Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı"

Transkript

1 TARĐH:06/01/2006 AKSUE Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz yönetim kurulunun trih 47 syılı krrıdır. Aksu Enerji ve Tic. SPK nun trih ve syılı krrı ile kyd lınn ve çıkrılmış sermyesini YTL nkit krşılığı YTL iç kynklrdn krşılnmk suretiyle YTL den YTL ye çıkrmıştır. Aksu Enerji ve Tic. sermyesini YTL (%100) bedelli YTL (%200) bedelsiz çıkrmsı nedeniyle; imizin %6,62 iştirk ornını koruyck şekilde ,6 YTL (%100) bedelli ,2 (%100) bedelsiz ile rüçhn hklrını kullnmsın, krr vermiştir. TARĐH:25/01/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret 'nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz de uygulnmkt oln toplu iş sözleşmesi trihinde son ermiş olup, üyesi bulunduğumuz Çimento Müsthsilleri Đşverenler Sendiksı ile işçi sendiksı Türkiye Çimse-Đş Sendiksı rsınd yeni dönem için toplu iş sözleşmesi görüşmelerine d bşlncktır. TARĐH:26/01/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret, Bors Bşknlığı trfındn Sermye Piyssı Kurulu'nun Seri:VIII, :39 syılı Özel Durumlrın Kmuy Açıklnmsın Đlişkin Tebliği'nin "Olğndışı Fiyt ve Miktr Hreketleri" bşlıklı 7. mddesine istinden ynı Tebliğ'in 10 ve 12. mddelerine göre istenen çıklmy cevben gönderdiği trihli yzısınd kmuy çıklnmmış özel bir durum olmdığını bildirmiştir. TARĐH: 22/02/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 22/02/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln konu hisse sen.kodu no konu hisse senedinin ünvnı Grubu Ytırımcı dısoydı/ünvnı E E E AVNĐ ALAŞEHĐRLĐ MEHMET ÖZER ZEKERĐYA POLAT 1, , Öngörül en stış süresi 12 AY 12 AY 12 AY TARĐH: 24/02/2006 Tsrruf Mevdutı Sigort Fonu'nun trih ve TMSTAKIP/02/1403/5475 syılı yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Konu: Şevket Demirel'e ilişkin yrgı krrı ile ilgili bsınd çıkn hberler hk trihinde bsınd yerln Şevket Demirel'e ilişkin hberler nedeniyle şğıdki çıklmyı ypm gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere; Göl Ytırım Holding ve Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret ile bu şirketlerin

2 TARĐH:02/03/2006 hissedr olduklrı Elm-Su Elm ve Diğer Meyveler Özü ve Sulrı Snyi ve Ticret, Puccinelli Elmtş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze Değerlendirme Snyi ve Ticret, Göltş Hzır Beton ve Ypı Elemnlrı Snyi ve Ticret, Göltş Enerji Elektrik Üretim Snyi ve Ticret ve Orm Ormn Mhsülleri Đntegre Snyi ve Ticret ile Orm Ormn Mhsulleri Đntegre Snyi ve Ticret 'nin hissedr olduğu Orkv Ormn ve Trım Snyi Hmmdde Üretim ve OZF Fidncılık Snyi ve Ticret 'nin temettü hriç ortklık hklrı ile yönetim ve denetimleri, mülg 4389 syılı Bnklr Knunu'nun 15'inci mddesinin (7) numrlı fıkrsı () bendi uyrınc, Fon Kurulu'nun trih ve 248 syılı krrı ile Fon trfındn devrlınmıştır. Sözkonusu krrın iptli tlebiyle Đstnbul Đdre Mhkemesi'nde çıln dokuz det dvd, yürütmenin durdurulmsı tlepleri Mhkemece reddedilmiştir. Đstnbul Bölge Đdre Mhkemesi ise red krrlrın yönelik itirzlrı reddetmiş bulunmktdır. Diğer trftn, Fon Kurulu'nun trih ve 413 syılı krrı ile mülg 4389 syılı Bnklr Knunu'nun 15'inci mddesinin (7) numrlı fıkrsı (b) bendi uyrınc, Şevket Demirel Holding 'nin py devir sözleşmeleri ile edindiği bnk hisselerini Üniversl Ytırım Holding 'ne devri işlemi ile Şevket Demirel'in, Şevket Demirel Holding 'ndeki pylrının tmmını kyden Murt Demirel'e devretmiş gözüktüğü hisse devir sözleşmesinin hükümsüz syılmsını, rlrınd Şevket Demirel'in de bulunduğu ltı borçludn Egebnk 'nin yönetim ve denetimini doğrudn vey dolylı olrk tekbşın ve birlikte elinde bulundurn bnk ortklrındn tlep edilen milyr TL tutrındki bnk kynğının ide vey tzmininin tlep edilmesini, ihtiyti hciz de dhil olmk üzere 6183 syılı Knun hükümlerine göre tkip ypılmsını krr ltın lmış bulunmktdır. Bu krrın iptli tlebiyle Dnışty Onüçüncü Diresinde Şevket Demirel trfındn çıln dvd yürütmenin durdurulmsı krrı verilmiştir. Neslihn Demirel, Ş.Nihn Atsgun, Yılmz Ksp ve Hsn Hüseyin Uysl trfındn çıln dvlrd ise, tesis edilen r krrlrın cevp verildikten sonr tekrr inceleme ypılıp yeniden krr verilinceye kdr, yürütmenin durdurulmsı krrlrı verilmiş bulunmktdır. Krrlr krşı ysl süresi içinde itirz edilecektir. Yürütmeyi durdurm krrlrı, trihinde yönetim ve denetimi devrlınn dokuz şirket ile ilgili 248 syılı Fon Kurulu krrını ve uygulnmsını etkiler mhiyet tşımmktdır. Sözkonusu Fon Kurulu ve yrgı krrlrı, konu ve uygulmlrı bkımındn birbirinden tmmen bğımsız olup, Fon ysl yetkileri çerçevesinde Egebnk 'nden oln lcklrını thsil çlışmlrını yürütmeye devm edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rz ederim. Slim ALKAN Bşkn Yrd. Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz SAP progrmlrını stın lmış ve bu progrmlrın imiz uygulmlrın uyrlnmsı konusund d çlışmlrı T Systems Bilişim Teknolojileri Firmsı ile nlşm imzlmış, bununl ilgili test çlışmlrı trihinde bşlmış, bu konuyl ilgili trih, 1698 yzımızl Bşknlığınız bilgi verilmiştir. Đlgili firm 1.nci fz çlışmlrını sözleşme koşullrın uygun olrk yerine getirememiştir. Bu nedenle eksik yptığı işleri tmmlmsı istenmiş, nck bun ynşmdıklrındn, konu hukuk intikl ettirilmiştir. SAP progrmının ikinci fz çlışmsı için M.B.Đ.S. Bilgisyr Otomsyon Dnışmnlık ve Eğitim Hizmetleri Snyi ve Ticret Ltd. Şti. ile nlşm ypılmıştır. SAP progrmlrıyl ilgili ikinci fz çlışmsı trihinde bşlyıp trihinde son erecektir. TARĐH: 06/03/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 06/03/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln hisse senetlerinin bilgileri konu hisse sen. kodu no konu hisse senedinin ünvnı 1 Grub u Ytırımcı dısoydı/ünvnı Öngörül en stış süresi E ABDULLAH ÜSTÜN AY

3 E ARSLAN GÜNDÜZ AY E AYHAN ÖZÜSTÜN 1, AY E AYŞE JADA AKKAN 3, AY E AYŞEN GÜLMEN AY E HASAN BOZ 5, AY E HATĐCE ALTINBĐLEK 3, AY E MEHMET BOZ 4, AY E MEHMET EMĐN 12 AY ATASAGUN 21, E MUSTAFA IŞIKLI 3, AY E MUSTAFA KEMAL AY BAŞÇĐFTĐÇĐ E MUSTAFA ŞAHĐN AY E MUSTAFA TUNÇEL AY E SUNULLAH TURAN 1, AY E SÜLEYMAN KABALAK AY E ŞÜKRAN ÖZEN AY TARĐH:10/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret ile ilgili olrk T.C.Bşbknlık Sermye Piyssı Kurulu'nun trih ve B.02.1.SPK /3655 syılı yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu:Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret hk. Tsrruf Mevdutı Sigort Fonu'nun Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret () ile ilgili trih ve TMSF.01.THD/ĐST/6558 syılı yzısı Ek'te verilmekte olup, tsrruf shiplerinin ydınltılbilmesini teminen söz konusu yzının ĐMKB Günlük Bülteni'nde yyımlnmsı hususund gereğini ric ederim. Dr. Ceml KÜÇÜKSÖZEN Ortklıklr Finnsmnı Dire Bşknı Ek: TMSF'nin trih ve TMSF.01.THD/ĐST/6558 syılı yzısı. Tsrruf Mevdutı Sigort Fonu'nun T.C.Bşbknlık Sermye Piyssı Kurulu'n muhtp trih ve TMSF.01.THD/ĐST/6558 syılı yzısı şğıy çıkrılmıştır. Đlgi: trih, B.02.1.SPK.0.13/203 syılı yzınız. Đlgi yzınızd; trihli Referns Gzetesi'nde yer ln "Demirel'in şirketleri şimdilik stılmıyor" bşlıklı hberde Dnışty 13'üncü Diresi'nin TMSF'nun Egebnk 'den doğn zrrlrın thsiline ilişkin krrın yürütmesini durdurduğunu, Dnışty'ın trihinde ldığı krr nedeniyle Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret bşt olmk üzere Şevket Demirel'in ship olduğu şirketlerin stışındn vzgeçilmek zorund klındığının ifde edildiği, Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret 'nin pylrının ĐMKB'de işlem görmesi nedeniyle tsrruf shiplerinin ydınltılmsını teminen bsınd yer ln hberde belirtilen hususlr ilişkin Kurumumuzun çıklmsı ile bu trihten sonr konu ile ilgili olrk şirket hisse senetlerinin değerini, ytırımcılrın krrlrını ve hklrını kullnmlrını etkileyebilecek gelişmelerin iln edilmek üzere Sermye Piyssı Knunu'nun 24'ncü mddesi uyrınc ĐMKB'ye iletilmesi tlep edilmiştir. Kurumunuz ve Đstnbul Menkul Kıymetler Borssı Bşknlığı'n gönderilen ve ekte fotokopileri sunuln trihli yzılrımız ile; trihinde bsınd yer ln Şevket Demirel'e ilişkin hberler nedeniyle çıklm ypılmıştır. Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret 'de hlk çık pylrın shiplerinin (Demirel Grubu ile bğlntılı kişilerin dışındki) mülkiyet hklrı ve mli hklrı devm etmekte olup, Fon ysl yetkileri çerçevesinde Egebnk 'den oln lcklrını thsil çlışmlrını yürütmeye devm edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rz ederim. Slim ALKAN Bşkn Yrdımcısı

4 TARĐH:20/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imizin üyesi olduğu, Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksı ile Çimse-Đş Sendiksı rsınd ypıln; trihleri rsınd geçerli olck, toplu iş sözleşmesi görüşmesinde nlşm sğlnmdığındn, T.Çimse Đş Sendiksı trfındn grev krrı lınmıştır. TARĐH:22/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Türkiye Çimse Đş Sendiksı ile Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksı rsınd, imiz'de dhil olmk üzere üye işyerleri için yürütülmekte oln grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmzlıkl sonuçlnmsı üzerine, muhtp işçi sendiksının trih ve 274 syılı grev krrı lmsı ve trihinde Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksın, Ankr 25.terliğinin trih ve yevmiye nolu yzılrıyl tebliğ edilmesi üzerine; 2822 syılı toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokvt Knunu'nun 27. Mddesi hükümlerine uygun olrk ve tmmen svunm mcıyl tüm üyeleri kpsmk üzere; Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksı Yönetim Kurulu'nun trih, 529 Syılı krrı ile Lokvt Krrı lınmış olup, bu krr muhtp işçi sendiksı ve görevli mkm tebliğ edilmek üzere tere tevdi edilmiştir. TARĐH:23/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret ile ilgili olrk EFG Đstnbul Menkul Değerler 'nden gelen trihli yzı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret ("") sermyesinin %4,42'sine ship oln SADECIB SAS'ın, hisseleri ile ilgili olrk ortlm 70,31 YTL fiyttn det lım işlemi sonrsınd 'in sermyesindeki hissedrlık ornı %6,14 olmuştur. TARĐH: 23/03/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 23/03/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln hisse senetlerinin bilgileri Konu His. Sn. Senedi Konu Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörül en stış süresi 1 E ADALET EDA BUDAK AY 2 E AFŞĐN KÜÇÜKOĞLU 3, AY 3 E AHMET YEŞĐLOT 3, AY 4 E ALĐ ĐHSAN PARLAR 3, AY 5 E AYŞE KARABAŞ AY 6 E AZĐZ BEHÇET AY ÇOMAKOĞLU 7 E ÇETĐN GÜNDÜZ 1, AY

5 E HATĐCE SAVCI AY E HĐKMET AVCI AY E MEDĐHA ĐNAN 3, AY E MEHMET ALĐ AY KARABULUT E MUSTAFA AKÇĐÇEK AY E NURĐYE ŞANLI 1, AY E ORHAN GÜLGÜZEL 1, AY E OSMAN NURĐ TEKĐN 3, AY E REMZĐ ÖZÜSTÜN 3, AY E REMZĐYE DENLĐ 1, AY E ŞÜKRÜ CENGĐZ AY ALALOĞLU E ĐSMAĐL ERBERBER AY E HÜSEYĐN AÇIKALIN AY E HURĐYE PARLAR AY TARĐH: 28/03/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 29/03/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH:30/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz 11 ht döner fırının kpsitesini % 122 rtırm ytırımlrı tmmlnmış tmmlnn ytırımlrı devreye lmk için fbrikmızın II nolu döner fırını trihinden itibren duruş

6 TARĐH: 30/03/2006 lıncktır. Tmmlnn ytırımlrın montj süresi 90 gün olck ve 1 Temmuz 2006 trihinde devreye lıncktır. II nolu döner fırın kpsite rtırımındn sonr günlük klinker üretimi 1800 tondn 4000 ton yükselmiş olcktır. Bu trihten sonr fbrikmızın toplm klinker üretimi günlük 6000 ton yükselecektir. 90 günlük duruş süresince 1 nolu döner fırınımız üretime devm edecektir. Piysnın ihtiyç duyduğu çimento stışlrı 1 nolu döner fırın üretimi ile stoklrımızd bulunn ton klinkerin kullnımıyl krşılncktır. konusund sıkıntı yşnmmsı için gerekli tedbirler lınmıştır. HABER örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 03/04/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 03/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Ünvnı Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörül en stış süresi 1 E HASAN SOLAK AY 2 E SEVĐM SANĐYE AY SEZGĐN 3 E ZÜHAL EMĐNE ŞENER 1, AY 4 E RÜŞTÜ ÇAKIN AY 5 E MELEK AYŞE 1, AY KARATON 6 E METĐN DELGEN AY 7 E CEMĐL BENZĐT AY 8 E MUSTAFA SUALP AY 9 E BEHCET AŞIK AY 10 E ĐBRAHĐM KARPUZCU 1, AY 11 E ĐBRAHĐM ÖKE AY 12 E ADNAN DADACAN AY 13 E HATĐCE MÜZEYYEN AY ERDANE 14 E MEHMET ARIÇ AY 15 E OSMAN HALDUN AY ĐÇHAN 16 E EYÜP NURETTĐN 1, AY

7 PARLAR E MEHMET MUZAFFER AY YÜZBAŞIOĞLU E ERKAN ATREK AY E HASAN BOZ AY E HASAN ÇELĐMLĐ AY E NEVĐN BÜYÜKÇULCU 1, AY E ADNAN KOÇ AY TARĐH: 04/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH:05/04/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır trihli Hürriyet Gzetesinde, imizle ilgili, gerçeklerin çrptırılrk ypıln yln hberlerin içeriği, tmmen mkstlıdır. Bu tür hberlerden kimlerin yrr sğldığı ortddır. Borsy çık bir kurumu bu şekilde krlmy yönelik, yln hberlerle gündem yrtılmsındn kimlerin yrr sğldığı herkes trfındn bilinmektedir. Üzücü oln bu tür hberleri ypn gzetecilerin objektif gzetecilik nlyışındn uzk olmlrıdır. Belirtilen trihte Antly'd gerçekleştirilen toplntı Göltş Çimento byilerine yönelik yurt dışı seyht kmpnylrının detyın yönelik görüş lışverişlerinin ypılmsıyl ilgilidir. Hberde Göltş Çimentonun TMSF döneminde zrr ettiği şeklinde çıklnn rkmlr Kmuoyun ynlış lnse edilmiştir. Göltş Çimento trihinin en verimli sonuçlrını 2005 yılınd lmıştır. Bu sonuçlrı tüm ortklrımız Nisn yının ikinci yrısınd öğreneceklerdir. Bu sonuçlrd şüphesiz TMSF yönetiminin büyük ktkılrı olmuştur. TARĐH: 05/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH:06/04/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır.

8 TARĐH: 06/04/ /03/2006 trihinde imizin Antly Đrtibt bürosund Hzır Beton temsilcileri ile ypıln toplntının mcı: Göltş Çimento byilerine yönelik yurt dışı seyht kmpnylrının detyın yönelik görüş lışverişi ile bğlı ortklığımız oln Antly, Alny ve Mnvgt Hzır beton tesislerinin üçüncü kişilere kirlnmsı hususund ihleye çıkmdn önce ypıln ön hzırlık çlışmlrındn ibrettir. Rekbet Kurulu trfındn Kurul'c lınmış cezi bir krr şirketimize tebliğ edilmemiştir. Bun bğlı olrk böyle bir krrın vrlığı hkkınd bilgi shibi bulunmmktyız. Konu hkkınd vr oln ve çılck soruşturmlrl ilgili Kurul vey mhkeme trfındn verilecek krrlr özel durum tebliği gereğince ĐMKB ve SPK'y bildirilecektir. örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 06/04/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 06/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Grubu Ytırımcının Adı- Soydı Ünvnı Öngörül en stış süresi E ÖZDEMĐR ÜNALAN 12 AY 4, E OSMAN TULUK 12 AY 1, E ÖZCAN ÜNALAN 12 AY 4, E MEHMET ALĐ AY SÖZKESEN E EROL ÇAYLAK AY E NEDĐM DUMAN AY E AHMET DURSUN AY E NURĐYE ÖNDER AY E HALĐME BOZKIR 12 AY 1, E EMEL TÜFEKÇĐOĞLU AY TARĐH: 07/04/2006

9 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 10/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 11/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 12/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 13/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 13/04/2006

10 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 13/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Ünvnı 1 ÇĐMENTO 2 ÇĐMENTO 3 ÇĐMENTO 4 ÇĐMENTO 5 ÇĐMENTO 6 ÇĐMENTO 7 ÇĐMENTO 8 ÇĐMENTO 9 ÇĐMENTO Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörüle n stış süresi E AHMET DURSUN AY E AHMET TURHAN AY DENGĐZ E FATMA ÇAKAR AY E FATMA SEVĐL ÇAYLAK AY E MEHMET ÖZER AY E NURAN GERÇEKOĞLU 2, AY E RUHĐ ŞĐRĐN 1, AY E SEVĐM SANĐYE AY SEZGĐN E ZEHRA TARAK AY TARĐH: 14/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 17/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:18/04/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Rekbet Kurumu trfındn Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. ve imiz'in %99,7 hissedrı olduğu Göltş Hzır Beton ve Ypı Elemnlrı Sn. ve Tic. ile ilgili 4054 Syılı Rekbetin Korunmsı Hkkınd Knun'un ihll edilip edilmediğine ilişkin olrk çıln soruşturm Heyetinin görüş

11 TARĐH:18/04/2006 ve tespitlerini içeren, Nihi Kurul'u bğlyıcı olmyn 24/03/2006 trih ve SR/06-6 Syılı Soruşturm Rporu ve ekleri imiz'e tebliğ edilmiştir. Tebligt ile yukrıd numrsı belirtilen Knun'un 45/2 syılı mddesi gereğince 2003, 2004 ve 2005 yıllrın it onylı Mli Tblolrımız ve Rpor'un içeriğine dir yzılı svunmmızın 30 gün içinde verilmesi tlep edilmiş olup, bu doğrultud imiz görüşlerinin Kurul' bildirilebilmesi için gerekli çlışmlrımız sürdürülmektedir. örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:19/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 20/04/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 20/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Grub u Ytırımcının Adı- Soydı Ünvnı Öngörüle n stış süresi E ALĐ NACĐ SERT 6, AY E BĐRSEN SĐPAHĐ AY E FATMA ÇAKAR AY E MAHMUT ERDOĞAN 1, AY E MUHARREM AY ŞĐRĐN E SADIK BOZ 4, AY E SÜLEYMAN AY SAYMALI E TEVFĐK ULAŞ AY TARĐH: 24/04/2006

12 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 24/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Ünvnı 1 ÇĐMENTO Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörüle n stış süresi E ADEM TEKĐN 3, AY TARĐH:25/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 26/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 27/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 28/04/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır ile dönemini kpsyn ve imizin de üyesi bulunduğu Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksı ile Türkiye Çimde Đş Sendiksı rsınd devm eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nlşmyl sonuçlnmıştır. Grev ve Lokvt krrlrı trihinde uygulnmk üzere krşılıklı olrk yürürlükten kldırılmıştır. Đmzlnn toplu iş sözleşmesi gereğince toplu sözleşme düzenine bğlı olrk çlışnlrımızın trihindeki ylık brüt çıplk st ücretlerine, trihinden geçerli olmk üzere bir seferde yıllık %12 rtış, trihinde geçerli olmk üzere de TÜFE genel endeksi çerçevesinde

13 TARĐH: 01/05/2006 bir önceki yılın ynı yın göre gerçekleşen değişim ornı kdr rtış ypılcktır. Ayrıc sosyl yrdımlrd d %16 ve %80 ornınd değişen rtış sğlnmıştır. örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 08/05/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 08/05/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu in Ünvnı Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı 1 ÇĐMENTO 2 ÇĐMENTO 3 ÇĐMENTO 4 ÇĐMENTO E ERKAN ATREK AY E GÜLSÜM TOLA 2, AY E OSMAN GÜLBOY AY E SEYFĐ KAYIHAN MĐRASOĞLU AY TARĐH:12/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Rekbet Kurumu Bşknlığı nc imiz hkkınd yürütülmekte oln soruşturm kpsmınd Rekbet Kurumu nun trih ve SR06-6 syılı soruşturm rporu fbrikmız gönderilerek 30 gün içinde yzılı svunmmız istenmiştir trih 09 syılı yzımızl Rekbet Kurulundn 30 gün ek süre istenmiş, ek süre tlebimiz Kurulun trih ve 06-29/371-M syılı toplntısınd görüşülmüş ve sözkonusu tlebimiz uygun görülerek 4054 syılı Rekbetin Korunmsı Hkkınd Knun un 45.nci mddesinin 2 fıkrsı uyrınc yzılı svunm süresinin bitiminden itibren 30 gün uztılmsın krr verilmiştir. TARĐH: 16/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler

14 TARĐH: 17/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 18/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 22/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 22/05/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 22/05/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Ünvnı Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörüle n stış süresi 6 E MEHMET TARHAN 1, AY ÇĐMENTO 1 E DOĞAN ÇELĐK AY ÇĐMENTO 2 E BAHAEDDĐN TAŞDELEN AY ÇĐMENTO 3 E HAYRĐYE HAYRUNĐSA AY ÇĐMENTO SARAÇOĞLU 4 E KAZIM UYAR 1, AY

15 TARĐH: 23/05/2006 ÇĐMENTO örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 24/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:25/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Bşknlığınız trih 1496 syılı yzımız ekinde gönderdiğimiz trihli bilnço, gelir tblosu ve dipnotlrınd sehven bğımsız denetimden geçmiş ibresi yzılmıştır dönemini ihtiv eden mli tblolrımız bğımsız denetimden geçmemiştir. TARĐH: 25/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:26/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır trihli bzı ulusl gzetelerde şirketimizin %200 temettü dğıtcğın ilişkin hberler yyınlnmıştır. imiz Genel Koordintörü Asln Ymn Bsın toplntısınd rtn kr orntılı olrk Genel Kurul götürülmek üzere, Yönetim Kurulu n, idre olrk %200 kr dğıtımı teklifi ypmyı düşünüyoruz şeklindeki bir çıklm bsın yyın orgnlrınc %200 kr dğıtılckmış şeklinde ynsıtılmıştır. imizin 2005 yılı dğıtılck kr ındn ne kdr temettü dğıtcğın ilişkin Yönetim Kurulumuz teklif edeceği ornı belirlemek üzere çlışmlr ypmktdır. Orn henüz netlik kznmmıştır. Yönetim Kurulumuzun hissedrlr dğıtılmk üzere Genel Kurul teklif edeceği

16 TARĐH:26/05/2006 temettü ornı netlik kzndığınd Bors y çıklm ypılcktır. Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Bşknlığınız trih 1496 syılı yzımız ekinde gönderdiğimiz trihli bilonço, gelir toblosu ve dipnotlrınd sehven bğımsız denetimden geçmiş ibresi yzılmıştır dönemini ihtiv eden mli tblolrımız bğımsız denetimden geçmemiştir. Söz konusu mli tblolr internet sitemizde güncellenmiştir. TARĐH: 26/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:29/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin olğn gündem mddelerinin ynısır - Đbr edilmeyen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinden şirketin uğrmış olduğu zrrlrd sorumluluğu tespit edilenler hkkınd kişisel mli sorumluluk dvsı çılmsı, - Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 4389 syılı Bnklr yssının 15/7- mddesi uyrınc fon kurulu nun trih ve 248 syılı krrı ile tnmış olmlrındn dolyı, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili bir işlem ypılmmsı konulrının d görüşüleceği Olğn Genel Kurul Toplntısı nın Slı günü st 13:00 d Isprt-Afyon Kryolu, 15. Km, Isprt dresindeki Fbrik Toplntı slonund ypılcğı bildirilmiştir. Genel kurul toplntı gündemi ekte yyınlnmktdır. TARĐH:29/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. imiz Yönetim Kurulu nun trih ve 84 syılı krrıdır. in 2005 yılı fliyetleri sonucu oluşn ve Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:XI, :21 syılı tebliğler çerçevesinde düzenlenen konsolide mli tblolrd yer ln krındn, Toplm YTL (brüt %200.00) yni beher 1 YTL tutrındki nominl değerli hisse senedi bşın 2,00 YTL, net olrk 1 YTL tutrındki beher hisse senedi bşın 1,80 YTL (Yni net %180) nkit kr pyının trihinden itibren dğıtılmsının, in 30/05/2006 trihinde ypılck oln Olğn Genel Kurulun teklif edilmesine oybirliği ile krr verilmiştir. TARĐH:29/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri

17 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:30/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihinde ypıln Olğn Genel Kurul Toplntısınd; - Yönetim Kurulu nun trih ve 84 syılı krrı ile Genel Kurul un tsvibine sunuln in konsolide mli tblolrınd yer ln krındn, şirket n sözleşmesinin 28. Mddesi ve Sermye Piyssı Knunun temettü dğıtımı ile ilgili mddeleri gereğince, Toplm brüt YTL (brüt %200) yni beher 1 YTL tutrındki nominl değerli hisse senedi bşın 2 YTL, Net olrk 1 YTL tutrındki beher hisse senedi bşın 1,80 YTL (yni net %180) nkit kr pyının trihinde dğıtımın bşlnmsı hususu Genel Kurulun oyun sunulduğu, nkit kr pyının trihinden itibren belirtilen şekilde dğıtılmsın krr verildiği, trihleri rsınd görev ypn Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin yrı yrı ibrlrının ony sunulmsı ve ibr edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri hkkınd şirketin uğrmış olduğu zrrlrdn sorumluluğu tespit edilenler hkkınd kişisel mli sorumluluk dvsı çılmsı hususunun görüşülmesinde, Denetçiler trfındn hzırlnn ve Genel Kurul okunn trihi Denetim Rporu doğrultusun d Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin yrı yrı ibr edilip edilmemesi genel kurulun oyun sunulduğu, trihleri rsınd görev ypn Yönetim Kurulu Üyeleri Şevket Demirel, Ş. Nihn Atsgun, Turgut Kutlu, Muzffer Çylk, Sut Erişbl, A. Đhsn Blım ve Denetim Kurulu üyeleri E. Ky Dilmen, Ömer Çivril in ibrlrı oy sunuldu ve ibr edilmediği, trihli Denetim Rporun istinden ibr edilmeyen ve Denetçi rporund dı geçen ve şğıd tblo hlinde belirtilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hkkınd kişisel mli sorumluluk dvsı çılmsın ve bu konud şirket Denetim Kurulun yetki verilmesine krr verildiği, ADI SOYADI GÖREVĐ TUTAR ŞEVKET DEMĐREL YÖNETĐM KURULU BŞK ,59 Ş. NĐHAN ATASAGUN YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 TURGUT KUTLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 ORHAN KUTLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,79 MUZAFFER ÇAYLAK YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 SUAT ERĐŞBAL YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 A. ĐHSAN BALIM YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 E. KAYA DĐLMEN DENETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 ÖMER ÇĐVRĐL DENETĐM KURULU ÜYESĐ , trihleri rsınd görev ypn şğıd tblo hlinde isimleri belirtilen Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin trihli Denetçi Rporun istinden ibr edilmeleri genel kurulun oyun sunulduğu, ypıln oylmd ibr edildiği, ADI SOYADI GÖREVĐ BAŞLANGIÇ BĐTĐŞ HĐDAYET NALÇACI YÖNETĐM KURULU BŞK. 26/06/ /12/2005 CANAN KAYMAKCAN YÖNETĐM KURULU BŞK. V. 26/06/ /12/2005 SONER NABĐL KILIÇ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 TURAN KORKMAZ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 KÜRŞAT CEZMĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 ÖZCAN HĐKMET DĐZDAROĞLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 ALĐ UYSAL DENETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 HĐCABĐ ERSOY DENETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/ trihleri rsınd, trihleri rsınd, trihleri rsınd, trihleri rsınd, görev ypn ve şğıd tblo hlinde belirtilen Yönetim ve Denetim kurulu Üyelerinin ibrlrının kldırılmsı müzkere edilerek oy sunulduğu, ibrlrının kldırılmsın krr verildiği, DÖNEMĐ ADI SOYADI GÖREVĐ BAŞLANGIÇ BĐTĐŞ ŞEVKET DEMĐREL YÖNETĐM KURULU BŞK. 01/01/ /12/2001 Ş. NĐHAN ATASAGUN YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2001

18 ORHAN KUTLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2001 MUZAFFER ÇAYLAK YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2001 SUAT ERĐŞBAL YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2001 A. ĐHSAN BALIM YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2001 E. KAYA DĐLMEN DENETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2001 ÖMER ÇĐVRĐL DENETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/ DÖNEMĐ ADI SOYADI GÖREVĐ BAŞLANGIÇ BĐTĐŞ ŞEVKET DEMĐREL YÖNETĐM KURULU BŞK. 01/01/ /12/2002 Ş. NĐHAN ATASAGUN YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2002 ORHAN KUTLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2002 MUZAFFER ÇAYLAK YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2002 SUAT ERĐŞBAL YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2002 A. ĐHSAN BALIM YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2002 E. KAYA DĐLMEN DENETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2002 ÖMER ÇĐVRĐL DENETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/ DÖNEMĐ ADI SOYADI GÖREVĐ BAŞLANGIÇ BĐTĐŞ ŞEVKET DEMĐREL YÖNETĐM KURULU BŞK. 01/01/ /12/2003 Ş. NĐHAN ATASAGUN YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2003 ORHAN KUTLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2003 MUZAFFER ÇAYLAK YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2003 SUAT ERĐŞBAL YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2003 A. ĐHSAN BALIM YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2003 E. KAYA DĐLMEN DENETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2003 ÖMER ÇĐVRĐL DENETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/ DÖNEMĐ ADI SOYADI GÖREVĐ BAŞLANGIÇ BĐTĐŞ ŞEVKET DEMĐREL YÖNETĐM KURULU BŞK. 01/01/ /12/2004 Ş. NĐHAN ATASAGUN YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2004 ORHAN KUTLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /01/2004 TURGUT KUTLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 25/03/ /12/2004 MUZAFFER ÇAYLAK YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2004 SUAT ERĐŞBAL YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2004 A. ĐHSAN BALIM YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2004 E. KAYA DĐLMEN DENETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2004 ÖMER ÇĐVRĐL DENETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2004 * Orhn Kutlu trihinde veft etmiştir. - Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin mülg 4389 syılı Bnklr Yssının 15/7- mddesi uyrınc Tsrruf mevdutı Fon Yönetim Kurulunun trih ve 248 syılı krrıyl tnmış olmlrındn dolyı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri seçimi hkkınd bir işlem ypılmmsı yönünde müzkere ypıldığı ve kbul edildiği, yılınd ypıln bğışlrın görüşülmesinde; trihli Denetim Rporun istinden 2005 yılınd ypıln toplm ,27 YTL tutrındki bğış ve yrdımlrdn döneminde eski yöneticiler trfındn, şirket n sözleşmesine ykırı olrk Yönetim Kurulu krrı lınmdn ypıln ,35 YTL tutrındki kısmı müzkereye çıldığı, şirket n sözleşmesine ykırı olrk Yönetim Kurulu krrı lınmdn ypıln ,35 YTL tutrındki kısmın onylnıp onylnmmsı hususunun oy sunulduğu, Yönetim Kurulu Krrı lınmdn ypıln ,35 YTL tutrındki bğış oybirliği ile kbul edilmediği ve yine şirket n sözleşmesi ile TTK hükümleri doğrultusund, dönemi ile yine döneminde ypıln

19 TARĐH: 30/05/2006 bğışlr toplmı oln ,92 YTL lik kısmın onylnıp onylnmmsı hususu oy sunulduğu, işbu dönemlerde ypıln ,92 YTL lik bğış oybirliği ile kbul edilerek onylndığı bildirilmiştir. Genel kurul toplntı tutnğı ekte yyınlnmktdır. Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. imiz in trih ve 88 nolu Yönetim Kurulu Krrıdır. Ypıln görüşmeler sonund imiz in 2005 yılı fliyetlerinden dolyı trihinde ypıln Olğn Genel Kurul Toplntısı nd ortklr dğıtcğı YTL tutrındki kr pyındn beher 1 YTL tutrındki nominl değerli hisse senedi bşın 2,00 YTL brüt (%200,00 ornınd), 1,80 YTL net (%180,00 ornınd) nkit kr pyı ödemelerinin trihleri rsınd Denizbnk nin Đstnbul d Zincirlikuyu, Ankr d Ankr, Đzmir de Đzmir, Antly d Antly, Uşk d Uşk, Isprt d Isprt şubelerinden ypılmsın, bu trihten sonr kr pyı ödemelerinin merkezi nde devm edilmesine, konu hkkınd Ortklr ın bilgilendirilmesine oy birliği ile krr verildi. TARĐH: 30/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 31/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 01/06/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 01/06/2006

20 nin trihinde bşlyn brüt % 200, net % 180 ornınd temettü dğıtım işleminde Bors d işlem görmeyen kydileşmiş pylr ın temettü lcklrı trihinde ilgili üyelerin Tksbnk nezdindeki serbest hesplrın ktrılmıştır. TARĐH: 02/06/2006 nin trihinde bşlyn brüt % 200, net % 180 ornındki temettü dğıtım işleminde Bors d işlem gören kydileşmiş pylr ın temettü lcklrı trihinde ilgili üyelerin Tksbnk nezdindeki serbest hesplrın ktrılmıştır. TARĐH: 05/06/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 06/06/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 07/06/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Đlgi: trih/1566 syılı yzımız. Đlgide kyıtlı yzımızl gündemi belirtilen Göltş Genel Kurul'u trihinde şirket merkezinde gündemde belirtilen konulr görüşülmek suretiyle icr edilmiş Genel Kurul'd küçük hissedrlrın hklrınd değişikliğe yol çck herhngi bir krr lınmmış ve Genel Kurul toplntı tutnğımız trih ve 1585 syılı yzımız ekinde ĐMKB Kotsyon Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. TARĐH: 07/06/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplntı Trihi : 5/09/204 Toplntı Syısı : 40 Krr No : 0 Toplntı Sti: 5.30 EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI Fkülte Yönetim Kurulu, Dekn Prof.Dr. Mehmet KUTLU bşknlığınd toplnrk gündemindeki mddeleri

Detaylı

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri Sevk/İhrct ülkesi nüshsı (Ek-1) A SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 1 B E Y A N 2 Gönderici/İhrctçı 1 3 Formlr 4 Yükl. listeleri 5 Klem syısı 6 Kp dedi 7 Referns numrsı 8 Alıcı 9 Mli

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

TARİH :06/02/1998 TARİH :19/02/1998

TARİH :06/02/1998 TARİH :19/02/1998 TARİH :06/02/1998 Gentş Genel Metl Snyi ve Ticret 'nin kyıtlı sermye tvnının 600 milyr TL'den 3 trilyon TL'ye yükseltilmesi için Sermye Piyssı Kurulu'nc izin verildiği Sermye Piyssı Kurulu Hftlık Bülteni

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ An Dosy DOSYA DİZİM PLANI 010 Mevzut İşleri 020 Olurlr, Onylr 030 Anlşm, Sözleşme ve Protokoller 040 Fliyet Rporlrı 041 Brifingler ve Bilgi Notlrı 042 İsttistiki bilgiler 043 Çlışm plnı ve progrmlrı 050

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

onom de % 50.8'lik işgücüne katılım oranının % 27 ARALIK 2015 Pazar KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.net

onom de % 50.8'lik işgücüne katılım oranının % 27 ARALIK 2015 Pazar KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.net UÇAK KRİZİ TÜRKİYE'YE YARADI! U çk krizi Türkiye'ye yrdı!ankr ile Moskov rsınd yşnn uçk krizine rğmen, Rus buğdy ihrctçılrı Türkiye pzrını kybetmemek için fiyt indirimine gitti.jeruslem Post un hberine

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 15.05.2009 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 15.05.2009 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 15.05.2009 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2008

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54 TARİH: 04/01/2005 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, :26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada iþlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada iþlem görmeyen hisse

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNM : 22 YASAMA YILI : T. B. M. M. TUTANAK DRGİSİ CİLT : 66 25 inci Birleşim 2 Arlık 2004 Perşembe İÇİNDKİLR Syf I. - GÇN TUTANAK ÖZTİ 4 II. - GLN KAĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GNL KURULA SUNUŞLARI 7,2

Detaylı

Soyadı Ünvanı SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BAHATTİN PAÇACI 0,665 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ERSİN GÜR 624,679 T.A.Ş. E ALİ AYDIN 832,888

Soyadı Ünvanı SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BAHATTİN PAÇACI 0,665 ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ERSİN GÜR 624,679 T.A.Ş. E ALİ AYDIN 832,888 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS [] 10.06.2011 17:27:27 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SAN. VE TĐC.A.Ş. / GOLTS [] 10.06.2011 17:27:27 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 10.06.2011 17:27:27 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) : Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/ĐSTANBUL Telefon ve Faks No. : TELEFON: 0.212.3270080

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003 TARİH:23/01/2003 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.01.2003 tarihli yazısı aşağıya Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TÜKİ CUMHUİTİ İSUN ÜNİVSİTSİ ÖL UULAMALI BİLİML ÜKSKOKULU KAMU HİZMT NVANTİ TABLOSU S ı r N K r m K d S t n d r t D s y P l n Adı Tnımı Dyndığı Mevztın Adı ve Mdde Ns Hizmetten rrlnnlr Hizmeti Snmkl örevli/etkili

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük 2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Me 18 ve 39 Altın Ypıln Tüzük Mimrlr Osı Yönetim Kurulu trfınn hzırlnıp, Yetki Kurulu ve KKTC Bknlr Kurulun onylnn şğıki tüzüğü yyınlr. Kıs İsim 1 Bu tüzük,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Hisse Kodu. Nominal Tutar (TL)* Tsp. Soyadı Ünvanı BUMYO 1 BUMERANG YATIRIM E EROL GÖZ 0,888 ITTFH 2 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ABBAS ELMAS 45,900

Hisse Kodu. Nominal Tutar (TL)* Tsp. Soyadı Ünvanı BUMYO 1 BUMERANG YATIRIM E EROL GÖZ 0,888 ITTFH 2 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ABBAS ELMAS 45,900 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

SEFERİHİSAR'DA ŞİMDİ Turizm eğitimine Büyükşehir desteği

SEFERİHİSAR'DA ŞİMDİ Turizm eğitimine Büyükşehir desteği SAYFA 1 İŞTE KARŞIYAKA-GÖZTEPE MAÇI BİLANÇOSU Erdl Acr, derbi zrrının ödenmesi için önce prti teşkiltının sonr d bknlığın kpısını çldı Düny nın syılı derbileri rsınd yer ln Krşıyk Göztepe derbisinde çıkn

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

: Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/ĐSTANBUL

: Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/ĐSTANBUL 13.12.2010 09:26:08 Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da Đmkansız Hale Gelmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya Đlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA. yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan:

Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA. yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan: T.C. D Ş T Y LTC DİRE Ess o : 2008/3365 Krr o : 20/6 Dvcı : Türk Mühendis ve Mimr Odlrı Birliği Veki li Selnik Cd. o:9/ Kızıly/KR yerde) DvcıYnındDvy Ktıln: : v.urten Çğlr Ykış (ynı Mus Kiper Çınrlı Mh.

Detaylı

TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4)

TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4) TEBLİĞ Gümrük Müsteşrlığındn : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4) Amç MADDE 1- (1) Bu Teliğin mcı, eşyyıkendisi nihi kullnım ti tutmyck ithltçılrın nihi kullnım uygulmsındn yrrlnmsın ve nihi

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. İÇSEL İLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM ÇIKLM FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların dı dresi : Turkcell İletişim Hizmetleri.Ş. : Turkcell Plaza, Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alterntif Enerji Teknolojileri Mühendislik Dnışmnlık Eğitim Hizmetleri Sn. Ti. Ltd. Şti. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gzete Trihi / Syısı 04.06.2010

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

rekabet edebilir hale gelen Zülfikarlar Holding, Itelligence danışmanlığında

rekabet edebilir hale gelen Zülfikarlar Holding, Itelligence danışmanlığında ZÜLFİKARLAR HOLDİNG ENERJİ SEKTÖRÜNÜN Y Ü Z Y Ü Z E İLK S/4HANA PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ! RÖPORTAJ E nerji, kimy ve finns sektöründeki pzr pyıyl Türkiye nin ve dünynın syılı firmlrıyl rekbet edebilir hle

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTĠFĠKASI TALEP EDENĠN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürüü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli iģlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

onom Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz Anlaşmasıyla (STA) Türk firmaları, arasında Singapur da yer alıyor. sağlayabilir değerlendirmesinde bu-

onom Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz Anlaşmasıyla (STA) Türk firmaları, arasında Singapur da yer alıyor. sağlayabilir değerlendirmesinde bu- Hisrcıklıoğlu, girişimcilerle buluştu Tüm dünyd 150 yi şkın ülke ile ynı nd kutlnn Globl Girişimcilik Hftsı nın en önemli etkinliklerinden biri oln g3 Forum un beşincisi, İstnbul Sud d gerçekleştirildi.

Detaylı

KALFALIK SINAVI SONUÇLARI

KALFALIK SINAVI SONUÇLARI Sayfa: / 6 TC KİMLİK NO : 6006**** ADI SOYADI : ADEM MAN DİKİŞ KOLAN YAY BAĞLAMA ŞİLTE DÖŞEME APLET DÖŞEME BURLELI DÖŞEME SÜNERLİ DÖŞEME PİKELİ DÖŞEME SUFLELİ DÖŞEME ÖZEL DÖŞEME YATAK YAPIMI MESLEKİ UYULAMA

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

G Ö L T A Ş GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMĐ SERĐ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ

G Ö L T A Ş GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMĐ SERĐ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ G Ö L T A Ş GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMĐ SERĐ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 1 1- Yönetim ve Denetim Kurulu

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Hoş geldiniz! Mercury ürününüzün mksimum performns ve ekonomi ile en üst seviyede çlışmsı için uygun bkım ve ilgi çok önemlidir. Ekteki Ml Shibi Kyıt Krtı, problemsiz ile eğlencenizin nhtrıdır. Tm grnti

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda aynen; Kurulumuzun 12/10/2014 tarihli, 2014/4087 sayılı kararı ile, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Mart/March 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu 1-Raporun Dönemi: 01.01.2008-30.06.2008 2-Ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3-Faaliyet Dönemindeki

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Norm Kadro. TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 7 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GENEL KURUL İLGİLENDİRME DÖKÜMNI ) Gel Kurul Gündemi SİNPŞ GYRİMENKUL YTIRIM ORTKLIĞI.Ş. OLĞN GENEL KURUL GÜNDEMİ 12 ziran 214 Perşembe 14: 1. çılış, aşkanlık Divanı nın oluşturulsı ve toplantı tutanaklarının

Detaylı