AKÜ FEBİD 12 (2012) (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) (1-5)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKÜ FEBİD 12 (2012) 025201 (1-5) AKU J. Sci. 12 (2012) 025201 (1-5)"

Transkript

1 Afyon Kocatepe Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Afyon Kocatepe Univerity Journal of Science AKÜ FEBİD 12 (212) 2521 (1-5) AKU J. Sci. 12 (212) 2521 (1-5) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar Bölgei İçin Karşılaştırılmaı ve Güneş Panellerinden Elde Edilebilecek En Yükek Elektrik Enerjii Üretimi İçin Uygun Açıların Tepiti Murat Orhun 1,*, Yavuz Bahadır Koca 2, Fatih Onur Hocaoğlu 3,*, Said Mahmut Çınar 3,* 1 Afyon Kocatepe Üniveritei, Fen Bilimleri Entitüü, Makine Mühendiliği Bölümü, Afyonkarahiar. 2 Afyon Kocatepe Üniveritei, Fen Bilimleri Entitüü, Yenilenebilir Enerji Sitemleri Bölümü, Afyonkarahiar. 3 Afyon Kocatepe Üniveritei, Mühendilik Fakültei, Elektrik Mühendiliği Bölümü, Afyonkarahiar. * Afyon Kocatepe Üniveritei, Güneş ve Rüzgar Enerjii Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afyonkarahiar. e-pota: 1, 2, 3, 4 Geliş Tarihi: 17 Temmuz 212; Kabul Tarihi: 25 Eylül 212 Anahtar kelimeler Afyonkarahiar; Yenilenebilir Enerji; PV Sitem; Elektrik Enerjii; Güneş Panel Açıı; Özet Güneş enerjiinden elektrik enerjii üreten itemler, gelenekel enerji itemlerinin yakıt maliyetlerinin ve enerji ihtiyacının artmaı onucu oldukça popüler hale gelmiştir. Fakat güneş enerjiinden elektrik enerjii üreten itemlerin (PV itemlerinin) de ilk kurulum maliyetleri oldukça yükek ve verimleri düşüktür. Bu nedenle PV itemlerinden en iyi verimle faydalanabilmek oldukça önemlidir. PV itemleri genellikle abit bir açı ile yerleştirilmektedir. Hiç şüphe yok ki en iyi verimin ağlanmaı güneşin anlık olarak takip edilmei ile mümkündür. Ancak güneş takip itemleri de elektrik tüketir ve maliyetleri yükektir. Dolayııyla, güneş enerjii itemlerinin tei edilecekleri bölgeye hangi açı ile yerleştirilmeleri gerektiğinin tepit edilmei önem arz eder. Bu çalışmada güneş panellerin Afyonkarahiar bölgeine bir PV iteminin 212 yılı Nian ayında hangi açı ile yerleştirilmei durumunda makimum verimin elde edilebileceği, Afyon Kocatepe Üniveritei ANS Kampu ünden ölçülüp kaydedilmiş olan aatlik ışınım verileri kullanılarak tepit edilmiştir. Çalışmada unulan yöntem kullanılarak farklı aylara ait güneş ışınım verilerinin değerleri farklı açılarla yerleştirilmiş yüzeylere dönüştürülebilir. Ayrıca, çalışmada unulan yöntem kullanılarak dünyanın herhangi bir bölgei için en iyi yüzey panel açıları tepit edilebilir. Comparion of Solar Radiation Value at Different Surface Angle and Determination of Convenient Angle to Maximize Electricity Generation of PV Module for Afyonkarahiar Region Key word Afyonkarahiar; Renewable energy; PV Sytem; Electrical Energy; Solar Panel Angle; Abtract Since the fuel cot of conventional energy ource get incredibly high and the energy requirement i increaed the ytem that produce electrical energy from the un become coniderably popular. However, firt contruction cot of ytem that produce electricity from un (PV ytem) are high and their efficiencie are low. Therefore it i coniderably important to benefit from thee ytem. PV ytem place with contant angle, in general. Certainly implet way to enure thi i to track the un intantly. However un tracking ytem conume electricity and their cot are high. Therefore it i important to determine the correct angle that the PV module mut be placed. In thi tudy the angle of PV module that are conidered to be placed at Afyonkarahar for April of 212 to get aximum efficiency from the un i determined uing olar radiation data collected from the region. It i poible to convert the olar radiation value into urface with different tilt angle. Furthermore, it i poible to ue the propoed method for any region in the world imply altering the parameter to find optimum tilt angle. Afyon Kocatepe Üniveritei

2 Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar Bölgei İçin Karşılaştırılmaı, Orhun ve ark. 1. Giriş Elektrik enerjiine olan ihtiyacın giderek artmaı ve foil kaynakların ömürlerinin giderek tükenmei günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmaını zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde en ık kullanılan yenilenebilir enerji itemleri: Güneş ve Rüzgâr enerjiidir. Ancak bu tür itemlerin de maliyetleri oldukça yükektir ve bu itemlerden elde edilecek olan enerji ürekli değildir. Bu tür dezavantajlar göz önüne alındığında bu itemlerin tei edilmeinden evvel ciddi bir fizibilite çalışmaının yapılmaı gerekliliği aşikardır. Literatürde farklı bölgeler için gerçekleştirilmiş pek çok fizibilite çalışmaı mevcuttur. Aşağıdaki çalışmalar bu tür çalışmalara örnek olarak verilebilir: Sözen ve ark. (25) çalışmalarında Türkiye için güneş ışınım potaniyelini araştırmışlardır. Bir başka çalışmada Raja ve Abro (1994) Pakitan ın çeşitli bölgelerindeki güneş ışınım potaniyelini analiz etmişlerdir. Ayrıca Syafawati ve ark. (212) güneş ışınlarını kullanarak Ulu Pauh, Perli ve Malezya için güneş enerji potaniyelini analaiz etmişlerdir. Diğer taraftan literatürde güneş ışınım şiddeti verilerini modellemeye yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin Fadere (29) Nijerya ya ait verileri yapay inir ağları ile modellemiştir. Bir diğer çalışmada Hocaoğlu ve ark. (28) iki boyutlu bir yaklaşım kullanarak yıllık ışınım şiddeti verilerini doğrual filtreler ve yapay inir ağları ile tahminleyen yeni bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Mellit ve ark. (26) ie güneş ışınım verilerini adaptif bir wavelet modeli kullanarak modellemişlerdir. Diğer taraftan literatürde güneş panellerinin güneşi takip etmeleri için geliştirilmiş birçok algoritma mevcuttur. Kelly ve Gibon (29), Arbab ve ark. (29), Abdallah ve Nijmeh (24) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar bu tür çalışmalara örnek olarak verilebilir. Literatürde de mevcut olan bu tür güneşi takip eden itemler kullanılarak güneşten makimum verimin elde edilmei mümkündür. Ancak bu tür itemler çok yer kaplarlar ve ilk kurulum maliyetleri yükektir. Ayrıca bakıma gerekinim duyarlar. Bu nedenle özellikle kıral uygulamalarda kullanımları yaygın değildir. Bu çalışmada Bölüm 2 de bahedildiği gibi Afyonkarahiar ilinde Nian 212 de ölçülüp kaydedilmiş olan veriler kullanılmıştır. Bölüm 3 te unulan yönteme göre güneş panellerinin yüzeye farklı açılarda yerleştirilmei onucunda panel yüzeyindeki ışınım şiddetleri aatlik olarak heaplanmış ve tartışılmıştır. Son olarak onuçlar Bölüm 4 te elde edilen onuçlar yorumlanmıştır. 2. Materyal ve Metot 2.1. Bölgeden güneş ışınım şiddeti verilerin ölçümü Güneş ışınım şiddeti verileri Enlem ve 3.51 boylamında yer alan Afyonkarahiar ilinden Nian 212 tarihinden itibaren ölçülmeye başlamıştır. Veriler kalibrayonlu KippZonen marka pironometre kullanılarak yapılmıştır. Pironometre etrafında gölge etkii yapacak herhangi bir engelin bulunmadığı bir direk üzerine yerleştirilmiştir. Veriler dakikalık ıklıklarda ölçülmekte, onar dakikalık aralıklarda makimum minimum ve ortalamaları heaplanmaktadır. Ölçülen veriler Meteon markalı bir kayıt cihazı üzerine yazılmakta ve belirli aralıklarla bilgiayar ortamına aktarılarak aklanmaktadır. Nian ayında ölçülmüş olan bu veriler ilk olarak aatlik verilere dönüştürülmüştür. Verilerin minimum, makimum ve ortalamalarının aatlik değişimleri ıraıyla Şekil 1-3 te unulmuştur. AKÜ FEBİD 12 (212)

3 Güneş Işınım şiddeti (W/m 2 ) Güneş Işınım Şiddeti (W/m 2 ) Güneş Işınım Şiddeti (W/m 2 ) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar Bölgei İçin Karşılaştırılmaı, Orhun ve ark Şekil 1. Aylık verilerin minimumlarının aatlik değişimi Şekil 2. Aylık verilerin makimumlarının aatlik değişimi Şekil 3. Aylık verilerin ortalamalarının aatlik değişimi AKÜ FEBİD 12 (212)

4 Günlük Toplam Işınım Şiddetleri (W/m 2 ) Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar Bölgei İçin Karşılaştırılmaı, Orhun ve ark Enlem (38.81 o ) Gün Şekil 4. Günlük toplam ışınım şiddetlerinin farklı açılardaki değerleri 2.2 Verilerin farklı yüzey açılarına dönüştürülmei 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o Ölçülüp kaydedilmiş olan verilerin ortalama değerleri kullanılarak günlük ortalama toplam ışınım şiddetleri heaplanmıştır. Daha onra bu ışınım verilerini kullanarak farklı açılardaki ışınımlar heaplatılmıştır. Bu aşamada ilk olarak apma açıları eşitlik 1 yardımıyla heaplanmıştır (Duffie and Beckman, 1982 ) n 23.45in [1] 365 Eşitlik 3 te bulunan β yüzeyle panelin yaptığı açıyı götermektedir. Güneşten direk gelen ışınım şiddeti çarpanı Eşitlik 1-3 ve Eşitlik 4 kullanılarak heaplanmıştır. R B co L co inh ' h'in L in 18 [4] co Lco inh hin Lin 18 Eşitlik 1 de yer alan n Ocak 1 den itibaren kaçıncı günde olunduğunu götermektedir. Örnek olarak 1 Nian 212 deki apma açıını heaplamak için formülde n yerine 92 yazılmalıdır. Bu şekilde her gün için apma açıı heaplanmıştır. Eşitlik 2 ve Eşitlik 3 kullanılarak güneş doğuş açıları heaplanmıştır. Daha onra Toplam ışınım şiddeti faktörü ie eşitlik 5 kullanılarak heaplanmıştır. R Hd Hd 1 co 1 co 1 RB g [5] H H 2 2 h ' min h,arcco tan L tan [2] h arcco tan Ltan [3] Son olarak itenilen eğimli yüzeye karşılık gelen ışınım şiddeti Eşitlik 6 kullanılarak heaplanmıştır. AKÜ FEBİD 12 (212)

5 Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahiar Bölgei İçin Karşılaştırılmaı, Orhun ve ark. Ht HR [6] Eşitlik 1-6 yardımıyla farklı açılar için ışınım şiddetleri heaplanmış ve Şekil 4 te unulmuştur. Ayrıca Şekil-4 te bölgenin enleminin panel ve yüzeyler araındaki açı kabul edilmei durumunda günlük toplam ışınım şiddeti verilerinin naıl değişeceği görülmektedir. 3. Bulgular ve Tartışma Şekil-4 incelendiğinde Nian ayı için güneş panellerinin yer yüzeyi ile yaptığı açının 2⁰ ye ayarlanmaı durumunda diğer açı değerlerine kıyala daha verimli bir elektrik enerjii elde edileceği onucuna varılabilir. Diğer taraftan panellerin açıının yörenin enlemine ayarlanmaı durumunda 2,3 derecelere göre daha az enerji elde edilecek iken 4,5 ve 6 derecelere nazaran daha yükek elektrik elde edilmei mümkün olacaktır. Şekil 4 ten elde edilecek bir diğer onuç ie bölgede nian ayındaki topla ışınım miktarının açıların 2⁰ ye ayarlanmaı durumunda 18216W/m 2 olacağıdır. Elde edilen toplam ışınım miktarına göre farklı güçteki ve teknolojideki panellerin elektrik enerji üretim miktarları heaplanabilir. Bu tür çalışmalar ileride yapılacak çalışmalar araındadır. 4. Sonuç Bu çalışmada Afyonkarahiar bölgeinden 212 yılı Nian ayında elde edilebilecek toplam ışınım miktarlarının farklı yüzey açılarındaki değerleri heaplanmış, karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Paneller ile yüzey araındaki açının 2⁰ ye ayarlanmaı durumunda diğer açılara nazaran daha yükek elektrik enerjii elde edilebileceği onucuna varılmıştır. Çalışmada her ne kadar Afyon Bölgei için bir heaplama yapılmış ola da unulan yöntem kullanılarak farklı bölgelerin ışınım şiddeti verileri ve enlem bilgileri ile farklı bölgelerdeki ve/veya farklı aylardaki eğimli yüzeylere gelen ışınım şiddeti verileri heaplanabilir. 11.ARŞ.MER.1 numaralı Afyon Kocatepe Üniveritei BAPK tarafından deteklenmiştir. Kaynaklar Abdallah, S., Nijmeh, S., 24. Two axe un tracking ytem with PLC control. Energy Converion and Management. 45, Arbab, H., Jozi, B., Rezagholizadeh, M., 29.A computer tracking ytem of olar dih with two-axi degree freedom baed on picture proceing of bar hadow. Renewable Energy. 34, Duffie, J.A., Beckman, W.A., Solar Engineering of thermal Procee. Solar Energy. 28, 85 Fadare, D.A., 29. Modelling of Solar Energy Potential in Nigeria uing an artificial neural network model. Applied Energy. 86, Hocaoğlu, F.O., Gerek, Ö.N., Kurban, M., 28. Hourly olar radiation forecating uing optimal coefficient 2-D linear filter and feed-forward neural network. Solar Energy. 82, Keliy, N.A., Gibon, T.L., 29. Improved photovoltaic energy output for cloudy condition with a olar tracking ytem. Solar Energy. 83, Melit, A., Benghanem, M., Kalogirou, S.A., 26. An An adaptive wavelet-network model for forecating daily total olar-radiation. Applied Energy. 83, Raja, I.A., Abro, R.S., Solar and Wind EnergyPotential and Utilization in Pakitan. Renewable Energy, 5, Sözen, A., Arcaklioğlu, E., Özalp, M., Kanıt, E.G., 25.S Solar-energy potential in Turkey. Applied Energy. 8, Syafawati, A.N., Daut, I., Irwanto, M., Farhana, Z., Razliana, N., Arizadayana, Z., Shema, S.S., 212. Potential of Solar Energy Harveting in Ulu Pauh, Perli, Malayia Uing Solar Radiation-Analyi Studie. Energy Procedia, 14, Teşekkür Bu çalışma 111E134 numaralı TUBITAK ve AKÜ FEBİD 12 (212)

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ 8 Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Ni-MH Batarya Sitemlerinde Gözleyici-Temelli Hata

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI

EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI Metin AYDIN Bülent YEŞİLATA Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa aydinmetin@harran.edu.tr byesilata@harran.edu.tr

Detaylı

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TS METU 825 İKLİMSEL JFA 2013/2VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2013.2.9 2013/2 163 (30:2) 163-179 TS 825 İKLİMSEL VERİLERİNİN FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI Bedri YÜKSEL Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Abs tract: Running out of energy sources used at the present and their high cost are extremely affected to the economy

Detaylı

TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ

TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 3, 519-526, 212 Vol 27, No 3, 519-526, 212 TARIMSAL SULAMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ Ramazan

Detaylı

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY)

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) Serkan ĐŞCAN, Sinop Üniversitesi, SĐNOP Rahmi KARAYEL, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü, SĐNOP Ziya Ozan Özcan, Sinop Üniversitesi

Detaylı

DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONER WORKED BY SOLAR PANELS: EXAMPLE OF KONYA

DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR CONDITIONER WORKED BY SOLAR PANELS: EXAMPLE OF KONYA 5 Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karaük, Türkiye GÜNEŞ PANELLERİ İLE ÇALIŞAN TAŞIT KLİMASININ DİNAMİK PERFORMANSI: KONYA ÖRNEĞİ DYNAMIC PERFORMANCE OF AUTOMOTIVE AIR

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS.

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS. 12 ÖZET 2008 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 22, s.12-20 TÜRKĐYE DEKĐ BÖLGESEL SICAKLIK DEĞĐŞĐMLERĐNĐN GÜNEŞ PANELLERĐNĐN VERĐMLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ Selçuk KEÇEL 1 Hüseyin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 19-36

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 7-1 Yıl: 2014 19-36 AYDINLATMA ELEMANLARINDAKİ IŞIK AKISI AZALMALARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ ESTIMATION OF THE LUMINOUS FLUX REDUCTION OF LIGHTING ELEMENTS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Mustafa ŞAHİN 1 *, Fuat

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİNİN GTS, MGİS VE SÜPER KONDANSATÖRLER KULLANARAK ŞEBEKE İLE PARALEL VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMASI DURUMLARINDA VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI Proje Yüklenicisi:

Detaylı

GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLERİ VE PROTOTİP GERÇEKLEŞTİRME

GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLERİ VE PROTOTİP GERÇEKLEŞTİRME İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 4, Sayı 15, Sayfa (1-14) GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLERİ VE PROTOTİP GERÇEKLEŞTİRME Mekatronik Mühendisliği Bölümü İstanbul Aydın Üniversitesi Özet Bu tez çalışmasında,

Detaylı

Malatya İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Kullanılabilirliği

Malatya İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Kullanılabilirliği Malatya İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli ve Kullanılabilirliği * 1 Rasim Behçet 1 Hasan Gül 1 Hakan Oral ve 2 Mehmet Özalp * 1 Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi, Malatya,

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı1-2, (2002), 37-44 ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Ali Şükrü ONURAL*, Bülent CERİT*,

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 AYVALIK'TA

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 AYVALIK'TA Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: Sayı: AYVALIK'TA RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL IN AYVALIK Yrd.Doç. Dr. Talat KOÇ Oz.. Enerji üretimi ve tüketimi önemli

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULUMUNDA GÜNEŞ ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ VE TÜRKİYE DE YASAL MEVZUAT

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULUMUNDA GÜNEŞ ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ VE TÜRKİYE DE YASAL MEVZUAT 1 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULUMUNDA GÜNEŞ ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ VE TÜRKİYE DE YASAL MEVZUAT İskender KÖKEY GENBA renewable energy solutions 129/2 Sok. No:1/7 4. San. Sit. Bornova/İZMİR Tel: 0232 878 04

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN UYDU VE YÜZEY VERİLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ VE ANALİZİ

RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN UYDU VE YÜZEY VERİLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ VE ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (87-95) RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN UYDU VE YÜZEY VERİLERİNE DAYALI OLARAK BELİRLENMESİ VE ANALİZİ Onur PAMUK * Hava Harp Okulu Havacılık

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ 11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 17/ NİSAN 13/İZMİR 91 TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA ISIL CEVAP TESTİ VE KUYU PERFORMANSININ ANALİTİK ÖNGÖRÜSÜ Murat AYDIN Altuğ ŞİŞMAN Şükrü DİNÇER Can ERDOĞAN

Detaylı

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI MODELING, SIMULATION AND APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI MODELING, SIMULATION AND APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 9-23, 214 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 3, No 1, 9-23, 214 FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI Serhat

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Model Bazlı Portatif Kestirimci Bakım Uygulaması

Model Bazlı Portatif Kestirimci Bakım Uygulaması 1 Model Bazlı Portatif Kestirimci Bakım Uygulaması Prof. Dr. Ahmet DUYAR, ahmet.duyar@artesis.com, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. GOSB Teknoparkı, Hightech Binası, Kat: 3 / B10 41480 Gebze, Kocaeli,

Detaylı

GÜRSU-BURSA FOTOVOLTAĠK GÜÇ SANTRALĠNĠN SĠMÜLASYONU; TEKNOEKONOMĠK VE ÇEVRESEL OPTĠMĠZASYON

GÜRSU-BURSA FOTOVOLTAĠK GÜÇ SANTRALĠNĠN SĠMÜLASYONU; TEKNOEKONOMĠK VE ÇEVRESEL OPTĠMĠZASYON GÜRSU-BURSA FOTOVOLTAĠK GÜÇ SANTRALĠNĠN SĠMÜLASYONU; TEKNOEKONOMĠK VE ÇEVRESEL OPTĠMĠZASYON SIMULATION OF GÜRSU-BURSA PHOTOVOLTAIC POWER PLANT; TECHNO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL OPTIMIZATION KIVILCIM MERVE

Detaylı