T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim

2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Yüksekokulumuz Tarihçesi... Organizasyon Şeması... 4 II. KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Özdeğerlendirme Girdiler Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Mali Kaynakların Yeterliliği Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının Yeterliliği Đş Teknolojilerinin Yeterliliği Fiziksel Olanakların Yeterliliği Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi 21 2

3 4.9. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş Analizi SWOT (GZFT) Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz Sonuç 24 KAYNAKÇA. 25

4 Şekil Listesi Sayfa Şekil 1: Saray Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması 5 Tablo Listesi Tablo 1: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu.. 2 Tablo 2: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı. Tablo : Birim Gelişim Tablosu 4 Tablo 4: Saray Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye listesi... 5 Tablo 5: Saray Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi. 6 Tablo 6: Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu... 6 Tablo 7: Meslek Yüksekokulu Ortaöğretim Başarı Puan Ortalamaları... 9 Tablo 8: Kurumsal Nitelikler Ve Özellikler Değerlendirme Tablosu 9 Tablo 9: Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu. 10 Tablo 10: Akademik Personel Verileri. 1 Tablo 11: Birim 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları. 14 Tablo 12: Eğitim Ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 14 Tablo 1: Mezun Öğrenci Verileri 15 Tablo 14: Birime Bağlı Bölüm Ve Programları Tablo 15: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları 16 4

5 Tablo 16: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Đşletme Yönetimi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Đ.Ö.), Đşletme Yönetimi (Đ.Ö.) Örnek Ders Karnesi..17 Tablo 17: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Đşletme Yönetimi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Đ.Ö.), Đşl. Yönetimi (Đ.Ö.) Programları Ders Đçerikleri.18 Tablo 18: Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 18 Tablo 19: Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu. 19 Tablo 20: Đdari Süreçler Ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 20 Tablo 21: Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu. 20 Tablo 22: Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu.. 21 Tablo 2: Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu. 22 Tablo 24: Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu Tablo 25: Paydaşlar 2 5

6 Sunuş Yüksekokulumuzun 2009 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve Üniversitemiz bünyesinde oluşturulacak raporlara veri olması amacıyla hazırlanan kurumsal değerlendirme raporunun ileriki dönemlere ilişkin faaliyetlerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve planlanmasına da yardımcı olacaktır. Bu raporun oluşturulması sürecinde yüksekokulumuz, bu çalışmaları destekleyici, Üniversitemizce düzenlenen bir takım çalışma ve eğitim toplantıları içerisinde bulunmuş olup bu çalışmalar sonucunda oluşturulan planlama çerçevesinde öğretim olanaklarının sağlıklı kullanılmasını, sosyal ve kültürel faaliyetleri, toplumsal faydayı gözeten çalışmaları ve araştırma geliştirmeyi önemseyerek hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen bir görüşü net bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmalarda emeği geçen başta Üniversitemiz bünyesinde eğitim çalışmaları düzenleyen çalışma grubu üyelerine ve Yüksekokulumuz kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama gurubu koordinatör ve üyelerine teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECĐ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Müdürü Saray, Ekim

7 I. GĐRĐŞ 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2009 yılında akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Fakülte Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 : Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Hüseyin AYDIN Öğr. Gör. Müdür Yardımcısı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kaan GAYTANCIOĞLU Öğr. Gör. Müdür Yardımcısı Dış Ticaret Ediz ENGĐN Öğr. Gör. Y.Okul ve Yön. Kurulu Üyesi Đşletme Yönetimi Mesut KABAAĞAÇ Hüseyin CÜCE Yüksekokul Sekreteri Öğrenci Temsilcisi 7

8 Tablo 2: Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 1 Temmuz 2009 Ağustos Ekim Ocak Kasım Şubat Eylül Ekim yılı Stratejik Planı 1.Sürüm 2010 yılı Stratejik Planı 2.Sürüm 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1.Sürüm 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 2.Sürüm 2009 yılı Đdare Faaliyet Raporu 1.Sürüm 2009 yılı Đdare Faaliyet Raporu 2.Sürüm 2010 yılı Performans Programı 1.Sürüm 2010 yılı Performans Programı 2.Sürüm 2. Yüksekokulumuz Tarihçesi Saray Meslek Yüksekokulu, Öğretim yılında Trakya Üniversitesi ne bağlı birim olarak Elektrik (0) ve Muhasebe (0) programları ile öğretime başlamıştır. Elektrik Programına Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamaktadır. Saray Belediye Meclisinin tarih ve 4 sayılı kararı ile eski Belediye binası Saray Meslek Yüksekokulu na tahsis edilmiştir Öğretim yılında Đktisadi Đdari Programlar Đşletme Bölümüne 0 öğrenci ile öğretime başlamış olup, yine aynı öğretim yılında 4702 Sayılı Yasa ile METEB programları içerisinde Muhasebe (Đ.Ö) Programına 120 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Yukarıda yer alan bilgilerimize ek olarak; Öğretim yılından itibaren 0 kişilik kontenjanı ile DIŞ TĐCARET VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ programı açılmıştır. Yüksekokulumuz, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5467 Sayılı Kanun ile 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na eklenen EK MADDE 62 gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğü nden Namık Kemal Üniversitesi bünyesine aktarılmıştır Öğretim yılından başlamak üzere Yüksekokulumuz bünyesinde Đşletme (Đ.Ö.) ve Dış Ticaret ve A.B.(Đ.Ö.) programları da 70 kişilik kontenjanla faaliyete geçmiştir Öğretim yılından itibaren Muhasebe Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı, Đşletme Programı, Đşletme Yönetimi programı, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Programı ise Dış Ticaret Programı olarak öğretimlerini devam etmektedirler. 8

9 Tablo : Birim Gelişim Tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi I. Đktisadi Đdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı) Đşletme Programı (Đşletme Yönetimi Programı) Muhasebe Programı (Đ.Ö.) (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Đ.Ö.) Dış Ticaret ve A.B. Programı (Dış Ticaret Programı) Dış Ticaret ve A.B. (Đ.Ö.) Programı (Dış Ticaret Programı Đ.Ö.) Đşletme (Đ.Ö.) Programı (Đşletme Yönetimi Programı Đ.Ö.) II. Teknik Programlar Bölümü Elektrik Programı ( Döneminden Đtibaren Öğrenci Alınmıyor). Organizasyon Şeması Saray Meslek Yüksekokulu organizasyon şeması 2009 yılı Ekim başı itibariyle aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yüksekokulumuz, Muhasebe, Đşletme, Dış Ticaret ve A.B. ve Muhasebe (Đ.Ö.) programlarında ve Öğretim yılında öğrenci alınan Đşletme (Đ.Ö.) ve Dış Ticaret ve A.B.(Đ.Ö.) programlarında faaliyetlerini sürdürmüş, Yüksekokul Akademik Kurulumuz 2008 yılı içinde iki kez toplanarak eğitim öğretim sürecine ilişkin çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu 2008 yılı içinde 4 kez, Yüksekokul Kurulumuz ise 2008 yılı içinde 8 kez toplanmıştır yılında ise 0 kez Yüksekokul Yönetim Kurulu, 4 kez ise Yüksekokul Kurul Toplantısı yapılmıştır. 9

10 Şekil 1: Saray Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması YÜKSEKOKUL KURULU MÜDÜR YÜKSEKOKUL YÖNETĐM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ PROGRAMLAR Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prg. Đşletme Yönetimi Prg. Dış Tic. Prg. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Đ.Ö.) Prg. Đşletme Yönetimi (Đ.Ö) Prg. Dış Tic. (Đ.Ö) Prg. Öğrenci Đşleri Yazı Đşleri Tahakkuk Đşleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yardımcı Hizmetler Kütüphane II KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Tablo 4: Saray Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üye listesi Đsim Bölüm/Program Đdari Görev Fakülte Dışı Đdari Görev 1 Yrd. Doç. Dr. Murat Deveci Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü 2 Öğr. Gör. Hüseyin Aydın Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Müdür Müdür Yardımcısı Birim ADKG Koordinatörü Üniversite Senato Üyesi Öğr. Gör. Kaan Gaytancıoğlu Dış Ticaret Bölümü Müdür Yardımcısı 4 Öğr. Gör. Özlem Tan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 5 Öğr. Gör. Ediz Engin Đşletme Yönetimi Programı 6 Öğr. Gör. Salim Kıstırak Dış Ticaret Bölümü Birim ADKG Üyesi 7 Mesut Kabaağaç Raportör Yüksekokul Sekreteri Birim ADKG Üyesi 10

11 Tablo 5 : Saray Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye listesi Đsim Bölüm/Program Đdari Görev Fakülte Dışı Đdari Görev 1 Yrd. Doç. Dr. Murat Deveci Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü 2 Öğr. Gör. Hüseyin Aydın Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Müdür Müdür Yardımcısı Birim ADKG Koordinatörü Üniversite Senato Üyesi Öğr. Gör. Kaan Gaytancıoğlu Dış Ticaret Bölümü Müdür Yardımcısı 4 Öğr. Gör. Özlem Tan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 5 Öğr. Gör. Ediz Engin Đşletme Yönetimi Programı 6 Öğr. Gör. Salim Kıstırak Dış Ticaret Bölümü Birim ADKG Üyesi 7 Mesut Kabaağaç Raportör Yüksekokul Sekreteri Birim ADKG Üyesi 4. Özdeğerlendirme 4.1. Girdiler Raporun bu kısmında, Özdeğerlendirme başlıklarına ilişkin YÖDEK in belirlemiş olduğu beklenen düzey e dayalı değerlendirme sistemine göre yüksekokulumuz şartları göz önüne alınarak puanlandırma yapılmıştır. Beklenen düzeyin çok altı: 1 puan Beklenen düzeyin altı: 2 puan Beklenen düzey: puan Beklenen düzeyin üstü: 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü: 5 puan Tablo 6: Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey 11

12 2) Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey ) Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey; 4) Mali Kaynakların Yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının (Bilgisayar, Đnternet, Đletişim, Kitap, Yayın, Vb)Yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin Yeterliliği; 7) Fiziksel Olanakların Yeterliliği; 8) Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği; 9) Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 10) Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 11) Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 12) Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 1) Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği; 14) Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği; 15) Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği; 16) Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği; Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuz programlarına kayıt yaptırıp öğrenim gören öğrencilerin, özellikle sınavsız geçiş sisteminin olumsuzlukları nedeniyle hem davranış hem de başarı anlamında beklenen düzeyde oldukları tespit edilmektedir Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuzda görev yapan akademik personelin sorumlu oldukları dersler bakımından ve öğrenci ile ders dışı davranış ve faaliyetler bakımından beklenen düzeyin üstü olarak değerlendirilmiştir Đdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Yüksekokulumuzun çeşitli birimlerinde görev alan idari personelimizin işe bakışı ve performansı ile tavır, davranış ve temel amaçlara uyumluluk açısından beklenen düzeyde değerlendirilmiştir Mali Kaynakların Yeterliliği Üniversitemizin genel olarak tüm birimlerinde olduğu gibi yüksekokulumuzun da mali açıdan imkanları beklenen düzey olarak değerlendirilmiştir. 12

13 Bilgi Teknolojileri Ve Kaynaklarının Yeterliliği Bilgi teknolojilerine ulaşmakta ve bunların kullanımında ulaşılan değer beklenen düzeyin altı olarak değerlendirilmektedir Đş Teknolojilerinin Yeterliliği Yüksekokulumuz ve üniversitemizde uygulanan otomasyon ile öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik imkanlar ile diğer işleyişler ile ilgili uygulanan teknolojik yapı beklenen düzeydedir Fiziksel Olanakların Yeterliliği Yüksekokulumuzun öğretim faaliyetlerini yürüttüğü yapının, sosyal, kültürel ve sportif alanlardan yoksun olması ve alan olarak öğrenci sayısını kaldıramadığından değerlendirme beklenen düzeyin çok altındadır Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Yüksekokulumuzca dışarıdan sağlanan hizmetlerin yeterliliği beklenen düzey olarak gerçekleşmiştir Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuz programlarının iktisadi ve idari programlar olması ve ortak projeler kapsamın yeterli düzeyde ilişkiler geliştirilememesi ve sadece staj imkanı sunma ve oluşturma düzeyinde kalmasından dolayı bu alanda beklenen düzeyin çok altında bir değerlendirme yapılmıştır Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuz bulunduğu toplum içerisinde oluşturmuş olduğu sinerji ve etkileşim bakımından beklenen düzeyin üzerinde bir yeterlilik sağlamıştır Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliği Diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile ve yerel yönetimlerle olan ilişkiler karşılıklı olarak verimli bir şekilde sürdürülmekte ve beklenen düzeyin üzerinde değerlendirilmektedir Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliği Mezun öğrencilerimizin takibi ve okulları ile olan ilişkileri bireysel ve topluca oluşturulmuş internet grupları ve yıllık olarak düzenlenen buluşma günleri ile yapılmakta ve bu alanda yeterlilik beklenen düzeyde gerçekleşmektedir Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuzun çalışanlarla olan ilişkileri motivasyona, özendirmeye ve başarı ölçütüne göre ödüllendirmeye dayalı olarak ve karşılıklı güven ortamında yürütüldüğünden beklenen düzeyde bir değerlendirme yapmak gerekmektedir Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliği Yüksekokulumuzun öğrencileri ile olan ilişkileri hem öğretim anlamından hem de öğretim dışı faaliyetlere yönlendirmede ve rehberlik danışmanlık düzeyinde beklenen düzeyin üzeri olarak değerlendirilmiştir. 1

14 Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim alanında diğer MYO larla olan ilişkiler ulusal düzeyde katılım sağlanan konferans, sempozyum v.b alanlarda beklenen düzeyde gerçekleşmektedir Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliği Uluslararası alanlarda öğrenci değişimi ve diğer faaliyetler açısından yapılan çalışmalar beklenen düzeyin çok altında olarak değerlendirilmiştir. Tablo 7: Meslek Yüksekokulu Ortaöğretim Başarı Puan Ortalamaları Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan / ÖSS Puan ortalamaları Đktisadi Đdari Programlar Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Đşletme Yönetimi Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Đ.Ö ,2 (Öss Puan Ort.) ,4 (Öss Puan Ort.) ,8 (Öss Puan Ort.) Dış Ticaret Programı 68 79,02 (OÖBP) Dış Ticaret Programı Đ.Ö. Đşletme Yönetimi Programı Đ.Ö ,5 (Öss Puan Ort.) ,09 (Öss Puan Ort.) 4.2. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Tablo 8: Kurumsal Nitelikler Ve Özellikler Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 4 1 ) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı)

15 ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 2 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 1 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 Tablo 9: Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu sayılar I Öğrenci sayıları Ön lisans öğrenci sayısı 957 Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent 15

16 Öğretim görevlisi 7 Okutman Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı (serbest öğretim elemanı) 8 Toplam öğretim elemanı sayısı 15 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 6 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel Toplam idari personel sayısı 7 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 5,4 Tüm öğretim elemanları 6,2 Đdari personel 27,2 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 7 Tüm öğretim elemanları 8 Đdari personel 1 VI Çalışanların kıdem ortalaması 16

17 Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 8,15 Tüm öğretim elemanları 8,15 Đdari personel 6,0 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması Đktisat VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Muhasebe -Finansman Alan 2: Đşletme Alan : Dış Ticaret IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 1 Program sayısı 6 ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı 4 Ön lisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı 17

18 Tablo 10: Akademik Personel Verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 Hüseyin Aydın Öğr. Gör. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Ekonomi Bilimler, Müdür Yardımcısı Birim ADKG Koor. 2 Yücel Uzal Öğr. Gör. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Özlem Tan Öğr. Gör. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4 Ediz Engin Öğr. Gör. Đşletme Yönetimi Sosyal Bilimler, Muhasebe, Finans Sosyal Bilimler, Đktisat, Đşletme Sosyal Bilimler, Đşletme, Muhasebe Birim ADKG üyesi 5 Kaan Gaytancıoğlu 6 Salim Kıstırak Öğr. Gör. Dış Ticaret Sosyal Bilimler, Uluslararası Đlişkiler Öğr. Gör. Dış Ticaret Sosyal Bilimler, Uluslararası Đlişkiler Müdür Yardımcısı Birim ADKG üyesi 7 Özgür Kayapınar Öğr. Gör. Đşletme Yönetimi Sosyal Bilimler, Đşletme, Muhasebe 18

19 Tablo 11: Birim 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL Sayısı % Sayısı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 2 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam Eğitim ve Öğretim Süreçleri Tablo 12: Eğitim Ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 ) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 19

20 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 4 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 4 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 1) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; ) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 4 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 1 Tablo 1: Mezun Öğrenci Verileri 2009 I Mezun öğrenci sayıları Ön lisans mezun öğrenci sayısı 286 Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı 286 Tablo 14: Birime Bağlı Bölüm Ve Programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2009 yılı öğrenci sayısı 1. Đktisadi ve Đdari Prog. Bölümü Ön lisans Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Mesleki ve Teknik Eğitim Ön lisans Đşletme Yönetimi Mesleki ve Teknik

21 Eğitim Ön lisans Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Đ.Ö.) Mesleki ve Teknik Eğitim Ön lisans Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Eğitim Ön lisans Đşletme Yönetimi (Đ.Ö.) Mesleki ve Teknik Eğitim Ön lisans Dış Ticaret (Đ.Ö.) Mesleki ve Teknik Eğitim Tablo 15: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Ders Programı: Güz ve Bahar Yarıyılları I. YARIYIL Kodu DERSĐN ADI T U T.S. K NĐTELĐK GOD 109 Bilgisayara Giriş ,5 Zorunlu GOD 157 Büro Yönetimi ve Đletişim Teknikleri ,5 Zorunlu GOD 154 Genel Hukuk Bilgisi Zorunlu GOD 150 Genel Đşletme 0 Zorunlu GOD 156 Genel Muhasebe 1 4,5 Zorunlu GOD 152 Đktisada Giriş Zorunlu GOD 101 Matematik 2 1 2,5 Zorunlu GZD 101 Türk Dili I Zorunlu (YÖK) GZD 10 Yabancı Dil I Zorunlu (YÖK) GZD 102 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I Zorunlu (YÖK) GZD 15 Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik Seçimlik GZD 152 Beden Eğitimi* Seçimlik (YÖK) GZD 151 Güzel Sanatlar * Seçimlik (YÖK) II. YARIYIL Kodu DERSĐN ADI T U T.S. K NĐTELĐK GOD 255 Bilgisayar Büro Programları ,5 Zorunlu GOD 254 Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri 1 4,5 Zorunlu GOD 204 Đstatistik 2 1 2,5 Zorunlu GOD 250 Đşletme Becerileri Grup Çalışması ,5 Zorunlu GOD 252 Makro Đktisat Zorunlu GOD 256 Ticaret Hukuk Bilgisi Zorunlu GOD 20 Ticari Matematik ,5 Zorunlu GZD 201 Türk Dili II Zorunlu (YÖK) GZD 20 Yabancı Dil II Zorunlu (YÖK) GZD 202 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II Zorunlu (YÖK) GZD 252 Beden Eğitimi * Seçimlik (YÖK) GZD 251 Güzel Sanatlar * Seçimlik (YÖK) III. YARIYIL 21

22 Kodu DERSĐN ADI T U T.S. K NĐTELĐK MUG 01 Bilgisayarlı Muhasebe I 1 4,5 Zorunlu GOD 54 Vergi Hukuku 1 4,5 Zorunlu MUG 02 Maliyet Muhasebesi 1 4,5 Zorunlu GOD 58 Finansal Yönetim 1 4,5 Zorunlu MUG 0 Şirketler Muhasebesi 2 1 2,5 Zorunlu GOD 52 Dış Ticaret Đşlemleri Yönetimi ,5 Zorunlu MUG 50 Araştırma Teknikleri I ,5 Zorunlu MUG 51 Mesleki Yabancı Dil I Seçimlik MUG 52 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu ,5 Seçimlik MUG 5 Kooperatif Muhasebesi ,5 Seçimlik MUG 54 Borçlar Hukuku Seçimlik MUG 55 Kamu Maliyesi Seçimlik MUG 56 Đnşaat Muhasebesi ,5 Seçimlik IV. YARIYIL Kodu DERSĐN ADI T U T.S. K NĐTELĐK MUG 401 Bilgisayarlı Muhasebe II 1 4,5 Zorunlu MUG 402 Türk Vergi Sistemi 1 4,5 Zorunlu MUG 40 Muhasebe Denetimi 2 1 2,5 Zorunlu GOD 454 Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Zorunlu GOD 452 Dış Ticaret Đşlemleri Muhasebesi ,5 Zorunlu GOD 450 Araştırma Teknikleri II ,5 Zorunlu MUG 451 Mesleki Yabancı Dil II Seçimlik MUG 452 Mali Tablolar Analizi 1 4,5 Seçimlik GOD 451 Banka Muhasebesi ,5 Seçimlik MUG 45 Masaüstü Yayıncılık 1 4,5 Seçimlik MUG 454 Enflasyon Muhasebesi ,5 Seçimlik GOD 456 Konaklama Muhasebesi Seçimlik Tablo 16: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Đşletme Yönetimi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Đ.Ö.), Đşletme Yönetimi (Đ.Ö.) Örnek Ders Karnesi Dersin Adı: Dış Ticaret Đşlemleri Muhasebesi Dersin Kodu: GOD 452 Dersin Düzeyi: AKTS Kredisi: Ders Saati: 2 Yıl-Dönem: 2. yıl bahar dönemi Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN Dersin Amacı: Seçmeli/Zorunlu: Seçmeli/Zorunlu Öğretim Yöntemi: Anlatım, metin tahlili, problem çözme Ön lisans Dili: Türkçe Öğrencilerin Dış Ticaret Rejimini,Mevzuatı Tanıyabilme,dış ticarete ilişkin muhasebe kayıtlarını ve işlemlerini kavrayabilme ve ithalat ve ihracat işlemlerinin yevmiye kayıtlarını hesap planına uygun olarak yapabilme Dersin Đçeriği: Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı Dış Ticaret Hesap Planı 22

23 Đthalat ve Đhracat Đşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Değerlendirme: Ara sınav (% 0) ve Final sınavı (%70) Ders Kitabı: Yok Önerilen Kaynaklar: Kızıl, A, Şoğur, M (1997). Đthalat ve Đhracat Đşlemleri ve Muhasebe Kayıtları : Đstanbul Ön Şartlar: Yok Tablo 17: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Đşletme Yönetimi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Đ.Ö.), Đşletme Yönetimi (Đ.Ö.) Programları Ders Đçerikleri Yüksekokulumuzun bu programlarında okutulan dersler ve bunlara ilişkin içerikler meslek yüksekokulları için 15 programda hazırlanmış olan MEB YÖK Program Geliştirme Projesi çerçevesinde oluşturulan program ve içerikler uygulanmaktadır Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Tablo 18: Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 4 ) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 4 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 4 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 2 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 2 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 2 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin 2

24 yeterliliği; 1) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; Uygulama ve Hizmet Süreçleri Tablo 19: Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; ) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 4 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği; 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 2 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 4 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile gili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 2 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 1) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 2 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 24

25 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; Đdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Tablo 20: Đdari Süreçler Ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 ) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 4 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 4 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 4 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 4 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 2 10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 2 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 4 12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; 4.7. Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Tablo 21: Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme tablosu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 4 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 4 ) Görev yetkilerinin yeterliliği; 4 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 25

26 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 4 6) Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 4 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 10) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2 12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Tablo 22: Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 5 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4 ) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 5 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 4 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 4 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 4 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 5 10) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 5 26

27 4.9. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Tablo 2: Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği ) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 6) Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği; Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Tablo 24: Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1. Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 4 2. Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 4. Kendi misyonuna uygunluğu; 5 5. Çevre Değerlendirme Çalışmaları Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi: Yükseköğretim alanında 2009 yılında yaşanan ve birim olarak yakından ilgili oluğumuz en önemli gelişme, Üniversitemizin kuruluşundan kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen yeni bir Üniversitenin üzerinde gelişme göstererek her alanda kabul edilebilir bir yükseköğretim kurumu olma gereğini yerine getirmesidir. Mezunlar ile Đlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yüksekokulumuz mezunları ile olan ilişkilerimizin her geçen süreçte gelişme göstermesi ve mezunlarımızın çoğunluk itibariyle branşlarına dayalı istihdam sağlamaları bu konuda bizleri cesaretlendirmekte ve güçlendirmektedir. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi Bir Yükseköğretim Kurumu Yüksekokulumuz da toplumun yakından etkilendiği sosyal ekonomik ve siyasal birtakım olumlu ya da olumsuz gelişmelerden etkilenmektedir. Bu 27

28 etki Üniversitemizin benimsediği ve uyguladığı temel değerler ile orantılı olmakta ve özellikle yükseköğretim ve genel eğitim sistemi ile ilgili gelişmelerin etkisi direkt olarak yansımaktadır. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yüksekokulumuz bulunduğu çevre itibariyle sektöre yakınlık konusunda avantajlı konumdadır. Özellikle sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman temini konusunda gerek bulunduğu çevre gerekse öğrenci temini edilen çevreler itibariyle bu ilişkileri üst seviyede yürütmektedir. Çevremiz sosyal kurumları ile sürdürülen ilişkilerimiz devamlı üst seviyede tutulmakta ve destek anlamında karşılıklı işbirliği yapılabilecek konularda gereken özen gösterilmektedir. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Eğitim teknolojileri açısından yaşanan gelişmeler yakından takip edilmekte olup bunları uygulamaya yönelik çalışmalar fiziki ve mali imkanların elverdiği ölçüde kazanımlarının sağlanmasına özen gösterilmektedir. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Đdari, mali ve öğretim alanlarında işleyişin düzenlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin takibi uygulanması ve bununla ilgili bilgilendirme sürecinde yer almak öncelik verdiğimiz konulardan biri olmaktadır. Özellikle yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler birimimizce yakından takip edilmekte ve üniversitemizin temel değerlerine uygun hareket etmek tavizsiz olarak uygulanmaktadır. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi Yüksekokulumuz bir taşra birimi olmakla beraber bulunduğu ekonomik, sosyal ve ticari canlanma gibi faktörler göz önüne alındığında, bulunduğu çevre itibariyle sağlamış olduğu katma değer sayesinde bölge gelişmesine önemli katkılar sağlamakta ve ileride bu katkının arttırılmasına yönelik hedeflerini geliştirmektedir Paydaş Analizi Tablo 25: Paydaşlar Sıra no Paydaşlar Yararlanıcılar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak 1 Akademik personel * * * 2 Đdari personel * * * Öğrenciler * * * 4 Öğrenci velileri * 5 Birim/Üniversite yöneticileri * * 6 Sektör * 28

29 6. SWOT (GZFT) Analizi 6.1. Güçlü Yönlerimiz Yüksekokulumuzun büyük kentlere yakınlığı Kontenjanlarımızın (ek kontenjanlar da dahil) her yıl dolması Öğrencilerimiz ile öğretim elemanlarımızın güçlü bir iletişim içinde olması Bölgemizde yer alan konusunda uzman kişilerden serbest öğretim elemanı olarak faydalanabilmek Đnternet imkanlarından hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin faydalanabilmesi Bölgemizdeki kurum ve sosyal kuruluşlarla olan ilişkilerimizin güçlü olması Sektöre yakınlık Akademik ve idari faaliyetleri sağlıklı şekilde yürütebilmek 6.2. Zayıf Yönlerimiz Yüksekokulumuzun faaliyet gösterdiği eğitim binamızın fiziksel alan yönünden yetersiz olması ( sosyal ve sportif alanlar dahil) Kadrolu öğretim elemanı sayımızın yetersiz olması Sınavsız Geçiş nedeniyle, ortaöğretim kurumlarından gelen öğrenci niteliğinin düşük olması Öğrenci potansiyelimizi sağlayan mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim seviyesinin düşük olmasından dolayı bunun yüksekokulumuzun başarısına olumsuz yansıması Öğrencilerimiz açısından önemli gördüğümüz staj çalışmalarının, staj yerlerinin dağınıklığı ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı gerekli şekilde denetlenememesi 7. Sonuç Bu çalışma, Yüksekokulumuzun 2009 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin çalışmaları belirlenen başlıklar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın temel amacı olan Üniversitemiz ve birimimizin stratejik planının hazırlanmasında faydalı olabilecek bazı temel bilgilerin aktarılması ve belirli başlıklar altında faaliyetlerimizin değerlendirilmesi şeklinde özetlenebilir. Bu çalışmanın oluşturulmasında Üniversitemizin konuyla ilgili gerçekleştirdiği eğitim toplantıları ve Yüksekokulumuz idari ve akademik birimleri ile öğrencilerimizi temsilen öğrenci temsilcimizin katkısı önemli ölçüde etkili olmuştur. 29

30 KAYNAKÇA Namık Kemal Üniversitesi (2008) Akademik Birimler Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0,94 sayfa Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışması Performans Göstergeleri Bilgi Toplama Formu Sürüm no. 1.1, Sayfa Saray Meslek Yüksekokulu Öğrenci Đşleri Saray Meslek Yüksekokulu Tahakkuk Đşleri 0

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler listesi... 2 3. Tablo listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR.

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR. KOOPERATĐFÇĐLĐK NORMAL ÖĞRETĐM FĐNAL SINAV PROGRAMI Genel Muhasebe II Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN 11.00 Yönetim Muhasebesi Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN Türk Dili II Okt. Mustafa EROL 13.30 Tarımsal

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011-2012 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...10

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A. Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu TEKĐRDAĞ Ocak 2009 Yönetici Özeti... Giriş... Rehber... Resmi yazı... 1. Kapak... 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 3.

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart 2008 1 2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Daire Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Personel Başkanlığı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1.Sürüm 2009 YILI Đçindekiler listesi SUNUŞ.. 3 GĐRĐŞ..... 4 YÖNETĐCĐNĐN ÖZETĐ. 4 KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORUNUN PLANLAMA GEREKSĐNĐMĐ..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu (Sürüm No:2) Tekirdağ, Aralık 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 2 Kurumun Norm ve Değerleri 6 Özdeğerlendirme Girdiler(Kaynaklar

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Eylül 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 28 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1.; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU (2010 2011 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI) T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU (2010-2011 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI) GÜADEK 2012 GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı