DORA-1 JEOTERMAL ENERJ SANTRALINDA DI SICAKLIA GÖRE PERFORMANS DEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DORA-1 JEOTERMAL ENERJ SANTRALINDA DI SICAKLIA GÖRE PERFORMANS DEM"

Transkript

1 231 DORA-1 JEOTERMAL ENERJ SANTRALINDA DI SICAKLIA GÖRE PERFORMANS DEM Macit TOKSOY Umran SERPEN Niyazi AKSOY ÖZET Hava soutmalı jeotermal enerji santrallarında, santral performansı hava sıcaklıı ile ters orantılı olarak büyük oranda deimektedir. Yıllık ortalama hava sıcaklıına göre tasarımı yapılan santralda, dı hava sıcaklıı yıllık ortalama dı hava sıcaklıının üstüne çıktıında santral enerji üretimi, tasarım enerji üretiminin altına dümektedir. Dı hava sıcaklıının bu etkisini azaltmanın yöntemlerinden biri, santral kondenser giri havası sıcaklıını buharlatırmalı soutma teknii ile ya termometre sıcaklıına yaklatırmaktır. Bu çalımada Salavatlı-Sultanhisar yöresinde kurulmu çift akıkanlı DORA 1 santralında kondenser hava giri sıcaklıı buharlatırmalı (evaporative) soutma ile düürüldüünde, yıllık enerji üretiminde salanabilecek artı teorik olarak incelenmitir. Kondenser hava giri sıcaklıının her 1 º C düürülmesi ile enerji üretimi yaklaık olarak %1 artmaktadır. 1.GR Jeotermal elektrik santralları, jeotermal akıkan sıcaklıı ile türbinleri terk eden çalıan akıkanın youma ısısının atıldıı ortam (su ya da çevre havası) sıcaklıı arasında çalıan bir santraldır. Tüm santrallarda olduu gibi kaynak olarak çevrede yeterli miktarda su var ise (akarsu, nehir, göl, okyanus) kondenserdeki youma sıcaklıını düük tutacak tasarımlar yapmak mümkün olur. Bu tasarımlarda donanım maliyetleri düüktür. Çevrede yeterli derece de su kaynaı yoksa, kondenserdeki youma ilemi için souk kaynak olarak hava kullanılır. Kondenserlerde ısı transfer yüzeyinin büyüklüünü belirleyen, kondenser dı yüzeyindeki ısı transfer mekanizmasıdır. Hava soutmalı kondenserlerde ısı transfer hızının küçük olması nedeniyle, ısı transfer yüzeyleri de büyüktür. Böylece bu bileen açısından sistemin maliyeti de büyüktür. Sistemin ekonomik ve teknik olarak optimizasyonu açısından, youan akıkan ile souk kaynak dı hava arasındaki ısı transfer hızını artırmak, sistemin parazitik gücünü düürmek, çevrim verimini yükseltmek açısından çeitli yöntemler gelitirilmitir[1]. Resim 1 ve 2 de bu yöntemlerden sırasıyla doal taınımlı soutma kulesi ile sulu soutma kulerine ait iki örnek görülmektedir. Kondenser tipi ile optimum tasarım ve iletme koullarını belirleyen deikenler aaıda verilmitir [2].

2 232 Çevrim tipi. Çalıan akıkanın cinsi ve termofiziksel özellikleri. Jeotermal akıkanın termofiziksel özellikleri. Santral bulunduu yere ait atmosferik özellikler (ya ve kuru hava sıcaklıkları, yıllık deiimleri). Soutma suyu olarak kullanılabilecek kaynakların özellikleri. Atık ısı dearjının kurallarını düzenleyen yasal mevzuat. Yukarıda belirtilen deikenlere balı olarak belirlenen kondenser soutma sistemlerinin maliyetleri birbirinden farklıdır. Kondenser soutma sistemlerinin yatırım ve iletme maliyetlerine ait karılatırma ve deerlendirmeleri literatürde bulmak mümkündür[3,4]. Resim 1. Doal taınımlı sulu soutma kulesi. Resim 2. Zorlanmı taınımlı sulu soutma kulesi. Hava soutmalı çevrimlerde, souk kaynak sıcaklıı (dı hava sıcaklıı) gün ve yıl içinde farklı iki periyodik deiime sahiptir. Bu deiimlerin sonucu, dı havayı souk kaynak olarak kullanan çevrimlerde verim de gün ve yıl içinde yine dı hava sıcaklıı ile ters yönde periyodik olarak deiir. ekil 1 de DORA-1 jeotermal santralında verime balı brüt gücün (gross power) dı sıcaklıkla dört günlük bir zaman diliminde deiimi görülmektedir. Jeotermal santrallar, iletme ekonomisinin gerei, jeotermal akıkanın üretildii yerde kurulma durumunda olduklarından, aynı çevrede yeterli su kaynaı bulunmadıı hallerde hava soutmalı kondenser seçimi yapılması zorunluluu doar. Yıllık ortalama dı hava sıcaklıına göre tasarımı yapılan hava soutmalı çevrimlerde dı hava sıcaklıının yüksek olduu yaz aylarında çevrim verimi düer. Dı hava sıcaklıının buharlatırmalı soutma ile düürülmesi ile santral veriminin yükseltilmesi jeotermal santrallarda kullanılan bir yöntemdir. Bu çalımada hava soutmalı kondenserlere sahip DORA-1 santralında, uygun aylarda kondenser giri havası sıcaklıı buharlatırmalı (evaporative) soutma ile düürüldüünde santral elektrik üretimindeki artı teorik olarak incelenmitir. Çalımada DORA-1 santralı tanıtılmı, literatürde yer alan buharlatırmalı soutma sistemleri genel özellikleriyle aktarıldıktan sonra, buharlatırmalı soutma etkisinin sonuçları verilmitir.

3 DORA 1 JEOTERMAL SANTRALI DORA 1 jeotermal santralı Aydın li ne yaklaık 35 km uzaklıkta bulunan Salavatlı-Sultanhisar jeotermal alanı içinde kurulmu ve bu sahanın küçük bir kısmından istifade eden bir termik santraldır. Bu santralın tasarım anma gücü 7.36 MW brüt (gros) ve 6,5 MW net dir. Santralın çeitli donanımları çalıtırmak için kullandıı parazitik yük 800 kw civarındadır. Bunun yanında, reenjeksiyon için kullanılan 350 kw lık ek bir yükü bulunmaktadır[5]. ekil 1. Brüt gücün dı sıcaklıkla deiimi. DORA 1 jeotermal santralının konvansiyonel buhar türbini çevriminden farklılıı organik çift akıkanlı (binary) olarak adlandırılan bir enerji dönüüm sistemiyle çalıan çift basınçlı, hava soutmalı bir santralı olmasıdır. Hava soutmalı olarak tasarımlanmı olmasının nedeni, santralın kurulduu yerde su soutma kuleli kondenserler için gerekli 28 kg/s debide besi suyu (make-up water) bulunmamasıdır. Çift akıkanı (Binary) santrallar, jeotermal kaynak sıcaklıının º C arasında olması durumunda uygulamaya sokulan ve son 25 yıl içinde gelien teknolojinin ürünüdürler. Ancak, özellikle çalıma sıvısının hidrokarbon temelli olması durumunda binary çevriminin veriminin maksimum olduu jeotermal akıkan sıcaklıı 170 º C tır. Aslında, bu tür santrallarla teorik olarak 100 º C sıcaklıındaki bir jeotermal akıkandan da elektrik üretmek mümkündür. Organik olmayan Kalina çevrimi olarak adlandırılan, binary çevrimleri de vardır ve bunların performansları biraz daha farklıdır. Bu tür çevrimlerde çalıma sıvısı olarak su + amonyak karıımı kullanılır ve türbinleri standart buhar türbinleridir.

4 234 DORA 1 santralında türbin devresindeki çalıan akıkan n-pentan dır. Kullanılan çalıma akıkanının yüksek moleküler aırlıklı olması, türbinin boyutlarını küçültmü ve kademe sayısını azaltmıtır. Bunun yanında, n-pentanın kullanılması dolayısıyla, buhar türbinlerinin son kanatlarında oluan korozyon sorunu ortadan kalkmıtır. ekil 2 de, tek basınçlı çift akıkanlı bir jeotermal santralın eması gösterilmiir. DORA -1 santralı, emaları aynı ancak farklı iki basınçlı, iki türbinli ve bunlara akuple tek jenaratörlü bir jeotermal santraldır (Resim 3). Türbinlerden (her bir bölümden ayrı ayrı) çıkan pentan, hava soutmalı kondenser sistemine youturulmaktadır (Resim 4). Havayla soutma 30 adet fan tarafından gerçekletirilmekte ve parazitik yükün önemli bir kısmı bu ilem için harcamaktadır [5]. Resim 3. DORA 1,türbinler ve jeneratör. Resim 4. DORA 1, hava soutmalı kondenser. 3.KONDENSERDE BUHARLATIRMALI SOUTMA Buharlatırmalı (evaporative) soutma pek çok alanda (iklimlendirme, sera soutması, pasif bina soutması, vs) uygulaması olan bir soutma tekniidir. Temel olarak dorudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı yöntemle uygulanır[6]. Jeotermal santrallarda uygulama alanı bulan dorudan buharlatırmalı soutma, doymamı havanın su filmi veya su damlacıkları yüzeyi ile temas ettirilmesi ile sudan havaya kütle transferi nedeniyle, suyun buharlaması için gerekli ısıyı havadan ve kendisinden alarak, havanın ve suyun sıcaklıını düürmesi fiziksel mekanizmasına sahiptir. Buharlamalı soutma teknii ile havanın sıcaklıı, teorik olarak en fazla, havanın kuru termometre sıcaklıının ve neminin belirledii ya termometre sıcaklıına kadar düürülebilir. Bir buharlatırmalı soutucunun performansı, soutma sonunda elde edilen sıcaklık düümünün, teorik olarak elde edilebilecek maksimum sıcaklık düümüne (kuru termometre sıcaklıı ile ya termometre sıcaklıı arasındaki fark) oranı olan doyma verimi (saturation efficiency) ile ölçülür: (T (T T ) T ) 1 2 Doyma Verimi (%) : η = * 100 (1) 1 T 1 : Havanın soutma öncesi kuru termometre sıcaklıı, ºC T 2 : Havanın soutma sonrası kuru termometre sıcaklıı, ºC T wb : Havanın soutma öncesi ya termometre sıcaklıı, ºC wb

5 235 ekil 2. Çift akıkanlı tek basınçlı bir santral eması. Jeotermal santrallarda uygulanabilecek direk buharlatırmalı soutma tipleri (ekil 3) ve bunların 1 MW gücündeki bir santralın (Empire, Nevada) performans verilerini kullanarak yapılmı simülasyonlarının sonuçları Kutscher ve David tarafından verilmitir [7]. Yapılan çalımaya göre, Sekil 3 de ematik olarak gösterilen buharlatırmalı soutma sistemlerinin, Empire (Nevada) artlarında geri ödeme süresi en kısa (1 yıl) olan (a) yıkamalı sistemdir[8]. Dierlerinin geri ödeme süreleri ise hibrit sistem 4 yıl, sisleme sistem 5 yıl, kıtıklı sistem 7 yıldır. Simülasyonda göz önüne alınan farklı dört tip buharlatırmalı soutma tekniinin kondenser kanatlı boruları üzerinde katı madde çökelmesi, iletme basınçları, doyma verimi, su tüketimi açılarından farklı özellikleri söz konusudur. Doyma verimleri de %60 ile %98 arasında deimektedir. Mammoth (California) santralında bu tiplerden hibrit ve kıtıklı sistemler denemitir (Resim 5 ve 6). Bu denemelerde kıtık sistemde aaıdaki sonuçlara ulaılmıtır[8]: Kıtıklı sistemin doyma verimi %79, hibrit sistemin %50 olarak ölçülmütür. Kıtıklı sistemde % 22 - % 28 arasında hava debisi dümütür. Kıtıklı sistemde 23 ºC dı sıcaklıında net güç %68 artmıtır (ekil 4). Kıtıkta jeotermal akıkan kullanıldıında doyma verimi %79 dan %66 a dümütür Ancak kıtık üzerinde kabuklama balamıtır (Resim 7). Mammoth santralında yapılan denemelerden alınan bu sonuçlar, deneme yeri artlarında (özellikle dı hava nemi) ve deneme sistemi özelliklerinde (kıtık cinsi, kalınlıı, su debisi, hava debisi, vs) elde edilmi özel sonuçlardır ve genelletirilmemelidir. Ancak özellikle dı hava neminin düük olduu bölgelerde uygun kıtıklar kullanıldıı taktirde benzeri sonuçların alınması beklenmelidir.

6 236 (a): Sisleme (Spray Nozzel) (b): Kıtıklı(Munters) (c): Hibrit (Spray/Munters) (d): Yıkamalı(deluge) ekil 3. Buharlatırmalı soutma Sistemleri 8]. Resim 5. Mammoth kıtık sistem Resim 6. Mammoth Hibrit sistem

7 237 ekil 4. Mammoth kıtıklı soutma sisteminde elde edilen güç artımı [8]. Resim 7. Kıtık üzerinde kabuklama [8]. 4.DORA 1 SANTRALINDA BUHARLATIRMALI SOUTMA UYGULAMASINDA PERFORMANS DEM Santral Üreticisinin verdii bilgilere göre, santralın performansını etkileyen deikenler, deikenlerin deiim aralıkları ve düzeltme faktörleri deiim aralıkları aaıdaki Tablo 1 de özetlenmitir. Düzeltme Faktörleri, iletme esnasında giri parametrelerinin santral tasarımında kullanılan temel tasarım parametrelerinden farklı olması durumunda, iletmede elde edilen gücün tasarım parametreleri artlarındaki karılıının bulunması amacıyla hesaplanmı deerlerdir. Tablo 1. Akıkan debisi deiim aralıklarına göre düzeltme faktörü deiimi [9]. Tasarım Parametreleri - Deikenler letmede öngörülen deiim aralıı Düzeltme faktörü deiim aralıı Dı Sıcaklık ( ºC ) ,2 0,44 Buhar Debisi (%; 22,45 ton/saat =%100) ,969 1,01 Youmayan Gazlar (toplam buhar debisi %) , Brine (%; 542,65 ton/saat = % ,851 1,04 Brine Giri Sıcaklıı ( ºC ) ,855 1,085 Tablo 1 den görülecei üzere, düzeltme faktörleri ile tasarım parametreleri (deikenler) arasında, dı sıcaklık ile youmayan gazlar için azalan, dierlerinde ise artan iliki vardır. Öngörülen aralıklarda performansı en fazla etkileyen deiken ise dı hava sıcaklııdır ve (buharlatırmalı soutma gibi tekniklerle) kontrol edilebilecek tek deikendir. Santral için verilen kw net kapasite dı hava sıcaklıının yılllık ortalama 17,1 º C deerine hesaplanmıtır. Aydın li için alınan 32 yıllık ortalamalarla aylık ortalama sıcaklıkların deiimi ve bu sıcaklıklara göre düzeltme faktörlerinin deiimi ekil 5 te verilmitir. Grafikten görülecei üzere, Mayıs Austos ayları arasında dı hava sıcaklıının 17,1 º C üstüne çıkması nedeniyle düzeltme faktörü azalmakta, Temmuz ayı için dı haca sıcaklıı düzeltme katsayısı yaklaık 0,75 olmaktadır. Özellikle düzeltme faktörünün 1 den küçük olduu bu aylarda, kondenserin hava tarafındaki hava giri sıcaklıı bir buharlatırmalı soutma yöntemi ile düürüldüü taktirde santralın verimi de artmı olacaktır.

8 238 Ortalama Aylık Sıcaklık ( o C) Düzeltme faktörü 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Düzeltme Faktörü Aylar ekil 5. Aydın li için alınan 32 yıllık ortalamalarla aylık ortalama sıcaklıkların ve bu sıcaklıklara göre düzeltme faktörlerinin deiimi. Meteorololik verilere göre, söz konusu 5 ay içerisinde dı hava kuru termometre ve ya termometre sıcaklıklarının aylık ortalamalarının deiimleri ekil 6 da verilmitir. Söz konusu kuru termometre ve ya termometre sıcaklıkları arasında minimum 5,2 º C, maksimum 7,1 º C fark vardır. %100 doyma verimi için gerekli su miktarının maksimum olduu aylar, Haziran ve Temmuz aylarıdır ve yaklaık 0,003 (kgsu/kg-kuru hava) nemlendirmeye gereksinim vardır. deal (doyma verimi %100) bir sistemle giri havasını ya termometre sıcaklıına kadar düürüldüü takdirde verim artıı nedeniyle elde edilecek enerji miktarının aylık deiimleri, soutmasız haldeki durumla ekil 7 de karılatırılmıtır. Sıcaklık ( o C) Kuru Termometre Ya Termometre May Haz Tem Au Eyl ekil 6. Aylık ortalama kuru ve ya termometre sıcaklıkları (AYDIN).

9 239 Milyon kwh Aylık Üretim (KT) Aylık Üretim (YT) ekil 7. Normal hava koullarında (Kuru Termometre) ve soutulmu hava sıvaklıına (Ya termometre) göre aylık toplam elektrik üretimleri. Yıllık toplam net üretim Milyon kwh < Yıllık Toplam Yıllık kazanım > Günlük ortalama sıcaklıkta düme miktarı ( o C) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Million Kazanım (kwh) ekil 8. Dı hava sıcaklıının 1 º C ile 6.3 º C (mümkün olan maksimum soutma) deimesinin yıllık toplam üretime ve yıllık üretim kazancına etkisi. Mayıs Austos ayları arasında hava sıcaklıı ya termometre sıcaklıına kadar soutulduu takdirde yıllık toplamda yaklaık 3,5 milyon kwh lık bir üretim kazanımı olmaktadır. Uygulamada herhangi bir sistemle kuru termometre sıcaklıını tam olarak ya termometre sıcaklıına kadar düürmek (Doyma verimi %100) mümkün deildir. Kuru termometre sıcaklıının minimum 1 º C ile buharlatırmalı soutmanın müsaade ettii maksimum deere soutulmasının santral üretimine etkisinin sonuçları ekil 8 de verilmitir.

10 240 ekil 8 den görülecei üzere normal hava koullarına göre hiç kesintisiz çalıma ile gerçekleen yıllık yaklaık 55,5 milyon kwh lık enerji üretimi, maksimum (ideal) buharlatırmalı soutma ile yaklaık 59 milyon kwh üretime ulamaktadır. Maksimum soutma için (8.78 cent/kwh enerji satı fiatına göre) gelir fazlalıı yaklaık dolar olmaktadır. Minimum soutma 1 º C için kazanım yaklaık dolardır. 5.ÖNERLER Hava soutmalı tüm jeotermal santrallarda, buharlatırmalı soutmanın uygulanması büyük bir ilgi çekmektedir. Her santral iletmecisi öncelikle, yerel artları (dı hava sıcaklıının ve nemin deiimi, su kaynaklarının var olup olmadıı) gözden geçirerek, böyle bir sistemin teknik ve ekonomik fizibilitesini yapmalıdır. DORA 1 jeotermal santralı için yapılan teorik hesaplamalardan görülecei üzere yıllık enerji üretiminde yaklaık %6 lık yükselme, küçümsenecek bir artı deildir. Buharlatırmalı soutmanın en önemli sorunlarından biri kullanılan suyun kondenser yüzeylerinde çökelerek kondenser verimini düürmesidir. Bir baka negatif etki ise korozyondur. Periyodik olarak yapılacak yüzey temizlii ile bu etkilerin düürülmesi mümkündür. Ayrıca çökelmeyi önleyecek dier tekniklerde gözden geçirilebilir. Literatürde, jeotermal akıkanın su kaynaı olarak kullanıldıı hallerde, farklı yüzey kaplama teknikleri ile çökelmenin önlenmesi yolunda aratırmaların da yapıldıı ve laboratuar ölçekli çalımalarda baarılı sonuçlar görülmektedir[ 10]. Bu çalımaların alan testleri takip edilmeli, sonuçlar dorudan ya da gelitirilerek buharlatırmalı soutma sistemlerinde uygulanmalıdır. KAYNAKLAR [1]. ROBERTSON, R.C., Waste Heat Rejection from Geothermal Power, Oak Ridge National Laboratory report ORNL/TM-6533, [2] TESTER, J., Energy Conversion and Economic Issues for Geothermal Energy, in: Handbook of Geothermal Energy, Editors (in): Edwards, L.M. et al., (edt.), Gulf Pub. Co., Houston, [3] SZOBO, Z., The Economics and the Future of Water Conserving Power Plant Cooling, [4] OTHMER, K.,. Geothermal Energy, Encylopedia of Chemical Technology, Vol. 11, 3rd Ed., [5] SERPEN, U., AKSOY, N., Salavatlı Geothermal Power Plant, in publication of Geothermal Bulletin of Dec./2006 issue, [6] WANG, S.K. Handbook of Air Conditioning and Refrigerating, McGraw-Hill, [7] KUTSCHER, C., COSTENARO,D., Assesment of Evaporative Cooling Enhancment Mehods for Air-Cooled Geothermal Plants, NREL/CP , August [8] KUTSCHER et All. Hybrid Wet/dry Cooling for Power Plants Parabolic Trough Technology Workshop, Nevada, [9] ORMAT. Salavatlı Geothermal Project Final Acceptance Performance Tests [10] GAWLK, K., SUGAMA, T., JUNG, D., Organometallic Polymer Coatings for Geothermal-Fluid- Sprayed Air-Cooled Condensers, NREL/CP , August 2002.

11 241 ÖZGEÇMLER Macit TOKSOY 1949 lkkurun (Ödemi-zmir) doumlu de stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendislii Bölümünden Yüksek Makina Mühendisi olarak mezun oldu, 1976 yılında Ege Üniversitesi Makina Mühendislii Bölümü nde doktorasını tamamladı yılından 1999 yılına kadar Ege Üniversitesi nde, Dokuz Eylül Üniversitesi nde, North Carolina Eyalet Üniversitesi nde çeitli pozisyonlarda akademisyen olarak çalıtı döneminde Makina Mühendisleri Odası zmir ubesi Bakanlıını yaptı, yıllarında zmir li Jeotermal Enerji Yüksek Danıma Kurulu Bakanlıını yürüttü. Dokuz Eylül Üniversitesinde, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde ve YÖK te çeitli kademelerde yönetcilik yaptı ve idari görevler yaptı yılından bu yana zmir Yüksek Teknoloji Enstitü sünde akademik hayatına devam ediyor. 100 ün üzerinde makale ve bildirinin yazarı. Evli ve ki çocuklu. Umran SERPEN 1945 yılı zmir doumludur yılında TÜ Petrol Müh. Böl. den mezun olduktan sonra 1974 yılına kadar TPAO ve MTA da petrol ve jeotermal sahalarda çalımıtır yılından 1987 yılına kadar ELECTROCONSULT adlı bir talyan mühendislik ve danımanlık irketinde El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Kosta Rika, Arjantin, ili, Etiopya, Kenya, Filipinler, Rusya ve talya gibi ülkelerin çeitli jeotermal projelerin çeitli aamalarında danımanlık yapmıtır yılından itibaren TÜ Petrol ve Doal Gaz Müh. Böl. de Ör. Gör. Dr. olarak çalımaktadır. Niyazi AKSOY 1962 Gümühane doumludur. TÜ Petrol Mühendilii Bölümünden 1984 yılında mezun olduktan sonra, yılları arasında MTA Genel Müdürlüü jeotermal projlerinde sondaj ve test mühendisi olarak çalıtı yılında DEÜ Torbalı Meslek Yüksekokulu na geçti yılında DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeoloji ABD de doktorasını tamamladı. Halen, DEÜ de yardımcı doçent olarak öretim üyelii ve bazı jeotermal projelerinde danımanlık yapmaktadır.

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEMĐ

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEMĐ JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEMĐ 189 Macit TOKSOY Umran SERPEN Niyazi AKSOY ÖZET Çift akışkanlı (binary) jeotermal enerji santrallarının tasarımına esas olan giriş verilerinin (dış hava sıcaklığı,

Detaylı

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE _ 889 SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE Murat TÜZEN zzet ENOL ÖZET 1912 yılında küçük bir eczane laboratuvarı olarak kurulan Abdi brahim laç, bugün Türk ilaç sektörünün

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM

JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM JEOTERMAL SANTRALLARDA PERFORMANS GÖZLEM ÇN VERTABANI GELTRLMES VE DEERLENDRLMES ÇN BR PROGRAM : GEOPERFORM 309 Gökhan GÜLGEZEN Emin Can SUMER Sıtkı AYTAÇ Macit TOKSOY ÖZET Jeotermal elektrik santrallarında,

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİNDE ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ Dr. Nurdan YILDIRIM ÖZCAN Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yaşar Üniversitesi III. Enerji Verimliliği Günleri, Yasar Üniversitesi,

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ Karbonsan ın fabrikası, Orhangazi Bursa da bulunmaktadır. Karbonsan ın ürün çeşitlerini genel çerçevesiyle

Detaylı

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler

Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu 2016 Jeotermal Kaynaklardan Güç Üretim Modelleri, Tasarım ve Performans Değerlendirmesi Üzerine Görüşler Hilal Kıvanç Ateş 15/04/2016 İçerik: Giriş Jeotermal Santral Teknolojilerinin

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLERN LETLMES

JEOTERMAL SANTRALLERN LETLMES 291 JEOTERMAL SANTRALLERN LETLMES Fasih KUTLUAY Sabri Serkan SAYGILI ÖZET Jeotermal enerji kaynaının üretim deerlerine göre tasarlanan elektrik santrali kesintisiz üretim esasına göre iletilir. Santralin

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN TERMODĐNAMĐK ÇEVRĐMLER

JEOTERMAL ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN TERMODĐNAMĐK ÇEVRĐMLER JEOTERMAL ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN TERMODĐNAMĐK ÇEVRĐMLER Y. Doç. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü GĐRĐŞ Jeotermal enerji, yerin altında

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER

YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER 63 YAKMA YÖNETM VE BRÜLÖR KONTROL SSTEMLER Serdar HIZIROLU ÖZET Bu seminerde, mikroilemci kontrollu tam elektronik Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemi ni oluturan ana kontrol ünitesi, servo motorlar,

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

Jeotermal Enerji ve Türkiye

Jeotermal Enerji ve Türkiye Jeotermal Enerji ve Türkiye Jeotermal Enerji Yatırımları Açısından Değerlendirme Adnan ŞAHİN asahin@mb.com.tr Elk. Y. Müh. Enerji Grup Başkanı Mayıs-2013 SUNUM İÇERİĞİ Jeotermal enerji hakkında genel bilgi,

Detaylı

DÜÜK SICAKLIKLI JEOTERMAL REZERVUARLARIN BASINÇ VE SICAKLIK DAVRANIININ TAHMN ÇN YEN BR ZOTERMAL OLMAYAN LUMPED -PARAMETRE MODEL VE UYGULAMALARI

DÜÜK SICAKLIKLI JEOTERMAL REZERVUARLARIN BASINÇ VE SICAKLIK DAVRANIININ TAHMN ÇN YEN BR ZOTERMAL OLMAYAN LUMPED -PARAMETRE MODEL VE UYGULAMALARI DÜÜK SICAKLIKLI JEOTERMAL REZERVUARLARIN BASINÇ VE SICAKLIK DAVRANIININ TAHMN ÇN YEN BR ZOTERMAL OLMAYAN LUMPED -PARAMETRE MODEL VE UYGULAMALARI 91 Mustafa ONUR Hülya SARAK Murat ÇINAR Ö. nanç TÜREYEN

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLARDA POMPA UYGULAMALARI

JEOTERMAL SANTRALLARDA POMPA UYGULAMALARI JEOTERMAL SANTRALLARDA POMPA UYGULAMALARI 263 A. Özden ERTÖZ ÖZET Jeotermal santrallarda pompalar, jeotermal akıkanın üretilmesinde, üretilen akıkanın seperatörde ayrıtırılmasından sonra sıvı fazın evaporatöre

Detaylı

YÜKSEK ENTALPİLİ JEOTERMAL SAHALAR İÇİN UYGUN SANTRAL ARAŞTIRMASI

YÜKSEK ENTALPİLİ JEOTERMAL SAHALAR İÇİN UYGUN SANTRAL ARAŞTIRMASI 181 YÜKSEK ENTALPİLİ JEOTERMAL SAHALAR İÇİN UYGUN SANTRAL ARAŞTIRMASI Ayşe Hilal KIVANÇ ATEŞ Umran SERPEN ÖZET Jeotermal santrallerin kurulumu 1900 lü yılların başında atmosferik buhar türbini kullanımı

Detaylı

ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) TEKNOLOJİSİ www.durr.com ATIK ISINIZI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDIRIN DEĞERLENDİRİN Organic Rankine Cycle (ORC), desantral ısı kaynaklarından elektrik

Detaylı

Jeotermal Enerji Santralleri Pompa Teknolojileri: Bir «Pompacı» Bakışı

Jeotermal Enerji Santralleri Pompa Teknolojileri: Bir «Pompacı» Bakışı Jeotermal Enerji Santralleri Pompa Teknolojileri: Bir «Pompacı» Bakışı GT 2017 Jeotermal Türkiye Çalıştayı ve Kongresi, Ankara, TR Hamdi Nadir Tural Makina Yük. Müh. İş Geliştirme Müdürü Standart Pompa

Detaylı

JEOTERMAL GÜÇ EKONOMS: GENEL BAKI

JEOTERMAL GÜÇ EKONOMS: GENEL BAKI 341 JEOTERMAL GÜÇ EKONOMS: GENEL BAKI Adil Caner ENER Niyazi AKSOY ÖZET Bu makalede jeotermal güç santrallerinin ekonomisi ve ülke ekonomisine katkıları tartıılmaktadır. Çalımada jeotermal birim maliyet

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ ORTA ENTALPİLİ BİR JEOTERMAL KAYNAK İÇİN TASARLANAN SÜPERKRİTİK VE SUBKRİTİK BINARY ÇEVRİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜLKEMİZDEKİ ORTA ENTALPİLİ BİR JEOTERMAL KAYNAK İÇİN TASARLANAN SÜPERKRİTİK VE SUBKRİTİK BINARY ÇEVRİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÜLKEMİZDEKİ ORTA

Detaylı

JEOTERMAL SANTRALLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

JEOTERMAL SANTRALLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 111 JEOTERMAL SANTRALLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Ayşe Hilal KIVANÇ Umran SERPEN ÖZET Jeotermal santrallerin ilki 1904 yılında kurulmuş olup, buhar baskın bir jeotermal sistemden beslenmekte olan bir atmosferik

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE KOJENERASYON

JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE KOJENERASYON _ 289 JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE KOJENERASYON Mehmet KANOĞLU ÖZET Türkiyenin özellikle Ege Bölgesinde zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğu bilinmektedir. Bu kaynakların en verimli şekilde

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

ABD/NEVADA EYALETİNDEKİ BAZI JEOTERMAL SAHALARDAKİ DENEYİMLER

ABD/NEVADA EYALETİNDEKİ BAZI JEOTERMAL SAHALARDAKİ DENEYİMLER 259 ABD/NEVADA EYALETİNDEKİ BAZI JEOTERMAL SAHALARDAKİ DENEYİMLER Ümran SERPEN Niyazi AKSOY ÖZET Bu çalışmada ABD nin Nevada eyaletinde bulunan Steamboat-Springs, Brady ve Desert Peak jeotermal sahalarının

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

T.C. ULUDA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. ULUDA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ I T.C. ULUDA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ DOAL GAZ ÇEVRM SANTRALNN METEOROLOJK ARTLARA BALI OLARAK TERMODNAMK ANALZ Ümit ÜNVER DOKTORA TEZ MAKNE MÜHENDSL ANABLM DALI BURSA 2004 II T.C. ULUDA ÜNVERSTES

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

ENERJİ KAYNAKLARI. Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. ENERJİ KAYNAKLARI Yrd.Doç.Dr. Cabbar Veysel BAYSAL Erciyes Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. cvbaysal@erciyes.edu.tr 1 Giriş Enerji Nedir? Enerji, en basit tarifle, iş yapabilme yetisidir.

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

Gaz Türbinli Uçak Motorları

Gaz Türbinli Uçak Motorları UCK 421 - Tepki ile Tahrik 2. Hafta Gaz Türbinli Uçak Motorları İtki Denklemi Gaz Türbinli Motor Bileşenleri Alıklar Sesaltı Sesüstü Kompresörler Merkezcil Eksenel Yanma Odası Türbinler Impuls Reaksiyon

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

SIVILI DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERĐ ÜZERĐNE PARAMETRĐK BĐR ĐNCELEME*

SIVILI DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERĐ ÜZERĐNE PARAMETRĐK BĐR ĐNCELEME* SIVILI DÜZLEMSEL GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERĐ ÜZERĐNE PARAMETRĐK BĐR ĐNCELEME* * Bu çalışma, Ege Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen Oplimizasyonu" isimli araştırma projesinin bir bölümüdür. Hüseyin GÜNERHAN

Detaylı

YAKMADA ELEKTRONK DONANIM VE EMNYET SSTEMLER

YAKMADA ELEKTRONK DONANIM VE EMNYET SSTEMLER 25 YAKMADA ELEKTRONK DONANIM VE EMNYET SSTEMLER Haluk SÖZER ÖZET Emniyetli gaz yakma için kullanılması gereken elektronik donanımlar ve özellikleri ALEV KONTROL Gaz yakmada emniyet, gaz hattı kontrolünden

Detaylı

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II.

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. 007 008 YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. Yasa Arş. Gör. Mehmet Akif EZAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 05/08/08 roblem 4.40 roblem 4.40 q 6 kj/k Hava Soru: Hava sürekli akışlı bir

Detaylı

SOUK SULU KLMLENDRME VE PROSES SOUTMA UYGULAMALARINDA ENERJ TASARRUFLU SERBEST (DOAL) SOUTMA SSTEMLER

SOUK SULU KLMLENDRME VE PROSES SOUTMA UYGULAMALARINDA ENERJ TASARRUFLU SERBEST (DOAL) SOUTMA SSTEMLER _ 701 SOUK SULU KLMLENDRME VE PROSES SOUTMA UYGULAMALARINDA ENERJ TASARRUFLU SERBEST (DOAL) SOUTMA SSTEMLER Hasan ACÜL ÖZET Enerjinin üretim, iletim, daıtım ve tüketim aamalarında, endüstriyel iletmelerde,

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

HASTANE HJYENK ORTAMLARININ KLMA VE HAVALANDIRMA SSTEMLER

HASTANE HJYENK ORTAMLARININ KLMA VE HAVALANDIRMA SSTEMLER _ 513 HASTANE HJYENK ORTAMLARININ KLMA VE HAVALANDIRMA SSTEMLER Orkun Baki ANIL Moghtada MOBED M. Barı ÖZERDEM ÖZET Bu makalede hijyenik iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde kullanılan cihazlar

Detaylı

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Mustafa Yıldız Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bitirme Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Ferhat Bingöl 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Detaylı

Abstract: Mehmet Hilmi ÖZTEMİR

Abstract: Mehmet Hilmi ÖZTEMİR mehmet hilmi iztemir:sablon 03.03.2011 14:06 Page 9 Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi ve Aydın-Salavatlı Sahası Elektrik Üretim Santrali Mehmet Hilmi ÖZTEMİR ÖZET Günümüz dünyasında ENERJİ ekonomik,

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

Fuel-oil termik santralleri

Fuel-oil termik santralleri Fuel-oil termik santralleri Termik Santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren santrallerdir ve doğalgaz, taş kömürü, linyit, fuel oil gibi yakıtlar ile çalışırlar. Elektrik Enerji Üretim A.Ş.

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Murat ÖZER Erhan BUDAK Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Abstract: Heat recovery systems are used prevalently in ventilation systems. Therefore, up

Detaylı

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR KANATLI BORULU EVAPORATÖRLERDE DEVRE TASARIMININ KAPASİTEYE ETKİSİNİN N DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Isı Değiştiricilerine Genel Bir Bakış Kanatlı Borulu Isı Değiştiricileri Problemler

Detaylı

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar 9-16. Kapalı bir sistemde gerçekleşen ideal hava çevirimi aşağıda belirtilen dört hal değişiminden oluşmaktadır. Oda

Detaylı

GÜRMAT GERMENCİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJELERİ

GÜRMAT GERMENCİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJELERİ GÜRMAT GERMENCİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJELERİ ŞİRKET PROFİLİ GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 1958 yılında kurulmuş ve kurulduğu tarihten bu yana yurtiçi ve yurtdışında birçok alanda hizmet vermektedir.

Detaylı

makale Dağılmış Alıcı Sistemi Fiber dağıtıcıyı son toplayıcı olarak kullanmak, bir derecede özgürlük sağlar fakat önceki güneşsel tasarımlar için uygun değildir. Bugünkü güneşsel tasarımlarda ışınım toplanır

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi Geli Tarihi: 7..6 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Mecerelerinin Hacim Artımının Mecere Yaı, Bonitet Endeksi ve Sıklık Derecesine Göre Deiimi lker ERCANLI Fatih SVRKAYA Sedat KELE Alkan GÜNLÜ K.T.Ü., Orman

Detaylı

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ ENERJİ GİDERLERİNİZİ AZALTMAYA, OPERASYON GELİRLERİNİZİ ARTTIRMAYA, KESİNTİSİZ,TEMİZ ve BAĞIMSIZ KENDİ ENERJİLERİNİZİ SAĞLAMAYA, GELECEĞE HAZIR MISINIZ?... Tres Enerji Üretim

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ AMAÇ: İklimlendirme sistemlerinin ve elemanlarının tanıtılması, havanın ısıtılması, nemlendirilmesi ve soğutulması işlemlerinin gösterilmesi, soğutma kulesinde su soğutma

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi

Soğutma ve Isıtma Birlikte / Geçiş Mevsimi Soğutma Modu Soğutma kulesi devrede, kazan kapalıdır. Tüm zonlar soğutma ihtiyacında ve soğutma esnasında açığa çıkan enerji kule, yer altı veya toprak altı borulaması ile atılır. Bu esnada çevrim suyu

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

BREYSEL VE MERKEZ ISITMA SSTEMLERNN TANITIMI VE KARILATIRILMASI

BREYSEL VE MERKEZ ISITMA SSTEMLERNN TANITIMI VE KARILATIRILMASI BREYSEL VE MERKEZ ISITMA SSTEMLERNN TANITIMI VE KARILATIRILMASI 181 Ahmet TÜRKER ÖZET Bu çalımada bireysel ve merkezi sistemlerin tanıtımı yapılarak ilk yatırım, enerji tasarrufu ve iletme ekonomisi açısından

Detaylı

KT KOSMOTERNCQ OTOMATK BUZ TEKNK EL KTABI GR GB

KT KOSMOTERNCQ OTOMATK BUZ TEKNK EL KTABI GR GB KT KOSMOTERNCQ OTOMATK BUZ TEKNK EL KTABI GR GB Bu makine fabrikada tesis edilmi ve en mükemmel sonuçları garanti etmek için nitelikli personel tarafından kalibre edilmitir. Makina montajı ile kurulup

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu Laboratuar Tarihi: Laboratuarı Yöneten: Numara: Adı Soyadı: Grup/Alt grup:..

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

JEOTERMAL KUYULARDA ÜRETİM ÖLÇMELERİ

JEOTERMAL KUYULARDA ÜRETİM ÖLÇMELERİ 127 JEOTERMAL KUYULARDA ÜRETİM ÖLÇMELERİ Umran SERPEN ÖZET Bu çalışmada jeotermal kuyulardan üretilen tek ve iki fazlı akışkanların üretim miktarları ve entalpilerinin yanında gaz ölçüm yöntemleri anlatılmış

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

ALPER AKCA

ALPER AKCA 25.10.2008 Lisans, ODTÜ EEE, 2005 Yüksek Lisans, ODTÜ EEE, 2008 ASELSAN, 2005- Neden Destek? Destek Türleri ABD Ulusal Mekanizmalar ABD Eyalet Mekanizmaları AB Destek Mekanizmaları Türkiye Yenilenebilir

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli çözümler

enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli çözümler enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli çözümler AD SOĞUTMA GRUBU NEDEN AD SOĞUTMA? ÇALIŞMA PRENSİBİ AVANTAJLARI KULLANIM ALANLARI SEKTÖRLER UYGULAMALAR ÖRNEK UYGULAMALAR NEDEN AD SOĞUTMA GRUBU ENERJİ

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir?

SORULAR. 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? SORULAR 1- Termik enerji nedir? 2- Termik santrallerden kaynaklanan atıklar nelerdir? 3- Gaz atıklar nelerdir? 4- Zehirli gazların insanlar üzerindeki etkileri oranlara göre nasıl değişir? 5- Bir termik

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI VE İLERİYE DÖNÜK PERSPEKTİFLER

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI VE İLERİYE DÖNÜK PERSPEKTİFLER Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIMI VE İLERİYE DÖNÜK PERSPEKTİFLER Fatih KAYMAKÇIOĞLU Ali KAYABAŞI Elektrik Mühendisi

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Serisi Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Nem Kontrolü Neden Önemlidir? Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz aktivitelerinden kaynaklı

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİYE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ve DESTEKLER

JEOTERMAL ENERJİYE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ve DESTEKLER JEOTERMAL ENERJİYE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ve DESTEKLER S a f f e t D u r a k Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Haziran 2011 ICCI Bu sunumda; Türkiye de ve Dünya da jeotermal enerjinin son

Detaylı

VAKUMSUZ OTOKLAV VE INKUBATOR ÜN KULLANIMI

VAKUMSUZ OTOKLAV VE INKUBATOR ÜN KULLANIMI S.D.U. ARKKARAAAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA LABORATUVARINDA BULUNAN BAZI MKROLEMCL ARAÇLARIN PROGRAMLANMASI VE ÇALITIRILMASI Mikroilemcili bir ekipmana program yapabilmek için ilemin yapılacaı anda herhangi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Sunan Yrd.Doç. Dr. Mustafa HOŞTUT Nisan-2007 1/53 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

Türkiye de Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği Paneli

Türkiye de Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği Paneli Türkiye de Jeotermal Enerjinin Bugünü ve Geleceği Paneli Panelistler: Abdurrahman Satman (İstanbul Teknik Üniversitesi) Gürşat Kale (İncirliova Belediye Başkanı) Ali Kındap (Zorlu Enerji) Mehmet Şişman

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı