IGF-I ELISA REF AC-27F1 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IGF-I ELISA REF AC-27F1 96"

Transkript

1 IGF-I ELISA İnsan serum veya plazmasında Insulin benzeri büyüme faktörü I (IGF-I) ün kantitatif tespiti için immunoenzimometrik test (IEMA) REF AC-27F1 96

2 Kullanım Amacı 2 In Vitro Diagnostik Kullanım için İnsan serum veya plazmasında Insulin benzeri Büyüme faktörü I ün kantitatif tespiti kullanılan bir immunoenzimometrik testtir [IEMA]. Yöntem bağlayıcı proteinlerden gelen girişimleri engellemek için ön işlem içerir. Özet ve Açıklama Insulin benzeri büyüme faktörü I (IGF-I) 70 amino asit içeren (7650 daltons) tek zincirli bir polipeptidtir ve dolaşımda bulunan ilgili insulin benzeri büyüme faktörlerinden biridir. Molekül proinsülinlü yaklaşık% 50 homolog dizisini gösterir ve insüline benzer biyolojik aktiviteye sahiptir. Peptit, yüksek derecede bağımlı büyüme hormonuna (GH) bağlıdır ancak GH-bağımlı olmayan salgısının kanıtı büyümektedir. IGF-I in mitojenik etkileri ve kıkırdak sülfasyonunun yükselmesi dahil olmak üzere sayısız büyüme destekleyici etkileri vardır. Ayrıca iskelet ve diğer vücut sıvıları üzerinde büyüme hormonu büyüme faaliyetleri desteklemektedir. Serum IGF-1 in hemen hemen hepsi altı sınıf (IGF-BPs 1-6) olarak kabul edilen spesifik IGF bağlayıcı proteinlere bağlanarak dolaşır. B P 3, a s it - l ab i l a l t b ir i mi ve I G F - 1 s a hi p d a lt o n u n ü ç l ü k o m pl e k s i n de n ol u ş a n I G F i n m aj o r b a ğ l a yı c ı p r ot e i nl e ri ol a r a k d ü ş ü n ü l m e kt e d ir. Serum IGF-I in ölçümü büyüme bozukluğu olan çocuklarda ve akromegali tanısında ve takibinde kabule edilen bir değer taşımaktadır. IGF-I konsantrasyonları yaş, beslenme durumu, vücut kompozisyonu ve büyüme hormonu salgılanması ile değişir. Tek bazal IGF-I tespiti çocuklarda ve akut bakım hastalarının beslenme desteği çalışmalarda boy kısalığı değerlendirilmesinde yararlıdır. Akromegali teşhisi için, bir tek IGF-belirlenmesi rasgele bir GH belirlenmesinde daha güvenilir olarak kabul edilir. Yöntem Açıklaması Hasta örnekleri bağlayıcı protein inaktive etmek için bir reaktif ile kısa bir süre için inkübe edilir ve daha sonra deney için seyreltilir. IDS IGF-ELISA kiti içinde arıtılmış koyun poliklonal anti-igf polistiren mikrotitre kuyucuklarının (katı faz veya antikor kaplı) iç yüzeyi üzerine kaplanmıştır. Ön-işlem görmüş, seyreltilmiş numune daha sonra oda sıcaklığında 2 saat boyunca antikorla kaplı kuyucuklar içinde, yabanturpu peroksidaz işaretli monoklonal anti-igf-i ile birlikte inkübe edilir. Kuyular yıkanır ve bir tek bileşen kromojenik substrat (tetrametil-benzidinin formülasyonu) rengi geliştirmek için ilave edilir. Durdurulmuş reaksiyon karışımının absorbansı bir mikrotitre plaka okuyucu ile okunur, renk yoğunluğu numunede bulunan I-IGF miktarı ile orantılı olarak artar. Uyarılar ve Önlemler IDS IGF-1 ELISA kiti yalnızca in vitro diagnostik amaçlı kullanım içindir, insanlar ve hayvanlarda kullanılamaz. Bu ürünün kullanım talimatlarına uygun kullanılması zorunludur. Kullanım talimatlarına aykırı kullanımlara bağlı oluşan hata ve kayıplardan IDS limited sorumlu değildir. DİKKAT: Bu kit insan ve/veya hayvan kaynaklı materyal içerir. Kit reaktifleri infeksiyon ajanlarını içerebilir. Bu kit laboratuar uygulamalarına uygun şekilde saklanmalı, kullanılmalı ve imha edilmelidir. Reaktiflerin imhası yerel yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Hasta Serumu: Bu ürünün hazırlanmasında kullanılan İnsan materyalli Kalibratör CAL ve Kontrol CTRL İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü karşı antikor varlığı (HIV I ve II), Hepatit B yüzey antijeni, Hepatit C antikoru için FDA önerilen analizleri ile test edilmiş ve negatif bulunmuştur. Hiçbir test bulaşıcı ajanların bulunmadığına dair tam bir güvence veremediği için reaktifler Biyogüvenlik Seviyesi 2 göre ele alınmalıdır. Sodyum Azid Xn.Z a r a r l ı. K alibratörler CAL v e Kontroller CTRL >0.1% (w/w) (<1%) sodyum azid (NaN3) içerir. R22 Yutulması Zaralıdır. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. S46 Yutulması durumunda hemen doktora başvurun ve etiketi gösterin. S36/37 Uygun koruyucu giysi ve eldiven kullanın. S60 Bu malzeme ve/veya kabı tehlikeli madde olarak atılmalıdır. Bu kitte bazı reaktifler Yüksek patlayıcı metal azitleri oluşturmak üzere kurşun, bakır tesisat ile reaksiyona girebildiği için koruyucu olarak sodyum azit içerir. Attıkta birikmesini önlemek için büyük miktarda suyla yıkayın. Tetrametilbenzidin TMB Substrat SUBS 3,3,5,5 -tetramethylbenzidine içerir. R21/22 Solunduğunda ve deri ile temasında zaralıdır. S36/37 Uygun koruyucu giysi ve eldiven kullanın.

3 1M sülfürik asit Stop Solüsyon H 2 SO 4 1M Sülfürik asit içerir. R36/38 Gözü ve deriyi tahriş eder. S26 Göz ile teması sonucunda bol su ile yıkayın ve medikal destek alın. S36/37 Uygun koruyucu giysi ve eldiven kullanın. Reaktiflerin hazırlanması Kalibratör CAL ve Kontroller CTRL : K alibratörler CAL ve Kontroller CTRL liyofilize dir. 0.5 ml distile su ile çözündürülmelidir ve dakika oda sıcaklığında bekletilmelidir. Tama men çözündüğünden emin olduktan sonra birkaç kez alt üst edilmelidir. Eğer Kalibratörler CAL veya Kontroller CTRL birden daha fazla kullanılacaksa, (-20 C) de dondurulmalıdır (<30 dakika çözünme sonrası). Donmuş halde bulunan tekrar kullanılacak Kalibratör ve Kontroller çözünene kadar oda sıcaklığında bekletilmeli ve sonra karıştırılmalıdır. Yıkama Solüsyonu: 20x 950 ml distile veya deiyonize suya Wash Concentrate WASHBUF şişe içeriğini ekleyin ve karıştırın. Oda sıcaklığında saklayın.tüm reaktifler kullanıma hazırdır. Tüm reaktifler kullanılmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Reaktifler deneyde kullanmadan önce alt üst edilerek karıştırılmalıdır. Raf ömrü ve Reaktiflerin saklanması Bu kit etiketi üzerinde bulunan kullanım tarihine kadar stabildir. Tüm reaktifleri 2-8 C de saklayın. Çözünmüş Kalibratör CAL ve Kontroller CTRL 8 haftaya kadar -20 C de saklanmalıdır. Kit reaktiflerinin olası bozulma Endikasyonları 1.Reaktiflerin herhangi bir anormal partikül madde varlığında. 2.Maksimum absorbans da bir azalmada. 3. Normal konumundan eğrisinin eğiminde bir kayma olduğunda görülür. Örnek Toplama ve Saklama Test serum veya plazma örnekleri kullanılarak yapılmalıdır. Örnekler toplandıktan sonra en kısa sürede ayrılmalıdır. -20 C'de uzun süreli saklanır. Örnekleri tekrar dondurma / çözündürmeden kaçının. Not: Numunelerin yanlış kullanım ve saklanması IGF-I kaybına neden olabilir. 3

4 Prosedür Gerekli Materyaller 1. CAL Kalibratörler ( REF AC-2701A - AC-2701F): IGF-I liyoflize insan serumu içerir ve <1% sodyum azide (0.09% çöünmüş). Her Kalibratör değeri tam QC Raporu, şişe başına 0.5 ml, kit başına 6 şişe yazdırılır. 2. MICROPLAT - Antikor kaplı pleyt ( REF AC-2702W): Kurutuculu folyo kese içinde 12 x 8 kuyulu stripler olan polistiren kuyuların iç yüzeyi ile bağlantılı koyun anti-igf-poliklonal antikor ile kaplı mikropleytler. 3. ENZYMCONJ - Enzime Konjugat ( REF AC-2703): Yaban turpu peroksidaz, protein, enzim stabilizatörleri ve koruyucu maddeye bağlı fare anti-igf monoklonal antikor içeren fosfat buffer tuz. Şişe içeriği 22 ml. Gerekli fakat sağlanmayan materyaller 1. T ek kull anı mlı k 12 x 75 mm plastik tüp µl ve 50 µl çekebilen ayarlanabilir hassas pipet µl ve 1 ml ayarlanabilir hassas pipet, Eppendorf Multipipet 4780, veya benzeri µl ve 200 µl ayarlanabilir hassas çok kanallı pipet. 5. V or t e k s. 6. Otomatik mikropleyt yıkayıcı (opsinoyel). 7. F ot ometri k mi kr opl eyt okuyucu ve dat a anali z yazılı m ı. 4. CTRL 1-2 Kontroller ( REF AC-2705A - AC-2705B): IGF-I liyoflize insan serumu içerir ve <1% sodyum azide (0.09% çöünmüş). Şişe içeriği 0.5 ml, kit içeriği 2 şişedir. 5. H 2SO 4 - Stop Solüsyonu ( REF A C-2706): 1M sülfürik asit, şişe içeriği 12 ml. 6. RELEASREAG - Releasing Reagent ( REF AC-2707): Bağlayıcı proteinlerden gelen IGF-I ayrıştırmak için kullanılan özel reaktif. Şişe içeriği 21 ml. 7. SUBS - TMB Substrat ( REF AC-SUBS): Tetrametilbenzidin (TMB) ve hidrojen peroksit bileşimli suyu bir çözelti. Şişe başına 30 ml. 8. SAMPDIL - Numune Diluenti ( REF AC-270B): Koruyucu içeren fosfat tamponlu tuz. Şişe başına 50 ml. 9. WASHBUF 20x - Yıkama Concentrate ( REF AC-WASHL): Tween içeren fosfat tamponlu tuz. Şişe içeriği 50 ml. 4

5 Test Prosedürü Reaktiflerin hazırlanması de açıklandığı gibi reaktiflerin hazırlanması veya çözünmesi. 1. Kalibrator CAL, Kontrol CTRL ve örneğin her biri için işaretli plastik tüp hazırlanır. 2. Kalibrator CAL, kontrol CTRL veya örneklerden işaretli tüplerine 25 µl e k l e y i n. 3. H er t ü p e 100 µl Releasing Reagent RELEASREAG e kl e yi n. T ü m t ü p l er i v o r t e k sl e yi n v e 1 0 d a ki k a C de inkübe edin. 4. H er b i r t ü p e 1.0 ml Sample Diluent SAMPDIL ekleyin. Tüpleri vorteksleyin. Şimdi örnekler kullanıma hazırdır. 5. Çift olarak Antibody Coated Plate MICROPLAT uygun kuyularına dilüe edilmiş Kalibratör,Kontrol veya örnekten 50 µl ekleyin. Not: 10 dakika içinde dağıtım yapılmalıdır. 6. Çok kanallı pipet kullanarak tüm kuyulara 200 µl Enzyme Conjugate ENZYMCONJ ekleyin. 2 saat ve 2 saat 15 dakika arasında C de inkübe edin. 7. Yıkama Solüsyonu ile üç kez bütün kuyuları yıkayın: a. Otomatik pleyt yıkayıcı: Kuyu başına en az 300 µl Yıkama Solüsyonu dağıtması için ayarlayın. 3 döngü aspite edin ve doldurun. b. M anuel yı kama: Alt eder ek kuy u içeri ği ni boşaltı n. B üt ün kuyul ar a 250 µl Wash Solution ekleyin. Birkaç kere tekrar edin ve atın.bir sonraki adıma geçmeden önce artan Yıkama Solüsyonunu emici bir mendil üzerine pleyti ters çevirerek uzaklaştırın. 7. Ç ok kanallı pipet kullanarak tüm kuyulara 200 µl TMB Substrate SUBS ekleyin C de 30 dakika inkübe edin. Not: TMB Substrate kolayca kontamine olur. Sadece şişe çalışması için gerekli miktarı çıkarın. Kullanılmayan TMB Substrate atın. Şişeye geri dökmeyin. 9. Ç ok kanallı pipet kullanarak tüm kuyulara 100 µl Stop Solution H 2 SO 4 ekleyin. 10. Stop solüsyonu eklendikten 30 dakika içinde bir mikroplaka okuyucu kullanılarak 450 nm de (referans 650 nm) absorbansı ölçün. Kalite Kontrol Kontrol örneklerinin düzenli kullanımı sonucu günlük validasyonun sağlanması tavsiye edilir. İki kit kontrolleri bulunur. Kontroller bilinmeyen olarak test edilmelidir. Kalite Kontrol çizelgeleri test performansının takipini sağlanmalıdır. Sonuçların hesaplanması Her Kalibratör, Kontrol ve bilinmeyen numune için ortalama absorbans hesaplayın. IGF-I konsantrasyonu karşı ordinat her Kalibratörü için ortalama absorbans çizerek log-log grafik kağıdı üzerine bir kalibrasyon eğrisi hazırlayın. Mikrogram / L olarak kalibrasyon eğrisi her kontrolü ve bilinmeyen numune değerlerini okur. Düşük değerlerin tahmini için lineer-lineer grafik kağıt üzerinde düşük kalibratör değerlerinin konsantrasyonuna karşı absorbansın çizilmesi önerilir. Bilinmeyen bir numune için sonuçlar eğrisinden direk olarak okunabilir. Alternatif veri azaltma teknikleri çalışılabilir ancak kullanıcılar seçilen eğriye uygun ve kabul edilebilir sonuçlar verdiğini kabul etmelidir. Düzleştirilmiş spline eğri tipleri tavsiye edilir. Birim dönüştürücü: X µg/l x x 7.63 Y nmol/l Kalibrasyon IDS IGF-ELISA kiti İnsülin-benzeri Büyüme için Uluslararası Referans Reaktifi Faktör-I, IGF-I, 87/518 kodlu kitlere karşı kalibre edilmiştir. 5

6 Numune Test Verisi Bu veri gösterim içindir ve herhangi bir numune sonuç hesaplaması için kullanılmamalıdır. Kuyu Açıklama Tekrarlı Absorbans Ortalama Absorbans Sonuç A1, A2 B1, B2 C1, C2 D1, D2 E1, E2 F1, F2 Kalibratör 0 (0 µg/l) Kalibratör 1 (16 µg/l) Kalibratör 2 (32 µg/l) Kalibratör 3 (107 µg/l) Kalibrator 4 (357 µg/l) Kalibratör 5 (1137 µg/l) G1, G2 H1, H2 Örnek Örnek Kalibrasyon Eğrisi Aşağıdaki sadece bu numune kalibrasyon eğrisi içindir Absorbance IGF-1 (μg/l) 6

7 Kullanım limitleri 1. En yüksek kalibratörü aşan analit konsantrasyonları içeren kuşkulanılan örnekler dilüsyonlanarak test edilmelidir. 2. Herhangi bir tanı için doktorun hastanın klinik geçmişi ve elindeki diğer bilgileri yorumlanması gerekir. 3. Aşağıdaki maddeler test edilmiştir ve IDS IGF-I testinde engeli bulunmuştur: Hemoglobin Bilirubin Yağ 500 mg/dl a kadar test edilir to 30 mg/dl a kadar test edilir 4000 mg/dl a kadar test edilir 4. Hook etkisi konsantrasyonu mg / L kadar IGF-I kullanılarak test edildi. Hook etkisi gözlenmemiştir. Beklenen değerler Aşağıdaki aralıklar the IDS IGF-I ELISA kit kullanılarak tespit edilmiştir ve manuelde verilir. Her laboratuar yerel popülasyonuna göre aralığını belirlemelidir. Yaş (yıl) n µg/l Normal ar al ı k < > > > > > > > > > > > Akromegalics Not:Her numune tipi için bulunan beklenen değerlerin mutlak aralıkları vardır - her aralık ilgili numune tipi için minimum değerden maksimum değere sahiptir. Performans verileri Doğruluk IDS IGF-ELISA kiti IGF-I kantitatif tespitinde iki sandviç yönlü immunoradyometrik ölçüm ile karşılaştırıldı. Popülasyonda 67 numune IGF-I [ µg/l] aralığındadır. En küçük kareler regresyon analizi karşılaştırmalı veriler ile gerçekleştirildi: y = 0.45 [x] ; Korelasyon katsayısı (r) = Özgünlük IGF-II, insülin ve proinsülin potansiyel çapraz reaksiyon ve müdahale "0" ve "150" mikrogram / L Hassasiyeti Intra-Assay Variation (n=20) Inter-Assay Variation (n=38) Ort. Değer %CV Ort.Değer %CV Duyarlılığı Zero Kalibratör 20 tekrarlı çalışmanın ortalaması artı 2 standart sapma karşılık gelen konsantrasyon olarak tanımlanır hassasiyeti, 3.1 mikrogram / L'dir Doğrusallık Doğrusallık düşük bir hasta örneği ile yüksek hasta seyreltilerek değerlendirildi. Örnek Ölçülen Beklenen % M/E A A+0.125B A+0.250B A+0.375B A+0.500B A+0.625B A+0.750B A+0.875B B Ortalama 99 IGF-I Bağlayıcı Proteinler inaktivasyonu mikrogram / L olan IGF-I konsantrasyonları ile otuz beş numune asit-etanol ekstraksiyonu ve IDS Releasing Reaktif karşılaştırılarak test edildi. Asit etanol sonuçları 92.9% Releasing Reaktif sonuçlarıdır(cv 20.5%). Geri getirme Geri getirme test öncesi numuneler için IGF-I ekleyerek değerlendirildi. Numun Konc. IGF-I added Ölçülen Recovery Recovery (%) Mean 95 Kalibratörleri için 1000 mg / L proinsülin ve 4,444 ug / L, IGF-II, 25 IU / L insülin eklenerek test edildi. Hiçbir girişim gözlenmedi. 7

8 Kaynakça 1. Daughaday WH, Mariz IK, Blethen SL. Inhibition of access of bound somatomedin to membrane receptor and immunobinding sites: a comparison of radioreceptor and radioimmunoassay of somatomedin in native and acid-ethanol extracted serum. J Clin Endocrinol Metab 1980: 51: Oppizi G, Petroncini M, Dallabonzana, et al. Relationship between somatomedin C and growth hormone levels in acromegaly: Basal and dynamic evaluation. J Clin Endocrinol Metab 1986: 67: 1348-I Barkan AL, Beitins IZ, Kelch RP. Plasma immunoreactive insulin-like growth factor 1 in acromegaly: Correlation with the degree of growth hormone hypersection. J Clin Endocrinol Metab 1988: 67: Baxter RC. Characterisation of the acid-labile subunit of the growth hormone dependent insulinlike growth factor binding protein complex. J Clin Endocrinol Metab 1988: 67: Rudd BT. Growth, growth hormone, and the somatomedins: A historical perspective and current concepts. Ann Clin Biochem 1991: 28: Bristow, AF., Gooding,.R.P. and Gaines - Das, R.E. [1990]. The International Reference Reagent for Insulin-Like Growth Factor-I. Journal of Endocrinology, 125, 191-I97. Döküman: AC-27PL-A Yayın: 17 Tarih: 7 Eylül

9 EXP TR Raf Ömrü LOT TR Lot numarası TR Katalog Numarası TR Üretici TR Test <n> sayısı TR In Vitro Diagnostik Medikal Kullanım TR Sıcaklık Limitleri TR Kullanım talimatı 9

10 Prosedür Özeti TEST 25 µl CAL, CTRL or SPE µl RELEASREAG C + 1mL SAMPDIL 50 µl MICROPLAT µl ENZYMCONJ C µl WASHBUF SOLN X µl SUBS C µl H2SO4 Immunodiagnostic Systems Ltd (IDS Ltd). 450nm UK Immunodiagnostic Systems Ltd (IDS Ltd), 10 Didcot Way, Boldon Business Park, Boldon, Tyne & Wear, NE35 9PD Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) USA Immunodiagnostic Systems Inc (IDS Inc.), 8425 N. 90th Street, Suite 8, Scottsdale, AZ Tel: Fax: Germany Immunodiagnostic Systems GmbH (IDS GmbH), Mainzer Landstrasse 49, Frankfurt am Main Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) France Immunodiagnostic Systems France SA (IDS France SA) 153 Avenue D Italie, PARIS Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Scandinavia Immunodiagnostic Systems Nordic a/s (IDS Nordic a/s), Marielundvej 30, 2. Sal, 2730 Herlev, Denmark Tel: Fax:

25 Hidroxy Vitamin D EIA

25 Hidroxy Vitamin D EIA 25 Hidroxy Vitamin D EIA Serum veya plazmada 25 OH vitamin D veya diğer hidroksi metabolitlerin kantitatif tespiti için kullanılan Enzim İmmünoassay testidir. Kullanım Amacı Sadece Tanı amaçlı kullanılır

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

INNOTEST HIV Antigen mab Neutralization Reagents

INNOTEST HIV Antigen mab Neutralization Reagents KOD: FRI58431 80565 INNOTEST HIV Antigen mab Neutralization Reagents 28698 v2 2017-04-25 p 1/6 INNOTEST HIV Antigen mab Neutralization Reagents Türkçe Üretici: Fujirebio Europe N.V. Technologiepark 6 9052

Detaylı

Protein C Antijen Test Kit REF 5285

Protein C Antijen Test Kit REF 5285 Protein C Antijen Test Kit REF 5285 In Vitro Diagnostik kullanım için KULLANIM AMACI Sitratlı insan plazmasında Protein C Antijen kantitatif tespiti için bir enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) testidir.

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

RIDASCREEN Taenia solium IgG

RIDASCREEN Taenia solium IgG RIDASCREEN Taenia solium IgG Makale no: K7721 R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 6151 8102-0 / Fax: +49 6151 8102-20 1. Kullanım amacı İn vitro diagnostik

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD NAT Yöntem onayı Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yöntem onayı (minimum) Doğruluk Ticari test (Verifikasyon) Tekrarlanabilirlik (intra-,inter-assay) Doğrusallık

Detaylı

ELEGANCE PROLAKTİN ELİZA KİTİ

ELEGANCE PROLAKTİN ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE Neonatal PROLAKTİN ELISA, insan serum ya da plazmasındaki Prolaktin (PRL) değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde, kullanılmak üzere üretilmiştir. ELEGANCE

Detaylı

İdrarda İyot Test Kiti

İdrarda İyot Test Kiti KULLANIM AMACI İdrarda iyot kiti, insanlarda idrarda iyot eksikliğini (IDD) miktarını tayin etmek için kullanılır.). İDRARDA İYOT TESTİNİN PRENSİNİ İdrarda iyot testi, yalnızca mikro pleyt fortmatta olan,

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI Kullanım amacı KBUDEK Immunoassay Eksternal Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak

Detaylı

ELEGANCE FT 4 ELİZA KİTİ

ELEGANCE FT 4 ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE TSH ELISA, insan serum ve plazmasındaki Serbest tiroksin hormonunun değerini (FT4) in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak için üretilmiştir. ELEGANCE ELİZA KİTİNİN

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

İÇERİK TABLOSU. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. İle Kullanım. Kullanım bilgileri. Sıcaklık sınırlamaları

İÇERİK TABLOSU. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. İle Kullanım. Kullanım bilgileri. Sıcaklık sınırlamaları İÇERİK TABLOSU Kullanılan Semboller... 5 Türkçe Kullanım Amacı... 8 Test Prensibi... 8 Klinik Özgeçmiş... 9 Reaktifler... 9 Tanımlama,kullanım için hazırlama ve saklama koşulları.. 9 Kit içeriğinde olmayan

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI Kullanım amacı KBUDEK Immunoassay Dış Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak

Detaylı

IDS-iSYS Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP-3)

IDS-iSYS Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3 (IGFBP-3) Kullanım talimatları Kullanım Amacı In Vitro Diagnostik Kullanım için DS-iSYS Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3 (IGFBP-3) Testi IDS-iSYS Multi-Discipline Otomatik Sistemde (Sistem) insan serumu

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

ELEGANCE FSH ELİZA KİTİ

ELEGANCE FSH ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE FSH ELİZA, insan serum ya da plazmasındaki folikül uyarıcı hormon (FSH) değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak üzere üretilmiştir. ELEGANCE

Detaylı

D-dimer. Kullanım manueli REF 5250

D-dimer. Kullanım manueli REF 5250 D-dimer Kullanım manueli REF 5250 Fibrin D-dimer için Lateks Aglütinasyon Testi. 80 tespit için reaktifler Sadece in-vitro diagnostik kullanım içindir. I. KULLANIM AMACI Helena D-dimer fibrin D-dimerin

Detaylı

RIDASCREEN Leishmania Ab

RIDASCREEN Leishmania Ab RIDASCREEN Leishmania Ab Makale no: K7121 R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 (0) 6151 8102-0 / Fax: +49 (0) 6151 8102-20 1. Kullanım amacı İn vitro diagnostik

Detaylı

ELEGANCE PROGESTERON ELİZA KİTİ

ELEGANCE PROGESTERON ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE FSH ELİZA, serum ya da plazmadaki progesteron (P 4 ) değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak üzere üretilmiştir. ELEGANCE ELİZA KİTİNİN PRENSİBİ

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

RIDASCREEN Echinococcus IgG

RIDASCREEN Echinococcus IgG RIDASCREEN Echinococcus IgG Makale no: K7621 R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 6151 8102-0 / Fax: +49 6151 8102-20 1. Kullanım amacı İn-vitro diagnostik

Detaylı

ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 1 Laboratuvarlarda yararlanılan analiz yöntemleri performans kalitelerine göre üç sınıfta toplanabilir: -Kesin yöntemler

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

ELISA. Dr. Serkan SAYINER -

ELISA. Dr. Serkan SAYINER - ELISA Dr. Serkan SAYINER - serkan.sayiner@neu.edu.tr ELISA nedir? Enzim bağlı konjugat ve enzim spesifik substrat kullanılarak, antijen-antikor reaksiyonlarının renk değişimi olarak elde edilmesi ve bunun

Detaylı

ELEGANCE NEONATAL IRT ELİZA KİTİ

ELEGANCE NEONATAL IRT ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE Neonatal IRT ELISA, neonatal spot insan kanından immunreaktif tripsinojenin (IRT) değerini in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak için üretilmiştir ELEGANCE ELİZA

Detaylı

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın)

(Alerjenik bileşim için ekteki uygun sertifikaya bakın) RIDA AlleergyScreen Item no: A2141/A2142 Item no: A2241/A2242 Item no: A2341/A2342 Item no: A2441/A2442 Panel 1 (20 farklı allerjen) Panel 2 (20 solunum allerjeni) Panel 3 (20 gıda allerjeni) Panel 4 (20

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

Metamfetamin Mikrolevha EIA Oral Sıvı Uygulaması Cozart RapiScan Toplayıcısı

Metamfetamin Mikrolevha EIA Oral Sıvı Uygulaması Cozart RapiScan Toplayıcısı COZART Metamfetamin Mikrolevha EIA Oral Sıvı Uygulaması Cozart RapiScan Toplayıcısı M220R1 (Mayıs 2003) Amaçlanan Kullanım Oral Sıvı için Cozart Bioscience Metamfetamin EIA seti klinik ve adli laboratuarlarda

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Mikotoksinlerin Önemi ve Mikotoksin Test Metotları Dilek ÇİMEN TÜBİTAK ATAL 8-9 EKİM 2008 İZMİR MİKOTOKSİNLER Mikotoksinler, Mantarlar tarafından uygun ortam, ışık,sıcaklık ve nem şartlarında sentezlenen

Detaylı

5. UYGULAMALI PROTEİN MİKTAR TAYİNİ YÖNTEMLERİ

5. UYGULAMALI PROTEİN MİKTAR TAYİNİ YÖNTEMLERİ 5. UYGULAMALI PROTEİN MİKTAR TAYİNİ YÖNTEMLERİ A. BİLGİ Protein miktarının belirlenmesinde kullanılan bazı yöntemler aşağıda sıralanmıştır Warburg-Christian yöntemi Biuret yöntemi Lowry yöntemi Bikinkoninik

Detaylı

Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ

Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ Çiğ, işlenmiş ve karışık et, süt ve plazmada tür içeriğinin kalitatif tespiti için F.A.S.T. IMMUNOSTICK ET TÜRLERİ TARAMA KİTİ İÇERİK BÖLÜM SAYFA NUMARASI 1 2 F.A.S.T (FOOD ANALYTE SCREENING TESTS) 2 2

Detaylı

ELEGANCE BÜYÜME HORMONU ELİZA KİTİ

ELEGANCE BÜYÜME HORMONU ELİZA KİTİ KULLANIM AMACI ELEGANCE GH ELİZA, insan serum ya da plazmasındaki büyüme hormonu (GH)değerini bulmak için in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak üzere üretilmiştir ELEGANCE ELİZA KİTİNİN

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

İÇERİK TABLOSU. Kullanılan Semboller Üretici. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. ile Kullanım. Kullanım bilgileri

İÇERİK TABLOSU. Kullanılan Semboller Üretici. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. ile Kullanım. Kullanım bilgileri İÇERİK TABLOSU Kullanılan Semboller... 5 Türkçe Kullanım Amacı... 9 Test Prensibi... 9 Reaktifler... 9 Tanımlama,kullanım için hazırlama ve saklama koşulları.. 9 Kit içeriğinde olmayan gerekli materyaller...

Detaylı

İMMUNOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

İMMUNOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ İMMUNOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ Presipitasyon G)İMMUNOASSAY TESTLER İşaretli antikorların kullanılmasıyla 1942 de; FA Fluoresan Antikor (Fluorokromlar) 1954 de; IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) 1960 da; RIA

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

ELEGANCE NEONATAL TSH ELİZA KİT

ELEGANCE NEONATAL TSH ELİZA KİT KULLANIM AMACI ELEGANCE Neonatal TSH ELISA, neonatal spot insan kanından tiroid stimule hormonunun değerini (TSH) in vitro diyagnostik kantitatif ölçümlerde kullanılmak için üretilmiştir. ELEGANCE ELİZA

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI Yeterlilik Testi Düzenleyicisi olarak faaliyet gösteren Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) Iktisadi İşletmesi, TÜRKAK'tan AB-0010-YT numarası ile TS EN ISO/IEC 17043:2013 uluslararası standardına

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

RIDASCREEN Toxocara IgG

RIDASCREEN Toxocara IgG RIDASCREEN Toxocara IgG Makale no: K7421 R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 6151 8102-0 / Fax: +49 6151 8102-20 1. Kullanım amacı İn vitro diagnostik kullanım

Detaylı

RIDASCREEN Biotin Makale No.: H 1601

RIDASCREEN Biotin Makale No.: H 1601 RIDASCREEN Biotin Makale No.: H 1601 R-Biopharm AG. Landwehrstr. 54, D 64293 Damstadt, Germany Tel: + 49 (0) 61 51 81 02-0 / Telefax + 49 (0) 61 51 81 02-20 1 RIDA SCREEN Biotin 1. Kullanım Amacı In vitro

Detaylı

ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Yöntem Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Özellikler 1 *Yönteme ilişkin

Detaylı

Kullanılan Semboller Üretici. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. İle Kullanım. Kullanım bilgileri.

Kullanılan Semboller Üretici. In vitro diagnostik medikal gereç. Lot numarası. Katalog numarası. İle Kullanım. Kullanım bilgileri. İÇERİK TABLOSU Kullanılan Semboller... 6 Türkçe Kullanım Amacı... 9 Test Prensibi... 9 Reaktifler... 9 Tanımlama,kullanım için hazırlama ve saklama koşulları... 9 Reaktif Hazırlama... 11 Kit içeriğinde

Detaylı

BioKits SOYA TEST KİTİ. 96 Kuyu Kat. No T. Enzim immunotest ile gıda ürünlerinde Soya Proteininin KALİTATİF ve KANTİTATİF tespiti

BioKits SOYA TEST KİTİ. 96 Kuyu Kat. No T. Enzim immunotest ile gıda ürünlerinde Soya Proteininin KALİTATİF ve KANTİTATİF tespiti BioKits SOYA TEST KİTİ 96 Kuyu Kat. No. 902001T Enzim immunotest ile gıda ürünlerinde Soya Proteininin KALİTATİF ve KANTİTATİF tespiti 2 8 C de saklama Kantifikasyon Aralığı: 0.7 14 % Ürün: Soya Protein

Detaylı

Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned

Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned 8290200 Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned Matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon/iyonizasyon için saflaştırılmış matris maddesi uçuş zamanı kütle spektrometrisi (MALDI-TOF-MS). CARE ürünleri,

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI n Formalin de Parasite Suspensions KULLANIM AMACI Microbiologics Parasite Suspensions, bilinen özelliklere sahip spesifik parazit popülasyonları içeren kalite kontrol karşılaştırma

Detaylı

Standard 200x (özel saklama sıcaklıklarından dolayı ayrı kutularda paketlenmiştir 80297) Örnek Diluent

Standard 200x (özel saklama sıcaklıklarından dolayı ayrı kutularda paketlenmiştir 80297) Örnek Diluent İçerik Tablosu Türkçe Kullanılan Semboller... 5 Kullanım Amacı... 6 Test Prensibi... 6 Reaktifler... 6 Tanımlama,kullanım için hazırlama ve saklama koşulları... 6 Kit içeriğinde olmayan gerekli materyaller...

Detaylı

α1-antitrypsin quicktype

α1-antitrypsin quicktype attomol α1-antitrypsin quicktype İnsan α-1 antitripsin gen inde M-, Z- and S-alellerin tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! Z-mutasyonun tespiti için 10 sipariş numarası:

Detaylı

FIN-20750 Turku Posta kutusu PO Box 10 Posta kodu ve posta adresi

FIN-20750 Turku Posta kutusu PO Box 10 Posta kodu ve posta adresi X GÜVENLİK VERİ DOSYASI KİMYASAL VERİLER İÇİN BİLGİ FORMU Tarih: 03.03.2009 Önceki tarih: 1. MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/İŞLETMENİN TANIMLANMASI 1.1 Maddenin veya preparatın tanımlanması Ticari adı

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 6 1. Amaç Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında rastgele ve sistematik hataları önlemek, doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için iç ve dış kalite kontrol yöntemleri, bakım-kalibrasyonu

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

I. Analitik duyarlılık ve özgüllük II. Klinik duyarlılık ve özgüllük III. Kesinlik tekrarlanabilirlik IV. Doğruluk V. Doğrusallık (lineerite)

I. Analitik duyarlılık ve özgüllük II. Klinik duyarlılık ve özgüllük III. Kesinlik tekrarlanabilirlik IV. Doğruluk V. Doğrusallık (lineerite) SORU 1 IVD/CE belgesi olan kantitatif HBV DNA PCR testi satın alma aşamasında yöntem doğrulama (verifikasyon) yapmak istiyorsunuz. Hangi parametreleri mutlaka kontrol etmek isterseniz? I. Analitik duyarlılık

Detaylı

Avian Flu Screening&Typing H5, H7

Avian Flu Screening&Typing H5, H7 REF V-34-50R VER 04.03.08 Avian Flu Screening&Typing H5, H7 Kullanılan Semboller REF Liste Numarası 2-8 C/ -20 C de saklayın RUO Sadece Araştırma Kullanımı için Dikkat! LOT Lot Numarası VER Versiyon Son

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Grocott Methenamin Gümüş Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5058-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Mantarların ışık mikroskobisi ile incelenmesi

Detaylı

RIDASCREEN Bordetella IgA, IgG, IgM

RIDASCREEN Bordetella IgA, IgG, IgM RIDASCREEN Bordetella IgA, IgG, IgM Makale no:k2511 (IgA) K2521 (IgG) K2531 (IgM) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 61 51 81 02-0 / Fax: +49 61 51 81 02-20

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

INNOTEST HIV Antijen mab Nötralizasyon Reaktifler

INNOTEST HIV Antijen mab Nötralizasyon Reaktifler KEY-CODE: FRI10285 80565 INNOTEST HIV Antigen mab Neutralization Reagents 28698 v0 2013-09-12 p 1/6 INNOTEST HIV Antijen mab Nötralizasyon Reaktifler Tarafından üretildi: Fujirebio Europe N.V. Technologiepark

Detaylı

ELEGANCE NEONATAL PHENYLALANINE ASSAY KIT

ELEGANCE NEONATAL PHENYLALANINE ASSAY KIT REF 40 EPHE0500 40 EPHE2500 TEST 500 2500 GARANTİ Teşhis kitinden başka açık garanti yapmayan üretici, üreticinin yazılı talimatlarına göre kullanıldığında belirlenmiş analitlerle ölçülecektir. Teşhis

Detaylı

Enzygnost Anti-HAV HAV. Kullanım Amacı. Özet ve Açıklama. Yöntem Prensibi. Reaktifler

Enzygnost Anti-HAV HAV. Kullanım Amacı. Özet ve Açıklama. Yöntem Prensibi. Reaktifler HAV Revizyon çubuğu, önceki versiyonda yapılan güncellemeleri göstermektedir. Kullanım Amacı İnsan serumu veya plazmasındaki hepatit A virüsü antijenine karşı belirli antikorların kalitatif tespiti veya

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/7 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI: 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması: Ürün Adı Ürün Tanımı Formülasyon Tipi : : ph indikatörü : Sıvı 1.2 Madde/Müstahzarın Kullanımı:

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Hamide Z Şenyuva 8 9 Ekim 2008, İzmir İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite Kontrol

Detaylı

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN Glukometre Nedir? Hastanenin servis katlarında sağlık çalışanlarının veya ev kullanıcılarının da kullandığı küçük cep tipi elektronik cihazlardır.

Detaylı

RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM

RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM RIDASCREEN Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM Makale no:k4311 (IgA) K4321 (IgG) K4331 (IgM) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 61 51 81 02-0 / Fax: +49

Detaylı

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Hamide Z Şenyuva 8 9 Ekim 2008, İzmir İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite Kontrol

Detaylı

RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG

RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG RIDASCREEN Influenza A IgA, IgG Makale no.: K6311 (IgA) K6321 (IgG) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Tel.: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Telefax: +49 (0) 61 51 81 02-20 1.

Detaylı

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 2014 Laboratuvarda

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Gümüşleme Retikulum Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5077-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularındaki gümüş tutucu retiküler

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

AESKULISA GAD65 SL Ref 3606

AESKULISA GAD65 SL Ref 3606 AESKULISA Ref 3606 Ürün Ref. 3606 Ürün Tanımı Manuel Rev. No. 002 : 2015-10-16 Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Kullanım amacı... 1 2 Klinik Uygulama ve Test Prensibi... 1 3 Kit İçerikleri... 2 4 Saklama

Detaylı

M47 MICROGEN STREP MICROGEN

M47 MICROGEN STREP MICROGEN M47 MICROGEN STREP MICROGEN Strep; kültür ortamından Streptococcus Lancefield gruplarının (A, B, C, D, F ve G) tespitini hızlı bir şekilde gerçekleştiren latex slide aglütasyon testidir. İnsanda enfeksiyona

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm)

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm) 1 GĐRĐŞ Protein tayin kiti takip edilerek hazırlanmıştır. Protein tayin kiti kullanılarak örneklerde hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde protein miktarı saptanabilmektedir. Protein tayin kitinde gerçekleştirilen

Detaylı

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

Listeria Monocytogenes Real time PCR Tespit Kiti

Listeria Monocytogenes Real time PCR Tespit Kiti Listeria Monocytogenes Real time PCR Tespit Kiti Protokol PD LM00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 W www.bmlabosis.com İnternal

Detaylı

Test Circulating Tumor Cell Control Kit

Test Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 Test Circulating Tumor Cell Control Kit 1 KULLANIM AMACI In Vitro Diagnostik Kullanım İçindir CELLSEARCH Dolaşımdaki Tümör Hücresi Kontrolü Kiti nin, numune tespiti ve tanımlama sistemlerinin

Detaylı

AESKULISA IA2 SL Ref 3605

AESKULISA IA2 SL Ref 3605 AESKULISA Ref 3605 Ürün Ref. 3605 Ürün Tanımı Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Kullanım amacı... 1 2 Klinik Uygulama ve Test Prensibi... 1 3 Kit İçerikleri... 2 4 Saklama ve Raf Ömrü... 2 5 Kullanım Önlemleri...

Detaylı

KULLANIM TAL İ MATLARI 1

KULLANIM TAL İ MATLARI 1 KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI Türk BIOHIT Active B2 (Holotranscobalamin) Kat. No. 602290. KULLANIM AMACI... 4 2. GİRİŞ... 4. TEST PRENSİBİ... 4 4. UYARILAR VE ÖNLEMLER... 5 5. KİT İÇERİĞİ...

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 26.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: İn Vitro Diagnostik Medikal Alet Analiz reaktifi Şirket/tedarikçi

Detaylı

OMNIA SPECIALITES AUSTRALIA PTY LTD. ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

OMNIA SPECIALITES AUSTRALIA PTY LTD. ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU I. ÜRÜNÜN TANIMI TİCARİ ADI ÜRETİCİSİNİN ADI ADRESİ Omnia Specialities Australia Pty Ltd. Tramway Road, Private Bag No 1 Morvell, Victoria Avustralya II. ZARARLI MADDELER Kimyasal adı HÜMİK ASİTLERİN POTASYUM

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Sudan Siyahı Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5001-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Lökositlerde sudanofilik granüllerin ışık mikroskobisi

Detaylı

Klinik Laboratuvar için Kalite CİHAZ BAKIM SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI CİHAZ BAKIMININ ÖNEMİ VE KALİTE KONTROL

Klinik Laboratuvar için Kalite CİHAZ BAKIM SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI CİHAZ BAKIMININ ÖNEMİ VE KALİTE KONTROL Klinik Laboratuvar için Kalite CİHAZ BAKIMININ ÖNEMİ VE KALİTE KONTROL Dogru alınmış bir örnekte, uygun maliyette dogru ölçüm yapılarak, vaktinde ve kurallara uygun şekilde yorumlanarak elde edilmiş test

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 26.08.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 26.08.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: Analiz reaktifi Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck KGaA * 64271

Detaylı

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya

Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Hepatit C Virüsü: Tanıda Serolojik ve Moleküler Yöntemlerin Yeri Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya Dünyada 130-170 milyon kişi hepatit C virüsü (HCV) ile infekte Her yıl 3-4 milyon

Detaylı

B.R.A.H.M.S PCT Sensitive Kullanım Klavuzu. Bu ve rsiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer.

B.R.A.H.M.S PCT Sensitive Kullanım Klavuzu. Bu ve rsiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer. B.R.A.H.M.S. Aktiengesellschaft Haberleşme: B.R.A.H.M.S PCT Sensitive Kullanım Klavuzu Sipariş Tarih:.06.2007 B.R.A.H.M.S, B.R.A.H.M.S Aktiengesellschaft ın kayıtlı ticari markasıdır. Bu dökümandaki diğer

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Rose Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5027-100, 5027-500, 5027-1000 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Sperm morfolojisinin hızlı boyama

Detaylı

RIDASCREEN VZV IgA, IgG, IgM

RIDASCREEN VZV IgA, IgG, IgM RIDASCREEN VZV IgA, IgG, IgM Makale no:k5611 (IgA) K5621 (IgG) K5631 (IgM) R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Almanya Telefon: +49 61 51 81 02-0 / Fax: +49 61 51 81 02-20 1.

Detaylı

17OH PROGESTERONE ELISA

17OH PROGESTERONE ELISA DCM004-10 Basım 01/2015 17OH PROGESTERONE ELISA rutin analiz için İnsan serum veya plazmasındaki 7OH Progesterone direkt immünoenzimatik tayini IVD LOT Dış etikete bakın = 96 test REF DKO004 KULLANIM AMACI

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Kongo Kırmızısı Highman Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5110-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Amiloidlerin ışık mikroskopisi ile incelenmesi

Detaylı