Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"

Transkript

1 Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007

2 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Giriş Avrup Konseyi üye devletleri ve sözleşmeye trf diğer devletler; Avrup Konseyinin mının, üyeleri rsınd dh üyük ir irlik sğlnmsı olduğunu göz önünde ulundurrk; Her çouğun, ilesi, toplum ve Devlet nezdinde, reşit olmmış irey konumunun gerektirdiği korum tedirlerinden yrrlnm hkkı olduğunu göz önünde ulundurrk; Çouklrın özellikle çouk pornogrfisi ve fuhuş yoluyl olmk üzere insel suistimli ve yurtdışınd işlenen eylemler de dhil olmk üzere çouklrın her türlü insel istismr mruz ırkılmsının, çouklrın sğlığını ve psikososyl gelişimini thrip ettiğini gözlemleyerek; Çouklrın insel suistimlinin ve çouğ yönelik insel istismrın, özellikle de gerek çouklrın gerekse u eylemleri gerçekleştirenlerin ilgi ve ilişim teknolojilerini giderek dh çok kullndıklrı göz önüne lındığınd, gerek ulusl gerekse uluslrrsı düzeyde endişe verii oyutlr ulştığını ve çouklr yönelik u tür insel suistiml ve insel istismrın önlenmesi ve ununl müdele için uluslrrsı işirliğinin gerekli olduğunu gözlemleyerek; Çouklrın refhının ve yüksek menftlerinin tüm üye Devletlere pylşıln ve yrım gözetmeksizin yygınlştırılmsı gereken temel değerler olduğunu göz önünde tutrk; Çouklrın insel suistimlini durdurmy yönelik tedirlerin kpsmlı olrk düzenlenmesi çğrısınd ulunn, Avrup Konseyi Devlet ve Hükümet Bşknlrı 3. Zirvesinde kul edilen Eylem Plnını (Vrşov, Myıs 2005) htırd tutrk; Özellikle de, çouklrın ve genç yetişkinlerin insel suistimli, pornogrfi ve fuhuş fliyetlerinde kullnılmsı ve tiretinin ypılmsın dir R(91)11 syılı Bknlr Komitesi Tvsiye Krrını, çouklrın insel suistimle krşı korunmsın dir Re(2001) 16 syılı Tvsiye Krrını ve Siersuçlr Sözleşmesi (ETS No.185) ve u sözleşmenin özellikle 9. Mddesinin ynı sır, İnsn Tireti İle Müdeleye dir Avrup Konseyi Sözleşmesini (CETS No.197) htırd tutrk; İnsn Hklrı ve Temel Özgürlükler Sözleşmesini (1950, ETS No.5), yeniden düzenlenmiş Avrup Sosyl Bildirgesini (1996, ETS No.163) ve Çouk Hklrının Kullnılmsın dir Avrup Sözleşmesini (1996, ETS N o.160) htırd tutrk; Aynı zmnd, Birleşmiş Milletler Çouk Hklrı Sözleşmesi ve u sözleşmenin özellikle 34. Mddesini, çouklrın lınıp stılmsı, çouk fuhuşu ve çouk pornogrfisine dir İhtiyri Protokolu, Birleşmiş Milletler in Sınır Ötesi Örgütlü Suçlr Sözleşmesini tmmlyn, Özellikle Kdın ve Çouklr olmk üzere İnsn Tiretinin Önlenmesi, Bstırılmsı ve Cezlndırılmsın dir Protokolun ynı sır, Çouk İstihdmının en kötü örneklerinin Önlenmesi ve Ortdn Kldırılmsı için Ail Eyleme dir Uluslrrsı Çlışm Örgütü Sözleşmesini de htırd tutrk;

3 3 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Avrup Birliği Konseyi nin çouklrın insel suistimliyle ve çouk pornogrfisiyle müdeleye dir Çerçeve Krrını (2004/68/JHA), Avrup Birliği Konseyi nin ez dvlrınd mğdurlrın durumun dir Çerçeve Krrını (2001/220/JHA) ve insn tiretiyle müdeleye dir Avrup Birliği Konseyi Çerçeve Krrını (2002/629/JHA) htırd tutrk; Bu lndki diğer uluslrrsı elgeler ve progrmlrı ve özellikle de Çouklrın Tiri olrk Cinsel Suistimline krşı 1. Düny Kongresinde kul edilen Stokholm Deklrsyonu ve Eylem Gündemini (27-31 Ağustos 1996), Çouklrın Tiri olrk Cinsel Suistimline krşı 2. Düny Kongresinde kul edilen Yokohm Küresel Thüdünü (17-20 Arlık 2001), Çouklrın Tiri olrk Cinsel Suistimline krşı 2. Düny Kongresi hzırlık Konfernsınd kul edilen Budpeşte Thhüdü ve Eylem Plnını (20-21 Ksım 2001), Birleşmiş Milletler in Çouklr Uygun ir Düny dlı, S-27/2 syılı Genel Kurur Krrını ve 3. Zirvede kul edilip Mono Konfernsınd (4-5 Nisn 2006) yürürlüğe sokuln Çouklr için ve Çouklrl irlikte ir Avrup Kurm dlı üç yıllık progrmı gereken içimde dikkte lrk; Fili kim olurs olsun, çouklrı insel suistimle ve insel istismr krşı korum ve mğdurlr yrdım etme ortk gyesine etkin ir içimde ktkı sğlmy krrlı olrk; Çouklrın her türlü insel suistimli ve insel istismrıyl müdelenin önleyii, koruyuu ve ez hukukun ilişkin ynlrı üzerinde odklnn kpsmlı ir uluslrrsı elgenin hzırlnmsı ve özel ir izleme meknizmsının oluşturulmsı ihtiyını göz önüne lrk, Aşğıdki hususlrd nlşmy vrmışlrdır: Bölüm I Amçlr, yrım gözetmeme ilkesi ve tnımlr Mdde 1 Amçlr 1 Bu Sözleşmenin mçlrı şunlrdır: çouklrın insel suistimlini ve çouğ yönelik insel istismrı önlemek ve unlrl müdele etmek; insel suistiml ve insel istismr mğduru çouklrın hklrını korumk; Çouklrın insel suistimline ve insel istismrın krşı ulusl ve uluslrrsı işirliğini yygınlştırmk. 2 İlgili hükümlerinin Trflr etkili ir içimde uygulnmsını temin etmek üzere, işu Sözleşme özel ir izleme meknizmsı oluşturmktdır.

4 4 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Mdde 2 Ayrım gözetmeme ilkesi Bu Sözleşme hükümlerinin Trflr uygulnmsı, özellikle de mğdurlrın hklrını korumy yönelik tedirlerden fydlnmlrı, insiyet, ırk, renk, dil, din, siysi vey diğer tür görüş, milli vey sosyl köken, herhngi ir ulusl zınlıkl ğlntılı olm, mülk ve rzi shii olm, doğuml, insel yönelimle, sğlık durumuyl, engelli olm vey diğer ir sttüyle ğlntılı olmksızın, yrım gözetilmeden temin edileektir. Mdde 3 Tnımlr Bu Sözleşme mkstlrıyl: çouk 18 yşındn küçük herhngi ir irey nlmın geleektir; çouklrın insel suistimli ve insel istismrı, u Sözleşmenin Mdde ünde tıft ulunuln dvrnışlrı içereektir; mğdur insel suistimle vey insel istismr mruz kln herhngi ir çouk nlmın geleektir. Bölüm II Önleyii tedirler Mdde 4 İlkeler Trflrın her iri çouklrın her türlü insel suistimlini ve insel istismrını önleyeek ve çouklrı koruyk gerekli ysl ve diğer tedirleri lklrdır. Mdde 5 Çouklrl tems hlinde çlışn ireylerin işe lınmsı, eğitilmesi ve frkındlığının rttırılmsı 1 Trflrın her iri eğitim, sğlık, sosyl korum, yrgı ve yslrı uygulm ile ilgili sektörlerde ve spor, kültür ve eğlene fliyetleri lnlrınd çouklrl düzenli tems içindeki ireyler rsınd çouklrın korunmsın ve hklrın ilişkin frkındlığın geliştirilmesini teşvik etmeye yönelik gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri 1. mddede sözü edilen ireylerin, çouklrın insel suistimli ve insel istismrı, u tür dvrnışlrı teşhis etme vsıtlrı ve Mdde 12.1 de sözü edilen olsılık hkkınd yeterli ilgi shii olmlrını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Trflrın her iri, kendi iç hukuklrıyl uyumlu olrk, uygulnmsı esnsınd çouklrl düzenli temsı gerektiren mesleklere geçme koşullrının, söz konusu meslek dylrının çouklrın insel suistimli ve insel istismrıyl ilgili suçlrdn hüküm giymemiş olmlrını temin edeek şekilde gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır.

5 5 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Mdde 6 Çouklr yönelik eğitim Trflrın her iri, çouklrın ilk ve ort eğitim sırsınd, insel suistiml ve insel istismrın risklerinin ynı sır, çouklrın gelişme kpsitelerine göre uyrlnrk, kendilerini korum yollrın ilişkin ilgileri de lmlrını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Eeveynle irlikte işirliği içinde sğlnk oln u ilgiler, yerine göre, insellikle ilgili ilgilerin dh genel ir kpsmınd verileek ve özellikle de yeni ilgi ve ilişim teknolojilerinin kullnımının getirdiği riskli durumlr dikkt çekileektir. Mdde 7 Önleyii müdhle progrmlrı vey tedirleri Trflrın her iri u Sözleşmede elirtilen suçlrdn herhngi irini işleme korkusu içinde oln ireylerin, yerine göre, söz konusu suçlrın işlenme riskini değerlendirmeye ve önlemeye yönelik etkili müdhle progrmlrın vey tedirlerine erişim sğlmlrını temin edeektir. Mdde 8 Genel Kmuy yönelik tedirler 1 Trflrın her iri, çouklrın insel suistimli ve insel istismrı olgusu ve lınileek önleyii tedirler konusund ilgi sğlyk, genel kmuy yönelik frkındlık ve ilinç rttırm kmpnylrını yygınlştırk vey ir edeektir. 2 Trflrın her iri u Sözleşmede elirtilen suçlrı teşvik eden mteryllerin dğıtımını önlemeye vey ysklmy yönelik gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 9 Çouklrın, özel sektörün, medynın ve sivil toplumun ktılımı 1 Trflrın her iri; çouklrın insel suistimli ve insel istismrıyl müdeleye ilişkin devlet politiklrı, progrmlrı vey diğer girişimlerin geliştirilmesine ve uygulnmsın, gelişme kpsitelerine uygun olrk çouklrın ktılmlrını teşvik edeektir. 2 Trflrın her iri; özel sektörü, özellikle de ilgi ve ilişim, turizm ve seyht, nkılık ve finns sektörünü ve ynı zmnd sivil toplumu, çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önlemeye yönelik politiklrın oluşturulmsı ve uygulnmsın ktılmy ve u lnd öz denetim vey eş-düzenlemeler yoluyl dhili normlr uygulmy teşvik edeektir. 3 Trflrın her iri; medynın ğımsızlığı ve sın özgürlüğüne gereken sygıyı göstererek, medyyı çouklrın insel suistimli ve insel istismrının tüm yönleriyle ilgili uygun ilgileri sğlmy teşvik edeektir. 4 Trflrın her iri; çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önlemeyi ve çouklrı unlrdn korumyı hedef ln sivil toplum trfındn yürütülen proje ve progrmlrın, yerine göre u mçl fonlr oluşturulmsı d dhil olmk üzere, finnse edilmesini teşvik edeektir.

6 6 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Bölüm III Uzmnlık lnlrın ilişkin yetkili kurumlr ve koordinsyon kurumlrı Mdde 10 Ulusl koordinsyon ve işirliği tedirleri 1 Trflrın her iri, özellikle de eğitim sektörü, sğlık sektörü, sosyl hizmetler, kolluk kuvvetleri ve yrgı mkmlrı gii çouklrın insel suistimle ve insel istismr krşı korunmsı ve unlrl müdeleden sorumlu frklı irimler rsınd ulusl vey yerel düzeyde koordinsyon sğlmy yönelik gerekli tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri: çouk hklrının yygınlştırılmsı ve korunmsın yönelik ğımsız yetkili ulusl vey yerel kurumlrın kurulmsı vey elirlenmesi ve u kurumlr spesifik kynklr ve sorumluluklr verilmesinin sğlnmsı için; kişisel veri korumnın gereklerine gereken sygı gösterilmesi kydıyl, çouklrın insel suistimli ve insel istismrı olgusunun gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi mıyl, sivil topluml işirliği içinde, ulusl vey yerel düzeylerde veri toplm meknizmlrı vey merkezleri kurulmsı vey elirlenmesi için; gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Trflrın her iri çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önlemede ve unlrl müdelede dh şrılı olilmek için yetkili devlet mkmlrı, sivil toplum ve özel sektör rsınd işirliğini teşvik edeektir. Bölüm IV Koruyuu tedirler ve mğdurlr yrdım Mdde 11 İlkeler 1 Trflrın her iri mğdurlr, mğdurlrın ykın krlrın ve unlrın kımındn sorumlu kişilere gerekli desteği sğlyk etkili sosyl progrmlrı oluşturk ve çeşitli disiplinleri içeren ypılrı kurktır. 2 Trflrın her iri; mğdurun yşının elli olmmsı hlinde ve mğdurun çouk olduğun knt getirilmesini gerektireek nedenler olmsı hlinde, çouklr sğlnn korum ve yrdım tedirlerinin, yşı doğrulnıny kdr mğdur sğlnmsın yönelik gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 12 Cinsel suistiml vey insel istismr şüphesinin ildirilmesi 1 Trflrın her iri, iç hukukun, çouklrl tems hlinde çlışmk durumund oln elirli meslek personeline getirdiği zorunlu gizlilik kurllrının, u personelin, çouğun insel suistiml vey insel istismr mğduru olduğun dir mkul nedenlerin mevut olduğu durumlrı, çouklrın korunmsındn sorumlu irimlere ildireilmelerine engel teşkil etmesini önleyeek gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır.

7 7 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri, çouklrın insel suistimle vey insel istismr uğrdığın dir kötü niyet tşımksızın ir ilgisi vey şüphesi oln herhngi ir şhsın,, u ilgileri yetkili irimlere ildirmesini teşvik edeek gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 13 Yrdım htlrı Trflrın her iri, gizlilik ve şhıslrın kimliklerinin çıklnmmsı ilkesine sdık klrk, rynlr ilgi vermek üzere, telefon vey internet yrdım htlrı gii ilgilendirme hizmetlerinin kurulmsını teşvik etmek ve desteklemek üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 14 Mğdurlr yrdım 1 Trflrın her iri, mğdurlrın kıs ve uzun vdede fiziksel ve psiko-sosyl iyileşmelerine yrdımı olmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Bu mddeyle ilgili olrk lınk tedirler çouğun görüş, ihtiyç ve kygılrını gereken içimde göz önüne lktır. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukunun sğldığı şrtlr göre mğdurlr yrdıml uğrşn sivil toplum örgütleri, ilgili diğer kuruluşlr vey diğer sivil toplum unsurlrıyl işirliği ypmy yönelik tedirler lktır. 3 Çouğ kn eeveyn vey şhıslrın çouğun insel suistimli vey insel istismrınd yer lmsı hlinde, Mdde 11.1 in uygulnmsın ilişkin müdhle usulleri şğıdkileri de içereektir: oly neden oln şhsın uzklştırılm olsılığı; mğdurun ile ortmındn uzklştırılmsı olsılığı. Söz konusu uzklştırmnın şrtlrı ve süresi çouğun yüksek menftlerine uygun olrk elirleneektir. 4 Trflrın her iri mğdur ykın oln şhıslrın, yerine göre tedviye yönelik yrdımdn ve özellikle de il psikolojik kımdn yrrlnmlrını temin etmek üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Bölüm V Müdhle progrmlrı vey tedirleri Mdde 15 Genel ilkeler 1 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, çouklr krşı insel mhiyette suçlrın tekrrlnm riskini en z indirme mksdıyl, Mdde 16.1 ve 2 de tıft ulunuln şhıslrl ilgili etkili müdhle progrmlrı vey tedirlerini uygulyk vey yygınlştırktır. Bu tür progrmlr vey tedirlere erişim ezevi içinde vey dışınd ysl işlemler devm ederken, iç hukukun elirlediği koşullr uygun ir içimde sğlnktır. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir şekilde, Mdde 16.1 ve 2 de tıft ulunuln şhıslrın izlenmesinden sorumlu yetkili kurumlr rsınd ve özellikle de sğlık hizmetleri ve sosyl hizmetler, yrgı kurumlrı ve diğer kurumlr rsınd ortklıklrın vey diğer işirliği yollrının geliştirilmesini sğlyk vey yygınlştırktır.

8 8 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri, uygun progrmlrın vey tedirlerin elirlenmesi mıyl, kendi iç hukukun uygun ir içimde, u Sözleşmede elirlenen suçlrın tehlike dereesini ve u suçlrın Mdde 16.1 ve 2 de tıft ulunuln şhıslr muhtemel tekrrlnm riskini değerlendireektir. 4 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, uygulnn progrmlrın ve tedirlerin etkililiğini değerlendireektir. Mdde 16 Müdhle progrmlrın ve tedirlerine ti olnlr 1 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlr nedeniyle hklrınd ysl süreç devm eden şhıslrın, svunmnın hklrın ve dil ve trfsız yrgılmnın gereklerine zrr gelmeyeek ve ters düşmeyeek şrtlrd ve özellikle de msumiyet krinesine ilişkin kurllr gerekli sygı gösterilmek suretiyle, Mdde 15.1 de sözü edilen progrm vey tedirlere erişim sğlmlrını temin edeektir. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlr nedeniyle hüküm giymiş şhıslrın Mdde 15.1 de sözü edilen progrm vey tedirlere erişimlerini temin edeektir. 3 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, müdhle progrmlrının vey tedirlerinin, ezi ehliyet yşındn küçük olnlr d dhil olmk üzere, insel suç işleyen çouklrın insel dvrnış sorunlrını ele lmk üzere, u çouklrın gelişim ihtiyçlrını krşılyk şekilde oluşturulmsını vey uyrlnmsını sğlyktır. Mdde 17 Bilgilendirme ve ony 1 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, Mdde 16 d tıft ulunuln, kendilerine müdhle progrmlrı vey tedirleri önerilen şhıslrın teklifin nedenleri konusund tm olrk ilgilendirilmelerini ve progrm vey tedire tüm ilgileri lmış olrk ony vermelerini temin edeektir. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukun uygun ir içimde, kendilerine müdhle progrmlrı vey tedirleri önerilen şhıslrın u teklifleri reddedeilmelerini ve u şhıslrdn hüküm giymiş olnlrın ise, teklifi reddetmelerinin doğurğı sonuçlr hkkınd ilgilendirilmelerini temin edeektir. Bölüm VI Mddi ez hukuku Mdde 18 Cinsel istismr 1 Trflrın her iri, şğıdki ksti dvrnışlrın suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: ulusl ysnın ilgili hükümlerine göre insel fliyet için ysl yş ulşmmış ir çoukl insel fliyetlerde ulunmk;

9 9 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 çoukl şğıdki koşullrd insel fliyetlerde ulunmk: skı, zorlm, tehdit kullnılmsı vey, ile içi de dhil olmk üzere, tnınmış ir güven, otorite vey nüfuzun suistiml edilmesi vey, çouğun, zihinsel vey fiziksel ir engeli vey ğımlı durumd olmsı nedeniyle, özellikle zyıf durumunun suistiml edilmesi. 2 Yukrıdki Mdde 1 mksdıyl, trflrın her iri, çoukl hngi yşın ltınd insel fliyetlere girişilemeyeeğine krr vereektir. 3 Mdde 1. hükümlerinin, küçük yştki çouklr rsındki, krşılıklı rızy ğlı insel fliyetleri düzenleme mı ulunmmktdır. Mdde 19 Çouk fuhuşun ilişkin suçlr 1 Trflrın her iri, şğıdki ksti dvrnışlrın suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: çouğu fhişe olrk çlıştırmk vey fuhuş ktılmsın neden olmk; çouğu fuhuş zorlmk vey çouktn u gii mçlrl kr elde etmek vey çouğu şk türlü suistiml etmek; çouk fuhuşun ktılmk. 2 Çouk fuhuşu terimi u mdde kpsmınd, ödeme, thhüt y d krşılığın çouğ y d üçünü ir kişiye ypılmsın kılmksızın; pr vey şk ir içimde edel y d krşılık verilerek y d ödeme thhüdü ypılrk çouğu insel fliyetler için kullnm nlmın geleektir. Mdde 20 Çouk pornogrfisine ilişkin suçlr 1 Trflrın her iri, şğıdki ksti dvrnışlrın, hksız yere gerçekleştirilmesi hlinde, suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e çouk pornogrfisi üretmek; çouk pornogrfisi sunmk vey temin etmek; çouk pornogrfisini dğıtmk vey iletmek; kendisi vey şk iri için çouk pornogrfisi tedrik etmek; çouk pornogrfisi ulundurmk;

10 10 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 f Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullnrk çouk pornogrfisine ilerek erişim sğlmk. 2 Bu mdde kpsmınd çouk pornogrfisi, çouğu gerçek vey temsili çık ir insel dvrnış içinde görsel olrk gösteren herhngi ir mteryl vey çouğun insel orgnlrının ess itiriyle insel mçlrl gösterilmesi nlmın geleektir. 3 Trflrın her iri mdde 1. ve e yi, kısmen vey tmmen uygulmm ve: gerçekte vr olmyn ir çouğun münhsırn temsili tsvirleri vey gerçeğe ykın görüntülerini içeren ve; Mdde 18.2 nin uygulnmsı kpsmındki yş ulşmış çouklr it pornogrfik mlzemeleri, söz konusu görüntüler ilgili çouklrın rızsıyl elde edilmiş olmk kydıyl ve tmmen kendi özel kullnımlrı mıyl üretme vey ulundurm hkkını sklı tutilir. 4 Trflrın her iri mdde 1.f yi kısmen vey tmmen uygulmm hkkını sklı tutilir. Mdde 21 Çouklrın pornogrfik performns gösterilerinde yer lmlrın ilişkin suçlr 1 Trflrın her iri, şğıdki ksti dvrnışlrın suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: çouğu pornogrfik performns gösterilerine ktılmk üzere çlıştırmk vey u tür gösterilere ktılmsın neden olmk; çouğu pornogrfik performns gösterilerine ktılmy zorlmk vey çouktn u gii mçlrl kr elde etmek vey çouğu şk türlü suistiml etmek; çouklrın ktıldığı pornogrfik performnslr ilerek ktılmk. 2 Trflrın her iri 1. mddesinin uygulmsını, çouklrın mdde 1. vey 1. ye uygun olrk çlıştırıldıklrı vey zorlndıklrı durumlrl sınırlm hkkını sklı tutilirler. Mdde 22 Çouklrın kötü yol sevk edilmesi Trflrın her iri, Mdde 18.2 nin uygulmsı kpsmınd elirtilen yş ulşmmış ir çouğun, ktılmy zorlnms ile, insel mkstlrl insel istismr vey insel fliyetlere tnık olmsın ksten neden olmnın suç teşkil etmesini sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır.

11 11 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Mdde 23 Çouklr insel mçlrl elirli fliyetlere ktılmlrının teklif edilmesi Trflrın her iri, ir yetişkinin ilgi ve iletişim teknolojilerini kullnrk Mdde 18.2 nin uygulnmsı kpsmındki yş ulşmmış ir çoukl, u çouğ krşı Mdde vey Mdde d elirtilen suçlrı işleme mıyl ksten uluşm teklifinde ulunmsını, ve u teklifi mütekien u uluşmy yönelik somut eylemlere geçmesinin suç teşkil etmesini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 24 Yrdım vey ytklık ve teşeüs etme 1 Trflrın her iri, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlrdn irinin işlenmesine yrdım vey ytklık etmenin, söz konusu girişimin ksten gerçekleştirilmesi durumund, suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlrı işlemeye yeltenmenin, söz konusu girişimin ksten gerçekleştirilmesi durumund, suç teşkil etmesinin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır 3 Trflrın her iri, 2. fıkryı, Mdde 20.1.,d,e ve f; Mdde 21.1.; Mdde 22 ve Mdde 23 kpsmınd elirlenen suçlrl ilgili olrk kısmen vey tmmen uygulmm hkkını sklı tutilir. Mdde 25 Yrgı yetkisi 1 Trflrın her iri, söz konusu suçun şğıdki yerlerde vey şhıslr işlenmesi hlinde, u Sözleşme kpsmınd elirlenen suçlr üzerinde yrgı yetkisini oluşturmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e kendi toprklrı üzerinde; vey söz konusu Trfın ndırsını tşıyn ir gemide; vey söz konusu Trfın yslrın göre tesilli ir uçkt; vey vtndşlrındn iri trfındn işlendiğinde; vey mutden kendi toprklrı üzerinde ikmet eden iri trfındn işlendiğinde. 2 Trflrın her iri, suçun kendi vtndşlrındn irine vey mutden kendi toprklrı üzerinde ikmet eden irine krşı işlenmesi hlinde, u Sözleşme uyrın elirlenen suçlr üzerinde yrgı yetkisini oluşturmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Trflrın her iri, Sözleşmeyi imzlrken vey prlmentodn geçirilmesi, kulü, onyı vey sözleşmeye trf olduğunu elirten elgeyi sunrken, Avrup Konseyi Genel Sekreterine hiten yzılmış ir eyn ile, u mddenin 1.e fıkrsınd elirtilen yrgı yetkisi kurllrını uygulmm vey spesifik durumlrd vey şrtlrd uygulm hkkını sklı tuttuğunu eyn edeilir.

12 12 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Bu Sözleşmenin Mdde 18, 19, ve ve fıkrlrı uyrın elirlenen suçlrın kovuşturulmsınd, 1.d fıkrsı kpsmındki yrgı yetkisinin söz konusu eylemlerin suçun işlendiği yerde ezlndırılğı ile ilgili koşulun uygulnmsını engellememesi için, Trflrın her iri gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 5 Trflrın her iri, Sözleşmeyi imzlrken vey prlmentodn geçirilmesi, kulü, onyı sırsınd vey sözleşmeye trf olduğunu elirten elgeyi sunrken, Avrup Konseyi Genel Sekreterine hiten yzılmış ir eyn ile, kendi vtndşının kendi toprğınd mutden ikmet ettiği durumlrd, Mdde nin ikini ve üçünü entleri doğrultusund düzenlenen suçlrl ilgili olrk, u mddenin 4. fıkrsının uygulnmsını sınırlm hkkını sklı tutğını ildireilir. 6 Bu Sözleşmenin Mdde 18, 19, ve 21 i uyrın elirlenmiş suçlrın kovuşturulmsınd, Trflrın her iri, 1.d ve e fıkrlrın ilişkin yrgı yetkisinin, kovuşturmnın nk mğdurun vereeği ir rpor vey suçun işlendiği yerin Devletinin vereeği ir suç duyurusuyl şltılmsı koşulun ğlı olmsını engellemek üzere, gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 7 Trflrın her iri, suç işlediği iddi edilen şhsın toprklrınd ulunmsı ve u şhsı sdee milliyetine ğlı olrk şk ir Trf teslim etmediği hllerde, u Sözleşmede elirtilen suçlrl ilgili yrgı yetkisini oluşturmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 8 Bu Sözleşmede elirtilen suçlrl ilgili ir suç iddisı üzerinde irden fzl Trfın yrgı yetkisi iddisınd ulunmsı durumund, ilgili Trflr, yerine göre, kovuşturm için en uygun yrgı yetkisinin hngisi olduğunu elirlemek üzere irirleriyle istişrede ulunklrdır. 9 Uluslrrsı hukukun genel kurllrı sklı klmk üzere, u Sözleşme her ir trfın kendi iç hukuku uyrın ir ettiği ezi yrgı yetkisini geçersiz kılmz. Mdde 26 Kurumsl sorumluluk 1 Trflrın her iri: tüzel kişiyi temsil yetkisine; tüzel kişi dın krr lm yetkisine; tüzel kişilik dhilinde kontrol ir etme yetkisine ship olmsın ğlı olrk, tüzel kişilerin u Sözleşmede elirlenen, tüzel kişi yrrın, tüzel kişilik içinde önde gelen ir konumu oln gerçek kişilere, y münferiden y d tüzel kişiliğin ir orgnının prçsı olrk işlenen suçlrdn sorumlu tutulilmeleri için gerekli ysl vey diğer tedirleri lklrdır. 2 Mdde 1 de elirtilen hllerin dışınd d, Trflrın her iri, Mdde 1 de tıft ulunuln gerçek kişinin yönetim vey denetim eksikliği sonuund u Sözleşmede elirtilen ir suçun tüzel kişi yrrın, tüzel kişinin yetkileri ltınd hreket eden ir gerçek kişi trfındn işlenmesinin mümkün olmsı durumund, tüzel kişinin sorumlu tutulmsını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır.

13 13 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X İlgili Trfın ysl prensiplerine ğlı olrk tüzel kişinin ezi, medeni vey idri sorumluluğu olilir. 4 Söz konusu ysl sorumluluk, suçu işleyen gerçek kişilerin ezi yükümlülüğü sklı klmk üzere geçerli olktır. Mdde 27 Yptırımlr ve tedirler 1 Trflrın her iri u Sözleşmede elirlenen suçlrın, suçun iddiyeti göz önüne lınrk, etkili, orntılı ve ydırıı yptırımlrl ezlndırılmsını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Yptırımlr özgürlüklerin kısıtlnmsını içeren ezlrı d kpsyk ve u ğlmd, suçlulrın idesini gerektireileektir. 2 Trflrın her iri Mdde 26 uyrın ezi yükümlülüğü oln tüzel kişilerin, özellikle şğıdkiler dhil olmk üzere diğer tedirleri ve ezi vey idri prsl yptırımlrı d içereek şekilde, etkili, orntılı ve ydırıı yptırımlr mruz klmlrını sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d kmusl menftlerden vey kmu yrdımındn mhrum ırkılmk; tiri fliyetlerden geçii vey sürekli olrk men edilmek; yrgı denetimine ti tutulmk; yrgı hükmüyle tsfiye krrın muhtp olmk. 3 Trflrın her iri şğıdkilerin gerçekleştirilmesi mksdıyl gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: şğıdkilere el konmsı ve müsdere edilmesinin sğlnmsı: Bu Sözleşmede elirlenen suçlrın işlenmesinde vey işlenmelerinin kolylştırılmsınd kullnıln ml, dokümn ve diğer vsıtlr; Değeri söz konusu toplnn gelire vey ml tekül eden, u tür suçlrdn elde edilen gelir vey mllr; Bu Sözleşmede elirlenen suçlrın işlenmesinde kullnıln işyerlerinin, geçii vey sürekli olrk kptılmsının, iyi niyetli üçünü trflrın hklrı sklı klmk üzere sğlnmsı vey suçu işleyenin, geçii vey sürekli olrk, suçun işlenmesi sırsınd çouklrl temsı gerektiren mesleki vey gönüllü fliyetlerden men edilmesi. 4 Trflrın her iri, suçu işleyenlerle ilgili olrk, eeveynlik hklrının kldırılmsı vey hüküm giyen şhıslrın izlenmesi vey denetlenmesi gii diğer tedirleri de lilir.

14 14 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri, u mdde uyrın el konn suç gelirinin vey mllrın u Sözleşmede elirlenen suçlrın mğdurlrın yönelik suç önleme ve yrdım progrmlrının finnse edilmesi için ir fon ktrılmsını sğlyilirler. Mdde 28 Ağırlştırıı şrtlr Trflrın her iri şğıdki şrtlrın, suçun n unsurlrını zten oluşturmuyorlrs, iç hukukun ilgili hükümleriyle uyumlu olrk, u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili yptırımlrın elirlenmesinde ğırlştırıı şrtlr olrk göz önüne lınmlrı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e f g suçun mğdurun fiziksel vey zihinsel sğlığın iddi ir içimde hsr vermesi hlinde; suçtn öne vey suç esnsınd işkene fliyetlerinin vey iddi şiddet eylemlerinin gerçekleşmesi hlinde; suçun özellikle hsss konumd oln ir mğdur krşı işlenmiş olmsı hlinde; suçun ir ile ferdi trfındn, çoukl ynı yerde yşyn iri trfındn vey otoritesini suistiml eden ir kişi trfındn işlenmesi hlinde; suçun irkç kişi trfındn irlikte hreket edilerek işlenmesi hlinde; suçun ir suç örgütü kpsmınd işlenmiş olmsı hlinde; filin ynı nitelikli suçlrdn dh öne de hüküm giymiş olmsı hlinde. Mdde 29 Dh öneki mhkûmiyetler Trflrın her iri yptırımlrı elirlerken, u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili olrk ir şk Trfın verdiği mhkûmiyet krrlrını d göz önüne lmyı mümkün kılk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Bölüm VII Soruşturm, kovuşturm ve usul hukuku Mdde 30 İlkeler 1 Trflrın her iri soruşturm ve ez kovuşturmlrının çouklrın yüksek menftlerine uygun olrk ve çouğun hklrın sygılı ir içimde sürdürülmesini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri mğdurlr krşı koruyuu ir yklşım içinde olk, soruşturm ve ezi kovuşturmlrın çouğun yşdığı trvmnın ğırlştırmmsını ve gereğine göre yrgının ezi yptırımındn sonr çouğ gereken yrdımın ypılmsını sğlyktır. 3 Trflrın her iri soruşturm ve ez kovuşturmlrın önelik verilmesini ve gereksiz geikmeler olmksızın sürdürülmesini sğlyktır.

15 15 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri u ölümde yer ln tedirlerin, svunmnın hklrını ve İnsn Hklrının ve Temel Özgürlüklerin Korunmsı Sözleşmesinin Mdde 6 sın uygun ir içimde dil ve trfsız ir yrgılmnın gereklerini ihll etmemesini sğlyktır. 5 Trflrın her iri kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun ir içimde: u Sözleşmede elirlenen suçlrın etkili ir içimde soruşturulup kovuşturulmsını sğlmk ve yerine göre gizli opersyonlrın gerçekleştirilmesini mümkün kılmk üzere; irimlerin vey soruşturm kurumlrının, özellikle de ilgi ve ilişim teknolojileri vsıtsıyl iletilen vey sğlnn fotoğrf ve görsel-işitsel kyıtlr gii çouk pornogrfisi mlzemelerini ineleyerek Mdde 20 de elirlenen suçlrın mğdurlrını elirlemelerini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 31 Genel korum tedirleri 1 Trflrın her iri mğdurlrın tnık olrk özel ihtiyçlrı d dhil olmk üzere, soruşturm ve ez kovuşturmlrının ütün sfhlrınd, özellikle de şğıd elirtilenleri gerçekleştirerek, mğdurlrın hk ve çıkrlrını korumy yönelik gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e f mğdurlrı, u ilgileri lmk istememeleri durumu hriç, hklrı ve kendilerine sunuln hizmetler, şikyetleriyle ilgili gelişmeler, iddinme, soruşturm ve kovuşturm vey ysl işlemlerin genel gidiştı ve mğdurlrın u kpsmdki rolü ve dv sonuçlrı konusund ilgilendirmek; en zındn mğdurlrın ve ilelerinin tehlikede olmsı durumund, tehlikede oln u kişilerin, gerektiğinde, kovuşturuln vey mhkum edilen şhsın geçii olrk vey tmmen serest ırkıldığındn herdr edilmelerini temin etmek; mğdurlrın, iç hukukunun usul kurllrıyl uygun ir içimde, doğrudn kendilerine vey ir rı vsıtsıyl seslerini duyurmsını, delil sunmsını, görüşlerini, ihtiyçlrını ve kygılrını iletme vsıtsını seçeilmelerini ve u görüşlerin, ihtiyçlrın ve kygılrın göz önüne lınmsını sğlmk; hk ve çıkrlrının gerektiği gii temsil edilip dikkte lınmsı için mğdurlr uygun destek hizmetlerini sğlmk; mğdurlrın teşhis edilmesine yol çileek herhngi ir ilginin kmuy çıklnmsını önleme mıyl iç hukuk uyrın gereken tedirleri lrk mğdurlrın mhremiyetini, kimliklerini ve imjlrını korumk; gerek mğdurlrın gerekse ilelerinin ve onlr dın tnıklık edenlerin yıldırm, misilleme ve yeniden mğdur edilme girişimlerine krşı emniyetlerini sğlmk;

16 16 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 g Yetkili mkmlr çouğun yüksek menftlerini gözeterek şk ir düzenleme ypmdıkç vey soruşturm vey kovuşturmnın u tür ir temsı gerekli kılmsı durumu hriinde, mğdurlrl mğduriyete neden olnlr rsınd mhkeme ve kolluk kuvvetleri inlrınd krşılıklı temsı engellemek. 2 Trflrın her iri mğdurlrın yetkili mkmlrl ilk temslrındn itiren ilgili yrgısl ve idri süreçle ilgili ilgilere erişimlerini sğlyktır. 3 Trflrın her iri, mğdurlrın ez dvsının trfı olduğu hllerde, gerekiyors edelsiz olrk, dli yrdımdn yrrlnmlrını sğlyktır. 4 Trflrın her iri, mğdur iç hukuk göre ez dvsı süreine müdhil konumund olduğund ve eeveynle mğdur rsınd ir çıkr çelişkisi olmsı nedeniyle eeveyn sorumluluğun ship şhıslrın çouğu ysl süreçte temsil etmekten men edilmesi hlinde, yrgı mkmlrının mğdur özel ir vukt tyin edeilmesi için gereken önlemi lktır. 5 Trflrın her iri, iç hukukund yer ln koşullr uygun ir içimde, gruplrın, vkıflrın, derneklerin vey kmu y d sivil toplum kuruluşlrının u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili ez dvsı süreinde mğdurlr dnışmnlık hizmetiyle yrdımı olmlrı/destek vermeleri imkânını, ysl vey diğer tedirlerle sğlyktır. 6 Trflrın her iri mğdurlr u mdde kpsmınd verileek ilgilerin yşlrın ve olgunluk düzeylerine uygun ir şekilde ve nlyileekleri ir dil ve üslupl sunulmsını temin edeektir. Mdde 32 Ysl işlemlerin şltılmsı Trflrın her iri u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili soruşturm ve kovuşturmnın mğdurun ihrı vey suçlmsındn ğımsız olmsını ve ysl işlemlerin mğdurun eynlrını geri çekmesi hlinde ile devm edeilmesini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 33 Zmn şımı Trflrın her iri Mdde 18,19.1. ve ve Mdde ve uyrın elirlenen suçlrl ilgili zmn şımı süresinin, mğdurun yetişkin yş gelmesinden sonr, ysl sürein etkili ir içimde şltılmsın yeteek ir süre dh ve söz konusu suçun ğırlığın uygun ir dönem oyun devm etmesini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 34 Soruşturmlr 1 Trflrın her iri soruşturmlrdn sorumlu şhıs, irim vey ölümlerin çouklrın insel suistimli ve istismrıyl müdele konusund uzmnlşmış olmlrını vey u mç için eğitilmiş olmlrını sğlyk gerekli tedirleri lktır. Bu irim vey ölümlerin yeterli finnsl kynklrı olktır.

17 17 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri mğdurun gerçek yşıyl ilgili elirsizliğin ez soruşturmsının şltılmsını engellememesini sğlyk ysl vey diğer tedirleri lktır. Mdde 35 Çoukl ypılk mülktlr 1 Trflr şğıdkileri sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: d e f ilgilerin yetkili mkmlr ildirilmesini mütekien, çoukl mülkt gereksiz ir geikme olmksızın ypılktır; çoukl mülkt ypılmsı gerektiğinde, unlr u m göre tsrlnmış vey uyrlnmış inlrd ypılktır; çoukl ypılk mülktlr u mçl eğitilmiş profesyonel personel trfındn ypılktır; mümkünse ve yerine göre, çoukl ütün mülktlrı ynı şhıslr ypktır; mülkt syısı mümkün olduğun sınırlı tutulk ve ez soruşturmsı için kesinlikle gerekli olduğu durumlrd ypılktır; çouğ hukuki temsilisi vey, yerine göre, söz konusu şhısl ilgili olrk ksine gerekçeli ir krr ulunmdıkç çouğun seçtiği ir şhıs eşlik edeileektir. 2 Trflrın her iri mğdurl vey yerine göre ir çouk tnıkl ypıln ütün mülktlrın, Trfın iç hukukun uygun kurllrl, video kydının ypılmsını ve ypıln kyıtlrın mhkemede knıt olrk kul edilmesini sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Mğdurun yşı elirlenemiyors ve mğdurun çouk olduğun innmy dir nedenler vrs, çouğun yşı tespit edilineye kdr 1. ve 2. fıkrlrd elirlenen tedirler uygulnktır. Mdde 36 Cez dvsı sürei 1 Trflrın her iri, hukuk mesleğinin özerkliğine hükmeden kurllr gereken sygı gösterilerek, özellikle hâkimler, svılr ve vuktlr olmk üzere dvy ktıln ütün şhıslr yrrlnklrı, çouk hklrı ve çouklrın insel suistimli ve çouklrın insel istismrıyl ilgili eğitimin sğlnmsını mümkün kılk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri, kendi iç hukukunun kurllrın uygun olrk, şğıdkilerin sğlnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır: hkimin duruşmnın hlk kplı ypılmsın krr vereilmesi; mğdurun, uygun iletişim teknolojileri kullnılmk suretiyle izzt mhkeme slonund ulunmdn dinleneilmesi.

18 18 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 Bölüm VIII Verilen kydedilmesi ve sklnmsı Mdde 37 Ülkedeki hüküm giymiş insel suç fili mhkûmlr ilişkin verilerin kydedilmesi ve sklnmsı 1 Trflrın her iri u Sözleşmede elirlenen suçlrın önlenmesi ve kovuşturulmsı mksdıyl, iç hukukunun kişisel verilerin korunmsın ilişkin ilgili hükümleri ve ilgili diğer kurl ve temintlr uygun ir içimde, u Sözleşmede elirlenen suçlrdn hüküm giymiş şhıslrın kimliklerine ve genetik profiline (DNA) ilişkin verilerin toplnmsı ve sklnmsı için gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 2 Trflrın her iri, Sözleşmeyi imzlrken vey prlmentodn geçirilmesi, kulü, onyı vey sözleşmeye trf olduğunu elirten elgeyi sunrken, Avrup Konseyi Genel Sekreterine 1. fıkr mkstlrıyl yetkili tek ir ulusl mkmın dresini sğlyktır. 3 Trflrın her iri, 1. fıkrd sözü edilen ilgilerin ir diğer Trfın yetkili kurumun, kendi iç hukukundki ve konuyl ilgili diğer uluslrrsı elgelerdeki şrtlr uygun ir içimde iletilmesini sğlyk gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. Bölüm IX Uluslrrsı işirliği Mdde 38 Uluslrrsı işirliği için genel ilkeler ve tedirler 1 Trflr şğıdki mçlrl, u Sözleşmenin hükümlerine uygun olrk ve ilgili geçerli uluslrrsı ve ölgesel elgelerin, ülkenin tekdüze mevzutı vey mütekil mevzut ve iç hukuk temel lınrk kul edilen düzenlemelerin mümkün oln en geniş ir içimde uygulnmsı suretiyle irirleriyle işirliği ypklrdır: çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önlemek ve unlrl müdele etmek; mğdurlrı korumk ve mğdurlr yrdım sğlmk; u Sözleşme uyrın elirlenen suçlrl ilgili soruşturm ve kovuşturmlrı ypmk. 2 Trflrın her iri, kişinin ikmet ettiği Trf Devletten şk ir Trfın toprklrınd u Sözleşme doğrultusund düzenlenen suçtn mğdur olnlrın, ikmet ettikleri Devletin yetkili kurumlrın şikâyet şvurusund ulunilmelerini sğlmk üzere gerekli ysl vey diğer tedirleri lktır. 3 Cez dvlrı konusund krşılıklı yrdımı vey suçlulrın idesini ir sözleşmenin mevudiyeti koşulun ğlyn ir Trf, öyle ir sözleşme imzlmdığı ir Trftn dli yrdım vey suçlulrın idesi tlei lırs, u Sözleşmede elirlenen suçlrl ilgili ez dvlrı vey suçlulrın idesi konusund krşılıklı dli yrdım için u Sözleşmeyi hukuksl ir dynk olrk kul edeilir.

19 19 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X Trflrın her iri üçünü ülkelerin yrrın oluşturuln yrdım progrmlrın, yerine göre, çouklrın insel suistimli ve çouklrın insel istismrını önleme ve unlrl müdeleyi de dhil etmeye çlışktır. Bölüm X İzleme meknizmsı Mdde 39 Trflr Komitesi 1 Trflr Komitesi, Sözleşmenin Trflrının temsililerinden oluşktır. 2 Trflr Komitesi Avrup Konseyi Genel Sekreterine toplntıy çğrılktır. Komitenin ilk toplntısı, Sözleşme, sözleşmeyi prlmentosund kul eden onunu kit trfın ülkesinde yürürlüğe girdikten ir yıl sonr ypılktır. Komite ilhre, Trflrdn en z üçte iri vey Genel Sekreterin tlep etmesi hlinde toplnktır. 3 Trflr Komitesi kendi usul kurllrını elirleyeektir. Mdde 40 Diğer temsililer 1 Avrup Konseyi Prlmenterler Melisi, İnsn Hklrı Komiseri, Avrup Suç Sorunlrı Komitesi (CDPC) ve Avrup Konseyi nin diğer hükümetler rsı komitelerinin her iri Trflr Komitesine irer temsili tyklrdır. 2 Bknlr Komitesi, Trflr Komitesiyle istişrede ulunduktn sonr diğer Avrup Konseyi kurumlrını d Trflr Komitesine temsili göndermeye dvet edeilir. 3 Sivil toplum temsilileri ve özellikle de sivil toplum kuruluşlrı, Avrup Konseyi nin ilgili kurllrın oluşturuln usul uyrın Trflr Komitesine gözlemi olrk kul edileilirler. 4 Yukrıd, 1-3. fıkrlr uyrın tnn temsililer, Trflr Komitesinin toplntılrın oy hkkı olmksızın ktılırlr. Mdde 41 Trflr Komitesinin İşlevleri 1 Trflr Komitesi u Sözleşmenin uygulnmsını izleyeeklerdir. Trflr Komitesinin usule ilişkin kurllrı, u Sözleşmenin uygulnmsının değerlendirilmesine ilişkin usulleri elirleyeektir. 2 Trflr Komitesi, çouklrın insel suistimlini ve insel istismrını önleme ve unlrl müdele etme kpsitelerini geliştirmek mıyl üye Devletler rsınd ilgi toplm ve nliz etmeyi, ilgi, deneyim ve iyi uygulmlrın pylşılmsını kolylştırktır. 3 Trflr Komitesi ynı zmnd yerine göre şğıdkileri de ypktır: herhngi ir sorunun ve u Sözleşme uyrın ypıln ir eynın vey konuln ir çekinenin etkilerinin tespit edilmesi de dhil olmk üzere, u Sözleşmenin etkili ir içimde kullnılmsını ve uygulnmsını kolylştırmk;

20 20 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr krşı Korunmsı, 25.X.2007 u Sözleşmenin uygulnmsın ilişkin herhngi ir sorunl ilgili görüş ildirmek ve önemli ysl konulr, uygulnk politiklr vey teknolojik gelişmeler konusund ilgi lışverişini kolylştırmk. 4 Bu mdde uyrın, Trflr Komitesine görevlerini yerine getirmede Avrup Konseyi Sekreterliği yrdımı olktır. 5 Avrup Suç Sorunlrı Komitesi (CDPC) u mddenin 1, 2 ve 3. fıkrlrınd sözü edilen fliyetler konusund düzenli rlıklrl herdr edileektir. Bölüm XI Diğer uluslrrsı elgelerle ğlntılr Mdde 42 Birleşmiş Milletler Çouk Hklrı Sözleşmesi ve çouklrın lınıp stılmsı, çouk fuhuşu ve çouk pornogrfisine ilişkin İhtiyri Protokolle ğlntı Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çouk Hklrı Sözleşmesi ve çouklrın lınıp stılmsı, çouk fuhuşu ve çouk pornogrfisine ilişkin İhtiyri Protokolden kynklnn hk ve yükümlülükleri etkilemeyeektir ve söz konusu Sözleşme ve İhtiyri Protokolünün sğldığı korumyı rttırmyı ve söz konusu elgelerde yer ln stndrtlrı geliştirip tmmlmyı mçlmktdır. Mdde 43 Diğer uluslrrsı elgelerle ğlntılr 1 Bu Sözleşme, mevut Sözleşmeye Trf oln ülkelerin trf olduğu vey olğı ve u Sözleşmenin hükmettiği konulrd şrtlr içeren ve insel suistiml vey insel istismr mğduru çouklr dh üyük korum ve yrdım sğlyn diğer uluslrrsı elgelerin hükümlerinden kynklnn hk ve yükümlülükleri etkilemeyeektir. 2 Sözleşmenin Trflrı, u Sözleşmenin hükümlerini tmmlm vey güçlendirme vey Sözleşmenin içerdiği ilkelerin uygulnmsını kolylştırm mksdıyl irirleriyle ikili vey çok trflı nlşmlr ypilirler. 3 Sözleşmenin, Avrup Birliği üyesi oln Trflrı, krşılıklı ilişkilerinde, spesifik ir oly uygulnilir ve u olyl ilişkili özel ir konuyu düzenleyen Avrup Topluluğu vey Avrup Birliği kurllrının ulunmsı hlinde, mevut Sözleşmenin mç ve gyelerine hlel getirmeksizin ve Sözleşmenin diğer Trflr ile tm nlmıyl uygulnmsı hususu sklı klmk kydıyl, Avrup Topluluğu ve Avrup Birliği kurllrını uygulyklrdır.

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ------ Bakanlar Kurulundan Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Işığında ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM Çocuklara

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa İnşası. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin Rehber

Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa İnşası. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin Rehber İ n c e l e m e 5 Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa İnşası Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin Rehber Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin

Detaylı

SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ NE EK İNSAN TİCARETİNİN, ÖZELLİKLE KADIN VE ÇOCUK TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE, DURDURULMASINA VE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL Giriş Bu

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL Genel Kurul, Çocuk haklarına ilişkin daha önceki bütün kararlarını, bu arada özellikle

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME, ÇOCUKLARIN SATILMALARI, ÇOCUK FUHŞU VE PORNOGRAFİSİ KONUSUNDAKİ İSTEĞE BAĞLI PROTOKOL Genel Kurul, Çocuk haklarına ilişkin daha önceki bütün kararlarını, bu arada özellikle

Detaylı

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON

CRC. Çocuk Haklarına dair Sözleşme BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Dağıtım GENEL. CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009. Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Haklarına dair Sözleşme Dağıtım GENEL CRC/C/GC/12 1 Temmuz 2009 CRC Aslı: İNGİLİZCE ĠLERĠ, REDAKTE EDĠLMEMĠġ VERSĠYON ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ Elli birinci oturum Cenevre, 25 Mayıs-12

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) 391 Avrupa Sosyal Şartı AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) Sözleşme 18 Ekim 1961'de Torino'da imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ

BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ European Treaty Series - No. 164 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ Oviedo, 4.4.1997 {Resmî çeviri metni}

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU)

UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Konferans

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca,

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca, Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Silahlı Kuvvetler Mensuplarının sahip oldukları İnsan Hakları konusunda verdiği CM/Rec(2010)4 sayılı Tavsiye Kararı (Bu karar, 24 Şubat 2010 tarihinde Bakan Yardımcılarının

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2008 2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Serisi 10 ISBN: İçindekiler Genel Yorum No. 11

Detaylı

ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNLENDİRİCİ İLKELERİ (RİYAD İLKELERİ)

ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNLENDİRİCİ İLKELERİ (RİYAD İLKELERİ) ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YÖNLENDİRİCİ İLKELERİ (RİYAD İLKELERİ) İÇİNDEKİLER Madde ÖNSÖZ I. TEMEL İLKELER... 1-6 II. YÖNLENDİRİCİ İLKELERİN KAPSAMI... 7 8 III. GENEL ÖNLEM...

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak,

Somut olmayan kültürel miras ile somut kültürel ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağlılığı göz önünde bulundurarak, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ(*) Paris, 17 Ekim 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Aşağıda kısaca UNESCO olarak anılacak olan, Birleşmiş

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı