ISL 108 GENEL MUHASEBE II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL 108 GENEL MUHASEBE II"

Transkript

1 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en çok bir içinde ödenmesi gereken senetli ve senetsiz borçlar; ticariborçlardışındabirgrupoluşturur. Diğer borçlar grubunda yer alan borçların değerlemesi ve bu borçlara ilişkin hesapların işleyişi, esas olarak ticari borçlarda olduğu gibidir. Borçların ticari/diğer şeklindeki ayırımı finansal analizdekolaylıksağlamayayöneliktir. Bu grupta senetli borçlar için Tekdüzen Hesap Planında ayrı bir hesap açılmamıştır. Uygulamada senetsiz borç ayrımı tali hesaplar üzerinde yapılacaktır. Buna karşılık senetli borçlar bilanço günündeki değerine indirmek üzere reeskont hesabı TekdüzenHesapPlanındayeralır. 33 Diğer Borçlar Grubu Tekdüzen Hesap Planında Diğer Borçlar Grubu aşağıdaki hesaplara ayrılmıştır. 33 Diğer Borçlar Grubu 331 Ortaklara Borçlar Hs. 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs. 335 Personele Borçlar Hs. 336 Diğer Borçlar Hs. 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hs.(-) Ortaklara Borçlar Hesabı İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir. 331 Ortaklara Borçlar Hesabı İşletme ortağı olan Mehmet Serdemir den kısa vadeli finansman ihtiyacı için TL borç almıştır. Mehmet Serdemir ilgili tutarı bankadaki hesaba yatırmıştır. 102 Bankalar Hs Mehmet Serdemir Ortak şirketten borç para alınması 5 6 1

2 331 Ortaklara Borçlar Hesabı Ödünç alınan paranın TL si ile TL lik faizi, Mehmet Serdemir in banka hesabına havale edilmiştir Mehmet Serdemir 780 Finansman Giderleri Hs Bankalar Hs Ortak şirkete Borcun ödenmesi 331 Ortaklara Borçlar Hesabı Mehmet Serdemir işletmemizden olan alacağına karşılık TL kendisinin borçlu olduğu Banaz Ltd. Şti. ne ödenmesini istemiştir. İlgili tutar bankadan havale edilmiştir Mehmet Serdemir Bankalar Hs Ortak adına yapılan ödeme 7 8 İştirak: Bir şirketin sermayesinin, en az % 10, en fazla %50'sine isabet eden hisse senetleri en az bir yıl satmamak amacıyla alındığında bu şirket işletmemizin iştiraki olmaktadır. İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan borçlarının izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir tarihinde işletmemiz iştiraki olan Ser A.Ş. den TL borç para almıştır. İlgili tutar banka hesabına yatırılmıştır Bankalar Hs Ser A.Ş tarihinde işletmemiz iştiraki olan Ser A.Ş. ye TL olan borcunu çek ciro ederek ödemiştir Ser A.Ş. 101 Alınan Çekler Hs. 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı Bir şirketin sermayesinin,%50'den fazlasına isabet eden hisse senetleri en az bir yıl satmamak amacıyla alındığında, bu şirket işletmemizinbaşlı ortaklığı olmaktadır. İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla bağlı ortaklıklara olan borçları bu hesapta izlenir. alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir

3 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı Örnek: İşletmemiz Serdemir AŞ, sermayesinin %80'ine sahip olduğu Levent AŞ'den TL. kısa vadeli borç almıştır. / / Kasa Hs. 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs Levent A.Ş. İşletmenin personeline olan çeşitli borçların izlendiği hesaptır. Personelin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen ücretleri ve avansı aşan seyahat giderleri vb. alacaklarının personele ödeninceyekadartutulduğuhesaptır. Hesabının İşleyişi: Ortaya çıkan personele borçlar bu hesabın alacağınakaydedilir,ödenmesihalindeborcunakaydedilir. Çalışan sayısı 10 ve üzerinde olan işletmelerde ücret primi, ikramiye akdi sosyal yardım gibi istihkakların çalışanların banka hesabına yatırılması 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren zorunlu olduğundanbuhesabınkullanımıdaralmıştır Personele Ücret Tahakkuku ile İlgili Hesaplar Ücret, birüretim faaliyetine bedensel ve düşünsel çabaharcayarak katkıda bulunan kişiye emeğinin karışığı olarak verilen bedeldir. Personelinücretihesaplandığında 335 PersonelBorçlarHesabı 360ÖdenecekVergiVe FonlarHesabı 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı kullanılır. Asgari ücretle çalıştırılan pazarlama departmanında çalışan müşteri temsilcisi Saim Sengül ün bekar ve çocuksuz bir çalışanımızdır. Mart 2015 ücret bordosunu düzenleyerek yevmiye kaydını yapınız. Asgari Ücret (Ocak) 1.201,50(Brüt) (Temmuz) 1.273,50(Brüt) 949,07(Net) 1.000,54(Net) Ücret Bordrosunun Hesaplanması Brüt Ücret 1.201,50 TL 1. SGK İşçi Kesintilerini Hesaplanması 1.1. SGK Primi İşçi Hissesi (%14) 1.201,50 x 0,14 => 168,21 TL 361 Ödenecek 1.2. İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (% 1) 1.201,50 x 0,01 => 12,02 TL SGKesintileri ÖDENECEK SGK İŞÇİ KESİNTİLERİ TOPLAMI 180,23TL Hs. 2. Vergi Kesintilerinin Hesaplanması 2.1. Gelir Vergisi Matrahı 1.201,50 180,23 => 1.021,27 TL 2.2. Gelir Vergisi (% 15) 1.021,27 x 0,15 => 153,19 TL 2.3. Damga Vergisi( 0,00759) 1.201,50 x 0,00759 => 9,12 TL ÖDENECEK VERGİ KESİNTİLERİNİN TOPLAMI 162,31 TL KESİNTİLER TOPLAMI 180, ,31 => 342,54 TL 3. Ücretin Hesaplanması 360 Ödenecek Veri Fonlar Hs. 3.1.Net Ücret 1.201,50 TL- 342,54=> 858,96 TL 335 Personele 3.2. Asgari Geçim İndirimi (+)(Bekar Çocuksuz) 90,11 TL Borçlar Hs. NET ELE GEÇEN ÜCRET 949,07 TL SGK İşveren Primlerinin Hesaplanması SGK İşveren Primi% 15, ,50 x 0,155 => 186,23TL 361 Ödenecek SGK İşveren İşsizlik Primi % ,50 x 0,02=> 24,03 TL SGKesintileri ÖDENECEK SGK İŞVERENPRİM TOPLAMI TL Hs. İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.411,76 TL 17 31/03/ Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs Ücret Giderleri 1.201,50 TL S.G.K İşveren Payı 210,25TL 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. - Asgari Geçim İndirimi 90,11 TL 335 Personele Borç Hs. -Öd. Ücretler 949,07TL 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Gelir Vergisi 153,19 TL Damga Vergisi 9,12TL 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs SSK İşçi Payı 180,23 TL SSK İşveren Payı TL 1.411,75 90,11 949,07 162,31 390,48 Mart ayıücretinin tahakkuku 1.501, ,

4 05/04/ Personele Borç Hs. 949,07 -Öd.Ücretler 949, Bankalar Hs. 949,07 İşçinin Mart ayı ücretinin ödenmesi 30/04/ Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs SSK İşçi Payı 180,23 TL SSK İşveren Payı TL 390, Bankalar Hs. 390,48 Sigorta primlerinin ödenmesi 20/04/ Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Gelir Vergisi 153,19 TL Damga Vergisi 9,12 TL 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. - Asgari Geçim İndirimi 90,11 TL 102 Bankalar Hs. Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin peşin ödenmesi 162,31 90,11 72, Ücret Bordrosunun Hesaplanması Brüt Ücret 1.273,50 TL 1. SGK İşçi Kesintilerini Hesaplanması 1.1. SGK Primi İşçi Hissesi (%14) 1.273,50 x0,14 => 178,29 TL 1.2. İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi (% 1) 1.273,50 x 0,01 => 12,74 TL 361 Ödenecek SGKesintileri Hs. ÖDENECEKSGK İŞÇİ KESİNTİLERİTOPLAMI 191,03 TL 2. Vergi Kesintilerinin Hesaplanması 2.1. Gelir Vergisi Matrahı = Brüt Ücret -SGK Kesintileri 1.273,50 191,03 => 1.082,47 TL 2.2. Gelir Vergisi (% 15) 1.082,47 TL x 0,15 => 162,37 TL 360 Ödenecek 2.3. Damga Vergisi( 0,00759) 1.273,50 x 0,00759=> 9,67 TL Veri Fonlar Hs. ÖDENECEK VERGİ KESİNTİLERİNİN TOPLAMI 172,04 TL KESİNTİLER TOPLAMI 191, ,54 => 363,57 TL 3. Ücretin Hesaplanması 3.1.Net Ücret 1.273,50 TL- 363,57=> 910,43 TL 335 Personele 3.2. Asgari Geçim İndirimi (+)(Bekar Çocuksuz) 90,11 TL Borçlar Hs. NET ELE GEÇEN ÜCRET 1.000,54 TL SGK İşveren Primlerinin Hesaplanması SGK İşveren Primi% 15, ,50 x 0,155 => 197,39 TL 361 Ödenecek SGK İşveren İşsizlik Primi % ,50 x 0,02=> 25,47 TL SGKesintileri ÖDENECEK SGK İŞVERENPRİM TOPLAMI 222,86 TL Hs. İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.496,36 TL 31/07/ Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs Ücret Giderleri 1.273,50 TL S.G.K İşveren Payı 222,86 TL 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. - Asgari Geçim İndirimi 90,11 TL 335 Personele Borç Hs. -Öd. Ücretler 1.000,54 TL 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Gelir Vergisi 162,37 TL Damga Vergisi 9,67 TL 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs SSK İşçi Payı 191,03 TL SSK İşveren Payı 222,86 TL 1.496,36 90, ,54 172,04 413,89 Mart ayıücretinin tahakkuku 1.586, , /08/ Personele Borç Hs ,54 -Öd.Ücretler 949, Bankalar Hs ,54 İşçinin Mart ayı ücretinin ödenmesi 30/08/ Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs SSK İşçi Payı 191,03 TL SSK İşveren Payı 222,86 TL 413, Bankalar Hs. 413,89 Sigorta primlerinin ödenmesi 20/08/ Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Gelir Vergisi 162,37 TL Damga Vergisi 9,67 TL 172, Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. - Asgari Geçim İndirimi 90,11 TL 102 Bankalar Hs. 90,11 81,93 Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin peşin ödenmesi

5 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı Ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen borçların izlendiği hesaptır. alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir. 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı İşletme tarihinde işletmede kullanmak üzere %18 KDV hariç TL tutarında bir bilgisayarı Sata Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti den veresiye olarak satın alınıyor. Borcunu 1 ay sonra ödüyor Demirbaşlar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Diğer Çeşitli Borçlar Hs Veresiye demirbaş alımı Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı Demirbaşla ilgili borcun ödenmesi: Diğer Çeşitli Borçlar Hs Kasa Hs Demirbaşa ilişkin borcun ödenmesi 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır. Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı'na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı'na aktarılarak kapatılır OrtaklaraBorçlar Hesabı İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla işletme sahibine ortaklara borçlu bulunduğu vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır. alacak olarak kaydedilir, bilanço gününde kısa vadeye düşmesi durumunda borçlandırılarak 331 Ortaklara Borçlar Hs. a aktarılır. 431 Ortaklara Borçlar Hesabı tarihinde işletme ortağı olan Mehmet Serdemir den vadeli TL borç almıştır Bankalar Hs. 431 Ortaklardan Borçlar Hs Mehmet Serdemir Ortaktan uzun vadeli borç para alınması

6 431 Ortaklara Borçlar Hesabı Ödünç alınan para tarihinde kısa vadeye düşmüştür Ortaklardan Borçlar Hs Mehmet Serdemir Mehmet Serdemir Borcun vadesinin kısa vadeye düşmesi 431 Ortaklara Borçlar Hesabı tarihinde işletme ortağı olan Mehmet Serdemir den vadeli TL borç almıştır. İlgili tutar bankadan ödenmiştir Mehmet Serdemir 102 Bankalar Hs. Ortağa Borcun Ödenmesi İştiraklere Borçlar Hesabı İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine borçlu bulunduğu vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır. alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir tarihinde işletmemiz iştiraki olan Ser A.Ş. den TL tarihinde ödenmek üzere borç para almıştır. İlgili tutar banka hesabına yatırılmıştır Bankalar Hs. 432 İştiraklere Borçlar Hs Ser A.Ş. İştirakten Uzun Vadeli Borç Alınması tarihinde işletmemiz iştiraki olan Ser A.Ş. den TL tarihinde ödenmek üzere borç para almıştır. İlgili tutar banka hesabına yatırılmıştır tarihinde işletmemiz iştiraki olan Ser A.Ş den TL tarihinde ödenmek üzere borç para almıştır. İlgili tutar banka hesabından ödenmiştir İştiraklere Borçlar Hs Ser A.Ş Ser A.Ş Ser A.Ş. 102 Bankalar Hs. Borcun bankadan ödenmesi

7 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı İşletmelerin sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklarına borçlu bulunduğu vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır. Borçlar Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir. 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı tarihinde işletmemiz sermayesinin %80'ine sahip olduğu Levent AŞ'den TL tarihinde bankadan ödenmek üzere borç almıştır Kasa Hs. 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs Levent A.Ş. Bağlı Ortaklıktan Borç Alınması Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı tarihinde işletmemiz sermayesinin %80'ine sahip olduğu Levent AŞ'den TL tarihinde bankadan ödenmek üzere borç almıştır tarihinde işletmemiz sermayesinin %80'ine sahip olduğu Levent AŞ'den TL tarihinde bankadan ödenmek üzere borç almıştır Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs Levent A.Ş. 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs L A.Ş Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hs Levent A.Ş. 102 Bankalar Hs Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı Ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen vadeleri bir yıldan fazla süreli borçların izlendiği hesaptır alacak olarak kaydedilir, vadesi 1 yılın altına düşenler 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına aktarılarak borç yazılır. Borcun vadeyi beklemeden ödenmesi halinde ise borç kaydedilir. İşletme tarihinde işletmede kullanmak üzere %18 KDV hariç TL tutarında bir bilgisayarı Sata Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti den tarihine kadar vadeli olarak satın alınıyor. 255 Demirbaşlar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs Diğer Çeşitli Borçlar Hs. -Sata Bilgisayar Veresiye demirbaş alımı

8 436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı İşletme tarihinde işletmede kullanmak üzere %18 KDV hariç TL tutarında bir bilgisayarı Sata Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti den tarihine kadar vadeli olarak satın alınıyor Diğer Çeşitli Borçlar Hs Diğer Çeşitli Borçlar Hs Vadenin Kısa vadeye düşmesi 436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı İşletme tarihinde işletmede kullanmak üzere %18 KDV hariç TL tutarında bir bilgisayarı Sata Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti den tarihine kadar vadeli olarak satın alınıyor. Borç bankadan ödeniyor Diğer Çeşitli Borçlar Hs Bankalar Hs Vadenin Kısa vadeye düşmesi Alınan Avanslar Gerek satış akitleri dolaysıyla gerek diğer nedenlerle, işletme tarafından üçüncü kişilerden alınan avanslar, nitelikleri göz önünde tutulduğunda diğer yabancı kaynaklardan ayrılır. Bu nedenle de ayrı bir bölüm oluşturur. Alınan avanslar bir para ödeme yükümlüğünden önce bir mal veya hizmet ödeme yükümlülüğünü temsil eder. Tekdüzen Hesap Planında alınan avanslar için iki hesap açılmıştır. 34 Alınan Avanslar 340 Alınan Sipariş Avansları 349 Alınan Diğer Avanslar 340 Alınan Siparış Avansları Hesabı Satış amacıyla gelecekte yapılacak olan mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak alıcılardan peşin tahsil edilen ve teslim edilecek mal ve görülecek hizmetin bedeline mahsup edilecek olan paraların izlendiği hesaptır. Hesabın işleyişi: satış sözleşmeleri dolayısıyla malın tesliminden yada hizmetin görülmesinden önce işletmeye ödenen paralar bu hesabın alacağına, malın teslim edilmesi, hizmetin görülmesi halinde borcuna yazılır. Sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle iade edilen avanslar da hesabın borcuna kaydedilir Alınan Sipariş Avansları Hesabı Müşteri Turan Ticaret ile işletmemiz arasında% 18 KDV dahil TL lik bir ticaret anlaşması yapılıyor. Anlaşma gereği TL Turan Ticaret tarafından işletmemizin Karabük Ziraat Bankasındakihesabınaavansolarakyatırılıyor. 102 Bankalar Hs Alınan Sipariş Avanslar Hs Alınan sipariş avansı 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı Daha sonra mal müşteriye gönderiliyor ve müşteri kalan bedelini de işletmenin bankadaki hesabına yatırıyor. 102 Bankalar Hs. 340 Alınan Sipariş Avanslar Hs. 600 Yurt İçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Avans alınan malın satılması

9 İlişki kimliği rid3 olan görüntü yolu dosyada bulunamadı Alınan Diğer Avanslar Hesabı Sipariş avansları dışındaki avansları izlemek üzere kullanılan hesaptır Hesabın niteliği: Hesap avansın alınmasında alacaklandırılır, avansın mahsubunda veya geri verilmesinde borçlandırılır. 49 Kaynakça Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Yusuf Sürmen, "Muhasebe I", Celepler Matbacılık, Trabzon, 2010 Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Aydın Karapınar vd." Gayri Menkul Değerleme Uzmanlığı Hazırlık Kitabı, Gazi kitapevi, Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS-Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Teşekkür Ederim Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim 51 9

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi

Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2013 Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ ÖZET Muhasebe standartları açısından, işletmelerin dönem içerisinde elde ettiği gelir ve giderler ile

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı