ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO"

Transkript

1 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM 11 Menkul Kıymetler 11 Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, faiz geliri veya kar payı veya fiyat değişmelerinden yararlanarak kar elde etmek amacıyla geçici bir süre elde tutulmak üzere satın alınan hisse senedi, tahvil, katılma belgeleri vb. menkul kıymetleri kapsar. Menkul kıymetlerin alış giderleri 653 Komisyon Giderleri Hesabına borç kaydedilir. 11 Menkul kıymetler Hesap Grubunda geçici yatırım niteliğindeki menkul kıymetler izlenmektedir. 110HisseSenetleri Hesabı 111ÖzelKesimTahvil Senet vebonoları Hesabı, 112KamuKesimiTahvil Senet vebonoları Hesaplarında izlenir. 24 Mali Duran Varlıklar Grubunda sürekli yatırım, iştirak, yönetim amaçlımenkulkıymetler izlenir. 240BağlıMenkulKıymetler Hesabı, 242İştirakler Hesabı 245BağlıOrtaklıklar Hesaplarında izlenir. 3 4 Menkul Kıymetler Menkulkıymetler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının bir kısmını, ihtiyaten kötü zamanlarda kolayca paraya çevirebileceği varlıklara yatırmak isteyebilir. Kötü zamanlarda kendilerini güvende tutmak amacıyla menkul kıymet edinirler. Yatırım Amacı: işletmeler ileride iyi getiri getireceklerine inandıkları menkul kıymetlere yatırım yapmak isterler. İşte yatırım amacıyla nakit varlıklarının bir kısmı menkul kıymete yatırılabilir. Spekülasyon Amacı : işletmeler şu anda fiyatı uygun olup da yakın zamanda çok iyi bir getiri elde edeceklerine inandıklarında risk alarak menkul kıymetlere yatırım yapabilirler. Menkul Kıymetler Menkulkıymetlerve başlıca özellikleri aşağıda verilmiştir. Hisse Senetleri: Anonim şirket ile sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklarda, payları temsil eden bir menkul kıymettir. Hisse senetleri işletmelerde sahipliği gösteren bir belgedir. Tahvil: Anonim şirketlerin ve kamu iktisadi kuruluşlar ile kamu kuruluşlarının ödünç para bulmak için itibari değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine Tahvil denir. Diğer Belgeler: Sermaye piyasasına çıkarılan bir kısım belgeler ise hisse senedi ve tahvilin bazı özelliklerine aynı anda sahip olabilmektedirler. Diğer menkul kıymetlerin muhasebeye kaydedilmesinde ilgili menkul kıymet tahvile benziyor ise tahvil gibi, hisse senedine benziyor ise hisse senedi gibi işlem yapılacaktır

2 Karşılaştırma Öğesi Nitelik Yönetimde söz ve oy hakkı Tasfiyede hak İflasta hak Sağladığı Gelir Sağladığı Diğer Yararlar Kar-Zarar Ortaklık Katılma İntifa Hisse Senedi Tahvil Belgesi Senedi Ortaklık payını temsil Kara katılma hakkını Alacağı temsil eder. Alacağı Temsil eder. eder. temsil eder. Verir Vermez Vermez Vermez Borçlar ödendikten sonra kalan Tasfiyede temsil ettiği Tasfiyede temsil ettiği Tasfiyede payına varlıklardan payına düşeni alır. alacak ödenir. alacak ödenir. düşeni alır. Payına düşen zarar İflas masasına dahil Sahibi bir şey almaz sermaye payını aşıyor Sahibi bir şey almaz. olur. ise bir şey almaz. Kardan ve tasfiye Faiz Kardan pay Kardan pay değerinden pay alma Hisse senedi ile Sermaye artırımında değiştirilebilir - Yeni pay alma hakkı yeni pay alma hakkı tahvillerde; hisse 7 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma senedi alma hakkı Merkezi Menkul Kıymetlerin İzlenmesi Günümüzde hisse senetleri ve tahviller artık kağıt üzerine basılmamaktadır. Bu kıymetler ile ilgili olarak ihraçlarından itibaren yapılan alım-satım, rehin etme vb. işlemlerin tümü Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kaydedilerek izlenir. Menkul kıymetlere ilişkin parasal (alım satım bedelleri, kar payı ödemeleri) hareketler de İMKB Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) tarafından gerçekleştirilir. Buna göre Takasbank el değiştiren menkul kıymetlerin bedellerinin yeni sahibine ödenmesini sağlar Menkul Kıymetler Grubu 11. Menkul Kıymetler Grubu Tek Düzen Hesap Planında kendi içinde aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. 11 Menkul Kıymetler 110 Hisse Senetleri 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar 112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar 118 Diğer Menkul kıymetle 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Hisse Senetleri Hesabı 110. Hisse Senetleri Hesabı Geçici olarak (en fazla bir yıl) elde tutmak amacıyla alınan hisse senetlerinin izlendiği hesaptır. Hisse senetleri Vergi Usul Kanunu'na göre alış bedeli ile değerlenir (VUK Md. 279). Alış bedeli; bir iktisadi kıymetin edinilmesi için satıcıya ödenen veya borçlanılan tutardır. Alış bedeli, maliyet bedelinden daha dar kapsamlı bir kavramdır ve alış ile ilgili giderleri içermez. Bu tür giderler giderler doğrudan doğruya gider hesaplarına kaydedilir. 11 Alış bedeli ile değerlenmesine imkan bulunmayan hisse senetlerinin; varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksaemsalbedelleri ile değerlenmesi icapeder (VUKMd. 289). Hisse senetlerine ilişkin dönem sonu envanter çalışmaları sırasında, öncelikle sayım noksanı ve fazlalığı varsa bu tutar, alış bedeli üzerinden kayıtlarageçirilir. Hisse senetleri, alış bedelinin üzerinde bir fiyattan satılırsa, alış bedeli ile satış bedeli arasındaki olumlu fark, 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabına kaydedilir. Eğer hisse senetleri, alış bedelinin altında bir fiyattan satılırsa, alış bedeli ile satış bedeli arasındaki olumsuz fark, 655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına kaydedilir. 12 2

3 Envanter İşlemleri Ve Kayıtları 110. Hisse Senetleri Hesabı Hisse senetleri ve Tahvil ana hesapları ile ilgili yardımcı hesaplar arasında mizan yapıldıktan sonra meydana gelen farklar kasa eksikliği veya fazlalığında olduğu gibi ayarlanır. Alış bedeli ile değerleme yapılır ama bu zorunluluk olmadığı için TTK gereği borsa rayici ile değerlenebilir. İhtiyatlılık kavramı gereği piyasa değeri alış değerinin altına inen hisse senetleri piyasa değeriyle değerlenir ve aradaki değer azalışı farkı için karşılık ayrılır. Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde geçici yatırım yapmak amacı ile borsada işlem gören Kurtaranlar A.Ş'ne ait 8 TL itibari değerli hisse senetlerinden 20 TL alış değeri ile 180 adet satın almış; ayrıca bu işlem için aracı kuruluşa 170 TL komisyon ödemiştir. 110 Hisse Senetleri Hs. 653 Komisyon Giderleri Hs Borç Alacak Hisse Senedi Satın Alınması Hisse Senetleri Hesabı 110 Hisse Senetleri Hesabı Örnek: tarihinde alış değeri 20 TL olan hisse senetlerinden 80 adedi 30 TL den satılmıştır. Örnek Serdemir işletmesinin elinde bulunan 100 adet Kurtaranlar A.Ş'ne hisse senetleri için tarihinde 240 TL kar payı tahakkuk ettiğini öğrenmiştir Borç Alacak Hisse Senetleri Hs. 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs. Hisse senetlerinin karlı satılması Borç Alacak 108 Diğer Hazır Değerler Hs İştiraklerden Temettü Gelirleri Hs. 240 Vadesi gelen kar payı kuponları Hisse Senetleri Hesabı 110 Hisse Senetleri Hesabı Örnek: Serdemir işletmesi alış bedeli 20 TL olan elindeki 100 adet borsada işlem gören Kurtaranlar A.Ş hisse senetlerinin tarihinde borsa rayicinin 16 TL olduğunu tespit etmiştir Borç Alacak 654 Karşılık Giderleri Hs. 119 Menk. Kıymet Değer Düşüklüğü Karş. Hs.(-) 4 TL x 100 adet TL Değer Düşüklüğü kaydı Not: 1) MK.Değer Düşüklüğü Karşılığı aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesaptır. Bilançoda hisse senetlerinin altında bir indirim kalemi olarak görülür. 2)VUK değer düşüklüğü karşılığını kanunen kabul edilmeyen gider saydığından bu işlem nazım hesaplarda da izlenir. Örnek: Serdemir işletmesi elinde bulunan 100 adet Kurtaranlar A.Ş'ne hisse senetleri 20 TL den peşin olarak satmıştır..././201. Borç Alacak 119 Menk. Kıymet Değer Düşüklüğü Karş. Hs.(-) 110 Hisse Senetleri Hs. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs. Menk.Kıymet Satışı

4 110 Hisse Senetleri Hesabı 110 Hisse Senetleri Hesabı Örnek: Serdemir işletmesi elinde bulunan 100 adet Kurtaranlar A.Ş'ne hisse senetleri 22 TL den peşin olarak satmıştır. Örnek: Serdemir işletmesi elinde bulunan 100 adet Kurtaranlar A.Ş'ne hisse senetleri 15 TL den peşin olarak satmıştır..././201. Borç Alacak 119 Menk. Kıymet Değer Düşüklüğü Karş. Hs.(-) 110 Hisse Senetleri Hs. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs. 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs. Menk.Kıymet Satışı /./201. Borç Alacak 119 Menk. Kıymet Değer Düşüklüğü Karş. Hs.(-) 655 Menkul Kıymet Satış Zararlar Hs Hisse Senetleri Hs Menk.Kıymet Satışı Hisse Senetleri Hesabı Örnek: Alış maliyeti 20 TL olan 100 adet Kurtaranlar A.Ş. hisse senetlerinin değerleme günündeki değerinin 24 TL olduğu tespit edilmiştir. 110 Hisse Senetleri Hs Borsaya kote olanlar Borç Alacak 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs Vergiye Tabi Olmayan Kazançlar Özel ve Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı İşletme, geçici bir süre için özel bir şirketin tahvil, senet veya bonosunu alırsa, 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabına, kamuya yani devlete ait bir tahvil, senet veya bono alırsa 112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabına kaydeder. Tahvil, senet veya bonodan elde ettiği faiz gelirlerini de 642 Faiz Gelirleri Hesabına kaydeder. Hisse Senedi Değer Artışı Özel ve Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı Tahvili elinde bulunduranlar, o tahvili çıkaran şirketlerden veya kuruluşlardanalacaklıolan kişilerdir. Elinde tahvil olan kişi veya kuruluş, şirket kar etsin veya etmesin faiz dönemi sonunda tahvili çıkaran şirketten veya kuruluştanfaiz alır. Menkul kıymet niteliğinde olan çeşitli senet ve bonolar bulunmaktadır. Bunların başlıcalar şunlardır: Gelir Ortaklığı Senetleri Finansman Bonosu Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Hazine Bonoları Yatırım Fonu Katılım Belgeleri Özel ve Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı İşletmeler tahvilleri sadece geçici yatırım yapmak için alırlar, Tahvil ve benzerleri Vergi Usul Kanunu nun 279. maddesi uyarıncaalış bedeliile değerlenir. Burada alış bedeli kavramı tahvillerin faiz taşımaları nedeniyle hisse senetlerine göre farklılık arz etmektedir. Söz konusu farklılık tahvillerin faiz başlangıç döneminden sonra alımıdurumundaortaya çıkmaktadır. Bu durumda yapılacak kayıtta Alış Bedeli = Alışta Ödenen Tutar-İşlemi Faiz olarak hesaplanmaktadır. Faiz başlangıç döneminde alınan tahvillerde ise hisse senetleri göre herhangi farklılık bulunmamaktadır

5 Örnek: Tahvil Alış İşlemi Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde geçici yatırım yapmak amacıyla Kurtaranlar A.Ş nin 100 TL nominal değerli % 20 faizli ve 4 yıl vadeli 100 adet tahvilin her birisini 100 TL den banka aracılığıyla satın almıştır. Tahvillerin faiz dönemi 1 Ocak Aralık 201. dur Borç Alacak 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar Hs Tahviller Geçici Yatırım Amacıyla Tahvil Satın Alınması Yukarıdaki kayıtta tahvilin satın alma tarihi ile faiz başlangıç tarihi aynı olduğundan tahvile ödenen toplam tutar alış bedeli kabul edilmiştir. Örnek: Tahvil Alış İşlemi Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde Kurtaranlar A.Ş nin 100 TL nominal değerli % 20 faizli 100 adet tahvilinin her birini 110 TL den satın almıştır. Tahvillerin faiz dönemi 1 Ocak Aralık 201. tır Borç Alacak 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bono Hs. 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hs Ziraat Bankası Geçici Yatırım Amacıyla Tahvil Satın Alınması Tahvil için ödenen tutar (110 x 100 Adet) = TL 100 x 6 x 20 Bu tutar içinde 6 aylık işlemiş faiz tutarları = x 100 adet =1.000 TL Tahvillerin satın alma değeri = TL Örnek: Tahvil Satış İşlemi: Örnek: Tahvil Satış İşlemi: Örnek: İşletme tarihinde aldığı tahvillerden nakit gereksinimi nedeniyle tarihinde tanesini 115 TL den 50 adedini satmıştır. Tahvilin satış tutarı (115 TL x 50 Adet) = TL 100 x 6 x 20 Satın alma tarihine kadar işlemiş olan faiz = x 50 adet = (500 TL) x 3 x 20 Alış tarihinden tarihine kadar işlemiş faizi = x 50 adet = (250 TL) Tahvillerin değeri = TL Ziraat Bankası Borç Alacak 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bono Hs. 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hs. 642 Faiz Gelirleri Hs. 50 adedinin satışı Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bono Hs. BORÇ 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bono Hs. ALACAK Tarih Açıklama Tutar Tarih Açıklama Tutar 01/ /10 Borç Kalanı = Özel Kesim Tahvil Senet ve Bono Mevcudu Örnek: Tahvil Yıllık Faiz Tutarının Tahsili Serdemir A.Ş tarihinde de aldığı 100 adet tahvilin bir yıllık faiz tutarını, faiz geliri üzerinden % 10 gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra tahsil etmiştir. 100 x 12 x 20 Bir yıllık faiz tutarı = x 100 adet = TL 6 aylık işlemiş faiz tutarı = (1.000 TL) Faiz Geliri = TL

6 Örnek Yıllık Faiz Tutarının Tahsili Ziraat Bankası(Faiz) 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Gv. 100 TL Borç Alacak 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hs. Tahakkuk etmiş faiz alacakları 642 Faiz Gelirleri Hs. Tahvil faizi Tahvil faiz tutarının tahsil edilmesi Tahvillerin Dönemsel Getirileri Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde 20 TL ye satın almış olduğu 20 TL itibari değerli, % 30 faizli ve 5 yıl vadeli 100 adet tahvilin faiz ödeme dönemi dur. Serdemir işletmesi kupon bedellerini takip eden yılda tarihinde % 10 gelir vergisi kesildikten sonra tahsil etmiştir Borç Alacak 181 Gelir Tahakkukları Hs Faiz Gelirleri Hs. 600 Faizin Tahakkuku Tahvillerin Dönemsel Getirileri(Takip Eden Yıl) Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde 20 TL ye satın almış olduğu 20 TL itibari değerli, % 30 faizli ve 5 yıl vadeli 100 adet tahvilin faiz ödeme dönemi dur. Serdemir işletmesi kupon bedellerini takip eden yılda tarihinde % 10 Gelir vergisi kesildikten sonra tahsil etmiştir. Tahvillerin Dönemsel Getirileri Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde 20 TL ye satın almış olduğu 20 TL itibari değerli, % 30 faizli ve 5 yıl vadeli 100 adet tahvilin faiz ödeme dönemi dur. Serdemir işletmesi kupon bedellerini takip eden yılda tarihinde tahsil etmiştir Borç Alacak 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. Faizin Tahsili Gelir Tahakkukları Hs Borç Alacak 181 Gelir Tahakkukları Hs Faiz Gelirleri Hs. 150 Faizin Tahakkuku Tahvillerin Dönemsel Getirileri Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde 20 TL ye satın almış olduğu 20 TL itibari değerli, % 30 faizli ve 5 yıl vadeli 100 adet tahvilin faiz ödeme dönemi dur. Serdemir işletmesi kupon bedellerini takip eden yılda tarihinde tahsil etmiştir. Tahvillerin Dönemsel Getirileri(Takip Eden Yıl) Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde 20 TL ye satın almış olduğu 20 TL itibari değerli, % 30 faizli ve 5 yıl vadeli 100 adet tahvilin faiz ödeme dönemi dur. Serdemir işletmesi kupon bedellerini takip eden yılda tarihinde % 10 Gelir vergisi kesildikten sonra tahsil etmiştir Borç Alacak 108 Diğer Hazır Değerleri Hs Faiz Gelirleri Hs. 181 Gelir Tahakkukları Hs. Faizin Tahakkuku Borç Alacak 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs. Faizin Tahsili Diğer Hazır Değerleri Hs

7 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Hesabın Niteliği: Yukarıda ele alınan menkul kıymetlerin dışındaki altın, altın dışı kıymetli maden gibi değerler diğer menkul kıymetler olarak ele alınırlar ve 118 Diğer Menkul Kıymetler Hs. nda izlenirler. Hesabın İşleyişi: Diğer Menkul Kıymetler grubuna giren değerler satın alındığında, alış bedeli üzerinden bu hesaba borç; satıldığında ise yine alış bedeli üzerinden alacaklandırılır. Bu nedenle hesap borç kalanı veren hesap olup, kalanlar alış bedeli ile gösterilir. 118 Diğer Menkul Kıymetler Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde 22 ayar 10 gram altını 980 TL ye İstanbul Altın Borsasından satın almış bedelini peşin olarak ödemiştir Borç Alacak 118 Diğer Menkul Kıymetler Hs. 980 Altın Alımı X işletmesi, alış bedeli TL olan adet hisse senedini toplam TL ye banka aracılığıyla satmış ve banka TL tutarındaki komisyon bedelini düştükten sonra kalan tutarı işletmenin hesabına aktarmıştır Buna göre x işletmesinin bu işlemle ilgili yapacağı kayıt için aşağıdakilerden hangisisöylenemez? a) Bankalar Hesabı78.800borçlandırılır.. b) Hissesenetleri hesabı80.000tlalacaklandırılır. c) Komisyongiderleri hesabı1.200tlborçlandırılır. d) Menkul kıymet satış karı20.000tlalacaklandırılır.. e) Hissesenetleri hesabı60.000tlalacaklandırılır. X işletmesi, elindeki atıl fonları değerlendirmek istemiş, bu nedenle bankanın repo teklifini kabul etmiştir. İşletme 2 ay sonra TL ye satmak üzere TL tutarındaki devlet tahvilini tarihinde banka aracılığıyla almıştır tarihinde repo işlemi sona ermiştir.(repo işlemlerinde gelir vergisi %6 dır.) Yukarıdaki bilgilere göre, X işletmesinin tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdakihesaplardanhangisininkullanımı doğrudur? a) 111Özelkesim tahvil senetvebonoların hesabıborçlu TL b) 110Hissesenetleri hesabıborçlu TL c) 112Kamukesimtahvilsenetvebonolarıhesabıalacaklı TL d) 110Hissesenetleri hesabıborçlu TL e) 112Kamukesimtahvilsenetvebonolarıhesabıborçlu TL X işletmesi, elindeki atıl fonları değerlendirmek istemiş, bu nedenle bankanın repo teklifini kabul etmiştir. İşletme 2 ay sonra TL ye satmak üzere TL tutarındaki devlet tahvilini tarihinde banka aracılığıyla almıştır tarihinde repo işlemi sona ermiştir.(repo işlemlerinde gelir vergisi %6 dır.) Yukarıdaki bilgilere göre, X işletmesinin repo işleminin sona ermesiyle ilgili yapacağı muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır? a) BankalarHesabı borçlu TL b) Ödenecekvergi vefonlar hesabıalacaklı 1.500TL. c) Peşinödenen vergi vefonlar hesabıborçlu 1.500TL. d) Kamukesimitahvil senetvebonolar hesabıalacaklı TL e) Menkul kıymet satışkarları hesabıalacaklı TL. X işletmesi, elindeki atıl fonları değerlendirmek amacıyla, tarihinde nominaldeğeri TLolan adet hisse senedinin TL ye banka aracılığıyla almıştır tarihinde hisse senetlerinin borsa değeri TLolduğu tespit edilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre, X işletmesinin tarihinde yapması gereken kayıttaaşağıdakihesapların hangisininkullanımı doğrudur? a) Menkul kıymet satışzararları hesabıborçlu TL b) Hissesenetleri hesabıalacaklı TL c) Diğer olağan gider vezararlar hesabıborçlu TL d) Menkul kıymet değerdüşüklüğü karşılığı hesabıborçlu TL e) Karşılık giderleri hesabıborçlu TL

8 X işletmesi, elindeki atıl fonları değerlendirmek amacıyla, tarihinde nominaldeğeri TLolan adet hisse senedinin TL ye banka aracılığıyla satın almıştır tarihinde hisse senetlerinin borsa değeri TL olduğu tespit edilmiştir. İşletme, söz konusu hisse senetlerinin yarısını tl yebankaaracılığıyla satılmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre, hisse senetlerinin satışıyla ilgili yapılacak muhasebe kaydındaaşağıdakihesaplardanhangisinin kullanımıyanlıştır? a) Bankalar hesabıborçlu TL b) Hissesenetleri hesabıalacaklı.000tl c) Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabıalacaklı TL d) Konusu kalmayan karlılıklar hesabıalacaklı TL e) Menkul kıymet satışkarları hesabıalacaklı TL X AŞ ihraç tarihli 10 TL nominal değerli % 24 faizli ve 2 yıl vadeli Y AŞ. ye ait adet tahvili tarihinde TL ye satın almıştır. Tahvil faiz ödemeleri altıaylık dönemler itibariyle yapılmaktadır.anapara vade sonunda ödenecektir. Yukarıdaki bilgilere göre, tarihinde yapılması gereken kayıtta aşağıdakihesaplardanhangisininkullanımı doğrudur? a) Özelkesim tahvil senetvebonoları hesabıborçlu TL b) Özelkesim tahvil senetvebonoları hesabıborçlu TL c) FinansmanGiderlerihesabıborçlu TL d) Diğerçeşitlidönenvarlıklar hesabıborçlu10.000tl e) Bankalar hesabıalacaklı TL X AŞ ihraç tarihli 10 TL nominal değerli % 24 faizli ve 2 yıl vadeli Y AŞ. ye ait adet tahvili tarihinde TL ye satın almıştır. Tahvil faiz ödemeleri altıaylık dönemler itibariyle yapılmaktadır.anapara vade sonunda ödenecektir. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin tarihinde yapılması gereken kayıttaaşağıdakihesaplardan hangisinin kullanımıdoğrudur? a) Gelir tahakkukları hesabı alacaklı TL b) Gider tahakkukları hesabıalacaklı TL c) Gelirtahakkuklarıhesabı borçlu TL d) FinansmanGiderlerihesabıborçlu TL e) Faiz gelirleri hesabıborçlu TL X AŞ ihraç tarihli 10 TL nominal değerli % 24 faizli ve 2 yıl vadeli Y AŞ. ye ait adet tahvili tarihinde TL ye satın almıştır. Tahvil faiz ödemeleri altıaylık dönemler itibariyle yapılmaktadır.anapara vade sonunda ödenecektir. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin birinci altı ayda faiz tahsil kaydında aşağıdakihesaplardanhangisininkullanımı yanlıştır? a) Bankalar hesabıborçlu TL b) Diğerçeşitlidönenvarlıklar hesabıalacaklı10.000tl c) Menkul kıymet satışkarları hesabıalacaklı TL d) Faiz gelirler hesabıalacaklı 2.000TL e) Gelir tahakkukları hesabıalacaklı TL X AŞ ihraç tarihli 10 TL nominal değerli % 24 faizli ve 2 yıl vadeli Y AŞ. ye ait adet tahvili tarihinde TL ye satın almıştır. Tahvil faiz ödemeleri altıaylık dönemler itibariyle yapılmaktadır.anapara vade sonunda ödenecektir. Yukarıdaki bilgileregöre, bu tahviller tarihinde tl yesatılırsa ortayaçıkacakkaryadazararhangi hesaba ne şekilde kaydedilir? a) Menkul kıymet satışkarı hesabının alacağına 3.000TL b) Menkul kıymet satışzararı hesabının borcuna 3.000TL c) Menkul kıymet satışzararı hesabıborcuna 8.000TL d) Menkul kıymet satışkarı hesabının alacağına 8.000TL e) Gelir tahakkukları hesabıalacaklı TL X AŞ. Daha önce nominal değeri 5 TL den satın aldığı adet özel kesim tahvilini bankaaracılığıyla TL yesatmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre, satış işlemiyle ilgili yapılacak muhasebe kaydında yer alacakhesapaşağıdakilerden hangisinde doğruolarakverilmiştir? a) Bankalar hesabı TLborçlanır. b) Özelkesim tahvil senetvebonolar hesabı60.000tlalacaklanır. c) Menkul kıymet satışkarı hesabı10.000tlalacaklanır. d) Menkul kıymet ihraç primi hesabı10.000tlalacaklanır. e) Özelkesim tahvil senetvebonolar hesabı50.000tlborçlanır

9 X AŞ tarihinde nominal değeri 10 TL olan adet kar/zarar ortaklığı belgesi almıştır. Buna göre tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?../../201. Borç Alacak a) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hs /../201. b) 112 Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hs /../201. c) 110 Hisse Senetleri Hs /../201. d) 118 Diğer Menkul Kıymetler Hs X işletmesi geçici yatırım yapmak amacıyla Y işletmesine ait nominal değeri 5 TLolan25.000adethissesenedini tarihinde8TL denbankaaracılığıyla satın almıştır. Y işletmesinin sermayesi toplam adet hisse senedinden oluşmaktadır. Yukarıdaki bilgilere göre, tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydındaaşağıdakihesaplardanhangisinin kullanımıdoğrudur? a) 110Hissesenetleri hesabıborçlu TL b) 655M.K.Satış Zararları hesabıborçlu TL. c) 102Bankalar Hesabıalacaklı TL. d) 110Hissesenetleri hesabıborçlu TL e) 780Finansman giderleri hesabıborçlu TL.../../201. e) 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hs X işletmesi yönetime ortak olmak amacıyla tarihinde Y işletmesinin adethissesenedini daha9tl denbankaaracılığıyla almıştır. Yukarıdaki bilgilere göre, adet hisse senedinin alışıyla ilgili yapılması gereken muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? a) 242İştirakler hesabıborçlu TL b) 245BağlıOrtaklıklarhesabıborçlu TL. c) 240Bağlımenkulkıymetler hesabıborçlu tl. d) 110Hissesenetleri hesabıborçlu TL e) 245BağlıOrtaklıklarhesabıborçlu TL. Xişletmesidaha önce8.500tlkarşılıkayrılmış,nominaldeğeri40.000tlalışdeğeri50.000tlolanhisse senetlerini35.000tl densatmıştır. Bunagörehissesenedisatışıyla ilgiliyapılacakkayıtaşağıdakilerden hangisidir? X işletmesinin elinde bulunan hisse senetlerinin alış değerleri toplam TL dir.dönemsonundabuhissesenetlerininborsadeğeri36.000tlolaraktespit edilmiştir Yukarıdaki bilgilere göre, dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydında alacaklandırılacak hesapaşağıdakilerden hangisidir? a) 654Karşılık Giderleri Hs. b) 644Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs. c) 381GiderTahakkukları Hs. d) 181Gelir Tahakkukları Hs. e) 119Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.(-) XA.Ş tarihinde%48faizli10TLnominaldeğerlive2yılvadeliYşirketineait30.000adettahvili,ihraçtarihindesatın almıştır. Yukarıdaki bilgilere göre, tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydıaşağıdakilerden hangisidir?

10 Kaynakça Teşekkür Ederim Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS- Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 4. HAFTA 11 Menkul Kıymetler Grubu Muhasebe standartları(tfrs ve TMS) menkul kıymetlerden finansalaraçlarolarakbahsetmiştir.

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 9. HAFTA 24 Mali Duran Varlıklar ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 24- Mali Duran Varlıklar Grubu 240 Bağlı Menkul Kıymetler 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 12. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 13 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar - 23 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 13 Diğer Alacaklar Grubu Bu

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 5. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları 4. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Hesap Kavramı Finansal sonuç doğuran işlemler meydana

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Menkul Kıymetler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Menkul Kıymetler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Menkul Kıymetler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MENKUL KIYMETLER Hisse Senedi, Tahvil, Finansman Bonosu, Yatırım Fonu Katılma Belgesi, Gelir

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 9. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Öz Kaynaklar Öz Kaynaklar Öz kaynaklar, İşletme sahip yada ortakların bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço, işletmenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ISF108 GENEL MUHASEBE II

ISF108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISF108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

ISL108 GENEL MUHASEBE 2

ISL108 GENEL MUHASEBE 2 1. HFT ISL108 GENEL MUHSEE 2 ralık ve Sürekli Envanter Yöntemi(Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Hesaplanması) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Envanter Geniş anlamda envanter, işletmenin

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 1. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015 13. HFT ISL107 GENEL MUHSEE I ve Muhasebeleştirilmesi Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 (KDV), vergi konusu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar geçirdiği her aşamada kazandıkları

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 2. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Amortisman Nedir? 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) Amortismanın konusu;

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesap Grubu 24. Mali Duran Varlıklar 240 Bağlı Menkul Kıymetler 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 242 İştirakler 243 İştiraklere

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER Hazır Değerlerde İzlenilen Hesaplar Menkul Kıymetlerde İzlenilen Hesaplar GENEL MUHASEBE Prof.Dr.M. Suphi ORHAN Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Hazır

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (Birim Aksi belirtilmedikçeb Bir Yeni Türk Lirası (TL)( VARLIKLAR 9 8 I- Hazır Değerler 822 130 A-Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 5. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (12 Ticari Alacaklar) Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Alacak Hakkı Bir malın teslimi, bir hizmetin görülmesi yada

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 1.Giriþ : Menkul kýymet; ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan, belli bir meblaðý temsil eden, yatýrým aracý olarak kullanýlan, dönemsel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DURAN VARLIKLAR Duran Varlıklar; Bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 9. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GRUBU II Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Kavramlar Temel Kavramlar Anonimşirketlerde karikişekilde hesaplanmaktadır: Dönembaşıözsermayeiledönemsonuöz

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz.

Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. Bilgilendirme: Muhasebe-2 dersi final sınavı test olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Hepinize başarılar dileriz. KTÜ İşletme Bölümü Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN - Prof. Dr. Uğur KAYA

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 9. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GRUBU II Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Kavramlar Temel Kavramlar Anonimşirketlerde karikişekilde hesaplanmaktadır: Dönembaşıözsermayeiledönemsonuöz

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ.2009 TARİHLİ BİLANÇOSU (Birim Aksi belirtilmedikçeb Bir Yeni Türk Lirası (TL)( VARLIKLAR I- Hazır Değerler 326 268 A-Kasa -

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

GENEL MUHASEBE KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KAYNAKLAR 9. Hafta Ders İçeriği Kaynak Kavramı ve Kaynakların Sınıflandırılması Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Hesap Grubu (30) Örnekler PAYZİNER 1 KAYNAK

Detaylı