SEKANS TEKNİKLERİ. Ders Sorumlusu: Doç.Dr. Hatice MERGEN. Hazırlayan: Levent ZORBEK Ankara,2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKANS TEKNİKLERİ. Ders Sorumlusu: Doç.Dr. Hatice MERGEN. Hazırlayan: Levent ZORBEK Ankara,2006"

Transkript

1 SEKANS TEKNİKLERİ GENOMİK-PROTEOMİK Ders Sorumlusu: Doç.Dr. Hatice MERGEN Hazırlayan: Levent ZORBEK Ankara,2006

2 DNA Dizi Analizi için geliştirilen birbirinden farklı iki yöntem bulunmaktadır. Bu iki yöntem; 1- Maxam ve Gilbert in kimyasal kırılma yöntemi (Maxam et al.,1977). 2- Sanger-Coulson un zincir sonlanma yöntemi. (Sanger et al.,1977). a-) Manuel (Radyoaktif İşaretleme) Dizi Analizi b-) Otomatik (Fluoresan İşaretleme) Dizi Analizi

3

4 Sanger-Coulson Zincir Sonlanma Yöntemi DNA dizi analizinde en sık kullanılan yöntem Fred SANGER ve arkadaşlarının geliştirdiği yöntem olan zincir sonlanma yöntemidir (Sanger et al., 1977). Bu yöntem enzimatik DNA sentezine dayanır ve günümüzün en yaygın kullanılan DNA dizi analizi tekniğidir. Bu yöntemde dizisi saptanacak olan DNA ipliği yeni sentezlenecek iplik için kalıp olarak kullanılır. DNA sentezini sağlamak için Klenov, Taq DNA polimeraz, ters transkriptaz ya da sekuenaz enzimlerinden birisi kullanılabilir.

5 Yöntemin temeli DNA polimerazın dntp lerin (deoksiribonükleozit trifosfat) yanısıra deoksiribozun 3 pozisyonunda OH grubu taşımayan ddntp leri de (dideoksiribonükleozit trifosfat) substrat olarak kullanabilmesine dayanır. Sentezlenen DNA ya bir ddntp nin katılması 3 pozisyonunda OH grubu olmadığı için sentezi durdurur.

6 datp ddatp

7 Dizi analizi yapılırken dört ayrı reaksiyon karışımı hazırlanır. Her bir karışım kalıp DNA zinciri, bir primer, dntp lerin dördü ve az miktarda ddntp lerden birini içerir. Özgül zincir sonlanması için her bir reaksiyonda farklı bir ddntp bulunur. Reaksiyonların her birinde çok az miktarda modifiye nükleotit kullanıldığı için yeni zincir sentezi rastgele sonlanarak bir dizi DNA fragmenti meydana gelir (Klug et al., 2000).

8 Reaksiyonlar sonucu elde edilen DNA parçalarına elektroforez uygulanarak jel üzerinde yan yana yürütülür. Uygulanan elektriksel alanın etkisi ile DNA parçacıkları en kısası en önde olmak üzere jel üzerinde bir merdiven görüntüsü oluşturur. İşaretleme yöntemine göre jel üzerinde, tespit edilen parçacıklar reaksiyon karışımına konulan ddntp nin tipine göre okunur (Klug et al., 2000).

9 Sanger-Coulson Zincir Sonlanma Yönteminde Kullanılan Kimyasallar Primerler Sanger-Coulson zincir sonlanma yönteminde istenilen DNA kalıbının çoğaltılması ve dizi analizinin yapılabilmesi için özgül oligonükleotitlere yani primerlere ihtiyaç vardır. Primer çiftleri kullanılacak kalıp DNA nın genomik DNA dan eldesinde, çoğaltılmasında kullanılır. Ayrıca primerler yöntemin son aşaması olan sonlanma reaksiyonunda polimeraz enzimi için uygun 3 ucu sağlar. Her iki reaksiyondaki primer çifti aynı olabileceği gibi farklı primerler de kullanılabilir.

10 Gen bölgesinin elde edilmesinde kullanılan primer çifti dizi analizi yapılacak bölgenin daha dışından seçilip dizi analizi reaksiyonunda kullanılan primer ise bu primerlerin arasında ve dizinin analizi yapılacak bölgesine daha yakın olmalıdır. Sekanslama reaksiyonunda tek bir primer kullanılır ve böylece reaksiyon yönü tayin edilmiş olur (Sambrook et al., 1989).

11 Kalıp DNA Sanger-Coulson zincir sonlanma yönteminde hem çift, hem de tek zincirli DNA kullanılabilir. Yöntemin birinci aşamasında polimeraz zincir reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction, PCR) tekniği ile elde edilen ve çoğaltılan DNA parçası kalıp DNA olarak adlandırılır. PCR ürünü kalıp DNA, önce reaksiyon artıklarından arındırılmalıdır. Bu çok özen gösterilmesi gereken bir aşamadır. Eğer kalıp DNA yeterince temizlenemezse bir sonraki sonlanma reaksiyonuna aktarılacak olan kimyasallar ile primer artıkları reaksiyonun hassasiyetini bozacaktır (Sambrook et al., 1989).

12 Enzimler Sanger-Coulson zincir sonlanma yönteminde bir çok tipde DNA polimeraz enzimi kullanılabilmektedir. Bu enzimlerin ortak özellikleri özgül ve hassas olmalarıdır.

13 E.coli Klenow Fragmenti DNA Polimeraz I İlk geliştirilen yöntemde kullanılan bu enzimin iki büyük dezavantajı vardır. Birincisi enzimin kontrolsüz olarak çoğaltma reaksiyonlarını yarıda kesmesidir. Özellikle uzun okumalarda bu problem iyice belirginleşmektedir. İkincisi enzimin homopolimerik bölgeler ile ikincil yapısı kuvvetli olan bölgelerde istenilen verimde çalışmamasıdır (Sambrook et al., 1989).

14 Reverse Transcriptase Reverse transcriptase enziminin her ne kadar çok yaygın bir kullanım alanı olmasa da özellikle homopolimerik bölgelerde etkin çözüm verir. Enzim özellikle bu tip bölgelerde Klenow fragmentinden daha etkin ve kullanışlıdır (Sambrook et al., 1989).

15 Sequenase Enzimleri Sequenase enzimleri T7 bakteriofajın dan elde edilirler. Enzimin 3-5 ekzonükleaz aktivitesi inhibe edilmiştir. İnhibe edilen bu özelliği sayesinde enzim tek yönlü ve hızlı çalışır. Kalıp DNA nın uzun olduğu deneylerde yüksek özgül aktivitesi ve dayanıklılığı ile tercih edilir (Sambrook et al., 1989).

16 Taq DNA Polimeraz Özellikle tek zincirli DNA dizisinin saptanmasında tercih edilir. Sıcağa dayanıklı olduğu için yaygın kullanılan enzim türüdür. Özellikle 95 0 C da aktif olması nedeni ile homopolimerik bölgelerde bile çok etkindir (Sambrook et al., 1989).

17 Manuel DNA Dizi Analizi Sekans reaksiyonu kullanılarak zincir sonlandırma metodu uygulanır (Sanger et al., 1977). Örnekler %6 lık denatüre edici poliakrilamid jelde ayrıştırılarak, otoradyografi ile görüntülenir. Çalışılan gen amplifiye edildikten sonra enzimatik ön muamele yapılır. Bu amaçla hidrolitik enzimler (alkalin fosfataz ve ekzonükleaz I ) kullanılır. Ekzonükleaz I ortamdaki tek zincirli DNA iplikciklerini, alkalin fosfataz ise dntp leri uzaklaştırarak, dizi reaksiyonu için kullanılacak amplifikasyon ürününün temizlenmesini sağlar. İşlem tamamlandıktan sonra enzimleri inaktive etmek için, örnek karışımı 80 0 C da 15' bekletilir.

18 Primer tutunma reaksiyonu Temizlenmiş amplifikasyon ürünü üzerine primer ilave edilir. Karışım C da inkübe edildikten sonra, önce buzlu su içinde, sonra buzda bekletilir. Örneğin bu şekilde kademeli olarak soğutulması, kalıp katlanmasını ve primerlerin kendi aralarında eşleşmesini önler.

19 İşaretleme reaksiyonu İşaretleme reaksiyonu için dört farklı tüp hazırlanır. Her bir tüp dört çeşit dntp nin yanısıra bir ddntp içerir. Bu aşamada kullanılan DNA polimeraz T7 bakteriofaj DNA polimerazının modifiye formudur. Bu enzim 3 5' ekzonükleaz aktivitesi içermez. Enzimin polimerizasyon hızı çok yüksek olup, DNA zincirine ddntp takabilme özelliğine de sahiptir. Reaksiyon karışımı 5' oda sıcaklığında bekletilir. İşaretleme aşamasında kullanılan işaretleme çözeltisi üç farklı dntp içerir. Dördüncü tip dntp, karışıma ilave edilen radyoaktif işaretli dntp dir.

20 Sonlandırma reaksiyonu Zincir sonlanması 3'OH grubu bulunmayan nükleotit analoglarının (ddntp) zincire takılması ile sağlanır. Dört farklı sonlandırma çözeltisinin her biri 80µl eşit dntp (A; C; G; T) ve 8µl tek bir bazın ddntp siniiçerir. Sonlandırma için hazırlanan tüplerin her birine sonlandırma çözeltisi reaksiyon karışımından ilave edilir. Tüplere formamid içeren durdurma çözeltisi eklenerek reaksiyon durdurulur. Bu örnekler jele yüklemeden önce denatüre edilir.

21 Reaksiyon Ürünlerinin Elektroforezi Örneklerin görüntülenmesi için ürünler denatüre edici poliakrilamid jel elektroforezine tabi tutulurlar. Jel hazırlandıktan ve polimerizasyon işlemi tamamlandıktan sonra ortamda kalan üre temizlenir. Elektroforez tamponu olarak 1X TBE kullanılır. Sisteme 70 watt, 1800 volt ve 50mA elektrik akımı verilerek ön elektroforez uygulanır. Bu uygulama tamlandıktan sonra yapılan DNA Dizi Analizi reaksiyonları jele yüklenerek saat yürütme yapılır.

22 Reaksiyon Ürünlerinin Otoradyografisi Elektroforez bitiminde jel, asetik asit metanol karışımında bekletilir, Whatmann 1MM kromatografi kağıdı üzerine alınarak jel kurutucuda kurutulur. Kuruma sonrası X-ışınına duyarlı filmle kaplanır. 1-2 gün boyu oda sıcaklığında karanlık odada tutularak otoradyografisi alınır.

23 Otomatik DNA Dizi Analizi Otomatik dizi analizi için çoğaltılan PCR ürünleri çeşitli yöntemler kullanılarak temizlenir. En sık kullanılan temizleme yöntemi ticari kitlerin kullanıldığı silika temelli yöntemlerdir.

24 İşaretleme Reaksiyonu Otomatik Dizi Analizi ticari olarak üretilen kitler kullanılır. En sık olarak ABI Prism Big DyeTM Terminatör Reaksiyon Kiti kullanılır. Bu PCR kitinin özelliği tüm PCR kimyasalları ile beraber, floresan boyalı ddntp ler ile Taq DNA Polimeraz enzimini de tek bir karışım halinde bulundurmasıdır. Big Dye Ready Reaction Mix olarak adlandırılan bu karışıma sadece primer ve temizlenmiş kalıp DNA eklenir ve PCR başlatılır.

25 BigDye Terminatör DNA Polymerase, dntp s and DyeDeoxyterminator s A C G T A A C AC C ACC G ACCG T ACCGTA ACCGTA T Bağlanma Uzama Ürünler

26 Fluorescent Dyes Used in 4-Color 4 Detection FAM (Blue) JOE (Green) TAMRA (Yellow) ROX (Red)

27 Amplifikasyon Koşulları 1 amplifikasyon tüpü (20 µl) için reaksiyon karışımı Kalıp DNA 8.0 µl Big Dye Ready Reaction Mix 8.0 µl Primer (3.2pmol / µl) 1.0 µl Distile su 3.0 µl

28 PCR Programı 96 0 C C 5 24 döngü; 60 0 C C 10 1 döngü;

29 Örneklerin Hazırlanması Örnek hazırlama sırasında amplifikasyon ürünü izopropanol çöktürmesi ile PCR artıklarından temizlenir. Bu aşama özellikle reaksiyona girmemiş floresan boyalı ddntp lerin uzaklaştırılması açısından da çok önemlidir. İşlem uygun şekilde yapılamazsa kontaminant boyalar lazer tarafından okunacak ve analizin hassasiyetini bozacaktır.

30 Örneğin Cihaza Yüklenmesi ve Elektroforezin Başlatılması Örnekler izopropanol ile temizlenip alkol tamamen uzaklaştırıldıktan sonra işaretleme reaksiyonu ürünleri formamid veya TSR içinde çözülür. Örnekler denatüre edildikten sonra buz içinde şoklanarak cihaza yüklenir ve elektroforez başlatılır. Yürütme işlemi 15 kv gerilim ve 50 o C sıcaklıkta gerçekleştirilir.

31 Fluorescent Emission Spectra for ABI Dyes 5-FAM JOE NED ROX Normalized Fluorescent Intensity Laser excitation (488, nm) WAVELENGTH (nm) ABI 310 Filter Set F

32 Matrix File Table from an ABI 310 These values are used by the GeneScan Analysis Software to separate the various dye colors from one another. The letters B, G, Y, and R represent the dye colors Blue, Green, Yellow, and Red, respectively

33 Sonuçların Değerlendirilmesi Elektoroforez işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayar ana menüsünden Sequence Analysis programı açılır ve yürütülen örnek burada analiz edilir. Analiz sonrası örnek isminin bulunduğu alan fare yardımıyla çift tıklandığında örneğimizin baz dizisi yeni bir ekran üzerinde renkli pikler halinde görünür. Her bir pik bir DNA fragmentine karşılık gelir. Piklerin rengi ise söz konusu DNA fragmentinin son bazı olan ddntp li bazın rengidir. Her bir pik üzerinde o pikin son bazının ilk harfi renkli olarak yazılıdır. Eğer istenirse baz dizisi metin olarak da alınabilir ya da her iki sonuç yazdırıcı vasıtasıyla kağıda aktarılabilir.

34 Otomatik Dizi Analizi Cihazları 1- Jel Sistemli Cihazlar (ABI Prism 370, 373, 377) 2- Kapiler Sistemli Cihazlar (ABI Prism 310, 3100, 3700)

35 ABI Prism 377 ABI Prism 377

36

37

38

39 Labeled DNA fragments (PCR products) Capillary or Gel Lane Sample Detection Size Separation Detection region Ar+ LASER (488 nm) LASER (488 nm) CCD Panel Color Separation Fluorescence ABI Prism spectrograph

40

41

42 ABI 310 PRISM

43 Kapiller Elektroforez High Voltage Detector Capillary (+) anode (-) cathode

44 STANDARD OPERATION CAPILLARY FILL PRE-ELECTROPHORESIS ELECTROPHORESIS WATER WASH OF CAPILLARY SAMPLE INJECTION WATER WASH OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS DETECTION

45 Electrokinetic Injection Process Capillary Electrode Q = πr 2 c s (µ ep + µ eo )Etλ b λ s - - DNA - DNA - Sample Tube Q is the amount of sample injected r is the radius of the capillary c s is the sample concentration E is the electric field applied t is the injection time λ s is the sample conductivity λ b is the buffer conductivity µ ep is the mobility of the sample molecules µ eo is the electroosmotic mobility Rose et al (1988) Anal. Chem. 60:

46

47 ABI Prism 310 Genetic Analyzer Stepper Motor Syringe with polymer solution capillary Heat Plate Anode Laser Injection cathode Outlet buffer Pump Block Autosampler tray Inlet buffer

48

49 ABI Prism 310 Genetik Analizör Cihazı na ait elektrot ve kapiler Enjeksiyon Elektrodu Kapiler Örnek Tepsisi

50 ABI Prism 3100

51 Cihazın İç Yapısı

52

53 Long Read BigDye Terminator v 3.0, 80 cm Capillary Array 3100 Genetic Analyzer Model _11.ab1 Version Basecaller-3100POP4_ BC 1.4.b.2 Lane 11 Signal G:304 A:286 T:249 C:197 DT3100POP4{BDv3}v1.mob Points 1570 to Pk 1 Loc: 1570 Page 1 of 2 Tue, Sep 18, :29 AM Tue, Sep 11, :36 AM Spacing: 16.00{16.00} CATTCTTTAG ACGCTTCC TG TGCTACCATTCTCGGAAATA CTG CAAG AAATCATCG ATG TCCCATG ACGG AAAAGAAGAACCTGGTATTG CCAAAAAGAT AAACTCAGTA GATGATATTAT TTATCAAATGTCAATGCTGGG TCCAAAAAAATGATGAAGAACGATTAGCT GAAATTTTAT CCATAAACAC AAGAAAAGCA CCACCAAAATTCTATGTTCA CTATGTTAATTACAACAAGCGT TTTAGATGA GTGG ATTACCACTGACAGAATAAACCTGAAGAAGATCCAG TTCCCCAAGAAAGAGGCCAAGACCCCCACT AAGAACGGACTTCCTGGGTCCCGTCCTGGCTCTCCAGAGA GAGAGG GTGCCGGCCTCGGCG CAGGCCAGCG GG AAGACCTTGCCAATCCCGGTCCAGATCA CACTCCGCTTCAACCTGCCC AAGG AGCGGGAGGCCATTCCCGGTGGCGAG CCTGACCAGC CGCTCTCCTC CAGCT TCCTGC CTGCAGCCCA ACCACCGCTC AACGAAACGGAAGGTGGAGGTGGTTTCACCAGCAACTCCAGTGCCCAGCG AGACAGCCCCGGCCTCGGTTTTTCCCCAGA ATGGAGCCGC CCGTAGGGCA GTGG GCAGCCCAGCCAGGACG GAAGCGAAAATCGAATTGTTTGG GCACTGA TGAGGACTCCCAGG ACAGCT CTGATGGAAT ACCGTCAGCA CCACGCATGA CTGGCAGCCTGG TGTCTGAT CGAAGCCACG A ACGACATCGT CACCCGGATG AAGAACATTGAGTGCATTGAGCTGGGCCGGCACCGCCTCA AGCCGTGGTA CTTCTCCCCG TACCCACAGGAACTCA CCAC ATTGCCTGTC CTCTACC TGT GCGAG GTTCTG CC TCAAGTAC GGCCGTAGTC TCAAGTGTCT TCAGCGTCAT TTGACCAGTGTGACCTACGA CATCCT CCAG GCAATGAGAT TNCCGCAAGGGCCCATCTCT TCTTNGAGAT GATGGAC

54 ABI Prism 3700

55

56

57 İki Yöntemin Y KıyaslanmasK yaslanması Manuel Yöntem Maliyeti düşükd Daha fazla işgücüi gerekir En fazla 350 bç okunabilir İlk radyoaktif datp zincire eklendikten sonra okuma başlar Daha fazla zaman alır Otomatik YöntemY Maliyeti yükseky Daha az işgücüi gerekir 1000 baz çifti okunabilir Primerden hemen sonra okunabilir Daha kısa k süre s alır

58 Otomatik sekansın n teorik kapasitesi 24 kapiller sekans aletinin kapasitesi 2.7 milyon baz/yıl Tüm m insan genomu sekansında nda bir tek cihaz kullanılırsa1000 yıl y l gerekli Bu nedenle 96 ve 384 kapiller sekans aletleri geliştirilmi tirilmiştir. tir. Slab jel kapiller sistem= 24 saat/9 yürütmey 1-66 milyon baz/1 ay/ 1 sekans aleti Amersham Megabase 1000 ile baz / 1 güng Büyük k genomlar için i in birçok lab. birarada çalışmakta ve günde 18 milyon bazın n sekansını yapabilmektedir.

59 İnsan genom projesinde kullanılan sekanslama stratejileri 1- BAC temelli sekanslama 2- tüm genom shutgun stratejisi

60 BAC temelli sekanslama İnsan genomu yaklaşık kb uzunluğunda fragmentlere ayrıldı. Bu fragmentler BAC vektörlere klonlanarak insan genomunun BAC kütüphanesi oluşturuldu. BAC kütüphanesi yaklaşık kadar BAC klonundan oluşmaktaydı. Daha sonra her bir BAC klonu insan genomundaki yerinin belirlenmesi amacıyla haritalandı.

61 Dizi analizi için her bir BAC klonu yaklaşık 2000 bp lik daha kısa fragmentlere parçalandı. Bu subklonların dizi analizi yapılarak bilgisayarlar kullanılarak birleşme noktalarından faydalanılarak her bir BAC klonunun dizisi çıkarıldı. Daha sonra haritalanan BAC klonları birleştirilerek tüm genomun dizisi çıkarıldı.

62 Tüm Genom Shutgun Stratejisi Dr. J. Craig VENTER ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu yöntem haritalamaya gereksinim duymadığından zaman ve işgücü açısından tassarruf sağlamaktadır. Bu yöntemde önce genom yaklaşık 2000 ve bp lik küçük fragmentlere ayrılır daha sonra bu fragmentler plazmit vektörlere klonlanarak çoğaltıldıktan sonra dizisi çıkarılır. Bu diziler bir algoritm programı ile birleştirilerek genomun dizisi çıkarılır.

63

64 Bu teknik basit olarak görünse de insan genomu gibi büyük genomlara uygulandığında kısa bir süre içinde milyonlarca fragmentden elde edilen dizilerin kısıtlı bir sürede birleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yöntem çok sayıda yüksek kapasitede çalışabilecek sekansır ve sekansı çıkarılan dizilerin birleştirilmesi için bilgisayar sistemlerine gereksinim duymaktadır. Venter bu amaçla TIGR yı (The Institute for Genome Research) kurarak milyonlarca fragmenti biraraya getirmek için Algoritm programı geliştirdi.

65 Bu algoritmayı kullanarak Venter ve arkadaşları 1.8 milyon bp den oluşan Haemophilus influenza genomunun dizisini çıkardılar. Venter ve arkadaşları bu yöntemi insan genomuna uygulamaya karar verdiklerinde bir çok araştırıcı bu yöntemin insan gibi milyonlarca repetatif DNA içeren büyük genomlarda başarılı olmayacağını öne sürmekteydi.

66 Ocak 1998 de yüksek kapasiteli 3700 cihazlarının ve shutgun sekans algoritmasının geliştirilmesi ile insan genom projesi hız kazandı. Mayıs 1998 de Venter, 300 adet 3700 ve çok sayıda yüksek kapasiteli bilgisayar alarak Celera Genomics şirketini kurdu ve İnsan genomunun dizisinin 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu. Venter ve arkadaşları 9 ay içinde insan genomunun taslağını çıkarmayı başararak yöntemlerinin başarılı olduğunu kanıtladılar.

67

68 Haziran 2000 de insan genom projesinin tamamlandığı açıklandı. Ancak açıklanan diziler taslak diziler olup düzeltilmesi gerekiyordu. İki grup bir arada çalışarak nisan 2003 yılında diziye son şeklini verdiler

69 Haziran 2000 Nisan 2003 Genomun %90 ını içeriyor Hata oranı yaklaşı şık k 1000 bazda gap bulunuyor Genomun %28 i i bitiş standardına na uygun Genomun %99 unu içeriyori Hata oranı yaklaşı şık k bazda gap bulunuyor Genomun %99 i i bitiş standardına na uygun

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 1 DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları

Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları ARŞİV 2003; 12:138 Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ve Uygulama Alanları Araş.Gör.Burcu OKUTUCU* Yrd.Doç.Dr.Sacide PEHLİVAN** DNA replikasyonu yani DNA nın kendini eşlemesi, DNA

Detaylı

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Klonlama Birçok moleküler genetik tekniğinin kalbi gendir. Gen, genetik manipülasyonlarda kullanılmadan önce izole edilmeli ve iyi karakterize edilmelidir.

Detaylı

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ

DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ DNA ARAÇLARI ve BİYOTEKNOLOJİ Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER DNA Düzenlenmesi İnsan DNA sı ile yapılan ilk çalışmalar için yani çalışma yöntemi geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyon dolar

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU Yrd. Doç. Dr. Hilal ARIKOĞLU Öğr. Gör. Dr. Dudu ERKOÇ KAYA Uzman Dr. Hale KÖKSOY Araş. Gör. Aycan AŞIK Araş. Gör. Ebru AVCI Biolog

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir

Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir DNA REPLİKASYONU Hücre Neden DNA sını Replike Eder? ÇÜNKİ Mitoz Bölünmenin Gerçekleşmesi İçin S Evresinde DNA nın 2 Katına Çıkması Gerekmektedir Hücre yaşam döngüsü G 1, S, G 2, Mitoz,evreleri ile tamamlar.

Detaylı

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546 DNA, RNA, Protein Doç. Dr. Hilâl Özdağ Moleküler Lab ında İpuçları Ne yaparsanız yapın niye yaptığınızı, yapılan işin gerisinde yatan teoriyi öğrenin.

Detaylı

Isozyme lerle moleküler tanımlama tekniği

Isozyme lerle moleküler tanımlama tekniği Uludağ University, Faculty of Agriculture, Plant Protection Department, Bursa, Turkey 3. WORKSHOP IN TAXONOMIC ACAROLOGY 09-10/07/2013, BURSA, Turkey Isozyme lerle moleküler tanımlama tekniği Sunan: Doç.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI TÜRK ÇELTİK ÇEŞİTLERİNİN (ORYZA SATIVA L.) TOHUM DEPO PROTEİNLERİ VE RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA (RAPD) BELİRLEYİCİLERİ

Detaylı

ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI VE KLĐNĐK LABORATUVAR

ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI VE KLĐNĐK LABORATUVAR ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI VE KLĐNĐK LABORATUVAR Vildan 2010 Elektroforez, yüklü partiküllerin bir elektrik akımının etkisiyle birbirinden ayrılması işlemidir. Elektroforezin çalışma ilkesi; molekül ağırlığı

Detaylı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ Y. Doç. Dr. Cengiz Çavuşoğlu

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

MICROARRAY TEKNOLOJİSİ

MICROARRAY TEKNOLOJİSİ MICROARRAY TEKNOLOJİSİ Bilgisayar teknolojisinin moleküler biyolojiye paralel olarak hızla gelişmesi, iki disiplini birbirine yaklaştırmıştır. Böylece, biyoteknolojinin kavramsal olarak ulasabileceği son

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

ARLAB VIII. HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU

ARLAB VIII. HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU ARLAB VIII. HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU 4 Aralık 5 Aralık 2012 İzmir VIII. ARLAB HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU DÜZENLEME Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, ARLAB Yöneticisi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE NİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDEN TERMOSTABİL ALFA AMİLAZ ÜRETEN Bacillus sp. TÜRLERİNİN İZOLASYONU KARAKTERİZASYONU VE ALFA AMİLAZ GENİNİN

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2012-61 Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.Coli de Rekombinant Olarak Üretilmesi Proje Yöneticisi: Prof.

Detaylı

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Sürüm 1 Eylül 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü Türk Hematoloji Derneği nden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz, elektronik ortamda saklanamaz, elektronik

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 4 DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması M. Somma WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Detaylı