KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında DNA testine tabi tutulabilmesi amacıyla tarihinde görevli olarak günübirlik İstanbul a giden PM İsmail Kaymaklılı nın Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş ve tarihinde yine görevli olarak Ankara ya giden PM Hasan Arslan ın Ercan- Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedellerinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE YE YATIRIMCI MÜRACAATI (Önerge No:271/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mey İçki Free Port Trading Ltd. e Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesinde alkollü ve alkolsüz içecek ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek amacı ile Posta Kutusu verilmesini onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HARCAMA KALEMLERİNİN KULLANILABİLMESİ (Önerge No:273/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı na bağlı Ankara Büyükelçiliği 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden, İzmir Konsolosluğu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden, İstanbul Başkonsolosluğu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden ve Mersin Konsolosluğu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden harcama yapılabilmesini onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TANITMA, ENFORMASYON VE TÖREN GİDERLERİNE KATKI PROJESİ KALEMİNDEN HARCAMA YAPILABİLMESİ (Önerge No:276/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin tanıtımına yönelik olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak faaliyetler, yazdırılacak, bastırılacak ve/veya satın alınacak kitap, dergi, broşür, kartpostal, pul, ilan, afiş, pankart, bayrak ve buna benzer malzemenin temininde, sevkinde ve dağıtımında etkinliği sağlamak, tanıtımla ilgili lobi faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışında kongre, seminer ve benzeri etkinliklerde istenen verimi almak, KKTC nde üçüncü ülkelere mensup öğrencilerin eğitim giderlerine katkıda bulunmak, yeni temsilcilikler açılmasıyla ilgili kuruluş giderleri ile araç alımlarına katkıda bulunmak ve milli günler ve resmi devlet törenlerine ilişkin yapılan kutlamalarla ilgili resmi heyetlerin KKTC ni ziyaretleri sırasında doğabilecek masraflar ile belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla yapacakları harcamalara katkı sağlamak ve bütün bu faaliyetlerden etkin ve verimli sonuçlar almak amacıyla yapılacak harcamaların Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Enformasyon ve Tören Giderlerine Katkı Projesi kalemindeki ödenekle sınırlı kalması koşulu ve Devlet İhale Tüzüğü nün 4(2) maddesine istinaden ihalesiz yapılması yönünde Dışişleri Bakanlığı nın yetkili kılınmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TANITMA DAİRESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ NDE YER ALAN KALEMDEN HARCAMA YAPILABİLMESİ (Önerge No:277/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı na bağlı Tanıtma Dairesi tarafından 2014 yılı içerisinde yapılacak tüm tanıtma, temsil ve ağırlama harcamalarının Dışişleri Bakanlığı na bağlı Tanıtma Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÖMER ÖZGÜÇ ÜN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:278/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli karar ile görev süresi uzatılan Dışişleri Bakanlığı na bağlı Tanıtma Dairesi nde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan Ömer Özgüç ün tarihinde sona erecek görev süresinin 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) BÖLGESEL KONSEYİ 24. TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:279/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Şubat 2014 tarihleri arasında İran İslam Cumhuriyeti nin başkenti Tahran da yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bölgesel Planlama Konseyi 24. Toplantısı na katılacak olan Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Ödül Muhtaroğlu nun 21 Şubat 2014 Ercan-İstanbul-Tahran gidiş, 27 Şubat 2014 Tahran-İstanbul- Ercan dönüş olmak üzere uçak bilet bedelleri, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırah, konaklama ve yapılacak diğer tüm resmi giderler ile Ödül Muhtaroğlu adına çıkarılacak 1,000 Dolar avansın Devlet Planlama Örgütü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC BAŞBAKANLIĞI İLE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İMZALANACAK PROTOKOL (Önerge No:280/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, KKTC Başbakanlığı, Hükümet düzeyinde belirlenen/belirlenecek Ekonomi Politikaları nın yürütülmesi ve KKTC nde sürdürülebilir ekonomik yapının sağlanabilmesine yönelik gerekli çalışmalarda, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile işbirliği yapmak üzere hazırlanıp önergeye ekli sunulan Ekonominin Geliştirilmesine Yönelik Projelerin Yürütülmesine İlişkin Protokol ve bu protokole bağlı olarak KKTC nde İstikrarlı ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Sağlayacak Sektörel Çalışmalar a yönelik Ek Protokolü onaylayarak, bu protokoller çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile yürütülecek çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulacak 241, TL nın Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeni ihdas edilecek olan Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC İZMİR KONSOLOSLUĞU EĞİTİM-KÜLTÜR ATAŞELİĞİ NE GİRNE MAARİF ANAOKULU MÜDÜR MUAVİNİ YILDIZ KUL UN ATANMASI (Önerge No:281/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC İzmir Konsolosluğu, Eğitim-Kültür Ataşesi olarak görev yapan Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Mehmet Öznacar ın Bakanlar Kurulu nun Y(K-I) sayı ve tarihli kararı ile 6 Kasım 2013 tarihinden itibaren eski görevine iadesi nedeniyle boşalan KKTC İzmir Konsolosluğu Eğitim-Kültür Ataşeliği ne, 17 Şubat 2014 tarihi itibarıyle Girne Maarif Anaokulu Müdür Muavini Yıldız Kul un atanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:283/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 11 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Çağdaş Uçmak a Gazimağusa İlçesi Ayluka da Koçan No:10894, Pafta/Harita No:XXXIII/3. E1, Parsel No: üz 2568 üzerinde kain 2. katta 3 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:284/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 38 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, Norveç uyruklu Anne Lise Bretten ile Per- Inge Vangen e İskele İlçesi İskele de Koçan No: , Pafta/Harita No:XV/58, Parsel No: , yüzölçümü: 70 dönüm 3 evlek 1700 ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain Pearl Homes 40 no lu daireyi satın almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Siber(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:285/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Siber(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 55 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, Rus uyruklu Aziamzhan Eshmatov ile Kristina Pogrebniak a İskele İlçesi İskele de Koçan No: , P/H No:XV/58, Parsel No: /1, Yüzölçümü: 35 dönüm 2 evlek olan taşınmaz mal üzerinde kain A-16 no lu daireyi satın almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:286/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 10 uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu Kevin George Armstrong a Girne İlçesi Zeytinlik te Koçan No:2754, Pafta/Harita No:XII/28.W1, Parsel No:15/4/2, Yüzölçümü: 18 dönüm 1 evlek 1700 ay² olan taşınmaz malın yaklaşık 8683 ay² (807 m2) alanındaki kısmı ve üzerinde inşa edilen Plot 6 no lu villayı satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:287/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 18 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İsveç uyruklu Bo Gustav Ragnar Nyberg ile Lena Margareta Nyberg e Girne İlçesi Esentepe de Koçan No:14753, Pafta/Harita No:XIII/13.W2, Parsel No: , Yüzölçümü: 26 dönüm 2 evlek 2800 ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain Sea Magic Park Sitesi A4-03 no lu daireyi satın almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSMAİL KULLE NİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:288/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Eğitim Teknolojileri ile ilgili mevcut altyapıların hizmet vermesini sağlamak, gelişen teknolojilere göre yenilenmesini ve çağdaş elektronik eğitim hizmetleri verebilmeyi sürekli hale getirebilme doğrultusunda gerekli olan eğitim, yazılım ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile hizmet alımı yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı nda görevine kesintisiz devam eden İsmail Kulle nin, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası nın 6(2) maddeleri çerçevesinde, Bakanlık Merkez Örgütü nde 2 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MEHMET TAŞEL BABAGİL İN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:289/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, İletişim Altyapısı ile ilgili mevcut altyapıların hizmet vermesini sağlamak, gelişen teknolojilere göre yenilenmesini ve çağdaş normlarda iletişim hizmetleri verebilmeyi sürekli hale getirebilme doğrultusunda gerekli olan Bakanlığın ve tüm okulların veri iletişim altyapı hizmetleri kapsamında K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile hizmet alımı yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı nda görevine kesintisiz devam eden Mehmet Taşel Babagil in, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş- Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası nın 6(2) maddeleri çerçevesinde, Bakanlık Merkez Örgütü nde 2 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MEHMET GÖKYİĞİT İN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:290/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Görsel İşitsel Eğitim Teknolojileri ile ilgili, mevcut altyapıların hizmet vermesini sağlamak, gelişen teknolojilere göre yenilenmesini ve çağdaş görsel ve işitsel eğitim hizmetleri verebilmeyi sürekli hale getirebilme doğrultusunda gerekli olan Eğitim Kültür ve TV Eğitim Programları nın hazırlanması ve yayınlanması hizmetleri kapsamında, K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile hizmet alımı yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı nda görevine kesintisiz devam eden Mehmet Gökyiğit in değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası nın 6(2) maddeleri çerçevesinde Bakanlık Merkez Örgütü nde 2 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TURİZM PLANLAMA MEMURU EVREN DEĞİRMENCİOĞLU NUN YURTDIŞI EĞİTİME GİTMESİ (Önerge No:291/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, EU Scholarship for the Turkish Cypriot Community Program çerçevesinde İngiltere de bulunan International House London bünyesinde verilecek olan General English Intensive Course konulu lisan eğitimi almaya hak kazanan II. Derece Turizm Planlama Memuru Evren Değirmencioğlu nun değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 77 nci maddesi uyarınca sözkonusu eğitime katılmasını ve eğitimin gerçekleştirileceği 17 Şubat Ağustos 2014 tarihleri (her iki tarih dahil) arasında ödenekli izinli sayılmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL EBRU KAPTAN SERTOĞLU NUN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:295/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli karar ile sözleşme süresi uzatılan Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel kadrosunda görev yapan Ebru Kaptan Sertoğlu nun değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6 (2) maddesi uyarınca, 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak görev süresinin 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:297/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Ahmet & Göksel Isı Makine Sanayi Limited in şirket isminin Örensel Ticaret Ltd. olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19 (1) maddesi uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:298/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Change Production Advertisement And Design Factory Ltd. in şirket isminin Change Trading Ltd. olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 19 (1) maddesi uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) VENTİLATÖR CİHAZI TEMİN EDİLMESİ (Önerge No:299/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nde kurulu ve tüm devlet hastanelerinde tek olan Genel Yoğun Bakım Servisi nde bulunan ventilatör cihazlarının yetersiz kalması nedeniyle, hastalara sözkonusu birimde kesintisiz hizmet verilmesi ve hastaların özel hastanelere sevkinin önlenebilmesi amacıyla, halen Yoğun Bakım Birimi nde kullanılmakta ve doktorların tercihi olan 5 adet Maquet marka ventilatör cihazının en uygun fiyatı veren ve cihazların kullanımlarındaki uygunluk ve yedek parça temini kolaylığı nedeniyle toplam 99,000 Euro + KDV karşılığında, 2 adet arızalı ventilatör cihazının devreye konması için gereken 59, TL + KDV değerindeki yedek parçaların Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Maquet Tıbbi Sistemler San. Tic. A.Ş. Firması ndan Sağlık Fonu na mahsuben temin edilmesini, tüm hastanede mevcut toplam 19 adet Yoğun Bakım Ventilatörü nün (yeni doğan birimi, çocuk servisi ve göğüs kalp damar cerrahisinde mevcut) parça dahil yıllık bakımlarının 38, TL + KDV karşılığında Sağlık Fonu na mahsuben Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Maquet Tıbbi Sistemler San. Tic. A.Ş.Firması na yaptırılmasına karar verdi Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) E SAYI VE TARİH İLE E SAYI VE TARİHLİ KARARLARIN İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:302/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kumyalı Pafta/Harita VIII/28 W2 de kain 278 parsel no lu hali arazinin spor turizmine yönelik kompleks yapımı amacıyla Galatasaray Sportif A.Ş. nin kullanımına verilmek üzere Turizmden Sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesini onaylayan E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu kararı tadil eden E sayı ve tarihli kararın iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. ÖZGE VURAL IN SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:303/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı Sağlık Servisleri nde ihtiyaç duyulan Dahiliye Uzmanı eksikliğini gidermek amacıyla, Dahiliye Uzmanı Dr. Özge Vural ın önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sağlık servislerinde sözleşmeli statüde istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:304/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Tescilli Bir Yerel Limited Şirketin İsim Değişikliği ne ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararında Asfaroğlu Sanayi ve Ticaret Ltd. olarak belirtilen şirket isminin Asvaroğlu Sanayi ve Ticaret Ltd. olarak değiştirilmesini ve sözkonusu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:305/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Kalkanlı Köyü nde Cami Yeri Ayrılması na ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K sayı ve tarihli kararda sehven 423/1 ve 423/2 olarak belirtilen parsel numarasının (önergeye ekli haritada yeşil ile gösterilen) XX/2 de kain 194/11/1/2/1/7 olarak düzeltilmesini ve adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HASAN KUNDURACI NIN KKTC NE GİRİŞİNİN YASAKLANMASI (Önerge No:306/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC uyruklu Mersin doğumlu Hasan Kunduracı nın Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın 7 nci maddesi uyarınca KKTC ne girişinin yasaklanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ESENTEPE BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ (Önerge No:307/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Esentepe Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçesi ni, nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı. İçişleri Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. LEVENT CERİT İN SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLMESİ (Önerge No:308/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı Sağlık Servisleri nde ihtiyaç duyulan Kardiyoloji Uzmanı eksikliğini gidermek amacıyla, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Levent Cerit in önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sağlık servislerinde sözleşmeli statüde istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YILINDA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YAPILACAK OLAN HİZMET İÇİ EĞİTİM SAHALARI VE SÜRELERİNİN SAPTANMASI (Önerge No:309/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kamu Görevlileri nin eğitimine ve yetiştirilmelerine verilen önem doğrultusunda ekte sunulan 2014 Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Hizmet İçi Eğitim Sahaları ve Sürelerini onayladı. Personel Dairesi Müdürlüğü

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SORUŞTURMA MEMURU OLARAK YETKİLENDİRME (Önerge No:310/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usul Yasası nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıda adı-soyadı belirtilen personelin, Çalışma Dairesi nin uyguladığı yasal mevzuat kurallarına riayet etmeyen ve suç işleyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında soruşturma yapmak, bunun gereği işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere halen Soruşturma Memuru olarak yetkilendirilmiş personele ek Soruşturma Memuru olarak yetkilendirilmelerine karar verdi. Adı-Soyadı 1- Mehmet Özçetin 4- Nihan Güneş 2- Berhan Ongan 5- Ödül Şah 3- Hüseyin Demirelişçi 6- Özlem Keser Şerifoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

42 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SORUŞTURMA MEMURU OLARAK YETKİLENDİRME (Önerge No:311/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usul Yasası nın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak, aşağıda adı-soyadı belirtilen personelin, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile 63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve bu Yasa altında çıkarılan tüzük, yönetmelik, emirname gibi mevzuat kurallarına riayet etmeyen ve suç işleyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında soruşturma yapmak, bunun gereği işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere halen Soruşturma Memuru olarak yetkilendirilmiş personele ek Soruşturma Memuru olarak yetkilendirilmelerine karar verdi. Adı-Soyadı 1- Yahya Genç 6- Emel Dolu 2- Arif Çakır 7- Hasan Özkanlı 3- Sami Kondoz 8- Cem Polatlı 4- Murat Hacıhaliloğlu 9- Hasan A. Erdenay 5- Asu Misli Savaşçı 10- Özgür Felek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

43 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMULAŞTIRMA İHBARI (TATLISU) (Önerge No:312/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kuzey Sahil Yolu, yol yapım işleri güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayınlanan Gazimağusa kazasına bağlı Tatlısu köyünde kain özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi gereğince hazırlanıp ekte sunulan Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

44

45 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARININ TADİLİ VE MOTORLU ARAÇLAR MUKAYYİT DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:313/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nı değiştiren 15/2014 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası ile adıgeçen yasanın Yürütme Yetkisi Ulaştırma İşleri ile ilgili Bakanlığa verildiğinden, Motorlu Araçlar Mukayyidi nin Ulaştırmadan Sorumlu Bakan olmasını ve konu ile ilgili 5932 sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının bu yönde tadil edilmesini onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

46 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. OLGUN AKALPLER İN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:315/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli karar ile görev süresi uzatılan Gazimağusa Devlet Hastanesi nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Olgun Akalpler in 17 Şubat 2014 tarihinde sona erecek görev süresinin, önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

47 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PERUNA TRADING LTD. E ÖDEME YAPILMASI (Önerge No:316/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı Sağlık Servisleri Laboratuvarları nın işlevlerinin kesintiye uğramadan devamı için Peruna Trading Ltd. den (Lancet Lab.) temin edilen İmminoloji Test I ürünleri tutarı olan KDV dahil 47, TL nın adıgeçen şirkete ödenebilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı, Sağlık Fonu hesabından karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

48 KARAR NUMARASI: Y(K-I) E SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİLİ VE 20 TEMMUZ STADYUMU YANI YUKARI GİRNE DE BULUNAN PARSELİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NA TAHSİS EDİLMESİ (Önerge No:317/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Girne İmar Planı Kararlarınca Çeşitli Kullanımlar İçin Kamu Yararına Ayrılacak Alanlar a ilişkin E(K-2) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı amaçlarında kullanılmak üzere, E sayı ve tarihli kararla Sağlık ve Çevre Bakanlığı na tahsis edilen 20 Temmuz Stadyumu yanı XII.20.E1 Yukarı Girne (Blok III) 19 No lu parsel, tarihinde Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasında imzalanan protokolle SOS Çocukköyü kullanımına verildiğinden; konu parselin Bakanlıkların yeniden oluşumu kapsamında, Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na tahsis edilmesini ve halen Devlet himayesinde bulunan çocukların gençlik evi olarak kullanılan binalara ek önergede belirtilenler ışığında, gelir getirecek binalar yapılması hususunda Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasında imzalanan protokole ilave olarak ilgili parsel üzerinde, Sosyal Hizmetlerin bağlı bulunduğu Bakanlığın belirleyeceğı kural ve şartlara uygun olması ve elde edilecek gelirin yalnızca sosyal hizmet faaliyetlerinde kullanılması şartıyla, gelir getirici bina yapımı ve benzeri faaliyetler yürütülmesi için ek bir protokol düzenlenmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın yetkili kılınmasını onayladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

49 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZDİL NAMİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİN RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE BRÜKSEL E GİTMELERİ (Önerge No:323/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Avrupa Parlamentosu nda düzenlenecek olan Avrupa Birliği Sosyalist Grup Toplantısı nda ve Avrupa Politika Merkezi nde genel sunum yapmak ve Brüksel de resmi temaslarda bulunmak amacıyla, Şubat 2014 tarihleri arasında Brüksel e gidecek Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve kendisine rafakat edecek Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Başkanı Erhan Erçin in Ercan-İstanbul- Brüksel-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırahları, konaklama ve gerçekleşecek diğer tüm resmi harcamaların Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ı ı»i» ı ı ı ı ı ı ı ö ö ç ış ı ı ö ı ı ü ü üğü ü ı ı ü ü ı ı ö üşü ı ü ç ış ı ı ö ı ı ş ı Ü «ş ığı ö ş ç İ ı ı ş ç ı ı ı ö üş ığı ı ı Ü Ü ı ı ı ı ı ı ı ğ ı ı ğ ı ığı ı ö ü üğü ü Çı ı ı ı İ ı ğ ü ü Ş ı

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı