MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE GAZĐ OSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN KREDĐ KARTI TERCĐHLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI Öğr. Gör. Tülay ÇELĐK 1 Okt. Zeynep KAZANCI 2 Öğrenci Öznur AYDOĞDU 1 Öğrenci Ö.Gökhan KELEŞ 1 1 Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Tokat, Türkiye 2 Rize Üniversitesi, Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Rize, Türkiye ÖZET Bireylerin gün geçtikçe çeşitlenerek artan ihtiyaçları ve istekleri ile gelişen ekonomik faktörler kredi kartı kuruluşlarının hizmetlerini sürekli olarak yenileyerek geliştirmelerini ve değiştirmelerini gerekli kılmaktadır. Artan tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kartlı ödeme sistemine ihtiyaç duyulması kredi kartına olan talebi gün geçtikçe artırmıştır. Kredi kartı sektöründeki gelişmeler sonucunda artan rekabet nedeniyle yapılan pazarlama faaliyetlerinin kredi kartının kullanımını yaygınlaştırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin kredi kartı tercihlerinin araştırılmasıdır. Araştırma evreni yüksekokula kayıtlı 813 öğrencidir. Ancak zamanlama ve maliyet sınırlılıklarından ötürü evren içerisinden basit tesadüfî örnekleme ile seçilen 239 gönüllü öğrenciye 27 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışmada Spss16 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada frekanslar, betimleyici istatistikler ve Ki Kare testinden yararlanılmıştır.çalışma öğrencilerin cinsiyetleri,gelir düzeyleri, gibi etkenlerin kredi kartı tercihlerinde ne denli etkili olduğunun araştırılması için hazırlanmıştır. Anahtar kelimeler: Kredi Kartı, Tercih, Meslek Yüksekokulu 1.GĐRĐŞ Bankalar, karlarını artırmak için müşteri sayılarını yükseltmek zorundadırlar. Bunun içinde ürün çeşitliliğini artırmalı ve yeni ürünleri bireylere sunmalıdırlar. Artan rekabet ortamında müşteri çekebilmek için ürünün özelliklerinin de sürekli olarak kendini yenilemesi kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda bireylerin taleplerini karşılayabilmek için bankacılık hizmetleri artırılmıştır. Kredi kartı çıkaran kurum bir banka ya da finans kurumu olabileceği gibi sistemi organize etmek amacıyla kurulmuş bir kredi kartı şirketi de olabilir. Bireylerin gün geçtikçe değişerek artan ihtiyaçlarını karşılama çabaları kredi kartı konusunda kart çıkaran bu 1

2 kuruluşları harekete geçirmiştir. Bankaların bireylerin ihtiyaçlarını gidermesi için oluşturduğu kredi kartı pazarı bunu doğrulamaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte genişleyen ürün yelpazesi tüketicilerin taleplerinin artmasını sağlamıştır. Bireyler en fazla faydayı sağlayan ürünü tercih etmektedirler. Bu durum bankaları ürün özelliklerini artırmaları konusunda çalışmaya zorlamıştır. Tüketicilerin nakit ödeme yapmaksızın alışveriş yapmalarını sağlayan kredi kartları bankaların vazgeçilmez ürünleri arasına girmeyi başarmıştır. Tüketiciler nakit taşımadaki sıkıntıdan kurtulmuş, taksitli ödeme ve taksit erteleme kolaylığına kavuşmuş, kampanya ve promosyonlardan faydalanmaya başlamıştır. Böylece kredi kartı müşteriler için kısa vadede kredi imkânı sağlayan bir ürün olarak pazardaki yerini almıştır. Kredi kartı kavramının nasıl meydana geldiğini, kredi kartı pazarının nasıl oluştuğunu ve tüketiciler için vazgeçilmez bir ödeme aracı olmasının altında yatan nedenlerin neler olduğuna dikkat çekmemiz gerekir. 2. LĐTERATÜR TARAMASI 2.1.Kredi Kartı Kavramı Tüketiciler ve üreticiler arasındaki alışveriş döngüsü takas sistemiyle doğmuş, paranın icadı ile hız kazanmış ve para yerine geçen değerlerle de günümüze kadar gelmiştir. Para yerine geçen değerlerden olan kredi kartları bu çemberin en önemli parçasını oluşturmuştur. Kredi kartının çeşitli tanımları yapılmaktadır. Kredinin Latince karşılığı credere kelimesi, bir kimseye emniyet ve itimat etmek anlamına geldiği, kredi kartı çıkaran kuruluş da hamile, kartı ancak gerekli incelemeleri yapıp, onun ödemelerini zamanında yerine getireceğine kanaat getirdikten sonra verdiği için emniyet kartı ya da güven kartı terimlerinin yerine kredi kartı terimi ile ifade edilmektedir. [1] Kredi kartı; kart çıkaran kuruluşların belirli bir limit dâhilinde tüketicilere alışveriş yapma ve nakit kredi kullanabilme olanağı sağlayan ve yapılan harcamanın ileriki bir tarihte ödenmesine imkân tanıyan kısa vadeli kredidir. Kredi kartı; mülkiyeti bir banka ya da finansal bir kuruma ait olmak üzere bankanın müşterilerine belirli bir kredi limiti dâhilinde yurtiçi ve yurtdışı üye işyerlerinden mal ve hizmet satın alma ile nakit ödeme birimleri veya otomatik para ödeme makinelerinden nakit çekimlerde kullanılması için verilen kart olarak tanımlanmaktadır.[2] 2.2.Kredi Kartının Dünyadaki Gelişimi Kartlı ödeme fikri ilk kez 1887 yılında Edward Bellamy ın Looking Backward Or Life In The Year 2000 isimli bilim kurgu romanında ortaya atılmıştır. Romanda, 2000 li yıllarda yapılacak alışverişlerin ödemelerinin karttan koparılan parçalar aracılığı ile yapılabileceği ve bu ödemelerin kart bitene kadar sürebileceği fikri ortaya atılmıştır.[1] Dünyada nakit ödeme yapmadan hizmet satın almaya imkân sağlayan ilk uygulama 18.yüzyıl sonlarında Amerika Birleşik Devletlerinde başlamıştır. Turizm amaçlı ilk kredi kartını 1894 yılında Hotel Credit Letter Company adlı kuruluş çıkartmıştır.1914 yılında şimdi al, sonra öde sloganı ile Western Union Bank kredi kullandırma işlevine de sahip 2

3 olan kredi kartı düzenlenmiştir.1924 yılında General Petrolleum Company, ilk petrol kredi kartını çıkarmıştır. Belirli bir bölge ile sınırlı olmayan ve çeşitli sektörlerde nakit para yerine ödeme aracı olarak kabul edilen ilk kredi kartı 1950 yılında merkezi New York ta olan Dinner Club tarafından çıkartılmıştır.[1] 1958 yılında Bank Of America Bank Amercard ı,american Exspress Company adlı şirket ise American Exspress adı altında yeni kartları piyasaya sürmüşlerdir.bugün Visa olarak bildiğimiz kart şirketi ise Amercard 1977 sonraki ismidir.[3] ABD de 1967 yılında diğer kart çıkaran kurumlar bir araya gelerek Master Charge adı altında ortak bir kart çıkarmışlardır. ABD merkezli olarak tüm dünyaca bilinen belli baslı kredi kartı ihraç eden firmalar Diners Club, American Exspress, Bank-Amercard ve Mastercard dır. Diğer ülkelere baktığımız zaman, Almanya kredi kartı sistemiyle geç tanışmıştır. Buna neden garantili çek ödeme sistemini yaygın olarak kullanmasıdır. Đsviçre ise 1967 de ilk kez kredi kartı ile tanışmıştır. Fransa 1960 lı yılların sonlarına doğru kredi kartıyla tanışmıştır. Güneydoğu Asya ülkelerinde mesela Japonya 1961 de JCB (Japan Credit Bureau) kartlarıyla pazara girmiştir.[1] 2.3.Kredi Kartının Türkiye deki Gelişimi Türkiye deki bankalar dünyada geçerliliği olan ve lisansı başka ülkelerdeki kuruluşlara ait sistemleri kullanan kredi kartlarını piyasaya sunmaktadırlar. Türkiye de ilk kredi kartı 1968 yılında Koç grubuna bağlı Setur A.Ş. tarafından Diners Club tan kart çıkarma yetkisi alarak kredi kartı ihracına başlaması ile gündeme gelmiştir. Daha sonra 1975 yılına kadar Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Limited Şirketi Amerikan Express kartlarıyla piyasada rakipsiz olarak faaliyetini sürdürmüştür.1975 yılından sonra Interbank grubuna bağlı Eurocard, Mastercard ve Access kredi kartları piyasaya girmiştir.1980 yılından itibaren kredi kartlarının görmüş olduğu ilgi ve sağladığı döviz girdisi nedeniyle diğer bankalarda kredi kartı uygulamasına geçmişlerdir.1981 yılında Anadolu Bankası A.Ş. ile ABC Turizm, Visa nın Türkiye temsilcisi olmuşlardır. Amerikan Express kartını 1984 yılında Koç-Amerikan Bankası,1985 yılında Akbank,1986 yılında Egebank ve T.Đş Bankası müşterilerine sunmaya başlamışlardır. Đmar Bankası ve Đktisat Bankası da kredi kartı hizmeti sunmaya başlamıştır.[1] 1987 yılında ilk ATM hizmete girmiştir. Pamukbank prestij card adını verdiği kartları piyasaya sürmüştür. Bu dönemde mağazalar müşterilerine ikili sistem olarak işleyen kartları vermişlerdir.(beymen, Atalar vb.)1989 yılında Türkiye de ilk petrol kartı olan shell card piyasaya sunulmuştur yılında 13 özel ve kamu bankası ortaklığı ile switch hizmeti vermek amacı ile Bankalararası Kart Merkezi kurulmuştur.1990 lı yıllarda yapılan harcamalar ile puan kazanımı ve bu puanlar ile kataloglardan ürün seçimi şeklinde puanların kullanımı gündeme gelmiştir. Türkiye de ilk elektronik POS terminali 1991 yılında kullanıma girmiştir.1992 yılında dünyada ilk kez fotoğraflı kredi kartı Türkiye de Pamukbank tarafından kullanıma sunulmuştur.1994 yılında Türkiye de ilk chipli kart uygulaması başlatılmıştır. Yine dünyada 3

4 ilk kez çok ortaklı kart uygulaması Türkiye de başlatılmıştır.1997 de ilk ortaklı kredi kartı piyasaya çıkmıştır.1998 de kredi kartı sahipleri mil, nakit puan toplama ve taksitli ödeme uygulamaları ile tanışmışlardır yılında Bankalararası Kart Merkezi(BKM) switch sisteminin yeni teknoloji ürününün ikinci aşaması devreye girmiş ve kredi kartı alanında yeni gelişmeler görülmüştür. Bu değişiklikler; 1999 yılında ilk çok ortaklı kartlar hayatımıza girmiştir.2000 yılında BKM ve üye kuruluşları chip&pin uygulamasına geçiş kararı almışlardır.2006 yılında Avrupa nın ilk kez temassız kredi kartı kullanımı Türkiye de kullanıma başlanmıştır.2008 yılında mobil imzanın bankacılık işlemlerinden sonra dünyada ilk kez kredi kartı ile yapılacak alışverişlerde kullanılmaya başlanması dikkat çekicidir. [1] Türkiye deki kredi kartı gelişiminde kullanım alanı her geçen yıl artmaktadır. Bankalararası Kart Merkezinin yıllık raporuna göre, 2008 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kredi kartı sayısı , 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarı ile kredi kartı sayısı 44 milyon 392 bin 614 tür. Buna göre %2 lik bir artış dikkat çekicidir.[4] 2.4.Kredi Kartı Tercih Nedeni Kredi kartı tüketici işlemlerinde yaygın bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle değişen dünya ekonomisinde sürekli kendini yenileyerek tercih nedeni olmaya devam etmektedir. Kredi kartları son 10 yılda, tüketicilerin bir numaralı finansal aracı haline gelmiştir. Kartlı alışverişte sunulan sınırsız imkân ve kolaylıklar, sürekli yenilenen ürün ve hizmetlerle kredi kartları adeta vazgeçilmez olmuştur. Bu süreçte bankalar arasındaki rekabet de kızışmıştır.[5] Banknot Taşıma Riskini Ortadan Kaldırması Kredi kartları, kart hamillerine, haftanın 7 gününde 24 saat araklıksız olmak üzere nakit kullanım gerekmeksizin, üyelik sözleşmesi imzalayan tüm işyerlerinden alışveriş yapabilme imkânı sunar. Kredi kartı, nakit para ve çeke göre alternatif, taşıması son derece kolay ve güvenli bir ödeme aracıdır. Kredi kartı, hamilini para taşıma zorunluluğundan ve bu zorunluluğun açabileceği muhtemel etkilerden kurtarmaktadır. Kart hamili bu sayede yanında para bulundurmanın risklerinden kurtularak güvenli bir şekilde alışveriş yapabilme imkânına kavuşur.[1] Nakit Çekebilme Đmkânı Bankaların mesai saatleri dışında bireyin nakde ihtiyacı olursa bunu en iyi karşılayacak ürün kredi kartıdır. Eğer bireyin kredi kartı varsa nakit ihtiyacını yurt içinde yetkili şube veya şanj büroları ile bankanın ve bankanın işbirliği içinde olduğu ATM lerinden, yurt dışında ise karta lisans veren kuruluşun(visa,mastercard) ambleminin bulunduğu ATM lerden limiti dahilinde ihtiyaç duyduğu herhangi bir zamanda nakit para çekebilir. 4

5 2.4.3.Taksitle Alışveriş Yapabilme Đmkânı Bireylerin kredi kartı tercihlerinin en önemli sebeplerinden biride taksit imkânının olmasıdır. Bankaların üye işyerleri ile yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde kart sahiplerinin yapmış oldukları alışverişler faiz karşılığı ya da faizsiz olarak taksitlendirilmektedir. Kart sahipleri ürünün fiyatını nakit olarak ödeyemeyebilir en kolay yol olarak kredi kartına taksit seçeneğinden faydalanarak ürünü alması daha cazip gelmektedir Kredilendirme Đmkânı Bankalar kart hamillerine göndermiş oldukları hesap bildirim cetvelinde belirtilen ödenmesi gereken asgari tutarı ödemeleri koşulu ile kalan borçlarını aylık taksitler halinde ödeyebilmesi nedeniyle kredilendirme fırsatından yararlanabilme hakkı sunmaktadır.[1] Kampanya ve Promosyonlardan Yararlanma Đmkânı Kart çıkaran kuruluşlar kredi kartı pazarında yaşanan hızlı rekabette tutunabilmek için yenilik arayışı içindedirler. Bunun içinde üye işyerleri ile ortak kampanyalar düzenleyerek kredi kartını daha cazip hale getirmişlerdir. Kart hamillerine yapmış oldukları alışverişler çerçevesinde; çekilişlere katılma, kredi kartlarına puan verilmesi, alışveriş bakiyesini daha uzun vadeye yayarak ödemelerini sağlama imkânları tanınmıştır Saygınlık Kazandırması Kredi kartı bulunan kişi kendisine güvenilen, kredi değerliliğine sahip saygın kimse olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda kişinin yanında nakit parası olmasa dahi kredi kartı limiti dâhilinde ihtiyaçlarını karşılayabilme duygusu ile güvenini artıracaktır Borç Ödemeye Đmkân Tanıması Kredi kartı sahipleri elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi faturalarını kredi kartından ödeyerek zamandan da tasarruf etmiş olurlar. Kredi katından değil de normal veznelerden ödeyecek olurlarsa sıra bekleyerek vakit kaybetmiş olacaklardır. Fatura tutarları kart sahibinin hesap dönemi sonunda bir seferde veya kredilendirilerek taksitler halinde de ödemesine imkan tanımaktadır E-Ticaret yapmaya Đmkân Sağlaması Kart sahipleri uzaktan erişim araçları sayesinde sanal ortamda alışveriş yapabilmektedirler. Kredi kartının üzerinde yer alan kredi kartı numarasını kullanarak internet aracılığı ile bireyin bulunduğu her yerden alışveriş yapabilmesine olanak tanınmıştır Yurt Dışında Kullanmaya Đmkân Tanıması Bankalar, müşterilerinin talebi ve potansiyeline göre hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanılabilen kartlar çıkartmışlardır. Uluslararası geçerliliğe sahip kartlar sayesinde yerli ve yabancı turistler döviz taşıma, döviz bozdurma gibi risklerden kurtulmuş olurlar. 5

6 Özellikle seyahat süresinin uzaması halinde para ihtiyacına karşı esneklik sağlanabilmektedir. Bu durumda turizm gelirlerini artırmaya yardımcı olmaktadır.[1] 3.UYGULAMA 3.1. Araştırmanın Amacı Bu araştırma Tokat ili Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksek Okulu Đktisadi ve Đdari bölümler ve Teknik Bölümlerde öğrenim gören 813 öğrenciden gönüllü 239 öğrenciye uygulanmıştır.öğrencilerin kredi kartı tercih nedenlerini,kullanım şekillerini tespit etmek amacıyla 5 demografik soru ve konuyla ilgili 22 soru olmak üzere toplamda 27 sorudan oluşan Vedia Gökçe Sinangil tarafından T.C.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme Anabilim dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Bilim Dalı, Tüketici Davranışlarının Önemi ve Konya Đlinde Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercihlerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi 2005 deki anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmanın öncellikli amacı, bankacılık sektörünün önemli bir parçası olan kredi kartlarının tercih nedenlerinin belirlenmesidir. Bu amaca bağlı olarak alt amaçları şu şekilde belirlemek mümkündür. 1. Kredi kartı kullanıcılarının gelirlerinin kredi kullanım oranına etkisini belirlemek 2. Kredi kartı kullanıcılarının kredi kartı tercih ederken nelere dikkat ettiklerini belirlemek 3. Kredi kartı kullanan bay ve bayanların görüşlerini belirlemek 4. Kredi kartı kullanıcılarının hangi bankaları tercih ettiklerini belirlemek 5. Kredi kartı kullanıcılarının borçlarını ödeme şekillerini tespit etmek 3.2.Araştırmanın Yöntemi Anket çalışması soruların öğrencilere dağıtılması yöntemiyle uygulanmıştır. Soruların çoğunluğu ankete cevap verenlerin soruyu cevaplandırmak için uygun şıkkı işaretlemelerini gerektiren işaretlemeli sorulardan oluşmaktadır. 239 öğrenciye uygulanan anket çalışmasındaki cevaplar SPSSWindows16 sürümü ile analiz edilmiştir. 6

7 4.BULGULAR Tablo 1. Öğrencilerin kredi kartı kullanım adetlerinin cinsiyet faktörüne göre gösterilmesi Kaç tane kredi kartı kullanıyorsunuz? Bir tane Đki tane Üç tane Dört tane Beş tane Toplam Cinsiyetiniz Bayan Bay Toplam Ki-kare ve p değeri = 2 χ 12,162 P =0,016 P<0,05 olduğu için öğrencilerin cinsiyetleri ile kredi kartı kullanım adetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bayanların %83 ü bir tane kredi kartı kullanmayı tercih ederken erkeklerin %22 si iki tane kredi kartı kullanmaktadır. Tablo 2.Cinsiyet faktörü ile öğrencilerin aylık giderlerinin ne kadarının kredi kartı kullanarak gerçekleştirilmesinin gösterimi Aylık giderinizin ne kadarını kredi kartınız ile gerçekleştiriyorsunuz? Tamamını Bir kısmını Toplam Cinsiyetiniz Bayan Bay Toplam Ki-kare ve p değeri = 2 χ 0,400 P =0,572 P>0,05 olduğu için aylık harcama giderlerinin kredi kartı ile gerçekleştirilmesinin cinsiyet faktörü ile ilişkili olmadığı yani cinsiyete bağlı olmadığı görülmektedir. Tablo 3. Taksitlendirmede kredi kartı kullanım şeklinin öncelik sırasına göre sıralanması ile cinsiyet faktörünün gösterimi Taksitlendirmede kredi kartı kullanım şeklinizi öncelik sırasına göre sıralayınız? Toplam Ki-kare ve p değeri Cinsiyetiniz Bayan χ = 0,480 Bay P =0,787 Toplam

8 Öğrencilerin kredi kartını kullanırken taksitlendirme yapmaları ile cinsiyet faktörü arasında bir ilişki olmadığı görülmektedir. Taksitlendirmeyi hem erkek öğrenciler hem de bayan öğrenciler kullanmaktadırlar. Tablo 4.Kredi kartı borcu ödeme şekli ile cinsiyet faktörünün gösterimi Kredi kartı borcunuzu ödeme şekliniz nedir? Şubeden ATM den Postaneden Internet Bankacılığı ile Cinsiyetiniz Bayan Bay Toplam Toplam Ki-kare ve p değeri = 2 χ 2,792 P =0,425 P<0,05 olduğu için kredi kartı ödeme şekli cinsiyete göre faklılık göstermektedir. Buna göre bayan öğrencilerin yaklaşık %52si Atm den ödeme şeklini tercih ederken, bayların %9u Internet bankacılığını tercih etmektedirler. Tablo 5. Aylık giderlerinin kredi kartı ile gerçekleştirilmesinin eğitim gördükleri bölüm faktörü ile gösterilmesi Aylık giderinizin ne kadarını kredi kartınız ile gerçekleştiriyorsunuz? Tamamını Bir kısmını Toplam Hangi bölümde eğitiminize devam Teknik Bölümler Đktisadi ve etmektesiniz? Đdari Bölümler Toplam Ki-kare ve p değeri = 2 χ 9,455 P =0,002 P<0.05 olduğu için,öğrencilerin aylık giderlerini kredi kartı ile gerçekleştirilmeleri ile öğrenim gördükleri bölümler arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. 5.SONUÇ Araştırmaya teknik bölümlerden 54(yaklaşık %23), iktisadi ve idari bölümlerden 185 ( %77) kişi toplam da 239 öğrenci katılmıştır Araştırmaya katılan öğrencilerin (%72) 172si yaş grubuna dahil iken (%19,7) 47 kişi 23-25, kalan (%8,4) 20 kişi de 26 ve üstü yaş grubuna dahildir. 8

9 Araştırma 122(%51) bayan ve 117(%49) bay öğrenciden oluşmaktadır. Aylık harcama tutarı TL aralığında olan öğrenciler %35,6 lık dilime sahip iken, %27,2 ile TL harcamaya sahiptir. Çalışmamıza katılan öğrenciler aylık giderlerinin %86,6 ile bir kısmını kredi kartı ile yapıyor iken, %13,4 lük dilim tamamını kredi kartı ile gerçekleştirmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %75 lik dilimi bir kredi kartı kullanmayı tercih etmektedirler. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %51 i Đş bankasına ait kredi kartını kullanıyor iken bunu %20,1 oran ile Akbank a ait kredi kartını tercih etmektedirler.kalan kısım diğer bankalara ait kredi kartlarını kullanmaktadırlar. Öğrencilerin %63,2 si bankaya başvurup kendileri kredi kartı talebinde bulunmuşlar,%13,8 i bankadan istemeden kredi kartı gönderildiğini belirtmiş, %12,6 sı banka dışında bir mekanda(sokak, mağaza vb.) form doldurarak kredi kartına sahip olmuştur. Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(nakit para taşımamak için) arasında ilişki olmadığı görülüyor(p=0,665). Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(harcamalarımı taksitlendirmek için) arasında ilişki olmadığı görülüyor(p=0,140) Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(yapılan harcamalara karşılık bankanın vermiş olduğu puanlardan faydalanmak için)arasında ilişki olmadığı görülüyor(p=0,470). Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(alışveriş sırasında yanımda yeterli miktarda nakit para bulunmadığı için) arasında ilişki olmadığı görülüyor(p=0,978). Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımını etkileyen faktörler(harcamalarımı bir ay ertelemek için) arasında ilişki olmadığı yani cinsiyete göre değişmediği görülüyor(p=0,306). Cinsiyet faktörü ile kredi kartı kullanımının gereksiz ya da fazla harcama yapılmasına bağlı olmadığı görülüyor(p=0,140). Öğrenim görülen bölüm ile kredi kartı hesap bildirim cetvelinin zamanında öğrencilerin eline ulaşmamasının kredi kartı kullanımını etkilemediği görülüyor(p=0,971). 9

10 %50,2 ile öğrenciler en çok bankanın göndermiş olduğu hesap bildirim cetveliyle hesap özetine sahip olmaktadırlar. Diğer öğrencilerin %31,4 ile bunu internet aracılığı ile hesap özetlerine sahip olmaktadırlar. Çalışmaya katılan öğrenciler kredi kartları konusunda (kredi kuruluşları yasa tasarısı) getirilmesi düşünülen düzenlemeler sizce yeterli mi? Sorusuna %59 oranla bir ölçüde yeterli cevabını verirken %31,4lük oran kesinlikle yetersiz cevabını vermişlerdir. Öğrencilere kefilsiz kart verilmesi %73,2 ile öğrencilerin kredi kartı seçimini etkileyen faktörler arasında ilk sıradadır. Çalışmamıza katılan öğrencilerin %61,5 i giyim eşyası harcamalarına taksitlendirme yaparken, %16,3 ü diğer mal ve hizmetlerde taksitlendirme yapmak için kredi kartı kullanmaktadırlar. 5.KAYNAKLAR 1] KAYA F.,Kredi Kartları, Đstanbul Beta Yayıncılık, ] Erişim Tarihi: Temmuz, ] SĐNANGĐL V.G., Tüketici Davranışlarının Önemi ve Konya Đlinde Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercihlerinin Araştırılması, T.C.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đşletme Anabilim dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Bilim Dalı, Konya, ] Erişim Tarihi: Temmuz, ] SÜZER,H.D.,Büyük Yarışta Yeni Normal, Capital Aylık Đş ve Ekonomi Dergisi, Sayı:6, Haziran

CREDIT CARDS AS AN IMPORTANT FINANCIAL SOURCE: A RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTS OF CREDIT CARDS ON THE EXPENSES OF CARD OWNERS IN BURDUR

CREDIT CARDS AS AN IMPORTANT FINANCIAL SOURCE: A RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTS OF CREDIT CARDS ON THE EXPENSES OF CARD OWNERS IN BURDUR Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.215-226. ÖNEMLİ BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK KREDİ KARTLARI: KREDİ KARTLARININ KART SAHİPLERİNİN HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda.

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Avrupalı dostlarımıza kıyasla görece geç başladığımız bu yolculukta

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KREDİ KARTI YOLUYLA YAPILAN HİLE TÜRLERİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER Özgür ÖZKAN * İrfan ÖZEN ** GİRİŞ Tüm dünyada geçerli en büyük ödeme sistemleri içindeki kartlı

Detaylı

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011 T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa I T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa II ÖNSÖZ Genel olarak müşteri ne ister? Sorusunun

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 www.tcmb.gov.tr 2014 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

2012 Faaliyet RapoRu

2012 Faaliyet RapoRu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Özet Finansal Göstergeler 10 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 11 Kısaca Kuveyt Türk 12 Kilometre Taşları 14 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Hizmet

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 Opsiyon Sözleşmeleri (sayfa 5) Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (sayfa 20) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit PwC Küresel Çok Kanallı Perakendecilik Anketi ve Türkiye Sonuçları 2013 www.pwc.com.tr II İçindekiler I. Yönetici Özeti 2 Günümüzde

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Gelişen Dünya da Turizm Sektörünün Yeri Muhammed KARATAŞ 1 Serap BABÜR 2 1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

MİGROS SİZE İYİ GELECEK...

MİGROS SİZE İYİ GELECEK... MİGROS SİZE İYİ GELECEK... İÇİNDEKİLER 2 FORMATLARIMIZ 4 KURUMSAL PROFİL 4 VİZYON-MİSYON-STRATEJİLER- İLKELER 5 BİR BAKIŞTA 2014 YILI 8 BAŞLICA GÖSTERGELER 10 TARİHÇE 12 BAŞKAN MESAJI 14 EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma Blm. Uzm. Emre PALA Celal

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Buying Behaviour Of International Shopping Center Consumers: An Application In Bursa Prof.Dr. Ömer AKAT* Arş.Gör.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı