TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER"

Transkript

1 DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları ve gerekli görülebilecek diğer tplantılara katılımı için verilen desteklerdir. 1.1 Seyahat Desteğine Knu lan etkinlikler: Seyahat desteği kapsamında aşağıdaki etkinliklere katılım desteklenir: Seyahat Destek Miktarı: ya kadar Avrupa Kmisynu Hrizn 2020 resmi web sayfası ve/veya Hrizn 2020 Türkiye resmi web sayfasında yayınlanan prje pazarı ve bilgi günleri Stratejik ağlar (örneğin Avrupa Teknlji Platfrmu, Avrupa Sanayi Birliği) yluyla düzenlenen tplantılar Prje krdinatör adayı tarafından resmi larak davet edildikleri knsrsiyum tplantıları Prje yürütücüsü adayın talep etmesi durumunda TÜBİTAK ın nay vereceği diğer tplantılar 1.2 Destek başvuru süresi : Seyahatten önce, Seyahat gerçekleşmeden en az 15 gün önce gerekli belgeler iletilmelidir. Seyahat snrasında, Seyahat gerçekleştikten snra dönüş tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde yapılan başvurular için verilir. 1.3 Destek kapsamına alınan giderler: Eknmi sınıfı uçak bileti Knaklama Giderleri Vize ve yurtdışı çıkış harcı Şehir içi/ülke içi ulaşım Tplantı katılım ücreti

2 1.4 Başvuru için gerekli belge ve bilgiler: Seyahat desteği başvuru frmu, Araştırmacı ve/veya temsilciye gelen resmi davet mektubu (Prje pazarı/çağrı veya alana ilişkin bilgi günleri ve stratejik ağlar yluyla düzenlenen tplantılar için ise davet mektubu yerine etkinliğe kayıt lunduğuna dair belge), Araştırmacı ve/veya temsilcinin özgeçmişi, Değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek lan (tel rezervasynu, uçuş belgesi vb.) belgeler Bir takvim yılı içerisinde yürütücüler/araştırmacılar en çk dört seyahat desteğinden yararlanabilir. H2020 byunca aynı alanda dört kez seyahat desteğinden faydalanan prje yürütücüsü adayı, geçerli bir prje önerisinde rtak/krdinatör larak yer almadığı takdirde, destekler ve ödüller için yapacağı başvurular TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye alınmaz. 2. Krdinatörlük Destekleri Krdinatör lma destekleri, H2020 ye krdinatör larak başvuruda bulunacak kuruluşlara ve bu kuruluşlarda görev yapan araştırmacılara ve nların ekiplerine yöneliktir. Knsrsiyum kurma amaçlı seyahat desteği Knsrsiyum Kurma Amaçlı Organizasyn Desteği Prje yazma-sunma eğitimi desteği Prje yazdırma desteği Prje ön değerlendirme desteği Başvuru için gerekli belge ve bilgiler Krdinatör lma destekleri başvuru frmu, Krdinatör adayının ve prjeyi hazırlayacak ekibin özgeçmişleri, Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek lan diğer belgeler İki aşamalı çağrılarda, ilk aşamadan faydalanan ve ikinci aşamadan da faydalanmak isteyen krdinatör adayları yeniden başvuru yapmalıdır.

3 2.1 Knsrsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği Ptansiyel krdinatör adaylarının ve/veya kendi araştırma ekibi üyelerinden birinin, prje önerileri kapsamında knsrsiyum luşturabilmeleri için tplantılara veya etkinliklere katılımları ve/veya Avrupa Kmisynu nezdinde görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecekleri destektir. En çk dört kez knsrsiyum kurma amaçlı seyahat desteğinden faydalanabilir. Knsrsiyum kurma amaçlı seyahat desteği kapsamındaki seyahate knu lan etkinlikten en az n beş gün önce TÜBİTAK a başvurmak ve nay almak zrundadır /Seyahat e kadar destek 2.2 Knsrsiyum Kurma Amaçlı Organizasyn Desteği Knsrsiyum kurma amaçlı rganizasyn desteği, ptansiyel krdinatör adayı ile kendi araştırma ekibi üyelerinden birinin, yurtiçi veya yurtdışında düzenleyeceği ve en çk iki gün sürecek knsrsiyum tplantıları için verilecek lan destektir. Krdinatör adayı, desteğe knu lan etkinlikten en az bir ay önce TÜBİTAK a başvurmak ve nay almak zrundadır TL ye kadar destek Saln kirası, İkram, Teknik ekipmanlar, Krdinatör adayı ve ekibinden 1 kişinin seyahati 2.3 Prje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği Krdinatör adaylarının ve kendi araştırma ekibi üyelerinden fazla iki kişinin bu knuda tecrübeli kuruluşlardan alacakları eğitimlere katılımı için verilecek destektir. Katılım sağlanacak lan eğitim prgramının, prje hazırlık ve başvuru sürecinde izlenecek yöntemler, prje fikrini prjeye dönüştürme süreci, prje önerisi yazmada dikkat edilecek hususlar (gizlilik anlaşması vs.), fikri mülkiyet hakları, finansal knular (Bütçe planlanması ağırlıklı), prje sunma süreci, lbi etkinlikleri vb knularından en az birini içermelidir. Krdinatör adaylarının ve kendi araştırma ekibi üyelerinden en ya kadar destek

4 Katılım sağlanması planlanan eğitimden en az n beş gün önce TÜBİTAK a başvurulması gerekmektedir. 2.4 Prje Yazdırma Desteği Krdinatör adaylarının talep etmeleri durumunda kişi ve kuruluşlardan prje yazdırma hizmeti alınmasını kapsar. Başvuru sahibi krdinatör adayı, çevrimiçi yaptığı başvuruda hangi destekleri talep ettiğini belirttikten snra genel değerlendirmeye tabi tutulacaktır ya kadar destek Krdinatör adaylarının yapacakları başvuruların değerlendirme kriterleri şu şekildedir: 1) Çağrı knularında uzmanlık (6. ve 7. ÇP deneyimi (başvuru sayısı, desteklenen/desteklenmeyen prje sayısı, hakemlik sayısı, vb.)), 2) Yurtdışı eğitim/araştırma/çalışma deneyimi, 3) Avrupa Araştırma Alanı aktörleri ile işbirliği ptansiyeli (Araştırmacının/KOBİ nin veya sanayi kuruluşunun Avrupa daki çeşitli bilim ve teknlji ağlarına dernek, vakıf veya teknlji platfrmu vb. üyelikleri), 4) Bilimsel prje hazırlama ekibi (dktra öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, pst-dc öğrencisi, Ar-Ge persneli, teknik persnel sayısı), 5) Prjenin gerçekleştirileceği kurum/kuruluşun Ar-Ge kapasitesi (araştırma altyapısı, idari ve finansal destek ekibi, vb.), 6) Prje fikrinin ilgili Çalışma Prgramı nda yer alan knu başlığıyla uyumu, 7) Oluşturulacak knsrsiyumun ptansiyel üyeleri.

5 Krdinatör adaylarının, başvuruları sırasında yayınlanmış kriterlere göre uzman kişi/kuruluş önerisini hizmet alacağı kişi/kuruluş tarafından verilen fiyat teklifiyle birlikte sunması beklenmektedir. Uzman kişi/kuruluş önerisi TÜBİTAK tarafından değerlendirilip, uygun bulunduktan snra başvuru değerlendirme kurulu tarafından incelenecektir. Snrasında, destek kararı başvuru sahibine bildirilecektir. Prje yazdırma hizmeti desteğini alacak lan krdinatör adayı, uzman kişi/kuruluş ile lan süreci kendisi yürütecektir. Ödeme, krdinatör adayı prjesinin yazılı halini, kesilen fatura ve varsa sözleşmesini TÜBİTAK a ilettiğinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak ödemeler için üst limitler: Yurt içi kişi: TL Yurtdışı kişi: Uzman kuruluş: Prje Ön değerlendirme Desteği Krdinatör adaylarının H2020 ye prje önerilerini sunmadan önce, söz knusu önerilerin, prje önerisi değerlendirme knusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi için verilecek desteklerdir. Marie Skłdwska-Curie ve ERC Prje Ön Değerlendirme Destekleri, aşağıda belirtilen alanlarda H2020 ye sunulacak prje önerilerinin, prjeler sunulmadan önce, bu knulardaki başvuruları değerlendirme knusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla verilecek desteklerdir: ERC kapsamında baş araştırmacı larak sunulan Kavram Kanıtı (Prf f Cncept) Prjeleri hariç lmak üzere, Başlangıç Bursu (Starting Grant), Güçlendirme Bursu (Cnslidatr Grant), İleri Düzey Bursu (Advanced Grant) kapsamındaki prjeler ve Srumlu Baş Araştırmacı (Crrespnding Principle Investigatr) larak sunulan Sinerji Bursu (Synergy Grant) prjeleri, Marie Skłdwska-Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellwships-IF) kapsamında sunulan araştırma prjeleri, Marie Skłdwska-Curie Araştırma Prgramları Burslara Katkı Fnu (CO-FUND) prjeleri ya kadar destek

6 Krdinatörlük desteklerinde çağrı kapanma süresine kadar prje önerisini sunma zrunluluğu vardır. Başvurunun yapıldığına dair belgenin çağrı kapanma tarihinden itibaren iki ay içinde Prgram Srumlusu na iletilmesi gerekmektedir. Prje önerisini sunmayan veya prjenin sunulduğuna dair belgeyi Prgram Srumlusuna iletmeyen krdinatör/baş araştırmacı burada belirtilen TÜBİTAK destek ve ödüllerinden yararlanmak için yeni başvuru yapamaz. Krdinatörlük destekleri değerlendirme kriterleri: Prje Fikri: Prje de geliştirilen araştırma fikrinin, hedeflerin ve etkinin çağrı ile uyumluluğu. Uluslararası Deneyim: Yurtdışı araştırma tecrübeleri, uluslararası faaliyetleri ÇP Deneyimi: Yürütülen ÇP prjeleri Çağrı alanında uzmanlık: Başvurulan çağrı başlığında işlenen knularındaki yetkinlikleri Ekip ve Knsrsiyum: Bilimsel Prje hazırlama ekibinin kalitesi, yetkinliği, deneyim, Knsrsiyum rtaklarının belirlenmiş lması

7 ÖDÜLLER 1. Eşik üstü Ödülü : H2020 ye sunulan, Avrupa Kmisynu, Ortak Teknlji Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurstars tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten snra, her çağrı özelinde TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puanı alan prje önerilerine verilecek lan ödüldür. Eşik Üstü Ödülü, eşik üstü prje önerilerinde rtak/baş araştırmacı/krdinatör larak yer alan prje yürütücüsüne ve varsa ekibine verilir. Ortak için 3500 Avr ya Krdinatör için 7000 Avr ya kadar ödül TÜBİTAK a yapılan ödül başvurularının değerlendirilmesinde, ödüle knu prjeler, iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi ise, ikinci aşamadaki değerlendirme snucu dikkate alınır. Ödül ün %80 i prje ekibi adına prjede yürütücü sıfatıyla belirtilen kişiye, %20 si ise, ilgili prjeyi sunan kuruluşa ödenir. Yürütücü sıfatı ile belirtilen kişi, verilen ödülü, TÜBİTAK ın belirleyeceği kriterler dğrultusunda prje ekibine paylaştırır. C-Fund prjelerinde, Eşik Üstü Ödülü nün tamamı ilgili prjeyi sunan kuruluşa aittir.

8 EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLÜ TUTAR Marie Skldwska-Curie Bireysel Araştırma Bursları ve Avrupa Araştırma Knseyi(ERC)prjeleri dışında yer alan: En az 12 (15 üzerinden)puan alan ve puan sıralamasında ilk %60 lık dilim içinde bulunan prje önerileri En az 12(15 üzerinden)puan alan ve puan sıralamasında ilk % 40 lık dilim içinde bulunan prje önerileri En az 12(15 üzerinden)puan alan ve puan sıralamasında ilk % 20 lık dilim içinde bulunan prje önerileri Marie Skldwska-Curie Bireysel Araştırma Bursları prje önerileri 80 (100 Üzerinden) puan alan prje önerileri 90( 100 Üzerinden) puan alan prje önerileri Avrupa Araştırma Knseyi(ERC) Alanı Prje önerileri Ortak: Eur Krdinatör: Eur Ortak: Eur Krdinatör: Eur Ortak: Eur Krdinatör: Eur 2000 Eur Eur A Puan : Eur B Puan: Eur 2. Başarı Ödülü : H2020 ye sunulup Avrupa Kmisynu, Ortak Teknlji Girişimleri, ERC, EURAMET veya Eurstars tarafından bağımsız hakemlerce değerlendirildikten snra desteklenen prje önerilerine verilecek lan ödüldür. Başarı ödülüne, Hrizn 2020 Prgramı bütçesinden dğrudan veya dlaylı larak desteklenmiş prje sahipleri başvurabilir. Başarı Ödülü, başarılı prje önerilerinde rtak/baş araştırmacı/krdinatör larak yer alan prje yürütücüsüne, kuruluşuna ve varsa ekibine verilir Başarı ödülüne knu prjelerde yapılacak ilk ödeme, prjenin başlangıcında eşik üstü ödül tutarı üzerinden verilir.

9 Prjedeki Türk rtağın Bütçe Dilimi(Avr) Başarı Ödülü Frmül Ortak: (bütçe x 7%) = A Ortak: (bütçe ) x 5% = B Krdinatör: B x 2 > Ortak: (bütçe ) x 1% = C Krdinatör: C x 2 Örnek Hesaplamalar Prje Tutarı Frmül Ortak Krdinatör % (bütçe ) x 5% (bütçe ) x 1% (bütçe ) x 1% Başarı Ödülü nü almaya hak kazanan prje yürütücüsü; TÜBİTAK a ödüle knu prjeyi Türkiye deki ev sahibi kuruluşlarda yürüteceği ve snlandıracağı knusunda bir taahhütname verir. Başarı ödülüne knu prjelerde rtak/baş araştırmacı/krdinatör larak yer alan prje yürütücüsü, her finansal raprlama döneminde, ödülün prje yürütücüsünün varsa ekibi arasında dağıtım ranlarını gösteren belgeyi TÜBİTAK a dğru bir şekilde iletmekle yükümlüdür.

10 Avrupa Kmisynu değerlendirmesi snucunda yedek listede yer alarak Eşik Üstü Ödülü almaya hak kazanan prjelerin, aynı çağrı döneminde, Avrupa Kmisynu tarafından fnlanmasına karar verilmesi durumunda, Başarı Ödülü için başvurma hakları bulunmaktadır. 3. COST Aksiynu Teşvik Ödülü COST Aksiynu Teşvik Ödülü, COST un ilgili birimi tarafından naylanmış ve kntratı imzalanmış lan aksiynlarda, Teklif Sahibi knumunda bulunan araştırmacılara yönelik larak verilen ödüldür. Teşvik Ödülü başvurularının değerlendirilmesinde, ödüle knu aksiynlar birden fazla aşamalı değerlendirme veya başvuru sürecine tabi ise, sn aşamadaki değerlendirme snucu dikkate alınır Teşvik ödülü, her aksiyn için bir defaya mahsus lmak üzere ve aksiyn başladıktan snra verilir Teşvik Ödülü nün geri ödenmemesi ve/veya aksiynun snlandığının ya da aksiyndan çıkıldığının TÜBİTAK tarafından tespiti halinde, Teklif Sahibi nin söz knusu ödül için yapacağı diğer başvurular değerlendirmeye alınmaz. Teşvik ödülü, her aksiyn için bir defaya mahsus lmak üzere ve aksiyn başladıktan snra verilir. Knunun ulusal önceliklerde yer alma durumuna göre; Ulusal öncelikli knulara PTİ/ay (1003)*3 Ulusal öncelikler dışı knulara PTİ(1001)*3

TÜBİTAK ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı Başvuru Kılavuzu

TÜBİTAK ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı Başvuru Kılavuzu TÜBİTAK ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı Başvuru Kılavuzu TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından, Türkiye araştırma camiasının 13,1 milyar luk dünyadaki en iyi araştırmacıları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Ulusal Bilim Teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir?

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR Erasmus prgramı nedir? Erasmus prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI Yükseköğretimde 2014-2020 yılllarında tüm prgramlar Erasmus+

Detaylı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç

Detaylı

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ GEREKÇE VE AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş lduğu

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI*

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* BÖLÜM 1 GENEL ESASLAR Madde 1 Amaç Bütünleştirilmiş Doktora Programı'nın, (BDP) genel amacı ülkemizde yapılmakta olan doktora

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1. Bu Esaslar, Türkiye nin

Detaylı