitaplardan, dijital içeriklerden, Fen laboratuvarımızdan, bahçemizdeki

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KELEBEK GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ,neleri edemez KIZILAY HAFTASI DÜNYA SİNEMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ÖĞRETMENLER GÜNÜ 10 KASIM ATATÜRKÜ ANMA HAFTASI SONBAHAR-RÜZGÂR-ŞEMSİYE

Detaylı

E-BÜLTEN 1.SINIFLAR /ŞUBAT AYI

E-BÜLTEN 1.SINIFLAR /ŞUBAT AYI E-BÜLTEN 1.SINIFLAR /ŞUBAT AYI KİTAP EN BÜYÜK SEVGİDİR 1A 1B 1C 14 ŞUBAT DÜNYA KİTAP DEĞİŞ-TOKUŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN DERSİN ADI: TÜRKÇE TEMA: MASAL DÜNYASI KONU: Tekerleme ve bilmeceler. Kazanım: Okuma için

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF 1. Bir hikaye veya masalda geçen karakterleri öğrenir. 2.Tahminde bulunur. 3.Dinleme alışkanlığı kazanır. 4.Dinlediği hikaye/masalın özelliklerini

Detaylı

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL AYLIK FAALİYET RAPORU Rapor No:1 EYLÜL Serbest Etkinlikler Dersi Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 1- MASAL SESLENDİRME: Seviyeye uygun seçilen masallardaki kahramanlar seslendirilmeye çalışıldı. Burada anlatılan

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ OKULUM VE ARKADAŞLARIM BEN KİMİM? Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme Sınıfını

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 05-09 EKİM 2015 DAYANIŞMANIN BÖYLESİ B İ R E Y V E T O P L U M 28 EYLÜL 02 EKİM 2015 KOMŞU KUNDUZLAR 1. TEMA MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme, HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi dersi 1. yarıyıl devam ederken ilk bültende belirlendiği gibi Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları birlikte birbiri ile ilişkili olarak yürütülmektedir.

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI YLE İŞLENECEKTİR) EYLÜL -EKİM 16.09.2013 05.10.2013 1.,2., 3., 1. TEMA AÇIKLAMALA R UYUM VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI (BİREY VE TOPLUM TEMASI Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13 Tür,yöntem ve tekniklere

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Nükhet YILMAZ HAYAT BİLGİSİ Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nı kutladık. Halk ekmek fabrikası gezisine katıldık. TÜRKÇE * Dilbilgisi:

Nükhet YILMAZ HAYAT BİLGİSİ Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nı kutladık. Halk ekmek fabrikası gezisine katıldık. TÜRKÇE * Dilbilgisi: Değerli Velilerimiz, 2017 yılının son ayında, güneşin hafifçe ısıttığı günlerdeyiz. Havalar hala, öğrencilerimizin bahçede neşeyle oynamalarına müsait. Palto giyme koşuluyla teneffüslerde temiz havada

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) KISA DÖNEMLİ HEDEFLER 1. Sesleri tanır. 1. sesleri verilişlerine göre tanıyarak çıkartır. 2.Sesleri birbirinden ayırt eder. 3.Sesleri tanımada

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2014 2015 ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ ARKADAŞLIK HAFTASI CUMHURİYET BAYRAMI BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Kale nedir? Kaleler ne için yapılır?

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ AYI BÜLTENİ Hazırlayan: İnci Değer YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? ANNELER GÜNÜ TRAFİK VE TAŞITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ 5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ DRAMA Araştırma ve problem çözme becerilerini Arkadaş ilişkilerini geliştirmek,akıcı geliştirmek konuşmalarını kendine güvenmelerini - Öğrenmeyi

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

PEK OKULLARI 2A EYLÜL EKİM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A EYLÜL EKİM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 EYLÜL EKİM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR Kendini farklı

Detaylı

KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI NİSAN AYI BÜLTENİ

KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI NİSAN AYI BÜLTENİ KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Bitkinin canlı olduğunu tanımladık. Bildiğimiz bitkileri saydık. İstediğimizi bir bitkiyi çizdik Bitkinin bölümlerini sıraladık.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı