2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI

3

4

5

6 1

7 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından değerlendirilmezken, günümüzde su kaynakları üzerinde iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi baskılar nedeniyle hem miktar hem de kalite açısından taşıdığı riskler belirlenmektedir. Bu riskler, medeniyetin devamlılığını tehdit altına almakta ve tüm dünyada su kaynaklarının krunması ve geliştirilmesi için çalışan kurum ve kuruluşları yeni araştırma ve yaklaşımlara yönlendirmektedir. 21. yüzyılda değişen dünya plitikaları ile en önemli kaynak haline gelen su kaynakları ülkeler arasında bir barış veya savaş sebebi larak görülmektedir. Türkiye nin bu knuda üzerine düşen görev ve srumluluklarını yerine getirebilmesi için, su knusunda çalışan tüm kurum ve kuruluşlar mali kaynaklarını şeffaf, dğru ve planlı bir şekilde kullanmak zrundadır. Bu amaçla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kntrl Kanunu nun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine perfrmans prgramı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Stratejik yönetim anlayışı kapsamında tüm kurumların hazırlamak zrunda lduğu Stratejik plan, perfrmans prgramı ve faaliyet raprları ile mali ve idari faaliyetlerde şeffaflık, halkın bilgilendirilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması için yl haritası luşturulması hedeflenmektedir yılında gerçekleştirilecek çalışmaları içeren, SUEN 2013 Yılı Perfrmans Prgramı nın hazırlanmasında emeği geçen bütün persnele teşekkür eder, Perfrmans Prgramı nın başarı ile uygulanmasını ve ülkemize hayırlı lmasını temenni ederim. Prf. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakan 2

8 BAŞKAN SUNUŞU Değişen dünya plitikaları suyu sadece yaşamsal bir kaynaktan öte siyası bir araç larak görmekte, 20. yüzyılda gücü simgeleyen kaynaklar 21. yüzyılda yerini su kaynaklarına bırakmaktadır. Yenilenen plitikalar ile yeni terimler hayatımıza girmekte, sürdürülebilirlik, yönetişim gibi kavramlar su ile ilgili çalışmalara yön vermektedir. Hidrplitik açıdan Dünya nın izlediği Ortadğu da en önemli sınıraşan kaynaklara sahip lan Türkiye yeni kavram ve su plitikaları üretmek ve uluslararası alanlarda plitikalarını geçerli kılmak zrundadır. Türkiye Su Enstitüsü, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle hazırlanan 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Gerçekleştirilecek lan faaliyetler ile ulusal ve uluslararası su plitikaları geliştirilebilmesi için yapılacak lan prjelere ait bütçenin ilanı, dönemi Türkiye Su Enstitüsü Stratejik Planında yer alan gaye ve hedefleri dğrultusunda hazırlanmış lan 2013 yılı Perfrmans Prgramı Tasarısında bulunmaktadır. Başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine inandığım 2013 Perfrmans Prgramı Tasarısı nın hayırlı lmasını diliyrum Prf. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ SUEN Başkanı 3

9 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER Türkiye Su Enstitüsünün Temel Vazifesi ve Ufku Yetki, Görev ve Srumluluklar Teşkilat Yapısı Fiziki Kaynaklar Teknljik Altyapı Taşıt Hizmetleri İnsan Kaynakları II. PERFORMANS BİLGİLERİ Temel Plitika ve Öncelikler IX. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Plitika ve Öncelikler Orta Vadeli Mali Plan ( ) Yılı Prgramı Stratejik Gaye (SG), Hedefler (SH) ile Perfrmans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F) İdarenin Tplam Kaynak İhtiyacı Faaliyetlerden Srumlu Harcama Birimleri

10 Şekiller ve Tabllar ŞEKİL 1. TEŞKİLAT ŞEMASI... 7 TABLO 1. TEKNİK DONANIM DURUMU... 9 TABLO 2. TAŞIT DURUMU... 9 TABLO 3. PERSONEL DURUMU TABLO 4. DOLU/BOŞ KADRO DURUMU

11 I. GENEL BİLGİLER 1.1 Türkiye Su Enstitüsünün Temel Vazifesi ve Ufku Bir düşünce kuruluşu lan Türkiye Su Enstitüsünün temel vazifesi ve ufku aşağıda belirtilmiştir. Türkiye Su Enstitüsünün Temel Vazifesi Türkiye nin dünya ölçeğinde su plitikaları üretmesine yeni fikirler, mdelleme ve çıkarımlarla katkı sağlamak; uluslararası tplantı ve frumlara ev sahipliği yapmak; gelecekte su knusunda (yer altı, yer üstü, kıyı suları, sınır aşan sular) küresel işbirliğini desteklemek, Su plitikalarına küresel pencere açan engin, derin, farklı, dinamik, stratejik plan ve prjeleri değerlendirmek ve gerçekleştirmektir. Türkiye Su Enstitüsünün Ufku Türkiye yi su knusunda küresel byutta söz sahibi bir knuma taşıyan su plitikalarına hakim bir düşünce kuruluşu lmaktır. 1.2 Yetki, Görev ve Srumluluklar Türkiye Su Enstitüsü, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle hazırlanan 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Enstitünün Görevleri; a) Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta lan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek. b) Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek. c) Ulusal ve uluslararası su sektörünün işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek, çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası su sektöründe temayüz etmiş kurum ve kişiler ile gerektiğinde prjelerde beraber çalışmak. ç) Sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlamak. d) Ulusal ve uluslararası su plitikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek. e) Ulusal ve uluslararası frum, knferans, tplantı, seminer, sempzyum ve benzeri faaliyetlere katkıda bulunmak. f) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim prgramları düzenlemek. g) Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak. ğ) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik bilgi üretmek. 6

12 h) Enstitünün görev alanına giren knularda, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 1.3 Teşkilat Yapısı Türkiye Su Enstitüsü, 658 sayılı KHK ile belirlenen görevleri yerine getirmek gayesiyle luşturulan teşkilat, Yönlendirme Kmitesi, Yönetim Kurulu ve Enstitü Başkanlığından luşur (Şekil 1). Yönlendirme Kmitesi Yönetim Kurulu Enstitü Başkanı Başkan Yardımcısı Plitika Geliştirme Krdinatörlüğü Prje Geliştirme ve Uygulama Krdinatörlüğü İdari ve Mali İşler Krdinatörlüğü Şekil 1. Türkiye Su Enstitüsü Teşkilat Şeması Yönlendirme Kmitesi, Enstitünün plitika, hedef ve stratejileri ile çalışma ilkelerini belirler ve Orman ve Su İşleri Bakanının başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknlji Bakanlığı Müsteşarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı, Orman ve Su İşleri Bakanlığından bir Müsteşar Yardımcısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Meterlji Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknljik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek iki üniversite öğretim üyesi veya sivil tplum kuruluşu temsilcilerinden luşur. Yönetim Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında; 7

13 Enstitüsü Başkanı, Enstitüsü Başkan Yardımcısı, Plitika Geliştirme Krdinatörü, Prje Geliştirme ve Uygulama Krdinatörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meterlji Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknljik Araştırma Kurumu temsilcilerinden luşur. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Yönlendirme Kmitesinin belirlediği plitika, hedef, strateji ve ilkelere uygun larak karar almak. b) Enstitünün idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak. c) Enstitünün, persnel değerlendirme kriterlerini, iş tanımlarını, görevlere karşılık gelen pzisynları görüşerek karara bağlamak. ç) Enstitünün yıllık prgramını ve bütçe teklifini naylamak. d) Enstitünün yurt içindeki ulusal kuruluşlarla işbirliği yapması ve bu kuruluşlara üye lması için karar almak. Enstitünün; 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yurt dışındaki uluslararası kuruluşlara üye lmasına, bunlarla ve yurt içindeki kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar vermek. e) Enstitü Başkanlığının ve birimlerinin çalışma usul ve esasları, görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe kymak. f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. (3) Yönetim Kurulu, üç ayda bir Enstitü Başkanının daveti üzerine tplanır ve tplantıya katılanların salt çğunluğu ile karar verir. Enstitü Başkanlığı, Enstitünün yürütme rganı lup, Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Plitika Geliştirme Krdinatörlüğü, Prje Geliştirme ve Uygulama Krdinatörlüğü, İdari ve Mali İşler Krdinatörlüğü birimlerinden luşur. Enstitü Başkanı, Enstitünün idari birimlerinin en üst amiridir. Enstitü Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Enstitünün amaç ve plitikalarına, stratejik planına, perfrmans kriterlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun larak yürütmek ve Enstitü rganları ile Başkanlık arasında krdinasyn sağlamak. b) Enstitüyü temsil etmek. c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak. ç) Enstitü persnelinin atama işlemlerini yapmak. 8

14 d) Enstitünün yıllık çalışma rapru, araştırma ve iş prgramı ile bütçesini hazırlamak. e) Yapılacak bağışları kabul etmek, spnsrluk ile ilgili faaliyetleri yürütmek. f) Yönetim Kurulu tplantılarının gündemini belirlemek. g) Yönetim Kurulu ve Yönlendirme Kmitesi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. ğ) Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı srumludur. 1.4 Fiziki Kaynaklar Türkiye Su Enstitüsü, Lİbadiye Caddesi, N:54 K.Camlica, Uskudar Istanbul adresinde bulunmaktadır Teknljik Altyapı Enstitünün sahip lduğu teknljik dnanım durumu aşağıda Tabl 2 te verilmiştir. Tabl 1. Teknik Dnanım Durumu MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI BİRİM MİKTAR Dizüstü Bilgisayar Adet 40 Telefn Adet 33 Yazıcı Adet 6 Mnitör Adet 5 Prjeksiyn Cihazı Adet 5 Ftkpi Cihazı Adet 2 Server Sunucu Adet Taşıt Hizmetleri Hizmet araçlarının yönetim, sevk ve idarelerinde, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile İlgili Başbakanlık Genelgesi uygulanmaktadır. Hizmet araçları sayıları Tabl 3 te verilmiştir. Tabl 2. Taşıt Durumu TAŞIT ADI BİRİM MİKTAR Binek Ot (Kiralık) Adet 1 9

15 1.5 İnsan Kaynakları Türkiye Su Enstitüsü nde 5 adedi kadr karşılığı sözleşmeli, 7 adedi görevlendirme, 7 adedi prje elemanı, 3 adedi prje yardımcı elemanı, 2 adedi taşern elemanı lmak üzere tplam 25 persnel görev yapmaktadır. Tabl 3. Persnel Durumu İSTİHDAM TÜRLERİ Kadrlu (Sözl.) Görevlendirme Prje Elemanı Prje Yard. Elm. Taşern Elemanı Tplam HİZMET SINIFLARI Başkan Krdinatör Uzman Prj. Bür El. Bilgi İşlem Kültür San. Knsl. Yet. TKKY Muh. Saym. GİH Şför Tem Elm. Tplam İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU Yüksek İlkkul Ortakul Lise Önlisans Lisans Dktra Tplam Lisans Yılında Atanan Persnel Sayısı Açıktan Nakil Özelleştirme Tplam Yılında Enstitüden Ayrılan Persnel Sayısı Emekli Nakil Geçici Görev İstifa Müstafi Tplam 2 2 Tabl 4. Dlu/Bş Kadr Durumu DOLU/BOŞ KADRO CETVELİ Dlu Bş Tplam Başkan 1-1 Başkan Yardımcısı Plitika Geliştirme Krdinatörü Prje Geliştirme ve Uygulama Krdinatörü 1* - 1 İdari ve Mali İşler Krdinatörü 1* - 1 Hukuk Müşaviri Uzman Teknisyen Genel Tplam 40 *Görevlendirme 10

16 II. PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1.Temel Plitika ve Öncelikler Türkiye Su Enstitüsünün 2013 yılı Perfrmans Prgramına temel lan plitika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir IX. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Plitika ve Öncelikler Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden krunması sağlamak ve stratejik önemlerini vurgulamak için bilimsel prjeler gerçekleştirilecektir. Alanında başarılı yurtdışındaki Türk veya yabancı araştırmacıların, Enstitü bünyesinde istihdam edilmesi sağlanacaktır. Başta AB ülkeleri lmak üzere bilim ve teknlji alanında yetkin lan ülkeler ile bilgi ve teknlji transferi amaçlı işbirliği faaliyetleri yürütülecek, rtak prje ve tplantılar gerçekleştirilecektir Orta Vadeli Mali Plan ( ) döneminde bütçe giderlerine ilişkin esas alınacak temel önceliklerden birisi, 5018 sayılı Kanunun etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. Başkanlığımız, Orta Vadeli Prgram ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan plitika öncelikleri, makreknmik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çk yıllı bütçeleme anlayışına uygun larak bütçe tekliflerini hazırlamaktadır. Prgram döneminde, mali yönetim ve kntrl ile iç denetim faaliyetlerinin Başkanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması çalışmaları sürdürülecektir Yılı Prgramı Türkiye nin sanayi, sağlık ve çevre çalışmalarını krdine etmekte yükümlü lduğu D-8 Teşkilatı (Kalkınmakta lan 8 ülkenin eknmik işbirliği)üye ülkelerinin katılımı ile Şubat 2013 tarihinde D-8 Su İşbirliği Tplantısı düzenlenmiştir yılının Ekim ayında Mardin de düzenlenecek lan Uluslararası Sulama ve Drenaj Kmisynu (ICID) 1. Uluslararası Dünya Sulama Frumu na destek verilmektedir. Uluslararası müzakerelerde hazırlıklı lmak için sınıraşan yeraltı su kaynakları hakkındaki bilgi birikimini arttırmak amacıyla Türkiye nin Sınıraşan Yer Altı Suları: Ceylanpınar Bölgesi Prjesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 7. Çerçeve Prgramı kapsamında WatEUr Tackling Eurpean Water Challenges / WatEUr Avrupa Su Srunlarına Çözüm Arayışı isimli prjede görev alınacaktır. Azersu tarafından gönderilmekte lan farklı disiplinlerdeki persnel gruplarına SUEN de İçme Suyu ve Atıksu Özellikleri, Arıtılması knulu eğitim verilmektedir. Eğitimlerin halen 5.si devam etmekte lup tplamda 8 gruba eğitim verilecektir. 11

17 2.2.Stratejik Gaye (SG), Hedefler (SH) ile Perfrmans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F) S.G.1 Ulusal ve uluslararası su plitikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir düşünce kuruluşu lmak. S.H Türkiye ve çevresinden su knusunda farklı disiplinlerden paydaşları bir araya getirmek vasıtasıyla bilgi ve fikir üreterek ulusal su plitikamızın luşturulmasına katkı sağlamak. P.H. 1 -Yapılacak ulusal ve uluslararası prjeler snucunda karar vericiler için senarylar hazırlamak. F. 1 Uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak prjeler üretmek. F. 2. Su plitikasına yön verecek tplantılara katılmak. S.H Su kaynaklarımızın akılcı ve adil bir şekilde yönetilmesi için plitikalar geliştirilmesine katkı sağlamak. PH.2. Sürdürülebilir su stratejileri geliştirmek. F.3. Ulusal ve uluslararası çalışmalar takip etmek. S.H Bilgiyi akılcı plitika ve uygulamalara dönüştürmek. P.H.3. Sınıraşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi knularda araştırma yapan, bilgi üreten ve sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi yönünde karar vericilere danışmanlık yapmak. F.4. Gerçekleştirilen bilimsel prjelerin çıktıları dğrultusunda su plitikaları geliştirmek. S.G.2 Ulusal ve uluslararası kurumların su knusunda işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek. S.H.2.1- Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek. P.H.4. Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. F.5. İlgili Avrupa rganizasynları ve girişimleri ile krdinasynu sağlamak. F.6. Avrupa dışında yürütülen su araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri ile krdinasyn sağlamak. F.7. İçme suyu ve atıksu karakterizasynu ve arıtma sistemleri üzerine eğitim vermek. S.H Ulusal ve uluslararası frum, knferans, tplantı, seminer, sempzyum ve benzerlerine katkıda bulunmak, katılım sağlamak ve ev sahipliği yapmak. P.H.5. Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. F.8. Ulusal ve uluslararası su srunlarına, rtak bir platfrmda çözüm bulmak. F.9. Ulusal ve uluslararası su srunlarının ele alınacağı frumlar düzenlemek. F.10. Organizasynlara katılacak ülkelerin karar vericileri ve su bakanlarından luşan üst düzey tplantıların snucunda rtaya çıkacak lan kararların faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak. S.G.3 Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek S.H Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılmasına yönelik bilgi üretmek. P.H.6. Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretim ilkeleri hakkında bilgi üretmek. F.11.Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi knusunda uluslararası çalışmaları takip etmek. S.H.3.2 -Su alanında veri tplayabilen, işleyebilen ve aktarabilen bir enstitü kimliğine sahip lmak. P.H.7. Mevcut su verileri değerlendirilerek bilgi luşturmak. F.12. Su kaynakları mdelleme çalışmaları yapmak. S.H.3.3.-Su kaynakları knusunda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek. P.H.8. Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak. F.13.Yer altı suları hidrjeljik mdellemesi yapmak. F.14. Bilimsel çalışmalar dğrultusunda persneli eğitmek. 12

18 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 1 Hedef 1.1 Ulusal ve uluslararası su plitikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir düşünce kuruluşu lmak Türkiye ve çevresinden su knusunda farklı disiplinlerden paydaşları bir araya getirmek vasıtasıyla bilgi ve fikir üreterek ulusal su plitikamızın luşturulmasına katkı sağlamak. Perfrmans Hedefi 1 Yapılacak ulusal ve uluslararası prjeler snucunda karar vericiler için senarylar hazırlamak Açıklama: Ulusal ve bölgesel araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri için finansman sağlamak, kuruluş, prjeler ve altyapı için kapsamlı bir harita luşturmak, su araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri ile krdinasyn sağlamak, iç ve dış istişareler yluyla Su Ortak Prgram İnisiyatifi için bir stratejik araştırma ve invasyn gündemi luşturmak planlanmaktadır. Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam Perfrmans 1 Uluslararası Göstergeleri kurumlarla işbirliği yaparak prjeler Ölçü Birimi üretmek Faaliyetler için ayrıca bir ödenek talep 12 Düzenlenen Su plitikasına prje yön sayısı verecek tplantılara katılmak. Adet edilmemiştir. Genel Tplam Açıklama: Sürdürülebilir su stratejileri geliştirmek. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Yapılacak ulusal ve uluslararası prjeler snucunda karar vericiler için senarylar hazırlamak Uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak prjeler üretmek İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Yapılacak ulusal ve uluslararası prjeler snucunda karar vericiler için senarylar hazırlamak Su plitikasına yön verecek tplantılara katılmak İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 13

19 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 1 Hedef 1.2 Perfrmans Hedefi 2 Ulusal ve uluslararası su plitikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir düşünce kuruluşu lmak Su kaynaklarımızın akılcı ve adil bir şekilde yönetilmesi için plitikalar geliştirilmesine katkı sağlamak Sürdürülebilir su stratejileri geliştirmek Açıklama: Su yönetimi ve su plitikası knularında ulusal ve uluslararası çalışmalar ve yayınlar takip edilecektir. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Hazırlanan Rapr Sayısı Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 3 Faaliyet için ayrıca bir ödenek talep Ulusal ve uluslararası çalışmalar takip etmek. edilmemiştir. Genel Tplam FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Sürdürülebilir su stratejileri geliştirmek Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası çalışmalar takip etmek. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 14

20 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 1 Hedef 1.3 Ulusal ve uluslararası su plitikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi üreten bir düşünce kuruluşu lmak Bilgiyi akılcı plitika ve uygulamalara dönüştürmek Perfrmans Hedefi 3 Sınıraşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi knularda araştırma yapan, bilgi üreten ve sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi yönünde karar vericilere danışmanlık yapmak Açıklama: Gerçekleştirilen prjelerden elde edilen bilgiler dğrultusunda plitikalar luşturulacak ve sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi yönünde karar vericilere danışmanlık yapılacaktır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 4 Gerçekleştirilen bilimsel prjelerin çıktıları dğrultusunda su plitikaları geliştirmek. Genel Tplam FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Faaliyet için ayrıca bir ödenek talep edilmemiştir. Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Sınıraşan sular, su yönetişimi, su-gıda-enerji bağıntısı gibi knularda araştırma yapan, bilgi üreten ve sürdürülebilir su plitikalarının geliştirilmesi yönünde karar vericilere danışmanlık yapmak Gerçekleştirilen bilimsel prjelerin çıktıları dğrultusunda su plitikaları geliştirmek İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 15

21 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 2 Hedef 2.1 Ulusal ve uluslararası kurumların su knusunda işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek. Perfrmans Hedefi 4 Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. Açıklama: Kurumun sahip lduğu içme suyu ve atıksu karakterizasynu ve arıtma sistemleri tecrübelerinin diğer kurumlara aktarılması ve bu alanda eğitim taleplerinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı Adet Açıklama: Eğitim alan prfesyneller sınava tabi tutulacak ve eğitimin verimi belirlenecektir Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 5 İlgili Avrupa rganizasynları ve girişimleri ile krdinasynu sağlamak 6 Avrupa dışında yürütülen su araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri ile krdinasyn sağlamak. 7 İçme suyu ve atıksu karakterizasynu ve arıtma sistemleri üzerine eğitim vermek. Genel Tplam Faaliyetler için ayrıca bir ödenek talep edilmemiştir. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. Faaliyet Adı İlgili Avrupa rganizasynları ve girişimleri ile krdinasynu sağlamak. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 16

22 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Avrupa dışında yürütülen su araştırma, geliştirme ve invasyn aktiviteleri ile krdinasyn sağlamak İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Uluslararası kurumlarla rtak prje ve eğitim prgramları düzenlemek. Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi İçme suyu ve atıksu karakterizasynu ve arıtma sistemleri üzerine eğitim vermek İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 17

23 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 2 Hedef 2.2 Ulusal ve uluslararası kurumların su knusunda işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek Ulusal ve uluslararası frum, knferans, tplantı, seminer, sempzyum ve benzerlerine katkıda bulunmak, katılım sağlamak ve ev sahipliği yapmak. Perfrmans Hedefi 5 Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. Açıklama: Gelişmekte lan sekiz ülkenin (Türkiye, İran, Mısır, Pakistan, Nijerya, Bangladeş, Malezya, Endnezya) su srunlarının ele alınacağı tplantılar düzenlemek, rtaya çıkacak lan kararların faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak, Türkiye de düzenlenen frum ve tplantıların rganizasynlarına katkı sağlamak Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen ve rganizasynunda yer alınan tplantı sayısı Açıklama: Adet Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı 8 Ulusal ve uluslararası su srunlarına, rtak bir platfrmda çözüm bulmak. 9 Ulusal ve uluslararası su srunlarının ele alınacağı frumlar düzenlemek. 10 Organizasynlara katılacak ülkelerin karar vericileri ve TL su bakanlarından luşan üst düzey tplantıların snucunda rtaya çıkacak lan kararların faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak. Tplam Genel Tplam TL FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. Ulusal ve uluslararası su srunlarına, rtak bir platfrmda çözüm bulmak. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 18

24 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. Ulusal ve uluslararası su srunlarının ele alınacağı frumlar düzenlemek. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Açıklama: Türkiye de düzenlenecek 1. Dünya Sulama Frumu nun rganize edilmesine katkıda bulunmak. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Uluslararası bir düşünce kuruluşu larak sahip lduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi diğer ülkelerle paylaşmak. Organizasynlara katılacak ülkelerin karar vericileri ve su bakanlarından luşan üst düzey tplantıların snucunda rtaya çıkacak lan kararların faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Eknmik Kd Ödenek 01 Persnel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Brç verme Tplam Bütçe Kaynak İhtiyacı TL 19

25 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 3 Hedef 3.1 Perfrmans Hedefi 6 Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılmasına yönelik bilgi üretmek. Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretim ilkeleri hakkında bilgi üretmek. Açıklama: Ülkemizdeki su kaynakları ve yenilenebilir enerji knularına yönelik ön çalışma ve araştırmalar yapılacaktır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Hazırlanan Rapr Sayısı Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 11 Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi knusunda uluslararası çalışmaları takip etmek. Genel Tplam Faaliyet için ayrıca bir ödenek talep edilmemiştir. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Srumlu Harcama Birimi Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretim ilkeleri hakkında bilgi üretmek. Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi knusunda uluslararası çalışmaları takip etmek İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 20

26 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 3 Hedef 3.2 Perfrmans Hedefi 7 Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek Su alanında veri tplayabilen, işleyebilen ve aktarabilen bir enstitü kimliğine sahip lmak Mevcut su verileri değerlendirilerek bilgi luşturmak. Açıklama: Su kaynaklarının gelecekteki durumlarının rtaya knulması için mevcut durumları incelenecek ve mdelleme çalışmaları yapılacaktır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Enstitünün Sahip Olduğu Prje Sayısı Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam 12 Su kaynakları mdelleme çalışmaları yapmak. Genel Tplam Faaliyet için ayrıca bir ödenek talep edilmemiştir. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Mevcut su verileri değerlendirilerek bilgi luşturulacaktır Faaliyet Adı Su kaynakları mdelleme çalışmaları yapmak. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 21

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 3 Hedef 3.3 Perfrmans Hedefi 8 Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek Su kaynakları knusunda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek. Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak Açıklama: Ulusal ve uluslararası su sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kişiler ile prjelerde beraber çalışılacaktır. Perfrmans Göstergeleri Ölçü Birimi Prje Snucu Hazırlanan Yayın ve Rapr Sayısı Adet Açıklama: Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Tplam Yer altı suları hidrjeljik mdellemesi yapmak Bilimsel çalışmalar dğrultusunda persneli eğitmek. Genel Tplam Sözknusu prje 2013 yılı DSİ bütçesinde gözükmekte lup 2014 yılı SUEN bütçesine dahil etme çalışmaları devam etmektedir. FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak Yer altı suları hidrjeljik mdellemesi yapmak. Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Açıklama: Sınıraşan yer altı suyu mdellenmesi yapılarak Türkiye içerisinde kalan ve kmşu ülkelere giden su kalitesi ve miktarı belirlenecek, su kullanım senaryları hazırlanacaktır 22

28 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Perfrmans Hedefi Faaliyet Adı Su kaynaklarının mevcut durumu ve ileriye dönük kestirimler için bilimsel araştırmalar yapmak Bilimsel çalışmalar dğrultusunda persnelin eğitilmesi Srumlu Harcama Birimi İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Açıklama: Su kaynaklarının gelecek durumlarına ilişkin gerçekleştirilecek bilimsel prjeler kapsamında çalışanların teknik eğitimler alması sağlanacaktır. 2.3.İdarenin Tplam Kaynak İhtiyacı İdarenin İdari Perfrmans tablsu ve Tplam Kaynak İhtiyacı tablsu aşağıda verilmiştir. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Eknmik Kdlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLA R TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Persnel 01 Giderleri BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Gİderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Brç verme 09 Yedek Ödenek Bütçe Ödeneği Tplamı BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar Tplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Tplam Kaynak İhtiyacı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii iii BAKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurumların hesap verebilirlik ve saydamlık

Detaylı

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii BAKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurumların hesap verebilirlik ve saydamlık

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLAN (2013-2017)

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLAN (2013-2017) T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLAN (2013-2017) 0 Tabiata saygı aklın vicdanıdır. Mustafa Kemal Atatürk 1 STRATEJİK PLAN 2013-2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR

Detaylı

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI Bölüm B-Spr-İşbirliği Ortaklıkları İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? İşbirliği Ortaklıkları, özellikle yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve Avrupa seviyesindeki kamu triteleri,

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı. Sivas Valisi. Ali KOLAT

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı. Sivas Valisi. Ali KOLAT SUNUŞ Orta Anadlu (ORAN) Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Krdinasynu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. maddesine dayanılarak T.C. Kalkınma Bakanlığı krdinasynunda,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1) AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bu yönetmeliğin amacı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı srumluluk alanı

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Demkrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Değerli meslektaşlarım, Eylül ayı Demkratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Prjesi için ldukça yğun geçti. Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan seçmeli ders öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EBSO 2014 FAALİYET PROGRAMI Hizmet kalitesini sürekli geliştirme gayreti içerisinde bulunan Odamız; mevcut durum analizi yaparak, geçmiş tecrübelerini, tüm paydaşlarının görüş ve önerilerini değerlendirerek,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Fakültenin yönetsel birimleri şunlardır: Sekreterlik Bürsu Persnel İşleri Öğrenci İşleri İdari ve Mali İşler Kütüphane Teknik Hizmetler Yardımcı

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI Bu belge, İSKİ bünyesinde

Detaylı

Başlıca hizmetlerimiz;

Başlıca hizmetlerimiz; VERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE ÖLÇÜM HİZM. İ.S.G. TİC. LTD. ŞTİ. Ç ÇÖ ÖZ ZÜ ÜM MO OR RT TA AĞ ĞIIN NIIZ Z V VE ER RD DE EÇ ÇE EV VR RE E H HE ER RY YE ER RD DE E Başlıca hizmetlerimiz; Çevre

Detaylı

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz. Örme Knfeksiyn Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Prjesi (16.Ur-Ge.029) Üretim Öncesi Süreçler ve Mdelhanede Verimlilik Optimizasynu Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme Adı: Örme Knfeksiyn

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler: Amaç ve Kapsam: MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Belediye

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kamu Harcamaları - I. Hazırlayan. Doç. Dr. M. Oğuz Arslan

Kamu Harcamaları - I. Hazırlayan. Doç. Dr. M. Oğuz Arslan Kamu Harcamaları - I Hazırlayan Dç. Dr. M. Oğuz Arslan Kamu Harcamaları - I Tanım Kamu harcamaları, devle>n mal ve hizmet alımları için yapbğı harcamalar larak tanımlanabilir. Kamu harcamaları, devle>n

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAK NO: ETİMESGUT / ANKARA

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAK NO: ETİMESGUT / ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAK NO:11 06790 ETİMESGUT / ANKARA MAYIS 2017 İçindekiler KURUM HAKKINDA BİLGİLER... 5 İletişim Bilgileri... 5 Tarihsel

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı

Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı 2016-2019 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı 2016-2019 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu nun 13 Temmuz 2016 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve 19 Temmuz 2016 tarihli

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3058

Detaylı

KONYA NECMETTİNERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU . FAALİYET RAPOR

KONYA NECMETTİNERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU . FAALİYET RAPOR ( ;..@. KONYA NECMETTİNERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU. FAALİYET RAPOR İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...... 1 1. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON...... 2 B.

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Detaylı