T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU Yılı Stratejik Planı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009

2 Đçindekiler listesi 1. Kapak Đçindekiler listesi Tablo listesi Sekil listesi Sunus Giris Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalısmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon seması Özdeğerlendirme...15 Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Arastırma ve gelistirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranıssal) değerlendirilmesi...54 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Basarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalısmaları Paydas analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Birimin misyonu Birimin vizyonu Muratlı Meslek Yüksekokulunun temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça Ekler Performans göstergeleri tablosu

3 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalısma Grubu Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalısma Programı..10 Tablo 3 Birim gelisim tablosu Tablo 4 Muratlı Meslek Yüksekokulu Kurulu üye listesi Tablo 5 Muratlı Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve iliskiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giris puan ortalamaları Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim basarı puan ortalamaları Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 11 Akademik personel verileri Tablo 12 Birim 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 14 Mezun öğrenci verileri Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Tablo 16-A Muhasebe Pogramı ÖnLisans D. Programı: Güz ve Bahar yarıyılları.26 Tablo16-B Đşletme Programı ÖnLisans D. Programı: Güz ve Bahar yarıyılları. 28 Tablo 16-C Kimya Programı ÖnLisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları Tablo 17-A Örnek ders karnesi- Genel Muhasebe Tablo 17 B Örnek ders karnesi-genel Đşletme Tablo 17 C Örnek ders karnesi-çevre Teknolojisi Tablo 18-A Muhasebe Ön Lisans Programı Ders içerikleri Tablo 18-B Đşletme Ön Lisans Programı Ders içerikleri.. 39 Tablo 18-C Kimya Ön Lisans Programı Ders içerikleri Tablo 19 Arastırma ve gelistirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu.. 48 Tablo 20 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 21 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 22 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 23 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 24 Yönetsel Özelliklerin (Davranıssal) Değerlendirme tablosu Tablo 25 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu 55 Tablo 26 Yükseköğretim Misyonunu Basarma Performansının Değerlendirme tablosu..55 Tablo 27 Paydaslar

4 Tablo 28 Gözden geçirilen ders çeşitlilik sayısı Tablo 29 Gözden geçirilen ders içerik sayısı Tablo 30 Yapılan yazışma sayısı...64 Tablo 31 Oluşturulan kitap veya kitapçık sayıları Tablo 32 Öğrencilerin faaliyet sayıları..65 Tablo 33 Öğrencilerin teknik gezi sayısı Tablo 34 Yapılan proje sayısı 66 Tablo 35 Yapılacak tanıtım toplantıları sayısı.. 67 Tablo 36 Düzenlenecek eğitimleri katılım sayıları Tablo 37 Öğretim elemanlarının memnuniyetinin sağlanması verileri.68 Tablo 38 Alınacak yayın sayısı.. 69 Tablo 39 Laboratuar malzeme alımı sayısı...69 Tablo 40 Toplantı sayısı Tablo 41 Öğretim elemanı gelisim planı...70 Tablo 42 Öğrenci gelisim planı...71 Tablo 43 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları...71 Tablo 44 Đncelen ön lisans program sayıları...72 Tablo 45 Web sayfası açılan ders sayıları...72 Tablo 46 Teknolojik alt yapı için alınacak malzemeler...72 Tablo 47 Đdari personel gelisim planı...73 Tablo 48 Araştırma için yıllara göre bütçe miktarları...74 Tablo 49 Mezun öğrenci anketleri...74 Tablo 50 YÖDEK Performans göstergeleri...77 Sekil listesi Sekil 1 Birim Organizasyon Seması

5 3. Sunuş Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacıyla Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup Birimimizin eğitim-öğretim,araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Yüksekokulumuzda verilen eğitimin amacı, birimimizde mevcut bölümlerde ülke ihtiyacı için gerekli olan ara elemanları yetiştirmektir. Eğitim teorik dersler, uygulamalı dersler, laboratuar uygulamaları ile her bölümde öğrencilerin alanları ile ilgili olarak yapmaları gereken stajları kapsamaktadır. Öğrenciler okulda alanları ile ilgili spesifik dersler yapmaktadırlar. Mezun öğrenciler bölümleri ile ilgili alanlarda kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde görev yapmaktadırlar. Emeği geçen birim kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Yrd.Doç.Dr. Okan GAYTANCIOĞLU Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Tekirdağ,Temmuz

6 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı o Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağını sunmaktadır Dokümanın kapsamı o Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2008/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Akademik Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, 6

7 uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı öz değerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Öz değerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. 7

8 Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 8

9 5. Yönetici Özeti Bu doküman ile Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu 2010 yılı stratejik planını sunulmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2008/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Bu raporun hazırlanmasında YÖDEK Rehberi ve DPT tarafından hazırlanmış bulunan Stratejik Planlama Kılavuzu esas alınmıştır. Bu raporun içerik sayfası biçimlenerek aşağıda sunulmuştur. Rehber dört kısımdan oluşmaktadır. Đlk kısım giriş olarak nitelendirilebilir. Bu kısımda birimde yürütülen kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının örgütlenmesine ilişkin bilgiler önem taşımaktadır. Birimin tarihçesi ve organizasyon şeması, birimi tanıtıcı bilgiler verilmiştir. Kapak, sunuş, içindekiler sayfaları, giriş, yönetici özeti,profesyonel raporlama çalışmasının ana unsurları olarak yer almaktadır. Kurumsal değerlendirme başlığını taşıyan ikinci kısımda Muratlı Meslek Yüksekokulu 2008 yılı kurumsal değerlendirme çalışmaları sunulur. Öz değerlendirme çalışması YÖDEK tarafından belirlenmiş olan on ana başlık altında, değerlendirme tabloları ile özetlenir. Öğrenci sayıları, personel sayıları ve bilimsel yayın sayıları gibi sayısal veriler ilgili ana başlıklar altında değerlendirme tablolarından sonra yer alır. Öz değerlendirme kısmının sonunda YÖDEK tarafından hazırlanmış olan performans gösterge tabloları topluca ekte yer almaktadır. Benzer şekilde çevre değerlendirmesi kısmında 2008 yılı ilgili bölüm kurumsal değerlendirme raporları sunulur. Bu kısımda iç ve dış paydaş analizinin sonuçları bir tablo ile verilmiştir. Kurumsal değerlendirme çalışmasının çıktısı olan SWOT (GZFT) analizi ilgili YÖDEK ana başlıkları altında özetlenir. Bu analiz sonuçları bir sonraki stratejik planlama çalışmasında ana girdi olarak kullanılır. Raporun üçüncü kısmında stratejik planlama çalışmasının sonuçları iki alt bölüm halinde verilir. Đlk alt bölümde birimin misyonu, vizyonu ile temel değerleri, birimin kurumsal kimliği olarak sunuldu. Đkinci alt bölümde ise stratejik değerlendirme çalışmasının sonuçları sunuldu. Son kısımda ise planlama çalışmasında elde edilmiş olan sonuç özetleri bulunmaktadır. Daha sonra kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında kullanılmasında yarar görülmüş olan temel kaynakların referansları listelenir. Son olarak planın metninde yer almayıp ta belgede yer almasında yarar görülmüş olan diğer çalışmalar ve tablolar ekte yer alır. 9

10 6.Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Yüksekokul Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Yüksekokul Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2009 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur: Birim öğrenci temsilcisi de öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur.đdari personeli temsilen Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubumuzun sayısı 5 olmuştur yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program Asutay, Oktay Yard.Doç. (Müd.Yrd.) Koordinatör Kimya Sever, Mergül Öğr.Gör. Üye Boya Teknolojisi Ergün, Đlknur Öğr.Gör. Üye Đşletme Can, Ayfer Cengiz, Erhan Yüksekokul Sekreteri Öğrenci Temsilcisi Üye Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 01 Temmuz yılı Stratejik Planı 1. Sunum 2 03 Ağustos yılı Stratejik Planı 2. Sunum 3 01 Ekim Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. Sunum 4 18 Ocak Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 2. Sunum 5 02 Kasım Yılı Đdari Faliyet Raporu 1.Sunum 6 01 Şubat Yılı Đdari Faliyet Raporu 2. Sunum 7 14 Eylül yılı Performans Programı 1. Sunum 8 19 Ekim yılı Performans Programı 2. Sunum 10

11 7. Birimin tarihçesi Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 Maddesi yarınca, Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi ne bağlı olarak, Cam ve Muhasebe bölümleri olmak üzere iki bölümde faaliyete başlamıştır da 5467 sayılı kanun ile bağlantısı değiştirilerek Trakya Üniversitesinden Namık Kemal Üniversitesine aktarılmıştır yılında açılan Kimya (Đ.Ö) bölümü ile Muhasebe ve Đşletme olmak üzere 3 Bölüm ile Eğitim-Öğretim faaliyetine devam etmektedir. Yüksekokulumuz binası Muratlı Belediyesi tarafından tahsis edilen ve restore edilmiş tarihi bir yapıdır. Daha sonrasında kreş olarak kullanılan bina Yüksekokulumuza ek bina olarak tahsis edilmiştir. Halen toplam 470m 2 alanda Eğitim-Öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tekirdağ ile Muratlı ilçesi arası 21km dir. Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ ın Muratlı ilçe merkezinde yer almaktadır. Öğrencilerimizin ulaşımı, karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Muratlı Meslek Yüksekokulu, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamıştır. Toplumun kaynaklarının bireyler arasında optimum bir şekilde dağılmasını ve insanların gereksinimi olan mal ve hizmetlerin sağlanması amacına yönelik olarak Tekirdağ ilinin Muratlı ilçesinde toplumun talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte işletmelerin birincil amacı olan maksimum karın da elde edilmesi göz önünde tutularak, yetişmiş insan gücünü karşılamak ve eğitim-öğretimle mesleki yeterlilik kazandırılması amacıyla kurulmuştur. Yüksekokulumuzun eğitim amacı öncelikle işletmelere ve sanayi kuruluşlarına ara eleman yetiştirmektir. Bu bağlamda meslekte uzmanlaşma öncesi bir çok bilgi ve donanımı edinip bunu uygulayabilmeyi kavratmak temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda gerekli olacak uzman derslerinin temel konularının verilmesi planlanmıştır. Yüksekokulumuzdan alacakları eğitimle, ara eleman olarak işletme ve sanayi kuruluşlarında çalışmalarını ve lisans düzeyinde eğitime devam edebilmesini sağlamak bir diğer amaçtır. Yüksekokulumuz bilimsel amaçlı olmanın yanında daha çok toplumu ve öğrencilerimizi bilinçlendirme amaçlı bazı toplantı, konferans, panel vb. faaliyetleri yürütmektedir. 11

12 Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi I Đktisadi ve Đdari Bilimler Đşletme Muhasebe II Teknik Programlar Kimya (Đ.Ö.) Birimin organizasyon şeması Muratlı Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması 2008 yılı sonu itibarı ile Yrd.Doç.Dr. Okan GAYTANCIOĞLU başkanlığındaki Yüksekokulumuz Muhasebe, Đşletme ve Kimya (Đ.Ö.) programlarında faaliyet gösterilmiş olup Önlisans düzeyinde (birinci ve ikinci öğretim) hizmet verilmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu sırası ile yılında 2 ve 28 kez toplanmıştır. Kurul üyelerinin listesi 2008 yılı sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir Muratlı Meslek Yüksekokulu akademik yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir.. 12

13 Şekil 1 Birim organizasyon şeması MÜDÜR MÜDÜR YRD. MÜDÜR YRD. YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ ÖZLÜK ĐŞLERĐ MUHASEBE ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ PROGRAMLAR MUHASEBE KĐMYA ĐŞLETME 13

14 Tablo 4 Muratlı Meslek Yüksekokulu Kurulu üye listesi isim program Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 Okan Gaytancioğlu Yrd.Doç.Dr. - Müdür Üniversite Senato Üyesi 2 Oktay Asutay, Yrd.Doç.Dr. Kimya Programı Müdür Yardımcısı (yönetim kur.üye) 3 H.Şerefnur Eser, Öğr.Gör. Muhasebe Programı Müdür Yardımcısı (yönetim kur.üye) 4 Ayşe Afacan,Yrd.Doç.Dr. Kimya Programı 5 Đlknur Ergün, Öğr.Gör Đşletme Programı (yönetim kur.üye) 6 Fulya Altın,Öğr.Gör Muhasebe (yönetim kur.üye) 7 Bahar Sözübek, Öğr.Gör Kimya Programı 8 Mergül Sever, Öğr.Gör Boya Teknolojisi 9 Dilek Karaca, Öğr.Gör Matematik Tablo 5 Muratlı Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Okan Gaytancioğlu Yrd.Doç.Dr. Tarım Ekonomisi Müdür Üniversite Senato Üyesi 2 Oktay Asutay, Yrd.Doç.Dr Kimya Programı Müdür Yardımcısı 3 H.Şerefnur Eser, Öğr.Gör. Muhasebe Programı Müdür Yardımcısı 4 Fulya Altın, Öğr.Gör Muhasebe Programı 5 Đlknur Ergün, Öğr.Gör Đşletme programı 14

15 9. Özdeğerlendirme Meslek Yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilmiş olan özdeğerlendirme çalışmalarında Rehber in aynı sayfasında yer alan değerlendirme ölçütü her bir değerlendirme konusu için kullanılmıştır. Böylece her bir değerlendirme konusu için beklenen düzeyin seviyesine verilen 5 li (beşli) gösterge üzerinden bir puan verilmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Önlisans programlarımıza genellikle sınavsız geçişle öğrenci kabul edilmesine rağmen, yılında bütün programlarımızın kontenjanları dolmamıştır. Bu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler nitelikleri açısından ÖSS sınavı ile programlara yerleştirilenlerle aynı değerde olduğu söylenemez. Meslek Yüksekokulumuzda akademik personelin büyük bir çoğunluğu yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olup bir kısmı da doktora aşamasındadır. Doktorayı bitirenler ve doktorayı yapacaklarında çoğalmasıyla hem akademik personel niteliği artacaktır hem de ilgili derslere konusunda uzman olan akademik personelin girmesi sağlanacaktır. Buna ek olarak mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış olmaları kaliteyi artırmıştır. Meslek Yüksekokulumuzda yetişmiş ve kalifiye idari personelimiz beklenen düzeyin üstündedir. Meslek Yüksekokulumuz her yıl bilgi teknolojilerine artan oranda bir yatırım yapmıştır. Yapılan bu yatırımlar ile Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine verilen eğitim-öğretimin üst seviyeye çıkartılması amaçlanmıştır. Teknik bölümlerin laboratuar ve uygulama atölyeleri hızla değişen dünya teknolojisine ayak uydurmakta yetersiz kalmaktadır. Bu ise öğrencilerimizin okul sonrası yaşamlarında sorun yasamalarına neden olmaktadır. 15

16 Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 5 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 5 4) Mali kaynakların yeterliliği; 3 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 4 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 3 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 1 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 4 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 3 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 5 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 5 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 4 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 5 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 4 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 4 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; 4 16

17 Bu kısımda birimlere bağlı bölümlerde bulunan lisans programlarına 2007 Öğrenci Seçme Sınavında öğrencilerin aldığı puan ortalamaları ve puan türü en az puan (minimum) ve en fazla (maksimum) olarak verilir. Yerleştirilen öğrenci sayısı da verilir. Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları A Bölümü Puan türü En az puan ortalaması En fazla puan ortalaması Yerleştirilen öğrenci sayısı A programı B programı B Bölümü A Programı B Programı Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi ve Đdari Bilimler Muhasebe 29 79,69 Đşletme 29 71,15 Teknik Programalar Kimya(Đ.Ö.) 45 77,17 17

18 Kurumsal nitelikler ve özellikler Bu kapsamda aşağıdaki konular ve faaliyetler değerlendirilmiştir: Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 4 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 4 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 4 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 4 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 3 18

19 Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 260 Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı 260 Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent 3 Öğretim görevlisi 6 Okutman Uzman 1 Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı 3 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 7 Toplam öğretim elemanı sayısı 10 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 5 Sözleşmeli personel 1 19

20 Diğer personel 1 Toplam idari personel sayısı 7 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 44 Diğer öğretim elemanları 30 Tüm öğretim elemanları 34 Đdari personel 30 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri 1 Diğer öğretim elemanları 7 Tüm öğretim elemanları 8 Đdari personel 3 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 15 Diğer öğretim elemanları 6 Tüm öğretim elemanları 10,5 Đdari personel 7 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 7 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Mesleki ve Teknik Eğitim Alan 2: IX Bölüm/program/ABD sayısı 20

21 Bölüm sayısı - Program sayısı 3 ABD sayısı - X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı - Lise mezun sayısı 3 Önlisans mezun sayısı - Lisans mezun sayısı 3 Yüksek lisans mezun sayısı - Doktoralı eleman sayısı - 21

22 Tablo 11 Akademik personel verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 Gaytancıoğlu, Okan Yrd.Doç. Dr. Tarım Ekonomisi Müdür 2 Asutay, Oktay Yrd.Doç. Dr. Kimya Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı Müdür Yardımcısı Afacan, Ayşe Yrd.Doç. Dr. Kimya Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı Eser, Şerefnur Öğr.Gör.. Muhasebe Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Müdür Yardımcısı Ergün,Đlknur Öğr.Gör Đşletme Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler 6 Altın,Fulya Öğr.Gör Muhasebe Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Sözübek, Bahar Öğr.Gör Kimya Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı Sever,Mergül Öğr.Gör Boya Teknolojisi Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı 9 Karaca,Dilek Öğr.Gör Matematik Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı 10 Adiloğlu, Sevinç Uzman

23 Tablo 12 Birim 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL No BĐLĐM TEMEL ALANI Sayısı % Sayısı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

24 Eğitim ve öğretim süreçleri Meslek Yüksekokulu programları genel olarak öğrencilerin ilgili sektörlere kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesi önemli ölçüde; derslere devamlılık, akademik basarı, mezun ve mezunların is bulma yüzdesi gibi hedeflere dayanmaktadır. Dersler bugünün ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca çağın gerekleri göz önünde bulundurularak, programlar yeni gelişmeler dikkate alınmakta ve dersler güncelleştirilmektedir. Programların amaç ve hedefleri açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu nedenle tüm programlar anlaşılabilir ve hedefleri açıktır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından bölüm ve programlarda, Avrupa Birliğinin ortak eğitim öğretim faaliyetleri (ECTS) açısından ders içerikleri düzenlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin, mezun olduktan sonra is bulabilmeleri, programların çıktılarının beklenen düzeyde olduğunu gösterir. Açılması öngörülen diğer programlarla, halen yürütülmekte olan programlar arasında yoğun bir ilişki ve etkileşimi öngören ortak ders ve seminerler düzenlemesi, Öğrencinin disiplinler arası çalışmalar yapabilmesini ve kendine özel bir program hazırlamasını sağlayacak olanakların oluşturulması, üzerine gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Her öğrencinin ders dönemi süresince, kredili derslerin seçiminde ve yürütülmesinde rehberlik hizmeti aldığı danışmanlar bulunmaktadır. Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 5 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 5 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 5 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 5 24

25 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 4 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 4 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 5 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 4 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 4 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 4 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 4 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 2 Öğrencilerin değerlendirilmesinde yalnızca klasik ölçme araçları ödev, proje gibi farklı ölçme araçları kullanılmaktadır. Öğrencilerin, eğitim öğretim dönemi boyunca ara sınav yıl sonu sınavı ve projeler ile hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmektedir. Tablo 14 Mezun öğrenci verileri 2008 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 72 Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı 72 25

26 Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2008 yılı öğrenci sayısı Đktisadi Ve Đdari Programlar Önlisans Muhasebe Mesleki ve Teknik Eğitim Đşletme Mesleki ve Teknik Eğitim Teknik Programlar Önlisans Kimya(Đ.Ö.) Mesleki ve Teknik Eğitim Bu kısımda son olarak birim tarafından sunulmuş olan her düzeydeki eğitim ve öğretim programlarının Senato tarafından onaylanmış olan eğitim öğretim yılı ders programları sunulmuştur. Diğer programların bilgileri ekte sunulmuştur. Tablo 16-A Muhasebe Programı Önlisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları 1. SINIF I.Yarıyıl Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi Türk Dili I Z Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi I Z Beden Eğitimi I S 1* Güzel Sanatlar I I S 1* Yabancı Dil I Z Genel Muhasebe Z Bilgisayara Giriş Z Genel Đşletme Z Büro Yönetimi ve Đletişim Teknikleri Z Đktisada Giriş Z Matematik Z Genel Hukuk Bilgisi Z TOPLAM

27 II. Yarıyıl Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi Türk Dili II Z Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi II Z Beden Eğitimi II S 1* Güzel Sanatlar II S 1* Yabancı Dil II Z Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri Z Bilgisayar Büro Programları Z Đşletme Becerileri Grup Çalışması Z Makro Đktisat Z Ticari Matematik Z Ticaret Hukuku Bilgisi Z Đstatistik Z TOPLAM * Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. 2. SINIF III. Yarıyılı Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi Bilgisayarlı Muhasebe I Z Vergi Hukuku Z Maliyet Muhasebesi Z Şirketler Muhasebesi Z Dış Ticaret Đşlemleri Yönetimi Z Yönlendirilmiş Çalışma -I Z TOPLAM Seçmeli Dersler (*) 8 Mesleki Yabancı Dil -I S Finansal Yönetim S Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu S Kooperatif Muhasebesi S Borçlar Hukuku S Kamu Maliyesi S Đnşaat Muhasebesi S Diğer Seçmeli Dersler GENEL TOPLAM 28 * Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir. 27

28 IV. Yarıyılı Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi Bilgisayarlı Muhasebe II Z Türk Vergi Sistemi Z Muhasebe Denetimi Z Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z Dış Ticaret Đşlemleri Muhasebesi Z Yönlendirilmiş Çalışma II Z TOPLAM Seçmeli Dersler (*) 8 Mesleki Yabancı Dil -II S Mali Tablolar Analizi S Banka Muhasebesi S Masa Üstü Yayıncılık S Enflasyon Muhasebesi S Konaklama Muhasebesi S Diğer Seçmeli Dersler TOPLAM 26 Tablo 16-B Đşletme Programı Önlisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları 1.Sınıf I.Yarıyıl Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati Toplam Teori Uygulama Toplam Kredi Türk Dili I Z Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi I Z Beden Eğitimi -I S 1* Güzel Sanatlar -I S 1* Yabancı Dil I Z Genel Muhasebe Z ,5 Bilgisayara Giriş Z ,5 Genel Đşletme Z ,5 Büro Yönetimi ve Đletişim Teknikleri Z ,5 Đktisada Giriş Z Matematik Z ,5 Genel Hukuk Bilgisi Z TOPLAM ,5 *Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. 28

29 II. Yarıyıl Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati Toplam Teori Uygulama Toplam Kredi Türk Dili II Z Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi II Z Beden Eğitimi II S 1* Güzel Sanatlar II S 1* Yabancı Dil II Z Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri Z ,5 Bilgisayar Büro Programları Z ,5 Đşletme Becerileri Grup Çalışması Z ,5 Makro Đktisat Z Ticari Matematik Z ,5 Ticaret Hukuku Bilgisi Z Đstatistik Z ,5 TOPLAM ,5 *Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. 2. Sınıf YÖNETĐM DALI III. Yarıyıl Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati Toplam Teori Uygulama 29 Toplam Kredi Pazarlama Đlkeleri Z ,5 Yönetim ve Organizasyon Z Finansal Yönetim Z ,5 Bilgisayarlı Muhasebe Z ,5 Dış Ticaret Đşlemleri Yönetimi Z Araştırma Teknikleri -I Z TOPLAM ,5 Seçmeli Dersler (*) 8 Mesleki Yabancı Dil -I S Maliyet Muhasebesi S ,5 Halkla Đlişkiler S ,5 Toplam Kalite Yönetimi S Kongre ve Fuar Organizasyonu S ,5 Kooperatifçilik S Diğer Seçmeli Dersler** GENEL TOPLAM 25 * Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir.

30 IV. Yarıyıl Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati Toplam Teori Uygulama Toplam Kredi Đnsan Kaynakları Yönetimi Z ,5 Üretim Yönetimi Z ,5 Girişimcilik ve Küçük Đşletme Yön. Z ,5 Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z ,5 Araştırma Teknikleri -II Z TOPLAM Seçmeli Dersler (*) 8 Mesleki Yabancı Dil -II S Elektronik Ticaret S ,5 Masa Üstü Yayıncılık S ,5 Yönetim Muhasebesi S ,5 Satış Yönetimi S ,5 Eğlence ve Tatil Yönetimi S ,5 Dış Ticaret Đşlemleri Muhasebesi S ,5 Diğer Seçmeli Dersler** GENEL TOPLAM 25 * Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir. Tablo 16-C Kimya Programı Önlisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları 1. Sınıf DERS ECTS I. YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi KODU Credit KĐM-101 Matematik I KĐM-113 Teknolojinin Bilimsel Đlkeleri KĐM-115 Genel Kimya I KĐM-117 Malzeme Bilgisi KĐM-119 Sosyal Güvenlik ve Đş Hukuku KĐM-121 Bilgisayar I ,5 3 ZAĐ- 101 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I ZTD- 101 Türk Dili I ZYD -101 Yabancı Dil I SEÇ- 101 Spor-Güzel Sanatlar TOPLAM ,

31 DERS ECTS II. YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi KODU Credit KĐM-102 Matematik II KĐM-116 Genel Kimya II KĐM-118 Anorganik Endüstriyel Kimya KĐM-120 Fizikokimya KĐM-122 Bilgisayar II ,5 3 ZAĐ- 102 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II ZTD- 102 Türk Dili II ZYD -102 Yabancı Dil II SEÇ- 102 Spor-Güzel Sanatlar TOPLAM ,5 30 DERS ECTS III. YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi KODU Credit KĐM-203 Analitik Kimya I KĐM-205 Organik Kimya I KĐM-213 Organik Endüstriyel Kimya KĐM-215 Fabrika Organizasyonu KĐM-217 *Gıda Teknolojisi (Seçmeli) KĐM-219 *Tekstil Teknolojisi (Seçmeli) KĐM-221 *Çevre Teknolojisi (Seçmeli) KĐM-223 Mesleki Yabancı Dil I SEÇ- 201 Spor-Güzel Sanatlar TOPLAM DERS ECTS IV. YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi KODU Credit KĐM-204 Analitik Kimya II KĐM-206 Organik Kimya II KĐM-214 Proje KĐM-216 Enstrümental Analiz KĐM-218 *Đlaç Teknolojisi (Seçmeli) KĐM-220 *Tekstil Boyaları (Seçmeli) KĐM-222 *Polimer Teknolojisi (Seçmeli) KĐM-224 Mesleki Yabancı Dil II SEÇ- 202 Spor-Güzel Sanatlar TOPLAM III.y.y.da 6 saat, IV. y.y.da 6 saat seçmeli ders alınacaktır

32 Tablo 17-A Örnek ders karnesi- Genel Muhasebe Dersin Adı: Genel Muhasebe Dersin Kodu: MUH 101 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: 3,5 Yıl-Dönem: 1. yıl 1. dönem Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Ders Saati: 4 Öğretim Yöntemi: Anlatım Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Şerefnur Eser Dersin Amacı: Dersin amacı, Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb), tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme. Bilançoda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bir bilanço çıkarmak zorunda olduğu gerçeğini kavrayabilme. Gelir tablosunda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bir gelir tablosu düzenleme zorunluluğunu kavrayabilme. Dersin Đçeriği: Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi Gelir Tablosu Hesapları Bilanço Hesapları Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: Önerilen Kaynaklar: Genel Muhasebe Prof.Dr.Ümit Ataman Genel Muhasebe Doç.Dr. Orhan Sevilengül Genel Muhasebe Prof.Dr. Vasfi Haftacı Ön Şartlar: 32

33 Tablo 17-B Örnek ders karnesi- Genel Đşletme Dersin Adı: Genel Đşletme Dersin Kodu: IŞL 103 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: 3,5 Yıl-Dönem: 1. yıl 1. dönem Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Ders Saati: 4 Öğretim Yöntemi: Anlatım Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Đlknur ERGÜN Dersin Amacı: Dersin amacı, işletmenin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri öğrenme, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları kavrabilme. Dersin Đçeriği: Đşletmenin Temel Kavramları Đşletme Çeşitleri Đşletme Fonksiyonları Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: Önerilen Kaynaklar: Genel Muhasebe Prof.Dr.Ümit Ataman Genel Muhasebe Doç.Dr. Orhan Sevilengül Genel Muhasebe Prof.Dr. Vasfi Haftacı Ön Şartlar: 33

34 Tablo 17-C Örnek ders karnesi- Çevre Teknolojisi Dersin Adı: Çevre Teknolojisi Dersin Kodu: KĐM 208 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: 4 Yıl-Dönem: 2. yıl 1. dönem Seçmeli/Zorunlu: Seçmeli Dili: Türkçe Ders Saati: 4 Öğretim Yöntemi: Anlatım Öğretim Elemanı: Öğr.Gör. Mergül SEVER Dersin Amacı: Dersin amacı, Madde ve çevre, ekoloji ve çevre bilimi, etkileşimi, ekosistem, ekosistem bileşenleri, elementlerin biyolojik çevrimi, çevre kirlenmesi ve doğal dengenin bozulması, kirlenmenin önlenmesi, atmosfer ve ozon tabakası, hava kirlenmesi ve insan sağlığı, hava kalitesi tayini, su kirlenmesi, su kalitesi tayini, toprak kirlenmesi, toksik metaller, radyoaktif kirlenme, gürültü. Dersin Đçeriği: Atmosfer Kirlenmesi Su Kirlenmesi Toprak Kirlenmesi Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: Önerilen Kaynaklar: Çevre Sorunları Prof.Dr.Turgut GÜNDÜZ Ön Şartlar: Tablo 18-A Muhasebe Ön lisans Programı ders içerikleri Türk Dili-I (2+0) Dil, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük ve cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri. Atatürk Đlkeleri ve Inkılap Tarihi-I (2+0) Temel kavramlar, Türk Đnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk Đnkılâplarının hazırlık dönemi, Türk Đstiklâl Savaşı. 34

35 Yabancı Dil-I (4+0) Konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama. Genel Muhasebe (3+1) Temel kavramlar ve muhasebe sistemi, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları. Bilgisayara Giriş (1+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi ve temel kavramlar, bilgisayarın yapısı ve işleyişi, bilgisayar işletim sistemi. Genel Đşletme (3+1) Đşletmenin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları. Büro Yönetimi ve Đletişim Teknikleri (1+1) Yönetim ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminin fonksiyonları, dosyalama ve arşivleme teknikleri, iletişim kavramının tanımı ve anlamı, örgütsel iletişimin anlamı ve işlevi. Đktisada Giriş (2+0) Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve ekonomik sistemler, fiyat teorisi ve fiyat oluşumu, tüketim ve üretim teorileri, piyasa çeşitleri ve firma dengesi analizleri, faktör fiyatları ve genel denge. Matematik (2+1) Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, lineer denklem sistemleri ve matrisler, türev, integral. Genel Hukuk Bilgisi (2+0) Hukuk sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, hukukun dalları ve kaynakları, Türk Yargı Sistemi, yargı kuruluşları ve dava türleri, hukukî olaylar, ilişkiler ve işlemler, kişilik kavramı, kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri, miras kavramı ve kanuni mirasçılar, mülkiyet hakkı, konusu, kapsamı ve türleri, borç kavramı ve sözleşme türleri, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik mevzuatı. Türk Dili-II (2+0) Yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları. 35

36 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi-II (2+0) Atatürk Dönemi Đnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk dönemindeki dış siyaseti, Atatürk Đlkeleri. Yabancı Dil -II (Đngilizce) (4+0) Konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama. Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri (3+1) Envanter işlemleri ile ilgili temel kavramlar, muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmaları (bilanço ve gelir tablosu hesapları), finansal (malî) tabloların düzenlenmesi. Bilgisayar Büro Rogramları (3+1) Kelime işlem programı, çalışma tablosu hazırlama, internet ve elektronik posta. Đşletme Becerileri Grup Çalışması (1+1) Đşletme yönetiminde sorun çözme, iletişim, insan ilişkileri ve grup çalışması, kendini geliştirme ve kendi kendini yönetme. Makro Đktisat (2+0) Millî Gelir ve istihdam, para ve para politikaları, dış ticaret, ekonomik büyüme, ekonomik dalgalanma ve gelir dağılımı. Ticari Matematik (1+1) Yüzde hesapları, alış, maliyet, satış ve kâr hesapları, oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar, karışım, bileşim ve alaşım problemleri, faiz hesapları, iskonto. Ticaret Hukuku Bilgisi (2+0) Ticarî Đşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku. Đstatistik (1+1) Temel kavramlar, verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, indeksler, olasılık kuramı ve tesadüfi değişkenler, regresyon, trend ve korelasyon. Bilgisayarlı Muhasebe I (3+1) Temel kavramlar ve muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosu, paket program kullanımı. Vergi Hukuku (3+1) Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergiye ilişkin temel kavramlar ve vergilendirme işlemleri, vergi idaresi ve görevleri, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları. 36

37 Maliyet Muhasebesi (3+1) Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet hesaplama sistemleri. Şirketler Muhasebesi (2+1) Şirket kavramı, türleri ve şahıs şirketleri, şahıs şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtları, sermaye şirketleri, kooperatifler ve muhasebe kayıtları. Dış Ticaret Đşlemleri Yönetimi (1+1) Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar, dış ticaret teorileri, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı Araştırma Teknikleri -I (0+2) Plân, hazırlık ve yazım, anlatım. Mesleki Yabancı Dil I (Đng.) (Seçmeli) (2+2) Konuşma, dinleme anlama, yazma, okuma anlama. Finansal Yönetim (Seçmeli) (3+1) Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansal analiz araçları (oranlar), işletme sermayesi yönetimi, yatırım (sermaye) bütçelemesi ve yatırım kararları, kaynak maliyeti. Muhasebe Sistemleri ve Org. (Seçmeli) (1+1) Muhasebe Sistemleri, muhasebe organizasyonu, hesap planı. Kooperatif Muhasebesi (Seçmeli) (1+1) Kooperatifler, kooperatiflerde muhasebe sistemi, kooperatif işlemlerine ait muhasebe uygulamaları. Borçlar Hukuku (Seçmeli) (2+0) Borçlar hukukunun konusu ve kaynakları, borç ve sorumluluk kavramı, borçların doğumu, borçların hükümleri, borçların özel durumları, borçların sona ermesi. Kamu Maliyesi (Seçmeli) (2+0) Kamu maliyesinin tanımı, konusu, gelişimi ve mali olaylar, kamu harcamalarının önemi, çeşitleri ve ayrımı, kamu gelirlerinin önemi, çeşitleri ve ayrımı, bütçe, türk bütçe sistemi, devlet borçları, maliye politikası 37

38 Đnşaat Muhasebesi (Seçmeli) (1+1) Đnşaat taahhüt ve onarım işleriyle ilgili temel kavramlar, inşaat işlerinde tekdüzen muhasebe sistemi, inşaat işlerinde muhasebe ve vergi uygulamaları Bilgisayarlı Muhasebe II (3+1) Đşletme hesabı esasının paket programda uygulanması, işçi takip ve sigorta işlemleri, kart işlemleri Türk Vergi Sistemi (3+1) Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlâk Vergisi, Veraset ve Đntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi. Muhasebe Denetimi (2+1) Temel kavramlar ve tarihi gelişim, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim raporu, süreci ve planlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, çalışma kağıtları, iç kontrol sistemi, varlık ve kaynak hesaplarının denetimi, sonuç hesapları ve mali tabloların denetimi Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (1+1) Đş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, kaynakları ve uygulama alanı, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve türk sosyal güvenlik sistemi uygulaması Dış Ticaret Đşleml. Muhasebesi (1+1) Türk dış ticaret rejimi ve kambiyo mevzuatı, dış ticaret işlemlerinde hesap plânı, döviz, menkul kıymet ve avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalât ve ihracat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi Araştırma Teknikleri II (0+2) Plân, hazırlık ve yazım, anlatım. Mesleki Yabancı Dil -II (Đng.) (Seçmeli) (2+2) Konuşma, dinleme anlama, yazma, okuma anlama. Mali Tablolar Analizi (Seçmeli) (3+1) Malî analizin tanımı, kapsamı ve çeşitleri, malî tabloların çeşitleri ve düzenlenmesi, malî analiz teknikleri. 38

39 Banka Muhasebesi (Seçmeli) (2+1) Banka ile ilgili temel kavramlar ve kuruluş işlemleri, bankaların kaynak sağlama ve muhasebe işlemleri, bankada yapılan kredi işlemleri, bankada yapılan kambiyo işlemleri, bankada yapılan hizmet işlemleri. Masa Üstü Yayıncılık (Seçmeli) (3+1) Masa üstü yayıncılıkta kullanılan araçlar, bilgisayar büro programları, yazı yazma teknikleri, yazışma teknikleri, dosyalama ve arşivleme teknikleri Enflâsyon Muhasebesi (Seçmeli) (1+1) Enflâsyonun muhasebe üzerindeki etkileri, enflâsyon muhasebesine yönelik muhasebe standartları ve SPK tebliği, enflâsyon muhasebesi uygulaması ve ülkemizdeki enflâsyon muhasebesi ile ilgili uygulama örnekleri. Konaklama Muhasebesi (Seçmeli) (1+1) Konaklama işletmeleri organizasyonu ve muhasebe işlemleri, konaklama işletmelerinde resepsiyon muhasebe, konaklama işletmelerinde yiyecek-içecek bölümü-muhasebe, konaklama işletmelerinde işçilik ve ücretler, oda ve yemek maliyetinin ve satış fiyatının tespiti. Tablo 18-B Đşletme Ön lisans Programı ders içerikleri Türk Dili-I (2+0) Dil, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük ve cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri. Atatürk Đlk. Ve Đnkılâp Tarihi I (2+0) Temel kavramlar, Türk Đnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk Đnkılâplarının hazırlık dönemi, Türk Đstiklâl Savaşı. Yabancı Dil -I (Đngilizce) (4+0) Konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama. Genel Muhasebe (3+1) Temel kavramlar ve muhasebe sistemi, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları. 39

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2013 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. M. Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... 7 1.GİRİŞ...

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Muhasebe ve Vergi PROGRAM: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. DÖNEM Genel muhasebe I Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb),

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI BOLOGNA MÜFREDATININ KABUL EDİLDİĞİ SENATO KARAR VE TARİHLERİ DEĞİŞİKLİK SENATO KABUL YAPILAN DEĞİŞİKLİK PROGRAM KARAR TARİHİ

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU METEB MÜFREDATI UYGULANAN PROGRAMLARDAN MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILANLAR (2009 EYLÜL)

MESLEK YÜKSEKOKULU METEB MÜFREDATI UYGULANAN PROGRAMLARDAN MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILANLAR (2009 EYLÜL) MESLEK YÜKSEKOKULU METEB MÜFREDATI UYGULANAN PROGRAMLARDAN MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILANLAR (2009 EYLÜL) Bölüm : Yönetim ve Organizasyon Bölümü Programı : İşletme Yönetimi (N.Ö./İ.Ö.) Yarıyıl : I Haftalık

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ BÖLÜMÜ PROGRAMI : Muhasebe ve Vergi : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.) I. YARIYIL DERSLERİ 14ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Teorik: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 Avrupa Kredi Transfer Sistem:

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler listesi... 2 3. Tablo listesi...

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET (İkinci Öğretim) İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETME

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sürüm: 1 Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü (Türkçe) Başkent Üniversitesi Sigortacılık

Detaylı

Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları

Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları Yönetim Muhasebesi (MGMT 401T) Ders Detayları Ders Adı Yönetim Muhasebesi Ders Kodu MGMT 401T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemizin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (CÜ-ADEK)

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA ÂŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA ÂŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA ÂŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM (I.Sınıf I.Yarıyıl) ATA1001 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI KPSS-YDS-ALES-DGS Kazanmak YDS Artık Kolay... 2016-2017 KPSS B ALES KAYIT KATALOĞU DGS ÖABT KPSS A KURUM SINAVLARI KPSS B GRUBU (Lisans Düzeyi İçin) B GRUBU GENEL YETENEK Matematik Sayısal Mantık Türkçe

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Yönetim MAN 371 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Stratejik Yönetim MAN 371 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Yönetim MAN 371 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

Satın alma ve Maliyet analizleri (TOUR 421) Ders Detayları

Satın alma ve Maliyet analizleri (TOUR 421) Ders Detayları Satın alma ve Maliyet analizleri (TOUR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Satın alma ve Maliyet analizleri TOUR 421 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı 8 2 Aşağıdaki Programlardan Mezun

Detaylı

Pazarlama Yönetimi (MGMT 502) Ders Detayları

Pazarlama Yönetimi (MGMT 502) Ders Detayları Pazarlama Yönetimi (MGMT 502) Ders Detayları Ders Adı Pazarlama Yönetimi Ders Kodu MGMT 502 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları

Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Biyoanorganik Kimya CEAC 412 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Küreselleşme ve Yerelleşme KY/SB.607 Bahar Seçmeli

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Küreselleşme ve Yerelleşme KY/SB.607 Bahar Seçmeli Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/SB.607 Küreselleşme ve Yerelleşme Seçmeli 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PROGRAMI TANITIM BROŞÜRÜ KURULUŞ 08.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu`nda bölümümüzün birinci öğretimine 2010-2011 öğretim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU. KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU. KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI GENEL BİLGİLER Genel Bilgi ve Programın Tarihçesi 2002-2003 Akademik Yılında

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS GB. 00 309 Genel

Detaylı

Uygulama KREDİ AKTS. Finansal Z 3 1 3,5 5 MUH101 Muhasebe I. Z 2 1 2,5 4 ZTD101 Türk Dili I Z ZTD101 Türk Dili I Z

Uygulama KREDİ AKTS. Finansal Z 3 1 3,5 5 MUH101 Muhasebe I. Z 2 1 2,5 4 ZTD101 Türk Dili I Z ZTD101 Türk Dili I Z UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ MÜFREDATI (*) : Değişiklik olan dersleri/durumları gösterir., : İlgili dersin kapandığını gösterir. Aç: İlgili dersin açıldığını gösterir. 1. YARIYIL

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MUAF OLUNAN DERS ALTTAN ALINACAK DERS DÖNEM UZAMASI DÖNEM DERS KODU DERS ADI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MUAF OLUNAN DERS ALTTAN ALINACAK DERS DÖNEM UZAMASI DÖNEM DERS KODU DERS ADI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ İ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUR EDİBE ÇOBAN BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Detaylı

Türk Vergi Sistemi (MGMT 422) Ders Detayları

Türk Vergi Sistemi (MGMT 422) Ders Detayları Türk Vergi Sistemi (MGMT 422) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Vergi Sistemi MGMT 422 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ I ZAI101 1 2+0 2 2 İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları,

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

Kurumsal Eğitimler Dosyası

Kurumsal Eğitimler Dosyası Kurumsal Eğitimler Dosyası Đstanbul Osmanağa mah. Halitağa cad. No:22 Kadıköy / Đstanbul 0216 330 52 04 Đzmir 1379. cad. Güven Đş Merkezi No:59 / 702 Kat 4-7 Alsancak / Đzmir 0232 482 01 01 Maksimum Akademi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı