11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 . SIIF SORU BAASI. ÜİE: UVVE VE HAREE 6. onu EERJİ VE HAREE ES ÇÖZÜERİ

2 6 Enerji e Hareket est in Çözüleri. Z = kg Cisin noktasındaki kinetik enerjisinin bir kısı potansiyel enerjiye geri kalan kısı da ısı enerjisine dönüşür.. D C Cisi sürtüneli yolda areket edeceği için A noktasından daa düşük seiyelerde, cisin ızı 0 ızına eşit olabilir. B 0 A E k = E p + W ısı E k = g + kg cos 7 + kg Z E k = 0 + 0,5 0 0, ,5 0 E k = 45 joule iat Bilgin ayıncılık 4. Z. A B 9E 4E E 0 ay potansiyel enerjisi E p = k ile bulunur. Başka bir ifadeyle; E p, ile doğru orantılıdır. Buna göre er bir noktadaki potansiyel enerji şekildeki gibi ay serbest bırakılınca potansiyel enerjideki azala kinetik enerjideki değişie eşit Bu duruda, B e C noktalarındaki kinetik enerjiler; E B = 9E 4E = 5E E C = 9E 0 = 9E bulunur Buradan; EB 5 =. EC 9 C Şekildeki noktasından atılan cisi aynı seiyedeki noktasına kadar çıkabiliyor. Deek ki, kinetik enerjinin taaı sürtüneye arcanıştır. ani kinetik enerji birilik yolda ısıya dönüşüştür. Cisi noktasından aynı kinetik enerji ile atılırsa noktasına geldiğinde kinetik enerjisinin taaı ısıya dönüşecektir. Cisin noktasında g kadar enerjisi ardır. Cisi dan ye gelirken ızlandığına göre potansiyel enerjideki azala ısıya dönüşen enerjiden fazladır. Bu duruda cisi noktasını geçer. Sürtüne olduğu için noktasına çıkaz. ani cisi arasındaki bir noktaya kadar çıkabilir.

3 EERJİ VE HAREE = 6 kg 7 = kg Z Siste serbest bırakılınca ok yönünde arekete başlar. cisinin bağlı olduğu akara areketli olduğu için; kütleli cisi ızıyla areket ederken kütleli cisin ızı Cisilerin kinetik enerjileri oranı; E = E E = E 6 ( ) 8 olarak bulunur. noktasından bırakılan cisi noktasına kadar çıkabiliş. Deek ki - yolunda g kadar enerji ısıya dönüşüştür. Geri dönüşte noktası ile aynı izadaki noktasına kadar çıkabiliş. Bu nedenle aralığı sürtünesizdir. Bu duruda aralığının sürtüneli olduğunu söyleyebiliriz. iat Bilgin ayıncılık A Z q q noktasındaki potansiyel enerji, yüksekliğindeki potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplaına eşittir. g = + g g = ( cosq ) + g Denklee göre artırılırsa, bilye noktasından bir ilk ızla atılırsa ya da q açısı büyütülürse yüksekliği artar. Her bir bölede ısıya dönüşen enerjiye W diyeli. A noktasından serbest bırakılan cisi de durduğuna göre g = W diyebiliriz. den ızı ile atılan cisi noktasına çıkabildiğine göre; 4 = W + g 4 = W + W yazabiliriz. Buna göre cisi noktasından lik kinetik enerji ile fırlatılırsa bir böle giderek da durur.

4 4 Ünite uet e Hareket 9. G G cisinin ağırlığı G = cisinin ağırlığı G = cisinin ağırlığı G = G Cisilerin e göre saip oldukları potansiyel enerjileri; E = E =. Z q arasında cisi sabit ızla yol alıyorsa sürtüne nedeniyle ısıya dönüşen enerji W = g atay yoldaki sürtüne kueti eğik yoldakinin iki katı olduğu için da er bir bölede W = g kadar enerji ısıya dönüşür. Bu nedenle cisi ancak noktasına kadar gidebilir. E = dir. Buna göre E > E > E bulunur. iat Bilgin ayıncılık. 0. A B C () Cisin potansiyel enerjisi sürtüne kueti tarafından ısıya dönüştürülür. g = k g = k bulunur. Z Z noktasından bırakılan cisi yayı kadar sıkıştırdıktan sonra noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre sürtüneye g kadar enerji arcanıştır. Aynı cisi noktasından serbest bırakılırsa cisi yayı ten daa fazla sıkıştırır. Sürtüneye arcanan enerji g tan daa fazla Bu duruda cisi Z arasına kadar çıkabilir.

5 EERJİ VE HAREE S S R k k k R Şekil I Şekil II Şekil I deki yay kadar uzarsa Şekil II deki yayların er biri kadar uzar. ay potansiyel enerjisi E = k olduğundan; E = k() = E ise R S I II III E > E dir. Şekil II e Şekil III karşılaştırıldığında küpleri aynı yükseklikte olduğundan R > S Benzer biçide E > E dir. Şekil I e Şekil II karşılaştırıldığında S küpleri aynı yükseklikte olduğundan > R Buna göre > R > S E = k + k yazabiliriz. Bu ifadeler taraf tarafa bölünürse; E = E E = bulunur. iat Bilgin ayıncılık 4. I II 6. A C B Z R Z I ile gösterilen rayda ısıya dönüşen enerji g dır. Geri dönerken de g kadar enerji ısıya dönüşür. I de cisi ye kadar çıkar. II ile gösterilen rayda ısıya dönüşen enerji de g dır. Ancak II de cisi geri dönerken g den daa az enerji ısıya dönüşeceğinden Z arasına kadar yükselir. noktasından serbest bırakılan cisi ye kadar çıkabildiğine göre, er bölede g kadar enerjinin ısıya dönüştüğünü söyleyebiliriz. noktasından bırakılan cisin g kadar potansiyel enerjisi olduğuna göre, cisi da durur.

6 6 Ünite uet e Hareket est nin Çözüleri. Cisileri sabit ızla yan yana getirek için kütleli cisi kadar aşağı inerken, kütleli cisi kadar yükselelidir. Bu areket sırasında yapılacak iş; r O r. r r ip Z W = g g W = 5g g eker ok yönünde bir tur atınca ip; r r rr = rr g kadar çekilir. Bunun sonucunda Z cisi rr kadar yükselir. Böylece potansiyel enerjisi grr kadar artar. iat Bilgin ayıncılık 4.. cisi r yarıçaplı akara etrafında dönerek e ızıyla çarparken, cisi r yarıçaplı akara etrafında dönerek ızını kazanır. cisi e çarptığında kinetik enerisi; E = () E = = g = E dir. r O cisi e çarptığında cisinin topla ekanik enerjisi; E (top) = + g E (top) = E + E = 7 E r 5 Z 7 Cisin enerjisinin g g = g kadarlık 4 4 kısı ısıya dönüşüştür. yolu biri olduğuna göre er bir aralıkta g 4 kadar enerji ısıya dönüşür. noktasında g 4 4 kadar potansiyel enerjisi olduğu için cisi noktasından itibaren bir biri ilerleek Z de durur.

7 EERJİ VE HAREE 7 5. Siste serbest bırakıldığında ok yönünde arekete geçer. 7. tur r tur O r r r Z r tur ip ip r = 4 r = kasnağı ok yönünde tur dönerse kasnağı aynı yönde tur döner. Bu sırada cisinin potansiyel enerjisi; g g = kadar artar. iat Bilgin ayıncılık A Siste dengede olduğuna göre, = dir. I. Serbest bırakılan cisilerin e çarpa ızları kütleye bağlı değildir. Bu nedenle I. yargı doğrudur. II. Cisilerin e çarpa ızları eşit olduğuna göre kinetik enerjileri arasındaki ilişki; E k() > E k() II. yargı yanlıştır. III. örüngenin er noktasında in ekanik enerjisi daa büyüktür. III. yargı da yanlıştır. 6. F kuetinin uygulandı- F ğı kütle sabit ızla etre yukarıya doğru çekilirken, kg diğer kütleler şekildeki iktarlarda yükselir. Buna kg göre yapılan iş cisilerin kazandığı potansiyel enerjilerin toplaı kadardır. kg W = W = 0 J olarak bulunur. 4 4 kg 8. 0 r r kütleli cisi 0 eğili yolda kadar çekilirse yüksekliği kadar artar. Bu duruda kazandığı potansiyel enerji, E p = g olup F kuetinin yaptığı işe eşittir. F

8 8 Ünite uet e Hareket 9.. r r F F 0 cisi kadar çekilince cisi kadar yol alarak, bulunduğu noktadan kadar yükselir. Cisilerin kütleleri eşit olduğuna göre cisi de E kadar potansiyel enerji kazanır. kütleli akara e kütleli cisilerin yüksele iktarları şekilde erildiği gibi olalıdır. Buna göre, bu bu kuetlerin, cisileri yüksekliğine çıkarırken çekiine karşı yaptığı işler; W = g + g W = g W = g + g + g W = 4g bulunur. iat Bilgin ayıncılık W W W W g = 4g = 0. 4 r r r O r 6 r 6 r r silindiri ok yönünde bir ta deir dönerek ilerlediğinde kütleli cisi rr kadar yükseklik kazanır. kütleli cisin potansiyel enerjisindeki artış; E p = g rr kadar. e cisilerinin kaybettikleri potansiyel enerjilerin toplaı ile deki cisin kazandığı potansiyel enerjinin farkı, sistein kazanacağı topla kinetik enerjiye eşittir. E k = g + g g E k = g Üç cisi aynı izaya geldiği anda ızları e dolayısıyla kinetik enerjileri eşittir. Bu nedenle üç cisi topla kinetik enerjiyi eşit paylaşırlar. ani cisinin kinetik enerjisi g

9 EERJİ VE HAREE 9. Sııların ağırlık erkezlerinin yükseklikleri eşit olsun. Bu duruda kütleleri de eşit Çünkü potansiyel enerjileri eşittir. Birinci kaptaki sıının ağırlık erkezi ta orta noktasındadır. İkinci kaptaki sıının ağırlık erkezi, daralan kap olduğu için orta noktasından aşağıda, üçüncü kaptaki sıının ağırlık erkezi, genişleyen kap olduğu için orta noktasından yukarıda olalıdır. 5. Özdeş yayların uzaa iktarları, F = k bağıntısına göre, yaylara etkiyen ağırlıkları ile doğru orantılı, e ağırlıklarının yay sistelerine kazandırdıkları enerjiler; S S S Sııların yükseklikleri arasında, > > ilişkisi ardır. E = k() + k() = k8 E = k + k = k E = k() + k() = k8 bulunur. Buna göre; E = E > E iat Bilgin ayıncılık Z Isıya dönüşen enerji başlangıçta saip oldukları potansiyel enerji kadardır. Cisilerin potansiyel enerjileri eşit olduğu için, W = W noktasından serbest bırakılan cisin bu noktadaki potansiyel enerjisi g tır. Sabit sürtüneli yolda areket eden cisi noktasına kadar çıkabildiğine göre, enerjisinin g kadarını tü yol boyunca sürtüneye arcaıştır. den ilk geçişte kinetik enerjisi g den küçüktür. O âlde I. yargı yanlıştır. noktasından ilk geçişte kinetik enerjisi g olursa sürtüneli yolda noktasına çıkaaz. II. yargı yanlıştır. Cisin - arasında sabit ızla areket edebilesi için g potansiyel enerjinin taaı sürtüneye arcanalıdır. Bu duruda noktasına kadar çıkaazdı. III. yargı yanlıştır.

10 0 Ünite uet e Hareket est ün Çözüleri.. 5 kütleli cisi ile kütleli cisiler arasındaki uzaklık dır. 0 S Cisileri yan yana getirek için 5 kütleli cisi kadar yükselirken, kütleli cisi kadar alçalalıdır. Bunun için çekiine karşı yapılan iş W = 5g g 5 noktasından 0 ilk ızıyla atılan cisi sürtüneli - yolunu geçip noktasına ulaşıyorsa; 0 = Ws dir. O âlde - aralığında ısıya dönüşen enerji W = 8g olarak bulunur. W s = 0 kadardır. Cisi noktasından geri dönerek de durduğuna göre; g = W s + g W S = g = 0 Cisin noktasından ilk geçişte e göre potansiyel enerjisi;. noktasının den yüksekliği olsun. iat Bilgin ayıncılık E = g kinetik enerjisi; E = g + 0 = g olup; E = bulunur. E 4. () Z Her bir duru için enerjinin korunuunu yazalı. sıı sıı g = W s +... () e yüzeyleri eşit bü- g = W s... () = W s + gʹ... () () e () denklelerini kullanarak () denkleini cinsinden yazalı.,5 g = g + gʹ yüklükte, yüzeyi ise daa küçüktür. Bir başka ifadeyle, kap yüzeyi üzerinde iken sıının ağırlık erkezinin den yüksekliği daa fazladır. Bu nedenle; sıı ʹ = bulunur. E > E = E

11 EERJİ VE HAREE 5. F kuetinin uygulandığı ip kadar aşağıya çekilirse, sistein potansiyel enerjisindeki artış; E p = + + E p = F r r O F, boyundaki çubuğun la 0 açı yapacak konua gelesi için çubuğun ağırlık erkezi; =, sin0 = 4, kadar yükselelidir. Buna göre F kuetinin yaptığı iş g 4, kadar olalıdır iat Bilgin ayıncılık 8. O noktası etrafında dönebilen çubuk düşey konua geldiğinde potansiyel enerjisindeki değişe; E p = 5g, g, g, E p = g, Bu duruda sistein potansiyel enerjisi g, kadar azalır. 5 O A Z A noktasından 0 ızı ile fırlatılan cisi, sürtüneli yolunu geçip noktasından ızı ile atış yapış olsun. E k(a) = W s + E k() 0 = k g + 0 = k g + eşitliği yazılır. Buna göre Z yolu cisin kütlesinden etkilenez. 9. F kuetinin uygulandığı ip kadar çekilerek cisi yükseltilirse, çekiine karşı yapılan iş; W = + + W = F

12 Ünite uet e Hareket 0. I S d V d V S d II S d V S İlk e son durudaki basınçları yazalı. = d g + dg = dg V = d dg = dg Deek ki basınç azalır. ap ters çerilince er iki sıının da kütle erkezleri daa aşağıya indiği için potansiyel enerjileri de azalır.. Cisi noktasında iken tü enerjisi potansiyel enerji olup değeri g dir. Serbest bırakıldığında noktasına kadar çıkabildiğine göre topla enerjisinin g kadarı sürtüneden dolayı ısıya dönüşüştür. Geri dönüşte cisi daa az yol alacağından ısıya dönüşen enerji g tan az Bu nedenle cisi - arasına çıkabilir. iat Bilgin ayıncılık. I II. Şekil I R R q Şekil II () Şekil I de yay potansiyel enerjisi ısıya dönüşür. Şekil II de aynı enerji e ısıya e de çeki potansiyel enerjisine dönüşür. Bu nedenle cisi R arasına kadar çıkabilir. Çubuğun I konuundaki denge duruundan ağırlık erkezinin noktasında olduğu anlaşılır. Ağırlık erkezi er iki duruda aynı yükseklikte olduğu için potansiyel enerjileri eşittir.

13 EERJİ VE HAREE d d () Hacileri eşit olan d e d özkütleli sııların kütleleri sırasıyla e olarak düşünülebilir. Buna göre ilk duruda e göre topla potansiyel enerji; E = g E = 9 g = E g = E 9 + g bulunur. Sıılar türdeş olarak karıştırılırsa, topla kütle 5 olduğu için e göre topla potansiyel enerji; () Ağırlıkları eşit olan, e cisilerinin ağırlık erkezleri şekilde işaretlendiği gibidir. Buna göre, cisilerin potansiyel enerjileri arasında; E > E > E ilişkisi ardır. E = 5 g E = 5 E 9 0 E = E bulunur. 9 iat Bilgin ayıncılık 5. 0 a () Gidiş e dönüş için enerji denklelerini yazalı. 0 = Ws + g g = W s = g 0 + = 4g Bu duruda yi bulak için g de bilinelidir.

14 4 Ünite uet e Hareket est 4 ün Çözüleri. areket yönü C f s B A A noktasından serbest bırakılan cisi C noktasında duruyorsa E p = W s g = f s BC g = kg BC = k BC yazabiliriz. Dura uzaklığını artırak için, yüksekliğini artırak ya da BC arasındaki k sürtüne katsayısını azaltak gerekir. iat Bilgin ayıncılık. iston e konularında iken sıının bölesi dar kesitte, 4 bölesi geniş kesitte kapladığı için yükseklikler =, piston konuda iken sıının s taaı geniş kesitte olduğu için en küçüktür. F = > olduğu için, = > (I. yargı doğru) Sıı itilirken sürekli e göre yükseltildiği için, sıının e göre potansiyel enerjileri arasında, E > E > E ilişkisi ardır. (II. yargı doğru) iston konuunda iken kap düzgün olduğu için sıı basınç kueti sıının ağırlığı kadar iston konuunda iken kap genişleyen bir şekle saip olacağı için, sıı basınç kueti, F < G (III. yargı yanlış) 4. R S. noktasından bırakılan cisi noktasında durduğuna göre, er bölede g kadar enerji ısıya dönüşür. Bu duruda den bırakılan cisi noktasında durur. Z S noktasından serbest bırakılan cisi noktasında durduğuna göre enerjisini bir bölede arcaıştır. R den ızı ile atılan cisi enerjisini iki bölede arcadığına göre kinetik enerjisini bir bölede arcaıştır. R den ızı ile atılan cisin ki- netik enerjisi 4 katına çıktığı için enerjisini 5 bölede arcayarak noktasında durur.

15 EERJİ VE HAREE F F S R Cisiler den yükseklikte iken potansiyel enerjileri eşit Bu anda üç kütlenin potansiyel 9 enerjilerinin toplaı g olduğundan I. yargı doğrudur. Sürtüne e akara ağırlıkları önesiz olduğuna göre er iki düzenekte de F kuetlerinin yaptığı işler, cisilerin potansiyel enerji değişilerine eşit olalıdır. DE W = E = E = F olduğu için = DE Cisiler serbest bırakılınca aynı izaya gelinceye kadar aynı iktarda yol alacaklarından ızları eşittir. Bu nedenle III. yargı da doğrudur. 6. Cisilerin kütleleri e ızları eşit olduğu için kinetik enerjileri de eşit olup II. yargı da doğrudur. F iat Bilgin ayıncılık 8. O A r r g B O g F kueti akarayı oku yönünde ta tur döndürerek ilerletiyor. Bu sırada akara 4rr = kadar ilerlee yaparken, rr = kadar ipi de r yarıçaplı akaraya sarıyor. ipi 6rr = kadar sola doğru ilerleektedir. Hareketli A akarası bu iktarın 4rr = kadarını dönek için, rr = kadarını yükselek için kullanır. Buna göre, kütleli cisin potansiyel enerjisindeki artış; E p = g kadar A Denge âlindeki sistede ipteki gerile kuetinin büyüklüğüne diyeli. O, O noktalarına göre er iki çubuk için tork alalı. g = 6 g = g = 6 g = Buna göre çubukların kütleleri eşittir. Çubukların e göre potansiyel enerjileri; E = g5 E = g E 5 = bulunur. E

16 6 Ünite uet e Hareket 9. 0 = 0. A = 0 B E Z C D noktasından serbest bırakılan cisi, noktasında durduğuna göre, E p = W s g = f s g = kg = k bulunur. Bu ifadeye göre uzaklığı kütleye bağlı değildir. Bu duruda kütlenin değişesiyle dura noktası değişez. A noktasından ilk ızsız bırakılan cisi sürtünesiz A yolunda noktasına kadar çıktıktan sonra bir an için durur e geri döner. I. yargı doğrudur. ekanik enerji korunacağı için eşit seiyelerde cisin ız büyüklükleri eşittir. Buna göre II. e III. yargılarda doğrudur. iat Bilgin ayıncılık. A = kg 0 /s 0. Z Cisin noktasında saip olduğu kinetik enerji ısı e potansiyel enerjiye dönüşür. E k = W s + g Z Z den geri dönen cisi noktasına çıkabildiğine göre Z- arası kesinlikle sürtünesizdir. Cisi noktasından bırakıldığında - yolunda g, den geri döndüğünde -Z yolunda g kadar enerjiyi sürtüneyle kaybediyor. Z- arası sürtünesizdir. Bu nedenle ortak olan - aralığı kesinlikle sürtünelidir. 0 = 4W + 0 W = 5 joule W, bölede sürtüneden dolayı ısıya dönüşen enerjidir. Cisi A noktasından geri dönüşte; g = W s 0 = W 40 = biri 5 yol alarak - arasında durur.

17 EERJİ VE HAREE A A A () Sürtünesi önesiz yolun noktasından 0 ızı ile arekete geçen cisin ekanik enerjisi korunacağından,, noktalarında ekanik enerjileri eşit olduğundan I. yargı doğrudur. Cisin eşit yüksekliklerde potansiyel e kinetik enerjileri eşit olduğundan II. e III. yargılarda doğrudur. 6. B Her üç cisi için enerji korunuu bağıntılarını yazalı. E = F, + E F = 0 E = F, + E F = B E, E = F, + E F = E 4, Buna göre F > F ; F = 0 bulunur. B iat Bilgin ayıncılık Sürtünesiz sistein noktasından ızıyla fırlatılan kütleli cisi, yaya ızıyla çarparak, yayı kadar sıkıştırdığına göre; + g = () g =... () 4. Z Cisi g kadar enerjiyi sürtüne nedeniyle kaybederek noktasına, noktasından serbest bırakılan aynı cisi yine g kadar enerjiyi sürtüne nedeniyle kaybederek noktasına geliyor. Cisi - arasındaki yolda yaaşlayıp durduğuna göre bu yol kesinlikle sürtünelidir. 4 = k... () eşitlikleri yazılır. Aynı cisi noktasından serbest bırakılırsa; g = k(ʹ)... () yazabiliriz. () denkleindeki g ine () denklei yazılırsa; = k(ʹ)... (4) bulunur. ile 4 denklei taraf tarafa bölünürse; 4 = 9 k k( l ) l = olarak bulunur.

18 8 Ünite uet e Hareket est 5 in Çözüleri. Z noktasından serbest bırakılan cisi sürtüneli arasını geçip noktasına ulaşıyorsa g kadar enerjisini sürtüneye arcar. Cisi noktasından serbest bırakılırsa yolunda yine g kadar enerjisini sürtüneye arcayıp Z noktasında g kadar kinetik enerji ile eğik atış areketi yapar. g kadar olan bu enerjinin bir kısı potansiyel enerjiye dönüşerek B seçeneğindeki gibi bir yörünge izler.. Şekil I deki yayda depolanan enerji E = k = E dir. Şekil II deki yayların er biri kadar uzayacağından, E = k + k E = E bulunur. k I II k k iat Bilgin ayıncılık S R noktasından serbest bırakılan cisi S noktasından,5 g lık kinetik enerji ile geçiyorsa RS aralığında, S aralığında g e aralığın- g da g kadar enerji arcayarak noktasına kadar çıkabilir. I. yargı doğrudur. Cisi dan serbest bırakılırsa; g + g = g g kadar enerjiyi sürtüneye dönüştürerek enerjiyle S noktasından geçip SR arasında durur Bu nedenle II. yargı da doğrudur. den serbest bırakılırsa arasında g kadarını sürtüneye arcayıp, den g kinetik enerjiyle geçeceğinden III. yargı yanlıştır.. alnız - arası sürtüneli olan düzenekte noktasından serbest bırakılan cisi noktasına kadar çıkabiliyorsa, cisi sürtüneli yoldan er geçişinde g kadar enerjisini sürtüneye arcaaktadır. noktasındaki cisin - düzeyine göre g kadar potansiyel enerjisi olduğuna göre cisi kez den geçip son olarak noktasında durur. Z Z noktasından serbest bırakılan cisi 4 biri yol alarak potansiyel enerjisini ısıya dönüştürektedir. Her bölede ısıya dönüşen enerji W olsun. 4W = g Bu duruda noktasından serbest bırakılan cisin noktasında g kadar potansiyel enerjisi ardır. Cisi sürtüneli yolda ancak Z arasına kadar çıkabilir.

19 EERJİ VE HAREE 9 6. Z yolunun uzunluğu; = Z. sin0 Z = bulunur. F kuetinin yaptığı iş; W = F. 4 bulunur. 7. = = d olsun i > i olarak erildiğinden; = d sini = d sini 9. R B Z A B den dönen cisi de durduğuna göre, sürtüne kueti g kadarlık enerjiyi ısıya dönüştürür. Bu duruda, A dan atılan cisi B ye kadar çıktığına göre A daki kinetik enerji de g kadar olalıdır. i > i ise > Bu duruda cisin noktasında ızı olacaktır. Cisin ız-zaan grafiği aşağıdaki gibi 0 z t t t zaan Hız-zaan grafiğinin altındaki alan değiştireyi erir. = = olduğu için, t > t > t iat Bilgin ayıncılık Cisin kütlesi yapılırsa A daki kinetik enerji g e sürtüne kueti kütle ile doğru orantılı olduğu için yolunda ısıya dönüşen enerji 4g Buna göre cisin çıkabileceği yükseklik, g + g = 4g + gʹ ʹ = E k = g 0 = 0 R e kütleli cisilere etkiyen sürtüne kuetleri sırasıyla; f = k g f = k g olarak yazılabilir. Her iki düzeneğin enerji korunuundan; k = k g k = k g n yazıp bağıntıları taraf tarafa bölersek; n = biri bulunur. Buna göre kütleli cisi noktasında durur. Z 0 Cisin noktasındaki kinetik enerjisi g olduğu için = olalıdır. Bu duruda = Z = 4 Çünkü 0 nin karşısındaki kenar ipotenüsün yarısına eşittir. Z yolu için enerjinin korunu denkleini yazarsak, 4g = 4 g + Fs 4 F s = g bulunur.

20 0 Ünite uet e Hareket. 0 Sürtünesiz yolunu alarak noktasına gelen cisi, burada eğik atış areketi yapar. Cisin noktasındaki topla enerjisi yörüngenin tepe noktasındaki topla enerjisine eşit olacak şekilde nuaralı yollardan epsini izleyebilir. I II III. E q Cisi, Z aralığında E kadar kinetik enerji kazanış, - aralığında bu E enerjinin E kadarını ısıya dönüştürüştür. Z yolunda ise 4E kadar enerji ısıya dönüştürüştür. Buna göre e Z yollarında ısıya dönüşen enerjilerin oranı 4 Z 5E E 4.. () () r r O g r O r g g nin O ye göre döndüre etkisi, g nin O e göre döndüre etkisinden daa büyük olduğu için dişlisi () yönünde, dişlisi () yönünde döner. (III. Doğru) iat Bilgin ayıncılık k A Sürtüne oladığından sistein ekanik enerjisi korunaktadır. Bu nedenle g = g eşitliği yazılabilir. Buna göre geri dönüşte cisin çıkabileceği yüksekliği, cisin serbest bırakıldığı yüksekliğine bağlıdır. 5. Özdeş yaylara etkiyen yük e uzaa iktarları şekildeki gbidir. yayında depolanan enerji; E = k() E = k4 Sistede depolanan enerji; E = k() + k + k Bu nedenle kütleli cisin potansiyel enerjisi artarken, küteli cisin potansiyel enerjisi azalır. (I e II doğru) E = k 6 E = olarak bulunur. E

21 EERJİ VE HAREE 6. Isınaya başlayan suyun +4 C ye kadar özkütlesi artar, sonra azalaya başlar. Buna göre cise etkiyen kaldıra kueti önce artar, sonra azalır. aldıra kueti artarken yay potansiyel enerjisi de artar. aldıra kueti azalırken yay potansiyel enerjisi de azalır. 7. Şekil I Şekil II Şekil I de sıısının e göre potansiyel enerjisi; E = d V g... () ap, Şekil II deki konua getirildiğinde kaptaki sıının e göre potansiyel enerjisinin E olası için; 9. d d Şekil I d d Şekil II ap, Şekil I den Şekil II deki konua getirildiğinde er iki sıının da ağırlık erkezlerinin yüksekliği artacağı için sııların e göre topla potansiyel enerjileri artar. (I. yargı doğru) Sııların kabın tabanına yaptıkları topla basınç artar. (II. yargı doğru) Sııların kap tabanına uyguladıkları topla basınç kuetleri. kap daralan olduğu için F > G,. kap genişleyen olduğu için F < G olacağından F > F (III. yargı yanlış) E = d V g + d V g... () () e () denkleleri kullanılarak; d = d d = bulunur. d iat Bilgin ayıncılık 8. 8d d 0. C d 8d yay I Şekil I e Şekil II deki sistelerin topla ağırlıkları eşit fakat ağırlık erkezlerinin den yükseklikleri farklıdır. Bu nedenle e göre potansiyel enerjileri eşit olaaz. (I anlış) aban alanları farklı olduğu için zeine uyguladıkları basınçları farklıdır. (II anlış) atı cisilerin zeine uyguladıkları basınç kuetleri ağırlıklarına eşit (III Doğru) II A Cisi sürtünesiz yolun A noktasında saip olduğu kinetik enerji ile C noktasına kadar çıkıyorsa, E k = g bulunur. Cisin C noktasındaki e göre potansiyel enerjisi, E p = 4g olduğundan Ek = bulunur. Ep 4 B

22 Ünite uet e Hareket est 6 nın Çözüleri.. I II W W düşey Raya noktasından bırakılan bilye, ray boyunca sürtünüesiz areket ederek den daa aşağıda bulunan noktasından kazandığı kinetik enerji ile E seçeneğindeki gibi eğik atış areket yapar. III W Bir cisini sürtünesiz I, II e III eğik düzlelerinin tepe noktalarına çıkarak için yapılan W, W, W işleri cisilerin kazanacağı potansiyel enerjilere eşittir. W = E p = W = E p = W = E p = iat Bilgin ayıncılık Buna göre W > W = W. 4. Eşit iktarda sıkıştırılış, özdeş iki yayın önüne bırakılan, kütlelerinin yaydan ayrıla enerileri; düzlei E = E = k Bu duruda yaydan ayrıldığı andaki kinetik enerjileri eşit = > olduğundan > çukur Cisi noktasından serbest düşe yaparak, çukurun dibine ulaştığında, burdaki kinetik enerjisi noktasındaki potansiyel enerjisi kadar Cisin noktasındaki potansiyel enerjisi; E () = kadardır.

23 EERJİ VE HAREE 5. ie (/s ) 7. ca acunu zaan (s) tabla İe-zaan grafiğinin altında kalan alan cisin ız değişiini erir. = 6 = /s Bu cisin, t = 8 s sonundaki ızı, = 0 + = 5 = /s e kinetik enerjisi, E k = Şekil I Şekil II abladan kadar yükseklikteki kütleli ca acunu serbest bırakıldığında yayı Şekil II deki gibi kadar sıkıştırıyorsa, kaybettiği potansiyel enerji yaya esneklik potansiyel enerji olarak aktarılır. Buradan; g( + ) = k bulunur. E k = = 9 joule 6. iat Bilgin ayıncılık 8. a (/s ) t (s) = g R R = R Cisin kütlesi 4 kg olduğu için, F = a denklei yardııyla ie zaan grafiği yukarıdaki gibi çizilir. Grafiğin altındaki alan ız değişiini ereceğinden 8. e 6. saniyelerdeki ızların e kinetik enerjilerin t = 0 anındakine eşit olduğu görülür. Cisi, düzeyindeki kinetik enerjinin taaı potansiyel enerjiye dönüşünceye kadar yükselir = gʹ g = gʹ ʹ = Bu duruda cisi noktasına kadar yükselir e geri döner. 9. Buzlu yolun noktasından kayaya başlayan çocuk daa yüksekteki noktasına çıkabildiğine göre, kızağın arekete başlarken bir ilk ızı olası gerekir.,

24 4 Ünite uet e Hareket 0. Değişeyen ızla (liit ız) e düşekte olan bir cisi, yükseklik kaybettiği için potansiyel enerjisi azalır. Hızı sabit olduğu için kinetik enerjisi değişez e sürtüne nedeniyle ısı enerjisi artar.. = 6 /s = 6 = Sürtünesiz eğik düzlede, noktasından = 6 /s ızla fırlatılan cisi, kinetik enerjisinin taaını potansiyel enerjiye dönüştürerek;. F a E k = E p 6 = 0 =,8 aydaki sıkışa nedeniyle depolanan enerji, kuetin yaptığı işe eşittir. kadar yükseklik kazanabiliyor. ani cisi A seçeneğindeki yolu izler. W = E yay F cosa = k Buna göre, sıkışa iktarı kütlesinden etkilenez. iat Bilgin ayıncılık 4. = 5 0 = 0 = 4 /s = 0 /s = Cisin, e noktalarındaki enerjileri; E = 0 5. E = 50 S E = 0 E = 50 noktasından bırakılan cisi kayarak S noktasına kadar çıkabiliyorsa, sabit sürtüneli yol boyunca g kadar enerji ısıya dönüşüştür. S den geri dönen cisi, bu kez daa az iktarda yolda sürtüneye aruz kalacağı için sürtüneye arcanan enerji g tan daa az Bu nedenle cisi - arasında bir noktaya çıkar. E = E = 8 bulunur. E, E e E enerjileri karşılaştırıldığında aralığının sürtünesiz olduğu, aralığında ise; 50 8 = kadar enerjinin ısıya dönüştüğü görülür.

25 EERJİ VE HAREE kinetik enerji ie a E E 0 yol a 0 a a yol Şekil I Şekil II 6. Sürtünesiz ortada serbest düşeye bırakılan cisilerden aynı yüksekliklerden düşenlerin ızları eşit, yüksekliğinden düşenin ızı daa büyük ani = < olarak yazılır. asa ay serbest bırakıldığında önündeki cisi yayın potansiyel enerjisine eşit kinetik enerji kazanarak atış areketi yapar e noktasına düşer. y iat Bilgin ayıncılık F Δ = ΔE k olduğundan kinetik enerji-yol grafiğinin eğii kuete eşittir. Cisin Şekil I deki 0- aralığında F kuetinin etkisinde kinetik enerji kazandığını düşünürsek, - aralığında etkiyen kuet sıfır e - aralığında etkiyen kuet ters yönlü F olalıdır. F = a denkleine göre F ile a nın aynı yön e oranda değişeceği düşünülürse ie-yol grafiği Şekil II deki gibi k = = gt = t uzaklığı yukarıdaki denklelere bağlı olarak değişir. Buna göre uzaklığı y uzunluğundan etkilenez. Üretilen ekanik enerji 7. Veri = Harcanan ısı enerjisi denklei kullanılarak akinenin erii bulunur. 400 joule = 00 calori 00 Veri = 400 Veri = %5 9. = kg yüzey E k = 9 joule a y E k = 5 joule ü areket boyunca cisin ızı sabit olacağı için, tepe noktasındaki kinetik enerjisinden; E k = 9 = = /s bulunur. Cisi e çarptığında saip olduğu kinetik enerjisinden; 5 = = 5 /s bulunur. Bu duruda düşey ız y = 4 /s

26 6 Ünite uet e Hareket 0. Cisilerin den yüksekliklerini bulak için, potansiyel enerji eşitliği yazılır. g = g. O W W = Cisilerin leri kendi aralarında değiştirilirse, potansiyel enerjilerinin oranı; Ep( ) g = Ep( ) g Ep( ) = 4 Ep( ) erçekiine karşı yapılan işler, çocuğun kazandığı potansiyel enerjilere eşittir. W = W = W = W 4.. ütleleri farklı olan cisiler, aynı ipe bağlı olduğundan, ızları kesinlikle birbirine eşit g g iat Bilgin ayıncılık = 8 /s 7 = 0 /s y = 6 /s 7 = 0 /s Cisin, ızıyla atıldığı andaki kinetik enerjisi E k = E k = 8. k y E k = bulunur. ere çarptığı andaki y düşey ızından kaynaklanan kinetik enerjisi cisin, atıldığı andaki potansiyel enerjisine eşittir. E p = y Cisi noktasından atış areketi yapacağı için, e düşesine kadar geçen t süresi; = gt denkleine göre sadece yüksekliğine bağlıdır. E p = 6 E p = 8 Ep = Ek Ep = Ek 8 9 6

27 EERJİ VE HAREE =0 E p = k = E E p = k = E 4 4 E k =0 E k = E 4 E p = 0 E k = E 0 =, Cisi noktasında iken yay potansiyel enerjisi E olsun. E p = k = E E k = 0 Cisi noktasında iken; E E p = k = 4 4 E k = 4 E Cisi noktasında iken; E p = 0 Cisin noktasındaki enerjisi; E = 0 E = 6 E = 8 bulunur. Cisin noktasındaki potansiyel enerjisi; E = g E = 0, E = bulunur. yüksele süresince cisin sürtüne nedeniyle yitirdiği enerji; 6. E k = E E E k( ) 4 = = bulunur. Ek( ) E 4 Bilye noktasından bırakılınca çeberi düşeden dolanabiliyor aa aynı yükseklikteki noktasından bırakılınca çeber bölüünü ta dolanaadan düşüyor. Bunun nedeni den bırakılan bilyenin noktasına daa küçük ızla gelesidir. Bunun için de yolunda ısıya dönüşen enerji daa fazla olalıdır. Bu da sürtüne kuetinin daa büyük olası ile ükündür. Deek ki yolundaki sürtüne kueti yolundakinden daa fazladır. Buna göre III. yargı doğrudur. r iat Bilgin ayıncılık W s = E E W s = 8 W s = 6 bulunur. Ws = Ek Ws = Ek atay konudan serbest bırakılan çubuk şekildeki gibi O noktasından geçen eksen çeresinde O dönerek düşey konua geldiğinde düzeneğin potansiyel enerjisindeki değişi; E p = + E p = joule

28 8 Ünite uet e Hareket 9. kuet. 0 F F F + 4 F F konu F- grafiğinin altındaki alan kuetin cise aktardığı enerjiyi erir. Grafik incelenirse sadece konuunda topla enerji; F F - = 0 bulunur. tabla abla olduğu için cisin ızı değişez. Bu nedenle cisi yüksekliğine kadar çıkar. ani =. a a 0. 0 a Cisin noktasında sadece kinetik enerjisi, e noktalarında, e kinetik e de potansiyel enerjisi ardır. Bu nedenle II. yargı kesinlikle doğru, III. yargı kesinlikle yanlıştır. Eğik düzlein yüzeyinin sürtünesi ile ilgili kesin bir sonuca araayız. iat Bilgin ayıncılık a I ürdeş cisi düzlede I konuundan II konuuna getirildiğinde e teas eden yüzey alanı artacağından basınç azalır. Cisin ağırlık erkezi e yaklaşacağından potansiyel enerjisi de azalır. II. 4 erdeki noktasından eğik atılan top noktasına kadar enerji kaybediyor e noktasından sonra 4 > yüksekliğine kadar çıkıyor. Bunun olabilesi için noktasında cise enerji kazandıran bir etkinliğin olası gerekir. Bu etkinlik, noktasındaki birinin topa urası olabilir R Ciin noktasındaki potansiyel enerjisi E p = 4g tır. Cisi sabit sürtüneli biri yolu gidip, yüksekliğindeki noktasında duruyor. Bu nedenle er bir aralıkta g kadar enerji ısıya dönüşektedir. olun - bölüü olsaydı, 4g enerjili cisi 4 biri yol alarak noktasında dururdu.

29 EERJİ VE HAREE 9 5. Cisilerin ağırlıkları asıldıkları iplerdeki gerile kuetlerine eşittir. Buna göre; = = ise = E = = E E = = E E = = E 7. Cisin noktasındaki kinetik enerjisi, noktasındaki potansiyel enerji- sine eşittir. Ep = Ek = + + = g = g( + ) = 4 6. düşey doğrultu F F F F doğrultu iat Bilgin ayıncılık Şekildeki kuetlerin etkisinde e sürtünesiz bir düzlede areket eden cisilerin ieleri; a = F = a a = F = a Durgun âlden a iesiyle ızlanan cisilerin t sürede aldıkları yollar; = = = at uetlerin cisilere kazandırdığı kinetik enerjiler; E = F 8. E = F olarak bulunur. Buna göre; = E = E noktasından arekete başlayan cisi, noktasına çıkıncaya kadar g kadar enerjiyi sürtüneye arcıyor. Sonra geri dönerek - yolunda yine g kadar enerjiyi sürtüneye arcıyor. Buna göre - arası kesinlikle sürtünesiz olup, sürtüne ya da aralıklarındadır.

30 0 Ünite uet e Hareket O a 60 y = /s 0 60 = = /s Cisin ızı değişez. Bu nedenle = /s dir. y tan60 = y = /s bulunur. Cisi - yolunda potansiyel enerji kazandığı için bu aralıkta kesinlikle yaaşlaaktadır. Ayrıca noktasını geçip noktasında durduğu için bu aralıkta da kesinlikle yaaşladığı söylenebilir. Cisin aksiu yükseklikteki potansiyel enerjisi ilk atış anındaki düşey kinetik enerjisine eşittir. E p = y 4. E p = ( ) E p = 6 joule 40. iat Bilgin ayıncılık sıı Şekil I sıı Şekil II ap, Şekil II deki gibi ters çerildiğinde, sıının ağırlık erkezi yükseldiği için e göre potansiyel enerjisi artar. Sıı yüksekliği arttığı için tabana uyguladığı basınç da artar. Cisi g potansiyel enerji ile noktasından geri dönerek sürtüneli yolunu geçip noktasında duruyorsa yolunda sürtüne nedeniyle W s = g kadar enerji ısıya dönüşüştür. noktasında, cisin e göre potansiyel enerjisi; E p = g 4. düşey Z Z İlk kinetik enerjisi E k = W s + g = g bulunur. Buna göre; Ek = Ep Özdeş,, Z cisilerinin ızlarının düşey bileşenleri eşit olduğu için, aada kala süreleri, aksiu yüksele iktarları e e göre aksiu potansiyel enerjileri eşit atay ız bileşenleri farklı olduğu için aksiu yükseklikte kinetik enerjileri arasında E Z > E > E = 0 ilişkisi ardır.

31 EERJİ VE HAREE 44. cisinin kadar yükselebilesi için F kueti kadar çekilelidir. W = F cisinin kadar yükselebilesi için F kueti kadar çekilelidir. W = F Bu duruda ip W = bulunur. W F F ip 47. I II düzle arenin kenar yüksekliğine, tuğlanın kütlesine de diyeli. Özdeş e türdeş tuğlalarla oluşan düzeneklerin düzlee göre topla potansiyel enerjileri; E = g + g4 E = 5g E = g + g5 E = 7g Buna göre; 45. Cisi yolunda aynı E kinetik enerji ile areket ettiği için, yolu sürtünesizdir. e noktalarındaki kinetik enerjiler aynı olduğuna göre e yollarından en az birisi sürtüneli olalıdır. iat Bilgin ayıncılık 48. E E E E 5g = 7g = 5 7 E R Sürtüne sadece R bölüünde olduğu e noktasıyla R bölüü aynı izada olduğu için, noktasındaki E kinetik enerjisi R bölüünde W s ısı enerjisine dönüşür. 46. Cisin topla enerjisi sa- bittir, değişez. inetik e potansiyel enerjiler birbirine dönüşür. Cise etkiyen erkezcil kuet nedeniyle ip gerilesi sürekli artar. düşey E = W s E = kg eşitliği yazılır. E enerjisi değişeek koşuluyla cisin R noktasından daa ileriye gidebilesi için kütlesi azaltılalıdır.

32 Ünite uet e Hareket 49. q d d q 5. F 0 kuet yol E 0 kinetik enerji yol Enerjinin korunuuna göre cisilerin e noktalarındaki ızları eşit olalıdır. Ancak yolu daa kısa olduğu için noktasındaki cisi daa önce tabana arır. Bu duruda cisiler noktasının solunda çarpışalıdır. ani cisiler ya da kesilerinde çarpışabilirler. Şekil I Şekil II Sürtünesiz yolda durgun âlden arekete geçen cisin kuet-yol grafiğinin altındaki alan kinetik enerji değişiini erir. Buna göre cisin kinetik enerji-yol grafiği Şekil II deki gibidir. 50. ap, Şekil II deki koaa nua getirilirse dar aa kesiti aşağıya geleceği için er iki sıı- nın da kütle erkezinin e göre Şekil I Şekil II yüksekliği artar. Buna göre e sıılarının e göre potansiyel enerjileri de artar. 5. q iat Bilgin ayıncılık 5. I II III O O O Düzeneklerin O, O, O ağırlık erkezlerinin i şekilde gösterildiği gibidir. Buna göre özdeş konilerden oluşan sistelerin potansiyel enerjileri; E > E > E olarak sıralanır. İlk ızsız arekete başlayan cisin ız-zaan grafiğini çizerek er bir aralıktaki ortalaa ızını bulabiliriz. z 0 Cisin e noktalarındaki ızları sırasıyla e olsun. zaan 0+ = = + = = = + 0 = Buna göre ortalaa ızların sıralaası > > 54. I F II F F kuetinin yaptığı iş sistein potansiyel enerji değişiine eşittir. W = E p = g g W = g

33 EERJİ VE HAREE 55. g sin q kg cos () Cisin e noktalarından aynı ızla geçesi için aralığında net kuetin sıfır olası gerekir. 57. e cisilerinin ızları eşit olduğundan; = y y = tan 0 tan 60 y = y O 0 60 g sinq = k g cosq k = tanq koşulu gerekli e yeterlidir. Cisilerin aksiu yükseklikteki potansiyel enerjileri, atıla anındaki düşey kinetik enerjilerine eşittir. Buradan; E( ) = E( ) y = y y = = y 9 bulunur. iat Bilgin ayıncılık S E S S Cisin ağırlık erkezi şekildeki noktasıdır. atay düzlede, taralı S, S, S yüzeyleri üzerine ayrı ayrı oturtulan cisin ağırlık erkezlerinin düzlee uzaklıkları > > olarak sıralanır. Bu konularda cisin e göre potansiyel enerjileri E > E > E olarak sıralanır. Cisi noktasından dönüşte noktasında duruyorsa yolundan er geçişte sürtüneden dolayı g kadar enerji arcaaktadır. Buna göre, noktasından E kinetik enerjisiyle geçen cisi noktasına kadar çıkabiliyorsa; E + g = g + g E = 4g bulunur.

34 4 Ünite uet e Hareket 59. a a b Şekil I b b a Şekil II I. atıların basınç kueti ağırlıklarına eşit olduğundan bu işlele basınç kueti değişez. II. ere teas eden yüzey alanı küçüldüğü için basınç artar. III. Cisilerin ağırlık erkezi e göre yükseldiği için potansiyel enerji artar. 6. F 4 konu () F kuetinin yaptığı iş cisinin kazandığı potansiyel enerjiye eşittir. aldıraç konua gelinceye kadar kütleli cisi kadar yükseklik kazanaktadır. Buna göre cisin kazandığı potansiyel 4 enerji; E p = W = g S ipi S ipi iat Bilgin ayıncılık 6. ip F taan S ipi akara kütleleri önesiz olduğuna göre dengede olan siste incelenirse = olduğu görülür (I. yargı yanlış). e nin e göre potansiyel enerjileri, E = g E = g (II. yargı doğru) ip F kuetinin yaptığı iş cisi e akaraların kazandığı topla potansiyel enerjiye eşittir. kültesi e alttaki akaranın kadar yükselebilesi için üstteki akaranın kadar yükselesi gerekir. Bu duruda sistein kazandığı potansiyel enerji; S ipindeki gerile in ağırlığına, S ipindeki gerile nin ağırlığına eşittir. (III. yargı yanlış) E p = W = g + g + g E p = 4g

35 EERJİ VE HAREE a R a I II III düzle Cisi, -R sürtüneli yolunun er bir aralığında g kadar enerjiyi ısıya dönüştürür. İlk enerjisi 4 g olan cisi -R yoluna ilk gelişinde e dönüşünde topla g kadar enerji kaybeder. Cisi g enerjisi ile -R yoluna ikinci gelişinde, noktasına ulaştığında kadar enerji yükseleye g g g kadar enerji ısıya dönüşür. Geriye 4 4 kadar enerji kaldığı için cisi arasından geri döner. 67. Blokların ağırlık erkezleri incelenirse, I. bloğun ta orta noktada, II. bloğun ortanın altında e III. bloğun orta noktanın üstünde olduğu görülür. Buna göre blokların düzlee göre potansiyel enerjileri E II < E I < E III olarak sıralanır. E 64. ap, Şekil II deki gibi ters çerilirse birbirine karışayan sıılardan özkütlesi büyük olan sıısı yine altta kalacak e sııların kütle erkezlerinin yüksekliği artacaktır. a sıısı a a iat Bilgin ayıncılık ol boyunca cise etki eden sürtüne sabit e aralıklar eşit uzunluklu olduğu için er bir bölede ısıya dönüşen enerji W olsun. Buna göre noktasından noktasına kadar olan areket için, E = W + E p... () noktasından noktasına kadar olan areket için; E p = 4W... () a yazabiliriz. () eşitliği () de ine yazılırsa; sıısı a yüzeyi yüzeyi a Şekil I Şekil II Bu nedenle e sıılarının e göre potansiyel enerjileri artar. E = W + 4W E = 7W Ep 4 = bulunur. E F 68. F kuetinin yaptığı iş, F cise potansiyel e kinetik enerji kazandıraktadır. = 0 /s q W = E p + E k 5 Cisi sürtüneli yüzeyde yukarı çıkarken potansiyel enerjisi e sıcaklığı kesinlikle artar. Ancak kinetik enerjisi akkında kesin birşey söyleneez. W = W = 400 J

36 6 Ünite uet e Hareket 69. () Eşit acili türdeş, küplerinin potansiyel enerjileri eşit ise; E p() = E p() d V = d V d = d 7. F, F e F ün bileşkesi Şekil I deki F dir. F nin yaptığı iş; W = F = W alnız F, F kuetlerinin bileşkesi Şekil II deki gibi F dir. F kuetinin yaptığı iş; W = F W = W bulunur. F F F F F Şekil I F F Şekil II 70. ok F F F, F kuetlerinin t sürede yaptığı iş; W = (F F ) iat Bilgin ayıncılık : t süredeki değiştire olak üzere; = at e a = F- F denkleleri yazılırsa, areket yönü aynı kalak koşuluyla F in büyüklüğü azaltılalı, F nin büyüklüğü artırılalı ya da nın kütlesi azaltılalıdır. 7. br br () 7. ayın uzaa iktarı kuet ile doğru orantılıdır. E = E k 9 k 4 E 9 = E 4 taan otansiyel enerji değişileri ağırlık erkezlerinin değiştiresiyle orantılıdır. Silindirlerin er ikisinin de sıcaklığı kadar artırıldığında, in ağırlık erkezi biri yükselirken, ninki biri yükselir. E = Ey

37 EERJİ VE HAREE düşey R Şekil I S 76. W = iş (joule) F = uet (ewton) = yol (etre) etre a = ie ( ) s = kütle (kg) ız W = F = a J = kg s 0 t t t t t R t S Şekil II zaan J = kg s arası sürtünesiz olduğu için noktasındaki kinetik enerji, noktasındaki potansiyel enerjiye eşittir. e aynı seiyede e bu noktalardaki ızları eşit olduğundan noktasına kadar sürtüne oladığını söyleyebiliriz. Ayrıca e R aynı seiyede e bu noktalardaki ızları eşit olduğu için R noktasına kadar sürtüne yoktur. Cisi R den S ye gelirken seiyesine çıkaadığı âlde ızı sıfıra düşüştür. Bu nedenle RS kesii kesinlikle sürtünelidir. 75. düşey a a a a Şekil I a düşey a Şekil II a a tuğlasının ağırlık erkezi, Şekil I de den a yüksekliğinde iken, Şekil II de a oluyor. Buna göre nin e göre potansiyel enerjisi artar. cisinin ağırlık erkezi,,5 a dan a ya, iat Bilgin ayıncılık 77. k O k Her iki yayı geren kuet ortaktır. Bu nedenle esneklik katsayıları sırasıyla k, k olan, yayları, sırasıyla e kadar uzar. Çünkü uzaa iktarı esneklik katsayısı ile ters orantılıdır. Bu duruda yaylarda depolanan potansiyel enerjiler oranı; E = E E = E k ( ) k bulunur. 78. Silindirler şekildeki I konuundan II konuuna getirilirse nın yüksekliği azalırken, e nin yükseklikleri artaktadır. cisinin ağırlık erkezi, a dan a ye düşüyor. I II

38 8 Ünite uet e Hareket 79. g sin7 F yay 8. F F F F R 7 R F cisi şekildeki konuda dengede kalıyorsa, üzerine etkiyen net kuet sıfır olalıdır. gsin7 = F yay 0 0,6 = 60 = 0, bulunur. Şekil I Şekil II noktasal cisine F, F, F kuetlerinin etki ederse bileşke kuet Şekil I deki R alnız F kueti kaldırılıp F e F etki ederse bileşke kuet Şekil II deki R gibi aksiu değerini alır. Bu duruda cisi serbest bırakıldıktan t süre sonra aksiu kinetik enerjiye saip iat Bilgin ayıncılık d d 7 Cisin noktasındaki tü potansiyel enerjisi sürtüneli yolunda ısı enerjisine dönüşektedir. E p = W s g = F s g d 0,6 = k g d k = 0, d 8. Güç sebol olarak ile gösterilir. W = t F = t a = t kg s = s kg = s

39 EERJİ VE HAREE 9 8. ip 86. : Güç W: iş t: süre 84. q () Eşit kütleli e cisileri sürtünesiz düzenekte aynı iple areket edecekleri için, areketin er anında ızları dolayısıyla kinetik enerjileri eşit I. yargı doğrudur. daa aşağı seiyede olduğu için potansiyel enerjilerinin eşit olası ükün değildir. II. yargı yanlıştır. nın kaybettiği potansiyel enerjinin yarısı cisine yarısı kendisine kinetik enerji kazandırır. III. yargı doğrudur. 0,6 7 Cisin e noktasındaki ızı aynı olduğuna göre, - sürtüneli yüzeyde arcanan ısı enerjisi, arasıda kazanılan potansiyel enerjiye eşit olalıdır. k g = g 0,6 k = 0, iat Bilgin ayıncılık F: kuet : ız W = t F = t = F 87. Cisiler şekildeki konua geldiklerinde, kütleleri eşit olduğu için e göre potansiyel enerjileri eşittir. (I. yargı doğru) e cisilerinin kinetik enerjileri; E k() = E k() = () = 4 olduğundan II. yargı yanlıştır. Aynı süre içinde kazandıkları ızları farklı olduğu için ieleri farklıdır e III. yargı yanlıştır opanın 5 saniyede arcadığı enerji su kütlesine potansiyel e kinetik enerji kazandıraktadır. güç olak üzere; t = g + Buz eridikçe kütlesi, aci e kaptaki su seiyesi azalır. Bu nedenle buzun e göre potansiyel enerjisi e kabın noktasındaki su basıncı azalır. 5 = = watt bulunur.

40 40 Ünite uet e Hareket 89. z 9. ok S R k 5k 0 R zaan Cisin ız-zaan grafiği şekildeki gibi çizilebilir. Grafik incelenirse kesiinde ortalaa ızın en büyük olduğu görülür. Buna göre cisi, ortalaa ızının en büyük olduğu kesii en kısa sürede geçer. S cisi, sürtünesiz düzlede kadar kaydırılınca e yaylarında oluşan esneklik enerjilerinin toplaı; E p = k + 5k E p = k iat Bilgin ayıncılık 9. s taan ip Vagonun noktasındayken saip olduğu potansiyel enerji, ip E p() = g 0 ip Vagonun noktasındayken saip olduğu potansiyel enerji, () E p() = g 8 Cisin noktasındaki ızını sıfır kabul edersek, - arasında sürtüne kuetinin yaptığı iş, cisinin kadar yükselesi için, cisi kadar alçalalıdır. Bu nedenle yapılası gereken işin en küçük değeri, W s = E E W s = 0g 8g W S = g W = g g W = g olarak bulunur e bu enerji, E p() enerjsinin %0 sine karşılık gelir.

41 EERJİ VE HAREE taan taan 40 r r=0 k k g g g g g () Sürtüneler önesiz olduğu için aracın başlangıçtaki potansiyel enerjisi noktasındaki topla enerjisine eşit olalıdır. g = g = = 0 /s g Şekil I Şekil II Şekil I de iki yay birbirine seri bağlı olup eşdeğer yay sabiti k dır. Şekil II deki iki yay birbirine paralel bağlı olduğundan eşdeğer yay sabiti 4k dır. Şekil I de kütleli cisi iki yayda topla kadar uzaa yapış olsun. Bu duruda sistede depolanan yay potansiyel enerjisi; E = k iat Bilgin ayıncılık E = k = E dir. Şekil II de er bir yayın, dolayısıyla sistein uzaa iktarı Şekil II deki sistede depolanan yay potansiyel 4 enerjisi; E = k E = 4k ( 4 ) E = k = E bulunur Cisin ilk andaki ekanik enerjisi E = g, ere ilk çarpa sonrası çıktığı aksiu yükseklikteki enerjisi E = g 4 kadardır. Cisin ilk çarpa anında kaybettiği ısı enerjisi; W = E E W = g g 4 g W = olur e bu enerji ekanik enerjisinin 4 %75 ine karşılık gelir.

42 4 Ünite uet e Hareket F F D = F S () Fizik bilii anlaında iş yapılabilesi için; Cise kuet uygulanıp, cisin kuet doğrultusunda yol alası sağlanalıdır. Başlangıçta kütleli cisi, çekii potansiyel enerjisine saiptir. Cisi serbest bırakılıp yaya çarptığında tü enerjisi esneklik potansiyel enerjisine dönüşektedir. Buradan; g( + ) = k Sürtüneli yüzeyde areket eden cise F D e F S olak üzere iki kuet etki ediyor. Bu iki kuet de iş yapar. g = = k 4g k iat Bilgin ayıncılık = 4 /s 97. kg =? S = 6 /s () () er seiyesinde duran kg kütleli cisin kinetik enerjisi, yayı sıkıştırdığında çeki e esneklik potansiyel enerjisine dönüşür. Buradan; = g + k 4 = (0,) = 0,78 = 78 c Cisi A noktasından geçerken e kinetik e de çeki potansiyel enerjisine saiptir. B noktasında cisin tü enerjisi kinetik enerjiye dönüşüştür. EA = EB g+ 0 = S 0 ( 4 ) ( 6 + = ) = 8 = etre bulunur.

43 EERJİ VE HAREE S U R kütleli cisin 4 yükseklikteki noktasında potansiyel enerjisi 4g, noktasındaki potansiyel enerjisi g olduğundan sürtüneden dolayı kaybolan enerji g Cisi eya noktasından serbest bırakılırsa arekete geçez. Cisin U noktasındaki potansiyel enerjisi g dir. Bu noktadan serbest bırakılırsa - arasında sürtüneden dolayı g kadar enerji arcanır. Cisi noktasında durur. iat Bilgin ayıncılık

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ . SIIF SORU BAASI. ÜİTE: UVVET VE HAREET 6. onu EERJİ VE HAREET TEST ÇÖZÜERİ 6 Enerji e Hareket Test in Çözüleri. Z = kg 7 0 5 Cisin noktasındaki kinetik enerjisinin bir kısı potansiyel enerjiye geri kalan

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri İş, Enerji ve Güç Test 'in Çözüleri 3.. v 5 k B seçeneğindeki düzenekte cisin den yüksekliği olduğundan çekii potansiyel enerjisi en büyüktür. Bu cisi serbest bırakıldığında diğerlerine göre yayı en fazla

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. Bu aralıkta ız

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A

İş, Enerji ve Güç. Test 1 in Çözümleri 3. A 5 İş, Enerji e Güç Test in Çözüleri 3. A. M N Cisi noktasında iken e potansiyel, e de kinetik enerjisi ardır. Sürtüne olasaydı cisi dan ye gelinceye kadar ızı den daa büyük bir değer alırdı. u aralıkta

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji ENERJİ İş yapabile yeteneğine enerji denir. Hareket alindeki bir cisi areket sebebiyle iş yapabilir. Bu durudaki enerjiye cisin areket enerjisi ya da kinetik enerji denir. Yerin çeki alanı içinde bulunan

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SRU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 7. onu İTME VE ÇİZGİSE MMENTUM TEST ÇÖZÜMERİ 7 İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. Patlaadan önceki oentu + yönünde; P 5 4 0 kg./s. a dir. Patlaadan sonra

Detaylı

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları

4. Ünite 1. Konu İş, Enerji ve Güç A nın Yanıtları İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 4. Ünite. onu İş, Enerji ve Güç nın anıtları 6. ydınlata aacıyla kullandığıız ışık apul, elektrik enerjisini... enerjisine dönüştüren araçtır.. Erdal 7. 3 3 Erdal deki koliyi şekillerdeki

Detaylı

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ

4.DENEY . EYLEMSİZLİK MOMENTİ 4.DENEY. EYLEMSİZLİK MOMENTİ Aaç: Sabit bir eksen etrafında dönen katı cisilerin eylesizlik oentlerini ölçek. Araç ve Gereçler: Kronoetre (zaan ölçer), kupas, cetvel, disk, alka, leva, kütleler. Bilgi

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1

SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. m 1 m 1 SİSTEMLERİN DİNAMİĞİ. ütlesi = k olan bir halka, kütlesi =6 k olan cise iple bağlanıştır. Halka eği açısı =30 olan sürtünesiz bir çubuk üzerinde serbestçe hareket edebilektedir. Başlanıçta ip düşeydir.

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER. GİRİŞ - Konu, Hız ve İve - Newton Kanunları. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusal Hareket - Düzlede Eğrisel

Detaylı

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir. 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji

ENERJİ Bölüm - 4. Ġġ: - Doğalgaz - Odun - Nükleer enerji ENERJİ Bölü - Günlük ayatta çevreizi incelediğiizde, enerjinin birbirinden farklı birçok biçide olduğunu görürüz. Oyuncak bir arabayı çalıştıran pildeki kiyasal enerji, elektrik enerjisine ve areket enerjisine

Detaylı

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI Bölü - EYEMSİZİ PRENSİBİ NEWON'UN HAREE ANUNARI DİNAMİĞİN EME PRENSİBİ Bir cisi üzerine etkin eden net kuvvet sıfır ise, cisin o andaki hareket duruunu koruak isteesi olayına denir. Bir cisi üzerine net

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm Yay Dalgaları YY DGRI 1 Test 1 Çözüleri 3. 0 c = 80 c 1. = 8 biri 0 c rdaşık iki tepe arasındaki uzaklık dalga boyudur. Bu duruda dalga boyu şekildeki gibi 80 c olarak bulunur. v = f bağıntısına göre hız;

Detaylı

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ 1. Aynı levhadan kesiliş 2r ve r yarıçaplı daireler şekildeki gibi yapıştırılıştır. Buna göre ağırlık erkezi O2 den kaç r uzaktadır? 2r r O 1 O 2 A) 12/5 B) 3/2 C) 3/5

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S 4 atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 3 30 60 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile doğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Özdeş cisimlerden nin temas alanı

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu İİ BOYUTTA HAREET (ATIŞ HAREETERİ) TEST ÇÖZÜERİ İki Boyutta Hareket (Atış Hareketleri) Test in Çözümleri 3. cismi 80 m yük- seklikten serbest bı-. Aşağıdan

Detaylı

Fizik 101: Ders 10 Ajanda

Fizik 101: Ders 10 Ajanda Fizik 101: Ders 10 Ajanda İş Dünya yüzeyinde çeki kuvvetinden dolayı yapılan iş Örnekler: Sarkaç, eğik düzle, serbest düşe Değişken kuvvetçe yapılan iş Yay Yay ve sürtüneli probleler 3 boyutta değişken

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Öde- İçin Çözüler assachusetts Teknoloji Enstitüsü-izik ölüü izik 8.0 Öde # Güz, 999 ÇÖZÜLER Dru Renner dru@it.edu Kası 999 Saat: 0.4 Proble. (Ohanian, saya 9, proble ) u iki otoobilin kütleleri =540kg

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI .Seviye ITAP Aralık_0 Sınavı KORUMA YASALARI.Yatay bir zeinde bulunan bir top, yataya göre 0 açıyla ateş etektedir. Ateşten s sonra ateş edilen bir gülle yörüngesinin tepe noktasında kütleleri eşit olan

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F KOU 4 TM MOMTUM Çözüler TST 4- ÇÖÜMLR. F t grafi inin alt ndaki alan iteyi verir. Cisin ilk h z bilineden ya da. aral kta h zland n bulaay z. ve. alanlar eşit olduğundan = ise oentu değişileri ayndr..

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ENERJ AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMÜ. f s =N 3kg II = 30N 6/s 3. (N). a) a) Cisi den ye geldi inde çocu un yapt ifl, W =. = 30. = 60J b) Sürtüne kuvveti N oldu una göre yapt ifl, W s = f s. =. = 4 J c) Cisi üzerine

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

ATIŞLAR. Bölüm -1 SERBEST DÜŞME

ATIŞLAR. Bölüm -1 SERBEST DÜŞME Bölü - ATIŞAR SERBEST DÜŞE AŞAĞIDAN UARIA DÜŞE ATIŞ den belirli bir yüksekliken ilk ızsız bırakılan cisilerin yerçekii ekisiyle yapığı arekee denir. Cisin Hız Denklei: = g. : Hız g: çekii ivesi (0 /s)

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Sarmal Yaylar esnek cisimler

Sarmal Yaylar esnek cisimler Sarmal Yaylar Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine dönerler. Bu tür cisimlere, esnek cisimler

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur.

Madde ve Özkütle. Test 1 in Çözümleri. çıkan kütle ( ) 3 d = m olur. Bu kaptaki kütle artışı. olur. 3. kaba giren kütle m, çıkan. m3 = kütle ( olur. Mae ve Özkütle ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur.. kaba giren kütle, çıkan kütle ( ) olur. Bu kaptaki kütle artışı olur. Kaplaraki kütle artışlarının büyüklük ilişkisi, Test in Çözüleri çıkan kütle

Detaylı

Fizik 101: Ders 14 Ajanda

Fizik 101: Ders 14 Ajanda Fizik 0: Ders 4 Ajanda Boyutta inelastik çarpışa Patlaalar Boyutta elastik çarpışa Kütle erkezi referans gözle çerçeesi Çarpışan arabalar Elastik çarpışanın özellikleri Moentuun Korunuu dp F DIŞ 0 dt dp

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı 6 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 9. Konu AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 9. Konu AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF NU ANATII 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 9. onu AĞIRI EREZİ - ÜTE EREZİ ETİNİ VE TEST ÇÖZÜERİ 2 9 Ağırlık erkezi - ütle erkezi Etkinlik 1 in Çözümü Ağırlık erkezini Belirleme Düzgün yapılı topu şekildeki

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

Bir boyutta sabit ivmeli hareket..

Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. İvme sabit olduğunda, ortalama ivme ani ivmeye eşit olur. Hız hareketin başından sonuna kadar aynı oranda artar veya azalır. a x = v xf v xi t ; t i = 0 ve t f = t alınmıştır

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Fizik 101: Ders 1 Ajanda Probleler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Proble: Yaylı Sapan Yay sabiti k olan iki yaydan bir sapan yapılıştır. Her iki yayın başlangıç uzunluğu x 0. Kütlesi

Detaylı