TURKCEDERSĠMĠZ.COM EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ."

Transkript

1 BİREY VE TOPLUM EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur.8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 3. öncesi, okuma sırası sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 4. Metnin giriş, gelişme sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 11. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar.18. Okuduklarının konusunu belirler. 19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 26. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik farklılıkları belirler. 28. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 30. Okuduklarında hikâye unsurları nı belirler. 6. Kelimelerin gerçek, mecaz terim anlamlarını ayırt eder. 5. Tür, e Uygun 7. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur. 1. Kurallarını Uygulama 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 2. sında olayları oluş sırasına göre anlatır. 21. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 22. Duygu, düşünce hayallerini sözlü olarak ifade eder. 23. sını özetler. 3. Tür, e Uygun 8. İkna edici konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 3. Yazısına uygun başlık belirler. 5. Yazısının giriş sonuç cümlelerini özenle seçer. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 21. Yazılarında tanımlamalar 25. Kendisini, ailesini çevresini tanıtan yazılar yazar. 27. Kendisine ilginç çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş düşüncelerini yazar 3. Tür, e 8. Kısa oyunlar yazar. 2. Grafik tablo ile rilenleri 4. Bilgileri tablo grafikle sunar. 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. 7. Sunularında gerçek nesne modelleri kullanır Diğer Derslerle İlişkilendirme Matematik: 4.4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. Görsel 2,1. Tablo grafik oluşturur yorumlar *Özetleme *Rol oynama *Problem çözme *Soru - cevap

2 BİREY VE TOPLUM ASLINDA HEPİMİZ ZEKİYİZ (BİLGİLENDİRİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 29 EYLÜL 3 EKİM ( 6 SAAT) 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur.8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 2. Metinde rilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 24. Okuduklarından çıkarımlar 40. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 42. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. lerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 5. Tür, e Uygun 1. Serbest okuma 2. Anlama tekniklerini 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 6. Bilgi edinmek için okur. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 3. sında söz varlığını 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında 12. larında yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 19. larında karşılaştırmalar 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Kelimeleri yerinde anlamlarına uygun 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında 17. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici açıklayıcı örnekler rir. 23. İzlenim deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 3. Tür, e 5. Açıklayıcı bilgilendirici yazılar yazar. 5. Resim 2. Görsel Sunu 1. Sunuma hazırlık 2. Sunum yöntemini belirler. 8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer 9. Bilgi, duygu düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerin den yararlanır Müzik: Enstrüman çalmayla ilgili zekâ türleriyle ilişkilendirilmiştir. *Soru - cevap *Not alarak dinleme *Sorgulayara k okuma

3 BİREY VE TOPLUM AİLE FOTOĞRAFI (ŞİİR) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ Teknikle r 8 15 EKİM ( 6 SAAT) 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 2. Metinde rilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 6. Okuduklarındaki duygusal abartılı ögeleri belirler sorgular. 10. Okuduklarında karşılaştırmalar 35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 2. Kelimelerin eş zıt anlamlılarını bulur. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 6. Kelimelerin gerçek, mecaz terim anlamlarını ayırt eder. 5. Tür, e Uygun 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma 1. Kurallarını Uyg. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 1. Kendine günerek konuşur. 5. sını görsel sunuyla destekler. 6. Dinleyici grubunu bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. 11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar sorulara cevap rir. 12. larında yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 26. Kendisini, ailesini çevresini tanıtır. 3. Tür, e Uygun 8. İkna edici konuşur. 9. Bilgi rmek amacıyla konuşur. 11. Bilgi almak amacıyla görüşmeler 12. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 3. Yazısına uygun başlık belirler. 5. Yazısının giriş sonuç cümlelerini özenle seçer. 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 21. Yazılarında tanımlamalar 25. Kendisini, ailesini çevresini tanıtan yazılar yazar. 27. Kendisine ilginç çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş düşüncelerini yazar. 3. Tür, e Uygun Yazma 1. Günlük, anı vb. yazar. 7. Yazılarında betimlemeler 9. Şiir yazar. 5. Resim 8. Beden dilini 12. Görsellerden hareketle cümleler metinler yazar. 15. Metin görsel ilişkisini sorgular. 1. Sunuma hazırlık 7. Sunularında gerçek nesne modelleri 9. Bilgi, duygu düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Kariyer Bilinci Geliştirme : Bir bireyin sahip olabileceği rolleri (arkadaş, öğrenci, ailenin bir üyesi vb.) belirtir. *Özetleme *Rol oynama *Problem çözme *Soru - cevap

4 BİREY VE TOPLUM ARKADAŞIM (ŞİİR) DİNLEME KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU EKİM ( 6 SAAT) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 5. Görgü kurallarına uygun dinler. 2. Dinlediğini Anlama 1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini 3. Dinlerken vurgu, tonlama telaffuza dikkat eder. 14..Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. 15. Dinlediklerinin konusunu belirler. 21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır 33. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 3.Tür, e Uygun Dinleme 2. Seçici dinler. 4. Sorgulayarak dinler. 1. Kurallarını Uyg. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 7. sında ana fikri vurgular. 9. sında, önemsediği bilgileri vurgular. 12. larında yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 22. Duygu, düşünce hayallerini sözlü olarak ifade eder. 3. Tür, e Uygun 2. Grup çalışmalarında duygu düşüncelerini paylaşır. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 16. Yazılarında kendi yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 24. Duygu, düşünce hayallerini anlatan yazılar yazar. 34. Yazılarında önem belirten ifadeleri 3. Tür, e Uygun Yazma 5. Açıklayıcı bilgilendirici yazılar yazar. 9. Şiir yazar. 3. Duygu, düşünce, bilgi izlenimlerini resim, şekil sembol renkleri kullanarak görselleştirir. *Soru - cevap *Not alarak dinleme *Sorgulayarak okum

5 ATATÜRK 23 EKİM 31 EKİM ( 9 SAAT ) DAĞDELENOĞLU (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU ATATÜRKçülük 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 17. Okuduğu metindeki öznel nesnel yargıları ayırt eder. 3. etinler arası anlam kurar. 3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder 6. Kelimelerin gerçek, mecaz terim anlamlarını ayırt eder. 5. Tür, e Uygun Oku 1. Serbest okuma 2. Anlama tekniklerini 8. Paylaşarak okumaktan zevk alır. 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 2. sında olayları oluş sırasına göre anlatır 6. Dinleyici grubunu bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. 13. larında destekleyici açıklayıcı örnekler rir. 3. Tür, e Uygun 6. Deneyim anılarını anlatır. 8. İkna edici konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Kelimeleri yerinde anlamlarına uygun 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında 3. Yazısına uygun başlık belirler. 4. Yazısında alt başlıkları belirler. 10. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer rir. 15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır 20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar3. Tür, e Uygun Yazma 3. Mektup yazar. 4. Duyuru, afiş vb. yazar. 6. Hikâye yazar. 13. Not alır. 3. Harita kroki okur. 5. Resim 8. Beden dilini 10. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır 14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar değerlendirir. 1. Sunuma hazırlık 3. Duygu, düşünce, bilgi izlenimlerini resim, şekil sembol renkleri kullanarak görselleştirir. 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. 10. Sunularını değerlendirir. 1. ATATÜRK ün Hayatı Eserleri: 1.1. Fikir hayatı, askerlik hayatı, siyasi hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar Bilgi teknolojilerinden yararlanarak ATATÜRK ün hayatı, Milli Mücadele cumhuriyet ile ilgili görsel sunu hazırlar İpuçlarından yararlanarak ATATÜRK ün asker kişiliğine ilişkin bir paragraf yazar ATATÜRK Milli Mücadele ye ilişkin olarak hazırlanmış bir tiyatro eserinde rol alır. 2. ATATÜRK ün Kişilik Özellikleri: 2.8. ATATÜRK ün karşılaştığı güçlüklere rağmen başarılı olmasının nedenlerini grupla tartışır. Sanal gezi *Film izleme *Rol oynama, *Soru - cevap *Özetleme *Problem çözme

6 ATATÜRK 3-12 KASIM (9 SAAT) ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ (BİLGİLENDİRİCİ METİN) 1. YAZILI SINAV DİNLEME KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU ATATÜRKçülük 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 3. öncesi, okuma sırası sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. 11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 13. Genel özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 15. Özetleyen sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 28. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 3. Metinler arası anlam kurar. lerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 5. Tür, e Uygun 3. Not alarak okur. 6. Bilgi edinmek için okur. 1. Kurallarını Uygulama 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 17. larında önem belirten ifadeleri 18. sını, konuşma içeriğini konuşma ortamını değerlendirir. 22. Duygu, düşünce hayallerini sözlü olarak ifade eder. 25. sının başında sonunda dikkat çekici çarpıcı ifadeleri 1. Yazma Kurallarını Uygulama 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar. 16. Yazılarında kendi yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 19. Yazılarında karşılaştırmalar 3. Tür, e 2. Datiye tebrik kartı yazar. 9. Şiir yazar. 14. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. 5. Resim 11. Renkleri tanır, anlamlandırır 14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar değerlendirir. 3. Duygu, düşünce, bilgi izlenimlerini resim, şekil sembol renkleri kullanarak görselleştirir. 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. 1. ATATÜRK ün Hayatı Eserleri 1.15Okuduğu ya dinlediği metinde ATATÜRK ün fikir siyasî hayatıyla ilgili bölümleri belirler. 2. ATATÜRK ün Kişilik Özellikleri ATATÜRK ün önder oluşuna ilişkin anılar belgelerden derlediği bilgilerle hazırladığı sunuyu, görsellerle destekler. 3. ATATÜRKçü Düşünce Sisteminde Yer Alan Konular 3.1. Okuduğu metinde ATATÜRK ün eğitimi yaygınlaştırmayla ilgili düşüncelerini belirler ATATÜRK ün eğitimin yaygınlaştırılmasıyla ilgili düşüncelerini destekleyen günümüzde yapılan çalışmalardan yazılı sözlü örnekler rir 3.3. ATATÜRK ün sanatserliğine ilişkin anlamlandırır ATATÜRK ün milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolüne ilişkin düşüncelerini Eleştirel dinleme/izleme Kendini karşısındakinin yerine koyarak konuşma (empati) Metin tamamlama Yaratıcı yazma

7 GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KASIM ( 6 SAAT ) GÜZEL ATLAR ÜLKESİ (BİLGİLENDİRİRCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 5. Okuduklarını zihninde canlandırır. 18. Okuduklarının konusunu belirler. 19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 21. Okuduklarında yardımcı fikirleri destekleyici ayrıntıları belirler. 35. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar. lerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 6. Kelimelerin gerçek, mecaz terim anlamlarını ayırt eder. 5. Tür, e Uygun 2. Anlama tekniklerini 3. Not alarak okur. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 5. sını görsel sunuyla destekler. 6. Dinleyici grubunu bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. 11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar sorulara cevap rir. 14. larında tanımlamalar 24. Dilek, istek, beğeni şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. 3. Tür, e Uygun 1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 10. Sorgulayarak konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 3. Yazısına uygun başlık belirler. 4. Yazısında alt başlıkları belirler. 21. Yazılarında tanımlamalar yapar 24. Duygu, düşünce hayallerini anlatan yazılar yazar. 26. Özet çıkarır. 3. Tür, e 5. Açıklayıcı bilgilendirici yazılar yazar. 6. Hikâye yazar. 7. Yazılarında betimlemeler 13. Not alır 1. Şekil, sembol işaretlerin anlamlarını bilir. 2. Grafik tablo ile rilenleri 3. Harita kroki okur. 5. Resim 7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) rilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. 3. Duygu, düşünce, bilgi izlenimlerini resim, şekil sembol renkleri kullanarak görselleştirir. 5. Sunularında harita krokiden yararlanır. Girişimcilik : Haritadaki sembollerin anlamlarını belirler. *Sosyal Bilgiler dersinin Adım Adım Türkiye Bölgemizi Tanıyalım ünitesi kazanımlarıyla ilişki kurar. * Beyin fırtınası *Problem çözme *Soru-cevap *İnceleme

8 GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KASIM ( 6 SAAT ) ANADOLUMUZ (ŞİİR) OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 3. öncesi, okuma sırası sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 26. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik farklılıkları belirler31. Yazarın amacını belirler. 32. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 38. sını, metnin içeriğini okuma ortamını değerlendirir. 39. Okuduklarındaki dil, ifade bilgi yanlışlarını belirler. lerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 2. Kelimelerin eş zıt anlamlılarını bulur. 3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 5. Tür, e Uygun 7. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur. 10. Sorgulayıcı okur. 1. Kurallarını Uyg. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 3. sında söz varlığını 12. larında yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 21. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 22. Duygu, düşünce hayallerini sözlü olarak ifade eder. 3. Tür, e Uygun 4. Üstlendiği role uygun konuşur. 7. larında betimlemeler 8. İkna edici konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 6. Yazılarında söz varlığından yararlanır Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 3. Tür, e 9. Şiir yazar. 12. İş birliği yaparak yazar. 3. Harita kroki okur. 5. Resim 9. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder 1. Sunuma hazırlık 3. Duygu, düşünce, bilgi izlenimlerini resim, şekil sembol renkleri kullanarak görselleştirir.. 8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer İnsan Hakları Vatandaşlık : Grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir bu sorumlulukları yerine getirmek için çaba harcar. Sosyal Bilgiler dersi Bölgemizi Tanıyalım ünitesi kazanımlarıyla ilişki kurar * *Kavram haritası *Soru cevap *Rol yapma

9 GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE 1-5 ARALIK( 6 SAAT ) GAZİANTEP TEN İSTANBUL A (ÖYKÜLEYİCİ METİN ) OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 10. Okuduklarında karşılaştırmalar 14. Destekleyici açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 24. Okuduklarından çıkarımlar 34. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 41. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 3. Metinler arası anlam kurar. 3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 6. Kelimelerin gerçek, mecaz terim anlamlarını ayırt eder. 5. Tür, e Uygun 1. Serbest okuma 4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 7. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 9. sında, önemsediği bilgileri vurgular. 19. larında karşılaştırmalar 21. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 25. sının başında sonunda dikkat çekici çarpıcı ifadeleri 28. larında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin kim (5N 1K) öğelerini vurgular. 3. Tür, e Uygun 1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 3. Topluluk önünde konuşur. 6. Deneyim anılarını anlatır. 1. Yazma Kurallarını Uygulama 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 13. Yazılarında ana fikre yer rir. 14. Yazılarında yardımcı fikirlere yer rir. 22. İmza atar anlamını bilir. 32. Dilek, istek şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder. 34. Yazılarında önem belirten ifadeleri 3. Tür, e 1. Günlük, anı vb. yazar. 16. İstediği bir konuda yazılar yazar. 1. Şekil, sembol işaretlerin anlamlarını bilir. 3. Harita kroki okur. 5. Resim 8. Beden dilini 3. Duygu, düşünce, bilgi izlenimlerini resim, şekil sembol renkleri kullanarak görselleştirir. 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. 9. Bilgi, duygu düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Matematik dersi: 1. Uzunlukları ölçme / 1. Zamanı ölçme. kazanımlarıyl a ilişki kurar. Sosyal Bilgiler dersi Bölgemizi Tanıyalım ünitesi kazanımlarıyl a ilişki kurar * *Canlandırma *Beyin fırtınası *Soru-cevap

10 GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE 8 12 ARALIK ( 6 SAAT ) TÜRKİYE DESTANI (ŞİİR) 2. YAZILI SINAV DİNLEME KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 5. Görgü kurallarına uygun dinler. 2. Dinlediğini Anlama 3. Dinlerken vurgu, tonlama telaffuza dikkat eder. 14..Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 33. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 3.Tür, e Uygun Dinleme 2. Seçici dinler. 4. Sorgulayarak dinler. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 22. Duygu, düşünce hayallerini sözlü olarak ifade eder. 26. Kendisini, ailesini çevresini tanıtır. 3. Tür, e Uygun 9. Bilgi rmek amacıyla konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 5. Yazısının giriş sonuç cümlelerini özenle seçer. 26. Özet çıkarır. 3. Tür, e Uygun Yazma 8. Kısa oyunlar yazar. 1. Şekil, sembol işaretlerin anlamlarını bilir. 13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 5. Sunularında harita krokiden yararlanır. 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. *Dinleme *Soru-cevap *Grup çalışması *Planlı yazma

11 HAYAL GÜCÜ ARALIK ( 6 SAAT ) DÜŞLER VE TEKNOLOJİ (BİLGİLENDİRİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. 10. Okuduklarında karşılaştırmalar 15. Özetleyen sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 16. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 22. Başlık içerik ilişkisini sorgular.. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 5. Tür, e Uygun 2. Anlama tekniklerini 6. Bilgi edinmek için okur. 10. Sorgulayıcı okur. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9.larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında 7. sında ana fikri vurgular. 3. Tür, e Uygun 5. Masal, hikâye, fıkra ya filmi tekniğine uygun anlatır. 7. larında betimlemeler 10. Sorgulayarak konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 8. Yazılarında mizahî ögelere yer rir. 12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar. 15. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri 20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 22. İmza atar anlamını bilir. 3. Tür, e 3. Mektup yazar 6. Hikâye yazar. 10. İkna edici yazılar yazar. 5. Resim 6. Karikatürde rilen mesajı algılar.. 4. Bilgileri tablo grafikle sunar. Sosyal Bilgiler: Gerçekleşen Düşler ünitesiyle ilişkilendirme 1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir. 2. Buluşların teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır. * *Beyin fırtınası *İnceleme *Not alma *Soru-cevap

12 HAYAL GÜCÜ ARALIK ( 6 SAAT ) GÖKYÜZÜNDE BELİREN TUHAFLIK (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU Ara Disiplin Kazanımla rı 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 4. Metnin giriş, gelişme sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 5. Okuduklarını zihninde canlandırır. 19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 28. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 29. Okuduğunu özetler. 2. Metin dışı anlam kurar. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 5. Tür, e Uygun 3. Not alarak okur.6. Bilgi edinmek için okur. 9. Gazete dergi okur. 1. Kurallarını Uyg. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 7. sında ana fikri vurgular. 12. larında yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 13. larında destekleyici açıklayıcı örnekler rir. 20. larında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 24. Dilek, istek, beğeni şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir. 3. Tür, e Uygun 4. Üstlendiği role uygun konuşur. 8. İkna edici konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar. 23. İzlenim deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 30. Sorular yazar. 32. Dilek, istek şikâyetlerini yazılı olarak ifade eder. 3. Tür, e 4. Duyuru, afiş vb. yazar. 6. Hikâye yazar. 7. Yazılarında betimlemeler 4. Reklamlarda rilen mesajları sorgular. 9. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder 11. Renkleri tanır, anlamlandırır 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. İnsan Hakları Vatandaşlık : Dilekçe hakkının olduğunu bilir bu hakkın karşılaştığı sorunları çözmede Girişimcilik : Meslekleri tanır. Reklamları n yaşamımızda ki önemini kavrar. Sosyal Bilgiler dersinin Haklarımı Öğreniyorum ünitesinin kazanımları ile ilişki kurar * *Gösteri *İnceleme *Soru-cevap

13 HAYAL GÜCÜ 29 ARALIK 5 OCAK ( 6 SAAT ) DÜNYAYI DOLAŞSAM (ŞİİR) OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur.9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 16. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 28. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 33. Okuduklarında geçen varlıkları olayları sınıflandırır. 3. Metinler arası anlam kurar. 2. Kelimelerin eş zıt anlamlılarını bulur.4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 5. Tür, e Uygun 9. Gazete dergi okur. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 12. larında yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 15. larında mizahî ögelere yer rir. 16. larında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri 19. larında karşılaştırmalar 22. Duygu, düşünce hayallerini sözlü olarak ifade eder. 25. sının başında sonunda dikkat çekici çarpıcı ifadeleri 3. Tür, e Uygun 7. larında betimlemeler 9. Bilgi rmek amacıyla konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Kelimeleri yerinde anlamlarına uygun 2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında 9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun 3. Tür, e 9. Şiir yazar. 5. Resim 11. Renkleri tanır, anlamlandırır 14. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar değerlendirir. 3. Duygu, düşünce, bilgi izlenimlerini resim, şekil sembol renkleri kullanarak görselleştirir. 9. Bilgi, duygu düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Sosyal Bilgiler: 8. Hepimizin Dünyası ünitesi; 1. Dünya çocuklarının ortak yönlerini ilgi alanlarını fark eder. * *Sorucevap

14 HAYAL GÜCÜ 6 14 OCAK ( 9 SAAT ) BİLİM KURGU DÜNYASI(BİLGİLENDİRİCİ METİN) DİNLEME KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 5. Görgü kurallarına uygun dinler. 2. Dinlediğini Anlama 4. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler.17. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları yardımcı fikirleri bulur. 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.25. Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulur. 29. Dinlediklerini özetler. 3.Tür, e Uygun Dinleme 3. Not alarak dinler. 5. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler izler. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 1. Kendine günerek konuşur. 11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar sorulara cevap rir. 18. sını, konuşma içeriğini konuşma ortamını değerlendirir. 3. Tür, e Uygun 2. Grup çalışmalarında duygu düşüncelerini paylaşır. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 18. Yazısını anlam biçim açısından değerlendirir. 26. Özet çıkarır. 28. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 3. Tür, e Uygun Yazma 10. İkna edici yazılar yazar. 12. İş birliği yaparak yazar. 5. Resim 2. Görsel Sunu 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. 7. Sunularında gerçek nesne modelleri 8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer *Dinleme *Canlandırma *Soru-cevap *İkna edici yazma

15 YENİLİKLER VE GELİŞMELER OCAK ( 9 SAAT ) TÜKENMEYEN KALAEMLER(BİLGİLENDİRİCİ METİN) 3. YAZILI SINAV DİNLEME KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 2. Metinde rilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 10. Okuduklarında karşılaştırmalar 15. Özetleyen sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur 18. Okuduklarının konusunu belirler. 19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 21. Okuduklarında yardımcı fikirleri destekleyici ayrıntıları belirler. 1. Metin içi anlam kurar. 3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 6. Kelimelerin gerçek, mecaz terim anlamlarını ayırt eder. 5. Tür, e Uygun 4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 6. Bilgi edinmek için okur. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 3. sında söz varlığını 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında 9. sında, önemsediği bilgileri vurgular. 13. larında destekleyici açıklayıcı örnekler rir. 18. sını, konuşma içeriğini konuşma ortamını değerlendirir. 20. larında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun 20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 21. Yazılarında tanımlamalar 2. Grafik tablo ile rilenleri 5. Resim 4. Bilgileri tablo grafikle sunar. Sosyal Bilgiler: 4. Ürettiklerimiz ünitesi; 7. İş birliği yaparak üretime dayalı, yeni fikirler geliştirir. 5. Gerçekleşen Düşler ünitesi; 2. Buluşların teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır. Matematik: 2. Çizgi Grafiği alt öğrenme alanı Çizgi grafiğini yorumlar * *Beyin fırtınası *Gösteri *Kavram haritası *Soru-cevap

16 YENİLİKLER VE GELİŞMELER 9 13 ŞUBAT ( 6 SAAT ) KONUTTAKİ GELİŞİM (ŞİİR) OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 22. Başlık içerik ilişkisini sorgular26. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik farklılıkları belirler 33. Okuduklarında geçen varlıkları olayları sınıflandırır. 2. Metin dışı anlam kurar. lerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 2. Kelimelerin eş zıt anlamlılarını bulur. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 5. Tür, e Uygun 2. Anlama tekniklerini 5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 7. sında ana fikri vurgular. 8. sında yardımcı fikirleri destekleyici ayrıntıları vurgular. 12. larında yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 21. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 26. Kendisini, ailesini çevresini tanıtır. 3. Tür, e Uygun 2. Grup çalışmalarında duygu düşüncelerini paylaşır. 9. Bilgi rmek amacıyla konuşur. 11. Bilgi almak amacıyla görüşmeler 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9.Sıralamalarda sayı, sembol işaretlerden yararlanır. 10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Kelimeleri yerinde anlamlarına uygun 3. Yazısına uygun başlık belirler.5. Yazısının giriş sonuç cümlelerini özenle seçer. 19. Yazılarında karşılaştırmalar 21. Yazılarında tanımlamalar 24. Duygu, düşünce hayallerini anlatan yazılar yazar. 3. Tür, e Uygun Yazma 7. Yazılarında betimlemeler 14. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. 12. Görsellerden hareketle cümleler metinler yazar. 4. Görsellerle sunulan bilgileri, olayları, düşünceleri yorumlar değerlendirir 5.Sunularında harita krokiden yararlanır. 7.Sunularında gerçek nesne modelleri 10.Sunularını değerlendirir. Sosyal Bilgiler: 5. Gerçekleşen Düşler ünitesi; 2. Buluşların teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır. Matematik: 4. Doğal sayılarla toplama / 4. çıkarma / 7. çarpma işlemleri. Görsel Sanatlar: Artık malzemeleri değerlendirere k ev maketi yapma. * *Beyin fırtınası *Problem çözme *Gözlem inceleme. *Soru-cevap

17 YENİLİKLER VE GELİŞMELER ŞUBAT ( 6 SAAT ) BANKAMATİK KURSU AÇAN YOK MU? (ÖYKÜLEİCİ M.) TURKCEDERSĠMĠZ.COM EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU ATATÜRKçülük 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 3. öncesi, okuma sırası sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.5. Okuduklarını zihninde canlandırır.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 14. Destekleyici açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 6. Okuduklarında eksik bırakılan ya da konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. 37. Metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek okur. 1. Metin içi anlam kurar. 3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 6. Kelimelerin gerçek, mecaz terim anlamlarını ayırt eder. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 1. Kendine günerek konuşur. 2. sında olayları oluş sırasına göre anlatır. 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında 15. larında mizahî ögelere yer rir. 19. larında karşılaştırmalar 25. sının başında sonunda dikkat çekici çarpıcı ifadeleri 3. Tür, e Uygun 4. Üstlendiği role uygun konuşur. 5. Masal, hikâye, fıkra ya filmi tekniğine uygun anlatır. 6. Deneyim anılarını anlatır. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol işaretler-den yararlanır. 10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 13. Yazılarında ana fikre yer rir. 14. Yazılarında yardımcı fikirlere yer rir. 23. İzlenim deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 25. Kendisini, ailesini çevresini tanıtan yazılar yazar. 27. Kendisine ilginç çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş düşüncelerini yazar. 1. Şekil, sembol işaretlerin anlamlarını bilir. 4. Reklamlarda rilen mesajları sorgular. 5. Resim 6. Karikatürde rilen mesajı algılar. 7. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) rilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. 8. Beden dilini 13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Girişimcilik : İş yerlerini belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. / Meslekleri tanır. / Reklamların yaşamımızdaki önemini kavrar. Sosyal Bilgiler: 5. Gerçekleşen Düşler ünitesi; 2. Buluşların teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır. 6. Toplum İçin Çalışanlar ünitesi; 1. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir. * *Söyleşi *Gösteri *Rol Oynama *Soru-cevap

18 YENİLİKLER VE GELİŞMELER ŞUBAT ( 6 SAAT ) MUSLUKLU SU BİDONU (ÖYKÜLEYİCİ METİN) DİNLEME KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 5. Görgü kurallarına uygun dinler. 2. Dinlediğini Anlama 11. Dinlediklerinde öznel nesnel yargıları ayırt eder. 15. Dinlediklerinin konusunu belirler. 16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 17. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları yardımcı fikirleri bulur. 18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini sonucunu tahmin eder. 21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar 23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 31. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 35. Dinlediklerinde hikâye unsurlarını belirler. 3.Tür, e Uygun Dinleme 1. Katılımlı dinler. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar sorulara cevap rir. 13. larında destekleyici açıklayıcı örnekler rir. 14. larında tanımlamalar 27. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 3. Tür, e Uygun 2. Grup çalışmalarında duygu düşüncelerini paylaşır 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır.9. Sıralamalarda sayı, sembol işaretlerden yararlanır. 10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 16. Yazılarında kendi yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 26. Özet çıkarır. 3. Tür, e Uygun Yazma 5. Açıklayıcı bilgilendirici yazılar yazar. 5. Resim 2. Görsel Sunu 1. Sunuma hazırlık 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.. *Dinleme *Beyin fırtınası *Açıklama *İkna edici yazma *Soru-cevap

19 DÜNYAMIZ VE UZAY MART ( 6 SAAT ) UZAYIN KEŞFİ(BİLGİLENDİRİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. 15. Özetleyen sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 24. Okuduklarından çıkarımlar 1. Metin içi anlam kurar. 2. Metin dışı anlam kurar. 2. Kelimelerin eş zıt anlamlılarını bulur. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. kelimeler türetir. 6. Kelimelerin gerçek, mecaz terim anlamlarını ayırt eder 5. Tür, e Uygun 8. Paylaşarak okumaktan zevk alır. 10. Sorgulayıcı okur. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 3. sında söz varlığını 4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında 5. sını görsel sunuyla destekler. 6. Dinleyici grubunu bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur. 12. larında yaşantısından günlük hayattan örnekler rir. 16. larında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri 22. Duygu, düşünce hayallerini sözlü olarak ifade eder. 23. sını özetler. 3. Tür, e Uygun 2. Grup çalışmalarında duygu düşüncelerini paylaşır. 5. Masal, hikâye, fıkra ya filmi tekniğine uygun anlatır. 9. Bilgi rmek amacıyla konuşur. 10. Sorgulayarak konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 8. Yazılarında sözlük imlâ kılavuzundan yararlanır. 9. Sıralamalarda sayı, sembol yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 10. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer rir. 12. Yazılarında genelden özele, özelden genele doğru yazar. 20. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 24. Duygu, düşünce hayallerini anlatan yazılar yazar. 33. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 3. Tür, e Uygun Yazma 6. Hikâye yazar. 15. Planlı yazma yöntemine uygun yazar. 5. Resim 8. Beden dilini 13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerind en yararlanır. 1. Sunuma hazırlık 2. Sunum yöntemini belirler. 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. Sosyal Bilgiler: 5. Gerçekleşen Düşler ünitesi; 2. Buluşların teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır. * *Beyin fırtınası *Soru-cevap

20 DÜNYAMIZ VE UZAY MART ( 6 SAAT ) RÜZGÂRIN ÖYKÜSÜ (ÖYKÜLEYİCİ METİN) 1. YAZILI SINAV OKUMA KONUŞMA YAZMA OKUMA VE SUNU ATATÜRKçülük 1. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur. 8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 4. Metnin giriş, gelişme sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 18. Okuduklarının konusunu belirler. 19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 21. Okuduklarında yardımcı fikirleri destekleyici ayrıntıları belirler. 30. Okuduklarında hikâye unsurları nı belirler. 39. Okuduklarındaki dil, ifade bilgi yanlışlarını belirler. 40. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 5. Tür, e Uygun 2. Anlama tekniklerini 7. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur. 2. amacını belirler dinleyicilere ifade eder. 3. yöntemini belirler. 4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 5. Kelimeleri yerinde anlamına uygun 6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. Akıcı konuşur. 8. Sesine duygu tonu katar. 9. larında beden dilini 10. sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 12. Görgü kurallarına değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlaki, sosyal vb.) uygun konuşur. 13. konusunu belirler. 9. sında, önemsediği bilgileri vurgular. 13. larında destekleyici açıklayıcı örnekler rir. 19. larında karşılaştırmalar 3. Tür, e Uygun 1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 7. larında betimlemeler 8. İkna edici konuşur. 2. Yazma amacını belirler. 3. Kelimeler, cümleler satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 4. Anlamlı kurallı cümleler yazar. 5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yerinde 6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 7. Sayfa düzenine temizliğine dikkat eder. 11. Konu dışına çıkmadan yazar. 12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 13. Yazma yöntemini belirler. 14. Yazma konusunu belirler 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 3. Yazısına uygun başlık belirler. 4. Yazısında alt başlıkları belirler. 5. Yazısının giriş sonuç cümlelerini özenle seçer. 7. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 18. Yazısını anlam biçim açısından değerlendirir. 26. Özet çıkarır. 3. Tür, e 5. Açıklayıcı bilgilendirici yazılar yazar. 9. Şiir yazar. 16. İstediği bir konuda yazılar yazar. 5. Resim 2. Görsel Sunu 6. Duygu, düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. 7. Sunularında gerçek nesne modelleri 8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer Fen Teknoloji: 2. Maddenin Değişimi Tanınması ünitesi, 1.2. Suyun ısınınca buharlaştığını buharın da soğuyunca yoğuştuğunu gösteren deney tasarlar Su döngüsünün gerçekleşmesi için enerji kaynağı gerektiği çıkarımında bulunur. * *Soru-cevap *Gösteri *Beyin fırtınası

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: ATATÜRK 3. TEMA: DEĞERLERİMİZ 4. TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY 5. TEMA: ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK 6. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 7. TEMA: GÜZEL ÜLKEM

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE EYLÜL : 16.09.2013 27.09.2013 1. 1. TEMA AÇIKLAMALA R GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3 Dinlediğini anlama: 1, 4, 6, 14 Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM KASIM - ARALIK - OCAK 4.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Velilerimiz, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 23 EYLÜL 27 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL - 22 EYLÜL (1. Hafta) ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ 1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun

Detaylı

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU 2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU TÜRKÇE TEMA: MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK-ERDEMLERİMİZ YAZMA Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarını görsel unsurlarla destekler Yazdıklarının

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ;

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ; MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI ATATÜRK ARALARINDAYDI ÇOK KİTAP OKURDU NANE İLE LİMON ÇİZGİ FİLM KÜTÜPHANE(DİNLEME METNİ) KONUŞAN KİTAP ASIMIN NESLİ KİTAP DOSTUDUR KİTABIN BÜYÜSÜ (ŞİİR) 1. Hafta 17-21 Eylül 2018 T.4.2.2. Hazırlıksız

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ OKUMA KÜLTÜRÜ 28 Eylül -02 Ekim 05 13 Ekim 14 23 Ekim İSTİKLAL MARŞI Kütüphane (Şiir) Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması (Hikâye) 6 Saat 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur.

Detaylı

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE)

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE) TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 28 EYLÜL 2015 20 KASIM 2015 EYLÜL 28 EYLÜL - O9 EKİM 2015 20 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama, 5, 8, 11, 13 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1 2. Kendini Sözlü

Detaylı

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ ÖZEL PEK ĠLKOKULU 2017-2018 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ Sayın Velilerim; Bu ay 1. dönemin sonuna geldik. Öncelikle sizlere desteğiniz için teşekkür ederim. Dönem

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ;

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak sorumlu olduğumuz ; MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 4. Sınıflar zümresi olarak

Detaylı

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1 4. Sınıf Ders Tarama Testi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Okuma:.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin

Detaylı

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI Türkçe Matematik Hayat Bilgisi *Dinlemek için hazırlık yapar, dikkatini yoğunlaştırır. *Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. *Dinlediklerinde ne, nerede,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Ekim 26-30 Ekim 9-23 Ekim 2-6 Ekim 05-09 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 0. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Konular Kazanımlar No Adı 2 Mazi, Muzari, Emir: Tekil

Detaylı

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT AÇIKLAMALAR Okulda iletişim

Detaylı

2. SINIFLAR BÜLTEN 1

2. SINIFLAR BÜLTEN 1 2. SINIFLAR BÜLTEN 1 DOĞAL SAYILAR Deste ve düzine örneklerle açıklanmıştır. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayılar yazılmış ve okunmuştur.

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

YARATICI TÜRKÇE DERSLERİ. Müjdat Ataman

YARATICI TÜRKÇE DERSLERİ. Müjdat Ataman YARATICI TÜRKÇE DERSLERİ Müjdat Ataman Müjdat Ataman YARATICI TÜRKÇE DERSLERİ ISBN 978-605-318-481-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2016, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

TÜRKÇE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

TÜRKÇE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR TÜRKÇE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR e, l, a, t, i, n, o, r, m, u, k, ı, y, s, d, ö, b, ü, ş, z, ç, g, c, p sesleri çeşitli interaktif uygulamalarla desteklenerek öğrenildi. Oyun hamurlarıyla içerisinde e, l,

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan)

Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul/Şube Özel Net Ortaokulu Öğretmen - Okul Şube İstatistikleri Katılan Sayısı PUAN (Ort.) ANA DERS LİSTESİ (Ortalama Net) Okul DYO-YYO-BYO (%) Sırası Türkçe

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan

4. Deneme 15 Nisan. 4. Deneme 15 Nisan 4. Deneme 5 Nisan D. 2.4 Dinlediklerinin ana fikrini belirler. K. 2.3 Konuşmalarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y..7 Yazılarında yazım kurallarını uygular. Y..6 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

3-SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

3-SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI 3-SINIF BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı, Soyadı :... Doğum Tarihi, Yeri :... Anne/Baba Adı :... Ev Adresi :... Engel Durumu :... R.A.M Kaynaştırma Dosya No :... Rapor

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

[!]Tercih edilen araç - gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli; araç gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi

[!]Tercih edilen araç - gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli; araç gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi 207-208 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak

Detaylı

Özel Öğretim Yöntemleri. GİRİŞ ve Temel Kavramlar

Özel Öğretim Yöntemleri. GİRİŞ ve Temel Kavramlar Özel Öğretim Yöntemleri GİRİŞ ve Temel Kavramlar 1 Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Kapsamı: Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Kapsamı: Özel Öğretim Yöntemleri: Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam

Detaylı

Etkinlik No 9 Dersin Adı Türkçe Sınıf. 3.Sınıf Tarih

Etkinlik No 9 Dersin Adı Türkçe Sınıf. 3.Sınıf Tarih Etkinlik No 9 Dersin Adı Türkçe 3..../ /2013 Etkinlik Adı Geveze Resim Önerilen Süre 40' Öğrenci Kazanımları 1.Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar 2.Görsellerle sunulan bilgileri, olayları,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 05-09 EKİM 2015 DAYANIŞMANIN BÖYLESİ B İ R E Y V E T O P L U M 28 EYLÜL 02 EKİM 2015 KOMŞU KUNDUZLAR 1. TEMA MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

MEB Ders Programları TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu

MEB Ders Programları TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu MEB Ders Programları TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu İstanbul Ağustos 2015 MEB Ders Programları TBM Kazanımları Karşılaştırma Raporu İstanbul Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER TBM Nedir?...1 TBM de Millî

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 34. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 11. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 12 25. kazanımlar AKDAY

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR KENDİMİ TANIYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda Küçük Farklar (Kişisel eşyalar kullanılarak insanlardaki farklılıklara

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı: 5; 18 hafta içerisinde yıllık toplam 90 ders saati GİRİŞ Eğitim bireyin kendi yaşantısında elde edebileceği davranış ve kazanımların olumlu bir yönde gelişmesi için düzenlenen

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL programda verilen etkinlik 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

Öğretmen Kılavuz Kitabı KARTOPU YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ

Öğretmen Kılavuz Kitabı KARTOPU YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.06.2012 tarih ve 65 sayılı kurul kararı ile 2013-2014 öğretim yılından itibaren 5 yıl

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı