SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II"

Transkript

1 İçindekiler SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Sadeleştirme Katma Değer Analizi Bşluk ve Kpuklukları Giderme SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN BİR METODOLOJİ Hazırlık Süreç Değerlendirme (Mevcut Durumun Saptanması) Süreç Çözümleme (Analiz) Uygulama KRİTİK SÜREÇ BELİRLEME YAKLAŞIMLARI Tplam Etki Analizi Süreç Derecelendirme Yöntemi Ölçütlere Puan Vererek Seçme SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II 1. SÜREÇ İYİLEŞTİRME MODELLERİ 1.1. Sadeleştirme 1990 ların rtalarında çğu şirket radikal yeniden yapılanma mdelinin kullanılmasının birçk durumda ldukça riskli ve yıkıcı lduğuna karar vermiş, bunun üzerine yeniden yapılandırma uzmanları da daha az radikal mdeller geliştirmişlerdir. Bunlar arasında en ppüler lanlardan biri sadeleştirme mdelidir. Sadeleştirme mdeli, mevcut süreçlerin bir çğunda fazlalıklar lduğunu ve tekrarlanan faaliyetler içerdiğini varsayarak faaliyetlerin daha verimli duruma getirilmesi ile süreçlerin geliştirilebileceğine daklanmaktadır. Bu mdel, hem büyük ölçekli iş süreçlerinde hem de daha sınırlı alt süreçlerde kullanılmakla beraber, sürecin daha geniş bir bölümüne bakıldığında fazlalıklar daha iyi ayırt edilebileceği için büyük ölçekli süreçlerde daha etkin snuçlar vermektedir. Sadeleştirme mdelinin uygulanmasına, mevcut bir sürecin tüm alt süreçlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmesi ile başlanır. Daha snra; Faaliyetlerin gerçekten gerekli lup/lmadığı, Başka yerde bu kadar iyi elde edilemeyecek lan hangi bilginin bu faaliyetten elde edildiği, Alt sürecin bir engel teşkil edip/etmediği, İşlerin paralel gerçekleştirilip/gerçekleştirilmediği,

2 İşlerin gereksiz döngüler byunca ilerleyip/ilerlemediği Srgulanarak, gereksiz karmaşıklığa sahip bir akışı gösteren veya başka bir faaliyetin işini büyük ölçüde çğaltan faaliyet/faaliyetlerin yalınlaştırılması sağlanır. Bu yöntemde tasarım ekibi, her faaliyeti göz önünde bulundurduğu için esnek lmalıdır. Bir departmanın üyesi, bir faaliyetin özellikleri lduğunu veya başka bir departman yerine kendi departman üyeleri tarafından yapılmasının gerektiğini söyleyebilir. Bu iddialar dikkatle ele alınmalı, mdelin amacının faaliyetleri eksilterek sadeleştirme sağladığı unutulmadan süreç açısından en dğru karar verilmelidir Katma Değer Analizi Katma değer analizi, bir süreç, alt süreç veya faaliyete sürecin çıktısını kullanan müşteri perspektifinden bakmaktır. Bu yöntem, bazı zamanlarda işleri bu bakış açısını göz önüne almadan yapan departman için çk aydınlatıcı labilir. İdeal lan bu yaklaşımın şirketin yalnız dış müşterileri değil iç müşterileri açısından da benimsenmesidir. Bu mdelin bakış açısı çerçevesinde değer sağlayan yaklaşımlar şunlardır: Müşteri, süreç veya faaliyet için para öder dlayısıyla bunun karşılığını almak ister. Süreç veya faaliyetler, bir ürün veya hizmeti katma değer sağlama yönünde fiziksel larak değiştirmektedir. Süreç veya faaliyet her zaman aynı çıktıları sağlar. Snuç larak katma değer analizi, sürecin gözden geçirilmesinde güçlü bir yöntemdir ve çğu kez müşteriler için değeri lmayan departman faaliyetlerini belirlemektedir. Bazı durumlarda değer sağlamayan faaliyetlerin etkinleştirilmesi bazı durumlarda da elenmesi sağlanır Bşluk ve Kpuklukları Giderme Bu mdel ilk larak 1990 yılında yayımlanan Imprving Perfrmace: Managing the White Space n the Organizatin Chart isimli kitapta, Rummler ve Branche tarafından öne sürülmüştür. Rummler ve Brache, süreçlerdeki temel prblemlerin çğunun, iş adımları arasındaki işletişim bzukluğundan kaynaklandığını rtaya kymuşlardır. Örneğin; imalatın üretim maliyetlerini azaltacak değişiklikler yapması ve bu sırada değişikliklerin müşteriler tarafından nasıl değerlendirileceğinin göz ardı edilmesi satış ekibini zr durumda bırakacaktır. Bu yöntemde, sürecin geliştirilmesi için yllar aranmaya başlamadan önce mevcut sürecin nasıl gerçekleştirildiğinin dikkatlice analiz edilmesi üzerinde durulmakta, yöneticilere ve tasarım ekiplerine bir süreç akışının departman veya fnksiynel grup çizgisi ile nerede kesiştiğinin görülmesini klaylaştıracak bir yl sağlanmaktadır. Diğer taraftan Rummler ve Brache, yöneticilerin faaliyet snuçlarını değerlendirirken kullandıkları hedeflerin ve ölçümlerin birbirleri ile tutarlı lması üzerinde önemle durmaktadırlar. Bu yüzden süreçlerin yönetiminde lduğu kadar süreçlerin kendilerinden de kpukluklar bulmaktadırlar. Bşluklar ve kpukluklar yöntemi, sadeleştirmeyi ve katma değer analizinin bazı unsurlarını açıkça içermektedir. Diğer taraftan herkesi faaliyetler üzerinde daklandırdığı için daha fazlasını içerdiği de söylenebilir.

3 2. SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN BİR METODOLOJİ 1 Bu yöntembilimin aşamaları şöyledir: Hazırlık: Süreçlerin belirlenmesi, sahip atanması. Süreçlerin tanımlanması. İyileştirilecek sürece veya süreçlere karar verilmesi. İyileştirme ekiplerinin luşturulması. 1.Aşama: Sürecin mevcut durumunun saptanması. Süreç haritasının çizilmesi. Ölçümlerin yapılması ve yazılması. Harita ve ölçümlerin incelenmesi. Sürecin derecelendirilmesi. İyileştirilecek srunlu alanlara karar verilmesi. 2.Aşama (Süreç Çözümleme): Srunların kökenlerinin tespiti. İyileştirilme seçeneklerinin belirlenmesi. En uygun seçeneğin seçilmesi. 3.Aşama (Uygulama): İyileştirmenin pilt larak uygulanması. Ölçme, değerlendirme. Gerekiyrsa yeniden iyileştirme. Yaygınlaştırma. İyileştirme süreci şemasal larak Şekil de gösterilmiştir. Hazırlık Süreç Değerlendirme Süreç Çözümleme (Analiz) Uygulama Şekil 1. Süreç İyileştirme Döngüsü. 1.Hazırlık Hazırlık aşamasında, daha önce kuruluş süreç yönetimi ile ilgili hiçbir şey yapmadıysa öncelikle süreçlerini belirlemeli, tanımlanmalı; Süreç Yönetimi Kurulu (SYK) luşturmalı ve iyileştirilecek kritik süreci seçmelidir Ekiplerin luşturulması, Süreç İyileştirme Ekibindeki kişiler süreç yönetimi ve iyileştirme eğitimleri almadılarsa öncelikle ekibe bu eğitim verilmelidir Taslak süreç haritası luşturma, 2. Süreç Değerlendirme (Mevcut Durumun Saptanması) Bu aşamada sürecin mevcut durumu saptanacak, ftğrafı çekilecektir. Mevcut durum derken; süreç nasıl çalışıyr, ayrıntılı akış, ölçümler, srunlar, aksaklıklar nerede, kaç kişi çalışıyr, alet araç sistem kullanılıyr mu, bunlarda bir srun var mı, süreci uzatan, geciktiren unsurlar, sürecin iyi çalışması aksatan unsurlar vb. kastediliyr. 1 Metdlji yöntembilim demek (Mett=Yöntem). Anlamı, yöntemler ve teknikler bütünü.

4 2.1. Müşterilerle görüşmeler ve önem-perfrmans matrisi: İlk yapılması gereken işlerden biri, ele alınan sürecin müşterileriyle görüşülmesidir. Müşteri, dış veya iç müşteri labilir. Satış süreci ise dış müşteri; satın alma süreci ise iç müşteri lacaktır. Bu görüşmede süreç müşterilerine srulabilecek srulara şöyle örnekler verilebilir: Bu sürecin çıktılarıyla ilgili beklentileriniz nelerdir? Çıktının hangi özellikleri size göre önemlidir? (görünüm, hatasızlık, zamanlama vb.) Bu nitelikler sizin için ne kadar önemlidir? 1-10 üzerinden puan veriniz. Mevcut durumda bu özelliklerle ilgili perfrmansımıza 1-10 arasında kaç puan verirsiniz? Bu niteliklerden öncelikle iyileştirilmesi gerekenler sizce nelerdir? Bu nitelikleri daha iyi sağlayan, gerçekleştiren kurumlar biliyr musunuz? Sürecin müşterilerinden önem arz eden süreç çıktı özellikleri (nitelikleri) ile ilgili larak 2. ve 3.srularla tplanan Önem ve Perfrmans yanıtları aşağıdaki şekildeki matrise yerleştirilir. Bu şekilde acil larak iyileştirilmesi gereken-önemi en yüksek, buna karşılık perfrmansı en düşüknitelikler rtaya çıkar. Örneğin, faturalama sürecinden rahatsız lan müşterilerin önemli buldukları nitelikler Anlaşılmaz (kunaksız) lması, Zamanında gelmemesi, Kağıdın kötülüğü ve Zaman zaman hata içermesidir. Müşterilerin bu niteliklere verdikleri önem ve perfrmans puanlarının rtalamalarını matrise işlenir. Perfrmans 10 Ortalama 4,25 1 X Kağıt kötü X Geç geliyr 1 6 Ortalama X Okunaksız X Hatalı Şekil 2. Faturalama süreci çıktısıyla ilgili önem-perfrmans matrisi. Matrisin en sağ alt dikdörtgen içine düşen süreç çıktısı nitelikleri, öncelikle ele alınması gereken, öncelikle düzeltilmesi gereken özelliklerdir. Çünkü müşteri tarafından bu nitelikler önemli bulunmakta, üstelik yine müşteri tarafından kuruluş bu nitelik bakımından zayıf bulunmaktadır Süreç katılımcılarıyla görüşmeler: Müşterinin görüşlerini alıp önem-perfrmans matrisini luşturduktan snra sıra süreçte yer alan, yani süreçte çalışan süreç katılımcısı dediğimiz kişilerle görüşmeler yapmaya gelir. Süreç katılımcılarıyla yapılan görüşme ile Süreç haritasını ayrıntılı ve sn haline getirmek için, Şu andaki süreç perfrmansını saptamak için, Süreçte yaşanan srunları belirlemek için, Yakında sürece gelecek stratejik değişiklikler varsa bunları öğrenmek için. Süreç seviyesinde eksikliklerin tespit edilmesi için; eksik ya da yetersiz girdi ve çıktıların lup lmadığı, iş akışlarındaki kpukluklar, iş adımlarının varlığı srgulanır. Önem 10

5 Sürecin üzerinden tüm ayrıntılarıyla geçeceğimiz adım burasıdır. Akış kadar, yapılan işlerin süresi, hata ya da dğruluk ranları, srunların nerede lduğu, prblemlerin neden kaynaklandığı gibi hassas srular burada srulacaktır. Bu görüşmede süreç katılımcılarına srulabilecek srulara şöyle örnekler verilebilir: Bu adımda neler yaptığınızı ayrıntılı larak anlatır mısınız? Ve bunları kaç kişi yapıyr? Bu adımı (ya da alt süreci) tamamlamak için hangi girdiler ve kaynaklar gerekiyr? Bunları kimler sağlıyr? Bu adımı (ya da alt süreç) hangi çıktıları üretir? Bunlar nereye (hangi bölüme/birime) gider? Girdiler, etkinlikler, çıktılarla ilgili larak her hangi bir şeyleri ölçüyr musunuz? Hangi göstergelerle ölçüyrsunuz? Ölçülüyrsa, mevcut perfrmans nedir? Ölçülmüyrsa yaklaşık larak bunların değerleri kaçtır? Bu iş için kullandığınız sistemler, yazılımlar nelerdir? Bunlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu adımda (süreçte) karşılaşılan srunlar nelerdir? Bu adımın perfrmansını artırmak için önerileriniz nelerdir? Bu adımı (süreci) iyileştirmeyi engelleyecek veya zrlayacak unsurlar var mı? Tüm bu srgulamalarda tespit edilen bulgular Süreç Geliştirme Tablsuna (Tabl1) kaydedilir. Tabl 1. Süreç Geliştirme Tablsu Örneği. Eksikliğin Yeri Eksikliğin Tanımı Mevcut Durum Eksikliğin Geliştirilmesi Fırsatı Üretimin satış taleplerini gerçekleştirememesi Eleman alma sürecinin uzunluğu Satış tahminlerindeki yanlış öngörü Üretimin srunu kapasite Adayların tüm kademelerle görüştürülmesi ve rtak zamanların bulunmasında sıkıntı Üretim ve satış birimleri arasındaki ilişki kpuk Satış tahminleri bayilerden bağımsız yapılıyr Seçmeyerleştirme tplam 2 ay Satış tahminleri yapılırken üretim bölümünün ve bayilerin de görüşü alınmalıdır. Prje Hedefi Üzerine Etkisi Yüksek Yıllık satış tahminlerine paralel kapasite ve üretim planlaması yapılmalıdır. 1 aya indirilebilir Orta Faaliyet seviyesinde irdelenmesi ve daha snra süreç tasarımında dikkate alınması gereken temel nktalar ise şunlardır: Faaliyetin nasıl gerçekleştirildiği: Faaliyetler iş gücü, yazılım ya da her ikisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Her bir durum mevcut sürecin anlaşılması ve yeni süreç tasarımının ayrıntısı açısından önemlidir. Faaliyet sırasında alınan kararlar: Faaliyetler bazı karar nktalarına bağlı larak farklı durumlarda dallara ayrılır ve farklı yllar izler. Bu karar nktalarının yeri ve bunlara bağlı izlenecek yllar süreçlerin aksayan tıkanan ya da verimsizlik yaşanan yerlerine işaret edebilir. Kurallar: karar almak için kullanılan geçerli kuralların listesi sürecin aksamadan ilerlemesi açısından önceden tanımlanmalıdır. Bunların tanımlı lup lmadığı, tanımlı ise uygun kurallar lup lmadığı irdelenmelidir.

6 Hedefler: faaliyetlere ait özel hedeflere ve bu hedeflerin takibinde kullanılarak göstergelerin tespiti mevcut sürecin parçası lan faaliyetlerin etkinliğinin analizi için önemli bir veri kaynağıdır. 3. Süreç Çözümleme (Analiz) Bu aşamada, bir önceki aşamada mevcut durumu, srunları ve iyileştirilmesi gereken özellikleri belirlenmiş sürecin srunlarının nerelerden, neden kaynaklandığı araştırılır. Diğer bir deyişle, srunların kök sebepleri araştırılır İyileştirilecek Süreçlerin Seçimi: Tüm şirket süreçlerinin aynı zamanda iyileştirilmesi gerekli lmadığı gibi fayda-maliyet analizi açısından da uygun değildir. Bunun için de iyileştirilecek süreçlerin seçimine ihtiyaç vardır. Bu nkta iki önemli süreç kavramı rtaya çıkmaktadır: Kilit ve Kritik Süreçlerdir. Kilit süreçler, dış müşteri memnuniyetini sağlamak için gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili lan ve stratejiler üzerinde etkisi yüksek lan süreçlerdir. Kritik süreçler ise kilit süreçler içinde iyileştirme gereksinimi fazla lan, yani strateji ve hedeflere ulaşmak amacıyla öncelikli iyileştirilmesi gerekli süreçlerdir. İyileştirilecek süreçlerin seçimi için tanımlanan en yaygın yaklaşım Tplam Etki Analizi, en kapsamlı lanı ise Analitik Hiyerarşi yöntemidir. Diğer bir yöntem ise Süreç Derecelendirme Yöntemi dir. Kritik süreç seçimi için çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir; ancak pratik lan üst yöneticilerin kritik sürecin hangisi lduğunu zaten biliyr lmaları ve bir tplantıyla bunu açıklığa kavuşturmaları ve seçmeleridir. Şu belirtilerden bir ya da birkaçını gösteren süreç, iyileştirilmesi gereken süreçtir: İç, dış müşteri şikayetleri, yakınmalarının lması, Yüksek süreç maliyetleri, Sürecin tamamlanmasının çk zaman alıyr lması, Başkalarına bakıldığında sürecin daha iyi yürütülmesinin daha iyi ylları lduğunun görülüyr, biliniyr lması, Yeni teknljilerin çıkmış lması, 3.2. Kıyaslama ve hedef kyma: Kıyaslama, herhangi bir şeyin ölçümünde kullanılabilecek bir referans nktasıdır. Kıyaslama bize hem başkalarından süreç adımlarıyla ilgili fikir, ilham almamızı sağlar, hem de iyileştirmeye çalıştığımız sürece hedef kyarken yardımcı lur. Kıyaslamada aynı ya da benzer süreci çalıştıran başka kuruluşların süreç ölçüm snuçlarına ve sürecin adımlarına bakılır, hangi adımları yürüterek süreci çalıştırıyrlar. Örneğin, kuruluşunuz şikâyeti 10 günde çözüyrsa, ama benzer iş kllarında 5 günde çözülüyrsa bu acilen bakılması gereken bir süreçtir. Kıyaslama aynı iş klundaki kuruluşlarla yapılabileceği gibi farklı işkllarında aynı/benzer süreci işletenlerle de yapılabilir. Şikâyet çözme süremiz 10 gün ise ve bunu iyileştirme gereğini-gördüysek bile, kıyaslama yapmaz ve başkalarına bakmazsak bunun için nasıl bir hedef kyacağımızı bilemeyiz. Başkalarının 5 günde çözdüğünü bilirsek, hedefimizi 5 günde yapabiliriz, daha iddialı lup 3 gün de yapabiliriz Srunların kök sebeplerinin irdelenmesi: Kıyaslama ile sürecimiz için adımları ve hedef kymamıza yarayacak sayısal değerleri öğrendikten snra, sürecin ilk aşamada tespit edilmiş lan srunlarının kök sebeplerini irdelemeliyiz. Bu adımda, sruna katkısı labilecek kişi, kşul, kural, durum, sistem, bilgi-beceri eksikliği Beyin Fırtınası, Balık Kılçığı şeması ile irdelenmeli, bunlardan hangilerinin sruna en sıklıkla neden lduğunu tespit için çetele tutarak gözlem ve snra Paret Şeması kullanılması uygun lacaktır Süreç haritasının incelenmesi: Çözüm seçeneklerini luşturmaya geçmeden önce yapılması gereken bir iş de şudur: İncelenmekte lan sürecin haritası ve/veya akış şeması alınıp incelenmelidir. İncelemede srulacak belli başlı srular, bakılacak nktalar şunlardır: Tekrarlayan

7 işler var mı? İki bölüm/birim arasında pin pn tpu gibi gidip gelen işler/çıktılar göze çarpıyr? (Neden sürekli gidip geliyr?), işlerin süreleri, hata ranları nedir?, en çk hata ve gecikme nerede ve neden? Katma değer yaratmayan adımlar var mı? 3.5. Çözüm seçenekleri: Burada yine beyin fırtınası kullanılarak mevcut srun ya da srunları çözmek için çalışmalar yapılır, fikirler rtaya knur. Kıyaslama çalışmasında öğrenilmiş ve eldeki kuruluşa uygulanabilecek bir çözüm varsa, nun da alınması ya da uyarlanması düşünülebilir. Çğu kez, Süreç İyileştirme Ekibi nin aklına birden fazla çözüm gelebilir. Burada tek seçenek sunmamaya özellikle dikkat etmek gerekir. Birden fazla seçenek arasında seçim yapmak için de Karar Tablsu kullanılabilir. Tablnun satırları çözüm seçeneklerini, sütunları şirket yönetiminin karar vermede dikkate aldığı ölçütleri ve bunların ağırlıklarını gösterir. Örneğin, üç çözüm seçeneğinin lduğu durumda yönetim için karar vermede önemli ölçütler; Çözümün srunu çözme kapasitesi; %50 önemli lsun. Maliyet; %20 önemli lsun. Gerçekleştirilebilirlik; %30 önemli lsun. Bu örneğe göre hazırlanacak Karar Tablsu aşağıdaki tablda verilmiştir. Tplamda en yüksek ağırlıklı puanı almış lan Çözüm 1 seçilecek gibi gözükmektedir. Tabl 2. Karar Tablsu. Yönetimin Karar Ölçütleri Srunları Çözmesi Maliyet Yapılabilirlik TOPLAM Ölçütün Ağırlığı 0,50 0,30 0,20 %100 Çözüm ,5 Çözüm ,6 Çözüm , Benimsetmek: Benimsetme, iyileştirme çalışmalarıyla rtaya knan çözümün, fikrin, kişilere inandırılması, kabul ettirilmesi ya da satılmasıdır. Değişim yönetimi denen yaklaşım burada prfesynelce uygulanmalıdır. 4. Uygulama Süreçte nelerin nasıl iyileştirileceğine karar verildiğine göre artık bu aşamada iyileştirme hayata geçirilecektir. Bu aşamanın amacı, yeni sürecin uygulanması için gerekli lan yeri ve kaynakları sağlamak, iş tanımlarını luşturmak, çalışanları eğitmek, yönetim sistemlerini kurmak ve yazılım sistemlerini devreye alarak test etmektir. Tüm çalışanları ilgilendiren bir süreç, eğer yapılabiliyrsa, önce bir bölümde pilt çalışmayla denenip, bir süre bu şekilde çalışıp, süreç perfrmans snuçları alıp, snuçların hedeflere uygun lduğu görüldüğünde tüm kuruluşa yaygınlaştırılır. Ya da birden çk şubesi lan bir kuruluşun örneğin bir bankanın bir şubesinde pilt çalışma yapılıp, ölçme snuçlarına bakıp, tatminkârsa diğer şubelere yeni süreç yaygınlaştırılır. Tüm bu bahsi geçenler için elbette bir Uygulama Planı yapılmalı ve prje yönetimi metdljisi ile ele alınıp hayata geçirilmelidir. Uygulama Planında şunlar lacaktır: Pilt çalışma yapılacaksa bununla ilgili açıklamalar: Hangi bölüm, kimler, ne kadar süre, yaygınlaştırmaya ne zaman, nasıl geçilecek? Pilt çalışma planında ya da kuruluşun tümüne yaygınlaştırma planında lması gerekenler: Srunlar nelerdir? Çözüm bu srunlara nasıl çözüm getiriyr?

8 Mevcut ölçümler neydi? Hedeflenen nedir? Bu müşteriyi nasıl etkileyecek? Yeni süreç haritası, Süreç göstergeleri, Gerekiyrsa yeni ya da değişmiş yönetmelik talimatlar, Bu süreçlerle ilgili kişilere verilecek eğitimler, Zaman planı, Gerekiyrsa yeni sistem kuruluşları ve bununla ilgili eğitimler, zaman planı vb. 3. KRİTİK SÜREÇ BELİRLEME YAKLAŞIMLARI Süreç Yönetimi yapmaya başlamış bir kuruluş süreçlerini belirleyip tanımladıktan snra, kritik sürecini ya da süreçlerini seçmelidir. Bunların çk fazla lması kuruluşun gerçekten çk kötü durumda lduğunu gösterir. Bu kısımda bu amaçla kullanılan yaklaşımlar anlatılacaktır Tplam Etki Analizi Tplam Etki Analizi yönteminde öncelikle kritik başarı faktörleri belirlenir. Kritik Başarı Faktörleri (KBF), strateji ve süreçler arasında ilişki kurulmasını sağlayan unsurlardır. Kilit süreçlerin kritik başarı faktörlerine etkisi bir ölçek üzerinde tanımlanan etki matrisi ile rtaya knabilir (Tabl 3). Burada her bir sürecin her bir kritik başarı faktörü ile ilişkisi değerlendirilerek puanlanır ve süreç bazında kritik başarı faktörleri üzerine etki tplamı rtaya çıkarılır. Tabl 3. Kilit Süreçlerin Kritik Başarı Faktörlerine Etkisi. Kritik Başarı Faktörleri Kilit Süreçler KBF 1 KBF 2 KBF n Tplam Etki A B 4 4 E : Zayıf, 2:Orta, 3:Etkili, 4:Oldukça Etkili Daha snra kilit süreçlerin iyileştirme gereksinimlerinin byutunu rtaya kymak üzere kilit süreçlerin mevcut durum ile hedeflendiği durum arasındaki fark tespit edilir (Tabl 4). Burada önemli lan nkta, mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki farkı analiz etmede benzer değerlendirme ölçeğinin kullanılmasıdır. Tabl 4. Kilit Süreçlerin Gelişme İhtiyacının Belirlenmesi. Mevcut Durum Kilit Süreçler Hedef Fark A 4 2 B 4 2 E 4 3 1: Zayıf, 2:Rekabet Edebilir Değil, 3:Rekabet Edilebilir, 4:Mükemmel Sn adımda ise kilit süreçlerin kritik başarı faktörleri üzerindeki tplam etkisi ile geliştirme gereksinimi bir matris üzerinde knumlandırılarak, tplam etkinin ve geliştirme gereksiniminin yüksek lduğu ana tabl belirlenir (Tabl 5). Bu alanda yer alan süreçler kritik yani iyileştirme gereksinimi açısından önceliklendirilmiş süreçler larak tanımlanır. Bu alanın seçimi tamamen şirketlerin önceliği ve iyileştirme alanlarının seçimindeki değerlendirmesine bağlıdır.

9 Tplam Etki Tabl 5. Kritik (İyileştirilecek) Süreçlerin Seçimi. 11 E A B Geliştirme İhtiyacı 3.2. Süreç Derecelendirme Yöntemi Süreçlerin yönetilebilmesi için ölçülebilir lmaları gereklidir. Süreç perfrmans göstergelerini belirlerken iki byut dikkate alınmalıdır: Etkililik (effectiveness): Sürecin müşteri isteklerine uygun çıktı sağlama yeteneği. Dğru iş yapmak. Verimlilik (efficiency): Süreç için gerekli kaynakların dğru kullanımı. İşi dğru yapmak (az maliyetli iş yapmak). Bu iki byutu da dikkate alacak şekilde süreç perfrmans göstergeleri belirlenmelidir. Sürecin etkililik ve verimlilik durumuna göre değerlendirilmesi snunda sürece, Şekil 3 te gösterildiği gibi, 5 dereceden birisi atanıyr: Çk Sağlıksız, Vasat, Dengeli, Sağlıklı, En iyi (örnek süreç).

10 Verimlilik (Sürecin iç perfrmans) Sınıfının en iyisi, hemen hemen hiç hatalı çıktı yk. En iyi (1) Temel iyileştirmeler yapılmış. Değişikliklere cevap verebiliyr. Sağlıklı (2) Süreç verimli ve önemli bir perasyn srunu yk. Dengeli (3) Sürecin ele alınması gereken bazı perasynel srunları var. Vasat (4) Sürecin acilen ele alınması gereken çk temel maliyet ve verimlilik srunları var. Çk sağlıksız (5) Sürecin çıktıları, pek çk önemli alanda müşteri beklentilerini karşılamıyr. Sürecin çıktıları, müşterinin temel beklentilerini karşılıyr. Etkililik Müşterinin perfrmansımızı değerlendirmesi Sürecin çıktıları, müşterinin tüm beklentilerini karşılıyr veya aşıyr. Şekil 3. Süreç Derecelendirme Tablsu. Kuruluş için önemli, ama derecesi düşük, yani acilen iyileştirilmesi gerekli sürece kritik süreç denir. Fakat kuruluşta hiç süreç ölçme yapılmıyrsa bu tabldaki verimlilik, etkililik seçeneklerine ne cevap verileceği klay bilinemeyebilir Ölçütlere Göre Seçme Bu yaklaşımda ise belirlenen çeşitli ölçütlere göre süreçler değerlendirilerek puanlanır ve kritik süreç veya süreçler seçilir. Öncelikle bu kriterlere göre bir Süreç Seçme Matrisi luşturulur. Üst yöneyim ya da Süreç Yönetimi Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeye göre, tüm süreçler belirli bir puan aralığına uygun larak puanlanır. Süreçlerin tplam puanları üzerinden de kritik süreçler seçilir. Örneğin, Tabl 6 da verilen örneğe göre, kritik süreç aşağıda verilen ölçütlere (kriterlere) göre seçilebilir: Müşteriye etkisi: Müşteri için ne kadar önemli? Değiştirilebilirlik durumu: Bu süreç değiştirilebilir mi? Yasal zrunluluklar vb. engelliyr labilir. Perfrmansı: Şekil deki derecesi labilir. İşe etkisi: Süreç, iş için ne kadar önemli? Kaynak durumu: Bu süreci iyileştirecek kaynaklar var mı?

11 Süreç Adı Yeni gelenlere eğitim Müşteri Şikayetleri Yönetimi Müşteriye Etkisi Tabl 6. Kritik Süreç Seçme Matrisi örneği. Değiştirilebilirlik Derecesi İşe Etkisi (5: En klay) Kaynak durumu TOPLAM Faturalama Satış için yeni yazılım Bu yaklaşımı kullanarak yapılacak seçimde kullanılacak kriterler şöyle de labilir: Maliyet tasarruf ptansiyeli, Müşteri şikayetlerinin kaynağı, İyileştirme fırsatı, Değişme klaylığı, Kadrnun endişe kaynağı, Süreç Yeni müşteri hesapları Başvuranların kredi geçmişlerini değerlendirme Kredi başvurularını naylama Maliyet tasarruf ptansiyeli Tabl 7. Kritik Süreç Seçme Matrisi örneği. Müşteri İyileştirme Değişme şikayetlerinin fırsatı klaylığı kaynağı Kadrnun endişe kaynağı TOPLAM Kaynaklar 1. Filiz Eyübğlu, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme, Sistem Yayıncılık, Arzu Akçal Aras, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, KalDer, Harvard Business Schl Pres, İş Süreçlerini İyileştirmek, Optimist Yayınları, 2010.

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi 1. Gün: 31 Ağusts 2015, Pazartesi Günün knusu: Gürültü Eylem Planlama Gürültü Eylem Planları 1. Bölüm: Arka Plan 09:00 09:30 09:30 09:45 Açılış ve Hşgeldiniz : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gürültü

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı Dök. No: AUZEF-SS-1.2-11 Yayın Tarihi:30.12.2015 Rev No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ İÜ AUZEF süreçlerinin kalite, verimlik ve etkinliğini arttırmak için yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarında

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Belediyelerde Süreç Yönetimi

Belediyelerde Süreç Yönetimi Belediyelerde Süreç Yönetimi Taner ERASLAN İç Denetçi Teraslan76@gmail.cm https://facebk.cm/mevzuatdktru/ "Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kntrl edemez, kntrl edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz" Peter DRUCKER

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

Üçüncü Kitapta Neler Var?

Üçüncü Kitapta Neler Var? Üçüncü Kitapta Neler Var?. Kümeler 7 0. Kartezyen çarpım - Bağıntı 4. Fnksiynlar 4 74 4. İşlem 7 84. Mdüler Aritmetik 8 00 6. Plinmlar 0 0 7. İkinci Dereceden Denklemler 6 8. Eşitsizlikler 7 6 9. Parabl

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır.

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır. Bilgiye ulaşmanın farklı ylları vardır. Gelenekler Otriteler Bireysel deneyimler Dğa üstü güçler Tüm bu kaynaklar güvenilir ve geçerli bilgi vermekten çk uzaktır. Güvenilir ve geçerli bilgi üretmenin ylu

Detaylı

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı MODÜL 3 4./5. SINIFLAR Dç. Dr. Feza ORHAN Elif POLAT Defne YABAŞ Tuba UĞRAŞ 2011 Bilgi Benim İşim Etkinliği Mdül 3-4./5. Sınıflar 2 Bilgi

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri

Etkili Sunum Teknikleri Giriş Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir. İletişim tüm öğretim faaliyetlerinin temelini luşturur. Etkili Sunum Teknikleri Düşünceleriniz ve siz, iletişim kurabilme yeteneğinize

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

Panik Atak ve Panik Bozukluk

Panik Atak ve Panik Bozukluk Panik Atak ve Panik Bzukluk Panik ve kaygı her türlü insanı yaşamının herhangi bir döneminde etkileyebilir. Araştırmalara göre her 30 kişiden biri hayatının bir döneminde ciddi panik atak srunu yaşayabilir.

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Ptansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Prgramı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da prje kapsamında Online Satış

Detaylı

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi ERP NEDİR CMS, CM, PM, BI Yönetimleri Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@htmail.cm 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi Günümüzün hızlı ve dinamik iş rtamında şirketlerin en değerli varlıklarının başında çalışan

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 12. HAFTA: YAZILIM BAKIMI Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden snra bakım (maintenance)

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta!

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta! OSt@cı TÜRKİYE FİNANS BÜLTENİ 5. Sayı Ocak-Şubat-Mart 2014 TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA FIRSATLARI! HUGIN PROFILO VERA GİB Onaylı yazar kasa cihazları ile uyumlu uygulaması Türkiye Finans ta! 1 Ekim 2013

Detaylı

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN 65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Klu Ayrılmış Oturum Raprları 1.GÜN Tarih : 03.03.2016 Raprtörler : Cemre Çelebi Ömer Gürlek Açılış-Tanışma IFMSA/SCOME Tanıtımı Müfredat Dışı Eğitim (Nn-Frmal

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşaklar Altı Sigma Sistemi içerisindeki metdlji uygulayıcıları, prblem çözme uzmanları ve mükemmel

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking )

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) Yrd.Dç.Dr. Emrah ACAR 1 Ocak 2009 (Rev.18. 02/01/2009) 1. NEDİR? Benchmarking sözcüğüne yerli kaynaklarda kıyaslama, örnek edinme/alma, nirengileme gibi

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

Türkiye Finans POS Bülteni

Türkiye Finans POS Bülteni Türkiye Finans POS Bülteni Uyumlu Avantajlı Süper İkili Türkiye Finans POS uygulaması ile uyumlu yazar kasa POS cihazınızı şimdi alın, işletmenize özel avantajlardan yararlanın! GİB naylı birçk marka ve

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

ENVISTA ARM API Bilgileri

ENVISTA ARM API Bilgileri ENVISTA ARM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, EnvistaARM nin izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli APIbilgilerini sunmaktır. Bu dküman, Argate Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti.

Detaylı

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu FM561 Optelektrnik Işığın Mdülasynu Pasif ptelektrnik elemanlar Çeyrek Dalga Plakası Yarım Dalga Plakası Tarım Dalga Plakası Işığın Mdülasynu lektr-ptik mdülasyn» Pckel tkisi» Kerr tkisi Akust-Optik mdülasyn

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME Staj başvurusu için ve kntenjan yerleştirmeleri snrasında yapılacakların tanıtımı Staj Rehberi dsyasında ayrıntılı anlatılmaktadır. Stajlar ile ilgili SHGM tarafından

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz. Örme Knfeksiyn Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Prjesi (16.Ur-Ge.029) Üretim Öncesi Süreçler ve Mdelhanede Verimlilik Optimizasynu Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme Adı: Örme Knfeksiyn

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

UÜ-SK KALİTE İYİLEŞTİRME PLANI

UÜ-SK KALİTE İYİLEŞTİRME PLANI 1/6 1. Amaç: Bu plan UÜ-SK nın stratejik planı doğrultusunda sunduğu hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla kurumsal performansın ölçülmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi için bir sistematik

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - MATEMATİK Adı ve Syadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ : 40

Detaylı

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ Yönetim Kurulu nun 10 Haziran 2013 tarihli tplantısında görüşülerek naylanmış ve yürürlüğe

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK BAŞARILI BİR STRATEJİNİN İLK ADIMI Rbert Simns- HBS İşletme Prfesörü Bütün şirketler stratejilerini müşteri daklı lduğunu iddia eder ama müşter kelimesi yönetim terisinin en esnek

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ FİNAL SINAVI DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. ENGİN UĞUR

İŞLETME YÖNETİMİ FİNAL SINAVI DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. ENGİN UĞUR 1 İŞLETME YÖNETİMİ FİNAL SINAVI DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. ENGİN UĞUR 1. LİDERLİK ve YÖNETİCİLİK Lider ;enerjisi, girişim yeteneği, düşünüş özgürlüğü, yaratıcılık gücü adalet duygusu, nitelikleriyle ayrıcalıklı

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 Risk İzleme Süreci 2/29 Risk izleme süreci, planlanan bütün risk yönetim faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirildiğini güvence altına almak

Detaylı

ProtaStructure Suite 2016 SP5 Yeni Özellikler

ProtaStructure Suite 2016 SP5 Yeni Özellikler PrtaStructure Suite 2016 SP5 Yeni Özellikler Gelişmiş Kenar Nesneleri Döşeme/Kln Kenarı (Dğru/Yay) kmutu ile AutCAD deki Plyline kmutuna benzer bir şekilde yay veya dğrusal çizgiler çizilebilmektedir.

Detaylı

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri DENEY-3 Devre Çözüm Teknikleri A) Hazırlık Sruları Deneye gelmeden önce aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz yapınız. İstenilen tüm verileri rapr halinde deneye gelirken ilgili araştırma görevlisine teslim

Detaylı

Su-Sail 1* Eğitim Kitapçığı Yarışçılığa Başlangıç YARIŞÇILIĞA GİRİŞ

Su-Sail 1* Eğitim Kitapçığı Yarışçılığa Başlangıç YARIŞÇILIĞA GİRİŞ Su-Sail 1* Eğitim Kitapçığı Yarışçılığa Başlangıç YARIŞÇILIĞA GİRİŞ Yelken yarışlarında amaç, rüzgar ve deniz kşulları çerçevesinde labildiğince uygun rtada, labildiğince uygun yelken trimiyle seyir ederek

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Detaylı

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU 29.05.2013 Merins Atatürk Kültür ve Kngre Merkezi Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ ÜÇ YÖNM PODÜÜ 1.0 AMAÇ ÜÇ YÖNM PODÜÜ Ahi vran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPAM Ahi vran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri

Detaylı

İşletme yöneticilerine danışmanlik hizmetlerinden sağladıkları yararları sorduğumuzda, aldığımız yanıtların üç temel alana odaklandığını gördük.

İşletme yöneticilerine danışmanlik hizmetlerinden sağladıkları yararları sorduğumuzda, aldığımız yanıtların üç temel alana odaklandığını gördük. www.aktifegitim.cm Aktifeğitim Danışmanlık Hizmetleri size ne yarar sağlar? İşletme yöneticilerine danışmanlik hizmetlerinden sağladıkları yararları srduğumuzda, aldığımız yanıtların üç temel alana daklandığını

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ Süre: 1 saat 40 dakika 22 Ocak 2014 Bnus 5 puan 1. (20 puan) a) Aşağıdaki kdların minimum Hamming uzaklıkları nedir? Bu iki farklı tür kdlamanın her biri kaç bitlik hatayı sezebilir?

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI Bay Samu Seitsalo, Direktör Yardımcısı CIMO, Finlandiya Uluslararası Hareketlilik

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2 SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ Emrehan Halıcı Elektrnik Demkrasi Partisi 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA....2 3. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN YSK YA ÖNERİLERİMİZ...9 4. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN VATANDAŞLARIMIZA

Detaylı

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MAKFED BÜLTEN MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ATATÜRK BULVARI NO: 193 ASO KULE 7.KAT KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA TEL: +90 312 426 40 50 FAKS: +90 312 468 42 91 01.09.2016-01.10.2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ ÇALIŞMALARI SÜREÇ YÖNETİMİ

KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ ÇALIŞMALARI SÜREÇ YÖNETİMİ KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ ÇALIŞMALARI SÜREÇ YÖNETİMİ Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ Bu doküman size özel hazırlanmıştır. AYŞE HANDE EROL KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AMAÇ Kalite

Detaylı

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Kruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Bugün, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı ranlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabl sn derece lumsuzdur. Halkımızın

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı