KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar"

Transkript

1 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin mcı, kullnım mcın göre elirlenen frekns ndlrınd ve güç limitlerinde çlışn, diğer sistemlerde elektromnyetik girişime seep olmdn ve elektromnyetik girişime çık olrk kullnıln, Kurum trfındn elirlenen teknik düzenlemelere uygun kıs mesfe erişimli lçk güçlü telsiz cihzlrının yyın özelliklerini, frekns ndlrını, herhngi ir telsiz kurm ve kullnm iznine ve telsiz ruhstnmesine ihtiyç göstermeksizin kurulmsı ve kullnılmsı ile ilgili usul ve esslrı elirlemektir. Kpsm MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, kullnılmsı için frekns thsisine ihtiyç duyulmyn özel mçlr için thsis edilmiş frekns ndlrınd ve güç limitlerinde çlışn, Kurum trfındn elirlenen teknik düzenlemelere uygun, kmu kurum ve kuruluşlrı ile gerçek ve tüzel kişiler trfındn kullnılck kıs mesfe erişimli lçk güçlü telsiz cihz ve sistemlerini kpsr. Dynk MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 trihli ve 5809 syılı Elektronik Herleşme Knununun 6, 36, 37 ve 40 ıncı mddelerine dynılrk hzırlnmıştır. Kısltm ve tnımlr MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte yer ln kısltm ve tnımlrdn; ) Alrm: Belirli mesfedeki ikz durumunu her veren vey ildiren telsiz sistemini, ) Alçk güçlü ktif tıi gereçler: Vücut içine yerleştirilerek zı tıi ilgileri elektromnyetik ortmd gönderen ktif lçk güçlü cihzlrı, c) Algıl ve Kçın (DAA- Detect ndavoid) metodu: Bir telsiz cihzının; gönderme ypmdn önce çlıştığı frekns ndındki mevcut knllrı kontrol etmesi, şk sistemler trfındn kullnılmkt oln knllrı kullnmktn kçınmsı ve göndermeyi oş ulduğu knllrdn ypmsı essın dynn enterferns önleme metodunu, ç) Arm-kurtrm cihzı: Arm-kurtrm çlışmlrınd yer tespiti ypmk mcıyl kullnıln telsiz sistemini, d) Doğrudn Ardışık Yyılımı (DSSS- Direct Sequence Spred Spectrum): Dr ndlı ir sinylin yüksek veri hızlı ir kod dizisi ile çrpılrk sinylin spektrumunun genişletilmesi tekniğini, e) Düşük Görev Çevrimi (LDC- Low DutyCycle) metodu: Gönderilen tüm sinyllerin sürelerinin toplmının her ir sniye içerisinde sniyenin yüzde eşinden (%5) z olmsı ve her ir st içerisinde stin inde eşinden (%0,5) z olmsı ve her gönderilen sinylin süresinin 5 ms yi geçmemesinin sğlnmsını, f) e.i.r.p (Effective isotropicrdited power): Etkin izotropik yyılım gücünü, g) Elektromnyetik girişim (Enterferns): İlgili mevzut hükümlerine uygun olrk ypıln her türlü elektronik herleşmeyi engelleyen, kesinti doğurn vey klitesini ozn her türlü yyın vey elektromnyetik etkiyi, 1 / 22

2 ğ) Elektronik herleşme: Elektriksel işretlere dönüştürüleilen her türlü işret, semol, ses, görüntü ve verinin klo, telsiz, optik, elektrik, mnyetik, elektromnyetik, elektrokimysl, elektromeknik ve diğer iletim sistemleri vsıtsıyl iletilmesini, gönderilmesini ve lınmsını, h) Endüktif sistemler: Kilitleme, tnımlm, trm ve lrm verme özellikleri oln düşük freknslı telsiz sistemlerini, ı) e.r.p (Effective rdited power): Etkin yyılım gücünü, i) Frekns Atlmlı Yyılımı (FHSS- Frequency Hopping Spred Spectrum ): Alıcı ve vericinin eş zmnlı olrk ir freknstn diğerine tlyilmesi kiliyetini, j) Geliştirilmiş Syısl Klosuz Telekomüniksyon Sistemleri (DECT- Digitl Enhnced Cordless Telecommunictions) : Telefon httın ğlı, irirleriyle elektromnyetik dlglr vsıtsıyl syısl teknikler kullnılrk irtitlı, sit, porttif cihzlrdn oluşn ve/vey hücresel ypı ile telefon sntrline ğlı olrk in vey kompleks dhilinde kullnıln sistemler ile veri iletimine olnk sğlyn diğer klosuz sistemleri, k) Göndermeden Önce Dinle (LBT- Listen Before Tlk) : Bir telsiz cihzının, kullndığı nddki doluluğu lgılyrk nd oşln kdr vey oş ir nd geçiş ypıln kdr eklemesi kiliyetini, l) Görev (Duty cycle): Bir telsiz cihzının, ir stlik zmn dilimi içerisinde ktif olrk çlıştığı sürenin u ir ste ornını, m) Klosuz mikrofon sistemleri: Mikrofon vericisi ve lıcısındn oluşn telsiz sistemini, n) Klosuz ses sistemleri: Rdyo, kset, CD çlr, moil telefon vey rdyo-tv gii verici ve lıcı cihzlrdn oluşn, ses uygulmlrınd kullnıln sistemleri, o) Knun: 5/11/2008 trihli ve 5809 syılı Elektronik Herleşme Knununu, ö) Kryollrı tşımcılık ve ulşım telemtik sistemleri: Kryollrı tşımcılık ve ulşımınd otomtik pr toplm, yol kım, yol güvenliği ve çrpışmyı önleme hizmetleri dhil, rçlr rsınd ve rçlrl yol kenrındki ğlntı noktlrı rsındki kıs mesfe erişimli mikrodlg veri iletişim sistemlerini, p) Kıs mesfe erişimli telsiz (KET) cihzlrı: Genellikle kplı lokl lnlrd, kmpüs vey çık lnlrd kullnım mcın göre u Yönetmelikle elirlenen frekns ndlrınd ve çıkış gücünde kullnıln, diğer sistemlerde zrrlı elektromnyetik girişime seep olmyn ve elektromnyetik girişime çık olrk kullnıln cihzlrı, r) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, s) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, ş) çıkış gücü: Bir KET cihzının vericisinin çıkış gücü ile nten kzncındn doğn toplm gücünü, t) Model rç uzktn kumnd cihzlrı: Hvd, krd ve su ltı vey üstünde kullnıln model rçlrın uzktn kontrolü mcıyl kullnıln telsiz cihzlrını, u) Otomtik Arç Tnımlm Sistemi (AVI- Automtic Vehicle Identifiction): Arçt teçhiz edilmiş ir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulm üniteleri vsıtsıyl, rcın durumu ile ilgili ilgilerin genel trfik vey demiryolu işletmesinin rç idre sistemlerine ulşmsını sğlyn sistemi, ü) Otomtik Tren Kontrol Sistemi (Eurolise): Demiryolu işletmelerine, tren httın yerleştirilmiş ktrıcılr rcılığıyl trenin teşkili (vgon syısı, ğırlık ve enzeri) ve tren httının ileri kesimine it hız, sinyl ilgileri, virj, kym, kr, çmur ve enzeri trfik ilgilerini trendeki ekrn ktrmk suretiyle ilgi veren ve güvenli otomtik seyir sğlyn tren kontrol sistemini, v) Özel Moil Telsiz 446 (Privte Moile Rdio - PMR 446): Kıs mesfe erişimli ses ve veri herleşmesine yönelik oln lçk güçlü telsiz cihzlrını, y) RF lgılyıcılr (dedektörler) ve ikz cihzlrı: Herhngi ir durum vey nesneyi tespit ederek sinyl veren telsiz cihzlrını, z) SBT cihzlrı: Sıni, ilimsel ve tıi cihzlrı, 2 / 22

3 ) Sosyl lrm sistemleri: Özellikle yşlı vey engelli şhıslrın zor durumd kldıklrınd yrdım çğırmk mcıyl kullndıklrı klosuz çğrı sistemlerini, ) Thsisli (Dedicted) nten: Cihzın yrılilir (klo-konnektör vey dlg kılvuzu- konnektör ile ğlnilen) ir prçsı olrk üretilmiş ve sdece u ve/vey enzer cihzlr ile kullnılmk üzere üretilmiş ve cihzl irlikte kullnıln nteni, cc) Tren Korum Sistemi (Euroloop): Demiryollrınd ynı ht üzerinde iririni izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut httın ir elektrik şeekesi olrk kullnılmsıyl oluşturulmuş iletim htlrı üzerinden gönderme ypmk suretiyle, trenin güvenli seyrini sğlyck hız, yol durumu, sinyl ilgisi, mesfe ölçümü gii ilgilerin ktrıldığı tren korum sistemini, çç) Tümleşik (Integrl) nten: Cihzın yrılmz ir prçsı olrk üretilmişkonnektörlü vey konnektörsüz (cihz içinde gömülü olrk ulunn) nteni, dd) Ultr genişnd (UWB- Ultr widend) sistemler: Hâlihzırd çeşitli elektronik herleşme hizmetlerine thsisli freknslrd, çok geniş ir nd rlığınd (500 den vey merkez freknsının %20 sinden dh geniş ir ndd) ve genellikle gürültü seviyesinin ltınd gönderme ypn sistemleri, ee) Uyrlnilir Frekns Çevikliği (AFA- Adptive Frequency Agility): Cihzın kendi kullnım özelliğine göre tnımlı ir rlıkt oş oln ndı ulrk yyım freknsını o nd değiştirme kiliyetini, ff) Uzktn kumnd: Model rç uzktn kumnd cihzlrının dışınd kln cihz ve mkinelerin işlevlerini vey hreketlerini, uzktn şltmy, değiştirmeye vey durdurmy yryn telsiz cihzlrını, gg) Uzktn ölçüm: Uzkt ulunn sisteme it verileri elektromnyetik dlglr rcılığıyl otomtik olrk ölçmeye ve kydetmeye yryn ir verici ve ir lıcı telsiz cihzındn meydn gelen sistemi, ğğ) Verici Gücü Kontrolü (TPC- Trnsmitter Power Control): Bir telsiz cihzının, çıkış gücünü enterferns oluşturmmk mcıyl zltilme kiliyetini, hh) Veri iletişim sistemi: Belirli ir mesfedeki ilgilerin hrf, rkm ve/vey semollerle gönderilmesi ve/vey lınmsını sğlyn telsiz sistemini, ıı) Wtt (W): Güç irimini, ii) Ypı mlzeme nlizi (BMA- Building mteril nlysis) sistemleri: Çeşitli ypılr içerisinde yer ln oru, klo vey enzeri duvr içi mlzemelerin yerlerinin tespiti vey fiziksel özelliklerinin elirlenmesi mcıyl kullnıln sistemleri, jj) Yer ve duvr tetkiklerinde kullnıln rdr (GPR/WPR- Ground/Wll proing rdr) sistemleri: Yer ltının vey çeşitli ypılrın lt kısımlrının nliz edilmesi mcıyl, yer vey duvr ykın ir mesfede vey en fzl 1 metre mesfede (uçklrdn kontrol edileilenler hriç), yyıln sinyllerin yer vey duvrın içine yönlendirilmesi yöntemiyle yetkili personel trfındn kullnıln sistemleri, kk) Zrrlı elektromnyetik girişim: Çlışmlrı kımındn, seyrüsefer hizmetlerini vey diğer kmu güvenliği herleşme hizmetlerini tehlikeye sokn vey ir telsiz herleşme hizmetinin çlışmsını ciddi ölçüde ozn, engelleyen vey kesinti oluşturn elektromnyetik girişimi ifde eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esslr ve KET Cihz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Kriterler Genel esslr MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kpsmınd yer ln kıs mesfe erişimli lçk güçlü telsiz cihz ve sistemler: ) Bu Yönetmelikte elirtilen şrtlrı krşılmk ve Kurumc elirlenen teknik düzenlemelere uygun olmk kydıyl telsiz ruhstnmesi, telsiz kurm ve kullnm izni ile frekns thsis ve tesciline gerek olmksızın kurulrk kullnılilir. ) Kurum trfındn izin verilmiş işletmeci vey kullnıcılrın elektronik herleşme 3 / 22

4 cihz ve sistemleri üzerinde herhngi ir zrrlı elektromnyetik girişime neden olmdn ve nıln sistemlerin kullnımındn kynklnn elektromnyetik girişimi kul ederek kullnılmk zorunddır. c) Bir gerçek vey tüzel kişinin, kendi kullnımındki tşınmzlrın dâhilinde ve her ir tşınmzın sınırlrı dışın tşmyn ve kmpüs vey çık lnlrd, münhsırn şhsi vey kurumsl ihtiyçlr için kullnılmlı ve üçüncü şhıslr herhngi ir elektronik herleşme hizmeti verilmesinde kullnılmmlı, sğlnmsınd herhngi ir ticri mç güdülmemeli ve kmu kullnımın çık olrk sunulmmlıdır. Anck, 28/5/2009 trih ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn Elektronik Herleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kpsmınd yetkilendirilen işletmecilerden KET cihz ve sistemleri kullnrk elektronik herleşme hizmeti sunnlr ve/vey şeekesi vey ltypısı kurup işletme hkkın ship olnlr u hükümden muftır. (2) KET cihzlrının u Yönetmelikte elirtilen teknik kriterler ile kullnım mçlrı dışınd kullnılmk istenmesi durumund, Kurumdn telsiz kurm ve kullnm izni lınmsı gerekmektedir. (3) Aksi elirtilmedikçe, KET cihzlrının; thsisli vey tümleşik nten kullnmlrı gerekmektedir. KET cihzlrı ile nten irleşiminin u Yönetmelikte elirtilen teknik kriterlere uygun olmsı gerekmektedir. (4) Kurum; u Yönetmelikte elirtilen tüm cihz ve sistemlerin, kurm ve kullnm esslrı ile ilgili teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye ve denetlettirmeye yetkilidir. (5) Bu Yönetmelikte elirtilen cihz ve sistemler; 24/3/2007 trihli ve syılı Resmî Gzete de yyımlnn Telsiz ve Telekomüniksyon Terminl Ekipmnlrı Yönetmeliği (1999/5/AT) ve ilgili diğer düzenlemelerde yer ln teknik koşullr ile güvenlik koşullrın uygun olrk piysy rz edilir. Genel mçlı KET cihzlrı MADDE 6 (1) Uzktn kumnd, uzktn ölçüm, lrm, oyunck telsiz ve rçlrı, video-kmer, eş zmnlı tercüme ve enzeri uygulmlrd kullnıln syısl vey nlog her türlü ses ve veri iletimini sğlyn cihzlr; Tlo-1 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 1: Genel mçlı KET cihzlrının teknik kriterleri Frekns Bndı khz c ç d Çıkış Gücü, Güç Yoğunluğu Limiti ve/vey Mnyetik Aln Şiddeti 10 metrede metrede metrede 42 vey 10 mw e.r.p Referns Stndrt mw e.r.p < %1 görev 10 metrede 42 (Not 2) e mw e.i.r.p 12.5/25 khz Açıklm Not 1 Eğitim ve rştırm kurumlrı trfındn hyvn tkip ve 4 / 22

5 f (Not 5) 10 mw e.r.p <%10 görev (Not 2) izleme mçlı Not 1 f1 f2 g g1 g2 g3 g (Not 6) (Not 6) (Not 4,5 ve 8) (Not 5) (Not 5) (Not 6) 1 mw e.r.p -13 dbm/10 khz 250 khz den dh üyük nd genişliğindeki geniş nd modülsyonlr için güç yoğunluğu -13 dbm/10khz dir. 10 mw e.r.p 25 mw e.r.p 25 mw e.r.p (Not 9) Güç yoğunluğu: -4.5 dbm/100 khz 25 mw e.r.p 25 mw e.r.p 25 mw e.r.p 500 mw e.r.p 5 mw e.r.p %0.1 görev vey LBT (Not 2 ve 7) %0.1 görev vey LBT+AFA (Not 2, 7 ve 8) %0.1 görev vey LBT+AFA (Not 2 ve7) %1 görev vey LBT+AFA (Not 2) %0.1 görev vey LBT+AFA (Not 2) %10 görev vey LBT+AFA (Not 2) 25 mw e.r.p %1 görev 25 khz e kdr 47 ve dh fzl knl için 100kHz (Not 3) 100 khz, 1 vey dh fzl knl modülsyon nd genişliği için 300 khz (Not 3) 1 vey dh fzl knl için (Not 3) 1 vey dh fzl knl için (Not 3) 25 khz (1 vey dh fzl knl için) Not 1 Not 1 FHSS Modülsyon tekniği FHSS hriç DSSS ve diğer genişnd modülsyon teknikleri Dr ve geniş nd modülsyonlr Dr ve geniş nd modülsyonlr Tüm frekns ndı yüksek hızdki veri ktrımlrınd tek knl olrk kullnılilecektir. Dr ve geniş nd modülsyonlr rlığı elirtilmemiştir 5 / 22

6 vey LBT+AFA (Not 2) nck, tüm frekns ndı kullnılilir. ğ mw e.i.r.p Not 1 h mw e.i.r.p Not 1 ı mw GHz e.i.r.p Not 1 i GHz 100 mw e.i.r.p Not 1 j GHz 100 mw e.i.r.p Not 1 k GHz 100 mw e.i.r.p Not 1 Not 1: Bu nd SBT cihzlrı için de thsislidir. Not 2: Görev kısıtlmsı, LBT vey eşdeğer tekniklerin uygulndığı durumd cihzın u fonksiyonlrı kullnıcı trfındn kptılmmlıdır. AFA vey eşdeğer özelliklere ship olmyn LBT cihzlrı için görev limiti uygulnır. Frekns çevikliğine ship herhngi ir cihz için, LBT vey eşdeğer ir özelliği yok ise, görev sınırlmsı iletişimin tmmı üzerinden uygulnır. Not 3: Tercih edilen knl rlığı 50 khz vey 25 khz lik lt ölmelere yrılilen 100 khz nd genişliğidir. Not 4: Alrmlr için lt ndlr hriç. (Tlo-7 ye kınız) Not 5: 300 khz nd genişliğine ship syısl modülsyon metodu sğlnırs ses ve video uygulmlrın izin verilir. 25 khz nd genişliğine kdr nlog ve syısl ses uygulmlrın izin verilir lt ndınd Tlo-10 ve Tlo-12 de verilen söz konusu nd ile ilgili şrtlr uygulnır. Not 6: Ses ve video sinylleri hriç. 25 khz nd genişliğine kdr LBT vey eşdeğer spektrum erişim teknikleri ile ses ve video uygulmlrın izin verilir. Verici her iletim için mksimum iletim periyodunun 1 dkik olmsını kontrol edecek ir çıkış gücü sensörü içermelidir. Not 7: Eğer nd ile sınırlndırılırs görev %1 e kdr rttırılilir. Not 8: 200 khz 300 nd genişliğine ship FHSS ve DSSS modülsyonlrındn şk geniş nd modülsyonlrı için, eğer 10 mw e.r.p güce kdr nd ile sınırlndırılırs görev %1 e kdr rttırılilir. Not 9: Eğer çlışm ndı ve ile sınırlndırılırs güç yoğunluğu 6.2 dbm/100 khz ve - 0.8dBm/100 khz e çıkrtılilir. Arm-kurtrm cihzlrı MADDE 7- (1) Arm-kurtrm çlışmlrı esnsınd kullnıln KET cihzlrı, Tlo-2 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 2: Arm-kurtrm cihzlrı teknik kriterleri Çlışm Freknsı khz Çıkış Gücü vey Mnyetik Aln Şiddeti 10 metrede 7 Sürekli dlg (modülsyon yok) 100 mw e.r.p 25 khz Referns Stndrt Açıklm Çığ vey heyelnd rm kurtrm mcıyl Sdece fet durumund 6 / 22

7 c rm kurtrm mcıyl mw e.r.p <%10 görev En fzl 50 khz <%1 görev Uzktn ölçüm mcıyl Tkip ve yer tespit mcıyl Genişnd veri iletim sistemleri MADDE 8- (1) Veri iletimi, ilgi işlem, kyıt, çevirme, dosylm, depolm, ktrm mcıyl Tlo-3 te elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Anck, Kurum trfındn, Elektronik Herleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kpsmınd yetkilendirilen ve KET cihz ve sistemleri kullnrk elektronik herleşme hizmeti sunm ve/vey şeekesi vey ltypısı kurup işletme hkkın ship oln işletmeciler, Tlo-3 te elirtilen kriterlere uymk kydıyl, nıln Yönetmelikte yer ln hükümlere tidirler. Tlo 3: Genişnd veri iletim sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı c ç GHz Çıkış Gücü ve/vey Güç Yoğunluğu Limiti 100 mw e.i.r.p 200 mw ortlm e.i.r.p ortlm e.i.r.p yoğunluğu 10 mw/1 dir. 1 W ortlm e.i.r.p ortlm e.i.r.p yoğunluğu 50 mw/ değeri ile sınırlı olcktır. 100 mw e.i.r.p Not 3 Not 1, 2, 3 ve 4 Not 1, 2, 3 ve 4 Not 3 ve 4 Referns Stndrt Açıklmlr FHSS modülsyon tekniği hricindeki geniş nd modülsyonlrd mksimum e.i.r.p yoğunluğu 10 mw e.i.r.p./ dir. Hv lnlrının pisti merkez olmk üzere 1 km mesfe dışındki kplı lnlrd kullnılilir. Sdece in içi ve enzeri kplı lnlrd Bin içi ve dışı lnlrd kullnılilir. d GHz 40 dbm (Ortlm e.i.r.p.) ortlm Not Açık lnlrd sit olrk kullnılmycktır. 7 / 22

8 e.i.r.p yoğunluğu 13 dbm/ dir. Not 1: ve ndlrınd çlışn cihzlrın stndrdınd tnımlnn RF lgılyıcı (rdr) sistemleri ile uyumlu çlışmsı ve u ndlrd çlışn rdr sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemleri lmsı gerekmektedir. Not 2: ve ndlrınd ulunn cihzlr TPC kiliyetine ship olmlıdır. Not 3: Sdece tümleşik vey thsisli nten Not 4: Bu ndlrd çlışn cihzlrd rdr sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin lınmsı zorunludur. Demiryolu uygulmlrı MADDE 9- (1) Demiryollrınd kullnıln; demiryollrı otomtik rç tnımlm, otomtik tren kontrol, tren korum sistemlerinde kullnılck cihzlr, Tlo-4 te elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. c ç Tlo 4: Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı kHz Çıkış Gücü vey Mnyetik Aln Şiddeti 500 mw e.i.r.p 10 metrede 42 db A/m 10 metrede 9 db A/m 10 metrede -7 db A/m <%1 görev Referns Stndrt Açıklm Demiryollrı otomtik rç tnımlm sistemlerinde kullnılck. Sdece tren vr iken verici ktif olcktır. Her iri 1.5 genişliğinde 5 knl hlinde Bir trenin Blise/Eurolise sinyl lındısı için kullnılilir. Ayrıc Loop/Euroloop ktivsyonu için kullnılilir. Sdece ir trenin Blise/Eurolise sinyl lındısı için 10 khz lik nd genişliği için elirlenmiş mksimum ln şiddeti, uzysl olrk 200 metrelik çevrime ortlmsı lınmış şekilde. Sdece tren vr iken ktif olcktır. Kod uzunluğu 472 çip ve merkez freknsı olcktır. Kryollrı tşımcılık ve ulşım telemtik sistemleri MADDE 10-(1) Otomtik pr toplm, prk yeri düzenleme ve prk yeri ücretlendirme, trfik ilgi ktrımı ve cil uyrı sistemleri, trfik kontrol ve trfik öncelikleri gii kryollrı tşımcılığı ve ulşımd yol emniyeti, kz syılrının zltılmsı, ulşım verimliliği ve çevresel klitenin geliştirilmesi mcıyl kıllı tşımcılık sistemlerinde; rç sistemleri için yol şlngıçlrınd, çok şeritli yol ğlntılrının gereksinimlerini krşılyck şekilde ulusl zd, rçtn rc linkler olrk, rc monteli rdr sistemlerinde ve enzeri şekilde kullnıln kryollrı tşımcılık ve ulşım telemtik sistemleri Tlo-5 te gösterilen çıkış gücünü geçmemek kydıyl kullnılır. 8 / 22

9 Tlo 5: Kryollrı tşımcılık ve ulşım telemtik sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü ve/vey Güç Yoğunluğu Limiti 2 W e.i.r.p vey 8 W e.i.r.p c GHz 40 dbm e.i.r.p Referns Stndrt Açıklmlr Yoldn rc sistemler için kullnılck. merkez freknslrı; ve için 5 knl rlığı, 5800 için ise knl rlığı 10 olcktır. 1 Mit/s lik veri hızınd 8 W e.i.r.p ve 500 kit/s gönderme, 250 kit/s lm vey düşük hızlrd (31 kit/s) 2 W e.i.r.p ye izin verilmektedir. (Not 1) Çok şeritli yollrın irleşimindeki sistemler için kullnılck. merkez freknslrı; ve için knl rlığı 5, 5810 için ise knl rlığı Mit/s lik veri hızınd 8 W e ve 500 kit/s gönderme, 250 kit/s lm vey 31 kit/s lık düşük hızlrd 2 W e izin verilmektedir. (Not 1) Arçtn rc ve yoldn rc sistemlerde ç GHz 55 dbm e.i.r.p (mksimum güç) ve dbm (sdece puls rdr, ortlm güç) -50 dbm (ortlm güç) Arç ve lt ypı rdr sistemlerinde d GHz güç yoğunluğu 0 dbm/50. e.i.r.p ve mksimum ortlm e.i.r.p yoğunluğu dbm/1 e.i.r.p olmlıdır. 22 GHz in ltınd mksimum ortlm e.i.r.p. yoğunluğu 61.3 dbm/ e.i.r.p olmlıdır / 22

10 e GHz 55 dbm e.i.r.p ve ortlm e.i.r.p. yoğunluğu -3 dbm/ dir f GHz f GHz 100 W e.i.r.p Not mw e.i.r.p Not mw e.i.r.p Not 3 Arç rdr sistemlerinde (Not 1) f GHz g1 g2 g3 Not 1: Not 2: Not 3: GHz GHz GHz 100 mw e.i.r.p -11 dbm e.i.r.p -8 dbm e.i.r.p 20 dbm e.i.r.p 16 dbm e.i.r.p 0.25%/s/25 görev 1.5%/s/25 görev 5.6%/s/25 görev 2.3%/s/25 görev TSE EN Arç rdr sistemlerinde Bu nd SBT cihzlrı için de thsislidir. Bu ndlrd çlışn cihzlrd rdr sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin lınmsı zorunludur. Bir tmponun rksın monteli cihzlr için ışınlm süresi her 3 ms de 4 s/40 khz in ltınd, tmponsuz monteli cihzlr için her 3 ms de 3 s/40 khz in ltınd olmlıdır. Ayrıc, tüm cihzlr için ışınlm süresi her 40 ms de 1 ms/40 khz in ltınd olmlıdır. Minimum frekns modülsyon rlığı vey 250kHz lik minimum nlık nd genişliği kısıtlrı mksimum ışınlm süresi kısıtıile irlikte uygulnır. RF lgılyıcı (dedektör) ve ikz cihzlrı MADDE 11- (1) Kyolmsı, çlınmsı vey elirli ir ölgeden geçişin önlemesi mcıyl, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit etmeye yryn RF lgılyıcı (dedektör) ve ikz cihzlrı, Tlo-6 d elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 6: RF lgılyıcı (dedektör) ve ikz cihzlrı teknik kriterleri c Frekns Bndı Çıkış Gücü 25 mw e.r.i.p Referns Stndrt Açıklmlr ç GHz d e f GHz GHz GHz 100 mw e.i.r.p Tnk/Depo seviyesi 10 / 22

11 g ğ h ı GHz GHz GHz GHz dbm/ e.i.r.p. 26 dbm e.i.r.p Rdr nten örüntüsü ve DAA tekniğinin gerçekleştirilmesi mcıyl yer temelli sentetik diyfrm rdr sistemleri için TS EN stndrdınd tnımlnn özel gereklilikler uygulnır. Bu ndlrd çlışn cihzlrd rdr sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin lınmsı zorunludur elirlenmesi mcıyl kullnılcktır Yer temelli sentetik diyfrm rdr Alrm sistemleri MADDE 12- (1) Güvenlik, sğlık ve cil yrdım mçlı kullnılmk üzere tsrlnmış genel lrm sistemleri ile hreket yeteneği sınırlı insnlr tehlike durumund sinyl göndererek yrdım lmlrını temin edecek telefon httın ğlntılı lokl ir irim ve unun rcılığıyl otomtik çevirme sğlyn sosyl lrm sistemleri, Tlo-7 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 7: Alrm sistemleri teknik kriterleri c ç d e Frekns Bndı Çıkış Gücü 10 mw e.r.p 25 mw e.r.p 10 mw e.r.p <%1 görev <%0.1 görev <%10 görev <%0.1 görev <%1 görev <%0.1 görev 25 khz 12.5 khz Referns Stndrt Açıklmlr Tüm frekns ndı ir knl olrk yüksek hızdki veri iletiminde de kullnılilir. Sosyl lrm sistemlerinde Sosyl lrm (kişisel kullnım) sistemlerinde 11 / 22

12 f mw e.r.p <%0.1 görev Model rç uzktn kumnd cihzlrı MADDE 13- (1) Model rçlrın uzktn kontrolünde kullnılck model rç uzktn kumnd cihzlrı, Tlo-8 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 8: Model rç uzktn kumnd cihzlrı teknik kriterleri Freknsı/Frekns Bndı , , , , Çıkış Gücü 100 mw e.r.p 10 khz Referns Stndrt Açıklm Sdece model uçk ve helikopterler için izin verileilir. c , , , Endüktif sistemler MADDE 14- (1) Bin içinde vey dışınd ve dr ir lnd kullnıln, rç güvenlik sistemi, hyvn tnımlm, hırsız lrm sistemleri, çevre tık kontrolü, klo dedektörü, kimlik tnımlm, klosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomtik mdde tnımlm, klosuz kontrol sistemleri, otomtik oto yol ücret toplm ve enzeri uygulmlrı kpsyn endüktif sistemler, Tlo-9 d ve u Yönetmelikteki diğer tlolrd elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 9: Endüktif sistemler teknik kriterleri Frekns Bndı 9-90 khz khz Mnyetik Aln Şiddeti 10 metrede 72 (30 khz de 3 db/octve) 10 metrede 42 Not 1 Referns Stndrt Açıklm Çerçeve (Loop) nten kullnılmsı durumund m 2 ve 0.l6 m 2 rsındki lnd ln şiddeti 10xlog (ln/0.16 m 2 ) olck şekilde zlır. Anten lnı 0.05 m 2 den küçük ise, ln şiddeti 10 db zlır. Çıkış gücü seviyesi 30 khz te 3dB/oktv düşer. 12 / 22

13 c ç d e f g g1 h ı i j1 j2 j kHz khz khz khz khz khz khz khz 10 metrede 66 (119 khz de 3 db/octve) 10 metrede metrede metrede metrede 9 10 metrede metrede metrede metrede 9 10 metrede metrede metrede metrede -8 Not 1 Not Çıkış gücü seviyesi 119 khz te 3dB/oktv düşer. Sdece RFID-rdyo freknslı tnımlm sistemleri ve elektronik tkip sistemlerinde İzin verilen mksimum ln şiddeti, 10 khz nd genişliği için elirtilmiştir. Eğer nd genişliği 10 khz den fzl ise, mksimum izin verilen toplm ln şiddeti (10 metrede) -5 olcktır nck, 10 khz nd genişliğindeki (10 metrede) -15 ln şiddeti koruncktır. İzin verilen mksimum ln şiddeti, 10 khz nd genişliği için elirtilmiştir. Eğer nd genişliği 10 khz den fzl ise, mksimum izin verilen toplm ln şiddeti (10 metrede) -5 olcktır nck, 10 khz nd genişliğindeki (10 metrede) -20 ln şiddeti koruncktır. Sdece RFID-rdyo freknslı tnımlm sistemleri trfındn İzin verilen mksimum ln şiddeti, 10 khz nd genişliği için elirtilmiştir. Eğer nd genişliği 10 khz den fzl ise, mksimum izin verilen toplm ln şiddeti (10 13 / 22

14 Not 1: Hrici nten olrk sdece çerçeve (Loop) oin nten kullnılilir. metrede) -5 olck nck, 10 khznd genişliğindeki (10 metrede) -8 ln şiddeti koruncktır. Bu sistemler minimum 30 khz nd genişliğinde çlıştırılmlıdır. Klosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yrdımcı cihzlr MADDE 15- (1) Klosuz mikrofonlr, vücutt tkılı olrk vey elde tutulrk ykın ve özel kullnım göre tsrlnmış vericiler ile lıcılrdn oluşn sistemler ve işitmeye yrdımcı cihzlr, Tlo-10 d elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 10: Klosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yrdımcı cihzlr teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü 10 mw e.r.p c mw e.r.p ç mw e.r.p d mw e.i.r.p 50 khz Referns Stndrt Açıklm Ayrlnilir rlık temellidir , ve ndlrıhrmonize skeri ndlrdır. (Not 2) 2 mw e.r.p Not Not 1 ve 2 Ayrlnilir rlık temellidir. Not 1, 2 ve 3 Ayrlnilir rlık temellidir. (Not 2 ve 3) d mw e.i.r.p Not 2 20 mw d e.i.r.p 200 khz Not 2, 4 ve mw e.i.r.p d mw e.i.r.p 200 khz Not 2, 5 20 mw e.i.r.p e l785-l795 vey f g1 g2 h l795-l mw e.i.r.p Not 2 ve 3 20 mwe.i.r.p vey Not 2 ve 3 50 mwe.i.r.p 10 mwe.r.p. En fzl 50 khz Not 1 Ayrlnilir rlık temellidir. Bu nddki 14 / 22

15 Not 1: Not 2: Not 3: Not 4: Not 5: diğer kullnımlrdn meydn gelecek enterferns dikkt edilmelidir. ( Not 1) İşitmeye yrdımcı cihzlrd Klosuz mikrofonlrd kullnılilir. Vücud tkılı ve elde kullnıln klosuz mikrofonlrın çıkış gücü mksimum 50 mw olmlıdır. Vücud tkılı ve elde kullnıln klosuz mikrofonlrın çıkış gücü mksimum 100 mw olmlıdır. 1 Ock 2015 trihinden sonr kullnılmycktır. Alçk güçlü ktif tıi gereçler MADDE 16-(1) Etkin olrk cnlılrın vücudun yerleştirilen tıi cihzlrdn oluşn lçk güçlü cihzlr, Tlo-11 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 11: Alçk güçlü ktif tıi gereçler teknik kriterleri 1 2 c Frekns Bndı khz khz Çıkış Gücü vey Mnyetik Aln Şiddeti 25 µw e.r.p 10 metrede metrede -5 ç khz 1 mw e.r.p d metrede -7 Not 3 LBT vey %0.1 görev (Not 2) LBT vey %0.1 görev (Not 2) <%10 görev <%10 görev <%10 görev <%10 görev 25 khz Referns Stndrt Açıklm Bnd genişliğini 300 khz'e kdr genişleteilmek için yn knllr irleştirileilir. Çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir ktif tıi gereçleri içindir. Çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir ktif tıi gereçlerden d kpsnmynlr içindir. Bnd genişliğini 100 khz'e kdr genişleteilmek için 25 khz lik yn knllr irleştirileilir. (Not 1) Çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir ktif tıi gereçlerin telemetri mçlı kullnılmsı hlinde endüktif çevrim (loop) tekniği kullnılır. Hyvnlrın vücudun tkılilen tıi cihzlrd kullnılır. Kn sıncı ölçme mçlı olrk çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir tıi gereçlerde kullnılır. Çok düşük güçlü, hyvnlrın vücudun tkılilen ktif tıi gereçler sdece kplı lnlrd ln şiddeti 10 khznd genişliği için elirtilmiştir. Çok düşük güçlü, 15 / 22

16 e Not 1: Not 2: Not 3: dbm e.i.r.p LBT+AFA ve <%10 görev (Not 3) 1 hyvnlrın vücudun tkılilen ktif tıi gereçlerin iletim mskı; 300 khz nd genişliğinde 3 db, 800 khz nd genişliğinde 10 db, 2 nd genişliğinde 20 db olrk tnımlnmktdır. Çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir ktif tıi gereçler ve yrdımcı gereçleri içindir. Bireysel vericiler itişik knllrı irleştirerek nd genişliğini 1 den rtırilir. Yrdımcı irimler sdece kplı lnd kullnılır. 1 lik sınırlı spektrumdn dolyı irçok kullnıcının nd erişiminin eş zmnlı sğlnilmesi için u ndlrd mksimum nd genişliğinin 100 khz olmsı gerekmektedir. Ortmdki RF yyını lgılm ecerisi olmyn sistemler, %0.1 görev nde mksimum 250nW e.r.p. ile sınırlndırılır. Ekipmnlr uygulnilir hrmonize stndrtlrd trif edilen vey eşdeğeri spektrum erişim meknizmlrın ship olmlıdır. Klosuz ses sistemleri MADDE 17-(1) Rdyo, kset, CD çlr, moil telefon, rdyo-tv ve enzeri verici ve lıcı cihzlrdn oluşn klosuz ses sistemleri, Tlo-12 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 12: Klosuz ses sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü Referns Stndrt Açıklm c ç mw e.r.p mw e.i.r.p 50 nw e.r.p 50 khz khz Dr nd nlog ses sistemleri sdece u ndd Rdyo freknslı tnımlm sistemleri MADDE 18-(1) Veri iletimi, dosylm, depolm, yer elirleme, kişi tnımlm, giriş kontrolü, klosuz kontrol, depo rşivleme, ykınlık sensörü, el cihzlrın dt trnsferi, klosuz etiket, lrm, tık yönetimi ve enzeri işlemleri ypn rdyo freknslı tnımlm sistemleri, Tlo-13 te elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. 16 / 22

17 Tlo 13: Rdyo freknslı tnımlm sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü 500 mw e.i.r.p vey Not W e.i.r.p Referns Stndrt Açıklm 500 mw e.i.r.p çıkış gücünün üzerindeki güçlerdeki cihzlr sdece in içlerinde kullnılcktır ve u durumd görev herhngi ir 200ms için <%15 olmlıdır (30 ms çık, 170ms kplı). Çıkış gücünün 500 mw e.i.r.p nin üzerinde olmsı durumund in dışındn itiren 10 uncu metrede ölçülen ln şiddeti; in dışın kurulu ve 500 mw e.i.r.p çıkışgücündeki cihzın ynı mesfedeki eşdeğer ln şiddetini geçmeyecektir mw e.r.p W e.r.p Not 1, 2 ve khz mw e.r.p Not 1: numrlrı 1 den 15 e kdr olmk üzere, knl merkez freknslrı 864,9 + (0,2 knl numrsı) formülüyle ulunur. Not 2: Frekns tlm vey diğer spektrum yyılım teknikleri kullnılmycktır. Not 3: Çıkış gücünün 500 mw e.i.r.p in üzerinde olm ihtimli oln cihzlr, otomtik güç kontrol özelliğine ship olmlıdır. Özel moil telsiz 446 (PMR 446) MADDE 19-(1) Ses ve veri herleşmesine çık, çok syıd kullnıcının frekns ndını ortk kullnımın yönelik kıs mesfe erişimli telsiz herleşmesinde kullnıln cihzlr, Tlo-14 te elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 14: Özel moil telsiz 446 teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü Referns Stndrt Açıklm mw e.r.p 12.5 khz 17 / 22

18 mw e.r.p 6.25/12.5 khz Sdece syısl kullnım. Geliştirilmiş syısl klosuz telekomüniksyon sistemleri MADDE 20- (1) Geliştirilmiş syısl klosuz telekomüniksyon sistemleri, Tlo 15 te elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 15: Geliştirilmiş syısl klosuz telekomüniksyon sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü Referns Stndrt Açıklm mw e.r.p khz Genel mçlı ultr genişnd cihzlr MADDE 21- (1) Açık lnlrd sit olrk ulunmyn ve model uçklrd, uçklrd vey diğer hv rçlrınd kullnılmyn ultr genişnd cihzlr; Tlo-16 d elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 16: Genel mçlı ultr genişnd cihzlrın teknik kriterleri c ç d e f Frekns Bndı Çıkış Gücü ve Güç Yoğunluğu Limiti -50 dbm 1.6 GHz ve ltı yoğunluğu -90 dbm/ dir. -45 dbm GHz yoğunluğu -85 dbm/ dir. -36 dbm GHz yoğunluğu -70 dbm/ dir. -40 dbm GHz yoğunluğu -80 dbm/ dir GHz -30 dbm GHz yoğunluğu GHz dbm/ dir. Not 1, 2 Not 1, 2, 3 Referns Stndrt Açıklm 18 / 22

19 g ğ h GHz GHz 10.6 GHz üstü 0 dbm yoğunluğu dbm/ dir. -25 dbm yoğunluğu -65 dbm/ dir. -45 dbm yoğunluğu -85 dbm/ dir. Not 3 Not 2 Not 1: LDC özelliğine ship cihzlr için GHz frekns ndınd mksimum yoğunluğu dbm/ ve mksimum tepe e.i.r.p. (50 nd genişliğinde ölçülecek) 0 dbm dir. Not 2: DDA özelliğine ship cihzlr için GHz ve 8,5-9.0 GHz frekns ndınd mksimum yoğunluğu dbm/ ve mksimum tepe e.i.r.p. (50 nd genişliğinde ölçülecek) 0 dbm dir GHz ndınd çlışn DDA özelliğine ship cihzlrın u nd içerisinde çlışm freknsı seçme yeteneğine ship olmsı gerekmektedir. Not 3: Demiryolu ve kryolu rçlrın monte edilecek verici güç kontrol özelliği tşımyn cihzlr için, mksimum yoğunluğu dbm/ dir. Yer ve duvr tetkiklerinde kullnıln ultr geniş nd rdr sistemleri MADDE 22-(1) Yer ve duvr tetkiklerinde kullnıln ultr geniş nd rdr sistemleri; Tlo-17 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 17: Yer ve duvr tetkiklerinde kullnıln ultr geniş nd rdr sistemlerinin teknik kriterleri Frekns Bndı 230 ve ltı Çıkış Gücü ve/vey Güç Yoğunluğu Limiti -44,5dBm/120kHz (e.r.p.) yoğunluğu -65 dbm/ dir. Referns Stndrt T Açıklm c ç d GHz GHz GHz -37,5dBm/120kHz (e.r.p.) yoğunluğu -60 dbm/ dir. -30dBm/ (e.i.r.p.) Not yoğunluğu -65 dbm/ dir. yoğunluğu dbm/ dir. 19 / 22

20 yoğunluğu dbm/ dir. e 5-6 GHz -30dBm/ yoğunluğu (e.i.r.p.) dbm/ dir. f 6 GHz üstü yoğunluğu -65 dbm/ dir. Not 1: ve ndlrınd mksimum yoğunluğu -75 dbm/ dir. Ypı mlzeme nlizi için kullnıln ultr geniş nd cihzlr MADDE 23- (1) Ypı mlzeme nliz sistemlerinde yer ln ultr geniş nd cihzlr; Tlo-18 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 18: Ypı mlzeme nlizi için kullnıln ultr geniş nd cihzlrın teknik kriterleri c ç d e Frekns Bndı 1.73 GHz ve ltı GHz GHz GHz GHz GHz Çıkış Gücü ve Güç Yoğunluğu Limiti -45 dbm yoğunluğu -85 dbm/ dir -25 dbm yoğunluğu -65 dbm/ dir. -10 dbm yoğunluğu -50 dbm/ dir. -25 dbm yoğunluğu -65 dbm/ dir. -15 dbm yoğunluğu -55 dbm/ dir. -42 dbm yoğunluğu -82 dbm/ dir. Referns Stndrt Açıklm Not 1. Not 2 Not 3 Not 2 f GHz -10 dbm yoğunluğu -50 dbm/ dir. 20 / 22

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar

KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Telekomünikasyon Kurumundan: KET-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma Ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SINIF 2 BİLDİRİM FORMU ONAYI GEREKTİRMEYEN CİHAZ KATEGORİLERİ VE FREKANS BANDLARI

SINIF 2 BİLDİRİM FORMU ONAYI GEREKTİRMEYEN CİHAZ KATEGORİLERİ VE FREKANS BANDLARI SINIF 2 BİLDİRİM FORMU ONAYI GEREKTİRMEYEN CİHAZ KATEGORİLERİ VE FREKANS BANDLARI GSM Cep Telefonu, Bz İstsyonu, Repeter, Moil Uydu Hizmetleri, Alıı Cihzlr, Çğrı-Pging Cihzlrı, Hlk Bndı (CB) Cihzlrı Uygulm

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar. Amaç

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar. Amaç Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET)

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alterntif Enerji Teknolojileri Mühendislik Dnışmnlık Eğitim Hizmetleri Sn. Ti. Ltd. Şti. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gzete Trihi / Syısı 04.06.2010

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTĠFĠKASI TALEP EDENĠN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürüü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli iģlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

Kurumsal Kimlik Klavuzu

Kurumsal Kimlik Klavuzu Kurumsl Kimlik Klvuzu İHAK Logosu dikey kullnım İHAK Logosu Hkkınd İHAK logosu, mrknın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, bütün ürün ve hizmetlerinde sdece bu kılvuzd belirtilen kurllr dhilinde kullnılmlıdır.

Detaylı

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI EK 14 GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI A. GENEL AÇIKLAMA I- BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI Gümrük Beynnmesi formlrı, y sekiz nüshlı (Ek 1) ir tkım y d dört nüshlı (Ek 2) iki tkım şeklinde sekiz

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri Sevk/İhrct ülkesi nüshsı (Ek-1) A SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 1 B E Y A N 2 Gönderici/İhrctçı 1 3 Formlr 4 Yükl. listeleri 5 Klem syısı 6 Kp dedi 7 Referns numrsı 8 Alıcı 9 Mli

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir RASYONEL SAYILAR 0 ve, Z olmk üzere şeklindeki syılr rsyonel syı denir. 0 0 tn ımsız 0 0 elirsiz 0 sit kesir ileşik kesir Genişletilerek vey sdeleştirilerek elde edilen kesirlere denk kesirler denir. Sıfır

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusl Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi VOC-TEST Merkezleri Hie Progrmı Ktm Değer ve İstihdm Odklı Belgeli İşgüü Sefererliği(KİBİS)

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

LOK16... LGK16... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

LOK16... LGK16... Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 785 Brülör kontrolleri LOK6... LGK6... Brülör kontrolleri Ort-yüksek güç gz üflemeli rülörler, sıvı ykıt üflemeli rülörler vey çift ykıtlı üflemeli rülörler için Otomtik kontrollü lev sinyli yükselticili

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Montaj kılavuzu. Entegre hidrolik bileşenlere sahip dış üniteler için seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Entegre hidrolik bileşenlere sahip dış üniteler için seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe Montj kılvuzu Entegre hidrolik bileşenlere ship dış üniteler için seçenek kutusu EKCB07CAV Montj kılvuzu Entegre hidrolik bileşenlere ship dış üniteler için seçenek kutusu Türkçe İçindekiler İçindekiler

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe Montj kılvuzu Dikin Altherm düşük sıcklıklı monoblok seçenek kutusu EKCB07CAV Montj kılvuzu Dikin Altherm düşük sıcklıklı monoblok seçenek kutusu Türkçe İçindekiler İçindekiler Dokümnlr hkkınd. Bu dokümn

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük 2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Me 18 ve 39 Altın Ypıln Tüzük Mimrlr Osı Yönetim Kurulu trfınn hzırlnıp, Yetki Kurulu ve KKTC Bknlr Kurulun onylnn şğıki tüzüğü yyınlr. Kıs İsim 1 Bu tüzük,

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Patlama korumalı ek termostat

Patlama korumalı ek termostat E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.us Veri Syfsı 605051 Syf 1/7 Ptlm korumlı ek termostt Tip ATH-EXx Serisi Özellikler 10 A kontk derecesi Bölge 1, 2, 21 ve 22'de doğrudn yerleştirilebilir

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu: ROBA kayar göbekler boyut 0 12

Montaj ve kullanım kılavuzu: ROBA kayar göbekler boyut 0 12 Lütfen kullnım kılvuzunu dikktle okuyun ve on riyet edin! Aksi tutumlr fonksiyon rızlrın vey kvrmnın devre dışı klmsın neden olbilir ve bun bğlı olrk hsrlr d söz konusu olbilir. Mevcut montj ve kullnım

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok yedek ısıtıcı EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok yedek ısıtıcı EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Montaj kılavuzu. Türkçe Dikin Altherm düşük sıcklıklı monolok yedek ısıtıcı EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Türkçe İçindekiler İçindekiler Dokümnlr hkkınd. Bu dokümn hkkınd... Kutu hkkınd. Yedek ısıtıcı..... Yedek ısıtıcıdki ksesurlrı çıkrmk

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Modüler Sıcaklık Kontrol Cihazı

Modüler Sıcaklık Kontrol Cihazı Modüler Sıcklık Kontrol Cihzı E5ZN Yeni DIN Ry Montjlı Sıcklık Kontrol Cihzı Genişliği sdece,5 mm olmsın rğmen sıcklık kontrolü için iki knl mevcuttur. Sıcklık kontrol cihzını değiştirmek için terminl

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

HELİKOPTER DENETİMİ UYGULAMALARI

HELİKOPTER DENETİMİ UYGULAMALARI BŞKEN ÜNİVERSİESİ FEN BİLİLERİ ENSİÜSÜ HELİKOPER DENEİİ UYGULLRI VNİ SELİ ÖZÇUKURLU YÜKSEK LİSNS EZİ NKR HELİKOPER DENEİİ UYGULLRI PPLICIONS FOR HELICOPER CONROL VNİ SELİ ÖZÇUKURLU Bşkent Üniversitesi

Detaylı

Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

Brülör kontrolleri. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 435 Brülör kontrolleri GB... Tek kdemeli vey 2 kdemeli gz rülörlerinin vey küçük il ort güce ship (tipik olrk 350 kw' kdr), fnlı vey fnsız, çlışm şekli rlıklı oln gz rülörlerinin/sıvı ykıt rülörlerinin

Detaylı

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil)

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın DCP-8085DN Mkineyi kullnmdn önce doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.com/

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA. yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan:

Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA. yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan: T.C. D Ş T Y LTC DİRE Ess o : 2008/3365 Krr o : 20/6 Dvcı : Türk Mühendis ve Mimr Odlrı Birliği Veki li Selnik Cd. o:9/ Kızıly/KR yerde) DvcıYnındDvy Ktıln: : v.urten Çğlr Ykış (ynı Mus Kiper Çınrlı Mh.

Detaylı

MarCal. Kumpaslar GENEL BİLGİLER. MarCal - Tasarım Özellikleri. DIN 862'ye göre G hata sınırları. MarCal - Ölçüm türleri. MarCal.

MarCal. Kumpaslar GENEL BİLGİLER. MarCal - Tasarım Özellikleri. DIN 862'ye göre G hata sınırları. MarCal - Ölçüm türleri. MarCal. BASİT ÖLÇÜMLER İÇİN PARMAK HESABI YETER. GERİ KALANLAR İÇİN MARCAL VAR. MARCAL ürünleri ile ilgili en güncel ilgilere WEB sitemizden ulşılilirsiniz: www.mhr.com, WeCode 203 Mhr trfındn üretilen MrCl serisi

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4)

TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4) TEBLİĞ Gümrük Müsteşrlığındn : GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİKULLANIM) (SERİNO:4) Amç MADDE 1- (1) Bu Teliğin mcı, eşyyıkendisi nihi kullnım ti tutmyck ithltçılrın nihi kullnım uygulmsındn yrrlnmsın ve nihi

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı

Gigaset SL100 colour. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL100 colour. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Detaylı