Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009

2 Đçindekiler listesi Sunuş... 4.Giriş Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarihçesi... 5.Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi organizasyon şeması 6.Özdeğerlendirme... 3 Girdiler... 3 Kurumsal nitelikler ve özellikler... 5 Eğitim ve öğretim süreçleri... 2 Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi... 3 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Sonuç Kaynakça Ekler

3 Tablo listesi Tablo Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu... 0 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı... 0 Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu... 3 Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu... 5 Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu... 6 Tablo 6 Birim personel verileri... 8 Tablo 7 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu... 2 Tablo 8 Araştırma ve geliştirme süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 0 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu...26 Tablo Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 2 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 3 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Tablo 4 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu... 3 Tablo 5 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 6 Paydaşlar Tablo 7 Birim performans göstergeleri Şekil listesi Şekil Birim organizasyon şeması

4 Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana baslıklar altında sunulmaktadır. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Bakanlığı ndan 5 yıl sure ile devir alınan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Binasında 2008 yılında poliklinik hizmetine başlamıştır. Hastane binasının 2009 yılında gerçekleştirilmeye başlanan tadilat işlemleri sonrasında servis, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane ve anjiyografi ünitelerinin faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Hastane binasında 2009 yılında Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji Laboratuarları ve Kan Bankası Ünitesi tadilat işlemlerinin tamamlanması sonucunda hizmete açılmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılında faaliyete başlayan yeni bir kurum olmasına rağmen 2008 yılı kurumsal değerlendirme çalışmasını ve 2009 yılı faaliyet rapor çalışmalarını gerçekleştirme başarısını göstermiştir. Bu basarı birim ve bölümlerde kurulmuş olan Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları ile Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun özverili çalışmaları ile elde edilmiştir. Raporun bir örneği ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince adresinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Web Sitesinde kamuoyunun bilgi ve görüşlerine sunulmuştur. Doç. Dr. Mustafa Kulaç Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi 4

5 . Giriş.. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı kurumsal değerlendirme Raporunu sunmaktır..2. Dokümanın kapsamı Bu dokuman Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. surum ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Surum no.2008/,0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır..3. Tanımlar ve kavramlar Üniversitemiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar ve aşağıda verilmiştir. (Kaynak: YÖDEK Rehberi) Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. 5

6 Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Cevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama surecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, UAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme surecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sureci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme surecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme surecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. 6

7 Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Sureci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi surecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tur bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi surecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her turlu girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme surecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama surecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme surecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. 7

8 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (UAK) 8

9 2. Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Surum no., Ekim 2009, 37 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). Bu çalışma ile Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmaktadır. Rapor DPT tarafından hazırlanmış olan Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu nun 2. Surumu ışığında Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanmış olan Namık Kemal Üniversitesi Merkez Đdari Birimler Stratejik Plan Hazırlama Rehberi nin 2008/.0 nolu surumu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un Ek. maddesi ile değişik Ek 62. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulan Namık Kemal Üniversitesi nin bir birimi olarak 2008 yılında faaliyete başlamıştır. Halen beş yıl süre ile Sağlık Bakanlığından devir alınan binada Sağlık bakanlığına ait Göğüs Hastalıkları Hastanesi nin Eylül 2009 itibariyle taşınmasıyla tamamen araştırma ve uygulama hastanesi hizmet vermektedir. Mevcut durumda poliklinik hizmetleri devam etmekte olup, servis, ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis hizmetlerinin teknik altyapının oluşturulması ve tadilat çalışmaları devam etmektedir. Hastanemiz Laboratuar ünitesinin tadilatı tamamlanarak hastanemizde laboratuar hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Hastanemiz Radyoloji Ünitesinde ise direkt grafi ve ultrason hizmeti verilmeye başlanmış olup, diğer hizmetler (Tomografi, MR) hizmet alımı seklinde yürütülmüştür. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılında da idari teşkilatını oluşturma çabalarına devam etmektedir. Özdeğerlendirme çalışması Birim Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Planlama grubu tarafından birim düzeyinde gerçekleştirilmiş olup YÖDEK rehberi örnek alınmıştır. Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılında 8 dalda poliklinik hizmeti vermiştir. Polikliniklere toplam 2284 kişi başvurmuş, kişiye laboratuar hizmeti verilmiş olup, 2586 radyolojik tetkik yapılmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, zaman içerisinde kurumsal değerlendirme çalışmasını, faaliyet raporu çalışmaları ile bunu takip eden stratejik planlama çalışmalarını daha da geliştirmeye amaçlamaktadır. 9

10 3. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi gerek 508 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Hastane Başhekimliğine rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Hastane Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2009 yılında 3 üyeden oluşmuştur. KDSP üyelerine Proje geliştirme bürosu tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu üyeleri ve çalışma programı tablo halinde aşağıda verilmiştir Tablo Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Şube/Şeflik GÖKAY, N. Selim Yrd. Doç. Dr. Strateji Geliştirme Başhekim Yardımcısı YENĐGÜN, Tekin Başmüdür Üye Hastane Başmüdürü ÖZDEMĐR, Sümeyra Memur Üye Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 2 Kasım 2009 Birim 2009 yılı Đdare Faaliyet Raporu 2 8 Ocak 200 Birim 2009 Kurumsal Değerlendirme Raporu sürüm Şubat 200 Birim 2009 yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm 2.0 0

11 4. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tarihçesi Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un Ek. maddesi ile değişik Ek 62. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulan Namık Kemal Üniversitesi nin bir birimi olarak 2008 yılında faaliyete başlamıştır. Hastanemiz beş yıl süre ile Sağlık Bakanlığından devir alınan Sağlık bakanlığına ait Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında Göğüs Hastalıkları hastanesinin Eylül 2009 itibarı ile taşınmasıyla tüm binada hizmet vermeye başlamış olup, bu tarihten itibaren yeni açılan poliklinikler ve ünitelerle (endoskopi, EKO, USG) hizmet alanını genişletmiştir. 5. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organizasyon seması Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir.

12 Şekil Birim organizasyon seması BAŞHEKĐM BAŞHEKĐM YARDIMCILARI HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ KOMĐSYONLAR /KOMĐTELER POLĐKLĐNĐKLER HEMŞĐRELĐK HĐZMETLERĐ SATIN ALMA ENFEKSĐYON KONTROL SERVĐSLER TAHAKKUK PERSONEL VE YAZI ĐŞLERĐ KALĐTE KONSEYĐ AMELĐYATHANE ARŞĐV HASTA HAKLARI SATIN ALMA LABORATUVAR LAR GÜVENLĐK SANTRAL RADYASYON GÜVENLĐĞĐ ECZANE HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM TEMĐZLĐK ĐŞLERĐ SAĞLIK KURULU TEKNĐK SERVĐS DĐYETĐSYEN ACĐL SERVĐS ULAŞIM HĐZMETLERĐ HALKLA ĐLĐŞKĐLER KALĐTE YÖNETĐM BĐRĐMĐ YEMEK HĐZMETLERĐ SĐVĐL SAVUNMA RANDEVU AMBAR VE AYNĐYAT KAZAN DAĐRESĐ 2

13 6. Özdeğerlendirme Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı özdeğerlendirme çalışması YÖDEK tarafından verilmiş olan baslıklar altında yine beş ölçekli YÖDEK değerlendirme ölçütü kullanılarak yapılmış olup sonuçları aşağıda sunulmuştur Beklenen düzeyin çok altı : puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin ustu : 4 puan Beklenen düzeyin çok ustu : 5 puan Girdiler Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile girdilerinin (Kaynaklar ve Đlişkiler) ortalamasının 2.6 olduğu görülmektedir. Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu ) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 0) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; ) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 2) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; Değerlendirme notu

14 3) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 4) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 5) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 6) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; 4 4 4

15 Kurumsal nitelikler ve özellikler Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu aşağıda verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile kurumsal nitelikler ve özelliklerinin ortalamasının 2.4 olduğu görülmektedir. Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 0) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; ) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 2 5

16 TARĐHĐ ĐTĐBARI ĐLE: Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu Sayılar I Öğrenci sayıları II Öğretim üyesi sayıları Profesör Doktor 3 Doçent Doktor 5 Yardımcı Doçent Doktor 8 III Đdari personel sayısı (Memur, Hemşire, Laborant, Radyoloji Teknisyeni vb.) Kadrolu personel 7 Sözleşmeli personel (4B) 0 Diğer personel (Hizmet Alımı, Đşçi) 0 Toplam idari personel sayısı 7 IV Çalışanların yaş ortalaması Đdari personel 29,4 Öğretim Üyesi 39,7 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Đdari personel 5 Öğretim Üyesi 7 VI Çalışanların kıdem ortalaması Đdari personel * 6.4 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 6

17 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları IX Poliklinik Sayısı 8 X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı 2 Önlisans mezun sayısı 3 Lisans mezun sayısı 0 Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı (*) Đdari personellerden 4 kişi henüz aday memur statüsünde olduğu ve memuriyette yılı doldurmadıkları için kıdem ortalaması değerlendirilirken bu kişilerin çalışma süreleri dikkate alınmamıştır. 7

18 Tablo 6 Birim personel verileri Sıra no Đsim Unvan Şube Hizmet sınıfı Notlar Akademik Personel: Mustafa KULAÇ Doç. Dr. (Başhekim) 2 Önder ŞAHĐN Doç. Dr. (Başhekim Yrd.) 3 N.Selim GÖKAY Yrd. Doç. Dr. (Başhekim Yrd.) 4 Savaş GÜZEL Yrd. Doç. Dr. (Başhekim Yrd.) 5 Metin UYSALOL Yrd. Doç. Dr. (Başhekim Yrd.) SHS SHS SHS SHS SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 6 H.Kadircan KESKĐNBORA 7 M.Zafer BERKMAN Prof. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak Prof. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 8 Đsmail ÖZDEMĐR Prof. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 9 Đlknur ERDEM Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 0 Ünal SABANCI Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak Alper GÖKÇE Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 2 Gökmen GEMĐCĐ Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 3 Ebru YEŞĐLLDAĞ Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 4 Tansu GÖNEN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 5 Erdoğan GÜLTEKĐN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 6 Sultan DOĞAN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 7 Levent Cem MUTLU Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 8

19 8 Sibel ÖZKAN GÜRDAL 9 Gamze VAROL SARAÇOĞLU Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 20 H. Sinan AKAY Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 2 H. Murat YENER Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 22 Cengiz MORDENĐZ Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 23 Semil Selcan GÖÇMEZ 24 Fatih HOROZOĞLU Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 25 Remzi ABALI Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak 26 K. Aysun GÖNEN Yrd. Doç. Dr. SHS Tıp Fakültesinden tam zamanlı olarak Đdari Personeller: 27 Tekin YENĐGÜN Başmüdür GĐH 28 Meral TĐRYAKĐ Hastane Müdür Yrd. SHS 3b/4 ile Sağlık Kültür Daire Başkanlığı ndan tam zamanlı olarak 29 Ö.Evrim GÜNDOĞDU Bilgi Sorumlusu Đşlem THS 3b/4 ile Yapı Đşleri Daire Başkanlığı ndan tam zamanlı olarak 30 Yılmaz ABACI Đdari Đşler Sorumlusu GĐH 3 Sedef YÜREKLĐ Santral Memuru YHS 3b/4 ile Sosyal Bilimler Yüksekokulu ndan tam zamanlı olarak 32 Sümeyra ÖZDEMĐR Memur GĐH 33 Sevcan EREN Hemşire SHS 34 Burcu GÜL Hemşire SHS 35 Meral GÜRCAN Hemşire SHS 36 Sinem YAMAN Hemşire SHS 37 Gülşah ERĐTEN Hemşire SHS 9

20 38 Emine CEYLAN Hemşire SHS 39 Duygu PINARBAŞI Hemşire SHS 40 Gülbahar GÜLCĐVAN Hemşire SHS 4 Gürsel MERT Hemşire SHS 42 Reyhan KILIÇ Röntgen Teknisyeni 43 Öznur GÜNGÖR Laboratuar Teknisyeni SHS SHS 20

21 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 7 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 0) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; ) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 2) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 4) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 5) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 2

22 Araştırma ve geliştirme süreçleri Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı Araştırma ve geliştirme süreçleri değerlendirme tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile araştırma geliştirme süreçlerinin ortalamasının olduğu görülmektedir. Tablo 8 Araştırma ve geliştirme süreçleri değerlendirme tablosu ) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 0) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; ) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 2) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 4) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; Değerlendirme notu 22

23 5) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 6) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; 23

24 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı uygulama ve hizmet süreçleri değerlendirme tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile uygulama ve hizmet süreçlerinin ortalamasının.06 olduğu görülmektedir. Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu ) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 0) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; ) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 3) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 4) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 5) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; Değerlendirme notu 2 Đlgili Değil 24

25 6) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; 25

26 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Birimimizin 2009 yılı faaliyet alanları ile idari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirmesine ilişkin veriler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile idari süreçler ve destek süreçlerinin ortalamasının. olduğu görülmektedir. Tablo 0 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Sıra no. Faaliyet alanları Değerlendirme notu Sağlık Alanı Poliklinik 2 2 Servis 3 Ameliyathane 4 Laboratuarlar 2 5 Acil 6 Eczane Đdare 7 Ambar ve ayniyat 8 Tahakkuk 9 Satın Alma 0 Personel Yazı Đşleri 2 Arşiv 2 Hasta Hakları 3 Güvenlik 4 Santral 5 Eğitim 6 Hemşirelik Hizmetleri 2 26

27 7 Teknik Hizmetler 8 Temizlik Hizmetleri 9 Ulaşım Hizmetleri 20 Yemek Hizmeti 2 Halkla Đlişkiler 22 Sivil Savunma Komisyon ve Komiteler 23 Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2 24 Kalite Konseyi 25 Satın Alma 26 Radyasyon Güvenliği Tabloda (Tablo ) verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile idari süreçler ve destek süreçlerinin ortalamasının olduğu görülmektedir. Tablo Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; Đlgili Değil 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; Đlgili Değil 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 27

28 0) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; Đlgili Değil ) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 2) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; Đlgili Değil 28

29 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirmesine ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile yönetsel özelliklerin (yapısal) ortalamasının 3 olduğu görülmektedir. Tablo 2 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Değerlendirme tablosu ) Organizasyonel yapının yeterliliği; 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 4 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 4 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 4 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 4 6) Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 4 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 4 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 3 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 3 0) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; ) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2 2) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; Đlgili Değil 29

30 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirme tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile yönetsel özelliklerin (davranışsal) ortalamasının 3.6 olduğu görülmektedir. Tablo 3 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu ) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 3 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 3 3) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4 Değerlendirme notu 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 4 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 4 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 4 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 4 0) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 4 30

31 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı Araştırma ve çıktılar/sonuçların değerlendirme tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile çıktılarının/sonuçlarının ortalamasının 2. olduğu görülmektedir. Tablo 4 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu ) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 3 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği Đlgili Değil 3) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 3 6) Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4 3

32 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı yükseköğretim misyonunu başarma performansını değerlendirme tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile yükseköğretim misyonunu başarma performansının ortalamasının 2 olduğu görülmektedir. Tablo 5 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu. Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 2. Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 3 3. Kendi misyonuna uygunluğu; 2 32

33 7. Çevre Değerlendirme Çalışmaları Birimimizin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak çevre değerlendirmesi aşağıdaki başlıklar altında kısaca yapılmıştır.. Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi 2009 yılı içinde yükseköğretime olan talep artmış, üniversiteler bünyesinde yeni araştırma ve uygulama hastaneleri açılmıştır. Yeni kurulan üniversite ve birimlerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitelerini arttırmak üzere çalışmalar yapılmıştır. 2. Mezunlar ile Đlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi 3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi Tekirdağ bölgesinin 3. basamak sağlık hizmeti veren tek hastanesi olarak toplumda birimimize yönelik olumlu yaklaşımlar gelişmiştir. Bu bağlamda hastanemizde 2009 yılında toplum sağlığına yönelik olarak çeşitli yeni alanlarda hizmet verilmeye başlanmış, alanlarla ilgili planlamalar toplumun ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenmiştir. 4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi Bölgesel sanayinin fazlalığı ve 2009 yılında da bölge sanayisinin artmasına yönelik atılan adımlarla birlikte uzun dönemde ortaya çıkabilecek olan meslek hastalıkları konusunda hastanemizce planlamalar yapılmıştır. 5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Eğitim alanındaki gelişmeler yakından izlenerek ileriki dönemlerde hastanemizde eğitim alacak olan tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerinin hastanemizde yapılacak eğitimlerinin daha verimli olması için planlamalar yapılmıştır. 6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Birimimiz 2009 yılında yükseköğretim ve sağlık alanındaki yasal düzenlemeleri yakından izlemiştir, aynı zamanda sosyal güvenlik kurumundaki çeşitli gelişmeler takip edilerek bu gelişmelerin hastanemiz hizmet sunumuna uyumu için çalışılmıştır. 33

34 7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi Bölgede verimli ve kaliteli sağlık hizmeti verilmeye özen gösterilmiştir. Bu sayede bölgenin sağlık turizmi fırsatlarının artacağı düşünülmüştür. Paydaş analizi Hastanemiz aşağıdaki tabloda listelenmiş olan paydaşları ile birlikte 2009 yılında da ilişki içinde olmaya özen göstermiştir. Tablo 6 Paydaşlar Sıra no Paydaşlar Yararlanıcılar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak Akademik personel * * * * 2 Đdari personel * * * * 3 Öğrenciler * * * 4 Tekirdağ Valiliği 5 Birim/Üniversite yöneticileri 6 Tekirdağ Belediyesi * * * * 7 Sağlık Bakanlığı * 8 Sağlık Müdürlüğü 9 Đl Devlet Hastaneleri 0 Basın ve Televizyon Sivil Toplum Kuruluşları * * * * * 34

35 8. SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Girdiler Güçlü yönlerimiz Akademik personel niteliğinin beklenen düzeyde olması Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin beklenen düzeyin üstünde olması Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin beklenen düzeyin üstünde olması Zayıf yönlerimiz Mali kaynakların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması Fiziksel olanakların yeterliliğinin beklenen düzeyin çok altında olması Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Güçlü Yönlerimiz Đdari personelin eğitim düzeyinin beklenen seviyede olması Akademik personelin ortalama unvan düzeyinin beklenen düzeyde olması Zayıf yönlerimiz Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının beklenen düzeyin altında olması Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısının yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması Eğitim ve Öğretim Süreçleri Đlgili Değil Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Güçlü yönlerimiz Zayıf yönlerimiz Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynaklarının beklenen düzeyin çok altında olması Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliğinin beklenen düzeyin çok altında olması Uygulama ve Hizmet Süreçleri Güçlü yönlerimiz 35

36 Zayıf yönlerimiz Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin düzeylerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin çok altında olması Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliğinin beklenen düzeyin çok altında olması Đdari Süreçler ve Destek Süreçleri Güçlü Yönlerimiz Zayıf yönlerimiz Bütçe ile ilgili süreçlerin ve hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin çok altında olması Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin beklenen düzeyin çok altında olması Teknik destek ile ilgili hizmetlerin beklenen düzeyin altında olması Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirmesi Güçlü yönlerimiz Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığının beklenen düzeyin üztünde olması Karar verme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üstünde olması Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üstünde olması Zayıf yönlerimiz Đnsan kaynakları süreçlerinin beklenen düzeyin çok altında olması Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması Organizasyonel yapının yeterliliğinin beklenen düzeyin çok altında olması Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirmesi Güçlü yönlerimiz Đdari ve akademik personelin memnuniyetinin beklenen düzeyin üstünde olması Çalışanlar arasındaki işbirliği ortamının yeterliliğinin beklenen düzeyin üstünde olması Zayıf yönlerimiz Çıktılar ve Sonuçların Değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin üstünde olması Yönetsel faaliyetlerle ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin beklenen düzeyde olması 36

37 Zayıf Yönlerimiz Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin çok altında olması Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyde olması Zayıf yönlerimiz Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğun beklenen düzeyin altında olması 37

38 Çevre değerlendirmesi Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Yükseköğretime olan talebin artması Akademik personel istihdamında Đstanbul a yakınlığın olması Sağlık sektöründe yeni tedavi imkanları na bölgenin ihtiyacının olması (Tüp bebek, geriatri vb.) Tehditler Üniversitemizde birim sayısının artmasına bağlı olarak bütçeden gelen kaynağın azalması Ülkemizde uygulanan sağlık politikalarının araştırma ve uygulama hastanelerini olumsuz etkilemesi Mezunlar ile ilgili gelişmeler Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Fırsatlar Sağlık hizmetlerine olan talebin artması Toplumun hastanemize olan olumlu yaklaşımları Đlimizin önümüzdeki süreçte yapılan yatırımlarla nüfusun belirgin şekilde artmasının beklenmesi Tehditler Fiziki şartların çözümü için geçen zamanın uzaması Araştırma ve uygulama hastanelerinden beklentilerin yüksek olması Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Bölgesel sanayinin sayı olarak fazla gelişmiş olması sonucu ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının erken tanı ve tedavisine yönelik projelerin gerçekleştirilmesi Hastanemiz yapılandırılmasında bölgenin gelişmiş sanayi imkanlarından faydalanılması Tehditler Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Hastane otomasyon programlarının yeterliliğinin giderek artması Đnternet tabanlı veri tabanlarının yaygınlaşması 38

39 Eğitim alan tıp ve uzmanlık öğrencilerinin eğitim koşullarının oluşturulması gerekliliği Tehditler Sağlık alanında gelişmelerin hızla yenilenmesi ve oluşan sık yenileme gerekliliği Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar 2547 ve 508 sayılı kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılması Tehditler Đdari ve akademik personelin ücretlerinde iyileştirmelere gidilmemesi Verilen hizmetlerin niteliğinden dolayı mesai saatleri dışında çalışılması gerekliliği ve bunun sonucunda ek ücret ödenmemesi veya ödüllendirme yapılamaması Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Fırsatlar Bölgede kurulacak kaliteli ve verimli sağlık hizmeti ile sağlık turizmi fırsatlarının oluşması Tehditler 39

40 9.Sonuç Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmuştur. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı kurumsal değerlendirme çalışmasını göreceli olarak çok kısa bir surede tamamlamıştır. Bu basarı birimimizde kurulmuş olan Kurumsal değerlendirme ve Strateji Planlama Kurulu ile Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun özverili çalışması ile elde edilmiştir. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi zaman içerisinde kurumsal değerlendirme çalışmasını, faaliyet raporu çalışmaları ile bunu takip eden stratejik planlama çalışmalarını daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır. 40

41 0. Kaynakça Devlet Planlama Teşkilatı (2005) Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Yükseköğretim Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, 55 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). Devlet Planlama Teşkilatı (2006) Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), 2 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). [5 Nisan 2007] Devlet Planlama Teşkilatı (2006) Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. surum, Haziran 2006, 46 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik (2006) Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete, sayı no: 26, Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2006) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Resmi Gazete, Sayı: 2679, 26 Mayıs Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003) Kanun no Kabul tarihi: Resmi Gazete no Mükerrer, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2005) Kanun no. 5436, kabul tarihi Resmi Gazete Sayı no: Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006) Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/9972, , Resmi Gazete, Sayı: , Şubat Yüksek Öğretim Kanunu (98) No. 2547, 4 Kasım 98. Resmi Gazete no. 7506, 6 Kasım 98. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (2006) Yükseköğretim Akademik değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi, Surum no. 200/.0, Mayıs 2006 (Ankara, yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu). Yükseköğretim Kurulu (2006) Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, Şubat 2007, 25 sayfa (Ankara, Türkiye: Yükseköğretim Kurulu). Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (983) no. 2809, 28 Mart 983. Resmi Gazete, no. 8003, 30 Mart 983. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (2005) Resmi Gazete , Sayı: 25942, (Ankara, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu). Yükseköğretim Personel Kanunu (983) no. 294, Ekim 983. Resmi Gazete, no. 890, 3 Ekim

42 . Ekler Performans göstergeleri tablosu Tabloda verilen veriler ışığında Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin tarih itibarı ile performans göstergeleri görülmektedir. Tablo 7 Birim performans göstergeleri Sıra no. Faaliyet alanları Performans ölçütü Ölçü birimi 2009 yılı Sağlık Alanı Laboratuar Hizmetleri Birimi Hizmet verilen hasta sayısı Poliklinik Hizmet Birimleri Hizmet verilen hasta sayısı Radyoloji Hizmet Birimleri Hizmet verilen hasta sayısı Diğer Hizmet Birimleri Endoskopi Hizmet verilen hasta sayısı Ekokardiyografi Hizmet verilen hasta sayısı Müdahale Birimi Hizmet verilen hasta sayısı Sayı 4552 Sayı 2284 Sayı 2586 Sayı 454 Sayı 7 Sayı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu TEKĐRDAĞ Ocak 2009 Yönetici Özeti... Giriş... Rehber... Resmi yazı... 1. Kapak... 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 3.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Ocak 2010 Ġçindekiler listesi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Başkanlığı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1.Sürüm 2009 YILI Đçindekiler listesi SUNUŞ.. 3 GĐRĐŞ..... 4 YÖNETĐCĐNĐN ÖZETĐ. 4 KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORUNUN PLANLAMA GEREKSĐNĐMĐ..

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesi

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ (Sürüm: 2007/1.1) YÖDEK YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU NİSAN 2007 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011-2012 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...10

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2006/1.0)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2006/1.0) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ (Sürüm: 2006/1.0) YÖDEK YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU MAYIS 2006 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 2 Kurumun Norm ve Değerleri 6 Özdeğerlendirme Girdiler(Kaynaklar

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI 2009 YILI FAALĐYET RAPORU Eylül 2009 Tekirdağ ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı Bütçe Teklifi Sürümü Sürüm no. 2.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Eylül 29 Namık Kemal Üniversitesi (29) Namık Kemal Üniversitesi 2010

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Eylül 2009 2. İçindekiler, tablo, şekil listeleri İçindekiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı