KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy, Pafta/Harita III.38.W1 de kain 65/2 no lu parsel üzerindeki Eski Yağ Değirmeni binasının, KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin (1) (b) ve (3) üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca, kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, kültür amaçlı kullanılabilmesi amacıyla, Yeni Erenköy Belediyesi nin kullanımına verilmek üzere Maliye Bakanlığı nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖDENEK AKTARMA (Önerge No:1693/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları kaleminden 10,000 TL nın, Nüfus Kayıt Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları kalemine aktarılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TURİSTİK KONAKLAMA TESİSLERİNE YENİLEME YAPACAK İŞLETMELERE UYGULANACAK MUAFİYETLER (Önerge No:1583/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, turistik konaklama tesislerine yenileme yapılacak işletmelere ugulanacak muafiyetlere ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1. Oteller Encümeni nden İlk Otel İşletme Belgesi ni 31 Aralık 2011 den önce almış, 5 (Beş) yıldızlı oteller dışındaki (yatırımda öncelikli bölgede bulunanlar hariç) turistik konaklama tesisi işletmelerine destek sağlanması amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Turizm Planlama Dairesi tarafından yenileme projeleri ve/veya yenilemede kullanacakları malzeme listeleri 1 Kasım 2014 den önce onaylanan turistik tesisler için onaylı listelerinde bulunan makine-teçhizat-mefruşat ve inşaat malzemelerinin ithal edilmesi durumunda Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu ndan muaf tutulması; 2. Bununla ilgili olarak; Turizmden sorumlu Bakanlık, Maliyeden sorumlu Bakanlık ve DPÖ temsilcilerinden oluşan Teknik Komite nin uygunluk vereceği listelerin onaylanmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi hususunda Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın yetkili kılınması ve bu yetkinin 31 Mayıs 2015 tarihinde sona ermesi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI DAİRESİ NDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ZEHRA EVLİYA, CEVAHİR CAŞGİR VE HÜSEYİN MERTHAN ÇAKIRLI NIN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:1595/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile görev süreleri uzatılan Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları nda Sözleşmeli Personel olarak görev yapan Cevahir Caşgir ve Zehra Evliya nın; ayrıca Y(K-I) sayı ve tarihli karar ile görev süresi uzatılan Hüseyin Merthan Çakırlı nın, tarihinde sona eren görev sürelerinin, önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak tarihlerini kapsayan 1(Bir) yıllık süre için uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Devlet Tiyatroları 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ RESİM ÖĞRETMENİ FİLİZ YAŞAR IN ÖDENEKSİZ İZİN İSTEMİ (Önerge No:1636/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli karar ile Öğretim Yılında ödeneksiz izinli sayılan Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ne bağlı Gazimağusa Meslek Lisesi Resim Öğretmeni Filiz Yaşar ın eşi Bülent Yaşar ın halen Eskişehir de görevli olması nedeni ile aile bütünlüğünü sağlamak amacı ile Öğretim Yılında da ödeneksiz izinli sayılmasına ve yerine tamamen geçici statüde öğretmen görevlendirilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLU NDA EKSİK YAYIMLANAN DÖRTYOL KÖYÜ NDE KAİN TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ (Önerge No:1639/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu yol güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Dörtyol Köyü nde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

7

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K.T.KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA LTD. ŞTİ. NİN İTHAL EDECEĞİ SİNYALİZASYON EKİPMANI İÇİN VERGİ MUAFİYETİ SAĞLANMASI (Önerge No:1640/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, K.T.Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti. nin sorumluluk alanında bulunan, KKTC Deniz Sinyalizasyon Sistemi nin işletilmesi kapsamında, Balalan ve Kaplıca Balıkçı Barınakları na yeni inşa edilecek Fenerler için gerekli olan ve muhteviyatı önergeye ekli Proforma Faturada sunulan Sinyalizasyon Ekipmanı nın KKTC ne ithalinde; Fiyat İstikrar Fonu ndan muaf tutulmasına karar verdi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1641/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Tataristan ın Kazan Şehrinde Düzenlenecek 3.Tiyatro ve Eğitim Forumu na Katılım a ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda sehven yeralan " Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ödenek kaleminin, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Yurtdışı Geçici Görev Yollukları " olarak değiştirilmesine ve adı geçen kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÜLKEMİZDE MEVCUT TURİSTİK MEKANLAR İÇİN PROFESYONEL FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ HİZMETİ ALINMASI (Önerge No:1642/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, ülke ve ülkemiz turizminin tanıtımına yönelik KKTC nde yer alan 10 tarihi ve turistik mekanın HD kalitesinde video çekimlerini yapmak, profesyonel fotoğraf çekimini gerçekleştirmek ve çekim dışındaki tüm prodüksiyon hizmetlerini yapmak üzere, Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Uzim Bilgisayar dan hizmet alınmasına ve önergeye ekli sözleşmede detaylandırılan işler için gerekli 35,000 USD (KDV hariç) tutarın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) EGE ÜNİVERSİTESİ NDEN GELEN UZMANLARIN HARCAMALARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1643/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin birlikte yürüttüğü KKTC nde Organik Tarımın ve Bağlı Sektörlerin Geliştirilmesi, Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi çerçevesinde, Temmuz 2014 tarihleri arasında ve yine ayni amaçla Temmuz 2014 tarihleri arasında KKTC ne gelen Ramazan Ayan ve Ayça Tunç un geliş-dönüş uçak biletleri ile iaşe-ibate tutarı 3, TL nın Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU NDA EKSİK YAYIMLANAN AŞAĞI DİKMEN DE TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ (Önerge No:1644/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yol güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Aşağı Dikmen de kain taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

13

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HUDUT GÜVENLİK LTD. DEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:1645/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı binası ile Bakanlık binası arkasındaki bağlı Daireleri ve Bakanlık avlusunda mevcut Onkoloji Hastanesi ne ait kurulacak cihazların sürekli güvenliğinin sağlanması hizmetleri için, 24 saat vardiya usulü ile 4 personel çalıştırmak kaydı ile aylık 6, TL + KDV (4 personel X 1, TL kişi başı ücret) Temmuz-Ekim 2014 devresi için (4 aylık süre ile) toplam 26, TL (6, TL X 4 ay) + KDV karşılığında Hudut Güvenlik Ltd. den hizmet alınması için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KUZEY SAHİL YOLU YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN TATLISU VE MERSİNLİK KÖYLERİNDE KAİN TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ (Önerge No:1647/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kuzey Sahil Yolu yol güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Tatlısu ve Mersinlik köylerinde kain olup özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

16

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC ORMANCILIK FAALİYETLERİ EYLEM PLANI (Önerge No:1649/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, ülkemizdeki ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak, 2010 yılında TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan ve K sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp KKTC Cumhuriyet Meclisi bilgisine sunulan Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü kapsamında; TC Orman Genel Müdürlüğü ve KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından hazırlanıp taraflarca imzalanan, yıllarını kapsayan önergeye ekli Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı nı onayladı. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1650/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Atak Madeni Yağ Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 Şirketler Yasası'nın 346. ve 347'nci maddeleri uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ALANYA DA DÜZENLENECEK ALANYA DÜNYA KUPASI VE GENÇLER AVRUPA KUPASI OLİMPİK TRİATLON YARIŞI NA KATILIM (Önerge No:1651/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Eylül 2014 tarihlerinde Alanya da düzenlenecek Alanya Dünya Kupası ve Gençler Avrupa Kupası Olimpik Triatlon Yarışı na Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu nun 13 kişilik bir ekiple Eylül 2014 tarihleri arasında katılmasını, katılım dolayısıyla 13,600 Türk Lirası na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (Ercan-Antalya-Ercan uçak bileti, Antalya-Alanya gidiş-dönüş taşımacılık, iaşe-ibate, bisiklet kirası) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AVUSTURYA NIN SAALBACH-HINTERGLEMM ŞEHRİNDE DÜZENLENECEK DAĞ BİSİKLET YARIŞINA KATILIM (Önerge No:1653/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 4-8 Eylül 2014 tarihleri arasında Avusturya nın Saalbach Hinterglemm şehrinde düzenlenecek olan Dağ Bisiklet Yarışı na Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu nun önerge ekinde isimleri belirtilen 8 kişilik bir ekiple 4-8 Eylül 2014 tarihinde katılmasını, katılımcıların 12,200 TL tutarındaki gidiş-dönüş uçak bileti giderlerinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İNGİLTERE DE FAALİYET GÖSTEREN NORTH CYPRUS TOURISM CENTER İLE OCEAN ADVERTISING LTD. ARASINDA İMZALANACAK PROTOKOL (Önerge No:1654/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik, sosyal medya ve online pazarlama, medya takibi ile Travmedia Sitesi nde Kuzey Kıbrıs Online Basın Bürosu oluşturulması ve ülkemiz hakkında seyahat acenteleri ile daha yakından çalışmayı sağlamak ve makale yazılmasını teşvik açısından, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı İngiltere de faaliyet gösteren North Cyprus Tourism Center ile Ocean Advertising Ltd. arasında dönemini kapsayacak şekilde imzalanacak, önergeye ekli sunulan protokol uyarınca ödenecek ayda Stg. + KDV nin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI NCA KITSAB VE KITOB A YAPILAN DENETİM KATKISI (Önerge No:1655/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı ile KITSAB ve KITOB arasında yapılan Teşvik Denetim Protokolü çerçevesinde, KITSAB ve KITOB tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen denetimler için aşağıda gösterildiği şekilde herbirine 6,154 Euro olmak üzere toplam 12,308 Euro tutarında katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Diğer Dernek, Birlik, Kurum vb. Kuruluşlara kaleminden karşılanmasına karar verdi. Konu 1. Bakanlık onayı ile Denetim Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler için KITSAB a ödenecek katkı tutarı. 2. Bakanlık onayı ile Denetim Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler için KITOB a ödenecek katkı tutarı. Ödenecek Miktar 6,154 Euro 6,154 Euro DAĞITIM Bilgi Gereği Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BELEDİYE BİNASI AMAÇLARINDA DİPKARPAZ BELEDİYESİ NİN KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:1677/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, halen belediye binası olarak kullanılan, Dipkarpaz Pafta/Harita I.60.E2 de kain 604/1 no lu parselin (Belediye Binası), KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin (1) (b) ve (3) ncü fıkraları ile 41/1977 Sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalmak ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Belediye Binası olarak kullanılması amacıyla, Dipkarpaz Belediyesi nin kullanımına verilmek üzere, Maliye Bakanlığı nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PARSEL TAKASINA İLİŞKİN K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:1659/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Akdeniz köyü Pafta/Harita X.32.W2 de kain 12/2 no lu Ali Altınlı adına kayıtlı parsel ile, İskele Pafta/Harita XV.44.W da kain 6/3 no lu KKTC adına kayıtlı parsellerin takas edilmesini onaylayan K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının, önergeye ekli Başsavcılık görüşü doğrultusunda, takas edilecek taşınmaz mallar arasında %20 den fazla değer farkı bulunduğundan ve bu durum 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 92. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA DÜZENLENECEK 3. ULUSLARARASI AFET YÖNETİM FUARI NA KATILIM (Önerge No:1661/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, meydana gelebilecek afetlerde imkan ve kabiliyetlerin mümkün olan en kısa sürede ve koordineli olarak harekete geçirilmesi, teknik teçhizat, araç, gereç ve donanımların geliştirilmesi ve modernizasyonu ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı nın koordine içerisinde çalıştığı kurumların faaliyetleri ve tanıtımları ile ilgili devam eden çalışmalar ve eğitimler kapsamında; Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenecek 3. Uluslararası Afet Yönetim Fuarı na katılacak aşağıda adı, soyadı ve ünvanları heyet listesinde yer alan personelin, Eylül 2014 tarihleri arasında görevli olarak İstanbul a gitmelerini, Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, mevzuat gereği harcırahları, fuar katılım bedeli ile muhtelif teknik ve döşemedemirbaş malzeme kira ve hizmet bedeli, iç ulaşım ve taşıma giderlerini içeren ve önergeye ekli maliyet raporunda belirtilen toplam 26, TL nın 11, TL nın; Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden, 15, TL nın ise Sivil Savunma Teşkilatını Tanıtma ve Kültürel Amaçlı Faaliyetlerini ve Sosyal Etkinliklerini Destekleme ve Katkı Projesi kaleminden karşılanmasına ve söz konusu harcamalar için Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı na yetki verilmesine karar verdi. HEYET LİSTESİ ADI SOYADI: ÜNVANI: 1. Mehmet YILMABAŞAR Harekat Yönetim Müdürü 2. Melih GÜR Plan, Eğitim ve Tatbikat Şube Müdürü 3. Sevgi AYKIN Halkla İlişkiler Personeli 4. Gürşat ŞEMMEDİ Arama-Kurtarma Şube Müdürü 5. Şebnem SÜKAN Basın Yayın Personeli 6. Eralp KEBAPÇI Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma Personeli 7. Hakan ÖZDENYA Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma Personeli 8. Yamaç ŞENCAN Arama Kurtarma Personeli 9. Amaç ARNAVUTOĞLU Arama Kurtarma Personeli 10. Aysın ÖZTRAK İtfaiye Müdürü-Polis Genel Müdürlüğü 11. Prof.Dr. Günhan ERDEM Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Temsilcisi 12. Özdemir ŞAKACI Orman Müfettişi -Orman Dairesi Müdürlüğü Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK RESMİ TEMASLAR (Önerge No:1663/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, resmi temaslarda bulunmak amacıyla, 5-10 Eylül 2014 tarihlerinde Londra ve Brüksel e gidecek Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve kendisine refakat edecek Bakanlık Müsteşarı Dr. Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel ve Sözleşmeli Personel İpek Borman Genç in, 5 Eylül 2014 Ercan-Londra gidiş, 8 Eylül 2014 Londra-Brüksel tren gidiş biletleri ile 10 Eylül 2014 Brüksel-Ercan dönüş olmak üzere uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırahları, konaklama ve doğabilecek diğer tüm resmi giderlerin karşılanmasına, ayrıca doğabilecek diğer harcamalar için Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel adına 1,000 (Bin Sterlin) ile 1,000 (Bin Euro) avans verilmesine ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1664/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 16 ncı sırasında yer alan Clare Letitia Mitchell isminin iptal edilerek, İngiliz uyruklu Kevin Lee Mitchell e Girne İlçesi Alsancak ta Koçan No: 9093, P/H No:XI/16.E2.W2, Parsel No:287/5/1+287/2/2/1/2 üzerinde kain E Blok 2. katta 2 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN E SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1665/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu E sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 50 nci sırasında yer alan John Joseph Reidy isminin iptal edilerek, İngiliz uyruklu Thalia Ray Reidy ye Girne İlçesi Çatalköy de Koçan No: 3747, Pafta/Harita No: XII/40.W1, Parsel No: 82/ , Yüzölçümü: 30 dönüm olan taşınmaz malın 1/44 hissesi ve/veya yaklaşık 9818 ay 2 alanındaki 11 no lu bungalovu satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN E SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1666/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu E sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 78 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu Neil James Harris e Girne İlçesi Doğanköy de Koçan No:1200, Pafta/Harita No: XII/29.köy, Parsel No: 51/1, Yüzölçümü: 4 dönüm 3 evlek 1360 ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain Blok B7 de 4 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1667/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 8 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Semih Yazar a Lefkoşa İlçesi Gönyeli de Koçan No: B6850, Pafta/Harita No: S30.C.02.D3.C, Parsel No: üz 8 üzerinde kain 2. katta 6 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SİBER(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1668/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Siber(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 73 üncü sırasında yer alan Ksenia Byvaltseva ile Galina Kislova isimlerinin iptal edilerek, Rus uyruklu Andrey Kislov a Girne İlçesi Beylerbeyi nde Koçan No:6660, Pafta/Harita No:XII/39.W1, Parsel No:7/28, Yüzölçümü: 1 evlek 3400 ay² olan taşınmaz malın yaklaşık 2238 ay² (208 m²) alanındaki kısmı ve üzerinde inşa edilen 28 no lu villayı satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1669/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemine ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 10 uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Mehmet Özdemir e Lefkoşa İlçesi Ortaköy de Koçan No:D2843, Pafta/Harita No:XXI/29.EII, Parsel No: üz 1782 üzerinde kain C Blok 3. katta 3 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1670/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İznine ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 48 inci sırasında yer alan Richard Mark Baker isminin iptal edilerek, İngiliz uyruklu Denise Susan Baker e Gazimağusa İlçesi Tatlısu da Koçan No: 36406, P/H No:XIV/3.W, Parsel No:üz 321/ / /1/ / / / / /1 üzerinde kain J Blok zemin katta 2 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1671/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi ne ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının önergesine ekli listenin 37 nci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Nazmi Durmaz a Lefkoşa İlçesi K.Kaymaklı da Koçan No: C4840, Pafta/Harita No: XXI/30.E2, Parsel No: üz 393 üzerinde kain 3.katta 7 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:1672/2014, 1691/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 17 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1674/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle haklarında ihraç kararı alınan aşağıda isimleri, doğum tarihi ve yerleri ile ihraç tarihleri belirtilen kişilerin KKTC nde bulunan ailelerini ziyaret etmelerine ve aile birliklerini yeniden tesis etmelerine olanak sağlamak amacı ile KKTC ne giriş yasaklarının kaldırılmasına karar verdi. İsim-Soyisim: Doğum Tarihi ve Yeri: İhraç Tarihi: 1. Kadir Mıdık Antakya Şükrü Tekirdağ Kumlu Beyhan Myumyun Kasab Spasova Mesut Körkurt Pazarcık İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:1688/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, adli bir olayla ilgili elde edilen emarelerin T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında DNA testine tabi tutulabilmesi amacıyla, 13 Ağustos 2014 tarihinde günübirlik Ankara ya giden Müfettiş Muavini Feyyaz İneci ile Polis Memuru Hasan Sönmez in, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:1689/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, AK Parti 1. Olağanüstü Kurultayı na ilişkin davete icabet etmek üzere, 27 Ağustos 2014 tarihinde Ankara ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve beraberinde Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gürşan, Koruma Polisleri Cüneyt Coşaner ve Ersel Küren in Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı nın Ercan-Ankara gidiş uçak bileti bedeli ile heyetin iç ulaşım bedeli ve ziyaret esnasında beliren diğer tüm resmi giderlerin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU KAMULAŞTIRMA EMRİ (Önerge No:1676/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yol güzergahı içerisinde kalan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

40

41 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAYLIĞA NASIP (Önerge No:1652/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekli listede kimlik bilgileri yer alan 8 (Sekiz) Subay ve 23 (Yirmiüç) Astsubay ın, 15/1979 sayılı Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası nın 49 uncu maddesi uyarınca, 30 Ağustos 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi sınıflarında Muvazzaf Subay ve Astsubay lığa nasbedilmelerine karar verdi. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

42

43 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME SINAV (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1656/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı

44 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AV GÜNLERİ AVLANACAK AV HAYVANLARI VE AV BÖLGELERİ (DEĞİŞİKLİK NO:2) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1692/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası nın 4(1), 4(3) ve 18(1) maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan, Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik No:2) Tüzüğü nü onayladı. İçişleri Bakanlığı

45 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1687/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, 40/1982 sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası nın 4. ve 15. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan, 2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:2263/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 12-18 Aralık

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) (Önerge No:724/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman sahalarına ulaşımın sağlanması için

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük. KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013 BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK İLE KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ NE KATILIM (Önerge No:2089/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türk Cumhuriyetleri Polis Teşkilatları

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2270-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2270-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2270-2014 ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADELE PROJESİ (Önerge No:2381/2013) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2014-2015 yılında başlatılan KKTC Orman Alanlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) (Önerge No:15/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa kazası Balalan köyü P/H III/50 parsel 7, 8, 10, 11, 1/1, 14/2, 18, 20, 23, 24 nolu parsel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARININ BİRİKMİŞ KİRA VE GECİKME ZAMMI BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ KURALLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME (Önerge No:877/2014)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1020/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2275-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2275-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2275-2014 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİNE İLİŞKİN ALINAN KARARLARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2386/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU YÖNETİM KURULU NDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI (Önerge No:164/2015 165/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu na Y(K-I)45-2013

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:2378/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1323/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle, 26.7.1991 ve 4.11.1994 tarihlerinde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 BALIKÇI BARINAKLARI ALTYAPILARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK CRIS 2009/227-362-01 NO LU AB PROJESİNE FİNANSMAN SAĞLANMASI (Önerge No:1058/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 ASKERİ YASAK BÖLGELER (DEĞİŞİKLİK) KARARNAMESİ (Önerge No:2065/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Askeri Yasak Bölgeler Yasası nın 3(1) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI (Önerge No:1228/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Piyangolar Birimi nin satışa sunduğu ve mevcudu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:640/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 21/2014 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)867-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)867-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)867-2014 K-329-84 SAYI VE 12.3.1984 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:881/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K-329-84

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. NE ATEŞLİ SİLAH ÖZEL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:1540/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2157/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, TC Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı

Detaylı

2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi)

2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi) Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi) HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİME KATILACAK PERSONELİN HİZMET SINIFI HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİME KATILACAK PERSONELİN KADRO ADI HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİMİN İSTENİLDİĞİ SAHA HİZMET

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI (Önerge No:2233/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10-14 Ekim 2015

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014 ATRİAL FİBRİLASYON KALP ARİTMİ AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GETİRİLEN CİHAZA GEÇİCİ İTHAL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:637/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 ELEKTRİK İNKİŞAF (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ (Önerge No:2490/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Elektrik İnkişaf Yasası nın 44 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı