ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI"

Transkript

1 Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Hazırlayan: Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Öğretim Yılı, Güz Dönemi

2 Tesis planlama süreci (imalat ve montaj tesisleri için) 1. İmal edilecek ürünlerin tanımlanması 2. Gerekli imalat ve/veya montaj süreçleri ile ilişkili faaliyetlerin belirlenmesi 3. Faaliyetler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 4. Faaliyetler için alan gereksinimlerinin belirlenmesi 5. Alternatif tesis planlarının oluşturulması 2

3 Tesis planlama süreci (imalat ve montaj tesisleri için) 6.Alternatif tesis planlarının değerlendirilmesi 7.Uygun olan tesis planının seçilmesi 8.Tesis planının uygulanması 9.Tesis planının adapte edilmesi ve sürdürülmesi 10.İmalatı yapılan ürünlerin güncellenmesi ve tesis amacının yeniden tanımlanması 3

4 Tesis planlama süreci (imalat ve montaj tesisleri için) 1.NE 2.NASIL 3.NE ZAMAN 4.NE MİKTARDA 5.NE KADAR ZAMANDA 6.NEREDE ÜRETİLECEK? Alternatif tesis planları türetilmeden önce ilk 5 soru cevaplandırılmalıdır. 1-5 arası ürün,süreç, çizelge tasarımı 4

5 Tesis Planlaması ve ürün, süreç, çizelge tasarımı arasındaki ilişki 5

6 ÜRÜN TASARIMI

7 Ürün tasarımının kapsamı Hangi ürünler üretilecek? Her ürünün ayrıntılı tasarımı Ürün tasarımını etkili olan faktörler Estetik, fonksiyon, malzeme, imalat, pazarlama, satınalma, endüstri mühendisliği, imalat mühendisliği, üretim mühendisliği, kalite kontrol 7

8 Ürün, müşteri beklentilerini karşılamak zorunda. Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD) Müşteri ihtiyaçlarını saptayarak bunları, ürün karakteristiklerine, süreç tasarımına ve gerekli toleranslara dönüştürmede kullanılan planlama yaklaşımı Kıyaslama (benchmarking) Rekabet Eniyi uygulamalar, eniyi organizasyonlar 8

9 Tesis planlamasında önemli girdiler: Ayrıntılı teknik şartnameler Teknik resimler Ürün prototipleri Fotoğraflar 9

10 Patlatılmış ürün resmi 10

11 Patlatılmış ürün fotoğrafı 11

12 Ürün teknik resmi 12

13 Ürün teknik resmi 13

14 SÜREÇ TASARIMI

15 Süreci tasarlayacak ya da planlayacak kişi, ürünün nasıl üretileceğinin belirlenmesinden sorumludur. Yap ya da satın al kararı Finans, endüstri mühendisliği, pazarlama, süreç mühendisliği, satın alma, bazen insan kaynaklarından gelen bilgilere göre verilen yönetim kararları Yapılacak ve satın alınacak parça ya da malzeme listeleri Ürün ağaçları 15

16 YAPMA / SATIN ALMA KARAR SÜRECİ 16

17 Malzeme Listesi 17

18 Ürün Ağacı 18

19 Ürün Ağacı 19

20 Sürecin belirlenmesi 20

21 Süreç belirleme Süreçler Donanım Tesiste imal edilecek mamuller için gereken hammaddeler Rota kartı (iş emri) 21

22 Rota kartında yer alması gerekenler 22

23 Rota Kartı 23

24 Gerekli süreçlerin sıralanması Montaj şeması Süreç şeması (anahat akış şeması) İş akış şeması Öncelik diyagramı 24

25 Montaj Şeması 25

26 İş Süreç Şeması 26

27 Öncelik Diyagramı 27

28 ÇİZELGELEME 28

29 Ne kadar üretilecek? parti büyüklüğü belirleme kararı Ne zaman üretilecek? üretim çizelgeleme Üretim ne kadar zaman devam edecek? Pazar tahmini Makine seçimi, makinelerin sayısı, vardiya sayısı, işçilerin sayısı, alan gereksinimleri, stoklama donanımı, malzeme aktarma donanımı, personel gereksinimleri, stok politikaları, birim yük tasarımı, bina büyüklüğü vs. 29

30 Pazarlama Bilgisi Bir tesisi planlamak için, üretim hacmini, eğilimleri, üretilecek ürünler için gelecekteki talep kestirimlerini içeren bilgilere ihtiyaç vardır. 30

31 31

32 32

33 Pareto kuralı İtalyan ekonomist Pareto nun gözlemi: Dünyadaki servetin %85 i, insanların %15 i tarafından kullanılmaktadır. Çalışma hayatında karşılaşılan sorunların nedenleri genellikle Pareto kuralına uygundur. Bu kurala göre, sonuçların % 80 i, bir sorunun nedenlerinin %20 sine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Pareto analizi, bir problemde en fazla önem taşıyan hususun ne olduğunu tespit etmek için kullanılır. 33

34 Pareto kuralı tesis planlamasında nasıl uygulanır? Üretim hacminin % 85 i, ürünlerin % 15 ine aittir Tesis planı, en yüksek üretim miktarına sahip parçaların % 15 i için seri üretim alanı ve ürün karmasının kalan % 85 i için atölye tipi üretim alanından oluşmalıdır. Başlangıçta bunun bilinmesi, tesis planı geliştirme aşamasını önemli derecede basitleştirebilir. 34

35 Pareto kuralı tesis planlamasında nasıl uygulanır? Hacim-çeşit bilgisi, kullanılacak yerleşim tipinin belirlenmesinde çok önemlidir. Yerleşim tipi, malzeme aktarma seçenekleri, stok politikaları, birim yükler, binanın şekli, alma/ bırakma noktalarının konumunu etkiler. Pareto kuralının geçerli olmadığı durumlar için de (hiçbir ürün, üretim akışında baskın değil) genel bir atölye tipi üretim tesisi önerilebilir. 35

36 Pareto kuralının uygulanabileceği bir örnek 36

37 37

38 Pareto kuralının uygulanamayacağı bir örnek 38

39 39

40 Süreç gereksinimleri Süreç tasarımı:ürünü üretmek için gerekli donanımların belirlenmesi Çizelge tasarımı: Üretim çizelgesini karşılamak için her donanım tipinden gereken adet 40

41 Iskarta Tahminlerine Göre Üretim Miktarının Belirlenmesi 41

42 Iskarta (reject) Iskarta, geometrik ya da kalite faktörlerine bağlı olarak imalat sürecinde ortaya çıkan malzeme israfıdır. Gerçek üretim miktarını belirlemek için gözönüne alınmak zorundadır. Geçmiş verilere ya da benzer operasyonlardan elde edilen tahminlere dayanır. 42

43 Genelde ıskarta o kadar az olur: Süreç ne kadar otomatikse Parça toleransları ne kadar bolsa Sertifikalı tedarikçilerin sayısı ne kadar fazlaysa Kaynak ne kadar kaliteli ise ve önleme teknikleri uygulanıyorsa Malzeme kalitesi ne kadar yüksekse 43

44 k: süreç no P k : k. süreçteki ıskarta oranı O k : k. süreçten beklenen ürün (çıktı) miktarı (iyi ürün) I k : k. sürecin girdi miktarı n: toplam süreç sayısı O n : n. süreçten beklenen çıktı miktarı 44

45 45

46 Örnek 2.1. (52.sh) Pazar tahmini=97000 parça Seri bağlı 3 süreç (tornalama, frezeleme, delme) Iskarta oranları P 1 =0.04, P 2 =0.01, P 3 =

47 47

48 Örnek: 48

49 Örnek: 49

50 Iskarta Payı Problemi (Reject Allowance Problem) Ortalama ıskarta oranlarını kullanmak, yüksek üretim hacmine sahip ürünler için doğrudur. Düşük üretim hacimlerinde ortalama oranlar kullanmak yanlış olabilir. ÖRNEK: Bir dökümhanede siparişe göre ürün imal edilmektedir. Parti büyüklüğü düşük olup, istenen döküm ürün için iki şans vardır: ya döküm istenildiği gibi olup kabul edilecektir, ya da istenildiği gibi olmadığından reddedilecek ve parçalanıp ıskartaya gidecektir. 50

51 Q: üretim miktarı x: istenilen özelliklere sahip olarak imal edilen mamul sayısını (sağlam ürün) gösteren rassal değişken p(x): x adet sağlam mamul üretme olasılığı C(Q,x): x adet sağlam mamule sahip, Q adet mamul imal etmenin maliyeti R(Q,x): x adet sağlam mamule sahip, Q adet mamul imalatından elde edilecek gelir P(Q,x): x adet sağlam mamule sahip, Q adet mamul imalatından elde edilecek kar (Kar=gelir-maliyet) E[P(Q)]: Q adet üretimden beklenen kar 51

52 [ ] = R(Q, x) C(Q, x) E P(Q) E P(Q) Q x=0 Q x=0 [ ] = P(Q, x) { } p(x) p(x) 52

53 Alıştırma (78. sh) Bir döküm atölyesi, 20 özel döküm siparişi almıştır. Döküm sürecinin maliyeti birim başına 700$ dır. Eğer döküm iyi çıkarsa, son şekline getirmek için üzerinde bir işlem daha yapılmakta ve bunun maliyeti de birim başına 500$ olmaktadır. Satılmayan döküm ürünler, tekrar ergitilip kullanılmakta bu ise birim başına 300$ kadar bir geri dönüşüm değeri sağlamaktadır. 53

54 Müşteri 20 adet kabul edilebilir döküm için birim başına 2000$ vermeye razıdır. Ayrıca, fazladan 1 ya da 2 dökümü de birim başına 1500$ ödeyerek alabileceğini bildirmiştir. Fakat 20 den az veya 22 den fazla ürün satın alınmayacaktır. Geçmiş dönemlerde tutulan kayıtlarda, farklı döküm miktarlarına göre elde edilen iyi ürünlerin sayıları yer almaktadır. Beklenen karı enbüyüklemek için firmanın kaç adet döküm yapması gerekir? 54

55 Geçmiş dönem kayıtları 55

56 R(Q, x) = 300Q, x < (20) (x 20) + 300(Q x), 20 x (20) (2) + 300(Q 22), x > 22 Müşteri 20 adet kabul edilebilir döküm için birim başına 2000$ vermeye razıdır. Ayrıca, fazladan 1 ya da 2 dökümü de birim başına 1500$ ödeyerek alabileceğini bildirmiştir. Fakat 20 den az veya 22 den fazla döküm satın alınmayacaktır. Satılmayan döküm ürünler, tekrar ergitilip kullanılmakta bu ise birim başına 300$ kadar bir geri dönüşüm değeri sağlamaktadır. 56

57 R(Q, x) = 300Q, x < (20) (x 20) + 300(Q x), 20 x (20) (2) + 300(Q 22), x > 22 R(Q, x) = 300Q, x < x + 300Q, 20 x Q, x > 22 57

58 C(Q, x) = 700Q, x < Q + 500x, 20 x Q + 500(22), x > 22 Döküm sürecinin maliyeti birim başına 700$ dır. Eğer döküm iyi çıkarsa, son şekline getirmek için üzerinde bir işlem daha yapılmakta ve bunun maliyeti de birim başına 500$ olmaktadır. 58

59 C(Q, x) = 700Q, x < Q + 500x, 20 x Q + 500(22), x > 22 C(Q, x) = 700Q, x < Q + 500x, 20 x Q , x > 22 59

60 P(Q,x)=R(Q,x)-C(Q,x) 300Q, x < 20 R(Q, x) = x + 300Q, 20 x Q, x > Q, x < 20 C(Q, x) = 700Q + 500x, 20 x Q , x > Q, x < 20 P(Q, x) = x 400Q, 20 x Q, x > 22 60

61 P(Q, x) = 400Q, x < x 400Q, 20 x Q, x > 22 Q [ ] = P(Q, x).p(x) x=0 E P(Q) [ ] = 400Q.p(x) + ( x 400Q).p(x) E P(Q) 19 x=0 Q x=23 22 x=20 + ( Q).p(x) [ ] = 400Q p(x = 20) p(x = 21) p(x) E P(Q) Q x=22 61

62 [ ] = 400Q p(x = 20) p(x = 21) p(x) E P(Q) Q x=22 Örn. Q=20, x=20 için p(20)=0.10 olarak arkadaki tablodan bulunur

63 Geçmiş dönem kayıtları 63

64 Sonuç Farklı Q adet döküm miktarlarına göre beklenen karlara baktığımızda, en yüksek beklenen karın Q=29 için elde edildiği görülmektedir. 29 adet döküm yapılırsa bunun 22 tanesinin müşteriye satılması, 7 adedinin parçalanıp ergitilmesi ve bu durumda en yüksek karın elde edilmesi beklenmektedir. 64

65 Donanım Oranlarının Belirlenmesi

66 F : Vardiya başına gereken makina sayısı S : 1 birim ürünü imal etmek için gereken standart zaman (dak) Q : Vardiya başına üretilecek birim sayısı E : Gerçek performans (standart zamanın bir yüzdesi olarak) H : Makina başına mevcut kullanım süresi (dak) R : Makinanın güvenilirliği (yüzde) 66

67 Örnek 2.5 (59. sh) Bir parçanın freze tezgahında işlenme süresi 2.8 dakikadır. 8 saatlik bir vardiya boyunca 200 adet parça imal edilecektir. Üretim için, 480 dakikanın %80 ninde freze tezgahı çalışacaktır. Tezgah çalıştığı sürece, parçalar standart hızın %95 ine eşit bir hızda üretilmektedir. Kaç adet freze tezgahı gerektiğini bulun. S = 2.8 dak/parça Q = 200 parça/vardiya H = 480 dak/vardiya E = 0.95 R =

68 Toplam donanım gereksinimlerinin hesaplanması 68

69 Örnek 69

70 Operatöre Makina Tahsis Etme Problemi

71 Ürün, süreç ve çizelge tasarımında verilen kararlar bütünü, ürün imalatında çalışacak işgören sayısının belirlenmesinde çok önemli rol oynar. Yararlanılabilecek bir araç : İnsan-makina (ya da çoklu faaliyet ) şemaları. (human-machine chart, multiple activity chart) Bu şemalar özellikle, bir ya da daha fazla işçi tarafından benzer olmayan makinaların kullanılması durumunda, çoklu faaliyet ilişkilerini analiz etmede kullanılabilir. Geçişli ve durağan durum koşullarında operatör ve makina faaliyetlerinin incelenmesi amacıyla da kullanılabilir. 71

72 ZAMAN OPERATÖR MAKİNE 1 Operatör - 1 Makine için 0 1 YÜKLEME YÜKLEME insan-makine şeması örneği 2 3 Operatörün parçayı makineye yüklemesi: 1 dak. Operatörün parçayı makineden sökmesi:1 dak. Makinenin otomatik işlem süresi : 6 dak. Operatörün işlenmiş parçayı muayene etmesi& paketlemesi: 0.5 dak. BOŞ BOŞALTMA 8 YÜKLEME 9 MUAYENE&PAKETLEME BOŞ OTOMATİK ÇALIŞMA BOŞALTMA YÜKLEME OTOMATİK ÇALIŞMA 15 BOŞALTMA BOŞALTMA 72

73 ZAMAN OPERATÖR MAKİNE 0 YÜKLEME YÜKLEME BOŞ BOŞALTMA 8 YÜKLEME 9 MUAYENE&PAKETLEME OTOMATİK ÇALIŞMA BOŞALTMA YÜKLEME Geçişli durum Çevrim Süresi = 8 dakika Operatör aylak süre=5.5 dakika Makine aylak süre=0 dak. Üretim oranı=1/8 =0.125 [parça/dak.] 12 BOŞ OTOMATİK ÇALIŞMA Durağan durum 15 BOŞALTMA BOŞALTMA 73

74 1 Operatör - 3 Makine örneği için insan-makine şemasının oluşturulması 74

75 ZAMAN İŞÇİ MAKİNE 1 MAKİNE 2 MAKİNE 3 0 YÜKLEME 1 YÜKLEME BOŞ 1 YÜRÜME 2 BOŞ YÜKLEME 2 YÜKLEME 2 YÜRÜME 3 3 YÜKLEME 3 OTOMATİK YÜKLEME 4 YÜRÜME 1 ÇALIŞMA 5 OTOMATİK BOŞ ÇALIŞMA 6 OTOMATİK 7 ÇALIŞMA BOŞALTMA 1 BOŞALTMA 8 YÜKLEME 1 YÜKLEME 9 M & P 1 OTOMATİK BOŞ 10 YÜRÜME 2 BOŞALTMA 2 ÇALIŞMA BOŞALTMA 11 YÜKLEME 2 YÜKLEME BOŞ 12 M & P 2 YÜRÜME BOŞALTMA 3 BOŞALTMA YÜKLEME 3 15 M & P 3 BOŞ YÜRÜME 1 16 BOŞALTMA 1 BOŞALTMA 17 YÜKLEME 1 YÜKLEME 18 M & P 1 YÜRÜME BOŞALTMA 2 BOŞALTMA YÜKLEME 2 21 M & P 2 YÜRÜME 3 22 BOŞALTMA 3 YÜKLEME OTOMATİK ÇALIŞMA OTOMATİK ÇALIŞMA BOŞ YÜKLEME OTOMATİK ÇALIŞMA BOŞ OTOMATİK BOŞALTMA ÇALIŞMA Operatör başlangıçta makine 1 in önünde Makineler arası mesafe : 0.5 dak. Operatörün makineyi yüklemesi: 1 dak. Operatörün makineyi boşaltması:1 dak. Makinenin otomatik işlem süresi : 6 dak. Operatörün işlenmiş parçayı muayene etmesi& paketlemesi: 0.5 dak. 23 YÜKLEME 3 YÜKLEME 75

76 ZAMAN İŞÇİ MAKİNE 1 MAKİNE 2 MAKİNE 3 0 YÜKLEME 1 YÜKLEME BOŞ 1 YÜRÜME 2 BOŞ YÜKLEME 2 YÜKLEME 2 YÜRÜME 3 3 YÜKLEME 3 OTOMATİK YÜKLEME 4 YÜRÜME 1 ÇALIŞMA 5 OTOMATİK BOŞ ÇALIŞMA 6 7 BOŞALTMA 1 BOŞALTMA OTOMATİK ÇALIŞMA Geçişli durum 12 dakika 8 YÜKLEME 1 YÜKLEME 9 M & P 1 OTOMATİK YÜRÜME 2 ÇALIŞMA 10 BOŞALTMA 2 BOŞ BOŞALTMA 11 YÜKLEME 2 YÜKLEME BOŞ 12 M & P 2 YÜRÜME 3 13 BOŞALTMA 3 14 YÜKLEME 3 15 M & P 3 YÜRÜME 1 16 BOŞALTMA 1 BOŞ BOŞALTMA OTOMATİK ÇALIŞMA BOŞALTMA YÜKLEME Durağan durum 9 dakika 17 YÜKLEME 1 18 M & P 1 YÜRÜME 2 19 BOŞALTMA 2 YÜKLEME BOŞ BOŞALTMA OTOMATİK ÇALIŞMA 20 YÜKLEME 2 21 M & P 2 YÜRÜME 3 22 BOŞALTMA 3 OTOMATİK ÇALIŞMA YÜKLEME OTOMATİK ÇALIŞMA BOŞ BOŞALTMA 23 YÜKLEME 3 YÜKLEME 76

77 ZAMAN İŞÇİ MAKİNE 1 MAKİNE 2 MAKİNE 3 0 YÜKLEME 1 YÜKLEME BOŞ 1 YÜRÜME 2 BOŞ YÜKLEME 2 YÜKLEME 2 YÜRÜME 3 3 YÜKLEME 3 OTOMATİK YÜKLEME 4 YÜRÜME 1 ÇALIŞMA 5 OTOMATİK BOŞ ÇALIŞMA 6 7 BOŞALTMA 1 BOŞALTMA OTOMATİK ÇALIŞMA 8 YÜKLEME 1 YÜKLEME 9 M & P 1 OTOMATİK BOŞ 10 YÜRÜME 2 BOŞALTMA 2 ÇALIŞMA BOŞALTMA 11 YÜKLEME 2 YÜKLEME BOŞ Operatör aylak süre=0 dakika Makine aylak süre=1 dak. Üretim oranı=3/9 =0.33 [parça/dak.] 12 M & P 2 YÜRÜME 3 13 BOŞALTMA 3 BOŞALTMA 14 YÜKLEME 3 15 M & P 3 YÜRÜME 1 16 BOŞALTMA 1 BOŞ BOŞALTMA OTOMATİK ÇALIŞMA YÜKLEME 17 YÜKLEME 1 18 M & P 1 YÜRÜME 2 19 BOŞALTMA 2 20 YÜKLEME 2 21 M & P 2 YÜRÜME 3 22 BOŞALTMA 3 YÜKLEME OTOMATİK ÇALIŞMA BOŞ BOŞALTMA YÜKLEME OTOMATİK ÇALIŞMA OTOMATİK ÇALIŞMA BOŞ BOŞALTMA Durağan durum 9 dakika 23 YÜKLEME 3 YÜKLEME 77

78 Bir operatöre atanacak makine sayısını belirlemekte kullanılabilecek bir model Operatör ve makinelerden oluşan, yarı-otomatik bir üretim ortamı Benzer koşullar altında, bir operatöre atanacak optimum makine sayısının belirlenmesi için kullanılabilir. VARSAYIMLAR: Makinalar aynı işi yapmakta olup, birbirinin aynı özelliklere sahiptir. Operatörün makinayı yükleme ve boşaltma süresi sabittir. Makinaların otomatik işleme süreleri sabittir. Operatörün bir makinadan diğerine ulaşma süresi, parçaları hazırlama, kontrol etme ve paketleme süresi birbirinden bağımsız ve sabittir. 78

79 Tanımlar a : Eşzamanlı faaliyet zamanı (hem makine hem operatör dolu / örneğin bir makinenin yüklenmesi ve boşaltılması) b : Operatörün bağımsız faaliyet zamanı (yürüme, muayene, paketleme) t : Makinenin bağımsız faaliyet zamanı (otomatik çalışma) n : Bir operatöre atanacak benzer makinelerin ideal sayısı m : Bir operatöre atanan benzer makinelerin sayısı Tc : Tekrarlı çevrim süresi Io :Tekrarlı bir çevrim boyunca operatörün boş zamanı Im : Tekrarlı bir çevrim boyunca makinenin boş zamanı 79

80 İdeal durumda hem operatör hem de makinenin boş kalmadığını varsayalım. Her makinede bir çevrim (a+t) dakikada tamamlanır. Operatör, bir çevrimde bir makineye (a+b) dakika harcar. Bir operatöre atanacak ideal makine sayısı: (a+t)/(a+b) olarak bulunur. 80

81 Örnek: a=2 dak. (makine yükleme+boşaltma süresi) t= 6 dak. (makinenin otomatik çalışma süresi) b=1 dak. (operatörün yürüme+muayene ve paketleme süresi) n =(2+6)/(2+1)=8/3= 2.67 makine (ideal sayı) Kesirli sayıda makine bir operatöre atanamayacağından, n tamsayı değere yuvarlanarak m=3 olarak bulunur. 81

82 Tc : Tekrarlı çevrim süresi Operatörün çalışma süresi=m.(a+b) Bir makine çevrimi=(a+t) Tekrarlı çevrim süresini, daha büyük olan belirler. Örnek: n =2.67, m=3 (a+t)=8 dak. ve m(a+b)= 3(2+1)=9 dak. ise tekrarlı çevrim süresi 9 dak. olarak alınır. 82

83 Operatörün çalışma süresi=m.(a+b) Bir makine çevrimi=(a+t) İkisi arasındaki fark boş zamanı verir. Io :Tekrarlı bir çevrim boyunca operatörün boş zamanı Im : Tekrarlı bir çevrim boyunca makinenin boş zamanı m=3 > n =2.67 Io=0 dak. Im= 9-(2+6)=1 dak. 83

84 Birim üretim maliyeti TC(m) = (c 1 + m.c 2 )(a + t) ; m n' m (c 1 + m.c 2 )(a + b); m > n' TC(m) = (c 1 + m.c 2 )Tc m C1=Adam-saat başına maliyet C2=Makine-saat başına maliyet TC(m): Operatör başına m adet makine tahsisine dayanan birim üretim maliyeti 84

85 TC(m) = (c 1 + m.c 2 )(a + t) ; m n' m (c 1 + m.c 2 )(a + b); m > n' TC(m) = (c 1 + m.c 2 )Tc m m n iken, TC(m) değerini enküçüklemek için, m mümkün olduğunca büyük olmalıdır. m > n iken TC(m) değerini enküçüklemek için, m mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Eğer n tamsayı ise, TC(m) değeri enküçüklenir. Eğer tamsayı değilse, ya (n) ya da (n+1) TC(m) değerini enküçükler. (n: n değerinin tamsayı kısmı) 85

86 TC(m) = (c 1 + m.c 2 )(a + t) ; m n' m (c 1 + m.c 2 )(a + b); m > n' θ = θ = TC(n) TC(n +1) = (c 1 + n.c 2 )(a + t) n(c 1 + (n +1).c 2 )(a + b) ; ε = c 1 c 2 ε + n ε + n +1 n' n Eğer Φ<1 ise, TC(n)<TC(n+1) ve n makine tahsis edilmelidir. Eğer Φ>1 ise, TC(n)>TC(n+1) ve (n+1) makine tahsis edilmelidir. 86

87 Örnek ε = c 1 c 2 ; θ = ε + n ε + n +1 n' n C1=15 $/saat C2= 50$/saat n =2.67 ε = = 0.30 θ = = Φ=0.930 <1 olduğundan 2 makine tahsis edilmelidir. 87

88 TESİS PLANLAMASINDA KULLANILAN YÖNETİM VE PLANLAMA ARAÇLARI 88

89 89

90 90

91 Yakınlık Diyagramı 91

92 İlişkilendirme Diyagramı 92

93 Ağaç Diyagramı 93

94 Faaliyet Ağı Diyagramı 94

95 Matris Diyagramı 95

96 Önceliklendirme Matrisi 96

97 97

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi 2 TP ye özel paketleri / modülleri kullanmak CAD/CAM ortamından

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA OUTSOURCİNG OF BASİC SUPPLY CHAİN ACTİVİTİES: A STUDY ON THE TURKİSH TEXTİLE INDUSTRY

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi 2 Yer Seçimi X Yerleşim Düzenlemesi Yerleşim Planı: Tesis

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 1-34 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Ali İhsan Akgün * Özet:

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı