CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)"

Transkript

1 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN ( ) 1

2 2

3 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru Yoldn Sprk Hürriyetlerini Kybetmiş Oln Binlerce Vtndşı Fydlı Birer Uzuv Olrk Kzndırmktdır. 3

4 4

5 İÇİNDEKİLER 1. Sunuş Giriş Durum Anlizi A. Trihçe B. Ysl Yükümlülükler ve Mevzut Anlizi C. İşyurtlrı Kurumu Teşkilt Şemsı D. İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulunun Görevleri 16 E. Dire Bşknlığının Görevleri 17 F. İşyurtlrının Görevleri Fliyet Alnlrı A. Endüstri Ürünleri B. Elişi Ürünleri C. İnşt İşleri 24 D. Trım ve Hyvncılık Ürünleri 25 E. Uygulmlı Sosyl Tesis İşletmeciliği Pydş Anlizi A. Pydş Anlizi 28 B. Pydş Mtrisi 29 C. Pydş - Ürün / Hizmet Mtrisi Kuruluş İçi Anliz A. Kurum Ypısı 32 B. Beşeri Kynklr C. Kurum Kültürü 36 D. Teknoloji 36 E. Mli Durum GZFT Anlizi A. Güçlü Ynlr 42 B. Zyıf Ynlr 42 C. Fırstlr 43 D. Tehditler Misyon Vizyon Strtejik Amçlr Temel Değerler İzleme ve Değerlendirme Mliyetlendirme Kynklr İşyurdu Müdürlükleri Hritsı 70 5

6 Birol ERDEM Adlet Bknlığı Müsteşrı İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulu Bşknı İşyurtlrı Kurumu; hükümlü ve tutuklulrın meslek ve sntlrının korunup geliştirilmesi vey bir meslek ve snt öğrenmeleri mcın yönelik olrk çlışmlrını sğlmk üzere işyurtlrı çmk, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pzrlmk mcıyl kurulmuş özel bütçeli, bğlı bir kuruluştur. Bu mc yönelik çlışmlr dışınd, Kurumumuz sğlnn özel gelir kynklrı ile yrgı teşkiltının ihtiyçlrı d krşılnmktdır. Bu bğlmd; İşyurtlrının kpsitesi rttırılrk dh fzl hükümlü ve tutuklunun çlıştırılmsının ynı sır; üretimde modernizsyon, brnşlşm, klite, rştırm-geliştirme ile tnıtım ve pzrlm lnlrın yönelik yoğun çlışmlr sürdürülmektedir. Atölye fliyetlerinden elde edilen gelirler hükümlü ve tutuklulrın iyileştirilmesi ile eğitim fliyetlerinde kullnılmktdır. Diğer trftn, merkezdeki özel bütçe ile dlet hizmetlerinin sğlıklı işlemesine yönelik olrk bin, rç-gereç, eğitim, diğer ytırım ve cri giderlere finns sğlnmktdır. Çğdş infz nlyışı çerçevesinde hükümlü ve tutuklulrın cez infz kurumlrınd kendilerini geliştirmeleri, mesleklerini korumlrı, yeni meslek öğrenmeleri konusund önemli yere ship oln işyurtlrınd; verilen mesleki eğitim ve boş zmnlrı değerlendirme fliyetleri syesinde, cez infz kurumlrınd syiş ve güvenliğin sğlnmsın d yrdımcı olunmkt ve cez infz kurumlrımız eğitim ve üretim merkezleri hline gelmektedir. Hükümlü ve tutuklulr mesleki eğitim verildikten sonr, işyurtlrınd sigortlı olrk ücret krşılığı çlışmlrı sğlnmkt, thliye sonrsı bir meslek shibi olrk toplum ktılmlrı ile çğdş infz sistemi gereği sosyl bir görev de yerine getirilmiş olmktdır. 6

7 İşyurtlrı; gelişen teknolojiye uygun, ihtiyçlr cevp verebilecek şekilde yeniden ypıln plnlmlr ile elde edilen ürün ve hizmetlerin pzrlnmsı syesinde kuruluş mcın yönelik önemli hizmetler vermektedir. Hükümlü ve tutuklulrın işyurdu fliyetlerine ktılımını sğlyrk meslek edindirmek y d vr oln mesleklerini geliştirmek suretiyle onlrı toplum yeniden kzndırmk, misyonu ile, Hükümlü ve tutuklulrın tmmının, çğdş koşullrd üretime ktılmlrını sğlyrk, işyurdu fliyetlerinde dünyy örnek olmk. vizyonundn, Hreketle hzırlnn, yıllrı strtejik pln çlışmsı yıllık bzd değerlendirilip yeni strtejilerin belirlenmesinde fyd sğlycktır. Hzırlnn strtejik plnın uygulmd bşrılı olmsını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim. 7

8 İşyurtlrı Kurumu strtejik pln ekibi Tetkik Hkimi, Şube Müdürü, Arştırmcı ve Ar-Ge Uzmnlrındn oluşn 12 personel ile 2012 yılı bşınd çlışmlr bşlmıştır. Çlışm ekibi, birim yöneticisinin bşknlığınd ypıln ilk bilgilendirme toplntısı ile iş bölümü ve çlışm plnını hzırlmıştır. Strtejik pln hzırlm sürecinde, elde edilen veriler her hft ypıln birim mirleri toplntısınd, strtejik pln ekibince değerlendirilmiş olup, ypıln çlışmlr ylık olrk Bşknlık mkmın sunulmuş ve görüşleri lınmıştır. Strtejik pln çlışmlrı kpsmınd, 2012 yılı içerisinde: Hükümlü ve tutuklulrın çlışmlrını, tölye ve tesislerin durumunu yerinde görmek, işyurdu yetkililerinin görüş ve önerilerini lmk mcıyl işyurdu müdürlüklerine ziyretlerde bulunulmuş, Mobily ve döşeme, toner, ytk ve tekstil, trım ve hyvncılık, el işi ürünleri, deri ve deri mmulleri işkollrı ile özel sektör işbirliği brnş toplntılrı ypılmış, Ytırım ve üretim teknolojilerindeki yenilikleri tkip etmek mcıyl, İstnbul d düzenlenen Büro Mobilylrı ve Üretim Teknolojileri, 17 nci Uluslrrsı Mkine İmltı ve Metl İşleme Teknolojileri, 12 nci Uluslrrsı Birleştirme, Kynk ve Kesme Teknolojileri, 6 ncı Uluslrrsı Yüzey İşleme Teknolojileri ile Ofis Mlzemeleri, Aykkbı Mod (AYMOD) furlrın ktılım sğlnmış, Hükümlü ve tutuklulrın işyurtlrınd üretmiş olduklrı ürünlerin tnıtımı ve pzrlnmsı mcıyl, 81 inci İzmir Enternsyonl Furı ile Bot Show Uluslrrsı Sntçılr Buluşmsı Furın iştirk edilip, İstnbul Pendik ve Ankr Zfer Çrşısı sergileri düzenlenmiş, Tpu ve Kdstro Genel Müdürlüğü Döner Sermye İşletme Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutnlığı, Shil Güvenlik Komutnlığı, Jndrm Eğitim ve Okullr Komutnlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlr Kurumu Genel Müdürlüğü, Merkez Bnksı, Klkınm Bknlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Gzi Üniversitesi Rektörlüğü, hstne ve belediyeler gibi kurum ve kuruluşlr ile özel sektör temsilcileriyle görüşmeler ypılmış, İşyurtlrınd çlışn ve thliye oln hükümlü ve tutuklulrl görüşmeler ypılmış, 8

9 Cez infz kurumu müdürlerinin ktıldığı Afyonkrhisr Yıllık Değerlendirme Toplntısınd işyurdu fliyetleri ile ilgili görüş lış-verişinde bulunulmuş, İşyurdu muhsebe yetkililerine Antly d eğitim ve değerlendirme semineri düzenlenmiş, Bu çlışmlr kpsmınd strtejik pln ekibi; işyurtlrının kuruluş şmsındn günümüze kdr oln gelişim ve fliyetlerini değerlendirip, mevzut, ysl yükümlülük, kurum orgnlrının görev ve yetkilerini göz önünde bulundurrk durum nlizini, yukrıd bhsi geçen kişi, kurum ve kuruluşlrdn lınıp derlenen görüş ve önerileri dikkte lrk d pydş ve GZFT nlizini ypmış, bu şekilde kurumun strtejik plnd yer ln misyon ve vizyonunu gerçekleştirmeye hizmet edecek mç ve hedeflerini belirlemiştir. Strtejik pln ekibince hzırlnn yıllrı strtejik pln tslğı İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulun rz edilerek uygun görüş lınmıştır. 9

10 3.Durum Anlizi A. Trihçe Bknlığımız teşkilt trihçesi çlışmlrındn yrrlnılrk kurumumuzun günümüze kdr gelişimi, kronolojik olrk şğıd gösterilmiştir. Cez İnfz Kurumlrı ile Tutukevleri İşyurtlrı Kurumu olrk fliyetini sürdüren birimimiz; İlk olrk 14/06/1930 trihli ve 1721 syılı Hpishne ve Tevkifhnelerin Sureti İdresi Hkkındki Knunl fliyetine bşlmış, bu Knunun 3 üncü mddesinde belirtilen Adliye Vekletince gösterilecek lüzum üzerine hpishnelerde işyurtlrı ve hstne tesisi için Hükümetçe bütçeye lüzumu kdr thsist konulur ibresiyle de temeli tılmıştır. 13/01/1943 trihli ve 4358 syılı Cez ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilt ve Vzifeleri Hkkındki Knun ile iş essı üzerine kurulmuş bulunn ve kurulck oln cezevlerinin hükmi şhsiyete hiz olduklrı belirlenmiş, bu tür cezevlerinin çlıştıklrı inşt, snyi, zirt v.s. işkollrınd rhtç üretim ypbilmelerini teminen çeşitli istisn ve mufiyetler getirilmiştir. Hükümlülerin ıslhı ve toplum yeniden kzndırılmlrı yönünde uygulnn yöntemlerin bşınd gelen iş ve çlışmnın temini için kuruln işyurtlrının; yönetim, işletme ve muhsebe şeklinin belli kurllr bğlnmsı, hesp ve işlemlerin belli esslr içinde yürütülmesi bkımındn ilk olrk Mütedvil Sermye ile Çlışn İş Essı Üzerine Kurulu Cez ve Islhevleri ile İşyurtlrı Hesp, Ayniyt ve Alım Stım Usullerine it Tlimtnme hzırlnrk 1951 yılınd yürürlüğe konulmuştur.bu tlimtnme, 4358 syılı Cez ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilt ve Vzifeleri Hkkındki Knunun 9 uncu mddesinde belirtilen Hükmi şhsiyeti hiz oln cezevleriyle, ıslhevlerinin ve işyurtlrının mütedvil sermyesine it hesp usulleri, Adliye ve Mliye Vekilliklerince müştereken tespit olunur hükmüne istinden hzırlnmıştır. Kısc Hesp Tlimtnmesi olrk nıln bu tlimtnmenin yürürlüğe girmesiyle işyurtlrının tâbi olduğu hesp usulleri ve işlemleriyle ilgili günümüzde kullnıln usul ve yöntemlerin temelleri tılmıştır. Ardn geçen zmn içinde muhtelif trihlerde yukrıd belirtilen tlimtnmenin bzı mddelerinde değişiklikler ypılrk uygulmy devm edilmiş, 04/08/1984 yılınd ypıln geniş kpsmlı değişiklikler sonucu, Mütedvil Sermye Muhsipliği oln ismi Döner Sermye Symnlığı olrk değiştirilen kurumumuz, ihle işlemlerini Döner Sermyeli Kuruluşlr İhle Yönetmeliği kpsmınd yürütmüştür. 10

11 10/09/1993 trihli ve 524 syılı Knun Hükmünde Krrnmeyle İşletmeler ve İşyurtlrı Genel Müdürlüğü olrk kuruln ve fliyetini yürüten birimimiz bu Knun Hükmünde Krrnmenin dynğı yetki knununun, Anys Mhkemesinin 29/07/1994 trihli ve syılı Resmi Gzetede yyımlnn krrı ile iptl edilmesi sonucu fesh edilmiş, yeniden Döner Sermye Symnlığı dı ltınd görevini sürdürmüştür. 06/08/1997 trihli ve 4301 syılı Knun ile Adlet Bknlığın bğlı bir kuruluş olrk İşyurtlrı Kurumu oluşturulmuştur. Bu Knun ile İşyurtlrı Kurumunun orgnlrı oln Yüksek Kurul, Dire Bşknlığı ve İşyurtlrının kuruluşu, teşkiltı, idresi ve çlışm esslrı belirlenmiştir. Kurum, özel knunl düzenlenmiş, tüzel kişiliği hiz, özel bütçeli bir kmu idresi olrk ypılndırılmıştır. 11

12 3.Durum Anlizi B. Ysl Yükümlülükler ve Mevzut Anlizi Cez infz kurumlrınd hükümlü ve tutuklulrın meslek ve sntlrının korunup geliştirilmesine vey bir meslek ve snt öğrenmelerini sğlmk mcıyl kuruln İşyurtlrı Kurumu mevzutı şğıd sırlnmıştır: 09/08/1997 trihli ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn 4301 syılı Cez İnfz Kurumlrı İle Tutukevleri İşyurtlrı Kurumunun Kuruluş ve İdresine İlişkin Knun 29/12/2004 trihli ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn 5275 syılı Cez ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfzı Hkkınd Knun 06/04/2006 trihli ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn Cez İnfz Kurumlrının Yönetimi İle Cez ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfzı Hkkınd Tüzük 12

13 3.Durum Anlizi B. Ysl Yükümlülükler ve Mevzut Anlizi 27/12/2005 trihli ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn Cez İnfz Kurumlrı İle Tutukevleri İşyurtlrı Kurumu ve İşyurtlrının İdre ve İhle Yönetmeliği 14/01/2010 trihli İşyurtlrı Kurumu Mevzutı Uygulmlrı konulu 137/3 numrlı Adlet Bknlığı Genelgesi 27/04/2007 trihli İşyurtlrı Kurumu ve İşyurtlrınd Kullnıln Mliyet Hesplrı İle Tutulck Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dir Adlet Bknlığı Yönergesi hükümleri doğrultusund fliyetlerini yerine getirmektedir 13

14 3.Durum Anlizi C. İşyurtlrı Kurumu Merkez Teşkilt Şemsı İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulu Müsteşr (Bşkn) Cez ve Tevkifevleri Genel Müdürü (Bşkn Vekili) Strteji Geliştirme Bşknı (Üye) İdri ve Mli İşler Diresi Bşknı (Üye) Teknik İşler Diresi Bşknı (Üye) İşyurtlrı Kurumu Dire Bşknlığı Dire Bşknı Tetkik Hkimi Tetkik Hkimi Bütçe Bürosu İşlemler Bürosu Merkez Symnlık Bürosu Muhsebe Bürosu Merkez Bürosu Ar-Ge Bürosu Lojmn Bürosu Tnıtım ve Pzrlm Bürosu Dv Bürosu 14

15 3.Durum Anlizi C. İşyurtlrı Kurumu Tşr Teşkilt Şemsı Cez İnfz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu İşyurdu Müdürü (Bşkn) İşyurdu 2 inci Müdürü (Bşkn Vekili) Ambr Memuru (Üye) Muhsebe Yetkilisi (Üye) Ktip (Üye) İdre Memuru (Üye) Teknik Personel (Üye) Symnlık - Muhsebe Ar-Ge & Tnıtım Pzrlm Atölye - Tesis ve Benzeri Üniteler 15

16 3.Durum Anlizi D. İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulu Görevleri İşyurtlrının genel mç ve politiklrını belirlemek, İşyurtlrının kurulmsın ve kldırılmsın krr vermek, Hükümlü ve tutuklulrın çlıştırılm ess ve usullerini belirlemek, İşyurtlrı yönetim kurullrının önerisi üzerine 4857 syılı İş Knunu hükümlerine göre işyurtlrınd işçilerin çlıştırılmsın, ücretlerinin belirlenmesine ve bunlrın işten çıkrılmsın krr vermek, Fzl iş çıkrmk suretiyle işyurdun yrrlı oln personel ve hükümlülere prim ödenmesinin ess ve usullerini belirlemek; yıllık bilnçolrınd thkkuk edecek krdn personel işçi ve hükümlülere belirtilen kr pyı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim kurullrının önerilerini krr bğlmk, Bknlığın denetim progrmlrın ek olrk, işyurtlrının fliyetlerinin dlet müfettişleri trfındn denetlenmesini Bkn önermek, İşyurtlrı Kurumu ile işyurtlrının prlrının ytırılcğı bnklrı belirlemek, Cez infz kurumlrı ve tutukevleri personeline İşyurtlrı Kurumu ve işyurtlrının hesplrını tutturmk ve bu hesplrı ilgilendiren işleri yptırmk, İşyurtlrının yıllık iş progrmlrını ve projelerini, fliyet rporlrını onylmk vey reddetmek, İşyurtlrın işletme ihtiyçlrı için kynk thsisi ypmk ve gerektiğinde birinden diğerine kynk ktrmsı ypılmsın krr vermek, Genel bütçeden ylık ln kdrolu personelin işyurdund çlıştırılmsın ilişkin önerileri krr bğlmk. 16

17 3.Durum Anlizi E. Dire Bşknlığının Görevleri İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulu krrlrını yerine getirmek, İşyurtlrını yönetmek, denetlemek ve hesp işlerini izlemek, Hükümlü ve tutuklulrın çlıştırılmlrıyl ilgili her türlü işlemi yürütmek, küçüklerin çlışm şrtlrı bkımındn ilgili bknlık ve kmu kuruluşlrı ile işbirliği ypmk, İşyurtlrının yıllık iş progrmlrını ve projelerini, fliyet rporlrını İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulun sunmk, İşyurtlrınd 4857 syılı İş Knunu hükümlerine göre çlıştırılck işçilere ilişkin işyurdu yönetim kurullrının önerilerini İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulun sunmk, İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulunun sekretery işlerini yürütmek, Görev lnın giren konulrd mevzut yetersizliğine ve ksklığın ilişkin inceleme ve rştırm yprk İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulun öneride bulunmk, Tüzük ve yönetmelik tsrılrını hzırlmk, görüş bildirmek, genelge düzenlemek, Knunlrd gösterilen ve Bknlıkç verilen diğer görevleri ypmk. 17

18 3.Durum Anlizi F. İşyurtlrının Görevleri İşyurtlrı; Hükümlü ve tutuklulrın meslek ve sntlrını koruyup geliştirmek vey bunlr bir meslek ve snt öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pzrlmk için cez infz kurumlrı ile tutukevleri bünyesinde oluşturuln tesis, tölye ve benzeri ünitelerdir. İşyurtlrı, işyurtlrı yönetim kurulunc yönetilir. Görevleri; İşyurdunun geliştirilmesine ve genel gidişine it her türlü fliyetlere yön vermek, Hükümlü ve tutuklulrın mddi ve mnevi klkınmlrın ktkıd bulunck eğitim, öğretim, sosyl, kültürel ve sportif progrm ve çlışmlrı uygulmk, 4857 syılı İş Knunu hükümlerine göre ücretleri işyurdundn ödenecek işçilerin kurum işlerinde çlıştırılmsını, ücretlerinin belirlenmesini ve bunlrın işten çıkrılmsını İşyurtlrı Kurumu Dire Bşknlığın önermek, Kurumd üretilip stış rz edilen mmullerin stış fiytını belirlemek, İşyurdund ypılck fzl çlışm önerilerini krr bğlmk, Dire Bşknlığının onyı lınrk, işyurdund görevli personeli diğer mhâllerde geçici olrk görevlendirmek, Dire Bşknlığınc verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 18

19 19

20 4.Fliyet Alnlrı A. Endüstri Ürünleri Mobily Ağç İşleri, Amblj Sndığı, Doğrm, Döşeme, Hızrcılık, Mrngoz, Odunculuk Tekstil Çorp ve Trikotj, Dokum, Konfeksiyon, Terzi, Triko, Krvt, İş ve Temizlik Kıyfetleri, Hvlu, Nevresim Aykkbı Deri Cüzdn-Çnt-Kemer Toner-Krtuş Dolum Yzıcı Tmiri Tbel-Serigrfi 20

21 4.Fliyet Alnlrı A. Endüstri Ürünleri Alüminyum ve PVC Doğrm Prke Tşı-Beton Direk Demir Ürünleri Ytk-Ystık-Yorgn Unlu Mmuller Fırıncılık, Pst, Poğç, Simit, Mntı, Ttlı Ürünleri Mtb ve Cilt Teneke ve Krton Kutu Sbun-Deterjn 21

22 4.Fliyet Alnlrı B. Elişi Ürünleri Dokum Bttniye, Hlı, Kilim Çini-Sermik Gümüş İşleme Telkri, Mrkzit Hediyelik Eşy Tblo-Resim Ebru Ebru Tblo, Ebru Krvt Müzik Aletleri Ypımı Tkı Tsrım 22

23 4.Fliyet Alnlrı B. Elişi Ürünleri Sedef Kkm Bkır Oltu Tşı Cm Süsleme Mermer İşleme Süs Kbğı İşlemeciliği Ypy Çiçek Yrı Kıymetli Tş İşlemeciliği Hmk, Ağ Örme 23

24 4.Fliyet Alnlrı C. İnşt İşleri İnşt ve Onrım İşleri 24

25 4.Fliyet Alnlrı D. Trım ve Hyvncılık Ürünleri Besicilik Arıcılık, Büyükbş Hyvn Besiciliği, İpek Böcekciliği, Küçükbş Hyvn Besiciliği, Kümes Hyvn Besiciliği Süt ve Süt Ürünleri Ayrn, Peynir, Tereyğı, Yoğurt, Süt Yumurt Fidecilik Sebze ve Meyveler Mntr, Meyve, Nrenciye, Pirinç, Sebze Ser ve Cnlı Çiçek Thıl ve Yem Bitkileri Et ve Et Ürünleri Kırmızı Et, Beyz Et, Et Sucuğu 25

26 4.Fliyet Alnlrı E. Uygulmlı Sosyl Tesis İşletmeciliği Ankr Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Şşmz Uygulmlı Sosyl Tesisleri Bozüyük Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Zeki Byrk Uygulmlı Sosyl Tesisleri Kırşehir Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Uygulmlı Sosyl Tesisleri Çnkkle Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Gökçed Uygulmlı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Dlmn Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Restorn İşletmeciliği Eskişehir Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Şehit İsmil Dler Uygulmlı Sosyl Tesis İşletmeciliği 26

27 4.Fliyet Alnlrı E. Uygulmlı Sosyl Tesis İşletmeciliği İzmir Adlet Sryı Hâkimevi İzmir Krşıyk Hâkimevi Burs Hâkimevi Çy Ocğı, Restorn, Kfetery, Tbldot, Misfirhne, Piknik ve Hobi Bhçesi İşletmeciliği Hizmet Sektörü; Hlı Sh İşletmeciliği, Hlı Yıkm, Oto Bkım-Onrım, Oto Yıkm, Otoprk İşletmeciliği, Temizlik İşleri, Fotokopi, Fotoğrf Atölyesi, Kuför 27

28 5.Pydş Anlizi A. Pydş Anlizi İşyurtlrınd üretilen ürün ve hizmetlerden doğrudn ve dolylı bir şekilde yrrlnn kmu kurum ve kuruluşlrı, özel sektör ve kişiler ile Tnıtım Pzrlm Şube Müdürlüğümüz personeli, yrıc 227 işyurdu müdürlüğümüz yetkilileri trfındn ürün ve hizmetlerimizle ilgili olrk doğrudn iletişim kurulmuştur. Ypıln görüşmeler sonucu kurumumuzun hükümlü ve tutuklulr meslek edindirerek sosyl hyt hzırldığı bu syede üretilen ürün ve hizmetlerle ülke ekonomisine ktkıd bulunulduğu ifde edilmiştir. Adlet Bknlığındn pydş nlizi olrk lınn düşünce ve önerilerde; dli hizmetlere yönelik üretilen ürünlerle ilgili genel bir memnuniyetlerinin olduğu, merkez ve tşr teşkiltın sunuln ürün ve hizmetlerde ise üretim klite ve kpsitenin dh d rtırılmsı, ürün çeşitliliğine gidilmesi, tsrımlrd yeniliklerin tkip edilerek yeni modellerin oluşturulmsı, ürün stış fiytlrının piys fiytlrının ltınd tutulmsı gerektiği ifde edilmiş ynı zmnd üreten bir kurumun mensubu olmnın verdiği övünç de belirtilmiştir. Adlet Bknlığı personeli ile hükümlü ve tutuklulr hem kurumumuz çlışnı olmlrı, hem üretime ktkıd bulunmlrı hem de doğrudn girdi sğlmlrı nedeniyle pydş nlizinde yrı yrı yer lmışlrdır. Kuvvet Komutnlıklrı, Tpu ve Kdstro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlr Kurumu Genel Müdürlüğü, Merkez Bnksı, Gzi Üniversitesi, Çlışm ve Sosyl Güvenlik Bknlığı ve Adlet Bknlığı gibi bir çok kmu kurum ve kuruluş yetkilileri, Kurumumuzdn doğrudn temin ve ihle sürecine tbi olmksızın ypıln protokoller ile kıs sürede ml ve hizmet stın lbilmelerini sğlyn 4734 syılı K.İ.K nun 3-e mddesinin vntjlrındn yrrlnm imknı nedeniyle kpsite rtırımı ve ürün çeşitliliğine gidilmesi, tsrımlrd yeniliklerin tkip edilerek yeni modellerin oluşturulmsı, tnıtım fliyetlerine ğırlık verilmesi gerektiği, konusund görüşlerini ifde etmişlerdir. Kurumumuz her geçen gün rtn tlebe cevp verebilmek için cez infz kurumlrı işyurdu müdürlüklerindeki üretim kpsitelerinin rtırımı çlışmlrın devm etmektedir. Kmu kurumlrı ve özel sektör, 227 işyurdu müdürlüğümüz ile yptıklrı protokoller ve üretilen ürünlerden yrrlnmlrı sebebi ile pydş nlizinde yer lmışlrdır. Bu görüş ve öneriler ile elde edilen veriler değerlendirilerek pydş nlizi ypılmıştır. 28

29 5.Pydş Anlizi B. Pydş Mtrisi İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ MÜŞTERİLER ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR TBMM TAPU VE KADASTRO GN.MD. VE BÖLGE MD. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI YÜK. ÖĞ. KREDİ VE YURTLAR KUR.GN.MD.LÜĞÜ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MERKEZ BANKASI YÜKSEK SEÇİM KURULU DANIŞTAY TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YARGITAY HASTANELER ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VALİLİKLER KAYMAKAMLIKLAR BELEDİYELER BANKALAR ÖZEL SEKTÖR ÜNİVERSİTELER 29

30 5.Pydş Anlizi C. Pydş - Ürün / Hizmet Mtrisi 30 KAMU KURUM VE KURULUŞLAR, ÖZEL SEKTÖR VE KİŞİLER Mobily Tekstil FAALİYET ALANI ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR TBMM TAPU VE KADASTRO GN.MD. VE BÖLGE MD. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI YÜK.ÖĞ. KREDİ VE YURTLAR KUR.GN.MD. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MERKEZ BANKASI YÜKSEK SEÇİM KURULU DANIŞTAY TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YARGITAY HASTANELER ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VALİLİKLER KAYMAKAMLIKLAR BELEDİYELER BANKALAR ÖZEL SEKTÖR ÜNİVERSİTELER Hizmet Demir Mtb Hediyelik Eşy Tr.Hy.Ürün. Kntin

31 31

32 6.Kuruluş İçi Anliz A. Kurum Ypısı Kurum İçi Anliz değerlendirilmesinde Kurumumuzun; - Ypısı, - Beşeri Kynklrı, - Kültürü, - Teknolojisi, - Mli Durumu değerlendirmeye lınmıştır. - Ypısı; 4301 syılı Knun ile oluşturuln İşyurtlrı Kurumu, Adlet Bknlığının bğlı bir kuruluşudur. Orgnlrı Yüksek Kurul, Dire Bşknlığı ve İşyurtlrıdır. Kuruluş knunund kurumun mcı, sttüsü, teşkiltlnm trzı ve görevleri çıklnmıştır. Bğlı Kuruluş kvrmı 3046 syılı Bknlıklrın Kuruluş ve Görev Esslrı Hkkınd Knunun 10 uncu mddesinde çıklnmıştır. Bun göre bğlı kuruluş; Bknlığın hizmet ve görev lnın giren n hizmetleri yürütmek üzere, bknlığ bğlı olrk, özel knunl kuruln özel bütçeli kuruluşlrdır. İşyurtlrı Kurumu, kurulduğu 1997 yılındn itibren 4301 syılı Knun ile Adlet Bknlığın bğlı, belirli bir kmu hizmetini yürütmek üzere kuruln, gelir thsis edilen ve bu gelirden hrcm yetkisi verilen, kuruluş ve çlışm esslrı özel knunl düzenlenen bir kmu idresi olrk fliyet göstermektedir. İşyurtlrı Kurumu ynı zmnd, 5018 syılı Kmu Mli Yönetimi ve Kontrol Knunu nun II numrlı cetvelinde Özel Bütçeli bir kurum olrk belirtilmiştir. b- Beşeri Kynklr; Kurumumuz merkez teşkiltınd; - 55 personel, Tşr teşkiltınd; işyurdu müdürü işyurdundn sorumlu ikinci müdür, işyurdu muhsebe yetkilisi, işyurtlrınd çlışn diğer personel, - 41 işçi görev ypmktdır. 32 İşçiler dışındki diğer personel Adlet Bknlığı Cez ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli olup, işyurtlrınd görevlendirilmişlerdir.

33 6.Kuruluş İçi Anliz B.Beşeri Kynklr TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL DURUMU DİĞER PERSONEL İŞÇİ MUHASEBE YETKİLİSİ İŞYURTLARINDAN SORUMLU İKİNCİ MÜDÜR İŞYURDU MÜDÜRÜ MERKEZ TEŞKİLATI PERSONEL EĞİTİM DURUMU LİSANS 11 ÖNLİSANS 38 6 LİSE 33

34 6.Kuruluş İçi Anliz B.Beşeri Kynklr TAŞRA TEŞKİLATI MÜDÜR EĞİTİM DURUMU 8 LİSANS ÖNLİSANS LİSE TAŞRA TEŞKİLATI MUHASEBE YETKİLİSİ EĞİTİM DURUMU 29 LİSANS ÖNLİSANS LİSE 34

35 6.Kuruluş İçi Anliz B.Beşeri Kynklr TAŞRA TEŞKİLATI DİĞER PERSONEL EĞİTİM DURUMU 170 LİSANS ÖNLİSANS LİSE İLKÖĞRETİM TAŞRA TEŞKİLATI İŞÇİ EĞİTİM DURUMU 1 LİSANS LİSE İLKÖĞRETİM 35

36 6.Kuruluş İçi Anliz C.Kurum Kültürü İşyurtlrı Kurumundki iletişim süreci bilimsel yöntemler tkip edilerek oluşturulmktdır. Bu bğlmd; Kişisel iletişimde, bilgilendirme, eğitim toplntılrı, sunumlr, yerinde ziyretler, kutlmlr, kişisel görüşme, sorun dinleme gibi metotlr, rcılı iletişimde ise iln thtsı, Ulusl Yrgı Ağı Projesi (UYAP), Dokümn Yönetim Sistemi (DYS) ve internet kullnılmktdır. Krr lm sürecinde, gelen tlep, öneri ve projeler, konunun uzmnlrı trfındn incelenip değerlendirildikten sonr elde edilen veriler kurum hiyerrşisi içinde üst yönetime sunulup krr lmlrı sğlnmktdır. Kurumumuz, değer ve geleneklerini kuruluşundn bu yn sürdürdüğü ypısl çlışmlrl çğdş nlyış düzeyine tşımktdır. D.Teknoloji İşyurdu tölyelerimizde üretimde doğrudn kullnıln 4608 det değişik özellikte mkine, 227 det rç mevcuttur. 227 işyurdu müdürlüğünün tmmınd UYAP verilerini girebilecek ölçüde bilgisyr, tryıcı, yzıcı bulunmktdır. Muhsebe uygulmrının tmmı işyurdu müdürlüklerimizde ypıldığı nd UYAP ortmınd merkezden izlenebilmektedir. Teknolojik gelişmeler üretim lnlrınd emek yoğun işkollrını etkilememek suretiyle çğın gerekleri ölçüsünde kullnılmktdır. 36

37 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum Gelir Kynklrımız; Kurumun gelir kynklrı 4301 syılı Knunun 7 nci mddesinde syılmıştır. Bun göre gelir kynklrı; 1- İşyurtlrının fliyetlerinden elde edilen gelir ve kârlr, syılı Knunun 1 inci mddesine göre thsil edilen hrçlr ile 2 inci mddesine göre lınn yiyecek bedelleri, syılı Hrçlr Knunun bğlı (1),(2) ve (3) syılı trifelere göre lınn yrgı ve noter hrçlrının ilgili yıl bütçesi gelir thmini tutrının % 35 ine tekbül eden miktrd İşyurtlrı Kurumun ktrılmk üzere Adlet Bknlığı bütçesine konulck ödenek, 4- Cez infz kurumlrı ve tutukevleri ile işyurtlrının demirbşın kyıtlı olup hizmet dışı bırkıln eşy ve rçlrl yemek ve ekmek rtıklrının stışındn elde edilen gelirler, 5- Bğış ve yrdımlr, 6- Fiz ve sir gelirler, Kurumumuz demirbşın kyıtlı; det değişik mçlr için kullnıln frklı özelliklerde rçlr, - 15 det dliye hizmet binsı, m2 toplm lnlı muhtelif yerlerde 45 det rs, - 5 mhlde 590 det cez infz kurum personeli lojmnı, - 36 mhlde 640 det Adlet Bknlığı personeli lojmnı, bulunmktdır. 37

38 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum MERKEZ GELİR - GİDER DURUMU GELİR GİDER '2008' '2009' '2010' '2011' '2012' TAŞRA GELİR - GİDER DURUMU GELİR GİDER '2008' '2009' '2010' '2011' '2012'

39 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum MERKEZ ve TAŞRA GELİR - GİDER DURUMU GELİR GİDER '2008' '2009' '2010' '2011' '2012' MERKEZ ve TAŞRA GELİR - GİDER DURUMU GELİR GİDER

40 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum MERKEZ - TAŞRA VE TOPLAM GELİR DURUMU TAŞRA MERKEZ TOPLAM '2013' '2014' '2015' '2016' '2017' '2018' 40

41 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum MERKEZ - TAŞRA VE TOPLAM GİDER DURUMU TAŞRA MERKEZ TOPLAM '2013' '2014' '2015' '2016' '2017' '2018' 41

42 7.GZFT Anlizi A.Güçlü Ynlr Kendi gelir kynklrı oln özel bütçeli bir kurum olmsı, Büyük bir işgücü potnsiyelinin vrlığı, Ülke genelinde fliyette bulunulmsı, Üretilen ürünlerde pzr sorununun yşnmmsı, Ürün ve hizmet çeşitliliği, Adlet Bknlığın bğlı bir kuruluş olmsı, Kurum personelinin, devlet ciddiyeti ve özel teşebbüs dinmizmiyle çlışmsı, Hükümlü ve tutuklulrın toplum yeniden kzndırılmsın yönelik fliyetlerimiz nedeniyle pydşlrımız trfındn tercih edilmesi, Sermye, ekip ve ekipmnın işyurtlrı rsınd serbestçe dolşımı. B.Zyıf Ynlr İşyurtlrının merkez ve tşrd kendi personelinin olmmsı. Teknik ve klifiye personel syısının yetersizliği, Nitelikli personelin kurumdn yrılmk istemesi, Atölyelerin fiziki yetersizliği, Nitelikli mâli personel syısının yetersizliği, İşyurdu müdürlükleri rsındki iletişim eksikliği, Hızlı, etkin ve verimli çlışmyı engelleyen bürokrsi, Personel ve donnım yetersizliği nedeniyle teşkiltlnmnın tmmlnmmsı sonucu, Ar-Ge ve Tnıtım Pzrlm çlışmlrının istenilen düzeye ulşmmsı, İsteksizlik, cez infz kurumund bulunmnın verdiği psikoloji, infz gereği sıkı denetimin uygulnmsı gibi nedenlerle hükümlü ve tutuklulrın çlıştırılmsınd krşılşıln olumsuzluklr. İşyurtlrınd üretilen ürünlerde stndrdın sğlnmmsı, 42

43 7.GZFT Anlizi C.Fırstlr Kmu kurumlrının, kurumumuzdn ihle sürecine tbi olmksızın kıs sürede, kliteli ml ve hizmet stın lbilmelerini sğlyn 4734 syılı K.İ.K. nun 3-e mddesinde syıln istisn kurumlr rsınd yer lmk, Hükümlü ve tutuklulr kurum dışındn sğlnn eğitim ve üretim mçlı fonlr, Cez infz kurumlrının personel, bin ve diğer olnklrındn yrrlnmk, İşgücü sıkıntısı çekilmemesi, Nitelikli elemn temininde kolylık, Özel sektörle işbirliği ypılmsı. D.Tehditler Genel ve kısmi flr, Adlet Bknlığı bütçesinin yetersiz olmsı, Toplumun olumsuz önyrgısı, Teknolojinin gelişmesi ile işgücüne oln ihtiycın zlmsı, İşgücünde süreklilik olmmsı. 43

44 8.Misyon Hükümlü ve tutuklulrın işyurdu fliyetlerine ktılımını sğlyrk meslek edindirmek y d vr oln mesleklerini geliştirmek suretiyle onlrı toplum yeniden kzndırmk 44

45 9.Vizyon Hükümlü ve tutuklulrın tmmının, çğdş koşullrd üretime ktılmlrını sğlyrk, işyurdu fliyetlerinde dünyy örnek olmk 45

46 10.Strtejik Amçlr AMAÇ 1 Hükümlü ve tutuklulrın meslek edinmesini sğlyrk toplum yeniden kzndırmk Hükümlü ve tutuklulr çğdş üretim teknolojilerine uygun mesleki eğitimler vermek, yeni işkollrı çmk suretiyle dh fzl hükümlü ve tutuklunun çlışmsı ve meslek edinmesini, Belirlenen kriterler ve ekonomik imkânlr çerçevesinde mddi destek vererek, cez infz kurumlrındki insn gücünü üretime dönüştürüp ülke ekonomisine ktkısını, Öğrendikleri meslek ve snt syesinde toplum yrrlı bireyler olrk thliyelerini, dh koly iş bulmlrını vey kurmlrını, Sğlmktır. 46

47 Hedef 1.1 Çlışn hükümlü ve tutuklulr yıld en z üç def mesleki eğitim verilecektir İzlenecek Strtejiler İşkollrıyl ilgili mesleki eğitimlerin düzenlenmesi Eğitim konusund Hlk Eğitim Merkezleri, İŞKUR gibi kurum ve kuruluşlrl işbirliği ypılmsı Performns Kriterleri Düzenlenen mesleki eğitim syısı Mesleki eğitim verilen hükümlü ve tutuklu syısı 47

48 Hedef 1.2 Sigort primi ödenerek çlıştırıln hükümlü ve tutuklu syısı her yıl %10 rtırılcktır. İzlenecek Strtejiler Atölye kpsitelerinin rtırılmsı Özel sektör işbirliği syısının rttırılmsı Performns Kriterleri Yıllık çlıştırıln hükümlü ve tutuklu syısı ile rtış ornı 48

49 Hedef oln işkolu syısı 2018 yılın kdr %20 rtırılcktır. İzlenecek Strtejiler İnsn kynklrı ve verimliliğinin rtırılmsı Mkine teçhiztın rtırılmsı Yeni pzr lnlrın ulşılmsı Performns Kriterleri İşkollrındki rtış syısı ve ornı 49

50 Hedef oln özel sektör işbirliği syısı her yıl %10 rttırılcktır. İzlenecek Strtejiler Özel sektör ziyretleri Tnıtım ve reklm fliyetlerinin rtırılmsı Bürokrtik engellerin zltılmsı Performns Kriterleri Mevcut işbirliği syısı Ypıln yeni işbirliği syısı Son eren işbirliği syısı İşbirliğindeki rtış ornı 50

51 51

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU FAALİYET RAPORU ( 04 ) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT Bir millet telisi, yerltı zenglikler işlem değerlendirilmese bğlıdır. A ntion s progress

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN 7561 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 4301 Kabul Tarihi : 6/8/1997 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/8/1997 Sayı : 23075 Yayımlandığı

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2011 2015 STRATEJİK PLAN BAŞKAN SUNUŞU BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE UYGULANAN YÖNTEM 1.1 Genel Olarak... 1 1.2 İç Genelge... 1 1.3 Stratejik Planlama Organizasyon

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı