KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında DNA testine tabi tutulabilmesi amacıyla tarihinde görevli olarak günübirlik İstanbul a giden PM İsmail Kaymaklılı nın Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş ve tarihinde yine görevli olarak Ankara ya giden PM Hasan Arslan ın Ercan- Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedellerinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE YE YATIRIMCI MÜRACAATI (Önerge No:271/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mey İçki Free Port Trading Ltd. e Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesinde alkollü ve alkolsüz içecek ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek amacı ile Posta Kutusu verilmesini onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HARCAMA KALEMLERİNİN KULLANILABİLMESİ (Önerge No:273/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı na bağlı Ankara Büyükelçiliği 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden, İzmir Konsolosluğu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden, İstanbul Başkonsolosluğu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden ve Mersin Konsolosluğu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden harcama yapılabilmesini onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TANITMA, ENFORMASYON VE TÖREN GİDERLERİNE KATKI PROJESİ KALEMİNDEN HARCAMA YAPILABİLMESİ (Önerge No:276/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin tanıtımına yönelik olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak faaliyetler, yazdırılacak, bastırılacak ve/veya satın alınacak kitap, dergi, broşür, kartpostal, pul, ilan, afiş, pankart, bayrak ve buna benzer malzemenin temininde, sevkinde ve dağıtımında etkinliği sağlamak, tanıtımla ilgili lobi faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışında kongre, seminer ve benzeri etkinliklerde istenen verimi almak, KKTC nde üçüncü ülkelere mensup öğrencilerin eğitim giderlerine katkıda bulunmak, yeni temsilcilikler açılmasıyla ilgili kuruluş giderleri ile araç alımlarına katkıda bulunmak ve milli günler ve resmi devlet törenlerine ilişkin yapılan kutlamalarla ilgili resmi heyetlerin KKTC ni ziyaretleri sırasında doğabilecek masraflar ile belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla yapacakları harcamalara katkı sağlamak ve bütün bu faaliyetlerden etkin ve verimli sonuçlar almak amacıyla yapılacak harcamaların Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Enformasyon ve Tören Giderlerine Katkı Projesi kalemindeki ödenekle sınırlı kalması koşulu ve Devlet İhale Tüzüğü nün 4(2) maddesine istinaden ihalesiz yapılması yönünde Dışişleri Bakanlığı nın yetkili kılınmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TANITMA DAİRESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ NDE YER ALAN KALEMDEN HARCAMA YAPILABİLMESİ (Önerge No:277/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı na bağlı Tanıtma Dairesi tarafından 2014 yılı içerisinde yapılacak tüm tanıtma, temsil ve ağırlama harcamalarının Dışişleri Bakanlığı na bağlı Tanıtma Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÖMER ÖZGÜÇ ÜN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:278/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli karar ile görev süresi uzatılan Dışişleri Bakanlığı na bağlı Tanıtma Dairesi nde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan Ömer Özgüç ün tarihinde sona erecek görev süresinin 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) BÖLGESEL KONSEYİ 24. TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:279/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Şubat 2014 tarihleri arasında İran İslam Cumhuriyeti nin başkenti Tahran da yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bölgesel Planlama Konseyi 24. Toplantısı na katılacak olan Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Ödül Muhtaroğlu nun 21 Şubat 2014 Ercan-İstanbul-Tahran gidiş, 27 Şubat 2014 Tahran-İstanbul- Ercan dönüş olmak üzere uçak bilet bedelleri, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırah, konaklama ve yapılacak diğer tüm resmi giderler ile Ödül Muhtaroğlu adına çıkarılacak 1,000 Dolar avansın Devlet Planlama Örgütü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC BAŞBAKANLIĞI İLE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İMZALANACAK PROTOKOL (Önerge No:280/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, KKTC Başbakanlığı, Hükümet düzeyinde belirlenen/belirlenecek Ekonomi Politikaları nın yürütülmesi ve KKTC nde sürdürülebilir ekonomik yapının sağlanabilmesine yönelik gerekli çalışmalarda, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile işbirliği yapmak üzere hazırlanıp önergeye ekli sunulan Ekonominin Geliştirilmesine Yönelik Projelerin Yürütülmesine İlişkin Protokol ve bu protokole bağlı olarak KKTC nde İstikrarlı ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Sağlayacak Sektörel Çalışmalar a yönelik Ek Protokolü onaylayarak, bu protokoller çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile yürütülecek çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulacak 241, TL nın Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeni ihdas edilecek olan Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC İZMİR KONSOLOSLUĞU EĞİTİM-KÜLTÜR ATAŞELİĞİ NE GİRNE MAARİF ANAOKULU MÜDÜR MUAVİNİ YILDIZ KUL UN ATANMASI (Önerge No:281/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC İzmir Konsolosluğu, Eğitim-Kültür Ataşesi olarak görev yapan Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Mehmet Öznacar ın Bakanlar Kurulu nun Y(K-I) sayı ve tarihli kararı ile 6 Kasım 2013 tarihinden itibaren eski görevine iadesi nedeniyle boşalan KKTC İzmir Konsolosluğu Eğitim-Kültür Ataşeliği ne, 17 Şubat 2014 tarihi itibarıyle Girne Maarif Anaokulu Müdür Muavini Yıldız Kul un atanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:283/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 11 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Çağdaş Uçmak a Gazimağusa İlçesi Ayluka da Koçan No:10894, Pafta/Harita No:XXXIII/3. E1, Parsel No: üz 2568 üzerinde kain 2. katta 3 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:284/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 38 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, Norveç uyruklu Anne Lise Bretten ile Per- Inge Vangen e İskele İlçesi İskele de Koçan No: , Pafta/Harita No:XV/58, Parsel No: , yüzölçümü: 70 dönüm 3 evlek 1700 ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain Pearl Homes 40 no lu daireyi satın almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Siber(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:285/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Siber(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 55 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, Rus uyruklu Aziamzhan Eshmatov ile Kristina Pogrebniak a İskele İlçesi İskele de Koçan No: , P/H No:XV/58, Parsel No: /1, Yüzölçümü: 35 dönüm 2 evlek olan taşınmaz mal üzerinde kain A-16 no lu daireyi satın almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:286/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 10 uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu Kevin George Armstrong a Girne İlçesi Zeytinlik te Koçan No:2754, Pafta/Harita No:XII/28.W1, Parsel No:15/4/2, Yüzölçümü: 18 dönüm 1 evlek 1700 ay² olan taşınmaz malın yaklaşık 8683 ay² (807 m2) alanındaki kısmı ve üzerinde inşa edilen Plot 6 no lu villayı satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:287/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 18 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İsveç uyruklu Bo Gustav Ragnar Nyberg ile Lena Margareta Nyberg e Girne İlçesi Esentepe de Koçan No:14753, Pafta/Harita No:XIII/13.W2, Parsel No: , Yüzölçümü: 26 dönüm 2 evlek 2800 ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain Sea Magic Park Sitesi A4-03 no lu daireyi satın almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSMAİL KULLE NİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:288/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Eğitim Teknolojileri ile ilgili mevcut altyapıların hizmet vermesini sağlamak, gelişen teknolojilere göre yenilenmesini ve çağdaş elektronik eğitim hizmetleri verebilmeyi sürekli hale getirebilme doğrultusunda gerekli olan eğitim, yazılım ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile hizmet alımı yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı nda görevine kesintisiz devam eden İsmail Kulle nin, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası nın 6(2) maddeleri çerçevesinde, Bakanlık Merkez Örgütü nde 2 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MEHMET TAŞEL BABAGİL İN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:289/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, İletişim Altyapısı ile ilgili mevcut altyapıların hizmet vermesini sağlamak, gelişen teknolojilere göre yenilenmesini ve çağdaş normlarda iletişim hizmetleri verebilmeyi sürekli hale getirebilme doğrultusunda gerekli olan Bakanlığın ve tüm okulların veri iletişim altyapı hizmetleri kapsamında K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile hizmet alımı yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı nda görevine kesintisiz devam eden Mehmet Taşel Babagil in, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş- Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası nın 6(2) maddeleri çerçevesinde, Bakanlık Merkez Örgütü nde 2 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MEHMET GÖKYİĞİT İN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:290/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Görsel İşitsel Eğitim Teknolojileri ile ilgili, mevcut altyapıların hizmet vermesini sağlamak, gelişen teknolojilere göre yenilenmesini ve çağdaş görsel ve işitsel eğitim hizmetleri verebilmeyi sürekli hale getirebilme doğrultusunda gerekli olan Eğitim Kültür ve TV Eğitim Programları nın hazırlanması ve yayınlanması hizmetleri kapsamında, K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile hizmet alımı yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı nda görevine kesintisiz devam eden Mehmet Gökyiğit in değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası nın 6(2) maddeleri çerçevesinde Bakanlık Merkez Örgütü nde 2 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TURİZM PLANLAMA MEMURU EVREN DEĞİRMENCİOĞLU NUN YURTDIŞI EĞİTİME GİTMESİ (Önerge No:291/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, EU Scholarship for the Turkish Cypriot Community Program çerçevesinde İngiltere de bulunan International House London bünyesinde verilecek olan General English Intensive Course konulu lisan eğitimi almaya hak kazanan II. Derece Turizm Planlama Memuru Evren Değirmencioğlu nun değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 77 nci maddesi uyarınca sözkonusu eğitime katılmasını ve eğitimin gerçekleştirileceği 17 Şubat Ağustos 2014 tarihleri (her iki tarih dahil) arasında ödenekli izinli sayılmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL EBRU KAPTAN SERTOĞLU NUN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:295/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli karar ile sözleşme süresi uzatılan Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel kadrosunda görev yapan Ebru Kaptan Sertoğlu nun değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6 (2) maddesi uyarınca, 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak görev süresinin 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:297/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Ahmet & Göksel Isı Makine Sanayi Limited in şirket isminin Örensel Ticaret Ltd. olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19 (1) maddesi uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:298/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Change Production Advertisement And Design Factory Ltd. in şirket isminin Change Trading Ltd. olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19 (1) maddesi uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) VENTİLATÖR CİHAZI TEMİN EDİLMESİ (Önerge No:299/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nde kurulu ve tüm devlet hastanelerinde tek olan Genel Yoğun Bakım Servisi nde bulunan ventilatör cihazlarının yetersiz kalması nedeniyle, hastalara sözkonusu birimde kesintisiz hizmet verilmesi ve hastaların özel hastanelere sevkinin önlenebilmesi amacıyla, halen Yoğun Bakım Birimi nde kullanılmakta ve doktorların tercihi olan 5 adet Maquet marka ventilatör cihazının en uygun fiyatı veren ve cihazların kullanımlarındaki uygunluk ve yedek parça temini kolaylığı nedeniyle toplam 99,000 Euro + KDV karşılığında, 2 adet arızalı ventilatör cihazının devreye konması için gereken 59, TL + KDV değerindeki yedek parçaların Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Maquet Tıbbi Sistemler San. Tic. A.Ş. Firması ndan Sağlık Fonu na mahsuben temin edilmesini, tüm hastanede mevcut toplam 19 adet Yoğun Bakım Ventilatörü nün (yeni doğan birimi, çocuk servisi ve göğüs kalp damar cerrahisinde mevcut) parça dahil yıllık bakımlarının 38, TL + KDV karşılığında Sağlık Fonu na mahsuben Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Maquet Tıbbi Sistemler San. Tic. A.Ş.Firması na yaptırılmasına karar verdi Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) E SAYI VE TARİH İLE E SAYI VE TARİHLİ KARARLARIN İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:302/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kumyalı Pafta/Harita VIII/28 W2 de kain 278 parsel no lu hali arazinin spor turizmine yönelik kompleks yapımı amacıyla Galatasaray Sportif A.Ş. nin kullanımına verilmek üzere Turizmden Sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesini onaylayan E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu kararı tadil eden E sayı ve tarihli kararın iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. ÖZGE VURAL IN SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:303/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı Sağlık Servisleri nde ihtiyaç duyulan Dahiliye Uzmanı eksikliğini gidermek amacıyla, Dahiliye Uzmanı Dr. Özge Vural ın önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sağlık servislerinde sözleşmeli statüde istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:304/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Tescilli Bir Yerel Limited Şirketin İsim Değişikliği ne ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararında Asfaroğlu Sanayi ve Ticaret Ltd. olarak belirtilen şirket isminin Asvaroğlu Sanayi ve Ticaret Ltd. olarak değiştirilmesini ve sözkonusu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:305/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Kalkanlı Köyü nde Cami Yeri Ayrılması na ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K sayı ve tarihli kararda sehven 423/1 ve 423/2 olarak belirtilen parsel numarasının (önergeye ekli haritada yeşil ile gösterilen) XX/2 de kain 194/11/1/2/1/7 olarak düzeltilmesini ve adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HASAN KUNDURACI NIN KKTC NE GİRİŞİNİN YASAKLANMASI (Önerge No:306/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC uyruklu Mersin doğumlu Hasan Kunduracı nın Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 7 nci maddesi uyarınca KKTC ne girişinin yasaklanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ESENTEPE BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ (Önerge No:307/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Esentepe Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçesi ni, nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı. İçişleri Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. LEVENT CERİT İN SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:308/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı Sağlık Servisleri nde ihtiyaç duyulan Kardiyoloji Uzmanı eksikliğini gidermek amacıyla, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Levent Cerit in önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sağlık servislerinde sözleşmeli statüde istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YILINDA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YAPILACAK OLAN HİZMET İÇİ EĞİTİM SAHALARI VE SÜRELERİNİN SAPTANMASI (Önerge No:309/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kamu Görevlileri nin eğitimine ve yetiştirilmelerine verilen önem doğrultusunda ekte sunulan 2014 Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Hizmet İçi Eğitim Sahaları ve Sürelerini onayladı. Personel Dairesi Müdürlüğü

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SORUŞTURMA MEMURU OLARAK YETKİLENDİRME (Önerge No:310/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usul Yasası nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıda adı-soyadı belirtilen personelin, Çalışma Dairesi nin uyguladığı yasal mevzuat kurallarına riayet etmeyen ve suç işleyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında soruşturma yapmak, bunun gereği işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere halen Soruşturma Memuru olarak yetkilendirilmiş personele ek Soruşturma Memuru olarak yetkilendirilmelerine karar verdi. Adı-Soyadı 1- Mehmet Özçetin 4- Nihan Güneş 2- Berhan Ongan 5- Ödül Şah 3- Hüseyin Demirelişçi 6- Özlem Keser Şerifoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

42 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SORUŞTURMA MEMURU OLARAK YETKİLENDİRME (Önerge No:311/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usul Yasası nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak, aşağıda adı-soyadı belirtilen personelin, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile 63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve bu Yasa altında çıkarılan tüzük, yönetmelik, emirname gibi mevzuat kurallarına riayet etmeyen ve suç işleyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında soruşturma yapmak, bunun gereği işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere halen Soruşturma Memuru olarak yetkilendirilmiş personele ek Soruşturma Memuru olarak yetkilendirilmelerine karar verdi. Adı-Soyadı 1- Yahya Genç 6- Emel Dolu 2- Arif Çakır 7- Hasan Özkanlı 3- Sami Kondoz 8- Cem Polatlı 4- Murat Hacıhaliloğlu 9- Hasan A. Erdenay 5- Asu Misli Savaşçı 10- Özgür Felek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

43 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMULAŞTIRMA İHBARI (TATLISU) (Önerge No:312/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kuzey Sahil Yolu, yol yapım işleri güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayınlanan Gazimağusa kazasına bağlı Tatlısu köyünde kain özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi gereğince hazırlanıp ekte sunulan Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

44

45 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARININ TADİLİ VE MOTORLU ARAÇLAR MUKAYYİT DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:313/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nı değiştiren 15/2014 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası ile adıgeçen yasanın Yürütme Yetkisi Ulaştırma İşleri ile ilgili Bakanlığa verildiğinden, Motorlu Araçlar Mukayyidi nin Ulaştırmadan Sorumlu Bakan olmasını ve konu ile ilgili 5932 sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının bu yönde tadil edilmesini onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

46 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. OLGUN AKALPLER İN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:315/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli karar ile görev süresi uzatılan Gazimağusa Devlet Hastanesi nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Olgun Akalpler in 17 Şubat 2014 tarihinde sona erecek görev süresinin, önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

47 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PERUNA TRADING LTD. E ÖDEME YAPILMASI (Önerge No:316/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı Sağlık Servisleri Laboratuvarları nın işlevlerinin kesintiye uğramadan devamı için Peruna Trading Ltd. den (Lancet Lab.) temin edilen İmminoloji Test I ürünleri tutarı olan KDV dahil 47, TL nın adıgeçen şirkete ödenebilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı, Sağlık Fonu hesabından karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

48 KARAR NUMARASI: Y(K-I) E SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİLİ VE 20 TEMMUZ STADYUMU YANI YUKARI GİRNE DE BULUNAN PARSELİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NA TAHSİS EDİLMESİ (Önerge No:317/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Girne İmar Planı Kararlarınca Çeşitli Kullanımlar İçin Kamu Yararına Ayrılacak Alanlar a ilişkin E(K-2) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı amaçlarında kullanılmak üzere, E sayı ve tarihli kararla Sağlık ve Çevre Bakanlığı na tahsis edilen 20 Temmuz Stadyumu yanı XII.20.E1 Yukarı Girne (Blok III) 19 No lu parsel, tarihinde Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasında imzalanan protokolle SOS Çocukköyü kullanımına verildiğinden; konu parselin Bakanlıkların yeniden oluşumu kapsamında, Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na tahsis edilmesini ve halen Devlet himayesinde bulunan çocukların gençlik evi olarak kullanılan binalara ek önergede belirtilenler ışığında, gelir getirecek binalar yapılması hususunda Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasında imzalanan protokole ilave olarak ilgili parsel üzerinde, Sosyal Hizmetlerin bağlı bulunduğu Bakanlığın belirleyeceğı kural ve şartlara uygun olması ve elde edilecek gelirin yalnızca sosyal hizmet faaliyetlerinde kullanılması şartıyla, gelir getirici bina yapımı ve benzeri faaliyetler yürütülmesi için ek bir protokol düzenlenmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın yetkili kılınmasını onayladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

49 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZDİL NAMİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİN RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE BRÜKSEL E GİTMELERİ (Önerge No:323/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Avrupa Parlamentosu nda düzenlenecek olan Avrupa Birliği Sosyalist Grup Toplantısı nda ve Avrupa Politika Merkezi nde genel sunum yapmak ve Brüksel de resmi temaslarda bulunmak amacıyla, Şubat 2014 tarihleri arasında Brüksel e gidecek Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve kendisine rafakat edecek Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Başkanı Erhan Erçin in Ercan-İstanbul- Brüksel-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırahları, konaklama ve gerçekleşecek diğer tüm resmi harcamaların Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük. KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013 BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK İLE KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARININ BİRİKMİŞ KİRA VE GECİKME ZAMMI BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ KURALLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME (Önerge No:877/2014)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)210-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)210-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)210-2015 GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGEDE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:227/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Free Port Ltd. e araç

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1020/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) (Önerge No:15/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa kazası Balalan köyü P/H III/50 parsel 7, 8, 10, 11, 1/1, 14/2, 18, 20, 23, 24 nolu parsel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:2378/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:2263/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 12-18 Aralık

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. NE ATEŞLİ SİLAH ÖZEL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:1540/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:640/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 21/2014 sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI (Önerge No:2233/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10-14 Ekim 2015

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 27.01.2017 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 ELEKTRİK İNKİŞAF (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ (Önerge No:2490/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Elektrik İnkişaf Yasası nın 44 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) (Önerge No:724/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman sahalarına ulaşımın sağlanması için

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ NE KATILIM (Önerge No:2089/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türk Cumhuriyetleri Polis Teşkilatları

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :269 KARAR 269 : İlçenin Gülbahçe Mahallesinde yerleşim bölgesindeki tesislerin yetersiz enerji iletimi olması nedeniyle yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gülbahçe Mahallesi 421

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:460/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.2.2015 tarih

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1653-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1653-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1653-2014 SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÜREYYA GEYLAN GÜRDAL IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1708/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)276-2013 sayı ve 30.10.2013 tarihli Bakanlar

Detaylı

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,517,689,600.00 2,686,927,270.01 621,054,555.04 2,065,872,714.97 01 VERGİ GELİRLERİ 1,185,035,000.00 1,185,035,000.00 266,076,572.26 918,958,427.74 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)595-2015 ÖDENEK AKTARMA

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)595-2015 ÖDENEK AKTARMA KARAR NUMARASI: Ö(K-I)595-2015 ÖDENEK AKTARMA (Önerge No:2034/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası nın Aktarma Kuralları ve Yöntemine ilişkin 7(5) maddesi uyarınca, Ulaştırma Bakanlığı

Detaylı