TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60"

Transkript

1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

2 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık makinesini kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız, makineyi uygun şekilde kullanmanız ve bakımını yapmanız için faydalı olacaktır. Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler A r ız a A r a m a i p u ç l a r ı b ö l ü m ü n ü g ö z d e n geçirmeniz sık karşılaşılan bazı sorunları kendinizin giderebilmesine yardımcı olur ve profesyonel teknisyenlerden yardım istemenize gerek kalmayabilir. Kullanma Talimatları Kontrol Paneli Bulaşık Makinesinin Özellikleri... Yıkama Programları Tablosu Cihazın Çalıştırılması... 3 Su Yumuşatıcısı (Tuz)..... Deterjan Dağıtıcısı Parlatıcı Bulaşıkların Makine Raflarına Yerleştirilmesi Filtreleme Sistemi Bulaşık Makinesini Bakımlı Tutmanın Yolları... 9 Montaj Talimatları Cihazın Elektrik Bağlantısına İlişkin Bilgiler Unicouple Hakkında Bilgiler Su Bağlantısı Cihazın Boyutları Ürünleri sürekli geliştirme ve güncelleştirme politikası izleyen üretici ürün üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Arıza Arama İpuçları Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler...1

3 ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUN UYARI! Bulaşık makinenizi kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemlere uyun: UYARI! HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR İki hafta veya daha uzun süre ile kullanılmamış bir sıcak su sistemi içerisinde belli koşullar altında Hidrojen gazı oluşabilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Yukarıda belirtildiği gibi sıcak su sisteminin birkaç hafta süreyle kullanılmaması durumunda, bulaşık makinesini çalıştırmadan önce bütün sıcak su musluklarını açarak bu muslukların her birinden birkaç dakika süreyle su akıtın. Bu işlem birikmiş olabilecek hidrojen gazının serbest kalmasını sağlar. Gaz yanıcı olduğundan, bu süre boyunca sigara içmeyin veya açık bir alev kullanmayın. TOPRAKLAMA TALİMATLARI * Bu cihaz uluslararası güvenlik standartlarına uygundur ve ürünün tamamen topraklanmasını garanti etmek üzere toprak bağlantılı bir fiş ile donatılmıştır. Cihazın fişini prize takmadan önce aşağıdakilerden emin olunması önemlidir: * Elektrik prizinin uygun şekilde topraklanmış olduğundan. * Elektrik tesisatınızın cihazınızın tip etiketinde belirtilmiş olan tüketim gereksinimlerini karşılayabilecek kapasitede olduğundan emin olunuz. UYARI! UYGUN KULLANIM * Bulaşık makinesinin kapağının yada bulaşık rafının üzerine oturmayın, üzerine çıkmayın veya bunları amaçları dışında kullanmayın. * Cihazın ısıtma elemanına cihaz çalışıyorken veya çalışmasının sona ermesinden hemen sonra dokunmayın. * Bulaşık makinesinde yıkanabilir veya buna eşdeğer bir işaret taşımayan plastik malzemeleri bulaşık makinenizde yıkamayın. Bu tür bir işarete sahip olmayan plastik maddeler için üreticilerinin önerilerini kontrol edin. * Sadece otomatik bulaşık makineleri için tasarlanmış olan deterjanları ve durulama katkılarını kullanın. Bulaşık makinenizde hiçbir zaman sabun, çamaşır makinesi deterjanı veya elde yıkama deterjanı kullanmayın. Bu ürünleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. * Çocukları deterjan ve durulama katkılarından ve bulaşık makinesinin açık kapağından uzak tutun, makinenin içerisinde bir miktar deterjan kalmış olabilir. * Bulaşık makinesinin kapağı açık konumunda bırakılmamalıdır, aksi takdirde takılıp düşme tehlikelerine yol açılabilir. * Cihazın elektrik kablosunun montaj esnasında tehlikeli bir şekilde bükülmemesine ve ezilmemesine dikkat edilmelidir. * Cihazın kontrol düğmelerini kurcalamayın. * Cihazın küçük çocuklar ve güçsüz kimseler tarafından gözetim altında tutulmaksızın kullanılmaması gerekir. * Bulaşık makinesi deterjanları güçlü bir alkalindir. Bunlar, yutulmaları durumunda son derece tehlikeli olabilir. Deterjanların cildinize ve gözlerinize temas etmesine engel olun ve kapağı açık bırakıldığında çocukları bulaşık makinesinden uzak tutun. * Önemli not: Cihazın konumunun halı zemin üzerinde yer alması durumunda, cihazın altındaki havalandırma deliklerinin tıkanmadığından emin olacak şekilde dikkatli olunmalıdır. 1 UYARI! * Cihazınızın uygun şekilde topraklanmış olduğundan emin olun. Uygun topraklamanın bulunmaması durumunda, bir radyo paraziti bastırıcısının bulunması nedeniyle, cihazınızın metal parçalarına dokunulduğunda bir elektrik kaçağı hissedilebilir. Önemli not: Cihazın topraklanmamasından dolayı ortaya çıkabilecek bütün hasarlar için üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır. Bu cihaz 89/336/EEC, 7/3/EEC yönergelerine ve bunları izleyen değişikliklere uygundur. * Bütün kabin panelleri düzgün bir şekilde yerlerine takılı olmadığı sürece bulaşık makinenizi çalıştırmayın. Bulaşık makinesi çalışıyorken kapağını dikkatli bir şekilde açın, suyun dışarıya fışkırma tehlikesi söz konusudur. * Cihazın kapağı açıkken üzerine ağır cisimler koymayın veya kapağın üzerine basmayın. Cihaz öne devrilebilir. * Yıkanacak bulaşıkları yerleştirirken: 1) Keskin cisimleri kapak contasına zarar vermeyecek şekilde konumlandırın; ) Keskin bıçakları kesilme şeklindeki yaralanmaları azaltmak üzere sapları yukarı gelecek şekilde yerleştirin. * Bulaşık makinenizi kullanırken plastik malzemelerin ısıtma elemanına değmesini önlemeniz gerekir. * Cihazın elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, ortaya çıkabilecek tehlikelerin önlenmesi için, kablonun üretici veya üreticinin yetkili servisi veya benzer yeterlilikteki bir uzman kişi tarafından değiştirilmesi gerekir. * Lütfen ambalaj malzemelerini uygun şekilde atın. * Bulaşık makinesini sadece amaçlanan kullanımı için kullanın. * Eskimiş bir bulaşık makinesinin hizmetine son vererek bunu atacağınız zaman, yıkama bölmesinin kapağını çıkartın. * Cihaz ile oynamamalarını sağlamak amacıyla küçük çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. * Yıkama çevriminin tamamlanmasından sonra deterjan bölmesinin boşalmış olduğundan emin olun. * Bıçaklar ve diğer kesici mutfak malzemeleri en iyi sonucu elde etmek için sepet içerine sapları yukarı gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Uyarı: Bıçaklar ve sivri uçlu diğer mutfak aletleri sepetin içerisine uçları aşağı gelecek şekilde yada yatay konumda yerleştirilmelidir.

4 ÖNEMLÝ NOT! Bulaþýk makinenizden en iyi performansý elde edebilmeniz için, cihazý ilk defa kullanmadan önce bütün kullanma talimatlarýný okuyun. Kontrol Paneli Ön yýkama lambasý: ön yýkama esnasýnda yanýp söner. Yýkama lambasý: yýkama esnasýnda yanýp söner. 3 Durulama lambasý: durulama esnasýnda yanýp söner. Kurutma lambasý: kurutma esnasýnda yanýp söner. 5 Tuz Bitti Gösterge Lambasý: Yumuþatýcý kabýnda yeterli miktarda tuz kalmadýðýnda yanar (Sadece bazý modellerde mevcuttur). 6 Durulama Katkýsý Gösterge Lambasý: yeterli miktarda durulama katkýsý kalmadýðýnda yanar (Sadece bazý modellerde mevcuttur). 7 Yýkama Programý Seçicisi: Yýkama çevrimlerini seçmek için düðmeyi saat ibreleri yönünde çevirin. 8 AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) Düðmesi: Cihazý açmak veya kapatmak için kullanýlýr. NOT: Bu modelde, yýkama esnasýnda elektriðin kesilmesi durumunda sürmekte olan yýkama programýnýn iptal edilmesini önleyen bir "elektrik kesintisini hatýrlama" özelliði mevcuttur. Bu nedenle, cihazýn elektrik beslemesini keserek bir yýkama programýný iptal etmek mümkün deðildir. Lütfen "Bir programýn deðiþtirilmesi" bölümüne bakýn. 9 Cihaz Açýk Lambasý: AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesine basýldýðýnda yanar. 10 Baþlat/Sýfýrla Düðmesi: Seçilmiþ olan programý baþlatmak veya programa ara vermek için bu düðmeye basýn. Program baþladýðýnda lambalardan biri yanýp söner. 11 Kapak Kulpu: Kapaðý açmak için kulpu çekin. Bulaþýk Makinesinin Özellikleri Üst Sepet Püskürtme Kollarý 3 Alt Sepet Su Yumuþatýcýsý 5 Ana Filtre 6 Deterjan Daðýtýcýsý 7 Bardak Rafý 8 Çatal/Kaþýk /Býçak Sepeti 9 Kaba Filtre 10 Durulama Katkýsý Daðýtýcýsý 11 Boþaltma borusu baðlantýsý 1 Giriþ borusu baðlantýsý

5 Yýkama Programlarý Tablosu Program Çevrimi Program Bilgileri Çevrimin Ön/ana Yýkama Durulama Açýklamasý deterjan kullanýmý Katkýsý GÜÇLÜ NORMAL (EN50) Tencereler, tavalar, güveç kaplarý ve bir süre üzerlerinde kurumuþ yiyecekler ile bekletilmiþ kaplar gibi çok kirli bulaþýklar içindir. Tencereler, tabaklar, bardaklar ve az kirli tavalar gibi normal derecede kirli bulaþýklar içindir. Standart günlük yýkamadýr. Ön Yýkama Ön Yýkama (5ºC) Yýkama (70ºC) Durulama (75ºC) Kurutma Ön Yýkama Yýkama (50ºC) Durulama (70ºC) Kurutma EKONOMÝ 1 SAAT HIZLI YIKAMA DUÞLAMA Tabaklar, bardaklar, kaplar ve az kirli tavalar gibi az kirli bulaþýklar içindir. Sadece 1 saat süren günlük yýkamadýr. Bir öðünün hemen ardýndan yýkanacak olan normal kirlilikteki bulaþýklar içindir(en Kurutma fazla 8 tabak konulmalýdýr). Az kirli bulaþýklar için daha kýsa süreli bir yýkamadýr (en fazla 6 tabak konulmalýdýr). Daha sonra yýkanmasý planlanan bulaþýklarý çalkalamak içindir. Ön Yýkama Yýkama (5ºC) Durulama (65ºC) Kurutma Ön Yýkama(30 C) Yýkama (70ºC) Durulama (65ºC) Kurutma Yýkama (50ºC) Durulama (55ºC) Kurutma Ön yýkama Bir yýkama programýnýn baþlatýlmasý CÝHAZIN ÇALIÞTIRILMASI 1 Alt ve üst sepetleri dýþarý çekin, bulaþýklarý yerleþtirin ve sepetleri yerlerine itin. Bulaþýklarýn önce alt sepete ve daha sonra da üst sepete yerleþtirilmesi önerilir ("bulaþýklarýn makineye yerleþtirilmesi" bölümüne bakýn). Deterjaný doldurun ("Tuz, Deterjan ve Durulama Katkýsý" bölümüne bakýn). 3 Biraz kuvvet uygulayarak kapaðýn tam olarak kapandýðýndan emin olun. NOT: Kapak tamamen kapandýðýnda bir "týk" sesi duyulur. Cihazýn fiþini elektrik prizine takýn. Cihazýn elektrik beslemesi 0-0 VAC 50 Hz'dir. Priz 1A 50 VAC kapasitesinde olmalýdýr. Su giriþi musluðunu tam basýnç elde edilecek þekilde açýldýðýndan emin olun. 5 AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesine basýn. 6 Kontrol panelinin sað tarafýnda yer alan düðmeyi program çevriminin numarasýna kadar saat ibreleri yönünde döndürün. 7 Yýkamayý baþlatmak için Baþlat/Ýptal (Start/Reset) düðmesine basýn. 8 Yýkama sona erdiðinde AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesine basarak cihazý kapatabilirsiniz. NOT: Bütün lambalarýn yanmasý durumunda makinede bir arýza ver demektir. Lütfen cihazýn fiþini prizden çekip su giriþini kapattýktan sonra servis çaðýrýn. Bir Programýn Deðiþtirilmesi Açýklama: Çalýþmakta olan bir çevrim ancak kýsa bir süre içerisinde deðiþtirilebilir. Aksi takdirde deterjan daðýtýlmýþ ve cihaz yýkama suyunu boþaltmýþ olabilir. Bu durumda deterjan daðýtýcýsý tekrar doldurulmalýdýr ("Deterjanýn Doldurulmasý" paragrafýna bakýn). 1 Baþlat/Ýptal (Start/Reset) düðmesine basýp düðmeyi üç saniyeden uzun bir süre için basýlý tutun. Yürütülmekte olan program iptal edilir. (NOT: AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesine basýlarak yürütülmekte olan program iptal edilemez, çünkü bu model "elektrik kesintisini hatýrlama" özelliðine sahiptir. ) Yýkama Programý Seçicisi düðmesini döndürerek arzu ettiðiniz programý seçin., 3 Yýkamayý baþlatmak için Baþlat/Ýptal (Start/Reset) düðmesine basýn. NOT: Yýkama esnasýnda cihazýn kapaðýný açmanýz durumunda makine ara verme (pause) durumuna geçer. Kapaðý kapayýp Baþlat/Ýptal (Start/Reset) düðmesine bastýktan 10 saniye sonra makine çalýþmasýna devam eder. Dört adet program lambasý bulaþýk makinesin durumunu gösterir: a) Bütün program lambalarý kapalý hazýr beklemede b) Program lambalarýndan biri yanýyor ara vermede (pause) c) Program lambalarýndan biri yanýp sönüyor----- makine çalýþýyor

6 SU YUMUÞATICISI Eðer makinenizin modelinde bir su yumuþatýcýsý yoksa, bu bölümü atlayýn. Suyun sertliðini gidermek için iki yol vardýr: bunlardan biri su yumuþatýcýsý kullanmak, diðeri ise deterjan kullanmaktýr. Suyun sertliði bölgeden bölgeye deðiþir. Bulaþýk makinesinde sert su kullanýlmasý durumunda yýkanmýþ bulaþýklar üzerinde kireç kalýntýlarý oluþur. Cihazlar sudaki kireci ve mineralleri ortadan kaldýrmak üzere özel olarak tasarlanmýþ olan bir tuz kullanan özel bir yumuþatýcý ile donatýlmýþtýr. Yumuþatýcýya Tuz Konulmasý Daima bulaþýk makinelerinde kullanýlmak üzere üretilmiþ olan tuzlarý kullanýn. Tuz kabý alt rafýn altýnda yer alýr ve aþaðýdaki gibi doldurulmalýdýr: 1 Alt sepeti çýkartýn ve tuz kabýnýn yivli kapaðýný vida açar gibi çýkartýn. Kabý ilk defa dolduracaksanýz hacminin /3'ünü su ile doldurun. 3 (Cihaz ile birlikte verilmiþ olan) huniyi deliðe yerleþtirin ve kg tuzu içine boþaltýn. Tuz kabýndan az miktarda su taþmasý normaldir. Kapaðý özenli bir þekilde tekrar yerine vidalayýn. 1. Tuz uyarý lambasý yandýðýnda tuz kabý tekrar doldurulmalýdýr. Tuz kabý yeterince doldurulmasýna raðmen, tuz tamamen çözülmeden tuz gösterge lambasý sönmeyebilir.. Makinenin içerisine tuz sýçramýþsa, bunlar temizlemek için bir duþlama programý çalýþtýrýlabilir. Tuz Tüketiminin Ayarlanmasý Bulaþýk makinesi kullanýlan suyun sertliðine göre tüketilecek tuz miktarý ayarlanabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Bunun amacý tuz tüketiminin optimize edilerek koþullara göre ayarlanabilmesidir. Tuz tüketimi aþaðýdaki gibi ayarlanabilir: 1 Tuz kabýnýn vidalý kapaðýný açýn. Kap üzerinde, üzerinde bir ok iþareti bulunan bir halka vardýr (Yandaki Þekle bakýn). Gerekmesi durumunda, kullanýlan suyun sertlik derecesine baðlý olarak, halkayý "-" iþaretli ayardan "+" iþaretli ayara doðru saat ibrelerine ters yönde döndürün. Ayarlarýn aþaðýdaki çizelgeye göre yapýlmasý önerilir: Su Sertliði Seçici Konumu Tuz Tüketimi (gr/çevrim) Baðýmsýz (çevrim/kg) Tesisat suyunuzun sertliðini öðrenmek için su daðýtým þirketinize baþvurun.

7 DETERJAN DAÐITICISI Bulaþýk makinenizde özel olarak tasarlanmýþ bir su yumuþatýcýsý bulunduðundan kireç kalýntýlarýn oluþmasýný önlemek için çok fazla deterjan koymayabilirsiniz. Her yýkama çevriminin baþlatýlmasýndan önce, "Yýkama Programlarý Tablosu"nda belirtilen talimatlarý izleyerek daðýtýcý tekrar doldurulmalýdýr. Genel olarak, normal bir bulaþýk için sadece bir yemek kaþýðý deterjan yeterlidir. Ayrýca, daha kirli bulaþýklar için daha fazla deterjan eklenebilir. Deterjaný daima bulaþýk makinesini çalýþtýrmadan hemen önce koyun, aksi takdirde deterjan nemlenir ve yeterince çözülmez. Kullanýlmasý Gereken Deterjan Miktarý Suyunuzun sertlik derecesinin çok yüksek olmamasý durumunda, kireç tortularýnýn oluþmasýný önlemek için deterjan da ilave edebilirsiniz. Gerekli deterjan miktarý suyun sertliðine baðlý olarak deðiþebilir. Bölgenizdeki tesisat suyunun sertliðini öðrenmek için su daðýtým þirketinize veya bölgenizdeki su arýtma þirketine baþvurun. Suyun sertliði arttýkça daha fazla deterjan kullanmanýz gerekir. Doðru miktarý saptayana kadar kullandýðýnýz deterjan miktarýný azar azar deðiþtirmeniz gerektiðini unutmayýn. Sert Su Lekelerinin Giderilmesi Sert su lekelerini gidermek için aþaðýdakileri deneyin: * Bulaþýklarý normal bir yýkama programý ile yýkayýn. * Çatal/kaþýk/býçak ve tavalar v.s. gibi bütün metal bulaþýklarý makineden çýkartýn. * Deterjan koymayýn. * Ýçerisine iki bardak sirke koyduðunuz bir kabý aðzý yukarý gelecek þekilde bulaþýk makinesinin alt rafý üzerine koyun. * Bulaþýklarý normal yýkama programý ile yýkayýn. Bu sorunu çözmüyorsa, ayný iþlemi sirke yerine 1/ bardak sitrik asit kristali kullanarak tekrar uygulayýn. UYARI! Bulaþýk makinesi deterjaný aþýndýrýcý bir maddedir! Deterjaný çocuklarýn eriþemeyecekleri yerlerde saklamaya özen gösterin. Durulama Katkýsý (Parlatýcý) Daðýtýcýsý * Daðýtýcýyý açmak için kapaðýný "open" (açýk) okuna doðru (sola) çevirip kapaðý kaldýrýn. * Durulama katkýsýný daðýtýcýya dökün ve taþýrmamaya dikkat edin. * Kapaðý "open" (açýk) oku ile ayný hizaya getirerek yerine oturtup "closed" (kapalý) okuna doðru (saða) çevirerek kapatýn. Parlatýcý Daðýtýcýsýnýn Ayarlanmasý 5 Deterjanýn Doðru Kullanýlmasý Sadece özellikle bulaþýk makinelerinde kullanýlmak üzere üretilmiþ olan deterjanlarý kullanýn. Deterjanýnýzý taze ve kuru bir þekilde saklayýn. Toz deterjaný bulaþýklarý yýkamaya hazýr olmadan daðýtýcýya koymayýn. Durulama katkýsý (parlatýcý), bulaþýklar üzerinde benek ve þeritler halinde lekeler býrakabilecek su damlacýklarý kalmasýný önlemek amacýyla son durulama esnasýnda suya katýlýr. Parlatýcý ayrýca suyun bulaþýklar üzerinde "tabalaþmasýna" olanak saðlayarak kurutmayý da iyileþtirir. Bulaþýk makineniz sývý durulama katkýlarý kullanacak þekilde tasarlanmýþtýr. Parlatýcý daðýtýcýsý kapaðýn iç tarafýnda deterjan daðýtýcýsýnýn yanýndaki kapaðýn içerisinde yer alýr. Daðýtýcýyý doldurmak için kapaðýný açýp parlatýcýyý seviye göstergesi tamamen siyah renk alana kadar daðýtýcý içine dökün. Daðýtýcý yaklaþýk 100 ml kadar sývý parlatýcý alýr. Daðýtýcýyý aþýrý doldurmamaya özen gösterin, aksi takdirde parlatýcý taþabilir. Sýçrayan sývýyý nemli bir bez ile silerek temizleyin. Bulaþýk makinesinin kapaðýný kapatmadan önce daðýtýcýnýn kapaðýný yerine takmayý unutmayýn. Suyunuzun sertliði düþükse, parlatýcý kullanmayabilirsiniz, zira parlatýcý bulaþýklar üzerinde ince bir beyaz film tabakasý oluþmasýna neden olabilir. Son durulama esnasýnda ölçülmüþ bir miktarda parlatýcý serbest býrakýlýr. Deterjan için geçerli olduðu gibi, bulaþýklarýnýz için gerekli parlatýcý miktarý da bölgenizdeki þebeke suyunun sertlik derecesine baðlýdýr. Gereðinden fazla parlatýcý kullanýlmasý sonucunda köpürmeler oluþabilir ve bu nedenle bulaþýklarýnýz üzerinde bulanýklýk veya lekeler ortaya çýkabilir. Bölgenizdeki þebeke suyunun sertlik derecesinin çok düþük olmasý durumunda parlatýcý kullanmanýz gerekmeyebilir. Eðer bu durumda parlatýcý kullanacaksanýz bunu eþit miktarda su ile seyreltebilirsiniz. Parlatýcý daðýtýcýsýnýn altý ayar konumu mevcuttur. Daima daðýtýcýyý "1" konumuna alarak cihazý kullanmaya baþlayýn. Bulaþýklarda lekeler görülmesi veya yetersiz kurutma gibi sorunlar yaþamanýz durumunda, daðýtýcý kapaðýný çýkartýp kadraný "" ayarýna döndürerek kullanýlan parlatýcý miktarýný artýrýn. Bulaþýklarýn bu ayarda da yeterince kurumamasý veya makineden lekeli çýkmasý durumunda, bulaþýklarýnýz lekesiz hale gelene kadar kadraný her yýkamada bir sonraki ayara getirin. Parlatýcý miktarý ayarýný "" olarak yapmanýzý öneriyoruz. (Makinenizde sadece dört ayar konumu bulunmasý durumunda ise "" ayarýný seçin.)

8 Ne Zaman Parlatýcý Ýlave Etmek Gerekir? Kontrol paneli üzerinde parlatýcý uyarý lambasý bulunmuyorsa, parlatýcý miktarýný aþaðýdaki yoldan tahmin edebilirsiniz. Parlatýcý daðýtýcýsý üzerindeki siyah benek daðýtýcý içerisindeki parlatýcý miktarýný gösterir. Parlatýcý azaldýkça, siyah beneðin boyutlarý küçülür. Hiçbir zaman parlatýcý seviyesini tam dolu seviyesinin 1/'ünün altýna düþürmeyin. Parlatýcý azaldýkça, parlatýcý seviyesi göstergesi üzerindeki siyah beneðin boyutlarý aþaðýda gösterildiði gibi küçülür. Bulaþýklarýn Makine Raflarýna (Sepetlerine) Yerleþtirilmesi. Dolu 3 / dolu 1 / dolu 1 / Dolu- Lekeleri önlemek için parlatýcý ilave edilmelidir Boþ Bulaþýk makinesinden en iyi performansý elde edebilmek için aþaðýdaki yerleþtirme kurallarýna uyun. Raflarýn ve çatal/kaþýk/býçak sepetlerinin özellikleri ve görünümleri sizin modelinizden farklý gösterilmiþ olabilir. Üst Rafýn Kullanýlmasý Üst raf, bardaklar, kahve ve çay kupalarý, sos kaplarý ve ayný zamanda (çok kirli olmamalarý koþuluyla) tabaklar, küçük kaplar ve derin olmayan tavalar gibi daha nazik ve daha az kirli bulaþýklar için tasarlanmýþtýr. Bulaþýklarý ve tencereleri fýþkýrtýlan su tarafýndan hareket ettirilmeyecek þekilde yerleþtirin. Üst rafýn yüksekliði raylara farklý yükseklikteki tekerlekler takýlarak ayarlanabilir. ÝÇ TARAF 1 1 Kaþýk/Çatal/Býçak Sepeti 7 Kaþýk/Çatal/Býçak Sepeti 6 Et suyu sosu kepçesi Servis kaþýðý Kupalar Küçük servis çanaðý Büyük servis çanaðý Bardaklar Fincan tabaklarý Tabaklar Tatlý bulaþýklarý Alt Rafýn Kullanýlmasý Alt rafa en zor temizlenebilen büyük bulaþýklarý koymanýzý öneriyoruz: þekilde gösterildiði gibi tencereler, tavalar, kapaklar, servis tabaklarý ve çanaklarý. Püskürtme kolunun dönme hareketini engellememeleri için servis tabaklarý ile kapaklarý raflarýn kenarlarýna koymak yerinde olur. Tencereler, servis kaplarý, v.s. daima aðýzlarý aþaðý gelecek þekilde ters olarak konulmalýdýr. Suyun dýþarý akabilmesi için derin tencereler eðimli olarak yerleþtirilmelidir. Daha büyük tencerelerin veya daha fazla sayýda tencerenin konulabilmesi için alt rafta katlanabilen çatallý tel bölmeler mevcuttur. ÝÇ TARAF Tatlý bulaþýklarý Oval servis tabaklarý Çorba tabaklarý Yemek tabaklarý Çatal/kaþýk/býçak sepeti 11 6

9 ÇATAL/KAÞIK/BIÇAK SEPETÝ Çatal/kaþýk/býçaklar saplarý alta gelecek þekilde Çatal/kaþýk/býçak sepetine konulmalýdýr: rafýn yan sepetleri varsa, kaþýklar ayrý ayrý uygun yarýklara takýlmalýdýr. Özellikle uzun mutfak aletleri üst rafýn ön tarafýna yatay olarak konulmalýdýr. ÝÇ TARAF Çatallar Çorba kaþýklarý Tatlý kaþýklarý 7 8 Çay kaþýklarý Býçaklar Servis kaþýklarý Et suyu sosu kepçesi Servis çatalý UYARI! Bulaþýklarýn aþaðý doðru sepetten dýþarý taþmasýna izin vermeyin. Yýkama Programýnýn Sonunda Yapýlmasý Gerekenler Program sona erdiðinde bulaþýk makinesinin elektronik zili 8 saniye süreyle uyarý sesi üretir ve daha sonra durur. AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) düðmesini kullanarak cihazý kapatýn, su giriþi musluðunu kapatýn ve bulaþýk makinesinin kapaðýný açýn. Sýcakken tutmanýn zor ve düþürülebilmeleri olasý olmasý nedeniyle bulaþýklarý birkaç dakika bekledikten sonra boþaltmaya baþlayýn. Böylece bulaþýklar daha da iyi kurur. Bir Bulaþýðý Koymayý Mý Unuttunuz? Unutulmuþ bir bulaþýk deterjan kapaðý açýlmadan önceki herhangi bir anda makineye konulabilir. 1 Yýkama iþlemini durdurmak için cihazýn kapaðýný 3 biraz aralayýn. Unutulmuþ olan bulaþýklarý makineye yerleþtirin. Püskürtme kollarýnýn dönmesi durduktan sonra kapaðý tamamen açabilirsiniz. Kapaðý kapatýn, bulaþýk makinesi 10 saniye sonra çalýþmaya devam edecektir. UYARI! Yýkama esnasýnda makinenin kapaðýnýn açýlmasý tehlikelidir, çünkü sýcak su üzerinize fýþkýrýrsa yanýklar ortaya çýkabilir. 7

10 Filtreleme Sistemi Rahatlýðýnýz için boþaltma pompasý ile filtreleme sistemi yýkama bölmesinin içerisine konulmuþtur. Filtreleme sistemi üç bileþenden oluþur: ana filtre, kaba filtre ve ince filtre. 3 Bulaþýk Makinesinin Bakýmý Ana filtre Yiyecek ve kir parçacýklarý bu filtre tarafýndan tutulur ve alt püskürtme kolu üzerinde yer alan özel bir su püskürtme iþlemi ile ufalanarak gidere atýlýr. Kaba filtre Gideri týkamasý olasý olan kemik ve cam parçalarý gibi daha büyük cisimler kaba filtre içerisinde tutulur. Bu filtreye takýlmýþ olan bir cismi temizlemek için bu filtrenin üzerinde bulunan kulaklarý hafifçe sýkarak filtreyi kaldýrýp yerinden çýkartýn. Ýnce filtre Bu filtre hazne alanýndaki kir ve yiyecek kalýntýlarýný tutar ve bunlarýn programýn çalýþmasý esnasýnda tekrar bulaþýklar üzerinde birikmesini önler. Kontrol panelini temizlemek için hafif nemlendirilmiþ bir bez kullanýn ve sildikten sonra paneli kurulayýn. Bulaþýk makinesinin dýþ yüzeylerini temizlemek için solventler (yað çözücü etkili) veya aþýndýrýcý temizlik malzemeleri kullanmayýn, sadece su ile ýslatýlmýþ ýslak bir bez kullanýn. Hiçbir zaman bulaþýk makinesinin herhangi bir bölümünü temizlemek için sivri uçlu cisimler veya bulaþýk telleri Donmaya Karþý Koruma Bulaþýk makinenizin kýþýn ýsýtýlmayan bir yerde býrakýlmasý durumunda, bir teknisyenden yardým isteyerek aþaðýdaki iþlemleri yaptýrýn: 1 Bulaþýk makinesine gelen elektrik beslemesini kesin. Sigortalarý çýkartýn veya devre kesicisini attýrýn. Su giriþi musluðunu kapatýn ve su giriþ hortumunu su vanasýndan sökün. Su giriþ hortumu ve su vanasý içerisinde kalan suyu boþaltýn. (Suyun içine akmasý için bir tencere kullanýn.) Püskürtme Kollarýnýn Temizlenmesi 5 Su giriþ hortumunu tekrar su vanasýna baðlayýn. Yýkama bölmesi içerisindeki plastik hazne kapaðýný çýkartýn ve lastik bölme içerisindeki suyu bir süngere emdirerek boþaltýn. Gerekmesi durumunda püskürtme kollarýný düzenli aralýklarla temizleyin, çünkü sert sulardaki kimyasal maddeler püskürtme kollarý üzerindeki su püskürtme deliklerini týkayabilir. Püskürtme kolunu sökmek için püskürtme kolunun üzerindeki pulu çýkartmak üzere somunu söküp kolu çýkartýn. Kollarý ýlýk sabunlu su ile ve yumuþak bir fýrça ile su püskürtme deliklerini açacak þekilde fýrçalayarak temizleyin. Kollarý iyice duruladýktan sonra tekrar yerlerine takýn. Filtrelerin Temizlenmesi Filtre birimi En iyi performansý ve sonuçlarý elde edebilmek için, filtre biriminin temizlenmesi gerekir. Filtre yýkama suyundaki yiyecek parçacýklarýný etkin bir þekilde ortadan kaldýrýr ve yýkama döngüsü esnasýnda yýkama suyunun tekrar çevrime katýlmasýný saðlar. Bu nedenle, her yýkamadan sonra filtre içerisinde kalmýþ olan büyücek yiyecek parçacýklarýnýn yarým daire biçimindeki filtreyi ve kapaðý musluk altýnda çalkalayarak temizlemek yerinde olacaktýr. Filtre birimini çýkartmak için kapaðýn sapýný yukarýya doðru çekin. Bütün filtre biriminin en azýndan ayda bir defa temizlenmesi gerekir. Kaba filtreyi ve ince filtreyi temizlemek için bir temizleme fýrçasý kullanýn. Daha sonra filtre parçalarýný soldaki þekillerde gösterildiði gibi tekrar bir araya getirin ve bütün birimi bulaþýk makinesi içerisindeki yuvasýna oturtup aþaðý doðru bastýrarak tekrar yerine takýn. Bulaþýk makinesi filtreler yerlerine takýlý deðilken hiçbir zaman kullanýlmamalýdýr. Filtrelerin yerine yanlýþ takýlmasý cihazýn performans seviyesini düþürebileceði gibi bulaþýklarýn hasar görmesine de neden olabilir. UYARI! Bulaþýk makinesini hiçbir zaman filtreler yerinde takýlý deðilken çalýþtýrmayýn. 8

11 Kapaðýn Temizlenmesi Kapaðýn etrafýndaki kenarý temizlemek için sadece yumuþak, ýlýk suya batýrýlmýþ nemli bir bez parçasý kullanmanýz gerekir. Suyun kapak kiline ve elektrikli parçalara kaçmasýný önlemek için, hiçbir türden sprey temizleyiciyi kullanmayýn. Ayrýca, cihazýn dýþ yüzeylerini temizlemek için hiçbir zaman aþýndýrýcý temizlik malzemeleri veya bulaþýk telleri kullanmayýn, aksi takdirde cihazýn dýþ yüzeylerinin boyasý çizilebilir. Bazý kaðýt havlular da çiziklere neden olabilir veya yüzey üzerinde lekeler býrakabilir. UYARI! Cihazýn kapak panelini temizlemek için hiçbir zaman sprey tüpü temizleyiciler kullanmayýn, aksi takdirde kapak kilidi ve elektrikli parçalar hasar görebilir. Aþýndýrýcý temizlik malzemelerinin veya bazý kaðýt havlularýn kullanýlmasýna izin verilmez, çünkü bunlar paslanmaz çelik yüzeyi çizebilir veya üzerinde lekeler býrakabilir. Boþaltma Pompasýnýn Temizlenmesi Arada sýrada bazý kýrýntý parçalarý filtrelerin ve boþaltma pompasýnýn içerisine girebilir. Böyle bir durumda bulaþýk makinenizde kullanýlan boþaltma pompasý otomatik olarak ters çalýþarak giren parçayý yýkama bölmesine veya gidere geri püskürtecek þekilde tasarlanmýþtýr. Boþaltma pompasýna girmiþ olan ve bunu týkayan bir parçayý çýkartmak için filtreleri çýkartmadan önce cihazý kapatmanýz gerekir; Daha sonra da yýkama bölmesindeki siyah renkli parçayý takýlmýþ olduðu yerden çýkartýn. (Daha önce birikmiþ olan suyu boþaltmanýz gerekebilir). Büyük olasýlýkla yýkama bölmesinde bulunan ve Bulaþýk Makinenizi Bakýmlý Tutmanýn Yollarý Her Bir Yýkamadan Sonra Yapýlmasý Gerekenler Her yýkamadan sonra cihazýn su giriþi musluðunu kapatýn ve nem ve kötü kokularýn makinenin içerisinde kalmamasýný saðlamak üzere cihazýn kapaðýný aralýk býrakýn. Cihazýn Fiþini Prizden Çekin Cihazý temizlemeden veya cihazýn bakýmýný yapmadan önce fiþini prizden çekin. Risk almayýn. Solvent veya Aþýndýrýcýlar ile Temizlik Yapmayýn Bulaþýk makinesinin dýþ yüzeylerini ve lastik kýsýmlarýný temizlemek için solventler veya aþýndýrýcý temizlik ürünlerini kullanmayýn. Bunun yerine sadece ýlýk sabunlu suya batýrýlmýþ bir bez kullanýn. Cihazýn iç yüzeyleri üzerindeki kir veya lekeleri çýkartmak için su ve biraz sirke ile ýslatýlmýþ bir bez veya özel olarak bulaþýk makinelerini temizlemek üzere üretilmiþ bir temizlik malzemesi kullanýn. Tatile Çýkacaðýnýz Zaman Yapýlmasý Gerekenler Tatile çýkacaðýnýz zaman bulaþýk makinesini bir defa boþ olarak çalýþtýrmanýzý ve daha sonra fiþini prizden çekip cihazýn su giriþi musluðunu kapattýktan sonra cihazýn kapaðýný aralýk býrakmanýzý öneririz. Böylece cihazýn contalarýnýn ömrü uzar ve cihaz içerisinde kötü kokular oluþmaz. Cihazýn Taþýnmasý Cihazýn taþýnmasýnýn gerekmesi durumunda cihazý düþey konumunda tutmaya gayret edin. Eðer kaçýnýlmaz olarak gerekiyorsa, cihaz arka yüzü üzerine yatýrýlabilir. Contalar Cihaz içerisindeki kötü kokularýn oluþmasýnýn nedenlerinden biri de yiyecek kýrýntýlarýnýn contalar içerisine takýlýp kalmasýdýr. Nemli bir sünger ile düzenli aralýklarla contalarýn temizlenmesi bu kokularýn oluþmasýný önleyecektir. 9

12 Cihazýn Elektrik Baðlantýsýna Ýliþkin Bilgiler DÝKKAT, kiþisel güvenliðiniz için: BU CÝHAZ ÝLE BÝR UZATMA KABLOSU VEYA ÇOKLU PRÝZ ADAPTÖRÜ KULLANMAYIN. HÝÇBÝR KOÞUL ALTINDA, ELEKTRÝK KABLOSUNUN ÜÇÜNCÜ TOPRAKLAMA ÝLETKENÝNÝ KESMEYÝN VEYA ÝPTAL ETMEYÝN. Elektrik Gereksinimi Sigortasý bulunan bir elektrik hattý gereklidir. Sadece bakýr telli kablo kullanýlmalýdýr. Zaman gecikmeli sigorta veya devre kesicisi kullanýlmasý ve bu sadece cihaza özgü bir elektrik devresi önerilir. Priz yakýndaki bir mutfak tezgahý dolabý içerisinde olmalýdýr. Cihazý kullanmadan önce uygun topraklamanýn mevcut olduðundan emin olun Elektrik Baðlantýsý Evinizde kullanýlan gerilim ve frekansýn cihazýnýzýn tip etiketinde belirtilen deðerlere uygun olduðundan ve elektrik tesisatýnýn cihazýn tip etiketinde belirtilen maksimum gerilime dayanabilecek kapasiteye sahip olduðundan emin olduktan sonra, cihazýn fiþini uygun þekilde topraklanmýþ bir prize takýn. Cihazýn fiþinin takýlmasý gereken prizin cihazýn fiþine uygun olmamasý durumunda, aþýrý ýsýnmalara ve yanýklara neden olabileceðinden, adaptörler veya benzeri aletler kullanmak yerine (uzman bir elektrikçi tarafýndan) priz deðiþtirilmelidir. Unicouple (Tek baðlantý) Su Baðlantýsý Hakkýnda Bilgiler. Ýki tip baðlantý modelimiz vardýr. Bunlardan biri aþaðýda gösterilmiþ olan tip, diðeri ise 3/ inç'lik yivli (üç çeyreklik, 3/ parmak) tiptir. Cihaz su tesisatýna yeni hortum takýmlarý kullanýlarak baðlanmalýdýr. Eski hortum takýmlarý tekrar kullanýlmamalýdýr. Su basýncý 0.0 MPa ile 1 MPa arasýnda olmalýdýr. Basýncýn minimum deðerin altýnda olmasý durumunda Servis Departmanýmýza baþvurarak danýþýn. Musluk adaptörünü takýn. Musluðunuzun diþleri/yivleri bulunmamasý durumunda cihazýnýzý kullanmadan önce, bulaþýk makineniz ile birlikte verilmiþ olan musluk adaptörünün lavabo musluðuna takýlmýþ olmasý gerekir. Adaptörü unicouple baðlantýya monte edilmiþ olarak bulacaksýnýz. Lavabo musluðunun diþleri/yivleri bulunmamasý durumunda: musluk adaptörünü musluða takýn ve daha sonra da adaptörün bütün vidalarýný sýkýn. Sýzýntýlarý önlemek için adaptörü sýkmanýz gereklidir. Unicouple Baðlantýsýnýn Baðlanmasý Model I Baðlantýsý UYARI 1 Unicouple baðlantýsýný ve bunun hortumlarýný bulaþýk makinesinin arkasýnda yer alan saklama bölmesinden çekerek tamamen çýkartýn ve bunu musluk adaptörüne takýn. Unicouple baðlantýsýný baðlantý üzerindeki yakaya bastýrarak musluk adaptörüne. takýn. Unicouple baðlantýsý tamamen (sonuna kadar) adaptör üzerine geçtiðinde, yakayý bastýrmaya son verin. Yaka yerine oturarak Unicouple baðlantýsýný yerine tespit eder. Unicouple baðlantýsýnýn küçük hortumu suyu musluktan bulaþýk makinesine taþýr. Baðlantýnýn büyük hortumu ise boþaltma suyunu lavaboya aktarýr. Unicouple baðlantýsýnýn lavabo çanaðý gideri deliðine yöneldiðinden ve lavabo giderinin bulaþýk makinenizden atýlan suyu boþaltacak þekilde açýk olduðundan emin olun. Bulaþýk makinenizin atýk su çýkýþýnýn bir çöp öðütücüsüne baðlanmýþ olmasý durumunda, bulaþýk makinesini çalýþtýrmadan önce öðütücüyü tamamen boþalana kadar çalýþtýrýn. 3 Bulaþýk makinesini çalýþtýrmadan önce su giriþi musluðunu sonuna kadar açýn. Bulaþýk makinesi ile ayný su hattý üzerine baðlanmýþ olmasý durumunda lavabo duþuna (püskürtücü) baðlanan bir hortum patlayabilir. Eðer lavabonuzda böyle bir lavabo duþu varsa, bunun hortumunun sökülmesini ve deliðinin kör tapa ile kapatýlmasýný öneririz. Unicouple Baðlantýsýnýn Lavabo Musluðu Adaptöründen Sökülmesi 1 Musluðu kapatýn. Basýnç giderme düðmesine basarak su basýncýný serbest býrakýn. Böylece su basýncý giderilerek kendinizi ve odayý yüksek basýnçlý fýþkýrma ve sýçramalardan korumuþ olursunuz. 3 Unicouple baðlantýsýnýn üzerindeki yakaya basarak Unicouple baðlantýsýný çýkartýn. Bulaþýk Makinesinin Baðlantýsýnýn Kesilmesi 1 Cihazýn fiþini elektrik prizinden çekin. Unicouple baðlantýsýný lavabo musluðu adaptöründen çýkartýn. NOT: Son durulamanýn sonunda motor durduðunda Unicouple baðlantýsý sökülerek saklama bölmesine 10

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı