Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2006 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu"

Transkript

1 Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu

2 BLANÇO Dipnot Referansları Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 25,438,799 25,150,983 Hazır Deerler 4 132, ,303 Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) 7 748, ,327 Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 23,083,096 21,663,292 likili Taraflardan Alacaklar (net) 9 10,293 31,647 Dier Alacaklar (net) ,421 1,190,413 Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden naat Sözlemelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari/Dönen Varlıklar , ,001 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 19,407,067 18,008,021 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 18,352,609 16,930,624 likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) , ,976 Pozitif/Negatif erefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) , ,227 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 52,285 59,194 Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 44,845,866 43,159,004 Sayfa 4 ile 31 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (1)

3 BLANÇO Dipnot Referansları Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 19,003,495 17,530,073 Finansal Borçlar (net) 6 4,185,966 2,698,948 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 12,437,544 11,848,222 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) 7 1,165,056 1,499,159 likili Taraflara Borçlar (net) 9 184, ,121 Alınan Avanslar ,211 1,179,275 Devam Eden naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (net) Borç Karılıkları 23 27,899 23,666 Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) 10 29,017 48,682 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,400,046 1,902,650 Finansal Borçlar (net) 6 417, ,643 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) 7 872,616 1,314,978 likili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karılıkları , ,029 Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DII PAYLAR ÖZSERMAYE 24,442,325 23,726,281 Sermaye 1, 25 17,000,000 17,000,000 Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi - - Sermaye Yedekleri 1, 26 4,717,769 4,717,769 Hisse Senetleri hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karları - - Yeniden Deerleme Fonu - - Finansal Varlıklar Deer Artı Fonu - - Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 4,717,517 4,717,517 Kar Yedekleri 27, 28 2,008, ,211 Yasal Yedekler - - Statü Yedekleri - - Olaanüstü Yedekler 2,008, ,211 Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Net Dönem Karı/Zararı 716,044 1,150,301 Geçmi Yıllar Kar/Zararları 27, TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44,845,866 43,159,004 Sayfa 4 ile 31 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (2)

4 Sona Eren Hesap Dönemine Ait GELR TABLOSU Dipnot Referansları Baımsız Baımsız Denetimden Denetimden Geçmemi Geçmemi 31 Mart Mart 2005 Esas Faaliyet Gelirleri Satı Gelirleri (net) 36 1,308, ,712 Satıların Maliyeti (-) - - Hizmet Gelirleri (net) - - Esas Faaliyetlerden Dier (Giderler)/Gelirler/faiz+temettü+kira (net) ,018 (299,858) Brüt Esas Faaliyet Karı 1,816, ,854 Faaliyet Giderleri (-) 37 (722,931) (788,060) Net Esas Faaliyet (Zararı)/Karı 1,093,281 (232,206) Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar , ,931 Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 Finansman Gelirleri / Giderleri, net 39 (506,015) (56,417) Faaliyet Karı 716, ,308 Net Parasal Pozisyon Karı/Zararı Ana Ortaklık Dıı (Zararı)/Karı - - Vergi Öncesi Kar 716, ,308 Vergiler Net Dönem Karı 716, ,308 Hisse Baına (Zarar)/Kar (Yeni Kuru) Sayfa 4 ile 31 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

5 1. RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi (Tekstil Finansal Kiralama veya irket) 1992'de 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dı Ticaret Müstearlıı ndan alınan izni takiben, Türkiye de faaliyet göstermek üzere kurulmutur. irket in hisselerinin bir bölümü stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 20 ubat 1995 den beri ilem görmektedir. irket'in kayıtlı adresi, Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14 Küçükyalı, stanbul / Türkiye'dir. irketin Faaliyet Alanları irket her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmaktadır. irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle yasal ödenmi sermayesinin ortaklar bazında dökümü ve hisse oranları aaıdaki tablodaki gibidir: Tarihsel Tarihsel Tutar % Tutar % GSD Holding A.. 9,256, ,256, Halka arz 7,741, ,741, Dier 1, , ,000, ,000, Yeniden ifade etme etkisi 4,717,517 4,717,517 21,717,517 21,717,517 Her ortaın sahip olduu hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar yönetim kurulu seçmede ve ayrıca A ve B grubu hissedarlar denetçi seçiminde imtiyaz sahibidir. 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalıan ortalama personel sayısı kategorilerine göre aaıdaki tablodaki gibidir: Üst düzey personel 4 4 Orta düzey personel 7 7 Memur personel 8 8 Toplam (4)

6 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR Mali Tabloların Hazırlanma lkeleri Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi nin (irket) mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmıtır. SPK, Seri: XI, No: 25 Sayılı Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Teblii nde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayımlamıtır. Anılan teblide, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmı olan muhasebe standartları uygulanıldıında da, SPK Muhasebe Standartları na uyulmu sayılacaı belirtilmitir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı olduu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadıını ilan etmitir. irket in 31 Mart 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle mali tabloları, yukarıda bahsedildii üzere SPK nın izin verdii alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıtır. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmutur. Türkiye de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Lirası nda (TL) artan sayı haneleri ile birlikte, ilemlerin ifade ve kayıt edilmesi sırasında güçlükler ortaya çıkmıtır. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlüe giren yeni bir yasa ile Yeni Türk Lirası (YTL), Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi olarak belirlenmi ve 1,000,000 TL, 1 YTL ye eit olmak üzere TL nin dolaımdan tamamen kalkmasına kadar geçecek süre için sabitlenmitir. irket, 31 Aralık 2004 ve önceki dönemler için muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Türkiye de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlıı nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmutur. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlüe giren yasa ile irket 1 Ocak 2005 den itibaren yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası (YTL) olarak tutmaya balamıtır. Mali tablolar irket in yasal kayıtlarına dayandırılmı ve Yeni Türk Lirası cinsinden ifade edilmi olup, SPK Muhasebe Standartları na göre irket in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma deiikliklerine tabi tutularak hazırlanmıtır. Söz konusu düzeltmeler genel olarak, ertelenmi vergiler, kıdem tazminatı, finansal kiralama ilemlerinin muhasebeletirilmesi ve erefiyenin muhasebeletirilmesinden olumaktadır. Mali tablolar maliyet bedelleri üzerinden yansıtılmıtır. irket 31 Mart 2006 tarihi itibariyle gerekli olan bütün standartları uygulamıtır. Hiçbir standart geçerli olduu tarihten önce uygulanmamıtır. levsel ve Raporlama Para birimi irket in ilevsel ve raporlama para birimi YTL dir. SPK nın 17 Mart 2005 tarihli 7642 no lu duyurusuna istinaden söz konusu yeniden ifade etme ileminin uygulanmasını gerektiren objektif koulların gerçeklememi olması ve SPK nın varolan verilere dayanarak ileride de bu koulların gerçekleme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktıını öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yeniden ifade etme ilemine tabi tutulmutur. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, YTL nin genel satın alma gücünde oluan deiikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesi UMS 29 uyarınca yapılmıtır (Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama). 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle son üç yıllık döneme ilikin endeks ve düzeltme katsayıları aaıdaki gibidir: Tarihler Endeks Dönüüm Faktörleri 31 Aralık , Aralık , Aralık , (5)

7 2. MAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devamı) Yukarıda belirtilen yeniden ifade etme ileminin esasları aaıdaki gibidir: - 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihli bilançolarda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girilerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluan girilerin ise nominal deerlerden taınmasıyla hesaplanmıtır Aralık 2004 tarihine kadar yeniden ifade edilen maddi ve maddi olmayan varlıkların brüt defter deerleri ve 1 Ocak 2005 den sonra yapılan girilerin nominal deerlerinin toplamı üzerinden hesaplanan amortisman ve itfa giderleri ve bu varlıkların satıından kaynaklanan kar/zarar tutarları dıında 31 Mart 2006 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu hesapları tarihsel deerlerden sunulmutur. Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel bir fiyat endeksi ve dönüüm faktörleri ile yeniden ifade edilmesi, irket'in bilançolarda belirtilen tutarlarda varlıkları gerçekletirebilecei ve yükümlülükleri yerine getirecei anlamına gelmemektedir. Aynı ekilde, irket'in mali tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynakları hissedarlarına salayacaı anlamına da gelmemektedir. Yabancı Para Çevrimi Yabancı para ilemler ilemin yapıldıı dönemdeki kur ile deerlemeye tabi tutularak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki kur ile deerlemeye tabi tutulmaktadır. Oluan tüm kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. irket in dönem sonları itibariyle parasal aktiflerini aaıdaki gibidir: yabancı para deerlemesinde kullandıı döviz kurları Tarih EUR / YTL USD / YTL 31 Mart Aralık Mart irket in dönem sonları itibariyle parasal pasiflerini yabancı para deerlemesinde kullandıı döviz kurları aaıdaki gibidir: Tarih EUR / YTL USD / YTL 31 Mart , Aralık Mart Netletirme Finansal varlık ve yükümlülükler, netletirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve sözkonusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netletirilerek gösterilmektedir. irket, kredi alımında ödeyip borçlanma süresi boyunca giderletirdii komisyonları borçlanma tutarından netletirmitir. (6)

8 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI Tahminlerin Kullanılması Mali tabloların SPK ya göre hazırlanmasında irket yönetiminin, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel varlık ve yükümlülüklere ilikin açıklamaları etkileyebilecek bazı tahmin ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Gelirlerin Muhasebeletirilmesi Tüm gelir ve gider kalemleri tahakkuk esasına göre muhasebeletirilmektedir. Nakit ve Nakit Benzeri Deerler Nakit ve nakit benzeri deerler, kasadaki nakit ile üç ay veya daha kısa vadeli banka mevduatlarını ve nakde dönütürülebilir, likiditesi yüksek dier kısa vadeli yatırımları içermektedir. Finansal Kiralama lemleri (Kiralayan Olarak) irket finansal kiralamaya konu olan aktifi bu ileme konu olan yatırıma eit deerde bir alacak olarak göstermektedir. Finansal gelir net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri salayacak ekilde yansıtılır. Menkul Kıymetler Menkul Kıymetler ilk edinildikleri tarihte, alım sırasında ortaya çıkan dier masrafları da içerecek ekilde elde etme maliyetleri ile deerlenmektedirler. Menkul kıymetler alımı takiben rayiç deerleriyle taınırlar. Rayiç deere getirme esnasında oluan kar veya zarar gelir tablosuna yansıtılır. Rayiç deer, bilanço tarihi itibariyle Borsa da kote edilen kapanı piyasa alı fiyatlarıyla belirlenir. Finansal Kiralama Alacakları Karılıı irket, iletme kaynaklı alacaklarını deerlendirerek, tahsil edemeyeceine inandıı alacaklar sebebiyle maruz kalacaı zararlar için karılık tahmininde bulunur. Eer irket sözleme artlarına uygun olarak bütün alacaklarını vadelerinde tahsil edemeyeceini öngörüyorsa, bu alacaklar tahsil imkanı sınırlı hale gelmi (kayba uramı) olarak kabul edilir. Kaybın tutarı, alacaın taınan deeri ile gelecekteki nakit akımlarının, alacaın etkin faiz oranı ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan deeri arasındaki farktır. Kayba urama ve tahsil edilememe tek baına önemli olan finansal kiralama ve kira alacakları için tek tek veya benzer alacak grupları dikkate alınarak portföy bazında belirlenir ve ölçülür. Eer deer düüklüü karılıkları sonradan gerçekleen bir olay sebebiyle azalırsa serbest kalan karılık miktarı üpheli alacak karılıı gideri hesabına kaydedilir. Serbest kalan karılık gelir olarak nitelendirilir. Alacaın taınan deeri, deer düüklüü karılıı hesabı kullanılarak tahmin edilen tahsil edilebilir tutarına indirgenmektedir. Alacaın silinmesi, alacaın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyeceinin öngörülmesi ya da alacaktan vazgeçilmesi durumunda gerçeklemektedir. Aktiften silinen tutar daha önce ayrılmı olan karılıktan ve alacaın anaparasından düülerek kaydedilir. Daha önce aktiften silinmi olan alacaklarla ilgili tahsilatlar gelir kaydedilir. Ticari Alacaklar Ticari alacaklar indirgenmi deerlerinden üpheli ticari alacak karılıkları düüldükten sonra taınmaktadır. Ticari alacaın tahsilatının mümkün olmadıı durumlarda üpheli ticari alacak karılıı için tahmin yapılır. (7)

9 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI (devamı) Alınan Krediler Alınan krediler ilk aamada maliyet deerleri ile kayda alınırlar. lk kayda alınmadan sonra, geri ödenmi tutarlar düülerek, tüm finansal yükümlülükler efektif getiri metodu ile iskonto edilmi tutarlardan taınmaktadır. skonto edilmi tutar anlamadaki tüm indirim ve primler dikkate alınarak hesaplanır. Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar maliyetlerinden birikmi amortisman ve deer düüklükleri indirilerek yansıtılmıtır. Normal amortisman metodu ile ilgili aktiflerin tahmini ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlarla hesaplanmı amortisman aaıdaki gibidir : Mobilya ve mefruat 5 Ofis ekipmanları ve taıt araçları 5 Özel maliyetler 5 Yıllar Maddi duran varlıkların taınan deerlerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. Söz konusu göstergelerin bulunması ve taınan deerlerin gerçekleebilir deeri aması durumunda ilgili aktifler gerçekleebilir deerlerine indirgenmektedir. Deer düüklükleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. erefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye, devir alınan ve daha sonra birleilen ortaklıın elde etme maliyetiyle söz konusu ortaklıın net varlıklarının alım tarihindeki rayiç bedeli arasındaki farktır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar, erefiye maksimum tahmin edilen ekonomik ömrü olan 5 yıl üzerinden normal amortisman metoduna tabi tutulmak suretiyle kaydedilmekte olup, irket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren erefiyeyi, yine 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan UFRS 3 Birlemeleri nin öngördüü üzere maliyetten taıma ve her mali tablo döneminde deer düüklüü açısından inceleyerek, eer varsa, deer düüklüü karılıı ayırmak suretiyle kaydetme politikasını benimsemitir. Dier maddi olmayan duran varlıklar, normal amortisman metodu ile tahmin edilen ekonomik ömürleri olan 5 yıl içerisinde itfa edilmektedir. Maddi olmayan duran varlıkların taınan deerlerinin gerçekleemeyeceine yönelik olay veya deiikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir deer düüklüünün olup olmadıı incelenmektedir. Finansal Varlıklar Finansal varlıklar ilk elde edildikleri tarihte, alım sırasında ortaya çıkan dier masrafları da içerecek ekilde elde etme maliyetleri ile deerlenmektedirler. Sözkonusu finansal varlıklar, güvenilir rayiç deer tahmini yapılamadıı için elde etme maliyetinden eer varsa deer düüklüü karılıının düülmesi ile mali tablolara yansıtılmıtır. irket'in satılmaya hazır finansal varlık portföyü bazı ilikili kuruluların hisse senetlerinden olumaktadır. Finansal varlıklardan alınan temettüler, temettü gelirlerine kaydedilir. (8)

10 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI (devamı) Varlıkların Deer Düüklüü Varlıkların taıdıkları deer üzerinden paraya çevrilemeyecei durumlarda, varlıklarda deer düüklüü olup olmadıına bakılır. Varlıkların taıdıkları deer, paraya çevrilebilecek tutarı atıında deer düüklüü karılık gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlıın net satı fiyatı ve kullanım deerinden yüksek olanıdır. Kullanım deeri, bir varlıın kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının imdiki deerini, net satı fiyatı ise, satı hasılatından satı maliyetleri düüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduu nakit akımı salayan grup için tahmin edilir. Geçmi dönemlerde ayrılan deer düüklüü karılıı artık geçerli deilse ya da daha düük deerde bir karılık ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yansıtılır. Borçlanma Maliyetleri Borçlanma maliyetleri olutuu tarihte giderletirilir. Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkartılması irket, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal araçların sözlemesine taraf olduu takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. irket finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece ve sadece söz konusu varlıkların konu olduu sözlemeden doan hakları üzerindeki kontrolünü kaybettii zaman kayıttan çıkartmaktadır. irket finansal pasifi sadece ve sadece sözlemede tanımlanan yükümlülüün ortadan kalkması, iptal olması veya zaman aımına uraması durumunda kayıttan çıkartmaktadır. Tüm finansal varlık alı ve satıları ilem tarihinde, bir baka deyile irket'in alımı veya satımı gerçekletireceini taahhüt ettii tarihte muhasebeletirilir. Olaan alı ve satılar, varlıın teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendii alı ve satılardır. Hisse Baına Kazanç Hisse baına basit kazanç net dönem karının dönem içindeki hisselerin aırlıklı ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisselerin aırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan deerin dönem baı itibariyle de geçerli olduu kabul edilir. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar irket in bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme gerektiren olaylar) mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arzettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar i) Karılıklar Karılıklar ancak ve ancak iletmenin geçmiten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüü (yasal ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle iletmeye ekonomik çıkar salayan kaynakların elden çıkması olasılıı mevcutsa ve gerçekleecek yükümlülüün miktarı güvenilir bir ekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki deer kaybı önem kazandıında, karılıklar paranın zaman deerini (ve uygun ise yükümlülüe özel riskleri) yansıtan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oranı ile gelecekteki nakit akımlarının iskonto edilmesi sonucu hesaplanmaktadır. skonto metodu kullanıldıında, zaman dilimini yansıtan provizyondaki artı, faiz gideri olarak dikkate alınır. (9)

11 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI (devamı) ii) arta Balı Yükümlülükler ve Varlıklar arta balı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taımıyor ise mali tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. arta balı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduu takdirde dipnotlarda açıklanır. likili Taraflar likili taraflar tanımı, hissedarlık, sözlemeye dayalı haklar, aile ilikisi veya benzeri yollarla karı tarafı dorudan ya da dolaylı bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulu olarak verilmitir. likili taraflara aynı zamanda sermayedarlar, irket yönetimi ve çalıanları da dahildir. likili taraf ilemleri, bedel karılıı düünülmeksizin, kaynakların ve yükümlülüklerin ilikili taraflar arasında transfer edilmesini içermektedir. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Vergi gideri/(geliri) cari ve ertelenmi vergi göz önüne alınarak net dönem karı ya da zararının belirlenmesinde kullanılan toplam bakiyeyi temsil etmektedir. Ertelenmi vergi, bilanço yükümlülüü metodu ile aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan deerleri ile vergi hesabına baz olan tutarlar arasındaki geçici farklılıkların vergi etkisi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi yükümlülüü, ertelenmi vergi yükümlülüünün doduu erefiye üzerinden ayrılan itfa ve tükenme payları ile irket birlemesi dıında bir varlık veya yükümlülüün ilk kayda alınması sırasında oluan ve bilanço kar/zararı veya vergilendirilebilir kar etkisi olmayan ilemler haricinde, vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi alacaı, ertelenmi vergi yükümlülüünün doduu erefiye üzerinden ayrılan itfa ve tükenme payları ile irket birlemesi dıında bir varlık veya yükümlülüün ilk kayda alınması sırasında oluan ve bilanço kar/zararı veya vergilendirilebilir karı etkisi olmayan ilemler haricinde, taınan ve kullanılmayan birikmi zararlar ve her türlü indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanır ve ancak bu birikmi zararlar ve geçici farklar irket tarafından öngörülebilir gelecekte kullanılabilecek durumda ise kaydedilir. Her bilanço döneminde irket, ertelenmi vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirlerden düülemeyecei tespit edilen ertelenmi vergi alacaı için karılık ayırmaktadır. Ertelenmi gelir vergisi aktif ve pasifleri, ilgili aktifin gerçekletii veya yükümlülüün ifa edilecei zamanlarda geçerli olacaı bilinen etkin vergi oranı üzerinden veya bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları baz alınarak hesaplanır. Çalıanlara Salanan Faydalar a) Tanımlanmı Fayda Planları : irket, mevcut i kanunu gereince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iten ayrılan veya istifa ve kötü hal dıındaki nedenlerle iine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. irket, mali tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karılıını Projeksiyon Metodu kullanarak tahmini enflasyon oranlarını ve irket in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz almı ve bilanço tarihinde devlet tahvillerinin cari getiri oranı ile iskonto ederek mali tablolara yansıtmıtır. b) Tanımlanmı Katkı Planları : irket, çalıanları adına Sosyal Sigortalar Kurumu na (Kurum) yasa ile belirlenmi tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır. irket in ödemekte olduu katkı payı dıında çalıanına veya Kurum a yapmak zorunda olduu baka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları tahakkuk ettikleri tarihte giderletirilmektedir. (10)

12 3. UYGULANAN DEERLEME LKELER/MUHASEBE POLTKALARI (devamı) Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosu gösterimi için yapılan nakit ve nakit benzeri tanımlaması kasa ve bankadaki nakit ve yoldaki paralardan olumaktadır. 4. HAZIR DEERLER Nakit Bankalardaki mevduat 132, ,093 Bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatın detayı aaıdaki gibidir : 132, ,303 Bankalardaki yabancı para vadeli ve vadesiz mevduat: Vadesiz mevduat 120, ,740 Vadeli mevduat 0 150, , ,059 Bankalardaki YTL vadeli ve vadesiz mevduat: Vadesiz mevduat 11,784 54,523 Vadeli mevduat 0 484,511 11, , , , Mart 2006 tarihi itibariyle yabancı para vadeli mevduat yoktur.(31 Aralık vadesi 2 Ocak 2006 ve faiz oranı %3,9 dur). YTL vadeli mevduat yoktur. (31 Aralık vadesi 2 Ocak 2006, faiz oranı ise %13,5 dir). 5. MENKUL KIYMETLER irket'in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle menkul deerleri yoktur. (11)

13 6. FNANSAL BORÇLAR Orijinal Tutar YTL Faiz Oranı Orijinal YTL Karılıı (%) Tutar Karılıı Faiz Oranı (%) Kısa vadeli 16,623,510 14,547,170 Sabit faizli YTL 231, ,718 14, USD 3,974,068 5,361, ,090,567 6,863, EUR 6,485,884 10,564, ,483,537 7,152, Deiken faizli EUR 285, , , , Orta/uzun vadeli 417, ,643 Deiken faizli EUR 256, , , , Toplam 17,040,995 15,023,813 Orta/uzun vadeli kredilerin geri ödemeleri aaıdaki gibidir: kinci yıl 209, ,255 Üçüncü yıl 138, ,592 Dördüncü yıl 69,228 67, , ,643 Alınan kredilerin teminatına ilikin olarak krediyi veren kurululara irket in ana ortaı ve ilikili bankaları sırasıyla 9,639,504YTL (2005 6,811,105 YTL) ve 5,059,548 YTL (2004 2,631,464 YTL) tutarlarında kefalet vermitir. 7. TCAR ALACAK VE BORÇLAR a) Ticari Alacaklar Faturalanmı kira alacakları 1,129, ,810 Dier ticari alacaklar 165, ,380 Eksi:Ayrılan karılık (546,863) (546,863) Faturalanmı kira alacakları, net 748, ,327 Finansal kiralama alacaklar karılıı hareketleri Dönem baındaki karılık 546, ,863 Ayrılan karılık - - Tahsilatlar - - Tahsilat sonrası karılık - - Parasal kazanç - - Dönem sonundaki karılık 546, ,863 (12)

14 7. TCAR ALACAK VE BORÇLAR (devamı) b) Ticari Borçlar Ticari borçlar 1,061,086 1,175,326 Dier ticari borçlar 103, ,833 1,165,056 1,499,159 Uzun vadeli ticari borçlar 872,616 1,314,978 Euro cinsinden olan uzun vadeli ticari borçların etkin faiz oranları yıllık %4.96 ile %8.87 arasında deimektedir. 8. FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI VE FNANSAL KRALAMA LEMLERNDEN BORÇLAR Bir yıldan kısa 28,389,153 26,630,781 Bir yıldan daha uzun ve be yıldan kısa 20,598,729 18,890,290 Finansal kiralama alacakları 48,987,882 45,521,071 Eksi: Kazanılmamı faiz gelirleri (6,235,909) (5,594,868) Finansal kiralamalara yapılan net yatırımlar 42,751,973 39,926,203 Eksi: üpheli alacak karılıı (1,316,268) (1,332,287) Finansal kiralama alacakları, net 41,435,705 38,593,916 Net finansal kiralama alacakları u ekilde analiz edilebilir: Bir yıldan kısa 23,083,096 21,663,292 Bir yıldan uzun ve be yıldan kısa 18,352,609 16,930,624 41,435,705 38,593, Mart 2006 ve 31Aralık 2005 tarihleri itibariyle finansal kiralama sözlemeleri sabit faizli olup, 31 Mart 2006 tarihi itibariyle yabancı para finansal kiralama alacaklarının etkin faiz oranı ABD doları için %10,41, EUR için %8,52 ve YTL için %21,12'dir (31 Aralık ABD doları için %10,23, EUR için %8,50 ve YTL için %22,45 dir). 31 Mart 2006 tarihi itibariyle, irket bazı müterilerden finansal kiralama alacaklarına karılık olarak 173,732,268 YTL ( ,354,159 YTL) tutarında ipotek, teminat mektubu, teminat çek ve senetleri almıtır. (13)

15 8. FNANSAL KRALAMA ALACAKLARI VE FNANSAL KRALAMA LEMLERNDEN BORÇLAR (devamı) üpheli alacaklar karılıı hareketleri aaıdaki gibidir: Dönem baındaki karılık 1,332,287 1,396,356 Ayrılan karılık 15,155 Tahsilat (16,019) (79,224) Tahsilat sonrası karılık (16,019) (64,069) Parasal kazanç ve kur farkı - - Dönem sonundaki karılık 1,316,268 1,332, LKL TARAFLARDAN ALACAKLAR VE LKL TARAFLARA BORÇLAR Bir kurulu dier bir kuruluu kontrol edebiliyor veya finansal ve operasyonel kararlarında önemli bir etki yaratabiliyorsa söz konusu taraflar ilikili kurulu olarak nitelendirilir. irket, hisselerinin %54.45 ine sahip olan ve ana hissedarı olan GSD Holding tarafından kontrol edilmektedir. irket in nihai sahibi GSD Holding dir. Finansal tabloların gösterimi açısından bu irket ve ilikili kuruluları ilikili irketler olarak gösterilmektedir. likili kurulular aynı zamanda irket in ana sahipleri, yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların ailelerini de içermektedir. lgili dönemlerde ilikili kurulularla yapılan balıca ilemlerin ve bakiyelerin özeti aaıdaki gibidir : (a) Finansal Kiralama : Finansal Kiralama Alacaklarının dökümü aaıdaki gibidir: Finansal kiralama alacakları, net Yıl içinde kazanılan faiz geliri (*) 31 Mart 31Aralık 31 Mart 31 Aralık Faturalanmı alacaklar 31 Mart Aralık 2005 GSD Holding (1) , GSD Dı Ticaret A.. (3) GSD Yatırım Bankası A.. (3) 1,907 2, Tekstil Bankası A.. (2) 778, ,515 17,844 81, Tekstil Factoring Hizmetleri A.. (3) Delta Deri ve Giyim Sanayii A.. (2) , Birand Giyim Sanayi ve Ticaret A.. (2) 1,128 1, Beyaz Saray naat A.. (2) 190, ,151 5,566 41, ,381 1,087,633 23, , Yukarıda belirtilen finansal kiralama alacakları haricinde 31 Mart 2006 tarihi itibariyle irket in GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.. den 10,000 YTL ( ,600 YTL) tutarında alacaı bulunmaktadır. (*) likili kurululardan finansal kiralama alacakları Not 8 deki finansal kiralama alacakları içerisinde yer almaktadır. 31 Mart 2006 tarihi itibariyle sözkonusu alacakların YTL lik ( ,787 YTL) kısmı kısa vadeli olup 206,811 YTL si ise ( ,846 YTL ) uzun vadelidir. (1) Ana Ortaklık (2) likili irketler (3) Balı Menkul Kıymetler (14)

16 9. LKL TARAFLARDAN ALACAKLAR VE LKL TARAFLARA BORÇLAR (devamı) (b) likili Kurulularla Yapılan Dier lemler: Mevduat 59, ,304 Alınan krediler 4,698,645 3,245,276 likili kurululara borçlar: Ticari borçlar 183, ,896 Alınan avanslar 1,226 1, , , Mart 2006 tarihi itibariyle ilikili bankalardan alınan kredilerin vadeleri Nisan,Austos ve Eylül 2006 dır. (31 Aralık Austos ve Eylül 2006) Söz konusu kredilerin faiz oranları %5.15 ile %14,25 (31 Aralık 2005 %5.15 ile %5.16) arasında deimektedir. 31 Mart 2006 tarihi itibariyle ilikili bankalardan 330,226 YTL tutarında (31 Aralık ,166 YTL) teminat mektubu alınmıtır. Bunun 139,942 YTL (31 Aralık ,882 YTL) tutarındaki kısmı Tekstilbank A.. ve 190,284 YTL tutarındaki (31 Aralık ,284 YTL) kısmı GSD Yatırım Bankası A.. den alınmı ve çeitli kamu kurumlarına ve bankalara verilmitir. Not 6 da belirtildii üzere irket bankalardan alınan kredilere karılık olarak toplam 14,699,052 YTL (31 Aralık ,442,569 YTL) tutarında ana ortaı ve ilikili bankaların kefaletini vermitir. 31 Mart 2006 tarihi itibariyle, GSD Holding A.. ve GSD Yatırım Bankası A.. ne sırasıyla 70,313 YTL (31 Mart ,534 YTL) ve 39,130 YTL (31 Mart ,879 YTL) tutarında ortak katılım giderleri faturalamılardır. 31 Mart 2006 tarihi itibariyle irket 8,190 YTL GSD Holding A.. ye, YTL M.Turgut YILMAZ a kira gideri ödenmitir.31 Mart 2005 tarihi itibariyle 21,555 YTL tutarında kira gideri GSD Holding A.. ye ödenmitir. irket, 31 Mart 2006 tarihi itibariyle temettü geliri yoktur. (31 Mart 2005-GSD Dı Ticaret A.. den 49 YTL). irket, 31 Mart 2006 tarihi itibariyle ilikili bankalarla girdii türev ilemleri sonucunda 63,859 YTL tutarında gelir elde etmitir. Söz konusu gelir, dier faaliyetlerden gelir ve karlar içerisinde gösterilmitir.(31 Mart YTL) 31 Mart 2006 tarihi itibariyle GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.. tarafından üretilen 146,607YTL (31 Mart ,704 YTL) tutarındaki sigorta poliçesi prim tutarı giderletirilmitir. (c) Türev Enstrümanları : irket, bilanço tarihi itibariyle ilikili banka ile toplam 14,589,273 YTL (31 Aralık ,603,750 YTL) tutarında vadeli yabancı para alım ilemi yapmıtır (Not 15 b). (d) Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere salanan menfaatler: 31 Mart 2006 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyelerine salanan menfaat ve ikramiyeler 60,076 YTL (31 Mart ,317 YTL) dir. (15)

17 10. DER ALACAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER a) Dier Alacaklar - irket'in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle dier alacakları aaıda özetlenmitir. Devreden katma deer vergisi 291, ,746 Verilen avanslar (*) 590, ,599 Dier 8,404 4, ,421 1,190,413 (*) irket in finansal kiralamaya konu olacak sabit kıymet alımları için verdii avanslardan olumaktadır. b) Dier Yükümlülükler - irketin 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi ve sosyal sigorta primlerinden oluan sırasıyla 29,017 YTL ve 48,682 YTL tutarında dier yükümlülükleri bulunmaktadır. 11. CANLI VARLIKLAR irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle canlı varlıkları bulunmamaktadır. 12. STOKLAR irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle stokları bulunmamaktadır. 13. DEVAM EDEN NAAT SÖZLEME ALACAKLARI VE HAKED BEDELLER irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle devam eden inaat sözleme alacakları ve hakedi bedelleri bulunmamaktadır. 14. ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, ertelenmi vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmi vergi varlık ve yükümlülüünün daılımı aaıda özetlenmitir: Bilanço Finansal kiralama tashih etkisi 3,077,357 3,415,685 Kullanılmamı yatırım indirimleri üzerinden salanacak vergi 12,128,553 12,649,380 avantajı Kıdem tazminatı karılıı 32,983 33,309 üpheli alacak karılıı 394, ,686 Forward anlamaları zararları / (karları) (21,147) (10,712) Geçmi yıl zararları 3,723,389 3,568,652 Dier (196,675) (170,416) Eksi : Vergi aktifi karılıı (19,139,340) (19,885,584) Ertelenmi gelir vergisi aktifi, net - - (16)

18 14. ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, irket %30 oranıyla ertelenmi vergi hesaplamı, ancak öngörülebilir gelecekte gerçekleebilirlii kesin olmayan ertelenmi vergi aktifleri için karılık ayırmıtır. Vergiye tabi gelirin irket in etkin vergi oranları ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi karılıı ile mutabakatı aaıdaki gibidir: Vergi öncesi olaan faaliyetlerden net kar 716,044 1,150,301 %30 oranında kurumlar vergisi karılıı 214, ,090 Kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler 10, ,205 erefiye için ayrılan deer düüklüü karılıı - 114,969 Vergiye tabi olmayan gelirler - (37,137) Özkaynak kalemleri üzerindeki enflasyon muhasebesi etkisi - - Kullanılmamı yatırım indirimi üzerinden salanacak vergi avantajı 520,827 (4,938,197) Vergi aktifi için ayrılan karılık (746,244) 4,291, DER CAR / DÖNEN VARLIKLAR VE DER CAR OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR a) Dier Cari / Dönen Varlıklar Pein Ödenmi giderler 312, ,322 Finansal kiralama amacıyla alınan sabit kıymetler 1, ,087 Alacaklar karılıında edinilen gayrimenkuller 174, ,604 Forward ilemleri gelir tahakkuku 84,653 50,598 Dier b) Türev Finansal Araçlar 573, ,001 irket faaliyetlerini sürdürürken türev finansal araçları içeren çeitli ilemler gerçekletirmektedir. Türev finansal araçlar iki taraf arasında yapılan ve ödemelerin bir veya daha fazla finansal aracın fiyatlarında, oranlarında veya göstergelerindeki dalgalanmalara balı olduu finansal sözlemelerdir. Türev finansal araçlar, forward alım/satım anlamalarını içermektedir. Aaıdaki tablo türev finansal araçların olumlu (varlıklar) ve olumsuz (yükümlülükler) rayiç deerlerinin farazi deerleri ile birlikte vade tarihine göre analizini göstermektedir. Farazi deer, bir türev aracını oluturan varlıın, oranın veya göstergenin deeridir ve türev aracının deer deiimlerinin ölçülmesinde baz olarak alınır. Farazi deerler, kapanmamı ilemlerin dönem sonundaki hacmini gösterir ve ne piyasa riskini ne de kredi riskini yansıtır. 31 Mart 2006 tarihi itibariyle yapılan türev ilemlerinin farazi deerleri aaıdaki tabloda gösterilmektedir: Rayiç Deer Varlıklar Rayiç Deer Yükümlülükler Farazi deerin YTL karılıı 1 aya kadar 1-6 ay arası Forward satım anlaması 84,653 10,561,173 10,561,173 Forward alım anlaması 14,164 4,028,100 4,028,100 (17)

19 15. DER CAR / DÖNEN VARLIKLAR VE DER CAR OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR (devamı) 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yapılan türev ilemlerinin farazi deerleri aaıdaki tabloda gösterilmektedir: Rayiç Deer Varlıklar Rayiç Deer Yükümlülükler Farazi deerin YTL karılıı 1 aya kadar 1-6 ay arası Forward alım anlaması 50,598 6,350,000 2,222,500 4,127,500 Forward alım anlaması 14,891 1,428,750 1,428,750 c) Dier Cari Olmayan / Duran Varlıklar irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle dier cari olmayan/duran varlıkları bulunmamaktadır. 16. FNANSAL VARLIKLAR irket in satılmaya hazır finansal varlıkları maliyet deerinden takip edilmektedir. Söz konusu finansal varlıklar, güvenilir rayiç deer tahmini yapılamadıı için elde etme maliyetinden, eer varsa, deer düüklüü karılıının düülmesi ile mali tablolara yansıtılmıtır. Satılmaya hazır finansal varlıklar aaıdaki gibidir : Ortaklık Yüzdesi Ortaklık Yüzdesi Borsada ilem görmeyenler Tutar % Tutar % Tekstil Factoring Hizmetleri A. 819, , Dier 24,175 24, , , POZTF / NEGATF EREFYE 31 Aralık 2004 tarihine kadar erefiye normal amortisman metodu ile tahmin edilen ekonomik ömrü süresince amorti edilmitir. Ancak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan UFRS 3 irket Birlemeleri, oluan erefiyelerin üzerinden amortisman ayrılmamasını, bunun yerine her mali tablo hazırlama döneminde UMS 36 Varlıkların Deer Düüklüü ne göre erefiyedeki deer düüklüünün gözden geçirilmesini, varsa, ilgili deer düüklüünün dönem gelir tablosunda yansıtılmasını öngörmektedir. irket, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle söz konusu standartlar dorultusunda erefiyeyi deer düüklüü açısından incelemi ve bu tarih itibariyle taınmakta olan net deere karılık ayırmak suretiyle 383,231 YTL tutarında deer düüklüü karılık giderini cari dönem gelir tablosunda Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar hesabında yansıtmıtır. erefiyenin 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle hareketi aaıdaki gibidir: Dönem baı net defter deeri - 383,231 tfa ve tükenme payları - - Deer düüklüü karılıı - (383,231) - - (18)

20 18. YATIRIM AMAÇLI GAYRMENKULLER irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır. 19. MADD VARLIKLAR 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle maddi duran varlık hareketleri aaıdaki gibidir : Taıt Araçları Mobilya, Mefruat ve Ofis Ekipmanları Özel Maliyetler Toplam 1 Ocak 2006 dönem baı net defter deeri 138,065 5,274 30, ,227 ktisap edilenler Elden çıkarılanlar Amortisman gideri (9,323) (296) (6,411) (16,030) 31 Mart 2006 bakiyesi 128,742 4,978 24, , Aralık 2005 Maliyet 332,573 1,297, ,990 1,785,433 Birikmi amortisman (194,508) (1,292,596) (124,102) (1,611,206) Net defter deeri 138,065 5,274 30, , Mart 2006 Maliyet 332,573 1,297, ,990 1,785,433 Birikmi amortisman (203,831) (1,292,892) (130,513) (1,627,236) Net defter deeri 128,742 4,978 24, , Mart 2006 tarihi itibariyle maddi varlık çıkıı olmamıtır. Taıt Araçları Mobilya, Mefruat ve Ofis Ekipmanları Özel Maliyetler Toplam 1 Ocak 2005 dönem baı net defter deeri 150,075-56, ,599 ktisap edilenler 23,000 5,947-28,947 Elden çıkarılanlar (1,933) - - (1,933) Amortisman gideri (33,077) (673) (25,636) (59,386) 31 Aralık 2005 bakiyesi 138,065 5,274 30, , Aralık 2004 Maliyet 390,024 1,297, ,990 1,842,858 Birikmi amortisman (239,949) (1,297,844) (98,466) (1,636,259) Net defter deeri 150,075-56, , Aralık 2005 Maliyet 332,573 1,297, ,990 1,785,433 Birikmi amortisman (194,508) (1,292,596) (124,102) (1,611,206) Net defter deeri 138,065 5,274 30, , yılı içerisinde net defter deeri sıfır olan 84,439 YTL maliyetli araç, mobilya, mefruat ve ofis ekipmanları elden çıkarılmıtır. (19)

21 20. MADD OLMAYAN VARLIKLAR 31 Mart 2006 ve 31Aralık 2005 tarihleri itibariyle maddi olmayan duran varlık hareketleri aaıdaki gibidir : erefiye Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1 Ocak 2006, dönem baı net defter deeri - 59,194 ktisap edilenler - - tfa ve tükenme payları - (6,909) Deer düüklüü karılıı Aralık 2005 bakiyesi - 52, Aralık 2005 Maliyet - 482,919 Birikmi itfa ve tükenme payları - (423,725) Net defter deeri - 59, Mart 2006 Maliyet (*) - 482,919 Birikmi itfa ve tükenme payları - (430,634) Deer düüklüü karılıı - - Net defter deeri - 52,285 erefiye Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1 Ocak 2005, dönem baı net defter deeri 383,231 91,997 ktisap edilenler - - tfa ve tükenme payları - (32,803) Deer düüklüü karılıı (383,231) - 31 Aralık 2005 bakiyesi - 59, Aralık 2004 Maliyet 851, ,919 Birikmi itfa ve tükenme payları (468,393) (390,922) Net defter deeri 383,231 91, Aralık 2005 Maliyet (*) 383, ,919 Birikmi itfa ve tükenme payları - (423,725) Deer düüklüü karılıı (383,231) - Net defter deeri - 59,194 (*) 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle UFRS 3 letme Birlemeleri uyarınca irket erefiyeye ait birikmi itfa ve tükenme paylarını ilgili aktifin maliyetinden netleyerek mali tablolarında yansıtmıtır. (20)

22 21. ALINAN AVANSLAR 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle irket in genel olarak devam eden sözlemeler için tahsil ettii erken ödemeler ve yeni sözlemeler için aldıı avanslardan oluan sırasıyla 973,211 YTL ve 1,179,275 YTL tutarında alınan avansı bulunmaktadır. 22. EMEKLLK PLANLARI irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle emeklilik planları bulunmamaktadır. 23. BORÇ KARILIKLARI a) Kısa Vadeli Borç Karılıkları Forward ilemleri gider tahakkuku 14,164 14,891 Dier gider tahakkukları 13,735 8,775 b) Uzun Vadeli Borç Karılıkları Kıdem Tazminatı Karılıı 27,899 23,666 Türk Kanunu na göre, irket bir senesini doldurmu olan ve irket le ilikisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emekliliini kazanan, askere çarılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maa tutarı kadardır ve bu miktar 31 Mart 2006 tarihi itibariyle, 1,771 YTL (31 Aralık ,727 YTL) ile sınırlandırılmıtır. UMS 19 a uygun olarak irket in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. irket, kıdem tazminatı karılıını, UMS 19 a uygun olarak Projeksiyon Methodu nu kullanarak, irket in geçmi yıllardaki personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz alarak hesaplamı ve mali tablolara yansıtmıtır. Kıdem tazminatı karılıı, çalıanların emeklilii halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüün bugünkü deeri hesaplanarak ayrılır. Buna balı olarak, 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle yükümlülüü hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımları aaıdaki gibidir: skonto oranı Tahmin edilen limit/ücret artıı ,175 irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli borç karılıkları içerisinde yer alan kıdem tazminatı karılıı hareketleri aaıdaki gibidir: Balangıç bakiyesi 111,029 78,897 Dönem içinde giderletirilen tutar - 32,292 Aktüeryel gelir / gider (1,084) (160) 109, ,029 (21)

23 24. ANA ORTAKLIK DII PAYLAR / ANA ORTAKLIK DII ZARAR irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ana ortaklık dıı paylar / ana ortaklık dıı zararı bulunmamaktadır. 25. SERMAYE irket'in ödenmi sermayesi 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle 17,000,000 YTL (tarihsel deer) olup, 17,000,000,000 adet her biri nominal 0.1 Yeni Kuru deerinde olan hisseden olumaktadır. irket in 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı Not 1 de belirtilmitir. 26. SERMAYE YEDEKLER Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları 4,717,517 YTL tutarındadır KAR YEDEKLER VE GEÇM YIL KARLARI / ZARARLARI Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler irket in ödenmi sermayesinin (SPK nın yayınladıı teblilere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmi sermaye) %20 sine ulaıncaya kadar, kanuni net karın (SPK ya göre enflasyona göre düzeltilmi kar) %5 i olarak ayrılır. kinci tertip yasal yedekler ise ödenmi sermayenin %5 ini aan temettü daıtımlarının toplamı üzerinden %10 olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanununa göre, yasal yedekler ödenmi sermayenin %50 sini geçmedii sürece sadece zararları netletirmek için kullanılabilir, bunun dıında herhangi bir ekilde kullanılması mümkün deildir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No : 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Teblii" uyarınca 2003 yılı karından balamak üzere kar daıtımında halka açık irketler için SPK tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolardaki net kar baz alınacaktır. Halka açık irketler, temettü daıtımlarını SPK nun öngördüü ekilde aaıdaki gibi yaparlar: SPK tarafından yayımlanan Muhasebe Standartları na uygun olarak ilk kez yapılan enflasyon düzeltmesi esnasında ilk mali tablo denkletirme ileminde ortaya çıkan ve geçmi yıllar zararı nda izlenen tutarın, SPK nın kar daıtımına ilikin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmi mali tablolara göre daıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, geçmi yıllar zararı nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve daıtılmamı geçmi yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olaanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özsermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. Daıtılabilir kar Türk Ticaret Kanunu na ve Vergi Kanunları na göre hesaplanan tutarı amamalıdır. irket in yıl sonlarındaki yasal mali tablolarındaki birikmi karlar ve cari dönem karı yukarıda bahsedilen gerekli yedekler ayrıldıktan sonra kar daıtımına tabidir. (22)

24 KAR YEDEKLER VE GEÇM YIL KARLARI / ZARARLARI (devamı) 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle yasal mali tablolarına göre geçmi yıl karları/(zararları) ve dönem karları aaıdaki gibidir : Yasal yedekler - - Olaanüstü yedekler 1,271,073 1,271,073 Geçmi yıl zararları (4,182,285) - Dönem net karı/(zararı) (542,610) (4,182,285) (3,453,822) (2,911,212) 29. YABANCI PARA POZSYONU / FNANSAL RSK YÖNETM VE POLTKALARI a) Kredi Riski Kredi riski, karılıklı iliki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilikin olarak yükümlülüünü yerine getirememesi sonucu dier tarafın finansal açıdan zarara uraması riskidir. irket, kredi riskini belli taraflarla yapılan ilemleri sınırlandırarak ve ilikide bulunduu tarafların güvenilirliini sürekli deerlendirerek yönetmeye çalımaktadır. Kredi risk younlaması belirli irketlerin benzer i alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı corafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi dier koullarda meydana gelebilecek deiikliklerin bu irketlerin sözlemeden doan yükümlülüklerini benzer ekonomik koullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk younluu, irketin belirli bir sanayi koluna veya corafi bölgeye etkinlik salama konusundaki performansına ilikin duyarlılıını göstermektedir. irket, borç verme aktivitelerini belirli bir sektöre veya corafi bölgeye younlatırmayarak kredi riskini yönetmeye çalımaktadır. irket ayrıca gerekli gördüü durumlarda müterilerinden teminat almaktadır. irket in finansal kiralama alacaklarının sektörel bazda dökümü aaıda belirtildii gibidir: Tekstil 6,113,532 5,825,233 Turizm 111, ,764 Basın yayın 1,111, ,546 Maden metal ve kimya endüstrisi 9,401,159 9,143,100 Finansal kurulular 752, ,576 Elektronik 175, ,653 Bilgisayar 0 11,978 naat 13,796,062 11,706,363 Salık ve sosyal kurulular 3,018,289 2,507,366 Nakliyat 1,141,478 1,345,513 Dayanıklı tüketim maddeleri 265, ,358 çecek ve yiyecek 902, ,436 Dier 5,963,900 6,320,317 42,751,973 39,926,203 (23)

25 29. YABANCI PARA POZSYONU / FNANSAL RSK YÖNETM VE POLTKALARI (devamı) b) Likidite Riski irket in politikası krediler için yapılan geri ödemeler nedeniyle oluan nakit çıkıları ile finansal kira alacakları portföyünden salanan nakit girilerini eletirmeye çalıarak likidite riskini kontrol etmektir. Müterilerin ödeme planları irket'in borçlanma ihtiyaçları ve sermayesini göz önüne alarak yapılmaktadır. Ayrıca irket elinde belli bir oranda nakit bulundurarak kendini herhangi bir beklenmedik nakit çıkıına karı korumaktadır. Aaıdaki tablo irket in, varlık ve yükümlülüklerinin bilanço tarihinden vade tarihine kadar kalan vadeleri baz alınarak hazırlanmı dökümünü göstermektedir. BLANÇO (YTL) 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6-12 Ay 1-5 Yıl Toplam VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 4,494,344 4,331,855 6,224,353 10,388,247-25,438,799 Hazır Deerler 132, ,824 Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) 748, ,345 Finansal Kiralama Alacakları (net) 2,401,851 4,242,698 6,127,162 10,311,385-23,083,096 likili Taraflardan Alacaklar 10, ,293 Dier Alacaklar (net) 890, ,421 Dier Cari/Dönen Varlıklar 310,610 89,157 97,191 76, ,820 Cari Olmayan / Duran Varlıklar ,407,067 19,407,067 Finansal Kiralama Alacakları (net) ,352,609 18,352,609 Finansal Varlıklar (net) , ,976 Maddi Varlıklar (net) , ,197 Maddi Olmayan Varlıklar (net) ,285 52,285 TOPLAM VARLIKLAR 4,494,344 4,331,855 6,224,353 10,388,247 19,407,067 44,845,866 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,783,465 4,194,298 6,552,438 6,473,294-19,003,495 Finansal Borçlar (net) 231,718 2,736,180 1,218, ,185,966 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 159,637 1,407,564 4,860,145 6,010,198 12,437,544 Ticari Borçlar (net) 177,181 50, , ,096 1,165,056 likili Taraflara Borçlar (net) 184, ,802 Alınan Avanslar 973, ,211 Borç Karılıkları 27,899 27,899 Dier Yükümlülükler (net) 29,017 29,017 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,400,046 1,400,046 Finansal Borçlar (net) , ,485 Ticari Borçlar , ,616 Borç Karılıkları , ,945 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1,783,465 4,194,298 6,552,438 6,473,294 1,400,046 20,403,541 Net likidite 2,710, ,557 (328,085) 3,914,953 18,007,021 24,442,325 (24)

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Denetim Raporu BLANÇO (Para Birimi- Yeni Türk Lirası (YTL, No 2)) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmi Dipnot Referansları 30.09.2005 31.12.2004 VARLIKLAR

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Aralık 2003 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak Deiim

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide Mali Tablo Dipnotları

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları 1 irket in organizasyonu ve faaliyet konusu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ( irket ) 1992

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi

GSD Holding Anonim irketi GSD Holding Anonim irketi 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi 4 Nisan

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim irketi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2007 Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibarıyla Konsolide Ara Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide Nakit Akım

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilançolar 3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Tarihi tibariyle Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide

Detaylı

Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi

Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim irketi 31 Aralık 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2 Konsolide Gelir

Detaylı

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2003

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Tarihi tibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilançolar 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide Mali Tablo Dipnotları 5-51

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi 31 Mart 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Konsolide Bilançolar 3-4 Konsolide Gelir Tablosu 5 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 6 Konsolide Nakit

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 2009 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında Sınırlı Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Konsolide Mali Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço 2-3 Konsolide Gelir Tablosu 4 Konsolide Mali Tablolara

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara dönem özet finansal tablolar hakkında inceleme raporu İçindekiler Sayfa İnceleme Bilanço 2 Gelir tablosu 3 Kapsamlı gelir tablosu 4 Özsermaye

Detaylı

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Aralık 2006 Tarihi tibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu

Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi. 31 Aralık 2006 Tarihi tibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Pima Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir Tablosu 5 Konsolide Finansal

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA LKN NOTLAR... 7-54 NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A..

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. LASTK SANAY VE TCARET A.. tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmi mali tablolar 0 31 MART VE 31 ARALIK TARHLER TBARYLE BLANÇOLAR (Tutarlar, Birim olarak ifade

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi

GSD Holding Anonim irketi GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibariyle Konsolide Ara Mali Tablolara likin Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi 5 Eylül Bu rapor 49 sayfadır. ÇNDEKLER Sayfa Sınırlı

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

BM Birleik Maazalar Anonim irketi. 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Baımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu

BM Birleik Maazalar Anonim irketi. 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Baımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu BM Birleik Maazalar Anonim irketi 31 Mart 2005 ve 2004 Tarihli Mali Tablolar ve Özel Baımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Özel Baımsız Tam Kapsamlı Denetim ve Sınırlı Denetim

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Konsolide Bilançolar 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Mali Tablo Dipnotları 4-34 Konsolide Nakit Akım Tablosu

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A..

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

GSD Holding Anonim irketi. 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Sınırlı Denetim Raporu GSD Holding Anonim irketi 30 Haziran 2004 Tarihi tibariyle Konsolide Mali Tablolara likin Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3 Konsolide Gelir

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

MAZHAR ZORLU HOLDNG ANONM RKET 01 OCAK 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE LKN KONSOLDE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

MAZHAR ZORLU HOLDNG ANONM RKET 01 OCAK 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE LKN KONSOLDE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAZHAR ZORLU HOLDNG ANONM RKET 01 OCAK 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE LKN KONSOLDE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI Rapor No: SYMM/116/1264-65 MAZHAR ZORLU HOLDNG ANONM RKET 1 OCAK 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLARI HAKKINDA NCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Giri Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1. SER:XI No:25 SAYILI TEBLE GÖRE HAZIRLANMI MAL TABLOLARA AT DPNOTLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Sayfa No: 1 NOT 1 ORGANZASYON VE FAALYET KONUSU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında kurulmu olup fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir.

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı