Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Jeotermal Destekli Amonyak Su Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi"

Transkript

1 TTMD Mart Nian Jeotermal Detekli Amonyak Su Aborpiyonlu Soğutma Siteminin Bilgiayar Ortamında Modellenmei Computer Aided Modeling of Ammonia-Water Aborption Refrigeration Sytem Powered By Geothermal Energy Ceyhun Yılmaz, Mehmet Kanoğlu, Ayşegül Abuşoğlu Özet Konvaniyonel buhar ıkıştırmalı oğutma itemlerinde kullanılan oğutucu akışkanların ozon tabakaına ve çevreye zararlı etkileri bulunmaktadır. Aborpiyonlu oğutma itemlerinde kullanılan akışkan çiftlerinin çevreye zararı olmamaı ve enerji girdii olarak güneş, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların kullanabilmei bu itemleri daha avantajlı bir konuma getirmektedir. Enerji kaynağı olarak her türlü ıı enerjiini kullanabilen aborpiyonlu oğutma itemlerinin çalışma enaında ek bir enerji ihtiyaç duymamaları, hareketli parçalarının azlığı nedeniyle eiz çalışmaları ve çok az bakım onarım gerektirmeleri gibi pek çok avantajlardan dolayı oğutma itemlerinde tercih edilmektedir. Ayrıca günümüzde enerji ihtiyacının artmaına mukabil, kullanılan mevcut enerji kaynaklarının da hızla tükenmei nedeniyle alternatif itemler ve özellikle oğutmada aborpiyonlu itemler büyük bir önem kazanmıştır. Günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte, aborpiyonlu oğutma itemleri buhar ıkıştırmalı konvaniyonel oğutma itemlerine ekonomik ve verimli bir alternatif olmuştur. Bu çalışmamızda, anayi uygulamalarında daha yaygın kullanılan ve 100ºC ile 200ºC araında olan bir jeotermal kaynak için daha uygun olan amonyak u aborpiyonlu oğutma iteminin termodinamik modellenmei ve analizi yapılacaktır. Bu analiz için önce, EES gibi bir program ile bilgiayar ortamında item modellenecektir. Modellenen itemin etkinlik katayıı COP ve ekerji verimi araştırılacaktır. Bu önemli parametrelerin üzerinde jeotermal kaynak ıcaklığı değişiminin etkii araştırılacaktır. Sitemin en düşük oğutma ıcaklığı ve oğutma ıı yükü araştırılacaktır. Ayrıca, kullanılan jeotermal kaynağın ıcaklığının değişimiyle itemin performan parametrelerinin naıl değiştiği, parametrik çalışma yapılarak araştırılacaktır. Anahtar kelimeler: Aboriyonlu oğutma, jeotermal, COP, ekerji. Abtract The refrigerant ued in the conventional vapor compreion refrigeration ytem are harmful effect on the ozone layer and the environment. The lack of environmentally harmful effect of fluid pair ued in aborption refrigeration ytem and the renewable reource uch a olar, geothermal can be ued a an energy input in thi ytem introduce a more advantageou poition. Today, a a reult of technological development and increae of world population, energy conumption rate have increaed. On the other hand, it i known that, world energy reerve are being exhauted day by day. For thi reaon, aborption ytem working with energy reource uch a wate heat from indutrial procee, olar energy and geothermal energy are being more attractive. Additionally, uing of ozone friendly refrigerant with le greenhoue effect in aborption ytem i another advantage. Today aborption refrigeration ytem have been an economic and efficient alternative with the technological development for vapor compreion refrigeration ytem. In thi tudy, thermodynamic analyi of ammoniawater aborption refrigeration ytem will be invetigated. It i more commonly ued in indutrial application that are more uitable for geothermal reource temperature range between 100 C and 200 C. Prior to thi analyi, ytem will be modeled in computer imulation programmer of EES and Apen Plu. The coefficient of performance, energy and exergy efficiencie will be invetigated in the ytem being modeled. The geothermal ource temperature effect will be invetigated on thee important parameter. The lowet cooling temperature and cooling load of ytem will be examined. In addition, the variation of ytem performance parameter change with the geothermal reource temperature and ma flow rate will be examined uing a parametric tudy. Keyword: High rie building, Smoke, CFD

2 28 TTMD Mart Nian GİRİŞ Teknolojinin ilerlemeiyle ve dünya nüfuunun artmaıyla enerjiye olan ihtiyaç da artmaktadır. Bununla birlikte dünyadaki foil kökenli enerji kaynaklarının da gün geçtikçe azalmaktadır. Foil kökenli enerji kaynaklarının çevreye ve inan ağlığına verdiği zara da dikkate alınınca, güneş enerjii ve jeotermal enerji gibi ııl enerji kaynakları ile çalışan itemler daha cazip hale gelmektedir. Özellikle de oğutma itemleri için, bu tip yenilenebilir ve ucuz enerji kaynaklarının kullanılabileceği aborbiyonlu oğutma itemleri cazip hale gelmiştir. Diğer yandan aborbiyonlu itemlerde çalışma akışkanı olarak ozon tabakaına zarar vermeyen ve era etkii olmayan akışkanların kullanılmaı başka bir avantajdır. Aborpiyonlu oğutma itemleri, ıcaklığı 100ºC ile 200ºC araında olan ucuz bir ııl enerji kaynağı bulunduğu zaman, ekonomik açıdan da mantıklı olmaktadır [1]. Bu nedenle jeotermal bir kaynak ile çalıştırılmaı uygun olacaktır. Jeotermal akışkan itemde amonyak u aborpiyonlu oğutma iteminde ııl enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Aborpiyonlu oğutma itemlerinde oğutkanın bir taşıyıcı akışkan içinde oğurulmaı temel preniptir. En yaygın kullanılan aborpiyonlu oğutma itemi, amonyağın oğutkan, uyun taşıyıcı akışkan olarak kullanıldığı amonyak-u itemidir [1]. Suyun oğutucu olduğu diğer itemlerde vardır, fakat bu itemlerde, en düşük ıcaklığın uyun donma noktaının üzerinde olduğu iklimlendirme ile ınırlıdır. Buhar baıncı çok düşük olduğu ve 0ºC nin altında katılaştığı için uyun oğutma çevrimlerinde kullanılmaı mantıklı değildir. Soğutma çevriminde kullanılan elemanların boyutlarının küçük olabilmei için akışkanın buharlaşma entalpiinin olabildiği kadar büyük olmaı gerekir. Bu bakımdan amonyak en avantajlı durumda bulunduğundan anayi ve ticaret ile ilgili tei uygulamalarında daha çok amonyak kullanılmaktadır. Ayrıca, amonyak uda çok çabuk eriyen bir maddedir. Amonyak u karışımı 140ºC e ııtıldığı zaman, amonyak udan tamamen ayrılır. Amonyağın bu özelliklerinden yararlanılarak, aborbiyonlu oğutma itemleri yapılmıştır [2]. Aborbiyon prenibi, ilk defa Michael Faraday tarafından bir aırdan fazla zaman önce amonyağın yoğuşturma denemeleri ıraında keşfedilmiştir. Daha onra 1862 eneinde Franz Carre tarafından yapımı gerçekleştirilen item, bugün artık buharın bol olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Carre nin geliştirdiği bu itemde, mekanik enerji yerine, ııl enerji kullanılmıştır. Aborbiyonlu oğutma itemi ile buhar ıkıştırmalı mekanik oğutma itemi araındaki tek fark kompreördür. Aborbiyonlu itemlerde, kompreör görevini kaynatıcı ve aborberden oluşan ıı eşanjörleri grubu gerçekleştirmektedir. Her iki itemde de bir yoğuşturucu, bir kıılma vanaı ve bir buharlaştırıcı bulunmakla beraber, aborbiyonlu itemde bunlara ilave olarak; aborber, pompa ve kaynatıcı bulunmaktadır [3]. Bu çalışmamızda, jeotermal kaynak ile enerji ihtiyacı karşılanan bir amonyak u aborpiyonlu oğutma itemini inceleyeceğiz. Jeotermal u itemin ııtıcıı için enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Sitem belli termodianmik kabuller yapılarak bilgiayar ortamında termodinamik bir analiz programı olan EES ile modellenecektir. Sitemin enerji ve ekerji analizleri yapılarak ve verimleri incelenecektir. Jeotermal kaynak ımalığının item üzerindeki etkilerli araştırılacaktır. 2. SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ Şekil 1 de görüldüğü gibi, aborpiyonlu oğutma itemleri buhar ıkıştırmalı itemlere çok benzemektedir. Burada, konvaniyonel oğutma itemlerindeki kompreörün yerini aborber, pompa, ııtıcı, ıı değiştirici, kıılma vanaı ve ayrıştırıcı almaktadır. Kompreör yerini alan bu kıım ayeinde NH3 ün baıncı artırıldığında, çevreye ıı vererek ( ) kondenerde oğur ve yoğuşur. Daha onra 2 halinden kıılma vanaında 3 haline evaporatör baıncına kıılır. Düşük ıcaklıktaki af amonyak evaporatör içinden geçerken oğutulan ortamdan ıı ( ) çekmektedir. Sitemin ııtıcı kımında jeotermal akışkanın enerjii iteme 7 halindeki amonyak-u çözeltiini ııtmak üzere aktarılmaktadır. Siteme baktığımızda, amonyak 4 halinde buharlaştırıcıdan çıktıktan onra aborber a girer, burada u içinde çözülerek reakiyona girer ve NH3 H2O çözeltiini oluşturur. Bu reakiyon ekzotermik olup, işlem ıraında ıı açığa çıkar ( ). Su içinde çözülebilen amonyak miktarı, ıcaklıkla ter orantılıdır. Bu nedenle uda çözülebilen amonyak miktarını en fazla yapabilmek için, aborber in oğutularak ıcaklığını mümkün olduğunca düşük tutmak gerekmektedir. Amonyak bakımından zengin olan 5 halindeki amonyak-u çözeltii daha onra pompayla 6 halinde rejeneratöre ön ııtma için pompalanır, buradan ııtılan amonyak-u çözeltii 7 halinde ııtıcıya girer. Jeotermal akışkandan çözeltiye aktarılan ıı ile çözeltinin bir bölümü buharlaşır. Amonyak bakımından zengin olan 11 halindeki bu buharın ayrıştırıcıdan geçişi ıraında, amonyak buharı udan ayrılır ve 12 halinde ııtıcıya geri belenir. Çevrimin geri kalan kımında, yükek baınçtaki bu af amonyak buharı çevrimi ürdürür. Iıtıcıda kalan,

3 TTMD Mart Nian amonyak bakımından zayıf olan amonyak-u çözeltii, 8 halinde rejeneratörden geçerek pompadan çıkan 6 halindeki çözeltiye bir miktar ıı verir ve daha onra 9 halinde kıılma vanaına girer. Kıılma vanaıyla 9 halinde aborber baıncına kıılır. :ı Jeotenmal aklkari f i NH3+H?O *W Şekil 1. : Jeotermal detekli amonyak u aborpiyonlu oğutma itemi. 3. SİSTEMİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Şekil 1 deki amonyak u aborpiyonlu oğutma itemin termodinamik analizi, bilgiayar ortamında termodinamik bir analiz programı olan EES kullanılarak yapılmıştır. Bunun için bazı termodinamik kabuller de yapılmıştır. Sitem ve item elemanlarının termodinamik analizi için, kontrol hacim ve düzgün rejimli akış şartları dikkate alınmıştır. Jeneratörden ayrılan oğutucu akışkan buharının ıcaklığı ve baıncı jeneratör ıcaklığı ve baıncında kabul edilmiştir. Kondenerden ayrılan oğutucu akışkan, doymuş af udur ve kondener ıcaklığında kondenerden çıkmaktadır. Buharlaştırıcıdan ayrılan oğutkan buharı, kuru doymuş buhar şartlarında ve buharlaştırıcı ıcaklığındadır. Aborberden ayrılan amonyak u çözeltii, aborber baıncı ve ıcaklığında denge halindedir. Jeneratörden ayrılan amonyak u çözeltii, ııtıcı ıcaklığı ve baıncında denge halindedir. Sitemdeki baınç kayıpları ihmal edilmiştir. Aborber, ııtıcı, kondener ve evaporatör gibi elemanların çevreye ıı kaybı yoktur. Sitemdeki pompa için iş girişi, çok küçük olduğundan ihmal edilmiştir. Şekil 1 de detaylı olarak verilen itemin bütün bileşenlerinin detaylı kütle, enerji ve ekerji denklemleri bileşenlerin akış şemaıyla birlikte Tablo 1 de verilmiştir. Tablo-1 jeotermal detekli amonyak u aborpiyonlu oğutma iteminin bileşenleri için enerji ve ekerji denklemleri. hmayritirlci 11 Muttum Entrjin lfcl*fjl d*n«*c if1 Kondlener I»itici ggcnlûme vanai 3 Evaporatorÿ m 12 Genleşme vanaı NH3+H20 r Aborber TO yfl Ö "t f İÜ Tl* İL L * E JL7 NHa»Hfa Q Rejeneralor *A J L 6 Vv <?H ULÿİ KofldtanHf 5 i Pompa ğdr.mmı ii.i r.jınor*f.5i iff- _1 hrij+ri,» r. JH, Iftı 1-ÿ * wÿ' +ÿa» *A * M r'v0.,+ÿr * *MJX. *«,2«,2 <**ÿ. *«&**", >ÿ' «4 «fifc + rtja, w. -ıhık-a,) «r*3 İ& «l -S *A **"A * tte-eta r "* I*,[aı,-<g.) *ÿ Â p JH, &. [W** - -W.-fij / - ~ I!Tl=r'l A V *:< 4. P0«f>i t "t t- t- $ flÿjon-nraltır FT Piiılı«ıil TT t.. r* - m, -m, Jÿ- *mÿ _âau...»a -«,*. «* &*r.#-p,(p. A.ÿn.lı-1, -«I *.-*.+«"Wı-<Vi+*b»a -«ıÿt -P*) Ar-*V*.

4 30 TTMD Mart Nian 2014 Yukarıdaki denklem tabloundan ayrı olarak item geneli için bir COP ve ekerji verimi denklemleri aşağıda verilmiştir. Tüm item geneli için genel enerji dengei, çevreye olan ıı kayıpları ihmal edildiğinde denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir [4], +QL+ Qgen QA + QH Termodinamiğin birinci kanunda oğutma itemleri için verimlilik ifadei etkinlik katayı adı verilen COP ile heaplanmaktadır. Burada QL evaporatördeki oğutma ıı yükünü ifade etmektedir. Etkinlik katayıı teriminin termodinamik ifadei dikkate alındığında, ideal şartlarda çalışan bir aborpiyonlu oğutma itemi için aşağıdaki gibi yazılabilir [4], rop afauev ("II*) Aborpiyonlu oğutma iteminin ideal olmayan şartlarda (gerçekte) etkinlik katayıı ie şöyle yazılabilir[4], Q L COP*>act = Q- + Wr burada W P pompa işi ihmal edilebilir düzeydedir.[4], = T1 0 T \ 1o Qen!-ygen y QL ögm 4. SONUÇLAR VE YORUMLAR [1] [2] [3] [4] Aşağıda verilen Tablo 2 de, amonyak u aborpiyonlu oğutma itemin durum numaralarına göre baınç, ıcaklılık ve akışkanların termodinamik özellikleri verilmiştir. Ayrıca jeotermal uyun ve amonyak u çözeltiinin ekerji değerleri verilmiştir. Verilen termodinamik değerler Şekil 1 deki itemin durum numaralarına göredir. Sitemin ölü hal özellikleri 25 C ve 100 kpa kabul edilerek, ekerji oranları heaplanmıştır ve Tablo 2 de buna göre verilmiştir. Jeotermal akışkan için normal uyun termodinamik özellikleri kullanılmıştır. Böyle yapılarak mineral tuzların etkileri ve akışkanın içindeki yoğurmayan gazların özellikleri göz ardı edilerek heaplamada kolaylık ağlamıştır. Jeotermal akışkanın, amonyak ve amonyak u çözeltiinin termodinamik özellikleri bir bilgiayar paket yazılım programı olan EES aracılığıyla heaplanmıştır. Bölüm 3 teki termodinamik denklem ve tablolar dikkate alınarak, item EES programı ile bilgiayar ortamında imüle edildiğinde elde edilen onuçlar, her bir durum ve item bileşeni için Tablo 2 ve 3 te detaylı olarak verilmiştir. Ayrıca Tablo 2 de tüm item ve bileşenlerinin enerji ve ekerji oranları yakıt ürün yaklaşımı dikkate alınarak heaplanmıştır. Sitem geneli ve bileşenleri için ekerji kayıpları heaplanmıştır. Her bir item elemanın ekerji verimi de heaplanmıştır. Jeotermal akışkan özellikleri 200ºC ve 100 kg/ olarak dikkate alınarak heaplamalar yapıldığında ııtıcıya aktarılan ıı ( Q gen ) 39,080 kw olarak heaplanmıştır. Burada jeotermal akışkanın itemi terk ettiği ıcaklık 14 halinde 110C dir. Bu değer makimum çözeltiye en yükek oranda ıı aktarma dikkate alınarak heaplanmıştır. Çünkü ııtıcı ıcaklılığı belli bir dereceye kadar makul olmaktadır. Bu veile ile ııtıcı ıcaklığı 130.8ºC ye kadar çıkarılabilmektedir. Bu etki ile itemde çevrilen af amonyak kıılma vanaında 3 halinde -29.3ºC ye kadar oğutulabilmektedir. Daha onra 3 halinde evaporatörden geçerken ortamdan ıı çekerek 4 halinde yine -29.3ºC de yoğuşmaktadır. Burada ortamdan çekilen ıı ( Q L ) 21,733 kw olarak heaplanmıştır. Evaporatörden çıktıktan onra af amonyak aborbere girer ve burada u içinde çözünerek çözelti oluşturur. Bu reakiyon ekzotermik olup açığa ıı çıkar, aborber ııı ( Q A )dediğimiz bu değer 30,862 kw olarak heaplanmıştır. Burada oğutma itemin ideal COP i 1.44 olarak heaplanmıştır, ideal olmayan şartlarda ie yani itemin gerçek COP değeri 0.55 olarak heaplanmıştır. Sitemin ekerji verimi yakıt ürün bazında %67 olarak heaplanmıştır. Bir diğer ekerji verimi ifadei olabilecek olan, gerçek ve ideal COP oranlarına göre, ekerji verimi ie %38.6 olarak heaplanabilir..

5 31 TTMD Mart Nian 2014 Tablo-2 Sitemin termodinamik özellikleri hal numaraları Şekil 1 e göre verilmiştir. Durum Akışkan Sıcaklık T( C) Baınç P (kpa) Entalpi h (kj/kg) Entropi (kj/ kg C) Özgül ekerji ex (kj/kg) Kütle debii m (kg/) Ekerji E x (kw) 0 Jeotermal u ' NH 3 O Saf NH Saf NH Saf NH Saf NH NH 3 O NH 3 O NH 3 O Zayıf çözelti Zayıf çözelti Zayıf çözelti NH 3 -H2O , Zayıf çözelti Jeotermal u , Jeotermal u Bllcşcrlcr Exüm /<*> ri%]»w #T5 2F İ.4 Kotvfefter 30,152' 41S >162 'So. 4 a 3ü î J& Gentopm manaı 1 1»7»4 363 m a 660 Enpenfir 21, » «e WBWlW 3C.e 3*1.5 5K m G*.S ftejeoarhbf 17,07* »ı 97* » 72.î AjTi?îr<i Ganine vanaı T2J3Ö « C 6fl0.fi 6 21 S42 B3Ü ÇCP Ekanrp -rtrirtıi 41El5 32.1H rvl? 11X1 nı B7Q Tablo-3 Amonyak u aborpiyonlu oğutma itemi için enerji ve ekerji analiz onuçları.. Ayrıca aşağıda birtakım parametrik çalışma onuçlarını göteren şekiller de verilmiştir. Şekil 2 de itemi beleyen jeotermal uyun 14 halinde itemi terk ederken, farklı ıcaklıklarda ııtıcı ıcaklığı üzerindeki etkii araştırılmıştır. Belli bir eviyeye kadar ııtıcı ıcaklığı lineer olarak artmaktadır. Şekil 3 te yine jeotermal u itemi 14 halinde terk ederken farklı ıcaklıklarda itemin COP ve oğutma yüküne etkii araştırılmıştır. Görüldüğü gibi, jeotermal uyun itemden çıkış ıcaklığı arttıkça COP lineer olarak azalmaktadır. Aynı şekilde itemin oğutma yükü önce lineer onra logaritmik bir düşüş götermektedir. Son olarak verilen Şekil 4 te, jeotermal kaynak ıcaklığının itemin genel ekerji verimi üzerindeki etkii araştırılmıştır. Jeotermal uyun çıkış ıcaklığı arttıkça itemin ekerji verimi logaritmik olarak azalmaktadır.aşağıda Şekil 5 de, item ve item elemanlarının ekerji akış diyagramı verilmiştir.

6 32 Şekil 5. : Jeotermal detekli amonyak u aborpiyonlu oğutma iteminin genel ekerji akış diyagramı.. *ÿ * r* S 3i *S - 11 Şekil 4. : Jeotermal uyun ıcaklığının değişimiyle itemin ekerji veriminin değişimi. *1* g w? «* îihî; Jîfl fir- ' Ki tlf f n - Sf _fc k S O Ekerji verimi değişimiyle itemin gerçek COP değişimi. Şekil 3. : Jeotermal uyun ııtıcıdan çıkış ıcaklığının COP., Cı a o a a a M w İh. ev 5? Ö 6 S K 2 y> Oh 8 :: ö g değişimiyle ııtıcı ıcaklığının değişimi. Şekil 2. : Jeotermal uyun ııtıcıdan çıkış ıcaklığının Ü - fe +ÿ İ O 4 S M I / d S Şî İl! a -- *4 M î S S n 3 I E «LP*W) i a S Sâ n* c 7? ("C I S & TTMD Mart Nian 2014 Burada itemin enerji beleyici olarak kabul edilen jeotermal akışkanın ekerjii itemin net ekerji girdidir. Bu değer jeotermal akışkanın iteme giriş ve çıkış ıcaklıkları dikkate alınarak 41,615 kw olarak heaplanmıştır. Bu değerin %67 ekerji çıktıı olarak heaplanmıştır. Diğer %33 lük kıım ie item bileşenlerinde kaybolmuştur. Bunu nedeni item elmalarının iç düzenizliklerinden kaynaklı termodinamik ıı tranfer kayıplarıdır. 5. SONUÇ Jeotermal enerji bugün birçok ülkede yaygın olarak kul anılmaktadır. Türkiye de özellikle Ege Bölgeinde zengin jeotermal kaynaklara ahip olduğu bilinmektedir. Bu kaynakların yükek ıcaklıkta olanları elektrik üretiminde ve bölge ııtmaını içine alan kojenerayon uygulamalarında orta ve düşük ıcaklıktaki kaynaklar ie ııtma, oğutma, endütriyel uygulamalar ve eracılık gibi uygulamalarda yaygın kullanım alanı bulabilirler. Ekonomik olarak yenilebilir enerji kaynaklarının ııtma ve oğutmada kullanılmaı elektrik üretiminde daha karlı olmaktadır. Bütün onuçlar beraber değerlendirildiğinde jeotermal enerjinin oğutma itemlerinde kullanımı için farklı yaklaşımlar geliştirilebileceği ve bunların termodinamik açıdan başarıyla uygulanabileceği görülmektedir. Yapılan çalışmada, jeotermal detekli amonyak u aborpiyonlu oğutma iteminin bilgiayar ortamında EES programıyla termodinamik (enerji ve ekerji) analizleri yapılmıştır. Analiz onuçları grafikler ve çizelgeler halinde verilmiştir. Jeotermal u için 200ºC ve 100 kg/ olarak dikkate alınarak oğutma yükü ve COP heaplamaları yapılmıştır. Amonyak u aborpiyonlu oğutma iteminin enerji analizinde jeotermal uyun çıkış ıcaklığı ve ııtıcı ıcaklığı gibi parametreler için COP değeri heaplanmıştır. Ekerji analizinde item parametrelerinin değişimiyle, itemin toplam ekerji kaybı da değişim götermektedir. Komplek bir termal iteminin daha verimli çalışmaını ağlamak için, itemin her elemanındaki ekerji kaybını bulmak ve bunları olabildiğince azaltmak gerekmektedir. Bu durumdan yola çıkarak item için yükek kondener ve evaporatör ıcaklığında, düşük aborber ve jeneratör ıcaklığında çalışan aborpiyonlu oğutma iteminde ekerji kayıplarının daha az olduğu EES programı ile parametrik çalışmalarda gözlemlenmiştir.

7 TTMD Mart Nian TEŞEKKÜR Bu çalışma TÜBİTAK deteği ile yürütülen 11M207 nolu proje kapamında gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK a deteğinden dolayı teşekkür ederiz. SEMBOLLER E ekerji oranı (kw) h entalpi (kj/kg) x m kütleel debi (kg/) entropi (kj/kg K) T ıcaklık (ºC) T A aborber ıcaklığı (ºC) T G ııtıcı ıcaklığı (ºC) T 0 çevre ıcaklığı (ºC) T S kaynak ıcaklığı w özgül iş (kj/kg) W Q H COP ab güç (kw) KAYNAKLAR [1] YA. Cengel, MA. Bole, Thermodynamic: An Engineering Approach, 6th ed., McGraw Hill, New York, McGraw-Hill, 987. New York, [2] H. Bulut, Soğutma Ve Klima Tekniği Dernotları, Harran Üniveritei Mühendilik Fakültei Makine Mühendiliği Bölümü, Şanlıurfa [3] I. Dincer, M. Kanoglu, Refrigeration Sytem and Application, 2nd. ed., Wiley: June 14, [4] A. Şencan, Aborbiyonlu Soğutma Siteminin Taarımı ve S.D.Ü. Oditoryumunda Uygulanabilirliğinin Araştırılmaı, Iparta, ÖZGEÇMİŞ kondener ile atılan ıı (kw) oğutma itlerinin etkinlik katayıı aboriyonlu oğutma çevrimi Ceyhun YILMAZ Q L Q A act det ekerji kaybı heat ıı oğutma yükü (kw) aborber ile atılan ıı (kw) ekerji verimi gen ııtıcı rect ayrıştırıcı rev ideal ideal olmayan (gerçek) 1987 yılı İzmit Kandıra doğumludur yılında Gaziantep Üniveritei Mühendilik Fakültei Makine Bölümünü bitirmiştir. Aynı üniveritede Enerji Anabilim dalında 2009 dan bu yana yükek lian yapmıştır yılında TÜBİTAK 108M226 kodlu araştırma projeinde aitanlık yapmıştır. GAZÜ Makine Mühendiliği nde Enerji Anabilim dalında aitanlık yapmaktadır. Enerji anabilim dalında 2011 yılında doktoraya başlamıştır. Şuan doktora kapamında 113M207 kodlu TÜBİTAK projeinde aitanlık yapmaktadır. Mehmet KANOĞLU Mehmet Kanoğlu İtanbul Teknik Üniveritei, Makina Mühendiliği Bölümünü 1992 de bitirdi. Yükek lianını ve doktoraını ABD de Nevada Üniveritei nde (Univerity of Nevada, Reno) 1996 ve 1999 yıllarında tamamladı yılından beri Gaziantep Üniveritei Makina Mühendiliği Bölümü nde öğretim üyei olarak görev yapmaktadır 'de Univerity of Ontario Intitute of Technology'de ve 'de American Univerity of Sharjah'da miafir öğretim üyei olarak bulunmuştur. Üç ululararaı kitabı ve çok ayıda ululararaı makale ve bildirii vardır. Çalıştığı alanlar araında ileri enerji itemleri, jeotermal enerji, güç antralleri, kojenerayon, enerji yönetimi ve taarrufu, oğutma itemleri, doğal gaz ve hidrojen üretimi ve ıvılaştırmaı ayılabilir. Ayşegül ABUŞOĞLU Malatya da doğdu yılında Gaziantep Üniveritei Makine Mühendiliği Bölümü nden mezun oldu yılları araında anayide proe uyu hazırlanmaı, evel ve endütriyel u ve atık u arıtımı projelendirilmei ve marketing işinde çalıştı yılında Gaziantep Üniveritei Makine Mühendiliği Bölümü Enerji Ana bilim dalında yükek lian çalışmaına başladı ve 2002 yılında yükek lianını tamamladı. Aynı yıl Gaziantep Üniveritei Mühendilik Fakültei Makine Mühendiliği Bölümü ne araştırma görevlii olarak atandı yılında doktora çalışmaını tamamlayan araştırmacı 2010 yılında Gaziantep Üniveritei Makine Mühendiliği Bölümüne yardımcı doçent olarak atanmıştır, 2014 yılında doçent olmuştur ve halen bu görevini ürdürmektedir. Çalışma alanları; termodinamik, ıı tranferi, enerji dönüşüm ve güç üretim itemleri, kojenerayon, ekerji analiz ve uygulamaları, ekergoekonomi, atıktan enerji ve hidrojen eldei çalışmaları.

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

LPG DEPOLAMA TANKLARININ GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ 825 LPG DEPOLAMA TAKLARII GAZ VERME KAPASİTELERİİ İCELEMESİ Fehmi AKGÜ 1. ÖZET Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapaitelerinin belirlenmei amacına yönelik zamana bağlı ve ürekli rejim

Detaylı

Soğutma ve ticari makineleri bölümü

Soğutma ve ticari makineleri bölümü Donetk Milli Mikhail Tugan Baranovkogo Ekonomi ve Ticaret Üniveritei (DETÜ) Soğutma ve ticari makineleri bölümü Derin konuu: Termodinamiğin İkinci Yaaı ve onu uygulamaı Öğt. Doç. Karnaukh Viktoriia Donetk-Adana

Detaylı

ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ

ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O AKIŞKANLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNDE TERMODİNAMİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ Çift Etkili LiBr-H 2 O Akışkanlı Aborpiyonlu Soğuta Siteinde Terodinaikel Büyüklüklerin Site Perforanına Etkileri HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 20 CİLT SAYI (9-26) ÇİFT ETKİLİ LiBr-H 2 O

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERSİNMEZLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mehmet ÖZKAYMAK Z.K.Ü, Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERSİNMEZLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mehmet ÖZKAYMAK Z.K.Ü, Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye NOLOJİ, (2001, Sayı 1-2, 41-46 NOLOJİ BUHAR SŞRMAL SOĞUMA SİSMİNİN RSİNMZLİLRİNİN BLİRLNMSİ ÖZ Mehmet ÖZAYMA Z..Ü, eknik ğitim Fakültei, 78200 arabük, ürkiye Bu çalışmada, buhar ıkıştırmalı oğutma iteminde

Detaylı

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)

AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5) Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar

Detaylı

BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI VE KÜTLE TRANSFERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 3, 399-406, 2007 Vol 22, No 3, 399-406, 2007 BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTUCULARDA SERPANTİN İLE SU PÜSKÜRTÜCÜLERİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ISI

Detaylı

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE

DOAL GAZLI KOJENERASYON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE VIII ULUSAL TESSAT MÜENDSL KONGRES 90 DOAL GAZLI KOJENERASON SSTEMNN TERMODNAMK ANALZ VE SÜLEMAN DEMREL ÜNVERSTES ÖRNE Nilay AKDENZ Cemre Doan LAN brahim ÜÇGÜL Mutafa ACAR Mutafa BAAN ÖZET Doal gazın kojenerayon

Detaylı

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi

Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi Akademik Bilişim 0 - XII. Akademik Bilişim Konferanı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniveritei Uydu Kentlerin Taarımı için Bir Karar Detek Sitemi ve Bilişim Sitemi Modeli Önerii TC Beykent Üniveritei

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO ' Elektrik - Elektronik ve Bilgiayar Mühendiliği Sempozyumu, 9 Kaım - Aralık, Bura Zaman Gecikmeli Yük Frekan Kontrol Siteminin ekaiu Yöntemi Kullanılarak Kararlılık Analizi Stability Analyi of Time-Delayed

Detaylı

MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669)

MAK 212 - TERMODİNAMİK (CRN: 20662, 20664, 20667, 20669) MA - ERMODİNAMİ (CRN: 066, 066, 0667, 0669) 006-007 BAHAR YARIYILI - ARA SINAV 70007 Soru -) Şekilde örülen yalıtılmış piton-ilindir düzeneğinin vanaı piton en üt konumda iken aılmakta (V0 m ) ve acim

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ NH 3 -H 2 O ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN İZMİR İLİ İÇİN İNCELENMESİ

GÜNEŞ ENERJİLİ NH 3 -H 2 O ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN İZMİR İLİ İÇİN İNCELENMESİ 1405 GÜNEŞ ENERJİLİ NH 3 -H 2 O ABORPİYONLU OĞUTMA İTEMİNİN İZMİR İLİ İÇİN İNCELENMEİ Barış BOZKAYA Özay AKDEMİR ÖZET Güneş enerjisi, absorpsiyonlu soğutma sistemleri için uygun ısı kaynaklarından biridir.

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

TER 201 TERMODİNAMİK 2011-2012 Güz Yarıyılı ÖDEV 3 İlan Tarihi: 5.12.2011 Teslim Tarihi: 12.12.2011 haftasındaki ders saatinde

TER 201 TERMODİNAMİK 2011-2012 Güz Yarıyılı ÖDEV 3 İlan Tarihi: 5.12.2011 Teslim Tarihi: 12.12.2011 haftasındaki ders saatinde ER 0 ERMODİNAMİK 0-0 Güz Yarıyılı ÖDEV 3 İlan arihi: 5..0 elim arihi:..0 haftaındaki der aatinde Soru. Bir otomobil motoru aatte 0 L yakıt tüketmekte ve tekerleklere 60 kw güç iletmektedir. Yakıtın ııl

Detaylı

Direkt genleşmeli klima santrallerinde soğutma çevrimi simülasyonu ve parametrelerin analizi

Direkt genleşmeli klima santrallerinde soğutma çevrimi simülasyonu ve parametrelerin analizi TTMD Mayı Haziran 2014 7 Direkt genleşmeli klima antrallerinde oğutma çevrimi imülayonu ve parametrelerin analizi Refrigeration cycle imulation in direct expanion air handling unit and analyi of parameter

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

makale - article Özet

makale - article Özet m ISSN 1302-2415 Dergii 52 (2007) 40-47 Bir Klima Santralindeki So utma Siteminin Termodinamik Taar m ve Tetleri Thermodynamic Deign And Tet Of An Air Handling Unit Cooling Sytem Prof. Dr. Nuri Yücel Mak.

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ EFFECT OF GEODETIC DATUM ON SENSITIVITY OF DEFORMATION NETWORKS DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ N. TEKİN 1, C. AYDIN 2, U. DOĞAN 2 1 Erciye Üniveritei, Mühendilik Fakültei, Harita Mühendiliği Bölümü, Kayeri, nihaltekin@erciye.edu.tr 2 Yıldız Teknik

Detaylı

Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Sisteminin Kararlılık Analizi

Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Sisteminin Kararlılık Analizi EEB 06 Elektrik-Elektronik ve Bilgiayar Sempozyumu, -3 Mayı 06, Tokat TÜRKİYE Haberleşme Gecikmeli Hibrid Enerji Üretim Siteminin Kararlılık Analizi Hakan GÜNDÜZ Şahin SÖNMEZ Saffet AYASUN Niğde Üniveritei,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ-MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ 1 MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ-ÖZE BİGİER: (8.6) EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENDİSİK FAKÜESİ MAKİNA MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ MK371 ISI RANSFERİ (+) DERSİ.BÖÜM

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME

ESM 406 Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü 4. TRANSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME . TRNSFER FONKSİYONU VE BLOK DİYRM İNDİREME. Hedefler Bu bölümün amacı;. Tranfer fonkiyonu ile blok diyagramları araındaki ilişki incelemek,. Fizikel itemlerin blok diyagramlarını elde etmek, 3. Blok diyagramlarının

Detaylı

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ

EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ Çağrı KUTLU*, ġaban ÜNAL**, Ertuğrul CĠHAN***, M. Tahir ERDĠNÇ**** *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

Balıkçı Gemisi Soğutma Sisteminin Birinci Yasa Analizleri

Balıkçı Gemisi Soğutma Sisteminin Birinci Yasa Analizleri Balıkçı Gemisi Soğutma Sisteminin Birinci Yasa Analizleri A. Sinan KARAKURT ve Ümit GÜNEŞ 1 ÖZET 15. yüzyılın sonlarına doğru ticari balıkçılığın ortaya çıkışı ile devam eden yüzyıllarda büyük bir balıkçılık

Detaylı

KÜTAHYA NIN JEOTERMAL KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN ÇEVRİM SEÇİMİ VE OPTİMİZASYONU

KÜTAHYA NIN JEOTERMAL KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN ÇEVRİM SEÇİMİ VE OPTİMİZASYONU 85 KÜTAHYA NIN JEOTERMAL KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN ÇEVRİM SEÇİMİ VE OPTİMİZASYONU Ahmet COŞKUN Ali BOLATTÜRK Mehmet KANOĞLU ÖZET Dünyadaki enerji tüketimi; nüfus artışına, sanayileşme ve teknolojik

Detaylı

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ 403 AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ Adnan SÖZEN Ö Ercan ATAER ÖZET Bu çalışmada; amonyak/su ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminde

Detaylı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Arif Emre ÖZGÜR Doç. Dr. SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Enerji Sistemleri Mühendisliği Isparta emreozgur@sdu.edu.tr Ahmet KABUL Yrd.

Detaylı

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYIPLARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ 17 HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ KAYILARI VE YÜK DUYARLI SİSTEMLERE GEÇİŞ İmail OBUT ÖZET Hidrolik itemlerde ea olu itenen; yükü hareket ettirmek için kullanılan gücün, hidrolik omayı tahrik eden elektrik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi

Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi Barış KAVASOĞULLARI Ertuğrul CİHAN Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi Abstract: As it is known, systems, which are designed to

Detaylı

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ

YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ 789 YAYINIMLI SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ VE SOĞUTMA VERİMİ ANALİZİ M. Ali ERSÖZ Abdullah YILDIZ ÖZET Bu çalışmada, yayınımlı soğurmalı bir soğutma (YSS) sistemi deneysel olarak incelenmiş

Detaylı

Çift buharlaştırıcılı ve ejektörlü bir soğutma sisteminin termodinamik analizi

Çift buharlaştırıcılı ve ejektörlü bir soğutma sisteminin termodinamik analizi Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4 (2016) 1039-1047 Çift buharlaştırıcılı ve ejektörlü bir soğutma sisteminin termodinamik analizi Şaban Ünal *, Mehmet Tahir

Detaylı

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi CO 2 Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi Ali ÖZYURT Panel Sistem Soğutma A.Ş., İstanbul Nasuh ERDÖNMEZ Marmara Üniv., Makina Müh. Blm., İstanbul unieses_26_1988@hotmail.com

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Başhan&Parlak/ JEMS, 2016; 4(2): 149-155 Received: 06 April 2016 Accepted: 22 May 2016 DOI ID: 10.5505/jems.2016.55264 Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Corresponding

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 73-87 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-87 Mayıs 00 H O-LiBr VE NH -H O ERİYİĞİ KULLANAN TEK KADEMELİ SOĞURMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (A COMPARISON BETWEEN

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 481 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ Ö. Ercan ATAER Mehmet ÖZALP Atilla BIYIKOĞLU ÖZET Bu çalışmada, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine kullanılabilecek ozon tabakasını

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ, TERMODİNAMİK HATIRLATMALAR

BÖLÜM 1 GİRİŞ, TERMODİNAMİK HATIRLATMALAR BÖLÜM GİİŞ, EMODİNAMİK HAILAMALA.-ermodinamik hatırlatmalar..- Mükemmel gaz..- İç enerji e antali..3- ermodinamiğin. kanunu..4- Antroi e termodinamiğin. kanunu..5- Antroinin healanmaı..6- İzantroik bağıntılar.-

Detaylı

JEOTERMAL BİR KAYNAK İÇİN GÜÇ ÇEVRİMLERİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZLERİ

JEOTERMAL BİR KAYNAK İÇİN GÜÇ ÇEVRİMLERİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZLERİ 131 JEOTERMAL BİR KAYNAK İÇİN GÜÇ ÇEVRİMLERİNİN TERMODİNAMİK VE EKONOMİK ANALİZLERİ Ahmet COŞKUN Ali BOLATTÜRK Mehmet KANOĞLU ÖZET Enerjinin güvenli ve sürdürülebilir temini ve çevreye verilen zararı en

Detaylı

SICAKLIK KONTROL ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ

SICAKLIK KONTROL ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ The Power to ave Energy. ICAKLIK KNTRL ÜNİTELERİ AYTEK ĞUTMA İTEMLERİ serisi sıcaklık kontrol üniteleri oc ye kadar su ile çalışarak plastik ve kauçuk proseslerinde sıcaklık değerlerini kontrol altında

Detaylı

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi

Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi 359 Bölmeli bir kare kapalı ortam içindeki nanoakışkanın doğal konvekiyonla ıı tranerinin ayıal olarak incelenmei Engin AKÇAOĞLU 1, Mülüm ARICI 1, Eli Büyük ÖĞÜT 1 Kocaeli Üniveritei,Mühendilik Fakültei,

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ

Detaylı

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi 3Cafer Solum:Sablon 10.06.2015 14:36 Page 27 Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi Cafer SOLUM Hasan HEPERKAN ÖZET Bu çalışmada, jeotermal

Detaylı

BİR ISIL SİSTEMİN MODELLENMESİ VE SIEMENS SIMATIC S7 200 PLC İLE KONTROLÜ

BİR ISIL SİSTEMİN MODELLENMESİ VE SIEMENS SIMATIC S7 200 PLC İLE KONTROLÜ BİR ISIL SİSTEMİN MODELLENMESİ VE SIEMENS SIMATIC S7 200 PLC İLE KONTROLÜ Tanel YÜCELEN 1 Özgür KAYMAKÇI 2 Salman KURTULAN 3. 1,2,3 Elektrik Mühendiliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültei İtanbul Teknik

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi 38 Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-123ze akışkanın termodinamik analizi Fatih YILMAZ 1, Cemal TOSUN 2 1 Aksaray Üniversitesi teknik bilimler MYO 2 Yüzüncü yıl Üniversitesi Erciş MYO Anahtar

Detaylı

EFFECTS OF CONJUGATE HEAT TRANSFER AND VISCOUS DISSIPATON FLOW OVER ON A VERTICAL PLATE

EFFECTS OF CONJUGATE HEAT TRANSFER AND VISCOUS DISSIPATON FLOW OVER ON A VERTICAL PLATE Ahmet KAYA * Orhan AYDIN Muhammed Ene KUYUMCU Karade *orumlu yazar: ekaya8@gmail.com : olan a ve tranferinin ahip -Stoke ve enerji denklemleri benzerlik. Daha onra bu denklemeler Keller- k olarak ve parametrelerinin

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr.

Ders #9. Otomatik Kontrol. Kararlılık (Stability) Prof.Dr.Galip Cansever. 26 February 2007 Otomatik Kontrol. Prof.Dr. Der #9 Otomatik Kontrol Kararlılık (Stability) 1 Kararlılık, geçici rejim cevabı ve ürekli hal hataı gibi kontrol taarımcıının üç temel unurundan en önemli olanıdır. Lineer zamanla değişmeyen itemlerin

Detaylı

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar Temel Yaa Fourier ıı iletim yaaı İLETİMLE ISI TRANSFERİ Ek bağıntı/açıklamalar k: ıı iletim katayıı A: ıı tranfer yüzey alanı : x yönünde ıcaklık gradyanı Kartezyen koordinatlar (düz duvar Genel ıı iletimi

Detaylı

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ Turhan YÜCEL 1940 Đstanbul doğdu. 1967 yılında Yıldız Teknik Okulu'ndan mezun oldu. 15 yıl özel sektörde çalıştı. 1981 yılında Yıldız Üniversitesi uzman kadrosunda göreve başladı.

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA

JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA 337 JEOTERMAL ENERJİ İLE HACİM SOĞUTMA Hüseyin GÜNERHAN Özüm ÇALLI ÖZET Hacim soğutmada kullanılan absorbsiyon çevrimi, soğutma etkisinin buhar sıkıştırma çevrimlerinde olduğu gibi elektrik girdisinden

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz.

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz. HR. Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 0502304-0506304Termodinamik I Ara Sınavı (07/12/2011). Süre: 90 dak. Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar: 1.2.3.4.5.6.. Sınav sonucu. Gözetmenlere

Detaylı

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1A0117 ENGINEERING SCIENCES Received: August 2010 Doğu Çamur Accepted: October 2010 Engin ÖzbaĢ Series

Detaylı

İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fırat SARAÇOĞLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.

İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fırat SARAÇOĞLU. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ ZAMANLI WANKEL MOTORU ÇEVRİM ANALİZİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat SARAÇOĞLU Makina Mühendiliği Anabilim Dalı Otomotiv Programı HAZİRAN

Detaylı

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PROJECT MOTORLAR TITLE Doç. Dr. Halit YAŞAR Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1/44 MOTORLAR DERS NOTLARINI FOTOKOPİDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ 2/44 KAYNAKLAR 1) HEYWOOD, J.H.,

Detaylı

BİR BUHARLI GÜÇ SANTRALİNİN ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ. Reşat Selbaş b. Isparta

BİR BUHARLI GÜÇ SANTRALİNİN ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ. Reşat Selbaş b. Isparta Selçuk Üniveritei ISSN 1/6178 Journal of Technical-Online Volue 1, Nuber:1-11 Cilt 1, Sayı:1-11 BİR BUHARLI GÜÇ SANTRALİNİN ENERJİ ve ESERJİ ANALİZİ Hili Yazıcı a,, Reşat Selbaş b a Paukkale Üniveritei,

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAVI

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAVI MAK - EMODİNAMİK 0.06.00 (CN: 59, 599, 60, 608 ) 009-00 BAHA YAIYII YAIYI SONU SINAVI Sru ) Sğu ava tandardına öre erçeleşen ideal bir tt çevriminde, ııştırma işlemi başlanıcında (. ali) ava 00 K ıcalıta,

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ

ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ ÇĐFT SARKAÇ SĐSTEMĐNĐN KAYAN KĐPLĐ KONTROLÜ Yuuf ALTUN Metin DEMĐRTAŞ 2 Elektrik Elektronik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Mimarlık Fakültei Balıkeir Üniveritei, 45, Cağış, Balıkeir e-pota: altuny@balikeir.edu.tr

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması Arif Emre ÖZGÜR Abstract ÖZET veya soğutucu akışkan kod numarası

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 686-696 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Derleme Makalesi Organik Rankine Çevrimi Prensibi ile Düşük Sıcaklıktaki Kaynaklardan Elektrik

Detaylı

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 119-131, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli)

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND ITS APPLICATIONS June 20-22, 2013, Karabük-Turkey Exergy Analysis of Hydrogen

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

Doğru Akım Özdirenç ve Sismik Kırılma Verilerinin 2B Birleşik Ters Çözümü ile Tuzlu Su Girişimi Probleminin Araştırılması

Doğru Akım Özdirenç ve Sismik Kırılma Verilerinin 2B Birleşik Ters Çözümü ile Tuzlu Su Girişimi Probleminin Araştırılması Doğru Akım Özdirenç ve Simik Kırılma Verilerinin 2B Birleşik Ter Çözümü ile Tuzlu Su Girişimi Probleminin Araştırılmaı Invetigation of Salt Water Intruion with Joint Inverion of Direct Current eitivity

Detaylı

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 62 Iıl İşlem Uygulanmış Ladin, Karaçam, Kayın ve Kavak Odunlarının Korozyon Özellikleri Sibel YILDIZ1*, Ahmet CAN1 1 Karadeniz Teknik Üniveritei, Orman Fakültei, Orman Endütri Mühendiliği Bölümü, Trabzon,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR

YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR YAĞLAMA TĐPLERĐ YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR Yağlamanın beş farklı şekli tanımlanabilir. 1) Hidrodinamik ) Hidrotatik 3) Elatohidrodinamik 4) Sınır 5) Katı-film VĐSKOZĐTE τ F du = = A µ dy du U = dy h τ

Detaylı

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören H03 ontrol devrelerinde geri belemenin önemi Yrd. Doç. Dr. Aytaç ören MA 3026 - Der apamı H0 İçerik ve Otomatik kontrol kavramı H02 Otomatik kontrol kavramı ve devreler H03 ontrol devrelerinde geri belemenin

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

(karbondioksit), CH CI (metilalkol), C H 5 CI (etil klorür), C H 6 (etan) ve (CH ) CH (izo bütan) gibi soğutucu akışkanlar yaygın olarak kullanılmakta

(karbondioksit), CH CI (metilalkol), C H 5 CI (etil klorür), C H 6 (etan) ve (CH ) CH (izo bütan) gibi soğutucu akışkanlar yaygın olarak kullanılmakta 0. BÖLÜM SOĞUTMA ÇEVRİMİ Ters Carnot Çevrimi Soğutma; çevre sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki ortamlar elde etmek ve bu düşük sıcaklığı muhafaza etmek amacıyla gerçekleştirilen işlemler topluluğundan

Detaylı

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ

ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ ÇELİK TEL HALAT DEMETİNİN MODELLENMESİ VE SONLU ELEMANLARLA ANALİZİ Prof.Dr. C.Erdem İMRAK 1 ve Mak.Y.Müh. Özgür ŞENTÜRK 2 1 İTÜ. Makina Fakültei, Makina Mühendiliği Bölümü, İtanbul 2 Oyak- Renault, DITECH/DMM

Detaylı

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar 9-16. Kapalı bir sistemde gerçekleşen ideal hava çevirimi aşağıda belirtilen dört hal değişiminden oluşmaktadır. Oda

Detaylı