TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60"

Transkript

1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

2 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık makinesini kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız, makineyi uygun şekilde kullanmanız ve bakımını yapmanız için faydalı olacaktır. Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler A r ız a A r a m a i p u ç l a r ı b ö l ü m ü n ü g ö z d e n geçirmeniz sık karşılaşılan bazı sorunları kendinizin giderebilmesine yardımcı olur ve profesyonel teknisyenlerden yardım istemenize gerek kalmayabilir. Kullanma Talimatları Kontrol Paneli Bulaşık Makinesinin Özellikleri... Yıkama Programları Tablosu Cihazın Çalıştırılması... 3 Su Yumuşatıcısı (Tuz)..... Deterjan Dağıtıcısı Parlatıcı Bulaşıkların Makine Raflarına Yerleştirilmesi Filtreleme Sistemi Bulaşık Makinesini Bakımlı Tutmanın Yolları... 9 Montaj Talimatları Cihazın Elektrik Bağlantısına İlişkin Bilgiler Unicouple Hakkında Bilgiler Su Bağlantısı Cihazın Boyutları Ürünleri sürekli geliştirme ve güncelleştirme politikası izleyen üretici ürün üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Arıza Arama İpuçları Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler...1

3 ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUN UYARI! Bulaşık makinenizi kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere uyun: UYARI! HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR İki hafta veya daha uzun süre ile kullanılmamış bir sıcak su sistemi içerisinde belli koşullar altında Hidrojen gazı oluşabilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Yukarıda belirtildiği gibi sıcak su sisteminin birkaç hafta süreyle kullanılmaması durumunda, bulaşık makinesini çalıştırmadan önce bütün sıcak su musluklarını açarak bu muslukların her birinden birkaç dakika süreyle su akıtın. Bu işlem birikmiş olabilecek hidrojen gazının serbest kalmasını sağlar. Gaz yanıcı olduğundan, bu süre boyunca sigara içmeyin veya açık bir alev kullanmayın. TOPRAKLAMA TALİMATLARI * Bu cihaz uluslararası güvenlik standartlarına uygundur ve ürünün tamamen topraklanmasını garanti etmek üzere toprak bağlantılı bir fiş ile donatılmıştır. Cihazın fişini prize takmadan önce aşağıdakilerden emin olunması önemlidir: * Elektrik prizinin uygun şekilde topraklanmış olduğundan. * Elektrik tesisatınızın cihazınızın tip etiketinde belirtilmiş olan tüketim gereksinimlerini karşılayabilecek kapasitede olduğundan emin olunuz. UYARI! UYGUN KULLANIM * Bulaşık makinesinin kapağının yada bulaşık rafının üzerine oturmayın, üzerine çıkmayın veya bunları amaçları dışında kullanmayın. * Cihazın ısıtma elemanına cihaz çalışıyorken veya çalışmasının sona ermesinden hemen sonra dokunmayın. * Bulaşık makinesinde yıkanabilir veya buna eşdeğer bir işaret taşımayan plastik malzemeleri bulaşık makinenizde yıkamayın. Bu tür bir işarete sahip olmayan plastik maddeler için üreticilerinin önerilerini kontrol edin. * Sadece otomatik bulaşık makineleri için tasarlanmış olan deterjanları ve durulama katkılarını kullanın. Bulaşık makinenizde hiçbir zaman sabun, çamaşır makinesi deterjanı veya elde yıkama deterjanı kullanmayın. Bu ürünleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. * Çocukları deterjan ve durulama katkılarından ve bulaşık makinesinin açık kapağından uzak tutun, makinenin içerisinde bir miktar deterjan kalmış olabilir. * Bulaşık makinesinin kapağı açık konumunda bırakılmamalıdır, aksi takdirde takılıp düşme tehlikelerine yol açılabilir. * Cihazın elektrik kablosunun montaj esnasında tehlikeli bir şekilde bükülmemesine ve ezilmemesine dikkat edilmelidir. * Cihazın kontrol düğmelerini kurcalamayın. * Cihazın küçük çocuklar ve güçsüz kimseler tarafından gözetim altında tutulmaksızın kullanılmaması gerekir. * Bulaşık makinesi deterjanları güçlü bir alkalindir. Bunlar, yutulmaları durumunda son derece tehlikeli olabilir. Deterjanların cildinize ve gözlerinize temas etmesine engel olun ve kapağı açık bırakıldığında çocukları bulaşık makinesinden uzak tutun. * Önemli not: Cihazın konumunun halı zemin üzerinde yer alması durumunda, cihazın altındaki havalandırma deliklerinin tıkanmadığından emin olacak şekilde dikkatli olunmalıdır. 1 UYARI! * Cihazınızın uygun şekilde topraklanmış olduğundan emin olun. Uygun topraklamanın bulunmaması durumunda, bir radyo paraziti bastırıcısının bulunması nedeniyle, cihazınızın metal parçalarına dokunulduğunda bir elektrik kaçağı hissedilebilir. Önemli not: Cihazın topraklanmamasından dolayı ortaya çıkabilecek bütün hasarlar için üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır. Bu cihaz 89/336/EEC, 7/3/EEC yönergelerine ve bunları izleyen değişikliklere uygundur. * Bütün kabin panelleri düzgün bir şekilde yerlerine takılı olmadığı sürece bulaşık makinenizi çalıştırmayın. Bulaşık makinesi çalışıyorken kapağını dikkatli bir şekilde açın, suyun dışarıya fışkırma tehlikesi söz konusudur. * Cihazın kapağı açıkken üzerine ağır cisimler koymayın veya kapağın üzerine basmayın. Cihaz öne devrilebilir. * Yıkanacak bulaşıkları yerleştirirken: 1) Keskin cisimleri kapak contasına zarar vermeyecek şekilde konumlandırın; ) Keskin bıçakları kesilme şeklindeki yaralanmaları azaltmak üzere sapları yukarı gelecek şekilde yerleştirin. * Bulaşık makinenizi kullanırken plastik malzemelerin ısıtma elemanına değmesini önlemeniz gerekir. * Cihazın elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, ortaya çıkabilecek tehlikelerin önlenmesi için, kablonun üretici veya üreticinin yetkili servisi veya benzer yeterlilikteki bir uzman kişi tarafından değiştirilmesi gerekir. * Lütfen ambalaj malzemelerini uygun şekilde atın. * Bulaşık makinesini sadece amaçlanan kullanımı için kullanın. * Eskimiş bir bulaşık makinesinin hizmetine son vererek bunu atacağınız zaman, yıkama bölmesinin kapağını çıkartın. * Cihaz ile oynamamalarını sağlamak amacıyla küçük çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. * Yıkama çevriminin tamamlanmasından sonra deterjan bölmesinin boşalmış olduğundan emin olun. * Bıçaklar ve diğer kesici mutfak malzemeleri en iyi sonucu elde etmek için sepet içerine sapları yukarı gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Uyarı: Bıçaklar ve sivri uçlu diğer mutfak aletleri sepetin içerisine uçları aşağı gelecek şekilde yada yatay konumda yerleştirilmelidir.

4 ÖNEMLÝ NOT! Bulaþýk makinenizden en iyi performansý elde edebilmeniz için, cihazý ilk defa kullanmadan önce bütün kullanma talimatlarýný okuyun. Kontrol Paneli Ön yýkama lambasý: ön yýkama esnasýnda yanýp söner. Yýkama lambasý: yýkama esnasýnda yanýp söner. 3 Durulama lambasý: durulama esnasýnda yanýp söner. Kurutma lambasý: kurutma esnasýnda yanýp söner. 5 Tuz Bitti Gösterge Lambasý: Yumuþatýcý kabýnda yeterli miktarda tuz kalmadýðýnda yanar (Sadece bazý modellerde mevcuttur). 6 Durulama Katkýsý Gösterge Lambasý: yeterli miktarda durulama katkýsý kalmadýðýnda yanar (Sadece bazý modellerde mevcuttur). 7 Yýkama Programý Seçicisi: Yýkama çevrimlerini seçmek için düðmeyi saat ibreleri yönünde çevirin. 8 AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) Düðmesi: Cihazý açmak veya kapatmak için kullanýlýr. NOT: Bu modelde, yýkama esnasýnda elektriðin kesilmesi durumunda sürmekte olan yýkama programýnýn iptal edilmesini önleyen bir "elektrik kesintisini hatýrlama" özelliði mevcuttur. Bu nedenle, cihazýn elektrik beslemesini keserek bir yýkama programýný iptal etmek mümkün deðildir. Lütfen "Bir programýn deðiþtirilmesi" bölümüne bakýn. 9 Cihaz Açýk Lambasý: AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesine basýldýðýnda yanar. 10 Baþlat/Sýfýrla Düðmesi: Seçilmiþ olan programý baþlatmak veya programa ara vermek için bu düðmeye basýn. Program baþladýðýnda lambalardan biri yanýp söner. 11 Kapak Kulpu: Kapaðý açmak için kulpu çekin. Bulaþýk Makinesinin Özellikleri Üst Sepet Püskürtme Kollarý 3 Alt Sepet Su Yumuþatýcýsý 5 Ana Filtre 6 Deterjan Daðýtýcýsý 7 Bardak Rafý 8 Çatal/Kaþýk /Býçak Sepeti 9 Kaba Filtre 10 Durulama Katkýsý Daðýtýcýsý 11 Boþaltma borusu baðlantýsý 1 Giriþ borusu baðlantýsý

5 Yýkama Programlarý Tablosu Program Çevrimi Program Bilgileri Çevrimin Ön/ana Yýkama Durulama Açýklamasý deterjan kullanýmý Katkýsý GÜÇLÜ NORMAL (EN50) Tencereler, tavalar, güveç kaplarý ve bir süre üzerlerinde kurumuþ yiyecekler ile bekletilmiþ kaplar gibi çok kirli bulaþýklar içindir. Tencereler, tabaklar, bardaklar ve az kirli tavalar gibi normal derecede kirli bulaþýklar içindir. Standart günlük yýkamadýr. Ön Yýkama Ön Yýkama (5ºC) Yýkama (70ºC) Durulama (75ºC) Kurutma Ön Yýkama Yýkama (50ºC) Durulama (70ºC) Kurutma EKONOMÝ 1 SAAT HIZLI YIKAMA DUÞLAMA Tabaklar, bardaklar, kaplar ve az kirli tavalar gibi az kirli bulaþýklar içindir. Sadece 1 saat süren günlük yýkamadýr. Bir öðünün hemen ardýndan yýkanacak olan normal kirlilikteki bulaþýklar içindir(en Kurutma fazla 8 tabak konulmalýdýr). Az kirli bulaþýklar için daha kýsa süreli bir yýkamadýr (en fazla 6 tabak konulmalýdýr). Daha sonra yýkanmasý planlanan bulaþýklarý çalkalamak içindir. Ön Yýkama Yýkama (5ºC) Durulama (65ºC) Kurutma Ön Yýkama(30 C) Yýkama (70ºC) Durulama (65ºC) Kurutma Yýkama (50ºC) Durulama (55ºC) Kurutma Ön yýkama Bir yýkama programýnýn baþlatýlmasý CÝHAZIN ÇALIÞTIRILMASI 1 Alt ve üst sepetleri dýþarý çekin, bulaþýklarý yerleþtirin ve sepetleri yerlerine itin. Bulaþýklarýn önce alt sepete ve daha sonra da üst sepete yerleþtirilmesi önerilir ("bulaþýklarýn makineye yerleþtirilmesi" bölümüne bakýn). Deterjaný doldurun ("Tuz, Deterjan ve Durulama Katkýsý" bölümüne bakýn). 3 Biraz kuvvet uygulayarak kapaðýn tam olarak kapandýðýndan emin olun. NOT: Kapak tamamen kapandýðýnda bir "týk" sesi duyulur. Cihazýn fiþini elektrik prizine takýn. Cihazýn elektrik beslemesi 0-0 VAC 50 Hz'dir. Priz 1A 50 VAC kapasitesinde olmalýdýr. Su giriþi musluðunu tam basýnç elde edilecek þekilde açýldýðýndan emin olun. 5 AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesine basýn. 6 Kontrol panelinin sað tarafýnda yer alan düðmeyi program çevriminin numarasýna kadar saat ibreleri yönünde döndürün. 7 Yýkamayý baþlatmak için Baþlat/Ýptal (Start/Reset) düðmesine basýn. 8 Yýkama sona erdiðinde AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesine basarak cihazý kapatabilirsiniz. NOT: Bütün lambalarýn yanmasý durumunda makinede bir arýza ver demektir. Lütfen cihazýn fiþini prizden çekip su giriþini kapattýktan sonra servis çaðýrýn. Bir Programýn Deðiþtirilmesi Açýklama: Çalýþmakta olan bir çevrim ancak kýsa bir süre içerisinde deðiþtirilebilir. Aksi takdirde deterjan daðýtýlmýþ ve cihaz yýkama suyunu boþaltmýþ olabilir. Bu durumda deterjan daðýtýcýsý tekrar doldurulmalýdýr ("Deterjanýn Doldurulmasý" paragrafýna bakýn). 1 Baþlat/Ýptal (Start/Reset) düðmesine basýp düðmeyi üç saniyeden uzun bir süre için basýlý tutun. Yürütülmekte olan program iptal edilir. (NOT: AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesine basýlarak yürütülmekte olan program iptal edilemez, çünkü bu model "elektrik kesintisini hatýrlama" özelliðine sahiptir. ) Yýkama Programý Seçicisi düðmesini döndürerek arzu ettiðiniz programý seçin., 3 Yýkamayý baþlatmak için Baþlat/Ýptal (Start/Reset) düðmesine basýn. NOT: Yýkama esnasýnda cihazýn kapaðýný açmanýz durumunda makine ara verme (pause) durumuna geçer. Kapaðý kapayýp Baþlat/Ýptal (Start/Reset) düðmesine bastýktan 10 saniye sonra makine çalýþmasýna devam eder. Dört adet program lambasý bulaþýk makinesin durumunu gösterir: a) Bütün program lambalarý kapalý hazýr beklemede b) Program lambalarýndan biri yanýyor ara vermede (pause) c) Program lambalarýndan biri yanýp sönüyor----- makine çalýþýyor

6 SU YUMUÞATICISI Eðer makinenizin modelinde bir su yumuþatýcýsý yoksa, bu bölümü atlayýn. Suyun sertliðini gidermek için iki yol vardýr: bunlardan biri su yumuþatýcýsý kullanmak, diðeri ise deterjan kullanmaktýr. Suyun sertliði bölgeden bölgeye deðiþir. Bulaþýk makinesinde sert su kullanýlmasý durumunda yýkanmýþ bulaþýklar üzerinde kireç kalýntýlarý oluþur. Cihazlar sudaki kireci ve mineralleri ortadan kaldýrmak üzere özel olarak tasarlanmýþ olan bir tuz kullanan özel bir yumuþatýcý ile donatýlmýþtýr. Yumuþatýcýya Tuz Konulmasý Daima bulaþýk makinelerinde kullanýlmak üzere üretilmiþ olan tuzlarý kullanýn. Tuz kabý alt rafýn altýnda yer alýr ve aþaðýdaki gibi doldurulmalýdýr: 1 Alt sepeti çýkartýn ve tuz kabýnýn yivli kapaðýný vida açar gibi çýkartýn. Kabý ilk defa dolduracaksanýz hacminin /3'ünü su ile doldurun. 3 (Cihaz ile birlikte verilmiþ olan) huniyi deliðe yerleþtirin ve kg tuzu içine boþaltýn. Tuz kabýndan az miktarda su taþmasý normaldir. Kapaðý özenli bir þekilde tekrar yerine vidalayýn. 1. Tuz uyarý lambasý yandýðýnda tuz kabý tekrar doldurulmalýdýr. Tuz kabý yeterince doldurulmasýna raðmen, tuz tamamen çözülmeden tuz gösterge lambasý sönmeyebilir.. Makinenin içerisine tuz sýçramýþsa, bunlar temizlemek için bir duþlama programý çalýþtýrýlabilir. Tuz Tüketiminin Ayarlanmasý Bulaþýk makinesi kullanýlan suyun sertliðine göre tüketilecek tuz miktarý ayarlanabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Bunun amacý tuz tüketiminin optimize edilerek koþullara göre ayarlanabilmesidir. Tuz tüketimi aþaðýdaki gibi ayarlanabilir: 1 Tuz kabýnýn vidalý kapaðýný açýn. Kap üzerinde, üzerinde bir ok iþareti bulunan bir halka vardýr (Yandaki Þekle bakýn). Gerekmesi durumunda, kullanýlan suyun sertlik derecesine baðlý olarak, halkayý "-" iþaretli ayardan "+" iþaretli ayara doðru saat ibrelerine ters yönde döndürün. Ayarlarýn aþaðýdaki çizelgeye göre yapýlmasý önerilir: Su Sertliði Seçici Konumu Tuz Tüketimi (gr/çevrim) Baðýmsýz (çevrim/kg) Tesisat suyunuzun sertliðini öðrenmek için su daðýtým þirketinize baþvurun.

7 DETERJAN DAÐITICISI Bulaþýk makinenizde özel olarak tasarlanmýþ bir su yumuþatýcýsý bulunduðundan kireç kalýntýlarýn oluþmasýný önlemek için çok fazla deterjan koymayabilirsiniz. Her yýkama çevriminin baþlatýlmasýndan önce, "Yýkama Programlarý Tablosu"nda belirtilen talimatlarý izleyerek daðýtýcý tekrar doldurulmalýdýr. Genel olarak, normal bir bulaþýk için sadece bir yemek kaþýðý deterjan yeterlidir. Ayrýca, daha kirli bulaþýklar için daha fazla deterjan eklenebilir. Deterjaný daima bulaþýk makinesini çalýþtýrmadan hemen önce koyun, aksi takdirde deterjan nemlenir ve yeterince çözülmez. Kullanýlmasý Gereken Deterjan Miktarý Suyunuzun sertlik derecesinin çok yüksek olmamasý durumunda, kireç tortularýnýn oluþmasýný önlemek için deterjan da ilave edebilirsiniz. Gerekli deterjan miktarý suyun sertliðine baðlý olarak deðiþebilir. Bölgenizdeki tesisat suyunun sertliðini öðrenmek için su daðýtým þirketinize veya bölgenizdeki su arýtma þirketine baþvurun. Suyun sertliði arttýkça daha fazla deterjan kullanmanýz gerekir. Doðru miktarý saptayana kadar kullandýðýnýz deterjan miktarýný azar azar deðiþtirmeniz gerektiðini unutmayýn. Sert Su Lekelerinin Giderilmesi Sert su lekelerini gidermek için aþaðýdakileri deneyin: * Bulaþýklarý normal bir yýkama programý ile yýkayýn. * Çatal/kaþýk/býçak ve tavalar v.s. gibi bütün metal bulaþýklarý makineden çýkartýn. * Deterjan koymayýn. * Ýçerisine iki bardak sirke koyduðunuz bir kabý aðzý yukarý gelecek þekilde bulaþýk makinesinin alt rafý üzerine koyun. * Bulaþýklarý normal yýkama programý ile yýkayýn. Bu sorunu çözmüyorsa, ayný iþlemi sirke yerine 1/ bardak sitrik asit kristali kullanarak tekrar uygulayýn. UYARI! Bulaþýk makinesi deterjaný aþýndýrýcý bir maddedir! Deterjaný çocuklarýn eriþemeyecekleri yerlerde saklamaya özen gösterin. Durulama Katkýsý (Parlatýcý) Daðýtýcýsý * Daðýtýcýyý açmak için kapaðýný "open" (açýk) okuna doðru (sola) çevirip kapaðý kaldýrýn. * Durulama katkýsýný daðýtýcýya dökün ve taþýrmamaya dikkat edin. * Kapaðý "open" (açýk) oku ile ayný hizaya getirerek yerine oturtup "closed" (kapalý) okuna doðru (saða) çevirerek kapatýn. Parlatýcý Daðýtýcýsýnýn Ayarlanmasý 5 Deterjanýn Doðru Kullanýlmasý Sadece özellikle bulaþýk makinelerinde kullanýlmak üzere üretilmiþ olan deterjanlarý kullanýn. Deterjanýnýzý taze ve kuru bir þekilde saklayýn. Toz deterjaný bulaþýklarý yýkamaya hazýr olmadan daðýtýcýya koymayýn. Durulama katkýsý (parlatýcý), bulaþýklar üzerinde benek ve þeritler halinde lekeler býrakabilecek su damlacýklarý kalmasýný önlemek amacýyla son durulama esnasýnda suya katýlýr. Parlatýcý ayrýca suyun bulaþýklar üzerinde "tabalaþmasýna" olanak saðlayarak kurutmayý da iyileþtirir. Bulaþýk makineniz sývý durulama katkýlarý kullanacak þekilde tasarlanmýþtýr. Parlatýcý daðýtýcýsý kapaðýn iç tarafýnda deterjan daðýtýcýsýnýn yanýndaki kapaðýn içerisinde yer alýr. Daðýtýcýyý doldurmak için kapaðýný açýp parlatýcýyý seviye göstergesi tamamen siyah renk alana kadar daðýtýcý içine dökün. Daðýtýcý yaklaþýk 100 ml kadar sývý parlatýcý alýr. Daðýtýcýyý aþýrý doldurmamaya özen gösterin, aksi takdirde parlatýcý taþabilir. Sýçrayan sývýyý nemli bir bez ile silerek temizleyin. Bulaþýk makinesinin kapaðýný kapatmadan önce daðýtýcýnýn kapaðýný yerine takmayý unutmayýn. Suyunuzun sertliði düþükse, parlatýcý kullanmayabilirsiniz, zira parlatýcý bulaþýklar üzerinde ince bir beyaz film tabakasý oluþmasýna neden olabilir. Son durulama esnasýnda ölçülmüþ bir miktarda parlatýcý serbest býrakýlýr. Deterjan için geçerli olduðu gibi, bulaþýklarýnýz için gerekli parlatýcý miktarý da bölgenizdeki þebeke suyunun sertlik derecesine baðlýdýr. Gereðinden fazla parlatýcý kullanýlmasý sonucunda köpürmeler oluþabilir ve bu nedenle bulaþýklarýnýz üzerinde bulanýklýk veya lekeler ortaya çýkabilir. Bölgenizdeki þebeke suyunun sertlik derecesinin çok düþük olmasý durumunda parlatýcý kullanmanýz gerekmeyebilir. Eðer bu durumda parlatýcý kullanacaksanýz bunu eþit miktarda su ile seyreltebilirsiniz. Parlatýcý daðýtýcýsýnýn altý ayar konumu mevcuttur. Daima daðýtýcýyý "1" konumuna alarak cihazý kullanmaya baþlayýn. Bulaþýklarda lekeler görülmesi veya yetersiz kurutma gibi sorunlar yaþamanýz durumunda, daðýtýcý kapaðýný çýkartýp kadraný "" ayarýna döndürerek kullanýlan parlatýcý miktarýný artýrýn. Bulaþýklarýn bu ayarda da yeterince kurumamasý veya makineden lekeli çýkmasý durumunda, bulaþýklarýnýz lekesiz hale gelene kadar kadraný her yýkamada bir sonraki ayara getirin. Parlatýcý miktarý ayarýný "" olarak yapmanýzý öneriyoruz. (Makinenizde sadece dört ayar konumu bulunmasý durumunda ise "" ayarýný seçin.)

8 Ne Zaman Parlatýcý Ýlave Etmek Gerekir? Kontrol paneli üzerinde parlatýcý uyarý lambasý bulunmuyorsa, parlatýcý miktarýný aþaðýdaki yoldan tahmin edebilirsiniz. Parlatýcý daðýtýcýsý üzerindeki siyah benek daðýtýcý içerisindeki parlatýcý miktarýný gösterir. Parlatýcý azaldýkça, siyah beneðin boyutlarý küçülür. Hiçbir zaman parlatýcý seviyesini tam dolu seviyesinin 1/'ünün altýna düþürmeyin. Parlatýcý azaldýkça, parlatýcý seviyesi göstergesi üzerindeki siyah beneðin boyutlarý aþaðýda gösterildiði gibi küçülür. Bulaþýklarýn Makine Raflarýna (Sepetlerine) Yerleþtirilmesi. Dolu 3 / dolu 1 / dolu 1 / Dolu- Lekeleri önlemek için parlatýcý ilave edilmelidir Boþ Bulaþýk makinesinden en iyi performansý elde edebilmek için aþaðýdaki yerleþtirme kurallarýna uyun. Raflarýn ve çatal/kaþýk/býçak sepetlerinin özellikleri ve görünümleri sizin modelinizden farklý gösterilmiþ olabilir. Üst Rafýn Kullanýlmasý Üst raf, bardaklar, kahve ve çay kupalarý, sos kaplarý ve ayný zamanda (çok kirli olmamalarý koþuluyla) tabaklar, küçük kaplar ve derin olmayan tavalar gibi daha nazik ve daha az kirli bulaþýklar için tasarlanmýþtýr. Bulaþýklarý ve tencereleri fýþkýrtýlan su tarafýndan hareket ettirilmeyecek þekilde yerleþtirin. Üst rafýn yüksekliði raylara farklý yükseklikteki tekerlekler takýlarak ayarlanabilir. ÝÇ TARAF 1 1 Kaþýk/Çatal/Býçak Sepeti 7 Kaþýk/Çatal/Býçak Sepeti 6 Et suyu sosu kepçesi Servis kaþýðý Kupalar Küçük servis çanaðý Büyük servis çanaðý Bardaklar Fincan tabaklarý Tabaklar Tatlý bulaþýklarý Alt Rafýn Kullanýlmasý Alt rafa en zor temizlenebilen büyük bulaþýklarý koymanýzý öneriyoruz: þekilde gösterildiði gibi tencereler, tavalar, kapaklar, servis tabaklarý ve çanaklarý. Püskürtme kolunun dönme hareketini engellememeleri için servis tabaklarý ile kapaklarý raflarýn kenarlarýna koymak yerinde olur. Tencereler, servis kaplarý, v.s. daima aðýzlarý aþaðý gelecek þekilde ters olarak konulmalýdýr. Suyun dýþarý akabilmesi için derin tencereler eðimli olarak yerleþtirilmelidir. Daha büyük tencerelerin veya daha fazla sayýda tencerenin konulabilmesi için alt rafta katlanabilen çatallý tel bölmeler mevcuttur. ÝÇ TARAF Tatlý bulaþýklarý Oval servis tabaklarý Çorba tabaklarý Yemek tabaklarý Çatal/kaþýk/býçak sepeti 11 6

9 ÇATAL/KAÞIK/BIÇAK SEPETÝ Çatal/kaþýk/býçaklar saplarý alta gelecek þekilde Çatal/kaþýk/býçak sepetine konulmalýdýr: rafýn yan sepetleri varsa, kaþýklar ayrý ayrý uygun yarýklara takýlmalýdýr. Özellikle uzun mutfak aletleri üst rafýn ön tarafýna yatay olarak konulmalýdýr. ÝÇ TARAF Çatallar Çorba kaþýklarý Tatlý kaþýklarý 7 8 Çay kaþýklarý Býçaklar Servis kaþýklarý Et suyu sosu kepçesi Servis çatalý UYARI! Bulaþýklarýn aþaðý doðru sepetten dýþarý taþmasýna izin vermeyin. Yýkama Programýnýn Sonunda Yapýlmasý Gerekenler Program sona erdiðinde bulaþýk makinesinin elektronik zili 8 saniye süreyle uyarý sesi üretir ve daha sonra durur. AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesini kullanarak cihazý kapatýn, su giriþi musluðunu kapatýn ve bulaþýk makinesinin kapaðýný açýn. Sýcakken tutmanýn zor ve düþürülebilmeleri olasý olmasý nedeniyle bulaþýklarý birkaç dakika bekledikten sonra boþaltmaya baþlayýn. Böylece bulaþýklar daha da iyi kurur. Bir Bulaþýðý Koymayý Mý Unuttunuz? Unutulmuþ bir bulaþýk deterjan kapaðý açýlmadan önceki herhangi bir anda makineye konulabilir. 1 Yýkama iþlemini durdurmak için cihazýn kapaðýný 3 biraz aralayýn. Unutulmuþ olan bulaþýklarý makineye yerleþtirin. Püskürtme kollarýnýn dönmesi durduktan sonra kapaðý tamamen açabilirsiniz. Kapaðý kapatýn, bulaþýk makinesi 10 saniye sonra çalýþmaya devam edecektir. UYARI! Yýkama esnasýnda makinenin kapaðýnýn açýlmasý tehlikelidir, çünkü sýcak su üzerinize fýþkýrýrsa yanýklar ortaya çýkabilir. 7

10 Filtreleme Sistemi Rahatlýðýnýz için boþaltma pompasý ile filtreleme sistemi yýkama bölmesinin içerisine konulmuþtur. Filtreleme sistemi üç bileþenden oluþur: ana filtre, kaba filtre ve ince filtre. 3 Bulaþýk Makinesinin Bakýmý Ana filtre Yiyecek ve kir parçacýklarý bu filtre tarafýndan tutulur ve alt püskürtme kolu üzerinde yer alan özel bir su püskürtme iþlemi ile ufalanarak gidere atýlýr. Kaba filtre Gideri týkamasý olasý olan kemik ve cam parçalarý gibi daha büyük cisimler kaba filtre içerisinde tutulur. Bu filtreye takýlmýþ olan bir cismi temizlemek için bu filtrenin üzerinde bulunan kulaklarý hafifçe sýkarak filtreyi kaldýrýp yerinden çýkartýn. Ýnce filtre Bu filtre hazne alanýndaki kir ve yiyecek kalýntýlarýný tutar ve bunlarýn programýn çalýþmasý esnasýnda tekrar bulaþýklar üzerinde birikmesini önler. Kontrol panelini temizlemek için hafif nemlendirilmiþ bir bez kullanýn ve sildikten sonra paneli kurulayýn. Bulaþýk makinesinin dýþ yüzeylerini temizlemek için solventler (yað çözücü etkili) veya aþýndýrýcý temizlik malzemeleri kullanmayýn, sadece su ile ýslatýlmýþ ýslak bir bez kullanýn. Hiçbir zaman bulaþýk makinesinin herhangi bir bölümünü temizlemek için sivri uçlu cisimler veya bulaþýk telleri Donmaya Karþý Koruma Bulaþýk makinenizin kýþýn ýsýtýlmayan bir yerde býrakýlmasý durumunda, bir teknisyenden yardým isteyerek aþaðýdaki iþlemleri yaptýrýn: 1 Bulaþýk makinesine gelen elektrik beslemesini kesin. Sigortalarý çýkartýn veya devre kesicisini attýrýn. Su giriþi musluðunu kapatýn ve su giriþ hortumunu su vanasýndan sökün. Su giriþ hortumu ve su vanasý içerisinde kalan suyu boþaltýn. (Suyun içine akmasý için bir tencere kullanýn.) Püskürtme Kollarýnýn Temizlenmesi 5 Su giriþ hortumunu tekrar su vanasýna baðlayýn. Yýkama bölmesi içerisindeki plastik hazne kapaðýný çýkartýn ve lastik bölme içerisindeki suyu bir süngere emdirerek boþaltýn. Gerekmesi durumunda püskürtme kollarýný düzenli aralýklarla temizleyin, çünkü sert sulardaki kimyasal maddeler püskürtme kollarý üzerindeki su püskürtme deliklerini týkayabilir. Püskürtme kolunu sökmek için püskürtme kolunun üzerindeki pulu çýkartmak üzere somunu söküp kolu çýkartýn. Kollarý ýlýk sabunlu su ile ve yumuþak bir fýrça ile su püskürtme deliklerini açacak þekilde fýrçalayarak temizleyin. Kollarý iyice duruladýktan sonra tekrar yerlerine takýn. Filtrelerin Temizlenmesi Filtre birimi En iyi performansý ve sonuçlarý elde edebilmek için, filtre biriminin temizlenmesi gerekir. Filtre yýkama suyundaki yiyecek parçacýklarýný etkin bir þekilde ortadan kaldýrýr ve yýkama döngüsü esnasýnda yýkama suyunun tekrar çevrime katýlmasýný saðlar. Bu nedenle, her yýkamadan sonra filtre içerisinde kalmýþ olan büyücek yiyecek parçacýklarýnýn yarým daire biçimindeki filtreyi ve kapaðý musluk altýnda çalkalayarak temizlemek yerinde olacaktýr. Filtre birimini çýkartmak için kapaðýn sapýný yukarýya doðru çekin. Bütün filtre biriminin en azýndan ayda bir defa temizlenmesi gerekir. Kaba filtreyi ve ince filtreyi temizlemek için bir temizleme fýrçasý kullanýn. Daha sonra filtre parçalarýný soldaki þekillerde gösterildiði gibi tekrar bir araya getirin ve bütün birimi bulaþýk makinesi içerisindeki yuvasýna oturtup aþaðý doðru bastýrarak tekrar yerine takýn. Bulaþýk makinesi filtreler yerlerine takýlý deðilken hiçbir zaman kullanýlmamalýdýr. Filtrelerin yerine yanlýþ takýlmasý cihazýn performans seviyesini düþürebileceði gibi bulaþýklarýn hasar görmesine de neden olabilir. UYARI! Bulaþýk makinesini hiçbir zaman filtreler yerinde takýlý deðilken çalýþtýrmayýn. 8

11 Kapaðýn Temizlenmesi Kapaðýn etrafýndaki kenarý temizlemek için sadece yumuþak, ýlýk suya batýrýlmýþ nemli bir bez parçasý kullanmanýz gerekir. Suyun kapak kiline ve elektrikli parçalara kaçmasýný önlemek için, hiçbir türden sprey temizleyiciyi kullanmayýn. Ayrýca, cihazýn dýþ yüzeylerini temizlemek için hiçbir zaman aþýndýrýcý temizlik malzemeleri veya bulaþýk telleri kullanmayýn, aksi takdirde cihazýn dýþ yüzeylerinin boyasý çizilebilir. Bazý kaðýt havlular da çiziklere neden olabilir veya yüzey üzerinde lekeler býrakabilir. UYARI! Cihazýn kapak panelini temizlemek için hiçbir zaman sprey tüpü temizleyiciler kullanmayýn, aksi takdirde kapak kilidi ve elektrikli parçalar hasar görebilir. Aþýndýrýcý temizlik malzemelerinin veya bazý kaðýt havlularýn kullanýlmasýna izin verilmez, çünkü bunlar paslanmaz çelik yüzeyi çizebilir veya üzerinde lekeler býrakabilir. Boþaltma Pompasýnýn Temizlenmesi Arada sýrada bazý kýrýntý parçalarý filtrelerin ve boþaltma pompasýnýn içerisine girebilir. Böyle bir durumda bulaþýk makinenizde kullanýlan boþaltma pompasý otomatik olarak ters çalýþarak giren parçayý yýkama bölmesine veya gidere geri püskürtecek þekilde tasarlanmýþtýr. Boþaltma pompasýna girmiþ olan ve bunu týkayan bir parçayý çýkartmak için filtreleri çýkartmadan önce cihazý kapatmanýz gerekir; Daha sonra da yýkama bölmesindeki siyah renkli parçayý takýlmýþ olduðu yerden çýkartýn. (Daha önce birikmiþ olan suyu boþaltmanýz gerekebilir). Büyük olasýlýkla yýkama bölmesinde bulunan ve Bulaþýk Makinenizi Bakýmlý Tutmanýn Yollarý Her Bir Yýkamadan Sonra Yapýlmasý Gerekenler Her yýkamadan sonra cihazýn su giriþi musluðunu kapatýn ve nem ve kötü kokularýn makinenin içerisinde kalmamasýný saðlamak üzere cihazýn kapaðýný aralýk býrakýn. Cihazýn Fiþini Prizden Çekin Cihazý temizlemeden veya cihazýn bakýmýný yapmadan önce fiþini prizden çekin. Risk almayýn. Solvent veya Aþýndýrýcýlar ile Temizlik Yapmayýn Bulaþýk makinesinin dýþ yüzeylerini ve lastik kýsýmlarýný temizlemek için solventler veya aþýndýrýcý temizlik ürünlerini kullanmayýn. Bunun yerine sadece ýlýk sabunlu suya batýrýlmýþ bir bez kullanýn. Cihazýn iç yüzeyleri üzerindeki kir veya lekeleri çýkartmak için su ve biraz sirke ile ýslatýlmýþ bir bez veya özel olarak bulaþýk makinelerini temizlemek üzere üretilmiþ bir temizlik malzemesi kullanýn. Tatile Çýkacaðýnýz Zaman Yapýlmasý Gerekenler Tatile çýkacaðýnýz zaman bulaþýk makinesini bir defa boþ olarak çalýþtýrmanýzý ve daha sonra fiþini prizden çekip cihazýn su giriþi musluðunu kapattýktan sonra cihazýn kapaðýný aralýk býrakmanýzý öneririz. Böylece cihazýn contalarýnýn ömrü uzar ve cihaz içerisinde kötü kokular oluþmaz. Cihazýn Taþýnmasý Cihazýn taþýnmasýnýn gerekmesi durumunda cihazý düþey konumunda tutmaya gayret edin. Eðer kaçýnýlmaz olarak gerekiyorsa, cihaz arka yüzü üzerine yatýrýlabilir. Contalar Cihaz içerisindeki kötü kokularýn oluþmasýnýn nedenlerinden biri de yiyecek kýrýntýlarýnýn contalar içerisine takýlýp kalmasýdýr. Nemli bir sünger ile düzenli aralýklarla contalarýn temizlenmesi bu kokularýn oluþmasýný önleyecektir. 9

12 Cihazýn Elektrik Baðlantýsýna Ýliþkin Bilgiler DÝKKAT, kiþisel güvenliðiniz için: BU CÝHAZ ÝLE BÝR UZATMA KABLOSU VEYA ÇOKLU PRÝZ ADAPTÖRÜ KULLANMAYIN. HÝÇBÝR KOÞUL ALTINDA, ELEKTRÝK KABLOSUNUN ÜÇÜNCÜ TOPRAKLAMA ÝLETKENÝNÝ KESMEYÝN VEYA ÝPTAL ETMEYÝN. Elektrik Gereksinimi Sigortasý bulunan bir elektrik hattý gereklidir. Sadece bakýr telli kablo kullanýlmalýdýr. Zaman gecikmeli sigorta veya devre kesicisi kullanýlmasý ve bu sadece cihaza özgü bir elektrik devresi önerilir. Priz yakýndaki bir mutfak tezgahý dolabý içerisinde olmalýdýr. Cihazý kullanmadan önce uygun topraklamanýn mevcut olduðundan emin olun Elektrik Baðlantýsý Evinizde kullanýlan gerilim ve frekansýn cihazýnýzýn tip etiketinde belirtilen deðerlere uygun olduðundan ve elektrik tesisatýnýn cihazýn tip etiketinde belirtilen maksimum gerilime dayanabilecek kapasiteye sahip olduðundan emin olduktan sonra, cihazýn fiþini uygun þekilde topraklanmýþ bir prize takýn. Cihazýn fiþinin takýlmasý gereken prizin cihazýn fiþine uygun olmamasý durumunda, aþýrý ýsýnmalara ve yanýklara neden olabileceðinden, adaptörler veya benzeri aletler kullanmak yerine (uzman bir elektrikçi tarafýndan) priz deðiþtirilmelidir. Unicouple (Tek baðlantý) Su Baðlantýsý Hakkýnda Bilgiler. Ýki tip baðlantý modelimiz vardýr. Bunlardan biri aþaðýda gösterilmiþ olan tip, diðeri ise 3/ inç'lik yivli (üç çeyreklik, 3/ parmak) tiptir. Cihaz su tesisatýna yeni hortum takýmlarý kullanýlarak baðlanmalýdýr. Eski hortum takýmlarý tekrar kullanýlmamalýdýr. Su basýncý 0.0 MPa ile 1 MPa arasýnda olmalýdýr. Basýncýn minimum deðerin altýnda olmasý durumunda Servis Departmanýmýza baþvurarak danýþýn. Musluk adaptörünü takýn. Musluðunuzun diþleri/yivleri bulunmamasý durumunda cihazýnýzý kullanmadan önce, bulaþýk makineniz ile birlikte verilmiþ olan musluk adaptörünün lavabo musluðuna takýlmýþ olmasý gerekir. Adaptörü unicouple baðlantýya monte edilmiþ olarak bulacaksýnýz. Lavabo musluðunun diþleri/yivleri bulunmamasý durumunda: musluk adaptörünü musluða takýn ve daha sonra da adaptörün bütün vidalarýný sýkýn. Sýzýntýlarý önlemek için adaptörü sýkmanýz gereklidir. Unicouple Baðlantýsýnýn Baðlanmasý Model I Baðlantýsý UYARI 1 Unicouple baðlantýsýný ve bunun hortumlarýný bulaþýk makinesinin arkasýnda yer alan saklama bölmesinden çekerek tamamen çýkartýn ve bunu musluk adaptörüne takýn. Unicouple baðlantýsýný baðlantý üzerindeki yakaya bastýrarak musluk adaptörüne. takýn. Unicouple baðlantýsý tamamen (sonuna kadar) adaptör üzerine geçtiðinde, yakayý bastýrmaya son verin. Yaka yerine oturarak Unicouple baðlantýsýný yerine tespit eder. Unicouple baðlantýsýnýn küçük hortumu suyu musluktan bulaþýk makinesine taþýr. Baðlantýnýn büyük hortumu ise boþaltma suyunu lavaboya aktarýr. Unicouple baðlantýsýnýn lavabo çanaðý gideri deliðine yöneldiðinden ve lavabo giderinin bulaþýk makinenizden atýlan suyu boþaltacak þekilde açýk olduðundan emin olun. Bulaþýk makinenizin atýk su çýkýþýnýn bir çöp öðütücüsüne baðlanmýþ olmasý durumunda, bulaþýk makinesini çalýþtýrmadan önce öðütücüyü tamamen boþalana kadar çalýþtýrýn. 3 Bulaþýk makinesini çalýþtýrmadan önce su giriþi musluðunu sonuna kadar açýn. Bulaþýk makinesi ile ayný su hattý üzerine baðlanmýþ olmasý durumunda lavabo duþuna (püskürtücü) baðlanan bir hortum patlayabilir. Eðer lavabonuzda böyle bir lavabo duþu varsa, bunun hortumunun sökülmesini ve deliðinin kör tapa ile kapatýlmasýný öneririz. Unicouple Baðlantýsýnýn Lavabo Musluðu Adaptöründen Sökülmesi 1 Musluðu kapatýn. Basýnç giderme düðmesine basarak su basýncýný serbest býrakýn. Böylece su basýncý giderilerek kendinizi ve odayý yüksek basýnçlý fýþkýrma ve sýçramalardan korumuþ olursunuz. 3 Unicouple baðlantýsýnýn üzerindeki yakaya basarak Unicouple baðlantýsýný çýkartýn. Bulaþýk Makinesinin Baðlantýsýnýn Kesilmesi 1 Cihazýn fiþini elektrik prizinden çekin. Unicouple baðlantýsýný lavabo musluðu adaptöründen çýkartýn. NOT: Son durulamanýn sonunda motor durduðunda Unicouple baðlantýsý sökülerek saklama bölmesine 10

13 Soðuk Su Baðlantýsý Model II Baðlantýsý Soðuk su giriþi hortumunu 3/ inçlik diþli bir boru baðlantýsýna takýn ve sýkýca yerine tespit edilmiþ olduðundan emin olun. Su borularýnýn yeni olmasý veya uzun süredir kullanýlmýyor olmasý durumunda, suyun temiz ve tortusuz olduðundan emin olmak için suyu bir süre boþa akýtýn. Bu önlemin alýnmamasý durumunda su giriþinin týkanmasý ve cihazýn hasar görmesi tehlikesi söz konusudur. Sýcak Su Baðlantýsý Cihazýn su giriþi, sýcaklýðýnýn 60ºC'yi aþmamasý koþulu ile, evin sýcak su hattýna (merkezi sistem, ýsýtma sistemi) da baðlanabilir. Bu durumda yýkama çevrimi süresi yaklaþýk 15 dakika kadar kýsalýr ve yýkama verimi biraz azalýr. Sýcak su hattýna yapýlacak baðlantý soðuk su hattý baðlanmasý ile ayný prosedürler izlenerek yapýlmalýdýr. Cihazýn Konumlandýrýlmasý Cihazý arzu edilen yere koyun. Cihazýn arka yüzü arkasýndaki duvara dayanmalý ve yan yüzeyleri de komþu dolaplar veya duvar boyunca uzanmalýdýr. Bulaþýk makinesi montajý kolaylaþtýrmak üzere su giriþi ve çýkýþý hortumlarý sað veya sol tarafa konumlandýrýlabilecek þekilde donanýma sahiptir. Cihazýn Terazilenmesi Cihazýn konumuna yerleþtirilmesinden sonra, terazide (tam yatay dengede) olacak þekilde ayarlanmasý için ayaklarýný (içeri vidalayarak veya vidasýný açarak) ayarlamak suretiyle cihazýn yüksekliðini deðiþtirin. Cihaz hiçbir þekilde º'nin üzerinde bir eðimle durmamalýdýr. Boþaltma Hortumu Baðlantýsý Boþaltma hortumunu bükülmediðinden ve kýrýlmadýðýndan emin olacak þekilde, çapý en az cm olan bir gider borusuna yerleþtirin veya lavaboya boþalacak þekilde yerleþtirin. Cihaz ile birlikte verilen özel plastik desteði kullanýn. Hortumun açýk ucunun yerden yüksekliði 0 ile 100 cm arasýnda olmalýdýr ve suda batýrýlmýþ durumda olmamalýdýr. En fazla 1000mm En az 00mm Unicouple Baðlantýsý Hortumlarýnda Kalan Suyun Boþaltýlmasý Lavabonun yerden 3 cm veya daha yüksekte bulunmasý durumunda, Unicouple baðlantýsý hortumlarýndaki su doðrudan lavaboya boþaltýlamaz. Bu durumda hortumlarda kalan suyun lavabonun dýþýna ve lavabodan daha düþük yüksekliðe konulan bir çanaða veya uygun bir kaba boþaltýlmasý gerekir. CÝHAZIN BOYUTLARI (mm) 11

14 Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Arýza Arama Ýpuçlarý Aþaðýdaki sayfalardaki tablolarý gözden geçirirseniz servis çaðýrmadan sorunu çözebilmeniz mümkün olabilir. SORUN OLASI NEDENLER YAPILMASI GEREKENLER Bulaþýk makinasý çalýþmýyor Sigorta atmýþtýr veya devre kesicisi faaliyete geçmiþtir. Cihaz açýlmamýþtýr. Sigortayý deðiþtirin veya devre kesicisini sýfýrlayýn.bulaþýk makinesi ile ayný elektrik devresini paylaþan diðer cihazlar varsa bunlarý bu devrenin prizinden çýkartýn. Bulaþýk makinesinin açýk durumunda getirildiðinden ve kapaðýnýn tam olarak kapanmýþ olduðundan emin olun. Cihazýn fiþinin elektrik prizine sýkýca oturarak takýlmýþ olduðundan emin olun. Boþaltma pompasý durmuyor. Gürültü var. Su basýncý çok düþüktür. Taþma söz konusudur. Bazý seslerin duyulmasý normaldir. Mutfak aletleri sepetler içerisinde sabit durmamaktadýr veya sepet içerisine küçük bir cisim düþmüþtür. Motor výzýltý yapýyor. Su giriþinin düzgün bir þekilde baðlanmýþ olup olmadýðýný ve su giriþi musluðunun açýlmýþ olup olmadýðýný kontrol edin. Sistem taþmalarý algýlayacak þekilde tasarlanmýþtýr. Taþma söz konusu olduðunda cihaz devir-daim pompasýný devre dýþý býrakýr ve boþaltma pompasýný çalýþtýrýr. Bunlar yumuþak yiyecek parçalarýnýn parçalanmasýndan ve deterjan kapaðýnýn açýlmasýndan kaynaklanan seslerdir Bulaþýk makinesine konulmuþ olan bütün bulaþýklarýn yerlerinde sabit duracak þekilde yerleþtirilmiþ olduklarýndan emin olun. Bulaþýk makinesi sýk kullanýlmamaktadýr. Cihazý sýk kullanmýyorsanýz, makineyi her hafta doldurup pompalayarak boþaltmayý unutmayýn. Bu iþlem contalarýn nemli kalmasýný saðlayacaktýr. Yýkama bölmesinde köpük kalýyor. Uygun olmayan deterjan kullanýlmýþtýr. Parlatýcý sýçramýþtýr. Köpükleri önlemek için sadece özel bulaþýk makinesi deterjanlarýný kullanýn. Köpük kalmýþ olmasý durumunda bulaþýk makinesinin kapaðýný açýk býrakarak köpüklerin buharlaþmasýný bekleyin. Yýkama bölmesine 1 galon soðuk su dökün. Kapaðý kapatýn ve kapak yerine tam oturduktan sonra kadraný bir boþaltma iþlemi baþlatýlana kadar yavaþ yavaþ döndürerek suyu boþaltýn. Eðer gerekiyorsa ayný iþlemi bir kere daha tekrarlayýn. Etrafa sýçrayan parlatýcý damlalarýný daima hemen silin. Yýkama bölmesinin içi lekelenmiþ. Bulaþýklar kurumamýþ. Bulaþýklar iyi temizlenmiyor. Bardaklar ve çatal býçak takýmlarý üzerinde lekeler ve ince bir film tabakasý oluþuyor. Renklendiricili deterjan kullanýlmýþtýr. Parlatýcý daðýtýcýsý boþalmýþtýr. Uygun olmayan bir program seçilmiþtir. Bulaþýklar raflara uygun þekilde yerleþtirilmemiþtir. 1 Suyun sertliði çok yüksektir. Suyun giriþ sýcaklýðý çok düþüktür 3 Bulaþýk makinesi aþýrý doldurulmuþtur. Bulaþýklar uygun þekilde yerleþtirilmemiþtir. 5 Bayat veya nem almýþ toz deterjan kullanýlmýþtýr. 6 Parlatýcý daðýtýcýsý haznesinde parlatýcý kalmamýþtýr. 7 Yanlýþ miktarda deterjan kullanýlmýþtýr. 1 Kullandýðýnýz deterjanýn renklendirici içermediðinden emin olun. Parlatýcý daðýtýcýsý haznesini doldurmayý unutmayýn. Daha güçlü bir program seçin. Büyük bulaþýklarýn deterjan daðýtýcýsýnýn ve püskürtme kollarýnýn görevlerini engelleyecek þekilde yerleþtirilmediðinden emin olun. Cam bulaþýklardan lekeleri çýkartmak için: 1 Makinedeki bütün metal bulaþýklarý boþaltýn. Makineye deterjan koymayýn. 3 En uzun programý seçin. Bulaþýk makinesini çalýþtýrýn. 18 ile dakika arasýnda çalýþtýktan sonra cihaz ana yýkamaya geçmiþ olur. 5 Makinenin kapaðýný açýp bardak sirkeyi bulaþýk makinesinin dibine dökün 6 Makinenin kapaðýný kapatýn cihazýn programý bitirmesini bekleyin. Sirke ile sorunun çözülmemesi

15 Bu cihaz, Atýk Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkýndaki 00/96/EC sayýlý Avrupa Yönergesine uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu cihazý uygun þekilde atmakla, bu ürünün doðru olmayan atma yöntemleri ile atýlmasý durumunda ortaya çýkabilecek çevre ve insan saðlýðý için olumsuz olasý sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olmuþ olursunuz. Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev atýðý olarak iþlem görmemesi gerektiðini gösterir. Cihaz atýlacaðý zaman, elektrikli ve elektronik cihazlarýn geri kazanýmý için bir toplama noktasýna iletilmesi gerekir. Cihazýn atýlmasý yaþadýðýnýz bölgede çöplerin atýlmasýna iliþkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak gerçekleþtirilmesi gerekir. Bu ürünün iþlenmesi, toplanmasý ve geri kazanýlmasýna iliþkin daha ayrýntýlý bilgi için lütfen bölgenizdeki belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü satýn almýþ olduðunuz maðazaya baþvurun.

16

17 BULAŞIK MAKİNESİ Bulaşık Makinesi nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız 3 ÜÇ A 1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

BULAŞIK MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60

BULAŞIK MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60 BULAŞIK MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 49 Ýçindekiler Kurulum, 50-51 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ RO RU Ýçindekiler Türkçe, 1 Românã, 13 UA Óêðà íñüêà, 37 DFG 262 Ðóññêèè, 25 Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA Bulaşık Makinası Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLS12S/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLF12B/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU

MİNİ ROBOT R 200. Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU MİNİ ROBOT R 200 Mini Mutfak Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș MİNİ ROBOT R 200 Mutfak Robotu muzu seçtiğiniz için

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Kendinden Ayarlı Ekmek Kılavuzu 5. Isıtma Düğmesi 2. Geniş Yuvalar 6. Defrost Düğmesi 3. Kontrol Kolu 7. İptal

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZLARI Normal bulaşıkları yerleştirme yöntemi Alt Sepetin Yerleştirilmesi Üst Sepetin Yerleştirilmesi Temizlenmesi en zor olan büyük parçaları alt sepete yerleştirmenizi öneririz:

Detaylı

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ PATATES DİNLENDİRME KULLANMA KILAVUZU PATATES DİNLENDİRMEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ APD 460 2 İÇİNDEKİLER I Patates Dinlendirme Tanımı ve Kullanım Alanları 2 3 II Genel Uyarılar ve

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı