Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"

Transkript

1 Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007

2 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Giriş Avrup Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye trf diğer devletler; Avrup Konseyinin mının, üyeleri rsınd dh üyük ir irlik sğlnmsı olduğunu göz önünde ulundurrk; Her çouğun, ilesi, toplum ve Devlet nezdinde, reşit olmmış irey konumunun gerektirdiği korum tedirlerinden yrrlnm hkkı olduğunu göz önünde ulundurrk; Çouklrın özellikle çouk pornogrfisi ve fuhuş yoluyl olmk üzere insel suistimli ve yurtdışınd işlenen eylemler de dhil olmk üzere çouklrın her türlü insel istismr mruz ırkılmsının, çouklrın sğlığını ve psikososyl gelişimini thrip ettiğini gözlemleyerek; Çouklrın insel suistimlinin ve çouğ yönelik insel istismrın, özellikle de gerek çouklrın gerekse u eylemleri gerçekleştirenlerin ilgi ve ilişim teknolojilerini giderek dh çok kullndıklrı göz önüne lındığınd, gerek ulusl gerekse uluslrrsı düzeyde endişe verii oyutlr ulştığını ve çouklr yönelik u tür insel suistiml ve insel istismrın önlenmesi ve ununl müdele için uluslrrsı işirliğinin gerekli olduğunu gözlemleyerek; Çouklrın refhının ve yüksek menftlerinin tüm üye Devletlere pylşıln ve yrım gözetmeksizin yygınlştırılmsı gereken temel değerler olduğunu göz önünde tutrk; Çouklrın insel suistimlini durdurmy yönelik tedirlerin kpsmlı olrk düzenlenmesi çğrısınd ulunn, Avrup Konseyi Devlet ve Hükümet Bşknlrı 3. Zirvesinde kul edilen Eylem Plnını (Vrşov, Myıs 2005) htırd tutrk; Özellikle de, çouklrın ve genç yetişkinlerin insel suistimli, pornogrfi ve fuhuş fliyetlerinde kullnılmsı ve tiretinin ypılmsın dir R(91)11 syılı Bknlr Komitesi Tvsiye Krrını, çouklrın insel suistimle krşı korunmsın dir Re(2001) 16 syılı Tvsiye Krrını ve Siersuçlr Sözleşmesi (ETS No.185) ve u sözleşmenin özellikle 9. Mddesinin ynı sır, İnsn Tireti İle Müdeleye dir Avrup Konseyi Sözleşmesini (CETS No.197) htırd tutrk; İnsn Hklrı ve Temel Özgürlükler Sözleşmesini (1950, ETS No.5), yeniden düzenlenmiş Avrup Sosyl Bildirgesini (1996, ETS No.163) ve Çouk Hklrının Kullnılmsın dir Avrup Sözleşmesini (1996, ETS N o.160) htırd tutrk; Aynı zmnd, Birleşmiş Milletler Çouk Hklrı Sözleşmesi ve u sözleşmenin özellikle 34. Mddesini, çouklrın lınıp stılmsı, çouk fuhuşu ve çouk pornogrfisine dir İhtiyri Protokolu, Birleşmiş Milletler in Sınır Ötesi Örgütlü Suçlr Sözleşmesini tmmlyn, Özellikle Kdın ve Çouklr olmk üzere İnsn Tiretinin Önlenmesi, Bstırılmsı ve Cezlndırılmsın dir Protokolun ynı sır, Çouk İstihdmının en kötü örneklerinin Önlenmesi ve Ortdn Kldırılmsı için Ail Eyleme dir Uluslrrsı Çlışm Örgütü Sözleşmesini de htırd tutrk;

3 3 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Avrup Birliği Konseyi nin çouklrın insel suistimliyle ve çouk pornogrfisiyle müdeleye dir Çerçeve Krrını (2004/68/JHA), Avrup Birliği Konseyi nin ez dvlrınd mğdurlrın durumun dir Çerçeve Krrını (2001/220/JHA) ve insn tiretiyle müdeleye dir Avrup Birliği Konseyi Çerçeve Krrını (2002/629/JHA) htırd tutrk; Bu lndki diğer uluslrrsı elgeler ve progrmlrı ve özellikle de Çouklrın Tiri olrk Cinsel Suistimline krşı 1. Düny Kongresinde kul edilen Stokholm Deklrsyonu ve Eylem Gündemini (27-31 Ağustos 1996), Çouklrın Tiri olrk Cinsel Suistimline krşı 2. Düny Kongresinde kul edilen Yokohm Küresel Thüdünü (17-20 Arlık 2001), Çouklrın Tiri olrk Cinsel Suistimline krşı 2. Düny Kongresi hzırlık Konfernsınd kul edilen Budpeşte Thhüdü ve Eylem Plnını (20-21 Ksım 2001), Birleşmiş Milletler in Çouklr Uygun ir Düny dlı, S-27/2 syılı Genel Kurur Krrını ve 3. Zirvede kul edilip Mono Konfernsınd (4-5 Nisn 2006) yürürlüğe sokuln Çouklr için ve Çouklrl irlikte ir Avrup Kurm dlı üç yıllık progrmı gereken içimde dikkte lrk; Fili kim olurs olsun, çouklrı insel suistimle ve insel istismr krşı korum ve mğdurlr yrdım etme ortk gyesine etkin ir içimde ktkı sğlmy krrlı olrk; Çouklrın her türlü insel suistimli ve insel istismrıyl müdelenin önleyii, koruyuu ve ez hukukun ilişkin ynlrı üzerinde odklnn kpsmlı ir uluslrrsı elgenin hzırlnmsı ve özel ir izleme meknizmsının oluşturulmsı ihtiyını göz önüne lrk, Aşğıdki hususlrd nlşmy vrmışlrdır: Bölüm I Amçlr, yrım gözetmeme ilkesi ve tnımlr Mdde 1 Amçlr 1 Bu Sözleşmenin mçlrı şunlrdır: çouklrın insel suistimlini ve çouğ yönelik insel istismrı önlemek ve unlrl müdele etmek; insel suistiml ve insel istismr mğduru çouklrın hklrını korumk; Çouklrın insel suistimline ve insel istismrın krşı ulusl ve uluslrrsı işirliğini yygınlştırmk. 2 İlgili hükümlerinin Trflr etkili ir içimde uygulnmsını temin etmek üzere, işu Sözleşme özel ir izleme meknizmsı oluşturmktdır.

4 4 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Mdde 2 Ayrım gözetmeme ilkesi Bu Sözleşme hükümlerinin Trflr uygulnmsı, özellikle de mğdurlrın hklrını korumy yönelik tedirlerden fydlnmlrı, insiyet, ırk, renk, dil, din, siysi vey diğer tür görüş, milli vey sosyl köken, herhngi ir ulusl zınlıkl ğlntılı olm, mülk ve rzi shii olm, doğuml, insel yönelimle, sğlık durumuyl, engelli olm vey diğer ir sttüyle ğlntılı olmksızın, yrım gözetilmeden temin edileektir. Mdde 3 Tnımlr Bu Sözleşme mkstlrıyl: çouk 18 yşındn küçük herhngi ir irey nlmın geleektir; çouklrın insel suistimli ve insel istismrı, u Sözleşmenin Mdde ünde tıft ulunuln dvrnışlrı içereektir; mğdur insel suistimle vey insel istismr mruz kln herhngi ir çouk nlmın geleektir. Bölüm II Önleyii tedirler Mdde 4 İlkeler Trflrın her iri çouklrın her türlü insel suistimlini ve insel istismrını önleyeek ve çouklrı koruyk gerekli ysl ve diğer tedirleri lklrdır. Mdde 5 Çouklrl tems hlinde çlışn ireylerin işe lınmsı, eğitilmesi ve frkındlığının rttırılmsı 1 Trflrın her iri eğitim, sğlık, sosyl korum, yrgı ve yslrı uygulm ile ilgili sektörlerde ve spor, kültür ve eğlene fliyetleri lnlrınd çouklrl düzenli tems içindeki ireyler rsınd çouklrın korunmsın ve hklrın ilişkin frkındlığın geliştirilmesini teşvik etmeye yönelik gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri 1. mddede sözü edilen ireylerin, çouklrın insel suistimli ve insel istismrı, u tür dvrnışlrı teşhis etme vsıtlrı ve Mdde 12.1 de sözü edilen olsılık hkkınd yeterli ilgi shii olmlrını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Trflrın her iri, kendi iç hukuklrıyl uyumlu olrk, uygulnmsı esnsınd çouklrl düzenli temsı gerektiren mesleklere geçme koşullrının, söz konusu meslek dylrının çouklrın insel suistimli ve insel istismrıyl ilgili suçlrdn hüküm giymemiş olmlrını temin edeek şekilde gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır.

5 5 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Mdde 6 Çouklr yönelik eğitim Trflrın her iri, çouklrın ilk ve ort eğitim sırsınd, insel suistiml ve insel istismrın risklerinin ynı sır, çouklrın gelişme kpsitelerine göre uyrlnrk, kendilerini korum yollrın ilişkin ilgileri de lmlrını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Eeveynle irlikte işirliği içinde sğlnk oln u ilgiler, yerine göre, insellikle ilgili ilgilerin dh genel ir kpsmınd verileek ve özellikle de yeni ilgi ve ilişim teknolojilerinin kullnımının getirdiği riskli durumlr dikkt çekileektir. Mdde 7 Önleyii müdhle progrmlrı vey tedirleri Trflrın her iri u Sözleşmede elirtilen suçlrdn herhngi irini işleme korkusu içinde oln ireylerin, yerine göre, söz konusu suçlrın işlenme riskini değerlendirmeye ve önlemeye yönelik etkili müdhle progrmlrın vey tedirlerine erişim sğlmlrını temin edeektir. Mdde 8 Genel Kmuy yönelik tedirler 1 Trflrın her iri, çouklrın insel suistimli ve insel istismrı olgusu ve lınileek önleyii tedirler konusund ilgi sğlyk, genel kmuy yönelik frkındlık ve ilinç rttırm kmpnylrını yygınlştırk vey ir edeektir. 2 Trflrın her iri u Sözleşmede elirtilen suçlrı teşvik eden mteryllerin dğıtımını önlemeye vey ysklmy yönelik gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 9 Çouklrın, özel sektörün, medynın ve sivil toplumun ktılımı 1 Trflrın her iri; çouklrın insel suistimli ve insel istismrıyl müdeleye ilişkin devlet politiklrı, progrmlrı vey diğer girişimlerin geliştirilmesine ve uygulnmsın, gelişme kpsitelerine uygun olrk çouklrın ktılmlrını teşvik edeektir. 2 Trflrın her iri; özel sektörü, özellikle de ilgi ve ilişim, turizm ve seyht, nkılık ve finns sektörünü ve ynı zmnd sivil toplumu, çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önlemeye yönelik politiklrın oluşturulmsı ve uygulnmsın ktılmy ve u lnd öz denetim vey eş-düzenlemeler yoluyl dhili normlr uygulmy teşvik edeektir. 3 Trflrın her iri; medynın ğımsızlığı ve sın özgürlüğüne gereken sygıyı göstererek, medyyı çouklrın insel suistimli ve insel istismrının tüm yönleriyle ilgili uygun ilgileri sğlmy teşvik edeektir. 4 Trflrın her iri; çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önlemeyi ve çouklrı unlrdn korumyı hedef ln sivil toplum trfındn yürütülen proje ve progrmlrın, yerine göre u mçl fonlr oluşturulmsı d dhil olmk üzere, finnse edilmesini teşvik edeektir.

6 6 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Bölüm III Uzmnlık lnlrın ilişkin yetkili kurumlr ve koordinsyon kurumlrı Mdde 10 Ulusl koordinsyon ve işirliği tedirleri 1 Trflrın her iri, özellikle de eğitim sektörü, sğlık sektörü, sosyl hizmetler, kolluk kuvvetleri ve yrgı mkmlrı gii çouklrın insel suistimle ve insel istismr krşı korunmsı ve unlrl müdeleden sorumlu frklı irimler rsınd ulusl vey yerel düzeyde koordinsyon sğlmy yönelik gerekli tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri: çouk hklrının yygınlştırılmsı ve korunmsın yönelik ğımsız yetkili ulusl vey yerel kurumlrın kurulmsı vey elirlenmesi ve u kurumlr spesifik kynklr ve sorumluluklr verilmesinin sğlnmsı için; kişisel veri korumnın gereklerine gereken sygı gösterilmesi kydıyl, çouklrın insel suistimli ve insel istismrı olgusunun gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi mıyl, sivil topluml işirliği içinde, ulusl vey yerel düzeylerde veri toplm meknizmlrı vey merkezleri kurulmsı vey elirlenmesi için; gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Trflrın her iri çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önlemede ve unlrl müdelede dh şrılı olilmek için yetkili devlet mkmlrı, sivil toplum ve özel sektör rsınd işirliğini teşvik edeektir. Bölüm IV Koruyuu tedirler ve mğdurlr yrdım Mdde 11 İlkeler 1 Trflrın her iri mğdurlr, mğdurlrın ykın krlrın ve unlrın kımındn sorumlu kişilere gerekli desteği sğlyk etkili sosyl progrmlrı oluşturk ve çeşitli disiplinleri içeren ypılrı kurktır. 2 Trflrın her iri; mğdurun yşının elli olmmsı hlinde ve mğdurun çouk olduğun knt getirilmesini gerektireek nedenler olmsı hlinde, çouklr sğlnn korum ve yrdım tedirlerinin, yşı doğrulnıny kdr mğdur sğlnmsın yönelik gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 12 Cinsel suistiml vey insel istismr şüphesinin ildirilmesi 1 Trflrın her iri, iç hukukun, çouklrl tems hlinde çlışmk durumund oln elirli meslek personeline getirdiği zorunlu gizlilik kurllrının, u personelin, çouğun insel suistiml vey insel istismr mğduru olduğun dir mkul nedenlerin mevut olduğu durumlrı, çouklrın korunmsındn sorumlu irimlere ildireilmelerine engel teşkil etmesini önleyeek gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır.

7 7 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri, çouklrın insel suistimle vey insel istismr uğrdığın dir kötü niyet tşımksızın ir ilgisi vey şüphesi oln herhngi ir şhsın,, u ilgileri yetkili irimlere ildirmesini teşvik edeek gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 13 Yrdım htlrı Trflrın her iri, gizlilik ve şhıslrın kimliklerinin çıklnmmsı ilkesine sdık klrk, rynlr ilgi vermek üzere, telefon vey internet yrdım htlrı gii ilgilendirme hizmetlerinin kurulmsını teşvik etmek ve desteklemek üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 14 Mğdurlr yrdım 1 Trflrın her iri, mğdurlrın kıs ve uzun vdede fiziksel ve psiko-sosyl iyileşmelerine yrdımı olmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Bu mddeyle ilgili olrk lınk tedirler çouğun görüş, ihtiyç ve kygılrını gereken içimde göz önüne lktır. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukunun sğldığı şrtlr göre mğdurlr yrdıml uğrşn sivil toplum örgütleri, ilgili diğer kuruluşlr vey diğer sivil toplum unsurlrıyl işirliği ypmy yönelik tedirler lktır. 3 Çouğ kn eeveyn vey şhıslrın çouğun insel suistimli vey insel istismrınd yer lmsı hlinde, Mdde 11.1 in uygulnmsın ilişkin müdhle usulleri şğıdkileri de içereektir: oly neden oln şhsın uzklştırılm olsılığı; mğdurun ile ortmındn uzklştırılmsı olsılığı. Söz konusu uzklştırmnın şrtlrı ve süresi çouğun yüksek menftlerine uygun olrk elirleneektir. 4 Trflrın her iri mğdur ykın oln şhıslrın, yerine göre tedviye yönelik yrdımdn ve özellikle de il psikolojik kımdn yrrlnmlrını temin etmek üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Bölüm V Müdhle progrmlrı vey tedirleri Mdde 15 Genel ilkeler 1 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, çouklr krşı insel mhiyette suçlrın tekrrlnm riskini en z indirme mksdıyl, Mdde 16.1 ve 2 de tıft ulunuln şhıslrl ilgili etkili müdhle progrmlrı vey tedirlerini uygulyk vey yygınlştırktır. Bu tür progrmlr vey tedirlere erişim ezevi içinde vey dışınd ysl işlemler devm ederken, iç hukukun elirlediği koşullr uygun ir içimde sğlnktır. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir şekilde, Mdde 16.1 ve 2 de tıft ulunuln şhıslrın izlenmesinden sorumlu yetkili kurumlr rsınd ve özellikle de sğlık hizmetleri ve sosyl hizmetler, yrgı kurumlrı ve diğer kurumlr rsınd ortklıklrın vey diğer işirliği yollrının geliştirilmesini sğlyk vey yygınlştırktır.

8 8 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri, uygun progrmlrın vey tedirlerin elirlenmesi mıyl, kendi iç hukukun uygun ir içimde, u Sözleşmede elirlenen suçlrın tehlike dereesini ve u suçlrın Mdde 16.1 ve 2 de tıft ulunuln şhıslr muhtemel tekrrlnm riskini değerlendireektir. 4 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, uygulnn progrmlrın ve tedirlerin etkililiğini değerlendireektir. Mdde 16 Müdhle progrmlrın ve tedirlerine ti olnlr 1 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlr nedeniyle hklrınd ysl süreç devm eden şhıslrın, svunmnın hklrın ve dil ve trfsız yrgılmnın gereklerine zrr gelmeyeek ve ters düşmeyeek şrtlrd ve özellikle de msumiyet krinesine ilişkin kurllr gerekli sygı gösterilmek suretiyle, Mdde 15.1 de sözü edilen progrm vey tedirlere erişim sğlmlrını temin edeektir. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlr nedeniyle hüküm giymiş şhıslrın Mdde 15.1 de sözü edilen progrm vey tedirlere erişimlerini temin edeektir. 3 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, müdhle progrmlrının vey tedirlerinin, ezi ehliyet yşındn küçük olnlr d dhil olmk üzere, insel suç işleyen çouklrın insel dvrnış sorunlrını ele lmk üzere, u çouklrın gelişim ihtiyçlrını krşılyk şekilde oluşturulmsını vey uyrlnmsını sğlyktır. Mdde 17 Bilgilendirme ve ony 1 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, Mdde 16 d tıft ulunuln, kendilerine müdhle progrmlrı vey tedirleri önerilen şhıslrın teklifin nedenleri konusund tm olrk ilgilendirilmelerini ve progrm vey tedire tüm ilgileri lmış olrk ony vermelerini temin edeektir. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, kendilerine müdhle progrmlrı vey tedirleri önerilen şhıslrın u teklifleri reddedeilmelerini ve u şhıslrdn hüküm giymiş olnlrın ise, teklifi reddetmelerinin doğurğı sonuçlr hkkınd ilgilendirilmelerini temin edeektir. Bölüm VI Mddi ez hukuku Mdde 18 Cinsel istismr 1 Trflrın her iri, şğıdki ksti dvrnışlrın suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: ulusl ysnın ilgili hükümlerine göre insel fliyet için ysl yş ulşmmış ir çoukl insel fliyetlerde ulunmk;

9 9 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 çoukl şğıdki koşullrd insel fliyetlerde ulunmk: skı, zorlm, tehdit kullnılmsı vey, ile içi de dhil olmk üzere, tnınmış ir güven, otorite vey nüfuzun suistiml edilmesi vey, çouğun, zihinsel vey fiziksel ir engeli vey ğımlı durumd olmsı nedeniyle, özellikle zyıf durumunun suistiml edilmesi. 2 Yukrıdki Mdde 1 mksdıyl, trflrın her iri, çoukl hngi yşın ltınd insel fliyetlere girişilemeyeeğine krr vereektir. 3 Mdde 1. hükümlerinin, küçük yştki çouklr rsındki, krşılıklı rızy ğlı insel fliyetleri düzenleme mı ulunmmktdır. Mdde 19 Çouk fuhuşun ilişkin suçlr 1 Trflrın her iri, şğıdki ksti dvrnışlrın suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: çouğu fhişe olrk çlıştırmk vey fuhuş ktılmsın neden olmk; çouğu fuhuş zorlmk vey çouktn u gii mçlrl kr elde etmek vey çouğu şk türlü suistiml etmek; çouk fuhuşun ktılmk. 2 Çouk fuhuşu terimi u mdde kpsmınd, ödeme, thhüt y d krşılığın çouğ y d üçünü ir kişiye ypılmsın kılmksızın; pr vey şk ir içimde edel y d krşılık verilerek y d ödeme thhüdü ypılrk çouğu insel fliyetler için kullnm nlmın geleektir. Mdde 20 Çouk pornogrfisine ilişkin suçlr 1 Trflrın her iri, şğıdki ksti dvrnışlrın, hksız yere gerçekleştirilmesi hlinde, suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e çouk pornogrfisi üretmek; çouk pornogrfisi sunmk vey temin etmek; çouk pornogrfisini dğıtmk vey iletmek; kendisi vey şk iri için çouk pornogrfisi tedrik etmek; çouk pornogrfisi ulundurmk;

10 10 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 f Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullnrk çouk pornogrfisine ilerek erişim sğlmk. 2 Bu mdde kpsmınd çouk pornogrfisi, çouğu gerçek vey temsili çık ir insel dvrnış içinde görsel olrk gösteren herhngi ir mteryl vey çouğun insel orgnlrının ess itiriyle insel mçlrl gösterilmesi nlmın geleektir. 3 Trflrın her iri mdde 1. ve e yi, kısmen vey tmmen uygulmm ve: gerçekte vr olmyn ir çouğun münhsırn temsili tsvirleri vey gerçeğe ykın görüntülerini içeren ve; Mdde 18.2 nin uygulnmsı kpsmındki yş ulşmış çouklr it pornogrfik mlzemeleri, söz konusu görüntüler ilgili çouklrın rızsıyl elde edilmiş olmk kydıyl ve tmmen kendi özel kullnımlrı mıyl üretme vey ulundurm hkkını sklı tutilir. 4 Trflrın her iri mdde 1.f yi kısmen vey tmmen uygulmm hkkını sklı tutilir. Mdde 21 Çouklrın pornogrfik performns gösterilerinde yer lmlrın ilişkin suçlr 1 Trflrın her iri, şğıdki ksti dvrnışlrın suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: çouğu pornogrfik performns gösterilerine ktılmk üzere çlıştırmk vey u tür gösterilere ktılmsın neden olmk; çouğu pornogrfik performns gösterilerine ktılmy zorlmk vey çouktn u gii mçlrl kr elde etmek vey çouğu şk türlü suistiml etmek; çouklrın ktıldığı pornogrfik performnslr ilerek ktılmk. 2 Trflrın her iri 1. mddesinin uygulmsını, çouklrın mdde 1. vey 1. ye uygun olrk çlıştırıldıklrı vey zorlndıklrı durumlrl sınırlm hkkını sklı tutilirler. Mdde 22 Çouklrın kötü yol sevk edilmesi Trflrın her iri, Mdde 18.2 nin uygulmsı kpsmınd elirtilen yş ulşmmış ir çouğun, ktılmy zorlnms ile, insel mkstlrl insel istismr vey insel fliyetlere tnık olmsın ksten neden olmnın suç teşkil etmesini sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır.

11 11 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Mdde 23 Çouklr insel mçlrl elirli fliyetlere ktılmlrının teklif edilmesi Trflrın her iri, ir yetişkinin ilgi ve iletişim teknolojilerini kullnrk Mdde 18.2 nin uygulnmsı kpsmındki yş ulşmmış ir çoukl, u çouğ krşı Mdde vey Mdde d elirtilen suçlrı işleme mıyl ksten uluşm teklifinde ulunmsını, ve u teklifi mütekien u uluşmy yönelik somut eylemlere geçmesinin suç teşkil etmesini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 24 Yrdım vey ytklık ve teşeüs etme 1 Trflrın her iri, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlrdn irinin işlenmesine yrdım vey ytklık etmenin, söz konusu girişimin ksten gerçekleştirilmesi durumund, suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlrı işlemeye yeltenmenin, söz konusu girişimin ksten gerçekleştirilmesi durumund, suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır 3 Trflrın her iri, 2. fıkryı, Mdde 20.1.,d,e ve f; Mdde 21.1.; Mdde 22 ve Mdde 23 kpsmınd elirlenen suçlrl ilgili olrk kısmen vey tmmen uygulmm hkkını sklı tutilir. Mdde 25 Yrgı yetkisi 1 Trflrın her iri, söz konusu suçun şğıdki yerlerde vey şhıslr işlenmesi hlinde, u Sözleşme kpsmınd elirlenen suçlr üzerinde yrgı yetkisini oluşturmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e kendi toprklrı üzerinde; vey söz konusu Trfın ndırsını tşıyn ir gemide; vey söz konusu Trfın yslrın göre tesilli ir uçkt; vey vtndşlrındn iri trfındn işlendiğinde; vey mutden kendi toprklrı üzerinde ikmet eden iri trfındn işlendiğinde. 2 Trflrın her iri, suçun kendi vtndşlrındn irine vey mutden kendi toprklrı üzerinde ikmet eden irine krşı işlenmesi hlinde, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlr üzerinde yrgı yetkisini oluşturmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Trflrın her iri, Sözleşmeyi imzlrken vey prlmentodn geçirilmesi, kulü, onyı vey sözleşmeye trf olduğunu elirten elgeyi sunrken, Avrup Konseyi Genel Sekreterine hiten yzılmış ir eyn ile, u mddenin 1.e fıkrsınd elirtilen yrgı yetkisi kurllrını uygulmm vey spesifik durumlrd vey şrtlrd uygulm hkkını sklı tuttuğunu eyn edeilir.

12 12 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Bu Sözleşmenin Mdde 18, 19, ve ve fıkrlrı uyrın elirlenen suçlrın kovuşturulmsınd, 1.d fıkrsı kpsmındki yrgı yetkisinin söz konusu eylemlerin suçun işlendiği yerde ezlndırılğı ile ilgili koşulun uygulnmsını engellememesi için, Trflrın her iri gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 5 Trflrın her iri, Sözleşmeyi imzlrken vey prlmentodn geçirilmesi, kulü, onyı sırsınd vey sözleşmeye trf olduğunu elirten elgeyi sunrken, Avrup Konseyi Genel Sekreterine hiten yzılmış ir eyn ile, kendi vtndşının kendi toprğınd mutden ikmet ettiği durumlrd, Mdde nin ikini ve üçünü entleri doğrultusund düzenlenen suçlrl ilgili olrk, u mddenin 4. fıkrsının uygulnmsını sınırlm hkkını sklı tutğını ildireilir. 6 Bu Sözleşmenin Mdde 18, 19, ve 21 i uyrın elirlenmiş suçlrın kovuşturulmsınd, Trflrın her iri, 1.d ve e fıkrlrın ilişkin yrgı yetkisinin, kovuşturmnın nk mğdurun vereeği ir rpor vey suçun işlendiği yerin Devletinin vereeği ir suç duyurusuyl şltılmsı koşulun ğlı olmsını engellemek üzere, gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 7 Trflrın her iri, suç işlediği iddi edilen şhsın toprklrınd ulunmsı ve u şhsı sdee milliyetine ğlı olrk şk ir Trf teslim etmediği hllerde, u Sözleşmede elirtilen suçlrl ilgili yrgı yetkisini oluşturmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 8 Bu Sözleşmede elirtilen suçlrl ilgili ir suç iddisı üzerinde irden fzl Trfın yrgı yetkisi iddisınd ulunmsı durumund, ilgili Trflr, yerine göre, kovuşturm için en uygun yrgı yetkisinin hngisi olduğunu elirlemek üzere irirleriyle istişrede ulunklrdır. 9 Uluslrrsı hukukun genel kurllrı sklı klmk üzere, u Sözleşme her ir trfın kendi iç hukuku uyrın ir ettiği ezi yrgı yetkisini geçersiz kılmz. Mdde 26 Kurumsl sorumluluk 1 Trflrın her iri: tüzel kişiyi temsil yetkisine; tüzel kişi dın krr lm yetkisine; tüzel kişilik dhilinde kontrol ir etme yetkisine ship olmsın ğlı olrk, tüzel kişilerin u Sözleşmede elirlenen, tüzel kişi yrrın, tüzel kişilik içinde önde gelen ir konumu oln gerçek kişilere, y münferiden y d tüzel kişiliğin ir orgnının prçsı olrk işlenen suçlrdn sorumlu tutulilmeleri için gerekli ysl vey diğer tedirleri lklrdır. 2 Mdde 1 de elirtilen hllerin dışınd d, Trflrın her iri, Mdde 1 de tıft ulunuln gerçek kişinin yönetim vey denetim eksikliği sonuund u Sözleşmede elirtilen ir suçun tüzel kişi yrrın, tüzel kişinin yetkileri ltınd hreket eden ir gerçek kişi trfındn işlenmesinin mümkün olmsı durumund, tüzel kişinin sorumlu tutulmsını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır.

13 13 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X İlgili Trfın ysl prensiplerine ğlı olrk tüzel kişinin ezi, medeni vey idri sorumluluğu olilir. 4 Söz konusu ysl sorumluluk, suçu işleyen gerçek kişilerin ezi yükümlülüğü sklı klmk üzere geçerli olktır. Mdde 27 Yptırımlr ve tedirler 1 Trflrın her iri u Sözleşmede elirlenen suçlrın, suçun iddiyeti göz önüne lınrk, etkili, orntılı ve ydırıı yptırımlrl ezlndırılmsını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Yptırımlr özgürlüklerin kısıtlnmsını içeren ezlrı d kpsyk ve u ğlmd, suçlulrın idesini gerektireileektir. 2 Trflrın her iri Mdde 26 uyrın ezi yükümlülüğü oln tüzel kişilerin, özellikle şğıdkiler dhil olmk üzere diğer tedirleri ve ezi vey idri prsl yptırımlrı d içereek şekilde, etkili, orntılı ve ydırıı yptırımlr mruz klmlrını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d kmusl menftlerden vey kmu yrdımındn mhrum ırkılmk; tiri fliyetlerden geçii vey sürekli olrk men edilmek; yrgı denetimine ti tutulmk; yrgı hükmüyle tsfiye krrın muhtp olmk. 3 Trflrın her iri şğıdkilerin gerçekleştirilmesi mksdıyl gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: şğıdkilere el konmsı ve müsdere edilmesinin sğlnmsı: Bu Sözleşmede elirlenen suçlrın işlenmesinde vey işlenmelerinin kolylştırılmsınd kullnıln ml, dokümn ve diğer vsıtlr; Değeri söz konusu toplnn gelire vey ml tekül eden, u tür suçlrdn elde edilen gelir vey mllr; Bu Sözleşmede elirlenen suçlrın işlenmesinde kullnıln işyerlerinin, geçii vey sürekli olrk kptılmsının, iyi niyetli üçünü trflrın hklrı sklı klmk üzere sğlnmsı vey suçu işleyenin, geçii vey sürekli olrk, suçun işlenmesi sırsınd çouklrl temsı gerektiren mesleki vey gönüllü fliyetlerden men edilmesi. 4 Trflrın her iri, suçu işleyenlerle ilgili olrk, eeveynlik hklrının kldırılmsı vey hüküm giyen şhıslrın izlenmesi vey denetlenmesi gii diğer tedirleri de lilir.

14 14 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri, u mdde uyrın el konn suç gelirinin vey mllrın u Sözleşmede elirlenen suçlrın mğdurlrın yönelik suç önleme ve yrdım progrmlrının finnse edilmesi için ir fon ktrılmsını sğlyilirler. Mdde 28 Ağırlştırıı şrtlr Trflrın her iri şğıdki şrtlrın, suçun n unsurlrını zten oluşturmuyorlrs, iç hukukun ilgili hükümleriyle uyumlu olrk, u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili yptırımlrın elirlenmesinde ğırlştırıı şrtlr olrk göz önüne lınmlrı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e f g suçun mğdurun fiziksel vey zihinsel sğlığın iddi ir içimde hsr vermesi hlinde; suçtn öne vey suç esnsınd işkene fliyetlerinin vey iddi şiddet eylemlerinin gerçekleşmesi hlinde; suçun özellikle hsss konumd oln ir mğdur krşı işlenmiş olmsı hlinde; suçun ir ile ferdi trfındn, çoukl ynı yerde yşyn iri trfındn vey otoritesini suistiml eden ir kişi trfındn işlenmesi hlinde; suçun irkç kişi trfındn irlikte hreket edilerek işlenmesi hlinde; suçun ir suç örgütü kpsmınd işlenmiş olmsı hlinde; filin ynı nitelikli suçlrdn dh öne de hüküm giymiş olmsı hlinde. Mdde 29 Dh öneki mhkûmiyetler Trflrın her iri yptırımlrı elirlerken, u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili olrk ir şk Trfın verdiği mhkûmiyet krrlrını d göz önüne lmyı mümkün kılk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Bölüm VII Soruşturm, kovuşturm ve usul hukuku Mdde 30 İlkeler 1 Trflrın her iri soruşturm ve ez kovuşturmlrının çouklrın yüksek menftlerine uygun olrk ve çouğun hklrın sygılı ir içimde sürdürülmesini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri mğdurlr krşı koruyuu ir yklşım içinde olk, soruşturm ve ezi kovuşturmlrın çouğun yşdığı trvmnın ğırlştırmmsını ve gereğine göre yrgının ezi yptırımındn sonr çouğ gereken yrdımın ypılmsını sğlyktır. 3 Trflrın her iri soruşturm ve ez kovuşturmlrın önelik verilmesini ve gereksiz geikmeler olmksızın sürdürülmesini sğlyktır.

15 15 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri u ölümde yer ln tedirlerin, svunmnın hklrını ve İnsn Hklrının ve Temel Özgürlüklerin Korunmsı Sözleşmesinin Mdde 6 sın uygun ir içimde dil ve trfsız ir yrgılmnın gereklerini ihll etmemesini sğlyktır. 5 Trflrın her iri kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun ir içimde: u Sözleşmede elirlenen suçlrın etkili ir içimde soruşturulup kovuşturulmsını sğlmk ve yerine göre gizli opersyonlrın gerçekleştirilmesini mümkün kılmk üzere; irimlerin vey soruşturm kurumlrının, özellikle de ilgi ve ilişim teknolojileri vsıtsıyl iletilen vey sğlnn fotoğrf ve görsel-işitsel kyıtlr gii çouk pornogrfisi mlzemelerini ineleyerek Mdde 20 de elirlenen suçlrın mğdurlrını elirlemelerini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 31 Genel korum tedirleri 1 Trflrın her iri mğdurlrın tnık olrk özel ihtiyçlrı d dhil olmk üzere, soruşturm ve ez kovuşturmlrının ütün sfhlrınd, özellikle de şğıd elirtilenleri gerçekleştirerek, mğdurlrın hk ve çıkrlrını korumy yönelik gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e f mğdurlrı, u ilgileri lmk istememeleri durumu hriç, hklrı ve kendilerine sunuln hizmetler, şikyetleriyle ilgili gelişmeler, iddinme, soruşturm ve kovuşturm vey ysl işlemlerin genel gidiştı ve mğdurlrın u kpsmdki rolü ve dv sonuçlrı konusund ilgilendirmek; en zındn mğdurlrın ve ilelerinin tehlikede olmsı durumund, tehlikede oln u kişilerin, gerektiğinde, kovuşturuln vey mhkum edilen şhsın geçii olrk vey tmmen serest ırkıldığındn herdr edilmelerini temin etmek; mğdurlrın, iç hukukunun usul kurllrıyl uygun ir içimde, doğrudn kendilerine vey ir rı vsıtsıyl seslerini duyurmsını, delil sunmsını, görüşlerini, ihtiyçlrını ve kygılrını iletme vsıtsını seçeilmelerini ve u görüşlerin, ihtiyçlrın ve kygılrın göz önüne lınmsını sğlmk; hk ve çıkrlrının gerektiği gii temsil edilip dikkte lınmsı için mğdurlr uygun destek hizmetlerini sğlmk; mğdurlrın teşhis edilmesine yol çileek herhngi ir ilginin kmuy çıklnmsını önleme mıyl iç hukuk uyrın gereken tedirleri lrk mğdurlrın mhremiyetini, kimliklerini ve imjlrını korumk; gerek mğdurlrın gerekse ilelerinin ve onlr dın tnıklık edenlerin yıldırm, misilleme ve yeniden mğdur edilme girişimlerine krşı emniyetlerini sğlmk;

16 16 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 g Yetkili mkmlr çouğun yüksek menftlerini gözeterek şk ir düzenleme ypmdıkç vey soruşturm vey kovuşturmnın u tür ir temsı gerekli kılmsı durumu hriinde, mğdurlrl mğduriyete neden olnlr rsınd mhkeme ve kolluk kuvvetleri inlrınd krşılıklı temsı engellemek. 2 Trflrın her iri mğdurlrın yetkili mkmlrl ilk temslrındn itiren ilgili yrgısl ve idri süreçle ilgili ilgilere erişimlerini sğlyktır. 3 Trflrın her iri, mğdurlrın ez dvsının trfı olduğu hllerde, gerekiyors edelsiz olrk, dli yrdımdn yrrlnmlrını sğlyktır. 4 Trflrın her iri, mğdur iç hukuk göre ez dvsı süreine müdhil konumund olduğund ve eeveynle mğdur rsınd ir çıkr çelişkisi olmsı nedeniyle eeveyn sorumluluğun ship şhıslrın çouğu ysl süreçte temsil etmekten men edilmesi hlinde, yrgı mkmlrının mğdur özel ir vukt tyin edeilmesi için gereken önlemi lktır. 5 Trflrın her iri, iç hukukund yer ln koşullr uygun ir içimde, gruplrın, vkıflrın, derneklerin vey kmu y d sivil toplum kuruluşlrının u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili ez dvsı süreinde mğdurlr dnışmnlık hizmetiyle yrdımı olmlrı/destek vermeleri imkânını, ysl vey diğer tedirlerle sğlyktır. 6 Trflrın her iri mğdurlr u mdde kpsmınd verileek ilgilerin yşlrın ve olgunluk düzeylerine uygun ir şekilde ve nlyileekleri ir dil ve üslupl sunulmsını temin edeektir. Mdde 32 Ysl işlemlerin şltılmsı Trflrın her iri u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili soruşturm ve kovuşturmnın mğdurun ihrı vey suçlmsındn ğımsız olmsını ve ysl işlemlerin mğdurun eynlrını geri çekmesi hlinde ile devm edeilmesini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 33 Zmn şımı Trflrın her iri Mdde 18,19.1. ve ve Mdde ve uyrın elirlenen suçlrl ilgili zmn şımı süresinin, mğdurun yetişkin yş gelmesinden sonr, ysl sürein etkili ir içimde şltılmsın yeteek ir süre dh ve söz konusu suçun ğırlığın uygun ir dönem oyun devm etmesini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 34 Soruşturmlr 1 Trflrın her iri soruşturmlrdn sorumlu şhıs, irim vey ölümlerin çouklrın insel suistimli ve istismrıyl müdele konusund uzmnlşmış olmlrını vey u mç için eğitilmiş olmlrını sğlyk gerekli tedirleri lktır. Bu irim vey ölümlerin yeterli finnsl kynklrı olktır.

17 17 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri mğdurun gerçek yşıyl ilgili elirsizliğin ez soruşturmsının şltılmsını engellememesini sğlyk ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 35 Çoukl ypılk mülktlr 1 Trflr şğıdkileri sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e f ilgilerin yetkili mkmlr ildirilmesini mütekien, çoukl mülkt gereksiz ir geikme olmksızın ypılktır; çoukl mülkt ypılmsı gerektiğinde, unlr u m göre tsrlnmış vey uyrlnmış inlrd ypılktır; çoukl ypılk mülktlr u mçl eğitilmiş profesyonel personel trfındn ypılktır; mümkünse ve yerine göre, çoukl ütün mülktlrı ynı şhıslr ypktır; mülkt syısı mümkün olduğun sınırlı tutulk ve ez soruşturmsı için kesinlikle gerekli olduğu durumlrd ypılktır; çouğ hukuki temsilisi vey, yerine göre, söz konusu şhısl ilgili olrk ksine gerekçeli ir krr ulunmdıkç çouğun seçtiği ir şhıs eşlik edeileektir. 2 Trflrın her iri mğdurl vey yerine göre ir çouk tnıkl ypıln ütün mülktlrın, Trfın iç hukukun uygun kurllrl, video kydının ypılmsını ve ypıln kyıtlrın mhkemede knıt olrk kul edilmesini sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Mğdurun yşı elirlenemiyors ve mğdurun çouk olduğun innmy dir nedenler vrs, çouğun yşı tespit edilineye kdr 1. ve 2. fıkrlrd elirlenen tedirler uygulnktır. Mdde 36 Cez dvsı sürei 1 Trflrın her iri, hukuk mesleğinin özerkliğine hükmeden kurllr gereken sygı gösterilerek, özellikle hâkimler, svılr ve vuktlr olmk üzere dvy ktıln ütün şhıslr yrrlnklrı, çouk hklrı ve çouklrın insel suistimli ve çouklrın insel istismrıyl ilgili eğitimin sğlnmsını mümkün kılk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukunun kurllrın uygun olrk, şğıdkilerin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: hkimin duruşmnın hlk kplı ypılmsın krr vereilmesi; mğdurun, uygun iletişim teknolojileri kullnılmk suretiyle izzt mhkeme slonund ulunmdn dinleneilmesi.

18 18 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Bölüm VIII Verilen kydedilmesi ve sklnmsı Mdde 37 Ülkedeki hüküm giymiş insel suç fili mhkûmlr ilişkin verilerin kydedilmesi ve sklnmsı 1 Trflrın her iri u Sözleşmede elirlenen suçlrın önlenmesi ve kovuşturulmsı mksdıyl, iç hukukunun kişisel verilerin korunmsın ilişkin ilgili hükümleri ve ilgili diğer kurl ve temintlr uygun ir içimde, u Sözleşmede elirlenen suçlrdn hüküm giymiş şhıslrın kimliklerine ve genetik profiline (DNA) ilişkin verilerin toplnmsı ve sklnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri, Sözleşmeyi imzlrken vey prlmentodn geçirilmesi, kulü, onyı vey sözleşmeye trf olduğunu elirten elgeyi sunrken, Avrup Konseyi Genel Sekreterine 1. fıkr mkstlrıyl yetkili tek ir ulusl mkmın dresini sğlyktır. 3 Trflrın her iri, 1. fıkrd sözü edilen ilgilerin ir diğer Trfın yetkili kurumun, kendi iç hukukundki ve konuyl ilgili diğer uluslrrsı elgelerdeki şrtlr uygun ir içimde iletilmesini sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Bölüm IX Uluslrrsı işirliği Mdde 38 Uluslrrsı işirliği için genel ilkeler ve tedirler 1 Trflr şğıdki mçlrl, u Sözleşmenin hükümlerine uygun olrk ve ilgili geçerli uluslrrsı ve ölgesel elgelerin, ülkenin tekdüze mevzutı vey mütekil mevzut ve iç hukuk temel lınrk kul edilen düzenlemelerin mümkün oln en geniş ir içimde uygulnmsı suretiyle irirleriyle işirliği ypklrdır: çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önlemek ve unlrl müdele etmek; mğdurlrı korumk ve mğdurlr yrdım sğlmk; u Sözleşme uyrın elirlenen suçlrl ilgili soruşturm ve kovuşturmlrı ypmk. 2 Trflrın her iri, kişinin ikmet ettiği Trf Devletten şk ir Trfın toprklrınd u Sözleşme doğrultusund düzenlenen suçtn mğdur olnlrın, ikmet ettikleri Devletin yetkili kurumlrın şikâyet şvurusund ulunilmelerini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Cez dvlrı konusund krşılıklı yrdımı vey suçlulrın idesini ir sözleşmenin mevudiyeti koşulun ğlyn ir Trf, öyle ir sözleşme imzlmdığı ir Trftn dli yrdım vey suçlulrın idesi tlei lırs, u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili ez dvlrı vey suçlulrın idesi konusund krşılıklı dli yrdım için u Sözleşmeyi hukuksl ir dynk olrk kul edeilir.

19 19 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri üçünü ülkelerin yrrın oluşturuln yrdım progrmlrın, yerine göre, çouklrın insel suistimli ve çouklrın insel istismrını önleme ve unlrl müdeleyi de dhil etmeye çlışktır. Bölüm X İzleme meknizmsı Mdde 39 Trflr Komitesi 1 Trflr Komitesi, Sözleşmenin Trflrının temsililerinden oluşktır. 2 Trflr Komitesi Avrup Konseyi Genel Sekreterine toplntıy çğrılktır. Komitenin ilk toplntısı, Sözleşme, sözleşmeyi prlmentosund kul eden onunu kit trfın ülkesinde yürürlüğe girdikten ir yıl sonr ypılktır. Komite ilhre, Trflrdn en z üçte iri vey Genel Sekreterin tlep etmesi hlinde toplnktır. 3 Trflr Komitesi kendi usul kurllrını elirleyeektir. Mdde 40 Diğer temsililer 1 Avrup Konseyi Prlmenterler Melisi, İnsn Hklrı Komiseri, Avrup Suç Sorunlrı Komitesi (CDPC) ve Avrup Konseyi nin diğer hükümetler rsı komitelerinin her iri Trflr Komitesine irer temsili tyklrdır. 2 Bknlr Komitesi, Trflr Komitesiyle istişrede ulunduktn sonr diğer Avrup Konseyi kurumlrını d Trflr Komitesine temsili göndermeye dvet edeilir. 3 Sivil toplum temsilileri ve özellikle de sivil toplum kuruluşlrı, Avrup Konseyi nin ilgili kurllrın oluşturuln usul uyrın Trflr Komitesine gözlemi olrk kul edileilirler. 4 Yukrıd, 1-3. fıkrlr uyrın tnn temsililer, Trflr Komitesinin toplntılrın oy hkkı olmksızın ktılırlr. Mdde 41 Trflr Komitesinin İşlevleri 1 Trflr Komitesi u Sözleşmenin uygulnmsını izleyeeklerdir. Trflr Komitesinin usule ilişkin kurllrı, u Sözleşmenin uygulnmsının değerlendirilmesine ilişkin usulleri elirleyeektir. 2 Trflr Komitesi, çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önleme ve unlrl müdele etme kpsitelerini geliştirmek mıyl üye Devletler rsınd ilgi toplm ve nliz etmeyi, ilgi, deneyim ve iyi uygulmlrın pylşılmsını kolylştırktır. 3 Trflr Komitesi ynı zmnd yerine göre şğıdkileri de ypktır: herhngi ir sorunun ve u Sözleşme uyrın ypıln ir eynın vey konuln ir çekinenin etkilerinin tespit edilmesi de dhil olmk üzere, u Sözleşmenin etkili ir içimde kullnılmsını ve uygulnmsını kolylştırmk;

20 20 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 u Sözleşmenin uygulnmsın ilişkin herhngi ir sorunl ilgili görüş ildirmek ve önemli ysl konulr, uygulnk politiklr vey teknolojik gelişmeler konusund ilgi lışverişini kolylştırmk. 4 Bu mdde uyrın, Trflr Komitesine görevlerini yerine getirmede Avrup Konseyi Sekreterliği yrdımı olktır. 5 Avrup Suç Sorunlrı Komitesi (CDPC) u mddenin 1, 2 ve 3. fıkrlrınd sözü edilen fliyetler konusund düzenli rlıklrl herdr edileektir. Bölüm XI Diğer uluslrrsı elgelerle ğlntılr Mdde 42 Birleşmiş Milletler Çouk Hklrı Sözleşmesi ve çouklrın lınıp stılmsı, çouk fuhuşu ve çouk pornogrfisine ilişkin İhtiyri Protokolle ğlntı Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çouk Hklrı Sözleşmesi ve çouklrın lınıp stılmsı, çouk fuhuşu ve çouk pornogrfisine ilişkin İhtiyri Protokolden kynklnn hk ve yükümlülükleri etkilemeyeektir ve söz konusu Sözleşme ve İhtiyri Protokolünün sğldığı korumyı rttırmyı ve söz konusu elgelerde yer ln stndrtlrı geliştirip tmmlmyı mçlmktdır. Mdde 43 Diğer uluslrrsı elgelerle ğlntılr 1 Bu Sözleşme, mevut Sözleşmeye Trf oln ülkelerin trf olduğu vey olğı ve u Sözleşmenin hükmettiği konulrd şrtlr içeren ve insel suistiml vey insel istismr mğduru çouklr dh üyük korum ve yrdım sğlyn diğer uluslrrsı elgelerin hükümlerinden kynklnn hk ve yükümlülükleri etkilemeyeektir. 2 Sözleşmenin Trflrı, u Sözleşmenin hükümlerini tmmlm vey güçlendirme vey Sözleşmenin içerdiği ilkelerin uygulnmsını kolylştırm mksdıyl irirleriyle ikili vey çok trflı nlşmlr ypilirler. 3 Sözleşmenin, Avrup Birliği üyesi oln Trflrı, krşılıklı ilişkilerinde, spesifik ir oly uygulnilir ve u olyl ilişkili özel ir konuyu düzenleyen Avrup Topluluğu vey Avrup Birliği kurllrının ulunmsı hlinde, mevut Sözleşmenin mç ve gyelerine hlel getirmeksizin ve Sözleşmenin diğer Trflr ile tm nlmıyl uygulnmsı hususu sklı klmk kydıyl, Avrup Topluluğu ve Avrup Birliği kurllrını uygulyklrdır.

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alterntif Enerji Teknolojileri Mühendislik Dnışmnlık Eğitim Hizmetleri Sn. Ti. Ltd. Şti. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gzete Trihi / Syısı 04.06.2010

Detaylı

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusl Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi VOC-TEST Merkezleri Hie Progrmı Ktm Değer ve İstihdm Odklı Belgeli İşgüü Sefererliği(KİBİS)

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük 2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Me 18 ve 39 Altın Ypıln Tüzük Mimrlr Osı Yönetim Kurulu trfınn hzırlnıp, Yetki Kurulu ve KKTC Bknlr Kurulun onylnn şğıki tüzüğü yyınlr. Kıs İsim 1 Bu tüzük,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/6 I. YRIYIL DERSLERİ SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ (3 0) KTS:4 BEDEN EĞİTİMİ, VE SPOR KVRMLRINI VE MESLEKİ LNLRINI TNITMK İNSN VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR RSINDKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEK SPY1003

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTĠFĠKASI TALEP EDENĠN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA MÜRACAAT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürüü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli iģlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ An Dosy DOSYA DİZİM PLANI 010 Mevzut İşleri 020 Olurlr, Onylr 030 Anlşm, Sözleşme ve Protokoller 040 Fliyet Rporlrı 041 Brifingler ve Bilgi Notlrı 042 İsttistiki bilgiler 043 Çlışm plnı ve progrmlrı 050

Detaylı

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2 Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı: 1, Yıl: 2005, ISSN: 1302-7085, Syf: 117-131 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ Ünl ASAN

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ İsmil ÖZKAN ÖZET İnşt sektörünün inşt mühenislerine kışı ve eklentilerinin sptnmsı için r ln sh çlışmsı mçlnrk on eş sorun oluşn ir nket çlışmsı

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 11 Temmuz 2016 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 11 Temmuz 2016 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer 11 Temmuz 21 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş 11 Temmuz 21 Giriş Bu rpor, profesyonel sğduyu ve değerlendirmeyle kullnılmlıdır. Rporun içerdiği ifdelerin, değerlendirme süreinin

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 0506 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM04 Elektrik Devreleri Lorturı II 0506 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.. Kimlik No) : TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 18. GRUP: LORTUVR,

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİESİ Müendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müendisliği Bölümü E-Post: ogu.met.topu@gmil.om We: ttp://mmf.ogu.edu.tr/topu Bilgisyr Destekli Nümerik nliz Ders notlrı met OPÇU n>m 8 8..

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR TMMOB Hrit ve Kstro Mühenisleri Osı 13. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 18 22 Nisn 2011, Ankr TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR H.Mrş 1, Ö.Aşık 2, A.Yılmz 1,

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF) T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP:

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI 15. GRUP: MUHFZ GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (ŞEF) T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI 13. GRUP: GÜMRÜK GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 31. GRUP: METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 31. GRUP: METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 31. GRUP: METL

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI

GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI EK 14 GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI A. GENEL AÇIKLAMA I- BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI Gümrük Beynnmesi formlrı, y sekiz nüshlı (Ek 1) ir tkım y d dört nüshlı (Ek 2) iki tkım şeklinde sekiz

Detaylı

İkinci Dereceden Denklemler

İkinci Dereceden Denklemler İkini Dereeden Denkleler İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :,, R ve olk üzere + + denkleine, ikini dereeden ir ilineyenli denkle denir Bu denkledeki,, gerçel syılrın ktsyılr, e ilineyen

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

ANSAN TR050 PANTHER VR.0.P TR www.nsn.om www.nsn.om 444 40 Müþteri Hizmetleri Müþteri hizmetleri httýný tüm illerden ve ep telefonlrýndn þýn ln kodu koymdn ryilirsiniz. Profesyonellere profesyonel çözümler...

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Genel dümen sistemi (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Hoş geldiniz! Mercury ürününüzün mksimum performns ve ekonomi ile en üst seviyede çlışmsı için uygun bkım ve ilgi çok önemlidir. Ekteki Ml Shibi Kyıt Krtı, problemsiz ile eğlencenizin nhtrıdır. Tm grnti

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri Sevk/İhrct ülkesi nüshsı (Ek-1) A SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 1 B E Y A N 2 Gönderici/İhrctçı 1 3 Formlr 4 Yükl. listeleri 5 Klem syısı 6 Kp dedi 7 Referns numrsı 8 Alıcı 9 Mli

Detaylı