DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Veri Grid Sistem Modelleri Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011"

Transkript

1 DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Veri Grid Sistem Mdelleri Dkümanı v Mustafa Atanak Sefai Tandğan Dç. Dr. Atakan Dğan

2 1. Giriş DGridSim, farklı veri grid sistemi yapılarınının rtak bir takım servisler üzerinden benzetiminin yapılabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. DGridSim simülatörünün gerek benzetimini yaptığı veri grid sistemini gerekse çalışma mekaniğini üç temel byutla özetlemek mümkündür: iş çizelgeleme, veri dağıtımı ve veri kpyalama. Simülatör her bir byut için literatürde yaygın larak kullanılan ilgili mdelleri rtak servisler üzerinden sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. DGridSim in desteklemesi ön görülen veri grid sistemleri Tabl 1 de verilmiştir: İş Çizelgeleme Veri Dağıtımı Veri Kpyalama Mdel-I Hiyerarşik Hiyerarşik Çekme, dağıtık-itme, merkezi-itme Mdel-II Merkezi Merkezi İtme-merkezi Mdel-III Merkezi Merkezi İtme-merkezi Mdel-IV Dağıtık Hiyerarşik Çekme, dağıtık-itme, merkezi-itme Tabl 1: DGridSim simülatörünün desteklediği veri grid sistemi mdelleri.

3 2. Veri Grid Sistem Mdeli I 2.1 Hiyerarşik İş Çizelgeleme DGridSim tarafından desteklenen hiyerarşik iş çizelgeleme mdeli, iki seviyeli bir hiyerarşi içerir: GSS glbal çizelgeleme kararları verirken, sitelerde bulunan SSS ise yerel çizelgeleme kararlarını verir Grid Çizelgelemesi Şekil 1: Hiyerarşik iş çizelgeleme mdelinde grid sistemine iş arzı. 1. GJSS kullanıcıdan işleri alır. 2. GJSS, gelen işi sıraya ekler ve GSS yi haberdar eder. 3. GSS çevrim içi veya çevrim dışı bir çizelgeleme algritması çalıştırır. a. Çevrim içi iş çizelgeleme algritması: GSS gelen işleri hemen çizelgelemeye çalışır. b. Çevrim dışı iş çizelgeleme algritması: GSS, belli aralıklar ile glbal iş sırasını kntrl eder, çizelgelenmemiş işleri alır ve çizelgeler. 4. GSS içindeki Grid çizelgeleme algritması, işin hangi siteye gönderileceğine karar verir. Bu işlem için GSS, rezervasyn tablları için RS yi veya iş için gerekli dsyalar için RLS yi veya diğer bazı bilgiler için de GIS yi srgulayabilir. Bu servisler, srgulanan

4 bilgiler için yerel servisler ile haberleşebilirler. GSS iş çizelgelemesi için bazı örnekler aşağıda listelenmiştir: a. Hiç bir servisten srgulama yapmadan çizelgeleme yapabilir. Siteler arasında sırası ile gelen işleri göndermek. İşi rastgele bir siteye göndermek. b. Sadece GIS i srgulayarak (ağ tpljisi, rtalama ve anlık işlem/ağ/deplama kaynağı kullanımı gibi bilgiler) işleri en kısa zamanda bitecek şekilde sitelere gönderebilir. Grid sitelerindeki rtalama/anlık işlem kullanımlarına göre çizelgeleme Grid sitelerindeki rtalama/anlık dep alanı kullanımlarına göre çizelgeleme Gerekli dsyaların en kısa zamanda ulaşacağı sitenin seçilmesi c. Sadece RLS i srgulayarak sitelere gönderebilir. Gerekli dsyalardan en fazlasının bulunduğu sitenin seçilmesi d. Sadece RS yi srgulayarak sitelere gönderebilir. İşi sn zamanından önce çalıştırabilecek işlem bant genişliği lan bir sitenin seçilmesi Gerekli dsyaların en önce ulaşabileceği sitenin seçilmesi İşi sn zamanından önce çalıştırabilecek işlem bant genişliği lan ve gerekli dsyaların zamanında ulaşabileceği sitenin seçilmesi e. Hibrit GIS, RLS ve RS lerden birden fazlasını srgulayarak sitelere gönderebilir. 5. İşin gönderileceği site seçildikten snra, GSS işi GJDM ye gönderir ve işi glbal sıradan çıkartır. İşin ilgili SJSS ye gönderilmesi, GJDM nin srumluluğundadır Site Çizelgelemesi 1. SJSS, GJDM den işi alır. 2. SJSS, işi yerel iş sırasına ekler ve SSS yi haberdar eder. 3. SSS, çevrim içi veya dışı iş çizelgeleme algritmasını çalıştırarak işin sn zamanından önce çalışacağı işlem eleman(lar)ı ve zaman aralık(lar)ı bulmaya çalışır. 4. SSS, çizelgeleme algritmasına göre LRS, LRLS, ve LIS servislerini srgulayabilir. 5. SSS, site iş çizelgeleme algritmasının belirlediği işlem bant genişliği için LRS ye bir rezervasyn istek mesajı gönderir ve LRS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler.

5 Şekil 2: Hiyerarşik iş çizelgeleme mdelinde grid sitelerine iş arzı. 6. SSS, her iş için LDM ye bir veri istek mesajı gönderir ve LDM den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler. LDM, hiyerarşik veri dağıtımı bölümünde daha detaylı anlatılacağı şekilde veriyi site içinden veya dışından sağlayabilir. 7. SSS, LDM ve LRS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajlarını bekler. 8. Her ikisinden de RESERVATION_OK mesajları gelirse, SSS işi JIM e gönderir ve işi yerel iş sırasından siler. Bu durumda iş başarı ile tamamlanmış sayılır. JIM, belirlenen çalışma zamanı geldiğinde işi ilgili işlem elemanında çalıştırır. 9. LDM veya LRS den RESERVATION_FAILED mesajı geldiğinde ne yapılacağına SSS karar verir. a. İş, yerel iş sırasından silinir ve iş için yapılmış lan tüm rezervasynlar iptal edilir. b. İş, tekrar denemeler için yerel iş sırasında tutulur ve iş için yapılmış tüm rezervasynlar iptal edilir.

6 2.2 Hiyerarşik Veri Dağıtımı Veri Transferlerinin Site İçi Krdinasynu 1. SSS işin başlangıç/bitiş zamanları ve ilgili Mantıksal Dsya Adlarından (Lgical File Name - LFN) luşan veri isteği mesajını LDM ye gönderir. 2. LDM, bu isteği veri istek sırasına kyar ve LDMS yi haberdar eder. 3. LDMS, ilgili LFN ler ile LRLS yi çağırır. LRLS, site içinde bulunan dsyalar için ilgili Fiziksel Dsya Adlarından (Physical File Name PFN) luşan bir mesajla cevap verir. 4. LDMS, yerel lmayan dsyalar için, dsyanın yerel larak kpyalanıp kpyalanmayacağı bilgisi için LDRS ile haberleşir. 5. LDMS iki adet mesaj gönderir: yerel dsyalar için LRS ye bir mesaj, yerel lmayan dsyalar içinse DM ye bir mesaj. Snrasında LDMS, bu servislerden RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajlarını bekler. 6. LDMS den PFN leri içeren bir mesaj alan LRS, ağ elemanlarındaki ilgili bant genişliğini ve deplama elemanlarındaki ilgili dep alanını rezerve etmek için girişimde bulunur. a. Ağ elemanı rezervasynları: Kaynak deplama elemanındaki kuma/yazma bant genişliklerini ve işlem elemanına yazma bant genişliğini DsyaBüyüklüğü/(İşinBitişZamanı-İşinBaşlangıçZamanı) miktarında, işin başlama zamanından işin bitiş zamanına kadar rezerve eder. b. Deplama elemanı rezervasynları: Kaynak deplama elemanında DsyaBüyüklüğü, şimdiki zamandan işin bitiş zamanına kadar rezerve edilir. Şekil 3. SSS tarafından gönderilen veri transferlerinin karşılanışı. 7. Yerel rezervasynların mevcut durumuna göre, LRS aşağıdaki durumlar ile karşılaşabilir:

7 a. Eğer tüm PFN ler için ağ bant genişliği ve dep alanı rezervasynları başarılı ise, LDMS ye RESERVATION_OK mesajı gönderilir. b. Eğer bazı PFN ler için ağ bant genişliği ve dep alanı rezervasynları başarısız ise, LDMS ye RESERVATION_FAILED mesajı gönderilir. 8. LDMS den veri istek sn zamanı ve LFN leri içeren bir mesaj alan DM, merkezi bir servis larak, bir snraki bölümde daha detaylı anlatılacağı gibi, istekte bulunulan dsyaları, sn zamanından önce sağlamaya çalışır. DM, bulunulan istek hakkında LDMS ye RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. 9. LRS ve DM nin ikisinden birden RESERVATION_OK mesajı alan LDMS, LDM ye RESERVATION_OK mesajı gönderir. 10. LRS veya DM den RESERVATION_FAILED mesajı alan LDMS, ne yapacağına karar verir. a. LDMS, istek ile ilgili yapılmış lan tüm rezervasynları iptal edip istek sırasından siler. LDM ye de RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. b. LDMS, istek ile ilgili yapılmış lan tüm rezervasynları iptal eder, ancak tekrar denemeler için istek sırasından silmez. 11. LDM, SSS ye LDMS den gelen RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajını iletir Veri Transferlerinin Siteler Krdinasynu 1. LDMS, DM ye bir veri transferi isteği mesajı gönderir. Bu mesajda; istekte bulunan işin başlama/bitiş zamanları, ilgili LFN ler ve verilerin yerel larak deplanıp deplanmayacağı bilgileri yer alır. Ayrıca, veri eğer yerel larak kpyalanacak ise, hedef deplama elemanı adresi de mesajda yer alır. 2. DM, isteği istek sırasına ilave eder ve DMS yi haberdar eder. 3. DMS, RLS den istek mesajında gelen her LFN için muhtemel kaynakları ister. 4. RLS, RLI yı LFN i içeren LRC ler için srgular. RLS, LFN yi içeren LRC leri srgulayarak PFN leri alır. RLS muhtemel kaynak siteleri DMS ye iletir. 5. DMS içinde gömülü bulunan Veri Dağıtımı Optimizasynu Algritması (Data Disseminatin Optimizatin Algrithm - DDOA), (eğer mümkünse) veri transferi isteğini sağlayacak şekilde her bir LFN için en iyi kaynak ve en iyi rtayı bulmaya çalışır. a. Ağ tpljisinin bulunması için GIS e ihtiyaç duyulabilir. b. Ağ elemanı bant genişliklerinin veri transferi planlanması için RS e ihtiyaç duyulabilir.

8 Şekil 4: LDMS den gelen veri transfer istekleri. 6. DDOA, veri transferi isteği sn zamanını sağlayacak şekilde, veri transferi isteğindeki her bir LFN için uygun bir rta bulabileceği gibi; en az bir LFN için uygun bir rta bulamayabilir. 7. Eğer DDOA, en az bir LFN için uygun rta bulamaz ise, ne yapacağına DMS karar verir: a. DMS, veri isteğini istek sırasından siler ve DM ye RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. b. DMS, veri isteğini tekrar denemeler için istek sırasından silmez. 8. Eğer DDOA, veri transferi isteğindeki her bir LFN için uygun bir rta bulmuşsa; DMS, RS i çağırır ve RS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler. a. Eğer veri yerel larak deplanacak ise; kaynak ve hedef deplama elemanlarının kuma/yazma bant genişlikleri ile rta üzerindeki ağ elemanlarının bant genişlikleri, şimdiki zamandan işin başlama zamanına kadar DsyaBüyüklüğü/(İşinBaşlamaZamanı-ŞimdikiZaman) kadar rezerve edilir. Hedef deplama elemanının kuma/yazma bant genişliği, işin başlama zamanından işin bitiş zamanına kadar DsyaBüyüklüğü/(İşinBitişZamanı-İşinBaşlamaZamanı) kadar rezerve edilir. Ayrıca DsyaBüyüklüğü kadarlık deplama alanı; kaynak deplama elemanında şimdiki zamandan işin başlama zamanına kadar, hedef deplama elemanında ise şimdiki zamandan işin bitiş zamanına kadar rezerve edilir. b. Eğer veri yerel larak deplanmayacak ise; kaynak deplama elemanındaki Okuma/Yazma bant genişliği ile kaynak-hedef deplama elemanları arasındaki rta üzerinde bulunan ağ elemanlarının bant genişlikleri ise şimdiki zamandan işin

9 başlama zamanına kadar DsyaBüyüklüğü/(İşinBaşlamaZamanı-ŞimdikiZaman) kadar rezerve edilir. Ayrıca, DsyaBüyüklüğü kadarlık dep alanı, kaynak deplama elemanında şimdiki zamandan işin bitiş zamanına kadar rezerve edilir. c. Grid sisteminin dinamik ve dağıtık yapısından dlayı çakışma durumları rtaya çıkabilir. Yani, bir DDOA tarafından kullanılması öngörülen kaynaklar, kullanılamaz duruma gelebilir veya başka sitelerdeki RS ler tarafından rezerve edilebilir. Böyle durumlarda, rezervasyn isteği başarısız lacaktır. d. Eğer en az bir verinin transferi için belirtilen rezervasynlardan herhangi bir tanesi başarısız lursa; RS, DMS e RESERVATION_FAILED mesajı gönderir ve bu istek için yapılmış lan tüm rezervasynları iptal eder. e. Eğer tüm LFN ler için ilgili tüm rezervasynlar başarılı lursa, DMS ye RESERVATION_OK mesajı gönderilir. 9. Eğer DMS, RS den RESERVATION_OK mesajı almışsa FTS yi çağırır ve DM ye RESERVATION_OK mesajı gönderir. DMS ten gelen mesaj üzerine, DM servisi LDMS e RESERVATION_OK mesajı gönderir. 10. FTS tarafından dsyaların transferi işlemine başlanır. FTS, her LFN için kaynak/hedef deplama elemanlarında ve rta üzerindeki ağ elemanlarında ilgili rezerasynu yapılmış kaynakları kullanır. 11. Eğer DMS, RS den RESERVATION_FAILED mesajı almışsa: a. Veri isteğini sıradan çıkarır ve DM ye RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. b. Veri isteğinin sıradan çıkarmaz ve istek tekrar çizelgeleme denemeleri için sırada kalır. 12. DMS, veri transferinin tamamlanmasında başarısız lur ise, isteği sıradan çıkardığı zaman DM ye; DM de LDMS e RESERVATION_FAILED mesajı gönderir Veri Kpyalama Veri kpyalama algritmaları çekme veya itme tabanlı labilir. Çekme tabanlı mdelde, kendi yerel deplama elemanlarında istekte bulunulan dsya bulunmayan site, dsyayı yerel larak kpyalayıp kpyalamayacağına ve nereden getirtileceğine karar verir. İtme tabanlı mdelde ise kendi yerel deplama elemanlarında dsya bulunan site, dsyayı ne zaman ve nerede kpyalaması gerektiğine karar verir Çekme-Tabanlı Veri Kpyalama Çekme-tabanlı veri kpyalama algritmaları, LDRS ın bir parçası larak gerçeklenmiştir. LDRS, LDMS ye gelen tüm veri transferi isteklerine bakar ve çekme-tabanlı dsya kpyalama algritması çalıştırarak, diğer sitelerden çekilecek lan verinin yerel larak kpyalanıp kpyalanmayacağına karar verir. Bu bilgi, LDMS DM ye uzaktan dsya erişimi isteğinde bulunacağı zaman girdi larak verilir.

10 2.3.2 Dağıtık İtme-Tabanlı Veri Kpyalama Dağıtık İtme-tabanlı veri kpyalama da LDRS, yerel verilerin diğer siteler tarafından erişimlerinin istatistiğini tutar. Zaman zaman, LDRS veri kpyalama algritması çalıştırır ve hangi verilerin nerelerde kpyalanağına karar verir. Kpyalanacak bir veri bulunduğu zaman, LDRS DM ye kaynak ve hedef siteler bulunan bir veri tranferi isteği gönderir. Prsedürün gerisi Şekil 4 te görüldüğü gibidir Merkezi İtme-Tabanlı Veri Kpyalama Merkezi veri kpyalama da DRS tüm LRC lerde bulunan tüm verilerin erişim tarihçelerini tutar. Zaman zaman, DRS veri kpyalama algritması çalıştırır ve hangi verilerin nerelerde kpyalanacağına karar verir. Kpyalanacak veri bulduğu zaman, DM ye hedef sitesi içeren bir veri transferi isteği gönderir. Verileri gönderecek lan ptansiyel kaynak sitelerinin bulunması DM nin görevidir. Prsedürün geri kalan bölümü Şekil 4 de gösterildiği gibidir.

11 3. Veri Grid Sistem Mdeli II 3.1 Merkezi İş Çizelgeleyici DGridSim tarafından desteklenen merkezi iş çizelgeleme mdelinde iş çizelgeleme kararları GSS tarafından verilirken, sitelerde bulunan SSS bileşeninde herhangi bir iş çizelgelemesi yapılmaz Grid Çizelgeleme Şekil 5: Merkezi iş çizelgeleme mdelinde grid sistemine iş arzı. 1. GJSS, kullanıcıdan işleri kabul eder. 2. GJSS, gelen işleri glbal iş sırasına ilave eder ve GSS i haberdar eder. 3. GSS çevrim içi veya dışı çalışan Grid çizelgeleme algritmasını çalıştırır. a. Çevrim içi iş çizelgeleme algritması: GSS, gelen tüm işleri hemen çizelgeler. b. Çevrim dışı iş çizelgeleme algritması: GSS, glbal iş sırasını belli aralıklar ile kntrl eder, sıradaki işleri alır ve çizelgeler. 4. Grid çizelgeleme algritması, Grid sistemine gönderilen her iş için bir site ve işlem elemanı üzerinde bir çalışma CPU zamanı bulmaya çalışır. GSS, rezervasyn tablları için RS yi srgular. Çizelgeleme algritmasına bağlı larak GSS iş için gerekli lan verileri bulmak için RLS yi ve diğer bazı bilgiler için de GIS i srgular. Bu servisler,

12 gerekli bilgileri, sitelerdeki yerel bazı servislerden srgulayabilirler. Grid çizelgeleme algritması için bazı muhtemel senarylar aşağıda belirtilmiştir: a. Çizelgeleme algritması sadece GIS e bakarak (ağ tpljisi, rtalama ve anlık işlem/ağ/deplama kaynakları gibi bilgiler) işleri best-effrt çalıştıracak şekilde çizelgeler. İşlem elemanlarındaki rtalama/anlık işlem bant genişliklerine göre çizelgeleme İşlem elemanlarındaki rtalama/anlık veri yükü Verilerin en önce ulaşacağı işlem elemanının seçilmesi b. Sadece RLS tarafından verilen bilgilere göre çizelgeler. İstekte bulunulan dsyaların en fazla bulunduğu site içindeki bir işlem elemanının seçilmesi c. Sadece RS tarafından verilen bilgilere göre çizelgeler. İşin çalışabileceği uygun zaman aralığı bulunan işlemcilerden rassal larak seçilmesi. İş için gerekli verilerin en önce ulaşabileceği bir işlem elemanının seçilmesi. İşin çalışabileceği uygun zaman aralığı bulunan ve iş için gerekli verilerin iş başlamadan ulaşabildiği bir işlem elemanının seçilmesi. d. Hibrit GIS, RLS ve RS den en az iki tanesinden gelen bilgiler ile çizelgeler. 5. GSS, Grid çizelgeleme algritması tarafından belirlenen işlem eleman(lar)ında gerekli rezervasynların yapılması için RS ye rezervasyn istek mesajı gönderir ve RS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler. 6. GSS, her iş için DM ye bir veri istek mesajı gönderir ve DM den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler. DM, veri isteklerini merkezi veri dağıtımı bölümünde belirtildiği gibi gerçekleştirir. 7. GSS, işi DM ve RS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı gelene kadar bekletir. 8. Eğer DM ve RS nin ikisinde de RESERVATION_OK mesajı gelmişse, GSS işi GJDM ye gönderir ve işi glbal iş sırasından siler. Bu durumda iş başarılı lmuştur. GJDM işi, işin çalışacağı işlem elemanını barındıran site içindeki SJSS e gönderir. 9. RS veya DM den RESERVATION_FAILED mesajı alan GSS in önünde farklı seçenekler labilir. a. İş, sıradan silinir ve iş ile ilgili yapılmış lan tüm rezervasynlar iptal edilir. b. İş, tekrar çizelgeleme denemeleri için sırada tutulur ve iş ile ilgili yapılmış lan tüm rezervasynlar iptal edilir.

13 3.1.2 Site Çizelgeleme 1. SJSS, GJDM den işi alır. 2. SJSS, SSS e işi gönderir. 3. SSS, işi JIM e gönderir. 4. JIM, GSS tarafından belirlenen ve RS tarafından rezerve edilen zamanda, GSS tarafından belirlenen işlem elemanında işi başlatır. Diğer deplama elemanı ve ağ elemanı rezervasynları DM tarafından yapılmaktadır. 3.2 Merkezi Veri Dağıtımı Şekil 6: Site içinde işlerin çalıştırılması. 1. GSS, işin sn zamanı ve ilgili LFN lerden luşan bir veri isteği mesajını DM ye iletir. 2. DM, isteği veri transferi isteği sırasına ilave eder ve DMS yi haberdar eder. 3. DMS, istek mesajında bulunan LFN ler için muhtemel kaynak siteleri vermesi için RLS yi çağırır. 4. RLS, RLI yı LFN i içeren LRC ler için srgular. RLS, LFN yi içeren LRC leri srgulayarak PFN leri alır. RLS muhtemel kaynak siteleri DMS ye iletir. 5. DMS, siteden siteye gerçekleşecek lan veri transfleri için, verinin hedef site veri depsuna kpyalanıp/kpyalanmayacağı ile ilgili larak DRS birimiyle haberleşir. 6. DMS içinde gömülü bulunan Veri Dağıtımı Optimizasynu Algritması (Data Disseminatin Optimizatin Algrithm - DDOA), (eğer mümkünse) veri transferi isteğini sağlayacak şekilde her bir LFN için en iyi kaynak ve en iyi rtayı bulmaya çalışır. a. Ağ tpljisinin bulunması için GIS e ihtiyaç duyulabilir.

14 Şekil 7: GSS tarafından gönderilen veri isteklerinin karşılanması. b. Ağ elemanı bant genişliklerinin veri transferi planlanması için RS e ihtiyaç duyulabilir. 7. DDOA, veri transferi isteği sn zamanını sağlayacak şekilde, veri transferi isteğindeki her bir LFN için uygun bir rta bulabileceği gibi; en az bir LFN için uygun bir rta bulamayabilir. 8. Eğer DDOA, en az bir LFN için uygun rta bulamaz ise, ne yapacağına DMS karar verir: a. DMS, veri isteğini istek sırasından siler ve DM ye RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. b. DMS, veri isteğini tekrar denemeler için istek sırasından silmez. 9. Eğer DDOA tarafından tüm LFN ler için rta bulundu ise DMS, RS i çağırır ve RS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler. 10. RS, tüm LFN ler için kaynak/hedef deplama elemanlarında dep alanı ve rta üzerindeki ağ elemanları rezervasynları yapmaya çalışır. a. Kaynak deplama elemanının Okuma/Yazma bant genişliği ile kaynak deplama elemanından hedef işlem elemanına kadar rta üzerindeki ağ elemanlarının bant genişlikleri, şimdiki zamandan işin başlama zamanına kadar DsyaBüyüklüğü/(İşinBaşlamaZamanı-ŞimdikiZaman) kadar rezerve edilir. Ayrıca DsyaBüyüklüğü kadarlık dep alanı, şimdiki zamandan işin bitiş zamanına kadar kaynak deplama elemanında rezerve edilir. b. Grid sistemlerinin dinamik ve dağıtık nedenlerinden dlayı, çakışma layları ile karşılaşılabilir. Yani, DDOA tarafından belirlenen kaynaklar erişilmez labilir veya başka bir sitenin RS i tarafından rezerve edilmiştir. Bu durumlarda, istek başarısız lmuştur.

15 c. Veri transferi isteği mesajındaki ilgili rezervasynlardan herhangi biri başarısız lursa, RS, DMS ye RESERVATION_FAILED mesajı gönderir ve yapılmış lan tüm rezervasynları iptal eder. d. Tüm ilgili rezervasynlar başarılı lmuşsa DMS ye RESERVATION_OK mesajı gönderir. 11. Eğer DMS, RS den RESERVATION_OK mesajı almışsa FTS yi çağırır ve DM ye RESERVATION_OK mesajı gönderir. DMS ten gelen mesaj üzerine, DM servisi GSS e RESERVATION_OK mesajı gönderir. 13. FTS tarafından dsyaların transferi işlemine başlanır. FTS, her LFN için kaynak/hedef deplama elemanlarında ve rta üzerindeki ağ elemanlarında ilgili rezerasynu yapılmış kaynakları kullanır. 14. Eğer DMS, RS den RESERVATION_FAILED mesajı almışsa: a. Veri isteğini sıradan çıkarır ve DM ye RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. b. Veri isteğinin sıradan çıkarmaz ve istek tekrar çizelgeleme denemeleri için sırada kalır. 15. DMS, veri transferinin tamamlanmasında başarısız lur ise, isteği sıradan çıkardığı zaman DM ye; DM de GSS e RESERVATION_FAILED mesajı gönderir Veri Kpyalama Merkezi İtme-Tabanlı Veri Kpyalama Merkezi veri kpyalama da DRS tüm LRC lerde bulunan tüm verilerin erişim tarihçelerini tutar. Zaman zaman, DRS veri kpyalama algritması çalıştırır ve hangi verilerin nerelerde kpyalanacağına karar verir. Kpyalanacak veri bulduğu zaman, DM ye hedef sitesi içeren bir veri transferi isteği gönderir. Verileri gönderecek lan ptansiyel kaynak sitelerinin bulunması DM nin görevidir. Prsedürün geri kalan bölümü Şekil 7 de gösterildiği gibidir.

16 4. Veri Grid Sistem Mdeli III 4.1 Merkezi İş Çizelgeleyici DGridSim tarafından desteklenen merkezi iş çizelgeleme mdelinde iş çizelgeleme kararları GSS tarafından verilirken, sitelerde bulunan SSS bileşeninde herhangi bir iş çizelgelemesi yapılmaz Grid Çizelgeleme Şekil 8: Merkezi çizelgeleme algritmasına gelen işlerin çalıştırılması. 1. GJSS, kullanıcıdan işleri kabul eder. 2. GJSS, gelen işleri glbal iş sırasına ilave eder ve GSS i haberdar eder. 3. GSS çevrim içi veya dışı çalışan Grid çizelgeleme algritmasını çalıştırır. a. Çevrim içi iş çizelgeleme algritması: GSS, gelen tüm işleri hemen çizelgeler. b. Çevrim dışı iş çizelgeleme algritması: GSS, glbal iş sırasını belli aralıklar ile kntrl eder, sıradaki işleri alır ve çizelgeler. 4. GSS ile RLS, RS, ve/veya GIS in etkileşimi, çizelgeleme algritmasına göre belirlenir. 5. GSS çizelgeleme algritması, işin sn zamanından önce tamamlanmasını sağlayacak şekilde, işlem elemanlarını, ağ elemanlarını ve deplama elemanlarını çizelgeler.

17 6. GSS, iş için çizelgeleme algritması tarafından gerekli görülen tüm işlem, ağ ve deplama elemanı rezervasyn isteklerini, RS ye iletilir. GSS, RS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler. 7. GSS, eğer RS den RESERVATION_OK mesajı alırsa; iş ilgili siteye gönderilmek üzere GJDM e iletilir ve iş sırasından silinir. Ayrıca, GSS FTS yi çağırır. 8. FTS tarafından dsyaların transferi işlemine başlanır. FTS, her LFN için kaynak/hedef deplama elemanlarında ve rta üzerindeki ağ elemanlarında ilgili rezervasynu yapılmış kaynakları kullanır. FTS, Data Replicatin Service tarafından GSS ye bildirilen görüş dığrultusunda, verileri hedef sitenin veri deplama alanına kpyalar veya kpyalamaz. 9. GSS bir iş için, işin sn zamanını sağlayacak şekilde kaynakları çizelgeleyemediğinde veya RS den RESERVATION_FAILED mesajı aldığında, GSS nin önünde iki seçenek vardır: a. İş isteğini sıradan siler. İş başarısız lmuştur. b. İş isteği, tekrar çizelgeleme denemeleri için sırada tutulur Site Çizelgeleme Şekil 9: İşlerin sitelere arzı. 1. SJSS, GJDM den işi alır. 2. SJSS, SSS e işi gönderir. 3. SSS, işi JIM e gönderir.

18 4. JIM, GSS tarafından belirlenen ve rezerve edilen zamanda, GSS tarafından belirlenen işlem elemanında işi başlatır. 4.2 Veri Kpyalama Merkezi İtme-Tabanlı Veri Kpyalama Şekil 10: Merkezi veri kpyalaması. Merkezi veri kpyalama da DRS tüm LRC lerde bulunan tüm verilerin erişim tarihçelerini tutar. Zaman zaman, DRS veri kpyalama algritması çalıştırır ve hangi verilerin nerelerde kpyalanacağına karar verir. Kpyalanacak veri bulduğu zaman, DM ye hedef sitesi içeren bir veri transferi isteği gönderir. Verileri gönderecek lan ptansiyel kaynak sitelerinin bulunması DM nin görevidir. DDOA yı çalıştırarak kaynak ve rtaları bulan DMS, RS yi çağırarak ilgili rezervasynları yapmaya çalışır. Rezervasynlar başarılı ise, FTS yi çağırıp dsya transferini başlatır.

19 5. Veri Grid Sistem Mdeli IV 5.1 Dağıtık İş Çizelgeleme Şekil 11: Dağıtık iş çizelgeleme mdelinde Grid sistemine iş arzı. 1. Kullanıcı SJSS ye işi arz eder. 2. SJSS, işi yerel iş sırasına ilave eder ve SSS yi haberdar eder. 3. SSS, çevrim içi veya çevrim dışı çalışan bir çizelgeleme algritması çalıştırır ve işi sn zamanından önce çalıştırabilecek işlem elemanı ve işlem zaman aralığı bulmaya çalışır. 4. SSS, site çizelgeleme algritması adına, rezervasyn tablları için LRS yi, işin gerektirdiği veriler için LRLS yi ve diğer bazı bilgiler için de LIS i srgulayabilir. 5. SSS, çizelgeleme algritması tarafından bulunmuş lan işlem eleman(lar)ı için LRS ye bir rezervasyn istek mesajı gönderir ve LRS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler. 6. SSS, her iş için gerekli lan veriler için LDM ye bir veri transferi istek mesajı gönderir ve LDM den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler. LDM, veri

20 dağıtımı bölümünde anlatılacağı üzere, istenen verileri yerel larak veya diğer sitelerden sağlar. 7. SSS, işi LDM ve LRS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı gelene kadar bekletir. 8. SSS, LDM ve LRS den RESERVATION_OK mesajı gelirse, işi JIM e gönderir ve işi yerel iş sırasından siler. Bu durumda iş isteği başarılı lmuştur. JIM, SSS tarafından belirlenen zamanda işi işlem elemanında çalıştırır. 9. Eğer LDM veya LRS den RESERVATION_FAILED mesajı gelirse, iş yerel iş sırasından silinir ve ilgili tüm rezervasynlar iptal edilir. SSS, işin site içinde zamanında bitirilemeyeceğine karar vererek, işi Site Jb Dispatch Manager birimini kullanarak, sitenin rtak çalıştığı sitelerden birisine ait lan Site Jb Submissin Service e gönderilir Hiyerarşik Veri Dağıtımı Veri Transferlerinin Site İçi Krdinasynu Şekil 12: SSS tarafından gönderilen veri transferlerinin karşılanışı. 1. SSS işin başlangıç/bitiş zamanları ve ilgili Mantıksal Dsya Adlarından (Lgical File Name - LFN) luşan veri isteği mesajını LDM ye gönderir. 2. LDM, bu isteği veri istek sırasına kyar ve LDMS yi haberdar eder. 3. LDMS, ilgili LFN ler ile LRLS yi çağırır. LRLS, site içinde bulunan dsyalar için ilgili Fiziksel Dsya Adlarından (Physical File Name PFN) luşan bir mesajla cevap verir. 4. LDMS, yerel lmayan dsyalar için, dsyanın yerel larak kpyalanıp kpyalanmayacağı bilgisi için LDRS ile haberleşir.

21 5. LDMS iki adet mesaj gönderir: yerel dsyalar için LRS ye bir mesaj, yerel lmayan dsyalar içinse DM ye bir mesaj. Snrasında LDMS, bu servislerden RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajlarını bekler. 6. LDMS den PFN leri içeren bir mesaj alan LRS, ağ elemanlarındaki ilgili bant genişliğini ve deplama elemanlarındaki ilgili dep alanını rezerve etmek için girişimde bulunur. a. Ağ elemanı rezervasynları: Kaynak deplama elemanındaki kuma/yazma bant genişliklerini ve işlem elemanına yazma bant genişliğini DsyaBüyüklüğü/(İşinBitişZamanı-İşinBaşlangıçZamanı) miktarında, işin başlama zamanından işin bitiş zamanına kadar rezerve eder. b. Deplama elemanı rezervasynları: Kaynak deplama elemanında DsyaBüyüklüğü, şimdiki zamandan işin bitiş zamanına kadar rezerve edilir. 7. Yerel rezervasynların mevcut durumuna göre, LRS aşağıdaki durumlar ile karşılaşabilir: a. Eğer tüm PFN ler için ağ bant genişliği ve dep alanı rezervasynları başarılı ise, LDMS ye RESERVATION_OK mesajı gönderilir. b. Eğer bazı PFN ler için ağ bant genişliği ve dep alanı rezervasynları başarısız ise, LDMS ye RESERVATION_FAILED mesajı gönderilir. 8. LDMS den veri istek sn zamanı ve LFN leri içeren bir mesaj alan DM, merkezi bir servis larak, bir snraki bölümde daha detaylı anlatılacağı gibi, istekte bulunulan dsyaları, sn zamanından önce sağlamaya çalışır. DM, bulunulan istek hakkında LDMS ye RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. 9. LRS ve DM nin ikisinden birden RESERVATION_OK mesajı alan LDMS, LDM ye RESERVATION_OK mesajı gönderir. 10. LRS veya DM den RESERVATION_FAILED mesajı alan LDMS, ne yapacağına karar verir. a. LDMS, istek ile ilgili yapılmış lan tüm rezervasynları iptal edip istek sırasından siler. LDM ye de RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. b. LDMS, istek ile ilgili yapılmış lan tüm rezervasynları iptal eder, ancak tekrar denemeler için istek sırasından silmez. 11. LDM, SSS ye LDMS den gelen RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajını iletir.

22 5.2.2 Veri Transferlerinin Siteler Arası Krdinasynu Şekil 13: LDMS den gelen veri transfer istekleri. 1. LDMS, DM ye bir veri transferi isteği mesajı gönderir. Bu mesajda; istekte bulunan işin başlama/bitiş zamanları, ilgili LFN ler ve verilerin yerel larak deplanıp deplanmayacağı bilgileri yer alır. Ayrıca, veri eğer yerel larak kpyalanacak ise, hedef deplama elemanı adresi de mesajda yer alır. 2. DM, isteği istek sırasına ilave eder ve DMS yi haberdar eder. 3. DMS, RLS den istek mesajında gelen her LFN için muhtemel kaynakları ister. 4. RLS, RLI yı LFN i içeren LRC ler için srgular. RLS, LFN yi içeren LRC leri srgulayarak PFN leri alır. RLS muhtemel kaynak siteleri DMS ye iletir. 5. DMS içinde gömülü bulunan Veri Dağıtımı Optimizasynu Algritması (Data Disseminatin Optimizatin Algrithm - DDOA), (eğer mümkünse) veri transferi isteğini sağlayacak şekilde her bir LFN için en iyi kaynak ve en iyi rtayı bulmaya çalışır. a. Ağ tpljisinin bulunması için GIS e ihtiyaç duyulabilir. b. Ağ elemanı bant genişliklerinin veri transferi planlanması için RS e ihtiyaç duyulabilir. 6. DDOA, veri transferi isteği sn zamanını sağlayacak şekilde, veri transferi isteğindeki her bir LFN için uygun bir rta bulabileceği gibi; en az bir LFN için uygun bir rta bulamayabilir. 7. Eğer DDOA, en az bir LFN için uygun rta bulamaz ise, ne yapacağına DMS karar verir: a. DMS, veri isteğini istek sırasından siler ve DM ye RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. b. DMS, veri isteğini tekrar denemeler için istek sırasından silmez.

23 8. Eğer DDOA, veri transferi isteğindeki her bir LFN için uygun bir rta bulmuşsa; DMS, RS i çağırır ve RS den RESERVATION_OK veya RESERVATION_FAILED mesajı bekler. a. Eğer veri yerel larak deplanacak ise; kaynak ve hedef deplama elemanlarının kuma/yazma bant genişlikleri ile rta üzerindeki ağ elemanlarının bant genişlikleri, şimdiki zamandan işin başlama zamanına kadar DsyaBüyüklüğü/(İşinBaşlamaZamanı-ŞimdikiZaman) kadar rezerve edilir. Hedef deplama elemanının kuma/yazma bant genişliği, işin başlama zamanından işin bitiş zamanına kadar DsyaBüyüklüğü/(İşinBitişZamanı-İşinBaşlamaZamanı) kadar rezerve edilir. Ayrıca DsyaBüyüklüğü kadarlık deplama alanı; kaynak deplama elemanında şimdiki zamandan işin başlama zamanına kadar, hedef deplama elemanında ise şimdiki zamandan işin bitiş zamanına kadar rezerve edilir. b. Eğer veri yerel larak deplanmayacak ise; kaynak deplama elemanındaki Okuma/Yazma bant genişliği ile kaynak-hedef deplama elemanları arasındaki rta üzerinde bulunan ağ elemanlarının bant genişlikleri ise şimdiki zamandan işin başlama zamanına kadar DsyaBüyüklüğü/(İşinBaşlamaZamanı-ŞimdikiZaman) kadar rezerve edilir. Ayrıca, DsyaBüyüklüğü kadarlık dep alanı, kaynak deplama elemanında şimdiki zamandan işin bitiş zamanına kadar rezerve edilir. c. Grid sisteminin dinamik ve dağıtık yapısından dlayı çakışma durumları rtaya çıkabilir. Yani, bir DDOA tarafından kullanılması öngörülen kaynaklar, kullanılamaz duruma gelebilir veya başka sitelerdeki RS ler tarafından rezerve edilebilir. Böyle durumlarda, rezervasyn isteği başarısız lacaktır. d. Eğer en az bir verinin transferi için belirtilen rezervasynlardan herhangi bir tanesi başarısız lursa; RS, DMS e RESERVATION_FAILED mesajı gönderir ve bu istek için yapılmış lan tüm rezervasynları iptal eder. e. Eğer tüm LFN ler için ilgili tüm rezervasynlar başarılı lursa, DMS ye RESERVATION_OK mesajı gönderilir. 9. Eğer DMS, RS den RESERVATION_OK mesajı almışsa FTS yi çağırır ve DM ye RESERVATION_OK mesajı gönderir. DMS ten gelen mesaj üzerine, DM servisi LDMS e RESERVATION_OK mesajı gönderir. 10. FTS tarafından dsyaların transferi işlemine başlanır. FTS, her LFN için kaynak/hedef deplama elemanlarında ve rta üzerindeki ağ elemanlarında ilgili rezerasynu yapılmış kaynakları kullanır. 11. Eğer DMS, RS den RESERVATION_FAILED mesajı almışsa: a. Veri isteğini sıradan çıkarır ve DM ye RESERVATION_FAILED mesajı gönderir. b. Veri isteğinin sıradan çıkarmaz ve istek tekrar çizelgeleme denemeleri için sırada kalır. 12. DMS, veri transferinin tamamlanmasında başarısız lur ise, isteği sıradan çıkardığı zaman DM ye; DM de LDMS e RESERVATION_FAILED mesajı gönderir.

24 5.3. Veri Kpyalama Çekme-Tabanlı Veri Kpyalama Çekme-tabanlı veri kpyalama algritmaları, LDRS ın bir parçası larak gerçeklenmiştir. LDRS, LDMS ye gelen tüm veri transferi isteklerine bakar ve çekme-tabanlı dsya kpyalama algritması çalıştırarak, diğer sitelerden çekilecek lan verinin yerel larak kpyalanıp kpyalanmayacağına karar verir. Bu bilgi, LDMS DM ye uzaktan dsya erişimi isteğinde bulunacağı zaman girdi larak verilir Dağıtık İtme-Tabanlı Veri Kpyalama Dağıtık itme-tabanlı veri kpyalama da LDRS, yerel verilerin diğer siteler tarafından erişimlerinin istatistiğini tutar. Zaman zaman, LDRS veri kpyalama algritması çalıştırır ve hangi verilerin nerelerde kpyalanağına karar verir. Kpyalanacak bir veri bulunduğu zaman, LDRS DM ye kaynak ve hedef siteler bulunan bir veri tranferi isteği gönderir. Prsedürün gerisi Şekil 13 te görüldüğü gibidir Merkezi İtme-Tabanlı Veri Kpyalama Merkezi veri kpyalama da DRS tüm LRC lerde bulunan tüm verilerin erişim tarihçelerini tutar. Zaman zaman, DRS veri kpyalama algritması çalıştırır ve hangi verilerin nerelerde kpyalanacağına karar verir. Kpyalanacak veri bulduğu zaman, DM ye hedef sitesi içeren bir veri transferi isteği gönderir. Verileri gönderecek lan ptansiyel kaynak sitelerinin bulunması DM nin görevidir. Prsedürün geri kalan bölümü Şekil 13 te gösterildiği gibidir.

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Algoritmalar Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011. Sefai Tandoğan Mustafa Atanak Doç. Dr.

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Algoritmalar Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011. Sefai Tandoğan Mustafa Atanak Doç. Dr. DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Algoritmalar Dokümanı v 1.0.0 01.08.2011 Sefai Tandoğan Mustafa Atanak Doç. Dr. Atakan Doğan 1. Giriş DGridSim, Veri Grid sistemlerinin performansına etki eden

Detaylı

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Kullanıcı Rehberi Dokümanı v 1.0.0 21.12.2011. Safai Tandoğan Mustafa Atanak Doç. Dr.

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Kullanıcı Rehberi Dokümanı v 1.0.0 21.12.2011. Safai Tandoğan Mustafa Atanak Doç. Dr. DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Kullanıcı Rehberi Dokümanı v 1.0.0 21.12.2011 Safai Tandoğan Mustafa Atanak Doç. Dr. Atakan Doğan 1. Giriş Araştırmacılar, DGridSim simülatörünün görsel arayüzü

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Yazılım Tasarımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011. Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr.

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Yazılım Tasarımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011. Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr. DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Yazılım Tasarımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011 Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr. Atakan Doğan 1. Sistem Mimarisi DGridSim katmanlı bir yapı göz önünde bulundurularak

Detaylı

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Gerçek-Zamanlı Veri Dağıtımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011

DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü. Gerçek-Zamanlı Veri Dağıtımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011 DGridSim Gerçek Zamanlı Veri Grid Simülatörü Gerçek-Zamanlı Veri Dağıtımı Dokümanı v 1.0.1 01.08.2011 Mustafa Atanak Sefai Tandoğan Doç. Dr. Atakan Doğan 1. Tek Rotadan Veri Dağıtımı 1.1 Gerçek-Zamanlı

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

CHAPTER 6 FTP SERVER

CHAPTER 6 FTP SERVER CHAPTER 6 FTP SERVER 6.1 FTP nedir? File Transfer Prtcl (FTP) günümüzde internet üzerinde kullanılan en eski ve en bilinen prtkllerden biridir. FTP nin amacı kullanıcıların, işletim sistemleri arasındaki

Detaylı

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME Staj başvurusu için ve kntenjan yerleştirmeleri snrasında yapılacakların tanıtımı Staj Rehberi dsyasında ayrıntılı anlatılmaktadır. Stajlar ile ilgili SHGM tarafından

Detaylı

1. TH160 Vekil Bilgilerinin İletimi Giriş, Güncelleme Giriş, Silme Giriş İşlemleri TH162 Vekil Bilgilerinin İletimi Onay,İptal

1. TH160 Vekil Bilgilerinin İletimi Giriş, Güncelleme Giriş, Silme Giriş İşlemleri TH162 Vekil Bilgilerinin İletimi Onay,İptal VEKİL BİLGİLERİ TANIMLAMA İŞLEMLERİ 1. TH160 Vekil Bilgilerinin İletimi Giriş, Güncelleme Giriş, Silme Giriş İşlemleri... 4 2. TH162 Vekil Bilgilerinin İletimi Onay,İptal... 7 3. RP366 Vekil Bilgi Rapru:...

Detaylı

Kısaca ; Servis Pozitif, firma tarafından kendisine sağlanmış kullanıcı girişleri yetkisi ile internet olan her platformdan sisteme giriş yapabilir.

Kısaca ; Servis Pozitif, firma tarafından kendisine sağlanmış kullanıcı girişleri yetkisi ile internet olan her platformdan sisteme giriş yapabilir. Kısaca ; Servis Pzitif; Teknik servis hizmeti sağlayan firmalar için bulut tabanlı geliştirilmiş özel yazılım çözümüdür. Kurulum gerektirmez, internet lan her nktadan erişim imkanı sağlar. Hizmet sağlayıcı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ Süre: 1 saat 40 dakika 22 Ocak 2014 Bnus 5 puan 1. (20 puan) a) Aşağıdaki kdların minimum Hamming uzaklıkları nedir? Bu iki farklı tür kdlamanın her biri kaç bitlik hatayı sezebilir?

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör İşlemleri Dsya ve Klasör nedir? Bilinen dsya uzantıları Yeni klasör luşturmak Dsya ve klasörleri yeniden isimlendirmek Dsya ve klasörleri silmek Windws gezgini ile dsya ve klasörleri yönetmek

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme Hızlı Kullanım Kılavuzu Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, Readiris TM 15'i kurmanıza ve başlamanıza yardımcı lmak içindir. Readiris TM 'in tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazılım ile birlikte

Detaylı

ENVISTA ARM API Bilgileri

ENVISTA ARM API Bilgileri ENVISTA ARM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, EnvistaARM nin izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli APIbilgilerini sunmaktır. Bu dküman, Argate Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti.

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

Metin Text Kutuları. Metin kutusu oluşturmak için <input> tagı kullanılır.

Metin Text Kutuları. Metin kutusu oluşturmak için <input> tagı kullanılır. Form İşlemleri Form Nedir? Şu ana kadar öğrendiğimiz konularda hep ziyaretçilere veri göstermeye veya bilgi vermeye çalıştık. Gerek metinlerle, gerekse liste veya resimlerle ziyaretçilere bilgi sunmayı

Detaylı

ö ş Ü ş ş ş ş ş ö ş ş ö ş ş ö Ş ö ş ş ö Ş ö ş Ş ş ş ş ö ş Ç Ç ö ş ş ö ö ş ö Ö Ç Ş ö ş ş ş ş ö Ü ö ş ş ö ş ö ö ö Ş ş ö Ç Ş ş ş Ç Ş Ş ö ş ş ş ş ş ş Ç ö ö ş ş ş Ö Ö ş ş ş ş ş ş ş Ç Ş ş ö ö şşş ö ş ş ş ş ö

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu

AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu AKADEMİK LMS Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Genel Bilgi ve Ders Aktivitelerine Erişim Öğrenci Kullanım Kılavuzu ÖNSÖZ Akademik LMS (ALMS), Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WINDOWS 7. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WINDOWS 7 İÇERİK Giriş Sürümler Windws u kişiselleştirmek Masaüstünü Görev çubuğunu Başlat menüsünü Dsya ve Klasör İşlemleri 2 Pencereler Arası Geçiş ve Byutlandırma Genel bilgiler Windws gezgini

Detaylı

Su-Sail 1* Eğitim Kitapçığı Yarışçılığa Başlangıç YARIŞÇILIĞA GİRİŞ

Su-Sail 1* Eğitim Kitapçığı Yarışçılığa Başlangıç YARIŞÇILIĞA GİRİŞ Su-Sail 1* Eğitim Kitapçığı Yarışçılığa Başlangıç YARIŞÇILIĞA GİRİŞ Yelken yarışlarında amaç, rüzgar ve deniz kşulları çerçevesinde labildiğince uygun rtada, labildiğince uygun yelken trimiyle seyir ederek

Detaylı

SAP PartnerEdge VAR Tarafından Verilen Destek Özel Şartları ve Koşulları ( VAR Tarafından Verilen Destek Modeli )

SAP PartnerEdge VAR Tarafından Verilen Destek Özel Şartları ve Koşulları ( VAR Tarafından Verilen Destek Modeli ) Tanımlar ve Yrumlar 1. Tanımlar SAP PartnerEdge VAR Tarafından Verilen Destek Özel Şartları ve Kşulları ( VAR Tarafından Verilen Destek Mdeli ) Özel Kd SAP tarafından değil de İş Ortağı, Desteklenen Sn

Detaylı

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri...

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... UZAKTAN YEDEKLEME İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Nktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... 5 ÖZEL PROJE ÖZELLĐKLERĐ... 5 DESTEK

Detaylı

EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI

EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI Yrd. Dç. Dr. Emre ÜNLÜ Bülent Ecevit Üniversitesi EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI Öğretilecek Beceri: Ev eşyalarının öğretimi Öğrenciler: Çalışmaya üç öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin

Detaylı

MEVITAS İŞLEMLERİ... 1 1. MEVITAS Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi Genel İlkeleri 1

MEVITAS İŞLEMLERİ... 1 1. MEVITAS Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi Genel İlkeleri 1 MEVİTAS İŞLEMLERİ İÇERİK MEVITAS İŞLEMLERİ... 1 1. MEVITAS Merkezi Elektrnik Veri İletim Tplama Analiz Sistemi Genel İlkeleri 1 2. MEVITAS YETKİLENDİRME İşlem Akışı... 2 A. MV20 MEVİTAS Yetkilendirme Giriş...

Detaylı

ONE Bilgi Sistemleri A.Ş., 18 yılı aşan tecrübesiyle muhtemel sorunlardan uzak durmanıza, taleplerinize çözüm olmaya birebir

ONE Bilgi Sistemleri A.Ş., 18 yılı aşan tecrübesiyle muhtemel sorunlardan uzak durmanıza, taleplerinize çözüm olmaya birebir ONE Bilgi Sistemleri A.Ş., 18 yılı aşan tecrübesiyle muhtemel sorunlardan uzak durmanıza, taleplerinize çözüm olmaya birebir Kurucu ikinci ortak da Siemens dünyasında çalışmaya başlıyor. Lorem ipsum sit

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

Microsoft Excel. Çalışma Alanı. Hızlı Erişim Çubuğu Sekmeler Başlık Formül Çubuğu. Ad Kutusu. Sütunlar. Satırlar. Hücre. Kaydırma Çubukları

Microsoft Excel. Çalışma Alanı. Hızlı Erişim Çubuğu Sekmeler Başlık Formül Çubuğu. Ad Kutusu. Sütunlar. Satırlar. Hücre. Kaydırma Çubukları Microsoft Excel Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

INHAND ROUTER LAR İÇİN PORT YÖNLENDİRME KILAVUZU

INHAND ROUTER LAR İÇİN PORT YÖNLENDİRME KILAVUZU INHAND ROUTER LAR İÇİN PORT YÖNLENDİRME KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel: +90 312

Detaylı

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK BAŞARILI BİR STRATEJİNİN İLK ADIMI Rbert Simns- HBS İşletme Prfesörü Bütün şirketler stratejilerini müşteri daklı lduğunu iddia eder ama müşter kelimesi yönetim terisinin en esnek

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

KILAVUZ İhraççı Temel Bilgiler Hisse Senetleri

KILAVUZ İhraççı Temel Bilgiler Hisse Senetleri KILAVUZ İhraççı Temel Bilgiler Hisse Senetleri Yayın Tarihi: 1128.1002.20132 Sürüm: 21.90 N:2/22 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM e ERİŞİM... 4 1. Elektrnik Sertifika İşlemleri... 4 2.

Detaylı

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır.

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır. Yazılımnet E-ticaret Sistemi Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dlayı e-ticaret sistemlerine lan ilgi arttırmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar giyim, elektrnik, kitap, cd ve benzeri

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 23.06.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 15. Yatırımcıların internet ve mbil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Analiz Bilgiden Daha Önemlidir

Analiz Bilgiden Daha Önemlidir Analiz Bilgiden Daha Önemlidir 1 ihalepro NEDİR ihalepro kamu ihalelerine giren firmaların rakipleri ve teklif verecekleri idareler hakkında anlık ve gerçek zamanlı bilgi ve analiz edinebilecekleri bir

Detaylı

Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Kanal Veri Kartı Eleman Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 06.10.2011 Dküman Değişim Takibi Tarih Versiyn Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 06.10.2011 1 Açelya Atilla

Detaylı

İŞ SIRALAMA. İş Sıralamanın Amaçları. İş Sıralama Türleri - 1. İş Sıralama. İş Sıralama Türleri - 2

İŞ SIRALAMA. İş Sıralamanın Amaçları. İş Sıralama Türleri - 1. İş Sıralama. İş Sıralama Türleri - 2 İş Sıralamanın Amaçları İŞ SIRALAMA İşleri zaman içinde işlemciye yerleştirmek Sistem hedeflerine uygun olarak: İşlemci verimi Cevap süresi (response time) Debi (throughput) 23 İş Sıralama İş Sıralama

Detaylı

BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları I

BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları I BTU 100 BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI Veri Tabanı Uygulamaları I 0 Veri Tabanı Uygulamaları I İÇİNDEKİLER 1.. VERİ TABANI UYGULAMALARI: MS ACCESS (1/2) 1.1. Veri Tabanı Nedir? 1.2. Veri Tabanı Yapısı ve Üzerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - MATEMATİK Adı ve Syadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ : 40

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI

BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI, Kurumların mevcut netwrk sistemlerinde hiçbir ayar yapmaya gerek duymadan (Tak Kullan) 5651 sayılı kanunda belirtilen internet suçlarını önlemeye yönelik larak lg yönetimi

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

Koç Holding A. Ş. 01.01.2012-31.03.2012. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş. 01.01.2012-31.03.2012. Ara Dönem Faaliyet Raporu Kç Hlding A. Ş. 01.01.2012-31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Rapru BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 10.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Tplantısında, İdare meclisi üye adedi 15 larak

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) Değerli Öğretim Elemanları, Üniversitemizin yeni Öğrenci İşleri Otmasyn sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri,

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

AKILLI GİYSİLER PROJESİ

AKILLI GİYSİLER PROJESİ AKILLI GİYSİLER PROJESİ Kullanıcı Kılavuzu Bu dkümanda Akıllı Giysiler uygulaması hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın çalıştırılması ve uygulanması ile ilgili detaylı içeriğe de ulaşabilirsiniz.

Detaylı

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için Üretim Çizelgeleme Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için işgörenin nerede, ne zaman gerekli olduğunun, gerekli faaliyetlerin zamanlamasının, üretime başlama ve üretimi tamamlama

Detaylı

CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi

CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara CBS ile Entegre Tedarik Sürekliliği Yönetimi Süleyman ER CBS ve Yük Tevzi Başmühendisi Osmangazi Elektrik Dağıtım A. Ş. Esri UC 2014 Demo

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları Bu derste neler öğreneceğiz? E-posta Nedir? Hangi amaçla kullanılır? Yararları nelerdir? Anında mesajlaşma yazılımı nedir? Anında mesajlaşma yazılımlarını

Detaylı

İÇERİK MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KLAVUZU

İÇERİK MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KLAVUZU FON İŞLEMLERİ İÇERİK 1. Yatırım Fnları İşlemleri Klavuzu... 3 2. Alım Satım İşlemi Parametre Tanımlama... 3 3. Aracı Kurum Banka Alım/Satım Bildirim İşlemleri... 6 4. Aracı Kurum Banka Alım/Satım İşlemleri

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Wake-On-Lan& LDCM Nedir?

Wake-On-Lan& LDCM Nedir? Wake-On-Lan& LDCM Nedir? Wake-On-Lan - Sıkça Sorulan Sorular Wake-On-LAN özelliği, Wake-On-LAN?ı destekleyen sistemlere, bir Wake-On-LAN paketi gönderip, sonra da müşteriye dosyaları yükleyerek veya müşteriden

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI WORD 2010 ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK. http://www.hasanakyurek.com

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI WORD 2010 ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK. http://www.hasanakyurek.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI WORD 2010 ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.cm İçerik 2 1. Genel bilgiler 2. Wrd ile neler yapabilirsiniz? 3. Wrd penceresinintanıtımı 4. Sekmelerin

Detaylı

4. PERSONEL HAREKETLĐLĐĞĐ - STAFF MOBILITY (ST)

4. PERSONEL HAREKETLĐLĐĞĐ - STAFF MOBILITY (ST) 4. PERSONEL HAREKETLĐLĐĞĐ - STAFF MOBILITY (ST) Persnel hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 faaliyete ayrılmaktadır. 1. Ders verme hareketliliği - Staff mbility fr teaching assignments (STA) 2.

Detaylı

Uygulama Muhasebe Parametreleri

Uygulama Muhasebe Parametreleri ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMA NOTLARI Yayın Tarihi 07/04/2005 Kategri [X] Çalışma Ürün Grubu [X] Fusin [X] Fusin Standard [X] Entegre W3 [X] Fusin Demirbaş [X] Fusin Standard Demirbaş [X] Entegre W3 Demirbaş

Detaylı

Anaokulu Bilgi ve İletişim Sistemi

Anaokulu Bilgi ve İletişim Sistemi Anaokulu Bilgi ve İletişim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu [Sürüm 1.0-23.12.2015] 1 İçindekiler Kurulum İşlemleri / İlk Kullanım...3 Hızlı başlangıç...4 Etkinlik planlama...5 Yemek Planlama...5 Servis Planlama...5

Detaylı

ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ

ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ Sezgen Mehmet, Demirtaşlı Murat (ULUSAL CAD A.S.) GĠRĠġ Özet Araç Takip Sistemi (ATS) sayesinde günümüzde

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II İçindekiler SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II... 1 1. SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ... 1 1.1. Sadeleştirme... 1 1.2. Katma Değer Analizi... 2 1.3. Bşluk ve Kpuklukları Giderme... 2 2. SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN BİR METODOLOJİ...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK ELEMANI (2.SEVİYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ECZACI yetkinlik klavuzu

ECZACI yetkinlik klavuzu ECZACI yetkinlik klavuzu T A N I M I İ Ş G E R E K L E R İ ( Ç a l ı ş a n P r f i l i ) İ Ş T A N I M I ( İ ş P r f i l i ) - Y E T K İ N L İ K L E R 2 POZİSYON Eczacı (Eczane Eczacısı) TANIMI Eczacılık

Detaylı

MERKEZ YAZILIM API Bilgileri

MERKEZ YAZILIM API Bilgileri MERKEZ YAZILIM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, Merkez yazılımın izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli API bilgilerini sunmaktır. Bu dküman, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

MERKEZ YAZILIM API Bilgileri

MERKEZ YAZILIM API Bilgileri MERKEZ YAZILIM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, Merkez yazılımın izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli API bilgilerini sunmaktır. Bu dküman, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

Toprak Veri Tabanı ve ÇEMobil-BGS nin Tanıtılması. Ahmet KÜÇÜKDÖNGÜL Mühendis (Orman Mühendisi)

Toprak Veri Tabanı ve ÇEMobil-BGS nin Tanıtılması. Ahmet KÜÇÜKDÖNGÜL Mühendis (Orman Mühendisi) Toprak Veri Tabanı ve ÇEMobil-BGS nin Tanıtılması Ahmet KÜÇÜKDÖNGÜL Mühendis (Orman Mühendisi) SUNUM PLANI Toprak Toprak Veritabanı Ulusal Toprak Veritabanı Çalışmaları:ÇEM-Toprak Veritabanı ÇEMobil :

Detaylı

Profesyonel Çözümler Sunar. Profesyonel Çözümler Sunar

Profesyonel Çözümler Sunar. Profesyonel Çözümler Sunar Reyhan, personel yönetimi, proje yönetimi, çözüm ortağı yönetimi, randevu ve iş takibi, rehber yönetimi amacıyla hazırlanmış bir web tabanlı uygulamadır. Kurum çalışanlarının iş takibini kolaylaştırmak,

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da!

Logsign Hotspot. Güvenli, izlenebilir, hızlı ve. bağlantısı için ihtiyacınız olan herşey Logsign Hotspot da! Logsign Hotspot Misafir Ağlar İçin Yeni Nesil Bütünleşik Erişim ve Analitik Çözümü Misafir ağların her geçen gün artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni nesil mimari ile tasarlanmış olan Logsign

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

Doğru tercihleri kariyersite de bulabilirsin. MomentSoft Bilişim Hizmetleri A. Ş. 2014

Doğru tercihleri kariyersite de bulabilirsin. MomentSoft Bilişim Hizmetleri A. Ş. 2014 Doğru tercihleri kariyersite de bulabilirsin 2014 İzlenecek yol Sistemi nasıl kullanıırm? 1 2 Üye ol Profil oluştur 3 Mobil ödeme yap 4 Puanına uygun tercih kriterlerini belirle 5 Tercih grubunu oluştur

Detaylı

OYUN GECESİ: YEMEK PİŞİRME GÜNÜ

OYUN GECESİ: YEMEK PİŞİRME GÜNÜ Okan Kleji larak çcuklarımızın ssyal, bilişsel ve fiziksel larak geliştiklerini gözlemleme şansını yakaladığımız bir dönemi bitirmenin heyecanı içerisindeyiz. Rehberlik Birimi larak bir dönem byunca her

Detaylı

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? SSS Üniversitelere Kazandırdıkları Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım / uluslararasılaşma

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

OHS Backoffice > Ana Görünüm. OHS Backoffice'de birden fazla otelinizi yönetebilirsiniz.

OHS Backoffice > Ana Görünüm. OHS Backoffice'de birden fazla otelinizi yönetebilirsiniz. OHS Backoffice > Ana Görünüm OHS Backoffice'de birden fazla otelinizi yönetebilirsiniz. OHS Backoffice > Otel Bilgileri Otel resmi iletişim, konum, kapasite bilgileri ve varsayılan dil, iç pazar para birimi

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 07 Mart 2011 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13/01/2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda mutabakatla

Detaylı