Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı"

Transkript

1 TARĐH:06/01/2006 AKSUE Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz yönetim kurulunun trih 47 syılı krrıdır. Aksu Enerji ve Tic. SPK nun trih ve syılı krrı ile kyd lınn ve çıkrılmış sermyesini YTL nkit krşılığı YTL iç kynklrdn krşılnmk suretiyle YTL den YTL ye çıkrmıştır. Aksu Enerji ve Tic. sermyesini YTL (%100) bedelli YTL (%200) bedelsiz çıkrmsı nedeniyle; imizin %6,62 iştirk ornını koruyck şekilde ,6 YTL (%100) bedelli ,2 (%100) bedelsiz ile rüçhn hklrını kullnmsın, krr vermiştir. TARĐH:25/01/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret 'nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz de uygulnmkt oln toplu iş sözleşmesi trihinde son ermiş olup, üyesi bulunduğumuz Çimento Müsthsilleri Đşverenler Sendiksı ile işçi sendiksı Türkiye Çimse-Đş Sendiksı rsınd yeni dönem için toplu iş sözleşmesi görüşmelerine d bşlncktır. TARĐH:26/01/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret, Bors Bşknlığı trfındn Sermye Piyssı Kurulu'nun Seri:VIII, :39 syılı Özel Durumlrın Kmuy Açıklnmsın Đlişkin Tebliği'nin "Olğndışı Fiyt ve Miktr Hreketleri" bşlıklı 7. mddesine istinden ynı Tebliğ'in 10 ve 12. mddelerine göre istenen çıklmy cevben gönderdiği trihli yzısınd kmuy çıklnmmış özel bir durum olmdığını bildirmiştir. TARĐH: 22/02/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 22/02/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln konu hisse sen.kodu no konu hisse senedinin ünvnı Grubu Ytırımcı dısoydı/ünvnı E E E AVNĐ ALAŞEHĐRLĐ MEHMET ÖZER ZEKERĐYA POLAT 1, , Öngörül en stış süresi 12 AY 12 AY 12 AY TARĐH: 24/02/2006 Tsrruf Mevdutı Sigort Fonu'nun trih ve TMSTAKIP/02/1403/5475 syılı yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Konu: Şevket Demirel'e ilişkin yrgı krrı ile ilgili bsınd çıkn hberler hk trihinde bsınd yerln Şevket Demirel'e ilişkin hberler nedeniyle şğıdki çıklmyı ypm gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere; Göl Ytırım Holding ve Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret ile bu şirketlerin

2 TARĐH:02/03/2006 hissedr olduklrı Elm-Su Elm ve Diğer Meyveler Özü ve Sulrı Snyi ve Ticret, Puccinelli Elmtş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze Değerlendirme Snyi ve Ticret, Göltş Hzır Beton ve Ypı Elemnlrı Snyi ve Ticret, Göltş Enerji Elektrik Üretim Snyi ve Ticret ve Orm Ormn Mhsülleri Đntegre Snyi ve Ticret ile Orm Ormn Mhsulleri Đntegre Snyi ve Ticret 'nin hissedr olduğu Orkv Ormn ve Trım Snyi Hmmdde Üretim ve OZF Fidncılık Snyi ve Ticret 'nin temettü hriç ortklık hklrı ile yönetim ve denetimleri, mülg 4389 syılı Bnklr Knunu'nun 15'inci mddesinin (7) numrlı fıkrsı () bendi uyrınc, Fon Kurulu'nun trih ve 248 syılı krrı ile Fon trfındn devrlınmıştır. Sözkonusu krrın iptli tlebiyle Đstnbul Đdre Mhkemesi'nde çıln dokuz det dvd, yürütmenin durdurulmsı tlepleri Mhkemece reddedilmiştir. Đstnbul Bölge Đdre Mhkemesi ise red krrlrın yönelik itirzlrı reddetmiş bulunmktdır. Diğer trftn, Fon Kurulu'nun trih ve 413 syılı krrı ile mülg 4389 syılı Bnklr Knunu'nun 15'inci mddesinin (7) numrlı fıkrsı (b) bendi uyrınc, Şevket Demirel Holding 'nin py devir sözleşmeleri ile edindiği bnk hisselerini Üniversl Ytırım Holding 'ne devri işlemi ile Şevket Demirel'in, Şevket Demirel Holding 'ndeki pylrının tmmını kyden Murt Demirel'e devretmiş gözüktüğü hisse devir sözleşmesinin hükümsüz syılmsını, rlrınd Şevket Demirel'in de bulunduğu ltı borçludn Egebnk 'nin yönetim ve denetimini doğrudn vey dolylı olrk tekbşın ve birlikte elinde bulundurn bnk ortklrındn tlep edilen milyr TL tutrındki bnk kynğının ide vey tzmininin tlep edilmesini, ihtiyti hciz de dhil olmk üzere 6183 syılı Knun hükümlerine göre tkip ypılmsını krr ltın lmış bulunmktdır. Bu krrın iptli tlebiyle Dnışty Onüçüncü Diresinde Şevket Demirel trfındn çıln dvd yürütmenin durdurulmsı krrı verilmiştir. Neslihn Demirel, Ş.Nihn Atsgun, Yılmz Ksp ve Hsn Hüseyin Uysl trfındn çıln dvlrd ise, tesis edilen r krrlrın cevp verildikten sonr tekrr inceleme ypılıp yeniden krr verilinceye kdr, yürütmenin durdurulmsı krrlrı verilmiş bulunmktdır. Krrlr krşı ysl süresi içinde itirz edilecektir. Yürütmeyi durdurm krrlrı, trihinde yönetim ve denetimi devrlınn dokuz şirket ile ilgili 248 syılı Fon Kurulu krrını ve uygulnmsını etkiler mhiyet tşımmktdır. Sözkonusu Fon Kurulu ve yrgı krrlrı, konu ve uygulmlrı bkımındn birbirinden tmmen bğımsız olup, Fon ysl yetkileri çerçevesinde Egebnk 'nden oln lcklrını thsil çlışmlrını yürütmeye devm edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rz ederim. Slim ALKAN Bşkn Yrd. Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz SAP progrmlrını stın lmış ve bu progrmlrın imiz uygulmlrın uyrlnmsı konusund d çlışmlrı T Systems Bilişim Teknolojileri Firmsı ile nlşm imzlmış, bununl ilgili test çlışmlrı trihinde bşlmış, bu konuyl ilgili trih, 1698 yzımızl Bşknlığınız bilgi verilmiştir. Đlgili firm 1.nci fz çlışmlrını sözleşme koşullrın uygun olrk yerine getirememiştir. Bu nedenle eksik yptığı işleri tmmlmsı istenmiş, nck bun ynşmdıklrındn, konu hukuk intikl ettirilmiştir. SAP progrmının ikinci fz çlışmsı için M.B.Đ.S. Bilgisyr Otomsyon Dnışmnlık ve Eğitim Hizmetleri Snyi ve Ticret Ltd. Şti. ile nlşm ypılmıştır. SAP progrmlrıyl ilgili ikinci fz çlışmsı trihinde bşlyıp trihinde son erecektir. TARĐH: 06/03/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 06/03/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln hisse senetlerinin bilgileri konu hisse sen. kodu no konu hisse senedinin ünvnı 1 Grub u Ytırımcı dısoydı/ünvnı Öngörül en stış süresi E ABDULLAH ÜSTÜN AY

3 E ARSLAN GÜNDÜZ AY E AYHAN ÖZÜSTÜN 1, AY E AYŞE JADA AKKAN 3, AY E AYŞEN GÜLMEN AY E HASAN BOZ 5, AY E HATĐCE ALTINBĐLEK 3, AY E MEHMET BOZ 4, AY E MEHMET EMĐN 12 AY ATASAGUN 21, E MUSTAFA IŞIKLI 3, AY E MUSTAFA KEMAL AY BAŞÇĐFTĐÇĐ E MUSTAFA ŞAHĐN AY E MUSTAFA TUNÇEL AY E SUNULLAH TURAN 1, AY E SÜLEYMAN KABALAK AY E ŞÜKRAN ÖZEN AY TARĐH:10/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret ile ilgili olrk T.C.Bşbknlık Sermye Piyssı Kurulu'nun trih ve B.02.1.SPK /3655 syılı yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu:Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret hk. Tsrruf Mevdutı Sigort Fonu'nun Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret () ile ilgili trih ve TMSF.01.THD/ĐST/6558 syılı yzısı Ek'te verilmekte olup, tsrruf shiplerinin ydınltılbilmesini teminen söz konusu yzının ĐMKB Günlük Bülteni'nde yyımlnmsı hususund gereğini ric ederim. Dr. Ceml KÜÇÜKSÖZEN Ortklıklr Finnsmnı Dire Bşknı Ek: TMSF'nin trih ve TMSF.01.THD/ĐST/6558 syılı yzısı. Tsrruf Mevdutı Sigort Fonu'nun T.C.Bşbknlık Sermye Piyssı Kurulu'n muhtp trih ve TMSF.01.THD/ĐST/6558 syılı yzısı şğıy çıkrılmıştır. Đlgi: trih, B.02.1.SPK.0.13/203 syılı yzınız. Đlgi yzınızd; trihli Referns Gzetesi'nde yer ln "Demirel'in şirketleri şimdilik stılmıyor" bşlıklı hberde Dnışty 13'üncü Diresi'nin TMSF'nun Egebnk 'den doğn zrrlrın thsiline ilişkin krrın yürütmesini durdurduğunu, Dnışty'ın trihinde ldığı krr nedeniyle Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret bşt olmk üzere Şevket Demirel'in ship olduğu şirketlerin stışındn vzgeçilmek zorund klındığının ifde edildiği, Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret 'nin pylrının ĐMKB'de işlem görmesi nedeniyle tsrruf shiplerinin ydınltılmsını teminen bsınd yer ln hberde belirtilen hususlr ilişkin Kurumumuzun çıklmsı ile bu trihten sonr konu ile ilgili olrk şirket hisse senetlerinin değerini, ytırımcılrın krrlrını ve hklrını kullnmlrını etkileyebilecek gelişmelerin iln edilmek üzere Sermye Piyssı Knunu'nun 24'ncü mddesi uyrınc ĐMKB'ye iletilmesi tlep edilmiştir. Kurumunuz ve Đstnbul Menkul Kıymetler Borssı Bşknlığı'n gönderilen ve ekte fotokopileri sunuln trihli yzılrımız ile; trihinde bsınd yer ln Şevket Demirel'e ilişkin hberler nedeniyle çıklm ypılmıştır. Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret 'de hlk çık pylrın shiplerinin (Demirel Grubu ile bğlntılı kişilerin dışındki) mülkiyet hklrı ve mli hklrı devm etmekte olup, Fon ysl yetkileri çerçevesinde Egebnk 'den oln lcklrını thsil çlışmlrını yürütmeye devm edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rz ederim. Slim ALKAN Bşkn Yrdımcısı

4 TARĐH:20/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imizin üyesi olduğu, Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksı ile Çimse-Đş Sendiksı rsınd ypıln; trihleri rsınd geçerli olck, toplu iş sözleşmesi görüşmesinde nlşm sğlnmdığındn, T.Çimse Đş Sendiksı trfındn grev krrı lınmıştır. TARĐH:22/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Türkiye Çimse Đş Sendiksı ile Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksı rsınd, imiz'de dhil olmk üzere üye işyerleri için yürütülmekte oln grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmzlıkl sonuçlnmsı üzerine, muhtp işçi sendiksının trih ve 274 syılı grev krrı lmsı ve trihinde Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksın, Ankr 25.terliğinin trih ve yevmiye nolu yzılrıyl tebliğ edilmesi üzerine; 2822 syılı toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokvt Knunu'nun 27. Mddesi hükümlerine uygun olrk ve tmmen svunm mcıyl tüm üyeleri kpsmk üzere; Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksı Yönetim Kurulu'nun trih, 529 Syılı krrı ile Lokvt Krrı lınmış olup, bu krr muhtp işçi sendiksı ve görevli mkm tebliğ edilmek üzere tere tevdi edilmiştir. TARĐH:23/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret ile ilgili olrk EFG Đstnbul Menkul Değerler 'nden gelen trihli yzı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret ("") sermyesinin %4,42'sine ship oln SADECIB SAS'ın, hisseleri ile ilgili olrk ortlm 70,31 YTL fiyttn det lım işlemi sonrsınd 'in sermyesindeki hissedrlık ornı %6,14 olmuştur. TARĐH: 23/03/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 23/03/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln hisse senetlerinin bilgileri Konu His. Sn. Senedi Konu Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörül en stış süresi 1 E ADALET EDA BUDAK AY 2 E AFŞĐN KÜÇÜKOĞLU 3, AY 3 E AHMET YEŞĐLOT 3, AY 4 E ALĐ ĐHSAN PARLAR 3, AY 5 E AYŞE KARABAŞ AY 6 E AZĐZ BEHÇET AY ÇOMAKOĞLU 7 E ÇETĐN GÜNDÜZ 1, AY

5 E HATĐCE SAVCI AY E HĐKMET AVCI AY E MEDĐHA ĐNAN 3, AY E MEHMET ALĐ AY KARABULUT E MUSTAFA AKÇĐÇEK AY E NURĐYE ŞANLI 1, AY E ORHAN GÜLGÜZEL 1, AY E OSMAN NURĐ TEKĐN 3, AY E REMZĐ ÖZÜSTÜN 3, AY E REMZĐYE DENLĐ 1, AY E ŞÜKRÜ CENGĐZ AY ALALOĞLU E ĐSMAĐL ERBERBER AY E HÜSEYĐN AÇIKALIN AY E HURĐYE PARLAR AY TARĐH: 28/03/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 29/03/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH:30/03/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz 11 ht döner fırının kpsitesini % 122 rtırm ytırımlrı tmmlnmış tmmlnn ytırımlrı devreye lmk için fbrikmızın II nolu döner fırını trihinden itibren duruş

6 TARĐH: 30/03/2006 lıncktır. Tmmlnn ytırımlrın montj süresi 90 gün olck ve 1 Temmuz 2006 trihinde devreye lıncktır. II nolu döner fırın kpsite rtırımındn sonr günlük klinker üretimi 1800 tondn 4000 ton yükselmiş olcktır. Bu trihten sonr fbrikmızın toplm klinker üretimi günlük 6000 ton yükselecektir. 90 günlük duruş süresince 1 nolu döner fırınımız üretime devm edecektir. Piysnın ihtiyç duyduğu çimento stışlrı 1 nolu döner fırın üretimi ile stoklrımızd bulunn ton klinkerin kullnımıyl krşılncktır. konusund sıkıntı yşnmmsı için gerekli tedbirler lınmıştır. HABER örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 03/04/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 03/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Ünvnı Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörül en stış süresi 1 E HASAN SOLAK AY 2 E SEVĐM SANĐYE AY SEZGĐN 3 E ZÜHAL EMĐNE ŞENER 1, AY 4 E RÜŞTÜ ÇAKIN AY 5 E MELEK AYŞE 1, AY KARATON 6 E METĐN DELGEN AY 7 E CEMĐL BENZĐT AY 8 E MUSTAFA SUALP AY 9 E BEHCET AŞIK AY 10 E ĐBRAHĐM KARPUZCU 1, AY 11 E ĐBRAHĐM ÖKE AY 12 E ADNAN DADACAN AY 13 E HATĐCE MÜZEYYEN AY ERDANE 14 E MEHMET ARIÇ AY 15 E OSMAN HALDUN AY ĐÇHAN 16 E EYÜP NURETTĐN 1, AY

7 PARLAR E MEHMET MUZAFFER AY YÜZBAŞIOĞLU E ERKAN ATREK AY E HASAN BOZ AY E HASAN ÇELĐMLĐ AY E NEVĐN BÜYÜKÇULCU 1, AY E ADNAN KOÇ AY TARĐH: 04/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH:05/04/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır trihli Hürriyet Gzetesinde, imizle ilgili, gerçeklerin çrptırılrk ypıln yln hberlerin içeriği, tmmen mkstlıdır. Bu tür hberlerden kimlerin yrr sğldığı ortddır. Borsy çık bir kurumu bu şekilde krlmy yönelik, yln hberlerle gündem yrtılmsındn kimlerin yrr sğldığı herkes trfındn bilinmektedir. Üzücü oln bu tür hberleri ypn gzetecilerin objektif gzetecilik nlyışındn uzk olmlrıdır. Belirtilen trihte Antly'd gerçekleştirilen toplntı Göltş Çimento byilerine yönelik yurt dışı seyht kmpnylrının detyın yönelik görüş lışverişlerinin ypılmsıyl ilgilidir. Hberde Göltş Çimentonun TMSF döneminde zrr ettiği şeklinde çıklnn rkmlr Kmuoyun ynlış lnse edilmiştir. Göltş Çimento trihinin en verimli sonuçlrını 2005 yılınd lmıştır. Bu sonuçlrı tüm ortklrımız Nisn yının ikinci yrısınd öğreneceklerdir. Bu sonuçlrd şüphesiz TMSF yönetiminin büyük ktkılrı olmuştur. TARĐH: 05/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH:06/04/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır.

8 TARĐH: 06/04/ /03/2006 trihinde imizin Antly Đrtibt bürosund Hzır Beton temsilcileri ile ypıln toplntının mcı: Göltş Çimento byilerine yönelik yurt dışı seyht kmpnylrının detyın yönelik görüş lışverişi ile bğlı ortklığımız oln Antly, Alny ve Mnvgt Hzır beton tesislerinin üçüncü kişilere kirlnmsı hususund ihleye çıkmdn önce ypıln ön hzırlık çlışmlrındn ibrettir. Rekbet Kurulu trfındn Kurul'c lınmış cezi bir krr şirketimize tebliğ edilmemiştir. Bun bğlı olrk böyle bir krrın vrlığı hkkınd bilgi shibi bulunmmktyız. Konu hkkınd vr oln ve çılck soruşturmlrl ilgili Kurul vey mhkeme trfındn verilecek krrlr özel durum tebliği gereğince ĐMKB ve SPK'y bildirilecektir. örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 06/04/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 06/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Grubu Ytırımcının Adı- Soydı Ünvnı Öngörül en stış süresi E ÖZDEMĐR ÜNALAN 12 AY 4, E OSMAN TULUK 12 AY 1, E ÖZCAN ÜNALAN 12 AY 4, E MEHMET ALĐ AY SÖZKESEN E EROL ÇAYLAK AY E NEDĐM DUMAN AY E AHMET DURSUN AY E NURĐYE ÖNDER AY E HALĐME BOZKIR 12 AY 1, E EMEL TÜFEKÇĐOĞLU AY TARĐH: 07/04/2006

9 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 10/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 11/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 12/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 13/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 13/04/2006

10 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 13/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Ünvnı 1 ÇĐMENTO 2 ÇĐMENTO 3 ÇĐMENTO 4 ÇĐMENTO 5 ÇĐMENTO 6 ÇĐMENTO 7 ÇĐMENTO 8 ÇĐMENTO 9 ÇĐMENTO Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörüle n stış süresi E AHMET DURSUN AY E AHMET TURHAN AY DENGĐZ E FATMA ÇAKAR AY E FATMA SEVĐL ÇAYLAK AY E MEHMET ÖZER AY E NURAN GERÇEKOĞLU 2, AY E RUHĐ ŞĐRĐN 1, AY E SEVĐM SANĐYE AY SEZGĐN E ZEHRA TARAK AY TARĐH: 14/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. SADECIB SAS nmın EFG Đstnbul Menkul TARĐH: 17/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:18/04/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Rekbet Kurumu trfındn Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. ve imiz'in %99,7 hissedrı olduğu Göltş Hzır Beton ve Ypı Elemnlrı Sn. ve Tic. ile ilgili 4054 Syılı Rekbetin Korunmsı Hkkınd Knun'un ihll edilip edilmediğine ilişkin olrk çıln soruşturm Heyetinin görüş

11 TARĐH:18/04/2006 ve tespitlerini içeren, Nihi Kurul'u bğlyıcı olmyn 24/03/2006 trih ve SR/06-6 Syılı Soruşturm Rporu ve ekleri imiz'e tebliğ edilmiştir. Tebligt ile yukrıd numrsı belirtilen Knun'un 45/2 syılı mddesi gereğince 2003, 2004 ve 2005 yıllrın it onylı Mli Tblolrımız ve Rpor'un içeriğine dir yzılı svunmmızın 30 gün içinde verilmesi tlep edilmiş olup, bu doğrultud imiz görüşlerinin Kurul' bildirilebilmesi için gerekli çlışmlrımız sürdürülmektedir. örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:19/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 20/04/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 20/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Grub u Ytırımcının Adı- Soydı Ünvnı Öngörüle n stış süresi E ALĐ NACĐ SERT 6, AY E BĐRSEN SĐPAHĐ AY E FATMA ÇAKAR AY E MAHMUT ERDOĞAN 1, AY E MUHARREM AY ŞĐRĐN E SADIK BOZ 4, AY E SÜLEYMAN AY SAYMALI E TEVFĐK ULAŞ AY TARĐH: 24/04/2006

12 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 24/04/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Ünvnı 1 ÇĐMENTO Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörüle n stış süresi E ADEM TEKĐN 3, AY TARĐH:25/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 26/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 27/04/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 28/04/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır ile dönemini kpsyn ve imizin de üyesi bulunduğu Çimento Müsthsilleri Đşverenleri Sendiksı ile Türkiye Çimde Đş Sendiksı rsınd devm eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nlşmyl sonuçlnmıştır. Grev ve Lokvt krrlrı trihinde uygulnmk üzere krşılıklı olrk yürürlükten kldırılmıştır. Đmzlnn toplu iş sözleşmesi gereğince toplu sözleşme düzenine bğlı olrk çlışnlrımızın trihindeki ylık brüt çıplk st ücretlerine, trihinden geçerli olmk üzere bir seferde yıllık %12 rtış, trihinde geçerli olmk üzere de TÜFE genel endeksi çerçevesinde

13 TARĐH: 01/05/2006 bir önceki yılın ynı yın göre gerçekleşen değişim ornı kdr rtış ypılcktır. Ayrıc sosyl yrdımlrd d %16 ve %80 ornınd değişen rtış sğlnmıştır. örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 08/05/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 08/05/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu in Ünvnı Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı 1 ÇĐMENTO 2 ÇĐMENTO 3 ÇĐMENTO 4 ÇĐMENTO E ERKAN ATREK AY E GÜLSÜM TOLA 2, AY E OSMAN GÜLBOY AY E SEYFĐ KAYIHAN MĐRASOĞLU AY TARĐH:12/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. Rekbet Kurumu Bşknlığı nc imiz hkkınd yürütülmekte oln soruşturm kpsmınd Rekbet Kurumu nun trih ve SR06-6 syılı soruşturm rporu fbrikmız gönderilerek 30 gün içinde yzılı svunmmız istenmiştir trih 09 syılı yzımızl Rekbet Kurulundn 30 gün ek süre istenmiş, ek süre tlebimiz Kurulun trih ve 06-29/371-M syılı toplntısınd görüşülmüş ve sözkonusu tlebimiz uygun görülerek 4054 syılı Rekbetin Korunmsı Hkkınd Knun un 45.nci mddesinin 2 fıkrsı uyrınc yzılı svunm süresinin bitiminden itibren 30 gün uztılmsın krr verilmiştir. TARĐH: 16/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler

14 TARĐH: 17/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 18/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 22/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 22/05/2006 Borsd stış konu edilebilmesi mcıyl 22/05/2006 trihinde Merkezi Kyıt Kuruluşun bşvuruln Konu His. Sen. Senedi Konu Ünvnı Grubu Ytırımcının Adı-Soydı Ünvnı Öngörüle n stış süresi 6 E MEHMET TARHAN 1, AY ÇĐMENTO 1 E DOĞAN ÇELĐK AY ÇĐMENTO 2 E BAHAEDDĐN TAŞDELEN AY ÇĐMENTO 3 E HAYRĐYE HAYRUNĐSA AY ÇĐMENTO SARAÇOĞLU 4 E KAZIM UYAR 1, AY

15 TARĐH: 23/05/2006 ÇĐMENTO örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH: 24/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:25/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Bşknlığınız trih 1496 syılı yzımız ekinde gönderdiğimiz trihli bilnço, gelir tblosu ve dipnotlrınd sehven bğımsız denetimden geçmiş ibresi yzılmıştır dönemini ihtiv eden mli tblolrımız bğımsız denetimden geçmemiştir. TARĐH: 25/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:26/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır trihli bzı ulusl gzetelerde şirketimizin %200 temettü dğıtcğın ilişkin hberler yyınlnmıştır. imiz Genel Koordintörü Asln Ymn Bsın toplntısınd rtn kr orntılı olrk Genel Kurul götürülmek üzere, Yönetim Kurulu n, idre olrk %200 kr dğıtımı teklifi ypmyı düşünüyoruz şeklindeki bir çıklm bsın yyın orgnlrınc %200 kr dğıtılckmış şeklinde ynsıtılmıştır. imizin 2005 yılı dğıtılck kr ındn ne kdr temettü dğıtcğın ilişkin Yönetim Kurulumuz teklif edeceği ornı belirlemek üzere çlışmlr ypmktdır. Orn henüz netlik kznmmıştır. Yönetim Kurulumuzun hissedrlr dğıtılmk üzere Genel Kurul teklif edeceği

16 TARĐH:26/05/2006 temettü ornı netlik kzndığınd Bors y çıklm ypılcktır. Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Bşknlığınız trih 1496 syılı yzımız ekinde gönderdiğimiz trihli bilonço, gelir toblosu ve dipnotlrınd sehven bğımsız denetimden geçmiş ibresi yzılmıştır dönemini ihtiv eden mli tblolrımız bğımsız denetimden geçmemiştir. Söz konusu mli tblolr internet sitemizde güncellenmiştir. TARĐH: 26/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:29/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin olğn gündem mddelerinin ynısır - Đbr edilmeyen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinden şirketin uğrmış olduğu zrrlrd sorumluluğu tespit edilenler hkkınd kişisel mli sorumluluk dvsı çılmsı, - Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 4389 syılı Bnklr yssının 15/7- mddesi uyrınc fon kurulu nun trih ve 248 syılı krrı ile tnmış olmlrındn dolyı, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçimi ile ilgili bir işlem ypılmmsı konulrının d görüşüleceği Olğn Genel Kurul Toplntısı nın Slı günü st 13:00 d Isprt-Afyon Kryolu, 15. Km, Isprt dresindeki Fbrik Toplntı slonund ypılcğı bildirilmiştir. Genel kurul toplntı gündemi ekte yyınlnmktdır. TARĐH:29/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. imiz Yönetim Kurulu nun trih ve 84 syılı krrıdır. in 2005 yılı fliyetleri sonucu oluşn ve Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:XI, :21 syılı tebliğler çerçevesinde düzenlenen konsolide mli tblolrd yer ln krındn, Toplm YTL (brüt %200.00) yni beher 1 YTL tutrındki nominl değerli hisse senedi bşın 2,00 YTL, net olrk 1 YTL tutrındki beher hisse senedi bşın 1,80 YTL (Yni net %180) nkit kr pyının trihinden itibren dğıtılmsının, in 30/05/2006 trihinde ypılck oln Olğn Genel Kurulun teklif edilmesine oybirliği ile krr verilmiştir. TARĐH:29/05/2006 örneği Ek te ve Borsmız Türkçe Đnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Hberleri

17 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Tic. Sdecıb Ss nmın EFG Đstnbul Menkul Değerler TARĐH:30/05/2006 Göltş Göller Bölgesi Çimento Snyi ve Ticret nin trihinde ypıln Olğn Genel Kurul Toplntısınd; - Yönetim Kurulu nun trih ve 84 syılı krrı ile Genel Kurul un tsvibine sunuln in konsolide mli tblolrınd yer ln krındn, şirket n sözleşmesinin 28. Mddesi ve Sermye Piyssı Knunun temettü dğıtımı ile ilgili mddeleri gereğince, Toplm brüt YTL (brüt %200) yni beher 1 YTL tutrındki nominl değerli hisse senedi bşın 2 YTL, Net olrk 1 YTL tutrındki beher hisse senedi bşın 1,80 YTL (yni net %180) nkit kr pyının trihinde dğıtımın bşlnmsı hususu Genel Kurulun oyun sunulduğu, nkit kr pyının trihinden itibren belirtilen şekilde dğıtılmsın krr verildiği, trihleri rsınd görev ypn Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin yrı yrı ibrlrının ony sunulmsı ve ibr edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri hkkınd şirketin uğrmış olduğu zrrlrdn sorumluluğu tespit edilenler hkkınd kişisel mli sorumluluk dvsı çılmsı hususunun görüşülmesinde, Denetçiler trfındn hzırlnn ve Genel Kurul okunn trihi Denetim Rporu doğrultusun d Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin yrı yrı ibr edilip edilmemesi genel kurulun oyun sunulduğu, trihleri rsınd görev ypn Yönetim Kurulu Üyeleri Şevket Demirel, Ş. Nihn Atsgun, Turgut Kutlu, Muzffer Çylk, Sut Erişbl, A. Đhsn Blım ve Denetim Kurulu üyeleri E. Ky Dilmen, Ömer Çivril in ibrlrı oy sunuldu ve ibr edilmediği, trihli Denetim Rporun istinden ibr edilmeyen ve Denetçi rporund dı geçen ve şğıd tblo hlinde belirtilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hkkınd kişisel mli sorumluluk dvsı çılmsın ve bu konud şirket Denetim Kurulun yetki verilmesine krr verildiği, ADI SOYADI GÖREVĐ TUTAR ŞEVKET DEMĐREL YÖNETĐM KURULU BŞK ,59 Ş. NĐHAN ATASAGUN YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 TURGUT KUTLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 ORHAN KUTLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,79 MUZAFFER ÇAYLAK YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 SUAT ERĐŞBAL YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 A. ĐHSAN BALIM YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 E. KAYA DĐLMEN DENETĐM KURULU ÜYESĐ ,59 ÖMER ÇĐVRĐL DENETĐM KURULU ÜYESĐ , trihleri rsınd görev ypn şğıd tblo hlinde isimleri belirtilen Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin trihli Denetçi Rporun istinden ibr edilmeleri genel kurulun oyun sunulduğu, ypıln oylmd ibr edildiği, ADI SOYADI GÖREVĐ BAŞLANGIÇ BĐTĐŞ HĐDAYET NALÇACI YÖNETĐM KURULU BŞK. 26/06/ /12/2005 CANAN KAYMAKCAN YÖNETĐM KURULU BŞK. V. 26/06/ /12/2005 SONER NABĐL KILIÇ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 TURAN KORKMAZ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 KÜRŞAT CEZMĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 ÖZCAN HĐKMET DĐZDAROĞLU YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 ALĐ UYSAL DENETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/2005 HĐCABĐ ERSOY DENETĐM KURULU ÜYESĐ 26/06/ /12/ trihleri rsınd, trihleri rsınd, trihleri rsınd, trihleri rsınd, görev ypn ve şğıd tblo hlinde belirtilen Yönetim ve Denetim kurulu Üyelerinin ibrlrının kldırılmsı müzkere edilerek oy sunulduğu, ibrlrının kldırılmsın krr verildiği, DÖNEMĐ ADI SOYADI GÖREVĐ BAŞLANGIÇ BĐTĐŞ ŞEVKET DEMĐREL YÖNETĐM KURULU BŞK. 01/01/ /12/2001 Ş. NĐHAN ATASAGUN YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ 01/01/ /12/2001

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54 TARİH: 04/01/2005 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, :26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada iþlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada iþlem görmeyen hisse

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

2006 FAALĐYET RAPORU 38. Faaliyet Dönemi

2006 FAALĐYET RAPORU 38. Faaliyet Dönemi 2006 FAALĐYET RAPORU 38. Faaliyet Dönemi GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kayıtlı Sermaye :20.000.000.-YTL Ödenmiş Sermaye : 7.200.000.-YTL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH: 28/12/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş (PETKM.E) ve Turcas Petrol A.Ş (TRCAS.E) hisse senetlerinin

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 30-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE AYEN TAVHL TEKTU Ayen Enerji A.Ş. nin 30.12.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Bağlı ortaklık konumundaki Demir Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket tarafından

Detaylı

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus 97050579 Rev.003 06/2015 2013 A5 - A6 Plus TR INDEKS 1. Genel uyrılr...4 1.1. Semboller...4 1.2. Öngörülen kullnım ve kullnım şekli...4 1.2.1. Sınıflndırm ve dynk yönetmelikler...4 1.2.2. Çevre şrtlrı...5

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARIH:07/01/2005 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 07.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH:13/12/2005 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı nın 05.12.2005 tarihli oluru ile Şirketimizde

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:18/01/2008 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 18.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında imzalanan İşyerimizde

Detaylı