ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1"

Transkript

1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

2 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında çeşitli ilişkiler söz konusu olduğu için oldukça karmaşıktır. Sistematik bir yaklaşımla bu tür karmaşık dengelerin çözümü kolaylaşabilir. M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

3 Bir çoklu denge probleminin çözümü, çalışılan sistemde yel alan türlerin sayısı kadar bağımsız eşitlik bulunması temeline dayanır. Tür sayısı kadar eşitlik yazabilmek için yararlanılan başlıca tip cebirsel eşitlik kullanılır. Bunlar; Denge sabiti ifadeleri Kütle denkliği eşitlikleri Yük denkliği eşitlikleri M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

4 Çoklu dengeleri içeren karmaşık bir sistemin çözümü için işlem basamakları 1. Bütün kimyasal tepkimeler yazılır. Aranan büyüklük, denge derişimi cinsinden tanımlanır.. Kütle denkliği yazılır. Yük denkliği yazılır 5. er bir kimyasal tepkime için, aktifliği de dikkate alarak denge sabiti ifadeleri yazılır, denge sabiti sayısal değerleri tablolardan bulunur veya hesaplanır. 6. Denklem ve bilinmeyen sayıları karşılaştırılır. Bilinmeyen sayısı ve eşitlik sayısı eşit değilse, yeni eşitlikler yazarak veya bazı türlere belli değerler atayarak denklem ve bilinmeye sayısı eşitlenir. 7. Yaklaşık çözüm için, varsa kabuller yapılır. 8. Denklem çözülür. 9. Yaklaşık çözüm için kabul yapılmış ise, kabulün doğruluğu kontrol edilir. Kabul geçerli değilse yeni çözüm yolları aranır. M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

5 Yük Denkliği Yük denkliği, çözeltideki pozitif yüklerin toplamının negatif yükler toplamına eşit olması ilkesine dayanır. Örneğin M SO - iyonu içeren çözeltide sülfatın, yük denkliğine katkısı (0.0167x (-)) M kadardır., O -, K, K PO -, PO - ve PO - içeren bir çözeltide yük denkliği: [ [ [ [ [ [ K O PO PO PO ( 1) şeklinde ifade edilir. M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 5

6 Burada dikkat edilirse bir iyonun yükünün değeri, katsayı olarak başa yazılmaktadır. Bu gereklidir, çünkü o iyonun yük denkliğine katkısı, yüküyle orantılıdır. Örneğin 0.01 M PO - iyonunu içeren bir çözeltideki negatif yük sayısı ; PO M [ ( ) dıır yukarıdaki (1) eşitliği çoğu kişiye denkleştirilmemiş bir eşitlik gibi görünebilir. Sol tarafta yük varken sağ tarafta ise -7 yükün olduğu düşünülebilir. Ancak biraz dikkatle düşünülecek olursa bunun doğru olmadığı görülecektir. M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 6

7 Örneğin 0,05 mol K PO ve 0.0 mol KO ın 1 litrede çözülmesiyle hazırlanan bir çözelti düşünelim. Bu çözeltideki türlerin derişimi, eğer hesaplamalar yapılacak olursa yandaki değerler bulunur.bulunuz! [ [ PO [ K [ PO [ O M M M [ PO 0.00 M.9x x10 M 6 M M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 7

8 Bu çözeltinin yük denkliğini yazarak, yukarıdaki değerleri ; [ [ [ [ [ [ K O PO PO PO denkleminde yerine koyacak olursak; x x10 olduğu görülür ki, eşit değil gibi görülen yük denkliği eşitliğinin eşit olduğu görülür. 6 ( 0.06) ( 0.00) M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 8

9 erhangi bir çözelti için yük denkliği ifadesi ; ni Ci mi Ai şeklinde yazılabilir. Burada; [ [ [C i i katyonunun derişimi n i i katyonunun yükü [A i i anyonunun derişimi m i i anyonunun yükü M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 9

10 Örnek 1 İçinde, O,, O -, ClO -, Fe(CN) 6 -, CN -, Fe, Mg, C O, CN, N, N bulunan bir çözeltinin yük denkliği eşitliğini yazınız M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 10

11 [ [ [ [ [ [ [ ( ) Fe Mg N O ClO Fe CN 6 CN görüldüğü gibi O, CN, N, C O gibi nötral türlerin yük denkliğinde yeri yoktur. M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 11

12 0,1 M NaCl çözeltisinde yük denkliği? NaCI Na O O CI [ [ [ [ Na O O Cl O M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

13 0,1 M MgCl çözeltisinde yük denkliği? [ [ [ [ O O Cl Mg M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

14 0,01 M N, AgBr ile dengede olan çözeltide yük denkliği AgBr Ag Ag N N O [ Ag Ag( N ) O O Br N Ag ( N ) O O [ [ [ [ [ O N O Br M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

15 NaCl, Ba(ClO ) ve Al (SO ) içeren çözeltide yük denkliği? [ [ [ [ [ [ [ [ Na Ba Al O CIO Cl SO O M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 15

16 Kütle Denkliği Kütle denkliği, kütlenin korunumu yasasının bir gereğidir. Kütle denkliği, tepkimeye giren bütün türlerdeki molekül, atom veya grupların sayısı, çözeltide oluşan tüm türlerdeki atom, molekül veya grupların sayısına eşittir. M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 16

17 Örneğin 0,05 mol Ac nin 1 litrede çözüldüğünü düşünelim. ac - Ac Buradaki kütle denkliği iyonlaşan iyonlaşmadan kalan asetik asit derişimine eşit olacaktır. Yani; Burada [Ac iyonlaşmadan kalan [Ac - iyonlaşan 0.05 M [ [ Ac Ac M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 17

18 0,05 mol PO ün litrede çözülmesiyle hazırlanan çözeltideki kütle denkliği; PO PO PO [ [ [ [ PO PO PO 0,50 PO PO PO PO M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 18

19 Katı BaSO, ile dengede olan 0,01M Cl için çözeltide kütle denkligi BaSO SO O Ba O SO SO O a. b. [ [ [ Ba SO SO [ [ [ O Cl O [ O sudan gelen M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 19

20 0,01M N çözeltisi, AgBr ile doyuruldugunda olusan sistemde AgBr Ag N O N Ag O O Br Ag( N N O ) O a. b. c. [ [ [ ( ) Br Ag Ag N [ [ ( ) [ C N N Ag N N [ [ [ O O N 0,01 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 0

21 Örnek 0.05 mol K PO ve 0.0 mol KO ın litrede çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin kütle denkliğini potasyum ve fosfat iyonları yönünden yazınız. M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

22 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 [ [ [ [ PO PO PO PO C O O O PO PO PO PO PO PO PO

23 er iki bileşikte iyonlaştığında ; K PO ve K O verecektir. Dolayısıyla; [ K M olacaktır. Öte yandan fosfat suda PO, PO -, PO - ve PO - iyonlarını oluşturacaktır. Dolayısıyla kütle denkliği; 0.05 M PO PO PO PO şeklindedir. [ [ [ [ M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

24 Örnek : Ag PO doygun çözeltisi için kütle denkliğini yazınız. PO Ag PO O PO PO Ag O O PO PO PO PO [ [ a. Ag PO [ [ [ [ Ag PO PO PO [ PO M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

25 SİSTEMATİK ÇÖZÜM 1. Bütün kimyasal tepkimeleri yazınız. Yük denkliğini yazınız.. Kütle denkliği eşitliğini yazınız.. er bir kimyasal tepkime için aktifliği dikkate alarak denge sabiti ifadesini yazınız. 5. Denklem ve bilinmeyen sayılarını karşılaştırınız. Bu aşamada bilinmeyen sayısı kadar eşitliğin olması gerekir. Eğer değilse yeni eşitlikler yazarak, veya bazı türlere belli değerler vererek denklem ve bilinmeyen sayısını eşitleyiniz. 6. Denklemleri çözünüz. Bunlar arasında 1-6 çözümün kalbi durumundadır. Aynı zamanda çözeltide hangi kimyasal dengenin oluştuğunu bilmek veya tahmin etmek biraz da beceri gerektirir. İşlem 6 ayrıca matematiksel bir beceri de gerektirir. M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 5

26 Örnek 1: Sistematik çözümü kullanarak sudaki ve O - derişimini hesaplayınız.. Kimyasal Tepkimeler: Burada geçerli olabilecek tek tepkime yukarıdaki eşitliktir. Dolayısıyla buna eklenecek başka bir şey yoktur. Yük Denkliği: Çözeltideki iyonlar yalnız ve O - dır. Dolayısıyla; dir. Kütle Denkliği: Tepkimeden de görüldüğü gibi her iyonuna karşılık 1 O - iyonu açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla; K su O 1.0x10 1 O [ [ O () 1 [ [ O M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 6

27 Denge Sabitleri: Tek denge sabiti ifadesi K su a.a O [ [ 1.f. O.f 1.0x10 ( ) O tür. Denklem ve Bilinmeyen Sayıları: İki bilinmeyen,oderişimleri ve iki denklemimiz (1), () vardır. Çözüm: Çok seyreltik çözelti olması nedeniyle bu aşamada f ve fo 1 olabilir. Dolayısıyla; M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 7

28 [ [. f. O. [ [.1. O.1 [ [ O [ [ 1.0 [ 7 1.0x10 p log a p 7,0 f O 1.0x10 x10 1 log 1.0x10 1 olduğlduğu 1 [ ( 7. f log 1.0x10 ).1 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 8

29 Örnek : Sistematik yaklaşımı uygulayarak g Cl in doygun çözeltisindeki g derişimini, yani çözünürlüğünü hesaplayınız. Kimyasal Tepkimeler: g Cl g Cl ( 1) O O ( ) Yük Denkliği: [ [ [ [ g Cl O ( ) -Kütle Denkliği: İki denklem söz konusudur. [ [ O [ [ Cl g ( ) 1 g Cl açığa [ Cl Cl olarak kabul [ [ Cl g olmalıdır. çıkmaktadır. edildiğine göre M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 9

30 - Denge Sabitleri: [ [ 18 g. Cl 1.x10 () 5 [ [. 1 O 1.0x10 ( 6) 5. Denklem ve Bilinmeyen Sayısının Karşılaştırılması: Burada bilinmeyen,, O -, g, Cl - ve eşitlik (), (), (5), (6) vardır. M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 0

31 6. Çözüm: Burada noktayı görmemiz gerekir. [ [ 7 O 1.0x10 ve daha önceden çözümünü gördüğümüz, [ [ Cl g Bunları (5) nolu eşitlikte yerine koyarsak; [ [ [ [ g. Cl g. g ( ) [ 1.x10 7 g 6.7x10 M 18 1.x10 18 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

32 g Cl ün sudaki çözünürlüğü? 1. g O ( ) CI k g.yük denkliğe O Cl [ [ [ [ g O Cl (1).Kütle denkliğe [ [ Cl g [ [ O () () M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

33 . Denge Sabiti [ [ g. Cl [ [. O 1, x10 1,0 x10 [ [ 18 g. γ. Cl. γ 1, x10 g Cl [ g γ [ O 1.. γ 1,0 x10 γ ihmal edilir 1 O 18 () (5) M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

34 5.Bilinmeyenler [, [O -, [g, [Cl - ; Denklem sayısı 5 (5) nolu denklemden [ [ 1 O 1,0 x10 [ [ 7 O 1,0 x10 () nolu denklemden [ [ Cl g () nolu denklemde yerine koyulacak olursa M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

35 [ [ [ ( [ ) g. Cl g x g [ [ 18 g x g 1, x10 [ g 0,x10 x10 [ 7 g 6,7x10 [ [ Cl g dan [ Cl x6,7x10 [ 6 Cl 1,x10 7 1, x10 1, x M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 5

36 Sonuç: [Cl - 1,x10-6 M [g 6,7x10-7 [ 1,0x10-7 [O - 1,0x10-7 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 6

37 CaF nin sudaki çözünürlüğü nedir? 1. F CaF Ca O.Yük Denkliğe F F O [ [ [ [ Ca F O (1). Kütle Denkliğe [ [ [ F F Ca () M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 7

38 . Dengeler [ [ Ca. F, () [ [ F. F [ 1,5.10 F [ [. O 1, () M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 8

39 5.Bilinmeyenler [Ca, [, [O -, [F -, [F 5 Denklem sayısı 5 Ancak p,0 [ 1,0 x10 - için Çözüm daha kolay 1 Ksu 1, [ O 1,0.10 [ 1,0.10 Bu değer eşitlik () de yerine konursa M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 9

40 Bu değer () de yerine konursa [ [ [ F F Ca [ [ [ F 1,5 F Ca [ [,5 F Ca [ [ F 0,80 Ca () de yerine konursa [ [ Ca. F [ Ca ( [ Ca ). 0,8 [ Ca,9.10 M, , M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 0

41 Örnek : CaF ün sudaki çözünürlüğünü hesaplayınız.(ikinci çözüm) M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

42 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

43 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

44 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1

45 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 5

46 Örnek : gs ün sudaki doygun çözeltisindeki bileşenlerin derişimleri nedir? Kçç 5.0x10-5 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 6

47 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 7

48 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 8

49 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 9

50 Örnek 0: gs ün sudaki çözünürlüğü nedir? (farklı çözüm) gs g S - K çç [ [ () [g [S - 5 x 10-5 (1) S O O S O K b S [ [ - - S O 7 O S(suda) O K b S S O O Yük Çözünürlük [g - K su [ [O [ S 1.0 x 10 [ [ [ [ [ g S S O () 5 [ [ [ [ g S S S ( 6) Kütle M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER () ()

51 Bilinmeyenler [Η [g [ΟΗ Yaklaştırma p 8.0 deki çözüm araştırılabilir. Çözüm : p 8.0 olmasını kabul etmek (5) eşitliğinin geçerliliğini yok saymaktır. Çözüm öteki eşitliklerde aranmalıdır.,[ S,[S 6 - Μ,[S -,[,[O - () nolu eşitlikten [ 7 10 S [ O [ S [ S 6 [ [ S S M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 51

52 () nolu denklemde[o [ [ [ [ S O 0.80 S [ 0.80 S S O 0.80 [ S [ S Bu sonuçlar (6) - değeğeyerine konursa [ [ [ [ S S S g nolu eşitlikte yerine konursa [ [ [ [ 5 g S S S [ [ [ [ 5 5 g S S S [ [ [ [ 5 g S S 5 g M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER

53 Bu değer (1) nolu eşitlikte yerine konursa [ [ 5 g S g [ [ 5 g [ 8 g [ g M (Sonucu kontrol et) M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 5

54 Soru:Mg(O) nin molar çözünürlüğü nedir? Denklemler 1.. Mg O ( O) O Mg Yük Denkliğe O O [ [ [ Mg O O (1). Kütle Denkliğe [ [ [ O Mg O (). Denge Sabitleri [ [ 1 K çç Mg. O 7,1.10 [ [. 1 O O 1,0.10 () () M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 5

55 5.Bilinmeyenler [Mg, [, [O - Denklem Sayısı Yaklaştırma [ [ [ O Mg O [ [ O Mg oldugu [ [ O Mg eşşitliğin kabul e edilirse M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 55

56 Çözüm [ [ ( Mg. Mg ) [ Mg [ Mg. [ Mg [ Mg 7,1x10 7,1x10 7,1x10 7,1x ,78x10 1,78x [ Mg 1,1x10 M çözünürlük M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 56

57 yaklaştırma [ [ Mg O x x [ O 1, 10 [ O,x10 [ O kontrolü 1,0 x10,x10 x10 11,1x , x10 kabul geçerlidir M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 57

58 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER ,1 [ [ 10 1,0 [[ ,1 [ [ ) [ 10 1,0 ([ 1 [ [ 10 1,0 [ [ [ 10 1,0 [ [ [ [ [ [ 10 [1,0 [ x O x O x O oldugundan x O Mg O x O Mg O x O Mg O x Mg O Mg x O O x yapmadan Yaklaştırma

59 M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 59 çözünürlük Mg Mg Mg O Mg O O ihmal O O O O O O ,1.10 [ 1,1.10 5, ,1.10 [ 7,1.10 ).(,1.10 [ 7,1.10.[ [,.10 [ 1,.10 [ [ 1,.10 [ 1,0.10 [ 7,1.10 [ [ 1,0.10 [ [ 1

60 Örnek: Fe(O) in sudaki çözünürlüğü nedir? 1. Fe O ( O ) Çözünürlük O [Fe Fe? O.Yük Denkliğe [ [ [ Fê O (1). Kütle Denkliğe [ [ [ Fe O O [ [ O sudan [ [ [ Fe O O () M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 60

61 . Denge Sabitleri [ [. Fe O, () [ [ 1. O 1,0.10 () 5.Bilinmeyenler [Fe, [O -, [ Denklem Sayısı M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 61

62 6. [ [ (1) nolu denklemde O Fe [ [ [ Fe O O [ Fe [ O [ Fe ( [ Fe ) 9 x10 [ Fe x[ Fe 9.7 x10 [ Fe Yaklaşaklaa,0x ,07x10 9 [ 10 Fe 0,97x10 [ Fe 11 9,7x10 M Çözünürlük M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 6

63 Kabulün Kontrolü [ [ O Fe [ O. ( 11 9,7.10 ) [ ancak yani 1,0 x10,78x10 [ O [ Fe,59x <<< 7,8x10,59x10 degil 5 9,7x , kabul geçerli degil M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 6

64 . Kabul [ [ Fe O [ [ [ Fe O [ [ O Bu deger Ksu da yerine konursa [ [ O O K [ Fe [ O. çç [ Fe Kabulün Kontrolü x,0x10,0.10 ( 7 1,0.10 ) çözünürlük 9 1, ,0 x10 1,0.10,0.10 1, ,0x10 18 mol kabul dogru / L M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 6

65 Gerçek Çözüm [ Fe [ Fe [ O [ Fe ( ) [ Fe 1,0 x10 [ O 1,0x10 9,0x10 9 Buradan çözüm bulunacak M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 65

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE

AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE (iyonik türlerin dengeye etkisi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 11-AKTİVİTE VE KİMYASAL DENGE 1 Denge sabitinin tanımında tanecikler arası çekim kuvvetinin olmadığı (ideal çözelti)

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR

BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR BÖLÜM 27 ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR Şimdiye kadar, bağımsız parçacık modelinin (BPM), Helyum atomunun özdurumlarının nitel olarak doğru ifade edilmesini sağladığını öğrendik. Peki lityum veya karbon gibi iki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek MADENCİLİK Eylül September 1984 Cilt Volume XXIII Sayı No 3 Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek Linear Programming and Two Simple Examples From Mining A.Oktay YALGIN(*) ÖET Bu yazıda

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı