DORA-1 JEOTERMAL ENERJ SANTRALINDA DI SICAKLIA GÖRE PERFORMANS DEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DORA-1 JEOTERMAL ENERJ SANTRALINDA DI SICAKLIA GÖRE PERFORMANS DEM"

Transkript

1 231 DORA-1 JEOTERMAL ENERJ SANTRALINDA DI SICAKLIA GÖRE PERFORMANS DEM Macit TOKSOY Umran SERPEN Niyazi AKSOY ÖZET Hava soutmalı jeotermal enerji santrallarında, santral performansı hava sıcaklıı ile ters orantılı olarak büyük oranda deimektedir. Yıllık ortalama hava sıcaklıına göre tasarımı yapılan santralda, dı hava sıcaklıı yıllık ortalama dı hava sıcaklıının üstüne çıktıında santral enerji üretimi, tasarım enerji üretiminin altına dümektedir. Dı hava sıcaklıının bu etkisini azaltmanın yöntemlerinden biri, santral kondenser giri havası sıcaklıını buharlatırmalı soutma teknii ile ya termometre sıcaklıına yaklatırmaktır. Bu çalımada Salavatlı-Sultanhisar yöresinde kurulmu çift akıkanlı DORA 1 santralında kondenser hava giri sıcaklıı buharlatırmalı (evaporative) soutma ile düürüldüünde, yıllık enerji üretiminde salanabilecek artı teorik olarak incelenmitir. Kondenser hava giri sıcaklıının her 1 º C düürülmesi ile enerji üretimi yaklaık olarak %1 artmaktadır. 1.GR Jeotermal elektrik santralları, jeotermal akıkan sıcaklıı ile türbinleri terk eden çalıan akıkanın youma ısısının atıldıı ortam (su ya da çevre havası) sıcaklıı arasında çalıan bir santraldır. Tüm santrallarda olduu gibi kaynak olarak çevrede yeterli miktarda su var ise (akarsu, nehir, göl, okyanus) kondenserdeki youma sıcaklıını düük tutacak tasarımlar yapmak mümkün olur. Bu tasarımlarda donanım maliyetleri düüktür. Çevrede yeterli derece de su kaynaı yoksa, kondenserdeki youma ilemi için souk kaynak olarak hava kullanılır. Kondenserlerde ısı transfer yüzeyinin büyüklüünü belirleyen, kondenser dı yüzeyindeki ısı transfer mekanizmasıdır. Hava soutmalı kondenserlerde ısı transfer hızının küçük olması nedeniyle, ısı transfer yüzeyleri de büyüktür. Böylece bu bileen açısından sistemin maliyeti de büyüktür. Sistemin ekonomik ve teknik olarak optimizasyonu açısından, youan akıkan ile souk kaynak dı hava arasındaki ısı transfer hızını artırmak, sistemin parazitik gücünü düürmek, çevrim verimini yükseltmek açısından çeitli yöntemler gelitirilmitir[1]. Resim 1 ve 2 de bu yöntemlerden sırasıyla doal taınımlı soutma kulesi ile sulu soutma kulerine ait iki örnek görülmektedir. Kondenser tipi ile optimum tasarım ve iletme koullarını belirleyen deikenler aaıda verilmitir [2].

2 232 Çevrim tipi. Çalıan akıkanın cinsi ve termofiziksel özellikleri. Jeotermal akıkanın termofiziksel özellikleri. Santral bulunduu yere ait atmosferik özellikler (ya ve kuru hava sıcaklıkları, yıllık deiimleri). Soutma suyu olarak kullanılabilecek kaynakların özellikleri. Atık ısı dearjının kurallarını düzenleyen yasal mevzuat. Yukarıda belirtilen deikenlere balı olarak belirlenen kondenser soutma sistemlerinin maliyetleri birbirinden farklıdır. Kondenser soutma sistemlerinin yatırım ve iletme maliyetlerine ait karılatırma ve deerlendirmeleri literatürde bulmak mümkündür[3,4]. Resim 1. Doal taınımlı sulu soutma kulesi. Resim 2. Zorlanmı taınımlı sulu soutma kulesi. Hava soutmalı çevrimlerde, souk kaynak sıcaklıı (dı hava sıcaklıı) gün ve yıl içinde farklı iki periyodik deiime sahiptir. Bu deiimlerin sonucu, dı havayı souk kaynak olarak kullanan çevrimlerde verim de gün ve yıl içinde yine dı hava sıcaklıı ile ters yönde periyodik olarak deiir. ekil 1 de DORA-1 jeotermal santralında verime balı brüt gücün (gross power) dı sıcaklıkla dört günlük bir zaman diliminde deiimi görülmektedir. Jeotermal santrallar, iletme ekonomisinin gerei, jeotermal akıkanın üretildii yerde kurulma durumunda olduklarından, aynı çevrede yeterli su kaynaı bulunmadıı hallerde hava soutmalı kondenser seçimi yapılması zorunluluu doar. Yıllık ortalama dı hava sıcaklıına göre tasarımı yapılan hava soutmalı çevrimlerde dı hava sıcaklıının yüksek olduu yaz aylarında çevrim verimi düer. Dı hava sıcaklıının buharlatırmalı soutma ile düürülmesi ile santral veriminin yükseltilmesi jeotermal santrallarda kullanılan bir yöntemdir. Bu çalımada hava soutmalı kondenserlere sahip DORA-1 santralında, uygun aylarda kondenser giri havası sıcaklıı buharlatırmalı (evaporative) soutma ile düürüldüünde santral elektrik üretimindeki artı teorik olarak incelenmitir. Çalımada DORA-1 santralı tanıtılmı, literatürde yer alan buharlatırmalı soutma sistemleri genel özellikleriyle aktarıldıktan sonra, buharlatırmalı soutma etkisinin sonuçları verilmitir.

3 DORA 1 JEOTERMAL SANTRALI DORA 1 jeotermal santralı Aydın li ne yaklaık 35 km uzaklıkta bulunan Salavatlı-Sultanhisar jeotermal alanı içinde kurulmu ve bu sahanın küçük bir kısmından istifade eden bir termik santraldır. Bu santralın tasarım anma gücü 7.36 MW brüt (gros) ve 6,5 MW net dir. Santralın çeitli donanımları çalıtırmak için kullandıı parazitik yük 800 kw civarındadır. Bunun yanında, reenjeksiyon için kullanılan 350 kw lık ek bir yükü bulunmaktadır[5]. ekil 1. Brüt gücün dı sıcaklıkla deiimi. DORA 1 jeotermal santralının konvansiyonel buhar türbini çevriminden farklılıı organik çift akıkanlı (binary) olarak adlandırılan bir enerji dönüüm sistemiyle çalıan çift basınçlı, hava soutmalı bir santralı olmasıdır. Hava soutmalı olarak tasarımlanmı olmasının nedeni, santralın kurulduu yerde su soutma kuleli kondenserler için gerekli 28 kg/s debide besi suyu (make-up water) bulunmamasıdır. Çift akıkanı (Binary) santrallar, jeotermal kaynak sıcaklıının º C arasında olması durumunda uygulamaya sokulan ve son 25 yıl içinde gelien teknolojinin ürünüdürler. Ancak, özellikle çalıma sıvısının hidrokarbon temelli olması durumunda binary çevriminin veriminin maksimum olduu jeotermal akıkan sıcaklıı 170 º C tır. Aslında, bu tür santrallarla teorik olarak 100 º C sıcaklıındaki bir jeotermal akıkandan da elektrik üretmek mümkündür. Organik olmayan Kalina çevrimi olarak adlandırılan, binary çevrimleri de vardır ve bunların performansları biraz daha farklıdır. Bu tür çevrimlerde çalıma sıvısı olarak su + amonyak karıımı kullanılır ve türbinleri standart buhar türbinleridir.

4 234 DORA 1 santralında türbin devresindeki çalıan akıkan n-pentan dır. Kullanılan çalıma akıkanının yüksek moleküler aırlıklı olması, türbinin boyutlarını küçültmü ve kademe sayısını azaltmıtır. Bunun yanında, n-pentanın kullanılması dolayısıyla, buhar türbinlerinin son kanatlarında oluan korozyon sorunu ortadan kalkmıtır. ekil 2 de, tek basınçlı çift akıkanlı bir jeotermal santralın eması gösterilmiir. DORA -1 santralı, emaları aynı ancak farklı iki basınçlı, iki türbinli ve bunlara akuple tek jenaratörlü bir jeotermal santraldır (Resim 3). Türbinlerden (her bir bölümden ayrı ayrı) çıkan pentan, hava soutmalı kondenser sistemine youturulmaktadır (Resim 4). Havayla soutma 30 adet fan tarafından gerçekletirilmekte ve parazitik yükün önemli bir kısmı bu ilem için harcamaktadır [5]. Resim 3. DORA 1,türbinler ve jeneratör. Resim 4. DORA 1, hava soutmalı kondenser. 3.KONDENSERDE BUHARLATIRMALI SOUTMA Buharlatırmalı (evaporative) soutma pek çok alanda (iklimlendirme, sera soutması, pasif bina soutması, vs) uygulaması olan bir soutma tekniidir. Temel olarak dorudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı yöntemle uygulanır[6]. Jeotermal santrallarda uygulama alanı bulan dorudan buharlatırmalı soutma, doymamı havanın su filmi veya su damlacıkları yüzeyi ile temas ettirilmesi ile sudan havaya kütle transferi nedeniyle, suyun buharlaması için gerekli ısıyı havadan ve kendisinden alarak, havanın ve suyun sıcaklıını düürmesi fiziksel mekanizmasına sahiptir. Buharlamalı soutma teknii ile havanın sıcaklıı, teorik olarak en fazla, havanın kuru termometre sıcaklıının ve neminin belirledii ya termometre sıcaklıına kadar düürülebilir. Bir buharlatırmalı soutucunun performansı, soutma sonunda elde edilen sıcaklık düümünün, teorik olarak elde edilebilecek maksimum sıcaklık düümüne (kuru termometre sıcaklıı ile ya termometre sıcaklıı arasındaki fark) oranı olan doyma verimi (saturation efficiency) ile ölçülür: (T (T T ) T ) 1 2 Doyma Verimi (%) : η = * 100 (1) 1 T 1 : Havanın soutma öncesi kuru termometre sıcaklıı, ºC T 2 : Havanın soutma sonrası kuru termometre sıcaklıı, ºC T wb : Havanın soutma öncesi ya termometre sıcaklıı, ºC wb

5 235 ekil 2. Çift akıkanlı tek basınçlı bir santral eması. Jeotermal santrallarda uygulanabilecek direk buharlatırmalı soutma tipleri (ekil 3) ve bunların 1 MW gücündeki bir santralın (Empire, Nevada) performans verilerini kullanarak yapılmı simülasyonlarının sonuçları Kutscher ve David tarafından verilmitir [7]. Yapılan çalımaya göre, Sekil 3 de ematik olarak gösterilen buharlatırmalı soutma sistemlerinin, Empire (Nevada) artlarında geri ödeme süresi en kısa (1 yıl) olan (a) yıkamalı sistemdir[8]. Dierlerinin geri ödeme süreleri ise hibrit sistem 4 yıl, sisleme sistem 5 yıl, kıtıklı sistem 7 yıldır. Simülasyonda göz önüne alınan farklı dört tip buharlatırmalı soutma tekniinin kondenser kanatlı boruları üzerinde katı madde çökelmesi, iletme basınçları, doyma verimi, su tüketimi açılarından farklı özellikleri söz konusudur. Doyma verimleri de %60 ile %98 arasında deimektedir. Mammoth (California) santralında bu tiplerden hibrit ve kıtıklı sistemler denemitir (Resim 5 ve 6). Bu denemelerde kıtık sistemde aaıdaki sonuçlara ulaılmıtır[8]: Kıtıklı sistemin doyma verimi %79, hibrit sistemin %50 olarak ölçülmütür. Kıtıklı sistemde % 22 - % 28 arasında hava debisi dümütür. Kıtıklı sistemde 23 ºC dı sıcaklıında net güç %68 artmıtır (ekil 4). Kıtıkta jeotermal akıkan kullanıldıında doyma verimi %79 dan %66 a dümütür Ancak kıtık üzerinde kabuklama balamıtır (Resim 7). Mammoth santralında yapılan denemelerden alınan bu sonuçlar, deneme yeri artlarında (özellikle dı hava nemi) ve deneme sistemi özelliklerinde (kıtık cinsi, kalınlıı, su debisi, hava debisi, vs) elde edilmi özel sonuçlardır ve genelletirilmemelidir. Ancak özellikle dı hava neminin düük olduu bölgelerde uygun kıtıklar kullanıldıı taktirde benzeri sonuçların alınması beklenmelidir.

6 236 (a): Sisleme (Spray Nozzel) (b): Kıtıklı(Munters) (c): Hibrit (Spray/Munters) (d): Yıkamalı(deluge) ekil 3. Buharlatırmalı soutma Sistemleri 8]. Resim 5. Mammoth kıtık sistem Resim 6. Mammoth Hibrit sistem

7 237 ekil 4. Mammoth kıtıklı soutma sisteminde elde edilen güç artımı [8]. Resim 7. Kıtık üzerinde kabuklama [8]. 4.DORA 1 SANTRALINDA BUHARLATIRMALI SOUTMA UYGULAMASINDA PERFORMANS DEM Santral Üreticisinin verdii bilgilere göre, santralın performansını etkileyen deikenler, deikenlerin deiim aralıkları ve düzeltme faktörleri deiim aralıkları aaıdaki Tablo 1 de özetlenmitir. Düzeltme Faktörleri, iletme esnasında giri parametrelerinin santral tasarımında kullanılan temel tasarım parametrelerinden farklı olması durumunda, iletmede elde edilen gücün tasarım parametreleri artlarındaki karılıının bulunması amacıyla hesaplanmı deerlerdir. Tablo 1. Akıkan debisi deiim aralıklarına göre düzeltme faktörü deiimi [9]. Tasarım Parametreleri - Deikenler letmede öngörülen deiim aralıı Düzeltme faktörü deiim aralıı Dı Sıcaklık ( ºC ) ,2 0,44 Buhar Debisi (%; 22,45 ton/saat =%100) ,969 1,01 Youmayan Gazlar (toplam buhar debisi %) , Brine (%; 542,65 ton/saat = % ,851 1,04 Brine Giri Sıcaklıı ( ºC ) ,855 1,085 Tablo 1 den görülecei üzere, düzeltme faktörleri ile tasarım parametreleri (deikenler) arasında, dı sıcaklık ile youmayan gazlar için azalan, dierlerinde ise artan iliki vardır. Öngörülen aralıklarda performansı en fazla etkileyen deiken ise dı hava sıcaklııdır ve (buharlatırmalı soutma gibi tekniklerle) kontrol edilebilecek tek deikendir. Santral için verilen kw net kapasite dı hava sıcaklıının yılllık ortalama 17,1 º C deerine hesaplanmıtır. Aydın li için alınan 32 yıllık ortalamalarla aylık ortalama sıcaklıkların deiimi ve bu sıcaklıklara göre düzeltme faktörlerinin deiimi ekil 5 te verilmitir. Grafikten görülecei üzere, Mayıs Austos ayları arasında dı hava sıcaklıının 17,1 º C üstüne çıkması nedeniyle düzeltme faktörü azalmakta, Temmuz ayı için dı haca sıcaklıı düzeltme katsayısı yaklaık 0,75 olmaktadır. Özellikle düzeltme faktörünün 1 den küçük olduu bu aylarda, kondenserin hava tarafındaki hava giri sıcaklıı bir buharlatırmalı soutma yöntemi ile düürüldüü taktirde santralın verimi de artmı olacaktır.

8 238 Ortalama Aylık Sıcaklık ( o C) Düzeltme faktörü 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Düzeltme Faktörü Aylar ekil 5. Aydın li için alınan 32 yıllık ortalamalarla aylık ortalama sıcaklıkların ve bu sıcaklıklara göre düzeltme faktörlerinin deiimi. Meteorololik verilere göre, söz konusu 5 ay içerisinde dı hava kuru termometre ve ya termometre sıcaklıklarının aylık ortalamalarının deiimleri ekil 6 da verilmitir. Söz konusu kuru termometre ve ya termometre sıcaklıkları arasında minimum 5,2 º C, maksimum 7,1 º C fark vardır. %100 doyma verimi için gerekli su miktarının maksimum olduu aylar, Haziran ve Temmuz aylarıdır ve yaklaık 0,003 (kgsu/kg-kuru hava) nemlendirmeye gereksinim vardır. deal (doyma verimi %100) bir sistemle giri havasını ya termometre sıcaklıına kadar düürüldüü takdirde verim artıı nedeniyle elde edilecek enerji miktarının aylık deiimleri, soutmasız haldeki durumla ekil 7 de karılatırılmıtır. Sıcaklık ( o C) Kuru Termometre Ya Termometre May Haz Tem Au Eyl ekil 6. Aylık ortalama kuru ve ya termometre sıcaklıkları (AYDIN).

9 239 Milyon kwh Aylık Üretim (KT) Aylık Üretim (YT) ekil 7. Normal hava koullarında (Kuru Termometre) ve soutulmu hava sıvaklıına (Ya termometre) göre aylık toplam elektrik üretimleri. Yıllık toplam net üretim Milyon kwh < Yıllık Toplam Yıllık kazanım > Günlük ortalama sıcaklıkta düme miktarı ( o C) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Million Kazanım (kwh) ekil 8. Dı hava sıcaklıının 1 º C ile 6.3 º C (mümkün olan maksimum soutma) deimesinin yıllık toplam üretime ve yıllık üretim kazancına etkisi. Mayıs Austos ayları arasında hava sıcaklıı ya termometre sıcaklıına kadar soutulduu takdirde yıllık toplamda yaklaık 3,5 milyon kwh lık bir üretim kazanımı olmaktadır. Uygulamada herhangi bir sistemle kuru termometre sıcaklıını tam olarak ya termometre sıcaklıına kadar düürmek (Doyma verimi %100) mümkün deildir. Kuru termometre sıcaklıının minimum 1 º C ile buharlatırmalı soutmanın müsaade ettii maksimum deere soutulmasının santral üretimine etkisinin sonuçları ekil 8 de verilmitir.

10 240 ekil 8 den görülecei üzere normal hava koullarına göre hiç kesintisiz çalıma ile gerçekleen yıllık yaklaık 55,5 milyon kwh lık enerji üretimi, maksimum (ideal) buharlatırmalı soutma ile yaklaık 59 milyon kwh üretime ulamaktadır. Maksimum soutma için (8.78 cent/kwh enerji satı fiatına göre) gelir fazlalıı yaklaık dolar olmaktadır. Minimum soutma 1 º C için kazanım yaklaık dolardır. 5.ÖNERLER Hava soutmalı tüm jeotermal santrallarda, buharlatırmalı soutmanın uygulanması büyük bir ilgi çekmektedir. Her santral iletmecisi öncelikle, yerel artları (dı hava sıcaklıının ve nemin deiimi, su kaynaklarının var olup olmadıı) gözden geçirerek, böyle bir sistemin teknik ve ekonomik fizibilitesini yapmalıdır. DORA 1 jeotermal santralı için yapılan teorik hesaplamalardan görülecei üzere yıllık enerji üretiminde yaklaık %6 lık yükselme, küçümsenecek bir artı deildir. Buharlatırmalı soutmanın en önemli sorunlarından biri kullanılan suyun kondenser yüzeylerinde çökelerek kondenser verimini düürmesidir. Bir baka negatif etki ise korozyondur. Periyodik olarak yapılacak yüzey temizlii ile bu etkilerin düürülmesi mümkündür. Ayrıca çökelmeyi önleyecek dier tekniklerde gözden geçirilebilir. Literatürde, jeotermal akıkanın su kaynaı olarak kullanıldıı hallerde, farklı yüzey kaplama teknikleri ile çökelmenin önlenmesi yolunda aratırmaların da yapıldıı ve laboratuar ölçekli çalımalarda baarılı sonuçlar görülmektedir[ 10]. Bu çalımaların alan testleri takip edilmeli, sonuçlar dorudan ya da gelitirilerek buharlatırmalı soutma sistemlerinde uygulanmalıdır. KAYNAKLAR [1]. ROBERTSON, R.C., Waste Heat Rejection from Geothermal Power, Oak Ridge National Laboratory report ORNL/TM-6533, [2] TESTER, J., Energy Conversion and Economic Issues for Geothermal Energy, in: Handbook of Geothermal Energy, Editors (in): Edwards, L.M. et al., (edt.), Gulf Pub. Co., Houston, [3] SZOBO, Z., The Economics and the Future of Water Conserving Power Plant Cooling, [4] OTHMER, K.,. Geothermal Energy, Encylopedia of Chemical Technology, Vol. 11, 3rd Ed., [5] SERPEN, U., AKSOY, N., Salavatlı Geothermal Power Plant, in publication of Geothermal Bulletin of Dec./2006 issue, [6] WANG, S.K. Handbook of Air Conditioning and Refrigerating, McGraw-Hill, [7] KUTSCHER, C., COSTENARO,D., Assesment of Evaporative Cooling Enhancment Mehods for Air-Cooled Geothermal Plants, NREL/CP , August [8] KUTSCHER et All. Hybrid Wet/dry Cooling for Power Plants Parabolic Trough Technology Workshop, Nevada, [9] ORMAT. Salavatlı Geothermal Project Final Acceptance Performance Tests [10] GAWLK, K., SUGAMA, T., JUNG, D., Organometallic Polymer Coatings for Geothermal-Fluid- Sprayed Air-Cooled Condensers, NREL/CP , August 2002.

11 241 ÖZGEÇMLER Macit TOKSOY 1949 lkkurun (Ödemi-zmir) doumlu de stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendislii Bölümünden Yüksek Makina Mühendisi olarak mezun oldu, 1976 yılında Ege Üniversitesi Makina Mühendislii Bölümü nde doktorasını tamamladı yılından 1999 yılına kadar Ege Üniversitesi nde, Dokuz Eylül Üniversitesi nde, North Carolina Eyalet Üniversitesi nde çeitli pozisyonlarda akademisyen olarak çalıtı döneminde Makina Mühendisleri Odası zmir ubesi Bakanlıını yaptı, yıllarında zmir li Jeotermal Enerji Yüksek Danıma Kurulu Bakanlıını yürüttü. Dokuz Eylül Üniversitesinde, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde ve YÖK te çeitli kademelerde yönetcilik yaptı ve idari görevler yaptı yılından bu yana zmir Yüksek Teknoloji Enstitü sünde akademik hayatına devam ediyor. 100 ün üzerinde makale ve bildirinin yazarı. Evli ve ki çocuklu. Umran SERPEN 1945 yılı zmir doumludur yılında TÜ Petrol Müh. Böl. den mezun olduktan sonra 1974 yılına kadar TPAO ve MTA da petrol ve jeotermal sahalarda çalımıtır yılından 1987 yılına kadar ELECTROCONSULT adlı bir talyan mühendislik ve danımanlık irketinde El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Kosta Rika, Arjantin, ili, Etiopya, Kenya, Filipinler, Rusya ve talya gibi ülkelerin çeitli jeotermal projelerin çeitli aamalarında danımanlık yapmıtır yılından itibaren TÜ Petrol ve Doal Gaz Müh. Böl. de Ör. Gör. Dr. olarak çalımaktadır. Niyazi AKSOY 1962 Gümühane doumludur. TÜ Petrol Mühendilii Bölümünden 1984 yılında mezun olduktan sonra, yılları arasında MTA Genel Müdürlüü jeotermal projlerinde sondaj ve test mühendisi olarak çalıtı yılında DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulu na geçti yılında DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeoloji ABD de doktorasını tamamladı. Halen, DEÜ de yardımcı doçent olarak öretim üyelii ve bazı jeotermal projelerinde danımanlık yapmaktadır.

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEMĐ

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEMĐ JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEMĐ 189 Macit TOKSOY Umran SERPEN Niyazi AKSOY ÖZET Çift akışkanlı (binary) jeotermal enerji santrallarının tasarımına esas olan giriş verilerinin (dış hava sıcaklığı,

Detaylı

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE _ 889 SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE Murat TÜZEN zzet ENOL ÖZET 1912 yılında küçük bir eczane laboratuvarı olarak kurulan Abdi brahim laç, bugün Türk ilaç sektörünün

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM 309 Gökhan GÜLGEZEN Emin Can SUMER Sıtkı AYTAÇ Macit TOKSOY ÖZET Jeotermal elektrik santrallarında,

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ Dr. Nurdan YILDIRIM ÖZCAN Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yaşar Üniversitesi III. Enerji Verimliliği Günleri, Yasar Üniversitesi,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 2016 Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Hilal Kıvanç Ateş 15/04/2016 İçerik: Giriş Jeotermal Santral Teknolojilerinin

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ Karbonsan ın fabrikası, Orhangazi Bursa da bulunmaktadır. Karbonsan ın ürün çeşitlerini genel çerçevesiyle

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLERN LETLMES

JEOTERMAL SANTRALLERN LETLMES 291 JEOTERMAL SANTRALLERN LETLMES Fasih KUTLUAY Sabri Serkan SAYGILI ÖZET Jeotermal enerji kaynaının üretim deerlerine göre tasarlanan elektrik santrali kesintisiz üretim esasına göre iletilir. Santralin

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLARDA POMPA UYGULAMALARI

JEOTERMAL SANTRALLARDA POMPA UYGULAMALARI JEOTERMAL SANTRALLARDA POMPA UYGULAMALARI 263 A. Özden ERTÖZ ÖZET Jeotermal santrallarda pompalar, jeotermal akıkanın üretilmesinde, üretilen akıkanın seperatörde ayrıtırılmasından sonra sıvı fazın evaporatöre

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

DÜÜK SICAKLIKLI JEOTERMAL REZERVUARLARIN BASINÇ VE SICAKLIK DAVRANIININ TAHMN ÇN YEN BR ZOTERMAL OLMAYAN LUMPED -PARAMETRE MODEL VE UYGULAMALARI

DÜÜK SICAKLIKLI JEOTERMAL REZERVUARLARIN BASINÇ VE SICAKLIK DAVRANIININ TAHMN ÇN YEN BR ZOTERMAL OLMAYAN LUMPED -PARAMETRE MODEL VE UYGULAMALARI DÜÜK SICAKLIKLI JEOTERMAL REZERVUARLARIN BASINÇ VE SICAKLIK DAVRANIININ TAHMN ÇN YEN BR ZOTERMAL OLMAYAN LUMPED -PARAMETRE MODEL VE UYGULAMALARI 91 Mustafa ONUR Hülya SARAK Murat ÇINAR Ö. nanç TÜREYEN

Detaylı

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER 63 YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER Serdar HIZIROLU ÖZET Bu seminerde, mikroilemci kontrollu tam elektronik Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemi ni oluturan ana kontrol ünitesi, servo motorlar,

Detaylı

YÜKSEK ENTALPİLİ JEOTERMAL SAHALAR İÇİN UYGUN SANTRAL ARAŞTIRMASI

YÜKSEK ENTALPİLİ JEOTERMAL SAHALAR İÇİN UYGUN SANTRAL ARAŞTIRMASI 181 YÜKSEK ENTALPİLİ JEOTERMAL SAHALAR İÇİN UYGUN SANTRAL ARAŞTIRMASI Ayşe Hilal KIVANÇ ATEŞ Umran SERPEN ÖZET Jeotermal santrallerin kurulumu 1900 lü yılların başında atmosferik buhar türbini kullanımı

Detaylı

JEOTERMAL GÜÇ EKONOMS: GENEL BAKI

JEOTERMAL GÜÇ EKONOMS: GENEL BAKI 341 JEOTERMAL GÜÇ EKONOMS: GENEL BAKI Adil Caner ENER Niyazi AKSOY ÖZET Bu makalede jeotermal güç santrallerinin ekonomisi ve ülke ekonomisine katkıları tartıılmaktadır. Çalımada jeotermal birim maliyet

Detaylı

Jeotermal Enerji ve Türkiye

Jeotermal Enerji ve Türkiye Jeotermal Enerji ve Türkiye Jeotermal Enerji Yatırımları Açısından Değerlendirme Adnan ŞAHİN asahin@mb.com.tr Elk. Y. Müh. Enerji Grup Başkanı Mayıs-2013 SUNUM İÇERİĞİ Jeotermal enerji hakkında genel bilgi,

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE KOJENERASYON

JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE KOJENERASYON _ 289 JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE KOJENERASYON Mehmet KANOĞLU ÖZET Türkiyenin özellikle Ege Bölgesinde zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğu bilinmektedir. Bu kaynakların en verimli şekilde

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ ORTA ENTALPİLİ BİR JEOTERMAL KAYNAK İÇİN TASARLANAN SÜPERKRİTİK VE SUBKRİTİK BINARY ÇEVRİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜLKEMİZDEKİ ORTA ENTALPİLİ BİR JEOTERMAL KAYNAK İÇİN TASARLANAN SÜPERKRİTİK VE SUBKRİTİK BINARY ÇEVRİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÜLKEMİZDEKİ ORTA

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

JEOTERMAL SANTRALLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 111 JEOTERMAL SANTRALLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Ayşe Hilal KIVANÇ Umran SERPEN ÖZET Jeotermal santrallerin ilki 1904 yılında kurulmuş olup, buhar baskın bir jeotermal sistemden beslenmekte olan bir atmosferik

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

HASTANE HJYENK ORTAMLARININ KLMA VE HAVALANDIRMA SSTEMLER

HASTANE HJYENK ORTAMLARININ KLMA VE HAVALANDIRMA SSTEMLER _ 513 HASTANE HJYENK ORTAMLARININ KLMA VE HAVALANDIRMA SSTEMLER Orkun Baki ANIL Moghtada MOBED M. Barı ÖZERDEM ÖZET Bu makalede hijyenik iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde kullanılan cihazlar

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Abstract: Mehmet Hilmi ÖZTEMİR

Abstract: Mehmet Hilmi ÖZTEMİR mehmet hilmi iztemir:sablon 03.03.2011 14:06 Page 9 Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi ve Aydın-Salavatlı Sahası Elektrik Üretim Santrali Mehmet Hilmi ÖZTEMİR ÖZET Günümüz dünyasında ENERJİ ekonomik,

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. ENERJİ KAYNAKLARI Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. cvbaysal@erciyes.edu.tr 1 Giriş Enerji Nedir? Enerji, en basit tarifle, iş yapabilme yetisidir.

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

YAKMADA ELEKTRONK DONANIM VE EMNYET SSTEMLER

YAKMADA ELEKTRONK DONANIM VE EMNYET SSTEMLER 25 YAKMADA ELEKTRONK DONANIM VE EMNYET SSTEMLER Haluk SÖZER ÖZET Emniyetli gaz yakma için kullanılması gereken elektronik donanımlar ve özellikleri ALEV KONTROL Gaz yakmada emniyet, gaz hattı kontrolünden

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

Fuel-oil termik santralleri

Fuel-oil termik santralleri Fuel-oil termik santralleri Termik Santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren santrallerdir ve doğalgaz, taş kömürü, linyit, fuel oil gibi yakıtlar ile çalışırlar. Elektrik Enerji Üretim A.Ş.

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

SOUK SULU KLMLENDRME VE PROSES SOUTMA UYGULAMALARINDA ENERJ TASARRUFLU SERBEST (DOAL) SOUTMA SSTEMLER

SOUK SULU KLMLENDRME VE PROSES SOUTMA UYGULAMALARINDA ENERJ TASARRUFLU SERBEST (DOAL) SOUTMA SSTEMLER _ 701 SOUK SULU KLMLENDRME VE PROSES SOUTMA UYGULAMALARINDA ENERJ TASARRUFLU SERBEST (DOAL) SOUTMA SSTEMLER Hasan ACÜL ÖZET Enerjinin üretim, iletim, daıtım ve tüketim aamalarında, endüstriyel iletmelerde,

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ AMAÇ: İklimlendirme sistemlerinin ve elemanlarının tanıtılması, havanın ısıtılması, nemlendirilmesi ve soğutulması işlemlerinin gösterilmesi, soğutma kulesinde su soğutma

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

BREYSEL VE MERKEZ ISITMA SSTEMLERNN TANITIMI VE KARILATIRILMASI

BREYSEL VE MERKEZ ISITMA SSTEMLERNN TANITIMI VE KARILATIRILMASI BREYSEL VE MERKEZ ISITMA SSTEMLERNN TANITIMI VE KARILATIRILMASI 181 Ahmet TÜRKER ÖZET Bu çalımada bireysel ve merkezi sistemlerin tanıtımı yapılarak ilk yatırım, enerji tasarrufu ve iletme ekonomisi açısından

Detaylı

KT KOSMOTERNCQ OTOMATK BUZ TEKNK EL KTABI GR GB

KT KOSMOTERNCQ OTOMATK BUZ TEKNK EL KTABI GR GB KT KOSMOTERNCQ OTOMATK BUZ TEKNK EL KTABI GR GB Bu makine fabrikada tesis edilmi ve en mükemmel sonuçları garanti etmek için nitelikli personel tarafından kalibre edilmitir. Makina montajı ile kurulup

Detaylı

GÜRMAT GERMENCİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJELERİ

GÜRMAT GERMENCİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJELERİ GÜRMAT GERMENCİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJELERİ ŞİRKET PROFİLİ GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 1958 yılında kurulmuş ve kurulduğu tarihten bu yana yurtiçi ve yurtdışında birçok alanda hizmet vermektedir.

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hüsamettin BULUT Burak YENİGÜN

Abs tract: Key Words: Hüsamettin BULUT Burak YENİGÜN 5-13 Husamettin Bulut:Sablon 13.06.2013 14:39 Page 5 Taşınabilir Bir Evaporatif Soğutucunun Performans Analizi Hüsamettin BULUT Burak YENİGÜN Abs tract: ÖZET Evaporatif soğutma sistemleri, sıcak ve nem

Detaylı

makale Dağılmış Alıcı Sistemi Fiber dağıtıcıyı son toplayıcı olarak kullanmak, bir derecede özgürlük sağlar fakat önceki güneşsel tasarımlar için uygun değildir. Bugünkü güneşsel tasarımlarda ışınım toplanır

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI VE İLERİYE DÖNÜK PERSPEKTİFLER

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI VE İLERİYE DÖNÜK PERSPEKTİFLER Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI VE İLERİYE DÖNÜK PERSPEKTİFLER Fatih KAYMAKÇIOĞLU Ali KAYABAŞI Elektrik Mühendisi

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Serisi Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Nem Kontrolü Neden Önemlidir? Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz aktivitelerinden kaynaklı

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

JEOTERMAL KUYULARDA ÜRETİM ÖLÇMELERİ

JEOTERMAL KUYULARDA ÜRETİM ÖLÇMELERİ 127 JEOTERMAL KUYULARDA ÜRETİM ÖLÇMELERİ Umran SERPEN ÖZET Bu çalışmada jeotermal kuyulardan üretilen tek ve iki fazlı akışkanların üretim miktarları ve entalpilerinin yanında gaz ölçüm yöntemleri anlatılmış

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Sunan Yrd.Doç. Dr. Mustafa HOŞTUT Nisan-2007 1/53 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS

Detaylı

Chill-Sim Doğal ve Evaporatif Soğutma Sistemli Chiller Gruplarının Performans ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı

Chill-Sim Doğal ve Evaporatif Soğutma Sistemli Chiller Gruplarının Performans ve Enerji Verimliliği Hesaplama Simülasyon Yazılımı 5Hasan Acul:Sablon 10.06.2015 14:34 Page 54 Hasan ACÜL Abstract: The purpose of this study is to provide information on Chill-Sim software which is on chillers performance and energy efficiency calculation.

Detaylı

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali memnuniyet üretir Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Serisi Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Nem Kontrolü Neden Önemlidir? Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ-

JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ- JEOERMAL BÖLGE ISIMA SİSEMLERİNDE KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜREİLMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİ- Serhan KÜÇÜKA ahsin BAŞARAN ÖZE Jeotermal bölge ısıtmalarında, ısıtma amacı ile kullanılan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AS18HM3/AND http://tr.yourpdfguides.com/dref/805798

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AS18HM3/AND http://tr.yourpdfguides.com/dref/805798 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli çözümler

enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli çözümler enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli çözümler AD SOĞUTMA GRUBU NEDEN AD SOĞUTMA? ÇALIŞMA PRENSİBİ AVANTAJLARI KULLANIM ALANLARI SEKTÖRLER UYGULAMALAR ÖRNEK UYGULAMALAR NEDEN AD SOĞUTMA GRUBU ENERJİ

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ ENERJİ GİDERLERİNİZİ AZALTMAYA, OPERASYON GELİRLERİNİZİ ARTTIRMAYA, KESİNTİSİZ,TEMİZ ve BAĞIMSIZ KENDİ ENERJİLERİNİZİ SAĞLAMAYA, GELECEĞE HAZIR MISINIZ?... Tres Enerji Üretim

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ HİBRİT ENERJİ SANTRALİ ve 100 kw RÜZGAR TÜRBİNİ UYGULAMASI Doç. Dr. Selim SOLMAZ Gediz Üniversitesi Makine Müh. Bölümü selim.solmaz@gediz.edu.tr SUNUM PLANI Motivasyon Proje Geçmişi

Detaylı

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir?

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? SORULAR 1- Termik enerji nedir? 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 3- Gaz atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? 5- Bir termik

Detaylı

Elektrik. Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler

Elektrik. Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler Elektrik Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler Rüzgar enerjisi değişime uğramış güneş enerjisidir: Güneş enerjisinin karalan, denizleri ve atmosferi her yerde özdeş ısıtmamasından

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi PV/T teknolojisi Brezilya Florianopolis hava limanının görüntüsü. Bu hava limanının elektrik ihtiyacı binaya entegre PV/T panelleriyle karşılanmaktadır

Detaylı

KLMA SSTEMLERNDE BUZ DEPOLAMA YÖNTEMNN ÜÇLÜ ELEKTRK TARFESNE GÖRE EKONOMK ANALZ

KLMA SSTEMLERNDE BUZ DEPOLAMA YÖNTEMNN ÜÇLÜ ELEKTRK TARFESNE GÖRE EKONOMK ANALZ _ 637 KLMA SSTEMLERNDE BUZ DEPOLAMA YÖNTEMNN ÜÇLÜ ELEKTRK TARFESNE GÖRE EKONOMK ANALZ Veli DOAN ÖZET Tüm dünya da enerji tasarrufuna dönük çalımalar youn olarak sürmektedir. Küresel ısınmanın büyük bir

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLAR ÇN KISA VE UZUN SÜREL KUYU TESTLER

JEOTERMAL SANTRALLAR ÇN KISA VE UZUN SÜREL KUYU TESTLER 33 JEOTERMAL SANTRALLAR ÇN KISA VE UZUN SÜREL KUYU TESTLER Bayram ERKAN ÖZET Jeotermal kaynakların verimli ve ekonomik kullanılabilmesi için gerekli bilgiler kuyu testleri ile elde edilmektedir. Kuyu testleri

Detaylı

Gaz Türbinli Uçak Motorları

Gaz Türbinli Uçak Motorları UCK 421 - Tepki ile Tahrik 2. Hafta Gaz Türbinli Uçak Motorları İtki Denklemi Gaz Türbinli Motor Bileşenleri Alıklar Sesaltı Sesüstü Kompresörler Merkezcil Eksenel Yanma Odası Türbinler Impuls Reaksiyon

Detaylı

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi Soğutma Modu Soğutma kulesi devrede, kazan kapalıdır. Tüm zonlar soğutma ihtiyacında ve soğutma esnasında açığa çıkan enerji kule, yer altı veya toprak altı borulaması ile atılır. Bu esnada çevrim suyu

Detaylı

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI En yüksek kalitede ekonomik birletirme kaynaı 1. Giri Orbit kaynaı kelimesi,latince Orbit yani yörünge (mesela bir uydunun yerküresi çevresindeki yörüngesi) kelimesinden

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Fizikokimya III Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) DENEY TARH 24 MART 2003 Pazartesi AMAÇ HI Hidrojen

Detaylı

VAKUMSUZ OTOKLAV VE INKUBATOR ÜN KULLANIMI

VAKUMSUZ OTOKLAV VE INKUBATOR ÜN KULLANIMI S.D.U. ARKKARAAAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA LABORATUVARINDA BULUNAN BAZI MKROLEMCL ARAÇLARIN PROGRAMLANMASI VE ÇALITIRILMASI Mikroilemcili bir ekipmana program yapabilmek için ilemin yapılacaı anda herhangi

Detaylı

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

GAZLA ÇALIAN RADYANT ISITICILARIN AVANTAJLARI VE PROJELENDRME DETAYLARI

GAZLA ÇALIAN RADYANT ISITICILARIN AVANTAJLARI VE PROJELENDRME DETAYLARI GAZLA ÇALIAN RADYANT ISITICILARIN AVANTAJLARI VE PROJELENDRME DETAYLARI 191 Kerem ÜNLÜ 1. ÖZET Endüstriyel ve Ticari tesislerde mekân yükseklii arttıkça konveksiyonla ısıtma yapmak zorlamaktadır. Bu durum

Detaylı

Türkiye de Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği Paneli

Türkiye de Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği Paneli Türkiye de Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği Paneli Panelistler: Abdurrahman Satman (İstanbul Teknik Üniversitesi) Gürşat Kale (İncirliova Belediye Başkanı) Ali Kındap (Zorlu Enerji) Mehmet Şişman

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı