DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 sh.1-27 Ocak 2001 YAZILIM TABANLI SÖZCÜK SENTEZLEYİCİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 sh.1-27 Ocak 2001 YAZILIM TABANLI SÖZCÜK SENTEZLEYİCİ"

Transkript

1 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 sh.1-27 Ocak 2001 YAZILIM TABANLI SÖZCÜK SENTEZLEYİCİ (SOFTWARE BASED SPEECH SYNTHESISER) Figen ERTAŞ *, Ömer ESKİDERE ** ÖZET/ABSTRACT Formant sentezleme tekniğine dayanan bir Türkçe sözcük sentezleyici geliştirilmiştir. Sentezleyici normalde kaskat/paralel modunda çalışmasına rağmen, sadece bir anahtar yardımı ile, alternatif olarak gerektiğinde paralel modda kullanılabilir. Kullandığımız sözcük sentezleyicinin en önemli özelliği önceden kaydedilmiş konuşma örneklerine ihtiyaç duymadan doğrudan ses yolu modeli ile yapay insan sesi üretmesidir. Her bir ses, 20 si değişken ve 19 u sabit olmak üzere 39 parametre ile karakterize edilmiştir. Programdaki formant frekansları, formant band genişlikleri, temel frekans, vb. gibi değişken kontrol parametreleri kullanıcı tarafından belirlenir. Bu projedeki sabit parametreler belirli bir erkek sesi için uygun olarak seçilmiştir, farklı erkek veya kadın sesleri parametrelerde bazı değişiklikler yapılarak elde edilebilir. Yeterli hafıza ve donanıma sahip kişisel bir bilgisayar ortamında çalışabilen esnek bir yazılım tabanlı sentezleyici tanıtılmıştır. Sentezleyici ile elde edilen değişik kelimelerin, yapay konuşmaya alışkın olmayan eğitilmemiş kişiler ile gerçeklenen anlaşılabilirlik testi göstermiştir ki, ünlü harfler sesiz harflere göre daha doğru olarak belirlenmişlerdir. A software for implementing a Turkish speech synthesiser has been developed which is based on formant synthesis method. The synthesiser is normally used in a cascade/parallel configuration, or alternatively in a parallel configuration depending on a single switch. Most important feature of the formant synthesiser used in this project is that the algorithm does not use previously recorded speech sounds, but rather generates synthetic speech using human vocal tract model. Each of speech sounds is characterized with 39 parameters in the software formant synthesizer. 20 of 39 parameters are variable and the others are constant. A control program lets the user specify variable control parameter data such as formant frequencies, formant bandwidths, fundamental frequency, etc. The constant parameters in this project have been used values appropriate for a particular male voice, and would have to adjusted slightly to approximate the speech of other male or female talkers. A flexible software synthesizer that can run on any personal computer having sufficient core and peripheral equipment has been described. Intelligibility tests of different words produced by synthesiser indicate that untrained people who are unfamiliar with synthetic speech identify vowels correctly better than consonants. ANAHTAR KELİMELER/KEYWORDS Ses yolu modeli, Formant sentezleyici, Yapay ses üretimi Vocal tract model, Formant synthesiser, Synthetic speech production *U.Ü. Müh. Mim. Fak. Elektronik Mühendisliği Böl., Görükle, BURSA **U. Ü. Teknik. Bil. MYO., Görükle, BURSA

2 Sayfa No: 2 F. ERTAŞ, Ö. ESKİDERE 1. GİRİŞ Sözcük sentezleyicilerin kullanım alanlarının çok geniş olması, bu yönde yapılan çalışmaların ön plana çıkmasına ve bugüne kadar çok sayıda sözcük sentezleme tekniklerinin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada öncelikle sözcük üretim teknikleri, insan sözcük üretim mekanizmasının nasıl çalıştığı ve sözcük sentezleme sistemi ayrıntılarıyla incelenmiştir. Sözcük oluşturulması için kullanılan parametrelerin hangi esaslara göre düzenlendiği belirtilmiş ve sentez parametrelerinin değişimlerine ait bir sistematik oluşturulmuştur. Ünsüz harflerin oluşumlarını etkileyen faktörler daha fazla olduğundan ünsüz harflerin parametre analizi ünlü harflere nazaran daha zordur. Ünsüz harflerin oluşumlarını sağlayan ses bölgeleri (ağız, dil, dişler, dudak, vb.) bu harflerin oluşumu sırasında çok kompleks bir yapı almaktadır. Örneğin r harfi oluşumu sırasında dil üst geriye doğru bükülmekte, dilin yan kısımları azı dişlerine dokunmaktadır. Bu durumda elips şeklinde bir yapı oluşmaktadır. Hava, dilin aldığı bu şekle bağlı olarak yanlardan geçip ses oluşmasını sağlar. Bu durumun parametrelerle benzetimi yapılırken formant frekansları ve temel frekans değişimlerinin çok iyi ayarlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ünsüz harflerin oluşumu esnasında gürültü etkin rol oynamaktadır. Sese anlam veren temel etkenlerden biride gürültü olmaktadır. Ünlü harflerin formant değerleri en büyük genlik ile ağız ve burundan çıkmaktadır. Ünlü harfler ses yolundaki rezonans frekansları ile tanınırlar. En düşük üç formant frekansı sesin anlaşılması için yeterli olmaktadır (Broad, 1972). Bu çalışmada bir kaskat/paralel ses yolu benzetimli sentezleyici oluşturulup giriş olarak harf, hece, kelime, cümle veya konuşma parçaları seçilmiştir, seçilen sesbirimine ait parametreler dizisi oluşturulmuştur. Her bir parametre dizisi ile istenilen süre ses çıkışı yapılabilir, 39 parametrenin bulunduğu bir çerçeve ile ideal olarak 2 milisaniye çıkış vermesi sağlanır. Bu süre program ile değiştirilebilir. Bir parametre çerçevesinden diğerine geçişte parametre değerlerinde (daha çok formant frekansları, temel frekans ve ses genlik) değişiklikler olur. Bir harften diğerine geçişte, yani ünlü harften ünsüz harfe, ünlü harften ünlü harfe, ünsüz harften ünlü harfe yada ünsüz harften ünsüz harfe geçişte parametre değerlerinin iyi bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bu geçişler için sesbirimleri sahip oldukları özelliklere göre gruplandırılmaya çalışılarak bir kural tabanına sahip formant sentezleyici temelleri oluşturulmuştur. Sözcük sentezleyiciler, çıkış kalitesinin düşük olmasına rağmen sınırsız sözcük üretebilme kapasitesine sahip olmasından ötürü bu tip uygulamalara en elverişli yöntemdir. Harfler sentez birimi alınarak sözcük sentezleyici Türkçe ye uygulanmıştır. Üretilen sentetik sözcüğün parametrelerinin iyi bir şekilde ayarlanması ile sözcüklerin anlaşılabilirlik oranı da artacaktır. 2. SÖZCÜK SENTEZLEYİCİLER Bir sözcük sentezleyici oluşturulurken, oluşturulan konuşma çıkışının kalitesinin maksimum olması; hafıza gereksinimi, kullanılacak olan algoritmanın kompleksliliği ve hesaplama hızının da minimum olması amaçlanır. Bu kısımda sözcük sentezleme genel olarak incelenecek, sözcük sentezinin dayandığı temel esaslar belirtilecek ve en çok kullanılan sentez metotları kısaca tanıtılacaktır.

3 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3 Sayı:1 Sayfa No: Sözcük Sentezleme Sözcük sentezleyiciler giriş olarak klavye veya tanıtılan optik karakter, sesbirimine ait parametreler dizisi veya hafızada saklanan ve veri tabanı olarak kullanılan metini kullanır. Sözcük sentezleyiciler metini, kelimeye ait sözcük giriş rutinlerini kullanarak sözcük birim dizisine çevirir. Büyük sözcük birimleri kullanarak yüksek kalitede sözcük çıkışı elde edilebilir, ancak bunun için yüksek miktarda hafızaya ihtiyaç duyulur. Saklanan sözcük birimleri, konuşma çıkışının birleştirilmesi ile tekrar elde edilir. Konuşma, zamanla değişen doğrusal filtre cevabının modellenmesi; (dudaklardan gırtlağa kadar olan ve ses yolu olarak gösterilen kısım) geniş bant gürültüsünden oluşan dalga formu uyarımı ve bir periyodik dalga formu darbelerinin birleşimi ile oluşturulur. Sentezleyici algoritması iki temel yapı altında toplanabilir. 1. Sözcük saklama birimi : Konuşma parametreleri saklanıp tabii konuşma elde edilir. Sözcük birimlerinin terimleri belli sistematik altında toplanır. 2. Birleştirme işlemleri: Oluşturulan kuralların bir program yardımıyla birleştirilmesi ve bu birimlerin, zamanla düzgün çıkış elde etmek için parametrelerin ayarlanmasıdır. Sözcük birimlerinin seçimini, oluşturulacak olan sözcüğün kalitesi ve gerekli hafıza miktarı belirler. Aşağıda sözcük birimlerine ait bir çizelge verilmiştir. Çizelge 1. Sözcük birimleri Sözcük birimleri Miktar Tanımlar Avantajları/Dezavantajları Kelimeler Heceler Yarım heceler 300,000 (50,000) 20,000 (44,000) 4500 (2000) Diphone 1500 Bir yapının temel birimleri Bir ünlü harf ve yanında ünsüz harflerden oluşur. Hecelerin ikiye bölünmesiyle, telaffuzun etkisinin en az olduğu yerde, ünlü harfle kesilerek elde edilir. Sözcük dalga formlarının sesbirim-alan birimlerine bölünmesi ile elde edilir ve her bir sesbirimi ortasında kesilir. Allophone 250 Sesbirimsel değişikliklerdir. Ses birimleri 37 Ses bilimine ait temel birim Avantajı: Yüksek kalite konuşma elde edilir. Dezavantajları : Hafıza gereksinimi nedeniyle sınırlıdır. İzole edilmiş kelimelerin birleştirilmesi gerektiğinden sentetik sözcüğün tabiliği ve ayırt edilebilirliği güçleşecektir. Kelimelerin sürelerinin iyi şekilde ayarlanması gerekir. Dezavantajı: Hecenin sınırları kesin değildir. Avantajları: Sesbirimleri arasındaki geçişler ayarlanıp saklanabilir. Pürüzsüz ses çıkışı elde edilebilir. Avantajları : Sesbirimleri arasındaki geçişler ayarlanıp saklanabilir. Basit pürüzsüzleştirme kuralları kullanılarak pürüzsüz bir sözcük çıkışı elde edilebilir. Avantajları : Sesbirimlerinin karşılaştırmalarına bağlı olarak Algoritma çıkarımlarında kompleksliği azaltır. Avantajı : Hafıza gereksinimi çok küçüktür. Dezavantajları : Telaffuz etkilerinin gösterilmesi için pürüzsüzleştirme amacıyla kompleks kurallara ihtiyaç duyarlar. Her bir bileşenine ses uyumu oluşturmak için ayarlama yapmak gerekir Sentez Yöntemleri Sözcük çıkışı elde etmek için uygulanan en genel yöntem, insan sesinin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin geri okunmasıdır. Kayıt ve okuma işlemi iki farklı şekilde yapılabilir.

4 Sayfa No: 4 F. ERTAŞ, Ö. ESKİDERE Analog formda yapılan kayıtlar pratik ve üretilen ses çok doğaldır. Fakat bu sistem çok büyük hafıza gereksinimi duyar ve pahalıdır. Ayrıca kaydedilen mesajlara seri olarak ulaşılamaması bu yöntemin kullanım alanlarını sınırlamıştır. Sayısal yöntem analog yöntemden daha esnek bir yapıya sahiptir. Hafızaya yüklenmiş sözcüklere rasgele ulaşılabilmesi ve sayısal değerler üzerinde değişiklikler yapılması mümkündür. Ancak yine sınırlı hafıza kapasitesi sorunu mevcuttur. Eğer kullanılacak sözcük miktarı çok sınırlı tutulursa, gerçeğine yakın konuşma elde edilebilir. Ses cevap sistemleri (Volice Response Systems) adı verilen sistemlerde bu yöntem uygulanmaktadır. Telefon ile bankacılık, rezervasyon gibi uygulamalar bu türden birer yöntem olup gerçek bir sözcük sentezleyici oluşturulmasından daha basittirler. Sentezleyiciler sözcük sentez ve saklama yöntemlerine göre Dalga Formu Sentezleyiciler (Waveform Synthesisers), Son Analog Sentezleyiciler (Terminal Analog Synthesisers), Telaffuz Sentezleyicileri (Articulatory Synthesisers) ve Formant Sentezleyiciler (Formant Synthesisers) gibi sınıflara ayrılırlar. Bir sonraki alt bölümde en çok kullanılan sözcük sentez yöntemleri kısaca tanıtılacaktır Doğrusal Öngörülü Kodlamalı Sentez (LPC Sentezi ) Doğrusal öngörülü kodlamada temel fikir, bir ses örneğinin kendisinden önceki ses örneklerinin doğrusal kombinasyonu kullanılarak tahmin edilmesidir. Gerçek ses örnekleri ile tahmin edilen örnekler arasındaki hata minimumlaştırılarak öngörü katsayılarından oluşan parametre değerleri elde edilir. Tüm ses yolu parametreleri doğal konuşma işaretlerinden otomatik olarak hesaplanan LPC katsayıları ile temsil edilirler. Katsayıların sayısı arasında değişmektedir. Ses yolunun bir kaynak ile uyarılması ve spektral sıfırların modellenmesinde bu sayı artar. LPC sentez filtreleri ya bir periyodik kaynak ile yada bir gürültü kaynağı ile uyarılırlar. Uyarım şekli, analizi yapılan sözcüğün ünlü yada ünsüz olmasına bağlıdır. LPC parametreleri üç bilgi içerir. Bunlar, ses yolu modelini karakterize eden filtre katsayıları, ünlü-ünsüz ses seçimi ile uyartıların periyodu ve genlik değerleridir (Cater, 1983). LPC gibi parametrik sentezde, sözcük birimleri kısa çerçeve (10-30 ms) örneklerine bölünür ve konuşma işaretleri bir spektral birimden elde edilen zaman penceresi (time frame) kullanılarak analiz edilir. Spektral ve uyarım parametreleri, hafızada saklanan sözcük birimlerinden periyodik olarak (10-30 ms çerçeve aralıkları ile) alınır. Sentezleyici, birbirini takip eden çerçevelerden alınan parametrelerin daha sık aralıklarla doğrusal çıkarımına izin verir Formant Sentezleyiciler Formant sentezleyiciler, işaretin spektrumundan bulunan formant rezonans ve bant genişliği değerlerini kullanır. Ses yolu filtreleri genellikle spektral parametre ile gösterilir. Formant sentezleyiciler LPC sentezleyicilere göre bazı avantajlara sahiptir. Formant sentezleyicide bant genişlikleri parametrelerde kolayca değişiklik yapılarak ayarlanabilir. Sıfırlar, doğrudan doğruya dudak ve dişler gibi filtre özelliği gösterilerek ayarlanabilir. Bununla birlikte sıfır ve kutupların yerleri doğal bir sözcükte otomatik olarak ayarlanır (Cater, 1983). Ünlü seslerin oluşumu sırasında sesi oluşturan uyartı periyodik uyartı dizisi şeklinde, ünsüz sesler için ise rasgele değişen gürültü şeklinde olmaktadır. Ses yolu kaskat ve paralel rezonatörler kullanılarak modellenir. Kaskat rezonatörler genelde ünlü harflerin üretimi için kullanılmaktadır. Kaskat ve paralel rezonatörler birlikte kullanılarak daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Kaskat yaklaşım ile paralel yaklaşımı karşılaştırdığımızda paralel sentezde her bir formant için genlik hesabı yapılması ve formant başına fazladan bir

5 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3 Sayı:1 Sayfa No: 5 genlik hesabı yapılması gerekir. Bu işlemler ayrıntılı olarak dördüncü bölümde anlatılacaktır. Burundan çıkan seslerin üretimi esnasında ses, burun boşluğundan geçer ve bundan dolayı burundan çıkan seslerin akustik yolu, ünlü harflere nazaran daha uzundur. Bu durumun sonucu olarak konuşulan sözcüğün bant genişliğinde ve rezonans sayısında artış olur. Bu nedenle burundan çıkan seslerin sentezi için ekstra bir rezonatör gereklidir Kural Tabanlı Sentez Kural tabanlı sentez en küçük sesbirimi (phoneme) sentezi ve metinden konuşmaya (text to speech) sentez olmak üzere iki alt yöntem içerir. Birinci yöntemde kullanılan dile ait bütün sesbirimleri, LPC veya formant sentezi yapılarak hafızaya saklanır. Saklanan bu sesbirimlerinin her birine ait ayrı adres kodları oluşturulur. Sentezleyici devresi, LPC veya formant sentezleyici devresidir. Bunlardan farklı olarak sesbirimin kodu klavyeden girildiğinde, bu sese ait parametreler bilgisayar tarafından saklanıldığı yerlerden alınıp sentezleyicinin kullanımına verilir. Sentezleme işleminde, sesbirimleri kod dizisine uygun olarak hafızadan alınan bu parametre değerleri, denetim kuralları altında analog forma çevrilir. Ayrıca zamanlama ve ritim için kelime ve boşlukları belirleyecek özel semboller sesbirimi dizisine eklenir. Cümle ve kelime için vurguları belirleyecek özel semboller de eklenerek sesbirimi kodları bir dizi şeklini alır. Sesbirimi dizisi, deneme yanılma yöntemi kullanılarak sesbirimi dizisinde gerekli düzeltmeler yapılıp tekrar hafızaya yüklenir. Metinden konuşmaya sentez yönteminde ilk olarak girilen metin bilgisayar tarafından analiz edilip, sesbirimi dizisi haline getirilir. Bu işlem için üzerinde çalışılan dilin bütün yapısal ve yazımsal kurallarının bir veri tabanı şeklinde oluşturulması ve bilgisayara yüklenmesi gerekmektedir. Doğal bir konuşma elde etmek için, temel frekans değişimi, zamanlama, şiddet bilgilerini gösteren prosodik sembollerin ilavesiyle sesbirimi dizisi oluşturularak sentezleyiciye uygulanmalıdır. Tüm bu işlemleri gerçekleştirecek yazılımın oldukça karmaşık olacağı açıktır. Bu tip sentez sınırlamasız konuşma üretimine izin vermesi ve ihtiyaç duyulan bit oranının çok düşük olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Sentezlenen dile bağımlı olması ve düşük kalitede ses çıkışı vermesi ise sakıncalı yönüdür. 3. KONUŞMA SESLERİNİN ÜRETİLMESİ İnsanın konuşma mekanizmasının incelenmesi yapay sözcük oluşturma konusunda bize yardımcı olacaktır. Özellikle insan ses yolunu doğrudan modelleyen formant sentezleyicilerin anlaşılmasında, insan ses yolunun incelenmesi önemli bir role sahiptir Sözcük Üretimi Temel olarak, konuşulmak istenen sözcüğün ilk olarak beyinde düşünülmesi ile sözcük üretimine başlanmış olur. Beyin bu sözcüğü ses yolu sistemi için komut kodu olarak formüle eder, beyin ve sinirler vasıtası ile komut kodlarını ses yolunu kontrolünde tutmakta kullanır. Bir sözcüğü konuşmaya karar verdikten sonra, verilen komut ile vücutta çok sayıda organ eş zamanlı olarak etkileşmeye başlar. Sözcük üretimi, akciğerde başlayan ve ağız ve/veya burundan çıkışına kadar süren karmaşık bir yapıya sahiptir. Sözcük üretim organları, akciğerden dudaklara kadar uzanan içi boş bir tüp gibi düşünülebilir. Akciğerler, ses yoluna gerekli olan hava basıncını sağlar. Sesteki son değişimler boğaz, ağız ve burun boşluğunda

6 Sayfa No: 6 F. ERTAŞ, Ö. ESKİDERE olur. Ağız, dil ve dişin alacağı değişik şekillere göre farklı sesler ortaya çıkar. Ancak ağızdan önceki bölgede çok az ses değişimleri meydana gelir. İlk olarak akciğerde üretilen hava, ses tellerinden geçtikten sonra gırtlağa, oradan da ağza gelir. Çene, boğaz, dudaklar ve dişler bir harfi söyleme durumunda o harfe özel, sabit açıklık pozisyonu alarak, ağza gelen havayla istenen sesin oluşmasına son şekil verilmiş olur (Sclater, 1983). Ağzımızda oluşturduğumuz sesin, karakteristiklerini değiştirmek amacıyla daha önce hareket ettirdiğimiz ses yolu organlarından herhangi birini, hareket ettirmeksizin ağzımızda ses filtreleri oluşturmuş oluruz. Herhangi bir sözcük çıkışı olmadığı bir anda bazı organları hareket ettirmekle sadece çıkardığımız sesin, ses yolundaki çıkışının temel frekansını (pitch ini) yada sesin çıkış genliğini (sesin şiddetini) değiştirmiş oluruz. Bu değişim ses tellerinde meydana gelir. Ses telleri kaslarının gevşemesinin durması ile ses salınımı durur. Sesli konuşmadan sessiz konuşmaya geçişte, hava akışının çıkış şeklinde değişimler olur. Konuşmanın yapısında ses tellerin titreşimi ile oluşturulan salınımlı ses, normal sözcük üretimlerinde ünlü seslerin oluşmasını sağlar. Hava akışı ile akciğerden ses yoluna kadar beyaz gürültü oluşur. Sözcük üretimine başlarken oluşturulması gereken ilk etki, akciğerdeki havanın soluk olarak verilmesidir. Böylece ses bölgesi boyunca hava akışı oluşturulur. Bu işlemler ağız boyunca her hangi bir zamanda sürekli olarak meydana gelir. Fakat ses, beynin ses yolu organlarına etkileşme emri vermesine kadar duyulmaz. Sözcük, ses tellerinin titreşmesi, boğaz, dişler ve ağızdaki hava akışının azaltılması etkenlerini kullanarak oluşturulur. Belirtilen bu farklı etkiler kullanılarak, ünlü-ünsüz harfler elde edilir (Sclater, 1983). Akciğerlerden soluk verilmesi ile, yeterli miktardaki hava yoluyla, ses tellerinin veya gırtlağın işlemsel olarak titreşmesi sağlanır. Ses tellerinin titreşmeye başlaması için bir alt sınır değerine (tetikleme değeri) ihtiyaç vardır. Sözcük üretimine başlamadan önce bilinçaltı, bu değerin doğru miktarını ayarlar. Ayrıca üretilecek olan sözcüğün genliği de aynı şekilde belirlenir. Bir sesin üretilmesi esnasında ses tellerinin saniyede yapmış olduğu titreşim sayısına temel frekans (pitch) denir. Erkek sesleri için ortalama pitch frekans değerleri Hz arasında, kadın sesleri için ise Hz arasında değişmektedir. İnsanın gırtlaksal salınımı pitch olarak maksimum 480 Hz uç değerine çıkabilir İnsan Ses Yolundaki Ses Filtreleri Sözcük üretiminin en karmaşık kısmı ses tellerinin üstünde meydana gelir. Ağız, burun ve dudakların frekans spektrumu oluşturulması sırasında seçimsel olarak harmonik filtreleme yapılır. Çıkardığımız sesleri normal konuşma şablonları olarak tanımış oluruz. İnsanın ses yolunun anatomik yapısına baktığımızda ağız ve boğazda ayarlanabilir bir çok kısım olduğu görülür. Bundan dolayı çok sayıda ses filtresi oluşturmak gerekmektedir. Sözcük üretimi için beyin sinyal üretir. Bu sinyaller yüz kasları ve ses yolunu etkiler. Buna bağlı olarak bilgisayarda insan sesi oluşturmak için, insan yapısındakine benzer sayıda filtre oluşturulması gerekir. İnsan yüzünde, ağız ve boğazda yaklaşık 49 tane kas olduğunu düşünürsek, önceden tanımlanan gırtlaksal darbedeki değişimlerin hareket ettirilmesi ile bilgisayarda 49 tane ses filtresi benzetimi oluşturmak gerekir (Sclater, 1983). İnsan bu 49 filtreyi otonom olarak kendi oluşturmakta ve filtreleri belli bir düzen içerisinde sıralı olarak kullanmaktadır. Bir dalga formuna benzer bir gırtlaksal darbe, bir ses filtresi (rezonatör) içine girdiğinde akustik olarak şu olaylar oluşur. Ses filtresinin frekansının değişmesiyle şeklide değişir. Her ne kadar tek frekans rezonatöründen bahsetsek de ses yolunda etkili olan bir çok rezonatör vardır. Bu filtrelerin her biri rezonans frekansına sahip olup, sözcük üretimi esnasında çok hızlı değişir. Konuşulan sözcüğe bağlı olarak frekans spektrumunda sürekli

7 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3 Sayı:1 Sayfa No: 7 yukarı veya aşağıya doğru hareket ile sözcük üretimi esnasında, formant frekanslarında bir eş zamanlılık oluşur. Konuşan bir kişiyi dinlerken tek bir frekans veya dalga formu işitmeyiz. Gırtlaksal darbeden filtreleme yapılarak çok sayıda ses tonu elde edebiliriz. Yukarıda da anlatıldığı üzere insan ses yolunun çeşitli kısımları bir filtre özelliği göstermektedir. Bunun sonucu olarak çeşitli sesler elde edilmesini sağlamak için bu özellikten yararlanılır. Şekil 1 de insanın boğaz, ağız, diş, dudak ve burun bölgesinde, ünsüz harflerin oluşma yerleri gösterilmektedir. Ünlü harflerin çıkışıyla direkt olarak ses telleri etkili olmaktadır. Ağız, burun ve dişlerin ünlü harf çıkışına etkisi yoktur. Burun Boşluğu damak m n ng Burun Ses telleri ve glottis k ng g dil sh zh s z t d n f l th v p w b wh m dişler dudak h dişler Şekil 1. Ünsüz harflerin çıkış yerleri 3.3. Konuşma Sesleri Bir dili oluşturan en basit ve en temel birimler olup harf adı verilen simgeler ile temsil edilen sesler, ünlü ve ünsüz sesler olmak üzere iki grupta toplanır. Ünlü sesler, ses tellerinin titreşmesi ile üretilen ve ses yolunda bir engele uğramayan seslerdir. Ünsüz sesler ise dil, diş ve dudak tarafından yapılan engelleme ile oluşturulur. Ünsüz seslerde kendi aralarında nefesli (voiced) ve nefessiz (unvoiced) olmak üzere iki gruba ayrılır. Nefessiz ünsüzler için ses telleri açık tutulur. Ağız ve/veya burun boşluğunda havaya uygulanan kuvvetle hava türbulans yapar ve sonucunda gürültü şeklinde bir uyartı oluşur. Nefesli ünsüzler ise ses tellerine ihtiyaç duyarlar. Türkçe de 8 i ünlü 21 i ünsüz olmak üzere toplam 29 ses vardır. Çizelge 2 de Türkçe konuşma sesleri ve oluşum şekillerine göre sınıflandırılması verilmiştir (Demircan, 1979).

8 Sayfa No: 8 F. ERTAŞ, Ö. ESKİDERE Çizelge 2. Türkçe konuşma sesleri Ünlüler Geniş Dar Geniş Dar Kalın A ı O u İnce E i Ö ü Ünsüzler Sürtünme Patlamalı Burunsal Kaygan Nefesli c, j, v, z b, d, g m, n ğ, l, r, y Nefessiz ç, f, h, s, ş t, k, p - - Sesler içinde en yüksek genliğe sahip olanlar ünlü seslerdir. Süreleri ms arasında değişir. Ses yolu boyunca kesit alanındaki değişim ünlü seslerin formant frekanslarını belirler. Ünlü sesler dil tümseğinin aldığı şekle ve bu şekil alındığındaki kısılma derecesine göre farklılıklar gösterir. Dil tümseğinin şekli ünlü sesleri ön, merkezi ve geri diye üç gruba ayırır. Dil tümseğinin damağa doğru yükselirken ki açısı ise her bir grubu tekrar yüksek, orta ve düşük olarak üç gruba böler. Bu iki özelliğe göre ünlü seslerin gruplanması Şekil 2 de verilmiştir. Ünlü harflerin bu özellikleri daha sonra 5. kısımda tekrar ele alınacaktır. / / /ı/ /ö/ / / yüksek / / /ü/ / / orta ön merkezi / / düşük geri Şekil 2. Ünlü harfler üretilirken dil tümseği ve ağız boşluğunun şekilleri (Deller vd., 1993) Birbirinden farklı ünlü harflerin oluşmasını sağlayan temel faktörlerden biriside harf üretilirken dudakların alacağı durumdur. Dudaklar ya normal pozisyon alır yada yuvarlanır. Türkçe de u, ü, o, ö gibi ünlü harfler yuvarlamalı seslerdir. Yuvarlamalı ve yuvarlamalı olmayan seslere diğer dillerde de yaygın olarak rastlanmaktadır. Ünsüz seslerde ise ses yolu ünlü seslere oranla daha fazla bir darlaşma gösterir. Telaffuz bölgesinde darlaşma olmasıyla birlikte aktif telaffuzdan pasif telaffuza geçiş olur. Ses çıkışında aktif rol alan yapının alacağı durum bu yaklaşmanın derecesini gösterir. Bu yapının alabileceği değişik durumlara göre çeşitli tipte sesler elde edilir. Bu sesler aşağıdaki gibi guruplandırılır. Sürtünmeli sesler (fricatives): Ağız boşluğunda havanın sürtünmesi ile oluşur. İki grup altında toplanabilir. Nefesli sürtünmeliler (voiced fricatives): Ses tellerinin önünde oluşan hava sürtünmesi ile ortaya çıkar, hava akışı boyunca gürültü oluşur.

9 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3 Sayı:1 Sayfa No: 9 Nefessiz sürtünmeliler (unvoiced fricatives): Nefesli sürtünmeliler ve patlamalı (plosives) seslerin telaffuz yerleri oldukça benzerdir. Nefessiz sürtünmelilerde hava türbülansına ses telleri de yardım eder. Durmalı sesler (stops): Bu gruptaki seslerde ağız boyunca hava akışı tamamen kesilir. Ses boşluğundaki küçük patlamalar ile ortaya çıkarlar. Boğaz, dil, veya dudakların arkasında yapılan hava basıncının birden salıverilmesiyle bu küçük patlamalar oluşur. Bir durmalı ses ağız boyunca hava akışının kesilmesi ile elde edilir. Ağızdaki durmalılara genelliklere patlamalı sesler (plosives) ve burundaki durmalılara genellikle burunsallar (nasals) denir. Patlamalı sesler (plosives): Ses boşluğundaki küçük patlamalar ile ortaya çıkarlar. Boğaz, dil veya dudakların arkasında yapılan hava basıncının birden salıverilmesiyle bu küçük patlamalar oluşur. Burundan çıkan sesler (Nasals): Bu durumda ağız yolu kapatılarak bloke edilir. Burun boşluğundaki havaya uygulanan kuvvetle bu sesler oluşur. Bunlar ses tellerine ihtiyaç duydukları için nefesli ses kabul edilirler. Kaygan sesler (Sonorants): Ünlü harflere benzerler. Aradaki fark bu sesler telaffuz edilirken ses boşluğunun şeklinin değiştirilmesidir. 4. KASKAT/PARALEL FORMANT SENTEZLEYİCİ Bir formant sentezleyicinin yazılım kullanılarak benzetimi yapılmıştır. Formant sentezleyici girişi olarak, insan ses yolunu modelleyen 39 parametreden oluşan bir çerçeveler dizisi (frame) kullanılmıştır. Bu parametreler, insan ses yolunda ses çıkışında etkili olan faktörlerden oluşturulmuştur. Oluşturulan program, üretilmek istenen sözcüğe ait parametre değerlerini, dalga formu değerlerine çevirir. Elde edilen dalga formu değerleri ile ana sentezleyici programı kullanılarak, parametre dosyasını oluşturduğumuz sözcüğe ait ses çıkışı elde edilir. Ses Kaynağı Nefesli Soluma Sürtünme S ( f ) Ses Yolu Transfer U ( f ) Fonksiyonu Kaynaktan Hava Akış Hızı T ( f ) Dudaktan Hava Akış Hızı Yayılma Karakteristiği R ( f ) Yayılan sesin Basıncı P ( f ) P( f ) = S( f ) T ( f ) R( f ) Şekil 3. Formant sentezleyici blok yapısı Yazılım benzetimini donanım yapısı ile karşılaştırıldığımızda, yazılım kullanmanın önemli avantajlarının olduğu görülür. Formant sentezleyicinin sürekli kalibrasyonu gerekmeyecek, sentezleyici kararlı olacak ve işaret gürültü oranı arzu edildiği kadar büyük ayarlanabilecektir. Yeni fikirler için program kolayca değiştirilebilecek, çocuk ve kadınlar için formant frekans değerleri değişik olduğundan yazılımda bu değişiklikler kolayca yapılabilecektir. Sentezleyici dizaynına ait temel akustik teori Fant tarafından oluşturulmuş olup Şekil 3 teki gibi özetlenebilir (Fant, 1962). Şekilden görüleceği üzere bir yada daha fazla ses enerji kaynağı akciğerler tarafından harekete geçirilir. Her bir ses kaynağını ayrı ayrı düşünerek; frekans düzleminde, f Hertz cinsinden frekans olmak üzere, bir kaynak spektrumu S(f) ile

10 Sayfa No: 10 F. ERTAŞ, Ö. ESKİDERE karakterize edilebilir. Her bir ses kaynağı, bir rezonans sistemi gibi davranan ses yolunu uyarır. Sistem bir boruya benzetilerek rezonans etkisi meydana geldiği düşünülebilir. Ses yolu bir doğrusal sistem olduğundan frekans düzleminde doğrusal transfer fonksiyonu T(f), dudaktan hava akış hızı U(f) in kaynak girişi S(f) e oranı olarak karakterize edilebilir,. Yayılma karakteristiği R(f), kaynak basıncının (spektrumundan) konuşucunun dudaklarından çıkması esnasında oluşan karakteristiği P(f) şeklinde tanımlanabilir (Klatt, 1980). Şekil 3 teki konuşulan sözcüğün çıkış spektrumu, P(f), kaynak spektrumu, S(f), ses yolu transfer fonksiyonu, T(f), ve yayılma karakteristiği, R(f), in frekans düzlemlerindeki çarpımlarına eşittir Kaskat / Paralel Konfigürasyon Şekil 4 te gösterilen bir kaskat sentezleyici ile formant rezonatörlerin kaskat bağlanması sayesinde ünlü harfler ve kaygan ünsüz (y, r, l) harflerin sentezi yapılır. Kaskat bağlantının avantajı ünlü harflerin formant tepelerinin genliklerinin daha doğru ayarlanmasıdır. Bu işlem esnasında her bir formant için genlik kontrol ediciye ihtiyaç yoktur. Dezavantajı ise sürtünmeli harfler (fricatives) ve patlamalı seslerin (plosives) üretimi esnasında zayıf kalması nedeniyle paralel formant konfigürasyonuna ihtiyaç duyulmasıdır. Bu yüzden kaskat ve paralel sentezleyici ortak olarak kullanılmaktadır (Klatt, 1980). Kaskat konfigürasyonun ikinci avantajı ise kaygan seslerin (sonarants) üretiminde ses yolu transfer fonksiyonunun daha kesin sonuçlar vermesidir. Giriş R5 R 4 R3 R2 R1 Çıkış Şekil 4. Kaskat sentezleyici blok yapısı Bazı ünlü harflerin transfer fonksiyonları, paralel formant sentezleyici kullanıldığında uygun sonuçlar vermemektedir. Paralel sentezleyici, formantlar ile normal genlik ilişkisini bozmaktadır (Klatt, 1980). Formant rezonatörlerin paralel bağlanması ile ses yolunun transfer fonksiyonu benzetimi Şekil 5 teki gibi yapılabilir. Her bir formant rezonatörün (R1...R5) önüne genlik kontrol edici (A1...A5) koyarak sesli ve sessiz konuşma örnekleri için çıkış spektrumundaki spektral tepelerin genliğini belirleyebiliriz. A1 R1 A2 R2 Giriş A3 R3 + Çıkış A4 R4 A5 R5 Şekil 5. Paralel sentezleyici blok yapısı

11 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3 Sayı:1 Sayfa No: 11 Yazılım benzetiminde, paralel ve kaskat sentezleyici bir arada kullanılmıştır. Şekil 6 da Kaskat ve Paralel sentezleme tekniklerinin bir arada kullanılması ile oluşan konfigürasyon görülmektedir. Bir sözcüğün ses enerjisi, Hz arasında frekans aralığında yoğunlaşmıştır. 5 khz in üzerindeki frekansların enerji değişimlerinin kolay anlaşılabilmeye önemli bir etkisi olmadığı bulunmuştur (Dunn ve White, 1940). Konuşmanın alçak geçiren filtre ile filtrelenmesi durumunda ses doğal olarak elde edilmektedir. İdeale yakın sonuç için sentezleyicinin örnekleme hızı 16 khz olarak alınabilir. Kontrol parametre değerleri her 2 ms de bir yenilenir. Bu sıklık kısa patlamalı sesler ve hızlı formant geçişleri için bile yeterlidir. Arzu edilirse program içinde değişiklik yaparak her 10 ms de bir örnek alınabilir. Uzun aralıklarla parametre yenilenmesi çıkış kalitesinde azalmalara neden olur. Bu nedenle 2 ms de bir parametre yenilemesi yapılarak sözcük örnekleri elde edilmiştir. Nefesli Kaynak Soluma Kaynağı Sürtünme Kaynağı + Gırtlaksal kaynaklar için ses yolu transfer fonksiyonu (Formant rezonatörleri kaskat bağlı) Sürtünmeli kaynaklar için ses yolu transfer fonksiyonu (Formant rezonatörleri paralel bağlı) + Yayılma Karekteristiği Ses Çıkışı Şekil 6. Kaskat/Paralel sentezleyici blok yapısı Sentezleyicide kullanılan sayısal rezonatörün temel blok yapısı ve sahip olduğu özellikler Şekil 7 de gösterilmiştir. B C y( nt T) Birim Gecikme y( nt 2T ) Birim Gecikme Giriş Dizisi x (nt ) A + Çıkış Dizisi y (nt ) Şekil 7. Sayısal rezonatörün blok diyagramı Bir rezonatörün giriş-çıkış karakteristiğini belirlemede iki değer kullanılır. Bunlar, rezonans (formant) frekansı, f, ve rezonans bant genişliği BW dir. Bir sayısal rezonatörün çıkış örnekleri, y(nt), giriş dizisi x(nt), olmak üzere aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanabilir. y(nt) = Ax(nT) + By(nT T) + Cy(nT 2T) (1)

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound 1 SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound Levent GÜNER Prof.Dr. İclal ERGENÇ ÖZET : Bu bölümde, ses nasıl oluşur, nasıl duyarız, yapısı nasıldır, bilim adamlarının bu konular üzerindeki çalışmaları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ T. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEEL HABERLEŞE TEORİSİ HAZIRLAYAN: enk ÖZÇALIŞKAN ÖDEV SORULUSU : Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ DALI ELAZIĞ,

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FARKLI ANLAYIŞLARLA TASARLANMIŞ EĞİTİM ALANLARINDAKİ

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 12B 4343 016 Proje Yöneticisi: Proje Konusu: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

İçindekiler...1-2 1.GİRİŞ..3 2.SES İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR..4 2.1 Gürültü 4 2.2 Vurular 4 2.3 Metronom...5 2.4 Rezonans.6 2.4.

İçindekiler...1-2 1.GİRİŞ..3 2.SES İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR..4 2.1 Gürültü 4 2.2 Vurular 4 2.3 Metronom...5 2.4 Rezonans.6 2.4. İçindekiler...1-1.GİRİŞ..3.SES İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR..4.1 Gürültü 4. Vurular 4.3 Metronom...5.4 Rezonans.6.4.1 Mekanik Rezonans.7.4. Akustik Rezonans...8.4.3 Elektrikli Rezonans 8.4.4 Ses Rezonans...8.4.5

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

2. RFID SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 1. GİRİŞ. 2.1. RFID Sistemlerinin Tanımı ve Sınırları. Giriş ve Çalışmanın Amacı:

2. RFID SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 1. GİRİŞ. 2.1. RFID Sistemlerinin Tanımı ve Sınırları. Giriş ve Çalışmanın Amacı: 1. GİRİŞ Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada RFID olarak bilinen özelliğe sahip olan sistemler incelenmiş ve bu sistemler içerisinde şifreleme yapmaya uygun özellikte olanları belirlenerek bunların

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 DENEY NO: 1 DENEYİN ADI: DURAN DALGALAR DENEYİN AMACI: Bir ip üzerinde duran dalgaları ve rezonans koşullarını gözlemek, duran dalgaların dalga boyunun hangi parametrelere

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PROGRAMLANABİLİR DONANIM ÜZERİNDE SIKIŞTIRICI ALGILAMA İLE GÖRÜNTÜ YENİDEN OLUŞTURMA ALGORİTMASININ TASARIMI KORAY KARAKUŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOPOTANSİYEL YÜLSELTEÇLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı