KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından İthal Edilecek Olimpik Ateşli Tabancaya İthal İzni Verilmesi ve Tüm Fonlardan Muaf Tutulması na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu, KKTC Atıcılık Federasyonu Lisanslı ve Atıcı Sporcu Hüseyin Cahitoğlu nun yurtdışından ithal edeceği olimpik ateşli tabancaya ithal izni verilmesine, Gümrük Vergisi, Resim, Harç ve Fiyat İstikrar Fonu ndan muaf tutulmasına, Tasarruf Yetkisi verilmesine, yurtdışı yarışlara katılımı ile ilgili Spordan sorumlu Bakanlıktan ön izin alındıktan sonra Geçici İhraç İzni için Polis Genel Müdürlüğü ile Ticaret Dairesi Müdürlüğü nden izin alınmasına, yurtiçi yarışlar ve antrenmanları için ise gerekli olan taşıma izni, Spordan sorumlu Bakanlığın onayı ve süreli taşıma izni vermesi hususunda İçişleri Bakanlığı nın yetkilendirilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ORGANİK TARIM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ICEA FİRMASINDAN KKTC NE GELECEK KİŞİLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1886/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım Dairesi nin birlikte yürüttüğü KKTC nde Organik Tarım ve Bağlı Sektörlerin Geliştirilmesi, Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi çerçevesinde, Ekim 2014 tarihleri arasında ICEA firmasından KKTC ne gelecek Ramazan Ayan ve Ayça Tunç un İzmir-Ercan-İzmir geliş-dönüş uçak biletleri ve iaşe ibate giderlerinin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan TC Yardımları ile Finanse edilmesi öngörülen Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ALMANYA DA DÜZENLENECEK CIOFF WORLD CONGRESS 2014 ETKİNLİĞİNE KATILIM (Önerge No:1892/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ekim 2014 tarihleri arasında Almanya nın Dresden şehrinde düzenlenecek CIOFF World Congress 2014 etkinliğine katılacak Kongre Üyesi (Genç Üye) Dilara Meral Korahan ın, 4,550 TL na baliğ olacağı tahmin edilen konaklama ve yukarıdaki tarihlere bağlı olarak alınacak İstanbul-Antalya-Dresden- Frankfurt-İstanbul gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIBRIS TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ NÜN (KTSE) KURULUŞ ÇALIŞMALARI (Önerge No:1893/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, ülkemizin ekonomik rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak, dünya ve Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretim ve hizmet sağlamak, üretim ve tüketim temelinde toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenlilir olarak sağlamak ve denetlemek için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı bünyesinde Kıbrıs Türk Standartlar Enstitüsü (KTSE) kurulmasına ve bu yönde çalışma başlatılmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LEFKOŞA KAZASINA BAĞLI ORTAKÖY DE EKSİK YAYIMLANAN ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1895/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa Kazasına bağlı Ortaköy de Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastane Kavşağı güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma İhbarını onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

6

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL HÜSEYİN KÖKSAL IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1906/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun Y(K-I) sayı ve tarihli kararı ile sözleşme süresi uzatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nda sözleşmeli personel olarak görev yapan Hüseyin Köksal ın, tarihinde sona erecek sözleşme süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak den tarihine kadar 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MOHSEN AGHAEE YE KKTC YURTTAŞLIĞI VERİLMESİNE İLİŞKİN K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTALİ (Önerge No:1915/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Karaj doğumlu Mohsen Aghaee ye KKTC yurttaşlığı verilmesine ilişkin K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TALAT DAĞDELEN E KKTC YURTTAŞLIĞI VERİLMESİNE İLİŞKİN K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTALİ (Önerge No:1908/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Midyat doğumlu Talat Dağdelen e KKTC yurttaşlığı verilmesine ilişkin K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DİPLOMATİK PASAPORT TÜZÜĞÜ (Önerge No:1783/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Diplomatik Pasaport Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, Diplomatik Pasaport Tüzüğü nü onayladı. Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YARKÖY DE MEVCUT PARSELİN YOLA DAHİL EDİLMESİ (Önerge No:1832/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Yarköy-Turnalar yolu üzerinde P/H XV.20.W da mevcut 328/2, 330/2 nolu parselin yola dahil edilmesine ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1) Şehir Planlama Dairesi nin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve önergeye ekli sunulan haritada turuncu ile boyanmış kısmın kamu yolu sınırı boyunca dar arazi parçası oluşu ve ayrı bir kaynak olarak bir anlam teşkil etmeyeceği nedeni ile kamu yolu olarak ayrılması; 2) Bu işlemin yapılmasından sonra sözkonusu yolun Tapu ve Kadastro Dairesi nce tapu haritalarına işlenmesi. İçişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1900/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, NovoTech Import Export Trading Ltd. e, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge İşleticisi Port İSBİ de, elektronik slot oyun makineleri transit ticaretini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GİRNE DE YUKARI GİRNE MAHALLESİNDE KAİN 361 NO LU PARSELDEN YOLA ALINAN KISMIN ERTUĞ ERTUĞRUL A İADESİ (Önerge No:1902/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Girne de, Yukarı Girne Mahallesi nde P/H XII/29 W2 blok G de kain 361 no lu parselden (batı hududunun önergeye ekli haritada A ile işaretli kırmızı boyalı kısım) yola alınan kısmın Ertuğ Ertuğrul a iade edilmesine ilişkin aşağıdaki kararı aldı. 1) Girne de Yukarı Girne Mahallesi P/H XII/29 W2 blok G de kain 361 no lu parselden daha önce yola alınan ancak şu anda yol olarak kullanılmayan önergeye ekli planda A ile gösterilen kırmızı boyalı kısmın iptal edilmesi ve sözkonusu 361 no lu parsele dahil edilerek 361+kırmızı boyalı A ile gösterilen kısım ( ) şeklinde düzeltilmesi ile önergeye ekli haritada sarı boyalı kısmın da şu anda faaliyette olan yola dahil edilmesi; 2) 361 no lu parsele dahil edilecek önergeye ekli haritada kırmızı boyalı A ile gösterilen kısmın Tapu ve Kadastro Dairesi nce belirlenen Stg. (Yirmi Üç Bin Sterling) rayiç değerinin 361 no lu parselin sahibi Ertuğ Ertuğrul tarafından Devlet hazinesine ödenmesi; 3) Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra, sözkonusu düzeltmenin Tapu ve Kadastro Dairesi nce ilgili haritalar üzerinde de yapılarak yeni şeklinin Tapu kayıtlarına işlenmesi. İçişleri Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1903/2014, 1904/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi arasında yapılan protokol çerçevesinde, kanser hastalarının muayene ve takiplerini yapmak üzere KKTC ne gelen, Prof. Dr. Özgür Özyılkan ın 21 Eylül 2014 tarihli Ercan-Adana dönüş bileti bedeli ile 4-5 Eylül 2014 ile Eylül 2014 tarihlerinde aynı amaçla KKTC ne gelen Dr. Hüseyin Mertsoylu nun, Adana-Ercan-Adana gelişdönüş uçak biletleri bedeli ile KKTC nde kaldıkları süre içerisinde beliren iaşe-ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına; Ayrıca adı geçen Hekimlere her gelişte verecekleri hizmet karşılığı olarak her birine 1, TL verilmesine ve gerekli ödeneğin Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ALMANYA DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 66. FRANKFURT KİTAP FUARI 2014 E KATILIM (Önerge No:1885/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, ülkemiz Yazın Sanatı ile Dünya Yazın Sanatı arasında köprüler kurmak ve yeni bağlantılar sağlamak amacıyla, 8-12 Ekim 2014 tarihleri arasında Almanya nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek 66. Frankfurt Kitap Fuarı 2014 e katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1) a) Frankfurt Kitap Fuarı 2014 te Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı görevlileri nezaretinde KKTC yayınlarından oluşan bir derme ile Kuzey Kıbrıs Yayınları Standı açılması ve Fuar kapsamında ülkemizden bir yayınevi temsilcisi ve bir yazarın konuşmacı olarak yer alacağı panel ve söyleşi ile basın toplantıları düzenlenmesi; b) Fuara katılacak Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, stand görevlileri Kütüphaneci Hatice Kırcıoğlu ve Elif Bilokcuoğlu ile Yazar Gürgenç Korkmazel ve Yayıncı Ali Rüstem e, 7 Ekim 2014 tarihinde gidiş, 13 Ekim 2014 tarihinde dönüş olmak üzere, Ercan-İstanbul- Frankfurt-İstanbul-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi; c) Kültür Dairesi tarafından hazırlanan ve fuarda dağıtılacak olan katalog çeviri ve basımı için ihtiyaç duyulan 5,100 TL ile taşınması amacıyla ödenecek kargo ücreti TL nın, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi kaleminden karşılanması; 2) Fuara katılacaklara lojistik destek sağlamak üzere Frankfurt a gidecek Berlin de faaliyet gösteren Berlin Turizm Tanıtım Ofisi (Nord Zypern Tourismus Zentrum) çalışanı Emrah Günen ve tüm heyetin, 7-13 Ekim 2014 tarihleri arasındaki konaklama bedeli için gerekli 11, TL, stant kurulum bedeli 29, TL ile mefruşat, akaryakıt, hizmet alımı, izaz ikram ve beklenmedik giderler için kullanılacak 3, TL nın Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi kaleminden karşılanarak, toplam 44, TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı olarak Berlin de faaliyet gösteren Berlin Turizm Ofisi impres hesabına havale edilmesi; 3) Fuara katılacakların vize almaları için gerekli 1, TL ve mevzuat gereği yurtdışı görev yolluğu için gerekli ödeneğin Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) RESMİ TEMASLARA İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1883/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve Beraberindeki Heyetin New York ve Washington da Gerçekleştireceği Resmi Temaslar a ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda belirtilen Bakan Özdil Nami ye eşlik edecek Sözleşmeli Personel İpek Borman Genç in yerine III. Derece 3 üncü Sekreter Havva Ülgen in katılmasına ve adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖDENEK AKTARMA (Önerge No:1884/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı na bağlı Nüfus Kayıt Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları ödenek kaleminden TL, Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları ödenek kaleminden 1, TL, Periyodik Yayın Alımları ödenek kaleminden TL olmak üzere toplam 3, TL nın Baskı ve Cilt Giderleri kalemine aktarılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SOSYAL HİZMET MEMURU EMEL BİLLUR UN SAĞLIK ATAŞESİ OLARAK KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:1888/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Ankara Büyükelçiliği nde görevli Sağlık Ataşesi Canan Çomunoğlu nun görev süresi tarihinde sona ereceğinden, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Paramedikal Hizmetleri Sınıfında I. Derece Tıbbi/Psikiyatrik Sosyal Hizmet Memuru Emel Billur un, 55/2002 sayılı Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası ile 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın ilgili maddeleri uyarınca, 2 (İki) yıl süreyle KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi Kadrosunda görev yapmak üzere, tarihinden itibaren görevlendirilmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KISMİ HİBE DESTEK YARDIM PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA MASRAF VE ÖDEMELERİN KARŞILANMASI (Önerge No:1891/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan kaynak ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerine yönelik 21 Ekim 2011 tarihinde imzalanan KKTC nde Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul ve Esasları Protokolü çerçevesinde, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı yükümlülüğünde olan Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi sürecinde TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik personeli ve bağımsız değerlendiricilerin, izleme faaliyetlerinde Bakanlık tarafından görevlendirilen personelin ve bu program kapsamında destek alınacak kurumlara ait ücret, hizmet bedeli, uçak bileti, ulaşım, akaryakıt, konaklama, iaşe, yurtiçi ve yurtdışında eğitim, harcırah, düzenlenecek toplantı, ilan ve reklam giderleri, araştırma amaçlı hizmet alımları, her türlü mahkeme harç ve giderleri, kırtasiye, ofis ve sarf malzemeleri, araç kiralama, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, her türlü büro ve işyeri makine ve teçhizat alımı, posta ve telgraf giderleri, internet-iletişim, ofis sarf malzemeleri, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve bunlara ait sarf malzemeleri, ofis mobilya ve donanım malzemeleri ve bu program amaçları doğrultusunda yapılacak olan diğer resmi giderlere ait bedellerin ve hibe almaya hak kazanan proje sahiplerinin ödenmesi için 2015 Mali Yılında kullanılmak üzere, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Projelerine Kısmi Hibe Programı Projesi kaleminden 3,000,000 TL ve Sanayi Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sanayi ve KEZ e Yönelik Proje Destekli Kısmi Hibe Programı Projesi kaleminden 4,000,000 TL bloke edilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:1894/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan, Tatlısu Villas Limited in şirket isminin Califorian Trading Limited olarak değiştirilmesine Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19 (1) maddesi uyarınca karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI NCA YAPILAN KATKILARIN ONAYI (Önerge No:1896/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve ekte konusu ve miktarı belirtilen toplam 44, Euro tutarında katkının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Turizm Acentelerine kaleminden karşılanmasına karar verdi. DAĞITIM Bilgi Gereği Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

22

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AVUSTURYA DAN KKTC NE GELECEK GAZETECİLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1897/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı onayı ile ülke turizmini geliştirmek ve tanıtmak amacı ile KKTC turizmi ile ilgili makale yayınlamak üzere, 28 Eylül 5 Ekim 2014 tarihleri arasında KKTC ni ziyaret edecek, Avusturya nın yüksek tirajlı gazete ve dergi çalışanı 4 kişilik gazeteci ekibinin, Graz-Viyana-İstanbul-Ercan-İstanbul-Viyana-Graz geliş-dönüş uçak biletleri bedeli, iaşe-ibate giderleri, iç ulaşım ve doğabilecek diğer giderler tutarı 25,000.- TL nın, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İZMİR ENTERNASYONAL FUARI KAPSAMINDA TANITIMI YAPILAN YERLİ ÜRÜNLERİN NAKLİYE BEDELİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:1898/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 83. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında teşhir ve tanıtımı yapılan yerli ürünlerin gidiş-dönüş nakliye bedeli KDV dahil 16, TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) WORLD TRAVEL MARKET 2014 (WTM-2014) LONDRA TURİZM FUARI STAND YAPIM ÜCRETİ (Önerge No:1899/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, 3-6 Kasım 2014 tarihleri arasında İngiltere nin başkenti Londra da düzenlenecek World Travel Market 2014 (WTM-2014) Turizm Fuarı ndaki 161 m² lik alan üzerine kurulacak standın yapım ücreti olan (KDV dahil) 51,600.- GBP un Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULUNA ATAMA YAPILMASI (Önerge No:1922/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve görev süreleri dolan Erdinç Gündüz ile Gültekin Kaygısız dan boşalan Üyeliklere, 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası nın 8 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (A) bendi uyarınca, İbrahim Özejder ile Hasan Hançerli nin tarihinden itibaren atanmasına karar verdi.

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU AYRILMASI (KARŞIYAKA) (Önerge No:1901/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Karşıyaka köyü P/H XI/5 W2-W1 de yer alan özel mülkiyetteki 4/1/2 + 4/1/1 + 4/1/3 + 5/4 + 4/1/5 + 5/2 + 4/1/4 ve 5/3 no lu parsellere ulaşımın sağlanması için aşağıdaki kararı aldı: 1) Şehir Planlama Dairesi nin görüşleri doğrultusunda KKTC adında kayıtlı 7 nolu parselden önergeye ekli haritada sarı ile boyalı olarak gösterildiği şekilde kamu yolu ayrılması; 2) Önergeye ekli haritada yeşil ile boyalı olarak gösterildiği şekilde özel mülkiyetteki 5/3 nolu parselden kamu yolu ayrılması ve taşınmaz mal koçanının yeniden düzenlenmesi; 3) Sözkonusu kamu yolunun, Sinem Altıncık ve diğerleri tarafından projelendirilip gerekli izinlerin Şehir Planlama Dairesi, Karayolları Dairesi ve ilgili diğer dairelerden alınmak suretiyle her türlü altyapı ve asfaltlama masraflarının da ilgili mal sahipleri tarafından karşılanması; 4) Yukarıda belirtilen tüm şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu Kamu Yolu nun Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından haritalara işlenmesi. İçişleri Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1905/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Mevlevi de Polis Genel Müdürlüğü Kullanımına Verilmek Üzere Başbakanlık Kontrol ve Yönetimine Parsel Verilmesi ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda, 627/1 (kısmen) nolu parselin harita referansları sehven Mevlevi XX/27 yazıldığından, harita referanslarının Şahinler, Pafta/Harita XX/27 & XX/35 olarak düzeltilmesine ve bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖDENEK AKTARMA (Önerge No:1907/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Turizm Planlama Dairesi nin 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan İlan Giderleri kaleminde mevcut tüm ödenek TL nın Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri kalemine aktarılmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:1909/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 23 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ NE KÜLTÜR VE SANAT ALANLARINDA KULLANILMAK AMACIYLA BİNA YAPIMI İÇİN MİNARELİKÖY DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:1911/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Minareliköy P/H S.30-C-05-B-4 ada no:117 de kain 6 no lu KKTC adında kayıtlı parselin, KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin (1) (b) ve 3 üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, kültür ve sanat alanlarında kullanılmak amacıyla, bina yapımı için Değirmenlik Belediyesi nin kullanımına verilmek üzere, nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ NE KATILAN MERTDOĞAN SOYALAN IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1914/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti tarafından Ankara da düzenlenen 12. Türkiye Eczacılık Kongresi ne katılmak amacıyla Ankara ya giden İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan ın, Eylül 2014 tarihlerine bağlı olarak Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli, iaşe-ibate masrafları ile mevzuat gereği harcırahının Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU CENGİZ KELEŞ İN TC DEVLETİ NE GERİ VERİLMESİ (Önerge No:1917/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 11 Eylül 2014 tarihinde, 22/1988 sayılı Yasa nın 44 üncü maddesi uyarınca, Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından TC ne geri verilmek üzere 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan ve geri verilme isteminde bulunulan, geri verilme istemi Hukuk Dairesi nce uygun görülen Geçici Tutuklu TC uyruklu Cengiz Keleş in, 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası nın 3 üncü maddesinin (2) nci fıkrasının verdiği yetkiye atfen TC Devleti ne geri verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YAKUP TARAGANO NUN KKTC NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI (Önerge No:1916/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikameti sakıncalı görüldüğü nedenle tarihinde hakkında ihraç emri verilen Şişli doğumlu Yakup Taragano nun aile birliğinin sağlanmasına olanak tanımak amacıyla, KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAYIP ŞEHİT İSMAİL EMİN İN DEFNİ (Önerge No:1918/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Şehit yakını Nigiz Özengür ün talebine atfen, 1964 yılında Baf da kayıp olan ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak kimlik tespiti tamamlanan, Şehit İsmail Emin in naaşının, 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat da İsmail Safa Camii nde kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Şehitliği ne Askeri Tören ile defnedilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI (Önerge No:1919/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık servislerinde görev yapmak üzere hizmetlerine ihtiyaç duyulan aşağıda adı-soyadı ve uzmanlık alanları belirtilen Doktorlar ın önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası nın 63(1) maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmelerine ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Adı-Soyadı: Uzmanlık Alanı: 1- Dr. Ergün Ökçün Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı 2- Dr. Kani Masaroğulları Dahiliye Uzmanı 3- Dr. Şeniz Kulle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 4- Dr. Salahi Ataç Pratisyen Hekim Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MAXMILE POWER GO KARTING & LEISURE CENTER LTD. E UZUN VADELİ HALİ ARAZİ KİRALANMASI (Önerge No:1889/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Gazimağusa, Tuzla Köyü, Pafta/Harita No:XXIV/50E1 de, 170/4/1, 170/4/2, 170/4/3, 170/5/2 parsel numaralı hali arazilerin 53/1989 sayılı Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası nın 6(2) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Maxmile Power Go Karting & Leisure Center Ltd. e 25 (Yirmi Beş) yıl süre ile kiralanmak üzere, Spordan Sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖZEL HASTANE VE LABORATUVARLARA SEVK EDİLEN HASTALARIN ÖDEMELERİ (Önerge No:1910/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı Sağlık Servislerinde yapılamadığı nedenle, teşhis, tedavi, laboratuvar tetkiki ve polisomnografi yaptırmak üzere, özel hastane ve laboratuvarlara sevk edilen önergeye ekli listelerde belirtilen hastalara ait fatura tutarı toplam 22, TL nın, Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurt İçi Tedavi Görenlere kaleminden ilgili sağlık kuruluşlarına ödenmesi kaydıyla, Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MEHMETÇİK, YENİ ERENKÖY VE BÜYÜKKONUK BELEDİYELERİNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:1920/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2014 yaz döneminde İskele Bölgesi nde yaşanan su sıkıntısı ve Bafra Su Arıtma Tesisi ndeki sorunlar nedeniyle, olumsuz yönde etkilenen Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Büyükkonuk Belediyeleri ne yaz dönemi boyunca yapmış oldukları tankerlerle su taşıma giderlerinin karşılanabilmesi için, İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Kırsal Kesim Yerleşim Alanlarının Yaşamsal Koşullarının İyileştirilmesi Projesi kaleminden, yeni ihdas edilecek İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi Belediyeler Su Taşıma Giderlerine Katkı Projesi kalemine aktarılması kaydıyla, Mehmetçik Belediyesi ne 80, TL, Büyükkonuk Belediyesi ne 80, TL ve Yeni Erenköy Belediyesi ne 40, TL katkı yapılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

40 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ANAYOLLARA CAM TAKVİYELİ POLYESTER KENAR DİKMESİ YAPILMASI (Önerge No:1921/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mutluyaka-Mormenekşe, Mutluyaka-Tuzla, Lefkoşa-Gazimağusa ve Gazimağusa-Karpaz yollarında yol emniyetinin artırılması için yol kenarlarına monte edilmesi gereken 2010 adet Cam Takviyeli Polyester Kenar Dikmesi işinin, Özkan Paralik İşl. Ltd. in önergeye ekli teklifi çerçevesinde, birim fiyatı TL + KDV üzerinden toplam bedel 48, TL karşılığında ilgili firmaya yaptırılmasına, bu hususta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Mahalli Kaynaklar ile finanse edilmesi öngörülen Yol Güvenliği Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1020/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 BALIKÇI BARINAKLARI ALTYAPILARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK CRIS 2009/227-362-01 NO LU AB PROJESİNE FİNANSMAN SAĞLANMASI (Önerge No:1058/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:2263/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 12-18 Aralık

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI (Önerge No:2233/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10-14 Ekim 2015

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:782/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastahanesi arasında yapılan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI (Önerge No:1228/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Piyangolar Birimi nin satışa sunduğu ve mevcudu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1323/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle, 26.7.1991 ve 4.11.1994 tarihlerinde

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük. KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013 BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK İLE KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. NE ATEŞLİ SİLAH ÖZEL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:1540/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) (Önerge No:15/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa kazası Balalan köyü P/H III/50 parsel 7, 8, 10, 11, 1/1, 14/2, 18, 20, 23, 24 nolu parsel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 ASKERİ YASAK BÖLGELER (DEĞİŞİKLİK) KARARNAMESİ (Önerge No:2065/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Askeri Yasak Bölgeler Yasası nın 3(1) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1175-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1175-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1175-2014 BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU NUN GÖREV VE ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:1204/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bilgi Edinme Hakkı Yasası madde

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı