Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları"

Transkript

1 FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015

2 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da ile tarihleri arasında TBM FEP uygulanmıştır. Programa TBM nin 5 ayrı alanında çalışmak üzere seçilmiş, çoğunluğu PDR/psikolojik danışma ve rehberlik alanından 510 MEB personeli öğretmen katılmıştır. Öğretmenler üç ayrı sınıfta/salonda eşzamanlı olarak eğitim görmüş, her bir formatör adayı 4 gün eğitime katılmış, toplamda 15 grupta TBM FEP uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her bir gruba programa katıldıkları her günün sonunda TBM FEP uygulamasını değerlendirmek üzere, demografik bilgilerden ve beşli likert tarzında değerlendirme cümlelerinden oluşan TBM FEP Değerlendirme Anketi uygulanmıştır. Bu şekilde TBM FEP (Antalya) uygulamasında 308 alkol bağımlılığı, 323 madde bağımlılığı, 336 sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma, 376 teknoloji bağımlılığı, 350 tütün bağımlılığı alanından katılımcılarca form doldurulmuştur. Bu bölümde anket formlarındaki demografik bilgileri derlemeye yönelik sorulara verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) katılımcı formatör profili şu şekildedir: Cinsiyet bakımından dengeli (Katılımcıların %50,2 si erkek, %49,8 i kadındır.) Eğitim düzeyi açısından ağırlıklı olarak lisans mezunu (%82,1 i lisans, %17,9 u yüksek lisans ve doktora mezunudur.) Yaş ortalaması açısından görece genç (Büyük kısmı %77 oranıyla yaş aralığındadır.) Görev yapılan kurum açısından hedef kitle sayısal profiliyle uyumlu (katılımcıların çalıştıkları kurumlara göre dağılımı ilkokul %16,0; ortaokul %21,2; lise %41,1; RAM 16,6 şeklindedir.) Anket formunun ikinci kısmında eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,72 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,33 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin ortalaması ise 4,16 puan olmuştur. Öte yandan katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı alan Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. Maddesinin standart sapmasının yüksek olması dikkat çekicidir. Bu değer oldukça yüksek olan ortalama ile birlikte yorumlandığında yeterince bilgilendirilmediğini ifade eden az sayıda kişinin olduğunu, bunların da uç değer olarak ortalamayı etkilediğini göstermektedir. Tüm ifadelerin ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

3 N Ort. ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,72 1,175 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,98,907 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,16,825 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,13,858 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,14,864 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,94,952 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,95,942 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,23,845 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,17,843 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,23,825 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,32,839 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,20,881 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,30,841 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,16,871 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,29,826 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,28,818 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,27,829 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,24,827 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,92 1,073 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,21,904 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,23,816 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,24,779 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,33,762 GENEL ORTALAMA 4,16

4 İçindekiler 1. TBM FEP (Antalya) Uygulaması Hakkında 6 2. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Demografik Profili 7 3. ların Genelinin Cevaplarının Değerlendirilmesi 9 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yapacakları TBM Alanları Esasında Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Cinsiyet larının Cevaplarının Değerlendirilmesi Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Cevaplarının Değerlendirilmesi Görev Yapılan Kurum ları Bazında Cevapların Değerlendirilmesi Genel İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Kategorik Değerleri Genel Değerlendirme ve Öneriler Ekler 36 Katılımcı Eğitim Değerlendirme Formu 36

5 Tablolar Tablo 1. Eğitim günü sonunda doldurulan formaların, dolduranların alanlarına göre dağılımı 6 Tablo 2. Eğitim günü sonunda doldurulan formaların, doldurulduğu eğitim günlerine göre dağılımı 6 Tablo 3. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 7 Tablo 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 7 Tablo 5. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Yaşlarına Göre Dağılımı 7 Tablo 6. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yaptıkları Kurum Tiplerine Göre Dağılımı 8 Tablo 7. ların Genelinin Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 9 Tablo 8. TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 11 Tablo 9. TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 13 Tablo 10. TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 14 Tablo 11. TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 15 Tablo 12. TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 16 Tablo 13. Cinsiyet larının Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 18 Tablo 14. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum- Maksimum Değerleri 21 Tablo 15. Görev Yapılan Kurum ları İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama Değerleri 22 Tablo 16. Katılımcıların Görev Yaptıkları Kurumlar Bazında Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 23 Tablo 17. Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. 24 Tablo 18. Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum. 24 Tablo 19. Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum. 24 Tablo 20. Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum. 25 Tablo 21. Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı. 25 Tablo 22. Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi. 25 Tablo 23. Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. 26 Tablo 24. Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim. 26 Tablo 25. Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum. 26 Tablo 26. Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu. 27 Tablo 27. İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. 27 Tablo 28. Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi. 27 Tablo 29. Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu. 28 Tablo 30. Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı. 28 Tablo 31. Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi. 28 Tablo 32. Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi. 29 Tablo 33. Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum. 29 Tablo 34. Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı. 29 Tablo 35. Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu. 30 Tablo 36. Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu. 30 Tablo 37. Eğitim araç gereçleri yeterli idi. 30 Tablo 38. Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı. 31 Tablo 39. Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. 31 Tablo 40. Program uygulamasına hazırlık ve süreci yapılandırmaya dair bilgilendirmeyle ilişkili değerlendirmeler 32 Tablo 41. Formatörlerin öz yeterlilik algılarına ilişkin değerlendirmeler 33 Tablo 42. TBM FEP in planlama, içerik geliştirme ve uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler 34 Tablo 43. TBM FEP uygulamasında görev alan uzmanlara ve uzmanların hazırlıklarına ilişkin değerlendirmeler 35

6 1. TBM FEP (Antalya) Uygulaması Hakkında Antalya da ile tarihleri arasında 5 ayrı TBM alanında çalışmak üzere seçilmiş, çoğunluğu PDR/psikolojik danışma ve rehberlik alanından 510 MEB personeli öğretmene yönelik olarak üç ayrı sınıfta/salonda (A, B, C) paralel şekilde toplam 15 grupta TBM FEP uygulaması gerçekleştirilmiştir. Her bir gruba programa katıldıkları her günün sonunda TBM FEP uygulamasını değerlendirmek üzere, demografik bilgilerden ve beşli likert tarzında değerlendirme cümlelerinden oluşan TBM FEP Değerlendirme Anketi uygulanmıştır (bkz. Ek 1. TBM FEP Değerlendirme Anketi Formu). Bu şekilde TBM FEP (Antalya) uygulamasında 308 alkol bağımlılığı, 323 madde bağımlılığı, 336 sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma, 376 teknoloji bağımlılığı, 350 tütün bağımlılığı alanından katılımcılarca form doldurulmuştur (doldurulan formaların dolduranların alanlarına göre dağılımı için bkz. Tablo 1). Tablo 1. Eğitim günü sonunda doldurulan formların, dolduranların alanlarına göre dağılımı ALKOL ,2 18,2 18,2 MADDE ,1 19,1 37,3 SAĞLIK ,8 19,8 57,1 TEKNOLOJİ ,2 22,2 79,3 TÜTÜN ,7 20,7 100,0 100,0 Formların birinci gün doldurulanları 479, ikinci gün doldurulanları 483, üçüncü gün doldurulanları 309, dördüncü gün doldurulanları 422 adettir (bkz. Tablo 2) Tablo 2. Eğitim günü sonunda doldurulan formların, doldurulduğu eğitim günlerine göre dağılımı ,3 28,3 28, ,5 28,5 56, ,3 18,3 75, ,9 24,9 100,0 100,0 6

7 2. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Demografik Profili Bu bölümde anket formlarındaki demografik bilgileri derlemeye yönelik sorulara verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) katılımcılarının cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş ve görev yapılan kurum bazında demografik profilleri sunulmaktadır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının %50,2 si erkek, %49,8 i kadındır (bkz. Tablo 3.). Katılımcılarımızın %82,1 i lisans, %17,9 u yüksek lisans mezunudur (bkz. Tablo 4.). Büyük kısmı (%77 oranıyla) yaş aralığında olup (bkz. Tablo 5.) %41,1 oranıyla lisede görev yapanlar en büyük grubu oluşturmaktadır (bkz. Tablo 6.). Tablo 3. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Erkek ,4 50,2 50,2 Kadın ,0 49,8 100,0 Toplam ,3 100,0 Boş 62 3,7 Tablo 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı Erkek ,4 82,1 82,1 Kadın ,3 17,9 100,0 Toplam ,8 100,0 Boş 55 3,2 Tablo 5. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Yaşlarına Göre Dağılımı ,3 45,6 45, ,5 31,4 77, ,7 20,2 97, ,4 2,5 99,7 60 ve üstü 5,3,3 100,0 Toplam ,2 100,0 Boş 47 2,8 7

8 Tablo 6. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yaptıkları Kurum Tiplerine Göre Dağılımı İlkokul ,3 16,0 16,0 Ortaokul ,3 21,2 37,2 Lise ,2 41,1 78,3 RAM ,8 16,6 94,9 Diğer 83 4,9 5,1 100,0 Toplam ,5 100,0 Boş 76 4,5 8

9 3. ların Genelinin Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu bağlamda katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,72 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Katılımcıların genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,33 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin ortalaması ise 4,16 puan olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 7. ların Genelinin Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 1 N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,72 1,175 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,98,907 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,16,825 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,13,858 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,14,864 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,94,952 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,95,942 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,23,845 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,17,843 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,23,825 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,32,839 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,20,881 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,30,841 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,16,871 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,29,826 1 N: Anketlere cevap veren katılımcı sayısı (ilgili maddeyi boş bırakanlar hariç). Minimum: İlgili madde için verilen en düşük beğeni cevabının ne olduğu (Katılımcıların negatif eğilimini gösterme açısından önemlidir.). Maksimum: İlgili madde için verilen en yüksek beğeni cevabının ne olduğu (Katılımcıların pozitif eğilimini gösterme açısından önemlidir.). Ortalama: Verilen cevaplara göre oluşan ortalama memnuniyet düzeyi (5 e yaklaştıkça memnuniyet; 1 e yaklaştıkça memnuniyetsizlik düzeyi artar.). Standart Sapma: Verilen cevaplar açısından katılımcıların ne derece benzeşik (homojen) durumda olduklarını betimleme açısından önemlidir. (Sıfıra yaklaştıkça cevapların benzeşik olduğu ve kişilerin daha ortak/benzer cevaplar verdikleri yorumunu doğurur. Ortalama ile birlikte ele alınmalıdır.). 9

10 N Min Max Ort ss Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,28,818 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,27,829 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,24,827 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,92 1,073 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,21,904 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,23,816 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,24,779 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,33,762 GENEL ORTALAMA 4,16 10

11 4. TBM FEP (Antalya) Katılımcılarının Görev Yapacakları TBM Alanları Esasında Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplar, TBM FEP (Antalya) katılımcılarının hangi alanda formatörlük görevi yapacaklarsa o alan bazında esas alınarak değerlendirilmiştir TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) alkol bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede alkol alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,49 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. Alkol bağımlılığı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,22 ortalama ile İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle kıyaslandığında nispeten yakın mahiyetteki bir sorunun ( Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. ) ortalamalarının buradakilerden daha yüksek çıktığı görülmektedir. Alkol bağımlılığı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 3,98 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 8.) ki bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin altında kalan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 8. TBM FEP (Antalya) Alkol Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,49 1,185 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,72,903 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,02,776 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,02,816 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,98,845 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,70,962 11

12 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. N Min Max Ort ss ,71,959 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,12,824 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,06,826 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,04,806 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,22,798 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,06,835 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,15,797 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,96,848 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,12,818 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,09,833 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,12,761 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,07,830 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,68 1,152 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,09,898 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,00,841 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,03,796 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,14,755 GENEL ORTALAMA 3, TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) madde bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede madde bağımlılığı alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,78 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. Madde bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,40 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle kıyaslandığında da aynı sorunun buradakine benzer şekilde en yüksek ortalamayı aldığı görülmektedir. Madde bağımlılığı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,24 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 9.). Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin üstüne çıkan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). 12

13 Tablo 9. TBM FEP (Antalya) Madde Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,78 1,142 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,11,881 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,24,850 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,16,875 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,23,855 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,04,980 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,03,979 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,31,894 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,23,873 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,32,847 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,38,824 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,31,884 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,39,822 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,25,863 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,37,842 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,37,810 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,37,797 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,34,825 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,95 1,097 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,34,804 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,33,754 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,32,743 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,40,765 GENEL ORTALAMA 4, TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,74 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. 13

14 Sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,48 ortalama ile İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle kıyaslandığında da buradakine benzer mahiyette bir sorunun ( Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. ) aynı şekilde en yüksek ortalamayı aldığı görülmektedir. Sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma alanı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,28 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 10.) ki bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin üstüne çıkan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 10. TBM FEP (Antalya) Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,74 1,312 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,10,916 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,27,831 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,26,806 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,26,835 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,12,905 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,09,933 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,31,801 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,25,842 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,36,757 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,48,757 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,28,881 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,42,800 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,28,827 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,36,813 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,33,803 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,43,734 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,39,742 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,17,894 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,17,985 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,35,763 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,38,724 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,44,689 GENEL ORTALAMA 4,28 14

15 4.4. TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) teknoloji bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede sağlıklı yaşama alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,79 ortalama ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. Teknoloji bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,40 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinde de bu madde en yüksek ortalamaya sahiptir. Teknoloji bağımlılığı alanı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,21 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 11.). Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin üstüne çıkan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 11. TBM FEP (Antalya) Teknoloji Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,79 1,107 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,05,857 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,17,833 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,17,884 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,17,866 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,98,931 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,04,902 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,28,866 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,24,824 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,26,813 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,33,849 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,24,881 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,31,876 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,17,924 15

16 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi. N Min Max Ort ss ,36,795 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,33,808 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,28,901 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,29,807 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,94 1,042 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,32,791 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,35,786 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,34,743 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,40,753 GENEL ORTALAMA 4, TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik anket formu sorularına verilen cevaplardan hareketle TBM FEP (Antalya) tütün bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin programa dair değerlendirmeleri sunulmaktadır. Bu çerçevede tütün bağımlılığı alanı formatörlüğü katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en düşük puanı 3,75 ortalama ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmeleriyle paralellik arz etmektedir. Tütün bağımlılığı alanı katılımcılarının genelinin değerlendirmesine göre en yüksek puanı ise 4,24 ortalama ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi almıştır. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinde de bu madde en yüksek ortalamaya sahiptir. Teknoloji bağımlılığı alanı formatör grubunun genelinin tüm sorulardaki değerlendirmelerinin ortalaması esas alındığında FEP uygulaması 4,06 ortalama puan almıştır (bkz. Tablo 12.). Bu sonuç TBM FEP (Antalya) katılımcılarının genelinin değerlendirmelerinin az altında kalan bir sonuç olmuştur (bkz. Tablo 7.). Tablo 12. TBM FEP (Antalya) Tütün Bağımlılığı Öğrenme Alanı Katılımcılarının Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,75 1,108 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,87,924 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,11,813 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,03,878 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,03,886 16

17 N Min Max Ort ss Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,82,932 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,86,899 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,14,821 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,07,835 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,13,860 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,20,921 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,10,898 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,19,871 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,11,852 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,23,842 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,23,814 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,12,882 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,12,883 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,83 1,115 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,11 1,001 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,10,870 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,12,830 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,24,807 GENEL ORTALAMA 4,06 17

18 5. Cinsiyet larının Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplar, cinsiyet grupları bazında değerlendirilip sunulmuştur. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının cinsiyet grupları bazında programa dair değerlendirmelerinde kadın cinsiyet grubunda en düşük puanı 3,69 ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Erkek cinsiyet grubunda da en düşük puanı 3,74 ortalama ile aynı madde almıştır. TBM FEP katılımcılarının cinsiyet grupları bazında programa dair değerlendirmelerinde kadın cinsiyet grubunda en yüksek puanı 4,32 ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/ kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi; erkek cinsiyet grubunda ise en yüksek puanı 4,36 ile İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. maddesi almıştır. Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP katılımcılarının erkek cinsiyet grubunun değerlendirmelerinin ortalaması 4,17; kadın cinsiyet grubunun değerlendirmelerinin ortalaması 4,13 puanını almıştır (bkz. Tablo 13.). Tablo 13. Cinsiyet larının Anket Maddelerine Verdikleri Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri Erkek Kadın N Min Max Ort ss N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ,74 1, ,69 1,166 ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama ,99, ,95,875 açısından yeterli buldum. Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde ,17, ,16,801 kullanabileceğimi düşünüyorum. Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime ,13, ,12,831 vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum. Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak ,12, ,15,842 örnekler kullanıldı. Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim ,98, ,88,983 nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi. Programın genel olarak beklentilerimi ,99, ,90,954 karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,27, ,20,821 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim ,20, ,14,856 bazı hususlarda programın beni ge- liştirici katkısı olduğunu düşünüyorum. Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, ,23, ,21,800 program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu. İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,36, ,28,833 18

19 Erkek Kadın N Min Max Ort ss N Min Max Ort ss Eğitimlerde katılımcıların sorularına ,23, ,16,894 tatmin edici cevaplar verildi. Program uzmanlar tarafından istekli ve ,32, ,26,840 canlı bir biçimde sunuldu. Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek ,16, ,14,868 uyandırıldı. Eğitimlerde görevli uzmanların konuları ,28, ,30,787 hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi. Eğitimlerde görevli uzmanların konularına ,26, ,29,777 hâkimiyetleri tatmin ediciydi. Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr ,29, ,24,824 bir iletişim kurduğunu düşünü- yorum. Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir ,23, ,25,794 mahiyette aktarıldı. Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,92 1, ,92 1,035 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,32, ,10,967 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,27, ,20,838 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme ,27, ,22,790 olumlu katkı sağladı. Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim ,35, ,32,750 kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. GENEL ORTALAMA 4,17 4,13 19

20 6. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Cevaplarının Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplar, eğitim (son mezun olunan eğitim düzeyi) grupları bazında değerlendirilip sunulmuştur. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının eğitim grupları bazında programa dair değerlendirmelerinde lisans grubunda da lisans üstü (yüksek lisans + doktora) grubunda en düşük puanı 3,74 ve 3,62 ortalamalar ile Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. maddesi almıştır. Lisans grubunda en yüksek puanı 4,67 ortalamayla Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesi, lisans üstü (yüksek lisans + doktora) grubunda ise 4,19 ortalamasıyla İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. maddesi almıştır. Eğitim programının uygulamasına dair TBM FEP (Antalya) katılımcılarının eğitim grubunun lisans öbeğinin değerlendirmelerinin ortalaması 4,19; lisans üstü (yüksek lisans + doktora) grubunun değerlendirmelerinin ortalaması 3,99 puanını almıştır (bkz. Tablo 14.). 20

21 Tablo 14. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri Erkek Kadın N Min Max Ort ss N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ,74 1, ,62 1,237 ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama ,01, ,82 1,057 açısından yeterli buldum. Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde ,21, ,97,982 kullanabileceğimi düşünüyorum. Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime ,18, ,91 1,040 vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum. Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak ,18, ,94 1,028 örnekler kullanıldı. Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim ,96, ,80 1,037 nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi. Programın genel olarak beklentilerimi ,98, ,80 1,032 karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,27, ,12,908 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim ,21, ,00,967 bazı hususlarda programın beni ge- liştirici katkısı olduğunu düşünüyorum. Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, ,26, ,08,928 program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu. İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev ,36, ,19,944 üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim. Eğitimlerde katılımcıların sorularına ,25, ,98 1,017 tatmin edici cevaplar verildi. Program uzmanlar tarafından istekli ve ,34, ,12,989 canlı bir biçimde sunuldu. Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek ,19, ,98,966 uyandırıldı. Eğitimlerde görevli uzmanların konuları ,33, ,11,947 hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi. Eğitimlerde görevli uzmanların konularına ,32, ,08,960 hâkimiyetleri tatmin ediciydi. Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr ,31, ,09,957 bir iletişim kurduğunu düşünü- yorum. Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir ,29, ,07,977 mahiyette aktarıldı. Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,96 1, ,74 1,139 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,24, ,07 1,031 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,26, ,10,926 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme ,28, ,09,921 olumlu katkı sağladı. Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim ,37, ,18,867 kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. GENEL ORTALAMA 4,19 3,99 21

22 7. Görev Yapılan Kurum ları Bazında Cevapların Değerlendirilmesi Bu bölümde anket formlarındaki eğitim programının uygulamasını değerlendirmeye yönelik sorulara verilen cevaplar, TBM FEP (Antalya) katılımcılarının görev yapmakta oldukları kurum grupları baz alınarak değerlendirilip sunulmuştur. TBM FEP (Antalya) katılımcılarının görev yapmakta oldukları kurumlar ilkokul, ortaokul, lise, RAM ve diğer başlıklarında olmak üzere 5 grupta toplanmıştır. lar bazında en düşük ortalama 4,09 ile RAM katılımcıları tarafından verilen puanlarda, en yüksek ortalama ise 4,27 ile diğer grubunda değerlendirilen kurumlardan alınmıştır (bkz. Tablo 15.). Tablo 15. Görev Yapılan Kurum ları İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama Değerleri Ortalama İlkokul 4,1242 Ortaokul 4,1663 Lise 4,1904 Ram 4,0925 Diğer 4,2788 Tablo 5.2. de geldikleri kurum itibarıyla en fazla katılımcısı olan (n=664; %41,1) lise grubunun sorulara verdikleri cevapların minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Bu grupta en düşük ortalama 3,76 puanla Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. itemine verilmiştir. En yüksek ortalama ise 4,36 ile Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu. maddesine verilmiştir (bkz. Tablo 16.). 22

23 Tablo 16. Katılımcıların Görev Yaptıkları Kurumlar Bazında Cevaplarının Ortalama, Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri N Min Max Ort ss Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim ,76 1,170 Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum ,02,883 Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum ,21,774 Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum ,17,818 Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı ,15,863 Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi ,94,944 Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ,99,912 Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim ,28,762 Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum ,20,797 Eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlar, program içeriğini katılımcıların düzeyine uygun şekilde sundu ,25,791 İhtiyacım olduğunda eğitimlerde görev üstlenmiş uzmanlara rahatça sorularımı sorabildim ,35,789 Eğitimlerde katılımcıların sorularına tatmin edici cevaplar verildi ,21,872 Program uzmanlar tarafından istekli ve canlı bir biçimde sunuldu ,35,764 Sunumlarda içeriğe karşı ilgi ve istek uyandırıldı ,20,834 Eğitimlerde görevli uzmanların konuları hakkında bilgileri yeterli seviyedeydi ,32,772 Eğitimlerde görevli uzmanların konularına hâkimiyetleri tatmin ediciydi ,31,778 Uzmanların katılımcılarla etkili ve tatminkâr bir iletişim kurduğunu düşünüyorum ,31,751 Eğitim içerikleri açık ve anlaşılabilir bir mahiyette aktarıldı ,28,762 Eğitim süresi, eğitim içeriğine uygundu ,99 1,014 Eğitim salonu, ortamı, koşulları uygundu ,18,916 Eğitim araç gereçleri yeterli idi ,27,783 Eğitim araç gereç ve sunuları öğrenmeme olumlu katkı sağladı ,27,748 Eğitimle ilgili sorunları paylaşabileceğim kişi/kişiler eğitim ortamında mevcuttu ,36,692 GENEL ORTALAMA 4,19 23

24 8. Genel İçin Anket Maddelerine Verilen Cevapların Kategorik Değerleri Bu bölümde TBM FEP uygulamasının değerlendirmesine yönelik toplam 23 itemden oluşan anketin her bir değerlendirme cümlesi için katılımcıların genelinin değerlendirme puanlarının frekans ve yüzdeleri verilmiştir (bkz. Tablo 17-Tablo 39). Tablo 17. Eğitim programı öncesinde eğitim süreci ve işleyiş konusunda yeterince bilgilendirildim. Kesinlikle Katılmıyorum 114 6,7 6,8 6,8 Katılmıyorum ,2 12,3 19,1 Kararsızım 161 9,5 9,6 28,6 Katılıyorum ,9 45,2 73,8 Kesinlikle Katılıyorum ,0 26,2 100,0 Toplam ,4 100,0 Boş 10,6 Tablo 18. Sunumların içeriğini ihtiyaçlarımı karşılama açısından yeterli buldum. Kesinlikle Katılmıyorum 25 1,5 1,5 1,5 Katılmıyorum 105 6,2 6,2 7,7 Kararsızım ,8 14,8 22,5 Katılıyorum ,1 48,3 70,8 Kesinlikle Katılıyorum ,2 29,2 100,0 Toplam ,8 100,0 Boş 4,2 Tablo 19. Eğitimlerde aktarılanları eğitici eğitimlerinde kullanabileceğimi düşünüyorum. Kesinlikle Katılmıyorum 20 1,2 1,2 1,2 Katılmıyorum 64 3,8 3,8 5,0 Kararsızım 147 8,7 8,7 13,7 Katılıyorum ,9 50,1 63,9 Kesinlikle Katılıyorum ,0 36,1 100,0 Toplam ,5 100,0 Boş 8,5 24

25 Tablo 20. Eğitimlerde aktarılanları öğrencilerime vereceğim eğitimlerde ve hizmetlerde kullanabileceğimi düşünüyorum. Kesinlikle Katılmıyorum 21 1,2 1,2 1,2 Katılmıyorum 76 4,5 4,5 5,8 Kararsızım ,0 10,1 15,9 Katılıyorum ,0 48,3 64,1 Kesinlikle Katılıyorum ,7 35,9 100,0 Toplam ,5 100,0 Boş 9,5 Tablo 21. Eğitimlerde konuyu anlamamı kolaylaştıracak örnekler kullanıldı. Kesinlikle Katılmıyorum 23 1,4 1,4 1,4 Katılmıyorum 69 4,1 4,1 5,5 Kararsızım ,9 10,9 16,4 Katılıyorum ,5 46,8 63,2 Kesinlikle Katılıyorum ,5 36,8 100,0 Toplam ,3 100,0 Boş 12,7 Tablo 22. Eğitimlerde kendimi geliştirebileceğim nitelikte uygulamalara tatmin edici şekilde yer verildi. Kesinlikle Katılmıyorum 26 1,5 1,6 1,6 Katılmıyorum 124 7,3 7,4 9,0 Kararsızım ,9 17,1 26,0 Katılıyorum ,2 43,7 69,7 Kesinlikle Katılıyorum ,9 30,3 100,0 Toplam ,9 100,0 Boş 18 1,1 25

26 Tablo 23. Programın genel olarak beklentilerimi karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Katılmıyorum 26 1,5 1,5 1,5 Katılmıyorum 118 7,0 7,0 8,6 Kararsızım ,4 16,5 25,1 Katılıyorum ,2 44,5 69,6 Kesinlikle Katılıyorum ,2 30,4 100,0 Toplam ,4 100,0 Boş 11,6 Tablo 24. Programın bana katkı sağladığı kanaatindeyim. Kesinlikle Katılmıyorum 23 1,4 1,4 1,4 Katılmıyorum 56 3,3 3,3 4,7 Kararsızım 143 8,4 8,5 13,2 Katılıyorum ,7 44,0 57,2 Kesinlikle Katılıyorum ,5 42,8 100,0 Toplam ,3 100,0 Boş 12,7 Tablo 25. Daha önce anlamadığım ya da bilmediğim bazı hususlarda programın beni geliştirici katkısı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Katılmıyorum 16,9,9,9 Katılmıyorum 74 4,4 4,4 5,3 Kararsızım 161 9,5 9,6 14,9 Katılıyorum ,5 46,8 61,7 Kesinlikle Katılıyorum ,2 38,3 100,0 Toplam ,5 100,0 Boş 8,5 26

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI YEŞİLAY MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI 20-21 NİSAN 2015 - ANKARA DEĞERLENDİRME RAPORU MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILARININ KARİYER PLANLAMALARI

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU 9 Mart 1 Haziran 215 Türkiye 1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) Diyanet İşleri Başkanlığı TBM Uygulayıcı Eğitimi Programı Değerlendirme Raporu 23-26 Kasım 21 Darıca/Kocaeli İÇİNDEKİLER A. Yönetici Özeti 3 B. Ön Test

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları FEP - Sonuçları Antalya, 2015 Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Formatör Adaylarına Uygulanmış - Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ANKARA 2018 2 İçindekiler Sayfa 1. Giriş ve Amaç... 4 2. Gereç ve Yöntem... 4 2.1. Araştırmanının Türü ve Örneklem...

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TÜRKİYE NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BEŞ FARKLI HASTANE ÖRNEĞİ)

SAĞLIK ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TÜRKİYE NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BEŞ FARKLI HASTANE ÖRNEĞİ) SAĞLIK ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER (TÜRKİYE NİN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BEŞ FARKLI HASTANE ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR *, Öğr. Gör. Habip BALSAK ** * Avrasya Üniversitesi,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU Öğretmen Akademisi Vakfı, Öğrenen Lider Öğretmen (ÖLÖ) eğitimi ile ilk ve ortaokul düzeyindeki öğretmenlere iletişim becerileri,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Anketi Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 9.1.217 Mezun Anketi Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 3 Mezun Anketi Sonuçları 4-12 Mezun Anketi 13-14 2 YÖNETİCİ

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Araştırma Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Gezisi ne katılan muhtarlar ve vatandaşlar ile yüz yüze ile görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Görüşülen 417 kişinin geziden memnuniyetleri

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

TÜRKİYE NİN İDEAL İŞYERLERİ ARAŞTIRMASI TÜM İŞYERLERİ İDEAL OLABİLİR

TÜRKİYE NİN İDEAL İŞYERLERİ ARAŞTIRMASI TÜM İŞYERLERİ İDEAL OLABİLİR 2015 TÜRKİYE NİN İDEAL İŞYERLERİ ARAŞTIRMASI İdeal İşyeri Semineri - 2013 İdeal İşyeri Modeli Memnuniyet: Çalışanlarınız işyerinden şirketinizi işveren olarak yakınlarına tavsiye edecek ölçüde memnunlar

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) FEN HUKUK İİBF TIP TURİZM REHABİLİTASYON TEKNOLOJİSİ EFES MESLEK İZMİR MESLEK MESLEK TORBALI MESLEK I I ARAŞTIRMA

Detaylı

Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi 2015 Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih :

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Ek 1 Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : Beden Eğitimi Ders Sürecinde; 1. Güler yüzlü enerjik ve otoriter bir tavır sergilenmiştir.

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI PİLOT UYGULAMA SÜRECİ

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI PİLOT UYGULAMA SÜRECİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI PİLOT UYGULAMA SÜRECİ TBM BİLGİ: Türkiye Yeşilay Cemiyeti, tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı. Tel Faks Büyük Postane Cad. No: 19 Kat: Bahçekapı Eminönü - İstanbul

Öğretmen Akademisi Vakfı. Tel Faks Büyük Postane Cad. No: 19 Kat: Bahçekapı Eminönü - İstanbul 2015 Öğretmen Akademisi Vakfı Tel 0 212 514 90 40-44 Faks 0 212 514 90 49 Büyük Postane Cad. No: 19 Kat: 4 34420 Bahçekapı Eminönü - İstanbul www.orav.org.tr info@orav.org.tr İçindekiler Tablosu İçindekiler

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Tablo 1: Mezunlarımızın Tanıtıcı Özellikleri (n=110)

Tablo 1: Mezunlarımızın Tanıtıcı Özellikleri (n=110) 0 yılında ilk mezunlarını veren programımızın değerlendirilmesi, mesleki deneyim süresi olarak en az birinci yılını dolduran 9 mezunumuzdan ulaşılabilen ve değerlendirme yapmayı kabul eden 0 mezun tarafından

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 9.1.17 Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları 1 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1. AYBÜ mezunu olmaktan gurur duyuyorum

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞAN KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ, SAĞLIK REFORMLARININ ETKİLERİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ SES ÇANAKKALE ŞUBESİ

ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞAN KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ, SAĞLIK REFORMLARININ ETKİLERİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ SES ÇANAKKALE ŞUBESİ ÇANAKKALE İLİNDE ÇALIŞAN KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ, SAĞLIK REFORMLARININ ETKİLERİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ SES ÇANAKKALE ŞUBESİ 3.Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi 18-20 Kasım 2011 Giriş ve Amaç Özellikle

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu Yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projeinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer

Detaylı

MESLEKİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇME YETERLİLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMLERİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

MESLEKİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇME YETERLİLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMLERİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ MESLEKİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇME YETERLİLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMLERİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Proje Ekibi Halil Yakup ÇOŞKUN Yasin ÇAĞIL Danışman Öğretmen: Volkan Alparslan KILIÇ Körfez

Detaylı

Esas Sosyal 2017 İlk Fırsat Programı Değerlendirme Raporu. III. Paydaşlara göre Genel Değerlendirmeler ve Geri Bildirimler

Esas Sosyal 2017 İlk Fırsat Programı Değerlendirme Raporu. III. Paydaşlara göre Genel Değerlendirmeler ve Geri Bildirimler Esas Sosyal 2017 İlk Fırsat Programı Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER I. İzleme Değerlendirme Yöntemi II. Yönetici Özeti III. Paydaşlara göre Genel Değerlendirmeler ve Geri Bildirimler 1 I. İzleme Değerlendirme

Detaylı

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Anket 238911 Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Sonuçlar Anket 238911 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 34 Anketteki toplam kayıt: 34 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 23 Anket 238911

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu Ankara Üniversitesi haticebakkaloğlu@gmail.com

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Fatma GÖLPEK SARI Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI KULLANIM YÖNERGESİ

TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI KULLANIM YÖNERGESİ TBM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI KULLANIM YÖNERGESİ TBM kapsamında öğrenciler için yaş gruplarına göre tasnif edilmiş konulara ait ölçme değerlendirme araçlarına (Ön Test-Son Test) www.tbm.org.tr adresinde

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI?

NASIL BİR BELEDİYE BAŞKANI? NASIL BİR? Yabancı dil bilen Evli Denizlili Genç Eğitimli Tanınan Yönetici Başarılı Orta yaşlı Bekar Varlıklı Giriş Belediye Başkanı Profili Araştırması, Denizli il merkezi ve çevre ilçelerde ikamet etmekte

Detaylı

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU,

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, 2018 1 1 Bu rapor Dr. Öğretim Üyesi Ayça Özkan Koca ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132)

14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI. Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları (n=132) 14. ULUSAL TURĠZM KONGRESĠ DEĞERLENDĠRME ANKET SONUÇLARI Tablo 1: 14. Ulusal Turizm Kongresine Katılan Katılımcıların Demografik Sonuçları () Cinsiyet Erkek Kadın YaĢ 20 ve daha az 21-30 31-40 41-50 51-60

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI ANA HATLARIYLA Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi Arka Plan ve Gerekçeler BİYOLOJİK BAĞIMLILIK SOSYAL TOPYEKUN MÜCADELE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

Değişken Türleri, Tanımlayıcı İstatistikler ve Normal Dağılım. Dr. Deniz Özel Erkan

Değişken Türleri, Tanımlayıcı İstatistikler ve Normal Dağılım. Dr. Deniz Özel Erkan Değişken Türleri, Tanımlayıcı İstatistikler ve Normal Dağılım Dr. Deniz Özel Erkan Evren Parametre Örneklem Çıkarım Veri İstatistik İstatistik Tanımlayıcı (Descriptive) Çıkarımsal (Inferential) Özetleme

Detaylı

Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme

Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme Prof. Dr. Münevver ÇETİN *, Gürkan SARIDAŞ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri Sosyal Etki Analizi Hazırlayanlar: Zeynep Arslan ve Elif Kalan Ağustos, 2012. İstanbul, Türkiye GİRİŞ Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin koordinasyonunda,

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwe rtyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui opgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopg Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu üasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasd

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

2016 YARIYIL ATÖLYELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 YARIYIL ATÖLYELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU 201 YARIYIL ATÖLYELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU 25 29 Ocak 201 tarihlerinde Vakıf merkezinde düzenlenen yarıyıl atölyelerinde 15 farklı atölye yapılmıştır. Öğretmen Akademisi Vakfı uzmanları ve eğitim sektörünün

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3. Muhasebe

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI. Araştırma Önerisi Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Hazırlayan Adı Soyadı. Danışman Adı Soyadı

ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI. Araştırma Önerisi Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Hazırlayan Adı Soyadı. Danışman Adı Soyadı ÇALIŞMANIN BAŞLIĞI Araştırma Önerisi Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hazırlayan Adı Soyadı. Danışman Adı Soyadı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İstanbul, Ay Yıl ii BÖLÜM I ARAŞTIRMA KURGUSU

Detaylı

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem Giriþ Bu yazýda TODAÝE KYUP (Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlýk Programý) gereðince hazýrlanan Bireysel Ýþ Uyuþmazlýklarýnda Hak Arama baþlýklý tez de yer alan

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2 Hizmetiçi Eğitimler İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 MAKAM ONAYI... 5 MERKEZ TEŞKİLATI PROGRAMI... 9 MERKEZ

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015

İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 İZMİR 2.BÖLGE ERKEN SEÇİM SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI EKİM 2015 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 16 23 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI TOPLANTI TARİHİ: 10.08.2018 TOPLANTI SAYISI: 2018/5 TOPLANTI SAATİ: 13:30-15:00 KOMİSYON ÜYELERİ; Prof.

Detaylı

Verilerin Özetlenmesinde Kullanılan Sayısal Yöntemler

Verilerin Özetlenmesinde Kullanılan Sayısal Yöntemler Verilerin Özetlenmesinde Kullanılan Sayısal Yöntemler Merkezi Eğilim Ölçüleri Merkezi eğilim ölçüsü, bir veri setindeki merkezi, yada tipik, tek bir değeri ifade eder. Nicel veriler için, reel sayı çizgisindeki

Detaylı

Sık kullanılan istatistiksel yöntemler ve yorumlama. Doç. Dr. Seval KUL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sık kullanılan istatistiksel yöntemler ve yorumlama. Doç. Dr. Seval KUL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Sık kullanılan istatistiksel yöntemler ve yorumlama Doç. Dr. Seval KUL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD Bşk. 1 Hakkımda 2 Hedef: Katılımcılar modülün sonunda temel istatistiksel yöntemler

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi

Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi Güven Aralıkları Popülasyon Ortalamasının Tahmin Edilmesi Tanımlar: Nokta Tahmini Popülasyon parametresi hakkında tek bir rakamdan oluşan tahmindir. Popülasyon ortalaması ile ilgili en iyi nokta tahmini

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

TİCARİ LİMANLARDA HESAPVEREBİLİRLİK VE LOJİSTİK PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TİCARİ LİMANLARDA HESAPVEREBİLİRLİK VE LOJİSTİK PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TİCARİ LİMANLARDA HESAPVEREBİLİRLİK VE LOJİSTİK PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ramazan KAYNAK Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Şükrü SATILMIŞ Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel

Detaylı

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN

Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-BARTIN Murat KUL Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu-BARTIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ Yazarlar: Mustafa YILDIZ Bartın Üniversitesi Eğitim

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Fahriye OFLAZ Uzm. Hem. Hülya KEMERÖZ KARAKAYA İÇERİK 1. Araştırmanın Amacı 2. Gereç

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi Kara Harp Okulu Kara Harp

Detaylı