KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar"

Transkript

1 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin mcı, kullnım mcın göre elirlenen frekns ndlrınd ve güç limitlerinde çlışn, diğer sistemlerde elektromnyetik girişime seep olmdn ve elektromnyetik girişime çık olrk kullnıln, Kurum trfındn elirlenen teknik düzenlemelere uygun kıs mesfe erişimli lçk güçlü telsiz cihzlrının yyın özelliklerini, frekns ndlrını, herhngi ir telsiz kurm ve kullnm iznine ve telsiz ruhstnmesine ihtiyç göstermeksizin kurulmsı ve kullnılmsı ile ilgili usul ve esslrı elirlemektir. Kpsm MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, kullnılmsı için frekns thsisine ihtiyç duyulmyn özel mçlr için thsis edilmiş frekns ndlrınd ve güç limitlerinde çlışn, Kurum trfındn elirlenen teknik düzenlemelere uygun, kmu kurum ve kuruluşlrı ile gerçek ve tüzel kişiler trfındn kullnılck kıs mesfe erişimli lçk güçlü telsiz cihz ve sistemlerini kpsr. Dynk MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 trihli ve 5809 syılı Elektronik Herleşme Knununun 6, 36, 37 ve 40 ıncı mddelerine dynılrk hzırlnmıştır. Kısltm ve tnımlr MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte yer ln kısltm ve tnımlrdn; ) Alrm: Belirli mesfedeki ikz durumunu her veren vey ildiren telsiz sistemini, ) Alçk güçlü ktif tıi gereçler: Vücut içine yerleştirilerek zı tıi ilgileri elektromnyetik ortmd gönderen ktif lçk güçlü cihzlrı, c) Algıl ve Kçın (DAA- Detect ndavoid) metodu: Bir telsiz cihzının; gönderme ypmdn önce çlıştığı frekns ndındki mevcut knllrı kontrol etmesi, şk sistemler trfındn kullnılmkt oln knllrı kullnmktn kçınmsı ve göndermeyi oş ulduğu knllrdn ypmsı essın dynn enterferns önleme metodunu, ç) Arm-kurtrm cihzı: Arm-kurtrm çlışmlrınd yer tespiti ypmk mcıyl kullnıln telsiz sistemini, d) Doğrudn Ardışık Yyılımı (DSSS- Direct Sequence Spred Spectrum): Dr ndlı ir sinylin yüksek veri hızlı ir kod dizisi ile çrpılrk sinylin spektrumunun genişletilmesi tekniğini, e) Düşük Görev Çevrimi (LDC- Low DutyCycle) metodu: Gönderilen tüm sinyllerin sürelerinin toplmının her ir sniye içerisinde sniyenin yüzde eşinden (%5) z olmsı ve her ir st içerisinde stin inde eşinden (%0,5) z olmsı ve her gönderilen sinylin süresinin 5 ms yi geçmemesinin sğlnmsını, f) e.i.r.p (Effective isotropicrdited power): Etkin izotropik yyılım gücünü, g) Elektromnyetik girişim (Enterferns): İlgili mevzut hükümlerine uygun olrk ypıln her türlü elektronik herleşmeyi engelleyen, kesinti doğurn vey klitesini ozn her türlü yyın vey elektromnyetik etkiyi, 1 / 22

2 ğ) Elektronik herleşme: Elektriksel işretlere dönüştürüleilen her türlü işret, semol, ses, görüntü ve verinin klo, telsiz, optik, elektrik, mnyetik, elektromnyetik, elektrokimysl, elektromeknik ve diğer iletim sistemleri vsıtsıyl iletilmesini, gönderilmesini ve lınmsını, h) Endüktif sistemler: Kilitleme, tnımlm, trm ve lrm verme özellikleri oln düşük freknslı telsiz sistemlerini, ı) e.r.p (Effective rdited power): Etkin yyılım gücünü, i) Frekns Atlmlı Yyılımı (FHSS- Frequency Hopping Spred Spectrum ): Alıcı ve vericinin eş zmnlı olrk ir freknstn diğerine tlyilmesi kiliyetini, j) Geliştirilmiş Syısl Klosuz Telekomüniksyon Sistemleri (DECT- Digitl Enhnced Cordless Telecommunictions) : Telefon httın ğlı, irirleriyle elektromnyetik dlglr vsıtsıyl syısl teknikler kullnılrk irtitlı, sit, porttif cihzlrdn oluşn ve/vey hücresel ypı ile telefon sntrline ğlı olrk in vey kompleks dhilinde kullnıln sistemler ile veri iletimine olnk sğlyn diğer klosuz sistemleri, k) Göndermeden Önce Dinle (LBT- Listen Before Tlk) : Bir telsiz cihzının, kullndığı nddki doluluğu lgılyrk nd oşln kdr vey oş ir nd geçiş ypıln kdr eklemesi kiliyetini, l) Görev (Duty cycle): Bir telsiz cihzının, ir stlik zmn dilimi içerisinde ktif olrk çlıştığı sürenin u ir ste ornını, m) Klosuz mikrofon sistemleri: Mikrofon vericisi ve lıcısındn oluşn telsiz sistemini, n) Klosuz ses sistemleri: Rdyo, kset, CD çlr, moil telefon vey rdyo-tv gii verici ve lıcı cihzlrdn oluşn, ses uygulmlrınd kullnıln sistemleri, o) Knun: 5/11/2008 trihli ve 5809 syılı Elektronik Herleşme Knununu, ö) Kryollrı tşımcılık ve ulşım telemtik sistemleri: Kryollrı tşımcılık ve ulşımınd otomtik pr toplm, yol kım, yol güvenliği ve çrpışmyı önleme hizmetleri dhil, rçlr rsınd ve rçlrl yol kenrındki ğlntı noktlrı rsındki kıs mesfe erişimli mikrodlg veri iletişim sistemlerini, p) Kıs mesfe erişimli telsiz (KET) cihzlrı: Genellikle kplı lokl lnlrd, kmpüs vey çık lnlrd kullnım mcın göre u Yönetmelikle elirlenen frekns ndlrınd ve çıkış gücünde kullnıln, diğer sistemlerde zrrlı elektromnyetik girişime seep olmyn ve elektromnyetik girişime çık olrk kullnıln cihzlrı, r) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, s) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, ş) çıkış gücü: Bir KET cihzının vericisinin çıkış gücü ile nten kzncındn doğn toplm gücünü, t) Model rç uzktn kumnd cihzlrı: Hvd, krd ve su ltı vey üstünde kullnıln model rçlrın uzktn kontrolü mcıyl kullnıln telsiz cihzlrını, u) Otomtik Arç Tnımlm Sistemi (AVI- Automtic Vehicle Identifiction): Arçt teçhiz edilmiş ir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulm üniteleri vsıtsıyl, rcın durumu ile ilgili ilgilerin genel trfik vey demiryolu işletmesinin rç idre sistemlerine ulşmsını sğlyn sistemi, ü) Otomtik Tren Kontrol Sistemi (Eurolise): Demiryolu işletmelerine, tren httın yerleştirilmiş ktrıcılr rcılığıyl trenin teşkili (vgon syısı, ğırlık ve enzeri) ve tren httının ileri kesimine it hız, sinyl ilgileri, virj, kym, kr, çmur ve enzeri trfik ilgilerini trendeki ekrn ktrmk suretiyle ilgi veren ve güvenli otomtik seyir sğlyn tren kontrol sistemini, v) Özel Moil Telsiz 446 (Privte Moile Rdio - PMR 446): Kıs mesfe erişimli ses ve veri herleşmesine yönelik oln lçk güçlü telsiz cihzlrını, y) RF lgılyıcılr (dedektörler) ve ikz cihzlrı: Herhngi ir durum vey nesneyi tespit ederek sinyl veren telsiz cihzlrını, z) SBT cihzlrı: Sıni, ilimsel ve tıi cihzlrı, 2 / 22

3 ) Sosyl lrm sistemleri: Özellikle yşlı vey engelli şhıslrın zor durumd kldıklrınd yrdım çğırmk mcıyl kullndıklrı klosuz çğrı sistemlerini, ) Thsisli (Dedicted) nten: Cihzın yrılilir (klo-konnektör vey dlg kılvuzu- konnektör ile ğlnilen) ir prçsı olrk üretilmiş ve sdece u ve/vey enzer cihzlr ile kullnılmk üzere üretilmiş ve cihzl irlikte kullnıln nteni, cc) Tren Korum Sistemi (Euroloop): Demiryollrınd ynı ht üzerinde iririni izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut httın ir elektrik şeekesi olrk kullnılmsıyl oluşturulmuş iletim htlrı üzerinden gönderme ypmk suretiyle, trenin güvenli seyrini sğlyck hız, yol durumu, sinyl ilgisi, mesfe ölçümü gii ilgilerin ktrıldığı tren korum sistemini, çç) Tümleşik (Integrl) nten: Cihzın yrılmz ir prçsı olrk üretilmişkonnektörlü vey konnektörsüz (cihz içinde gömülü olrk ulunn) nteni, dd) Ultr genişnd (UWB- Ultr widend) sistemler: Hâlihzırd çeşitli elektronik herleşme hizmetlerine thsisli freknslrd, çok geniş ir nd rlığınd (500 den vey merkez freknsının %20 sinden dh geniş ir ndd) ve genellikle gürültü seviyesinin ltınd gönderme ypn sistemleri, ee) Uyrlnilir Frekns Çevikliği (AFA- Adptive Frequency Agility): Cihzın kendi kullnım özelliğine göre tnımlı ir rlıkt oş oln ndı ulrk yyım freknsını o nd değiştirme kiliyetini, ff) Uzktn kumnd: Model rç uzktn kumnd cihzlrının dışınd kln cihz ve mkinelerin işlevlerini vey hreketlerini, uzktn şltmy, değiştirmeye vey durdurmy yryn telsiz cihzlrını, gg) Uzktn ölçüm: Uzkt ulunn sisteme it verileri elektromnyetik dlglr rcılığıyl otomtik olrk ölçmeye ve kydetmeye yryn ir verici ve ir lıcı telsiz cihzındn meydn gelen sistemi, ğğ) Verici Gücü Kontrolü (TPC- Trnsmitter Power Control): Bir telsiz cihzının, çıkış gücünü enterferns oluşturmmk mcıyl zltilme kiliyetini, hh) Veri iletişim sistemi: Belirli ir mesfedeki ilgilerin hrf, rkm ve/vey semollerle gönderilmesi ve/vey lınmsını sğlyn telsiz sistemini, ıı) Wtt (W): Güç irimini, ii) Ypı mlzeme nlizi (BMA- Building mteril nlysis) sistemleri: Çeşitli ypılr içerisinde yer ln oru, klo vey enzeri duvr içi mlzemelerin yerlerinin tespiti vey fiziksel özelliklerinin elirlenmesi mcıyl kullnıln sistemleri, jj) Yer ve duvr tetkiklerinde kullnıln rdr (GPR/WPR- Ground/Wll proing rdr) sistemleri: Yer ltının vey çeşitli ypılrın lt kısımlrının nliz edilmesi mcıyl, yer vey duvr ykın ir mesfede vey en fzl 1 metre mesfede (uçklrdn kontrol edileilenler hriç), yyıln sinyllerin yer vey duvrın içine yönlendirilmesi yöntemiyle yetkili personel trfındn kullnıln sistemleri, kk) Zrrlı elektromnyetik girişim: Çlışmlrı kımındn, seyrüsefer hizmetlerini vey diğer kmu güvenliği herleşme hizmetlerini tehlikeye sokn vey ir telsiz herleşme hizmetinin çlışmsını ciddi ölçüde ozn, engelleyen vey kesinti oluşturn elektromnyetik girişimi ifde eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esslr ve KET Cihz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Kriterler Genel esslr MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kpsmınd yer ln kıs mesfe erişimli lçk güçlü telsiz cihz ve sistemler: ) Bu Yönetmelikte elirtilen şrtlrı krşılmk ve Kurumc elirlenen teknik düzenlemelere uygun olmk kydıyl telsiz ruhstnmesi, telsiz kurm ve kullnm izni ile frekns thsis ve tesciline gerek olmksızın kurulrk kullnılilir. ) Kurum trfındn izin verilmiş işletmeci vey kullnıcılrın elektronik herleşme 3 / 22

4 cihz ve sistemleri üzerinde herhngi ir zrrlı elektromnyetik girişime neden olmdn ve nıln sistemlerin kullnımındn kynklnn elektromnyetik girişimi kul ederek kullnılmk zorunddır. c) Bir gerçek vey tüzel kişinin, kendi kullnımındki tşınmzlrın dâhilinde ve her ir tşınmzın sınırlrı dışın tşmyn ve kmpüs vey çık lnlrd, münhsırn şhsi vey kurumsl ihtiyçlr için kullnılmlı ve üçüncü şhıslr herhngi ir elektronik herleşme hizmeti verilmesinde kullnılmmlı, sğlnmsınd herhngi ir ticri mç güdülmemeli ve kmu kullnımın çık olrk sunulmmlıdır. Anck, 28/5/2009 trih ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn Elektronik Herleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kpsmınd yetkilendirilen işletmecilerden KET cihz ve sistemleri kullnrk elektronik herleşme hizmeti sunnlr ve/vey şeekesi vey ltypısı kurup işletme hkkın ship olnlr u hükümden muftır. (2) KET cihzlrının u Yönetmelikte elirtilen teknik kriterler ile kullnım mçlrı dışınd kullnılmk istenmesi durumund, Kurumdn telsiz kurm ve kullnm izni lınmsı gerekmektedir. (3) Aksi elirtilmedikçe, KET cihzlrının; thsisli vey tümleşik nten kullnmlrı gerekmektedir. KET cihzlrı ile nten irleşiminin u Yönetmelikte elirtilen teknik kriterlere uygun olmsı gerekmektedir. (4) Kurum; u Yönetmelikte elirtilen tüm cihz ve sistemlerin, kurm ve kullnm esslrı ile ilgili teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye ve denetlettirmeye yetkilidir. (5) Bu Yönetmelikte elirtilen cihz ve sistemler; 24/3/2007 trihli ve syılı Resmî Gzete de yyımlnn Telsiz ve Telekomüniksyon Terminl Ekipmnlrı Yönetmeliği (1999/5/AT) ve ilgili diğer düzenlemelerde yer ln teknik koşullr ile güvenlik koşullrın uygun olrk piysy rz edilir. Genel mçlı KET cihzlrı MADDE 6 (1) Uzktn kumnd, uzktn ölçüm, lrm, oyunck telsiz ve rçlrı, video-kmer, eş zmnlı tercüme ve enzeri uygulmlrd kullnıln syısl vey nlog her türlü ses ve veri iletimini sğlyn cihzlr; Tlo-1 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 1: Genel mçlı KET cihzlrının teknik kriterleri Frekns Bndı khz c ç d Çıkış Gücü, Güç Yoğunluğu Limiti ve/vey Mnyetik Aln Şiddeti 10 metrede metrede metrede 42 vey 10 mw e.r.p Referns Stndrt mw e.r.p < %1 görev 10 metrede 42 (Not 2) e mw e.i.r.p 12.5/25 khz Açıklm Not 1 Eğitim ve rştırm kurumlrı trfındn hyvn tkip ve 4 / 22

5 f (Not 5) 10 mw e.r.p <%10 görev (Not 2) izleme mçlı Not 1 f1 f2 g g1 g2 g3 g (Not 6) (Not 6) (Not 4,5 ve 8) (Not 5) (Not 5) (Not 6) 1 mw e.r.p -13 dbm/10 khz 250 khz den dh üyük nd genişliğindeki geniş nd modülsyonlr için güç yoğunluğu -13 dbm/10khz dir. 10 mw e.r.p 25 mw e.r.p 25 mw e.r.p (Not 9) Güç yoğunluğu: -4.5 dbm/100 khz 25 mw e.r.p 25 mw e.r.p 25 mw e.r.p 500 mw e.r.p 5 mw e.r.p %0.1 görev vey LBT (Not 2 ve 7) %0.1 görev vey LBT+AFA (Not 2, 7 ve 8) %0.1 görev vey LBT+AFA (Not 2 ve7) %1 görev vey LBT+AFA (Not 2) %0.1 görev vey LBT+AFA (Not 2) %10 görev vey LBT+AFA (Not 2) 25 mw e.r.p %1 görev 25 khz e kdr 47 ve dh fzl knl için 100kHz (Not 3) 100 khz, 1 vey dh fzl knl modülsyon nd genişliği için 300 khz (Not 3) 1 vey dh fzl knl için (Not 3) 1 vey dh fzl knl için (Not 3) 25 khz (1 vey dh fzl knl için) Not 1 Not 1 FHSS Modülsyon tekniği FHSS hriç DSSS ve diğer genişnd modülsyon teknikleri Dr ve geniş nd modülsyonlr Dr ve geniş nd modülsyonlr Tüm frekns ndı yüksek hızdki veri ktrımlrınd tek knl olrk kullnılilecektir. Dr ve geniş nd modülsyonlr rlığı elirtilmemiştir 5 / 22

6 vey LBT+AFA (Not 2) nck, tüm frekns ndı kullnılilir. ğ mw e.i.r.p Not 1 h mw e.i.r.p Not 1 ı mw GHz e.i.r.p Not 1 i GHz 100 mw e.i.r.p Not 1 j GHz 100 mw e.i.r.p Not 1 k GHz 100 mw e.i.r.p Not 1 Not 1: Bu nd SBT cihzlrı için de thsislidir. Not 2: Görev kısıtlmsı, LBT vey eşdeğer tekniklerin uygulndığı durumd cihzın u fonksiyonlrı kullnıcı trfındn kptılmmlıdır. AFA vey eşdeğer özelliklere ship olmyn LBT cihzlrı için görev limiti uygulnır. Frekns çevikliğine ship herhngi ir cihz için, LBT vey eşdeğer ir özelliği yok ise, görev sınırlmsı iletişimin tmmı üzerinden uygulnır. Not 3: Tercih edilen knl rlığı 50 khz vey 25 khz lik lt ölmelere yrılilen 100 khz nd genişliğidir. Not 4: Alrmlr için lt ndlr hriç. (Tlo-7 ye kınız) Not 5: 300 khz nd genişliğine ship syısl modülsyon metodu sğlnırs ses ve video uygulmlrın izin verilir. 25 khz nd genişliğine kdr nlog ve syısl ses uygulmlrın izin verilir lt ndınd Tlo-10 ve Tlo-12 de verilen söz konusu nd ile ilgili şrtlr uygulnır. Not 6: Ses ve video sinylleri hriç. 25 khz nd genişliğine kdr LBT vey eşdeğer spektrum erişim teknikleri ile ses ve video uygulmlrın izin verilir. Verici her iletim için mksimum iletim periyodunun 1 dkik olmsını kontrol edecek ir çıkış gücü sensörü içermelidir. Not 7: Eğer nd ile sınırlndırılırs görev %1 e kdr rttırılilir. Not 8: 200 khz 300 nd genişliğine ship FHSS ve DSSS modülsyonlrındn şk geniş nd modülsyonlrı için, eğer 10 mw e.r.p güce kdr nd ile sınırlndırılırs görev %1 e kdr rttırılilir. Not 9: Eğer çlışm ndı ve ile sınırlndırılırs güç yoğunluğu 6.2 dbm/100 khz ve - 0.8dBm/100 khz e çıkrtılilir. Arm-kurtrm cihzlrı MADDE 7- (1) Arm-kurtrm çlışmlrı esnsınd kullnıln KET cihzlrı, Tlo-2 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 2: Arm-kurtrm cihzlrı teknik kriterleri Çlışm Freknsı khz Çıkış Gücü vey Mnyetik Aln Şiddeti 10 metrede 7 Sürekli dlg (modülsyon yok) 100 mw e.r.p 25 khz Referns Stndrt Açıklm Çığ vey heyelnd rm kurtrm mcıyl Sdece fet durumund 6 / 22

7 c rm kurtrm mcıyl mw e.r.p <%10 görev En fzl 50 khz <%1 görev Uzktn ölçüm mcıyl Tkip ve yer tespit mcıyl Genişnd veri iletim sistemleri MADDE 8- (1) Veri iletimi, ilgi işlem, kyıt, çevirme, dosylm, depolm, ktrm mcıyl Tlo-3 te elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Anck, Kurum trfındn, Elektronik Herleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kpsmınd yetkilendirilen ve KET cihz ve sistemleri kullnrk elektronik herleşme hizmeti sunm ve/vey şeekesi vey ltypısı kurup işletme hkkın ship oln işletmeciler, Tlo-3 te elirtilen kriterlere uymk kydıyl, nıln Yönetmelikte yer ln hükümlere tidirler. Tlo 3: Genişnd veri iletim sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı c ç GHz Çıkış Gücü ve/vey Güç Yoğunluğu Limiti 100 mw e.i.r.p 200 mw ortlm e.i.r.p ortlm e.i.r.p yoğunluğu 10 mw/1 dir. 1 W ortlm e.i.r.p ortlm e.i.r.p yoğunluğu 50 mw/ değeri ile sınırlı olcktır. 100 mw e.i.r.p Not 3 Not 1, 2, 3 ve 4 Not 1, 2, 3 ve 4 Not 3 ve 4 Referns Stndrt Açıklmlr FHSS modülsyon tekniği hricindeki geniş nd modülsyonlrd mksimum e.i.r.p yoğunluğu 10 mw e.i.r.p./ dir. Hv lnlrının pisti merkez olmk üzere 1 km mesfe dışındki kplı lnlrd kullnılilir. Sdece in içi ve enzeri kplı lnlrd Bin içi ve dışı lnlrd kullnılilir. d GHz 40 dbm (Ortlm e.i.r.p.) ortlm Not Açık lnlrd sit olrk kullnılmycktır. 7 / 22

8 e.i.r.p yoğunluğu 13 dbm/ dir. Not 1: ve ndlrınd çlışn cihzlrın stndrdınd tnımlnn RF lgılyıcı (rdr) sistemleri ile uyumlu çlışmsı ve u ndlrd çlışn rdr sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemleri lmsı gerekmektedir. Not 2: ve ndlrınd ulunn cihzlr TPC kiliyetine ship olmlıdır. Not 3: Sdece tümleşik vey thsisli nten Not 4: Bu ndlrd çlışn cihzlrd rdr sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin lınmsı zorunludur. Demiryolu uygulmlrı MADDE 9- (1) Demiryollrınd kullnıln; demiryollrı otomtik rç tnımlm, otomtik tren kontrol, tren korum sistemlerinde kullnılck cihzlr, Tlo-4 te elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. c ç Tlo 4: Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı kHz Çıkış Gücü vey Mnyetik Aln Şiddeti 500 mw e.i.r.p 10 metrede 42 db A/m 10 metrede 9 db A/m 10 metrede -7 db A/m <%1 görev Referns Stndrt Açıklm Demiryollrı otomtik rç tnımlm sistemlerinde kullnılck. Sdece tren vr iken verici ktif olcktır. Her iri 1.5 genişliğinde 5 knl hlinde Bir trenin Blise/Eurolise sinyl lındısı için kullnılilir. Ayrıc Loop/Euroloop ktivsyonu için kullnılilir. Sdece ir trenin Blise/Eurolise sinyl lındısı için 10 khz lik nd genişliği için elirlenmiş mksimum ln şiddeti, uzysl olrk 200 metrelik çevrime ortlmsı lınmış şekilde. Sdece tren vr iken ktif olcktır. Kod uzunluğu 472 çip ve merkez freknsı olcktır. Kryollrı tşımcılık ve ulşım telemtik sistemleri MADDE 10-(1) Otomtik pr toplm, prk yeri düzenleme ve prk yeri ücretlendirme, trfik ilgi ktrımı ve cil uyrı sistemleri, trfik kontrol ve trfik öncelikleri gii kryollrı tşımcılığı ve ulşımd yol emniyeti, kz syılrının zltılmsı, ulşım verimliliği ve çevresel klitenin geliştirilmesi mcıyl kıllı tşımcılık sistemlerinde; rç sistemleri için yol şlngıçlrınd, çok şeritli yol ğlntılrının gereksinimlerini krşılyck şekilde ulusl zd, rçtn rc linkler olrk, rc monteli rdr sistemlerinde ve enzeri şekilde kullnıln kryollrı tşımcılık ve ulşım telemtik sistemleri Tlo-5 te gösterilen çıkış gücünü geçmemek kydıyl kullnılır. 8 / 22

9 Tlo 5: Kryollrı tşımcılık ve ulşım telemtik sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü ve/vey Güç Yoğunluğu Limiti 2 W e.i.r.p vey 8 W e.i.r.p c GHz 40 dbm e.i.r.p Referns Stndrt Açıklmlr Yoldn rc sistemler için kullnılck. merkez freknslrı; ve için 5 knl rlığı, 5800 için ise knl rlığı 10 olcktır. 1 Mit/s lik veri hızınd 8 W e.i.r.p ve 500 kit/s gönderme, 250 kit/s lm vey düşük hızlrd (31 kit/s) 2 W e.i.r.p ye izin verilmektedir. (Not 1) Çok şeritli yollrın irleşimindeki sistemler için kullnılck. merkez freknslrı; ve için knl rlığı 5, 5810 için ise knl rlığı Mit/s lik veri hızınd 8 W e ve 500 kit/s gönderme, 250 kit/s lm vey 31 kit/s lık düşük hızlrd 2 W e izin verilmektedir. (Not 1) Arçtn rc ve yoldn rc sistemlerde ç GHz 55 dbm e.i.r.p (mksimum güç) ve dbm (sdece puls rdr, ortlm güç) -50 dbm (ortlm güç) Arç ve lt ypı rdr sistemlerinde d GHz güç yoğunluğu 0 dbm/50. e.i.r.p ve mksimum ortlm e.i.r.p yoğunluğu dbm/1 e.i.r.p olmlıdır. 22 GHz in ltınd mksimum ortlm e.i.r.p. yoğunluğu 61.3 dbm/ e.i.r.p olmlıdır / 22

10 e GHz 55 dbm e.i.r.p ve ortlm e.i.r.p. yoğunluğu -3 dbm/ dir f GHz f GHz 100 W e.i.r.p Not mw e.i.r.p Not mw e.i.r.p Not 3 Arç rdr sistemlerinde (Not 1) f GHz g1 g2 g3 Not 1: Not 2: Not 3: GHz GHz GHz 100 mw e.i.r.p -11 dbm e.i.r.p -8 dbm e.i.r.p 20 dbm e.i.r.p 16 dbm e.i.r.p 0.25%/s/25 görev 1.5%/s/25 görev 5.6%/s/25 görev 2.3%/s/25 görev TSE EN Arç rdr sistemlerinde Bu nd SBT cihzlrı için de thsislidir. Bu ndlrd çlışn cihzlrd rdr sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin lınmsı zorunludur. Bir tmponun rksın monteli cihzlr için ışınlm süresi her 3 ms de 4 s/40 khz in ltınd, tmponsuz monteli cihzlr için her 3 ms de 3 s/40 khz in ltınd olmlıdır. Ayrıc, tüm cihzlr için ışınlm süresi her 40 ms de 1 ms/40 khz in ltınd olmlıdır. Minimum frekns modülsyon rlığı vey 250kHz lik minimum nlık nd genişliği kısıtlrı mksimum ışınlm süresi kısıtıile irlikte uygulnır. RF lgılyıcı (dedektör) ve ikz cihzlrı MADDE 11- (1) Kyolmsı, çlınmsı vey elirli ir ölgeden geçişin önlemesi mcıyl, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit etmeye yryn RF lgılyıcı (dedektör) ve ikz cihzlrı, Tlo-6 d elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 6: RF lgılyıcı (dedektör) ve ikz cihzlrı teknik kriterleri c Frekns Bndı Çıkış Gücü 25 mw e.r.i.p Referns Stndrt Açıklmlr ç GHz d e f GHz GHz GHz 100 mw e.i.r.p Tnk/Depo seviyesi 10 / 22

11 g ğ h ı GHz GHz GHz GHz dbm/ e.i.r.p. 26 dbm e.i.r.p Rdr nten örüntüsü ve DAA tekniğinin gerçekleştirilmesi mcıyl yer temelli sentetik diyfrm rdr sistemleri için TS EN stndrdınd tnımlnn özel gereklilikler uygulnır. Bu ndlrd çlışn cihzlrd rdr sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin lınmsı zorunludur elirlenmesi mcıyl kullnılcktır Yer temelli sentetik diyfrm rdr Alrm sistemleri MADDE 12- (1) Güvenlik, sğlık ve cil yrdım mçlı kullnılmk üzere tsrlnmış genel lrm sistemleri ile hreket yeteneği sınırlı insnlr tehlike durumund sinyl göndererek yrdım lmlrını temin edecek telefon httın ğlntılı lokl ir irim ve unun rcılığıyl otomtik çevirme sğlyn sosyl lrm sistemleri, Tlo-7 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 7: Alrm sistemleri teknik kriterleri c ç d e Frekns Bndı Çıkış Gücü 10 mw e.r.p 25 mw e.r.p 10 mw e.r.p <%1 görev <%0.1 görev <%10 görev <%0.1 görev <%1 görev <%0.1 görev 25 khz 12.5 khz Referns Stndrt Açıklmlr Tüm frekns ndı ir knl olrk yüksek hızdki veri iletiminde de kullnılilir. Sosyl lrm sistemlerinde Sosyl lrm (kişisel kullnım) sistemlerinde 11 / 22

12 f mw e.r.p <%0.1 görev Model rç uzktn kumnd cihzlrı MADDE 13- (1) Model rçlrın uzktn kontrolünde kullnılck model rç uzktn kumnd cihzlrı, Tlo-8 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 8: Model rç uzktn kumnd cihzlrı teknik kriterleri Freknsı/Frekns Bndı , , , , Çıkış Gücü 100 mw e.r.p 10 khz Referns Stndrt Açıklm Sdece model uçk ve helikopterler için izin verileilir. c , , , Endüktif sistemler MADDE 14- (1) Bin içinde vey dışınd ve dr ir lnd kullnıln, rç güvenlik sistemi, hyvn tnımlm, hırsız lrm sistemleri, çevre tık kontrolü, klo dedektörü, kimlik tnımlm, klosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomtik mdde tnımlm, klosuz kontrol sistemleri, otomtik oto yol ücret toplm ve enzeri uygulmlrı kpsyn endüktif sistemler, Tlo-9 d ve u Yönetmelikteki diğer tlolrd elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 9: Endüktif sistemler teknik kriterleri Frekns Bndı 9-90 khz khz Mnyetik Aln Şiddeti 10 metrede 72 (30 khz de 3 db/octve) 10 metrede 42 Not 1 Referns Stndrt Açıklm Çerçeve (Loop) nten kullnılmsı durumund m 2 ve 0.l6 m 2 rsındki lnd ln şiddeti 10xlog (ln/0.16 m 2 ) olck şekilde zlır. Anten lnı 0.05 m 2 den küçük ise, ln şiddeti 10 db zlır. Çıkış gücü seviyesi 30 khz te 3dB/oktv düşer. 12 / 22

13 c ç d e f g g1 h ı i j1 j2 j kHz khz khz khz khz khz khz khz 10 metrede 66 (119 khz de 3 db/octve) 10 metrede metrede metrede metrede 9 10 metrede metrede metrede metrede 9 10 metrede metrede metrede metrede -8 Not 1 Not Çıkış gücü seviyesi 119 khz te 3dB/oktv düşer. Sdece RFID-rdyo freknslı tnımlm sistemleri ve elektronik tkip sistemlerinde İzin verilen mksimum ln şiddeti, 10 khz nd genişliği için elirtilmiştir. Eğer nd genişliği 10 khz den fzl ise, mksimum izin verilen toplm ln şiddeti (10 metrede) -5 olcktır nck, 10 khz nd genişliğindeki (10 metrede) -15 ln şiddeti koruncktır. İzin verilen mksimum ln şiddeti, 10 khz nd genişliği için elirtilmiştir. Eğer nd genişliği 10 khz den fzl ise, mksimum izin verilen toplm ln şiddeti (10 metrede) -5 olcktır nck, 10 khz nd genişliğindeki (10 metrede) -20 ln şiddeti koruncktır. Sdece RFID-rdyo freknslı tnımlm sistemleri trfındn İzin verilen mksimum ln şiddeti, 10 khz nd genişliği için elirtilmiştir. Eğer nd genişliği 10 khz den fzl ise, mksimum izin verilen toplm ln şiddeti (10 13 / 22

14 Not 1: Hrici nten olrk sdece çerçeve (Loop) oin nten kullnılilir. metrede) -5 olck nck, 10 khznd genişliğindeki (10 metrede) -8 ln şiddeti koruncktır. Bu sistemler minimum 30 khz nd genişliğinde çlıştırılmlıdır. Klosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yrdımcı cihzlr MADDE 15- (1) Klosuz mikrofonlr, vücutt tkılı olrk vey elde tutulrk ykın ve özel kullnım göre tsrlnmış vericiler ile lıcılrdn oluşn sistemler ve işitmeye yrdımcı cihzlr, Tlo-10 d elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 10: Klosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yrdımcı cihzlr teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü 10 mw e.r.p c mw e.r.p ç mw e.r.p d mw e.i.r.p 50 khz Referns Stndrt Açıklm Ayrlnilir rlık temellidir , ve ndlrıhrmonize skeri ndlrdır. (Not 2) 2 mw e.r.p Not Not 1 ve 2 Ayrlnilir rlık temellidir. Not 1, 2 ve 3 Ayrlnilir rlık temellidir. (Not 2 ve 3) d mw e.i.r.p Not 2 20 mw d e.i.r.p 200 khz Not 2, 4 ve mw e.i.r.p d mw e.i.r.p 200 khz Not 2, 5 20 mw e.i.r.p e l785-l795 vey f g1 g2 h l795-l mw e.i.r.p Not 2 ve 3 20 mwe.i.r.p vey Not 2 ve 3 50 mwe.i.r.p 10 mwe.r.p. En fzl 50 khz Not 1 Ayrlnilir rlık temellidir. Bu nddki 14 / 22

15 Not 1: Not 2: Not 3: Not 4: Not 5: diğer kullnımlrdn meydn gelecek enterferns dikkt edilmelidir. ( Not 1) İşitmeye yrdımcı cihzlrd Klosuz mikrofonlrd kullnılilir. Vücud tkılı ve elde kullnıln klosuz mikrofonlrın çıkış gücü mksimum 50 mw olmlıdır. Vücud tkılı ve elde kullnıln klosuz mikrofonlrın çıkış gücü mksimum 100 mw olmlıdır. 1 Ock 2015 trihinden sonr kullnılmycktır. Alçk güçlü ktif tıi gereçler MADDE 16-(1) Etkin olrk cnlılrın vücudun yerleştirilen tıi cihzlrdn oluşn lçk güçlü cihzlr, Tlo-11 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 11: Alçk güçlü ktif tıi gereçler teknik kriterleri 1 2 c Frekns Bndı khz khz Çıkış Gücü vey Mnyetik Aln Şiddeti 25 µw e.r.p 10 metrede metrede -5 ç khz 1 mw e.r.p d metrede -7 Not 3 LBT vey %0.1 görev (Not 2) LBT vey %0.1 görev (Not 2) <%10 görev <%10 görev <%10 görev <%10 görev 25 khz Referns Stndrt Açıklm Bnd genişliğini 300 khz'e kdr genişleteilmek için yn knllr irleştirileilir. Çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir ktif tıi gereçleri içindir. Çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir ktif tıi gereçlerden d kpsnmynlr içindir. Bnd genişliğini 100 khz'e kdr genişleteilmek için 25 khz lik yn knllr irleştirileilir. (Not 1) Çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir ktif tıi gereçlerin telemetri mçlı kullnılmsı hlinde endüktif çevrim (loop) tekniği kullnılır. Hyvnlrın vücudun tkılilen tıi cihzlrd kullnılır. Kn sıncı ölçme mçlı olrk çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir tıi gereçlerde kullnılır. Çok düşük güçlü, hyvnlrın vücudun tkılilen ktif tıi gereçler sdece kplı lnlrd ln şiddeti 10 khznd genişliği için elirtilmiştir. Çok düşük güçlü, 15 / 22

16 e Not 1: Not 2: Not 3: dbm e.i.r.p LBT+AFA ve <%10 görev (Not 3) 1 hyvnlrın vücudun tkılilen ktif tıi gereçlerin iletim mskı; 300 khz nd genişliğinde 3 db, 800 khz nd genişliğinde 10 db, 2 nd genişliğinde 20 db olrk tnımlnmktdır. Çok düşük güçlü, vücud yerleştirileilir ktif tıi gereçler ve yrdımcı gereçleri içindir. Bireysel vericiler itişik knllrı irleştirerek nd genişliğini 1 den rtırilir. Yrdımcı irimler sdece kplı lnd kullnılır. 1 lik sınırlı spektrumdn dolyı irçok kullnıcının nd erişiminin eş zmnlı sğlnilmesi için u ndlrd mksimum nd genişliğinin 100 khz olmsı gerekmektedir. Ortmdki RF yyını lgılm ecerisi olmyn sistemler, %0.1 görev nde mksimum 250nW e.r.p. ile sınırlndırılır. Ekipmnlr uygulnilir hrmonize stndrtlrd trif edilen vey eşdeğeri spektrum erişim meknizmlrın ship olmlıdır. Klosuz ses sistemleri MADDE 17-(1) Rdyo, kset, CD çlr, moil telefon, rdyo-tv ve enzeri verici ve lıcı cihzlrdn oluşn klosuz ses sistemleri, Tlo-12 de elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 12: Klosuz ses sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü Referns Stndrt Açıklm c ç mw e.r.p mw e.i.r.p 50 nw e.r.p 50 khz khz Dr nd nlog ses sistemleri sdece u ndd Rdyo freknslı tnımlm sistemleri MADDE 18-(1) Veri iletimi, dosylm, depolm, yer elirleme, kişi tnımlm, giriş kontrolü, klosuz kontrol, depo rşivleme, ykınlık sensörü, el cihzlrın dt trnsferi, klosuz etiket, lrm, tık yönetimi ve enzeri işlemleri ypn rdyo freknslı tnımlm sistemleri, Tlo-13 te elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. 16 / 22

17 Tlo 13: Rdyo freknslı tnımlm sistemleri teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü 500 mw e.i.r.p vey Not W e.i.r.p Referns Stndrt Açıklm 500 mw e.i.r.p çıkış gücünün üzerindeki güçlerdeki cihzlr sdece in içlerinde kullnılcktır ve u durumd görev herhngi ir 200ms için <%15 olmlıdır (30 ms çık, 170ms kplı). Çıkış gücünün 500 mw e.i.r.p nin üzerinde olmsı durumund in dışındn itiren 10 uncu metrede ölçülen ln şiddeti; in dışın kurulu ve 500 mw e.i.r.p çıkışgücündeki cihzın ynı mesfedeki eşdeğer ln şiddetini geçmeyecektir mw e.r.p W e.r.p Not 1, 2 ve khz mw e.r.p Not 1: numrlrı 1 den 15 e kdr olmk üzere, knl merkez freknslrı 864,9 + (0,2 knl numrsı) formülüyle ulunur. Not 2: Frekns tlm vey diğer spektrum yyılım teknikleri kullnılmycktır. Not 3: Çıkış gücünün 500 mw e.i.r.p in üzerinde olm ihtimli oln cihzlr, otomtik güç kontrol özelliğine ship olmlıdır. Özel moil telsiz 446 (PMR 446) MADDE 19-(1) Ses ve veri herleşmesine çık, çok syıd kullnıcının frekns ndını ortk kullnımın yönelik kıs mesfe erişimli telsiz herleşmesinde kullnıln cihzlr, Tlo-14 te elirtilen teknik kriterlere uygun olmk kydıyl kullnılır. Tlo 14: Özel moil telsiz 446 teknik kriterleri Frekns Bndı Çıkış Gücü Referns Stndrt Açıklm mw e.r.p 12.5 khz 17 / 22

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

RADYO FREKANS TANIMLAMA SİSTEMLERİ

RADYO FREKANS TANIMLAMA SİSTEMLERİ RADYO FREKANS TANIMLAMA SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Aktül Kavas-Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi kavas@yildiz.edu.tr 1. GİRİŞ Radyo frekans tanımlama (RFID) sistemleri radyo frekanslarını

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27292 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 27292 YÖNETMELİK 18 Temmuz 2009 CUMARTEİ Resmî Gazete ayı : 27292 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ÖZEL TELİZ İTEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim Türkç İçinkilr

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı