IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ"

Transkript

1 IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 1- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi nden bugüne kadar çıkan kanunlar aşağıda, diğer ulusal mevzuat Ek-1 de gösterilmiştir sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 11 Temmuz 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu 22 Ocak 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 22 Ocak 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu İhale Kanununun bazı maddelerini değiştirmiş ve 22 Haziran 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 1.1 Yeni Yaklaşım Direktifleri ÖNCELİK 1.2 Motorlu Araçlar ve Tarım ve Orman Traktörleri Ana Unsur Motorlu Araçlar Ana Unsur Tarım ve Orman Traktörleri ÖNCELİK 1.3 Gıda Ürünleri Ana Unsur Gıda Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen Ana Unsur Aroma Maddeleri Ana Unsur Gıda Ambalaj Maddeleri Ana Unsur Özel Amaçlı Gıdalar Ana Unsur Bulaşanlar Ana Unsur Yeni Gıdalar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Etiketlenmesi 25

2 Ana Unsur Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Ana Unsur Mineral Sular ÖNCELİK 1.4 Kimyevi Maddeler Ana Unsur Kimyasallar Ana Unsur Deterjanlar Ana Unsur Gübreler Ana Unsur Psikotrop Maddeler Ana Unsur İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) ÖNCELİK 1.5 Beşeri Tıbbi Ürünler (Eczacılık Ürünleri) ÖNCELİK 1.6 Veteriner Tıbbi Ürünler ÖNCELİK 1.7 Kozmetikler ÖNCELİK 1.8 Diğer Ürünler ÖNCELİK 1.9 Kültürel Mallar ÖNCELİK 1.10 Yatay Yapılanma Ana Unsur Akreditasyon Ana Unsur Metroloji ve Hazır Ambalajlama Ana Unsur Standardizasyon ÖNCELİK 1.11 Kamu Alımları ÖNCELİK 1.12 Harmonize Edilmemiş Alan (Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma Madde 28-30) II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI ÖNCELIK 1.1 Yeni Yaklaşım Direktifleri 1- Kısa Bilgi Ülkemiz, piyasaya sunulacak ürünlerde güvenliği sağlayan teknik mevzuata uyum mükellefiyetini 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile kabul etmiştir. Bu mevzuatın bir bölümünü oluşturan 20 adet yeni yaklaşım direktifinden 16 tanesi için mevzuat uyumu tamamlanmıştır. 26

3 Söz konusu direktiflerin uygulanabilmesi için piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirme sisteminin oluşturulması ve bu sistem içinde çalışacak akreditasyon, belgelendirme ve test kuruluşları ile laboratuvarların Avrupa Birliği gerekliliklerine göre yapılanması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye-AB 2003 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında makineler, elektrikli cihazlar, basınçlı kaplar, oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarında piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirme işlemleri için fiziki alt yapının güçlendirilmesine yönelik bir proje hazırlanmıştır. Diğer ürünlerle ilgili proje hazırlanabilmesi için gerekli envanter çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla, Avrupa Komisyonundan uzman desteği talep edilmiştir. Yeni yaklaşım direktifleri kapsamında kısa vadede; - Mevzuat uyumunun tamamlanması, - Uygulamaya başlanabilmesi için piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirme sistemi oluşturulması ve işletilmeye başlaması, Orta vadede de ise; - Gerekli tüm alt yapının tamamlanması ve sisteminin bütünüyle işletilmesi hedeflenmektedir. 94/25/EC sayılı Direktife uyum sağlayan Gezi Tekneleri Yönetmeliği (Bakınız Ek 1.1) çerçevesinde Gezi Tekneleri Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ hazırlanarak, 1 Nisan 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki muhtemel yatırım ihtiyaçları daha sonra tespit edilebilecektir. 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş 1 İnsan taşımak üzere tasarlanmış teleferik montajına ilişkin 20 Mart 2000 tarih ve 2000/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey İnsanları Taşımak Üzere Tasarımlanmış Teleferikler İle İlgili Yönetmelik (2000/9/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1 Aralık Ocak 2005 a) 2 In vitro teşhisine yönelik tıbbi cihazlarla ilgili 27 Ekim 1998 tarih ve 98/79/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 3 Ambalaj ve ambalaj atıkları ile ilgili 20 Aralık 1994 tarih ve 94/62/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı 30 Haziran Aralık 2004 a) Çevre ve Orman Bakanlığı 30 Aralık Nisan

4 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş 4 Kişisel koruyucu donanımı hakkında Üye Devletlerin yaklaşımına ilişkin 21 Aralık 1989 tarih ve 89/686/EEC sayılı Konsey Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 31 Aralık Haziran Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlarının karşılıklı olarak uygunluğuna ilişkin 9 Mart 1999 tarih ve 1999/5/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik b) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları İçin Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik 2 Telekomünikasyon Kurumu 2003, III. Çeyrek 2- Haziran , III. Çeyrek 2- Haziran Üye Devletlerin, yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat, tüzük ve idari hükümlerinin yaklaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1998 tarih 89/106/EEC sayılı Konsey 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu Piyasa Gözetim ve Denetiminin Öngördüğü Faaliyetler Açısından Değiştiren Kanun c) 4708 sayılı Kanunun Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğini Piyasa Gözetim ve Denetiminin Öngördüğü Faaliyetler ve Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları Açısından Değiştiren Yönetmelik 3 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2004, I. Çeyrek , II. Çeyrek 2003, IV. Çeyrek , II. Çeyrek 28

5 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş 7 Yapı Malzemelerine İlişkin Komisyon Kararları: 94/23/EC,94/611/EC,95/467/EC,96/577/E C,96/578/EC,96/579/EC,96/580/EC,96/58 1/EC,96/582/EC,96/603/EC,97/161/EC,97 /176/EC,97/176/EC,97/462/EC,97/463/EC,97/464/EC,97/555/EC,97/556/EC,97/571/ EC,97/597/EC,97/638/EC,97/740/EC,97/8 08/EC,98/143/EC,98/213/EC,98/214/EC,9 8/279/EC,98/436/EC,98/437/EC,98/456/E C,98/457/EC,98/598/EC,98/599/EC,98/60 0/EC,98/601/EC,1999/89/EC,1999/90/EC, 1999/91/EC,1999/92/EC,1999/93/EC,1999 /94/EC,1999/454/EC,1999/455/EC,1999/4 69/EC,1999/470/EC,1999/471/EC,1999/47 2/EC2000/245/EC,2000/273/EC,2000/367/ EC,2000/447/EC,2000/606/EC,2001/19/E C,2001/308/EC,2001/671/EC,2002/359/E C,2002/592/EC 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili yapı malzemelerinin niteliklerine ilişkin söz konusu Komisyon Kararları karşılığı tebliğler yayımlanacaktır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2003, II. Çeyrek , I. Çeyrek a) Hazırlanan Yönetmelik Taslağının uygulamaya geçmesi için öngörülen geçiş süresi nedeniyle yürürlüğe giriş tarihi bu şekilde düzenlenmiştir. b) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği 11 Mayıs 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (R&TTE) kapsamındaki piyasa gözetimi ve onaylanmış kuruluşların çalışma usul ve esaslarını düzenleyecektir. c) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 8 Eylül 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikler, yapı malzemeleri kapsamındaki piyasa gözetimi ve onaylanmış kuruluşların çalışma usul ve esaslarını düzenleyecektir. Ayrıca, söz konusu değişikliklerle, yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve mühendislerine, piyasa gözetimine ilişkin olarak şantiyelerde denetçilik görevi verilecektir. Tüm temel gereklere ilişkin yapı mevzuatı da yapı denetimi kapsamına alınacaktır. 29

6 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Gerekli Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı a) 1 Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi Piyasa gözetimi sisteminin kurulması (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisine göre, Bakanlık piyasa gözetimi ve denetimi stratejisini kısa, orta ve uzun vadeli öncelikler bazında belirlemiştir. Bu çerçevede kısa vade 1 yılı (1 Ocak Aralık 2003), orta vade 3 yılı (1 Ocak Aralık 2006), uzun vade ise 2006 dan sonraki dönemi ifade etmektedir.) 3 Piyasa gözetimine ilişkin olarak merkez teşkilatının ve il müdürlüklerinin fiziki ve idari alt yapılarının geliştirilmesi (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisine göre, ilk olarak, sınai üretimin yoğunluğuna göre Türkiye çapında 15 tane pilot İl Müdürlüğü seçilmiştir. Bu İl Müdürlükleri, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep, Konya, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Eskişehir ve Yalova İl Müdürlükleridir. Bu Müdürlükler, başlangıçta kendi bölgelerinde piyasa gözetimini gerçekleştirecektir. Bakanlık, 3 icracı Genel Müdürlüğü (Sanayi Genel Müdürlüğü, Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) ve pilot İl Müdürlüklerini kalifiye personel ve ekipman açısından güçlendirecektir.) 2003 ten itibaren Test, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi 2004 b) 5 Merkez birimler ile il müdürlükleri arasında ve Bakanlık birimleri ile Gümrük Müsteşarlığı arasında elektronik bağlantı kurulması c) 6 Yeni yaklaşım direktifleri bazında sektör komitelerinin kurulması ve etkin işleyişinin sağlanması Bilgilendirme ve eğitim (Bakanlık personelinin eğitimi, sektörün bilgilendirilmesi, vb.) 2003 ten itibaren 8 Sanayi Bakanlığı merkez birimlerinde ve il müdürlüklerinde teknik mevzuat uyumu çalışmalarında, piyasa gözetimi işinde görevlendirmek üzere 100 yeni nitelikli teknik personel istihdamı 2003 ten itibaren 30

7 Tablo (Devamı) No Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi Sağlık Bakanlığı 1 Tıbbi cihazlara ilişkin olarak yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmesi Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde tıbbi cihazlar konusunda görev yapan personele yönelik olarak, tıbbi cihazların sınıflandırılması, birinci sınıf üreticilerin teknik dosyalarının değerlendirilmesi, klinik araştırmaların başlatılmasına izin verilmesi, denetlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konularına yönelik eğitim 3 Tıbbi cihazlar için piyasa gözetimi konusunda kullanılacak Refik Saydam Hıfzısıhha (RSHM) Başkanlığı Laboratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi, akreditasyonu ve laboratuvar çalışanlarının eğitimi Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Ek II listesinde yer alan ürünlerin kontrolü için Refik Saydam Hıfzısıhha Başkanlığı Laboratuvarlarının akreditasyonu, alt yapısının geliştirilmesi ve laboratuvar çalışanlarının eğitimi Tıbbi cihazlara ilişkin piyasa gözetimi safhasında çalışacak denetçilerin eğitimi Tüm Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri için merkezde denetlenebilir ve kolay ulaşılabilir bir kayıt sisteminin oluşturulması Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik rehber dokümanların tercümesi Oyuncakların piyasa gözetimi konusunda Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi, akreditasyonu ve laboratuvar çalışanlarının eğitimi Oyuncaklara ilişkin etkin bir piyasa gözetimi sağlanabilmesi için merkezdeki ve illerdeki kadroların eğitilmesi 2005 Çevre ve Orman Bakanlığı 1 Ambalaj atıkları için ayrı toplama sistemlerinin oluşturulması Yerel otoritelerin (belediyeler) teknik açıdan güçlendirilmesi Ambalaj atıklarının kontrolü konusunda Bakanlık personeli ve belediyelerin personelinin eğitimi Ambalaj atıklarına ilişkin envanter sisteminin oluşturulması için bilgisayar ağı kurulması

8 Tablo (Devamı) No Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi 5 Geri kazanım tesislerine lisans verme işlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu konuda çalışan personelin eğitimi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) test merkezinin kurulması ve akreditasyonu KKD test merkezi personelinin teknik eğitimi KKD yönetmeliğinin uygulanması ve CE İşaretlemesi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi Telekomünikasyon Kurumu a Kurum personelince ilgili Teknik Komite (Telekomünikasyon Uygunluk Değerlendirmesi ve Piyasa Gözetimi Komitesi - TCAM) çalışmalarının takibi b Piyasa gözetimi 1 Mevcut laboratuvar binasının yenilenmesi ve ekipman tedariği Piyasa gözetiminde kullanılacak laboratuvarın akreditasyonunun sağlanması Piyasa gözetimi faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacak idari personelin eğitimi Piyasa gözetimi faaliyetlerini yerine getirecek teknik ve idari personelin eğitimi 4 Kurum personelinin, Avrupa piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarının çalışmalarının (R&TTE-ADCO, CEPT/ECC/WG, RR/PT11) takibinin sağlanması Ulusal uygulama ve çalışma talimatlarının hazırlanması ve geliştirilmesi Üretici ve diğer ilgili tarafların bilgilendirilmesi Piyasa gözetimi faaliyetleri kapsamında, Kurum, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili yetkili kuruluşlarla bilgisayar ağının kurulması Kurum personelinin diğer AB üyesi ülkelere piyasa gözetimi konusunda çalışma ziyaretlerinde bulunması

9 Tablo (Devamı) No Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi c Onaylanmış kuruluşlar Kurum personelinin eğitimi: Onaylanmış kuruluş atama kriterlerinde yer alan EN seri standartları ile ilgili eğitim d Standartlar 1 ETSI/CEN/CENELEC çalışmalarının takibinin sağlanması Standartlar konusunda Kurum personelinin eğitimi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1 Onaylanmış kuruluşların atanması ve Avrupa Komisyonuna bildirimi 2003, IV. Çeyrek 2 Yapı denetimine hizmet veren laboratuvarların alt yapılarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için geliştirilmesi 2004, II. Çeyrek 3 Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bünyesinde bir piyasa gözetimi otoritesi oluşturulması 2004, II. Çeyrek 4 Üreticilerin takibi açısından bir veri tabanı oluşturulması 2004, II. Çeyrek 5 Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin uygulanması hakkında eğitim 2004, II. Çeyrek a) Mevzuatın uyumu ve uygulanması için kurumsal yapılanma takvimi yalnız 2000/9/EEC sayılı Direktife karşılık gelen yönetmelik için değil, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda yer alan ve 2003 yılı itibarıyla yürürlüğe girmeye başlayacak olan tüm Yeni Yaklaşım Direktiflerinin uygulamasına yönelik olacaktır. b) Türkiye-AB 2003 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlamasına sunulan projelerin zamanında gerçekleşmesine bağlı olarak bu tarih değişebilecektir. c) Hollanda nın aday ülkelere sağladığı Katılım Öncesi İşbirliği Programı (MATRA) kapsamında 339/93/EEC sayılı Üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin kontrollerine ilişkin Konsey Tüzüğüne uyum çalışmaları çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ilk pilot uygulamalar 2003 yılı sonunda başlayacaktır. 33

10 4- Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Türkiye-AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde makine, LVD, EMC ve basınçlı kap sektörleri için ilgili laboratuvarların geliştirilmesi ve cihaz temini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğundaki yeni yaklaşım direktifleri ile ilgili uygunluk değerlendirme altyapısının güçlendirilmesi b) Bakanlığın sorumluluğundaki yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminde kullanılmak üzere numune alma ekipmanı, test cihazı, tam donanımlı nakliye aracı, vb. temini a) c) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı Eğitim 98/37/EC, 95/12/EC ve 99/36/EC sayılı Direktifler kapsamındaki ürünlerin piyasa gözetimi konusunda eğitim (3 gün, 3 uzman) Yeni yaklaşım direktifleri bazında onaylanmış kuruluşların atanması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak İngiltere ye çalışma ziyareti (4 kişi, 4 gün) Bakanlık personelinin yeni yaklaşım direktifleri kapsamına hangi ürünlerin girdiği konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim (2 şer gün, 1 er uzman, 14 adet direktif)

11 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Bakanlık personelinin yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ürünlere ilişkin risk analizi konusunda eğitilmesi (2 şer gün, 1 er uzman, 14 adet direktif) Bakanlık personelinin yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ürünlerin piyasa gözetiminin ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda eğitilmesi (2 şer gün, 1 er uzman, 14 adet direktif) Danışman İhtiyacı İlgili mevzuatın uygulanması için 15 er günlük 4 danışman temini 92/42/EEC sayılı sıcak su kazanları ile ilgili n uygulanması için danışman temini d) (1 danışman, 1 ay) Tercüme 5000 sayfa (x10 Euro/sayfa) Diğer Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi konusunda eşleştirme (twinning) projesi 2003 ten itibaren Toplam a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde uygunluk değerlendirme kuruluşu bulunmadığından, Bakanlık dışındaki imkanlardan yararlanılacaktır. Dolayısıyla, söz konusu yatırım harcamalarının ulusal katkı payı ilgili sektör tarafından karşılanacaktır. b) Sivil amaçlı patlayıcılar, gaz yakan cihazlar, otomatik olmayan tartı aletleri, asansörler ve sıcak su kazanları için. c) Söz konusu meblağ, AB den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir. d) 92/42/EEC sayılı sıcak su kazanları ile ilgili Direktife uyum amacıyla çıkarılan mevzuat Enerji başlığı altında, Ek 14.3 te yer almaktadır. Ancak, bir yeni yaklaşım olan 92/42/EEC sayılı n uygulamaları için öngörülen danışman ihtiyacı bu bölümde gösterilmiştir. 35

12 Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Avrupa Birliği mevzuat uyumu çerçevesinde tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazlarına ilişkin mevcut direktiflerin Türk mevzuatı olarak benimsenmesi sonucu yayımlanan her tür kanun, yönetmelik ve tebliğin yürütülmesini sağlayacak Bakanlık bünyesinde yeni bir yapılanmanın oluşturulması Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde RSHM Başkanlığı Laboratuvarlarının tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazlarına ilişkin altyapısının geliştirilmesi Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde RSHM Başkanlığının oyuncaklarla ilgili laboratuvarlarının geliştirilmesi ve cihaz temini a) RSHM Başkanlığı Laboratuvarlarının akreditasyonu II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı Eğitim RSHM Başkanlığı Laboratuvarları çalışanlarının Tıbbi Cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri konularında eğitimi (5 er günlük 3 Eğitim Faaliyeti, 2 Uzman)

13 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki çalışanların eğitimi (5 günlük 1 eğitim faaliyeti, 2 uzman) Piyasa Gözetimi yapacak denetçilerin Tıbbi Cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları ve Oyuncaklar Yönetmelikleri konularında eğitimi (5 er günlük 4 eğitim faaliyeti, 2 uzman) Danışman İhtiyacı Tıbbi Cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik danışman temini (15 er günlük 2 danışman) Oyuncaklar Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik danışman temini (15 günlük 1 danışman) Tercüme Vücut Dışı Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik rehber dokümanların çevirisi 1000 sayfa (x10 Euro/sayfa) Diğer Toplam a) Söz konusu meblağ, AB den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir. 37

14 Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Çevre ve Orman Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Ambalaj atıkları için toplama sistemlerinin oluşturulması Ambalaj atıkları için envanter sisteminin oluşturulması Geri kazanım tesislerinin alt yapısının güçlendirilmesi a) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı b) Eğitim Ambalaj atıklarının toplanmasına ilişkin eğiticilerin eğitimi (5 er günlük 2 eğitim faaliyeti, 1 uzman) Danışman İhtiyacı Ambalaj atıklarının toplanması hakkında belediyelere yönelik danışmanlık hizmeti (10 ar günlük, 3 danışman) Tercüme Diğer Toplam a) Söz konusu meblağ, AB den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir. b) Bu aşamada personel sayısına ve finansman ihtiyacına ilişkin ayrıntılı bilgi verilememektedir. 38

15 Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Bu bölümle ilgili planlanan finansman ihtiyacı tablosu Sosyal Politikalar ve İstihdam başlığı altında Tablo te İŞGÜM Projesi kapsamında değerlendirilmektedir. Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Telekomünikasyon Kurumu) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde Telekomünikasyon Kurumu laboratuvarlarının geliştirilmesi ve cihaz temini Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili yetkili kuruluşlarla Kurum arasında bilgisayar ağı kurulması için AB kaynaklı fonlardan destek a) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulaması Personel Alımı Eğitim Danışman İhtiyacı Tercüme Diğer Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde belirlenen ihtiyaçların yanında, kurumun önümüzdeki yıllarda ilave yatırım gereksinimleri ortaya çıkabilecektir Toplam a) Bu meblağ Telekomünikasyon Kurumu ve ilgili özel sektörün katkısı toplamı olarak öngörülmektedir. 39

16 Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım - Yapı denetimine hizmet veren laboratuvarların alt yapılarının piyasa gözetimi faaliyetleri için geliştirilmesi - Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bünyesinde bir piyasa gözetimi otoritesi oluşturulması - Üreticilerin takibi açısından bir veri tabanı oluşturulması a) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı - Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bünyesinde bir piyasa gözetimi otoritesi oluşturulması (130 personel) - İl teşkilatlarının denetçi personel açısından desteklenmesi (81 il x 10 = 810 personel) Eğitim Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğe ilişkin Komisyon Kararlarının uygulanması hakkında eğitim (5 er günlük 2 eğitim faaliyeti, 2 uzman) Danışman İhtiyacı Yapı denetimine hizmet veren laboratuvarlar ile onaylanmış kuruluşların alt yapılarının geliştirilmesi (15 er günlük 2 danışman temini) Piyasa gözetim sisteminin oluşturulması (15 günlük 1 danışman temini) Tercüme Diğer Toplam a) Söz konusu meblağ, AB den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir. 40

17 ÖNCELİK 1.2 Motorlu Araçlar ve Tarım ve Orman Traktörleri 1- Kısa Bilgi Motorlu araçlar ve tarım ve orman traktörleri ile ilgili toplam 97 adet mevzuattan 91 ine uyum sağlanmış ve karşılık gelen Türk mevzuatı uygulamaya konulmuştur. Motorlu araçlar mevzuatı kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen teknik servislerin yaptığı deney ve kontroller sonucunda, araçlara ulusal Tip Onayı Belgesi verilmektedir. Motorlu araçlara ait mevzuat yürürlüğe girdikçe, araçlara takılacak olan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerde AB direktifleri çerçevesinde e işareti aranmaktadır. Motorlu araçlara ilişkin tüm mevzuatına uyum sağlanmasını müteakip, aracın bütününe ilişkin Tip Onayı verilebilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 5 Ocak 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (BM/AEK) Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Antlaşmaya taraf olmuştur. Bu Antlaşmaya uygulamada işlerlik kazandırılması ve Antlaşma çerçevesinde yayımlanmış bulunan AEK Regülasyonlarının Türk mevzuatına kazandırılması amacıyla, 11 Ocak 1997 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bugüne kadar toplam 113 adet regülasyondan 102 adedini Resmi Gazetede yayımlamış ve Avrupa Ekonomik Komisyonuna (Cenevre) bildirimlerini yapmıştır. AEK Regülasyonlarına göre verilen E işareti, AB direktiflerinin getirdiği e işaretine eşdeğer olduğundan, AB de ve BM/AEK Antlaşmasına taraf olan diğer ülkelerde kabul görmekte ve bu ürünlerin serbest dolaşımı sağlanmaktadır. Diğer taraftan, motorlu araçlar konusunda test ve belgelendirme alt yapısının güçlendirilebilmesi için 2002 yılı Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında 3 milyon Euro luk bir proje onaylanmış olup, işlemlerin 2003 yılı içerisinde başlaması beklenmektedir. 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş Ana Unsur Motorlu Araçlar 1 Üye Devletlerin, motorlu araçların pozitif ateşleme sisteminden çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirlere yönelik mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 20 Mart 1970 tarih ve 70/220/EEC sayılı Konsey Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/220/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eylül Ocak 2007 a) 41

18 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş 2 İki ya da üç tekerlekli motorlu araçların belli parçaları ve özelliklerine ilişkin 17 Haziran 1997 tarih ve 97/24/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/24/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eylül Ocak 2004 Emisyona ilişkin hükümler: 1 Ocak 2007 a) 3 Karayolu ile tehlikeli malların taşınması amaçlı motorlu araçların ön korumasıyla ilgili Üye Devletlerin mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin ve 70/156/EEC ni değiştiren 26 Haziran 2000 tarih ve 2000/40/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Motorlu Araçların Ön Alttan Girişe Karşı Korunması İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/40/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eylül Ocak Sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla koltuğu bulunan ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan taşıtlara ilişkin ve 70/156/EEC ve 97/27/EC direktiflerini değiştiren 20 Kasım 2001 tarih ve 2001/85/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Taşıtlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Aralık Ocak İki ya da üç tekerlekli motorlu araçların tip onayına ilişkin ve 92/61/EEC sayılı Konsey direktifini iptal eden 18 Mart 2002 tarih ve 2002/24/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onay Yönetmeliği (2002/24/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Aralık Ocak Motorlu araçların ısıtma sistemlerine ilişkin, 70/156 /EEC sayılı Konsey direktifini tadil eden ve 78/548/EEC sayılı Konsey direktifini iptal eden 27 Eylül 2001 tarih ve 2001/56/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Motorlu Araçlar ve Römorklarının Isıtma Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/56/AT ile değişik 78/548/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Aralık Aralık 2003 Ana Unsur Tarım ve Orman Traktörleri AB nin tarım ve orman traktörleri konusundaki bütün mevzuatına uyum sağlanmıştır. 42

19 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1 Bakanlık AT Tip Onayı sisteminin kurulması (Tüm araç için tip onayı) a) 2 Tip Onayı merci olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin eğitimi 2003 ten itibaren 3 Üreticilerin ve diğer ilgili tarafların bilgilendirilmesi Sanayi Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması Sanayi Genel Müdürlüğü için 20 nitelikli yeni teknik personel istihdamı Ülkemiz ve diğer ülkeler tarafından verilen tip onay belgelerinin elektronik ortamda takibi 2005 a) Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) tarafından yapılacak akaryakıt kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar nedeniyle uygulama takvimi geniş tutulmuştur. 4- Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Türkiye-AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2002 yılında önerilen proje çerçevesinde motorlu araçlar sektörü için ilgili laboratuvarların geliştirilmesi ve cihaz temini (Proje kesinleşmiştir Ref. No. EuropeAid/114793/D/S/TR)

20 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)-Otomotiv Ar-Ge Merkezi Projesi kapsamında motorlu araçlar tip onayı laboratuvarlarının ekipman ihtiyacına yönelik çalışmaların devamı niteliğinde kabul edilen projenin bir sonraki aşaması olarak Sakarya-Pamukova da motorlu araçlar test ve muayene merkezinin kurulması a) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı (20 nitelikli personel istihdamı) Eğitim Tip Onayı uygulamaları ve piyasa denetimi konularında eğitim (5 günlük 1 eğitim faaliyeti, 2 uzman) Tip Onayı Uygulamaları ve piyasa denetimi konularında AB Üyesi Devletlere çalışma ziyaretleri (5 personel x 10 gün) Danışman İhtiyacı Sakarya-Pamukova da kurulması hedeflenen motorlu araçlar test ve muayene merkezine yönelik projenin hazırlanması için yapılacak bir çerçeve sözleşme için uzman temini Tercüme 1000 sayfa (x10 Euro/sayfa) Diğer Toplam a) Söz konusu meblağ, AB den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir. 44

21 ÖNCELİK 1.3 Gıda Ürünleri 1- Kısa Bilgi Ülkemizde gıda ürünlerinin kontrolü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Gıda ürünlerinin güvenliliğinin AB kriterleri ile paralel hale getirilmesi ancak bu konudaki AB düzenlemelerine uyum ve uygulama ile mümkün olabilecektir. Uygulamaların mevzuat uyumu ile paralel yürütülebilmesi için kontrol laboratuvarlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi, ürün güvenliğinin ülke çapında sağlanabilmesi için de Hızlı Alarm Sisteminin kurulması gerekmektedir. İlgili Bakanlıkların fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi ve taşra teşkilatları ile merkezi otorite arasında hızlı bilgilendirme sisteminin kurulabilmesi için bir proje hazırlanmıştır. Ancak, projenin kabul edilebilmesi için uygulamadan sorumlu iki Bakanlığın katkılarıyla ortak bir Gıda Güvenliği Koordinasyon Birimi kurulması gerekmektedir. Gıda güvenliği ile ilgili olarak kısa vadede; - Gerekli tüm mevzuat uyumunun tamamlanması, - Gıda güvenliği koordinasyon biriminin oluşturulması, - Denetimler için gerekli alt yapının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Ana Unsur Gıda Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen 1 Gıda mevzuatının genel ilkelerini veren, AB Gıda Otoritesini kuran ve gıda güvenliği konularındaki işlemler üzerine 28 Ocak 2002 tarih ve 178/2002/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıda Kontrol ve Risk Analizi Unsurlarını Değiştiren Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş Mayıs Mayıs

22 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş 2 Gıdaların resmi kontrolüne ilişkin 14 Haziran 1987 tarih ve 89/397/EEC sayılı Konsey 3 Gıdaların resmi kontrolüne ek önlemler getiren 29 Ekim 1993 tarih ve 93/99/EEC sayılı Konsey Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs Gıdaların hijyeni üzerine 14 Haziran 1993 tarih ve 93/43/EEC sayılı Konsey Ana Unsur Aroma Maddeleri 1 Gıda maddelerinde kullanılan aroma maddeleri ve bunların üretiminde kullanılan kaynak maddeler ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılması hakkında 22 Haziran 1988 tarih ve 88/388/EEC sayılı Konsey Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Aroma Maddeleri Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs İnsan tüketimine sunulan gıda maddelerinde kullanılan aroma maddeleri için AB prosedürü üzerine 28 Ekim 1996 tarih ve 2232/96/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü /96/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün uygulaması için değerlendirme programının adaptasyonuna yönelik gerekli önlemlere dair 18 Temmuz 2000 tarih ve 1565/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 46

23 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Ana Unsur Gıda Ambalaj Maddeleri Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş 1 Gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve materyaller üzerine 6 Ağustos 2002 tarih ve 2002/72/EC sayılı Komisyon Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs Gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi için temel kurallar üzerine 18 Ekim 1982 tarih ve 82/711/EEC sayılı Konsey Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallarına Dair Tebliğ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs Gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesi üzerine 19 Aralık 1985 tarih ve 85/572/EEC sayılı Komisyon Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs Elastomer ve kauçuktan yapılmış olan biberon başlığı ve emziklerde N- Nitrosamin ve N- Nitrosamine dönüşebilen maddelerin açığa çıkışının belirlenmesine dair 15 Mart 1993 tarih ve 93/11/EEC sayılı Komisyon Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N- Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs

24 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Ana Unsur Özel Amaçlı Gıdalar Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş 1 Üçüncü ülkelere ihraç edilecek bebek ve tamamlayıcı mamalar ile ilgili 18 Haziran 1992 tarih ve 92/52/EC sayılı Konsey Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Üçüncü Ülkelere İhraç Edilecek Bebek ve Tamamlayıcı Mamalar Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs Özel beslenme amaçlı gıda maddelerine eklenebilecek maddeler ile ilgili 15 Şubat 2001 tarih ve 2001/15/EC sayılı Komisyon Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs 2004 Ana Unsur Bulaşanlar 1 Gıdalarda bulunan bulaşanlarla ilgili prosedürler ile ilgili 8 Şubat 1993 tarih ve 315/93/EEC sayılı Konsey Tüzüğü Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Bulaşanlar Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs Gıda maddelerinde 3-MPCD, kurşun, cıva ve kadmiyum seviyelerinin resmi kontrolleri için örnek alma ve analiz metotlarına yönelik 8 Mart 2001 tarih ve 2001/22/EC sayılı Komisyon Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Gıda Maddelerinde 3-MPCD, Kurşun, Cıva Ve Kadmiyum Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Örnek Alma ve Analiz Metotları Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs 2004 Ana Unsur Yeni Gıdalar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Etiketlenmesi 1 Yeni gıdalar ve yeni gıda bileşenleri ile ilgili 27 Ocak 1997 tarih ve 97/258/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Yeni Gıdalar ve Yeni Gıda Bileşenleri Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs 2005 a) 48

25 Tablo (Devamı) No AB Mevzuatının Adı ve Numarası Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı Sorumlu Kuruluş Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı 1- Meclis Kabulü 2-Yürürlüğe Giriş 2 79/112/EEC sayılı Direktifte belirtilenler dışında genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen bazı gıda maddelerinin etiketlenmesinde zorunlu bildirimlere yönelik 26 Mayıs 1998 tarih ve 1139/98 sayılı Konsey Tüzüğü Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Üretilen Bazı Gıda Maddelerinin Etiketlenmesi Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs 2005 a) 3 Genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen katkı maddeleri ve aroma maddeleri içeren gıda maddeleri ve gıda bileşenlerinin etiketlenmesi üzerine 10 Ocak 2000 tarih ve 2000/50/EC sayılı Komisyon Tüzüğü Ana Unsur Hızlı Dondurulmuş Gıdalar 1 İnsan tüketimine sunulan hızlı dondurulmuş gıdalar üzerine Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılmasına yönelik 21 Aralık 1988 tarih ve 89/108/EEC sayılı Konsey Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs 2004 Ana Unsur1.3.8 Mineral Sular 1 Doğal mineral suların pazarlanması ve kullanılması üzerine Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılmasına yönelik 15 Temmuz 1980 tarih ve 80/777/EEC sayılı Konsey İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Mayıs Mayıs 2004 a) Genetiği değiştirilmiş organizmaların analizi ile ilgili alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip uyumlaştırılacaktır. MEDA Gıda Denetim Hizmetleri Projesinin alt yapı çalışmalarına katkısı olacaktır. 49

26 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo No Yapılması Gerekenler (Sağlık Bakanlığı) Uygulama Tarihi Gıda Kontrolü ve Denetimi 1 Gıda güvenliği kontrollerinin güçlendirilmesi ve mevcut kontrol usullerinin, AB mevzuatında belirtilen gıda güvenliği standartlarına eriştirilmesi için gerekli çalışmaların devam ettirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi ve 850 Sağlık Bakanlığı gıda denetçisinin eğitilmesi Gıda kontrol ve denetim planlarının etkinleştirilmesi için danışman sağlanması Gıda kontrolörleri/gıda denetçilerinin etkin gıda kontrolü uygulamaları ve AB mevzuatının benimsenmesi; numune alma yöntemleri, risk analizleri ve HACCP, GMP, hijyen konularında 420 Sağlık Bakanlığı personelinin eğitilmesi Resmi Gıda Kontrol Laboratuvarları 1 İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) ve Standart İşlem Prosedürleri (SOP) ile ilgili çalışmaların etkinliğinin artırılması için danışman ihtiyacının sağlanması ve 50 Sağlık Bakanlığı personeli ile 15 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı personelinin bu konularda eğitimi Resmi gıda kontrol laboratuvarlarında ISO çerçevesinde akreditasyon çalışmalarının hızlandırılması İl Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı ve İzmir ile İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Gıda Kontrol Laboratuvarlarının alt yapılarının güçlendirilmesi Yeni Denetim Teknikleri 1 HACCP, GMP, GHP konularındaki mevzuat uyumu ve uygulamaları, denetlenmesi konularında 420 Sağlık Bakanlığı personelinin eğitimi HACCP in sektöre tanıtımı ve yaygınlaştırılması için sektör organizasyonlarını bilgilendirme seminerleri Gıda zincirinde risk analizi çalışmalarının etkinleştirilmesi için 420 Sağlık Bakanlığı personelinin eğitimi Sektör spesifik hijyen kılavuzlarının hazırlanması amacıyla danışmanlık hizmeti alınması Genetik modifiye gıdalar konusunda AB mevzuatı ve uygulamaları, bu gıdaların yurt içi denetimi, numune alma teknikleri ve analiz metotları konularında 6 Sağlık Bakanlığı personeli için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı çalışma ziyareti ve 20 personelin yurt içinde eğitimi

27 Tablo (Devamı) No Yapılması Gerekenler (Sağlık Bakanlığı) Uygulama Tarihi Diğer konular 1 Işınlanmış gıdalar ve organik gıdalar konusunda AB mevzuatı ve uygulamaları, bu gıdaların yurt içi denetimi, numune alma teknikleri ve analiz metotları konularında 4 Sağlık Bakanlığı personeli için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı çalışma ziyareti;ve 35 personelin yurt içinde eğitimi Mineral Sular 1 Denetim ve eğitim planlarının etkinleştirilmesi için danışman sağlanması Numune alma metotlarının AB normları ile uyumlaştırılması ve denetçilerin bu konuda eğitilmesi Her parametre için uygulanan veya uygulanacak olan analiz metotlarının tespiti amacıyla danışman sağlanması Analiz metotları ile ilgili personel eğitim çalışmaları Tablo No Yapılması Gerekenler (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Uygulama Tarihi Gıda Kontrolü ve Denetimi 1 Gıda güvenliği kontrollerinin güçlendirilmesi, mevcut kontrol usullerinin AB mevzuatında belirtilen gıda güvenliği standartları ile uyumunda gerekli çalışmaların devam ettirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait 1000 gıda kontrolörünün eğitilmesi Gıda kontrol ve denetim planlarının etkinleştirilmesi için danışman sağlanması Gıda kontrolörleri/gıda denetçilerinin etkin gıda kontrolü uygulamaları ve AB mevzuatının benimsenmesi, numune alma yöntemleri, hijyen ve sınır kontrolleri konularında eğitilmeleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait 500 gıda kontrolörünün eğitilmesi

28 Tablo (Devamı) No Yapılması Gerekenler (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Uygulama Tarihi Resmi Gıda Kontrol Laboratuvarları 1 Resmi gıda kontrol laboratuvarlarında ISO çerçevesinde akreditasyon çalışmalarının hızlandırılması Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait birer il kontrol laboratuvarının ışınlanmış gıda ve gıdalarla temasta bulunan madde ve malzemeler ile ilgili analizler konusunda güçlendirilmesi Yeni Denetim Teknikleri 1 HACCP, GMP, GHP konularındaki mevzuat uyumu ve uygulamaları, denetlenmesi konularında personel eğitimi HACCP in sektöre tanıtımı ve yaygınlaştırılması için sektör organizasyonlarını bilgilendirme seminerleri Gıda zincirinde risk analizi çalışmalarının etkinleştirilmesi için personelin eğitimi ve 500 gıda kontrolörünün eğitilmesi Sektör spesifik hijyen kılavuzlarının hazırlanması amacıyla danışmanlık hizmeti alınması Genetik modifiye gıdalar konusunda AB mevzuatı ve uygulamaları, bu gıdaların ülkeye kabulü ve yurt içi denetimi, numune alma teknikleri ve analiz metotları konularında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait 14 personel için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı çalışma ziyareti, 30 personelin yurt içinde eğitimi Diğer Konular 1 Işınlanmış gıdalar ve organik gıdalar konusunda AB mevzuatı ve uygulamaları, bu gıdaların yurt içi denetimi, numune alma teknikleri ve analiz metotları konularında 10 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personeli için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı çalışma ziyaret ve 65 personelin yurt içinde eğitimi

29 4- Planlanan Finansman İhtiyacı Tablo (Euro) İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım a) b) c) d) (2004) b) (2005) b) c) e) f) (Sağlık Bakanlığı) (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) (Toplam: ) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı a) b)

30 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Eğitim Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı + Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı + g), h) Danışman İhtiyacı Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı + Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı Tercüme c), g) ( ) (2005) i) g), h) Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı + Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı h) + c), g) Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı + Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

31 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar (Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Diğer (Laboratuvar akreditasyon çalışmalarında kullanılmak üzere) Toplam Sağlık Bakanlığı İl. Md. Bütçeleri+ Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı + Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı a) Sağlık Bakanlığı kurum bütçesinden temin edilecektir (İl Müdürlüklerinin bütçesi bu rakama dahil değildir.) b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kurum bütçesinden temin edilecektir. c) MEDA Gıda Denetim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesinden temin edilecektir (Ref. No. EuropeAid/110901/C/SV/TR). d) Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı yatırım bütçesinden temin edilecektir.. e) Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarının alt yapısına için gerken meblağdır. f) Türkiye deki Gıda Güvenliği ve Kontrol Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve İyileştirilmesi Projesinden temin edilecektir. g) Bu miktarlar, eğitim ve danışmanlık ihtiyacı için ayrılmış toplam miktarlardır. h) FAO/TCP (Türkiye de Gıda Kalite Kontrol ve Gıda Güvenliği Eğitimi) i) İlgili kurumsal yapılanma ihtiyacı Ortak Tarım Politikası, 7.5 Gıda Güvenliği ve Kontrolü Önceliği altında belirtilmektedir Sağlık Bakanlığı İl. Md. Bütçeleri+ Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı + Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı 55

32 ÖNCELİK 1.4 Kimyevi Maddeler 1-Kısa Bilgi Ana Unsur Kimyasallar Kimyevi madde ve müstahzarlar konusunda ülkemizde mevcut Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi ve bağlantılı bazı tebliğlerin yayımlanması suretiyle AB nin bu konudaki mevzuatının büyük bir kısmına uyum sağlanabilecektir. Ancak, yönetmeliğin gözden geçirilmesi sırasında, mevcut yönetmelikte bulunmayan bazı hükümlerin yer alabilmesi için mevcut ve yeni kimyasallar tanımlamalarının envanter çıkarılarak yapılması ve veri tabanı hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu maddelerin denetimi için idari yapının yeni sisteme göre hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, uygulamanın yürütülmesi sırasında izleme ve doğrulama işlemleri için İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) prensiplerinin oturtulması ve idari yapının buna göre düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Kimyevi maddelerle ilgili olarak kısa vadede; - Envanter çalışmasının tamamlanması ve kimyasallar ulusal veri tabanının oluşturulması, Orta vadede ise, - Mevzuat uyumunun tamamlanması ve idari yapının güçlendirilmesi, - Kimyevi madde ve müstahzarların denetimi için sistem oluşturulması ve idari yapının güçlendirilmesi, - İLU prensipleri altında izleme ve doğrulama işlemi yapacak kurumsal yapının hazırlanması, hedeflenmektedir. Ana Unsur Deterjanlar Deterjanlar için yürürlükte olan ön izin siteminin kaldırılarak bildirim sistemi ile etkin piyasa denetimi sistemine geçişi sağlamak amacıyla hazırlanan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük Değişikliği Taslağının yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Söz konusu Taslağın yürürlüğe girmesine bağlı olarak Deterjanlarda Bulunan Anyonik, Noniyonik, Amfolitik-Amfoterik, Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanma Oranı ve Anyonik ve Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanma Oranı Test Metotları Tebliğinin yayımlanması ve bunlara paralel olarak teknik ve idari alt yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulamanın etkin bir şekilde başlayabilmesi için gerekli alt yapının güçlendirilebilmesi amacıyla 2003 yılı Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamındaki proje çerçevesinde destek sağlanmaktadır. Ana Unsur Gübreler Gübreler ile ilgili AB mevzuatına uyumlaştırılmış Türk mevzuatı 2002 yılı içinde hazırlanarak, uygulamaya konulmuştur. Ancak, analizleri yapacak laboratuvarların fiziki altyapılarının yetersizliği nedeniyle etkin bir uygulama yapılamamaktadır. Bu nedenle, 2004 yılı Türkiye-AB Mali İşbirliği Programı kapsamında bir proje sunulması öngörülmektedir. Ana Unsur Psikotrop Maddeler Psikotrop maddeler ile ilgili olarak kısa dönemde mevzuat uyumunun tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, bu maddelerin ticareti ve kullanımı ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile yakın işbirliği yürütülmektedir. Ana Unsur İyi Laboratuvar Uygulamaları 56

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu

BA IKF-SİR,RF.J OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. Tarih Sayı Konu BALIKESIR TICARET ODASI GENEL SEKRETERL! lne BASIN SOK.N0.10/2-3 BALIKESİR L BA IKF-SİR,RF."J" OOASI Kay t rarihl: No. o. No. f(. Ot,. lfj ı5 IO'.t2. S KAVDEDiLMİŞTiR. _J Tarih Sayı Konu O 8 J6. 2015 511/

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.01.2006

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 16.01.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 16.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 03 Konu : Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Ve Türkiye nin Yürüttüğü Uyum Çalışmaları Hazırlayan: Seyida TURAN

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/18 Ref : 6/18 Konu: ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmi Gazete de Ürün Güvenliği

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI AB GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 28 HAZİRAN 1995 TARİH VE 22327 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 560 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME kapsamında denetimler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI KOMĐSYONLARDAN A.Đ.T.M. KOMĐSYONU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 20.04.2002 Toplantı Yeri : MMO Merkez Toplantıya Katılanlar Ali Ekber ÇAKAR Tahsin AKBABA Şenol KARACA Fırat ANDĐÇ

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde elektronik haberleşme sektörünün geliştirilmesi amacıyla, özel sektör desteğini de alarak, tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

REACH Tüzüğünün Uyumlaştırılması ve Çevre Orman Bakanlığı nca Yapılan Çalışmalar

REACH Tüzüğünün Uyumlaştırılması ve Çevre Orman Bakanlığı nca Yapılan Çalışmalar REACH Tüzüğünün Uyumlaştırılması ve Çevre Orman Bakanlığı nca Yapılan Çalışmalar ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Haydar HAZER REACH TüzüğüT Semineri Ankara 11 Kasım m 2009 İçerik Kimyasallar Yönetimi Neden REACH?

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi İş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, Avrupa Birliği nin dört temel serbestisinden (malların,

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2014 ANKARA Ceren EREN ÖZBALABAN erenc@ekonomi.gov.tr Tel: 204 75 88 Teknik Düzenlemeler Rejimi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Haydar HAZER Kimyager. KMO Sempozyumu Ankara, Ocak 2012

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Haydar HAZER Kimyager. KMO Sempozyumu Ankara, Ocak 2012 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Haydar HAZER Kimyager KMO Sempozyumu Ankara, Ocak 2012 REACH Nedir? Neden REACH? REACH in Aşamaları Türkiye de Uygulanabilirliği Registration Kayıt Evaluation Değerlendirme

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul HAZİRAN 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Neden İthalat Denetimi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden

Detaylı

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007 TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU Berke Uğural 21 Mayıs 2007 İçerik Standartlar ve CE İşaretlemesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Çevre Entegre kirlilik önlenmesi ve yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır Asım DİNÇ TSE Genel Sekreteri TSE nin temel amacı; Türk sanayicisinin CE İşareti konusunda yabancı Onaylanmış

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,

CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar, CE belgesi : CE İŞARETİ (Ce Belgesi, Markası, Sertifikası) CE İŞARETİNE GENEL BAKIŞ Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliġi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına

Detaylı

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI 14.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB ulaştırma politikası, güvenli, verimli ve çevre bakımından sağlam ve kullanıcı dostu ulaştırma hizmetlerini teşvik

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması

Detaylı

8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar çıkan kanunlar dışındaki ulusal mevzuat Ek 5.1 de gösterilmiştir.

8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar çıkan kanunlar dışındaki ulusal mevzuat Ek 5.1 de gösterilmiştir. 5- ŞİRKETLER HUKUKU 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar çıkan kanunlar dışındaki ulusal mevzuat Ek 5.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 5.1 Şirketler

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB UYUM SÜRECİNDE TEKNİK MEVZUAT UYUMU ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 13 Haziran 2005 TOBB GÜL ARI AB TEKNİK MEVZUAT UYUMU 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620)

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620) TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G. 24.12.2001/24620) Değişiklik :Yayımlandığı R.Gazete 31.08.2003-25215 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

ÜRÜN BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİMİZ ÜRÜN BELGELENDİRME EĞİTİM HİZMETLERİMİZ 1- CE Süreci ve Temel Bilgiler 2- CE Genel ve AB Ürün Mevzuatı 3- Uygunluk Değerlendirme Prosedürlerinde Standartların Rolü 4-90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

PGD DE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ. Ülkemiz Uygulamalarına İlişkin Öneriler

PGD DE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ. Ülkemiz Uygulamalarına İlişkin Öneriler PGD DE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ Ülkemiz Uygulamalarına İlişkin Öneriler AB de PGD - Yasal Yapı Üçüncü Ülkelerden Gelen Riskli Ürünlerin Denetimine İlişkin Direktif (765/2008/EC) Genel Ürün Güvenliği Direktifi

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2008-2010)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2008-2010) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2008-2010) I. GİRİŞ Dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle, kamu kaynaklarının kötü kullanılmasına tepkiler artmış, yöneticilerin kamu fonlarının verimli ve rasyonel

Detaylı

01- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

01- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 01.0007.1.01 4457 sayılı Türk Akreditasyon

Detaylı

BÜSİAD Makinelerin AB Direktifine Uyumu ve Teşvikler Konulu Paneli. CE ve İSG GEREKLİLİKLERİ SORUMLULUKLAR

BÜSİAD Makinelerin AB Direktifine Uyumu ve Teşvikler Konulu Paneli. CE ve İSG GEREKLİLİKLERİ SORUMLULUKLAR TÜRKİYE BÜSİAD Makinelerin AB Direktifine Uyumu ve Teşvikler Konulu Paneli CE ve İSG GEREKLİLİKLERİ SORUMLULUKLAR MELİH KORAY EFE MAKİNA MÜHENDİSİ 2006/42/AT MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜV SÜD Group. Test, Gözetim, Sertifikasyon ve Sürdürülebilir Başarı için Eğitim Çözümleri. Enver Coşkunsu

TÜV SÜD Group. Test, Gözetim, Sertifikasyon ve Sürdürülebilir Başarı için Eğitim Çözümleri. Enver Coşkunsu Group Test, Gözetim, Sertifikasyon ve Sürdürülebilir Başarı için Eğitim Çözümleri Enver Coşkunsu Lokasyonlarımız... Hep yanınızdayız İstanbul İzmit Bursa Ankara İzmir Adana Türkiye Test, Gözetim, Denetim,

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON ve DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Eğitim Eğitim n Adı Kodu Süresi Ücreti KYS ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri KYS 01 ISO 9001:2008 Temel 350TL 24 25 01 02 02-03 05-06 05-06 KYS 02 ISO 9001:2008 İç Tetkik 475TL 26 27 03 04 04-05

Detaylı

İŞARETİ 12.11.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 12.11.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı