BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU"

Transkript

1 BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU Merins Atatürk Kültür ve Kngre Merkezi Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş lup Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

2 Bursa Turizm Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru Bursa Eskişehir Bilecik illerini kapsayan TR41 Bölgesi için Dönemini kapsayan Bölge Planı Çalışmaları kapsamında iller özelinde ve sektörel bazda ihtisas kmisynları luşturulması planlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı na verilen yetki ile başlatılan bölge planı çalışmaları ile birlikte, bütün bölge illerinde Sanayi; Turizm; Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık; Çevre, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ssyal Yapı, Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik alanlarında 6 ihtisas kmisynu luşturulmuştur. İlgili alanlarda illerin ve bölgelerin 2023 vizynu ele alınırken, rtaya knulan srunların, luşturulan strateji ve hedeflerin tüm bölgenin rtak ürünü lması amacıyla bölge paydaşlarının bu tplantılara en üst düzeyde katılım sağlaması hedeflenmiştir. Metdlji Katılımcı bir Bölge Planı luşturulması sürecinde sn derece önemli bir görev üstleneceği düşünülen özel ihtisas kmisynları tplantıları temel larak 3 turum üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlk turumda, Ajans persneli tarafından bölge planı süreci ile tplantıların amaç ve yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha snra ilgili sektör kapsamında, dünya genelinde, ülke bazında, bölgesel ve il ölçeğinde yaşanan gelişmelerden bahsedilmiş, yine ajans persneli tarafından bölge planına altlık luşturması için hazırlanmış lan sektörel mevcut durum analizlerinin kısa sunumları yapılmıştır. Sunumların akabinde, katılımcılardan il ve bölge genelindeki yaşanan ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte yaşanması beklenen temel gelişme ve eğilimleri rtaya kymaları istenmiştir. İlk turumda rtaya knulan temel gelişme ve eğimler ajans persneli tarafından sınıflandırılmış ve bir snraki turumda bu temel gelişme ve eğilimler Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit analizlerinde kullanılmıştır. Bir önceki turumda yapılan sınıflandırma, bu turumda ele alınan knuların daha daklı ve stratejik lmasına ön ayak lduğu söylenebilir. Wrld Cafe metdunun kullanıldığı GZFT analizlerinde, katılımcılar iki gruba ayrılmış lup, ilk aşamada birinci grubun ilin Güçlü lduğu ve Fırsatlarının bulunduğu alanları rtaya knması istenmiştir. Paralel larak diğer grubun da ilin Zayıf lduğu ve mevcut lan Tehditler kapsamında fikirlerini beyan etmesi beklenmiştir. Daha snra bu iki grup yer değiştirerek aynı knuları bu sefer de farklı grupların çalışması istenmiştir. Ajans persneli, bir önceki grupta rtaya knulan hususlar hakkında yeni gruba bilgi vermiş ve yeni gruptan gelecek yeni fikirleri sunmaları istenmiştir. Bu şekilde bütün kmisyn katılımcılarının her iki knu üzerinde görüşlerinin alındığı bir sistem luşturulmuştur. Tplantıların sn turumunda da, yine temel eğilim ve gelişmeler bağlamında güçlü-zayıf-fırsat ve tehditlerin de göz önüne alınarak gruplandırılan farklı iki kategri kapsamında, sektörel bazda önceliklerin, strateji ve hedeflerin belirlenmesi luşturmuştur. Tplantı katılımcılarından bu aşamada en az üç öncelik ve her ön altında en az iki strateji rtaya knması istenmiştir. Bu öncelikler ve stratejilerin -mümkün lduğunca- önceliklerin ve uygulama esaslarında önem arz eden hususların belirtilmesi istenmiş, stratejilerin gerçekleştirilmesi için var lan riskler ve gerekli lan şartların rtaya knulması ve yine ilgili knulara yönelik başarı göstergeleri, kurumsal-yasal ve mali çerçevenin katılımcılar tarafından çizilmesi istenmiştir. Bu turumda da yine Wrld Cafe metdu uygulanmış lup, rtaya knulan iki farklı kategride luşturulan iki grubun temel amaç ve hedefleri belirlemesi 1

3 istenmiştir. Daha snra da grupların yer değiştirerek diğer knu hakkında görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Ajans persneli, yine bir önceki grup tarafından rtaya knulan temel amaç ve hedeflerin yeni gelen gruba sunumunu gerçekleştirmiş ve yeni gruptan gelen önerileri de eklenmiştir. Tam gün byunca süren bu kmisyn tplantıları snucunda ilgili sektörlere yönelik geniş kapsamlı bilgiler elde edilmiş lup, sektörlere yönelik temel eğilimler, GZFT analizleri, temel amaç ve hedefler dışında bölge planının mevcut durum analizlerinde kullanılmak üzere önemli bilgi ve eğilimler de elde edilmiştir. Tplantı Oturumları 1.Oturum: TEMEL EĞİLİMLER Temel eğilimlerin tartışıldığı 1. turum, beyin fırtınası yöntemi ile icra edilmiş, tplantı başında ajans çalışanları tarafından yapılan sunumlarda bölge planı süreci, Bursa turizminin mevcut durumunun analizi, tplantılardan beklenen çıktılar ve turumların yöntemi rtaya knularak tplantılardan azami çıktı elde edilmesi hedeflenmiştir. Erişilebilirlik Bursa nın eski kent larak adlandırılan kısmındaki tpark srunu nedeniyle Bursa birçk tur peratörü tarafından destinasyn listesinden çıkarıldı, ulaşımdaki sıkıntılardan ötürü gezi duraklarına dahil lma srunu devam ediyr Kent merkezinde ve tarihi alanlarda yayalaşmanın yeterli lmaması ve harita, yönlendirme ve knaklama altyapısının yetersiz lması il merkezini turist açısından zaman geçirmek için uygun bir yer lmaktan çıkarmaktadır. Dlayısıyla tur tbüslerinin kent içine ulaşımı için yayalaştırılması gereken alanlar ve bu alanların etrafında uygun tpark alanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Erişilebilirlik turizmin gelişimi için en önemli faktördür. Yenişehir havaalanı etkin kullanılamadığı için ziyaretçi akımları İstanbul üzerinden lmaktadır. İstanbul- İzmir tylunun tamamlanması ile İstanbul a lan erişilebilirlik artacaktır. Merkezi Bursa lan bir havaylu şirketi lmadığı sürece havaalanını etkin kullanmak zr görünmektedir. Arap yarımadasındaki ülkelere yönelik özel uçuşlar knulması düşünülmüş, Lufthansa Havaylları ile Münih e uçuşlar knulmuş fakat devamlılık sağlanamamıştır. Tarih ve termal turizme ek larak dğa (rafting ve yamaç paraşütü), spr ve kıyı turizmi de önemli turistik ptansiyel barındırmaktadır. Tarihi mekânlarda gece saatlerinde turist bulunmamaktadır. Bazı mekânlar mesai saati nedeniyle kapalı tutulmaktadır. Ayrıca gündüz ulaşım sıkıntısı ve gece ise istenen seviyede canlılık lmaması nedeniyle turistler ve vatandaşlar kent merkezine çk sık seyahat etmekten kaçınmaktadır. Bursa limanlarına kruvaziyer gelmesine yönelik girişimler bulunmaktadır. Alternatif Turizm / Turizm Çeşitliliği Yeni ulaşım yatırımları ile birlikte İstanbul dan Bursa ya kngre turizmi ptansiyelinde kayma lacağı düşünülmektedir. Bursa daki büyük tel yatırımları kngre turizminin gelişme ptansiyeline yönelik beklentilerin geçerliliğini göstermektedir. 2

4 Bursa termal turizm merkezidir fakat çk çeşitli turizm alternatifleri bulunmaktadır. Çk sayıda fuar düzenlenmesine rağmen turizm fuarı yapılmıyr. Bursa Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHHTA) üyeliğine dâhil edilmiştir, buna istinaden sağlık turizmi aracılığı ile geceleme sayıları artırılabilir. Yerli ve yabancı turistlerin analizinin yapılması önemli bir ihtiyaçtır. Tanıtım ve strateji çalışmalarının ülke, gelir ve yaş grubu gibi kriterler esas alınmadan yapıldığı görülmektedir. Arap ülkelerinden aile larak gelen turistler için Disneyland gibi bir eğlence merkezi yapılması, bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Bursa tekstil merkezi niteliği ön plana çıkarılarak mda festivalleri gibi etkinlikler düzenlenmeye uygundur. Sağlık turizmi ve kngre turizminde ziyaretçi geceleme süreleri uzundur. Bu nedenle sağlık ve kngre amacıyla gelen bir kişinin knaklama süresi kısa lan tarih turizmi için de katkı yaratacağı rtadadır. Bu nedenle yapılacak paket turlar dğru strateji lacaktır. Turizm Altyapısı/Destinasynlar Kent merkezindeki tarihi hanlar akşam 8 e kadar açık kalmaktadır. Özellikle Arap Ülkelerinden gelen turistler düşünülerek hanların daha uzun süre açık kalması sağlanmalı, bu knuda esnaf bilinçlendirilmelidir. Mevcut turizm verileri yeterli değildir, tel dışında knaklayan veya knaklama yapmayan bu nedenle kayıt edilemeyen çk sayıda ziyaretçi var. Bursa da deniz ve dğal güzellikler sayesinde 3. Yaş Turizmi (50 ve üzeri) ptansiyeli bulunmaktadır. Sağlık turizmi amacıyla gelen ziyaretçi sayısı 2012 yılında 1000 den 3000 e yükseldi. Bursa da termal turizmde fizik tedavi yapılamamaktadır. Bu knu termal turizm için öncelik lmalıdır. İznik Ayasfya nın camiye çevrilmesi tarihi yapıya zarar vermiş, surlar yeniden yapılıyr ama kale içi kullanımı turistik değil Gecelemenin artırılamaması srunu bulunmaktadır. Tanıtım/Pazarlama Ziyaret edilmesi için tanıtımı yapılan yerlerle ilgili bilgilendirme knusunda yetersizlik bulunmaktadır. Turizm danışma fisine yönlendirme levhası yk, görünürlüğü çk kısıtlı. Turistlere bilgi verecek materyallere klaylıkla ulaşılamıyr Bursa da markalaşabilecek çk sayıda değer bulunmaktadır. Düzenlenen kültürel festivallerinin yerel halkın değerlerine hitap edecek şekilde değil, yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçileri çekecek ve bu markaların tanıtımı sağlanacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Tanıtım için kullanılan materyaller arasında rtak bir dil kullanımı ve tutarlılık bulunmamaktadır. İçerik ve görsel larak zengin lan materyaller hedef kitle düşünülmeden hazırlanmıştır. Bu durum tanıtım kirliliği ve bilgi karmaşasına neden lmaktadır. Markalaşma knusunda Bursa ya özgü bir lg ve kimlik yaratılabilir. Pazarlar analiz edilmeli ve pazarlara yönelik paket prgramlar uygulanmalıdır. Bursa da yeterli sayıda prfesynel turist rehberi bulunmamaktadır. Ancak krsan yapılan rehberlik nedeniyle mevcut tplam 57 rehber yeterince değerlendirilememekte ve turizme zarar verilmektedir. 3

5 2. Oturum: GZFT Analizi Katılımcılar tarafından beyin fırtınası yöntemiyle gerçekleştirilen temel eğilim tplantısında rtaya knan eğilimler ajans persneli tarafından knu, altsektör vb. kriterlere göre sınıflandırılmış ve katılımcılar da tecrübeleri, temsil ettikleri kurumun niteliği vb. kriterlere göre iki gruba ayrılarak her eğilim grubu için mevcut durumu ifade eden il turizminin güçlü ve zayıf yönleri ile gelecekte gerçekleşmesi beklenen tehdit ve fırsatları analiz etmişlerdir. Belirlenen başlıklar altında rtaya knan güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler aşağıda yer almaktadır. GÜÇLÜ TANITIM/TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ Bursa nın iklim larak yılın her ayı turizme uygun lması Bütün turizm çeşitlerinin birbirleri ile bağlantısının sağlanabileceği şekilde mekânsal larak uygun knumlarda gelişmeleri İnanç turizminin ve geliştirilmesine ve farklı dinlerden insanların yaşamasına uygun farklı dinlere ait çk sayıda ibadet mekânının bulunması Sahip lduğu dğal zenginliğin agrturizm, gastrnmi turizmi, kış turizmi, mağara turizmi, termal turizm gibi farklı türde turizm türleri için fırsat yaratması Kış turizminde çğunlukla iç pazara hitap eden Uludağ ın merkezi knumu Termal turizm açısından kent merkezinde ve ilçelerde çk sayıda termal alan bulunması ve Çekirge ve Tümbüldek termal bölgelerinin yasal kruma altında lmaları Kngre turizmi açısından yüksek kapasiteye sahip lunması Sağlık ve termal turizmde Bursa nın İstanbul dan Anadlu ya açılan kapı knumunda lması Su sprlarına uygun deniz kıyıları, göl ve göletlerin bulunması Bursa nın cğrafi yapısının yayla turizmi, yamaç paraşütü, trekking ve ekturizm açısından uygun lması Bursa nın Ortadğu ülkelerinden gelen ziyaretçiler açısından ppüler bir destinasyn lması Çk sayıda yerel, ulusal ve uluslararası fuar, festival ve kngre düzenleniyr lması İlde çekilen tarihsel temalı dizilerin tanıtıma lumlu etkisi FIRSAT Dağ ile deniz arasındaki mesafenin kısa lması, bu nedenle farklı turizm türlerinin klay ulaşılabilir lması Kngre turizmi açısından yeni yapılan ve yapılmakta lan teller, kültür merkezleri ve stadyum Gemlik körfezi, İznik, Uluabat gölü, Mudanya ve Karacabey de kıyı turizmi açısından önemli knut ve rekreasyn alanlarının bulunması İlde turizm sektöründe çk sayıda prje ve araştırma yapılması Turizmin yerel yöneticiler açısından öncelik arzeden faaliyetlerden lması Yeni ulaşım yatırımları ile birlikte havaalanının da işlerlik kazanması halinde Uludağ ın yurtdışı ziyaretçi açısından cazip hale gelecek lması 4

6 İstanbul ile lan ulaşım süresinin kısalmasının özellikle zamanın değerli lduğu kngre turizmine ve yurtdışı ziyaretçilerin ağrılıkta lduğu turizm alanlarına katkı sunması Sağlık turizmi, kültür turizmi ve dğa turizminin sn yıllarda dünya genelinde deniz turizmine nazaran daha ppüler hale gelmesi Bursa nın termal turizmde geliştirdiği işbirlikleri Ortadğu ülkeleri ile turizm sektöründe tanıtım ve yatırım amacıyla yapılan işbirlikleri ZAYIF Dğa ve kültür turizmi kapsamında düzenlenen festivallerin ve uluslararası byuta ulaşamamış lması Dğal çeşitliliğine rağmen permakültür ve rganik tarım turizmin eksikliği Kngre turizmi kapsamında uluslararası tplantı ve rganizasynların azlığı Bursa daki kültürel etkinliklerin, düzenlenen tanıtım faaliyetlerinin içerik ve teknik larak çağdaş sanat uygulamalarından faydalanmıyr kalması Mesai saatlerinden farklı lması gereken turizm saati algısının eksik lması Turistlerin esnafa lan güvenini sarsacak yüksek fiyat uygulayan işyerlerinin bulunması Knaklama tesisleri arasında rekabeti arttıracak plitikaların eksikliği. Fiyat rekabetinin bazı durumlarda hizmet kalitesine zarar vermesi Tanıtım materyallerin kalıcı, klay ve ulaşılabilir lmaması ve materyallerin amaçsızca basılıp dağıtılması Bursa daki turizm çeşitliliği nedeniyle hedeflere ve önceliklere daklanılamaması Turizm sektöründe genel bilinç düzeyinin ve halkın yabancı turistlere alışkanlığının az lması Turizm yatırımları ile ilgili yatırımcılara ve sektör temsilcilerine bilgi veren, yapılan yatırımların piyasaya lan etkisini takip eden bir yapının bulunmuyr lması Uluslararası ve ulusal tanıtım için yürütülen faaliyetlerin sayıca az lması Bursa nın tanıtım filminin turistlerin yğun lduğu mekânlarda yayınlanmaması Yurtdışı fuarlara katılım eksikliği Otbüs terminalinde turizm tanıtım fisinin bulunmaması Turistik materyallerin satışının ve satış nktalarının yetersizliği TEHDİT Bursa da düzenlenen turizm fuarı lmaması Ssyal medya ve internetin tanıtımda kullanımının yaygın lmaması Sürdürülebilirlik knusunda bilinç eksikliği bulunması, mevcut tanıtım faaliyetlerinde sadece turizmin eknmik byutun ön plana çıkarılıyr lması Yerel festivallerin tanıtımının ulusal ve uluslararası byuta taşınmasında yetersizlik TURİZM ALTYAPISI/DESTİNASYONLAR/ERİŞİLEBİLİRLİK GÜÇLÜ Turizm tanıtımını üstlenen kuruluşların uluslararası rganizasynlara katılıyr lmaları 5

7 FIRSAT Bursa nın önemli ulaşım imkânlarına sahip lması Kent içinde çk sayıda başarılı restrasyn çalışmasının yapılması Termal turizmde zengin birikim ve geleneğin lması İldeki turizme ve yabancılara yönelik lumlu algı Deniz ulaşımının avantajlarına ek larak BUDO nun hizmet vermeye başlamış lması İldeki katma değeri yüksek imalat sanayinin turizm altyapı yatırımlarına, tanıtım bütçelerine katkısı Derin tarihi geçmişi bulunması ve bunu yansıtan cami, medrese, hanlar, hamamların ve diğer tarihi eserlerin lması Önemli İslam alimlerinin yaşadığı, din ve kültürel zenginliğe sahip bir bölge lması Sightseeing tbüsleri, teleferik ve denizuçağı gibi turizm amaçlı ulaşım araçlarının bulunması Bölgedeki tel ve hastane yatırımlarının artıyr lması Bölgedeki yıkılmış durumda lan eski binaların turizme kazandırılıyr lması Yeni jetermal prjeler yapılması Yeni karaylu, denizylu ve demirylu ulaşım yatırımları İldeki sanayinin gelişmişliği nedeniyle iş turizminin canlı lması Yeni üniversiteler açılması Şehir merkezindeki tramvay yatırımı ve yapılması planlanan kıyı turizmine dönük yatırımlar ZAYIF Tur tbüslerinin manevra ve tpark sıkıntısı yaşamaları nedeniyle şehir merkezini tur paketlerine dâhil etmemeleri Şehir merkezinde yayalaştırmanın yeterli lmaması ve trafik nedeniyle yeterli zaman geçirilememesi Turizmle ilgilenen kurum ve kuruluşlar arasındaki krdinasyn eksikliği Tarihi ve turistik değeri lan binalar etrafındaki ışıklandırmanın yetersizliği Halk ve sektör çalışanlarına dönük turizm eğitimlerinin eksik lması Nitelikli persnel eksikliği Çekirge bölgesinde restre edilen tarihi hamam ve termal tesislerin tarihi görünümüne zarar verilmiş lması Sanayinin ve buna bağlı göç artışı ile rtaya çıkan düzensiz yapılaşmanın turizmi gölgede bırakması, sanayinin sağladığı eknmik dönüşümün turizmin aleyhine gelişmiş lması Tplu taşıma hizmetlerinin, yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin gelen yabancı turistin kent merkezine çekilmesinde yetersiz kalması TEHDİT Uludağ ın statüsündeki srunların devam etmesi Havaalanı ulaşımı ile ilgili smut adımların atılamaması İlde fiyatı düşük ancak standart hizmet sunan hstelcilik altyapısının bulunmaması 6

8 İldeki turizm planlama ve tanıtım faaliyetlerine üniversite hcalarının dâhil edilmesinde karşılaşılan kişisel lumsuz yaklaşımlar 3. Oturum: Öncelikler ve Stratejiler Tematik Alan 1: Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Öncelik-1: Seyahat Altyapısı Strateji- 1: Şehir içi ulaşımda yaya ylculuğunun ve raylı siteminin ağırlığının artırılması, şehir merkezi dışındaki destinasynlara tplu ulaşımın özendirilmesi Strateji- 2: Turistler için tbüs terminali, durakları ve benzeri alanlarda yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının sayılarının artırılması Strateji- 3: Tarihi ve turistik mekânlara ulaşımın dezavantajlı gruplara uygun larak düzenlenmesi ve bu düzenlemelerin tek elden (Büyükşehir Belediyesi tarafından) düzenlenmesi Engelli asansörü, engelli rampaları Yaşlılara dönük ssyal aktiviteler ve ücretsiz ulaşımın sağlanması Görsel ve işitsel tanıtımın sağlanması Strateji-4: Yenişehir Havaalanı nın aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Uzun vadede hava ulaşımı bakımından sadece İstanbul a bağımlı lması yerine Bilecik ve Eskişehir ile ilçeler açısından da merkezi knumda lan Yenişehir havaalanının aktif hale getirilerek kullanılması bölgenin kendi ptansiyelini daha iyi değerlendirmesini sağlayacaktır. Öncelik- 2: Tanıtım Altyapısı Strateji- 1: Tanıtım faaliyetlerin yürütüldüğü internet prtallarının tek elden krdinasynunun sağlanması Strateji- 2: Turizm danışma bürlarının sayısının ve görünürlüğünün artırılması ve hafta snları açık lmalarının sağlanması Strateji- 3: Farklı türde müze ve ev sayısının artırılmasının sağlanması, mevcut müzelerin tanıtımının ve müzelere erişimin (bilet satış, ulaşım) artırılması Öncelik 3: Knaklama Altyapısı Strateji- 1: Knaklama çeşitliliği yaratılmalı Şehir merkezinde yer alan yıldızlı teller yerine butik tel ve hsteller ile çevre dstu, tarih ve dğa turizmi ile ekturizme uygun knaklama imkânlarının artırılması öncelik larak görülmelidir Kamp alanlarının artırılması, gerekli hizmet altyapısının sağlanması 7

9 Strateji- 2: Yabancı turistler için ilin cazibesini arttıracak, knaklama sürelerini uzatmalarını sağlayacak standart lmayan, hedefi dğru belirlenmiş eğlence ve dinlenme tesislerinin yapılması Öncelik-4: Diğer Altyapı Strateji- 1: Şehir merkezinde ve İznik te örnekleri bulunan aslı tahrif edilerek yapılan restrasynlar knusunda gerekli önlemlerin alınması ve anıtsal yapıtların etrafının kamulaştırılarak görünürlüğünü ve cazibesini artıracak düzenleme yapılması Strateji- 2: Sağlık serbest bölgesi kurulması knusundaki gelişmeler takip edilmeli ve hazırlıklı lunmalıdır. Tematik Alan 2: Tanıtım/Pazarlama/Kurumsal işbirliği Öncelik - 1: Bursa ya Özgü Tanıtım Mdeli ve Stratejisi Strateji-1: Tanıtım Stratejisi: Bursa hedef pazar araştırması ve buna bağlı larak tanıtım stratejisi yapılarak rehber niteliğinde bir ylharitası luşturulmalıdır. Strateji-2: Paket Prgramlar: Tanıtım stratejisine uygun ve yurtdışı talebe yönelik turizm çeşitliliğinin önplana çıkarıldığı, paket prgramlar hazırlanmalıdır. İskandinav pazarı, Rusya, Avrupa gibi pazarlara yönelik analizler yapılmalıdır ve araştırmalara yönelik Knaklama sürelerinin uzun lduğu sağlık turizmi kapsamında gelenlere tarih turizmi, dğa turizmi vb. alternatifler sunarak geceleme sürelerinin artması sağlanabilir. Strateji- 3: Tanıtım knusunda faaliyet gösteren kurumlar arasında krdinasyn sağlanması gerekmektedir. Mevcut durumda birbiriyle bağlantısız ve stratejisi lmayan tanıtım faaliyetleri, tanıtım malzemelerinin tutarsızlığı, amaçsızca dağıtılması gibi hedefsiz yapılan faaliyetler turizme zarar vermektedir ve planlama mantığına uygun değildir. Strateji- 4: Halk, esnaf, taksi şförleri de dâhil vatandaşlar turizm knusunda bilinçlendirilmeli ve bütüncül bir yaklaşım lmalı ve zzun vadeli plitika ve prjeler sabırla yürütülmeli Strateji- 5: Turizm saati uygulaması yapılmalı Strateji- 6: İlçelere özel stratejiler geliştirilerek, geliştirilmesi desteklenerek, ilçelerin turizm ptansiyeli yerel ölçekte analiz edilmeli Öncelik 2: Marka kent BURSA Strateji- 1: Markalaşmaya Öncelik Verilmesi Mevcut turistik ve kültürel değerlerin sadece eknmik larak değil tarihi ve tplumsal değerler larak ön plana çıkarılması, markalaşmanın desteklenmesi ve bu amaçla yapılan araştırma ve faaliyetlerin desteklenmesi Kestane şekeri Uludağ gazzu İpek Bıçakçılık 8

10 Osmanlı, Bizans, Rma ve Selçuklu tarihi/kültürel eserleri Gölge yunları Havlu tekstil Bursaspr Merins kyunu Öncelik - 3: Knaklama Sürelerinin Uzatılması Strateji- 1: Farklı ülkeler için farklı paket turlar luşturulması Strateji- 2: Uzun süreli knaklama yapan termal tedavi için gelen ziyaretçi sayısının artırılması Strateji- 3: Geceleri kent merkezinde vakit geçirilecek aktivitelerin artırılması Strateji- 4: Uygun bütçeli knaklama alternatiflerinin yaratılması Strateji- 5: Sağlık ve termal turizminde çk önemli lan termal kür parkı merkezlerinin geliştirilmesi Strateji- 6: Turizm sektöründe nitelikli ara eleman yetiştirilmeli 9

11 Ek 1. Katılımcı Listesi Aşağıda isimleri belirtilen sektör temsilcileri Özel İhtisas Kmisynu Üyesi sıfatıyla tplantıya katılarak görüş, tespit ve önerileriyle kmisyn çalışmasına katkıda bulunmuşlardır. Tplantıda Bursa turizm sektörü için belirlenen eğilimler, tespit edilen güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler ile öncelik ve stratejiler Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından kaydedilip derlenmiş lup ifadelerin içeriği katılımcıların bakış açısını yansıtmaktadır. 1- Çiğdem ATALMIŞ, Genel Sekreter/Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) 2- Hasan Gökhan AYDEMİR, Teknik Müdür/İznik Vakfı 3- Necdet HAKGÜDEN, Yönetim Kurulu Başkanı/Güney Marmara Turist Rehberleri Birliği(GÜMRED) 4- Hüseyin BURAN, Müdür Vekili/Bursa Büyükşehir Belediyesi, Turizm Şube Müdürlüğü 5- Mustafa ÇOKRAN, Dış ilişkiler Srumlusu / Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, 6- Kenan KIR, Müdür Vekili / Osmangazi Belediyesi Kültür ve Ssyal İşler Müdürlüğü, 7- Mustafa SEZENCAN, As Başkan / SKAL Derneği Bursa Şubesi 8- Prf. Dr. Mustafa ŞAHİN, Öğretim Üyesi/Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkelji Bölümü 9- Elif ŞEHİTOĞLU, Y. Mimar, Nilüfer Belediyesi 10- Nazlı Pınar TAŞ, Prje Srumlusu, Yıldırım Belediyesi 11- Feridun TOPUZ, Genel Sekreter/TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu 12- Şenl DÜLGER, AB ve Dış İlişkiler Krdinatörü, Osmangazi Belediyesi 13- Sevilay SARIN, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği-Derneği (GÜMTOB) 14- Hatice ŞEN, Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği-Derneği (GÜMTOB) 15- Metin PINARCI, Araştırmacı, Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 16- Nuri ARSLAN, Güney Marmara Turist Rehberleri Birliği(GÜMRED) 17- Ersan TURAN, Prje Krdinatörü, Yıldırım Belediyesi 10

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Bilecik Ssyal Yapı Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru 09.05. 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Tplantı Salnu Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş

Detaylı

Bursa Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu

Bursa Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Bursa Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu Tplantısı Rapru 29.05.2013 Merins Atatürk Kültür ve Kngre Merkezi Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru 25.04. 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Tplantı Salnu Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI Bölüm B-Spr-İşbirliği Ortaklıkları İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? İşbirliği Ortaklıkları, özellikle yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve Avrupa seviyesindeki kamu triteleri,

Detaylı

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü 30.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com IWE 2015 İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknljileri Fuarı ve Knferansı FUAR SONU RAPORU www.istanbulwaterexp.cm Akıllı Su Çözümleri IWE Istanbul Water Exp 2015, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması,

Detaylı

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü 30.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve

Detaylı

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN 65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Klu Ayrılmış Oturum Raprları 1.GÜN Tarih : 03.03.2016 Raprtörler : Cemre Çelebi Ömer Gürlek Açılış-Tanışma IFMSA/SCOME Tanıtımı Müfredat Dışı Eğitim (Nn-Frmal

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU Tarih: 23 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 19 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI 23 Haziran 2011, Zonguldak ÇALIġTAY RAPORU GĠRĠġ Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından organize edilen Turizm Sektörü konulu çalıştay, 23 Haziran 2011 tarihinde Batı

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Eskişehir Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu

Eskişehir Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Eskişehir Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu 11.04. 2013 Anadolu Üniversitesi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile oluşturulmuş olup

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Dış ticaretin % 70 gibi önemli bir bölümü de Türkiye ile yapılmaktadır. KKTC de kişi başına düşen GSMH 16.000 USD civarında bulunmaktadır.

Dış ticaretin % 70 gibi önemli bir bölümü de Türkiye ile yapılmaktadır. KKTC de kişi başına düşen GSMH 16.000 USD civarında bulunmaktadır. -------- GENEL TANIM -------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TÜRKİYE & KIBRIS İş görüşmeleri 2015 * (Türkiye ve Kıbrıslı İş Adamları Ortak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini,

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini, ARI Çekirdek İnvasyn Atölyesi prjesi, İTÜ ve ARI Teknkent in yanı sıra tüm ARI Çekirdek İştirakçileri (küçük ve rta ölçekli maddi/manevi destekçiler) ve tüm ARI Çekirdek Ana İştirakçileri (büyük ölçekli

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI Bu belge, İSKİ bünyesinde

Detaylı

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Demkrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Değerli meslektaşlarım, Eylül ayı Demkratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Prjesi için ldukça yğun geçti. Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan seçmeli ders öğretim

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu 24.04. 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile oluşturulmuş

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ

2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ 2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ 26-27 Haziran 2008 günlerinde ODTÜ de gerçekleştirilen Çalıştay a 27 üniversiteden 47, ilgili kurum ve kuruluşlardan 2 kişi lmak üzere

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MAKFED BÜLTEN MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ATATÜRK BULVARI NO: 193 ASO KULE 7.KAT KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA TEL: +90 312 426 40 50 FAKS: +90 312 468 42 91 01.09.2016-01.10.2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Başvuru Tarihleri 23 Aralık 2015 13 Ocak 2016 Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 18 Ocak 2016 Pazartesi

Başvuru Tarihleri 23 Aralık 2015 13 Ocak 2016 Başvuru Sonuçlarının Açıklanması 18 Ocak 2016 Pazartesi YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Prgram Ülkeleri ile Ortak Ülkeler Arasında Persnel Ders Verme Hareketliliği Başvuru İlanı Ülkemiz, 2007-2013 döneminde Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

IPC 14. YILLIK GENEL TOPLANTISI. 28-29 Ekim 2010, Swiss otel Grand Efes, İzmir. Kayıt & Konaklama. 31 Ağustos 2010 a kadar 1 Eylül 2010 dan İtibaren

IPC 14. YILLIK GENEL TOPLANTISI. 28-29 Ekim 2010, Swiss otel Grand Efes, İzmir. Kayıt & Konaklama. 31 Ağustos 2010 a kadar 1 Eylül 2010 dan İtibaren IPC 14. YILLIK GENEL TOPLANTISI 28-29 Ekim 2010, Swiss tel Grand Efes, İzmir Kayıt & Knaklama Kayıt 31 Ağusts 2010 a kadar 1 Eylül 2010 dan İtibaren IPC Üyeleri 250,00 ur 350,00 ur Eşlik Eden Kişiler 100,00

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Tablo 39 - İllerdeki Turizm Tesislerinin Konaklama Bilgileri

Tablo 39 - İllerdeki Turizm Tesislerinin Konaklama Bilgileri TURİZM Uşak, çevresindeki illerle karşılaştırıldığında daha az turist çektiği görülmektedir. Tablo 39 da sunulan bilgilere göre 2011 yılında Uşak a konaklama amacıyla gelen turist sayısı çevresindeki illerle

Detaylı

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu AB Türkiye Bildirisi Uygulamaya İlişkin II. AB Kmisynu Rapru 17.06.2016 Sn Durum AB Türkiye Bildirisi snuç vermeye devam ediyr. İlk raprdan bu yana özellikle geri dönüş ve yeniden yerleştirme prgramları

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EBSO 2014 FAALİYET PROGRAMI Hizmet kalitesini sürekli geliştirme gayreti içerisinde bulunan Odamız; mevcut durum analizi yaparak, geçmiş tecrübelerini, tüm paydaşlarının görüş ve önerilerini değerlendirerek,

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

NENEHATUN MİLLİ PARKI AZİZİYE VE MECİDİYE TABYALARININ TURİZME KAZANDIRILMASI

NENEHATUN MİLLİ PARKI AZİZİYE VE MECİDİYE TABYALARININ TURİZME KAZANDIRILMASI T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI NENEHATUN MİLLİ PARKI AZİZİYE VE MECİDİYE TABYALARININ TURİZME KAZANDIRILMASI Emine Bilgen EYMİRLİ Araştırma ve Planlama Birimi TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı