KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ"

Transkript

1 EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.5.metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 10.Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.11.okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 13.Metne ilişkin sorulara cevap verir.15.metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. 18.Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 22.Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 28.Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 30.Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.4. Söz varlığını zenginleştirme:4. 3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 1.Okuma planı yapar. 2.Farklı türlerde metinler okur. 1. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 1.Konuşurken nefesini ayarlar. 2.İşitilebilir bir sesle konuşur.3.kelimeleri doğru telaffuz eder. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 1.Konuşma konusu hakkında araştırma yapar. 8.Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar. 12.Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 2. Planlı yazma:10. Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur.12. Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3. Farklı türlerde metinler yazma: 1. Olay yazıları yazar.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme:2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır 1. Fiilimsiler ile ilgili uygulama: 1.1Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Yazma: 10,11 Dil bilgisi: 12

2 EKİM 3. (30 EYLÜL-4 EKİM 2013) DOĞA VE EVREN ORMANDA İLK YOLCULUK Okuma Performansı Ölçeği Değerlendirm e 1.Okuma kurallarını uygulama: 1.2. Akıcı biçimde okur.1.5.okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2.okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metindeki anahtar kelimeleri belirler anlatımın kimin ağzında yapıldığını belirler metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar.2.21 Kendini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar.2.24 Metnin öncesi veya sonrasına ait kurgular yapar.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.4 Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.8.Ailesiyle okuma saatleri düzenler. 1. Konuşma kurallarını uygular: 1.1 Konuşmaya uygun ifadelerle başlar Konuşmasında sebep sonuç ilişkileri kurar.1.11konuşmasında amaç-sonuç ilişkisi kurar.1.13 Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.4 Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1 Konuşma konusu hakkında araştırma yapar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.2. Anlamadıklarını ve merak ettiklerini sorar. 1. Yazma kuralların uygulama: 1.4 Standart Türkçe ile yazar. 1.7 Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 2.Planlı yazma: 2.6 Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 2.8 Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun giriş yapar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3.Farklı türlerde metinler yazma: 3.1 Olay yazıları yazar. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.8 Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. 6.Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama: 1.2. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 1,2,3,4 Yazma: 5 Dil Bilgisi: 6,7

3 EKİM 4. (7-11 EKİM2013) DOĞA VE EVREN KARA TOPRAK Şiir Okuma Performansı İzleme Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.4 Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 1.5.okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.13.metne ilişkin sorulara cevap verir. 20. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. 25. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. 27. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 31. Metnin yazarı ve şairi hakkında bilgi verir. 3. Okuduğu metni değerlendirme: 3.1 Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1 Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbirleriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.4 Standart Türkçe ile konuşur. 1.7 Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 1.9 Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1 Konuşma konusu hakkında araştırma yapar. 3.7 Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanır Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 4. Kendi konuşmasını değerlendirme: 4.2 Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4.3 Konuşmasını sunum tekniği yönünden değerlendirir. 4.4 Konuşmasını sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir. 1. Yazma kurallarını uygulama:1.2düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar.2. Planlı yazma: 2.2Yazacaklarının taslağını oluşturur Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.4 Şiir yazar. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.4 Şiir defteri tutar. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama:6.2noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama: 1.3. Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1,2,3,4,5 Konuşma: 6 Yazma:7,8 Dil bilgisi:9

4 EKİM 5. VE 6. (21- EKİM-1 KASIM 2013) DOĞA VE EVREN BÜLENT İN DÜŞLERİ Düşünce Yazısı Yazma Becerisi Ölçeği 29 EKİM CUMHURİYET BRAMI 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.1 Sesini ve beden dilini etkili kullanır. 1.2 Akıcı biçimde okur.1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2.5.Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 2.8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısına fark eder. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.6 Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.1.Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. 1.4.Standart Türkçe ile konuşur.1.9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.1.10.konuşmasında sebep sonuç ilişkisi kurar. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.9 Dinleyiciyle göz teması kurar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma:3.5 Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar Standart Türkçe ile yazar Tekrara düşmeden yazar Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: 2.3. Yazısını bir ana fikir etrafında planlar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2 Düşünce yazıları yazar.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.3Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.9 Yazdıklarından arşiv oluşturur.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama: 1.4. Cümlede fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 1,2,3,4,5,6 Yazma: 8,9 Dil bilgisi: 11

5 KASIM 7. (4-8 KASIM 2013) DOĞA VE EVREN KA DÖNGÜSÜ Dinleme/izleme Performansı Ölçeği Tema Sonu Soruları BİRİNCİ DÖNEM 1. YAZILI 1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama: 1.2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır. 2.Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme: 2.1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder. 2.3.Dinlediklerinin izlediklerinin konusunu belirler. 2.4.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur Dineldiklerini/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.2.14 Dinlediklerini/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.4. Söz varlığını zenginleştirme:4.5dinlediklerindeki/izledikleri ndeki geçen kelime deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma: 5.1 Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerini dinleyici/izleyici olarak katılır.5.2şiir, hikaye, masal dinletilerine katılır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.12Tekrara düşmeden konuşur.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.3 Kelimeleri doğru telaffuz eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.12 Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Planlı yazma: 2.8Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun giriş yapar. 2.9.Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazıya konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici başlık bulur Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2Düşünce yazıları yazar. 1.Fiilimsilerle ilgili uygulama: 1.1 Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 1.2Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 1.3Fiilimsiler özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1.4Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime ve kelime gruplarını bulur. 1,2 Yazma:3 Dil bilgisi:4

6 KASIM 8. (11-15 KASIM 2013) ATATÜRK ATATÜRK ÜN ONUNCU YIL NUTKU. Konuşma Performansı Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Dinlenenin/ izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar. 2.23Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 3. Okuduğu metni değerlendirme:3.1 Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4. Söz varlığını zenginleştirme : 4.1Kelimeler arasında anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.4.3: Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.2Şiir, hikâye, masal dinletilerine katılır. 5.6 Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 5.7 Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. 1. Konuşma kurallarını uygulama:1.7karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 1.8 Konuşmasında nezaket kurallarına uyar. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.2 İşitilebilir bir sesle konuşur.2.3 Kelimeleri doğru telaffuz eder2.6yapmacılıktan, taklit ve özentiden uzak bir seslekonuşur.2.8canlandırmalarda sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanır. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma:3.1 Konuşma konusu hakkında araştırma yapar. 3.2 Konuşma metni hazırlamak 3.3 Konuşmasını bir ana fikri etrafında planlar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır 4. Kendi konuşmasını değerlendirme: 4.1 Konuşmasını içerik yönünden değerlendirir, 4.2 Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4.4Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.11 Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2.planlı yazma: 2.1 Yazma konusunu hakkında araştırma yapar Yazısını bir ana fikir etrafında planlar.2.12 Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2 Düşünce yazıları yazar. 4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1 Yazdıklarını biçim ve içerik açısından değerlendirir. 4.2 Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 4.3 Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.7Okul dergisi ve gazetesi için yazılar hazırlar.6. Yazım ve noktalama kurallarınıuygulama:6.1 Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6.2 Noktalama işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları uygulama: 2.1.Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5,6 Dil bilgisi: 7,8 ATATÜRKÇÜLÜK 1. Atatürk ün eserleri 2. Atatürk ün yazdığı eserler KASIM ATATÜRK Ü ANMA SI 5 DERS SAATİ+2 ETÜT DERSİ

7 KASIM 9. VE 10. (18-29 KASIM 2013) ATATÜRK ATAT Ü R K Ç Ü D Ü Ş Ü N C E D E A K I L C I L I K, B İ L İ M V E E Ğ İ T İ M Okuma Performansı Ölçeği 1.Okuma kurallarını uygulama: 1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.2.3metninkonusunu belirler. 2.4Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2.5Metindeki yardımcı fikirleri/ duyguları belirler Metne ilişkin sorulara cevap verir Metne ilişkin sorular oluşturur. 2.16Metnin planını kavrar. 2.19Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1 Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak anlamca ilişkili kelimelere örnekler verir. 4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim, atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.3 Süreli yayınları takip eder. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.4.Standart Türkçe ile konuşur Konuşmasında sebep sonuç ilişkisi kurar.1.11konuşmasında amaç-sonuç ilişkisi kurar. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.8.Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 2. Planlı yazma:2.12 Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları uygulama:2.2 Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5,6 Dilbilgisi: 7,8,9,10,11 ATATÜRKÇÜLÜK 6. Atatürk ün akılcılık ve bilime verdiği önem 7. Atatürk ün millî eğitim konusundaki görüşleri 9. Atatürk ün Türk dili ve edebiyatına verdiği önem 1. DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 31.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı na Gezi(TÜYAP) 5 DERS SAATİ+2 ETÜT DERSİ

8 ARALIK 11. (2-6 ARALIK 2013) ATATÜRK TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Tema Sonu Soruları Atatürkçülük Teması Performans Ölçeği 1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama: 1.4 Dinleme/izleme yöntem ve teknikleri kullanılır.2. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme: 2.1 Dinlemenin/izlemenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını çıkarır. 2.2 Dinlediklerindeki/izlediklerinde anahtar kelimeleri fark eder. 2.3 Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 2.7 Dinlediklerinde ve izlediklerinde sebep- sonuç ilişkilerini belirler Dinlediklerine/ izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.6 Dinlediklerinden/ izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma: 5.3 Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.3 Bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirir. 1.5 Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.1.6 Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 1.7 Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.9 Dinleyicilerle göz teması kurar. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1 Konuşma konusu hakkında araştırma yapar.3.3 konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar. 3.4.Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler Konuşmasında dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınır Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.4 Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimler kullanır. 1. Yazma kurallarını uygulama:1.11 Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: 2.3 Yazısını bir ana fikir etrafında planlar.2.4 Yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler.2.8 Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun giriş yapar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2 Düşünce yazıları yazar. uygulama: 2.1 Cümlenin temel ögeleri ve özelliklerini kavrar.2.2 Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. 2.3 Cümlede vurgulanmak istenen ifadeye belirler. Dinleme: 1,2,3,4,5,6 Yazma: 7 Dil bilgisi:8 ATATÜRKÇÜLÜ K 10.Türkiye nin dünya üzerindeki yerinin önemi 5 DERS SAATİ+2 ETÜT DERSİ

9 ARALIK 12. (9-13 ARALIK 2013) HAK VE ÖZGÜRLÜKLER DÜNYA YALNIZ BİZİM DEĞİL Grup Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.2Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 2.9Metindeki amaç- sonuç ilişkisini fark eder.2.10.okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 2.13Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1 Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak anlamca ilişkili kelimelere örnekler verir5. Okuma Alışkanlığı kazanma: 5.6 Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.7Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur 1.9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.6,Yapmacılıktan, taklit ve özentiden uzak bir sesle konuşur2.7 Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.2 Konuşma metni hazırlamak3.7 Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanır.3.12 Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.4 Standart Türkçe ile yazar2. Planlı yazma:2.12 Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma:3.3 Bildirme yazıları yazar.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1 Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama:6.1 Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 6.2 Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları uygulama: 2.4 Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 1,2,3,4 Yazma: 5,6 Dil bilgisi 7,8

10 ARALIK 13. (16-20 ARALIK 2013) HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PULSUZ DİLEKÇE Okuma Performansı Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metindeki anahtar kelimeleri belirler Okuduklarını kendi cümleleriyle kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 2.13Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türü ile ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metni oluşturan unsurlar arasında geçiş ve bağlantıları fark eder Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.33 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim, atasözlerini cümle içinde kullanır5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.5Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitabevlerinden faydalanır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.6 Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.2. Konuşma metni hazırlar.3.3. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi konuşmasını değerlendirme: 4.1. Konuşmasını içerik yönünden değerlendirir. 5.Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.3. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. 1. Yazma kurallarını uygulama 1.3. Elektronik ortamdaki yazışmalarda biçim ile ilgili kurallara uyar.1.4. Standart Türkçe ile yazar.2. Planlı yazma: Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3. Farklı türlerde metinler yazma:3.1. Olay yazıları yazar.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.4 Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4 Dil bilgisi: 5,6

11 ARALIK 14. (23-27 ARALIK 2013) HAK VE ÖZGÜRLÜKLLER DEMOKRASİ Şiir Okuma Performansı İzleme Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metne ilişkin sorulara cevap verir Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder Şiir dilinin farklılığını ayırt eder Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.3. Okuduğu metni değerlendirme: 3.1. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.3.2. Metni içerik yönünden değerlendirir4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.7. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur Beğendiği kısa yazıları ezberler. 1.Konuşma kurallarını uygulama: 1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümlelerkurar.1.10.konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kur Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.9. Dinleyicilerle göz teması kurar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.3. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kısımları uygun şekilde düzenler Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.3. Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.5. İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1,2,3,4 Yazma: 5,6,7 Dil bilgisi: 8,9 ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE BAĞLANTILAR Rehberlik ve psikolojik danışma (Kazanım 15: Verdiği kararın sorumluluğu üstlenir.)

12 OCAK 15. (30 ARALIK OCAK 2014) HAK VE ÖZGÜRLÜKLLER KARDELENLER Yazma Performansı Ölçeği BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.1. Sesini ve beden dilini etkili kullanır.1.2. Akıcı biçimde okur Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.2.2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler.2.3. Metnin konusunu belirler.2.4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.2.5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler.2.6. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.2.8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar Okuduğu metne farklı başlıklar bulur Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.1. Okuma planı yapar.5.6.okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.8. Konuşmasında nezaket kurallarını uyar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.2. İşitilebilir bir sesle konuşur Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama yapar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.3. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5.kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.3. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. 1.Yazma kurallarını uygulama: 1.1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder.1.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar1.10. Tekrara düşmeden yazar Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3.farklı türlerde metinler yazma: Düşünce yazıları yazar. 4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir. 6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 1,2,3,4,5 Yazma: 6,7 Dil bilgisi: 8

13 OCAK 17. VE 18. (13-24 OCAK 2014 HAK VE ÖZGÜRLÜKLLER HAKSIZLIK KUTUSU Tema Sonu Soruları Hak ve Özgürlükler Teması Performans Ölçeği Ürün Dosyası (Portfolyo) Ölçeği YARI YIL TATİLİ (24 Ocak-10 Şubat 2014) Değerlendir me 1.Dinleme/izleme kurallarını uygulama: 1.4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır 2. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme: 2.1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.2.2. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.2.3. Dinlediklerinin /izlediklerinin konusunu belirler.2.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.2.5. Dinlediklerindeki /izlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir Dinlediklerinde /izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir Dinlediği /izlediği metne farklı başlıklar bulur Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma: 5.3. Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.4. Standart Türkçe ile konuşur Tekrara düşmeden konuşur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.1. Konuşurken nefesini ayarlar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma:5.4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır 1.Yazma kurallarını uygulama 1.4. Standart Türkçe ile yazar.2. Planlı yazma: 2.1. Yazma konusu hakkında araştırma yapar.2.5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır.2.8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar.2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.1. Olay yazıları yazar.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.2. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır.5.3. İlgi alanına göre yazar Yazma yarışmalarına katılır. uygulama: 5. İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.6. Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 1,2,3,4 Yazma: 5,6 Dil bilgisi: 7,8,9

14 ŞUBAT 19. (10-14 ŞUBAT 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ YA G R A H A M B E L L T E L E F O N U G E L İ Ş T İ R M E S E Y D İ? Münazara Formu 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.2.2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler.2.3. Metnin konusunu belirler.2.4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler.2.8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.4.4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.1. Okuma planı yapar Süreli yayınları takip eder. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.3. Bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirir Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır Konuşmasında nezaket kurallarını uyar Konuşmasında sebepsonuç ilişkileri kurar Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1. Konuşma konusu hakkında araştırma yapar.3.2. Konuşma metni hazırlar Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma:5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.9. Yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar.2. Planlı yazma: Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kısımları uygun şekilde düzenler Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.3. Bildirme yazıları yazar.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.6. Beğendiği sözleri, metinleri ve şiirleri derler.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4 Dil bilgisi:5,6

15 ŞUBAT (17-26 ŞUBAT 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ B İ L G İ N Ç O C U K Düşünce Yazısı Yazma Becerisi Ölçeği Değerlendir me 1.Okuma kurallarını uygulama: 1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2.Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin konusunu belirler Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metni oluşturan unsurlar arasındaki bildiren ifadelerle tamamlanır2.19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.4. Söz varlığını zenginleştirme:4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.2. Farklı türlerde metinler okur. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.8. Konuşmasında nezaket kurallarını uyar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi konuşmasını değerlendirme:4.1. Konuşmasını içerik yönünden değerlendirir Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder.1.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar.1.8. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar.1.9. Yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar.2. Planlı yazma: 2.5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır.2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.2. Düşünce yazıları yazar.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: Yazma yarışmalarına katılır.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama:6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 1,2,3,4,5,6,7, 8,9 Yazma: Dil bilgisi:12,13

16 ŞUBAT-MART 21. VE 22. (27- ŞUBAT- 7 MART 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ S U L A R Şiir Okuma Performansı İzleme Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.2. Akıcı biçimde okur.1.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder.1.4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme:2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metne ilişkin sorulara cevap verir.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.7. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.1. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar.1.2. Konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri kullanır Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.4. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.2. Konuşma metni hazırlar Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi konuşmasını değerlendirme:4.2. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar.1.3. Elektronik ortamdaki yazışmalarda biçim ile ilgili kurallara uyar.1.4. Standart Türkçe ile yazar.1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.1.6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır.1.7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 2.Planlı yazma: 2.8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar.2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kısımları uygun şekilde düzenler Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma:5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama:6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. uygulama: 2.7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 1 Yazma:2, 3,4 Dil bilgisi: 5,6

17 MART 23. (10-14 MART 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ B İ L İ M İ N S A N L A R I N E İ Ş E Y A R A R? Yazma Performansı Ölçeği 12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metne ilişkin sorulara cevap verir Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.4. Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.2. İşitilebilir bir sesle konuşur.2.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1.Yazma kurallarını uygulama: 1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 2. Planlı yazma: 2.8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar.2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kısımları uygun şekilde düzenler Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.9. Yazdıklarından arşiv oluşturur.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 8. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5 Dil bilgisi: 6

18 MART 24. ( MART 2014) BİLİM VE TEKNOLOJİ Y E N İ T R E N L E R N A S I L O L U Y O R? Tema Sonu Soruları İKİNCİ DÖNEM BİRİNCİ SINAV 18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ 1.Dinleme/izleme kurallarını uygulama: 1.2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.1.3. Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş bildirmek için uygun zamanda söz alır.1.4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır2. Dinleneni /izleneni anlama ve çözümleme: 2.1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.2.5. Dinlediklerindeki /izlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler Dinlediklerinde/izlediklerinde amaçsonuç ilişkilerini belirler2.10. Dinlediklerini /izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir Dinlediklerinde /izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 3.Dinlediklerini /izlediklerini değerlendirme: 3.1. Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden değerlendirir.3.2. Dinlediklerini/izlediklerini içerik yönünden değerlendirir.3.3. Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirir. Söz varlığını zenginleştirme: 4.1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir4.4. Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: 3.1. Konuşma konusu hakkında araştırma yapar Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanır Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapar Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma:5.4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.1.6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır.1.7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.2.planlı yazma:2.12. Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme:4.1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir.4.2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. uygulama7. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.8. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. Dinleme: 1,2,3 Yazma: 4 Dil bilgisi:5

19 MART 25. (24-28 MART 2014) TOPLUM HATI Ş U Ç I L G I N T Ü R K L E R Konuşma Performansı Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin konusunu belirler Metne ilişkin sorulara cevap verir Metne ilişkin sorular oluşturur Metnin planını kavrar Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar Okuduğu metne farklı başlıklar bulur.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.2. Farklı türlerde metinler okur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma:2.2. İşitilebilir bir sesle konuşur.2.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 2. Planlı yazma: 2.1. Yazma konusu hakkında araştırma yapar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.3. Farklı türlerde metinler yazma: 3.3. Bildirme yazıları yazar.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.3. İlgi alanına göre yazar.5.8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır Yazma yarışmalarına katılır.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: 2.9. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5 Dil bilgisi: 6

20 NİSAN 26. (31 MART-4 NİSAN 2014) TOPLUM HATI M İ S A F İ R L İ K L E R İ M İ Z Yazma Performansı Ölçeği 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.2. Akıcı biçimde okur.1.3. Kelimeleri doğru telaffuz eder Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin konusunu belirler Metne ilişkin sorular oluşturur Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.5. Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitap evlerinden faydalanır. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma: 2.4. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır 1.Yazma kurallarını uygulama: Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: 2.6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden değerlendirir.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır uygulama: Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 1,2 Yazma: 3,4 Dil bilgisi:5

21 NİSAN 27. (7-11 NİSAN 2014) ATATÜRK ATAT Ü R K T E N S O N M E K T U P Şiir Okuma Performansı İzleme Ölçeği 1.Okuma kurallarını uygulama: 1.4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler Metne ilişkin sorulara cevap verir Metne ilişkin sorular oluşturur Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar Şiir dilinin farklılığını ayırt eder Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma:5.6. Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 2. Konuşma kurallarını uygulama: 1.4. Standart Türkçe ile konuşur Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1. Yazma kurallarını uygulama:.2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar.1.5. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.2. Planlı yazma: 2.9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder Yazma yarışmalarına katılır.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulaıma: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. uygulama: Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5,6 Dil bilgisi: 7 ATATÜRKÇÜLÜK 4. Atatürk ün kişiliği ve özellikleri 5. Atatürk ün insan sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşleri 5 DERS SAATİ+2 ETÜT DERSİ

22 NİSAN 28.. (14-18 NİSAN 2014) TOPLUM HATI ÜÇ ALTIN YUMURTA Yazma Performansı Ölçeği İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler Metne ilişkin sorular oluşturur Metnin planını kavrar Metni oluşturan unsurlar arasındaki bildiren ifadelerle tamamlanır2.21. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar Şiir dilinin farklılığını ayırt eder Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.4. Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.7. Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma5.3. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.6. Beğendiği sözleri, metinleri ve şiirleri derler.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. uygulama: 2.9. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 1,2,3 Yazma: 4,5 Dil bilgisi: 6

23 NİSAN 29. (21-25 NİSAN 2014) TOPLUM HATI E R G E N E K O N D E S T A N I Konuşma Performansı Ölçeği Yazma Performansı Ölçeği 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.1. Sesini ve beden dilini etkili kullanır.1.2. Akıcı biçimde okur Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır Metnin konusunu belirler Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler Metne ilişkin sorular oluşturur Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar Metnin planını kavrar Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar.3. Okuduğu metni değerlendirme: 3.1. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir.4. Söz varlığını zenginleştirme: 4.3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.5. Okuma alışkanlığı kazanma: 5.7. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. 1. Konuşma kurallarını uygulama: 1.9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır Tekrara düşmeden konuşur.3. Hazırlıklı konuşmalar yapma: Konuşma yöntem ve tekniklerini kullanır.5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma: 5.1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade eder. 1. Yazma kurallarını uygulama: 1.4. Standart Türkçe ile yazar Yazım ve noktalama kurallarına uyar.2. Planlı yazma: Yazma yöntem ve tekniklerini kullanır.4. Kendi yazdıklarını değerlendirme: 4.1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden değerlendirir.6. Yazım ve noktalama kurallarını uygulama: 6.1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. uygulama: Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder. 1,2,3,4 Yazma: 5 Dil bilgisi:6,7,8

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ OKUMA KÜLTÜRÜ 28 Eylül -02 Ekim 05 13 Ekim 14 23 Ekim İSTİKLAL MARŞI Kütüphane (Şiir) Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması (Hikâye) 6 Saat 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: ATATÜRK 3. TEMA: DEĞERLERİMİZ 4. TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY 5. TEMA: ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK 6. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 7. TEMA: GÜZEL ÜLKEM

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

*** Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

*** Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ İLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI İLİŞKİSİ Turkish Teaching Curriculum and Specific Area Abilities of Turkish Nail GÜNEY * Talat AYTAN ** Mesut

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 23 EYLÜL 27 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL - 22 EYLÜL (1. Hafta) ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ 1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 8. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Sözcükte Anlam Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam)/ Sözcükler Arası Anlam İlişkisi/ Sözcük Gruplarında Anlam/ Deyimler ve Atasözleri/Söz Sanatları

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT AÇIKLAMALAR Okulda iletişim

Detaylı

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU 2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU TÜRKÇE TEMA: MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK-ERDEMLERİMİZ YAZMA Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarını görsel unsurlarla destekler Yazdıklarının

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI ATATÜRK ARALARINDAYDI ÇOK KİTAP OKURDU NANE İLE LİMON ÇİZGİ FİLM KÜTÜPHANE(DİNLEME METNİ) KONUŞAN KİTAP ASIMIN NESLİ KİTAP DOSTUDUR KİTABIN BÜYÜSÜ (ŞİİR) 1. Hafta 17-21 Eylül 2018 T.4.2.2. Hazırlıksız

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

7. Sınıf Bunlar Bizim Kazanımlarımız ARALIK 2016 DÖNEMİ KAZANIMLARI

7. Sınıf Bunlar Bizim Kazanımlarımız ARALIK 2016 DÖNEMİ KAZANIMLARI TÜRKÇE OKUMA 1. Okuma kurallarını uygulama 5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler.

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler. Gelişim Analizi Küçük Kaşifler Tehlikeli olan durumları söyler. 107 Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Giysi ayrıntılarını başarıyla açar ve kapar Ali ALIÇ Temizlik malzemelerini amacına uygun

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN NED HERRMANN IN BÜTÜNSEL BEYİN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ +

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN NED HERRMANN IN BÜTÜNSEL BEYİN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ + İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN NED HERRMANN IN BÜTÜNSEL BEYİN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ + Bilginer ONAN * - Gökhan AKGÜL ** Özet: Günümüzde, beyin alanındaki gelişmelerle

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE)

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE) TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 28 EYLÜL 2015 20 KASIM 2015 EYLÜL 28 EYLÜL - O9 EKİM 2015 20 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama, 5, 8, 11, 13 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1 2. Kendini Sözlü

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati GİRİŞ Eğitim bireyin kendi yaşantısında elde edebileceği davranış ve kazanımların olumlu bir yönde gelişmesi için düzenlenen

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF TÜRKÇE 6. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Çubuk Kaymakamlığı YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU Müdürlüğü Türkçe Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : UMUT TİRAKİ Eğitsel Performans Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

TÜRKÇE GİRİŞ UZAK HEDEFLER

TÜRKÇE GİRİŞ UZAK HEDEFLER TÜRKÇE haftalık 5, yıllık toplam 185 ders saati GİRİŞ En yaygın ve çok yönlü iletişim aracı olan konuşma hayatın her alnında büyük öneme haizdir. Anadili öğretimi, her seviyedeki öğrencilerin karşılaşacakları

Detaylı

yararlandığı ve aralarındaki etkileşimin niteliği üzerinde durulur. 8

yararlandığı ve aralarındaki etkileşimin niteliği üzerinde durulur. 8 Türk Dili ve Edebiyatı Dersindeki Kazanımlar (9..11.12.Sınıflar) 1. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ KAZANIMLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ* No. Kazanım Açıklama 1 Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

Haftada 5, Yıllık Toplam 185 Ders Saati

Haftada 5, Yıllık Toplam 185 Ders Saati TÜRKÇE Haftada 5, Yıllık Toplam 185 Ders Saati GİRİŞ Eğitim bireyin kendi yaşantısında elde edebileceği davranış ve kazanımların olumlu bir yönde gelişmesi için düzenlenen bir öğrenme ve öğretme sürecidir.

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1. Konuşma kurallarını uygulama 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 4.Söz varlığını zenginleştirme 2.

Detaylı

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ ÖZEL PEK ĠLKOKULU 2017-2018 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ Sayın Velilerim; Bu ay 1. dönemin sonuna geldik. Öncelikle sizlere desteğiniz için teşekkür ederim. Dönem

Detaylı

Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan)

Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul/Şube Özel Net Ortaokulu Öğretmen - Okul Şube İstatistikleri Katılan Sayısı PUAN (Ort.) ANA DERS LİSTESİ (Ortalama Net) Okul DYO-YYO-BYO (%) Sırası Türkçe

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2 SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I TÜR101 1 2+0 2 2 Ön

Detaylı

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE EYLÜL : 16.09.2013 27.09.2013 1. 1. TEMA AÇIKLAMALA R GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3 Dinlediğini anlama: 1, 4, 6, 14 Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Velilerimiz, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU PROGRAMIN ADI : ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI BEP BAŞLAMA TARİHİ: ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI : BEP BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri KAZANIMLAR. Bilim ile güzel sanatların farklılığını belirler.. İnsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yerini belirler.. Güzel sanatların

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II (TURK 102) DERSİ İZLENCESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II (TURK 102) DERSİ İZLENCESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜRK DİLİ II (TURK 102) DERSİ İZLENCESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr)

Detaylı

PEK OKULLARI 2A EYLÜL EKİM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A EYLÜL EKİM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 EYLÜL EKİM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR Kendini farklı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

PEK OKULLARI 1A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 1A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 1A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 1.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: EVİMİZDE HAT KAZANIMLAR ETKİNLİK VE AÇIKLAMALAR DEĞERLER

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı