İnsan Kaynakları İş Akışı Şeması Görev ve Sorumluluklar. Yüksekokul öğrenci işleri bürosundan veya internet sitesinden Zorunlu Staj Formu alınız.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Kaynakları İş Akışı Şeması Görev ve Sorumluluklar. Yüksekokul öğrenci işleri bürosundan veya internet sitesinden Zorunlu Staj Formu alınız."

Transkript

1 YÜKSEKOKUL STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ STAJ BAŞVURU SÜRECİ işleri Personeli Yüksekokul öğrenci işleri bürosundan veya internet sitesinden Zorunlu Staj Formu alınız. Bu form iki nüsha hazırlanacaktır. Zorunlu Staj formunun kendinize ait kısımlarını özenle doldurunuz. Fotoğraf yapıştırınız. Formdaki staj yapacağınız iş yerine ait bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasını sağlayınız. -İsteyen öğrenciye form vermek -Formu usulüne uygun doldurma ve gerekli onayları yaptırma -Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci işleri - Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci işleri Yönetmeliğinin stajla ilgili maddeleri -Program Staj Koordinatörü Program Staj koordinatörü ile beraber Zorunlu Staj Formundaki Staj başlama ve bitiş tarihlerini belirleyiniz. -Staj yeri uygun ise tarihler belirlenir. - Öğrenci işleri Personeli - Öğrenci -Program staj koordinatörü Program Staj koordinatörünün onayından sonra; staj staj dosyasını almak için Yüksekokul öğrenci işlerine bir adet fotoğrafla başvurunuz. Yüksekokul öğrenci işlerinden staj dosyanızı hazırlatınız ve içeriğini kontrol ederek eksiksiz olarak alınız. Staj çalışması yapacağınız yere gidiniz. Gerektiğinde;. Program staj koordinatörünüze danışınız.. Staj planınızı önceden yapınız ve stajınızı mutlaka planladığınız tarihlerde yapmaya özen gösteriniz.. Staj işlemlerinizi bizzat takip ediniz. -Sicil fişindeki fotoğraf mühürlenir. -Dosya eksiksiz teslim edilir. -Zamanında staj yerine gider. -Her aşamada bilgilendirme sorumlu davranır sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. Madde e fıkrası gereğince sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. Madde e fıkrası gereğince yükseköğrenimleri sırasında zorunlu. RİSKLER: 1-Formun usulüne uygun doldurulması, 2- Staj yerinin istenen nitelikleri taşımaması, 3-Staj başlama ve bitiş tarihlerinin özenle belirlenmesi, 4-Zorunlu sigorta işleminin zamanında yapılmaması,

2 YÜKSEKOKUL STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ STAJ DEĞERLENDİRME SÜRECİ -Program Staj Koordinatörü -Program Staj Koordinatörü -Bölüm Başkanı Stajını bitiren öğrenci dosyasını program staj koordinatörüne teslim eder. Program staj koordinatörü dosyayı inceler. Dosyada eksik var mı? Öğrenci eksikleri tamamlar e Program Staj koordinatörü ksik var sicil fişini onaylar efmımmmmı Sicil fişi üzerinde onaylanan? süre bölüm kayıtlarına işlenir. Sicil fişi bölümünde arşivlenir. dosyayı zamanında teslim eder içeriği istenenlere göre hazırlar -Kordinatör zamanında değerlendirmeyi yapar. -Sicil fişi onaylanır. -Bölüm kayıtlarına işlenir. -Bölüm arşivine konur. -Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci işleri - Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci işleri Yönetmeliğinin stajla ilgili maddeleri - Bölüm Başkanı - Bölüm Sekreteri Öğrenci staj süresi tamam mı? Öğrenci eksik süreler için uygun zamanda stajını tamamlar. -Staj süresi tamam olanlar müdürlüğe yazılır. -Bölümden gelen yazıları geciktirmeden yazar -Yüksekokul Staj Yönergesi -İlgili bölümün belirlediği staj uygulama esasları Bölüm Başkanlığı Ö.İ.D.B bildirilmesi için Yüksekokul Müdürlüğüne öğrencinin staj durumu yazı ile bildirilir. -Yüksekokul Müdürlüğü -Yazı İşleri birimi Yüksekokul Müdürlüğü stajını bitiren öğrencilerin listesini kayıtlara işlensin diye Ö.İ.D.B na gönderir. -Bölümlerden gelen yazıları Ö.İ.D.B doğru ve zamanında bildirir. Bitti Bitti RİSKLER: 1- Dosyanın zamanında teslim edilmemesi 6- Yazışmalarda öğrenci bilgilerinin yanlış yazılması 2- İçeriğin istenen nitelikte olmaması 7- Müdürlüğün yazışmaları süresi içinde yapmaması 3- Değerlendirmenin süresi içinde yapılmaması 4- Arşivlemede hata yapılması 5- Staj süresi tamam olanların müdürlüğe bildirilmemesi

3 YÜKSEKOKUL STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ STAJ MUAFİYET BAŞVURU SÜRECİ -Program Staj Koordinatörü Program staj koordinatöründen muafiyet şartları hakkında bilgi alınır. Şartlar uygun ise duruma uygun form Yüksekokul internet sayfasından alınır. -İlgili mevzuat öğrenciye anlatılır. -Uygun form temin edilir. -Yüksekokul Staj yönergesi 18. madde Form usulüne uygun doldurulur. Duruma uygun ekler eklenir ve formda onaylar yaptırılır. -Onaylar yaptırılır. İstenen ekler temin edilir. -Program Staj Koordinatörü - Yüksekokul Staj Koordinatörü Program Staj koordinatörüne formdaki muafiyet onayı yaptırılır. Muafiyet formu öğrenci tarafından yüksekokul staj koordinatörüne teslim edilir. -Formdaki onaylar yapılır. -Form Yüksekokul staj koordinatörüne teslim edilir. -Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci işleri Yönetmeliğinin stajla ilgili maddeleri - Yüksekokul Staj Koordinatörü -Yüksekokul Yönetim Kurulu -Bölüm Başkanlığı Yüksekokul staj koordinatörü formu değerlendirir. Onaydan sonra karar için yönetim kuruluna sunar. Sonuç ilgili bölüm başkanlığından öğrenilir. -Form Yönetim kuruluna gönderilir. -Yönetim Kurulu karar verir. -Karar Bölüm Başkanlığına bildirilir. RİSKLER: 1-Şartları sağlamadığı halde başvuru gelebilir. 2-Formdaki onaylar doğru olmayabilir.

4 MÜDÜRLÜĞÜ STAJINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN Ö.İ.D.B BİLDİRME SÜRECİ -Bölüm Başkanı -Bölüm sekreteri Başla Bölüm Başkanlıklarından staj süresini tamamlayan öğrencilerin listesi Yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. -stajını tamamlayan öğrencileri belirler bilgileri doğru yazılmalı -Yazı işleri Bölümlerden gelen yazı Yüksekokul gelen evrak defterine kayıt edilir. Müdürlük tarafından gerekli sevk işlemleri yapılır. Bölümlerden ayrı ayrı gelen benzer listeler yazı işlerinde birleştirilir. -Kritik sürelere dikkat edilir. -Yüksekokul Müdürlüğü Liste ön yazı ile kayıtlara işlensin diye Öğrenci İşleri daire başkanlığına gönderilir. -Gerekli sevk ve onaylar yapılır. Bitir

5 MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ BELGESİ VERME SÜRECİ işleri Personeli Başla nin kimlik kontrolü yapılır. Belge alacak öğrenci; Öğrenci İşleri Bürosuna başvurur. Öğrenci belgesi talep formu doldurur. -Yazı işleri Bürodaki yetkili kişi Üniversite internet sitesinin ilgili ara yüzüne girer. -Belge için gerekli bilgiler internet sistemine girilir. Öğrencinin belge için gerekli bilgileri ilgili ara yüze girilir. Girilen bilgilerden sonra ortaya çıkan öğrenciye ilişkin belge Ebys sistemine aktarılır. Belgenin gerekli onay ve imzaları tamamlanır. -Gerekli imza ve onay yapılır. Belgenin sistemden çıktısı alınarak öğrenciye teslim edilir. Bitir -Belge öğrenciye teslim edilir.

6 MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL NÖBET ÇİZELGELERİNİ HAZIRLAMA SÜRECİ Başla -Yazı işleri birimi Eğitim-Öğretim dönemi başladığında İdari Personelden nöbete kalmak isteyenler tespit edilir. Nöbet günleri kişilerin istekleri de dikkate alınarak belirlenir. -Görüşmeler yapılarak nöbete kalmak isteyenler tespit edilir. Haftalık nöbet çizelgesi oluşturulur. Yüksekokul sekreterinin onayına sunulur. Belgenin gerekli onay ve imzaları tamamlanır. -Nöbetçi Personel Belgenin sistemden çıktısı alınarak öğrenciye teslim edilir. Bitir

7 MÜDÜRLÜĞÜ AÖF GÖREV BELGE TESLİM SÜRECİ -Yazı İşleri Personeli Başla Görevlendirme formları üst yazı ile yüksekokula gelir. -Görüşmeler yapılarak nöbete kalmak isteyenler tespit edilir. -Evrak dağıtan personel -Görevli öğretim elemanları Formlar imza karşılığı görevlilere dağıtılır. -Zamanında ilgililere teslimat yapılır. Dağıtım sırasında imzalatılan liste yetkili amirce imzalanır. -Yüksekokul Sekreteri onay yapar -Yazı İşleri personeli İmza listesi ve varsa iadeler AÖF İl temsilciliğine iade edilir. -İadeler zamanında yapılır. Bitir

8 TAHAHHUK BİRİMİ II. ÖĞRETİM MESAİ TAHAKKUK SÜRECİ Yüksekokul Yönetim kurulu II. Öğretimde mesaiye kalacak personel için karar alır. Yüksekokul personelinin mesai yapacağı gün ve saat belirlenir. Yüksekokul Müdürlüğüne olur yazısı yazılır. -Yönetim Kurulu Üyeleri belirlenen yer ve saatte toplanır. -Mesaiye kalacak personelin sayısı -657 sayılı kanunun 178. Maddesi, -Yazı İşleri Mesaiye kalacak personelin aylık nöbet tuttuğu saatleri gösteren çizelge hazırlanır, kontrol edilir. -Olur, yazısı ve mesai tablosunun doğruluğu -Birim personeli e-bütçe sisteminden II. Öğretime ilişkin ödenek kontrolü yapılır. Ödenek var mı? SGDB dan harcama yetkisi verilmesi beklenir. -Ödeme yapılacak tertip kontrol edilir sayılı kanunun 45. Maddesi e bendi Maaş Bilgi sistemine nöbet saatleri girilir, gerekli hesaplar yaptırılır, çizelge alınır e-bütçeden üç adet ÖEB düzenlenir. -ÖEB kayıt kontrolü ÖEB gerekli onay ve kontroller yapılır. -Onaylayacak kişilerin imzası -Zimmet evrakı ile teslimi -Birim Personeli ÖEB iki suret, puantaj tablosu vb. evraklar eklenir. SGDB gönderilir. ÖEB bir suret, puantaj tablosu vb. evrakların fotokopileri birimde kalmak üzere dosyalanır. -Evrakların dosyalanarak arşivlenmesi.

9 TAHAHHUK BİRİMİ ELEKTRİK FATURASI TAHAKKUK SÜRECİ -Birim Personeli Gelen elektrik faturası tahakkuk birimine verilir. -Gelen faturanın doğruluğu kontrol edilir. -Birim personeli Gelen faturanın fotokopisi alınır. E-bütçeden ödenek kontrolü yapılır. -Ödeneğin doğru tertipten yapılması Ödenek var mı? SGDB dan harcama yetkisi verilmesi beklenir -Birim personeli E-bütçeden üç adet ÖEB düzenlenir. ÖEB ile ilgili kontrol ve onaylar yaptırılır. -ÖEB Kontrolü yapılır. -Onaylayacak kişilerin kontrolü ve imzası -Zimmet evrakı ile teslim edilmesi -Birim personeli ÖEB iki suret elektrik faturasını aslı olarak düzenlenen evrak SGDB gönderilir. -Suretlerin dosyalanarak arşivi ÖEB bir suret elektrik faturası fotokopisi birim arşivi için dosyalanır.

10 TAHAHHUK BİRİMİ SU FATURASI TAHAKKUK SÜRECİ -Birim personeli Birime kesilen ihbarname faturalandırılmak üzere Vakfıkebir Belediyesinden alınır. -Kesilen faturanın doğruluğu -Birim personeli E-bütçe den ödenek kontrolü yapılır. Ödenek var mı? Üç adet ÖEB düzenlenir. SGDB dan harcama yetkisi verilmesi beklenir. -Ödeneğin doğru tertipten yapılması -ÖEB kayıtlarının kontrolü ÖEB ile ilgili kontrol ve onaylar yaptırılır. İki suret ÖEB, su faturasının aslı olarak düzenlenen evrak SGDB gönderilir. -Onaylayacak kişilerin imza kontrollerinin yapılması -Zimmet evrakı ile teslim edilmesi -Birim Personeli Bir suret, ÖEB su faturası fotokopisi birim arşivi için dosyalanır. -Birimde kalan suretler dosyalanarak arşivlenir.

11 TAHAHHUK BİRİMİ TELEFON FATURASI TAHAKKUK SÜRECİ -Sekreter -Sekreter Gelen faturaların Yüksekokula ait olup olmadığı kontrol edilir. -Gelen faturanın doğruluğu -İade -Birim personeli Fatura Birime ait mi? Fatura iade edilir. -Süresi için işlem Yapılır Faturaya Görüşmeler Resmidir kaşesi vurulur ve Yüksekokul Müdürüne imzalatılır. -Evrak imzalatılır. -Birim Personeli E-bütçeden ödenek kontrolü yapılır. Ödenek var mı? Üç adet ÖEB düzenlenir. SGDB dan harcama yetkisi verilmesi beklenir. -Ödeneğin doğru tertipten yapılması -ÖEB kayıtlarının kontrolü -Onaylayacak kişilerin imza kontrollerinin yapılması -Birim personeli ÖEB imzalatılır. ÖEB iki suret telefon faturalarının aslı olarak düzenlenen evrak SGDB na gönderilir. ÖEB bir suret, telefon faturası fotokopisi birim arşivine koymak için ayrılır. -Zimmet evrakı ile teslim edilmesi -Birimde kalan suretler dosyalanarak arşivlenir.

12 TAHAKKUK BİRİMİ EK DERS ÜCRETİ TAHAKKUK SÜRECİ -Yüksekokul Yönetim Kurulu Yönetim kurulundan ek ders ücretlerinin ödenebilmesi için karar alınır. -Yönetim Kurulu Müdürlüğe ödeme yetkisi verir sayılı YÖK Kanunu 45. Maddesi e bendi, Yönetim kurulu Kararı ve ders görevlendirmeleri Rektörlük onayına sunulur. -Evraklar usulüne uygun düzenlenir. Ek ders ödemeleri için dosya hazırlanır. İçeriğinde; akademik takvim, yönetim kurulu kararı, rektörlük onayı, f1 formları bulunur. Dosya KTÜ SGDB gönderilir. -Süresi içinde işlem yapılır sayılı kanunun 31. Maddesi, Ek ders ücretlerinin yapılabilmesi için ek derslerin yapıldığı ay, gün ve saati gösteren çizelge hazırlanır. -Evrak imzalatılır. -Birim Personeli E-bütçe den ödenek kontrolü yapılır. -F1 formu ve ders programına göre çizelge hazırlanır sayılı YÖ personel kanunun 11. Maddesi Ödenek var mı? SGDB dan harcama yetkisi beklenir. -Ödenek kontrolü yapılır. Üç adet ÖEB düzenlenir. -ÖEB kayıtlarının kontrolü yapılır sayılı kanun ve buna ilişkin mevzuat ÖEB ile ilgili kontrol ve onaylar yaptırılır. -Gerekli onaylar alınır. iki adet ÖEB ve ek ders evrakları asıl olarak düzenlenir ve evrak SGDB gönderilir. -Zimmet evrakı ile teslim edilmesi -Birim personeli Bir adet ÖEB, ek ders evraklarının fotokopisi birim arşivi için dosyalanır. -Bir suret birim için arşivlenir.

13 TAHAKKUK BİRİMİ YOLLUK TAHAKKUK SÜRECİ -Personel İşleri birimi Göreve gidecek personel Bölüm Başkanlığına dilekçe ile müracaat eder. -Görevlendirme ile ilgili belgeler eklenir. -Bölüm Başkanlığı Bölüm Başkanlığı ilgili personelin görevlendirme isteğini değerlendirir. Onay verildi mi? Personel görevlendirilmez. Süreç biter. -Süre içinde karar verilir sayılı Harcırah Kanunu Görevlendirme isteği Yüksekokul Müdürlüğüne yazılır. -Yüksekokul Yönetim Kurulu Görevlendirme formu hazırlanır ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna onay için sunulur. -Kurul isteği değerlendirir. Yönetim Kurulundan çıkan onayla birlikte Rektörlük onayı istenir. Onay çıktı mı? Rektörlükten onay verilmez ise süreç biter. -Personelin Kendisi Personel görevlendirildiği yere gider. Görevin gereğini yerine getirir. Görevlendirme dönüşü; yolluk bildirimi, kullandığı ulaşım aracının faturası vb. evraklar tamamlanır ve imzalatılır. E-bütçe den ödenek kontrolü yaılır. -Yolluk için gerekli evrakları temin eder. Ödenek var mı? SGDB dan harcama yetkisi beklenir. Üç adet ÖEB düzenlenir. ÖEB ile ilgili kontrol ve onaylar yaptırılır. İki adet ÖEB, ve ek ders evrakları asıl olarak düzenlenir ve -ÖEB kayıtlarının kontrolü yapılır.

14 evrak SGDB gönderilir. Bir adet ÖEB, ek ders evraklarının fotokopisi birim arşivi için dosyalanır. -Gerekli onaylar alınır. -Zimmet evrakı ile teslim edilmesi -Bir suret birim için arşivlenir.

15

16 PERSONEL YILLIK İZİN TAKİP VE FORM DÜZENLEME SÜRECİ İzin isteğinde bulunan personelin izin durumu kontrol edilir. -Personelin hak edilmiş izni olup olamadığı kontrol edilir Sayılı Yasa İzin hakkı var mı? İlgili personele bilgi verilir. -İlgili Personel İzin formu doldurulur ve çıktısı alınır. -İzin formu usulüne uygun olarak düzenlenir sayılı Yasa izin formu ilgili personele imzalatılır. -Bölüm Başkanı İzin isteyen personel; 1-Akademik personel ise Bölüm Başkanı ve Yüksekokul Müdürü tarafından; 2-İdari personel ise form Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü tarafından imzalanır. -Personelin Konumuna göre ilgili yöneticiler izin formunu imzalar. -Yazı İşleri Birimi İzin formu giden evrak defterine kayıt edilir. İzin formu Personel Daire Başkanı ve ilgili Rektör Yardımcısı tarafından onaylanmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir. -İzin formu kayıt altına alınır. -İzin formu gecikmeden ilgili birime gönderilir.

17 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ PUANTAJ TAKİP SÜRECİ Kısmi zamanlı çalışacak öğrenci Nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenci belgesi ve banka hesap numarası ile Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat eder. gerekli evrakları tamamlar. -Yazı işleri birimi Öğrenciye ait belgeler bir ön yazı ile Sağlık, Kültür Spor daire başkanlığına gönderilir. Öğrenciye (haftada en çok 15, aylık toplam 60 saati geçmeyecek şekilde) bir aylık puantaj cetveli düzenlenir. Puantaj cetveli düzenleyen kişi tarafından imzalanır. -Puantaj cetveli usulüne uygun olarak zamanında düzenlenir ve ilgililere imzalatılır. Puantaj cetveli yüksekokul sekreteri tarafından imzalanır. İmzalanan puantaj cetveli Daire Başkanının onayı için sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilir. -Puantaj cetveli bekletilmeden ilgili birimlere iletilir. Bu işlem her ay 3. İşlem basamağından itibaren her ay düzenli olarak tekrar edilir. Bitti

18 ÖĞRENCİ İZİN SÜRECİ Öğrenci izin isteğini nedeni ile birlikte yazacağı dilekçe ile Ö.İ.D.B na başvurur. izin isteğini belgeleri ile dilekçesine ekler. -Ö.İ.D.B personeli Ö.İ.D başkanlığı öğrenciye ilişkin izin formunu düzenler ve Yüksekokul Müdürlüğüne gönderir. -İzin formunu düzenler -Bölüm Başkanı Yüksekokul Müdürlüğüne gelen form Bölüm Başkanına imzalatılır. -Kendine ait alanları onaylar. İzin formu Yüksekokul Müdürü tarafından onaylanır. -Yazı İşleri birimi Gerekli onayları alınan form Ö.İ.D.B na gönderilir. -Form bekletilmeden Ö.İ.D.B gönderilir. Ö.İ.D.B ve ilgili Rektör Yardımcısının onayından geçen form tekrar Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir. -Yazı işleri birimi Öğrenciye izin isteğinin kabul edildiğine dair resmi yazı yazılır. -Sonuç öğrenciye bildirilir. Öğrencinin bağlı bulunduğu Bölüm Başkanı konu ile ilgili bilgilendirilir. -İlgili bölüm başkanlığı bilgilendirilir. Bitti

19 MEZUN ÖĞRECİ TRANSKRİPT ONAY SÜRECİ -Yazı İşleri birimi Ders ve staj yükümlülüğünü tamamlayan öğrencilerin transkriptleri Ö.İ.D.B dan Meslek Yüksekokuluna gelir. -Gelen evrak zamanında kayıt edilir. Transkript gelen evraka kayıt edilir. -Yüksekokul Yönetim Kurulu -Bölüm Başkanı Traskriptlere ilgili Yönetim kurulu Kararı alınır. Öğrenci mezuniyetleri kesinleşir. Transkriptler ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından imzalanır. -Transkriptler bekletilmeden imzalanır. -Karadeniz Teknik üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim, Sınav değerlendirme ve Öğrenci işleri Yönetmeliği 36. madde işleri Birimi İmzalanan transkriptler üzerine Yönetim kurulunun tarih ve sayısı yazılır. -Hatasız gerekli kayıtlar aktarılır. Transkripler Yüksekokul Müdürü tarafından imzalanır. -Yazı İşleri Birimi Öğrencinin mezuniyet işlemlerinin yürütülmesi için üst yazı ile transkript ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı ÖİDB na gönderilir. -ÖİDB na mezuniyet kararı gönderilir. Bitti

20 ÖĞRETİM ELEMANI GÖREV SÜRESİ UZATMA SÜRECİ -Personel işlerinden sorumlu memur -Yüksekokul Müdürlüğü Yüksekokul personel birimi görev süresi bitimi yaklaşan Akademik personeli müdürlüğe bildirir. İlgili Akademik personelin bağlı bulunduğu Bölüm başkanlığına yazı yazılarak konu ile ilgili görüşü istenir. -Görev sürelerini takip eder -Süresi dolanlar için uzatma süreci başlatılır sayılı Yükseköğretim kanunu -Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı ilgili Akademik personelden yaptığı çalışmaların raporunu ister. -Personelden çalışma raporunun istenmesi sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu -İlgili Akademik Personel Akademik personel raporunu hazırlayarak Bölüm Başkanına iletir. -Raporun eksiksiz ve zamanında hazırlanması -Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı raporla birlikte kendi görüşünü de yazarak Yüksekokul Müdürlüğüne gönderir. -Raporun incelenmesi Rapor yüksekokul yönetim Kurulunda görüşülür. -Yönetim Kurulu Karar olumlu mu? Süre uzatma işlemi yapılmaz. -Yazı işleri birimi Görev süresini uzatmak için karar; Personel daire Başkanlığına Yönetim Kurulu Kararı eklenerek bir yazı ile bildirilir. Bitti. -Gerekli yazının bekletilmeden yazılması

21 ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMA SÜRECİ -Bölüm Başkanlığı Bölüm Başkanlığı öğrenci soruşturmasına konu olan olayla ilgili belge ve bilgileri Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. -Geciktirmeden olayı bitirmek -Yazı işleri Yüksekokul Müdürü olayı soruşturmak için soruşturmacı tayin eder. -Soruşturmacı tayin edilir. -Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği. Tüm belge ve bilgiler zimmet karşılığı soruşturmacıya teslim edilir. -Soruşturmacı Soruşturmacı olayı soruşturur ve soruşturma raporunu Yüksekokul Müdürlüğüne teslim eder. -Süresi içinde soruşturmayı tamamlar. Yüksekokul Müdürü soruşturma dosyası için raportör tayin eder. -Disiplin kurulundan birisi raportör olarak görevlendirilir. -Yazı İşleri Dosya raportöre zimmet karşılığı teslim edilir. Raportör dosyayı inceler. -Raportör Eksik var mı? Soruşturmacı eksikleri tamamlar Eksikleri tamamlamak için soruşturmacıya geri verilir. -Soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını inceler. -Yüksekokul Disiplin Kurulu Raportörün raporu ve soruşturmacı raporu Yüksekokul Disiplin Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. -Kurul kararı verir.

22 AKADEMİK PERSONELİN YOLLUKSUZ VE GÜNDELİKSİZ GÖREVLENDİRME FORMLARININ HAZIRLANMA SÜRECİ -Akademik personel Görevlendirme isteyen personel görevlendirme ile ilgili belgeleri Bölüm Başkanlığına dilekçe ile verir. -Akademik Personel dilekçe verir. -Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı görevlendirme isteğini değerlendirir sayılı yükseköğretim kanunu -Bölüm Başkanı -Bölüm Başkanı Karar olumlu mu? Görevlendirme yapılmaz. Onaylanan belgeler Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir sayılı yükseköğretim personel kanunu -Akademik personel -Bölüm Başkanı Müdürlük personel için yolluksuz gündeliksiz görev formu düzenlenir. Form, personel, Bölüm Başkanı ve Müdür tarafından imzalanır. -Görev formu hazırlar -İlgili imzalar atılır. -Yazı işleri Form, giden evrak defterine kayıt edilir. -Yazı İşleri Görev formunun bir sureti ilgili akademik personele verilir. -Görev formu kayıt edilir. -Akademik personel Bitti

23 AKADEMİK PERSONELİN YOLLUKLU GÖREV FORMLARININ HAZIRLANMA SÜRECİ -Akademik personel -Bölüm Başkanı Görevlendirme isteyen personel görevlendirme ile ilgili belgeleri Bölüm Başkanlığına dilekçe ile verir. Bölüm Başkanı görevlendirme isteğini değerlendirir. -Akademik personel dilekçe verir sayılı yükseköğretim kanunu -Bölüm Başkanı Karar olumlu mu? Görevlendirme yapılmaz. Onaylanan belgeler Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir. -İstek olumsuz ise personele bildirilir. -Olumlu ise müdürlüğe bildirilir sayılı yükseköğretim personel kanunu Müdürlük başvuruyu Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşür. -Yüksekokul Yönetim Kurulu Karar olumlu mu? Görevlendirme yapılmaz. -Yönetim Kurulu isteği değerlendirir. -Yazı işleri -Akademik personel -Bölüm Başkanı Müdürlük personel için yolluklu gündelikli görev formu hazırlanır. Form Personel, Bölüm Başkanı ve Müdür tarafından imzalanır. -Görev formu hazırlar -İlgili imzalar atılır. -Yazı işleri Görevlendirme formu, giden evrak defterine kayıt edilir. -Görev formu kayıt edilir. -Rektör yardımcısı -Yazı işleri birimi Görev formu ilgili Rektör Yardımcısı nın imzalaması için Rektörlüğe gönderilir. Tüm onay ve imzalar tamamlandıktan sonra bir sureti ilgili akademik personele verilir. -İlgili onaylar yapılır. -Görev formu kayıt edilir.

24 YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU-YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULU AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTI SÜRECİ İnsan Kaynakları İş Akışı Şeması Görev ve -Yüksekokul Müdürü -Yüksekokul Sekreteri -Yazı İşleri -Yönetim Kurulu Üyeleri Kurulların belirlenen gün ve gündem ile toplanabilmesi için kurul üyelerine tebligat yapılır. Üyelere ait imza sirküsü hazırlanır. Kurul belirlenen gündem maddelerini görüşür ve kararlar alır. -Gündem belirlenir -Üyeler toplantıya çağırılır. -Gündem görüşülür kararlar alınır sayılı Yükseköğretim Kanunu -Yüksekokul Sekreteri -Yazı İşleri Raportör alınan kararları not alır ve kararı haline dönüştürür. Kurula ilişkin karar yazılır ve çıktısı alınır. -Kararları not alır. -Bilgisayar ile karar yazılır sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu -Yüksekokul sekreteri Karar defterine yazılarak üyelere imzalatılır. -Karar defterine yapıştırılır. -ilgili maddeler belirlenir. İlgili yazışmalar için her gündem maddesinin ayrı ayrı çıktısı alınır. -Yazı İşleri Alınan kararlar ilgili birimlere üst yazı ve ilgili karar maddeleri eklenerek gönderilir.

25 EVRAKLARIN ARŞİVLEME SÜRECİ İnsan Kaynakları İş Akışı Şeması Görev ve -Yazı işleri -Yüksekokul Sekreterliği Her yıl Ocak ayı içerisinde önceki yıla ait arşive kaldırılacak evraklar aşağıdaki gibi sınıflandırılır. -Arşivlenecek evraklar ayrıştırılır. -İlgili birim personeli. İşlemi tamamlananlar,. İşlemi devam edenler,. İşlemi tamamlanmış olsa bile elde bulundurulması gerekenler, -Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik İşlemi tamamlananlar dosyalarıyla beraber arşive gönderilir. İşlemi devam edenler ile elde bulundurulması gerekenler büroda muhafaza edilir. Yeni yıla ait evraklar için klasörler oluşturulur. Bitti

26 EVRAK KAYIT SÜRECİ -Yazı İşleri Personeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne çeşitli kaynaklardan resmi yazı ve dilekçeler gelir. -Genel yazıları yazı işleri personeli alır. -Yüksekokul Sekreterliği Gelen evraka gelen evrak kaşesi basılır. -Zarfla gelenleri Yüksekokul Sekreteri açar. - -Yazı İşleri Gelen evrak kayıt defterine kayıt edilir. Kayıtlı evrak imza klasörüne konulur. -Evrakları Yüksekokul Müdürüne çıkarır. Gerekli sevk işlemleri için Yüksekokul Sekreterinin görüşüne sunulur. -Evrakları gereğine göre sevk eder Yazılar gereğine göre; Bölüm Başkanlıklarına ise yazıdan bir fotokopi alınarak gereği için bölüm sekreterine verilir. -Gerekli yazışma veya sevk işlemi yapılır. -Yazı İşleri Yazılar gereğine göre; kurum ve Kuruluşlara, Öğretim elemanlarına, Bölüm Başkanlıklarına cevap verilecekse gereği için yazı işlerine verilir. -Yazılan yazıları imzalar. Yazılar iki suret olarak hazırlanır. Yüksekokul Müdürünün imzasına sunulur. -Giden evrak kaydı yapılır. -Yazı İşleri İmzadan çıkan yazılar giden evrak kayıt defterine kayıt edilir.

27 İDARİ PERSONEL GÜNLÜK DEVAM TAKİP SÜRECİ Personel İsimlerinin bulunduğu haftalık devam çizelgesi hazırlanır. -İmza çizelgesini hazırlar Her mesai günü saat da giriş imzası için çıkartılır. Saat de imzadan kaldırılır. -İmza kaldırılır. -Devlet Memurları Kanunu Vaktinde gelmeyenler tespit edilir. Çıkış imzası için saat de tekrar imzaya çıkartılır. Bu işlem Her mesai günü için tekrar edilir. Cuma günleri gelecek haftanın devam çizelgesi hazırlanır. Bitti.

28 MEZUN ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET TARİHİ VERME SÜRECİ işleri Mezuniyet hakkı elde eden ve mezuniyet için işlemleri tamamlanan öğrenci ilişik kesme formunu doldurur. -İlişik kesme belgesi verilir. belgeyi doldurur. Öğrenci ilişik kesme belgesinde bulunan mezuniyet tarihi ve sayısı bilgisi için öğrenci işleri bürosuna başvurur. kendi ilgi alanlarını doldurur. İlgili memur Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sisteminden ilgili öğrencinin mezuniyet tarihi bilgisine bakar. -Bilgi sistemi veya YKK dan mezuniyet tarihine bakılır. işleri Eğer öğrenci bilgi sisteminde ilgili öğrenci için mezuniyet bilgisi yoksa Yönetim Kurulu defterinden ve Bilgisayardaki Yönetim Kurulu kararlarından mezuniyet tarihi ve sayısına bakar. Mezuniyeti kesinleşen öğrencinin yönetim kurulu kararının tarih ve sayısı ilişik kesme formuna yazılarak verilir. Öğrenci diğer onay ve işlemleri yaptırmak için bürodan ayrılır. Bitti

29 ÖĞRENCİ TEMSİLCİ SEÇİM SÜRECİ -Yazı İşleri -Yüksekokul Müdürlüğü ÖİDB dan seçim takvimi Yüksekokul Müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Yüksekokul Müdürlüğü Yüksekokul seçim Kurulunu ve Bölüm seçim kurullarını oluşturur ilgililere tebligat yapılır. Öğrencilere seçimle ilgili duyuru ve ilanlar yapılır. -Gelen evrak kayıt edilir. -Bölüm sandık kurulları oluşturulur. -Seçim takvimi panolara ilan edilir. -Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi -Yüksekokul Seçim Kurulu Seçmen listeleri ilan edilir. Aday başvuruları süresi içinde alınır. -Bölüm seçmen listeleri ilan edilir. -Yazı işleri Başvuran adayların şartlarının uygunluğu Yüksekokul seçim kurulu tarafından incelenir ve aday listeleri ilan edilir. Bölümlerin sandık kurulları oluşturulur, ilgililere tebligat yapılır. Öğrencilerin oy kullanacağı sandık yerleri ilan edilir. -Bölüm panolarına ilan edilir. Oy pusulaları ve oy kullanılacak sandıklar hazırlanır. Sandık kurulunda yer alan kişilerle bilgilendirme toplantısı yapılır. Sandıklar, seçim tutanakları, oy pusulaları görevlilere teslim edilir. -Uygulama birliğini sağlamak ve varsa değişiklikler konuşulur.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

İş Akışı Şeması. Yüksekokul öğrenci işleri bürosundan (L15) veya internet sitesinden Zorunlu Staj Formunu alınız.

İş Akışı Şeması. Yüksekokul öğrenci işleri bürosundan (L15) veya internet sitesinden Zorunlu Staj Formunu alınız. YÜKSKOKUL STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ STAJ BAŞVURU SÜRCİ işleri personeli Yüksekokul öğrenci işleri bürosundan (L15) veya internet sitesinden Zorunlu Staj Formunu alınız. Bu form iki nüsha hazırlanacaktır. Zorunlu

Detaylı

Standart 2 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Revizyon No: 00 Görevler Sayfa Sayısı: 21

Standart 2 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Revizyon No: 00 Görevler Sayfa Sayısı: 21 TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU Standart 2 Yayın Tarihi: 15.09.11 Revizyon Tarihi: 00.00.00 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Revizyon No: 00 Görevler Sayfa Sayısı: 21 Misyon; Turizm sektörüne kaliteli

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (YAZI VE PERSONEL İŞLERİ)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (YAZI VE PERSONEL İŞLERİ) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (YAZI VE PERSONEL İŞLERİ) SIRA NO HİZMETİN ADI İŞ AKIŞI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İzin İşlemleri

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ 30 dakika Öğrencinin Yüksekokul Disiplin Kurul Kararında verilen disiplin cezası Yükseköğretim Kurulu Veri tabanı (ceza bildirim formları) YÖKSİS sistemine girilmek üzere Öğrenci

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; 4- AKADEMİK-İDARİ PERSONEL MAZERET- YILLIK İZİN ALMA SÜRECİ 5- AKADEMİK PERSONEL ALIMI İŞLEMLERİ SÜRECİ 6- EVRAK AKIŞI İŞLEMLERİ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Kontrol Eden Gülten DURAN

Kontrol Eden Gülten DURAN ve Not İşleri Birimi Sürecin Adı ve Kodu Disiplin Cezası Alan ler İş Akışı 41-7.4 Her hangi bir suçtan dolayı Dekanlığa bildirilen (kopya vb.) Soruşturma açılması ve not işleri G.Ü. Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE VE YAZI İŞLERİ Maaş Bilgi sisteminde personel bilgileri kontrol edilir ve güncellenir. Kesintiler girilir, hesaplama işlemi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ŞEMA ADI: Gelen Evrak İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Harici Evrak Evrak posta veya elden Enstitü ye gelir. Evrak Anabilim Dalı Başkanlıklarından veya Üniversitenin diğer birimlerinden sistem Dahili Evrak Gelen

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ - kayıt için istenen belgelerini Lise Diploması, Öğrenim Harcı Dekontu (İ.Ö. için), 6 adet fotoğraf ve ÖSYM Sonuç Belgesi hazırlayarak birim öğrenci işlerine

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ ŞEMALARI Öğrenci hizmetleri birimi _ Yeni Kayıt İşlem Süreci Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesi Y.Ü.Rektörlüğü

Detaylı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Öğrenci Disiplin İşlemleri 69 gün Müdürlük Şikayet konusu öğrenci hakkında dosya/belgeler Müdürlük Makamına ulaştıktan sonra değerlendirmeye alınır. Müdürlük Makamı soruşturma açılmasına gerek görürse

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi %10'a Giren Öğrencilerin Tespiti 3 gün 30 Güz Yarıyılı sonunda bütünleme sınavları yapıldıktan sonra Bahar Yarıyılı sonunda ise Yaz okulu notları girildikten sonra İkinci Öğretim öğrencilerinin yarıyıl

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI GİRİŞ/BAŞLANGIÇ Yeni yılın ilk ayında Satın alma Onay ve Sayısı Alınır Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulur İhtiyaç Duyulan Mal/Malzeme Komisyon tarafından belirlenir

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ KOS 4.1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ KOS 4.1 YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Yüksekokul Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Müdüre sevk edilir.

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. İlişik Kesme Süreci- Hastalık Nedeni İle (Madde 41/c Bendine Göre) SÜREÇ ADI : SÜRECİN SORUMLULARI:

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. İlişik Kesme Süreci- Hastalık Nedeni İle (Madde 41/c Bendine Göre) SÜREÇ ADI : SÜRECİN SORUMLULARI: Yayın i Nisan 2013 SÜREÇ ADI : İlişik Kesme Süreci- Hastalık Nedeni İle (Madde 41/c Bendine Göre) SÜRECİN SORUMLULARI: ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI : SÜREÇ ADIMLARI : Eğitim-Öğretim Süreci

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dekanlık tarafından soruşturma onayı verilmesi ve soruşturmacı tayini

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Dekanlık tarafından soruşturma onayı verilmesi ve soruşturmacı tayini Biriminden soruşturma talebi isteminde bulunulması İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI Dekanlık tarafından soruşturma onayı verilmesi ve soruşturmacı tayini Soruşturma belgeleri

Detaylı

Duyurulan Kayıt Belgeleri

Duyurulan Kayıt Belgeleri SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Kesin Kayıt İşlemleri HİZMETİN ADI Ek-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Duyurulan Kayıt Belgeleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İlan edilen tarihler

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞ AKIŞ ŞEMASI ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenci Yeni Kayıt Süreci Başlangıcı ÖSYM Klavuzunda belirtilen öğrenci kayıt belgeleri Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrenci kayıt için gerekli belgeler ile bizzat başvuruda

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : gün 5 saat

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : gün 5 saat PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 08.01.2015 Toplam Süre : gün 5 saat Gerektiğinde 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize naklen veya açıktan atanması, ya da nakil, istifa, emeklilik, ölüm gibi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması. Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması. Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki Yeni Kayıt Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması Müdürlük Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki Müdürlük Kayıt görev sorumlularının belilenmesi Müdürlük

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Resmi Yazışmalar (Kurum

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞI. İlgili birime sevk için; Fakülte Sekreterine verilmesi

GELEN EVRAK İŞ AKIŞI. İlgili birime sevk için; Fakülte Sekreterine verilmesi GELEN EVRAK İŞ AKIŞI Gelen Evrak Gelen yazının Gelen Evraka İşlenmesi İlgili birime sevk için; Fakülte Sekreterine verilmesi Fakülte Sekreterinin ilgili birime Sevki için Dekan veya Dekan Yardımcısına;

Detaylı

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması YENİ KAYIT Öğrenci İşleri Danışman Yüksekokulumuzu kazanarak bizzat kayda gelen öğrencilerin gerekli evrakların kontrolü yapılarak sistem üzerinden ilk kayıt işleminin gerçekleştirilmesi Danışman kayıt

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ SÜREÇLERİ 1-BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ Yayın Tarihi 18.07.2016 MAÇKA MYO İK-22 Rev. Tarihi 29.07.2016 İç Kontrol Mali İşler İş Akış Süreçleri Rev. No: 1 Sayfa No: 17 SÜREÇ ADI: Bütçe Hazırlama

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Ders Muafiyetinden faydalanmak isteyen öğrencilere muafiyet Dilekçelerinin yazımına yardım

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Ders Muafiyetinden faydalanmak isteyen öğrencilere muafiyet Dilekçelerinin yazımına yardım Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Ders Muafiyet İşlemi 16 gün 1 saat 20 dk Öğrenci- Ders Muafiyetinden faydalanmak isteyen öğrencilere muafiyet Dilekçelerinin yazımına yardım Öğrencilerden

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYE SEÇİMİ

KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYE SEÇİMİ KTÜ TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1-YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYE SEÇİMİ SÜREÇ ADI Yüksekokul yönetim kurulu üye seçimi SÜREÇ NO 1 TARİH NİSAN 2014 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

Öğrenci İşleri Faaliyetleri İş Akış Şemaları

Öğrenci İşleri Faaliyetleri İş Akış Şemaları CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İş Akış Şemaları Öğrenci İşleri Faaliyetleri İş Akış Şemaları Öğrenci İşleri Faaliyetlerine İlişkin Başlıca Mevzuat Öğrenci Kayıt, Kayıt

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Envanteri Üniversitesi Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Ve Tamamlanma 1 Öğrenci Belgesi/Transkript Eğitim Öğretim ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. Öğrenci Kimliği 5 Dakika 1000000 İlgili Makama Yazı Talebi Eğitim Öğretim 1. Dilekçe.

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; 10- BÜTÇE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ SÜRECİ 11- MALZEME SATIN ALIMI İŞLEMLERİ SÜRECİ 12- AYLIK EK DERS ÜCRETLERİ ÖDEME SÜRECİ 13-

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SDU-ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ SÜREÇ ADI : Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 27/06/2013 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU SÜREÇ ADI İzin İşlemleri Süreç Kodu : 62-9.6. İzin formu doldurularak Bölüm ya da birime verilir. Bölüm Başkanı ya da birim yetkilisi paraf ve imza ile birlikte formu Dekanlığa gönderir. Personel birimince

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

Gelen Evrak Süreci Şeması

Gelen Evrak Süreci Şeması Gelen Evrak Süreci Şeması Yüksekokula gelen evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tamamsa Müdürlüğe sunulmak üzere Yüksekokul Gelen yazı Yüksekokul Sekreterliği tarafından Müdürlüğe sunulur. Yazının

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Ana Proses Adı : Teknoloji Fakültesi Alt Proses Adı : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi : Birim Sorumlusu

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması BİRİM ÖZEL KALEM KURULLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI Yönetim Kurulu/Yüksekokul Kurulu Toplantıları ile ilgili gündemin belirlenmesi ve üyelere tebliğ edilmesi Toplantıda alınan kararların yazılması, üyelere tebliğ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ AKADEMİK VE SEKRETERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ AKADEMİK VE SEKRETERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (Dekan- Bölüm Başkanı-Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Şeması) Dekan 2547 sayılı kanunun 16. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 8. Maddesinde Fakültenin ve birimlerinin

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

Yönetim Kurulu/Yüksekokul Kurulu Toplantıları ile ilgili gündemin belirlenmesi ve üyelere tebliğ edilmesi

Yönetim Kurulu/Yüksekokul Kurulu Toplantıları ile ilgili gündemin belirlenmesi ve üyelere tebliğ edilmesi ÖZEL KALEM KURULLAR Yönetim Kurulu/Yüksekokul Kurulu Toplantıları ile ilgili gündemin belirlenmesi ve üyelere tebliğ edilmesi Toplantıda alınan kararların yazılması, üyelere tebliğ edilmesi, bir örneğinin

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Önlisans Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 1- Yüksekokul

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması Akademik Personelin İzin Kullanımı Akademik Personel İzin Kullanımı İş Akış Süreci İzin Talebi İlgili Personel Mazeret(10 gün) veya s e n e l i k i z i n için izin formu doldurur. Form Bölüm Başkanlığına

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER Üniversitesi T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER S NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İlk Kayıt ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. LYS sonuç belgesi 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (fotokopi veya suret kabul edilmez) 3. Nüfus cüzdanı örneği 4. 6 adet (4,5x6)

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Disiplin İşlemleri 15 gün 30 Müdürlük Makamı Müdürlük Makamınca hakkında Disiplin Soruşturması başlatılan öğrenciye soruşturmacı görevlendirirlir. Soruşturmacı Disiplin Yönetmeliğine göre Yasal Süresi

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

İlgili Personel Sağlık Merkezlerinden Aldığı İş Görmezlik Belgesini Dilekçeyle Bildirir. İş Görmezlik Belgesi Usul Yönünden İncelenir. Usule Uygun Mu?

İlgili Personel Sağlık Merkezlerinden Aldığı İş Görmezlik Belgesini Dilekçeyle Bildirir. İş Görmezlik Belgesi Usul Yönünden İncelenir. Usule Uygun Mu? İlgili Personel Sağlık Merkezlerinden Aldığı İş Görmezlik Belgesini Dilekçeyle Bildirir. İş Görmezlik Belgesi Usul Yönünden İncelenir. Usule Uygun Mu? İlgili Personele Bildirilir. İş Görmezlik Belgesi

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gelen yazılar zimmet işlemiyle teslim alınır. Evrak kayıt girişi yapılır.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gelen yazılar zimmet işlemiyle teslim alınır. Evrak kayıt girişi yapılır. T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YAZI İŞLERİ Gelen Evrak Süreci Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gelen yazılar zimmet işlemiyle teslim alınır. Evrak kayıt girişi yapılır. Ekleri

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Bölümden başvuru yapan araştırma görevlisinin dilekçesi ve eklerinin gelmesi. İlgilinin dilekçesinin ve eklerinin incelenmesi

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Bölümden başvuru yapan araştırma görevlisinin dilekçesi ve eklerinin gelmesi. İlgilinin dilekçesinin ve eklerinin incelenmesi 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesine göre görevlendirme işlemleri 1 Gün 2 saat 39 Dakika Bölümden başvuru yapan araştırma görevlisinin dilekçesi ve eklerinin gelmesi 1 1-DİLKÇ 2-ÖZGÇMİŞ 3-LİSANS DİPLOMASI

Detaylı

40/b Görevlendirme İş Akış Şeması

40/b Görevlendirme İş Akış Şeması 40/b Görevlendirme İş Akış Şeması Öğretim Elemanının ilgili Üniversiteye 40/b uyarınca görevlendirme talebine ilişkin başvurusu İlgili Üniversitenin Yönetim Kurulu nda görevlendirme talebinin görüşülmesi

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ÖSYM Başkanlığı tarafından Yüksekokumuza yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Nüfus Cüzdanı fotokopisi, T.Ü.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 1 / 6 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 2 / 6 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

İŞ AKIŞ PLANI. 2-Kayıt yapamayan öğrencilerin kaydını. 2-Ders kayıtlarını kontrol eder ve onaylar. 4-Ders kayıtlarını kontrol eder ve onaylar

İŞ AKIŞ PLANI. 2-Kayıt yapamayan öğrencilerin kaydını. 2-Ders kayıtlarını kontrol eder ve onaylar. 4-Ders kayıtlarını kontrol eder ve onaylar İLK KAYIT EK KAYIT KAYIT YENİLEME GEÇ KAYIT YENİLEME NİN 1-e-Devlet ten kayıt 1-e-Devlet ten kayıt 1-ÖBS de ders kayıt yenileme 1-Bölüm Başkanlığı na başvurur (OGR-F-1) 3-Bölümündeki onaylanmış ve onaylanmamış

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUNUM SÜRECİ No ADI TANIMI DAYANAĞI Enstitü Yazı Öğrenci Mali HİZMETTEN MEVZUATIN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 050.03.02 050.01.03 050.01.01 050 040.05 040 010 HİZMETİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Mevzuat İşleri Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tümünün yasal dayanakları

Detaylı