ESANSİYEL TROMBOSİTOZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESANSİYEL TROMBOSİTOZ"

Transkript

1 ESANSİYEL TROMBOSİTOZ Murat O. Arcasoy Duke Cancer Institute, Department of Medicine, Duke University School of Medicine, Hematology-Medical Oncology, USA Esansiyel trombositoz (ET) diğer kronik miyeloproliferatif kanserler (KMK) gibi kemik iliğindeki mültipotansiyel hematopoetik kök ve progenitör hücrelerde beliren genetik mütasyonlar dolayısıyla ortaya çıkar. Klinik olarak kemik iliğinde megakaryositik hiperplazi ile hücre yapımının anormal bir şekilde artmasıyla çevre kanında trombosit sayısında kalıcı ve ilerleyen bir artış, trombo-hemorajik ve mikrovasküler komplikasyonlara eğilim ile dikkati çeker. ET, polisitemia vera (PV) ve primer miyelofibroz (PMF) ile beraber diğer Philadelphia kromozomu (BCR-ABL1 translokasyonu) negatif olan klasik miyeloproliferatif kanserlerden birisidir. Patogenez ET, kemik iliğindeki klonal ve malin hücre proliferasyonu sonucunda megakaryositlerin progresif olarak birikmesi ve periferik kanda trombositoza yol açması ile ortaya çıkar (1). ET ye neden olan ve hastalığı başlatan spesifik mütasyon henüz tanımlanmamış olsa da, çok önemli bir bilimsel gelişme olarak 2005 yılında ET li olgularda %50-60 oranında bulunan edinsel JAK2-V617F mütasyonu keşfedilmiştir (2,3). Aynı JAK2 mütasyonunun, değişik fenotipi olan kronik miyeloid kanserlerde (ET,PV, ve PMF) bulunabilmesi ve ailevi KMK olgularında JAK2 mütasyonunun her zaman görülmemesi diğer hastalık başlatıcı mütasyonlarin olduğuna işaret eder (4). JAK2-V617F mütasyonu tirozin kinaz aktivitesinin artışına yol açar. JAK2-V617F nin miyeloproliferasyona yol açma mekanizmaları ve sinyal fonksiyonları çalışma altındadır (5). JAK2- V617F dışında, ET olgularının %3-5 de trombopoetin reseptörü mutasyonları (MPL-W515K/L) bulunmuştur. JAK2-V617F mutasyonunun, KMK şüphesi ile değerlendirilen olgularda, altta yatan bir KMK göstergesi olduğu, fakat spesifik bir hastalığın (ET, PV, veya PMF) tanısını tek başına koymadığı anlaşılmıştır. JAK2 ve MPL dışında, BCR-ABL1-negatif KMH larda, TET2 (6), LNK, IDH1/IDH2, ASXL1, EZH2, CBL, IKZF1, ve DNM- T3A genlerinde mütasyonlar bulunmuştur (7). Ayrıca, ET progresyonunda rol oynayan yeni genetik degisiklikler ortaya çıkarılmıştır (8). DNA tamirinde rolü olan XPD genindeki bir polimorfizmin ET olgularında lösemi ve non-miyeloid malignite riski ile bağlantılı olduğu gösterilmiştir (9). ET dahil olmak üzere sporadik KMK olgularında genel populasyona göre aile insidansinda artiş olabileceği gösterilmiştir (10). Ailevi olarak görülen KMK lar da (birkaç generasyonda ET, PV, veya PMF) göz önüne alındığında bir yatkınlık geninin bulunabileceği ortaya çıkar. Bir populasyondaki ET olgularında ikinci kanserlerde artış olduğu bildirilmiştir (11). Tanı İzole trombositoz ile değerlendirilen bir olguda reaktif trombositoz nedenlerinin düşünülmesi ve ekarte edilmesi gerekir (Tablo 1) (12). ET, Dünya Sağlık Örgütü nün (WHO) 2008 miyeloid kanserler sınıflamasına göre BCR-ABL1-negatif KMK lar gurubunda yer alır (13). WHO 2008 e göre, ET tanısı için kalıcı şekilde artmış trombosit sayısı 450 x 10 9 /L olup, diğer miyeloid kanser kriterlerine uygunluk bulunmaması şartı konmuştur (Tablo 2) (14). WHO 2008 kriterlerine göre, ET ve erken prefibrotik PMF ayırıcı tanısının hematopatolojik ve morfolojik kriterlere bağlı olarak uygulanması öne sürülmüştür (15). Bazı retrospektif çalışmalarda prognoz açısından erken pre-fibrotik PMF ve ET ayırıcı tanısının önemli olabileceği gösterilmiştir (16,17). Pre-fibrotik PMF tanısı için kemik iliği cellüleritesi yaşa göre belirgin şekilde artmış, granulopoezde belirgin artış ve eritropoezde azalış, tipik ve yoğun megakaryosit kümeleşmesi ve aberan nucleus-sitoplazma oranı, hiperkromatik, çıkıntılı veya düzensiz katlantılı irili ufaklı nükleusları olan megakaryosit morfolojisi bulunması, ve fibrozisin en fazla MF-1 düzeyinde artmış olması gerekmektedir (18). 31 Ekim-03 Kasım 2012, Antalya 101

2 ET düşünülen olgularda, JAK2-V617F mütasyonu negatif ise (olguların yaklaşık %40-50 si), MPL-W515L/K mütasyonu %3-5 oranında pozitif olabilir (18,19). Bu mütasyonlar hem periferik kanda nötrofillerde hem de kemik iliği hücrelerinde DNA veya RNA düzeyinde araştırılabilir. Çevre kanında JAK2-V617F veya MPL-W515K/L mütasyonunun bulunması her ne kadar ET tanısına çok katkıda bulunsa da, diğer miyeloid kanserleri (PMF, erken pre-fibrotik PMF, MDS gibi) ekarte etmek ve prognoz açısından kemik iliği aspirayon ve biyopsisi olguların çoğunda gereklidir. BCR- ABL1 translokasyonu, metafaz kromozom analizi ve RT-PCR teknikleri ile ekarte edilir. Klinik Bulgular Ortalama tanı yaşı 60 civarında, olguların %20 si ise 40 yaşın altındadır. Çocukluk yaşlarında da olgular görülebilir (20). Olguların çoğu tanı esnasında asemptomatiktir. Miyelofibroza dönüşüm tanıdan yaklaşık 10 yıldan sonra olguların %4-8 inde görülebilir (Table 3) (21). PV ye dönüşüm %2-3 arasında ortaya çıkabilir. Akut miyelositer lösemiye dönüşüm >10 yıl üzerindeki takipten sonra ender olarak <%5 altındadır. Trombotik komplikasyonların %80-90 i arteriyel, daha nadiren de venözdür. Mikrovasküler semptomlar olguların %20-40 inda görülür ve baş ağrısı, göğüs ağrısı, parmak uçlarında ağrı ve morarma, ve eritromelalji şeklinde belirti verebilir. Eritromelalji el ve ayaklarda kırmızılık ve sıcaklık hissi ile birlikte yanma şeklinde ağrı ile ortaya çıkar ve düşük doz aspirine yanıt verir. Olguların yaklaşık %20 si 40 yaş altı olduğundan, ET gebe veya gebelik çağındaki kadınlarda nispeten sıklıkla ortaya çıkar. JAK2-V716F in tromboz komplikasyonu riskindeki rolü tam olarak açığa çıkartlmamıştır (22-24). Toplam 133 gebe olguyu içeren bir seride canlı doğum oranı %61 olarak bildirilmiş, erken doğum (%12), birinci trimestr gebelik kaybı (%27), ölü doğum (%11) oranında görülmüştür (25). Maternal trombo-hemorajik komplikasyonlar %4.5 olarak bildirilmiştir. Toplam 129 gebe olguyu içeren diğer bir retrospektif seride genel komplikasyon oranı %44 olarak görülmüştür (26). Őzellikle JAK2-V617F pozitif olan olgularda düşük doz aspirin ile komplikasyon oranının azalabilecegi bildirilmişir. Genelde aspirine kontrendikasyonu olmayan gebe olgularda düşük doz aspirin kullanılmaktadır (27). Tablo 1. Trombositoz nedenleri Reaktif trombositozlar Enfeksiyon Enflamasyon Kollajen vasküler hastalıklar Solid tumor veya hematolojik maligniteler Post-operatif Aşırı alkol kullanımı sonrası Akut kanama sonrası Demir eksikligi Travma Post-splenektomi Immun trombositopeninin trombopoetin reseptor agonisti tedavisine bağlı Hemolitik anemilere eşlik eden Miyeloproliferasyon ile seyreden hastalıklar Konjenital ve ailevi trombositozlar Trombopoetin gen mütasyonuna bağlı (44) Trombopoietin reseptoru (MPL) gen mütasyonuna bağlı (45) Nedeni bilinmeyen ailevi trombositozlar Kronik miyeloproliferatif kanserler (KMK) Ailevi KMK lar (46) Sporadik, edinsel KMK lar Kronik miyelositer lösemi (KML) Esansiyel trombositoz Polisitemia vera (PV) Primer miyelofibroz (PMF) Kronik nötrofilik lösemi KMK sınıflandırılamamış Diğer miyeloid kanserler Refrakter anemi, halka sideroblastlı ve trombositozlu (RARS-T) (47,48) Miyelodisplastik sendrom (MDS), 5q- (49) Nedeni bilinmeyen trombositoz Prognoz ET li olguların genelde sağkalım süreleri, normal nüfusa yakındır (21). Tanıdan sonraki ilk on yılın ötesinde sağkalım süresinde azalma olabileceği öne sürülmüştür (28). Bir çalışmada, ET li olgularda ölüm nedenleri arasında tromboz %26, kanama 1%, lösemi %8 olarak bulunmuştur. Tanı esnasında lökosit sayısı 15 x 10 9 /L olan, yaş 60, sigara içen ve diabeti olan olguların sağkalım süresi bu risk faktörlerinin bulunmadığı olgulara göre belirgin şekilde azalır (28). Erken pre-fibrotik miyelofibrozdan ayırım prognoz için önemlidir. Trombotik komplikasyon riski <40 yaş altında olanlar için yılda %1.7, yaş gurubunda %6.3, >60 yaş üstünde olanlar için %15 olarak belirtilmiştir (29). Tromboz insidansı daha önce tromboz geçirmemiş olan olgularda yılda %1.7, daha önce tromboz geçirmiş olgularda ise %13.4 olarak bildirilmiştir. Bir diğer çalışmada ise arterial tromboz riski olarak yaş >60, önceden tromboz, kardiovasküler risk faktörleri (sigara, hipertansiyon, diabet), lökositoz (>11 x 10 9 /L), ve JAK2-V617F pozitif olması bildirilmiştir (30). Trombosit sayisinin artış düzeyinin trombotik komplikasyon riski ile kore- 102 XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi

3 Tablo 2. Esansiyel trombositoz için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2008 tanı kriterleri (13,14). 1. Trombosit sayısının devamlı olarak 450 x109/l nin üzerinde olması (tetkik suresi boyunca) 2. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde megakaryositik hiperplazi buluması (olgun ve büyük megakaryositler); nötrofil granülopoezinde veya eritropoezde belirgin artış veya sola kayma olmamalıdır 3. Diğer miyeloid neoplaziler (PVa, PMFb, BCR/ABL1 pozitif KMLc, MDSd veya diğer miyeloid kanserler) için WHO kriterlerini karşılamamalıdır. 4. JAK2-V617F veya diğer klonal belirteçlerin bulunması; veya belirteç yok ise reaktif trombositoz nedenleri bulunmamalıdıre. a. Azalmış serum ferritin varlığında demir tedavisinin hemoglobin düzeyini PV aralığına çıkaramaması gerekir ve eritrosit kitlesi ölçümü gerekli değildir b. Retikulin veya kollajen fibrozu olmaması, çevre kanında lökoeritroblastoz bulunmaması, belirgin hipersellüler kemik iliği ve PMF için tipik yoğun megakaryosit kümeleşmesi ve a.beran nükleus/sitoplazma oranı, hiperkromatik, çıkıntılı veya düzensiz katlantılı irili ufaklı nükleusları olan megakaryosit morfolojisi bulunmaması gerekmektedir c. BCR-ABL1 negatif olmalıdır d. Diseritropoez ve disgranülopoez olmamalıdır e. Reaktif trombositoz nedenleri demir eksikliği, splenektomi, enfeksiyon, enflamasyon, konnektif doku hastalığı, metastatik kanser ve lenfoproliferatif bozuklukları içerir; bununla birlikte ilk 3 kriter karşılanıyorsa reaktif trombositozla birlikte olan durumların varlığı ET olasılığını dışlamaz Tablo 3. Post-ET miyelofibroz için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2008 tanı kriterleri (14,50). Gerekli kriterler: 1.Daha önce WHO kriterlerine gore ET tanısı bulunması 2.Kemik iliği fibrozu grade 2-3 (0-3 arasında) veya 3-4 (0-4 arasında) İki kriter daha gereklidir: 1. Anemi veya hemoglobinde 2g/dL düşme 2. Çevre kanında lökoeritroblastoz 3. Yeni splenomegali veya artan splenomegali (>5cm kosta altında) 4. Artmış LDH 5. >1 semptom bulunması (>10% kilo kaybı 6 ay içinde, gece terlemesi, nedeni bilinmeyen ateş >37.5 C) lasyonu gösterilmemiştir. Trombosit sayısı >1,500 x 10 9 /L olan olgularda hemorajik komplikasyon riski artabilecegi vurgulanmışsa da yeni bir çalismada ET li olgularda kanama riski artışı önceden kanama öyküsü olanlarda ve aspirin kullanımı ile ilişkili olarak bulunmuştur (31). Tedavinin genel prensipleri Tedavinin amaci ET ye bağlı semptomları kontrol etmek, trombo-hemorajik komplikasyonları önlemek, ve tedaviye bağlı lösemi riskini minimum düzeyde tutmaktır. Anti-trombosit tedavi (aspirin) ve miyelosupresif tedavi seçenekleri vardır. Trombosit aferezi ender olarak acil hayatı tehdit edici trombo-hemorajik komplikasyonlar esnasında endikedir. Asemptomatik, genç (<40 yas), stabil trombositozlu, daha önce trombo-hemorajik komplikasyon geçirmemiş hastalar, tolere edebiliyorlarsa sadece düşük doz aspirin (günde 100mg) ile idame ettirilebilir. Miyelosupresif tedavi sadece indikasyonu varsa düşünülür ve her bir hasta için tedavinin risk ve yararları dikkatlice düşünülerek başlanır (Tablo 4). Miyelosupresif tedavi için hidroksiure (HU), anagrelide, interferon-alpha, ve ileri yaştaki olgularda busulfan kullanılabilir (32). Yüksek tromboz riskli olguları kapsayan randomize bir çalışmada (yaş >60, daha önce tromboz geçirmiş, trombositler 1,500 x 10 9 /L) HU ile tedavi (trombosit <600 x 10 9 /L) tromboz riskini %24 den %3 ya düşürmüştür (27 ay takip) (33). Bu çalışmanın uzun süreli takibinde (73 ay) bu oran %45 den %9 düşmüş olsa da, ikincil malignite oranı kontrol gurubunda %1.7, HU gurubunda ise %13 olarak bildirilmiştir (34). Diğer bir randomize çalııma (MRC-PT1) yüksek risk olgularda (yaş >60, önceden trombo-hemorajik komplikasyon geçirmiş, trombosit >1,000 x 10 9 /L, hipertansiyon veya diabetli olgularda) HU veya anagrelide i karşılaştırmıstır (35). Őzellikle JAK-V617F pozitif olgularda, HU arteriyel tromboz riskini anagrelide e göre daha fazla azaltmıştır (36). Venöz tromboz riskini azaltmada ise anagrelide daha etkili olarak bildirilmiştir. JAK2- V617F negatif olgularda HU ve anagrelide etkisi benzer olarak bildirilmiştir. Anagrelide gurubundaki olgularda kanama ve miyelofibroz komplikasyonları daha sık olarak görülmüştür (35,36). HU ile lösemi riski bu çalışmada bildirilmemiştir. Diğer bir çalışmada uzun süreli anagrelide takibinde lösemi riski görülmemiştir (37). Tam olarak karakterize edilememiş küçük bit losemi riski olsa bile, HU tedavisi trombo-hemorajik riski yüksek olgularda anagrelide e göre birinci tercih olarak kullanılmaktadır. Miyelosupresif tedavi endikasyonu olan genç olgularda, interferon-alpha lösemi riski olmadığı 31 Ekim-03 Kasım 2012, Antalya 103

4 Tablo 4. Esansiyel trombositozlu olgularda miyelosupresif tedavinin düşünüldüğü durumlar* Akut trombo-hemorajik komplikasyonun tedavisi Yüksek trombo-hemorajik komplikasyon riski olan olgularda önleme tedavisi (yaş >60 ilerledikçe veya daha önce trombo-hemorajik komplikasyon geçirmiş olgularda) Aspirine yanıt vermeyen mikrovasküler semptomlar Aşırı trombositoz (>1,500 x109/l) olan olgularda kanama riskini kontrol etmek için Cerrahi girişimden önce miyeloproliferasyonu kontrol altına almak için (51 *Her olguda tedaviye başlamadan önce uzun süreli tedavinin yan etkileri, lösemi riski, seçilen miyelosupresif ilaç türü, diğer kardiyovasküler risk faktörleri de dikkatlice göz önüne alınmalıdır. için bazı klinisyenler tarafından tercih edilir. Pegylated-interferon haftada bir doz olarak uygulanabilir ve haftada üç defa verilen interferon-alfa 2b e göre genelde daha iyi tolere edilir (38). Major bir trombotik komplikasyon yüzünden yüksek tromboz riski olan, JAK2-V617F pozitif genç hastalarda randomize çalışmaların sonuçlarına bakarak genelde HU tercih edilebilir. Miyeloproliferatif Kanserler Konsorsiumu yüksek risk olgularda HU ve interferon u karşılaştıran bir çalışma yürütmektedir. Semptomatik, yüksek riskli ET si olan ve gebe kalma ihtimali olan genç kadınlarda veya gebelik esnasında miyelosupresyon endikasyonu varsa interferon-alfa tercih edilir. Gebelikte anagrelide kullanılmamalıdır. HU özellikle ilk trimestr de teratojenik olabilir. ET si stabil olan, düşük trombo-hemorajik komplikasyon riskli, asemptomatik gebe kadınlarda düşük doz aspririn tedavisi genellikle yeterlidir (27). Aspirin tedavisinin potansiyal faydaları ET li olguları içeren prospektif randomize bir çalışmada gösterilmemiştir. Retrospektif değerlendirmelerde ve PV çalışmalarına bakıldığında düşük doz aspirinin ET de tromboz riskini azaltabilecegi düşünülür. Bazı olgular düşük doz aspirine karşı müko-kütanoz kanama ile duyarlılık gösterebilir. Trombosit sayısının 1,000 x 10 9 /L den yüksek olgularda aspirin tedavisi hemorajik komplikasyonalar açısından dikkatli takip gerektirir. Retrospektif bir çalışmada, düşük tromboz riski (yaş <60 ve önceden tromboz geçirmemiş) olan ve JAK2-V617F pozitif olgularda anti-trombosit tedavi (aspirin ve diğer ajanlar) venöz tromboz riskini azaltmıştır (39). Aynı çalışmada kardiovasküler risk faktörü olan olgularda (hipertansiyon, diabet, kolesterol >200 mg/dl, sigara) anti-trombosit tedavi arteriyel tromboz riskini azaltmıştır. Bazı olgularda aspirin tedavisine direnç (tromboksan A 2 inhibisyonu olmaması) mekanizması olarak anormal megakaryopoeze bağlı trombosit siklo-oksijenaz-1 miktarının hızlı olarak yenilenmesi öne sürülmüş, ve bu direnç mekanizmasının aspirin dozunu artırmaktan ziyade daha sık günde iki defa verilerek geçistirilebileceği öne sürülmüştür (40). ET olgularında optimal aspirin dozu ve kullanım sıklığının prospektif klinik çalışmalar ile belirlenmesi beklenmektedir (41). İleri evredeki ET olgularında post-et miyelofibroza dönüşüm durumunda yaşa ve risk profiline uygun olarak kuratif tedavi seçeneği olarak allojeneik kök hücre transplantasyonu düşünülebilir (42). Son yıllarda BCR-ABL1 negatif KMK lerin klinik, laboratuvar ve moleküler olarak daha da detaylı şekilde anlaşılması ve sınıflandırılması ve hastalıkların moleküler mekanizmalarının daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması yeni tedavi hedeflerinin geliştirilmesine yol açmıştır. PMF örneğinde olduğu gibi ruxolitinib gibi JAK2 inhibitorleri, miyelosupresif etkileri dolayısıyla ET tedavisinde çalışma altındadır (43). 104 XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi

5 Kaynaklar 1. Barbui T, Barosi G, Birgegard G, et al. Philadelphia-negative classical myeloproliferative neoplasms: critical concepts and management recommendations from European LeukemiaNet. J Clin Oncol. 2011;29: Kralovics R, Passamonti F, Buser AS, et al. A gainof-function mutation of JAK2 in myeloproliferative disorders. N Engl J Med. 2005;352: Levine RL, Wadleigh M, Cools J, et al. Activating mutation in the tyrosine kinase JAK2 in polycythemia vera, essential thrombocythemia, and myeloid metaplasia with myelofibrosis. Cancer Cell. 2005;7: Vainchenker W, Delhommeau F, Constantinescu SN, Bernard OA. New mutations and pathogenesis of myeloproliferative neoplasms. Blood. 2011;118: Ungureanu D, Wu J, Pekkala T, et al. The pseudokinase domain of JAK2 is a dual-specificity protein kinase that negatively regulates cytokine signaling. Nat Struct Mol Biol Delhommeau F, Dupont S, Della Valle V, et al. Mutation in TET2 in myeloid cancers. N Engl J Med. 2009;360: Tefferi A. Novel mutations and their functional and clinical relevance in myeloproliferative neoplasms: JAK2, MPL, TET2, ASXL1, CBL, IDH and IKZF1. Leukemia. 2010;24: Hou Y, Song L, Zhu P, et al. Single-cell exome sequencing and monoclonal evolution of a JAK2-negative myeloproliferative neoplasm. Cell. 2012;148: Hernandez-Boluda JC, Pereira A, Cervantes F, et al. A polymorphism in the XPD gene predisposes to leukemic transformation and new nonmyeloid malignancies in essential thrombocythemia and polycythemia vera. Blood. 2012;119: Landgren O, Goldin LR, Kristinsson SY, Helgadottir EA, Samuelsson J, Bjorkholm M. Increased risks of polycythemia vera, essential thrombocythemia, and myelofibrosis among 24,577 first-degree relatives of 11,039 patients with myeloproliferative neoplasms in Sweden. Blood. 2008;112: Frederiksen H, Farkas DK, Christiansen CF, Hasselbalch HC, Sorensen HT. Chronic myeloproliferative neoplasms and subsequent cancer risk: a Danish population-based cohort study. Blood. 2011;118: Harrison CN, Bareford D, Butt N, et al. Guideline for investigation and management of adults and children presenting with a thrombocytosis. Br J Haematol. 2010;149: Vardiman JW, Thiele J, Arber DA, et al. The 2008 revision of the World Health Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms and acute leukemia: rationale and important changes. Blood. 2009;114: Swerdlow SH, Campo, E., Harris N.L., Jaffe E.S., Pileri S.A., Stein H., Thiele J., Vardiman J.W. (Eds) WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: International Agency for Research on Cancer (IARC); Thiele J, Kvasnicka HM, Mullauer L, Buxhofer- Ausch V, Gisslinger B, Gisslinger H. Essential thrombocythemia versus early primary myelofibrosis: a multicenter study to validate the WHO classification. Blood. 2011;117: Barbui T, Thiele J, Passamonti F, et al. Survival and disease progression in essential thrombocythemia are significantly influenced by accurate morphologic diagnosis: an international study. J Clin Oncol. 2011;29: Barbui T, Thiele J, Carobbio A, et al. Disease characteristics and clinical outcome in young adults with essential thrombocythemia versus early/prefibrotic primary myelofibrosis. Blood. 2012;120: Vannucchi AM, Antonioli E, Guglielmelli P, et al. Characteristics and clinical correlates of MPL 515W>L/K mutation in essential thrombocythemia. Blood. 2008;112: Beer PA, Campbell PJ, Scott LM, et al. MPL mutations in myeloproliferative disorders: analysis of the PT-1 cohort. Blood. 2008;112: Giona F, Teofili L, Moleti ML, et al. Thrombocythemia and polycythemia in patients younger than 20 years at diagnosis: clinical and biologic features, treatment, and long-term outcome. Blood. 2012;119: Passamonti F, Rumi E, Arcaini L, et al. Prognostic factors for thrombosis, myelofibrosis, and leukemia in essential thrombocythemia: a study of 605 patients. Haematologica. 2008;93: Passamonti F, Randi ML, Rumi E, et al. Increased risk of pregnancy complications in patients with essential thrombocythemia carrying the JAK2 (617V>F) mutation. Blood. 2007;110: Gangat N, Wolanskyj AP, Schwager S, Tefferi A. Predictors of pregnancy outcome in essential thrombocythemia: a single institution study of 63 pregnancies. Eur J Haematol. 2009;82: Melillo L, Tieghi A, Candoni A, et al. Outcome of 122 pregnancies in essential thrombocythemia patients: A report from the Italian registry. Am J Hematol. 2009;84: Elliott MA, Tefferi A. Thrombocythaemia and pregnancy. Best Pract Res Clin Haematol. 2003;16: Passamonti F, Rumi E, Randi ML, Morra E, Cazzola M. Aspirin in pregnant patients with essential thrombocythemia: a retrospective analysis of 129 pregnancies. J Thromb Haemost. 2010;8: Tefferi A, Passamonti F. Essential thrombocythemia and pregnancy: Observations from recent studies and management recommendations. Am J Hematol. 2009;84: Wolanskyj AP, Schwager SM, McClure RF, Larson DR, Tefferi A. Essential thrombocythemia beyond the first decade: life expectancy, long-term complication rates, and prognostic factors. Mayo Clin Proc. 2006;81: Cortelazzo S, Viero P, Finazzi G, D Emilio A, Rodeghiero F, Barbui T. Incidence and risk factors for thrombotic complications in a historical cohort of 100 patients with essential thrombocythemia. J Clin Oncol. 1990;8: Ekim-03 Kasım 2012, Antalya 105

6 30. Carobbio A, Thiele J, Passamonti F, et al. Risk factors for arterial and venous thrombosis in WHOdefined essential thrombocythemia: an international study of 891 patients. Blood. 2011;117: Finazzi G, Carobbio A, Thiele J, et al. Incidence and risk factors for bleeding in 1104 patients with essential thrombocythemia or prefibrotic myelofibrosis diagnosed according to the 2008 WHO criteria. Leukemia. 2012;26: Tefferi A. Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2012 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2012;87: Cortelazzo S, Finazzi G, Ruggeri M, et al. Hydroxyurea for patients with essential thrombocythemia and a high risk of thrombosis. N Engl J Med. 1995;332: Finazzi G, Ruggeri M, Rodeghiero F, Barbui T. Second malignancies in patients with essential thrombocythaemia treated with busulphan and hydroxyurea: long-term follow-up of a randomized clinical trial. Br J Haematol. 2000;110: Harrison CN, Campbell PJ, Buck G, et al. Hydroxyurea compared with anagrelide in high-risk essential thrombocythemia. N Engl J Med. 2005;353: Campbell PJ, Scott LM, Buck G, et al. Definition of subtypes of essential thrombocythaemia and relation to polycythaemia vera based on JAK2 V617F mutation status: a prospective study. Lancet. 2005;366: Fruchtman SM, Petitt RM, Gilbert HS, Fiddler G, Lyne A, Anagrelide Study G. Anagrelide: analysis of long-term efficacy, safety and leukemogenic potential in myeloproliferative disorders. Leuk Res. 2005;29: Gowin K, Thapaliya P, Samuelsson J, et al. Experience with pegylated Interferon alpha-2a in advanced myeloproliferative neoplasms in an international cohort of 118 patients. Haematologica Alvarez-Larran A, Cervantes F, Pereira A, et al. Observation versus antiplatelet therapy as primary prophylaxis for thrombosis in low-risk essential thrombocythemia. Blood. 2010;116: ; quiz Pascale S, Petrucci G, Dragani A, et al. Aspirininsensitive thromboxane biosynthesis in essential thrombocythemia is explained by accelerated renewal of the drug target. Blood. 2012;119: Beer PA, Erber WN, Campbell PJ, Green AR. How I treat essential thrombocythemia. Blood. 2011;117: Ballen KK, Woolfrey AE, Zhu X, et al. Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Advanced Polycythemia Vera and Essential Thrombocythemia. Biol Blood Marrow Transplant Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J, et al. A doubleblind, placebo-controlled trial of ruxolitinib for myelofibrosis. N Engl J Med. 2012;366: Liu K, Kralovics R, Rudzki Z, et al. A de novo splice donor mutation in the thrombopoietin gene causes hereditary thrombocythemia in a Polish family. Haematologica. 2008;93: Ding J, Komatsu H, Wakita A, et al. Familial essential thrombocythemia associated with a dominantpositive activating mutation of the c-mpl gene, which encodes for the receptor for thrombopoietin. Blood. 2004;103: Skoda R, Prchal JT. Lessons from familial myeloproliferative disorders. Semin Hematol. 2005;42: Schmitt-Graeff AH, Teo SS, Olschewski M, et al. JAK2V617F mutation status identifies subtypes of refractory anemia with ringed sideroblasts associated with marked thrombocytosis. Haematologica. 2008;93: Broseus J, Florensa L, Zipperer E, et al. Clinical features and course of refractory anemia with ring sideroblasts associated with marked thrombocytosis. Haematologica. 2012;97: Ebert BL, Pretz J, Bosco J, et al. Identification of RPS14 as a 5q- syndrome gene by RNA interference screen. Nature. 2008;451: Barosi G, Mesa RA, Thiele J, et al. Proposed criteria for the diagnosis of post-polycythemia vera and post-essential thrombocythemia myelofibrosis: a consensus statement from the International Working Group for Myelofibrosis Research and Treatment. Leukemia. 2008;22: Ruggeri M, Rodeghiero F, Tosetto A, et al. Postsurgery outcomes in patients with polycythemia vera and essential thrombocythemia: a retrospective survey. Blood. 2008;111: XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi

TÜRK HEMATOLOJ DERNE KRON K M YELOPROL FERAT F HASTALIKLARIN SINIFLAMASI

TÜRK HEMATOLOJ DERNE KRON K M YELOPROL FERAT F HASTALIKLARIN SINIFLAMASI TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. Murat O. Arcasoy Duke University, School of Medicine, Hematology-Medical Oncology, Durham, North Carolina, USA e-posta: arcas001@mc.duke.edu Tel: 0919 668 53 50 Anahtar

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

II. BÖLÜM BCR-ABL NEGATİF KLASİK KRONİK MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

II. BÖLÜM BCR-ABL NEGATİF KLASİK KRONİK MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 BCR-ABL NEGATİF KLASİK KRONİK MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER II. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 22 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 BCR-ABL NEGATİF KLASİK KRONİK MİYELOPROLİFERATİF

Detaylı

Journal of Contemporary Medicine 2013;3(2): DOI: /ctd

Journal of Contemporary Medicine 2013;3(2): DOI: /ctd Journal of Contemporary Medicine 2013;3(2): 101-107 DOI: 10.5455/ctd.2013-104 Demir et al. Original Article / Orijinal Araştırma Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklarda JAK2V617F Mutasyonu JAK2V617F Mutation

Detaylı

Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek Merkez deneyimi

Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek Merkez deneyimi Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Kronik myeloproliferatif neoplazili hastalarda JAK2V617F mutasyon ve tromboemboli durumlarının değerlendirilmesi;tek Merkez deneyimi The

Detaylı

Myeloproliferatif Neoplasmlar

Myeloproliferatif Neoplasmlar Myeloproliferatif Neoplasmlar Sibel Berker Karaüzüm Akdeniz Üniversitesi-Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Genetikte Algoritmalar Sempozyumu 3-4.06.2017 /Point Otel /ANKARA DSÖ

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 180-187 Orijinal Makale Erken ve ark. Çukurova Bölgesinde Miyeloproliferatif Hastalıklarda JAK2 Mutasyonu ve Klinik Özellikler JAK2 Mutation

Detaylı

Multicenter Retrospective Analysis of Turkish Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms

Multicenter Retrospective Analysis of Turkish Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms RESEARCH ARTICLE DOI: 10.4274/tjh.2016.0005 Multicenter Retrospective Analysis of Turkish Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms Kronik Miyeloproliferatif Neoplazi Tanılı Türk Hastaların Geriye

Detaylı

KRONĐK MĐYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA TANI VE TEDAVĐ KILAVUZU

KRONĐK MĐYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA TANI VE TEDAVĐ KILAVUZU KRONĐK MĐYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA TANI VE TEDAVĐ KILAVUZU Kronik Miyeloid Lösemi (KML) (1.Versiyon/Mayıs 2010) Miyeloid öncül hücrelerin anormal klonal çoğalması ile karakterize bir kök hücre hastalığı

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ: PATOGENEZ, TEŞHİS VE TEDAVİNİN GÜNCELLEMESİ ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA: UPDATE ON PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND MANAGEMENT

ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ: PATOGENEZ, TEŞHİS VE TEDAVİNİN GÜNCELLEMESİ ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA: UPDATE ON PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND MANAGEMENT İst Tıp Fak Derg 2014; 77:1 J Ist Faculty Med 2014; 77:1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuitfd DERLEME/REVIEW ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ: PATOGENEZ, TEŞHİS VE TEDAVİNİN GÜNCELLEMESİ ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA:

Detaylı

JAK 2 V617F gen mutasyon sıklığı ve tam kan sayımı

JAK 2 V617F gen mutasyon sıklığı ve tam kan sayımı DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39 (1) ; 93 98 doi: 10.5505/tjb.2014.39206

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Nükhet Tüzüner İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, İstanbul e-posta: tuzunern@yahoo.com Tel: 0212 414 34 91 Anahtar Sözcükler

Detaylı

Fibrosis Development, Leukemic Transformation and Secondary Malignancies Complicating the Clinical Course of Essential Thrombocythemia

Fibrosis Development, Leukemic Transformation and Secondary Malignancies Complicating the Clinical Course of Essential Thrombocythemia ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI ARTICLE Fibrosis Development, Leukemic Transformation and Secondary Malignancies Complicating the Clinical Course of Essential Thrombocythemia Rafiye CIFTCILER¹,

Detaylı

II. BCR-ABL NEGATİF KLASİK KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2016

II. BCR-ABL NEGATİF KLASİK KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2016 BCR-ABL NEGATİF KLASİK KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER II. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü, PV: Polisitemia vera, ET: Esansiyel trombositemi, PMF: Primer myelofibroz, MPN: Myeloproliferatif

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği

Detaylı

İKİNCİL KANSERLER. Dr Aziz Yazar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Tıbbi Onkoloji BD. 23 Mart 2014, Antalya

İKİNCİL KANSERLER. Dr Aziz Yazar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Tıbbi Onkoloji BD. 23 Mart 2014, Antalya İKİNCİL KANSERLER Dr Aziz Yazar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Tıbbi Onkoloji BD. 23 Mart 2014, Antalya Tanım Kanser tedavisi almış veya kanser öyküsü olan bir hastada histopatolojik

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJ DERNE M YELOF BROZ

TÜRK HEMATOLOJ DERNE M YELOF BROZ TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. Sinem Civriz Bozda, Dr. Muhit Özcan Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-posta: scivriz@hotmail.com Tel:

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ VE PRİMER MİYELOFİBROZ OLGULARINDA TET2 MUTASYONU

ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ VE PRİMER MİYELOFİBROZ OLGULARINDA TET2 MUTASYONU T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ VE PRİMER MİYELOFİBROZ OLGULARINDA TET2 MUTASYONU Dr. Can Turan Tez Danışmanı Prof. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya

Detaylı

Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik

Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik Ajlan Tükün 5 Ekim 2013 Myeloproliferatif Hastalıklar (MPDs) Klonal myeloid hastalık grubu Bir hematopoetik kök hücrede genetik değişiklik Periferik kanda WBC,

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Buket Kosova 1 - Fahri ahin 2 - Güray Saydam 2 1 Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir 2 Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı 1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı JAK2 V617F MUTASYONUNUN MİYELOPROLİFERATİF HASTALIK GRUBUNDAKİ SIKLIĞI, TANISAL DEĞERİ ve PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ IV. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ Dr. Tunç FIŞGIN ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

TROMBOS TOZUN E L K ETT R NG S DEROBLASTLI REFRAKTER ANEM

TROMBOS TOZUN E L K ETT R NG S DEROBLASTLI REFRAKTER ANEM TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Meliha Nalçac İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul e-posta: mnalcaci@hotmail.com Tel: 0212 414 20 05-31900

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

MF Nasıl Bir Hastalık? Patofizyolojiden Kliniğe Giden Yol. Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

MF Nasıl Bir Hastalık? Patofizyolojiden Kliniğe Giden Yol. Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı MF Nasıl Bir Hastalık? Patofizyolojiden Kliniğe Giden Yol Dr. Tülin Fıratlı Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 1 Miyeloproliferatif Neoplazmlar 2 Miyeloproliferatif neoplazmlar

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEĞİN KORDON KANI SAKLANMALI MI?

YENİDOĞAN BEBEĞİN KORDON KANI SAKLANMALI MI? 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI YENİDOĞAN BEBEĞİN KORDON KANI SAKLANMALI MI? Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tempo

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJ DERNE POL S TEM YA VERA

TÜRK HEMATOLOJ DERNE POL S TEM YA VERA TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. Sema Karaku Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji Bilim Dalı e-posta: semaka@baskent-ank.edu.tr Tel: 0312 212 29 12-208 Anahtar Sözcükler Polisitemiya

Detaylı

Kronik Miyelositer Lösemi

Kronik Miyelositer Lösemi Kronik Miyelositer Lösemi Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr Adalet Meral Güneş Uludağ Üniv.TıpFak. Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Görülme Sıklığı Yıllık insidans ;

Detaylı

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. brahim C. Haznedaro lu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, Ankara e-posta: haznedar@yahoo.com Tel: 0312 305 15 42

Detaylı

EDİNSEL APLASTİK ANEMİDE

EDİNSEL APLASTİK ANEMİDE ANKARA ÜN NİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAS 1945 ASTALIKLARI EDİNSEL APLASTİK ANEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML)

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) GİRİŞ Miyeloid öncül hücrelerin anormal klonal çoğalması ile kendini gösteren bir kök hücre hastalığı olup, erişkin lösemilerinin % 15 ini oluşturur. İnsidansı 1-2/100.000

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği HEPATİT VEYA KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI APLASTİK ANEMİ: KLİNİK ÖZELLİKLER VE TEDAVİ SONUÇLARI Özlem Tüfekçi 1, Hamiyet Hekimci Özdemir 2, Barış Malbora 3, Namık Yaşar Özbek 4, Neşe Yaralı 4, Arzu

Detaylı

MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA JAK2 MUTASYONU VE KLİNİK BULGULAR

MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA JAK2 MUTASYONU VE KLİNİK BULGULAR T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA JAK2 MUTASYONU VE KLİNİK BULGULAR Dr. Ertuğrul ERKEN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Emel GÜRKAN

Detaylı

Giriş. idiyopatik. 100.000 kişide 0.5. getiren. şekilde akamaz. edilmektedir.

Giriş. idiyopatik. 100.000 kişide 0.5. getiren. şekilde akamaz. edilmektedir. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 18.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığın yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Polisitemia vera

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Memorial Sağlık Grubu

Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Memorial Sağlık Grubu Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Memorial Sağlık Grubu Tedavi hedefleri HIV e bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak Viral yükü maksimal ve en uzun süreli şekilde bastırmak. İmmun

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJ DERNE ESANS YEL TROMBOS TEM

TÜRK HEMATOLOJ DERNE ESANS YEL TROMBOS TEM TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. Fahir Özkalemka Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa e-posta: fahir@uludag.edu.tr Tel: 0224 442 80 74 Anahtar Sözcükler Esansiyel trombositemi,

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.11-15 Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer

Detaylı

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler Prof.Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul William, WN et al. Nature Reviews, 2009 a Güncel Hedef Tedaviler EGFR İnhibitörleri EGFR: transmembran

Detaylı

çocuk hastanesi

çocuk hastanesi KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİNDE TROMBOSİT TRANSFÜZYONU çocuk hastanesi Dr. Yeşim Aydınok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. yesim.aydinok@ege.edu.tr Sunum Akış Planı Trombosit suspansiyonunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 20 Kasım 2014 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 20 Kasım 2014 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 20 Kasım 2014 Perşembe SABAH TOPLANTISI Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Y.O ; 16 yaş erkek hasta,

Detaylı

TAKD olgu sunumları- 21 Kasım Dr Şebnem Batur Dr Büge ÖZ İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD

TAKD olgu sunumları- 21 Kasım Dr Şebnem Batur Dr Büge ÖZ İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD TAKD olgu sunumları- 21 Kasım 2012 Dr Şebnem Batur Dr Büge ÖZ İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Konuşma akışı; ALK mutasyonu değerlendirmedeki sorunlar ROS-1 mutasyonu Avrupa pulmoner patoloji çalışma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi : Bağımsız Proje : 12B3330012 : Prof. Dr. Işınsu KUZU Proje Konusu :MİYELOPROLİFERATİF

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

ACOG Diyor ki! İNFLUENZA ŞÜPHELİ VEYA TANILI GEBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİSİ (ACOG Committee Opinion Number: 753.

ACOG Diyor ki! İNFLUENZA ŞÜPHELİ VEYA TANILI GEBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİSİ (ACOG Committee Opinion Number: 753. ACOG Diyor ki! İNFLUENZA ŞÜPHELİ VEYA TANILI GEBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİSİ (ACOG Committee Opinion Number: 753. Eylül 2018) Özeti yapan: Dr. Ahmet Erol ÖZET: Gebeler ve postpartum kadınlar, mevsimsel

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Dr. Süheyla Uyar Bozkurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D Olgu Sunumu 60 yaş, K Aksiller lenfadenopati

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 11.10.2016-31.10.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk Hastalıkları

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU(DLI) Hülya Baraklıoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez Merkezi

DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU(DLI) Hülya Baraklıoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez Merkezi DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU(DLI) Hülya Baraklıoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez Merkezi KÖK HÜCRE NAKLİ Kök hücre nedir? Çoğalma,kendini yenileyebilme, farklılaşmış dokulara özgü hücreleri

Detaylı

BCR-ABL NEGAT F KRON K M YELOPROL FERAT F HASTALIKLARDA YEN TEDAV LER

BCR-ABL NEGAT F KRON K M YELOPROL FERAT F HASTALIKLARDA YEN TEDAV LER TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. Burhan Turgut Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji BD e-posta: burhanturgut@hotmail.com Tel: 0282 250 55 00 Anahtar Sözcükler

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 201 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 10.10.2017-30.10.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk --- İç 16

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Ders Yılı Dönem-III Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Hast. Ders Kurulu

Ders Yılı Dönem-III Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Hast. Ders Kurulu 2018 2019 Ders Yılı Dönem-III Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Hast. Ders Kurulu 09.10.2018-30.10.2018 2018 2019 Ders Yılı Dönem-III Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Hast. Ders Kurulu 09.10.2018-30.10.2018

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Kemik İliği Yetmezliği Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

Primer myelofibroz (PMF) kök hücreden köken

Primer myelofibroz (PMF) kök hücreden köken PRİMER MYELOFİBROZDA ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Seçkin Çağırgan İzmir Medicalpark Hastanesi, İzmir Primer myelofibroz (PMF) kök hücreden köken alan klonal myeloproliferasyon, anormal sitokin

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ VE PRİMER MYELOFİBROZİSLİ HASTALARDA KALRETİKÜLİN VE JAK-2 MUTASYONU ARAŞTIRILMASI

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ VE PRİMER MYELOFİBROZİSLİ HASTALARDA KALRETİKÜLİN VE JAK-2 MUTASYONU ARAŞTIRILMASI T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ESANSİYEL TROMBOSİTOZ VE PRİMER MYELOFİBROZİSLİ HASTALARDA KALRETİKÜLİN VE JAK-2 MUTASYONU ARAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. SERVİHAN ÜNAL

Detaylı

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Sunum Akışı DNA replikasyonu Telomer Telomeraz Telomeraz eksikliğinde görülen hastalıklar

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ

Detaylı

[MEHMET ERTEM] BEYANI

[MEHMET ERTEM] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [MEHMET ERTEM] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

Akciğer Kanserinde Evreleme SONUÇ ALGORİTMİ

Akciğer Kanserinde Evreleme SONUÇ ALGORİTMİ Akciğer Kanserinde Evreleme SONUÇ ALGORİTMİ Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Ü.T.F. Göğüs Hast. A.D. SONUÇ Konuşması Yöntemi Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Rehberi 2006 + Kurs Konuşmaları Prognozu

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Gebelikte yeni gelişen Proteinüri ve Böbrek fonksiyon bozukluğu

Gebelikte yeni gelişen Proteinüri ve Böbrek fonksiyon bozukluğu Gebelikte yeni gelişen Proteinüri ve Böbrek fonksiyon bozukluğu Dr.Meltem Pekpak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon 18-22 Ekim,Antalya

Detaylı