MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE GAZĐ OSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN KREDĐ KARTI TERCĐHLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI Öğr. Gör. Tülay ÇELĐK 1 Okt. Zeynep KAZANCI 2 Öğrenci Öznur AYDOĞDU 1 Öğrenci Ö.Gökhan KELEŞ 1 1 Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Tokat, Türkiye 2 Rize Üniversitesi, Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Rize, Türkiye ÖZET Bireylerin gün geçtikçe çeşitlenerek artan ihtiyaçları ve istekleri ile gelişen ekonomik faktörler kredi kartı kuruluşlarının hizmetlerini sürekli olarak yenileyerek geliştirmelerini ve değiştirmelerini gerekli kılmaktadır. Artan tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kartlı ödeme sistemine ihtiyaç duyulması kredi kartına olan talebi gün geçtikçe artırmıştır. Kredi kartı sektöründeki gelişmeler sonucunda artan rekabet nedeniyle yapılan pazarlama faaliyetlerinin kredi kartının kullanımını yaygınlaştırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin kredi kartı tercihlerinin araştırılmasıdır. Araştırma evreni yüksekokula kayıtlı 813 öğrencidir. Ancak zamanlama ve maliyet sınırlılıklarından ötürü evren içerisinden basit tesadüfî örnekleme ile seçilen 239 gönüllü öğrenciye 27 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışmada Spss16 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada frekanslar, betimleyici istatistikler ve Ki Kare testinden yararlanılmıştır.çalışma öğrencilerin cinsiyetleri,gelir düzeyleri, gibi etkenlerin kredi kartı tercihlerinde ne denli etkili olduğunun araştırılması için hazırlanmıştır. Anahtar kelimeler: Kredi Kartı, Tercih, Meslek Yüksekokulu 1.GĐRĐŞ Bankalar, karlarını artırmak için müşteri sayılarını yükseltmek zorundadırlar. Bunun içinde ürün çeşitliliğini artırmalı ve yeni ürünleri bireylere sunmalıdırlar. Artan rekabet ortamında müşteri çekebilmek için ürünün özelliklerinin de sürekli olarak kendini yenilemesi kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda bireylerin taleplerini karşılayabilmek için bankacılık hizmetleri artırılmıştır. Kredi kartı çıkaran kurum bir banka ya da finans kurumu olabileceği gibi sistemi organize etmek amacıyla kurulmuş bir kredi kartı şirketi de olabilir. Bireylerin gün geçtikçe değişerek artan ihtiyaçlarını karşılama çabaları kredi kartı konusunda kart çıkaran bu 1

2 kuruluşları harekete geçirmiştir. Bankaların bireylerin ihtiyaçlarını gidermesi için oluşturduğu kredi kartı pazarı bunu doğrulamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte genişleyen ürün yelpazesi tüketicilerin taleplerinin artmasını sağlamıştır. Bireyler en fazla faydayı sağlayan ürünü tercih etmektedirler. Bu durum bankaları ürün özelliklerini artırmaları konusunda çalışmaya zorlamıştır. Tüketicilerin nakit ödeme yapmaksızın alışveriş yapmalarını sağlayan kredi kartları bankaların vazgeçilmez ürünleri arasına girmeyi başarmıştır. Tüketiciler nakit taşımadaki sıkıntıdan kurtulmuş, taksitli ödeme ve taksit erteleme kolaylığına kavuşmuş, kampanya ve promosyonlardan faydalanmaya başlamıştır. Böylece kredi kartı müşteriler için kısa vadede kredi imkânı sağlayan bir ürün olarak pazardaki yerini almıştır. Kredi kartı kavramının nasıl meydana geldiğini, kredi kartı pazarının nasıl oluştuğunu ve tüketiciler için vazgeçilmez bir ödeme aracı olmasının altında yatan nedenlerin neler olduğuna dikkat çekmemiz gerekir. 2. LĐTERATÜR TARAMASI 2.1.Kredi Kartı Kavramı Tüketiciler ve üreticiler arasındaki alışveriş döngüsü takas sistemiyle doğmuş, paranın icadı ile hız kazanmış ve para yerine geçen değerlerle de günümüze kadar gelmiştir. Para yerine geçen değerlerden olan kredi kartları bu çemberin en önemli parçasını oluşturmuştur. Kredi kartının çeşitli tanımları yapılmaktadır. Kredinin Latince karşılığı credere kelimesi, bir kimseye emniyet ve itimat etmek anlamına geldiği, kredi kartı çıkaran kuruluş da hamile, kartı ancak gerekli incelemeleri yapıp, onun ödemelerini zamanında yerine getireceğine kanaat getirdikten sonra verdiği için emniyet kartı ya da güven kartı terimlerinin yerine kredi kartı terimi ile ifade edilmektedir. [1] Kredi kartı; kart çıkaran kuruluşların belirli bir limit dâhilinde tüketicilere alışveriş yapma ve nakit kredi kullanabilme olanağı sağlayan ve yapılan harcamanın ileriki bir tarihte ödenmesine imkân tanıyan kısa vadeli kredidir. Kredi kartı; mülkiyeti bir banka ya da finansal bir kuruma ait olmak üzere bankanın müşterilerine belirli bir kredi limiti dâhilinde yurtiçi ve yurtdışı üye işyerlerinden mal ve hizmet satın alma ile nakit ödeme birimleri veya otomatik para ödeme makinelerinden nakit çekimlerde kullanılması için verilen kart olarak tanımlanmaktadır.[2] 2.2.Kredi Kartının Dünyadaki Gelişimi Kartlı ödeme fikri ilk kez 1887 yılında Edward Bellamy ın Looking Backward Or Life In The Year 2000 isimli bilim kurgu romanında ortaya atılmıştır. Romanda, 2000 li yıllarda yapılacak alışverişlerin ödemelerinin karttan koparılan parçalar aracılığı ile yapılabileceği ve bu ödemelerin kart bitene kadar sürebileceği fikri ortaya atılmıştır.[1] Dünyada nakit ödeme yapmadan hizmet satın almaya imkân sağlayan ilk uygulama 18.yüzyıl sonlarında Amerika Birleşik Devletlerinde başlamıştır. Turizm amaçlı ilk kredi kartını 1894 yılında Hotel Credit Letter Company adlı kuruluş çıkartmıştır.1914 yılında şimdi al, sonra öde sloganı ile Western Union Bank kredi kullandırma işlevine de sahip 2

3 olan kredi kartı düzenlenmiştir.1924 yılında General Petrolleum Company, ilk petrol kredi kartını çıkarmıştır. Belirli bir bölge ile sınırlı olmayan ve çeşitli sektörlerde nakit para yerine ödeme aracı olarak kabul edilen ilk kredi kartı 1950 yılında merkezi New York ta olan Dinner Club tarafından çıkartılmıştır.[1] 1958 yılında Bank Of America Bank Amercard ı,american Exspress Company adlı şirket ise American Exspress adı altında yeni kartları piyasaya sürmüşlerdir.bugün Visa olarak bildiğimiz kart şirketi ise Amercard 1977 sonraki ismidir.[3] ABD de 1967 yılında diğer kart çıkaran kurumlar bir araya gelerek Master Charge adı altında ortak bir kart çıkarmışlardır. ABD merkezli olarak tüm dünyaca bilinen belli baslı kredi kartı ihraç eden firmalar Diners Club, American Exspress, Bank-Amercard ve Mastercard dır. Diğer ülkelere baktığımız zaman, Almanya kredi kartı sistemiyle geç tanışmıştır. Buna neden garantili çek ödeme sistemini yaygın olarak kullanmasıdır. Đsviçre ise 1967 de ilk kez kredi kartı ile tanışmıştır. Fransa 1960 lı yılların sonlarına doğru kredi kartıyla tanışmıştır. Güneydoğu Asya ülkelerinde mesela Japonya 1961 de JCB (Japan Credit Bureau) kartlarıyla pazara girmiştir.[1] 2.3.Kredi Kartının Türkiye deki Gelişimi Türkiye deki bankalar dünyada geçerliliği olan ve lisansı başka ülkelerdeki kuruluşlara ait sistemleri kullanan kredi kartlarını piyasaya sunmaktadırlar. Türkiye de ilk kredi kartı 1968 yılında Koç grubuna bağlı Setur A.Ş. tarafından Diners Club tan kart çıkarma yetkisi alarak kredi kartı ihracına başlaması ile gündeme gelmiştir. Daha sonra 1975 yılına kadar Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Limited Şirketi Amerikan Express kartlarıyla piyasada rakipsiz olarak faaliyetini sürdürmüştür.1975 yılından sonra Interbank grubuna bağlı Eurocard, Mastercard ve Access kredi kartları piyasaya girmiştir.1980 yılından itibaren kredi kartlarının görmüş olduğu ilgi ve sağladığı döviz girdisi nedeniyle diğer bankalarda kredi kartı uygulamasına geçmişlerdir.1981 yılında Anadolu Bankası A.Ş. ile ABC Turizm, Visa nın Türkiye temsilcisi olmuşlardır. Amerikan Express kartını 1984 yılında Koç-Amerikan Bankası,1985 yılında Akbank,1986 yılında Egebank ve T.Đş Bankası müşterilerine sunmaya başlamışlardır. Đmar Bankası ve Đktisat Bankası da kredi kartı hizmeti sunmaya başlamıştır.[1] 1987 yılında ilk ATM hizmete girmiştir. Pamukbank prestij card adını verdiği kartları piyasaya sürmüştür. Bu dönemde mağazalar müşterilerine ikili sistem olarak işleyen kartları vermişlerdir.(beymen, Atalar vb.)1989 yılında Türkiye de ilk petrol kartı olan shell card piyasaya sunulmuştur yılında 13 özel ve kamu bankası ortaklığı ile switch hizmeti vermek amacı ile Bankalararası Kart Merkezi kurulmuştur.1990 lı yıllarda yapılan harcamalar ile puan kazanımı ve bu puanlar ile kataloglardan ürün seçimi şeklinde puanların kullanımı gündeme gelmiştir. Türkiye de ilk elektronik POS terminali 1991 yılında kullanıma girmiştir.1992 yılında dünyada ilk kez fotoğraflı kredi kartı Türkiye de Pamukbank tarafından kullanıma sunulmuştur.1994 yılında Türkiye de ilk chipli kart uygulaması başlatılmıştır. Yine dünyada 3

4 ilk kez çok ortaklı kart uygulaması Türkiye de başlatılmıştır.1997 de ilk ortaklı kredi kartı piyasaya çıkmıştır.1998 de kredi kartı sahipleri mil, nakit puan toplama ve taksitli ödeme uygulamaları ile tanışmışlardır yılında Bankalararası Kart Merkezi(BKM) switch sisteminin yeni teknoloji ürününün ikinci aşaması devreye girmiş ve kredi kartı alanında yeni gelişmeler görülmüştür. Bu değişiklikler; 1999 yılında ilk çok ortaklı kartlar hayatımıza girmiştir.2000 yılında BKM ve üye kuruluşları chip&pin uygulamasına geçiş kararı almışlardır.2006 yılında Avrupa nın ilk kez temassız kredi kartı kullanımı Türkiye de kullanıma başlanmıştır.2008 yılında mobil imzanın bankacılık işlemlerinden sonra dünyada ilk kez kredi kartı ile yapılacak alışverişlerde kullanılmaya başlanması dikkat çekicidir. [1] Türkiye deki kredi kartı gelişiminde kullanım alanı her geçen yıl artmaktadır. Bankalararası Kart Merkezinin yıllık raporuna göre, 2008 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kredi kartı sayısı , 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarı ile kredi kartı sayısı 44 milyon 392 bin 614 tür. Buna göre %2 lik bir artış dikkat çekicidir.[4] 2.4.Kredi Kartı Tercih Nedeni Kredi kartı tüketici işlemlerinde yaygın bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle değişen dünya ekonomisinde sürekli kendini yenileyerek tercih nedeni olmaya devam etmektedir. Kredi kartları son 10 yılda, tüketicilerin bir numaralı finansal aracı haline gelmiştir. Kartlı alışverişte sunulan sınırsız imkân ve kolaylıklar, sürekli yenilenen ürün ve hizmetlerle kredi kartları adeta vazgeçilmez olmuştur. Bu süreçte bankalar arasındaki rekabet de kızışmıştır.[5] Banknot Taşıma Riskini Ortadan Kaldırması Kredi kartları, kart hamillerine, haftanın 7 gününde 24 saat araklıksız olmak üzere nakit kullanım gerekmeksizin, üyelik sözleşmesi imzalayan tüm işyerlerinden alışveriş yapabilme imkânı sunar. Kredi kartı, nakit para ve çeke göre alternatif, taşıması son derece kolay ve güvenli bir ödeme aracıdır. Kredi kartı, hamilini para taşıma zorunluluğundan ve bu zorunluluğun açabileceği muhtemel etkilerden kurtarmaktadır. Kart hamili bu sayede yanında para bulundurmanın risklerinden kurtularak güvenli bir şekilde alışveriş yapabilme imkânına kavuşur.[1] Nakit Çekebilme Đmkânı Bankaların mesai saatleri dışında bireyin nakde ihtiyacı olursa bunu en iyi karşılayacak ürün kredi kartıdır. Eğer bireyin kredi kartı varsa nakit ihtiyacını yurt içinde yetkili şube veya şanj büroları ile bankanın ve bankanın işbirliği içinde olduğu ATM lerinden, yurt dışında ise karta lisans veren kuruluşun(visa,mastercard) ambleminin bulunduğu ATM lerden limiti dahilinde ihtiyaç duyduğu herhangi bir zamanda nakit para çekebilir. 4

5 2.4.3.Taksitle Alışveriş Yapabilme Đmkânı Bireylerin kredi kartı tercihlerinin en önemli sebeplerinden biride taksit imkânının olmasıdır. Bankaların üye işyerleri ile yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde kart sahiplerinin yapmış oldukları alışverişler faiz karşılığı ya da faizsiz olarak taksitlendirilmektedir. Kart sahipleri ürünün fiyatını nakit olarak ödeyemeyebilir en kolay yol olarak kredi kartına taksit seçeneğinden faydalanarak ürünü alması daha cazip gelmektedir Kredilendirme Đmkânı Bankalar kart hamillerine göndermiş oldukları hesap bildirim cetvelinde belirtilen ödenmesi gereken asgari tutarı ödemeleri koşulu ile kalan borçlarını aylık taksitler halinde ödeyebilmesi nedeniyle kredilendirme fırsatından yararlanabilme hakkı sunmaktadır.[1] Kampanya ve Promosyonlardan Yararlanma Đmkânı Kart çıkaran kuruluşlar kredi kartı pazarında yaşanan hızlı rekabette tutunabilmek için yenilik arayışı içindedirler. Bunun içinde üye işyerleri ile ortak kampanyalar düzenleyerek kredi kartını daha cazip hale getirmişlerdir. Kart hamillerine yapmış oldukları alışverişler çerçevesinde; çekilişlere katılma, kredi kartlarına puan verilmesi, alışveriş bakiyesini daha uzun vadeye yayarak ödemelerini sağlama imkânları tanınmıştır Saygınlık Kazandırması Kredi kartı bulunan kişi kendisine güvenilen, kredi değerliliğine sahip saygın kimse olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda kişinin yanında nakit parası olmasa dahi kredi kartı limiti dâhilinde ihtiyaçlarını karşılayabilme duygusu ile güvenini artıracaktır Borç Ödemeye Đmkân Tanıması Kredi kartı sahipleri elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi faturalarını kredi kartından ödeyerek zamandan da tasarruf etmiş olurlar. Kredi katından değil de normal veznelerden ödeyecek olurlarsa sıra bekleyerek vakit kaybetmiş olacaklardır. Fatura tutarları kart sahibinin hesap dönemi sonunda bir seferde veya kredilendirilerek taksitler halinde de ödemesine imkan tanımaktadır E-Ticaret yapmaya Đmkân Sağlaması Kart sahipleri uzaktan erişim araçları sayesinde sanal ortamda alışveriş yapabilmektedirler. Kredi kartının üzerinde yer alan kredi kartı numarasını kullanarak internet aracılığı ile bireyin bulunduğu her yerden alışveriş yapabilmesine olanak tanınmıştır Yurt Dışında Kullanmaya Đmkân Tanıması Bankalar, müşterilerinin talebi ve potansiyeline göre hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanılabilen kartlar çıkartmışlardır. Uluslararası geçerliliğe sahip kartlar sayesinde yerli ve yabancı turistler döviz taşıma, döviz bozdurma gibi risklerden kurtulmuş olurlar. 5

6 Özellikle seyahat süresinin uzaması halinde para ihtiyacına karşı esneklik sağlanabilmektedir. Bu durumda turizm gelirlerini artırmaya yardımcı olmaktadır.[1] 3.UYGULAMA 3.1. Araştırmanın Amacı Bu araştırma Tokat ili Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksek Okulu Đktisadi ve Đdari bölümler ve Teknik Bölümlerde öğrenim gören 813 öğrenciden gönüllü 239 öğrenciye uygulanmıştır.öğrencilerin kredi kartı tercih nedenlerini,kullanım şekillerini tespit etmek amacıyla 5 demografik soru ve konuyla ilgili 22 soru olmak üzere toplamda 27 sorudan oluşan Vedia Gökçe Sinangil tarafından T.C.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme Anabilim dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Bilim Dalı, Tüketici Davranışlarının Önemi ve Konya Đlinde Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercihlerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi 2005 deki anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmanın öncellikli amacı, bankacılık sektörünün önemli bir parçası olan kredi kartlarının tercih nedenlerinin belirlenmesidir. Bu amaca bağlı olarak alt amaçları şu şekilde belirlemek mümkündür. 1. Kredi kartı kullanıcılarının gelirlerinin kredi kullanım oranına etkisini belirlemek 2. Kredi kartı kullanıcılarının kredi kartı tercih ederken nelere dikkat ettiklerini belirlemek 3. Kredi kartı kullanan bay ve bayanların görüşlerini belirlemek 4. Kredi kartı kullanıcılarının hangi bankaları tercih ettiklerini belirlemek 5. Kredi kartı kullanıcılarının borçlarını ödeme şekillerini tespit etmek 3.2.Araştırmanın Yöntemi Anket çalışması soruların öğrencilere dağıtılması yöntemiyle uygulanmıştır. Soruların çoğunluğu ankete cevap verenlerin soruyu cevaplandırmak için uygun şıkkı işaretlemelerini gerektiren işaretlemeli sorulardan oluşmaktadır. 239 öğrenciye uygulanan anket çalışmasındaki cevaplar SPSSWindows16 sürümü ile analiz edilmiştir. 6

7 4.BULGULAR Tablo 1. Öğrencilerin kredi kartı kullanım adetlerinin cinsiyet faktörüne göre gösterilmesi Kaç tane kredi kartı kullanıyorsunuz? Bir tane Đki tane Üç tane Dört tane Beş tane Toplam Cinsiyetiniz Bayan Bay Toplam Ki-kare ve p değeri = 2 χ 12,162 P =0,016 P<0,05 olduğu için öğrencilerin cinsiyetleri ile kredi kartı kullanım adetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bayanların %83 ü bir tane kredi kartı kullanmayı tercih ederken erkeklerin %22 si iki tane kredi kartı kullanmaktadır. Tablo 2.Cinsiyet faktörü ile öğrencilerin aylık giderlerinin ne kadarının kredi kartı kullanarak gerçekleştirilmesinin gösterimi Aylık giderinizin ne kadarını kredi kartınız ile gerçekleştiriyorsunuz? Tamamını Bir kısmını Toplam Cinsiyetiniz Bayan Bay Toplam Ki-kare ve p değeri = 2 χ 0,400 P =0,572 P>0,05 olduğu için aylık harcama giderlerinin kredi kartı ile gerçekleştirilmesinin cinsiyet faktörü ile ilişkili olmadığı yani cinsiyete bağlı olmadığı görülmektedir. Tablo 3. Taksitlendirmede kredi kartı kullanım şeklinin öncelik sırasına göre sıralanması ile cinsiyet faktörünün gösterimi Taksitlendirmede kredi kartı kullanım şeklinizi öncelik sırasına göre sıralayınız? Toplam Ki-kare ve p değeri Cinsiyetiniz Bayan χ = 0,480 Bay P =0,787 Toplam

8 Öğrencilerin kredi kartını kullanırken taksitlendirme yapmaları ile cinsiyet faktörü arasında bir ilişki olmadığı görülmektedir. Taksitlendirmeyi hem erkek öğrenciler hem de bayan öğrenciler kullanmaktadırlar. Tablo 4.Kredi kartı borcu ödeme şekli ile cinsiyet faktörünün gösterimi Kredi kartı borcunuzu ödeme şekliniz nedir? Şubeden ATM den Postaneden Internet Bankacılığı ile Cinsiyetiniz Bayan Bay Toplam Toplam Ki-kare ve p değeri = 2 χ 2,792 P =0,425 P<0,05 olduğu için kredi kartı ödeme şekli cinsiyete göre faklılık göstermektedir. Buna göre bayan öğrencilerin yaklaşık %52si Atm den ödeme şeklini tercih ederken, bayların %9u Internet bankacılığını tercih etmektedirler. Tablo 5. Aylık giderlerinin kredi kartı ile gerçekleştirilmesinin eğitim gördükleri bölüm faktörü ile gösterilmesi Aylık giderinizin ne kadarını kredi kartınız ile gerçekleştiriyorsunuz? Tamamını Bir kısmını Toplam Hangi bölümde eğitiminize devam Teknik Bölümler Đktisadi ve etmektesiniz? Đdari Bölümler Toplam Ki-kare ve p değeri = 2 χ 9,455 P =0,002 P<0.05 olduğu için,öğrencilerin aylık giderlerini kredi kartı ile gerçekleştirilmeleri ile öğrenim gördükleri bölümler arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. 5.SONUÇ Araştırmaya teknik bölümlerden 54(yaklaşık %23), iktisadi ve idari bölümlerden 185 ( %77) kişi toplam da 239 öğrenci katılmıştır Araştırmaya katılan öğrencilerin (%72) 172si yaş grubuna dahil iken (%19,7) 47 kişi 23-25, kalan (%8,4) 20 kişi de 26 ve üstü yaş grubuna dahildir. 8

9 Araştırma 122(%51) bayan ve 117(%49) bay öğrenciden oluşmaktadır. Aylık harcama tutarı TL aralığında olan öğrenciler %35,6 lık dilime sahip iken, %27,2 ile TL harcamaya sahiptir. Çalışmamıza katılan öğrenciler aylık giderlerinin %86,6 ile bir kısmını kredi kartı ile yapıyor iken, %13,4 lük dilim tamamını kredi kartı ile gerçekleştirmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %75 lik dilimi bir kredi kartı kullanmayı tercih etmektedirler. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %51 i Đş bankasına ait kredi kartını kullanıyor iken bunu %20,1 oran ile Akbank a ait kredi kartını tercih etmektedirler.kalan kısım diğer bankalara ait kredi kartlarını kullanmaktadırlar. Öğrencilerin %63,2 si bankaya başvurup kendileri kredi kartı talebinde bulunmuşlar,%13,8 i bankadan istemeden kredi kartı gönderildiğini belirtmiş, %12,6 sı banka dışında bir mekanda(sokak, mağaza vb.) form doldurarak kredi kartına sahip olmuştur. Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(nakit para taşımamak için) arasında ilişki olmadığı görülüyor(p=0,665). Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(harcamalarımı taksitlendirmek için) arasında ilişki olmadığı görülüyor(p=0,140) Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(yapılan harcamalara karşılık bankanın vermiş olduğu puanlardan faydalanmak için)arasında ilişki olmadığı görülüyor(p=0,470). Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(alışveriş sırasında yanımda yeterli miktarda nakit para bulunmadığı için) arasında ilişki olmadığı görülüyor(p=0,978). Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(harcamalarımı bir ay ertelemek için) arasında ilişki olmadığı yani cinsiyete göre değişmediği görülüyor(p=0,306). Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımının gereksiz ya da fazla harcama yapılmasına bağlı olmadığı görülüyor(p=0,140). Öğrenim görülen bölüm ile kredi kartı hesap bildirim cetvelinin zamanında öğrencilerin eline ulaşmamasının kredi kartı kullanımını etkilemediği görülüyor(p=0,971). 9

10 %50,2 ile öğrenciler en çok bankanın göndermiş olduğu hesap bildirim cetveliyle hesap özetine sahip olmaktadırlar. Diğer öğrencilerin %31,4 ile bunu internet aracılığı ile hesap özetlerine sahip olmaktadırlar. Çalışmaya katılan öğrenciler kredi kartları konusunda (kredi kuruluşları yasa tasarısı) getirilmesi düşünülen düzenlemeler sizce yeterli mi? Sorusuna %59 oranla bir ölçüde yeterli cevabını verirken %31,4lük oran kesinlikle yetersiz cevabını vermişlerdir. Öğrencilere kefilsiz kart verilmesi %73,2 ile öğrencilerin kredi kartı seçimini etkileyen faktörler arasında ilk sıradadır. Çalışmamıza katılan öğrencilerin %61,5 i giyim eşyası harcamalarına taksitlendirme yaparken, %16,3 ü diğer mal ve hizmetlerde taksitlendirme yapmak için kredi kartı kullanmaktadırlar. 5.KAYNAKLAR 1] KAYA F.,Kredi Kartları, Đstanbul Beta Yayıncılık, ] Erişim Tarihi: Temmuz, ] SĐNANGĐL V.G., Tüketici Davranışlarının Önemi ve Konya Đlinde Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercihlerinin Araştırılması, T.C.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme Anabilim dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Bilim Dalı, Konya, ] Erişim Tarihi: Temmuz, ] SÜZER,H.D.,Büyük Yarışta Yeni Normal, Capital Aylık Đş ve Ekonomi Dergisi, Sayı:6, Haziran

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

CREDIT CARDS AS AN IMPORTANT FINANCIAL SOURCE: A RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTS OF CREDIT CARDS ON THE EXPENSES OF CARD OWNERS IN BURDUR

CREDIT CARDS AS AN IMPORTANT FINANCIAL SOURCE: A RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTS OF CREDIT CARDS ON THE EXPENSES OF CARD OWNERS IN BURDUR Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.215-226. ÖNEMLİ BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK KREDİ KARTLARI: KREDİ KARTLARININ KART SAHİPLERİNİN HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar sayısız artıya sahip oluyor. ZİRAAT, HER ZAMAN HER

Detaylı

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar sayısız artıya sahip oluyor. ZİRAAT, HER ZAMAN HER

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 25 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 3 225 TL Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 35 TL 275

Detaylı

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL CardFinans

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 20 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 30 TL 22 Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 30 TL 250

Detaylı

TurkPOS a GENEL BAKIŞ

TurkPOS a GENEL BAKIŞ Turk a GENEL BAKIŞ Turuncu Holding A.Ş. yazılımdan, donanıma, inşaattan eğitime, finanstan finansal teknoloji alanındaki iştirak şirketleri ile güçlü bir yapıya sahiptir. Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

Detaylı

Mobil ödemeler ve dijital cüzdan uygulamaları ödeme sistemlerinin geleceğini belirleyecek

Mobil ödemeler ve dijital cüzdan uygulamaları ödeme sistemlerinin geleceğini belirleyecek BKM Genel Müdürü Canko: Mobil ödemeler ve dijital cüzdan uygulamaları ödeme sistemlerinin geleceğini belirleyecek Son üç yılda İnternet ten ödeme hacminin dünyada yüzde 16, Türkiye de ise 41 büyüme gösterdiğini

Detaylı

Türkiye E Ticaret Pazarı

Türkiye E Ticaret Pazarı Türkiye E Ticaret Pazarı 28 Mart 2012 İTO Okyar Tahaoğlu 1 Bankalararası Kart Merkezi 1990 yılında kamu ve özel banka ortaklığıyla kuruldu 27 üyeye hizmet veriyoruz Misyon Ödemeler sektöründe, nakitsiz

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın Üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

Üye İşyerlerimizi Happy Yüzümüzle Donattık! Yeni Reklam Malzemelerimiz ile Üye İşyerlerimiz Hem Gülümsüyor Hem Gülümsetiyor.

Üye İşyerlerimizi Happy Yüzümüzle Donattık! Yeni Reklam Malzemelerimiz ile Üye İşyerlerimiz Hem Gülümsüyor Hem Gülümsetiyor. POSt@cı TÜRKİYE FİNANS POS BÜLTENİ 2. Sayı Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Üye İşyerlerimizi Happy Yüzümüzle Donattık! Yeni Reklam Malzemelerimiz ile Üye İşyerlerimiz Hem Gülümsüyor Hem Gülümsetiyor. Cam etiketi,

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 4 Bankalararası

Detaylı

. Standart Profesyonel Kurumsal. Tahsilat Kaynağı - - - Tahsilat Yöntemi - - - Tahsilat Araçları - - - Tahsilat Türü - - -

. Standart Profesyonel Kurumsal. Tahsilat Kaynağı - - - Tahsilat Yöntemi - - - Tahsilat Araçları - - - Tahsilat Türü - - - Tahsilat Kaynağı - - - Bayi Bayi'nin Alt Bayisi Müşteri Son Kullanıcı (Tüketici) Tahsilat Yöntemi - - - Cari Hesap Bakiyesine İstinaden Tahsilat Bakiyeden Bağımsız Tahsilat Fatura/Tahakkuk Bazında Tahsilat

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

10TL. Shell den değerinde yakıt hediye! SMART yazıp boşluk bırakın, Shell ClubSmart Card numaranızı ve şifrenizi ekleyerek 2313 e SMS gönderin!

10TL. Shell den değerinde yakıt hediye! SMART yazıp boşluk bırakın, Shell ClubSmart Card numaranızı ve şifrenizi ekleyerek 2313 e SMS gönderin! Shell den değerinde yakıt hediye! 10TL SMART yazıp boşluk bırakın, Shell ClubSmart Card numaranızı ve şifrenizi ekleyerek 2313 e SMS gönderin! SON GÜN: 13 Temmuz 24 Haziran-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında,

Detaylı

KREDİ KARTLARI. Son yıllarda teknolojik alanda görülen gelişmeler bankacılık sektörünü de

KREDİ KARTLARI. Son yıllarda teknolojik alanda görülen gelişmeler bankacılık sektörünü de Pazartesi BASIN TOPLANTISI KREDİ KARTLARI Son yıllarda teknolojik alanda görülen gelişmeler bankacılık sektörünü de derinden etkilemiş, sektörün yeni ürün ve hizmetleri insanlığın kullanımına sunmasına

Detaylı

DOSTLARIN YANINDAYSA GÜNEŞ DAHA GÜZEL DOĞAR

DOSTLARIN YANINDAYSA GÜNEŞ DAHA GÜZEL DOĞAR DOSTLARIN YANINDAYSA GÜNEŞ DAHA GÜZEL DOĞAR İhtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanan yeni HSBC Advance e hoş geldiniz. Aileniz, çevreniz ve arkadaşlarınız hayallerinizi gerçekleştirirken size hep destek

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta!

TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA POS FIRSATLARI! GİB Onaylı yazar kasa POS cihazları ile uyumlu POS uygulaması Türkiye Finans ta! OSt@cı TÜRKİYE FİNANS BÜLTENİ 5. Sayı Ocak-Şubat-Mart 2014 TÜRKİYE FİNANS YAZAR KASA FIRSATLARI! HUGIN PROFILO VERA GİB Onaylı yazar kasa cihazları ile uyumlu uygulaması Türkiye Finans ta! 1 Ekim 2013

Detaylı

Dile Gift ten ne dilersen!

Dile Gift ten ne dilersen! Dile Gift ten ne dilersen! Multinet in kurumsal firmaların çalışanlarına ve iş ortaklarına yapacakları teşvik ve yardım harcamalarına yönelik geliştirdiği ürünü Gift, firmanıza vergi avantajı ve karlılık

Detaylı

AG DANIŞMANLIK HAKKINDA

AG DANIŞMANLIK HAKKINDA AG DANIŞMANLIK HAKKINDA AG DANIŞMANLIK; Bilişim sektörü üreticileri ve iş ortaklarına, yurtiçi ve yurtdışında danışmanlık, kurulum, eğitim, bilişim güvenliği ve dış kaynak sağlama(outsource) alanlarında,

Detaylı

BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU BİREYSEL BANKA KARTI BİLGİLENDİRME FORMU 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası gereğince kart hamillerine verilmesi gereken bilgiler: -Kart hamilinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Soyak Olimpiakent Sitesi Sakinleri için Bankacılık Teklifleri

Soyak Olimpiakent Sitesi Sakinleri için Bankacılık Teklifleri AKBANK hakkında Akbank, toplam 935 şubesi ve 15bin'in üzerinde personeliyle yurt içinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olup, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 4 Bankalararası

Detaylı

Soyak Olimpiakent Sitesi Sakinleri için Bankacılık Teklifleri

Soyak Olimpiakent Sitesi Sakinleri için Bankacılık Teklifleri AKBANK hakkında Akbank 900 den fazla şubesi ve 15 binin üzerinde personeliyle yurt içinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olup; faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt genelindeki

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER. 15 Haziran 2009

DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER. 15 Haziran 2009 DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 15 Haziran 2009 1 DÖVĐZ CĐNSĐ VE DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐ KULLANIMINA ĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 2 Mevcut Düzenleme Döviz geliri olan firmalar:

Detaylı

Finansal Hizmetlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Türkiye Finansal Tabana Yayılma Konferansı 3 Haziran 2014

Finansal Hizmetlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Türkiye Finansal Tabana Yayılma Konferansı 3 Haziran 2014 Finansal Hizmetlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Türkiye Finansal Tabana Yayılma Konferansı 3 Haziran 2014 Barbaros Uygun Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ING olarak stratejimiz Müşterilerimizin

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER...4

Detaylı

Eğitimiş Burhaniye Temsilciliği

Eğitimiş Burhaniye Temsilciliği - Bizim Sendika www.egitimisburhaniye.org Eğitimiş Burhaniye Temsilciliği 2013 yılı Maaş Anlaşması Anket Sonuçları 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla yapılacak olan Maaş Anlaşması öncesinde olarak Burhaniye

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı

Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı Madde Hizmet Türü Ücret Tutarı 1. TASARRUF HESAPLARI 1.1. Tasarruf hesabının (tasarruf cüzdanının) açılması 1.2. Vadesiz tasarruf hesabının işlenmesi için aylık ücret 1,50 KM 1.3. Hesaba nakit yatırma

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ İSTEDİĞİ BELGELER

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ İSTEDİĞİ BELGELER T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 GÜZ MÜLAKAT-DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ASİL LİSTE ADI SOYADI SONUÇ SERKAN BAYRAM BAŞARILI-ÖZEL ÖĞRENCİ İLAN TARİHİ

Detaylı

DenizBank KOBİ ve TARIM BANKACILIĞI. Gökhan SUN Genel Müdür Yardımcısı

DenizBank KOBİ ve TARIM BANKACILIĞI. Gökhan SUN Genel Müdür Yardımcısı DenizBank KOBİ ve TARIM BANKACILIĞI Gökhan SUN Genel Müdür Yardımcısı KOBİ ve TARIM BANKACILIĞI Dünyada ve Türkiye de KOBİ lerin Yeri DenizBank KOBİ Bankacılığı KOBİ BANKACILIĞI Dünyada ve Türkiye de Tarım

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI 3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI Bankalar sağlamış oldukları kaynaklarını faaliyetlerine devam etmek için kullanmaktadır. Bu faaliyetler, bankaların ana faaliyet konusu olan aracılık faaliyetleri

Detaylı

FİNANSÖR KULLANIM KILAVUZU. Ferahlayın! Daralmayın, Kart şeklinde. ihtiyaç finansmanı.

FİNANSÖR KULLANIM KILAVUZU. Ferahlayın! Daralmayın, Kart şeklinde. ihtiyaç finansmanı. Daralmayın, Ferahlayın! Kart şeklinde ihtiyaç finansmanı. FİNANSÖR KULLANIM KILAVUZU finansör nedir?? * Finansör, kar oranı ve taksit sayısı banka ve müşteri arasında başvuru esnasında belirlenen ve müşteri

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU NA GÖRE KART SAHİBİNİN KORUNMASI

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU NA GÖRE KART SAHİBİNİN KORUNMASI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU NA GÖRE KART SAHİBİNİN KORUNMASI (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ÖZLEM ACAR ENSTİTÜ NO: 0610032005 ÖZEL HUKUK ANABİLİM

Detaylı

Kredi ve banka kartlarının sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası var: Troy

Kredi ve banka kartlarının sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası var: Troy GO GÜVENLİ ÖDE İLE İNTERNETTE ALIŞVERİŞ Kredi ve banka kartlarının sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası var: Troy Troy adını Türkiye nin Ödeme Yöntemi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili BİREYSEL BANKACILIK Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

KREDİ KARTI SAHİP VE KULLANICILARININ KREDİ KARTI KULLANIMLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

KREDİ KARTI SAHİP VE KULLANICILARININ KREDİ KARTI KULLANIMLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ KREDİ KARTI SAHİP VE KULLANICILARININ KREDİ KARTI KULLANIMLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

Hangi POS? POS ürünlerimiz, bağlantı şekilleri göre ve yetkilendirmelerine göre 2 ayrı katogoride hizmete sunulmaktadır.

Hangi POS? POS ürünlerimiz, bağlantı şekilleri göre ve yetkilendirmelerine göre 2 ayrı katogoride hizmete sunulmaktadır. Hangi POS? Denizbank, siz müşterilerimize geniş bir yelpazede POS ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Seçeneklerimizi inceleyecek ve size en uygun POS ürününü belirleyebileceksiniz POS ürünlerimiz, bağlantı

Detaylı

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri

Faktoring Nedir? Faktoring Hizmetleri Faktoring Faktoring Nedir? Faktoring, garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu tek finansal üründür. Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurtiçi ve yurtdışı kısa vadeli

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-21 (Muafiyet) Karar Sayısı : 15-29/425-121 Karar Tarihi : 09.07.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

KREDİ KARTLARINDAKİ TAKSİT UYGULAMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ)

KREDİ KARTLARINDAKİ TAKSİT UYGULAMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ) KREDİ KARTLARINDAKİ TAKSİT UYGULAMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ) Tülin DURUKAN * Halil ELİBOL ** Müzeyyen ÖZHAVZALI ***

Detaylı

TÜRKİYE DE KULLANILAN KREDİLER VE GETİRİLEN SİCİL AFFI

TÜRKİYE DE KULLANILAN KREDİLER VE GETİRİLEN SİCİL AFFI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE KULLANILAN KREDİLER VE GETİRİLEN SİCİL AFFI Etüd-Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE KREDİLERİN DURUMU

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU MEVZUAT TÜRÜ Gider Vergileri Genel Tebliği Taslağı (Seri No:91) AÇIKLAMA Başkanlığımızca hazırlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağında; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU 1-2- 3-4- PİYASA HAKKINDA BEKLENTİLER ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER FİRMA BİLGİLERİ SİSTEM VE ÜYELİK HAKKINDA GÖRÜŞLER Ankete Katılan Kurum Sayısı Toplamı

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır.

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1-AB Destek a. Yurtdışı Fuar Katılım Destek Kredisi: Dış Ticaret Müsteşarlığınca (DTM) Milli ya da Bireysel katılım için destek sağlanmasına karar

Detaylı

Tablo: 1 Türkiye Bankalar Birliği Üyelerine Doğrudan Yapılan Bireysel Şikayetler

Tablo: 1 Türkiye Bankalar Birliği Üyelerine Doğrudan Yapılan Bireysel Şikayetler Tablo: 1 Türkiye Bankalar Birliği Üyelerine Doğrudan Yapılan Bireysel Şikayetler Başvuru Türleri Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 226.165 21,2 287.287 26,5 215.879 19,7 0-729.331 22,5 Faiz, Ücret, Masraf

Detaylı

05 Eylül 2011, Pazartesi. 06 Eylül 2011, Salı. 08 Eylül 2011, Perşembe

05 Eylül 2011, Pazartesi. 06 Eylül 2011, Salı. 08 Eylül 2011, Perşembe 2011 LYS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri; aşağıda belirtilen tarihlerde, 09:00 17:00 saatleri arasında, Atalar Mh. Şehit Hakan Kurban Cd. No: 44 34865 Kartal- İSTANBUL

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında

Detaylı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2017

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2017 İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER...4

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Süha Makina - BayiPos Kullanım Klavuzu

Süha Makina - BayiPos Kullanım Klavuzu 2014 Süha Makina - BayiPos Kullanım Klavuzu Süha Makina BayiPos Sistemi BayiPos, Süha Makina'nın bayilerine ve Süha Makina bayilerinin kendi müşterilerine yapacakları ürün ve hizmet satışlarını kredi kartı

Detaylı

BANKA KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. BSMV Hariç/ Dahil. Azami Tutar

BANKA KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. BSMV Hariç/ Dahil. Azami Tutar ÜRÜNÜN ADI : Banka Kartı Müşteri No Müşteri Adı - Soyadı Kart No BANKA KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: Limit Üstü Para Çekme Diğer Banka ATM Bakiye Sorma Diğer

Detaylı

Yeni tebliğe uygun tek cihaz olan yazarkasa POS Deniz de!

Yeni tebliğe uygun tek cihaz olan yazarkasa POS Deniz de! Yeni tebliğe uygun tek cihaz olan yazarkasa POS Deniz de! DenizBank A.Ş. Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. No: 106 34394 Esentepe - İstanbul / TÜRKİYE www.denizbank.com / 444 0 804 / 0850 222 0 800 36 ay

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

IV.1. Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi

IV.1. Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi ve Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi IV. FİNANSAL ALTYAPI Son yirmi yılda, hızlı teknolojik gelişim, kısıtlamaların azaltılması ve finansal piyasaların küreselleşmesi finansal faaliyetlerde artışa neden olmuş, artan finansal faaliyetler,

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 2 Bankalararası

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

HIZLI SORULARA -> HIZLI CEVAPLAR

HIZLI SORULARA -> HIZLI CEVAPLAR HIZLI SORULARA -> HIZLI CEVAPLAR Rota Ticaret Sistemi Nedir? İnsanların alışveriş yaparken aralarındaki gerçek güvene dayalı olarak yapılan özgün bir ticaret sistemidir. Mantığı basittir Panarota online

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

TÜRKİYE DE KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ: ETKİLEŞİMLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. YÜKSEK LİSANS TEZİ Okan YILDIZ

TÜRKİYE DE KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ: ETKİLEŞİMLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. YÜKSEK LİSANS TEZİ Okan YILDIZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ: ETKİLEŞİMLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Okan YILDIZ Anabilim Dalı : Endüstri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 28 Aralık 11 Winner Sektörel Kobi... 2 Winner Ticari Hesap Kobi... 4 Winner Tek Mağaza Kobi... Winner Üretim Yönetimi Kobi... 7 Winner Tedarik Yönetimi

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İçindekiler Genel Bilgiler 1 Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2 İnsan Kaynağı

Detaylı

NAKİTSİZ YAŞAM ARAŞTIRMASI. ZENNA Nakitsiz Yaşam Araştırması Temmuz, 2017

NAKİTSİZ YAŞAM ARAŞTIRMASI. ZENNA Nakitsiz Yaşam Araştırması Temmuz, 2017 NAKİTSİZ YAŞAM ARAŞTIRMASI Araştırma, Bankacılık sektöründe dijitalin etkisini anlamak ve nakitsiz yaşam konseptinin tüketiciler nezdindeki algısını görmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 1-7 Temmuz

Detaylı

Maaş Anlaşmalı Müşterilerimize Ayrıcalıklar İş Bankası nda!

Maaş Anlaşmalı Müşterilerimize Ayrıcalıklar İş Bankası nda! Maaş Anlaşması Ayrıcalıkları Maaş Anlaşmalı Müşterilerimize Ayrıcalıklar İş Bankası nda! /isbank /turkiyeisbankasi Ayr nt l bilgi: isbank.com.tr 0850 724 0 724 Şubelerimiz Hayatın her anında ihtiyaç duyulacak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - BANK24 JET KART UYGULAMASI -

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - BANK24 JET KART UYGULAMASI - DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - BANK24 JET KART UYGULAMASI - Kart Özellikleri / Ön Yüz Fotoğraf Alanı EMV çip İçinde Elektronik Para Çoklu Uygulama Güvenlik MasterCard PayPass Temassız Hızlı İşlem Uluslararası Geçerlilik

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULANIMI TUTUMLARININ İNCELEMESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULANIMI TUTUMLARININ İNCELEMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULANIMI TUTUMLARININ İNCELEMESİ

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 2 Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 3 22 Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 3 27 Kasadan İsme

Detaylı

BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*

BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Cilt 7, Sayı 12, Ocak 2015, ISSN 1309-1123, ss. 41-64 DOI: 10.14784/jfrs.10558 BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı