GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ"

Transkript

1 Doç. Dr. Kerim ATAMER 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ve 6103 Sayılı Kanun u Hazırlayan Komisyonun Üyesi GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

2 İçindekiler (Özet) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)... IX İçindekiler (Ayrıntılı)... XI Kısaltmalar... XXXVII Kaynakça...XLIII 1. Giriş...1 Birinci Bölüm YASAMA TARİHÇESİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 2. Roma Hukuku ndan XIX. Yüzyıla Kadar Gelişmeler...7 I. Roma Hukuku... 7 II. Orta Çağ dan Başlayarak Gemilerin Rehni Milletlerarası Sözleşmeler...21 I. Deniz Gemileri...21 II. Sivil Hava Araçları Alman Hukuku I. Ticaret Hukuku nun Birleştirilmesi...29 II. Alman Medenî Kanunu (1897) Uyarınca Gemi Rehni...32 III. Yeni Yasal Düzenlemeler...34 IV. Gemilerin Eşya Hukuku ( Gemi Aynî Hakları ) Mevzuatı (1940) Türk Hukuku...67 I. İlk Temel Kanunlar...67 II. Deniz Ticareti Kanunu (1929)...70 III Tarihli Sözleşme ye Taraf Olma Kanunu (1955)...71 IV. Türk Ticaret Kanunu (1956)...72 V. Türk Sivil Havacılık Kanunu (1983)...84 VI. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu (1999)...89 VII. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (2007)...90 VIII. Bağlama Kütüğü Mevzuatı (2009)...92 IX. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Uygulama Kanunu (2011)...94 X RehinMS ve 1999 HacizMS ye Taraf Olunması Gemilerin ve Uçakların Eşya Hukuku nda Uygulanacak Hükümler I. Milletlerarası Sözleşmeler II. Kanunlar İhtilâfı Kuralları III. Türk Hukuku İkinci Bölüm KAYNAKLAR VE TEMEL İLKELER Giriş Kanuni İpotek ve Hapis Hakları I. Türkiye de Sicile Kayıtlı Gemiler, Yapılar ve Uçaklar II. Diğer Gemiler ve Uçaklar III RehinMS Uyarınca Değerlendirme...157

3 X 8. Gemi ve Uçak İpoteklerinin Niteliği Giriş I. Tanım II. İpoteğin Güvence Sağladığı Alacak Türleri III. Sözleşmeye Dayanan Rehin Türü Olarak İpotek IV. Birlikte Mülkiyet Hâlleri İpoteğin Kurulması I. İsviçre-Türk Eşya Hukuku II. Gemi ve Uçak İpotekleri Derece ve Sıra I. Temel Kurallar II. Sıra Cetveli Güvencenin Kapsamı I. Yollamalar II. İstemler III. Şartların Değiştirilmesi İpoteğin Kapsamı I. İpotek Konusu Eşya II. İpotek Konusu Eşyanın Yerine Geçen Değerler (Surrogatlar = Kaim Değerler) İpoteğin Hükümleri I. Sistematik II. Alacağın Muaccel Olmasından Önce III. Alacağın Muaccel Olmasından Sonra İpoteğin Devri ve Değiştirilmesi I. İpoteğin Devri II. İpoteğin Değiştirilmesi İpoteğin Sona Ermesi I. Sistematik II. Alacakla Birlikte İpoteğin Düşmesi Sonucunu Doğuran Sebepler III. Sadece İpoteğin Düşmesi Sonucunu Doğuran Sebepler IV. Mahkemece İpoteğin Düşmesine Karar Verilmesi Yapı Hâlindeki Gemiler Üzerinde İpotek I. Konu II. İpoteğin Kurulması III. İpoteğin Kapsamı IV. Yapı Tamamlandığında İpoteğin Derecesi V. Uygulanacak Hükümler İpoteğin Türleri İsviçre-Türk Eşya Hukuku İlkelerine Göre Değerlendirme I. Giriş II. Eşya Hukuku nun Genel İlkeleri III. Rehin Hukuku na Özgü İlkeler Sonuç Yazarın Diğer Çalışmaları

4 İçindekiler (Ayrıntılı) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)...IX İçindekiler (Ayrıntılı)...XI Kısaltmalar... XXXVII Kaynakça... XLIII 1. Giriş...1 Birinci Bölüm YASAMA TARİHÇESİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 2. Roma Hukuku ndan XIX. Yüzyıla Kadar Gelişmeler...7 I. Roma Hukuku...7 A. Pignus ile Hypotheca Ayrımı...7 B. Versio In Rem İlkesi...14 II. Orta Çağ dan Başlayarak Gemilerin Rehni Milletlerarası Sözleşmeler...21 I. Deniz Gemileri...21 A. Aynî Haklar...21

5 XII Tarihli Brüksel Sözleşmesi Tarihli Brüksel Sözleşmesi Tarihli Cenevre Sözleşmesi B. İhtiyati Haciz II. Sivil Hava Araçları Alman Hukuku...29 I. Ticaret Hukuku nun Birleştirilmesi...29 II. Alman Medenî Kanunu (1897) Uyarınca Gemi Rehni...32 III. Yeni Yasal Düzenlemeler A. Alman Ticaret Kanunu (1897) ve Yürürlük Kanunu (1897) B. Çekişmesiz Yargı İşleri Hakkında Kanun (1898) ve Tapu Sicili Tüzüğü (1898)...35 C. Sigorta Sözleşmeleri Kanunu (1908) D. Yabancı Para Rehinlerine İlişkin Mevzuat ( )...42 E. İnşa Hâlindeki Gemiler Üzerinde Rehin Kurulması Hakkında Kanun (1926)...43 F. Gemi Rehni Bankaları Kanunu (1933)...45 IV. Gemilerin Eşya Hukuku ( Gemi Aynî Hakları ) Mevzuatı (1940)...45 A. Terim...45 B. Yasama Süreci Alman Hukuku Akademisi Alman Deniz Hukuku Komisyonu (SRA) Hans Wüstendörfer Çalışmalar Karl Krieger Yeni Düzenlemeler C. Amaç ve İlkeler Sorunlar...51

6 XIII 2. Çözüm İlkeleri...52 a. Numerus Clausus (Sınırlı Sayı) İlkesi...52 b. Borçlandırıcı İşlem - Tasarruf İşlemi Ayrımı...53 c. Gemi Sicili Kayıtlarına Güvenin Korunması...53 d. Taşınmaz İpoteğinin Özel Hâli Olarak Gemi İpoteği...53 e. Taşınmaz İpoteği Türlerinden Teminat İpoteği f. BGB Hükümlerinin Aynen Aktarılması g. İpoteğin Sigorta Tazminatını Kapsaması...57 h. Yükselen Dereceler Sistemine Karşı Seçenek...57 i. Yapılar Üzerinde Gemi İpoteği...57 j. İntifa Hakkı...58 k. İnşaatçı İpoteği...58 l. Tapu Sicili Hükümlerinin Gemi Siciline Uyarlanması Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Reformun Mimarı: Krieger...59 D. İzleyen Yıllarda Gelişmeler E. Öğreti Deniz Ticareti Hukuku Yayınları Eşya Hukuku Yayınları BGB Hükümlerine Atıf BGB nin Taşınmaz İpoteği Hükümlerine İlişkin Kaynaklar Türk Hukuku...67 I. İlk Temel Kanunlar...67 A. Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku...67 B. İcra ve İflas Hukuku II. Deniz Ticareti Kanunu (1929)...70

7 XIV III Tarihli Sözleşme ye Taraf Olma Kanunu (1955)...71 IV. Türk Ticaret Kanunu (1956) A. Hazırlık Süreci Ernst Hirsch in Hazırlıkları Adliye Encümeni nin Çalışmaları...73 a. 3 Kişilik Alt Komisyon...73 b. Tahir Çağa ve Uzmanlar Komisyonu...73 c. Kanunlaşma Süreci...75 B. Hirsch in Benimsediği İlkeler Eski Düzenin Eleştirisi ve Gereksinimler Sicile Kayıtlı Gemilere Özgü Düzen Yeni Düzenlemenin Yeri Yeni Düzenlemenin Alman Kaynağı Yeni Düzenlemenin İsviçre-Türk Kaynağı Genel Hükümlere Atıftan Kaçınma Özel Hüküm Niteliği Genel Hükümlere Başvuru Yolunun Kapatılması Sınırlı Sayı İlkesi...78 C. Adliye Encümeni Değişiklikleri Temel İlkelere Etki İsviçre-Türk Eşya Hukuku Kuralları Alman Gemi İpoteği Kuralları İcra Hukuku Hükümleri D. Değerlendirme E. Tamamlayıcı Mevzuat F Yılında Yapılan Değişiklikler V. Türk Sivil Havacılık Kanunu (1983) A. Yasama Süreci Danışma Meclisi Millî Güvenlik Konseyi...85

8 XV 3. Madde Numaraları Uçak ve Hava Aracı Değişiklikler B. Uçakların Eşya Hukuku ( Uçak Aynî Hakları ) VI. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu (1999)...89 VII. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (2007) VIII. Bağlama Kütüğü Mevzuatı (2009) IX. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Uygulama Kanunu (2011) A. Künyeler B. TBMM Öncesinde Hazırlık Süreci Adalet Bakanlığı...95 a. TTK Komisyonu...95 b. Deniz Ticareti Alt Komisyonu ( DTAK ) c. Gemi İpoteği Hükümlerine İlişkin Hazırlıklar aa. Kaynaklar ve Sistematik bb. Taşınmaz İpoteğinin Özel Hâli cc. Diğer İlkeler d. TTK Komisyonu nun Görüşmeleri e. Hazırlıkların Son Aşaması Bakanlar Kurulu C. TBMM de Hazırlık Süreci Adalet Komisyonunda İlk Aşama Adalet Komisyonunda İkinci Aşama Genel Kurul a. İlk 76 Madde (2008) b. Kanunlaşma (2011) D. Yürürlük Öncesi Değişiklikler Süreç Yabancıların Mülkiyetindeki Yapıların Tescili

9 XVI 3. Yurt Dışında Çıkartılan Rehinli Tahvil Hamillerinin Korunması Kanunlaşma E. Öğreti X RehinMS ve 1999 HacizMS ye Taraf Olunması A. Hazırlık Süreci B RehinMS ye İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Başlık ve Genel Gerekçe Taraf Olunmasının Uygun Bulunması Ayrılmanın Uygun Bulunması Yürürlük ve Geçiş Kuralları a RehinMS b RehinMS c. Doğrudan Uygulama C HacizMS ye İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Başlık ve Genel Gerekçe Taraf Olunmasının Uygun Bulunması Yürürlük ve Geçiş Kuralları a HacizMS b. Saklı Tutulan MS ve Protokol c. Doğrudan Uygulama Gemilerin ve Uçakların Eşya Hukuku nda Uygulanacak Hükümler I. Milletlerarası Sözleşmeler II. Kanunlar İhtilâfı Kuralları III. Türk Hukuku A. Hukuksal Nitelik B. Zilyetlik C. Tescil ve Kayıt Millî Gemi Sicili ( MGS )

10 XVII 2. Yapı Sicili ( YPS ) Geçici Bayrak Sicili Türk Uluslararası Gemi Sicili ( TUGS ) a. Yasal Düzenleme ve İstatistik b. Malikin İsteğine Bırakılmış Tescil c. Tanımlar d. TUGS ye Tescil Edilebilecek Gemi ve Araçlar Bağlama Kütüğü ( BLK ) Uçak Sicili ( UÇS ) Aleniyet Sorumluluk D. Mülkiyet E. Sınırlı Aynî Haklar Yararlanma (İrtifak) Hakları Teminat (Rehin) Hakları a. Kanundan Doğan Rehin Hakları aa. Yapım ve Onarım Alacakları İçin Kanuni İpotek bb. Hapis Hakkı cc. Gemi Alacaklılarının Kanuni Rehin Hakkı.130 aaa. Yasal Düzenleme bbb. Hukuksal Dayanaklar b. Sözleşmeyle Kurulan Rehin Hakları aa. Deniz Ödüncü bb. Taşınır Rehni cc. İpotek

11 XVIII İkinci Bölüm KAYNAKLAR VE TEMEL İLKELER Giriş Kanuni İpotek ve Hapis Hakları I. Türkiye de Sicile Kayıtlı Gemiler, Yapılar ve Uçaklar A. Alman Hukuku BGB de İlk Düzenleme (1896) BGB de Değişiklik (1940) B. Türk Hukuku İsviçre-Türk Eşya Hukuku a. Kanundan Doğan Taşınmaz Rehni: Kanuni İpotek aa. Tescile Tâbi Olmayan Kanuni İpotekler bb. Tescile Tâbi Kanuni İpotekler b. Kanundan Doğan Taşınır Rehni: Hapis Hakkı Gemiler, Yapılar ve Uçaklar a. Temel Kural aa. Kaynağa İlişkin Resmî Açıklama bb. Gerçek Kaynak cc. İpoteğin Niteliği dd. Korunan Alacaklılar ee. Kaynak Açısından Sonuç b. Önceden Feragat Yasağı c. Yollamalar d. Sicile Şerh e. Yapım ve Onarım Devam Ederken Hak f. Bilimsel Sistematik g. Hapis Hakkı II. Diğer Gemiler ve Uçaklar A. Türk Gemileri ve Uçakları

12 XIX B. Yabancı Gemiler ve Uçaklar III RehinMS Uyarınca Değerlendirme Gemi ve Uçak İpoteklerinin Niteliği Giriş I. Tanım A. Alman Hukuku B. Türk Hukuku Gemi ve Uçak İpoteği Taşınmaz İpoteği Bakımından Değerlendirme Nitelik Açısından Sonuç II. İpoteğin Güvence Sağladığı Alacak Türleri A. Alacağın Niteliği B. İleride Doğabilecek ve Şarta Bağlı Alacaklar C. Kıymetli Evraka Bağlı Alacaklar Genel Kural Alman ve İsviçre Hukuku ndan Aktarılan Özel Hükümler İsviçre Hukuku ndan Aktarılan Rehinli Tahvil Seçenekleri a. İsviçre-Türk Borçlar ve Ticaret Hukuku nda Tahvil aa. İsviçre Hukuku bb. Türk Hukuku b. İsviçre-Türk Eşya Hukuku nda Rehinli Tahvil aa. Genel Olarak bb. Malikin Rehinli Tahvili cc. Bankanın Rehinli Tahvili c. Türk Deniz Ticareti ve Hava Hukuku nda Rehinli Tahvil aa. TTK bb. GSN de Hata

13 XX cc. TSHK dd. Y-TTK aaa. Kuralın Yeri bbb. Yalnızca (Nama ve Hamile Yazılı) Tahvil ccc. Sayı, Bedel, İşaret ddd. Hatalı Ek ee. Kaynaklar Bakımından Sonuç ff. Temsilcinin Yetkileri gg. SPKK Alman Hukuku ndan Aktarılan Özel Hükümler a. Yasama Süreci aa. Alman Hukuku bb. TTK cc. GSN dd. TSHK ee. Y-TTK b. Malikin Beyanıyla Gemi İpoteği Kurulması aa. Kural aaa. Alman Hukuku bbb. Türk Hukuku bb. Kuralın Uygulandığı Kıymetli Evrak aaa. Alman Hukuku ve TTK bbb. Y-TTK Uyarınca Hükmün Yalnızca Rehinli Tahvile Uygulanması cc. Tescil Aşamasında Senedin İbrazı dd. Malikin Tasarruf Ehliyetinin Sınırlandırılması ee. İpoteğin Düşmesi c. Kıymetli Evrakın Devriyle İpoteğin Geçişi aa. Kural bb. Kuralın Uygulandığı Kıymetli Evrak cc. Senedin Devriyle Gemi İpoteğinin Geçişi dd. Hükmün Rehinli Tahvile Uygulanması d. Temsilci Atanması...204

14 XXI aa. Kural ve Hata bb. Temsilcinin Tescili cc. Tescil Talepnamesine Atıf dd. Temsilciden İstem Hakkı ee. Hükmün Rehinli Tahvile Uygulanması aaa. Malikin Rehinli Tahvili bbb. Bankanın Rehinli Tahvili GSN Bakımından Değerlendirme Yeni Türk Hukuku Uyarınca Özet Yurt Dışında Çıkartılan Rehinli Tahviller Açısından Değerlendirme a. Sorun b. Şartlar aa. Teminat Siciline Kayıtlı Varlıklar bb. Cebrî İcrada Özel Kurallar cc. Yabancı Gemi İpoteğine Dayalı Tahviller dd. Rehinli Tahvil Alacaklılarının Korunması aaa. AB Hukuku nda bbb. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme c. Çözüm Yolları aa. Yeni Düzenleme Önerisi bb. Yorum Önerisi III. Sözleşmeye Dayanan Rehin Türü Olarak İpotek IV. Birlikte Mülkiyet Hâlleri İpoteğin Kurulması I. İsviçre-Türk Eşya Hukuku A. Taşınmaz Rehninin Kurulmasında Üç Aşama B. Birinci Aşama: Hukuksal Sebepler Hukuksal İşlem Mahkeme İlamı Kanun

15 XXII C. İkinci Aşama: Tescil İstemi D. Üçüncü Aşama: Tescil İşlemi II. Gemi ve Uçak İpotekleri A. Hukuksal Sebepler Genel Olarak İpotek Sözleşmesi a. Terim b. Sıra Düzeni c. Alman Hukuku d. TTK aa. Şekil Şartı bb. Gemi İpoteğinin Kurulmasına İlişkin Taahhütler e. TSHK f. Y-TTK aa. Yeni Şekil Şartı Seçeneği bb. Şekil Şartlarına Aykırılık cc. TUGS ye Kayıtlı Gemiler g. Hukuksal Nitelik h. Sonuç B. Tescil İstemi ve Malikin Onayı Genel Kurallar İstisna Hükmü ve Yorum Sorunu a. Alman Hukuku b. TTK Tasarısı ve TTK c. Y-TTK d. Yorum Seçenekleri e. Malikin Tasarruf Ehliyetinin Sonradan Sınırlanması C. Tescil İşlemi Tescil Yeri a. Siciller...249

16 XXIII b. Bayrak Şahadetnamesi Sicile Geçirilecek Hususlar a. Genel Olarak aa. Kaynaklar bb. Tescil Zorunluluğu ve Yollama Olanağı cc. Tescili Zorunlu Olan Bilgiler aaa. Alacaklının Kimliği bbb. Alacağın Tutarı ccc. Parasal Olmayan İstemler ddd. Faiz eee. İkincil Edimler fff. Derece ve Güvence Sağlanan Tutar ggg. Yurt İçinde Tebligat Adresi dd. Yollama Yapılabilecek Belge aaa. Alman Hukuku bbb. Türk Hukuku nda Hata b. Yabancı Para Üzerinden İpotekler aa. Alman Hukuku bb. TTK cc. Taşınmaz İpoteği Bakımından TKM de Değişiklik ve TMK dd. Y-TTK c. Üst Sınır İpoteği d. Kıymetli Evraka Bağlı Alacaklar Sicile Kayıt Masrafları D. Tescilin Hükümleri Zamanaşımı Deniz Alacağı ve İhtiyati Haciz İcra Hukuku Bakımından İlam ve İlam Niteliğinde Belgeler Sicil Kayıtlarına Güven İlkesi a. Sistematik b. Karineler c. Kayıtların Hükümleri: Sicile Güven İlkesi

17 XXIV d. Sicilin Düzeltilmesini İsteme Hakkı e. İtirazın Tescili f. İhtiyati Tedbir Kararının Kalkması veya Düşmesi g. Şerhler Derece ve Sıra I. Temel Kurallar A. Yasama Süreci B. İpotek Dereceleri İlke Sabit Dereceler Sistemi Boşalan Dereceye Yükselme Kaydı a. Sözleşme b. Tescil Boş Dereceler C. Derece İçinde Sıra II. Sıra Cetveli A. Temel İlke B. İpoteğin Önüne Geçen Alacaklar Birinci Sıra: Cebrî İcra Giderleri İkinci Sıra: Enkaz Kaldırmaya İlişkin Kamusal Alacaklar Üçüncü Sıra: Gemi Alacakları Dördüncü Sıra: Tersane Alacakları Beşinci Sıra: Gemiden Alınacak Vergiler C. İpoteğe İlişkin Altıncı Sıra İlke Kanunlar İhtilâfı Kuralı İpoteklerin Kendi Aralarındaki Sıra a. Kural

18 XXV b. İpotek Üzerindeki Alacak Rehinlerinin Sırası İntifa Hakkının Sırası Müşterek Avarya Garame Payı Alacaklarının Sırası D. İpotekten Sonra Gelen Alacaklar Yedinci Sıra: Kalan Deniz Alacakları Sekizinci Sıra: Diğer Alacaklar Güvencenin Kapsamı I. Yollamalar II. İstemler A. Ana Para B. Takip Giderleri C. Faizler Gecikme (Temerrüt) Faizi a. Tescilsiz Kapsam b. Temerrüt Şartlarının Malike Karşı Oluşması Ana Para (Kapital) Faizi D. Zorunlu Giderler Genel Hüküm Gemi İpoteğine İlişkin Özel Hüküm III. Şartların Değiştirilmesi A. Faiz Oranının Sonradan Arttırılması B. Ödeme Zamanında ve Yerinde Yapılacak Değişiklikler C. Düzenlemenin Başlığı ve Yeri İpoteğin Kapsamı I. İpotek Konusu Eşya A. Yollamalar ve Kurallar Gemi ve Uçak

19 XXVI II. 2. Kira ve Diğer Hukukî Ürünler Bütünleyici Parçaların veya Eklentilerin Uzaklaştırılması B. Gemi Payı C. Birlikte İpotek İpotek Konusu Eşyanın Yerine Geçen Değerler (Surrogatlar = Kaim Değerler) A. Terim ve İlke B. Kamulaştırma Bedeli C. Üçüncü Kişilere Karşı Tazminat Alacakları D. Sigorta Tazminatı Yasama Sürecine Genel Bakış a. BGB ve VVG b. SchRG c. TTK d. TSHK e. Y-TTK f. İnceleme Yöntemi İlkeler a. Sigorta Tazminatının Geminin Yerine Geçmesi b. Seçimlik ve Zorunlu Sigortalar c. Sigorta Sözleşmesinin Tarafları d. Sigorta Sözleşmesinin Konusu: Yalnızca Mülkiyet Menfaati aa. Kural bb. Sorumluluk Sigortası e. Mülkiyet Menfaatinin Kapsamındaki Hususlar f. İpoteğin Kapsadığı Sigorta Tazminatı g. Sigortacıya Yönelik Diğer Tazminat İstemleri

20 XXVII h. Gemi Alacaklılarıyla Karşılaştırma Gemi Malikinin Sigortacıyı Bildirme Borcu Alacak Rehni Hükümlerinin Uygulanması a. Kural b. Alacak Rehninin Doğduğu An c. Ödeme İçin Ortak Onay Şartı ve İstisnası İpotekli Alacaklının ve Sigortalının Ödeme Yapma Hakkı ve Sigortacının Ödemeleri Kabul Yükümlülüğü a. Alman Hukuku aa. Yasama Süreci bb. BGB Uyarınca İfanın Reddi Hakkı cc. Kuralın Genişletilmesi dd. İpoteğin Sigortacıya Bildirilmesine Gerek Olmaması b. Türk Hukuku aa. Yasama Süreci bb. Sigortacının Ödemeleri Red Hakkının Anlamı cc. Sigortacıya Yapılacak Ödemeler aaa. Prim bbb. Diğer Ödemeler in Anlamı dd. İpoteğin Sigortacıya Bildirilmesine Gerek Olmaması ee. Bilimsel Sistematik Sigortacının Yapacağı Ödemeler Sigortacının Sorumluluğunun (Alacak Rehninin) Sona Ermesi a. Alman Hukuku aa. BGB bb. SchRG b. Türk Hukuku aa. TTK bb. Y-TTK

21 XXVIII aaa. Yeni Düzenleme bbb. Yorum Sorunu ccc. Doğru Metin c. Bilimsel Sistematik Gemi İpoteğinin Sigortacıya Bildirilmesi a. İpotekli Alacaklının Sigortacıya Bildirim Hakkı aa. Nitelik bb. Külfet Yerine Yüküm Teriminin Kullanılması cc. Birden Çok Sigortacı Hâlinde İpoteğin Lider Sigortacıya Bildirilmesi aaa. Yasama Süreci bbb. Lider Sigortacının Belirlenmesi ccc. Bildirim Yükümlüsü ddd. Acenteye Bildirim eee. Bilimsel Sistematik dd. Şekil ee. Sigortacının Sicil Kayıtlarını Denetleme Borcunun Bulunmaması b. Bildirim Hâlinde İpotekli Alacaklının Hakları (Sigortacının Yükümlülükleri) aa. Primin Ödenmesinde Temerrüt Hâlinde aaa. Alman Hukuku (1) VVG (2) SchRG bbb. Türk Hukuku (1) Kural (2) Peşin Primin ve İlk Taksidin Ödenmesinde Temerrüt (3) İzleyen Primlerin Ödenmesinde Temerrüt (4) Türk Borçlar Kanunu nda Öngörülen Haklar

22 XXIX (5) İki İhtar Hâlinde Fesih Hakkı (6) Bildirim ve Yaptırım bb. Sigorta Sözleşmesinin Süresinden Önce Sona Ermesi Hâlinde cc. Sigorta Bedelinin Azaltılması veya Rizikonun Daraltılması Hâlinde dd. Aşkın veya Çifte Sigorta Sebebiyle Geçersizlik Hâlinde ee. Bildirimin Şekli ve İpotekli Alacaklının Yerleşim Yerinin Değişmesi Sigortacının Borcundan Kurtulması a. Kural b. İstisna İpoteğin Ödeme Yapan Sigortacıya Geçmesi Yeni Genel Hüküm ve Benzer Hukuksal İlişkiler ile Karşılaştırma a. Yeni Genel Hüküm aa. Sigorta Tazminatının Surrogat Sayılması bb. Sınırlı Aynî Haklar cc. Ödeme İçin Onay Şartı ve İstisnası dd. Primin Ödenmesinde Temerrüt ee. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ff. Bilgi Verme Yükümlülüğü gg. Tebliğler ve Bildirimler hh. Gemi İpoteği Hükümleriyle İlişki b. Gemi Üzerinde İntifa Hakkında Sigorta İlişkileri c. Gemi Kirasında Sigorta İlişkileri aa. Çıplak Gemi Kirası bb. Finansal Kira aaa. Tanım bbb. Zorunlu Sigorta ccc. Malın (Geminin) Zarar Görmesi ddd. Bakım ve Onarım Masrafları eee. Yorum Sorunları...404

23 XXX (1) Sigorta Sözleşmesinin Tarafları (2) Sigorta Güvencesinin Kapsamı (3) Sigorta Tazminatının Alacaklısı Uçak İpoteği ve Sigorta Tazminatı E. Geminin Cebrî ve Zaruri Satış Bedeli TTK Y-TTK İpoteğin Hükümleri I. Sistematik II. Alacağın Muaccel Olmasından Önce A. İpotekli Alacaklının Hakları Kaynaklara İlişkin Genel Açıklama Gemi Maliki Aleyhine a. Güvencenin Tehlikeye Düşmesi aa. Süre Verilmesi ve Tesisat Terimi bb. İpoteği Derhâl Paraya Çevirme Hakkı cc. Faiz aaa. Alman Hukuku bbb. Türk Hukuku nda Hata ccc. Doğru Metin b. Güvencenin Tehlikeye Düşmesinden Kaygı Duyulması aa. Alman Hukuku bb. Türk Hukuku aaa. TTK bbb. Y-TTK (1) Sebeplerde Hata (2) Yeni Yaptırımlar c. Eklentilere İlişkin Kural Üçüncü Kişiler Aleyhine Malik Olmayan Borçlu Aleyhine B. Malikin Hakları

24 XXXI III. 1. Sistematik Malike Tanınan Def iler a. Alman Hukuku b. Türk Hukuku nda Hatalar aa. Def iler ve Geçersizlik bb. Takas cc. Mirasçıların Sınırlı Sorumluluk Def i dd. Zamanaşımı ee. Borçlunun Feragati ff. Doğru Metin Alacağın Muacceliyeti İçin Bildirim ve Temsilci a. Muacceliyet Bildirimi b. Sicil Kaydının Hükmü c. Malike Temsilci Atanması Alacağın Muaccel Olmasından Sonra A. Gemi Malikinin Borcu Ödeme Hakkı B. Alacağın Malike Geçmesi C. Gemi Malikinin Belgelerin Verilmesini İsteme Hakkı D. Cebrî İcra Seçenekleri Temel İlkeler Türkiye de veya Yurt Dışında Takip İhtiyati Haciz Erken Satış ve Pazarlık Yoluyla Satış İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip İflas Yoluyla Takip İpoteğin Devri ve Değiştirilmesi I. İpoteğin Devri A. Genel Olarak İlke Şekil...460

25 XXXII II. a. Kural b. Üst Sınır İpoteğine İlişkin Özel Hüküm Kıymetli Evraka Bağlı Alacaklar İpoteğin Ödeme Yapan Borçluya Geçmesi İtiraz ve Def iler a. Yeni Alacaklıya Karşı Geçerlilik b. Gemi Siciline Güven aa. Kural bb. Devir Anında Muaccel Olmayan Yan Edimler B. Devir Anında Muaccel Olan Yan Edimler İpoteğin Değiştirilmesi A. İpoteğin İçeriğinin Değiştirilmesi B. İpoteğin Derecesinin Değiştirilmesi Yasama Süreci Yeni İpotek Kurulurken Tescil Edilmiş İpotekler Bakımından İpotekli Alacağın Bölünmesi Derecesi Değişmeyen İpotekler C. İpotekli Alacağın Değiştirilmesi İpoteğin Sona Ermesi I. Sistematik II. Alacakla Birlikte İpoteğin Düşmesi Sonucunu Doğuran Sebepler A. Alacağın Düşmesi Kural İstisna: Borçlunun Malike Rücu Hakkı a. Sistematikte Hata b. İpoteğin İfada Bulunan Borçluya Geçmesi c. Kısmi İfada İpoteklerin Sırası...480

26 XXXIII d. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi e. Alacaklının İpotek Üzerinde Borçlu Aleyhine Tasarrufları f. Belgeleri İsteme Hakkı Malikin Terkin Taahhüdü B. Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Birleşmesi Kural İstisna C. Birlikte Gemi İpoteği Malikin Alacaklıya Ödemede Bulunması İpoteğin Borçluya Geçmesi D. Zamanaşımı III. Sadece İpoteğin Düşmesi Sonucunu Doğuran Sebepler A. Tarafların Anlaşması B. Alacaklının İpotekten Feragat Etmesi Kural Şekil İpoteğe Karşı Sürekli Def i C. Sürenin Dolması ve Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi İpoteğin Süresinin Dolması Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi D. Gemi Malikinin Onay Vermediği Borçlu Değişikliği E. Kamusal Tasarruflar F. Alacağın Sınırlı Sorumluluk Fonu na Kabulü G. Cebri Satış H. Geminin Terkin Edilmesini Gerektiren Sebepler Yasal Düzenleme a. Sicil Müdürlüğüne Bildirim b. Terkin ve TUGS Hakkında Özel Hüküm Zorunlu Terkin

27 XXXIV IV. a. Geminin Türk Bayrağı nı Çekme Hakkını Yitirmesi b. Geminin Tamir Kabul Etmez Hâle Gelmesi c. Geminin Kurtarılamayacak Şekilde Batması ve Gaipliği Seçimlik Terkin Mahkemece İpoteğin Düşmesine Karar Verilmesi A. Gemi İpoteğine İlişkin Hükümler B. İcra Hukuku Yapı Hâlindeki Gemiler Üzerinde İpotek I. Konu A. Gemi İpoteği Kurma Olanağı B. İpoteğin Kurulabileceği An C. 18 Gros Tonilato Sınırı Yasama Süreci Değerlendirme İspat II. İpoteğin Kurulması III. İpoteğin Kapsamı IV. Yapı Tamamlandığında İpoteğin Derecesi V. Uygulanacak Hükümler İpoteğin Türleri İsviçre-Türk Eşya Hukuku İlkelerine Göre Değerlendirme I. Giriş II. Eşya Hukuku nun Genel İlkeleri A. Kamuya Açıklık B. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık C. Belirlilik (Tahsis)

28 XXXV D. Asıl Eşyaya Bağlılık E. Şekil Zorunluluğu F. Tescil G. Sebebe Bağlılık H. İncelemeye Açık Bulunma I. Sicil Kayıtlarına Güvenin Korunması J. Kıdeme Öncelik K. Hak Düşürücü Sürenin ve Zamanaşımı Süresinin İşlememesi III. Rehin Hukuku na Özgü İlkeler A. Güvence Sağlama İşlevi B. Fer ilik İlkesi C. Sabit Rehin Derecesi Sonuç Yazarın Diğer Çalışmaları

29

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 4 -

Deniz Ticareti Hukuku - 4 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 4 -. 21-22/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri BLK - 1/18 E) Bağlama Kütüğü ( BLK ) 1. Amaç ve Yasal

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 3 -. 7-8/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri İnceleme Düzeni 7-8 Ekim: Uygulama Alanı; Bayrak; Zilyetlik;

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -. 16-17 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş (2/30) Beşinci Bölüm DENİZ TİCARETİ

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA...

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA... İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xi BİBLİYOGRAFYA... xix KISALTMALAR... xxvii Birinci Bölüm SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Başak BAŞOĞLU. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başak BAŞOĞLU İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Güncellenmiş On Üçüncü Baskı Giriş Türkiye

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM

Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi TOPLU YAPILARDA YÖNETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN ÖNSÖZÜ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 İÇİNDEKİLER Önsöz Yararlanılan Kaynaklar Kısaltmalar GİRİŞ VII XXI XXXI Mİ A Genel Olarak 1-10 B İnceleme Plânı 10-11 BİRİNCİ BÖLÜM 14-99 PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sistematik Fihrist. [1] Türk Ticaret Kanunu. Birinci Kitap Ticari İşletme. Birinci Kısım Tacir

Sistematik Fihrist. [1] Türk Ticaret Kanunu. Birinci Kitap Ticari İşletme. Birinci Kısım Tacir Sistematik Fihrist [1] Türk Ticaret Kanunu Madde Başlangıç A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler... 1 II - Ticari örf ve âdet... 2 III - Ticari işler... 3 IV - Ticari davalar, çekişmesiz yargı

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K İÇİNDEKİLER I. GENEL OLARAK 1 A. Bilirkişinin Gerekliliği 1 B. Usul Kanunlarında Bilirkişilik 2 II. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI 5 A. "Genel ve Hukuki Bilgi" (Bilirkişiye

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ Ş. DEREN GÜNDÜZ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER V KISALTMALAR XV GİRİŞ 1 I. KONUNUN TAKDİMİ 1 II. KONUNUN SEÇİMİNDEKİ AMAÇ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-METODU 2 BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ I.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı