Çocukluk Çağı Astımının Güncel Tedavisi ve Yeni Gelişmeler. Emin METE *, Halil DEĞİRMENCİOĞLU**

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocukluk Çağı Astımının Güncel Tedavisi ve Yeni Gelişmeler. Emin METE *, Halil DEĞİRMENCİOĞLU**"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Current Asthma Therapy in Childhood and Future Directions. Emin METE *, Halil DEĞİRMENCİOĞLU** ÖZET Astım dünya genelinde prevalansı giderek artan ve sağlık giderlerinin önemli kısmını kapsayan bir hastalıktır. Astımlıların çoğunluğu kortikosteroidler ve immunoterapi gibi yöntemlerle tedavi edilebilirken tedavi seçeneklerinin sayısı da giderek artmaktadır. Son yirmi yılda astımın fizyopatolojisinde sağlanan ilerlemeler astım tedavisi için yeni stratejiler ve imkanlar sunmuştur. IgE ye karşı monoklonal antikorlar, sitokinlere karşı solubl reseptörler (örneğin IL-4 ve IL-5) araştırılmakta olup, bunlar geleceğin muhtemel astım tedavileri olarak görülmektedir. Selektif fosfodiesteraz inhibitörleri ile ilgili çalışmalar cesaret vericidir. Bu yazıda astım ile ilgili son tedavi yöntemleri tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: astım tedavisi, immunoterapi, sitokin, anti-ige SUMMARY Asthma is increasing in prevalence worldwide and results in significant use of healthcare resources. While most patients with asthma can be adequately treated with inhaled corticosteroids or immunotherapy, he number of treatment options are also The increasing developments in asthma pathogenesis in last two decades have provided new strategies and possibilities in asthma treatment. Monoclonal antibodies to IgE, soluble receptors (e.g. IL-4 and IL-5) or antibodies to certain cytokines are being investigated, and are considered as possible treatments for asthma. Studies on selective phosphodiesterase inhibitors in asthmatic patients have been encouraging. This review discusses the various treatment options currently available for asthma. Key words: asthma therapy, immunotherapy, cytokine, anti-ige C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 27 (1): 39 46, 2005 ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMININ GÜNCEL TEDAVİSİ VE YENİ GELİŞMELER Astım, hava yollarında geçici bir daralmaya neden olan hava yolu aşırı duyarlılığı olarak tarif edilebilir. Daralmanın sebebi bronş düz kasında kasılma, mukus hipersekresyonu, mukoza ödemi, hücre infiltrasyonu ve epitel deskuamasyonundur. Kronik inflamatuar bir hastalık olup hava yolu aşırı yanıtlılığı eşlik eder (1). Astım tedavisinin prensipleri şunlardır: 1) Kronik ve hastaya sıkıntı veren belirtilerin önlenmesi 2) Normal solunum fonksiyonunun sürdürülmesi 3) Normal aktivitenin devam etmesi 4) Astım ataklarının önlenmesi, acil tedavi ve hastaneye yatış ihtiyacının en aza indirilmesi 5) Astım ilaçlarının yan etkilerinden korunma * Ydr. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilimdalı, ** Arş. Gör. Dr. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 39

2 6) Geriye dönüşümü olmaya hava yolu daralmasının gelişmesinin önlenmesi 7) Astımdan ölümlerin önlenmesi (2). Astımın Acil Tedavisi: Hızla gelişen bir astım atağında bronkospazm ön plandadır. Bu nedenle bronkodilatör tedavi gerekir. Astımın kronik tedavisinde ise antiiflamatuvar tedavi ön plana çıkar. Atağa yol açan risk faktörleri araştırılmalı ve düzeltilmelidir. Astım ataklarının çoğunluğu evde tedavi edilebilir (Şekil1). Beta2 agonist ilaçlar en hızlı ve etkili tedavi ajanlarıdır. Evde astım tedavisi başarısız olursa ikinci basamak tedavi hastanede yapılır (Şekil 2). Tedaviye yine beta2 agonist ile başlanır. Ipratropium bromidin de bronkodilatasyona katkısı olabilir. Bronkodilatör ve kortikosteroid tedavisinin yetersiz kalması durumunda magnezyum sülfat kullanılabilir (3). Ayrıca inhale veya İV uygulanan glukagonun bronkodilatasyon yaptığı gösterilmiştir (4). Helium oksijen karışımının inhalasyonu ise inhale yolla verilen ilaçların önündeki hava yolu direncini azalttığından inhaler ilaçların etkinliğini arttırabilmektedir (5). Hastaya devamlı veya sık aralıklarla beta agonist nebulizasyonu (±Ipratropium bromid) ve oral ya da IV düzenli aralıklarla kortikosteroid verilmelidir. Ağır şiddette atak geçirenlerde hemen, orta şiddette atak geçirenlerde beta agonist tedavisine yanıt alınamıyorsa sistemik kortikosteroid kullanımına başlanmalıdır. IV vermenin oral yola üstünlüğü yoktur. Bu tedaviye rağmen düzelmeyen hastalarda mekanik ventilasyon gerekebilir. Mekanik ventilasyonla düzelme sağlanamazsa ketamin veya halotan ile anestezi yapılması solunumu düzeltebilir (6). Şekil 1. Evde astım atağının tedavisi Akut atakta tedavi İnhale kısa etkili beta-2 agonist ölçülü doz inhaler ile 2-4 püskürtme (salbutamol veya terbutalin) veya nebulizer ile (salbutamol 0,1 mg/kg/doz) 20 dak. arayla 3 defa İyi yanıt (hafif atak) PEF > %80 Vizing ve dispne yok Hasta 4 saat stabil kalıyor Kısa etkili beta-2 agonist tedaviye saat devam edilir. Kullanılıyorsa inhale steroid dozu iki katına çıkarılır. Zayıf yanıt (orta ağır atak) PEF > % Vizing ve dispne devam ediyor Kısa etkili beta-2 agonist tedaviye devam et. Oral steroid ekle(ör metil prednizolon 2 mg/kg/gün) Yetersiz yanıt (ağır atak) PEF < % 50 Belirgin vizing ve dispne Kısa etkili beta-2 agonisti tekrarla Oral steroid ekle Yanıt yoksa acil servise başvur. Doktorla temas kur Doktorla temas kur Acil servise başvur. 40

3 Mete, Değirmencioğlu Şekil 2. Hastanede astım tedavisi İlk değerlendirme, öykü, fizik inceleme(oskültasyon, yardımcı solunum kasları, nabız ve solunum hızları), PEFR veya FEV1, oksijen saturasyonu ve gerekirse diğer testler. FEV1 veya PEFR > %50 İnhale beta-2 agonist ölçülü doz inhaler veya nebulizer ile 1 saat içinde 3 defa tekrarlanabilir. Oksijen saturasyonu > % 90 olacak şekilde oksijen verilir. Yanıt yoksa yada zaten sistemik steroid alıyorsa oral sistemik steroid. Sedatifler kullanılmaz. FEV1 veya PEFR < %50 Yüksek doz inhale beta-2 agonist ve antikolinerjik nebulizer ile 1 saat içinde 3 defa veya sürekli. Oksijen saturasyonu > % 90 olmalıdır. Oral sistemik steroid eklenmelidir. Solunum yetmezliğiveya solunum yetmezliğine gidiş. Entubasyon ve % 100 oksijen ile mekanik ventilasyon Nebulize kısa etkili beta-2 agonist ve antikolinerjik IV steroid. Tekrar değerlendir. (Semptomlar, fizik inceleme, PEFR, oksijen saturasyonu ve gerekirse diğer testler) Yoğun bakım ünitesine yatır. FEV1 veya PEFR % (Orta atak) Fizik muayenede orta derecede solunum sıkıntısı. İnhale beta2 agonist 60 dak.da bir Sistemik steroid veya yüksek doz inhale steroid Yanıt varsa tedaviye 1-3 saat devam edilir. FEV1 veya PEFR<%50 (Ağır atak) Öykü: Yüksek riskli hasta Fizik muayenede istirahatte ağır derecede semptomlar, yardımcı solunum kaslarının katılımı, göğüste retraksiyonlar İlk tedaviden sonra gelişme yok. İnhale beta2 agonisti 60 dakikada bir veya sürekli+antikolinerjik Oksijen Sistemik steroid Yanıt varsa tedaviye 1-3 saat devam edilir. İyi yanıt FEV1 veya PEFR<%70 Son tedavi ile sağlanan bu durum 1 saat devam ediyor. Fizik m:n Zayıf yanıt FEV1 veya PEFR> %50 fakat <%70 Hafif ve orta ağırlıkta semptomlar Yetersiz yanıt FEV1 veya PEFR< %50 PaCO2> 42 mmhg Fizik M: Ağır semptomlar, uykuya eğilim, konfüzyon Hekim insiyatifi Eve gönder. İnhale beta2 agoniste devam Bir süre oral sistemik kortikosteroid Hasta eğitimi: İlaç kullanımlarının tekrarı, atak tedavi planının tekrar gözden geçirilmesi, yakın izlem Hastaneye yatır. (Servis) İnhale beta2 agonist+antikolinerjik Sistemik steroid (Oral veya İV) Oksijen FEV1 veya PEFR, O2 satürasyon ve nabız takibi Hastaneye yatır. (Yoğun bakım) İnhale beta2 agonisti (60 dakikada bir veya sürekli) +antikolinerjik İV steroid Oksijen Entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekebilir. Eve gönder. İnhale beta2 agoniste devam Bir süre oral sistemik kortikosteroid Hasta eğitimi: İlaç kullanımlarının tekrarı, atak tedavi planının tekrar gözden geçirilmesi, yakın izlem 41

4 Astımda uzun süreli tedavi : 1.Hasta eğitimi: Hasta, aile ve doktorun bir takım olarak uyum içerisinde hareket etmeleri astımın takip ve tedavisinde bir çok problemi daha ortaya çıkmadan önleyecek, hastanın daha üretken ve fiziksel olarak aktif bir hayat sürmesini sağlayacaktır. Bu nedenle hasta ve ailenin eğitimi çok önemlidir. Hastalara ilaçları doğru bir şekilde kullanmaları, tetikleyici faktörlerin neler olduğu ve nasıl kaçınacakları, PEF cihazı ile hastalık durumlarını nasıl takip edecekleri,astımın kötüye gittiğini gösteren belirtileri nasıl tanıyacakları ve uygun tıbbi yardımı nasıl arayacakları öğretilmelidir (2). 2.Koruyucu Tedavi: Öncelikle ev ortamının düzeltilmesi gerekir. Ev tozuna sebebiyet verecek etkenlerin ortadan kaldırılması, ev tozu allerjisi olan şahıslardaki hastalık belirtilerini azaltacak veya önleyecektir. Bu açıdan hasta eğitimi önem kazanmaktadır. Akarcıkların başlıca bulundukları yerler yataklar, halılar, koltuk ve kumaşla kaplı olan mobilyalardır. Alerji yaptığı tesbit edilmiş gıdalar alınmamalıdır. Ayrıca beslenme tarzı doğal hale getirilmeli, katkı maddesi ve boya içeren gıdalardan kaçınılmalıdır. Gereksiz ilaç kullanılmamalıdır. 3.İlaç Tedavisi : Uzun süreli tedavide astım şiddetinin belirlenmesi ve tedavinin buna göre planlanması gerekir (Tablo1). Her basamakta gerek olduğunda hızlı etkili beta2 agonist önerilir. Hasta eğitimi her basamakta yer alır ve tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Astım İlaçları: 1) Kontrol ediciler: İnhale Kortikosteroidler: En etkili antiinflamatuvar ilaçlardır. İnflamatuvar nitelikteki sitokinlerin DNA düzeyindeki ekspresyonlarını baskılayarak etki gösterdikleri düşünülmektedir. Bronş düz kasında beta reseptör oluşumunu artırırlar, damar geçirgenliğini azaltırlar, adezyon molekülü aktivasyonunu ve inflamatuar hücre göçünü azaltırlar. Sitokinlerin hücre üzerindeki etkilerini engellerler. İnhaler dozları tablo 2 de gösterilmiştir. En sık görülen yan etki disfoni ve öksürüktür. Orofaringeal kandidiazise daha çok ileri yaşlarda rastlanır. Sistemik Kortikosteroidler: Günlük oral doz 5-40 mg prednizon veya eşdeğeridir. Akut atakta mg/gün bir veya iki dozda adölesanlara veya 1-2 mg/kg/gün çocuklara verilebilir. Sistemik yan etki boy kısalığı, ciltte incelme, adrenal baskılanma ve osteoporozdur (7). Kromolin ve nedokromil: Her iki ilaç da antiinflamatuvar hücre aktivasyonunu, mediatör salınımını, antijene erken ve geç bronkokonstrüktör cevabı ve hava yolu aşırı duyarlılığını inhibe eder. Zayıf antiinflamatuvar ilaçlardır. Direkt bronkodilatör etkileri yoktur. Tek semptomu öksürük olan hastalar için idealdir. Bu ilaçlar hafif ve orta persistan astımın tedavisinde kullanılırlar. Kromolin 2-5 mg 2-4 inhalasyon veya 20 mg nebules günde 3-4 defa uygulanabilir. Nedokromil 2 mg/puf günde 2-4 inhalasyon verilir. Etkinliğin maksimuma çıkması 4-6 haftayı bulabilir. Önemli yan etkileri yoktur (8). Lökotrien antagonisleri: Bu grupta bulunan ilaçlardan montelukast ve zafirlukast lökotrien reseptör antagonisti, zileuton ise 5-lipooksijenaz inhibitörüdür. Hastanın semptomlarını, bronkodilatör ve kortikosteroid ihtiyacını azaltabilirler. Hafif astımlılarda önerilirler. En önemli kullanım alanları egzersizle ortaya çıkan astım ve aspirin allerjisidir (9). Montelukastın 2 yaşın üzerinde kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Adolesanda 10 mg/gün tek doz, 6-14 yaş arası çocuklarda 5 mg/gün tek doz, 2-5 yaş arası çocuklarda 4 mg/gün tek doz verilir. Zafirlukast adolesanlarda günde 2x20, 7-11 yaş arası çocuklarda günde 2x10 mg verilir. Uzun etkili beta2 agonistler: Salmeterol ve formoterol çocuklarda da incelenmiş iki önemli ilaçtır. İnhaler şekilleri vardır. Özellikle salmeterol çocuklarda daha güvenlidir. Gece ve sabah semptomlarının giderilmesinde önerilir. Genelikle antiinflamatuar tedaviye ek olarak kullanılır. Günde iki defa bir yada iki uygulama olarak verilir. Tremor, anksiyete, hipokalemi ve taşikardi en sık görülen yan etkilerdir (10). 42

5 Mete, Değirmencioğlu Tablo 1 Astım şiddetinin belirlenmesi ve tedavinin planlanması. Klinik: 5 yaş üstü çocukta tedavi: 5 yaş ve altındaki çocukta tedavi: 4.basamak(ağır persistan astım) Semptomlar sürekli Günlük aktivite ve uyku etkilenmiştir Sık nokturnal semptomlar Sık akut atak PEF ve FEV1 normalin<% 60 ı, değişkenlik>% 30 Yüksek dozlarda inhale budesonid veya eşdeğeri + uzun etkili uzun etkili beta2 agonist + ihtiyaç varsa aşağıdakilerden biri veya daha fazlası eklenir; Yavaş salınımlı teofilin Lökotrien reseptör antagonistleri (LTRA) Uzun etkili uzun etkili beta2 agonist Oral kortikosteroid Yüksek doz inhale budesonid veya eşdeğeri + ihtiyaç varsa aşağıdakilerden biri veya daha fazlası eklenir; Yavaş salınımlı teofilin Lökotrien reseptör antagonistleri (LTRA) Uzun etkili uzun etkili beta2 agonist Oral kortikosteroid 3.basamak(orta persistan astım) Her gün semptom var I.Seçenek: Ataklar aktivite ve uykuyu etkiler, nokturnal semptomlar haftada birden fazladır. Her gün kısa etkili beta agonist gereksinimi vardır. PEF veya FEV1 normalin % i dir. 2.basamak(hafif persistan astım) Semptomlar haftada birden fazla ve günde birden az Aktivite ve uyku etkilenir Nokturnal semptomlar ayda birden fazla PEF veya FEV1 normalin 80 i, değişkenlik % Düşük veya orta doz inhale budesonid veya eşdeğeri + uzun etkili beta2 agonist Alternatif: Orta doz inhale budesonid veya eşdeğeri + yavaş salınımlı teofilin Orta doz inhale budesonid veya eşdeğeri + uzun etkili beta2 agonist Yüksek doz inhale budesonid veya eşdeğeri Orta doz inhale budesonid veya eşdeğeri + LTRA I. Seçenek: düşük doz inhale budesonid veya eşdeğeri Alternatif:Kromonlar, Yavaş salınımlı oral teofilin, LTRA I.Seçenek: Orta doz inhale budesonid veya eşdeğeri Alternatif: Medium doz inhale budesonid veya eşdeğeri + uzun etkili beta2 agonist Orta doz inhale budesonid veya eşdeğeri + yavaş salınımlı teofilin Yüksek doz inhale budesonid veya eşdeğeri Orta doz inhale budesonid veya eşdeğeri + LTRA I. Seçenek: düşük doz inhale budesonid veya eşdeğeri Alternatif :Kromonlar Yavaş salınımlı oral teofilin, LTRA 1. basamak (Hafif intermittan) Semptomlar haftada ikiden az, ataklar kısa, nokturnal semptomlar ayda ikiden az, PEF veya FEV1 normalin 80 i, değişkenlik < % 20 Gerek yok Gerek yok Yavaş salınımlı Teofilin: Aminofilin ve metil ksantinler de bu gruba dahil edilebilir. Başlangıç dozu 10 mg/kg/gün olup maksimum 800 mg/güne çıkılabilir. 2 doza bölünerek verilir. Astımda tek başına kronik astım belirtilerinin tedavisinde bronkodilatör, antiallerjik ve antiinflamatuvar etkileriyle başarılı olduğu gösterilmiştir. En sık görülen yan etki bulantı ve kusmadır. Yüksek serum seviyelerinde nöbetler, taşikardi ve aritmilere yol açabilir. Febril hastalıklarıda içine alan bir çok faktör absorbsiyon ve metabolizmayı etkiler. Yan etkilerinin fazlalığı ve kan düzeyinin takibi gerektiğinden eskisi kadar çok kullanılmamaktadır (11). 2) Semptom giderici ilaçlar: Kısa etkili beta2 agonistler: Albuterol, salbutamol, terbutalin, bitolterol, fenoterol, isoeterin, metaproterenol, pirbuterol bu gruba giren ilaçlardır. Akut bronkospazmda tercih edilirler. Egzersiz öncesi profilaktik olarak verilebilirler. İnhale formları daha hızlı ve daha etkilidirler. Taşikardi, tremor, başağrısı ve irritabilite yapabilirler. Çok yüksek dozlarda hiperglisemi ve hipokalemi ortaya çıkabilir. Sistemik kullanımda bu yan etkiler artar (3). Kısa etkili teofilin(aminofilin): 7 mg/kg yükleme dozu 20 dakikada verilip, 0,4 mg/kg/ saat 43

6 devamlı infüzyon tarzında verilebilir. Bulantı, kusma, başağrısı yapabilir. Daha yüksek dozlarda nöbetler, taşikardi ve aritmiler ortaya çıkabilir (10). Serum düzeyinin monitörize edilmesi gerekir (Normal serum düzeyi: mcg/ml). Epinefrin/Adrenalin injeksiyonu: 1:1000 lik solusyon (1mg/mL) 0,1 mg/kg/doz (max 0,3-0,5 mg) olacak şekilde 20 dakikada bir toplam 3 defa verilebilir. Hipertansiyon, ateş, kusma ve halusinasyon yapabilir. Eğer selektif beta2 agonist kullanılabiliyorsa astım atak tedavisinde tavsiye edilmez (2). Yeni Tedaviler: Kullanılmaya Başlananlar: Magnezyum Sülfat: Magnezyumun solunum yolları düz kası üzerine kuvvetli bir gevşetici etkinliği vardır. IV mg tedavisi yan etkileri nedeniyle ağır ve tedaviye dirençli vakalarda önerilmektedir. İV kullanımda periferik vazodilatasyon, sistolik hipotansiyon, flaşing, bulantı, venöz flebit görülebilir ve hasta monitörize edilmelidir. Tek doz 2 mg Magnezyum İV 20 dakikada verildiğinde yan etki ihtimalinin düşük olduğu bildirilmiştir. (12). Nebulize yoldan verildiğinde de bronkodilatasyon yapmaktadır. (13) Tablo 2. İnhale kortikosteroidlerin çocuklardaki günlük dozlar İlaç Düşük doz (günlük) Orta doz (günlük) Yüksek doz (günlük) >12 yaş <12 >12 yaş <12 >12 yaş <12 Beklometazon-CFC >1000 >500 Beklometazon -HFA >500 >400 Budesonid-DPI >1000 >600 Budesonid-nebules >1000 Flunisolid >2000 >1250 Flutikazon >500 >400 Mometazon furoat >800 Triamsinolon asetonid >2000 >1200 İmmunoterapi: Allerjik hastalıklarda kullanılan ilaçlar semptomları baskılamakta etkili olmakta ama hastalığın doğal seyrini etkileyememektedir. İmmunoterapi ise altta yatan immunopatolojiyi düzeltebilen bir tedavi yöntemidir. İmmunoterapide (aşı tedavisi) hasta allerjenlere tolerans kazanır. Uzun süren bir tedavidir ve az da olsa anaflaksi riski taşımaktadır. Bu nedenle immunoterapiyi daha kısa, pratik ve daha etkili hale getirmek için araştırmalar devam etmektedir(14). Anti-İmmunoglobulin E tedavileri: IgE antikorları allerjik reaksiyonların başlaması ve devam etmesinden sorumlu en önemli mediatörlerden biridir. Astımda IgE oluşumunu veya etkilerini azaltacak tedaviler faydalı olabilir. Efektör hücrelerdeki spesifik reseptörlere IgE bağlanmasını önleyerek IgE fonksiyonunun inhibisyonu değerli bir tedavi olabilir. Bunu sağlamak amacıyla şimerik ve humanize anti-ige antikorlar geliştirilmiştir. Erken ve geç bronkokonstrüksiyonu, pulmoner eozinofilik infiltrasyonu, sitokin yapımını ve IgE düzeylerini azalttıkları gösterilmiştir. İnsanlarda kullanılmak üzere, rekombinant humanize anti-ige monoklonal antikoru (rhumab-e25=omalizumab) geliştirilmiştir. Parenteral kullanılırlar ve anaflaksi oluşturmazlar. İlaçla ilgili yan etki ve ilaca karşı antikor yapımı bildirilmemiştir. Orta ve ağır allerjik astımda kullanılmaktadır. Hastaneye sık yatan ağır astımlılarda atak sayısını azaltır. Klasik tedaviye iyi yanıt alınamayan veya tedaviye uyumu iyi olmayan erişkin hastalarda etkili oldukları saptanmıştır (15). Araştırma Halinde Olanlar: Heliox (Helyum-Oksijen tedavisi): Heliox dansitesi soluduğumuz oda havasından daha düşüktür. Bu sayede solunum yollarındaki direncin daha düşük olmasını sağlar. Ağır atakta hastaların entübe edilmesini ve mekanik vantilasyona bağlanmasını önlediğini belirten çalışmalar vardır. Ağır atakta tedavi seçenekleri içerisinde yer alabilir, ancak henüz yeterli kontrollü çalışma yoktur(5). 44

7 Mete, Değirmencioğlu Selektif Fosfodiesteraz (PDE) İnhibitörleri: PDE isoenzimlerinin 7 ailesi izole edilmiştir. PDE 3 ve PDE 4 özellikle solunum yolu düz kası ve inflamatuar hücrelere yüksek afinite gösterirler. Bunların selektif inhibitörler ile bloke edilmesinin astımdaki solunum yolu obstrüksiyonunun tedavisinde yararlı olabileceği düşünülmüştür. Elimizdeki kanıtlar bunların antiinflamatuvar etkileri olduğunu göstermektedir. Kısa etkili oluşları ve yan etkileri gibi dezavantajları mevcuttur. PDE 4 inhibitörlerinin yan etkileri bulantı, kusma ve gastrik sekresyon artışıdır (16). Bu nedenle yan etkisi daha az olan ikinci jenerasyon bileşikleri geliştirmek gerekmektedir. Piklamilast (RP-73401) ve CDP-840 halen araştırılmakta olan ikinci jenerasyon ilaçlardır. Antitriptaz tedaviler: Triptaz, aktive olmuş mast hücrelerinden salgılanır. İnhale olarak bronkokonstrüksiyona sebep olur. Henüz hayvan deneyi aşamasında olan antitriptaz ilaçlar gelecekte faydalı olabilir (17). Anti-CD4 tedaviler: CD4+ lenfositlerin eozinofilik solunum yolu inflamasyonu yoluyla solunum yolu hipersensitivitesinin oluşmasında direkt etkisi vardır. CD4+lenfositler aynı zamanda enfeksiyöz ajanlara karşı gösterilen koruyucu cevapta da yer alırlar ve bu nedenle güvenilirliği dikkatle izlenmelidir (18). Sitokin Antagonistleri: Bazı sitokinler astmatik dokuda anormal miktarda bulunur. Tedavide bu sitokinlerin ve reseptörlerinin hedeflenmesi yeni stratejilerden biridir. İnflamasyonu destekleyen IL-4 ve IL-5 aktivitesinin inhibisyonunu sağlayacak ilaçlar kronik allerjik inflamasyonu baskılayabilir. IL-4 ün etkilerini modüle edebilmek için dört yol vardır; 1) IL-4 monoklonal antikoru, 2) Solubl IL-4 reseptörü, 3) Anti- IL-4R alfa monoklonal antikoru 4) IL-4 reseptör antagonisti kullanımıdır. Rekombinant insan solubl IL-4R (Nuvance, altrakincept), IL-4 reseptörü IL-4 bağlanması için yalancı bir reseptör görevi yapar. Erişkinlerde nebulize formu denenmiş ve başarılı bulunmuştur. Anti-IL-5: IL-5 eozinofil biyolojisinde önemli rol oynayan bir sitokindir. Humanize anti-il-5 monoklonal antikorları geliştirilmiştir. Yeterli etkinlik gösterdiğine dair kesin kanıtlar yoktur. Anti-IL-13: IL-13 IL-4 e benzer etkilere sahiptir. IgE sentezini sağlar. Humanize anti-il-13 antikoru ve solubl IL-13R-alfa2 Fc füzyon proteini gibi IL-13 bloke edici ilaçlar tedavide yararlı olabilir. Anti-TNF (Tümör Nekrotizan Faktör): Astmatik hava yolunda TNF-alfa allerjik inflamasyonun artmasında anahtar rol oynayabilir. Anti TNF alfa ilaçlar allerjik inflamasyonu baskılayabilir (19). Antinflamatuar sitokinler: Allerjik inflamasyonun baskılanmasında rol oynayan sitokinlerin aktivitelerinin artırılması da inflamasyonu azaltabilir. IL-10: Allerjik inflamasyonda rol oynayan çeşitli sitokinleri ve inflamatuar enzimlerin sentezini inhibe eder. Allerjik hastalarda İL-10 un defektif olabileceği düşünülmektedir. Gelecekte IL-10 un endojen yapımını artıran veya IL-10 reseptörü ile aktive olan sinyal yolunu uyaran ilaçlar geliştirilmesi beklenebilir. IL-12: Th1 hücre gelişiminin endojen düzenleyicisidir ve Th1/Th2 arasındaki balansı sağlar. IFN-gama salınımını uyarır. Klinik çalışmalarda ciddi yan etkiler gözlenmiştir. IL-18: IL-12 ile birlikte IFN-gama yapımını indükler. Hayvan deneylerinde IL-12 ile birlikte verilmesi halinde allerjik inflamasyonu inhibe eder. Tek başına kullanımında allerjik sensitizasyonu artırmaktadır. IFN-gama: Th2 hücrelerini inhibe eder ve allerjik inflamasyonu azaltır. İnsanda nebulize formu denenmiş ama etkili bulunmamıştır. Paranteral kullanımında ciddi yan etkiler tesbit edilmiştir. Sistemik kullanımı ümit verici değildir (17). Nörokinin antagonistleri: Substans-P(SP) ve nörokinin-a(nk-a) gibi taşikininler duyu sinir uyarısı ile salınır ve solunum yolu nörojenik inflamasyonunda rol alırlar. Etkilerini NK1 ve NK2 reseptörleri aracılığı ile gösterirler. Astımlıların akciğerlerinde bu reseptörlerin ekspresyonu artmıştır. İnhale NK1 ve NK2 reseptör antagonistlerinin etkileri hayvan deneyleri ile araştırılmış, allerjene bağlı solunum yolu obstrüksiyonu ve inflamasyonunun önlenmesinde faydalı olabileceğine dair kanıtlar bulunmuştur (20). PAF Antagonisleri: Platelet aktive eden faktör hava yolu inflamasyonunda rol oynayan bir mediatördür. PAF antagonistleri üzerinde yapılan çalışmalar fazla ümit verici değildir (21). DNA Aşıları: Bakteri DNA sındaki spesifik oligonükleotidlerin Th1 hücre aktivasyonu yapabildiği gösterilmiştir. Bu şekilde imal edilen DNA aşıları astım modeli farelerde başarı ile uygulanmıştır, ancak bakteri DNAsının hazırlanması güç bir metoddur. Fazla miktarda enjeksiyon gerekmektedir. Pratik bir çözüm olarak bakteri DNA sının immunostimulatör etki yapan oligonükleotidleri tanımlanarak sentetik olarak 45

8 üretilmiştir. Oligonükleotidlerle modifiye edilmiş aşıların immunojeniteyi etkilemeden allerjeniteyi azaltmaktadır. Bu aşılarla yapılan immunoterapi de ilk aylarda IgE artışı olmamakta, anaflaksi riski ortadan kalkmakta ve aşı dozları daha hızlı artırılabilmektedir (14). Sonuç olarak astım hastalığının kontrolü çabaları yoğun olarak sürmektedir. Yeni ilaçlar daha çok hastalığın immunopatogenezine yöneliktir. Astım patogenezi aydınlatıldıkça tedavi hedefleri ve alternatifleri artacaktır. Yeni ilaçlar ile ilgili çalışmalar umut vericidir ancak daha ileri çalışmaların gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. KAYNAKLAR 1. Middleton E, Reed CE, Ellis EF, Adkinson NF, Yunginger JW. Allergy Principles and Practice. St.Louis, Washington DC, Toronto: The CV Mosby Comp, 1998; p Global Strategy For Asthma Management and Prevention, GINA, National Institutes of Health National Heart, Lung and Blood Institute. Updated Hughes R, Masoli M, Weatherall M, Beasley R. Nebulised salbutamol and magnesium sulphate in acute asthma. Lancet 2003; 362(9389): Wilber ST, Wilson JE, Blanda M, Gerson LW, Meerbaum SO, Janas G. The bronchodilator effect of intravenous glucagon in asthma exacerbation: a randomized, controlled trial. Ann Emerg Med 2000; 36(5): Rodrigo GJ, Rodrigo C, Pollack CV, Roure B. Use heliumoxygen mixtures in the treatment of acute asthma: a systematic review. Chest 2003; 123(3): National Asthma Education and Prevention Program. J Allergy Clin Immunol 2002; 110(Suppl): Şekerel BE, Tuncer A, Saraçlar Y, Adalıoğlu G. Inhaled budesonide reduces lung hyperinflation in children with asthma. Acta Paediatr 1997;86: Von Berg A, Gappa M, Steinkamp G. Fluticasone for the treatment of symptomatic bronchial asthma in children treated with sodium cromogylate-a prospective, randomised trial. Eur J Med Res 2002; 7(6): Salvi SS, Krishna MT, Sampson AP, Holgate ST. The antiinflammatory effects of leukotriene-modifying drugs and their use in asthma. Chest 2001; 119(5): Akpınarlı A, Tuncer A, Saraçlar Y, Şekerel EB, Kalaycı Ö. Effect of formoterol on clinical parameters and lung functions in patients with bronchial asthma: a randomised controlled trial. Arch Dis Child 1999;81: Ream RS. Efficacy of IV theophylline in children with severe status asthmaticus. Chest 2001; 119(5): Saçkesen C. Astım atak tedavisi ve tedavideki yenilikler: İnhale steroid, ipratropium bromid, magnezyum, heliox. T Klin Allerji-Astım 2003,5(3), Meral A, Coker M. Tanac R.Inhalation therapy with magnesium sulphate and salbutamol sulphate in bronchial asthma. Turk J Pediatr 1996, 28, Frew AJ: Immunotherapy of allergic disease. J Allergy Clin Immunol 2003; 111: Owen CE. Anti-immunoglobulin E therapy for asthma. Pulm Pharmacol Ther 2002; 15(5): Boushey HA. New and exploratory therapies for asthma. Chest 2003; 123 (Suppl) Leonard P: Asthma: future directions. Med Clin North Am 2002; 86: Kon OM, Sihra BS, Loh LC, et al. The effects of an anti- CD4 monoclonal antibody, keliximab, on peripheral blood CD4 + T-cells in asthma. Eur Respir J 2001; 18: Rosenwasser LJ. New immunopharmacologic approaches to asthma: role of cytokine antagonism. J Allergy Clin Immunol 2000; 105: Chu HW, Kraft M, Krause JE, Rex MD, Martin RJ. Substance P and its receptor neurokinin 1 expression in asthmatic airways. J Allergy Clin Immunol; 2000; 106(4): Lee YC, Lee KH, Lee HP, et al. Serum levels of interleukins IL-4, IL-5, IL-13, and interferon-gamma in acute asthma. J Asthma 2001; 38: Yazışma Adresi : Emin Mete Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD Allerji bilimdalı Çiftlik Cad. No: Emek /Ankara Tel: Fax:

ASTIMDA YENİ BİYOLOJİK AJANLAR. Doç. Dr. İnsu Yılmaz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD

ASTIMDA YENİ BİYOLOJİK AJANLAR. Doç. Dr. İnsu Yılmaz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD ASTIMDA YENİ BİYOLOJİK AJANLAR Doç. Dr. İnsu Yılmaz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD Astım-Yeni biyolojik tedaviler Omalizumab (Anti-IgE) Mepolizumab

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Prof.Dr. Özkan Karaman Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı ozkan.karaman@deu.edu.tr TEMELDEKİ AMAÇ ASTIM KONTROLÜNÜN SAĞLANMASIDIR ASTIM KONTROLÜNÜN

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Rehberin

Detaylı

Prof. Dr. Cansın Saçkesen. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı

Prof. Dr. Cansın Saçkesen. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı Prof. Dr. Cansın Saçkesen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı Akut Astım Atağı Kronik havayolu enflamasyonu sonucunda havayollarında aşırı duyarlılık meydana gelir ve bunun sonucunda

Detaylı

Prof. Dr. İpek Türktaş. Gazi Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve Astım BD

Prof. Dr. İpek Türktaş. Gazi Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve Astım BD ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve Astım BD Basamak tedavisi : Amaç kontrolü sağlamak 2 2. Start at initial Level of severity; gradually step up.

Detaylı

TTD Kış Okulu 2015 Havayolu Hastalıkları Modülü. Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen

TTD Kış Okulu 2015 Havayolu Hastalıkları Modülü. Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen TTD Kış Okulu 2015 Havayolu Hastalıkları Modülü Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen Olgu 1: 46y, E. 8 yıldır astım tanısıyla takipli Son 3 aydır artan yakınmaları var: Haftada 4-5 gün semptomları var Ayda 3-4 kez

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ Yrd.Doç.Dr. Teyfik TURGUT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ Astımlı bir hastada hızlı ve progresif olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltılı

Detaylı

AKUT ASTIM TEDAVĠSĠ. Dr.Arzu BakırtaĢ Gazi Hastanesi Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı

AKUT ASTIM TEDAVĠSĠ. Dr.Arzu BakırtaĢ Gazi Hastanesi Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı AKUT ASTIM TEDAVĠSĠ Dr.Arzu BakırtaĢ Gazi Hastanesi Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı Önce astım atağının Ģiddeti belirlenmelidir. Astım atak Ģiddeti nasıl belirlenir? Oksijen saturasyonu(pulse oksimetri)

Detaylı

SOLUNUM SISTEMI FARMAKOLOJISI. Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ

SOLUNUM SISTEMI FARMAKOLOJISI. Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ SOLUNUM SISTEMI FARMAKOLOJISI Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat DERİCİ SOLUNUM SISTEMI ANATOMI VE FIZYOLOJISI Vücut ve atmosfer arasında gaz transferi Oksijen x karbondioksit Bu gazların kan düzeyleri hassas mekanizmalar

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ Dr. Arif KUT ASTIM Kronik enflamatuvar bir hastalıktır Çok sayıda hücre ve mediatör rol alır Solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır Tekrarlayıcı öksürük ve hırıltı ile

Detaylı

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal OLGU I 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal NASIL İLERLERSİNİZ? 1-Bronş provokasyon testi 2-Ek tetkik gerekli değildir

Detaylı

Akut Astım Atağı. Nasıl Tedavi Edelim? Prof Dr Nermin GÜLER. Istanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı

Akut Astım Atağı. Nasıl Tedavi Edelim? Prof Dr Nermin GÜLER. Istanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı Akut Astım Atağı Nasıl Tedavi Edelim? Prof Dr Nermin GÜLER Istanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı Akut Astım Atağı Bronşiyal astımlılarda çeşitli uyaranlar

Detaylı

TTD Kış Okulu 2016 Havayolu Hastalıkları Modülü. Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen

TTD Kış Okulu 2016 Havayolu Hastalıkları Modülü. Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen TTD Kış Okulu 2016 Havayolu Hastalıkları Modülü Dr.İ.Kıvılcım Oğuzülgen Olgu 1: 46y, E. 8 yıldır as0m tanısıyla takipli Son 3 aydır artan yakınmaları var: Ha=ada 4-5 gün semptomları var Ayda 3-4 kez nokturnal

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017 Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017 Astım Akut astımın muhatabı acilciler Epidemiyoloji 300 milyon astım hastası

Detaylı

Ciddi KOAH Astım. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

Ciddi KOAH Astım. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Ciddi KOAH Astım Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. TANIM KOAH; tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı sınırlanması ile karakterize bir hastalıktır. Kr. Bronşit + Amfizem

Detaylı

Türk Toraks Derne i. Eri kin Ast m Tan ve Tedavi Cep Kitab. Cep Kitaplar Serisi. Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derne i. Eri kin Ast m Tan ve Tedavi Cep Kitab. Cep Kitaplar Serisi.  Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derne i Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derne i Cep Kitaplar Serisi Eri kin Ast m Tan ve Tedavi Cep Kitab www.toraks.org.tr Türk Toraks Derne i, bu cep kitab n n 2012 y l nda bas m için

Detaylı

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN

Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Obstrüktif Havayolu Hastalıkları nda Tedavi Astım ve KOAH Tedavisi Dr. Alev GÜRGÜN Dr. Ersin Aslan a saygı ile Astım tedavisinin amacı Hastalık Kontrolünü Sağlamak ve Sürdürmek Minimal gündüz semptomu

Detaylı

As#m kontrol edilebilir kronik inflamatuvar bir durumdur. As#mın AS'de tedavisi. ! Inhaler beta agonist. ! Öykü ve FM. !

As#m kontrol edilebilir kronik inflamatuvar bir durumdur. As#mın AS'de tedavisi. ! Inhaler beta agonist. ! Öykü ve FM. ! ASTIM As#m kontrol edilebilir kronik inflamatuvar bir durumdur. As#mın AS'de tedavisi! Öykü ve FM! Inhaler beta agonist! Sistemik steroid! An=kolinerjik ajanlar - şiddetli alevlenmede PERSPEKTİF Astım,

Detaylı

KRONİK ASTIM TEDAVİSİ ( ASTIMIN UZUN SÜRELİ TEDAVİSİ) Dr. Ali BAKİ KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Allerji Bilim Dalı

KRONİK ASTIM TEDAVİSİ ( ASTIMIN UZUN SÜRELİ TEDAVİSİ) Dr. Ali BAKİ KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Allerji Bilim Dalı KRONİK ASTIM TEDAVİSİ ( ASTIMIN UZUN SÜRELİ TEDAVİSİ) Dr. Ali BAKİ KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Allerji Bilim Dalı ASTIMIN TANIMI Hava yollarının kronik İnflamatuar bir hastalığıdır.

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr.Reha Cengizlier Antalya- Ekim 2014

ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Prof.Dr.Reha Cengizlier Antalya- Ekim 2014 ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Prof.Dr.Reha Cengizlier Antalya- Ekim 2014 Astım tedavisinde amaç 1-Normal aktivite Okul devamsızlığı Beden eğitimi ve fizik aktivitelere katılım 2-Uyku bozukluğu 3-Astım semptomları

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 27 Mart 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 27 Mart 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 27 Mart 2017 Salı Uzman Dr. M. Tuğba Çöğürlü Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı 27.03.2018 Prof.

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİ. Prof. Dr Zeynep Mısırlıgil Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı

ASTIM TEDAVİSİ. Prof. Dr Zeynep Mısırlıgil Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı ASTIM TEDAVİSİ Prof. Dr Zeynep Mısırlıgil Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı Hava yollarının kronik inlamatuar bir hastalığı olan astımda tedavide

Detaylı

göstermiştir. Sadece bir çalışma ilaç dozunun 4 kat yükseltilmesi durumunda etki görüldüğünü belirtmiştir. Bousley ve arkadaşları ise kendi sonuçların

göstermiştir. Sadece bir çalışma ilaç dozunun 4 kat yükseltilmesi durumunda etki görüldüğünü belirtmiştir. Bousley ve arkadaşları ise kendi sonuçların ASTIM TEDAVISINDE YENILIKLER Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Astım tedavisinde yeni ilaçların rutin kullanıma çok sık ve kolay giremediği dikkat çekmektedir. Tedavi uzun

Detaylı

Stabil Dönemde Ast m Tedavisi

Stabil Dönemde Ast m Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 37-44 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri TÜTÜN VE ASTIM Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri Kısa Dersimizin Hedefleri KISA DERSİMİZİN AMACI: Öğrencileri tütünün astım üzerindeki zararlı etkileri ile astım hastalarına ve ebeveynlerine

Detaylı

BRONŞ ASTIMI A.Fuat Kalyoncu

BRONŞ ASTIMI A.Fuat Kalyoncu BRONŞ ASTIMI A.Fuat Kalyoncu TANIMLAMA Bronş astımı; uygun bir genetik zeminde kronik havayolu inflamasyonu ile oluşan bronş hiperreaktivitesi, nöbetler şeklinde öksürük, nefesdarlığı, hırıltılı solunum

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

AKUT ASTIM ATAĞI TEDAVİSİ

AKUT ASTIM ATAĞI TEDAVİSİ AKUT ASTIM ATAĞI TEDAVİSİ Prof. Dr. Ayten P. Uyan İzzet Baysal Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı 11.Türk Toraks Kongresi, 23-27.Nisan.2008 ASTIM Astım klinik şiddeti hastadan hastaya değişen

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİ. Dr. Haluk Türktaş

ASTIM TEDAVİSİ. Dr. Haluk Türktaş 1 ASTIM TEDAVİSİ Dr. Haluk Türktaş Astım hava yollarının kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Bu nedenle astımda tedavinin amacı hava yollarındaki inflamasyonu kontrol altına almaktır. Günümüzde astımnın

Detaylı

Bronş Ast m Tedavisi

Bronş Ast m Tedavisi Bronş Ast m Tedavisi Dr. M. Reşit ARAN, Doç. Dr. Gül KARAKAYA * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, ** Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Göğüs Hastal klar Anabilim Dal,

Detaylı

ASTIM ATAĞI TEDAVĠSĠ. Prof Dr Fazilet Karakoc Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ASTIM ATAĞI TEDAVĠSĠ. Prof Dr Fazilet Karakoc Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ASTIM ATAĞI TEDAVĠSĠ Prof Dr Fazilet Karakoc Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Astım Atakları Viral enfeksiyonlar Allerjen maruziyeti Egzersiz Hava kirliliği Akut astım

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

ALLERJĠDE ACĠLLER. Dr Suna Asilsoy BaĢkent Ün. Çocuk Allerji- Ġmmunoloji, Adana

ALLERJĠDE ACĠLLER. Dr Suna Asilsoy BaĢkent Ün. Çocuk Allerji- Ġmmunoloji, Adana ALLERJĠDE ACĠLLER Dr Suna Asilsoy BaĢkent Ün. Çocuk Allerji- Ġmmunoloji, Adana Allerjik hastalıklar son yıllarda artıģ göstermektedir. Tip 1 kaynaklı reaksiyonlar hızlı baģlayıp ölüme neden olabilir. Hızlı

Detaylı

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji Bir veya birden fazla antijene (alerjene) verilen anormal immünolojik cevapla karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

BRONKODİLATÖR İLAÇLAR.

BRONKODİLATÖR İLAÇLAR. BRONKODİLATÖR İLAÇLAR www.aciltipuzmanlari.com Kaynaklar http://search.medscape.com/emedicinesearch?newsearch=1&querytext=bron chodilator http://emedicine.medscape.com/article/ 297664-overview http://www.toraks.org.tr/

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Vaxoral. Tekrarlayan bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde 5. Şimdi. Zamanı. KOAH Kronik bronşit Sigara kullanımı

Vaxoral. Tekrarlayan bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde 5. Şimdi. Zamanı. KOAH Kronik bronşit Sigara kullanımı Tekrarlayan bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde 5 Şimdi KOAH Kronik bronşit Sigara kullanımı Yaşlılık Düşük bağışıklık Hırıltılı öksürük Kirli ortam Pasif içicilik Zamanı Tekrarlayan

Detaylı

Çocuklarda Olgularla Ağır Astım Yönetimi: Konvansiyonel Tedaviler

Çocuklarda Olgularla Ağır Astım Yönetimi: Konvansiyonel Tedaviler Çocuklarda Olgularla Ağır Astım Yönetimi: Konvansiyonel Tedaviler Dr.Ersoy Civelek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji SUAM ersoycivelek@gmail.com Çocuklar

Detaylı

HIŞILTILI ÇOCUKLARA YAKLAŞIM

HIŞILTILI ÇOCUKLARA YAKLAŞIM HIŞILTILI ÇOCUKLARA YAKLAŞIM 1. PUADER KONGRESİ ANTALYA 2012 Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara ipektur@gmail.com STRİDOR? VİZİNG? BRONŞİOLİT %80 ÜSYE %20 BRONŞİOLİT BRONŞİOLİT

Detaylı

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar Derlemeler Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar A. BAKIRTAŞ*, İ. TÜRKTAŞ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı, ANKARA Astımın fizyopatolojisi, genetiği ve klinik fenotipleri

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİTOKİN HEDEFLİ TEDAVİLER H. Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı İnflamasyon Doku Yanıtı (McInnes, Nature Clin Prac Rheumatol 2005; 31) RA da Sitokin Ağı (Firestein,

Detaylı

Derleme. Selvinaz DALAKLIOĞLU 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2013, 95-110

Derleme. Selvinaz DALAKLIOĞLU 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2013, 95-110 Derleme Astım Tedavisinde Yeni Bir Tedavi Seçeneği Olarak Monoklonal Antikorlar Ve Klinik Sonuçları MONOCLONAL ANTIBODIES AS A NEW TREATMENT OPTION IN ASTHMA THERAPY AND ITS CLINICAL OUTCOMES Selvinaz

Detaylı

Giriş ASTIM. Giriş. Giriş. Epidemiyoloji. Epidemiyoloji 01.02.2012

Giriş ASTIM. Giriş. Giriş. Epidemiyoloji. Epidemiyoloji 01.02.2012 Giriş ASTIM Dr. Vedat DAĞ F.Ü. Hastanesi Acil ABD Astım havayollarının multipil stimülanlara artmış duyarlılığı ile karekterize kronik inflamatuar bir hastalıktır. Eozinofil, T lenfositler, makrofaj, nötrofil

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİ. Dr Suna Asilsoy Çocuk Allerji Bilimdalı

ASTIM TANI ve TEDAVİ. Dr Suna Asilsoy Çocuk Allerji Bilimdalı ASTIM TANI ve TEDAVİ Dr Suna Asilsoy Çocuk Allerji Bilimdalı GINA Ġlk yayın 30 yıl önce Tüm yaş grublarına uygulanmış Altta yatan patojenik ve inflamatuar mekanizma Kanıta dayalı tedavi Son revizyon 2008

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

İntrapartum veya Postpartum Şiddetli Hipertansiyon Tedavisinde Başlangıç Olarak LABETOLOL Kullanılan Yönetim Algoritması

İntrapartum veya Postpartum Şiddetli Hipertansiyon Tedavisinde Başlangıç Olarak LABETOLOL Kullanılan Yönetim Algoritması LABETOLOL Kullanılan Yönetim Algoritması Fetus canlı ve doğum eylemi başlamamış ise fetal izlemi başlat. 15 dk sonra ölçülen kan basıncı hala yüksek İSE 20 mg IV labetolol infüzyonunu 2 dakikayı aşan sürede

Detaylı

9 Ekim 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalı. Genel Poliklinik Olgu Sunumu

9 Ekim 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalı. Genel Poliklinik Olgu Sunumu Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 9 Ekim 2018 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İnt. Dr. Anabilim Yağmur ÇAKIR Dalı Genel Poliklinik Olgu Sunumu 4 Ocak 2019 Cuma Dr.Murat

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp

Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp Bölüm 18 Evde Astım Takibi Dr. Ömer AYTEN ve Dr. Gülhan AYHAN Astım hastalığı kronik bir hastalık olması nedeniyle tedavisi de uzun süreli olmaktadır. Kalp yetmezliği hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı,

Detaylı

Allerji ve Anaflaksi

Allerji ve Anaflaksi Allerji ve Anaflaksi Tanım Anafilaksi: Hipotansiyon veya havayolu tıkanıklığı ile karakterize IgE bağımlı mast hücre mediatörlerinin oluşturduğu ciddi sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Anafilaktoid:

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Serevent TM Diskus TM

Serevent TM Diskus TM Serevent TM Diskus TM Formülü Serevent Diskus plastik bir inhaler cihazı içinde, her biri 50 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) ve laktoz karışımı içeren 60 blisterlik alüminyum folyo

Detaylı

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Yrd.Doç.Dr. Togay Evrin Ufuk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Yrd.Doç.Dr. Togay Evrin Ufuk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi Yrd.Doç.Dr. Togay Evrin Ufuk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Astım Astım kronik havayolu inflamasyonu ile karakterize heterojen bir hastalıktır. Değişken ekspiratuar

Detaylı

Fibrinolytics

Fibrinolytics ANTİPLATELET İLAÇLAR Fibrinolytics Adezyon Aktivasyon (agonist bağlanma) Agregasyon Aktivasyon (şekil değişikliği) Antiplatelet İlaçlar Antiplatelet ilaçlar Asetilsalisilik asit (aspirin) P2Y12 antagonistleri

Detaylı

ASTIM ATAK KOAH ALEVLENME Yrd.Doç.Dr ASTIM PATOGENEZ RİSK FAKTÖRLERİ. Anamnez TANI. Astım Semptomları. .Dr.. Ayhan AKÖZ Erzurum Atatürk

ASTIM ATAK KOAH ALEVLENME Yrd.Doç.Dr ASTIM PATOGENEZ RİSK FAKTÖRLERİ. Anamnez TANI. Astım Semptomları. .Dr.. Ayhan AKÖZ Erzurum Atatürk ASTIM ATAK KOAH ALEVLENME Yrd.Doç.Dr.Dr.. Ayhan AKÖZ Erzurum Atatürk Üniversitesi Acil Tıp T p AD ASTIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken,

Detaylı

AĞIR ASTIMDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ? BİYO-BELİRTEÇLER

AĞIR ASTIMDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ? BİYO-BELİRTEÇLER AĞIR ASTIMDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ? BİYO-BELİRTEÇLER Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD Allerji ve İmmünoloji BD 9 Haziran 2018 Koç Üniversitesi, İstanbul ık Plan

Detaylı

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Stabil KOAH lı Hastalarda ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Serevent TM İnhaler 25mcg

Serevent TM İnhaler 25mcg Serevent TM İnhaler 25mcg Formülü Her uygulamada 25 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) püskürten 60 ve 120 dozluk ölçülü dozlu bir aerosoldür. Serevent Inhaler, kloroflorokarbon (CFC)

Detaylı

Astım-KOAH Overlap Sendromu. Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Astım-KOAH Overlap Sendromu. Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Astım-KOAH Overlap Sendromu Yrd. Doç. Dr. Serhat Karaman Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Tanı Tarihçe (Çok yakın tarih! ) Rehberlerde Akos Prevelans Klinik Literatür

Detaylı

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler İntoksikasyon riski Vit D Yeterli Vit D Yetersizliği Vit D Eksikliği >150 ng/ml 30 ng/ml( 75 nmol/l) 21-29 ng/ml 20 ng/ml ( 50 nmol/l) < 11 ng/ml(aap ve IOM,1997) Holick

Detaylı

Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN

Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN 8 aylık, kız, Üç gündür devam eden öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı 1 saat önce başlayan döküntüsü var Son bir aydır aralıklı olarak öksürük ve hırıltı şikayetleri

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI STABİL KOAH DA HASTA EĞİTİMİ VE FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMI ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tedavi hedeflerini açıklayabilmeli, Hasta eğitiminin bileşenlerini sayabilmeli, KOAH da risk faktörlerini tanımlayabilmeli,

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

KOAH ta steroidlerin pabucu dama mı atıldı? PROF.DR.ARZU MIRICI-2018 İSTANBUL

KOAH ta steroidlerin pabucu dama mı atıldı? PROF.DR.ARZU MIRICI-2018 İSTANBUL KOAH ta steroidlerin pabucu dama mı atıldı? PROF.DR.ARZU MIRICI-2018 İSTANBUL KOAH ın patofizyolojik özellikleri Mukus hipersekresyonu Mukosiliyer transportta azalma Mukozal hasar Enflamatuar hücre sayısında/

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

Erişkinde Astım ve Güncel Tedaviler

Erişkinde Astım ve Güncel Tedaviler Erişkinde Astım ve Güncel Tedaviler Astım, çoklu uyaranlara artmış havayolu yanıtı ile karekterize kronik inflamatuar bir hastalıktır. İnflamatuar yanıtın oluşmasında birçok hücre ve hücresel elemanlar

Detaylı

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir.

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir. Bronşial astım ve tedavisi Dr. Müsemma Karabel Sunu Planı Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın tedavisi Atak tedavisi Pediatrik

Detaylı

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları:

ASTIM. Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Sebebi ve risk faktörleri: En sık rastlanan astım sebepleri: Astım atakları: ASTIM Astım; Asthma; Asthma Bronchiale; Astım solunum yollarının alerjik hastalığıdır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, öksürük, çabuk yorulma şikayetleri ile seyreder. Sebebi ve

Detaylı

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD

Doç Dr Ömür AYDIN. Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Doç Dr Ömür AYDIN Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD İmmunoloji-Allerji BD Mesleksel astım tedavisinde temel prensipler Mesleksel astımda prognoz Maruziyetin kesilmesi/azaltılmasının sonuçları Mesleksel

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Sevdegül KARADAŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Yrd.Doç. Dr. Sevdegül KARADAŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Sevdegül KARADAŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı ASTIM Tanım, Epidemiyoloji Patogenez Klinik özellikler Acil serviste atak tedavisi Alternatif tedaviler

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Küçük çocuklarda astım tedavisinde güncel kılavuzlar AAIR 2010

Küçük çocuklarda astım tedavisinde güncel kılavuzlar AAIR 2010 Küçük çocuklarda astım tedavisinde güncel kılavuzlar AAIR 2010 2007 den beri yayınlanmış 4 büyük kılavuz derlenmiş NAEPP in EPR-3 2008 EAACI nin PRACTALL Consensus report, 2008 ERS task force 2008 GINA

Detaylı

HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ?

HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ? HANGİ ASTIMLIYA HANGİ TEDAVİ? Münevver Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı munevver.erdinc@ege.edu.tr ASTIM TANIMI Kronik hava yolu inflamasyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED

NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED NEBÜLİZASYON TEDAVİSİ: NE ZAMAN? NASIL? Ecz. Pırıl Karataş 04.04.2014 TÜKED ASTIM EPİDEMİYOLOJİ Astımın dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmektedir. Bu rakam ülkemiz için yaklaşık 3.5

Detaylı

Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında

Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında Bölüm 35 Öksürük Yapan İlaçlar ve Astım Öksürük Yapan İlaçlar ve Astım Dr. Özgür KARTAL Genel olarak solunum yolu yakınmaları arasında en sık karşılaşılan problemlerin başında kuru öksürük gelmektedir.

Detaylı

ASTIM TEDAVİSİ. (Asthma Treatment) Gülfidan Çakmak *

ASTIM TEDAVİSİ. (Asthma Treatment) Gülfidan Çakmak * ASTIM TEDAVİSİ (Asthma Treatment) Gülfidan Çakmak * Özet Tedavi eğitim, korunma ve farmakolojik tedavi olmak üzere üç basamaktan oluşur. Farmakolojik tedavide kullanılan ilaçlar bronkodilatatörler ve antiinflamatuvarlar

Detaylı

ASTIM TEDAV S. Prof. Dr. Sema Umut

ASTIM TEDAV S. Prof. Dr. Sema Umut .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerji - Ast m Sempozyumu 6 Mart 1998, stanbul, s. 47-54 ASTIM TEDAV S Prof. Dr. Sema Umut Ast m solunum yollar n n ataklarla seyreden kronik

Detaylı

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik Astım TÜM DÜNYADA 300.000 KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü: GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın

Detaylı

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ ROMATOLOJİDE KULLANILAN YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR ESEN KASAPOĞLU GÜNAL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ROMATOLOJİDE YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ SENTETİK İLAÇLAR LEFLUNOMİD

Detaylı