VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;"

Transkript

1 2009

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10 Bir Bkışt VkıfBnk ın Ypı Tşlrı 14 Trihçe 16 Ortklık Ypısı 17 Derecelendirme Kuruluşlrının Notlrı 18 Bşlıc Finnsl Göstergeler 21 VkıfBnk Profili 22 Yönetim Kurulu Bşknı nın Mesjı 24 Genel Müdür ün Mesjı 28 Dünyd ve Türkiye de Yılı Fliyetleri 54 İştirkler BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 56 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 58 Üst Yönetim 61 İç Sistemler Kpsmındki Yöneticiler 62 Komiteler 63 İnsn Kynklrı Uygulmlrı 64 Destek Hizmeti Alınn Kişi ve Kuruluşlr 65 Bnk nın Dhil Olduğu Risk Grubu ile Yptığı İşlemler 66 Kurumsl Yönetim İlkeleri Uyum Rporu BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 78 İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Fliyetleri 80 Risk Türleri İtibrıyl Uygulnn Risk Yönetim Politiklrı Trihi İtibrıyl Konsolide Olmyn Bğımsız Denetim Rporu, Mli Tblolr, Açıklm ve Dipnotlr 180 Mli Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 182 Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finnsl Bilgiler

3 VkıfBnk, vizyoner yönetimi, özverili ve idiyet duygusu yüksek insn ktifinden ldığı güçle müşterilerinin klınd ne vrs gerçekleştirmeye; tmmen yenilenen teknolojik ltypısıyl bnkcılık sektörünü kıllı ürün ve hizmetlerle tnıştırmy devm ediyor.

4 BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurul Belgeleri r r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER Olğn Genel Kurul Gündemi Türkiye Vkıflr Bnksı T.A.O 56. Olğn Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Bşknlık Divnı nın teşkili, 2. Genel Kurul toplntı tutnğının imzsı için Bşkn ve oy toplyıcılr yetki verilmesi, yılı fliyet ve hesplrı hkkınd Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu rporlrının okunmsı ve müzkeresi, 4. Bğımsız denetimden geçmiş 2009 yılı bilnço ve kâr/zrr hesplrının okunmsı, müzkeresi ve onylnmsı, yılı fliyetleriyle ilgili olrk Yönetim Kurulu üyelerinin ibr edilmesi, yılı fliyetleriyle ilgili olrk denetçilerin ibr edilmesi, yılı dönem kârının dğıtımıyl ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kbulü vey reddi, 8. Bnkmızın 2010 ve izleyen yıllr ilişkin kâr dğıtım politiksının Genel Kurul un bilgisine sunulmsı, 9. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 10. Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 11. Yönetim Kurulu bşkn ve üyeleri ile denetçilerin ylık ücretlerinin krr bğlnmsı, 12. Sermye Piyssı Kurulu nun ilgili yönetmeliği uyrınc bğımsız dış denetim firmsının seçiminin onyı, 13. Personel yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi ve değişiklikler ypılbilmesi yetkisinin Yönetim Kurulu n verilmesi hususunun Genel Kurul un onyın sunulmsı, 14. Yıl içinde ypıln bğışlrın ortklrın bilgisine sunulmsı, 15. Dilek ve temenniler, 16. Kpnış

5 Özet Yönetim Kurulu Rporu Değerli Hissedrlrımız, Küresel kriz nedeniyle ciddi bir drlm yşyn düny ekonomisinde 2009 Mrt yındn itibren ABD ekonomisinden gelmeye bşlyn toprlnm sinylleri krizden çıkış sürecinin bşlycğın dir beklentileri rtırmıştır. Nitekim düny ekonomisinin üçüncü çeyrekte yvş d ols bir toprlnm içine girdiği görülmüş, bu toprlnmnın 2009 un son çeyreğinde de sürmesi, küresel piyslrd resesyonun son ermekte olduğu ve küresel krizin dh fzl derinleşmeden tltılcğı yönündeki umutlrı güçlendirmiştir. Anck, ekonomideki drlm süreciyle birlikte tüm dünyd hızl yükselen işsizlik ornlrı, ekonomideki toprlnm sinyllerine rğmen rtış eğilimini sürdürmüştür yılı boyunc düşme eğilimi içinde oln enflsyon, emti fiytlrı ve toplm tlepteki rtışın etkisiyle yılsonun doğru yükselmeye bşlmıştır; bu eğilimin 2010 yılınd d süreceği thmin edilmektedir yılınd uygulnn genişletici pr politiklrının etkisiyle, fiz ornlrı düny genelinde düşük seyrederken, yılsonun doğru ekonomilerde gözlenen toprlnm işretleri fiz rtırımlrını gündeme getirmiştir yılınd büyüme sürecine giren düny ekonomisinde enflsyonist bskılrın rtmsıyl gelişmiş ülkelerin ynı sır gelişmekte oln ülkelerde de sıkı pr politiklrının uygulnmy bşlmsı beklenmektedir. Küresel ekonomilere ilişkin bu olumlu beklentilere krşın piyslrın ikinci bir dip dh ypm riskinin bulunduğu d gözden uzk tutulmmlıdır. Türkiye ekonomisi, yurtiçi ve yurtdışı tlepteki drlmnın ynı sır, ytırım hrcmlrındki gerileme sonucu 2009 yılının ilk çeyreğinde %14,7 ornınd drlmyl büyümedeki en kötü performnsını kydetmiştir. Uygulmy konn pr ve mliye politiklrı syesinde izleyen dönemde ekonomideki drlm yvşlyrk devm etmiş, ikinci çeyrekte %7,9 küçülen ekonomi üçüncü çeyrekte %3,3 drlmıştır. Bu eğilim, ekonomide 2010 yılındn itibren pozitif büyümeye geçileceğinin işretlerini vermiştir. Küresel ekonomilerdeki drlm ve yüksek işsizlik ornın prlel olrk 2009 yılı bşlrınd %16 y kdr çıkn işsizlik ornının yılsonund %13,1 e inmesine rğmen, 2010 yılınd d yüksek düzeyini korumy devm edeceği thmin edilmektedir. Krizle birlikte drln tlep nedeniyle düşme eğilimine giren tüketici fiytlrı, 2009 yılı boyunc gerilemiş, yılın son ylrınd enerji ve gıd fiytlrındki rtışl birlikte yeniden yükselme eğilimine girmiş ve TÜFE, 2009 yılınd yılık bzd %6,53 rtmıştır yılı boyunc süren petrol fiytlrındki gerileme, iç tlebin drlmsı ve TL nin değer kybetmesiyle 2008 sonu itibrıyl 69,9 milyr ABD dolrı oln dış ticret çığı, 2009 yılınd 38,6 milyr ABD dolrın gerilemiştir yılınd cri işlemler çığı d dış ticret çığın prlel bir görünüm sergilemiş, 2008 yılınd 41,9 milyr dolr oln cri işlemler çığı 2009 yılınd %67 ornınd zlrk 13,9 milyr dolr gerilemiştir. TCMB, düny merkez bnklrının uyguldığı fiz politiklrın prlel olrk ülkemizde de zln tlep ve düşük seyreden enflsyon nedeniyle hızlı fiz indirimleri gerçekleştirmiştir Ksım yındn itibren 1025 bz pun fiz indirimi sonucu 2009 yılsonu itibrıyl TCMB borç verme fiz ornı %6,50; borç lm fiz ornı ise %9,00 olrk gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde, ekonomideki toprlnm ve enflsyondki rtış eğilimiyle birlikte, TCMB nin fiz rtırımın gidebileceği öngörülmektedir

6 BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurul Belgeleri r r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER > Özet Yönetim Kurulu Rporu 2009 yılınd merkezi yönetim bütçe çığı reel olrk %181,2 ornınd rtrk 52,2 milyr TL ye ulşırken; 330 milyr TL sini iç borçlrın, 111,4 milyr TL sini dış borçlrın oluşturduğu toplm borç stoku 441,4 milyr TL olrk gerçekleşmiştir. 49 bnknın fliyet gösterdiği Türk bnkcılık sektörü, 2009 yılınd bşrılı bir performns sergilemiş, sektörün toplm ktifleri %13,8 ornınd rtrk 833,9 milyr TL ye yükselmiştir. Hükümetin belirli sektörlerde KDV ve ÖTV indirimine gitmesi bireysel kredilerin %10,9, ticri kredilerin %5,0 ornınd rtmsın yol çmış, sektörün toplm kredi hcmi ise %6,9 ornınd rtrk 392,6 milyr TL ye ulşmıştır. Görece düşük kln bu rtış sonucund, kredilerin ktif toplmı içindeki pyı geçen yıl göre zlmış, bunun ynınd sektörün sorunlu lcklrı %55,5 rtış göstermiştir yılının en çrpıcı gelişmelerinden biri kmu kesimi borçlnm gereksinimindeki rtışın bir sonucu olrk menkul değerler portföyünün bilnço pyındki rtış olmuştur. Nitekim geçen yıl göre %35,5 rtışl 262,9 milyr TL olrk gerçekleşen menkul değer portföyünün ktif pyı, %26,5 ten %31,5 düzeyine yükselmiştir yılınd bnkcılık sektörünün en önemli fon kynğı %13,2 rtışl 514,6 milyr TL olrk gerçekleşen mevdut olmuştur. Uluslrrsı finnsl piyslrdki sorunlrın etkisiyle uzun vdeli yurtdışı borçlnm olnklrı drlmış ve lınn krediler %6,5 zlmıştır yılınd sektörün net dönem kârı %49,6 ornınd rtrk 20,1 milyr TL ye ulşmıştır. Dönem kârındki yüksek rtış özkynklrın %28,2 ornınd rtrk 110,8 milyr TL ye yükselmesinde etkili olmuştur. VkıfBnk, 2009 yılınd çok bşrılı bir performns sergileyerek sektörün üzerinde gelişim göstermiştir. VkıfBnk ın ktif büyüklüğü söz konusu dönemde sektör rtışı oln % 13,8 in üzerinde %24,1 rtışl 64,8 milyr TL ye, krediler ise sektör ortlmsı oln %6,9 rtışın üzerinde, %13,2 rtışl 34,4 milyr TL ye yükselmiştir. Bireysel krediler %17,9 ornınd büyürken, ticri kredilerdeki rtış %11,4 olmuştur. Bireysel kredilerimiz içindeki konut kredilerimizde %28,7 lik rtış sonucund konut kredisi pzr pyımız %7,9 dn %8,8 e çıkmıştır. Yılsonu itibrıyl menkul kıymet portföyümüz %60,7 rtışl 18,5 milyr TL ye ulşırken, menkul kıymetlerin toplm ktiflerden ldığı py %28,5 ile sektör ortlmsı oln %31,5 in ltınd klmıştır yılınd, kredilerindeki rtış sektörün oldukç üzerinde oln Bnkmızın menkul kıymet portföyünün ktifler içindeki pyının sektör ortlmsının ltınd klmsı, Bnkmızın gerçek bnkcılık fliyetlerine odklnmyı sürdürdüğünü ve kârlılıktki rtışın ğırlıklı olrk gerçek bnkcılık fliyetlerinden kynklndığını göstermektedir. Toplm mevdutını sektör rtışı oln %13,2 nin üstünde %20,3 rtırrk 44,7 milyr TL ye, özkynklrını %30,2 rtışl 7,4 milyr TL ye yükselten VkıfBnk, net kârını d geçen yıl göre %66,1 rtırrk milyon TL ye çıkrmıştır. Kârdki güçlü rtış nedeniyle ortlm özkynk kârlılığı %19,2 ye, ktif kârlılığı %2,1 e, sermye yeterliliği ornı d %15,42 ye yükselmiştir. Sygılrımızl, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU 42009

7 Denetçiler Rporu Türkiye Vkıflr Bnksı T.A.O. Py Shipleri Genel Kurulu n; Türkiye Vkıflr Bnksı T.A.O. nun 2009 yılı fliyetleri; Bnk nın Kuruluş Knunu ve An Sözleşmesi, Bnkcılık Knunu, Türk Ticret Knunu hükümleri ve temüllere uygun olrk denetlenmiştir. Bnk nın ortklık ypısınd 2009 yılı içinde herhngi bir değişiklik olmmıştır. Bnk nın ödenmiş sermyesi, TL kyıtlı sermye tvnı içinde TL olup Bnk nın toplm öz kynklrı bir önceki yıl göre %30,2 rtrk TL ye ulşmıştır. Yılsonu solo sermye yeterlilik ornı %15,42 olrk gerçekleşmiştir yılınd Bnk nın ktif büyüklüğü bir önceki yıl göre %24,1 ornınd rtrk TL ye ulşmıştır. Bir önceki yıl göre toplm kredilerde %13,2 ornınd, toplm mevdutt ise %20,3 ornınd rtış kydettiği gözlenmiştir. Bnk bilgi işlem ltypısının yenilenmesi için ytırımlrın 2009 yılınd d devm etmiştir. Bnk nın yurtiçi şube syısı 543 e, personel syısı ise e ulşmıştır. Personelin sürekli eğitimi konusund hizmet içi eğitimlerle birlikte, Bnk dışı kurumlrc düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı eğitim progrmlrın d ktılım sğlndığı gözlenmiştir. Bnk d denetim meknizmlrı verimli bir şekilde işlemekte olup gerek iç kontrol birimince yerinde ypıln sürekli kontrollerle, gerek Teftiş Kurulu Bşknlığı müfettişlerince yerinde ve merkezden ypıln denetimlerle riskli ve usulsüz işlemlerin kontrol ltınd tutulmsın zmi çb srf edilmekte olduğu gözlenmiştir. Bnk nın kyıt ve belgeleri yslr ve yönetmeliklere uygun olrk düzenlenmiş olup bğımsız denetimden geçmiş 2009 yılı bilnço ve kâr/zrr hesplrının onylnmsını ve Yönetim Kurulu nun ibr edilmesini rz ederiz. Sygılrımızl ydın ŞEÇKİN A Grubu Denetçisi Fruk EROĞLU C Grubu Denetçisi 20095

8 BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurul Belgeleri r r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı Bnkmızın trihli Yönetim Kurulu toplntısınd; fliyetleri neticesinde elde edilen ,36-TL lik bilnço kârının ,73-TL lik ertelenmiş vergi ktifi net gelirinin kâr dğıtımın konu edilmemesi sebebiyle diğer kâr yedeklerine ktrılmsındn sonr kln ,63-TL nin ilgili Bnkmız Knunu nun 9. mddesi ve An Sözleşmemizin 84. mddesi uyrınc düzenlenmiş oln ve ekte sunuln kâr dğıtımı tblosund belirtildiği şekilde dğıtılmsı, 6219 syılı Bnkmız Knunu nun 9/D ve An Sözleşmemizin 84/C fıkrlrı uyrınc, 2009 yılı içerisinde krşılık yrılmk suretiyle gider yzıln TL lik personel temettü hissesinin personele dğıtılmk üzere ilgili hesb ktrılmsı, 2009 yılı içinde stışı gerçekleştirilen iştirk ve gyrimenkullere it ,46-TL lik stış gelirinin 5520 syılı Kurumlr Vergisi Knunu nun 5/1-e fıkrsı mddesi kpsmınd, %75 lik kısmı oln ,60-TL nin psifte özel bir fon hesbınd izlenmek üzere diğer yedeklere ktrılmsı hususlrının Genel Kurul un onyın sunulmsın, 2- Sermye Piyssı Kurulu Kurumsl Yönetim İlkeleri uyrınc Bnkmızın 2010 ve izleyen yıllr ilişkin kâr dğıtım politiksının; Ysl mevzut doğrultusund kr dğıtımın konu edilmeyen ertelenmiş vergi ktifi gelirinin düşülmesi, 6219 syılı Bnkmız Knunu nun 9. mddesinde belirtilen ve An Sözleşmemizin 84. mddesinde yer ln, b, c fıkrsı uygulndıktn sonr kln bkiye kârın; SPK, BDDK ve diğer ysl mevzut ykırılık teşkil etmeyecek şekilde, özsermye yeterlilik ornı, genel ekonomik şrtlr ve geleceğe yönelik beklentiler de dikkte lınrk, Genel Müdürlüğün önerisi, Yönetim Kurulu nun onyı ile belirlenecek esslr doğrultusund dğıtılmsı şeklinde belirlenmesi hususunun Genel Kurul un bilgisine sunulmsın krr verilmiştir

9 T. Vkıflr Bnksı T.A.O Yılı Kâr Dğıtım Tblosu (TL) Bilnço Kârı ,36 Ertelenmiş Vergi Geliri ( - ) ,73 Dğıtılbilir Net Dönem Kârı ,63 I-Knuni Yedek Akçeler ,46 1.I.Tertip Knuni Yedek Akçeler ,23 (T.T.K. 466/1) 2.Bnkmız Knunu ve An Sözleşme ,23 Gereği Ayrıln Yedek Akçe II-Ortklr Dğıtılbilir Py ,17 III-Özel Yedekler ,60 IV-Fevklde Yedek Akçe ,03 (Bnkmız Knunu 9/E) V-Ortklr Dğıtılck Py ,

10 BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurul Belgeleri r r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü Türkiye Vkıflr Bnksı Türk Anonim Ortklığı Genel Kurulu n: Türkiye Vkıflr Bnksı Türk Anonim Ortklığı nın ( Bnk ) 31 Arlık 2009 trihi itibrıyl hzırlnn yıllık fliyet rporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rpor konusu yıllık fliyet rporu Bnk yönetiminin sorumluluğunddır. Bğımsız denetimi ypn kuruluş olrk üzerimize düşen sorumluluk, yıllık fliyet rporund yer ln finnsl bilgilerin bğımsız denetimden geçmiş finnsl tblolr ve çıklyıcı notlr ile uyumun ilişkin olrk denetlenen yıllık fliyet rporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 syılı Bnkcılık Knunu uyrınc yürürlüğe konuln yıllık fliyet rporu hzırlnmsın ve yyımlnmsın ilişkin usul ve esslr ile bğımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olrk gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık fliyet rporund yer ln finnsl bilgilerin bğımsız denetimden geçmiş finnsl tblolr ve çıklyıcı notlr ile uyumun ilişkin önemli bir htnın olup olmdığı konusund mkul güvence sğlmk üzere plnlnmsını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmsın mkul ve yeterli bir dynk oluşturduğun innıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık fliyet rporund yer ln finnsl bilgiler, bütün önemli trflrıyl, Türkiye Vkıflr Bnksı Türk Anonim Ortklığı nın 31 Arlık 2009 trihi itibrıyl 5411 syılı Bnkcılık Knunu nun 40 ıncı mddesi gereğince yürürlükte bulunn düzenlemelerde belirlenen usul ve esslr uygun olrk Bnk nın finnsl durumun ilişkin bilgileri doğru bir biçimde ynsıtmkt ve özet yönetim kurulu rporu ile trfımızc verilen bğımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bğımsız denetimden geçmiş finnsl tblolr ve çıklyıcı notlrd verilen bilgiler ile uyumludur. İstnbul, 4 Mrt 2010 Akis Bğımsız Denetim ve Serbest Muhsebeci Mli Müşvirlik Anonim Şirketi Özkn Genç Sorumlu Ortk, Bşdenetçi 82009

11 SORUMLULUK BEYANI Bnkmızın 2009 Yılı Fliyet Rporu trfımızc incelenmiş olup, Bnkmızdki görev ve sorumluluk lnlrınd ship olduğumuz bilgiler çerçevesinde rporun önemli konulrd gerçeğe ykırı bir çıklm vey ynıltıcı olmsı sonucu doğbilecek herhngi bir eksiklik içermediğini, Rporun ilişkin olduğu dönem itibrıyl, finnsl tblolrın ve rpordki diğer finnsl konulrdki bilgilerin, Bnk nın finnsl durumu hkkınd krşı krşıy olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde ynsıttığını kbul ve beyn ederiz. Yusuf BEYAZIT Rgıp DOĞU Sbhttin BİRDAL Yönetim Kurulu Bşknı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Bill KARAMAN Metin R. ZAFER Ş. Mehmet BOZ Genel Müdür Genel Müdür Yrdımcısı Genel Muhsebe ve Mli İşler Bşknı Yönetim Kurulumuzun trih ve syılı toplntısınd görüşülerek krr bğlnmış bulunn şğıdki mddenin işleme konulmsı uygun görülmüştür. Türkiye Vkıflr Bnksı T.A.O. nun 2009 Yılı Hesp Dönemine ilişkin olrk, BDDK nın trih ve syılı Resmi Gzete de yyımlnn Bnklrc Yıllık Fliyet Rporunun Hzırlnmsın ve Yyımlnmsın İlişkin Usul ve Esslr Hkkınd Yönetmeliği çerçevesinde hzırlnn ve Denetim Komitemizce de tsvip edilen 2009 Yılı Fliyet Rporu nun Genel Kurul sunulmsın krr verildi. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU 20099

12 BÖLÜM I: SUNUŞ g Bir Bkışt VkıfBnk r r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER Bir Bkışt 2009 ABD dolrı Ağustos yınd lınn sendiksyon kredisi, 203,5 milyon ABD dolrı ve 372,5 milyon vro tutrınd iki dilimden oluştu. VkıfBnk, 2009 yılınd, 2008 de sğldığı 700 milyon ABD dolrı tutrındki sendiksyon kredisini %100 ün üzerinde bir ornl yenilemeyi bşrmıştır. Dış ticretin finnsmnınd kullnılmk üzere Ağustos yınd lınn ve 11 ülkeden 29 bnknın ktıldığı bir yıl vdeli, 203,5 milyon ABD dolrı ve 372,5 milyon vro tutrınd iki dilimden oluşn sendiksyon kredisi, VkıfBnk ın uluslrrsı piyslrd ship olduğu güven ve itibrın en önemli göstergesidir. VkıfBnk, reel sektörün uzun vdeli ve uygun mliyetli kynklrl desteklenmesi mcıyl Avrup Ytırım Bnksı, Düny Bnksı ve Avrup İmr ve Klkınm Bnksı ile çlışmlr devm etmektedir. ktifleri özkynklrı net kârı VkıfBnk, 2009 yılınd çok bşrılı bir performns sergileyerek sektörün üzerinde gelişim gösterdi yılsonu itibrıyl, VkıfBnk ın ktif büyüklüğü sektör rtışı oln % 13,8 in üzerinde %24,1 rtışl 64,8 milyr TL ye, kredileri ise sektör ortlmsı oln %6,9 rtışın üzerinde, %13,2 rtışl 34,4 milyr TL ye yükselmiştir. Toplm mevdutını sektör rtışı oln %13,2 nin üstünde %20,3 rtırrk 44,7 milyr TL ye, özkynklrını %30,2 rtışl 7,4 milyr TL ye yükselten VkıfBnk, net kârını d geçen yıl göre %66,1 rtırrk milyon TL ye çıkrmıştır. Kârdki güçlü rtış nedeniyle ortlm özkynk kârlılığı %19,2 ye, ktif kârlılığı %2,1 e, sermye yeterliliği ornı d %15,42 ye yükselmiştir. VkıfBnk ın notunu 2009 yılı Arlık yınd yptığı derecelendirmede Fitch Rtings, Bnk nın Uzun Dönem YP kredi notunu BB- den BB+ y yükseltti. Arlık 2009 d uluslrrsı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rtings, VkıfBnk ın Uzun Dönem YP kredi notunu BB- den BB+ y, Uzun Dönem TL kredi notunu BB den BB+ y ve destek derecelendirme tbnını BB- den BB+ y yükseltmiştir. Pozitif izlemeye lınn derecelendirmenin görünümü ise durğn olrk belirlenmiştir. Fitch, Bnk nın Kıs Dönem Ybncı Pr ve Kıs Dönem Türk Prsı kredi notlrını B, Ulusl Uzun Vdeli kredi notunu AA+ ve görünümünü durğn, Bireysel notunu C/D, Destek notunu ise 3 olrk teyit etmiştir. gerçek bnkcılık Sektör genelinde menkul kıymetlerin toplm ktiflerden ldığı py %31,5 iken bu orn VkıfBnk %28,5 olrk gerçekleşmiştir yılınd VkıfBnk ın menkul kıymet portföyü %60,7 rtışl 18,5 milyr TL ye ulşmıştır. Sektör genelinde menkul kıymetlerin toplm ktiflerden ldığı py %31,5 iken bu orn Bnk d sektörün oldukç ltınd bir düzeyde, %28,5 olrk gerçekleşmiştir yılınd, VkıfBnk ın kredilerindeki rtış sektörün oldukç üzerinde, menkul kıymet portföyünün ktifler içindeki pyı ise sektör ortlmsının ltınd klmıştır. Bu durum, Bnk nın gerçek bnkcılık fliyetlerine odklnmyı sürdürdüğünü ve kârlılıktki rtışın ğırlıklı olrk gerçek bnkcılık fliyetlerinden kynklndığını göstermektedir

13 KOBİ bnkcılığı Şubeleşme çlışmlrı 2009 yılı içinde konut finnsmn lnınd tğ geçen VkıfBnk ın konut kredisi bkiyesi ise %28,7 ornınd rtış gösterdi yılı içinde konut finnsmnı kredilerinde sektörün kredi bkiyesi %15,4, VkıfBnk ın konut kredisi bkiyesi ise %28,7 ornınd rtış göstermiştir. Bnk nın 2008 sonund %7,9 oln pzr pyı, 2009 yılsonu itibrıyl %8,8 düzeyine çıkmıştır. Yeni konut projelerinin de ktkısıyl, 2009 yılınd toplm konut kredisi kullndırımının %27 si konut projelerinden sğlnmıştır. Ayrıc 2009 yılının ikinci yrısındn itibren konut kredilerine yönelik kmpnylr syesinde 132,5 milyon TL kullndırım ypılmıştır. KOBİ lere yönelik fliyetlerde büyük bir potnsiyel gören VkıfBnk, ticri bnkcılık lnındki pzr pyını hızl rtırıyor yılınd VkıfBnk ın, geniş bir yelpzede yer ln binlerce ticri ve KOBİ müşterisine nkdi ve gyrinkdi kredi, dış ticret finnsmnı ve kynk yönetimi lnlrınd sunduğu finnsl çözümler, Türkiye ekonomisine de önemli ölçüde ktkıd bulunmuştur. Bnk nın KOBİ lerin dış ticret işlemleri için hzırldığı dış ticret pketleri yeni müşteri kznımı konusund geniş olnklr yrtırken ilişki bnkcılığı konusundki krrlılığını ve bşrısını bir kez dh orty çıkrmıştır yılınd 27 yeni şube çn VkıfBnk, 2010 yılı içinde de 100 yeni şube çmyı plnlıyor. Yurt çpınd ship olduğu yygın şube ğıyl etkin ve verimli hizmet vermeyi mçlyn VkıfBnk, 2009 yılı içinde 27 yeni şube çıp, 8 bğlı şube kptrk toplm yurtiçi şube syısını 543 e çıkrmıştır. Yedisi bğlı şube, üçü bireysel müşterilere yönelik Prtik şube oln yeni şubelerden biri de lışveriş merkezi içinde çılmıştır. Bu rd verimlilik rtışın yönelik çlışmlrını sürdüren VkıfBnk, fiziki hizmet ğı üzerindeki opersyonel yükü lterntif dğıtım knllrın kydırmk konusund d krrlı bir çlışm içindedir. toplntılrın VkıfBnk, Ekim yınd, Dolmbhçe Sryı nd tüm dünydn birçok finnsl kuruluşun temsilcilerinin ktıldığı bir orgnizsyon düzenledi. VkıfBnk, sosyl sorumluluk lnındki fliyetlerini kuruluş felsefesi kpsmınd ve kurumsl kimliğinin yrılmz bir unsuru olrk ele lmktdır. Bu nlyışl, bnkcılık lnındki bşrılı fliyetlerinin ynı sır hem sektörün hem de toplumun gelişimine yönelik birçok önemli projeye imz tmıştır. VkıfBnk, 54 yıl rdn sonr ikinci kez Türkiye de gerçekleştirilen IMF ve Düny Bnksı yıllık toplntılrın ev shipliği ypmış ve Ekim 2009 d, Dolmbhçe Sryı nd tüm dünydn birçok finnsl kuruluşun temsilcilerinin ktıldığı bir orgnizsyon düzenlemiştir. Ayrıc, sektöre yönelik birçok toplntı ve orgnizsyon d sponsor olrk destek vermiştir

14 BÖLÜM I: SUNUŞ g Bir Bkışt VkıfBnk r r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VkıfBnk ın Ypı Tşlrı Misyon İnsn ve bilgiye verdiği önemi en güçlü sermyesi kbul ederek yeni tılımlrl çğdş bnkcılığı ileriye tşımk, etkin ve verimli çlışrk menft shiplerine kttığı değeri sürekli rtırmktır. Vizyon Sunduğu ürün ve hizmetler, sğldığı güvenle Türkiye nin lider bnksı olmktır. Temel Değerler Ülke Ekonomisine Ktkı: Ülkenin ekonomik büyüme ve klkınmsın ktkı sğlyck fliyetlere öncelik vermektir. Güvenilirlik: Yurtiçi ve dışınd güvenilir ve itibrlı bir bnk olmktır. Menft Shipleri ile İlişkiler: Tüm menft shiplerinin (müşteri, py shipleri, ytırımcı, iş ilişkisi içinde olduğu kurumlr ve personel) hklrının korunmsınd eşit ve dil olmktır. Şeffflık: Bnk ile ilgili yönetim dhil mli durum ve performns ile müşterilere sunuln ürün ve hizmetlere ilişkin hk ve yükümlülükler konusund çık ve net olrk kmuyu ydınltmktır. Sosyl Sorumluluk: Vkıf prlrının ve gelirlerinin en iyi biçimde değerlendirilmesi mcıyl kuruln Bnk nın mcın uygun olrk, gerek vkıf eserlerinin korunmsın yönelik, gerekse toplumsl yrr ve çevreye sygıyı içeren projelere destek sğlmktır. Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyetini ön plnd tutrk kliteli ve güvenli hizmet vermektir. Değişime Açıklık: Değişime ve gelişime çık ve istekli olmktır. İş Ahlkı: Ypıln iş ve işlemlerde hlki değerlere önem vermek, etik dvrnmktır. Ktılımcılık: Yönetim ve krr lm süreçlerinde ktılımcılık nlyışın uygun hreket etmek, etkin ekip ruhun innmk, her boyutt iletişime çık olmktır

15 Bşlıc Hedefler Değişim yrtrk piys pyını rtırmk, Sğlıklı büyümeyi sğlmk, Koşulsuz müşteri memnuniyeti sğlmk, Her türlü finnsmn ihtiycını krşılmk, Tbn yygın mevdut politiksı izlemek, Yeni ürün ve hizmetler geliştirerek uygulmy koymk, Fiz dışı gelirleri rtırmk, Mliyet zltmk, Tüm bu hedeflere ulşm sürecinde en güçlü sermyesini oluşturn personelin gelişimini ve motivsyonunu rtırmktır. VkıfBnk ın sektöre kzndırdığı ilk ler VkıfBnk, yenilikçi ve öncü kimliğiyle Türk bnkcılık sektöründe birçok ilke imz tmıştır: Türkiye nin ilk insnsız bnkcılık birimi, Finns Mrket şubeleri, Mobil şubeler, Altın Emnet Hesbı, Uzun vdeli konut kredileri, Hvuz Hesbı, ATM lerde multi currency sistemi, Her türlü ytırımcıyı hedef ln ytırım fonlrı, Broker kullnmksızın doğrudn borsy bğlnmyı olnklı kıln Uzktn Erişim (Expi) sistemi Emlkçı Sdkt Progrmı

16 BÖLÜM I: SUNUŞ g Bir Bkışt VkıfBnk r r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER Trihçe Tsrruf düzeyinin gelişimine ktkıd bulunmk 11 Ock 1954 trihli, 6219 syılı özel bir knunl kuruln VkıfBnk, 50 milyon TL sermyeyle, 13 Nisn 1954 te fliyete geçmiştir. Vkıf kynklrını ekonomik klkınmnın gereksinimleri doğrultusund en iyi biçimde değerlendirmek mcıyl kuruln VkıfBnk, o günden bu yn çğdş bnkcılık yöntemleri ve uygulmlrıyl Türkiye nin tsrruf düzeyinin gelişim sürecine ktkıd bulunmktdır. Türkiye nin önde gelen çok lnd uzmnlşmış bnklrındn biri Kurumsl, ticri ve küçük işletme bnkcılığının ynı sır bireysel ve özel bnkcılık lnlrınd d çğdş bnkcılık ürün ve hizmetleri sunn VkıfBnk, Türkiye nin önde gelen çok lnd uzmnlşmış (multi-specilist) bnklrındn biridir. Temel bnkcılık ürün ve hizmetlerine ek olrk ytırım bnkcılığı ve sermye piyssı fliyetlerinde de bulunn VkıfBnk, iç ve dış ticretin finnsmnınd öncü bir rol üstlenmiştir. Ayrıc, finnsl iştirkleri rcılığıyl sigortcılıktn finnsl kirlm ve fctoring hizmetlerine kdr geniş bir yelpzede yer ln finnsl ürünleri çğın gerektirdiği yüksek teknolojilerle müşterilerine sunmktdır. VkıfBnk, 2009 yılsonu itibrıyl bireysel ve kurumsl müşterilerine ülke çpın yyıln üçü kurumsl hizmet merkezi olmk üzere 441 yurtiçi şube ve 102 bğlı şubenin ynı sır ileri teknolojiyle desteklenen lterntif dğıtım knllrı rcılığıyl hizmet sunmktdır. VkıfBnk ın ABD New York tki şubesinin ynı sır bir de Bhreyn de kıyı bnkcılığı şubesi vrdır. Ayrıc, Avustury d VkıfBnk Interntionl AG (Viyn Şubesi ve Almny d Frnkurt ve Köln Şubeleri), KKTC de World Vkıf UBB. Ltd. ve Kıbrıs Vkıflr Bnk. Ltd. olmk üzere yurtdışınd üç bnkd d iştirki bulunmktdır

17 Değişim ve Yeniden Ypılndırm Progrmı 2005 yılınd uygulmy koyduğu Değişim ve Yeniden Ypılndırm Progrmı yl kpsmlı bir değişim ve gelişim sürecine giren VkıfBnk, iş süreçlerini gözden geçirerek opersyonel işlemleri tek merkezde toplmış; böylelikle, tümüyle stış ve pzrlmy yönlendirdiği şubelerinde hizmet klitesini rtırmıştır. O günden bu yn müşteri odklı bir nlyışl sürdürülebilir büyüme strtejisi doğrultusund ltypısını, iş süreçlerini ve hizmet nlyışını dh d geliştirebilmek için dımlr tmıştır. Bursı sizin yeriniz VkıfBnk ın 2008 yılınd yenilediği kurumsl kimliği, büyük bir bşrıyl gerçekleştirdiği köklü değişim sürecini ynsıtmktdır. Müşteri odklı bnkcılık felsefesi ise 2009 yılının bşındn itibren kurumsl tnıtımın eşlik eden Bursı sizin yeriniz mottosund ifdesini bulmktdır. Türk bnkcılığınd köklü bir geleneğin ve deneyimin simgesi Kurulduğu günden bu yn fliyetlerini ülke ekonomisinin büyümesi, gelişimi ve düny ekonomisiyle bütünleşmesine ktkıd bulunmk mcıyl sürdüren VkıfBnk, bugün Türk bnkcılığınd köklü bir geleneğin ve deneyimin simgesi olmuştur. Bnk, bundn böyle de sektörünün en iyi hizmet sğlyıcılrı rsındki yerini güçlendirerek, sürdürülebilir büyüme strtejisi doğrultusund hissedrlrın ve ekonomiye dh fzl değer ktmk için gerekli oln tüm bileşenlere shiptir

18 BÖLÜM I: SUNUŞ g Bir Bkışt VkıfBnk r r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER Ortklık Ypısı 2009 yılınd Bnk An Sözleşmesi nde değişiklik ypılmmıştır. Bnk nın ortklık ypısı, nitelikli py ship gerçek ve tüzel kişilerin unvnlrı ve pylrın ilişkin bilgiler; trihi itibrıyl; Grubu Ortk Adı Sermye TL % Kişi Syısı A Vkıflr Genel Müdürlüğü nün İdre ve Temsil Ettiği Mzbut Vkıflr ,56 43, B Mülhk Vkıflr ,89 15, B Diğer Mülhk Vkıflr ,29 0, C VkıfBnk Mem. ve Hizm. Em. ve Sğ. Yrd. Sn. Vkfı ,42 16, C Gerçek ve Tüzel Kişiler Genel Toplmı ,98 0, D Hlk Açık ,86 25, Toplm , Bnk nın Yönetim Kurulu Bşkn ve üyeleri ile Genel Müdür ve yrdımcılrının ship olduklrı pylr; Bnkmız Yönetim Kurulu üyesi Hsn ÖZER in 0,60 TL. PAY C GRUBU Bnkmız hisse senedi bulunmktdır. (0, ) Bnk nın ship olduğu iştirk ve bğlı ortklıklrı, bunlrın sermyelerine ktılım durumu, her bir iştirk ve bğlı ortklık hkkınd bilgi; VkıfBnk ın 2008 yılınd 25 oln iştirk ve bğlı ortklık syısı, 2009 yılsonu itibrıyl bir iştirkimizin Stılmy Hzır Menkul Değerler Hesbındn iştirkler hesbın lınmsı, bir iştirkin stılmsı, bir iştirkin iflsının kpnmsı nedeniyle Bnk bilnçosundn terkin edilmesi, bir iştirkin iştirk hesbındn çıkrtılmsı ve yeni bir şirkete iştirk edilmesi sonucu 24 e düşmüştür. VkıfBnk iştirklerinin beşi bnkcılık, ikisi sigortcılık, dokuzu diğer mli iştirkler olmk üzere 16 sı finns sektöründe, biri enerji, ikisi turizm, biri imlt, dördü diğer ticri işletmeler sektöründe olmk üzere sekizi finns sektörü dışınd fliyette bulunmktdır

19 Derecelendirme Kuruluşlrının Notlrı Eylül 2009 (*) Stndrd&Poors Kredi Notu YP BB- / Durğn / B Mevdut Notu YP BB- / -- / B Ulusl tra / -- / tra-1 Süreklilik Notu BBB-/ -- / -- Ock 2010 (*) Moody s Investors Service Finnsl Güç Notu D+ TP Mevdut Notu B3 / P-3 TP Görünüm Durğn YP Mevdut Notu B3 / NP YP Görünüm Durğn Arlık 2009 (*) Fitch Rtings Uzun Vdeli YP BB+ Kıs Vdeli YP B YP Görünüm Durğn Uzun Vdeli TP BB+ Kıs Vdeli TP B TP Görünüm Durğn Ulusl Uzun Vdeli AA+ (tur) Ulusl Görünüm Durğn Bireysel C/D Destek Notu 3 Destek Derecelendirme Tbnı BB+ Arlık 2008 (*) Cpitl Intelligence Finnsl Güç Notu BBB- Kıs Vdeli YP B Uzun Vdeli YP BB- Destek Notu 2 Görünüm Durğn (*) Trihler, kredi notlrındki vey görünümlerdeki son değişiklik trihleridir

20 BÖLÜM I: SUNUŞ g Syılrl VkıfBnk r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER Bşlıc Finnsl Göstergeler Bşlıc Finnsl Göstergeler VkıfBnk Değişim (%) Sektör Değişim (%) Toplm Aktifler ,15 13,84 Menkul Kıymet Portföyü ,71 35,52 Krediler (*) ,22 6,85 Tkipteki Krediler (Net) ,65 26,69 Mevdut ,29 13,20 Alınn Krediler (24,33) (6,48) Özkynklr ,15 28,17 Ödenmiş Sermye ,00 7,96 Dönem Kârı ,14 49,58 * Tkipteki krediler hriç

21 Güçlü finnsl performns için Toplm Aktifler Menkul Kıymet Portföyü Krediler %24, (VkıfBnk) %13, (Sektör) %60, (VkıfBnk) %35, (Sektör) %13, (VkıfBnk) %6, (Sektör) Mevdut Özkynklr Dönem Kârı %20, (VkıfBnk) %13, (Sektör) %30, (VkıfBnk) %28, (Sektör) %66, (VkıfBnk) %49, (Sektör)

22 BÖLÜM I: SUNUŞ g Bir Bkışt VkıfBnk r r d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER > Bşlıc Finnsl Göstergeler Krediler/ Toplm Aktif Kredi/ Mevdut Ortlm Aktif Kârlılığı 58, , , , , , , (Sektör) 76, (Sektör) 2, (Sektör) Şube Bşın Mevdut Şube Bşın Kredi Şube Bşın Kâr 70, , , , , , , (Sektör) 41, (Sektör) 2, (Sektör) Personel Bşın Mevdut Personel Bşın Kredi Personel Bşın Kâr 3, , , , , , , (Sektör) 2, (Sektör) 109, (Sektör)

23 VkıfBnk Profili Fliyete Geçiş Trihi 13 Nisn 1954 Bnk nın Merkezi Ödenmiş Sermyesi Ankr TL Personel Syısı Yurtiçi Şube Syısı 543 (441 şube, 102 bğlı şube ) Yurtdışı Şube Syısı 2 (New York Şubesi, Bhreyn Şubesi) Bölge Müdürlüğü Syısı 14 İştirk ve Bğlı Ortklık Syısı 24 Bğımsız Denetim Kuruluşu Adres AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Türkiye Vkıflr Bnksı T.A.O. Genel Müdürlüğü Attürk Bulvrı No: Kvklıdere/ANKARA Tel (0312) Fx (0312) Telex Web-site (Vbum-Tr), (Vkfb-Tr)

24 BÖLÜM I: SUNUŞ g r Mesjlr d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Bşknı nın Mesjı öngörülmektedir. Bu ornlr, rsınd yklnn ortlm %7 ornındki büyümenin ltınd kls d Türkiye, 2010 yılınd OECD nin en yüksek büyüme hızı kydetmesini beklediği ülkelerden biridir. Bşk bir deyişle, krize krşı bşrılı bir direnç gösteren Türkiye, önümüzdeki dönemde dünynın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olmy dydır. Değerli hissedrlrımız, Küresel ekonominin İkinci Düny Svşı ndn bu yn yşnn en derin resesyonl mücdele ettiği 2009 yılınd Bnkmızın çok bşrılı bir performns sergileyerek her lnd sektörün üzerinde bir gelişim göstermiş olduğunu memnuniyetle ifde etmek isterim. VkıfBnk olrk içinden geçtiğimiz bu zor dönemde ihtiytlı bnkcılık yklşımımızdn tviz vermeksizin hissedrlrımız ve Türkiye ekonomisi için değer üretmek konusundki krrlılığımızı sürdürdük. Alınn mli önlemlerle toprlnmy ilişkin önemli sinyller gelmeye bşlmıştır yılınd ABD ekonomisinden kynklnn ve 2008 in son çeyreğinde şiddetlenerek hızl diğer ülkelere yyıln küresel finnsl kriz, 2009 yılının ilk yrısınd tüm dünyd ciddi bir durgunluğ neden olmuştur. Hükümetlerin hızl ve eşgüdüm içinde uygulmy koyduğu önlem pketleri olumlu sonuç vermiş; 2009 un ikinci yrısındn itibren düny çpınd ekonomilerden toprlnmnın bşldığın dir işretler gelmeye bşlmıştır. Bun krşın, düny ekonomisinin önündeki tehlikeler ve riskler henüz tümüyle ortdn klkmış değildir. Ülke ekonomilerinin finnsl kriz krşısınd uygulmy soktuklrı önlemlerin geri çekilme süreci bu çıdn kritik önem tşımktdır. Bu sürecin olmsı gerekenden dh hızlı seyretmesi, cnlnmy bşlyn ekonomiler için yeni bir durgunluk riski içermektedir. Önlemlerin gereğinden uzun sürmesi ise enflsyonun kontrolden çıkmsın yol çbilecektir. Bu koşullrd, önümüzdeki dönemde küresel ekonomideki büyümenin kdemeli ve yvş olcğı beklenmelidir yılsonu itibrıyl %1,1 ornınd küçülmesi beklenen küresel ekonominin 2010 d yklşık %3,9 büyüyeceği öngörülmektedir. Bu süreçte, 2010 yılınd %5-6 ornınd büyümesi thmin edilen gelişmekte oln ülke ekonomilerinin belirleyici bir rol oynycğı nlşılmktdır. Türkiye, dünynın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olmy dy Politik istikrr ve etkin kriz yönetimi syesinde Türkiye ekonomisi 2009 yılının zorlu koşullrınd, uluslrrsı otoritelerin öngörülerinin üzerinde, oldukç bşrılı bir performns sergilemiştir. Derecelendirme kuruluşlrının dünyd onlrc ekonominin notunu düşürürken ülkemizin notunu yükseltmiş olmsı d bu bşrının ltını çizmektedir. Bşrılı pr ve mliye politiklrı syesinde Türkiye ekonomisinde 2009 yılının ikinci yrısındn itibren toprlnm bşlmıştır un son çeyreği itibrıyl durgunluktn çıkn ekonomimizin düny ekonomisindeki toprlnmy prlel olrk, 2010 yılınd tekrr büyüme sürecine girmesi beklenmektedir. Krizle mücdele sürecinde, Merkez Bnksı nın rekor düzeydeki fiz indirimi, bşt kredi piyslrı olmk üzere, ekonomide olumlu sonuçlr lınmsınd etkili olmuştur. Bun krşın uygulnn mliye politiksı önlemleri kpsmınd rtn hrcmlr ve vergi gelirlerinin zlmsı, tüm dünyd olduğu gibi Türkiye de de bütçe çığının büyümesine yol çmıştır. Sonuç olrk, 2009 yılsonu itibrıyl %5,5 ornınd drlmsı beklenen Türkiye ekonomisinin 2010 ve 2011 yıllrınd %5 civrınd büyüme kydedeceği Ship olduğu genç ve dinmik nüfusu, yüksek büyüme zmi, içinde bulunduğu bölgede ekonomik çıdn üstlendiği ktif rol syesinde ülkemiz bugün uluslrrsı sermyenin ilgi odklrındn biridir. Bu veriler Türkiye nin küresel krizden çıkış sürecini bir fırst dönüştürme şnsını dh d rtırmktdır. Türk bnkcılık sektörü krize güçlü direnç gösterdi. Tüm dünyd krizden en olumsuz biçimde etkilenen kesim, bnkcılık sektörü olmuştur. Bun krşın, 2009 yılınd Türk bnkcılık sektörü, 2001 krizinden edindiği deneyimin de ktkısıyl güçlü bir direnç göstermiş ve sğlm performnsını sürdürmüştür. Sektör genelinde, 2009 yılsonu itibrıyl toplm ktifler %13,8 ornınd rtrk 833,9 milyr TL ye ulşmıştır. Net dönem kârındki %49,6 lık rtış, özkynklrın d rtmsın yol çmıştır. Uzun vdeli yurtdışı borçlnm imkânlrının drldığı 2009 yılınd Türk bnkcılık sektörünün en önemli fon kynğı mevdut olmuştur. Kredilerin ktif toplmı içindeki pyı yılsonun göre zlmış ols d sorunlu lcklrd bir miktr rtış gözlenmiştir. Öte yndn, yılın bşındn itibren kmu kesimi borçlnm gereksiniminin rtmsıyl bnk bilnçolrı içindeki menkul değerler portföyü de önemli miktrd rtmıştır. VkıfBnk ın hedefi ktif klitesini korumk ve pzr pyını rtırmk oldu. Bnkmız 2009 yılınd bşrılı bir performns sergileyerek temel bnkcılık fliyetlerinin her lnınd sektörün üzerinde gelişim göstermiştir

25 Değişim kültürüyle 2007 yılınd ilk sinyllerini veren ve 2008 yılının üçüncü çeyreğinde şiddetlenen küresel kriz sürecinde Bnkmız en kötü senryoyu dikkte lrk hedeflerini gözden geçirmiş ve gerekli önlemleri lmıştır. Kriz döneminde VkıfBnk ın hedefi bnkcılık fliyetlerine odklnrk ktif klitesini korumk ve pzr pyını rtırmk olmuştur yılı sonuçlrımız, Bnkmızın, hedeflerinin de üzerinde bir performns sergileyerek, büyümesini yüksek bir kârlılık düzeyiyle ve bşrıyl sürdürdüğüne işret etmektedir yılınd bşt bireysel krediler olmk üzere her lnd pzr pyını rtırn VkıfBnk, tkipteki kredilerinin rtış ornınd sektörün ltınd klrk ktif klitesini korumyı d bşrmıştır yılsonu itibrıyl Bnkmız ktif büyüklüğü çısındn pzr pyını %7,1 ten %7,8 e, kredilerde %8,3 ten %8,8 e, mevdutt ise %8,2 den %8,7 ye yükseltmiştir. Bu syede Bnkmızın vergi öncesi net kârı %66,7 ornınd rtış kydetmiştir. Yenilikçi bir görünümle kesintisiz değişim süreci Bu bşrılı sonuçlrın lınmsınd 2005 yılındn bu yn içinde bulunduğumuz kesintisiz değişim süreci en belirleyici fktör olmuştur. Bnkmız, Yeniden Ypılndırm Progrmı nı gündemine ldığındn bu yn büyük bir hmle ypmıştır. Kurumsl ypılnmsını ve kimliğini tümüyle yenileyerek sektörde köklü bir geleneğin ve deneyimin simgesi oln yüzüne ynı zmnd yenilikçi bir görünüm eklemiştir. Bugün ülkemizin en büyük beş bnksındn biri oln VkıfBnk, Türk bnkcılık sektörünün sygın ve öncü kurumlrı rsınd yer lmktdır. Bnkmızın önümüzdeki dönem için belirlediği hedef, sunduğu ürün ve hizmetler, sğldığı güvenle Türkiye nin lider bnksı olmktır. Türk bnkcılık sektörünün ykın geleceği yeni yönelimlere, yeni ryışlr tnık olcktır. Fizlerin düşük düzeyde klcğı bu dönemde drln fiz mrjlrı, sektörü temel bnkcılık fliyetlerine odklnrk verimlilik düzeyini, ürün çeşitliliğini ve hizmet klitesini dh d rtırmy yönlendirecektir. Değişim kültürüyle yönetim VkıfBnk bu vizyonl insn kynğın, teknolojik ltypısın ve etkin mliyet kontrolü sistemlerinin geliştirilmesine ytırım ypmktdır. Müşteri odklı bir nlyışl bir yndn şubeleşme fliyetlerimizi hızlndırırken öte yndn lterntif dğıtım knllrının etkin kullnımı konusund büyük bir gelişme kydetmiş bulunuyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusund bu lnd 2005 yılındn bu yn gerçekleştirdiğimiz ytırımlr önümüzdeki yıl d hız kesmeden devm etmeyi plnlıyoruz. Değişim kültürüyle yönetim, Bnkmızın Yeniden Ypılnm Progrmı nın n ilkesini oluşturmktdır. Bu ilkenin, kurumsl ypımızın her şmsınd içselleştirildiğinden ve hedeflerimize doğru dım dım ilerlerken tüm fliyetlerimize yön verdiğinden kuşkumuz yoktur. VkıfBnk olrk önümüzdeki dönemde strtejik hedeflerimiz doğrultusund ilerlerken hissedrlrımız ve Türkiye ekonomisi için değer üretmeye devm edeceğiz. Bu süreçte en büyük güvencemiz değerli insn kynğımızdır. Bu vesileyle öncelikle tüm çlışnlrımızı 2009 yılının zorlu koşullrınd gösterdikleri bu büyük performns için kutlr, her birine yrı yrı teşekkür ederim. Sözlerimi bitirirken bizden desteğini esirgemeyen hissedrlrımız, Yönetim Kurulumuz, Bnkmız duyduklrı güven için değerli müşterilerimize, yurtiçi ve yurtdışındki tüm sosyl pydşlrımız en içten teşekkürlerimi sunrım. Sygılrıml, Yusuf BEYAZIT Yönetim Kurulu Bşknı

26 BÖLÜM I: SUNUŞ g r Mesjlr d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER Genel Müdür ün Mesjı Düny ekonomisinde toprlnm sinylleri 2008 yılının son çeyreğinde şiddetlenen küresel finnsl kriz, yurtdışı bnk bilnçolrınd büyük zrrlr, düny ticret hcminde sert bir drlmy ve küresel ekonomide ciddi bir durgunluğ yol çmıştır. Ülke ekonomilerinin hızl ve koordinsyon içinde uygulmy soktuğu teşvik pketleri, 2009 yılının ikinci yrısınd olumlu sonuçlrını göstermeye ve mkro göstergeler yvş yvş toprlnm sinylleri vermeye bşlmıştır. Yeni düny düzeni Birçok ülkenin yeniden pozitif büyümeye geçtiği bu dönemde, henüz risk ve tehdit unsurlrı tümüyle ortdn klkmmış ols d küresel ekonominin gündeminde yeni düny düzeni vrdır. Bşt bnkcılık ve finns dünysı olmk üzere birçok lnd köklü bir değişim içeren bu süreç, özellikle gelişmekte oln ülkeler için büyük fırstlr tşımktdır. Etkin kriz yönetimi syesinde 2009 yılınd beklentilerin üzerinde bir performns sergileyen Türkiye ekonomisi, genç ve dinmik ypısı ve yüksek büyüme potnsiyeliyle bu fırstlrı değerlendirmek konusund en şnslı ülkeler rsınd görünmektedir. VkıfBnk sektörün oluşumunu belirleyecek dinmiklere hzırlıklıdır yılınd bnkcılık opersyonlrının tüm lnlrını kpsyn bir Yeniden Ypılndırm Progrmı nı devreye sokn VkıfBnk, tüm dünynın gündeminde bulunn dönüşümü önceden öngörerek, orgnizsyon ypısını, teknolojik ltypısını ve kurumsl kimliğini yenilikçi bir nlyışl, geleceğin koşullrın göre biçimlendirmiş olmnın rekbet üstünlüğüne shiptir. VkıfBnk, sğlm ve sğlıklı temeller üzerinde; bşt ürün, hizmet, teknolojik ltypı ve insn kynklrı olmk üzere, tümüyle yenilediği kurumsl ypısıyl önümüzdeki dönemde bnkcılık sektörünün oluşumunu belirleyecek oln dinmiklere hzırlıklıdır. Yeniden ypılnm sonrsı bşrılı finnsl sonuçlr 2009 yılınd ktif klitesini koruyrk pzr pyını rtırmyı hedefleyen VkıfBnk, yüksek kârlılığı ve sektör ortlmsının üzerindeki büyümesiyle hedeflerini şn bir bşrıy ulşmıştır yılsonu itibrıyl VkıfBnk ın ktif büyüklüğü %24,1 rtrk 64,8 milyr TL ye ulşmışken, sektör genelindeki büyüme %13,8 de klmıştır. Bu büyüme ile Bnkmız ktif büyüklüğünde sektördeki bnklr rsınd ltıncı sırdn beşinci sıry yükselmiştir. Kredilerdeki büyümede ise sektör ortlmsı oln %6,9 luk rtışın üzerinde, %13,2 ye ulşılmıştır. Bireysel kredilerdeki %17,9 luk büyüme, %28,7 lik ornl sektörün oldukç üzerinde büyüyen konut kredileriyle gerçekleştirilmiştir yılınd VkıfBnk ın kredilerinin toplm ktiflerdeki pyı %53,4 ile sektör ortlmsının üzerinde gerçekleşmiştir. Yılsonu itibrıyl menkul kıymet portföyümüz %60,7 rtışl 18,5 milyr TL ye ulşırken, menkul kıymetlerin toplm ktiflerden ldığı py %28,5 ile sektör ortlmsı oln %31,5 in ltınd klmıştır. Aktiflerimizin söz konusu dğılımı, VkıfBnk ın gerçek bnkcılık fliyetlerine odklndığını ve kârlılık rtışının ğırlıklı olrk gerçek bnkcılık fliyetlerinden kynklndığını çıkç göstermektedir

27 İhtiytlı bnkcılık nlyışındn ve ktif klitesinden ödün vermeksizin nkdi ve gyri nkdi krediler toplmını 43,5 milyr TL ye yükseltmeyi bşrdık. Toplm mevdutını sektördeki ortlm büyümenin çok üzerinde, %20,3 rtırrk 44,7 milyr TL ye, özkynklrını %30,2 rtışl 7,4 milyr TL ye yükselten VkıfBnk, net kârını d %66,1 ornınd rtırrk milyon TL ye çıkrmıştır. Bu dönemde Bnkmızın ortlm özkynk kârlılığı %19,2 ye, ortlm ktif kârlılığı %2,1 e, sermye yeterlilik ornı d %15,42 ye yükselmiştir. Zengin ürün ve hizmet yelpzesi Bşrılı finnsl sonuçlrımızın rdındki temel fktör, müşteri ilişkilerini uzun vdeli bir işbirliği zemini olrk gören Bnkmızın, müşteri ve pzr odklı bnkcılık nlyışıdır yılınd yenilikçi ve yrtıcı çözümlerle zenginleştirdiğimiz ürün ve hizmet yelpzemiz syesinde mevcut müşterilerimizle oln işbirliğimizi dh d güçlendirirken, yeni müşteri kznımıyl bireysel, ticri ve kurumsl segmentteki fliyetlerimizi yygınlştırmyı bşrdık yılı VkıfBnk için, özellikle sektöre ve müşteriye özel ürünlerle bireysel bnkcılık ve KOBİ bnkcılığı lnınd frk yrttığımız bir yıl oldu. Geniş bir yelpzede yer ln binlerce ticri ve KOBİ müşterisine nkdi ve gyri nkdi kredi, dış ticret finnsmnı ve kynk yönetimi lnlrınd sunduğumuz finnsl çözümler, Türkiye ekonomisine de önemli ölçüde ktkıd bulunmuştur. Özellikle KOBİ lerin dış ticret işlemleri için hzırldığımız dış ticret pketleri yeni müşteri kznımı konusund geniş olnklr yrtırken müşteri odklı bnkcılık nlyışındki krrlılığımızı ve bşrımızı bir kez dh orty çıkrdı. Bireysel bnkcılık lnınd müşterilerimize lterntif dğıtım knllrını ve diğer bireysel bnkcılık ürünlerini dh etkin bir biçimde sunmy odklndığımız 2009 yılınd, teknolojik ltypının dh yoğun kullnıldığı yeni kredi ürünlerimizle şubelerdeki iş yükünü zltmyı bşrdık. Yıl içinde bireysel kredi ürün yelpzesini çeşitlendirerek Emeklilere Özel Tksitli İhtiyç Kredisi, Trım Pketi ve Diplomlı Meslek Shiplerine Özel Krediler ile frklı müşteri segmentlerine seslenen kredi ürünleri geliştirdik. Sonuç olrk Tksitli İhtiyç Kredilerinde (TİK) hlk çık bnklr rsındki ikinciliğimizi güçlendirdik ve TİK müşterisi syımız 1 milyon yklştı

28 BÖLÜM I: SUNUŞ g r Mesjlr d Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER > Genel Müdür ün Mesjı Ürün ve hizmet klitesini yükseltmeye yönelik çblrımızl birlikte yoğun olrk sürdürdüğümüz stış ve pzrlm fliyetlerimizin sonucund Bnkmızın 2008 yılsonu itibrıyl %9,5 oln tüketici kredileri pzr pyı, 2009 yılsonu itibrıyl %9,8 e ulşmıştır. Konut kredilerinde ise sektördeki rtışın iki ktın vrn bir büyüme kydettiğimizi ve 2009 yılınd Türkiye nin en çok konut kredisi kullndırn bnksı olduğumuzu memnuniyetle ifde etmek isterim. Kredi krtlrınd geçtiğimiz yıl World mrksıyl oluşturduğumuz işbirliği syesinde büyük bir hmle ypmıştık yılınd geniş ürün yelpzesine ship kredi krtı portföyümüzü, frklı müşteri segmentlerine yönelik yeni ürünlerle dh d zenginleştirdik; yeni teknolojilere ytırım yprk MilPlus ve TksiPOS uygulmlrımızl frk yrtmyı bşrdık. Uluslrrsı finns piyslrınd yüksek itibr VkıfBnk, güçlü ilişkileri syesinde uluslrrsı piyslrdn kynk yrtm potnsiyelini değerlendirerek reel sektörün ciddi bir durgunluk içine girdiği 2009 yılınd Türkiye ekonomisine destek vermeyi sürdürmüştür. Küresel finnsl piyslrd yüksek bir voltilitenin hkim olduğu 2009 yılınd, önceki yıl kullndığımız sendiksyon kredisini %100 ün üzerinde bir ornl yenilemeyi bşrmış bulunuyoruz. Bir yıl vdeli yklşık 750 milyon ABD dolrı tutrındki sendiksyon kredisi, Bnkmızın uluslrrsı piyslrd edindiği klıcı ilişkilerin ve uzun yıllr içinde oluşturduğu güven ve itibrın göstergesidir. Türkiye ekonomisine destek verme misyonunu kuruluş felsefesi içinde tşıyn VkıfBnk, reel sektörü uzun vdeli ve uygun mliyetli kynklrl desteklemek mcıyl Avrup Ytırım Bnksı, Düny Bnksı ve Avrup İmr ve Klkınm Bnksı ile çlışmlrını sürdürmektedir. Dh hızlı, dh modern ve dh dinmik Müşteri odklı bnkcılık politikmız ve müşterilerimize ykın olm krrlılığımız doğrultusund 2009 yılı içinde 27 yeni şube çrk toplm yurtiçi şube syımızı 543 e çıkrdık; 2010 yılınd d büyümeye devm edeceğiz. Şubeleşme devm ederken, opersyonel mliyetlerimizi düşürmek ve verimlilik rtışı sğlmk mcıyl lterntif dğıtım knllrının geliştirilmesi konusund yoğun bir çlışm içindeyiz yılınd internet bnkcılığı lnınd hizmet verdiğimiz müşteri syısı, işlem syısı ve işlem hcminde de önemli ölçüde rtış sğldık. Ekim 2009 d 26 bnkyl ortk ATM kullnımın ktılımı gerçekleştirdik yılsonu itibrıyl oln toplm ATM syısını e, 616 oln Prbnkomt syısını ise ye çıkrmyı hedefliyoruz

29 Kuruluş felsefemizde sosyl sorumluluk Bnkmız, sosyl sorumluluk lnındki fliyetlerini de kuruluş felsefesi kpsmınd ve kurumsl kimliğinin yrılmz bir unsuru olrk ele lmktdır. Bu nlyışl, 2009 yılınd hem sektörün hem de toplumun gelişimine yönelik birçok önemli projeye imz ttık. 54 yıl rdn sonr Türkiye de ikinci kez gerçekleştirilen IMF ve Düny Bnksı yıllık toplntılrı kpsmınd, Ekim 2009 d Dolmbhçe Sryı nd tüm dünydn birçok finnsl kuruluşun üst düzey temsilcilerinin ktıldığı bir resepsiyon dvetine ev shipliği yptık. Dünynın lnındki tek meslek örgütü niteliğindeki IIF in Türkiye de düzenlediği toplntılr sponsorluk düzeyinde destek vererek Bnkmızın uluslrrsı görünürlüğüne ktkıd bulunduk. Kültür ve snttn, spor ve eğitime kdr birçok nitelikli projeye de destek olrk, Ankr ve İstnbul dki snt glerilerimizde yıl boyunc 65 sergi çılışı gerçekleştirdik. VkıfBnk, 2009 yılınd Türkiye Milli Olimpiyt Komitesi nin (TMOK) düzenlediği 21. Asy dn Avrup y Yüzme, Yelken, Kno ve Kürek Yrışmsı ile Türkiye Buz Hokeyi Federsyonu ve Uluslrrsı Okçuluk Federsyonu nun (FITA) fliyetlerine destek vermiştir. Ayrıc, VkıfBnk Güneş Sigort Byn Voleybol Tkımlrı n yönelik desteğini 2009 yılınd d sürdürmüş; VkıfBnk Güneş Sigort Türk Telekom Byn Voleybol Tkımı geçtiğimiz yıllrd ülkemizde ve Avrup d syısız bşrı elde etmiş, kzndığı Avrup şmpiyonluğu ile hem ülkemizin hem de VkıfBnk ın gururu olmuştur ve sonrsı: VkıfBnk ın 2010 ve sonrsı için belirlediği ksiyon plnının n bşlıklrı şunlrdır: Müşteri odklı bnkcılık nlyışıyl yeni ve etkin çözümler üretmeye devm etmek, Yeni müşteri kznımını sürdürmek, Ürün penetrsyonunu ve etkinliğini rtırmk, Büyüme sürecinde özellikle önem vereceğimiz lnlr ise bireysel krediler ve KOBİ bnkcılığı olcktır. Değerli hissedrlrımızın desteği, çlışnlrımızın emeği ve müşterilerimizin güveni syesinde VkıfBnk, 2010 yılınd d Türk bnkcılık sektörünün yükselen değeri olcktır. Sygılrıml, Bill KARAMAN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murhhs Üyesi

30 BÖLÜM I: SUNUŞ g r r Dünyd ve Türkiye de 2009 Y r İ BÖLÜM II: Kurumsl YÖNETİM BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER Dünyd ve Türkiye de 2009 Ekim 2009 itibrıyl %10,1 e yükselmiştir. Yıl genelinde sürekli rtış eğilimi gösteren işsizlik ornı Ksım ve Arlık ylrınd, piyslrdki toprlnm beklentilerinin rtmsıyl, %10 düzeyinde gerçekleşmiştir Düny Ekonomisi Dünyd toprlnm sinylleri güçleniyor... Düny ekonomisinin küresel kriz nedeniyle ciddi bir drlm yşdığı 2009 yılının ikinci yrısı, krizde en kötünün geride kldığını düşündüren gelişmelerle son bulmuştur. Ülke ekonomilerindeki drlm özellikle yılın ilk çeyreğinde derinleşmiş; Mrt yındn itibren ABD ekonomisinden gelmeye bşlyn toprlnm sinylleri yılın sonun doğru krizden çıkış sürecinin bşlycğın dir düşünceleri güçlendirmiştir un ilk çeyreği, düny genelinde hızlı bir yvşlm dönemine tnık olurken ikinci çeyrekten itibren bu süreç hız kesmeye 10 Büyüme Ornı (%) bşlmış, üçüncü çeyrekte ise yvş d ols bir toprlnm içine girildiği görülmüştür. Bu toprlnmnın 2009 un son çeyreğinde de sürmesi, küresel piyslrd resesyonun son ermekte olduğu ve küresel krizin dh fzl zrr yol çmdn tltılcğı yönündeki umutlrı rtırmıştır. Ekonomideki drlm süreciyle birlikte tüm dünyd hızl yükselen işsizlik ornlrı, verilerin kyıtlr gecikmeli olrk geçmesi nedeniyle, küresel piyslrd yılın ikinci yrısındn itibren gözlenen toprlnmy rğmen rtış eğilimini sürdürmüştür. İşsizlikte en dikkt çekici rtışın yşndığı ABD de 2008 sonund %7,4 oln işsizlik ornı, Yıllr Düny Gelişmiş ülkeler Gelişmekte oln ülkeler Kynk: IMF 2009 yılı boyunc tüm dünyd düşme eğilimi içinde oln enflsyon, yılın sonun doğru yükselmeye bşlmıştır yılsonu itibrıyl genellikle negtif düzeyde seyreden gelişmiş ülke enflsyon rkmlrının 2010 yılınd, emti fiytlrı ve toplm tlepteki rtışın etkisiyle pozitif düzeye geçeceğine kesin gözüyle bkılmktdır. Gelişmekte oln ülkelerin yıllık TÜFE verileri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi şğı yönlü bir seyir izlemiş ve yılı %4-6 rlığınd tmmlmıştır yılınd fiz ornlrı düny genelinde uygulnn genişletici pr politiklrının etkisiyle şğı yönlü bir seyir izlemiştir. Yılın ikinci yrısınd ekonomilerde gözlenen toprlnm işretleri, bu politiklrdn çıkış strtejilerini gündeme getirmiştir. ABD Merkez Bnksı FED in, likidite önlemlerini 2010 yılının ilk çeyreğinden itibren zltrk yılsonun doğru fiz rtırımın bşlmsı beklenmektedir. Genişletici pr politiksının rdındn fiz rtırımın bşlyn ilk ülke Avustrly olmuştur. Önümüzdeki dönemde büyüme sürecine giren düny ekonomisinde enflsyonist bskılrın rtmsıyl gelişmekte oln ülkelerde de sıkı pr politiklrının uygulnmy bşlmsı beklenmektedir

Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009

Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009 Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Raporu 5 Denetçiler Raporu 6 2009 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı

Satışa konu hisse senedinin ünvanı Grubu Yatırımcı adısoyadı/ünvanı TARĐH:06/01/2006 AKSUE Göltş Göller Bölgesi Çimento Sn. ve Tic. nin 06.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Konu: Sermye Piyssı Kurulu nun Seri:VIII, : 39 syılı Tebliği uyrınc ypıln çıklmdır. imiz yönetim

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU

VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 12 Olağan Genel Kurul Gündemi 13 2012 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 14 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 15 Sorumluluk Beyanı 16

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde Abdullh Gül den tu m r u h z u T n ı r l m l Pt Kınm Türkiye nin bşkenti Ankr d, Türkiye Cumhurbşknlığı Ortdoğu Bşdnışmnı Erşt Hürmüzlü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbşknı Abdullh Gül ün düşüncelerini dile

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007

Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu 2007 07 FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar 5 54. Olağan Genel Kurul Gündemi 7 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 8 Denetçiler Raporu

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Ziraat Bankası, herkesin bankası

Ziraat Bankası, herkesin bankası İçindekiler Ziraat Bankası, herkesin bankası 2009 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyon ve Misyon 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim Kurulu

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle

Detaylı

Katılımın gücünü keşfedin. Faaliyet Raporu 2012

Katılımın gücünü keşfedin. Faaliyet Raporu 2012 Katılımın gücünü keşfedin Faaliyet Raporu 2012 Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Göstergeler 7 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

* Bu raporda yer alan finansal büyüklükler aksi belirtilmedikçe DenizBank A.Ş. ve konsolidasyona tabi mali ortaklıklarının konsolide rakamlarıdır.

* Bu raporda yer alan finansal büyüklükler aksi belirtilmedikçe DenizBank A.Ş. ve konsolidasyona tabi mali ortaklıklarının konsolide rakamlarıdır. İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

İçindekiler. İş Bankası nda Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

İçindekiler. İş Bankası nda Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları İçindekiler 1 2010 a Girerken İş Bankası 2 Türkiye nin Bankası 4 1924 ten Bugüne İş Bankası 5 İş Bankası nın Vizyonu, Amaçları ve Stratejisi 6 Öncülükler 7 Başlıca Finansal Göstergeler ve Ortaklık Yapısı

Detaylı