GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ"

Transkript

1 Doç. Dr. Kerim ATAMER 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ve 6103 Sayılı Kanun u Hazırlayan Komisyonun Üyesi GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

2 İçindekiler (Özet) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)... IX İçindekiler (Ayrıntılı)... XI Kısaltmalar... XXXVII Kaynakça...XLIII 1. Giriş...1 Birinci Bölüm YASAMA TARİHÇESİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 2. Roma Hukuku ndan XIX. Yüzyıla Kadar Gelişmeler...7 I. Roma Hukuku... 7 II. Orta Çağ dan Başlayarak Gemilerin Rehni Milletlerarası Sözleşmeler...21 I. Deniz Gemileri...21 II. Sivil Hava Araçları Alman Hukuku I. Ticaret Hukuku nun Birleştirilmesi...29 II. Alman Medenî Kanunu (1897) Uyarınca Gemi Rehni...32 III. Yeni Yasal Düzenlemeler...34 IV. Gemilerin Eşya Hukuku ( Gemi Aynî Hakları ) Mevzuatı (1940) Türk Hukuku...67 I. İlk Temel Kanunlar...67 II. Deniz Ticareti Kanunu (1929)...70 III Tarihli Sözleşme ye Taraf Olma Kanunu (1955)...71 IV. Türk Ticaret Kanunu (1956)...72 V. Türk Sivil Havacılık Kanunu (1983)...84 VI. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu (1999)...89 VII. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (2007)...90 VIII. Bağlama Kütüğü Mevzuatı (2009)...92 IX. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Uygulama Kanunu (2011)...94 X RehinMS ve 1999 HacizMS ye Taraf Olunması Gemilerin ve Uçakların Eşya Hukuku nda Uygulanacak Hükümler I. Milletlerarası Sözleşmeler II. Kanunlar İhtilâfı Kuralları III. Türk Hukuku İkinci Bölüm KAYNAKLAR VE TEMEL İLKELER Giriş Kanuni İpotek ve Hapis Hakları I. Türkiye de Sicile Kayıtlı Gemiler, Yapılar ve Uçaklar II. Diğer Gemiler ve Uçaklar III RehinMS Uyarınca Değerlendirme...157

3 X 8. Gemi ve Uçak İpoteklerinin Niteliği Giriş I. Tanım II. İpoteğin Güvence Sağladığı Alacak Türleri III. Sözleşmeye Dayanan Rehin Türü Olarak İpotek IV. Birlikte Mülkiyet Hâlleri İpoteğin Kurulması I. İsviçre-Türk Eşya Hukuku II. Gemi ve Uçak İpotekleri Derece ve Sıra I. Temel Kurallar II. Sıra Cetveli Güvencenin Kapsamı I. Yollamalar II. İstemler III. Şartların Değiştirilmesi İpoteğin Kapsamı I. İpotek Konusu Eşya II. İpotek Konusu Eşyanın Yerine Geçen Değerler (Surrogatlar = Kaim Değerler) İpoteğin Hükümleri I. Sistematik II. Alacağın Muaccel Olmasından Önce III. Alacağın Muaccel Olmasından Sonra İpoteğin Devri ve Değiştirilmesi I. İpoteğin Devri II. İpoteğin Değiştirilmesi İpoteğin Sona Ermesi I. Sistematik II. Alacakla Birlikte İpoteğin Düşmesi Sonucunu Doğuran Sebepler III. Sadece İpoteğin Düşmesi Sonucunu Doğuran Sebepler IV. Mahkemece İpoteğin Düşmesine Karar Verilmesi Yapı Hâlindeki Gemiler Üzerinde İpotek I. Konu II. İpoteğin Kurulması III. İpoteğin Kapsamı IV. Yapı Tamamlandığında İpoteğin Derecesi V. Uygulanacak Hükümler İpoteğin Türleri İsviçre-Türk Eşya Hukuku İlkelerine Göre Değerlendirme I. Giriş II. Eşya Hukuku nun Genel İlkeleri III. Rehin Hukuku na Özgü İlkeler Sonuç Yazarın Diğer Çalışmaları

4 İçindekiler (Ayrıntılı) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)...IX İçindekiler (Ayrıntılı)...XI Kısaltmalar... XXXVII Kaynakça... XLIII 1. Giriş...1 Birinci Bölüm YASAMA TARİHÇESİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 2. Roma Hukuku ndan XIX. Yüzyıla Kadar Gelişmeler...7 I. Roma Hukuku...7 A. Pignus ile Hypotheca Ayrımı...7 B. Versio In Rem İlkesi...14 II. Orta Çağ dan Başlayarak Gemilerin Rehni Milletlerarası Sözleşmeler...21 I. Deniz Gemileri...21 A. Aynî Haklar...21

5 XII Tarihli Brüksel Sözleşmesi Tarihli Brüksel Sözleşmesi Tarihli Cenevre Sözleşmesi B. İhtiyati Haciz II. Sivil Hava Araçları Alman Hukuku...29 I. Ticaret Hukuku nun Birleştirilmesi...29 II. Alman Medenî Kanunu (1897) Uyarınca Gemi Rehni...32 III. Yeni Yasal Düzenlemeler A. Alman Ticaret Kanunu (1897) ve Yürürlük Kanunu (1897) B. Çekişmesiz Yargı İşleri Hakkında Kanun (1898) ve Tapu Sicili Tüzüğü (1898)...35 C. Sigorta Sözleşmeleri Kanunu (1908) D. Yabancı Para Rehinlerine İlişkin Mevzuat ( )...42 E. İnşa Hâlindeki Gemiler Üzerinde Rehin Kurulması Hakkında Kanun (1926)...43 F. Gemi Rehni Bankaları Kanunu (1933)...45 IV. Gemilerin Eşya Hukuku ( Gemi Aynî Hakları ) Mevzuatı (1940)...45 A. Terim...45 B. Yasama Süreci Alman Hukuku Akademisi Alman Deniz Hukuku Komisyonu (SRA) Hans Wüstendörfer Çalışmalar Karl Krieger Yeni Düzenlemeler C. Amaç ve İlkeler Sorunlar...51

6 XIII 2. Çözüm İlkeleri...52 a. Numerus Clausus (Sınırlı Sayı) İlkesi...52 b. Borçlandırıcı İşlem - Tasarruf İşlemi Ayrımı...53 c. Gemi Sicili Kayıtlarına Güvenin Korunması...53 d. Taşınmaz İpoteğinin Özel Hâli Olarak Gemi İpoteği...53 e. Taşınmaz İpoteği Türlerinden Teminat İpoteği f. BGB Hükümlerinin Aynen Aktarılması g. İpoteğin Sigorta Tazminatını Kapsaması...57 h. Yükselen Dereceler Sistemine Karşı Seçenek...57 i. Yapılar Üzerinde Gemi İpoteği...57 j. İntifa Hakkı...58 k. İnşaatçı İpoteği...58 l. Tapu Sicili Hükümlerinin Gemi Siciline Uyarlanması Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Reformun Mimarı: Krieger...59 D. İzleyen Yıllarda Gelişmeler E. Öğreti Deniz Ticareti Hukuku Yayınları Eşya Hukuku Yayınları BGB Hükümlerine Atıf BGB nin Taşınmaz İpoteği Hükümlerine İlişkin Kaynaklar Türk Hukuku...67 I. İlk Temel Kanunlar...67 A. Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku...67 B. İcra ve İflas Hukuku II. Deniz Ticareti Kanunu (1929)...70

7 XIV III Tarihli Sözleşme ye Taraf Olma Kanunu (1955)...71 IV. Türk Ticaret Kanunu (1956) A. Hazırlık Süreci Ernst Hirsch in Hazırlıkları Adliye Encümeni nin Çalışmaları...73 a. 3 Kişilik Alt Komisyon...73 b. Tahir Çağa ve Uzmanlar Komisyonu...73 c. Kanunlaşma Süreci...75 B. Hirsch in Benimsediği İlkeler Eski Düzenin Eleştirisi ve Gereksinimler Sicile Kayıtlı Gemilere Özgü Düzen Yeni Düzenlemenin Yeri Yeni Düzenlemenin Alman Kaynağı Yeni Düzenlemenin İsviçre-Türk Kaynağı Genel Hükümlere Atıftan Kaçınma Özel Hüküm Niteliği Genel Hükümlere Başvuru Yolunun Kapatılması Sınırlı Sayı İlkesi...78 C. Adliye Encümeni Değişiklikleri Temel İlkelere Etki İsviçre-Türk Eşya Hukuku Kuralları Alman Gemi İpoteği Kuralları İcra Hukuku Hükümleri D. Değerlendirme E. Tamamlayıcı Mevzuat F Yılında Yapılan Değişiklikler V. Türk Sivil Havacılık Kanunu (1983) A. Yasama Süreci Danışma Meclisi Millî Güvenlik Konseyi...85

8 XV 3. Madde Numaraları Uçak ve Hava Aracı Değişiklikler B. Uçakların Eşya Hukuku ( Uçak Aynî Hakları ) VI. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu (1999)...89 VII. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (2007) VIII. Bağlama Kütüğü Mevzuatı (2009) IX. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Uygulama Kanunu (2011) A. Künyeler B. TBMM Öncesinde Hazırlık Süreci Adalet Bakanlığı...95 a. TTK Komisyonu...95 b. Deniz Ticareti Alt Komisyonu ( DTAK ) c. Gemi İpoteği Hükümlerine İlişkin Hazırlıklar aa. Kaynaklar ve Sistematik bb. Taşınmaz İpoteğinin Özel Hâli cc. Diğer İlkeler d. TTK Komisyonu nun Görüşmeleri e. Hazırlıkların Son Aşaması Bakanlar Kurulu C. TBMM de Hazırlık Süreci Adalet Komisyonunda İlk Aşama Adalet Komisyonunda İkinci Aşama Genel Kurul a. İlk 76 Madde (2008) b. Kanunlaşma (2011) D. Yürürlük Öncesi Değişiklikler Süreç Yabancıların Mülkiyetindeki Yapıların Tescili

9 XVI 3. Yurt Dışında Çıkartılan Rehinli Tahvil Hamillerinin Korunması Kanunlaşma E. Öğreti X RehinMS ve 1999 HacizMS ye Taraf Olunması A. Hazırlık Süreci B RehinMS ye İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Başlık ve Genel Gerekçe Taraf Olunmasının Uygun Bulunması Ayrılmanın Uygun Bulunması Yürürlük ve Geçiş Kuralları a RehinMS b RehinMS c. Doğrudan Uygulama C HacizMS ye İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Başlık ve Genel Gerekçe Taraf Olunmasının Uygun Bulunması Yürürlük ve Geçiş Kuralları a HacizMS b. Saklı Tutulan MS ve Protokol c. Doğrudan Uygulama Gemilerin ve Uçakların Eşya Hukuku nda Uygulanacak Hükümler I. Milletlerarası Sözleşmeler II. Kanunlar İhtilâfı Kuralları III. Türk Hukuku A. Hukuksal Nitelik B. Zilyetlik C. Tescil ve Kayıt Millî Gemi Sicili ( MGS )

10 XVII 2. Yapı Sicili ( YPS ) Geçici Bayrak Sicili Türk Uluslararası Gemi Sicili ( TUGS ) a. Yasal Düzenleme ve İstatistik b. Malikin İsteğine Bırakılmış Tescil c. Tanımlar d. TUGS ye Tescil Edilebilecek Gemi ve Araçlar Bağlama Kütüğü ( BLK ) Uçak Sicili ( UÇS ) Aleniyet Sorumluluk D. Mülkiyet E. Sınırlı Aynî Haklar Yararlanma (İrtifak) Hakları Teminat (Rehin) Hakları a. Kanundan Doğan Rehin Hakları aa. Yapım ve Onarım Alacakları İçin Kanuni İpotek bb. Hapis Hakkı cc. Gemi Alacaklılarının Kanuni Rehin Hakkı.130 aaa. Yasal Düzenleme bbb. Hukuksal Dayanaklar b. Sözleşmeyle Kurulan Rehin Hakları aa. Deniz Ödüncü bb. Taşınır Rehni cc. İpotek

11 XVIII İkinci Bölüm KAYNAKLAR VE TEMEL İLKELER Giriş Kanuni İpotek ve Hapis Hakları I. Türkiye de Sicile Kayıtlı Gemiler, Yapılar ve Uçaklar A. Alman Hukuku BGB de İlk Düzenleme (1896) BGB de Değişiklik (1940) B. Türk Hukuku İsviçre-Türk Eşya Hukuku a. Kanundan Doğan Taşınmaz Rehni: Kanuni İpotek aa. Tescile Tâbi Olmayan Kanuni İpotekler bb. Tescile Tâbi Kanuni İpotekler b. Kanundan Doğan Taşınır Rehni: Hapis Hakkı Gemiler, Yapılar ve Uçaklar a. Temel Kural aa. Kaynağa İlişkin Resmî Açıklama bb. Gerçek Kaynak cc. İpoteğin Niteliği dd. Korunan Alacaklılar ee. Kaynak Açısından Sonuç b. Önceden Feragat Yasağı c. Yollamalar d. Sicile Şerh e. Yapım ve Onarım Devam Ederken Hak f. Bilimsel Sistematik g. Hapis Hakkı II. Diğer Gemiler ve Uçaklar A. Türk Gemileri ve Uçakları

12 XIX B. Yabancı Gemiler ve Uçaklar III RehinMS Uyarınca Değerlendirme Gemi ve Uçak İpoteklerinin Niteliği Giriş I. Tanım A. Alman Hukuku B. Türk Hukuku Gemi ve Uçak İpoteği Taşınmaz İpoteği Bakımından Değerlendirme Nitelik Açısından Sonuç II. İpoteğin Güvence Sağladığı Alacak Türleri A. Alacağın Niteliği B. İleride Doğabilecek ve Şarta Bağlı Alacaklar C. Kıymetli Evraka Bağlı Alacaklar Genel Kural Alman ve İsviçre Hukuku ndan Aktarılan Özel Hükümler İsviçre Hukuku ndan Aktarılan Rehinli Tahvil Seçenekleri a. İsviçre-Türk Borçlar ve Ticaret Hukuku nda Tahvil aa. İsviçre Hukuku bb. Türk Hukuku b. İsviçre-Türk Eşya Hukuku nda Rehinli Tahvil aa. Genel Olarak bb. Malikin Rehinli Tahvili cc. Bankanın Rehinli Tahvili c. Türk Deniz Ticareti ve Hava Hukuku nda Rehinli Tahvil aa. TTK bb. GSN de Hata

13 XX cc. TSHK dd. Y-TTK aaa. Kuralın Yeri bbb. Yalnızca (Nama ve Hamile Yazılı) Tahvil ccc. Sayı, Bedel, İşaret ddd. Hatalı Ek ee. Kaynaklar Bakımından Sonuç ff. Temsilcinin Yetkileri gg. SPKK Alman Hukuku ndan Aktarılan Özel Hükümler a. Yasama Süreci aa. Alman Hukuku bb. TTK cc. GSN dd. TSHK ee. Y-TTK b. Malikin Beyanıyla Gemi İpoteği Kurulması aa. Kural aaa. Alman Hukuku bbb. Türk Hukuku bb. Kuralın Uygulandığı Kıymetli Evrak aaa. Alman Hukuku ve TTK bbb. Y-TTK Uyarınca Hükmün Yalnızca Rehinli Tahvile Uygulanması cc. Tescil Aşamasında Senedin İbrazı dd. Malikin Tasarruf Ehliyetinin Sınırlandırılması ee. İpoteğin Düşmesi c. Kıymetli Evrakın Devriyle İpoteğin Geçişi aa. Kural bb. Kuralın Uygulandığı Kıymetli Evrak cc. Senedin Devriyle Gemi İpoteğinin Geçişi dd. Hükmün Rehinli Tahvile Uygulanması d. Temsilci Atanması...204

14 XXI aa. Kural ve Hata bb. Temsilcinin Tescili cc. Tescil Talepnamesine Atıf dd. Temsilciden İstem Hakkı ee. Hükmün Rehinli Tahvile Uygulanması aaa. Malikin Rehinli Tahvili bbb. Bankanın Rehinli Tahvili GSN Bakımından Değerlendirme Yeni Türk Hukuku Uyarınca Özet Yurt Dışında Çıkartılan Rehinli Tahviller Açısından Değerlendirme a. Sorun b. Şartlar aa. Teminat Siciline Kayıtlı Varlıklar bb. Cebrî İcrada Özel Kurallar cc. Yabancı Gemi İpoteğine Dayalı Tahviller dd. Rehinli Tahvil Alacaklılarının Korunması aaa. AB Hukuku nda bbb. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme c. Çözüm Yolları aa. Yeni Düzenleme Önerisi bb. Yorum Önerisi III. Sözleşmeye Dayanan Rehin Türü Olarak İpotek IV. Birlikte Mülkiyet Hâlleri İpoteğin Kurulması I. İsviçre-Türk Eşya Hukuku A. Taşınmaz Rehninin Kurulmasında Üç Aşama B. Birinci Aşama: Hukuksal Sebepler Hukuksal İşlem Mahkeme İlamı Kanun

15 XXII C. İkinci Aşama: Tescil İstemi D. Üçüncü Aşama: Tescil İşlemi II. Gemi ve Uçak İpotekleri A. Hukuksal Sebepler Genel Olarak İpotek Sözleşmesi a. Terim b. Sıra Düzeni c. Alman Hukuku d. TTK aa. Şekil Şartı bb. Gemi İpoteğinin Kurulmasına İlişkin Taahhütler e. TSHK f. Y-TTK aa. Yeni Şekil Şartı Seçeneği bb. Şekil Şartlarına Aykırılık cc. TUGS ye Kayıtlı Gemiler g. Hukuksal Nitelik h. Sonuç B. Tescil İstemi ve Malikin Onayı Genel Kurallar İstisna Hükmü ve Yorum Sorunu a. Alman Hukuku b. TTK Tasarısı ve TTK c. Y-TTK d. Yorum Seçenekleri e. Malikin Tasarruf Ehliyetinin Sonradan Sınırlanması C. Tescil İşlemi Tescil Yeri a. Siciller...249

16 XXIII b. Bayrak Şahadetnamesi Sicile Geçirilecek Hususlar a. Genel Olarak aa. Kaynaklar bb. Tescil Zorunluluğu ve Yollama Olanağı cc. Tescili Zorunlu Olan Bilgiler aaa. Alacaklının Kimliği bbb. Alacağın Tutarı ccc. Parasal Olmayan İstemler ddd. Faiz eee. İkincil Edimler fff. Derece ve Güvence Sağlanan Tutar ggg. Yurt İçinde Tebligat Adresi dd. Yollama Yapılabilecek Belge aaa. Alman Hukuku bbb. Türk Hukuku nda Hata b. Yabancı Para Üzerinden İpotekler aa. Alman Hukuku bb. TTK cc. Taşınmaz İpoteği Bakımından TKM de Değişiklik ve TMK dd. Y-TTK c. Üst Sınır İpoteği d. Kıymetli Evraka Bağlı Alacaklar Sicile Kayıt Masrafları D. Tescilin Hükümleri Zamanaşımı Deniz Alacağı ve İhtiyati Haciz İcra Hukuku Bakımından İlam ve İlam Niteliğinde Belgeler Sicil Kayıtlarına Güven İlkesi a. Sistematik b. Karineler c. Kayıtların Hükümleri: Sicile Güven İlkesi

17 XXIV d. Sicilin Düzeltilmesini İsteme Hakkı e. İtirazın Tescili f. İhtiyati Tedbir Kararının Kalkması veya Düşmesi g. Şerhler Derece ve Sıra I. Temel Kurallar A. Yasama Süreci B. İpotek Dereceleri İlke Sabit Dereceler Sistemi Boşalan Dereceye Yükselme Kaydı a. Sözleşme b. Tescil Boş Dereceler C. Derece İçinde Sıra II. Sıra Cetveli A. Temel İlke B. İpoteğin Önüne Geçen Alacaklar Birinci Sıra: Cebrî İcra Giderleri İkinci Sıra: Enkaz Kaldırmaya İlişkin Kamusal Alacaklar Üçüncü Sıra: Gemi Alacakları Dördüncü Sıra: Tersane Alacakları Beşinci Sıra: Gemiden Alınacak Vergiler C. İpoteğe İlişkin Altıncı Sıra İlke Kanunlar İhtilâfı Kuralı İpoteklerin Kendi Aralarındaki Sıra a. Kural

18 XXV b. İpotek Üzerindeki Alacak Rehinlerinin Sırası İntifa Hakkının Sırası Müşterek Avarya Garame Payı Alacaklarının Sırası D. İpotekten Sonra Gelen Alacaklar Yedinci Sıra: Kalan Deniz Alacakları Sekizinci Sıra: Diğer Alacaklar Güvencenin Kapsamı I. Yollamalar II. İstemler A. Ana Para B. Takip Giderleri C. Faizler Gecikme (Temerrüt) Faizi a. Tescilsiz Kapsam b. Temerrüt Şartlarının Malike Karşı Oluşması Ana Para (Kapital) Faizi D. Zorunlu Giderler Genel Hüküm Gemi İpoteğine İlişkin Özel Hüküm III. Şartların Değiştirilmesi A. Faiz Oranının Sonradan Arttırılması B. Ödeme Zamanında ve Yerinde Yapılacak Değişiklikler C. Düzenlemenin Başlığı ve Yeri İpoteğin Kapsamı I. İpotek Konusu Eşya A. Yollamalar ve Kurallar Gemi ve Uçak

19 XXVI II. 2. Kira ve Diğer Hukukî Ürünler Bütünleyici Parçaların veya Eklentilerin Uzaklaştırılması B. Gemi Payı C. Birlikte İpotek İpotek Konusu Eşyanın Yerine Geçen Değerler (Surrogatlar = Kaim Değerler) A. Terim ve İlke B. Kamulaştırma Bedeli C. Üçüncü Kişilere Karşı Tazminat Alacakları D. Sigorta Tazminatı Yasama Sürecine Genel Bakış a. BGB ve VVG b. SchRG c. TTK d. TSHK e. Y-TTK f. İnceleme Yöntemi İlkeler a. Sigorta Tazminatının Geminin Yerine Geçmesi b. Seçimlik ve Zorunlu Sigortalar c. Sigorta Sözleşmesinin Tarafları d. Sigorta Sözleşmesinin Konusu: Yalnızca Mülkiyet Menfaati aa. Kural bb. Sorumluluk Sigortası e. Mülkiyet Menfaatinin Kapsamındaki Hususlar f. İpoteğin Kapsadığı Sigorta Tazminatı g. Sigortacıya Yönelik Diğer Tazminat İstemleri

20 XXVII h. Gemi Alacaklılarıyla Karşılaştırma Gemi Malikinin Sigortacıyı Bildirme Borcu Alacak Rehni Hükümlerinin Uygulanması a. Kural b. Alacak Rehninin Doğduğu An c. Ödeme İçin Ortak Onay Şartı ve İstisnası İpotekli Alacaklının ve Sigortalının Ödeme Yapma Hakkı ve Sigortacının Ödemeleri Kabul Yükümlülüğü a. Alman Hukuku aa. Yasama Süreci bb. BGB Uyarınca İfanın Reddi Hakkı cc. Kuralın Genişletilmesi dd. İpoteğin Sigortacıya Bildirilmesine Gerek Olmaması b. Türk Hukuku aa. Yasama Süreci bb. Sigortacının Ödemeleri Red Hakkının Anlamı cc. Sigortacıya Yapılacak Ödemeler aaa. Prim bbb. Diğer Ödemeler in Anlamı dd. İpoteğin Sigortacıya Bildirilmesine Gerek Olmaması ee. Bilimsel Sistematik Sigortacının Yapacağı Ödemeler Sigortacının Sorumluluğunun (Alacak Rehninin) Sona Ermesi a. Alman Hukuku aa. BGB bb. SchRG b. Türk Hukuku aa. TTK bb. Y-TTK

21 XXVIII aaa. Yeni Düzenleme bbb. Yorum Sorunu ccc. Doğru Metin c. Bilimsel Sistematik Gemi İpoteğinin Sigortacıya Bildirilmesi a. İpotekli Alacaklının Sigortacıya Bildirim Hakkı aa. Nitelik bb. Külfet Yerine Yüküm Teriminin Kullanılması cc. Birden Çok Sigortacı Hâlinde İpoteğin Lider Sigortacıya Bildirilmesi aaa. Yasama Süreci bbb. Lider Sigortacının Belirlenmesi ccc. Bildirim Yükümlüsü ddd. Acenteye Bildirim eee. Bilimsel Sistematik dd. Şekil ee. Sigortacının Sicil Kayıtlarını Denetleme Borcunun Bulunmaması b. Bildirim Hâlinde İpotekli Alacaklının Hakları (Sigortacının Yükümlülükleri) aa. Primin Ödenmesinde Temerrüt Hâlinde aaa. Alman Hukuku (1) VVG (2) SchRG bbb. Türk Hukuku (1) Kural (2) Peşin Primin ve İlk Taksidin Ödenmesinde Temerrüt (3) İzleyen Primlerin Ödenmesinde Temerrüt (4) Türk Borçlar Kanunu nda Öngörülen Haklar

22 XXIX (5) İki İhtar Hâlinde Fesih Hakkı (6) Bildirim ve Yaptırım bb. Sigorta Sözleşmesinin Süresinden Önce Sona Ermesi Hâlinde cc. Sigorta Bedelinin Azaltılması veya Rizikonun Daraltılması Hâlinde dd. Aşkın veya Çifte Sigorta Sebebiyle Geçersizlik Hâlinde ee. Bildirimin Şekli ve İpotekli Alacaklının Yerleşim Yerinin Değişmesi Sigortacının Borcundan Kurtulması a. Kural b. İstisna İpoteğin Ödeme Yapan Sigortacıya Geçmesi Yeni Genel Hüküm ve Benzer Hukuksal İlişkiler ile Karşılaştırma a. Yeni Genel Hüküm aa. Sigorta Tazminatının Surrogat Sayılması bb. Sınırlı Aynî Haklar cc. Ödeme İçin Onay Şartı ve İstisnası dd. Primin Ödenmesinde Temerrüt ee. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ff. Bilgi Verme Yükümlülüğü gg. Tebliğler ve Bildirimler hh. Gemi İpoteği Hükümleriyle İlişki b. Gemi Üzerinde İntifa Hakkında Sigorta İlişkileri c. Gemi Kirasında Sigorta İlişkileri aa. Çıplak Gemi Kirası bb. Finansal Kira aaa. Tanım bbb. Zorunlu Sigorta ccc. Malın (Geminin) Zarar Görmesi ddd. Bakım ve Onarım Masrafları eee. Yorum Sorunları...404

23 XXX (1) Sigorta Sözleşmesinin Tarafları (2) Sigorta Güvencesinin Kapsamı (3) Sigorta Tazminatının Alacaklısı Uçak İpoteği ve Sigorta Tazminatı E. Geminin Cebrî ve Zaruri Satış Bedeli TTK Y-TTK İpoteğin Hükümleri I. Sistematik II. Alacağın Muaccel Olmasından Önce A. İpotekli Alacaklının Hakları Kaynaklara İlişkin Genel Açıklama Gemi Maliki Aleyhine a. Güvencenin Tehlikeye Düşmesi aa. Süre Verilmesi ve Tesisat Terimi bb. İpoteği Derhâl Paraya Çevirme Hakkı cc. Faiz aaa. Alman Hukuku bbb. Türk Hukuku nda Hata ccc. Doğru Metin b. Güvencenin Tehlikeye Düşmesinden Kaygı Duyulması aa. Alman Hukuku bb. Türk Hukuku aaa. TTK bbb. Y-TTK (1) Sebeplerde Hata (2) Yeni Yaptırımlar c. Eklentilere İlişkin Kural Üçüncü Kişiler Aleyhine Malik Olmayan Borçlu Aleyhine B. Malikin Hakları

24 XXXI III. 1. Sistematik Malike Tanınan Def iler a. Alman Hukuku b. Türk Hukuku nda Hatalar aa. Def iler ve Geçersizlik bb. Takas cc. Mirasçıların Sınırlı Sorumluluk Def i dd. Zamanaşımı ee. Borçlunun Feragati ff. Doğru Metin Alacağın Muacceliyeti İçin Bildirim ve Temsilci a. Muacceliyet Bildirimi b. Sicil Kaydının Hükmü c. Malike Temsilci Atanması Alacağın Muaccel Olmasından Sonra A. Gemi Malikinin Borcu Ödeme Hakkı B. Alacağın Malike Geçmesi C. Gemi Malikinin Belgelerin Verilmesini İsteme Hakkı D. Cebrî İcra Seçenekleri Temel İlkeler Türkiye de veya Yurt Dışında Takip İhtiyati Haciz Erken Satış ve Pazarlık Yoluyla Satış İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip İflas Yoluyla Takip İpoteğin Devri ve Değiştirilmesi I. İpoteğin Devri A. Genel Olarak İlke Şekil...460

25 XXXII II. a. Kural b. Üst Sınır İpoteğine İlişkin Özel Hüküm Kıymetli Evraka Bağlı Alacaklar İpoteğin Ödeme Yapan Borçluya Geçmesi İtiraz ve Def iler a. Yeni Alacaklıya Karşı Geçerlilik b. Gemi Siciline Güven aa. Kural bb. Devir Anında Muaccel Olmayan Yan Edimler B. Devir Anında Muaccel Olan Yan Edimler İpoteğin Değiştirilmesi A. İpoteğin İçeriğinin Değiştirilmesi B. İpoteğin Derecesinin Değiştirilmesi Yasama Süreci Yeni İpotek Kurulurken Tescil Edilmiş İpotekler Bakımından İpotekli Alacağın Bölünmesi Derecesi Değişmeyen İpotekler C. İpotekli Alacağın Değiştirilmesi İpoteğin Sona Ermesi I. Sistematik II. Alacakla Birlikte İpoteğin Düşmesi Sonucunu Doğuran Sebepler A. Alacağın Düşmesi Kural İstisna: Borçlunun Malike Rücu Hakkı a. Sistematikte Hata b. İpoteğin İfada Bulunan Borçluya Geçmesi c. Kısmi İfada İpoteklerin Sırası...480

26 XXXIII d. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi e. Alacaklının İpotek Üzerinde Borçlu Aleyhine Tasarrufları f. Belgeleri İsteme Hakkı Malikin Terkin Taahhüdü B. Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Birleşmesi Kural İstisna C. Birlikte Gemi İpoteği Malikin Alacaklıya Ödemede Bulunması İpoteğin Borçluya Geçmesi D. Zamanaşımı III. Sadece İpoteğin Düşmesi Sonucunu Doğuran Sebepler A. Tarafların Anlaşması B. Alacaklının İpotekten Feragat Etmesi Kural Şekil İpoteğe Karşı Sürekli Def i C. Sürenin Dolması ve Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi İpoteğin Süresinin Dolması Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi D. Gemi Malikinin Onay Vermediği Borçlu Değişikliği E. Kamusal Tasarruflar F. Alacağın Sınırlı Sorumluluk Fonu na Kabulü G. Cebri Satış H. Geminin Terkin Edilmesini Gerektiren Sebepler Yasal Düzenleme a. Sicil Müdürlüğüne Bildirim b. Terkin ve TUGS Hakkında Özel Hüküm Zorunlu Terkin

27 XXXIV IV. a. Geminin Türk Bayrağı nı Çekme Hakkını Yitirmesi b. Geminin Tamir Kabul Etmez Hâle Gelmesi c. Geminin Kurtarılamayacak Şekilde Batması ve Gaipliği Seçimlik Terkin Mahkemece İpoteğin Düşmesine Karar Verilmesi A. Gemi İpoteğine İlişkin Hükümler B. İcra Hukuku Yapı Hâlindeki Gemiler Üzerinde İpotek I. Konu A. Gemi İpoteği Kurma Olanağı B. İpoteğin Kurulabileceği An C. 18 Gros Tonilato Sınırı Yasama Süreci Değerlendirme İspat II. İpoteğin Kurulması III. İpoteğin Kapsamı IV. Yapı Tamamlandığında İpoteğin Derecesi V. Uygulanacak Hükümler İpoteğin Türleri İsviçre-Türk Eşya Hukuku İlkelerine Göre Değerlendirme I. Giriş II. Eşya Hukuku nun Genel İlkeleri A. Kamuya Açıklık B. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık C. Belirlilik (Tahsis)

28 XXXV D. Asıl Eşyaya Bağlılık E. Şekil Zorunluluğu F. Tescil G. Sebebe Bağlılık H. İncelemeye Açık Bulunma I. Sicil Kayıtlarına Güvenin Korunması J. Kıdeme Öncelik K. Hak Düşürücü Sürenin ve Zamanaşımı Süresinin İşlememesi III. Rehin Hukuku na Özgü İlkeler A. Güvence Sağlama İşlevi B. Fer ilik İlkesi C. Sabit Rehin Derecesi Sonuç Yazarın Diğer Çalışmaları

29

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile Karşılaştırmalı ve Gerekçeli 6327 sayılı Kanunla Değişik SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri TÜRK BORÇLAR KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 2 Deniz Ticareti Hukukundaki Değişikliklerin Reform Niteliği Taşıması 6102 s. Türk Ticaret Kanunu beşinci kitabı ile deniz ticareti alanında reform niteliğindeki

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) 11311 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6103 Kabul Tarihi : 14/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -. 16-17 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş (2/30) Beşinci Bölüm DENİZ TİCARETİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME.. 33 2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi.. 35 2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Kitabın Yazarı ve 6. Basıyı Yapan Dr. Reha POROY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ticaret Hukuku Profesörü Kitabını 7-14. Basılarını Hazırlayan Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL İCRA VE İFLAS KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 İCRA VE İFLAS KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 8 1. Bası -

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT Mustafa ÜNLÜTEPE * Özet: Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi,

Detaylı

GAYRİMENKUL MEVZUATI

GAYRİMENKUL MEVZUATI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL MEVZUATI Ders Kodu: 1019 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Halil Tektaş Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 177-193 İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ Sezin Aktepe ÖZET Bu çalışmada, ipoteğin özellikleri ele

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki R A P O R KONU İşlemler HAZIRLAYAN : Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki : İstanbul Noter Odası Araştırma - Geliştirme Komisyonu. AÇIKLAMALAR: Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER I. BÖLÜM GİRİŞ I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli

Detaylı