EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI"

Transkript

1 Okul Adı Tarih Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı :... :././.. : : EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI AYLAR EYLÜL KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. Dikkatini çeken durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik sorular sorar.) Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/ durum/ olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.) Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye/ geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/ varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, sesini söyler.) Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne /varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/ varlıkları rengine ve büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.) Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkları rengine ve büyüklüğüne göre gruplar.) Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.) Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur. (Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.) Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

2 EYLÜL DİL GELİŞİMİ Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.) Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/ şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.) Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.) Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, zamir, isim durumlarını ve olumsuzluk yapılarını kullanır.) Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.) Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.) Kazanım 7: Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/ izlediklerini açıklar. Dinledikleri/ izledikleri hakkında yorum yapar.) Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/ izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/ izlediklerini resim, müzik gibi çeşitli yollarla sergiler.) MOTOR GELİŞİM Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. ) Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Atılan topu elleri ile tutar. Koşarak duran topa ayakla vurur. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.) Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri üst üste dizer. Nesneleri yan yana dizer. Nesneleri iç içe dizer. Nesneleri takar. Nesneleri çıkarır. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri sıkar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar.)

3 Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.) EYLÜL SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Adını, soyadını, yaşını, fiziksel ve duyuşsal özelliklerini söyler.) Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Anne/ babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.) Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir. (Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.) Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.) Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.) Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. ( Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.) Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer. (Göstergeleri: Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.)

4 EYLÜL ÖZBAKIM BECERİLERİ Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Saçını tarar, dişini fırçalar, elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.) Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları toplar, asar, yerleştirir.) Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. (Göstergeleri: Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.

5 Renk: Kırmızı-Sarı-Mavi-Yeşil Geometrik Şekil: Daire Boyut: Büyük-Küçük Duyu: Sesli-Sessiz, Sert-Yumuşak Zıt: Doğru-Yanlış, Temiz-Kirli, Aynı-Farklı KAVRAMLAR BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ALAN GEZİLERİ AİLE KATILIMI EYLÜL İlköğretim Haftası Çocuklarla birlikte sınıf ve köşeler gezilir ve çocuklara sınıf içerisinde etkinlik yapacakları köşeler tanıtılır. Okul gezilir, okulun bölümleri çocuklara tanıtılır ve okulda görevli kişilerle tanışılır. Okul bahçesi gezilir ve çevre incelenir. Çocuklarıyla beraber Sandalye Kapmaca oyunu oynamaları istenir. Ailelerden okulun web sitesinden çocuklarıyla beraber okul fotoğraflarına bakmaları istenebilir. Çocuk, okulda oynadığı Tanışma oyununu ailesiyle birlikte evde de oynar. Ailelere okul kuralları ile ilgili bilgilendirici metinler gönderilir. Ailelerden, sınıftakine benzer şekilde evde problem durumları yaratıp çocuklarıyla canlandırmaları ve çocuklarının problem durumlarına buldukları çözüm yollarını not ederek gerektiğinde çocuklarına hatırlatmaları istenir. Çocuklarıyla örüntü oluşturmaları istenir. Evde çocuklarıyla beraber Kırmızı Merkezi oluşturmaları istenir. Ailelere televizyonun yararları ve zararları ile ilgili bilgilendirici metinler gönderilir.

6 DEĞERLENDİRME Çocuklar açısından; Program açısından; Öğretmen açısından;

7 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 14 Eylül 2015 Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun. Kahvaltı-Temizlik Etkinlik Zamanı Canım Okulum isimli hareket-müzik (bütünleştirilmiş-büyük grup) etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme:

8 CANIM OKULUM Etkinlik Çeşidi: Hareket-Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) Tarih: 14 Eylül 2015 Yaş Grubu : Ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Motor Gelişim Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.) Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.) Dil Gelişimi Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinlediklerini/ izlediklerini müzik yoluyla sergiler.) Materyaller Sözcükler Kavramlar ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen sınıfı önceden süsler. Okula hoş geldiniz. sloganı ile çocuklar karşılanır. Çocuklar okula geldiklerinde öğretmen, çocukları sınıfın kapısında selamlayarak çiçeklerle karşılar ve velileri sınıfa alır; Öğretmen önce kendisini tanıtır ve çocukların, velilerin ellerini sıkar. Daha önceden hazırlamış olduğu değişik şekillerdeki isim kartlarını çocukların boyunlarına asar. Okulun ve sınıfın adını söyler. Velilerle birlikte çocuklar sınıfa alınır. Çocukların birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları için ortam oluşturulur. Veli ve çocuklarla beraber müzik eşliğinde dans edilerek Sandalye Kapmaca oyunu oynanır. Oyun sonrasında çocukların yarım ay şeklinde oturmaları sağlanır ve Daha Dün Annemizin adlı şarkı öğretilir. DAHA DÜN ANNEMİZİN Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Şarkının tekrarından sonra ailelerle beraber müzik eşliğinde dans edilerek Heykel oyunu oynanır.

9 DEĞERLENDİRME Etkinlik bitiminde çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir: Sandalye kapmaya çalışırken zorlandın mı? Heykel olup hareketsiz kaldığında neler hissettin? Anne-babanın oyuna eşlik etmesi seni mutlu etti mi? Evde hangi oyunları beraber oynuyorsunuz? AİLE KATILIMI Ailelerden evde çocukları ile beraber Sandalye Kapmaca oyununu oynamaları istenir. UYARLAMA

10 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 15 Eylül 2015 Yaş Grubu (Ay) :.. Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun. Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Nereye geldim? isimli bütünleştirilmiş Türkçe ve alan gezisi etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme:

11 NEREYE GELDİM? Etkinlik Çeşidi : Türkçe ve Alan Gezisi (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) Yaş Grubu : Ay Tarih: 15 Eylül2015 KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Dil Gelişimi Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/ şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.) Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.) Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/ izlediklerini resim yoluyla sergiler.) Sosyal ve Duygusal Gelişim Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.) ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklarla güne başlama zamanında Etrafımda neler var? Ben neredeyim? Bu yerin özellikleri nelerdir? Sınıfımızda neler / kimler var? soruları sorularak sohbet edilir. Okulumuz isimli şiir okunur. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul Neşe, bilgi yuvası Çocuklarla okulun bölümleri (müdür odası, yemekhane, sınıflar vs.) gezilir. Çalışanlarla sohbet edilir. Kurallarla ilgili konuşulur. Sınıfa dönüldüğünde çocuklar masalara geçerler ve okulun resmi yapılır.

12 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Etkinliğimizde neler yaptık? Okulun bölümlerini gezmek hoşunuza gitti mi? En çok hangi bölümü beğendiniz? Neden? Mutfakta çalışan personel neler yapıyormuş? Okulumuzda başka hangi bölümler var? Okulda uyulması gereken kurallar nelermiş? Daha önce bir okul gördünüz mü? Gezdiniz mi? Farklı olarak neler vardı? Materyaller Resim kâğıdı ve boyalar Sözcükler Kavramlar AİLE KATILIMI UYARLAMA

13 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 16 Eylül 2015 Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun. Kahvaltı-Temizlik Etkinlik Zamanı Okulumdaki eşyalar isimli Türkçe-müzik-alan gezileri-okuma yazma (bütünleştirilmiş bireysel-büyük grup) etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme:

14 OKULUMDAKİ EŞYALAR Etkinlik Çeşidi: Türkçe-Müzik-Okuma Yazmaya Hazırlık (Bütünleştirilmiş Bireysel-Büyük Grup Etkinliği) Tarih: 16 Eylül 2015 Yaş Grubu : Ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Sosyal ve Duygusal Gelişim Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.) Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.) Motor Gelişim Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Bedenini, nesneleri, vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.) Dil Gelişimi Kazanım 7: Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/ izlediklerini açıklar. Dinledikleri/ izledikleri hakkında yorum yapar.) Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/ izlediklerini başkalarına anlatır.) ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen çocuklara okulu gezdirerek okulu, okulun bölümlerini ve okuldaki görevlileri tanıtır. Sınıfa döndüklerinde çocuklarla gezi hakkında sohbet edilir. Okul nedir? Neden okula geliriz? Okula gelmezsek ne olur? Okulda neler yaparız? Okulda kimler bulunur? Görevleri nelerdir? gibi sorular üzerinde konuşularak çocuklardan bildiklerini anlatmaları istenir. Daha sonra söylenenler üzerinde konuşulur ve öğretmen tamamlayıcı açıklamalarda bulunur. Öğretmen ritim aletlerini tanıtarak çocuklara seslerini dinletir. Ritim aletleri öğrencilere dağıtılır ve şarkı önce öğretmen tarafından söylenir. Daha sonra şarkı bölüm bölüm çocuklara öğretilir. Ardından hep birlikte ritim tutularak tekrar edilir. Öğretmen hangi ritim aletinden ses geldiğini çocuklara sorarak ritim aletlerinin adlarını söyler. Yaşasın Okulumuz Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Çocuklar bu şarkı sözlerine uygun canlandırma yaparak ve neşeyle yürüyerek dans ederler. Öğretmen çocuklara okulda yapılan çalışmalardan hangilerini çok sevdiklerini sorar. Çocuklardan yanıtlar alındıktan sonra sınıftaki etkinlikler konusunda bilgiler verilir. Sınıfta yaptığımız etkinliklerde çalışmalarımızda kullandığımız makas, yapıştırıcı ve boya kalemlerinden örnekler verilir. Sınıfta grup içinde davranışlarımızda yardımcı olma, paylaşma, işbirliği içinde çalışmaları yapmamız gerektiğini anlatır. Çocuklarla daha önceden öğrenilen parmak oyunları ve tekerlemeler tekrar edilir..

15 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Okulumuzu beğendiniz mi? En çok hoşunuza giden yer neresi? Eğer sizin elinizde olsa okulumuzun neresinde değişiklik yapmak isterdiniz? Nasıl bir değişiklik yapardınız? Hayalinizdeki okulu bize anlatır mısınız? Okula gelmek sizin hayatınızda nasıl değişiklikler sağladı? Materyaller Ritim Aletleri Sözcükler Okul Kavramlar AİLE KATILIMI Ailelerden okulun web sitesinden çocuklarıyla beraber okul fotoğraflarına bakmaları istenebilir. UYARLAMA

16 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 17 Eylül 2015 Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun. Kahvaltı-Temizlik Etkinlik Zamanı Arkadaşlarımızla tanışıyoruz isimli sanat-oyun (bütünleştirilmiş büyük-bireysel grup) etkinliği Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme:

17 ARKADAŞLARIMLA TANIŞIYORUZ Etkinlik Çeşidi: Sanat-Oyun(Bütünleştirilmiş Büyük-Bireysel Grup Etkinliği) Tarih: 17 Eylül 2015 Yaş Grubu : Ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Dil Gelişimi Kazanım 7: Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.) Motor Gelişim Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Atılan topu elleri ile tutar.) Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar.) Sosyal ve Duygusal Gelişim Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Adını, soyadını, yaşını ve duyuşsal özelliklerini söyler.) Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. ( Göstergeleri: Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.) Kazanım 15: Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder.) ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen bir top alıp oyunun nasıl oynanacağını anlatır: Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Bu oyun sırasında eline top gelen çocuk kendi adını, soyadını, en sevdiği şeyi söyleyerek topu arkadaşlarına atacak. şeklinde açıklama yapar. Oyun bütün çocuklar kendini tanıtana kadar devam eder. Çocuklar kendilerini tanıtırken anne ve babalarının isimleri de sorulabilir. Daha sonra öğretmen çocuklara pastel boya, boya kalemleri ve kâğıt vererek çocuklardan serbest resim yapmalarını ve yaptıkları resmi anlatmalarını ister. Kâğıtlar dağıtılırken çocuklardan yardım istenir ve sırayla her bir çocuk adını öğrendiği bir arkadaşına ismini yüksek sesle söyleyerek kâğıt verir. Daha sonra çocuklardan bugün okulda neler yaptığını, kimlerle tanıştığını anlatan bir resim yapmaları ister. Çalışmalarını tamamlayan çocuklar yaptıkları resimleri arkadaşlarına anlatırlar ve çalışmalar panolara asılır.

18 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Tanışma ne demektir? Birisiyle tanışırken ne dersiniz? Yeni biriyle tanışmak sizde nasıl bir his uyandırıyor? Sınıfta tanıştığı arkadaşlarının isimlerini bize kim sayabilir? Materyaller Top, pastel boya, kâğıt Sözcükler Tanışma Kavramlar AİLE KATILIMI Çocuk, okulda oynadığı Tanışma oyununu ailesiyle birlikte evde de oynar. UYARLAMA

19 TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 18 Eylül 2015 Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun. Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Paylaşalım, mutlu olalım isimli bütünleştirilmiş Türkçe ve sanat etkinliği Öğle Yemeği, Temizlik Dinlenme Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Boyalarla Resim Çizelim isimli bütünleştirilmiş matematik ve sanat etkinliği Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun. Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme:

20 PAYLAŞALIM MUTLU OLALIM Etkinlik Çeşidi : Türkçe ve Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve Küçük Grup Etkinliği) Tarih: 18 Eylül 2015 Yaş Grubu : Ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Dil Gelişimi Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Kazanım 7: Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri: Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/ izlediklerini resim yoluyla sergiler. Sosyal ve Duygusal Gelişim Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer. Göstergeleri: Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır. ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklara, en çok sevdikleri oyuncaklarından birini okula getirmeleri önceden söylenir. Her çocuğun getirdiği oyuncakla tercihi doğrultusunda istediği gibi oynamasına izin verilir. Zil sesini duyduğunda bir arkadaşınla oyuncağını değiştirebilirsin, şimdi bir süre bununla oyna, diğer oyuncaklarla oynamak için sıranı bekle. Zil çaldı, haydi oyuncağını arkadaşına ver. yönergesiyle oyuncaklarını bir arkadaşlarıyla değiştirmelerine rehberlik edilir. Her çocuk birbirinin oyuncağıyla oynayana kadar devam edilir. En son zilde yine kendi oyuncaklarını bularak alırlar. Ardından oyuncaklar değişilirken ortaya çıkan problemler; ısrarla başka oyuncakla oynamak isteyen, iki üç oyuncakla birden oynamak isteyen, kendi oyuncağını paylaşmak istemeyen çocukların davranışlarının doğru olup olmadığı hakkında sohbet edilir. Yanlış davranışlar ve doğru davranışların neler olduğu ile ilgili konuşulur. Sorun yaşadıklarında konuşup, çözüm üretmeleri için rehberlik edilir. Önerilerde bulunulur. Eğer yine çözemiyorlarsa öğretmenin yardımını isteyebilecekleri söylenir. Çocuklar masalara geçerler. Farklı renklerde sınırlı sayıda parmak boyası olan masalarda el baskısı çalışması yapılır.

21 DEĞERLENDİRME Etkinlik bitiminde çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir: Oyuncaklarımızı nasıl oynadık? Oynarken doğru ve yanlış davranışlar nelerdi? Problemlerinizi nasıl çözdünüz? Daha önce böyle problemler yaşadınız mı? İkişerli gruplara ayrıldığınızda problemleri çözmekte zorlandınız mı? Kardeşlerinizle oynarken oyuncaklarınızı paylaşıyor musunuz? Materyaller Oyuncaklar Sözcükler Paylaşmak Kavramlar Doğru Yanlış AİLE KATILIMI Ailelerden, sınıftakine benzer şekilde evde problem durumları yaratıp çocuklarıyla canlandırmaları ve çocuklarının problem durumlarına buldukları çözüm yollarını not ederek gerektiğinde çocuklarına hatırlatmaları istenir. UYARLAMA

22 Etkinlik Çeşidi: Matematik-Sanat (Bütünleştirilmiş Küçük Etkinliği) Yaş Grubu : Ay BOYALARI BULALIM, RESMİMİZİ YAPALIM KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Bilişsel Gelişim Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Göstergeleri: Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/ varlığın rengini söyler.) Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.) Motor Gelişim Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.) ÖĞRENME SÜRECİ Sınıfın farklı yerlerine kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renkteki parmak boyalardan dörder tane saklanır. Çocuklara 4 gruba ayrılmaları için rehberlik edilir. Gruplar kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renklerinden birini seçerler. Gruplara seçtikleri renkteki parmak boyaları bulmaları için rehberlik edilir. Her grup kendi rengindeki parmak boyaları bulduktan sonra her gruba her renkten birer tane almaları için rehberlik edilir. Parmak boyaların renkleri ve sayılarıyla ilgili sohbet edilir. Farklı masalara oturan gruplara, masalarının üzerini büyük boy çöp poşetleriyle kaplamaları için rehberlik edilir. Çocuklar çöp poşetlerinin üzerine istedikleri gibi resim çizerler. Resimler tamamlandıktan sonra çocuklara resimlerinin üzerine kâğıt kapatarak baskılarını çıkarabilmeleri için rehberlik edilir. Resimlerin baskıları panoda sergilenir. Çocuklara resimlerini diğer arkadaşlarına anlatmaları için fırsat verilir.

23 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Sınıfta ne aradınız? Parmak boyaların yerlerini bulurken zorlandınız mı? Neden? Poşetlerin üzerine resim yapmak hoşunuza gitti mi? Neden? Hangi renk parmak boyaları kullandınız? Kaç tane kırmızı renk parmak boya vardı? Yeşil parmak boyalar kaç taneydi? Çöp poşetlerini başka ne için kullanabiliriz? Materyaller Parmak boyalar Sözcükler Kavramlar Renk: Kırmızı AİLE KATILIMI UYARLAMA

24 TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 21 Eylül 2015 Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde/ açık havada oyun. Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Sınıfımızı kullanırken temiz tutalım isimli bütünleştirilmiş Türkçe ve matematik etkinliği Öğle Yemeği, Temizlik Dinlenme Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Çevremizi temiz tutalım isimli bütünleştirilmiş sanat ve müzik etkinliği Oyun Zamanı Açık havada oyun. Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme:

25 SINIFIMIZI KULLANIRKEN TEMİZ TUTALIM Etkinlik Çeşidi : Türkçe - Matematik (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği) Tarih: 21 Eylül 2015 Yaş Grubu : Ay İlköğretim Haftası KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Bilişsel Gelişim Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye/ geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/ varlığın adını, rengini, şeklini söyler.) Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkları rengine göre gruplar.) Sosyal ve Duygusal Gelişim Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.) Materyaller Daireler ve ip Sözcükler Kavramlar Geometrik Şekil: Daire ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklara sınıfta neler gördükleri sorulur. Sınıfta bulunan merkezler gezilir. Çocuklar merkezlerde hangi materyaller bulunduğunu inceler ve adlarını söylerler. Merkezlerde bulunan bazı nesneler masanın üzerine yerleştirilir. Bu nesnelerin aynılarının merkezlerde saklı bulunduğu söylenir. Çocuklar nesne avına başlarlar. Nesneleri hangi merkezlerde bulduklarını arkadaşları ile paylaşırlar. Ardından Hangi merkezde oynamak isterdiniz? sorusu sorularak tercihleri alınır. Merkezlerde oynayacakların sayısını belirlemek gerektiği vurgulanır. Çocukların fikirleri alınır. Daha sonra sınıf beş gruba ayrılır. Çeşitli renklerde hazırlanmış (kırmızı, mavi, sarı, yeşil, mor) daireler masaya karışık bir şekilde koyulur. Çocuklar daireleri renklerine göre gruplar ve gruplarına seçtikleri renkte olan daireleri götürürler. Her renkten kaç daire olduğunu sayarlar. Gruplar saydıkları dairelerin kaç tane olduğunu söyler. Her merkez için bir renk belirlenir. Dairelerin ortasından ip geçirilerek kolye yapılır. Kolyeler dağıtılarak hangi merkezde oynamak istediklerini seçerler. Her merkez için kolye sayısı kadar tercih yapılır. Diğer merkezlerde oynamak istediklerinde birbirleri ile yerlerini değişebilecekleri söylenir.

26 DEĞERLENDİRME Etkinlik bitiminde çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir: Bugün neler yaptık? Kuralları nasıl oluşturduk? Kuralları belirlemek hoşunuza gitti mi? Kolye yapmak kolay oldu mu? Merkezlerin renkleri nelerdi? Her grupta kaç tane renk saydık? Kuralları oluşturmasaydık neler olurdu? Kurallar ne için gereklidir? Okulda, otobüste, yolda, beslenme sırasında da uyduğumuz kurallar var mı? Bu kuralları söyleyebilir misiniz? AİLE KATILIMI Ailelere çocukların davranışlarını düzenleyebilmek için bir takım kurallara ihtiyaç duyduklarını ve bu kuralların tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini, özellikle de öz düzenleme ve okul olgunluğu arasındaki ilişkiyi ele alan bilgi metinleri hazırlanıp gönderilir/panolar hazırlanır. Okuldaki etkinlik ve kullanılan yöntem konusunda bilgi verilerek evdeki kuralların da sınıftakiler gibi çeşitli sembollerle görselleştirilmesi/somutlaştırılması önerilir. UYARLAMA

27 Etkinlik Çeşidi : Sanat ve Müzik (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) Yaş Grubu :36-48 Ay SINIFIM TEMİZ Mİ TEMİZ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Özbakım Becerileri Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları toplar, asar, yerleştirir.) Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. (Göstergeleri: Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.) Sosyal ve Duygusal Gelişim Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.) Dil Gelişimi Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/ şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.) Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/ izlediklerini resim yoluyla sergiler.) ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklar kahvaltılarını bitirdikten hemen sonra öğretmen telaşla etrafına bakar ve Çocuklar, sınıfımızı temizlemek için kullanılan malzemeleri bulamıyorum. Siz gördünüz mü? diye sorar. Çocuklara aramaları için fırsat verir. Temizlik için kullanılan araç-gereçler bulunamayınca Sınıfımızı temizleyemezsek neler olabilir? Masalarımızın üzerindeki çöpleri atmazsak ne olur? Temizlik malzemeleri olmadan sınıfımızı nasıl temizleyebiliriz? gibi sorular sorulur. Çocukların fikirleri alınır. Sınıfı temizlemek için hangi malzemeleri kullanmamız gerektiği ile ilgili sohbet edilir. Bu malzemelerin nasıl bulunabileceği tartışılır. Okulumuzun temizliğini yapan görevliyi bulup ona sormak ister misiniz? diye sorulur ve çocuklarla temizlik görevlisinin yanına gidilir. Temizlik görevlisi Ben bu okulun temizlik görevlisiyim. Okulu temizlemek benim görevim, ama siz de sınıfınızı ve okulun diğer kısımlarını temiz tutarak bana yardım edebilirsiniz yoksa ben her yere yetişemeyebilirim ve sınıfınız bugünkü gibi kirli kalabilir. Ben sınıfınızdaki temizlik malzemelerini siz kullanmıyorsunuz diye aldım ama isterseniz geri alabilirsiniz. der ve çocukların sınıf temizliğinde kullanabilecekleri malzemeleri seçmelerine fırsat verir. Çöp kovası, temizlik bezleri, kovalar, ıslak mendil, süpürge, faraş gibi malzemeler seçildikten sonra sınıfa gidilir ve çocukların temizlik için iş bölümü yapmalarına rehberlik edilir. Çöpler atılır, su doldurulan kovada yıkanan bezlerle masalar silinir, süpürge ve faraş yardımıyla yerler süpürülür. Sınıf birlikte temizlendikten sonra temizlik malzemeleri sınıfın uygun bir yerine yerleştirilir. Çocukların kirli bezleri yıkamalarına ve kurumaları için uygun bir yere asmalarına fırsat verilir. Sınıfın önceki ve şimdiki hâliyle ilgili sohbet edilir. İkiye bölünmüş resim kâğıtlarına sınıfın önceki ve sonraki hâlinin resmini yapmaları için rehberlik edilir. Resimler birlikte sınıf panosuna asılır. Şarkı birlikte söylenir: Çöpleri attım önce, süpürgeyi aldım elime, bezleri yıkadım iyice, masaları sildim güzelce, sınıfım mis gibi işte. Temizlik görevlisi bak bize, sınıfımız mis gibi işte, sen sakın merak etme.

28 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Temizlik malzemelerini nasıl bulduk? Materyaller Temizlik bezleri, çöp kovası, kovalar, süpürge, faraş, çamaşır ipi, mandallar Sözcükler Araç-gereç, malzeme, temizlik görevlisi, faraş Kavramlar Zıt: Temiz - Kirli Sınıfımızı nasıl temizledik? Sınıfımızın kirli olması hoşunuza gitti mi? Temizlik yaparken zorlandınız mı? Temizlik için hangi malzemeleri kullandık? Evde ne tür işlere yardım ediyorsunuz? AİLE KATILIMI Ailelerden, çocuklarına evde basit temizlik görevleri vermelerinin yanı sıra bir gün belirlemeleri ve o gün evin herhangi bir işini birlikte yapmaları istenir (Bir odanın, bir dolabın temizliği, bulaşık yıkama, araba yıkama vb.) Bu günle ilgili fotoğraflar çekerek sınıfta çocuklarıyla birlikte diğer ailelere ve çocuklara o günlerini anlatmaları istenir. UYARLAMA Sınıfta Ortopedik Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa; Elinde ya da ellerinde kasılmalar olan bir çocuksa toplanma, temizlik ve resim çizme aşamasında çocuk için gerekli uyarlamaya yer verilmelidir (Örneğin, kalın boyalarla boyama yapmasını sağlamak, toplanma, temizlik esnasında fiziksel yardım sağlamak gibi.).

29 TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Açık havada oyun. Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Kırmızı nesneleri tanıyalım isimli bütünleştirilmiş matematik ve sanat etkinliği Öğle Yemeği, Temizlik Dinlenme Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Eğlenelim, Mevsime göre giyinelim isimli bütünleştirilmiş matematik ve oyun etkinliği Oyun Zamanı Açık havada oyun. Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme:

30 RENKLERİ TANIYALIM Etkinlik Çeşidi : Matematik ve Sanat (Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği) Tarih: 28 Eylül 2015 Yaş Grubu : Ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Bilişsel Gelişim Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye/ geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkları rengine, göre ayırt eder, eşleştirir.) Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.) Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur. (Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.) Motor Gelişim Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.) ÖĞRENME SÜRECİ Her masaya sarı, kırmızı, mavi renklerde boncuklar koyulur. Çocuklar boncukları renklerine göre gruplar. Daha sonra öğretmen çocuklardan boncukları saymalarını ister. Çocuklar kaç tane kırmızı, kaç tane mavi, kaç tane sarı boncuk olduğunu söylerler. Boncuklar kullanılarak her masada bir sarı, bir mavi, bir kırmızı ya da iki sarı bir mavi iki kırmızı vb. şeklinde belli bir kurala uygun boncuklar sıralanır. Boncuklar oluşturulan sıralamaya göre ipe dizilir. Kolye ya da bilezik oluşturulur. Materyaller Renkli boncuklar ve ip Sözcükler Örüntü, sayma Kavramlar

31 DEĞERLENDİRME Çocuklara örüntü oluşturma ile ilgili çalışma sayfası verilerek yönergeye uygun olarak tamamlamaları istenir. AİLE KATILIMI Etkinliğinizi anlatan notlar gönderiniz. Evde çocuklarıyla beraber çeşitli nesneleri kullanarak örüntüler oluşturmalarını isteyiniz. Çeşitli nesne resimlerinden, renklerden, şekillerden oluşturdukları örüntüyü okula göndermelerini isteyiniz. UYARLAMA

32 Etkinlik Çeşidi : Müzik ve Fen (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) Yaş Grubu : Ay O SES NEREDEN GELİYOR? KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Dil Gelişimi Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.) Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/ şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.) Bilişsel Gelişim Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır.) Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/ varlığın sesini söyler.) ÖĞRENME SÜRECİ Ses açma çalışması yapılır. a..aaa aa.aaaaaaaaaa. alçak sesten yüksek sese doğru çocuklarla beraber ses çalışması yapılır. Kümeste Bir Ses Var isimli şarkı söylenir. Kümeste Bir Ses Var Kümeste tıs tıs bir ses var, kümeste hangi hayvan var? Kümeste gıt gıt bir ses var, kümeste hangi hayvan var? Kümeste üüü ürüü bir ses var, kümeste hangi hayvan var? Kümeste gulu gulu bir ses var, kümeste hangi hayvan var? Kümeste vak vak bir ses var, kümeste hangi hayvan var? Şarkı söylenirken öğretmenin daha önceden kurmuş olduğu saatin alarmı çalmaya başlar. Çocuklar sesin geldiği yönü bulmaya çalışır. Daha sonra öğretmen çalan saatin üstüne boş kova kapatır. Sonuç çocuklarla tartışılır. Ses hava sayesinde iletilir.

33 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Etkinliğimizde neler yaptık? Hangi şarkıyı söyledik? Alarmın sesinin nereden geldiğini kolaylıkla buldunuz mu? Kovayı saatin üzerine kapatınca ne oldu? Neden? Ses çıkaran bir nesne ile sesi olmayan bir nesnenin resmedilmesi istenir. Materyaller Çalar saat, kova Sözcükler Kavramlar Duyu: Sesli - Sessiz AİLE KATILIMI UYARLAMA Sınıfta özel gereksinimli çocuk bulunduğunda (teşhisi konmuş olan) etkinliğin materyal, yöntem, teknik ve öğrenme sürecinde yapılması gereken düzenlemeler yazılır.

34 TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Açık havada oyun. Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Kameraya gülümse isimli bütünleştirilmiş matematik ve sanat etkinliği Öğle Yemeği, Temizlik Dinlenme Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Eğlenelim, kameraya poz verelim isimli bütünleştirilmiş müzik ve oyun etkinliği Oyun Zamanı Açık havada oyun. Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme:

35 TELEVİZYON KAMERAYA GÜLÜMSE Etkinlik Çeşidi : Türkçe-Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik) Yaş Grubu : Ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Dil Gelişimi Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.) Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri /izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/ izlediklerini başkalarına anlatır.) Bilişsel Gelişim Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.) Motor Gelişim Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yan yana dizer. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. ) ÖĞRENME SÜRECİ Tarih: Çocuklarla televizyonun yararları ve zararlarıyla ilgili sohbet edilir. Televizyonda hangi programları izledikleri, izlediklerinden neler öğrendikleri, fazla televizyon izlediklerinde neler olabileceğiyle ilgili konuşulur. Evlerinde en çok hangi programların izlendiği sorularak çocukların cevapları dinlenir. Çocuklara önceden getirdikleri kutuları sınıfın uygun bir yerine yerleştirmeleri için rehberlik edilir. Bu kutuların daha önce ne için kullanılmış olabileceğiyle ilgili fikirleri alınır. Kutuların büyüklükleriyle ilgili konuşularak, çocukların kutuları küçükten büyüğe doğru sıralamalarına rehberlik edilir. Çocuklara kutuları, boyaları ve çeşitli artık materyalleri kullanarak bir televizyon oluşturabilecekleri söylenir. Çalışmasını tamamlayan çocuklar, televizyonlarını kullanarak sırayla en sevdikleri televizyon programını canlandırırılar. Canlandırmalar tamamlandıktan sonra Televizyon şiiri okunarak birlikte tekrar edilir. Haberler öğretir Yakından bakma Çizgi filmler eğlendirir Gözlerini yorma Fazla izlemezsen Çok vaktini harcama Televizyon güzeldir. Haydi, kitaplara, oyunlara.

36 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Getirdiğiniz kutularla neler yaptınız? Bu kutuları kullanarak televizyon yapmak hoşunuza gitti mi? Neden? En sevmediğiniz televizyon programı hangisi? Neden? En büyük kutu hangisiydi? Kutuları sıralarken nelere dikkat ettiniz? Sizce televizyondaki hangi programları izlemeniz doğru olmaz? Neden? Evinizde en çok televizyon izleyen kim? Materyaller Çeşitli büyük boy kutular Sözcükler Haberler Kavramlar AİLE KATILIMI Ailelere notlar gönderilerek televizyonun yararları ve zararlarından bahsedilir. Çocuklarına bu konuda nasıl sınır koydukları, birlikte hangi programları izledikleri vb. konularda diğer ailelere fikir verici notlar göndermeleri istenir. UYARLAMA

37 KAMERAYA GÜLÜMSE Etkinlik Çeşidi: Türkçe (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik) Yaş Grubu : Ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Dil Gelişimi Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/ şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.) Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil kullanır.) Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.) Sosyal ve Duygusal Gelişim Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Adını, soyadını, yaşını, fiziksel ve duyuşsal özelliklerini söyler.) ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklara sınıfa getirilen kamerayı incelemeleri için fırsat verilir. Daha önce kamera görüp görmedikleri sorularak kameranın ne işe yarıyor olabileceğiyle ilgili fikirleri alınır. Hangi meslek gruplarının kamera kullanabileceğiyle ilgili tartışılır. Sonrasında kamera kaydı eşliğinde çocukların sırayla kendilerini tanıtmalarına ve Okulu seviyor musun? Neden? sorusunu cevaplandırmalarına rehberlik edilir. Kayıt sırasında çocukların konuşurken nefeslerini doğru kullanmalarına, seslerinin şiddetini uygun olarak ayarlamalarına rehberlik edilir. Kayıtlar tamamlandıktan sonra elde edilen görüntüler birlikte izlenir.

38 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Materyaller Kamera Sözcükler Kamera AİLE KATILIMI Kamerayla neler yaptık? Kamera açıkken konuştuğunuzda neler hissettiniz? Kendinizi tanıtırken neler söylediniz? Kamerayı başka ne için kullanabiliriz? Kavramlar UYARLAMA

39 TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Açık havada oyun. Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Bu aynada neler gördün isimli bütünleştirilmiş drama ve müzik etkinliği Öğle Yemeği, Temizlik Dinlenme Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Eğlenelim, Mevsime göre giyinelim isimli bütünleştirilmiş matematik ve oyun etkinliği Oyun Zamanı Açık havada oyun. Günü Değerlendirme Zamanı Eve Gidiş İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. Genel Değerlendirme:

40 AYNA OYUNLARI Etkinlik Çeşidi : Türkçe (Büyük Grup Etkinliği) Tarih: 30 Eylül 2015 Yaş Grubu : Ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Sosyal ve Duygusal Gelişim Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Anne/ babasının mesleğini söyler.) Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.) Dil Gelişimi Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.) ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklara çeşitli meslek gruplarına ait kişilerin resimleri gösterilir. Bu kişilerin hangi mesleklere sahip olduklarını tahmin etmelerine fırsat verilir. Bu mesleklere sahip olan kişilerin görevlerinin neler olabileceğiyle ilgili tartışılır. Anne ve babalarının mesleklerinin ne olduğunu bilip bilmedikleri sorularak cevapları dinlenir. Büyüyünce hangi mesleğe sahip olmak istedikleriyle ilgili sohbet edilir. Seçtikleri mesleklerle ilgili cümleleri tamamlamalarına rehberlik edilir: Polis olmak istiyorum çünkü... Öğretmen olmak istiyorum çünkü... Doktor olmak istiyorum çünkü... vb.

41 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Materyaller Çeşitli meslek gruplarına ait resimler Sözcükler Meslek Resimlerde neler gördünüz? Sizce en zor meslek hangisi? Neden? Sizce en eğlenceli meslek hangisi? Neden? Annenizin ne iş yaptığını anlatır mısın? Babanızın ne iş yaptığını anlatır mısınız? Hangi mesleklere sahip olan insanlar tanıyorsunuz? Kavramlar AİLE KATILIMI UYARLAMA

42 ÇAMURUN SERT HÂLİ Mİ? YUMUŞAK HÂLİ Mİ? Etkinlik Çeşidi : Oyun ve Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup ve Küçük Grup Etkinliği) Yaş Grubu : Ay KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Motor Gelişim Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.) Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri sıkar. Malzemelere elleriyle şekil verir.) Dil Gelişimi Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.) ÖĞRENME SÜRECİ Çocuklar bahçede karşılanır ve spor yapılır. Bahçede ağaçlar, yapraklar gözlemlenir. Çocuklar küçük gruplara ayrılır. Toprağı kazmak için neler kullanabilecekleri sorulur ve çocuklar toprağı kazmak için neler kullanabileceklerini bulurlar. Bulunan materyallerle toprak kazılır. Toprak incelenir. Çıkan toprak sulandırılarak çamur oluşturulur. Çamur oluşturulurken az su kullanılarak sert bir çamur elde edilir. Çamurun daha yumuşak olması için ne yapılması gerektiği ve çok yumuşak olan toprağı daha sert hâle getirmek için ne yapılması gerektiği ile ilgili sohbet edilir. Çocuklar çamurdan şekiller yaparlar. Yapılan şekiller ile ilgili sohbet edilir ve şekiller kuruması için bekletilir.

43 DEĞERLENDİRME Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki türlerde sorular yöneltilebilir: Etkinliğimizde neler yaptık? Çamurla oynamak hoşunuza gitti mi? Çamurdan neler yaptınız? Çamurun sert hâliyle mi kolay şekiller yapıldı yoksa yumuşak hâliyle mi? Daha önce çamurla oynamış mıydınız? Materyaller Toprak, su Sözcükler Kavramlar Duyu: Sert-Yumuşak AİLE KATILIMI UYARLAMA

44 Okul Adı Tarih Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı :... :././.. : : EKİM AYI EĞİTİM PLANI AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EKİM BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/ durum/ olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/ durum/ olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/ durum/ olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.) Kazanım 4: Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye/ geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.) Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/ varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, yapıldığı malzemeyi ve kullanım amaçlarını söyler.) Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkları şekline, sesine göre ayırt eder, eşleştirir.) Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkları rengine, büyüklüğüne, şekline ve kullanım amaçlarına göre gruplar.) Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkların rengini, büyüklüğünü, uzunluğunu, sesini ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Göstergeleri: Nesne/ varlıkları uzunluklarına göre sıralar.) Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.) Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Geometrik şekillerin

45 EKİM özelliklerini söyler.) Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar.) Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunu dener. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.) Kazanım 21: Atatürk ü tanır. (Göstergeleri: Atatürk ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk ün kişisel özelliklerini söyler.) Kazanım 22: Atatürk ün Türk toplumu için önemini açıklar. (Göstergeleri: Atatürk ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.) DİL GELİŞİMİ Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.) Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.) Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.) Kazanım 7: Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/ izlediklerini açıklar. Dinledikleri/ izledikleri hakkında yorum yapar.) Kazanım 8: Dinlediklerini/ izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/ izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini /izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/ izlediklerini resim, drama gibi çeşitli yollarla sergiler.) Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili

46 sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.) EKİM MOTOR GELİŞİM Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.) Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Başlama, durma, atlama, konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar.) Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: : Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.) Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Nesneleri sıkar. Nesneleri takar, çıkarır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.) Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. SOSYAL ve DUYGUSAL GELİŞİM Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler. Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.) Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.) Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM OKUL : ÇOCUK GEZEGENİ YAŞ GRUBU : 4 - YAŞ AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI Okul Adı :.............. Tarih :.............. Yaş Grubu (Ay) : 60 72 AY Konu : Satranç ve Bilgisayarla Tanışma Öğretmen Adı : Nilgün DİRİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı : KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olaya

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun ARALIK AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR ARALIK KAZANIM

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul: Öğretmen: Grup: AYLAR Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. + + + + + + + + + + Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler.

BİLİŞSEL GELİŞİM. Nesne/varlığın tadını söyler. BİLİŞSEL GELİŞİM K1 K2 K3 K4 K5 0 1 2 K6 Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

EYLÜL. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ EYLÜL Okul Adı Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI EĞİTİM PLANI :Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu : 60 72 Ay : Tuğba Pektezel Bilişsel Gelişim: Kazanım

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KASIM KAZANIM VE

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MAYIS 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul : Öğretmen : Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİNE AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/durum/olaya

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN. 11 Eylül eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR EKİM KAZANIM VE

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri Ø Dikkat edilmesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olayı

Detaylı

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER Sınıfı MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR Zıt: Aynı Benzer-Farklı, Canlı- Cansız, Hareketli-Hareketsiz, Dağınık-Düzenli, Çalışkan Tembel, Önde-Arkada, İçinde-Dışında, Hızlı-Yavaş,Sıcak- Soğuk, Eskiyeni,

Detaylı

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (48-60 AYLAR) GÜNEŞ GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK

AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI. Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK AYLIK PLAN (36-48 AYLAR) BULUT GRUBU 2016 / 2017 EĞİTİM YILI DÜNYA V Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır. K. ATATÜRK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÖZEL GÜNLER İlköğretim Haftası Hayvanları Koruma

Detaylı

AYLIK PLAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK PLAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ E Y L Ü L MOTOR GELİŞİM Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı : Tarih : KASIM Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ Okul dı : Tarih : K Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı YLK EĞİTİ PLN KZNLR VE GÖTERGELERİ K BİLİŞEL GELİŞİ Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİM PLANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI EĞİTİM PLANI Okul dı :...... Tarih :... /... /... Yaş Grubu (y) : 48-66 Öğretmen dı :... YLR MLLÎ EĞTM BKLIĞI OKUL ÖCE EĞTM PROGRMI YI EĞTM PLI BLŞEL GELŞM Kazanım 1: esne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

Eylül 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Eylül 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Eylül 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Sınıfa gelen çocuklar neşeyle karşılanır. Her birine "Kendini bugün nasıl hissediyorsun?" sorusu

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. tahmini ile gerçek

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : Tarih : ralık Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı Mİİ EĞİTİM BNĞ OU ÖNCESİ EĞİTİM POGM Y EĞİTİM PN ZNM VE GÖSTEGEEİ BİİŞSE GEİŞİM azanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi

Detaylı

4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ

4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ 4 YAŞ GRUBU MART AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR Sayı Sayma Sayılar (0-10 rakamı) Büyük-Küçük Dağınık- Düzenli Uzun-kısa Sesli-Sessiz, Geometrik şekiller (Üçgen, kare, dikdörtgen, daire) Yavaş-Hızlı Mor, Sarı, Turuncu,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ Okul: Öğretmen: Grup: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARA AYLIK EĞİTİM PLANLARINDA YER VERME DURUMU ÇİZELGESİ KATEGORİLER KAVRAMLAR Kırmızı Kırmızı Kırmızı Kırmızı Yeşil Kahverengi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI NİSAN 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 4. Nesneleri sayar. Ø 10 a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan

Detaylı

BU VATAN BENİM 1. HAFTA TEMA : VATANSEVERLİK. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı

BU VATAN BENİM 1. HAFTA TEMA : VATANSEVERLİK. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı BU VATAN BENİM 1. YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı-Temizlik

Detaylı

DEMOKRASİ ARALIK 2016

DEMOKRASİ ARALIK 2016 DEMOKRASİ ARALIK 2016 1. MEYVENİ SEÇ YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde

Detaylı

GÜLÇİN İLE ORÇUN MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANLARI

GÜLÇİN İLE ORÇUN MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANLARI GÜLÇİN İLE ORÇUN MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANLARI Okul Adı: AY: EYLÜL Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı : AYLIK EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM Kazanım 1. Yer değiştirme

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: EYLÜL YAŞ GRUBU: 48-60 Ay ÖĞRETMEN ADI:

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: EYLÜL YAŞ GRUBU: 48-60 Ay ÖĞRETMEN ADI: MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: EYLÜL ÖĞRETMEN ADI: AYLAR EYLÜL BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) "Çocuğun gelişimini takip edin."

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) Çocuğun gelişimini takip edin. GELİŞİM MR (60-72 AY) Hareket Gelişimi Sosyal-Duygusal Gelişim Dil Gelişimi Bilişsel Gelişim Özbakım Becerileri Gelişimi KOD xxxxx xxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxx Doğum Tarihi

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 AYLIK EĞİTİM PLANI GÜLEN GÖZLER ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TAKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KASIM - 2014 P.tesi Salı

Detaylı

BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ. EYLÜL AYI AYLIK PLANI, TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI

BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ. EYLÜL AYI AYLIK PLANI, TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ EYLÜL AYI AYLIK PLANI, TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI EYLÜL AYI TAM GÜNLÜK KAZANIM VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya

Detaylı

EŞLEŞEN REHBERLİK YETERLİK ALANLARI

EŞLEŞEN REHBERLİK YETERLİK ALANLARI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI 2012 EK3 SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, KAZANIM VE GÖSTERGELERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMININ YETERLİK ALANLARININ EŞLEŞTİRİLMESİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

SORUMLULUK KUMBARAM HAFTA

SORUMLULUK KUMBARAM HAFTA . SORUMLULUK KUMBARAM HAFTA TEMA : SORUMLULUK YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI ATEŞ BÖCEKLERİ EĞİTİM SETİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI AYLIK EĞİTİM PLANI 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TAKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KASIM - 2014 P.tesi Salı

Detaylı

BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ. EYLÜL AYI AYLIK PLANI, YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI

BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ. EYLÜL AYI AYLIK PLANI, YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ EYLÜL AYI AYLIK PLANI, YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI EYLÜL AYI YARIM GÜNLÜK KAZANIM VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/ durum/

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI Eylül ayı eğitim planı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI Eylül ayı eğitim planı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI 2015-2016 Eylül ayı eğitim planı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI : YAŞ GRUBU (AY) : ÖĞRETMEN ADI : AY :EYLÜL/ 2013 KAZANIMLAR

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: 48-60 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY AY E K İ M 2 0 1 2 PSIKOMOTOR ALAN Amaç1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

AYLIK EĞİTİM PLANI. Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL. Yaş Grubu (Ay) : 48-60. Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı: Özel Bahçelievler İhlas İlkokul AY: EYLÜL Yaş Grubu (Ay) : 48-60 Öğretmen Adı : Feyza Çelik KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MOTOR GELİŞİM Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM eğiten kitap 11 Eylül 2013 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 4 Kasım 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: Ay ÖĞRETMEN ADI:

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: 48-60 Ay ÖĞRETMEN ADI: HAZİRAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 4 YAŞ OCAK BİLİŞSEL GELİŞİM Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Nesne /durum /olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili

Detaylı

Kasım 10. Gün / EĞİTİM AKIŞI

Kasım 10. Gün / EĞİTİM AKIŞI Tarih: 14 Kasım 2016 Güne Başlama Zamanı Kasım 10. Gün / EĞİTİM AKIŞI Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay Çocuklar güler yüzle karşılanır. Hangi öğrenme merkezlerine geçecekleri sorulup çocuklara rehberlik edilir.

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

E K Ġ M. YILLIK PLAN (36-48 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN) OKULUN ADI: Pinokyo Anaokulu AMAÇLAR VE KAZANIMLAR E K Ġ M PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. Amaç

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: EYLÜL YAŞ GRUBU:48-66 ÖĞRETMEN ADI: AYLAR EYLÜL KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

MART AYI AYLIK BÜLTEN

MART AYI AYLIK BÜLTEN MART AYI AYLIK BÜLTEN ÖĞRENME TAKVİMİ SORUMLULUKLARIMIZ 01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 06.03.2017 *Yeşilay haftası ile ilgili sohbet *Türkçe dil etkinliğinde Yeşilay adlı şiir öğretilir. *Kurallı oyunlar

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul dı : Tarih : M aş Grubu (y) : Öğretmen dı MİLLİ EĞİTİM BKNLĞ OKUL ÖNCEİ EĞİTİM PROGRM LK EĞİTİM PLN KZNMLR VE GÖTERGELERİ M BİLİŞEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri:

Detaylı

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul adı : Tarih : 28 /09/2015 Yaş grubu (Ay) : Öğretmen Adı : Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı, Temizlik Etkinlik Zamanı Okul Açılıyor, Heyecan

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: AY ÖĞRETMEN ADI:

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: AY ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: 36-48 AY ÖĞRETMEN ADI: HAZİRAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri:

Detaylı

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler.

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler. Gelişim Analizi Küçük Kaşifler Tehlikeli olan durumları söyler. 107 Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Giysi ayrıntılarını başarıyla açar ve kapar Ali ALIÇ Temizlik malzemelerini amacına uygun

Detaylı

MUTLU ÇOCUKLAR SOKAĞI EĞİTİM SETİ EYLÜL AYI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI TAM GÜNLÜK EĞİTİM PLANLARI

MUTLU ÇOCUKLAR SOKAĞI EĞİTİM SETİ EYLÜL AYI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI TAM GÜNLÜK EĞİTİM PLANLARI MUTLU ÇOCUKLAR SOKAĞI EĞİTİM SETİ EYLÜL AYI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI VE TAM GÜNLÜK EĞİTİM PLANLARI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul adı: Tarih: 28 /09/2015 Yaş grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne Başlama Zamanı

Detaylı

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür. Başlama ve durma komutlarına

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: Ay ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: Ay ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: 48-60 Ay ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ ŞUBAT BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI

ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI Okul Adı Tarih Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı AYLAR :... :././.. :.. : ŞUBAT AYI EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ ŞUBAT BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya dikkatini verir. (Göstergeleri:

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: 36-48 AY ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EYLÜL. eğiten kitap. 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EYLÜL. eğiten kitap. 11 Eylül 2013 eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EYLÜL i TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 16 Eylül 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Topu

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: 48-60 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ ŞUBAT BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

SABIRLI KELEBEKLER HAFTA

SABIRLI KELEBEKLER HAFTA SABIR ŞUBAT 2017 1. SABIRLI KELEBEKLER YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :..... Tarih : / /. Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY Öğretmen Adı :.... Güne Başlama Zamanı Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ OKULUM VE ARKADAŞLARIM BEN KİMİM? Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme Sınıfını

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR HAZİRAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

Nisan 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Nisan 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Güne Başlama Zamanı Nisan 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Çocuklar sıcak bir şekilde karşılanır. Günlük olaylarla ilgili sohbet edilir. Çocuklara hangi öğrenme

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: EYLÜL YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: EYLÜL YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: EYLÜL YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne / durum ve olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 YLIK EĞİTİM PLNI İNCİ TNELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş.

Detaylı

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERĠ BTIENT ĠLYERLEġĠM NULU 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI PPTY GRUBU (4/) YI YLI EĞĠTĠM PLNI kul dı : Batıkent ĠlkyerleĢim naokulu Tarih : 2016 YaĢ Grubu (y) : Papatya Grubu (4/) (48/60 y) Öğretmen dı : Çiğdem

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI

AYLIK EĞİTİM PLANI ÖĞRETİM YILI BL RISI EĞİTİM SETİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YLIK EĞİTİM PLNI 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş. Perş.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI OKUL ADI : ÖĞRETMENİN ADI SOYADI : TARİH : 14/09/2015 YAŞ GRUBU (AY) : Güne Başlama Zamanı Çocuklar ve veliler karşılanır, tek

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAZİRAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: HAZİRAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

Okul: Öğretmen: Grup:

Okul: Öğretmen: Grup: Okul: Öğretmen: rup: B k 6. ĞT BAKANIĞI OKU ÖNC ĞT PRORAI (2012) B KAZANI V ÖTRRN AYIK ĞT PANARINDA YR VR DURUU ÇZ AYAR KAZANIAR V ÖTRR ylül kim Kasım Aralık Ocak ubat art Nisan ayıs Haziran Kazanım 1:

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun OCAK. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun OCAK. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun OCAK eğiten kitap 11 Eylül 2013 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 2 Ocak 2014 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : MAYIS Yaş Grubu (Ay) : Öğretmen Adı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI AYLIK EĞİTİM PLANI KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM M A Y I S Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EKİM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EKİM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EKİM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: EKİM ÖĞRETMEN ADI: AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeler: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM eğiten kitap 11 Eylül 2013 26 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Ekim 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR

MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR MEB OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM AMAÇ VE KAZANIMLAR PSĠKOMOTOR ALAN HEDEF 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar 2. Değişik yönlere

Detaylı

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ:Çocuklarla selamlaşılır.çocuklar ilgi köşelerinde(eğitici oyuncaklar,lego ve tahta blok, v.b) serbest oyun oynanır.

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ:Çocuklarla selamlaşılır.çocuklar ilgi köşelerinde(eğitici oyuncaklar,lego ve tahta blok, v.b) serbest oyun oynanır. Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 5 EKİM-9 EKİM 2015 5 EKİM 2015 PAZARTESİ oyuncaklar,lego ve tahta blok, v.b) serbest oyun oynanır. TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:Çocukların sandalyelere yarım daire

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU:48-60 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU:48-60 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU:48-60 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

Mart 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Mart 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Mart 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Çocuklar güler yüzle karşılanır. Nasıl oldukları sorularak kısaca sohbet edilir. Çocuklara hangi öğrenme

Detaylı

MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN TEMA:YAZ,ANNELER GÜNÜ,MÜZELER HAFTASI,ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI,ENGELLİLER HAFTASI,TRAFİK HAFTASI

MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN TEMA:YAZ,ANNELER GÜNÜ,MÜZELER HAFTASI,ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI,ENGELLİLER HAFTASI,TRAFİK HAFTASI MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN TEMA:YAZ,ANNELER GÜNÜ,MÜZELER HAFTASI,ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI,ENGELLİLER HAFTASI,TRAFİK HAFTASI 02.05.2017 ÖĞRENME TAKVİMİ Türkçe dil etkinliğinde anneler günü şiir

Detaylı

BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ. EKİM AYI AYLIK PLANI, TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI

BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ. EKİM AYI AYLIK PLANI, TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI BİLFEN YAYINLARI ADA ile ARDA EĞİTİM SETİ EKİM AYI AYLIK PLANI, TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI ve ETKİNLİK PLANLARI EKİM AYI TAM GÜNLÜK KAZANIM VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1: Nesne/ durum/ olaya

Detaylı