DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I-"

Transkript

1 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I- Dışbükeylik / İçbükeylik Hazırlayan Doç. Dr. Nil ARAS Anadolu Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü İST38 Yöneylem Araştırması Dersi 0-0 Öğretim Yılı

2 Doğrusal olmayan programlama Gerçek hayatta karşılaşılan çoğu problem için geliştirilen karar modellerinin kısıtlarında ve amaç fonksiyonunda doğrusal ilişkileri gözlemek zordur. Karar modelinin kısıtlarından en az biri veya amaç fonksiyonunun doğrusal olmadığı durumlar için geliştirilen kavram ve teknikler Doğrusal Olmayan Programlama başlığı altında incelenmektedir.

3 Doğrusal Olmayan Karar Modelinin Genel Yapısı X : Karar değişkenleri vektörü, X(,, 3,, n ), g i () : i. Kısıtın ifadesi (i,,,m), b i : i. Kısıtın sağ taraf sabiti (i,,,m), f(x) : Amaç fonksiyonu ve en az bir g i (X) ve/veya f(x) doğrusal olmayan vektör fonksiyonları olmak üzere; f(x) fonksiyonunu eniyileyen X vektörünün bulunması. g i (X ) b i i,,..., m kısıtları altında Enyi Z f(x ) 3

4 DİKKAT! Doğrusal olmayan karar modellerinin çözümü için genel bir algoritma ve etkin bir yöntem geliştirilmemiştir. Amaç fonksiyonu ve kısıtların yapılarına göre, özel modellerin çözüm teknikleri söz konusudur. 4

5 Doğrusal Olmayan Karar Modeline Örnek Uygun Çözüm Alanı Eniyi nokta 5

6 Doğrusal Olmayan Karar Modeline Örnek Uygun Çözüm Alanı Eniyi nokta 6

7 Doğrusal Olmayan Karar Modeline Örnek 3 Maimize f() ( ) + ( ) subject to

8 Doğrusal Olmayan Karar Modeline Örnek 4 8

9 Doğrusal Olmayan Karar Modeline Örnek 5 8 Ma f(, ) s.t , 0 f(, ) f(, ) 9

10 DIŞBÜKEY KÜME Verilen bir S kümesinin farklı her iki noktasının dışbükey bileşimiyle bulunan nokta (farklı her iki noktayı birleştiren doğru parçası) S kümesinin bir öğesi ise, S ye dışbükey küme denir. i, j S, 0 λ iken, 0 λ i + (- λ) j, i j için 0 S dışbükey dışbükey içbükey 0

11 Dışbükey bir uygun çözüm alanı Maimize f() ( ) + ( ) subject to

12 Dışbükey olmayan bir uygun çözüm alanı S {(, ) : ( ) ; ( ) + 3( ) 7;, 0}

13 DIŞBÜKEY / İÇBÜKEY FONKSİYONLAR 3

14 DIŞBÜKEY FONKSİYON X(X, X,..., X n ); f(x), verilen bir S kümesinde tanımlı bir fonksiyon olsun., S,, 0 λ iken, izleyen eşitsizlik gerçekleşiyorsa f(x) dışbükey bir fonksiyondur. f [λ + (- λ) ] λf( )+ (- λ)f( ) f [λ + (- λ) ] < λf( )+ (- λ)f( ) ise, kesin dışbükey fonksiyon 4

15 f [λx + (- λ)x ] λf(x )+ (- λ)f(x ) f(x ) λf(x )+(- λ)f(x ) f(x ) f(λx +(- λ)x ) X λx +(- λ)x X 5

16 6

17 İÇBÜKEY FONKSİYON X(X, X,..., X n ) f(x), verilen bir S kümesinde tanımlı bir fonksiyon., S,, 0 λ iken, izleyen eşitsizlik gerçekleşiyorsa f(x) içbükey bir fonksiyondur. f [λ + (- λ) ] λf( )+ (- λ)f( ) f [λ + (- λ) ] > λf( )+ (- λ)f( ) ise, kesin içbükey fonksiyon 7

18 f [λx + (- λ)x ] λf(x )+ (- λ)f(x ) f(λx +(- λ)x ) f(x ) λf(x )+(- λ)f(x ) f(x ) X λx +(- λ)x X 8

19 f () 9

20 f() Ne dışbükey ne de içbükey olan fonksiyon 0

21 ÇALIŞMA KONUSU! f(x)ax+b şeklinde verilen bir doğrusal fonksiyonun hem içbükey hem de dışbükey bir fonksiyon olduğunu ispatlayınız. f(x)ax fonksiyonunun a nın pozitif değerleri için dışbükey, negatif değerleri için içbükey bir fonksiyon olduğunu ispatlayınız. İPUCU f(x )ax ; f(x )ax f [λx + (- λ)x ]a. ( λx + (- λ)x )

22 ÖZELLİKLER Doğrusal bir fonksiyon hem içbükey, hem dışbükey bir fonksiyondur. Dışbükey fonksiyonların toplamı da dışbükey bir fonksiyon, içbükey fonksiyonların toplamı da içbükey bir fonksiyondur. f(x) dışbükey iken, -f(x) içbükey bir fonksiyondur. f(x) içbükey iken, -f(x) dışbükeydir. Bir fonksiyon, belirli bir alt kümede dışbükey iken, başka bir alt kümede içbükey olabilir.

23 YEREL ENİYİLERLE BÜTÜNSEL ENİYİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 3

24 DIŞBÜKEYLİK ENİYİLİK İLİŞKİSİ Doğrusal olmayan programlamada, ele alınan fonksiyonun dışbükey veya içbükey olduğunun belirlenebilmesi son derece önemlidir. f() in tanımlı olduğu S kümesi içinde, X 0 in δ komşuluğu A olsun. Bu durumda,. Eğer f(), X 0 da yerel enküçük değerini alıyorsa, f(x), A kümesinde dışbükeydir.. Eğer f(), X 0 da yerel enbüyük değerini alıyorsa, f(x), A kümesinde içbükeydir. 4

25 f(), A kümesi içerisinde X 0 da yerel enbüyük değerini aldığından, f(x), A kümesinde içbükeydir. X 0 A 5

26 TEOREM X(,, 3,, n ) ve f(x) dışbükey bir kümede tanımlı fonksiyon olsun. Eğer f(x) dışbükey bir fonksiyon ve X 0, f(x) in yerel enküçük noktası ise, f(x), X 0 noktasında bütünsel enküçük değerini alır. Eğer f(x) içbükey bir fonksiyon ve X 0, f(x) in yerel enbüyük noktası ise, f(x), X 0 noktasında bütünsel enbüyük değerini alır. 6

27 Çok değişkenli içbükey bir fonksiyon, A noktası enbüyük nokta 7

28 Çok değişkenli dışbükey bir fonksiyon, B noktası enküçük nokta 8

29 Yerel eniyilerle bütünsel eniyiler arasındaki özellikler Bu iki özellik, dışbükey kümede tanımlı bir fonksiyonun dışbükey veya içbükey olması halinde, yerel eniyi (enküçük veya enbüyük) noktanın bütünsel eniyi nokta olduğunu belirtmektedir. Ancak, bunun tersi her zaman doğru değildir. Yani fonksiyonun bir yerel eniyi noktası varsa, bu nokta bütünsel eniyi olmayabilir, bu fonksiyon da dışbükey veya içbükey bir fonksiyon olmayabilir. 9

30 Fonksiyonun tanım aralığı içinde A, B ve C noktaları yerel enbüyük noktalar, C noktası bütünsel enbüyük nokta. Fonksiyon ne içbükey ne dışbükey. 30

31 Tanım aralığı içinde bir bütünsel enbüyük ve bir bütünsel enküçük noktaya sahip fonksiyon, fakat fonksiyon ne dışbükey ne içbükey. 3

32 Min {f() sin() : 0 5π} Birden fazla enbüyük ve enküçük noktaya sahip fonksiyon, fakat fonksiyon ne dışbükey ne içbükey. 3

33 Fonksiyon, her için, dışbükey veya içbükey değildir. Belirtilen eniyi çözümler, X S Eniyi f(x) modelinindir. Bu nedenle, bütünsel eniyi noktalar, fonksiyonun değil, modelin eniyi çözümleridir. Fonksiyonun bütünsel eniyi çözümü olduklarını belirtebilmek için, eniyi çözümlerin, X R Eniyi f(x) için geçerli olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. 33

34 TÜREVİN ANLAMI (Hatırlatma) 34

35 35

36 36

37 37 Örnek: f() +9+3 fonksiyonunun 7 noktasında türevi? 3 3 h lim h 3h h lim h 5 3] 9h) (63 ) h 4h [(49 lim h 3] 9.7 [7 3] h) 9(7 h) [(7 lim h f(7) h) f(7 lim 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

38 Tanım f(x) fonksiyonunun a daki sağdan türevi soldan türevine eşitse fonksiyonun a da türevi vardır. 38

39 f (a) varsa, f fonksiyonu a da sürekli fonksiyondur. Tersi doğru olmayabilir! a da fonksiyon sürekli olup, türevi olmayabilir. f fonksiyonu a da sürekli değilse, türevli de değildir. 39

40 Örnek: f() fonksiyonunun 0 daki türevi? (0 da türevi olmayan fakat sürekli olan fonksiyon) ; ; < > 0 0 lim h 0+ f(0 + h) h f(0) lim h h h 0 lim h 0+ (0 + h) h (0) lim h 0+ h h lim h 0 f(0 + h) h f(0) lim h h h 0 lim h 0+ (0 + h) h (0) lim h 0 h h 40

41 4 Örnek: f() -4 fonksiyonunun deki türevi? ( de türevi olmayan fakat sürekli olan fonksiyon) 4 ) lim ( ) ( ) )( ( lim 0 4) ( lim lim f() f() lim > < 4); ( 4); ( 4 4 ) ( lim - ) ( ) )( ( lim 0 4) ( lim lim f() f() lim + +

42 Örnek: İşaretli noktada türevli değil, sürekli değil. 4

43 Birinci türev (a, f(a)) f (a)0 (b, f(b)) f (b)0 a: Yerel enbüyük b: Dönüm noktası c: Yerel enküçük yf() (c, f(c)) f (c) YOK! f ()>0 a b c f ()<0 f ()<0 f ()>0 43

44 yf() fonksiyonunun birinci türevi 0 noktasında sıfıra eşitse ve; Türevin işareti, 0 ın solundan sağına giderken pozitiften negatife doğru işaret değiştiriyorsa yerel enbüyük, Türevin işareti, 0 ın solundan sağına giderken negatiften pozitife doğru işaret değiştiriyorsa yerel enküçük, Türevin işareti, 0 ın solundan sağına giderken işaret değiştirmiyorsa ne yerel enbüyük ne de yerel enküçük nokta vardır. 44

45 ÖRNEK b noktasında yerel enküçük f (b)0 f (b)>0 d noktasında yerel enbüyük f (d)0 f (d)<0 45

46 [a,b] aralığında f() azalan f ()<0 b noktasında yerel enküçük f (b)0 [b,d] aralığında f() artan f ()>0 d noktasında yerel enbüyük f (d)0 46

47 [a,c] aralığında f() dışbükey f ()>0 b noktasında yerel enküçük f ()>0 [c, ] aralığında f() içbükey f ()<0 d noktasında yerel enbüyük f ()<0 47

48 ÖRNEK f ()0 eşitliğini sağlayan 0 değerine kritik değer (yerel enbüyük veya dönüm noktası olabilir), f( 0 ) değerine de durağan değer (durgunluk değeri) denir. A, B,C ve D noktalarında birinci türev sıfır olup, fonksiyon bu noktalarda birer durgunluk değerine sahiptir. Ancak tüm durgunluk noktaları, birer uç değer anlamına gelmez. Şekil (a) ve (b) de birer durgunluk noktası olmasına rağmen, bir yerel eniyi yoktur. Buna karşın şekil (c) ve (d) deki durgunluk noktalarında sırasıyla bir enküçük ve enbüyük vardır. 48

49 49

50 50

51 ÖRNEK Üzerinde çalışılan yf() fonksiyonunun, sürekli ve türevlenebilir olduğu varsayılmaktadır.bazı durumlarda fonksiyonun birinci türevinin alınamadığı bir noktada da uçdeğer olabilir. (a) şeklinde, A ve B noktaları birer uçdeğer olmakla birlikte bu noktada fonksiyonun tanımlı türevi yoktur. (b) şeklinde ise C ve D noktalarında birer uçdeğer vardır ve bunu birinci ve ikinci türev sınamalarıyla anlayabiliriz. 5

52 (a) (b) (c) Sabit fonksiyon. Fonksiyonun üzerinde farklı değerlerine karşılık yer alan tüm y değerleri aynı olduğundan, bu değerleri eniyi değer olarak söyleyemeyiz. D noktası enküçük noktadır. Fonksiyon monotonik artan olduğundan, bir enbüyük noktaya sahip değildir. Fonksiyonun bir enbüyük noktası (E) bir de enküçük noktası (F), yani iki uç değeri vardır. 5

53 ÖRNEK 53

54 54

55 TEK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARIN DIŞBÜKEY / İÇBÜKEYLİĞİNİN BELİRLENMESİ 55

56 Teorem f(), verilen bir S dışbükey kümesinde tanımlı ve S için ikinci türevi alınabilir bir fonksiyon olsun. f() dışbükey bir fonksiyon S için f () 0 f() kesin dışbükey bir fonksiyon S için f ()>0 f() içbükey bir fonksiyon S için f () 0 f() kesin içbükey bir fonksiyon S için f ()<0 56

57 f() :tek değişkenli bir fonksiyon d f d 0 dışbükey fonksiyon d f d 0 içbükey fonksiyon 57

58 f() :tek değişkenli bir fonksiyon Hem içbükey hem dışbükey Ne içbükey ne dışbükey fonksiyon 58

59 ÖRNEK- f(), SR fonksiyonu f () f () S için f () 0 olduğundan fonksiyon dışbükey bir fonksiyondur. 59

60 ÖRNEK- f()e, SR fonksiyonu f () e f () e S için f () 0 olduğundan fonksiyon dışbükey bir fonksiyondur. 60

61 ÖRNEK-3 f (), S(0, ) fonksiyonu f '() f''() 4 3 / S için f () 0 olduğundan fonksiyon içbükey bir fonksiyondur. 6

62 ÖRNEK-4 f()a+b, SR fonksiyonu f () a f () 0 S için f () 0 olduğundan fonksiyon hem dışbükey hem içbükey bir fonksiyondur. 6

63 ÖRNEK-5 f()(-), 0 f ()3-8+4 f ()6-8 Bazı 0 için f () 0, bazı 0 için f () 0 olduğundan fonksiyon ne içbükey ne dışbükey bir fonksiyondur. 63

64 ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARIN DIŞBÜKEY / İÇBÜKEYLİĞİNİN BELİRLENMESİ 64

65 TANIM: Kısmi türev X(,,..., n ), bir S R n kümesinde tanımlı olan f(x) sürekli ve ikinci derece kısmi türevleri alınabilir bir fonksiyon olsun. f(x) fonksiyonunun i ye göre kısmi türevi izleyen şekilde tanımlanır: f() i Lim h 0 f (,,..., i + h,..., n ) h - f(,,..., i,..., n ) 65

66 66 TANIM: Hessian Matrisi X(,,..., n ), bir S R n kümesinde tanımlı olan f(x) sürekli ve ikinci derece kısmi türevleri alınabilir bir fonksiyon olsun. f(x) fonksiyonunun Hessian matrisi izleyen şekilde tanımlanır. n n j i f f H

67 67 n n j i f f H n n n n n n n n f f... f f f... f f f... f f ),...,, H( H

68 Eğer verilen bir noktada f(x) in ikinci kısmi türevleri var ve f(x) bu noktalarda sürekli ise, i ve j için; i f j j f i Hf, simetrik ve kare bir matristir. 68

69 69 ÖRNEK: f(, ) f 3 f ), H(

70 Tanım: Asal minör Bir nn boyutlu kare matrisin k. asal minörü, son (n-k) satırın ve (n-k) sütunun matristen çıkarılmasıyla elde edilen (kk) boyutlu matrisin determinantıdır. 70

71 7 ÖRNEK- 4 A A minör asal Birinci 3 4 A minör asal İkinci 6 4 A minör asal Üçüncü 3

72 ÖRNEK- f(, ) H(, ) 6 Birinci asal minör H (, ) H İkinci asal minör (, ) 4 7

73 Tanım : Bir matrisin belirliliği A, nn boyutlarında kare ve simetrik bir matris olsun. A matrisi pozitif belirlidir A nın tüm asal minörleri >0 A matrisi pozitif yarı belirlidir A nın tüm asal minörleri 0 A matrisi negatif belirlidir A nın k. mertebe asal minörü (-) k ile aynı işareti taşıyorsa (Asal minörlerin işareti (-, +, -, +,...) şeklinde ise) A matrisi negatif yarı belirlidir A nın her tek sıralı asal minörü 0 ve her çift sıralı asal minörün işareti 0 ise ( Sıfırdan farklı her asal minörün işareti (-) k ile aynı) Yukarıdakilerin dışında bir durum varsa, A matrisi belirsizdir. 73

74 Tanım: Çok değişkenli bir fonksiyonun dışbükey / içbükeyliği X(,,..., n ), bir S R n kümesinde tanımlı olan f(x) sürekli ve X S için ikinci derece kısmi türevleri alınabilir bir fonksiyon olsun. f(x) dışbükey bir fonksiyon X S için H f pozitif belirli/pozitif yarı belirli ise. f(x) içbükey bir fonksiyon X S için H f negatif belirli/negatif yarı belirli ise. 74

75 75 ÖRNEK-: f(,, 3 ) ; SR 3 4 f i 4 H f 0 H > H > H 3 > X S için H f pozitif belirli olduğundan f(x) fonksiyonu DIŞBÜKEY bir fonksiyondur.

76 76 ÖRNEK-: f(, )- - - ; SR 4 f i 4 H f 0 H < H > X S için H f negatif belirli olduğundan f(x) fonksiyonu İÇBÜKEY bir fonksiyondur. (Asal minörlerin işareti : -, +)

77 ÖRNEK-3: f(, ) + -3 ; SR f i H f H > 0 3 H 8 9 < Asal minörlerin işareti : +, - olduğundan f(x) fonksiyonu belirli değildir. (Ne içbükey ne dışbükey) 77

78 ÖRNEK-4: f(, ) + + ; SR f i + + H f H > 0 H X S için H f pozitif yarı belirli olduğundan f(x) fonksiyonu DIŞBÜKEY bir fonksiyondur. 78

79 ÖRNEK-5: 79

80 ÖRNEK-6: " $ $ H f $ $ # $ % ' ' ' ' &' 80

81 ÖRNEK-7: İkinci kısmi türevlerin hepsi sıfırdır. Hf(X) hem pozitif yarı belirli, hem de negatif yarı belirli olduğundan, f(x) fonksiyonu hem içbükey hem dışbükey bir fonksiyon yani doğrusal bir fonksiyondur. 8

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için HAHN-BANACH TEOREMİ VE SONUÇLARI G.F.Simmons 1963 tarihli Introduction to Topology and Modern Analysis adlı mükemmel kitabında soyut bir matematisel yapıyı anlamanın en iyi yollarından biri olarak o matematiksel

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek MADENCİLİK Eylül September 1984 Cilt Volume XXIII Sayı No 3 Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek Linear Programming and Two Simple Examples From Mining A.Oktay YALGIN(*) ÖET Bu yazıda

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

Problem Seti 2 Çözümler

Problem Seti 2 Çözümler Algoritmalara Giriş Ekim 7, 2005 Massachusetts Institute of Technology 6.046J/18.410J Professors Erik D. Demaine ve Charles E. Leiserson Dağıtım 12 Problem Seti 2 Çözümler Problem 2-1. Bu (yaklaşık) sıralanmış

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi 2 TP ye özel paketleri / modülleri kullanmak CAD/CAM ortamından

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Hal Değişkenleri Arasındaki Denklemler Aralarında sıfıra eşitlenebilen en az bir veya daha fazla denklem kurulabilen değişkenler birbirine bağımlıdır. Bu denklemlerden bilinen

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü ETKİN, ETKİLİ VE UYGULANABİLİR KARAR VERME: ETKİLEŞİMLİ BULANIK / OLABİLİRLİKLİ ÇOK AMAÇLI MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Kerem CİDDİ Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü kciddi@yahoo.com

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA TOPOLOJİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İsmet KARACA 2013 Contents 1 KÜMELER VE FONKSİYONLAR 4 1.1 Kümeler........................................ 4 1.1.1 Tarihçe...................................... 4 1.1.2

Detaylı

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı