CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)"

Transkript

1 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN ( ) 1

2 2

3 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru Yoldn Sprk Hürriyetlerini Kybetmiş Oln Binlerce Vtndşı Fydlı Birer Uzuv Olrk Kzndırmktdır. 3

4 4

5 İÇİNDEKİLER 1. Sunuş Giriş Durum Anlizi A. Trihçe B. Ysl Yükümlülükler ve Mevzut Anlizi C. İşyurtlrı Kurumu Teşkilt Şemsı D. İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulunun Görevleri 16 E. Dire Bşknlığının Görevleri 17 F. İşyurtlrının Görevleri Fliyet Alnlrı A. Endüstri Ürünleri B. Elişi Ürünleri C. İnşt İşleri 24 D. Trım ve Hyvncılık Ürünleri 25 E. Uygulmlı Sosyl Tesis İşletmeciliği Pydş Anlizi A. Pydş Anlizi 28 B. Pydş Mtrisi 29 C. Pydş - Ürün / Hizmet Mtrisi Kuruluş İçi Anliz A. Kurum Ypısı 32 B. Beşeri Kynklr C. Kurum Kültürü 36 D. Teknoloji 36 E. Mli Durum GZFT Anlizi A. Güçlü Ynlr 42 B. Zyıf Ynlr 42 C. Fırstlr 43 D. Tehditler Misyon Vizyon Strtejik Amçlr Temel Değerler İzleme ve Değerlendirme Mliyetlendirme Kynklr İşyurdu Müdürlükleri Hritsı 70 5

6 Birol ERDEM Adlet Bknlığı Müsteşrı İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulu Bşknı İşyurtlrı Kurumu; hükümlü ve tutuklulrın meslek ve sntlrının korunup geliştirilmesi vey bir meslek ve snt öğrenmeleri mcın yönelik olrk çlışmlrını sğlmk üzere işyurtlrı çmk, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pzrlmk mcıyl kurulmuş özel bütçeli, bğlı bir kuruluştur. Bu mc yönelik çlışmlr dışınd, Kurumumuz sğlnn özel gelir kynklrı ile yrgı teşkiltının ihtiyçlrı d krşılnmktdır. Bu bğlmd; İşyurtlrının kpsitesi rttırılrk dh fzl hükümlü ve tutuklunun çlıştırılmsının ynı sır; üretimde modernizsyon, brnşlşm, klite, rştırm-geliştirme ile tnıtım ve pzrlm lnlrın yönelik yoğun çlışmlr sürdürülmektedir. Atölye fliyetlerinden elde edilen gelirler hükümlü ve tutuklulrın iyileştirilmesi ile eğitim fliyetlerinde kullnılmktdır. Diğer trftn, merkezdeki özel bütçe ile dlet hizmetlerinin sğlıklı işlemesine yönelik olrk bin, rç-gereç, eğitim, diğer ytırım ve cri giderlere finns sğlnmktdır. Çğdş infz nlyışı çerçevesinde hükümlü ve tutuklulrın cez infz kurumlrınd kendilerini geliştirmeleri, mesleklerini korumlrı, yeni meslek öğrenmeleri konusund önemli yere ship oln işyurtlrınd; verilen mesleki eğitim ve boş zmnlrı değerlendirme fliyetleri syesinde, cez infz kurumlrınd syiş ve güvenliğin sğlnmsın d yrdımcı olunmkt ve cez infz kurumlrımız eğitim ve üretim merkezleri hline gelmektedir. Hükümlü ve tutuklulr mesleki eğitim verildikten sonr, işyurtlrınd sigortlı olrk ücret krşılığı çlışmlrı sğlnmkt, thliye sonrsı bir meslek shibi olrk toplum ktılmlrı ile çğdş infz sistemi gereği sosyl bir görev de yerine getirilmiş olmktdır. 6

7 İşyurtlrı; gelişen teknolojiye uygun, ihtiyçlr cevp verebilecek şekilde yeniden ypıln plnlmlr ile elde edilen ürün ve hizmetlerin pzrlnmsı syesinde kuruluş mcın yönelik önemli hizmetler vermektedir. Hükümlü ve tutuklulrın işyurdu fliyetlerine ktılımını sğlyrk meslek edindirmek y d vr oln mesleklerini geliştirmek suretiyle onlrı toplum yeniden kzndırmk, misyonu ile, Hükümlü ve tutuklulrın tmmının, çğdş koşullrd üretime ktılmlrını sğlyrk, işyurdu fliyetlerinde dünyy örnek olmk. vizyonundn, Hreketle hzırlnn, yıllrı strtejik pln çlışmsı yıllık bzd değerlendirilip yeni strtejilerin belirlenmesinde fyd sğlycktır. Hzırlnn strtejik plnın uygulmd bşrılı olmsını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim. 7

8 İşyurtlrı Kurumu strtejik pln ekibi Tetkik Hkimi, Şube Müdürü, Arştırmcı ve Ar-Ge Uzmnlrındn oluşn 12 personel ile 2012 yılı bşınd çlışmlr bşlmıştır. Çlışm ekibi, birim yöneticisinin bşknlığınd ypıln ilk bilgilendirme toplntısı ile iş bölümü ve çlışm plnını hzırlmıştır. Strtejik pln hzırlm sürecinde, elde edilen veriler her hft ypıln birim mirleri toplntısınd, strtejik pln ekibince değerlendirilmiş olup, ypıln çlışmlr ylık olrk Bşknlık mkmın sunulmuş ve görüşleri lınmıştır. Strtejik pln çlışmlrı kpsmınd, 2012 yılı içerisinde: Hükümlü ve tutuklulrın çlışmlrını, tölye ve tesislerin durumunu yerinde görmek, işyurdu yetkililerinin görüş ve önerilerini lmk mcıyl işyurdu müdürlüklerine ziyretlerde bulunulmuş, Mobily ve döşeme, toner, ytk ve tekstil, trım ve hyvncılık, el işi ürünleri, deri ve deri mmulleri işkollrı ile özel sektör işbirliği brnş toplntılrı ypılmış, Ytırım ve üretim teknolojilerindeki yenilikleri tkip etmek mcıyl, İstnbul d düzenlenen Büro Mobilylrı ve Üretim Teknolojileri, 17 nci Uluslrrsı Mkine İmltı ve Metl İşleme Teknolojileri, 12 nci Uluslrrsı Birleştirme, Kynk ve Kesme Teknolojileri, 6 ncı Uluslrrsı Yüzey İşleme Teknolojileri ile Ofis Mlzemeleri, Aykkbı Mod (AYMOD) furlrın ktılım sğlnmış, Hükümlü ve tutuklulrın işyurtlrınd üretmiş olduklrı ürünlerin tnıtımı ve pzrlnmsı mcıyl, 81 inci İzmir Enternsyonl Furı ile Bot Show Uluslrrsı Sntçılr Buluşmsı Furın iştirk edilip, İstnbul Pendik ve Ankr Zfer Çrşısı sergileri düzenlenmiş, Tpu ve Kdstro Genel Müdürlüğü Döner Sermye İşletme Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutnlığı, Shil Güvenlik Komutnlığı, Jndrm Eğitim ve Okullr Komutnlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlr Kurumu Genel Müdürlüğü, Merkez Bnksı, Klkınm Bknlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Gzi Üniversitesi Rektörlüğü, hstne ve belediyeler gibi kurum ve kuruluşlr ile özel sektör temsilcileriyle görüşmeler ypılmış, İşyurtlrınd çlışn ve thliye oln hükümlü ve tutuklulrl görüşmeler ypılmış, 8

9 Cez infz kurumu müdürlerinin ktıldığı Afyonkrhisr Yıllık Değerlendirme Toplntısınd işyurdu fliyetleri ile ilgili görüş lış-verişinde bulunulmuş, İşyurdu muhsebe yetkililerine Antly d eğitim ve değerlendirme semineri düzenlenmiş, Bu çlışmlr kpsmınd strtejik pln ekibi; işyurtlrının kuruluş şmsındn günümüze kdr oln gelişim ve fliyetlerini değerlendirip, mevzut, ysl yükümlülük, kurum orgnlrının görev ve yetkilerini göz önünde bulundurrk durum nlizini, yukrıd bhsi geçen kişi, kurum ve kuruluşlrdn lınıp derlenen görüş ve önerileri dikkte lrk d pydş ve GZFT nlizini ypmış, bu şekilde kurumun strtejik plnd yer ln misyon ve vizyonunu gerçekleştirmeye hizmet edecek mç ve hedeflerini belirlemiştir. Strtejik pln ekibince hzırlnn yıllrı strtejik pln tslğı İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulun rz edilerek uygun görüş lınmıştır. 9

10 3.Durum Anlizi A. Trihçe Bknlığımız teşkilt trihçesi çlışmlrındn yrrlnılrk kurumumuzun günümüze kdr gelişimi, kronolojik olrk şğıd gösterilmiştir. Cez İnfz Kurumlrı ile Tutukevleri İşyurtlrı Kurumu olrk fliyetini sürdüren birimimiz; İlk olrk 14/06/1930 trihli ve 1721 syılı Hpishne ve Tevkifhnelerin Sureti İdresi Hkkındki Knunl fliyetine bşlmış, bu Knunun 3 üncü mddesinde belirtilen Adliye Vekletince gösterilecek lüzum üzerine hpishnelerde işyurtlrı ve hstne tesisi için Hükümetçe bütçeye lüzumu kdr thsist konulur ibresiyle de temeli tılmıştır. 13/01/1943 trihli ve 4358 syılı Cez ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilt ve Vzifeleri Hkkındki Knun ile iş essı üzerine kurulmuş bulunn ve kurulck oln cezevlerinin hükmi şhsiyete hiz olduklrı belirlenmiş, bu tür cezevlerinin çlıştıklrı inşt, snyi, zirt v.s. işkollrınd rhtç üretim ypbilmelerini teminen çeşitli istisn ve mufiyetler getirilmiştir. Hükümlülerin ıslhı ve toplum yeniden kzndırılmlrı yönünde uygulnn yöntemlerin bşınd gelen iş ve çlışmnın temini için kuruln işyurtlrının; yönetim, işletme ve muhsebe şeklinin belli kurllr bğlnmsı, hesp ve işlemlerin belli esslr içinde yürütülmesi bkımındn ilk olrk Mütedvil Sermye ile Çlışn İş Essı Üzerine Kurulu Cez ve Islhevleri ile İşyurtlrı Hesp, Ayniyt ve Alım Stım Usullerine it Tlimtnme hzırlnrk 1951 yılınd yürürlüğe konulmuştur.bu tlimtnme, 4358 syılı Cez ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilt ve Vzifeleri Hkkındki Knunun 9 uncu mddesinde belirtilen Hükmi şhsiyeti hiz oln cezevleriyle, ıslhevlerinin ve işyurtlrının mütedvil sermyesine it hesp usulleri, Adliye ve Mliye Vekilliklerince müştereken tespit olunur hükmüne istinden hzırlnmıştır. Kısc Hesp Tlimtnmesi olrk nıln bu tlimtnmenin yürürlüğe girmesiyle işyurtlrının tâbi olduğu hesp usulleri ve işlemleriyle ilgili günümüzde kullnıln usul ve yöntemlerin temelleri tılmıştır. Ardn geçen zmn içinde muhtelif trihlerde yukrıd belirtilen tlimtnmenin bzı mddelerinde değişiklikler ypılrk uygulmy devm edilmiş, 04/08/1984 yılınd ypıln geniş kpsmlı değişiklikler sonucu, Mütedvil Sermye Muhsipliği oln ismi Döner Sermye Symnlığı olrk değiştirilen kurumumuz, ihle işlemlerini Döner Sermyeli Kuruluşlr İhle Yönetmeliği kpsmınd yürütmüştür. 10

11 10/09/1993 trihli ve 524 syılı Knun Hükmünde Krrnmeyle İşletmeler ve İşyurtlrı Genel Müdürlüğü olrk kuruln ve fliyetini yürüten birimimiz bu Knun Hükmünde Krrnmenin dynğı yetki knununun, Anys Mhkemesinin 29/07/1994 trihli ve syılı Resmi Gzetede yyımlnn krrı ile iptl edilmesi sonucu fesh edilmiş, yeniden Döner Sermye Symnlığı dı ltınd görevini sürdürmüştür. 06/08/1997 trihli ve 4301 syılı Knun ile Adlet Bknlığın bğlı bir kuruluş olrk İşyurtlrı Kurumu oluşturulmuştur. Bu Knun ile İşyurtlrı Kurumunun orgnlrı oln Yüksek Kurul, Dire Bşknlığı ve İşyurtlrının kuruluşu, teşkiltı, idresi ve çlışm esslrı belirlenmiştir. Kurum, özel knunl düzenlenmiş, tüzel kişiliği hiz, özel bütçeli bir kmu idresi olrk ypılndırılmıştır. 11

12 3.Durum Anlizi B. Ysl Yükümlülükler ve Mevzut Anlizi Cez infz kurumlrınd hükümlü ve tutuklulrın meslek ve sntlrının korunup geliştirilmesine vey bir meslek ve snt öğrenmelerini sğlmk mcıyl kuruln İşyurtlrı Kurumu mevzutı şğıd sırlnmıştır: 09/08/1997 trihli ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn 4301 syılı Cez İnfz Kurumlrı İle Tutukevleri İşyurtlrı Kurumunun Kuruluş ve İdresine İlişkin Knun 29/12/2004 trihli ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn 5275 syılı Cez ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfzı Hkkınd Knun 06/04/2006 trihli ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn Cez İnfz Kurumlrının Yönetimi İle Cez ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfzı Hkkınd Tüzük 12

13 3.Durum Anlizi B. Ysl Yükümlülükler ve Mevzut Anlizi 27/12/2005 trihli ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn Cez İnfz Kurumlrı İle Tutukevleri İşyurtlrı Kurumu ve İşyurtlrının İdre ve İhle Yönetmeliği 14/01/2010 trihli İşyurtlrı Kurumu Mevzutı Uygulmlrı konulu 137/3 numrlı Adlet Bknlığı Genelgesi 27/04/2007 trihli İşyurtlrı Kurumu ve İşyurtlrınd Kullnıln Mliyet Hesplrı İle Tutulck Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dir Adlet Bknlığı Yönergesi hükümleri doğrultusund fliyetlerini yerine getirmektedir 13

14 3.Durum Anlizi C. İşyurtlrı Kurumu Merkez Teşkilt Şemsı İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulu Müsteşr (Bşkn) Cez ve Tevkifevleri Genel Müdürü (Bşkn Vekili) Strteji Geliştirme Bşknı (Üye) İdri ve Mli İşler Diresi Bşknı (Üye) Teknik İşler Diresi Bşknı (Üye) İşyurtlrı Kurumu Dire Bşknlığı Dire Bşknı Tetkik Hkimi Tetkik Hkimi Bütçe Bürosu İşlemler Bürosu Merkez Symnlık Bürosu Muhsebe Bürosu Merkez Bürosu Ar-Ge Bürosu Lojmn Bürosu Tnıtım ve Pzrlm Bürosu Dv Bürosu 14

15 3.Durum Anlizi C. İşyurtlrı Kurumu Tşr Teşkilt Şemsı Cez İnfz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu İşyurdu Müdürü (Bşkn) İşyurdu 2 inci Müdürü (Bşkn Vekili) Ambr Memuru (Üye) Muhsebe Yetkilisi (Üye) Ktip (Üye) İdre Memuru (Üye) Teknik Personel (Üye) Symnlık - Muhsebe Ar-Ge & Tnıtım Pzrlm Atölye - Tesis ve Benzeri Üniteler 15

16 3.Durum Anlizi D. İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulu Görevleri İşyurtlrının genel mç ve politiklrını belirlemek, İşyurtlrının kurulmsın ve kldırılmsın krr vermek, Hükümlü ve tutuklulrın çlıştırılm ess ve usullerini belirlemek, İşyurtlrı yönetim kurullrının önerisi üzerine 4857 syılı İş Knunu hükümlerine göre işyurtlrınd işçilerin çlıştırılmsın, ücretlerinin belirlenmesine ve bunlrın işten çıkrılmsın krr vermek, Fzl iş çıkrmk suretiyle işyurdun yrrlı oln personel ve hükümlülere prim ödenmesinin ess ve usullerini belirlemek; yıllık bilnçolrınd thkkuk edecek krdn personel işçi ve hükümlülere belirtilen kr pyı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim kurullrının önerilerini krr bğlmk, Bknlığın denetim progrmlrın ek olrk, işyurtlrının fliyetlerinin dlet müfettişleri trfındn denetlenmesini Bkn önermek, İşyurtlrı Kurumu ile işyurtlrının prlrının ytırılcğı bnklrı belirlemek, Cez infz kurumlrı ve tutukevleri personeline İşyurtlrı Kurumu ve işyurtlrının hesplrını tutturmk ve bu hesplrı ilgilendiren işleri yptırmk, İşyurtlrının yıllık iş progrmlrını ve projelerini, fliyet rporlrını onylmk vey reddetmek, İşyurtlrın işletme ihtiyçlrı için kynk thsisi ypmk ve gerektiğinde birinden diğerine kynk ktrmsı ypılmsın krr vermek, Genel bütçeden ylık ln kdrolu personelin işyurdund çlıştırılmsın ilişkin önerileri krr bğlmk. 16

17 3.Durum Anlizi E. Dire Bşknlığının Görevleri İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulu krrlrını yerine getirmek, İşyurtlrını yönetmek, denetlemek ve hesp işlerini izlemek, Hükümlü ve tutuklulrın çlıştırılmlrıyl ilgili her türlü işlemi yürütmek, küçüklerin çlışm şrtlrı bkımındn ilgili bknlık ve kmu kuruluşlrı ile işbirliği ypmk, İşyurtlrının yıllık iş progrmlrını ve projelerini, fliyet rporlrını İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulun sunmk, İşyurtlrınd 4857 syılı İş Knunu hükümlerine göre çlıştırılck işçilere ilişkin işyurdu yönetim kurullrının önerilerini İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulun sunmk, İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulunun sekretery işlerini yürütmek, Görev lnın giren konulrd mevzut yetersizliğine ve ksklığın ilişkin inceleme ve rştırm yprk İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulun öneride bulunmk, Tüzük ve yönetmelik tsrılrını hzırlmk, görüş bildirmek, genelge düzenlemek, Knunlrd gösterilen ve Bknlıkç verilen diğer görevleri ypmk. 17

18 3.Durum Anlizi F. İşyurtlrının Görevleri İşyurtlrı; Hükümlü ve tutuklulrın meslek ve sntlrını koruyup geliştirmek vey bunlr bir meslek ve snt öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pzrlmk için cez infz kurumlrı ile tutukevleri bünyesinde oluşturuln tesis, tölye ve benzeri ünitelerdir. İşyurtlrı, işyurtlrı yönetim kurulunc yönetilir. Görevleri; İşyurdunun geliştirilmesine ve genel gidişine it her türlü fliyetlere yön vermek, Hükümlü ve tutuklulrın mddi ve mnevi klkınmlrın ktkıd bulunck eğitim, öğretim, sosyl, kültürel ve sportif progrm ve çlışmlrı uygulmk, 4857 syılı İş Knunu hükümlerine göre ücretleri işyurdundn ödenecek işçilerin kurum işlerinde çlıştırılmsını, ücretlerinin belirlenmesini ve bunlrın işten çıkrılmsını İşyurtlrı Kurumu Dire Bşknlığın önermek, Kurumd üretilip stış rz edilen mmullerin stış fiytını belirlemek, İşyurdund ypılck fzl çlışm önerilerini krr bğlmk, Dire Bşknlığının onyı lınrk, işyurdund görevli personeli diğer mhâllerde geçici olrk görevlendirmek, Dire Bşknlığınc verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 18

19 19

20 4.Fliyet Alnlrı A. Endüstri Ürünleri Mobily Ağç İşleri, Amblj Sndığı, Doğrm, Döşeme, Hızrcılık, Mrngoz, Odunculuk Tekstil Çorp ve Trikotj, Dokum, Konfeksiyon, Terzi, Triko, Krvt, İş ve Temizlik Kıyfetleri, Hvlu, Nevresim Aykkbı Deri Cüzdn-Çnt-Kemer Toner-Krtuş Dolum Yzıcı Tmiri Tbel-Serigrfi 20

21 4.Fliyet Alnlrı A. Endüstri Ürünleri Alüminyum ve PVC Doğrm Prke Tşı-Beton Direk Demir Ürünleri Ytk-Ystık-Yorgn Unlu Mmuller Fırıncılık, Pst, Poğç, Simit, Mntı, Ttlı Ürünleri Mtb ve Cilt Teneke ve Krton Kutu Sbun-Deterjn 21

22 4.Fliyet Alnlrı B. Elişi Ürünleri Dokum Bttniye, Hlı, Kilim Çini-Sermik Gümüş İşleme Telkri, Mrkzit Hediyelik Eşy Tblo-Resim Ebru Ebru Tblo, Ebru Krvt Müzik Aletleri Ypımı Tkı Tsrım 22

23 4.Fliyet Alnlrı B. Elişi Ürünleri Sedef Kkm Bkır Oltu Tşı Cm Süsleme Mermer İşleme Süs Kbğı İşlemeciliği Ypy Çiçek Yrı Kıymetli Tş İşlemeciliği Hmk, Ağ Örme 23

24 4.Fliyet Alnlrı C. İnşt İşleri İnşt ve Onrım İşleri 24

25 4.Fliyet Alnlrı D. Trım ve Hyvncılık Ürünleri Besicilik Arıcılık, Büyükbş Hyvn Besiciliği, İpek Böcekciliği, Küçükbş Hyvn Besiciliği, Kümes Hyvn Besiciliği Süt ve Süt Ürünleri Ayrn, Peynir, Tereyğı, Yoğurt, Süt Yumurt Fidecilik Sebze ve Meyveler Mntr, Meyve, Nrenciye, Pirinç, Sebze Ser ve Cnlı Çiçek Thıl ve Yem Bitkileri Et ve Et Ürünleri Kırmızı Et, Beyz Et, Et Sucuğu 25

26 4.Fliyet Alnlrı E. Uygulmlı Sosyl Tesis İşletmeciliği Ankr Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Şşmz Uygulmlı Sosyl Tesisleri Bozüyük Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Zeki Byrk Uygulmlı Sosyl Tesisleri Kırşehir Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Uygulmlı Sosyl Tesisleri Çnkkle Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Gökçed Uygulmlı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Dlmn Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Restorn İşletmeciliği Eskişehir Açık Cez İnfz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Şehit İsmil Dler Uygulmlı Sosyl Tesis İşletmeciliği 26

27 4.Fliyet Alnlrı E. Uygulmlı Sosyl Tesis İşletmeciliği İzmir Adlet Sryı Hâkimevi İzmir Krşıyk Hâkimevi Burs Hâkimevi Çy Ocğı, Restorn, Kfetery, Tbldot, Misfirhne, Piknik ve Hobi Bhçesi İşletmeciliği Hizmet Sektörü; Hlı Sh İşletmeciliği, Hlı Yıkm, Oto Bkım-Onrım, Oto Yıkm, Otoprk İşletmeciliği, Temizlik İşleri, Fotokopi, Fotoğrf Atölyesi, Kuför 27

28 5.Pydş Anlizi A. Pydş Anlizi İşyurtlrınd üretilen ürün ve hizmetlerden doğrudn ve dolylı bir şekilde yrrlnn kmu kurum ve kuruluşlrı, özel sektör ve kişiler ile Tnıtım Pzrlm Şube Müdürlüğümüz personeli, yrıc 227 işyurdu müdürlüğümüz yetkilileri trfındn ürün ve hizmetlerimizle ilgili olrk doğrudn iletişim kurulmuştur. Ypıln görüşmeler sonucu kurumumuzun hükümlü ve tutuklulr meslek edindirerek sosyl hyt hzırldığı bu syede üretilen ürün ve hizmetlerle ülke ekonomisine ktkıd bulunulduğu ifde edilmiştir. Adlet Bknlığındn pydş nlizi olrk lınn düşünce ve önerilerde; dli hizmetlere yönelik üretilen ürünlerle ilgili genel bir memnuniyetlerinin olduğu, merkez ve tşr teşkiltın sunuln ürün ve hizmetlerde ise üretim klite ve kpsitenin dh d rtırılmsı, ürün çeşitliliğine gidilmesi, tsrımlrd yeniliklerin tkip edilerek yeni modellerin oluşturulmsı, ürün stış fiytlrının piys fiytlrının ltınd tutulmsı gerektiği ifde edilmiş ynı zmnd üreten bir kurumun mensubu olmnın verdiği övünç de belirtilmiştir. Adlet Bknlığı personeli ile hükümlü ve tutuklulr hem kurumumuz çlışnı olmlrı, hem üretime ktkıd bulunmlrı hem de doğrudn girdi sğlmlrı nedeniyle pydş nlizinde yrı yrı yer lmışlrdır. Kuvvet Komutnlıklrı, Tpu ve Kdstro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlr Kurumu Genel Müdürlüğü, Merkez Bnksı, Gzi Üniversitesi, Çlışm ve Sosyl Güvenlik Bknlığı ve Adlet Bknlığı gibi bir çok kmu kurum ve kuruluş yetkilileri, Kurumumuzdn doğrudn temin ve ihle sürecine tbi olmksızın ypıln protokoller ile kıs sürede ml ve hizmet stın lbilmelerini sğlyn 4734 syılı K.İ.K nun 3-e mddesinin vntjlrındn yrrlnm imknı nedeniyle kpsite rtırımı ve ürün çeşitliliğine gidilmesi, tsrımlrd yeniliklerin tkip edilerek yeni modellerin oluşturulmsı, tnıtım fliyetlerine ğırlık verilmesi gerektiği, konusund görüşlerini ifde etmişlerdir. Kurumumuz her geçen gün rtn tlebe cevp verebilmek için cez infz kurumlrı işyurdu müdürlüklerindeki üretim kpsitelerinin rtırımı çlışmlrın devm etmektedir. Kmu kurumlrı ve özel sektör, 227 işyurdu müdürlüğümüz ile yptıklrı protokoller ve üretilen ürünlerden yrrlnmlrı sebebi ile pydş nlizinde yer lmışlrdır. Bu görüş ve öneriler ile elde edilen veriler değerlendirilerek pydş nlizi ypılmıştır. 28

29 5.Pydş Anlizi B. Pydş Mtrisi İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ MÜŞTERİLER ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR TBMM TAPU VE KADASTRO GN.MD. VE BÖLGE MD. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI YÜK. ÖĞ. KREDİ VE YURTLAR KUR.GN.MD.LÜĞÜ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MERKEZ BANKASI YÜKSEK SEÇİM KURULU DANIŞTAY TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YARGITAY HASTANELER ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VALİLİKLER KAYMAKAMLIKLAR BELEDİYELER BANKALAR ÖZEL SEKTÖR ÜNİVERSİTELER 29

30 5.Pydş Anlizi C. Pydş - Ürün / Hizmet Mtrisi 30 KAMU KURUM VE KURULUŞLAR, ÖZEL SEKTÖR VE KİŞİLER Mobily Tekstil FAALİYET ALANI ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR TBMM TAPU VE KADASTRO GN.MD. VE BÖLGE MD. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI YÜK.ÖĞ. KREDİ VE YURTLAR KUR.GN.MD. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MERKEZ BANKASI YÜKSEK SEÇİM KURULU DANIŞTAY TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YARGITAY HASTANELER ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VALİLİKLER KAYMAKAMLIKLAR BELEDİYELER BANKALAR ÖZEL SEKTÖR ÜNİVERSİTELER Hizmet Demir Mtb Hediyelik Eşy Tr.Hy.Ürün. Kntin

31 31

32 6.Kuruluş İçi Anliz A. Kurum Ypısı Kurum İçi Anliz değerlendirilmesinde Kurumumuzun; - Ypısı, - Beşeri Kynklrı, - Kültürü, - Teknolojisi, - Mli Durumu değerlendirmeye lınmıştır. - Ypısı; 4301 syılı Knun ile oluşturuln İşyurtlrı Kurumu, Adlet Bknlığının bğlı bir kuruluşudur. Orgnlrı Yüksek Kurul, Dire Bşknlığı ve İşyurtlrıdır. Kuruluş knunund kurumun mcı, sttüsü, teşkiltlnm trzı ve görevleri çıklnmıştır. Bğlı Kuruluş kvrmı 3046 syılı Bknlıklrın Kuruluş ve Görev Esslrı Hkkınd Knunun 10 uncu mddesinde çıklnmıştır. Bun göre bğlı kuruluş; Bknlığın hizmet ve görev lnın giren n hizmetleri yürütmek üzere, bknlığ bğlı olrk, özel knunl kuruln özel bütçeli kuruluşlrdır. İşyurtlrı Kurumu, kurulduğu 1997 yılındn itibren 4301 syılı Knun ile Adlet Bknlığın bğlı, belirli bir kmu hizmetini yürütmek üzere kuruln, gelir thsis edilen ve bu gelirden hrcm yetkisi verilen, kuruluş ve çlışm esslrı özel knunl düzenlenen bir kmu idresi olrk fliyet göstermektedir. İşyurtlrı Kurumu ynı zmnd, 5018 syılı Kmu Mli Yönetimi ve Kontrol Knunu nun II numrlı cetvelinde Özel Bütçeli bir kurum olrk belirtilmiştir. b- Beşeri Kynklr; Kurumumuz merkez teşkiltınd; - 55 personel, Tşr teşkiltınd; işyurdu müdürü işyurdundn sorumlu ikinci müdür, işyurdu muhsebe yetkilisi, işyurtlrınd çlışn diğer personel, - 41 işçi görev ypmktdır. 32 İşçiler dışındki diğer personel Adlet Bknlığı Cez ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli olup, işyurtlrınd görevlendirilmişlerdir.

33 6.Kuruluş İçi Anliz B.Beşeri Kynklr TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL DURUMU DİĞER PERSONEL İŞÇİ MUHASEBE YETKİLİSİ İŞYURTLARINDAN SORUMLU İKİNCİ MÜDÜR İŞYURDU MÜDÜRÜ MERKEZ TEŞKİLATI PERSONEL EĞİTİM DURUMU LİSANS 11 ÖNLİSANS 38 6 LİSE 33

34 6.Kuruluş İçi Anliz B.Beşeri Kynklr TAŞRA TEŞKİLATI MÜDÜR EĞİTİM DURUMU 8 LİSANS ÖNLİSANS LİSE TAŞRA TEŞKİLATI MUHASEBE YETKİLİSİ EĞİTİM DURUMU 29 LİSANS ÖNLİSANS LİSE 34

35 6.Kuruluş İçi Anliz B.Beşeri Kynklr TAŞRA TEŞKİLATI DİĞER PERSONEL EĞİTİM DURUMU 170 LİSANS ÖNLİSANS LİSE İLKÖĞRETİM TAŞRA TEŞKİLATI İŞÇİ EĞİTİM DURUMU 1 LİSANS LİSE İLKÖĞRETİM 35

36 6.Kuruluş İçi Anliz C.Kurum Kültürü İşyurtlrı Kurumundki iletişim süreci bilimsel yöntemler tkip edilerek oluşturulmktdır. Bu bğlmd; Kişisel iletişimde, bilgilendirme, eğitim toplntılrı, sunumlr, yerinde ziyretler, kutlmlr, kişisel görüşme, sorun dinleme gibi metotlr, rcılı iletişimde ise iln thtsı, Ulusl Yrgı Ağı Projesi (UYAP), Dokümn Yönetim Sistemi (DYS) ve internet kullnılmktdır. Krr lm sürecinde, gelen tlep, öneri ve projeler, konunun uzmnlrı trfındn incelenip değerlendirildikten sonr elde edilen veriler kurum hiyerrşisi içinde üst yönetime sunulup krr lmlrı sğlnmktdır. Kurumumuz, değer ve geleneklerini kuruluşundn bu yn sürdürdüğü ypısl çlışmlrl çğdş nlyış düzeyine tşımktdır. D.Teknoloji İşyurdu tölyelerimizde üretimde doğrudn kullnıln 4608 det değişik özellikte mkine, 227 det rç mevcuttur. 227 işyurdu müdürlüğünün tmmınd UYAP verilerini girebilecek ölçüde bilgisyr, tryıcı, yzıcı bulunmktdır. Muhsebe uygulmrının tmmı işyurdu müdürlüklerimizde ypıldığı nd UYAP ortmınd merkezden izlenebilmektedir. Teknolojik gelişmeler üretim lnlrınd emek yoğun işkollrını etkilememek suretiyle çğın gerekleri ölçüsünde kullnılmktdır. 36

37 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum Gelir Kynklrımız; Kurumun gelir kynklrı 4301 syılı Knunun 7 nci mddesinde syılmıştır. Bun göre gelir kynklrı; 1- İşyurtlrının fliyetlerinden elde edilen gelir ve kârlr, syılı Knunun 1 inci mddesine göre thsil edilen hrçlr ile 2 inci mddesine göre lınn yiyecek bedelleri, syılı Hrçlr Knunun bğlı (1),(2) ve (3) syılı trifelere göre lınn yrgı ve noter hrçlrının ilgili yıl bütçesi gelir thmini tutrının % 35 ine tekbül eden miktrd İşyurtlrı Kurumun ktrılmk üzere Adlet Bknlığı bütçesine konulck ödenek, 4- Cez infz kurumlrı ve tutukevleri ile işyurtlrının demirbşın kyıtlı olup hizmet dışı bırkıln eşy ve rçlrl yemek ve ekmek rtıklrının stışındn elde edilen gelirler, 5- Bğış ve yrdımlr, 6- Fiz ve sir gelirler, Kurumumuz demirbşın kyıtlı; det değişik mçlr için kullnıln frklı özelliklerde rçlr, - 15 det dliye hizmet binsı, m2 toplm lnlı muhtelif yerlerde 45 det rs, - 5 mhlde 590 det cez infz kurum personeli lojmnı, - 36 mhlde 640 det Adlet Bknlığı personeli lojmnı, bulunmktdır. 37

38 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum MERKEZ GELİR - GİDER DURUMU GELİR GİDER '2008' '2009' '2010' '2011' '2012' TAŞRA GELİR - GİDER DURUMU GELİR GİDER '2008' '2009' '2010' '2011' '2012'

39 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum MERKEZ ve TAŞRA GELİR - GİDER DURUMU GELİR GİDER '2008' '2009' '2010' '2011' '2012' MERKEZ ve TAŞRA GELİR - GİDER DURUMU GELİR GİDER

40 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum MERKEZ - TAŞRA VE TOPLAM GELİR DURUMU TAŞRA MERKEZ TOPLAM '2013' '2014' '2015' '2016' '2017' '2018' 40

41 6.Kuruluş İçi Anliz E.Mli Durum MERKEZ - TAŞRA VE TOPLAM GİDER DURUMU TAŞRA MERKEZ TOPLAM '2013' '2014' '2015' '2016' '2017' '2018' 41

42 7.GZFT Anlizi A.Güçlü Ynlr Kendi gelir kynklrı oln özel bütçeli bir kurum olmsı, Büyük bir işgücü potnsiyelinin vrlığı, Ülke genelinde fliyette bulunulmsı, Üretilen ürünlerde pzr sorununun yşnmmsı, Ürün ve hizmet çeşitliliği, Adlet Bknlığın bğlı bir kuruluş olmsı, Kurum personelinin, devlet ciddiyeti ve özel teşebbüs dinmizmiyle çlışmsı, Hükümlü ve tutuklulrın toplum yeniden kzndırılmsın yönelik fliyetlerimiz nedeniyle pydşlrımız trfındn tercih edilmesi, Sermye, ekip ve ekipmnın işyurtlrı rsınd serbestçe dolşımı. B.Zyıf Ynlr İşyurtlrının merkez ve tşrd kendi personelinin olmmsı. Teknik ve klifiye personel syısının yetersizliği, Nitelikli personelin kurumdn yrılmk istemesi, Atölyelerin fiziki yetersizliği, Nitelikli mâli personel syısının yetersizliği, İşyurdu müdürlükleri rsındki iletişim eksikliği, Hızlı, etkin ve verimli çlışmyı engelleyen bürokrsi, Personel ve donnım yetersizliği nedeniyle teşkiltlnmnın tmmlnmmsı sonucu, Ar-Ge ve Tnıtım Pzrlm çlışmlrının istenilen düzeye ulşmmsı, İsteksizlik, cez infz kurumund bulunmnın verdiği psikoloji, infz gereği sıkı denetimin uygulnmsı gibi nedenlerle hükümlü ve tutuklulrın çlıştırılmsınd krşılşıln olumsuzluklr. İşyurtlrınd üretilen ürünlerde stndrdın sğlnmmsı, 42

43 7.GZFT Anlizi C.Fırstlr Kmu kurumlrının, kurumumuzdn ihle sürecine tbi olmksızın kıs sürede, kliteli ml ve hizmet stın lbilmelerini sğlyn 4734 syılı K.İ.K. nun 3-e mddesinde syıln istisn kurumlr rsınd yer lmk, Hükümlü ve tutuklulr kurum dışındn sğlnn eğitim ve üretim mçlı fonlr, Cez infz kurumlrının personel, bin ve diğer olnklrındn yrrlnmk, İşgücü sıkıntısı çekilmemesi, Nitelikli elemn temininde kolylık, Özel sektörle işbirliği ypılmsı. D.Tehditler Genel ve kısmi flr, Adlet Bknlığı bütçesinin yetersiz olmsı, Toplumun olumsuz önyrgısı, Teknolojinin gelişmesi ile işgücüne oln ihtiycın zlmsı, İşgücünde süreklilik olmmsı. 43

44 8.Misyon Hükümlü ve tutuklulrın işyurdu fliyetlerine ktılımını sğlyrk meslek edindirmek y d vr oln mesleklerini geliştirmek suretiyle onlrı toplum yeniden kzndırmk 44

45 9.Vizyon Hükümlü ve tutuklulrın tmmının, çğdş koşullrd üretime ktılmlrını sğlyrk, işyurdu fliyetlerinde dünyy örnek olmk 45

46 10.Strtejik Amçlr AMAÇ 1 Hükümlü ve tutuklulrın meslek edinmesini sğlyrk toplum yeniden kzndırmk Hükümlü ve tutuklulr çğdş üretim teknolojilerine uygun mesleki eğitimler vermek, yeni işkollrı çmk suretiyle dh fzl hükümlü ve tutuklunun çlışmsı ve meslek edinmesini, Belirlenen kriterler ve ekonomik imkânlr çerçevesinde mddi destek vererek, cez infz kurumlrındki insn gücünü üretime dönüştürüp ülke ekonomisine ktkısını, Öğrendikleri meslek ve snt syesinde toplum yrrlı bireyler olrk thliyelerini, dh koly iş bulmlrını vey kurmlrını, Sğlmktır. 46

47 Hedef 1.1 Çlışn hükümlü ve tutuklulr yıld en z üç def mesleki eğitim verilecektir İzlenecek Strtejiler İşkollrıyl ilgili mesleki eğitimlerin düzenlenmesi Eğitim konusund Hlk Eğitim Merkezleri, İŞKUR gibi kurum ve kuruluşlrl işbirliği ypılmsı Performns Kriterleri Düzenlenen mesleki eğitim syısı Mesleki eğitim verilen hükümlü ve tutuklu syısı 47

48 Hedef 1.2 Sigort primi ödenerek çlıştırıln hükümlü ve tutuklu syısı her yıl %10 rtırılcktır. İzlenecek Strtejiler Atölye kpsitelerinin rtırılmsı Özel sektör işbirliği syısının rttırılmsı Performns Kriterleri Yıllık çlıştırıln hükümlü ve tutuklu syısı ile rtış ornı 48

49 Hedef oln işkolu syısı 2018 yılın kdr %20 rtırılcktır. İzlenecek Strtejiler İnsn kynklrı ve verimliliğinin rtırılmsı Mkine teçhiztın rtırılmsı Yeni pzr lnlrın ulşılmsı Performns Kriterleri İşkollrındki rtış syısı ve ornı 49

50 Hedef oln özel sektör işbirliği syısı her yıl %10 rttırılcktır. İzlenecek Strtejiler Özel sektör ziyretleri Tnıtım ve reklm fliyetlerinin rtırılmsı Bürokrtik engellerin zltılmsı Performns Kriterleri Mevcut işbirliği syısı Ypıln yeni işbirliği syısı Son eren işbirliği syısı İşbirliğindeki rtış ornı 50

51 51

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ An Dosy DOSYA DİZİM PLANI 010 Mevzut İşleri 020 Olurlr, Onylr 030 Anlşm, Sözleşme ve Protokoller 040 Fliyet Rporlrı 041 Brifingler ve Bilgi Notlrı 042 İsttistiki bilgiler 043 Çlışm plnı ve progrmlrı 050

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU PERFORMANS PROGRAMI ( 2015 ) Cezaevlerinin Terbiye, Islah ve İş Esaslarına Göre Düzeltilmesi Yolundaki Hayırlı Faaliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete;

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/6 I. YRIYIL DERSLERİ SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ (3 0) KTS:4 BEDEN EĞİTİMİ, VE SPOR KVRMLRINI VE MESLEKİ LNLRINI TNITMK İNSN VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR RSINDKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEK SPY1003

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A- MİSYON ve VİZYON 5 a- Misyon 5 b- Vizyon 5

İÇİNDEKİLER. A- MİSYON ve VİZYON 5 a- Misyon 5 b- Vizyon 5 Sayfa No SUNUŞ 3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİ 5 A- MİSYON ve VİZYON 5 a- Misyon 5 b- Vizyon 5 B- YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 5 a- Tarihçe 5 b- Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 6 İşyurtları Kurumu

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN 7561 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 4301 Kabul Tarihi : 6/8/1997 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/8/1997 Sayı : 23075 Yayımlandığı

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İşyurtları Kurumu 2009-2013 Stratejik Planı www.iydb.adalet.gov.tr

İÇİNDEKİLER. İşyurtları Kurumu 2009-2013 Stratejik Planı www.iydb.adalet.gov.tr İÇİNDEKİLER 1. Sunuş 2-3 2. Giriş 4-5 3. Durum Analizi 6-12 A. Tarihçemiz 6 B. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 C. İşyurtları Kurumu Teşkilat Şeması 8-9 D. İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun Görevleri

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TÜKİ CUMHUİTİ İSUN ÜNİVSİTSİ ÖL UULAMALI BİLİML ÜKSKOKULU KAMU HİZMT NVANTİ TABLOSU S ı r N K r m K d S t n d r t D s y P l n Adı Tnımı Dyndığı Mevztın Adı ve Mdde Ns Hizmetten rrlnnlr Hizmeti Snmkl örevli/etkili

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması Ek-1 Fliyt Plnın İlişkin Gntt Şmsı Görv Aı Bşlnıç Trihi Bitiş Trihi O Şu Mr Nis My Hz Tm Ağu Eyl Eki Ks Ar 4.1.1 PERSONEL ĠSTĠHDAMI Prsonl irlrinin muhslştirilmsi Ġhr V Kım Tzmintı Krşılıklrı Ayrılmsı

Detaylı

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusl Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi VOC-TEST Merkezleri Hie Progrmı Ktm Değer ve İstihdm Odklı Belgeli İşgüü Sefererliği(KİBİS)

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alterntif Enerji Teknolojileri Mühendislik Dnışmnlık Eğitim Hizmetleri Sn. Ti. Ltd. Şti. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gzete Trihi / Syısı 04.06.2010

Detaylı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı TARĐH:06/01/2006 AKSUE Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin 06.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz yönetim

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNM : 22 YASAMA YILI : T. B. M. M. TUTANAK DRGİSİ CİLT : 66 25 inci Birleşim 2 Arlık 2004 Perşembe İÇİNDKİLR Syf I. - GÇN TUTANAK ÖZTİ 4 II. - GLN KAĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GNL KURULA SUNUŞLARI 7,2

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011 Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yklşımlrı 9. Klite ve Bşrı Sempozyumu Trcn Kiper 15 16 Nisn 2011 İçerik 21. Yüzyıl Bkış 21. Yüzyıl Bkış Gelecekle ilgili belirgin oln tek şey belirsizliğidir!???

Detaylı

onom de % 50.8'lik işgücüne katılım oranının % 27 ARALIK 2015 Pazar KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.net

onom de % 50.8'lik işgücüne katılım oranının % 27 ARALIK 2015 Pazar KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.net UÇAK KRİZİ TÜRKİYE'YE YARADI! U çk krizi Türkiye'ye yrdı!ankr ile Moskov rsınd yşnn uçk krizine rğmen, Rus buğdy ihrctçılrı Türkiye pzrını kybetmemek için fiyt indirimine gitti.jeruslem Post un hberine

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

rekabet edebilir hale gelen Zülfikarlar Holding, Itelligence danışmanlığında

rekabet edebilir hale gelen Zülfikarlar Holding, Itelligence danışmanlığında ZÜLFİKARLAR HOLDİNG ENERJİ SEKTÖRÜNÜN Y Ü Z Y Ü Z E İLK S/4HANA PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ! RÖPORTAJ E nerji, kimy ve finns sektöründeki pzr pyıyl Türkiye nin ve dünynın syılı firmlrıyl rekbet edebilir hle

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Thir KAFADAR Anbilim Dlı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Progrmı : İŞLETME

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Mehmet POLAT BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 1. GİRİŞ

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR TMMOB Hrit ve Kstro Mühenisleri Osı 13. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 18 22 Nisn 2011, Ankr TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR H.Mrş 1, Ö.Aşık 2, A.Yılmz 1,

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdr KILINÇ Anbilim Dlı : ENDÜSTRİ

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

YENILEME PAZARINDA HELLA

YENILEME PAZARINDA HELLA YENILEME PAZARINDA HELLA www.hell.com MÜŞTERİLERİMİZ, TİCARİ FAALİYETLERİMİZİN MERKEZİNDE Teknolojiye yönelik tlepler sürekli büyümekte, bun bğlı olrk rçlr ve prç pzrı d olmk üzere, teknik krmş rtmkt.

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLEİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Bşknlığı. GUP ELEKTİK MÜH. ELEKTİK- ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ENEJİ VE TBİİ KYNKL

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

VESTEL LED AYDINLATMA / 2013 LED AYDINLATMA 2013

VESTEL LED AYDINLATMA / 2013 LED AYDINLATMA 2013 VESTEL LED AYDINLATMA / 2013 LED AYDINLATMA 2013 VESTEL DOST TEKNOLOJİDEN YENİ ÇÖZÜMLER Türkiye nin lider teknoloji şirketlerinden Vestel, hytı kolylştırck kıllı çözümler üretmek için durmdn çlışıyor.

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA. yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan:

Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA. yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan: T.C. D Ş T Y LTC DİRE Ess o : 2008/3365 Krr o : 20/6 Dvcı : Türk Mühendis ve Mimr Odlrı Birliği Veki li Selnik Cd. o:9/ Kızıly/KR yerde) DvcıYnındDvy Ktıln: : v.urten Çğlr Ykış (ynı Mus Kiper Çınrlı Mh.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.. Kimlik No) : TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ İsmil ÖZKAN ÖZET İnşt sektörünün inşt mühenislerine kışı ve eklentilerinin sptnmsı için r ln sh çlışmsı mçlnrk on eş sorun oluşn ir nket çlışmsı

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2 Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı: 1, Yıl: 2005, ISSN: 1302-7085, Syf: 117-131 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ Ünl ASAN

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük 2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Me 18 ve 39 Altın Ypıln Tüzük Mimrlr Osı Yönetim Kurulu trfınn hzırlnıp, Yetki Kurulu ve KKTC Bknlr Kurulun onylnn şğıki tüzüğü yyınlr. Kıs İsim 1 Bu tüzük,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

l Sağlık ekibinden ATT Fatma Peker ise hastanın göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısını olduğunu belirterek, hastanın mezrada yapılan ilk müdahaleden

l Sağlık ekibinden ATT Fatma Peker ise hastanın göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısını olduğunu belirterek, hastanın mezrada yapılan ilk müdahaleden opersyon HASTANIN DURUMU İYİ l Uçr, İlçede devm eden kr yğışlrı nedeniyle dh önce Özel İdre ekipleri trfındn çıln yol kısmen kpndı. Bzı yerleri de heyeln nedeniyle kplıydı. Bizde sğlık personelleriyle

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1 ÖRNEK 13: BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASI 13.1 Sistem Üç boyutlu genel

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritm Geliştirme ve Veri Ypılrı 4 Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Mustf Keml Üniversitesi Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Algoritmik progrm tsrımı, verilen ir prolemin ilgisyr ortmınd

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI TMMOB Hrit ve Kdstro Mühendisleri Odsı. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 2 Mrt Nisn 05, Ankr UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI H.Akdeniz,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı BYINDIRLIK VE İSKN BKNLIĞI TEKNİK RŞTIRM VE UYGULM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI

ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI Bu bölümde, çelik ypılrın prtikteki uygulmlrını içeren dört frklı

Detaylı

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Syý: 3 Syf: (2-21) Ödül Almış Çlışm ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Abdullh TAŞKINCAN, Erkin

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı