Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009

2 Đçindekiler listesi 1. Kapak Đçindekiler listesi Tablo listesi Şekil listesi.....hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5. Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesihata! Yer işareti tanımlanmamış. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının DeğerlendirilmesiHata! Yer işareti tanımlanmamış. 10 Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Çevre değerlendirmesi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 12. Birimin misyonu... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 13. Birimin vizyonu... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 14. Birimin temel değerleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 15. Kaynakça Ekler Performans göstergeleri tablosu

3 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Birim gelişim tablosu Tablo 4 Yüksekokul Kurulu üye listesi Tablo 5 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üye listesi Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 11 Akademik personel verileri Tablo 12 Birim 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 14 Mezun öğrenci verileri Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Tablo 16 A Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ön Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları Tablo 16 B Turizm ve Otel Đşletmeciliği Ön Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları Tablo 16 C Muhasebe Ön Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları Tablo 17 A Örnek ders karnesi- Makro Ekonomi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Tablo 17 B Örnek ders karnesi- Genel Muhasebe... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Tablo 17 C Örnek ders karnesi- Turizm Pazarlaması.35 Tablo 18 A Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ön Lisans Programı Ders Đçerikleri Tablo 18 B Turizm ve Otel Đşletmeciliği Ön Lisans Programı Ders Đçerikleri 40 Tablo 18 C Muhasebe Ön Lisans Programı Ders Đçerikleri Tablo 19 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 20 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları

4 Tablo 21 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 22 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu.. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.50 Tablo 23 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Tablo 24 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu.. 51 Tablo 25 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 26 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 27 Paydaşlar Tablo 28 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no Şekil listesi Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması

5 3. SUNUŞ Bu belge ile Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Birimimiz, kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları ile eğitimöğretim, araştırma geliştirme ve toplum hizmetleri alanlarında yapmakta olduğu faaliyetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen Üniversite kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü Tekirdağ, Ekim

6 4. GĐRĐŞ Bu dokümanın amacı Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu sunmaktır. Rapor, Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. Kurumsal değerlendirme çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. 6

7 Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. 7

8 Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 8

9 5. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Giriş: Bu dokümanın amacı Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu sunmaktır. Rapor, Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları: Bu çalışma grubu 2008/2009 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Birimin tarihçesi : Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu,Turizm ve Otelcilik ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı olarak Akademik yılı başından itibaren eğitim vermeye başlamıştır. Đlk mezunlarını 1996 yılında veren meslek yüksekokulumuz 8 yıl son derece yetersiz bir binada hizmet vermiş olup, Akademik yılı başında Kültür Bakanlığı tarafından tahsis edilen çok daha elverişli şimdiki binasına taşınarak, Turizm ve Otelcilik programının adı Turizm ve Otel Đşletmeciliği olarak değiştirildikten sonra yılında var olan iki programa ek olarak Muhasebe Programı nda da öğrenci almaya başlamıştır Akademik yılında ise Turizm ve Otel Đşletmeciliği ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programlarının 2. Öğretimi de faaliyete geçirilmiş ve toplam öğrenci kontenjanı toplam ulaşmıştır. 9

10 Birim organizasyon şeması Kurumsal değerlendirme: Girdiler: Yüksekokulda yer alan öğrenci niteliği,bilgi teknolojisi ve kaynaklarının yeterliliği ve çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeyde bulunmaktadır.akademik personel niteliği, idari personel niteliği, iş teknolojilerinin, fiziksel olanakların, temin edilen hizmetlerin yeterliliği, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği ve mezunlarla ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeyin altında bulunmaktadır. Mali kaynakların yeterliliği, sanayi ve toplumla ilişkilerin yeterliliği, yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği, yükseköğretim alanında uluslar arası ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeyin çok altındadır. Öğrencilerle ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeyin çok üstündedir. 10

11 Kurumsal nitelikler ve özellikler: Yüksekokulda öğrenci sayıları ve yeterliliği, çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliliği, çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği, çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliliği, idari personelin eğitim düzeyi, kurumun ağırlıklı alanları ve yeterliliği beklenen düzeydedir.đdari personel sayıları ve yeterliliği, öğretim eleman sayıları ve yeterliliği ile akademik personelin ortalama unvan düzeyi, akademik birimlerin ve bu birimlerdeki program sayıları ve yeterliliği ve eğitim öğretim ve araştırma altyapısı ve yeterliliği beklenen düzeyin altındadır. Kampus alanı altyapısı, toplam kapalı alan büyüklüğü, sosyal ve diğer hizmet alanı büyüklüğü beklenen düzeyin çok altındadır. Eğitim ve öğretim süreçleri: Yüksekokulda programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu, programların eğitim hedeflerinin yeterliliği, programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği, programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı, programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği, program çıktılarının yeterliliği, programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği, öğrencilere sunulan rehberlik hizmetlerinin yeterliliği, öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği, yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği, ve programların ilgili ulusal ve uluslar arası programlarla uyumundaki yeterliliği beklenen düzeydedir. Bunun yanında program kaynaklarının yeterliliği, eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği beklenen düzeyin altındadır. Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımı sağlanmıştır Akademik yılı bahar döneminde iki öğrenci Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde Polonya da eğitim görmüşlerdir. Araştırma ve geliştirme süreçleri: Uygulama ve Hizmet Süreçleri : Uygulama araç gereçlerindeki maddi imkansızlıklardan ve mekan imkansızlıklarından dolayı yetersizlikler mevcuttur. Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi: Đnsan gücünün yetersiz olmasından dolayı idari ve teknik hizmetlerde istenen seviyeye ulaşılamamaktadır. Yönetsel özelliklerin (davranışsal ve davranışsal) değerlendirilmesi: Bu dönemde de yönetsel anlamda; eldeki gerek beşeri gerekse fiziki kaynaklar en etkili biçimde kullanılarak, optimum büyüklüğe ulaşılamamanın doğurduğu olumsuzluklar bertaraf edilmiş, küçük ölçekte yapılanmanın avantajlarını öne çıkaran bir yönetim anlayışı söz konusu olmuştur. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Kurumsal, yönetsel, idari faaliyetler istenilen düzeyde gerçekleşmiş, uygulama ve araştırma ile ilgili yetersizliklere rağmen Eğitim- öğretim hedeflere uygun olarak tamamlanmıştır. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Genel olarak dar çevreden, maddi imkansızlıklardan, mekan ve uygulama alanı imkansızlıklarından ve yeterli öğretim elemanının olmamasından dolayı belirlenen 11

12 misyona ulaşmakta zorlanıldığı halde küçük ölçek avantajlarıyla misyona uygunlukta başarılı bir sonuç alındığı görülmektedir. Çevre Değerlendirme çalışmaları Paydaş analizi: Yüksekokulun kendini geliştirebilmesi için paydaşlarının desteğine ihtiyacı vardır. Paydaşlarımızdan ; *Akademik personelimiz çalışan olması yanında, okulun temel ve stratejik ortaklarındandır. Đdari personelimiz çalışan bir paydaştır. *Üniversite yöneticileri ve mezunlarımız temel ve stratejik ortaklarımızdandır. *Öğrenci velileri yararlanıcı olarak gözükürken, öğrencilerimiz hem yararlanıcı hem de temel ve stratejik ortaklarımızdandır. *Bunun yanında Đlçe yerel yönetimi ve merkezi yönetime bağlı kamu kurumları, basın ve sivil toplum kuruluşları dış paydaşlarımızdır. SWOT (GZFT) analizi: Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Đçin Fırsatlar Başta sanayi, turizm, olmak üzere coğrafi ve kültürel anlamda gelişmeye açık bir yörede bulunmak Ulaşım ve enerji altyapısının yeterli düzeyde geliştiği bir bölgede bulunmak III Stratejik Planlama III 1. Kurumsal kimlik çalışması Birimin misyonu: Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Tekirdağ da bir yandan bir metropol olan Đstanbul, diğer yandan Çorlu, Çerkezköy gibi sanayi bölgelerinin kesiştiği, sanayileşmenin, ekonomik gelişmenin hızla arttığı bir bölgenin sınırlarında ülke kalkınmasının temellerini oluşturacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi bir görev olarak algılamaktadır. Ayrıca araştırıcı, çözümleyici, daima ilerlemeye ve gelişmeye yönelik düşünce yapısında, çağdaş uygarlık düzeyini izleyen ve bunun üzerine çıkmaya çalışan gençler yetiştirmeyi temel görevleri arasında sayar. Birimin vizyonu: Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren, kendisiyle ve çevresiyle barışık, üretken insanlar yetiştirmek için çağın bütün eğitim, öğretim ve teknik olanaklarını seferber ederek ülkemizin her bakımdan nitelikli, mensuplarının onur duyarak hizmet ettiği, gençlerin mensubu olmak için isteyerek tercih ettikleri çağdaş bir eğitim kurumu olmayı kendisine öz görüş olarak seçmiştir. 12

13 Birimin temel değerleri: Atatürk Đlke ve Đnkılaplarının temelini oluşturan bilimin yol göstericiliğini vazgeçilmez bir değer olarak görür, algılar ve uygular. Çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan farklı düşüncelere saygılı ve açık, eleştirel düşünceye bağlı, hoşgörülü, daima dayanışma ve paylaşma bilinci içinde olmayı temel değerler arasında sayar. 6. KURUMSAL DEĞERLENDĐRME VE STRATEJĐK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Yüksekokul Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Yüksekokul Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2009 yılı itibariyle(ekim ayına kadar) 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 13

14 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program Gülgezen, Kamile Öğr. Gör. Müdür Yardımcısı Đktisadi ve Đdari Programı Bölüm, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Özolgun, Hande Öğr. Gör. Đktisadi ve Đdari Bölüm, Muhasebe Programı Ali Çakır Öğr. Gör. Đktisadi ve Đdari Bölüm, Turizm Sezer, Fahrettin Yüksekokul Sekreteri Cantürk, Mehmet Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Đktisadi ve Đdari Programı Bölüm, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 Ocak 2009 Birim 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 Temmuz 2009 Birim 2010 Yılı Stratejik Planı BĐRĐMĐN TARĐHÇESĐ yılında 567 sayılı YKK ile Trakya Üniversitesine bağlı Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuştur da 5467 sayılı kanun ile bağlantısı değiştirilerek Trakya Üniversitesinden Namık Kemal Üniversitesine Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu olarak aktarılmıştır. Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı nda Akademik yılı başından itibaren eğitim vermeye başlamıştır. Đlk mezunlarını 1996 yılında veren meslek yüksekokulumuz 8 yıl son derece yetersiz bir binada hizmet vermiş olup, Akademik yılı başında Kültür Bakanlığı tarafından tahsis edilen çok daha elverişli şimdiki binasına taşınarak, Turizm ve Otelcilik programının adı Turizm ve Otel Đşletmeciliği olarak değiştirildikten sonra Akademik yılında varolan iki programa ek olarak Muhasebe Programı nda da öğrenci almaya başlamıştır Akademik yılında ise Turizm ve Otel Đşletmeciliği ile 14

15 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programlarının 2. Öğretimi de faaliyete geçirilmiş ve toplam öğrenci kontenjanı 448 e ( itibariyle) ulaşmıştır. Yüksekokulumuzun açmış olduğu bölüm ve programlar aşağıdaki tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir. Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Turizm ve otel Đşletmeciliği Programı Muhasebe Programı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (2. Öğretim) Turizm ve otel Đşletmeciliği Programı (2. Öğretim)

16 8. BĐRĐM ORGANĐZASYON ŞEMASI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Rektörlüğe bağlı olan yüksekokulda üç yıl için rektör tarafından atanır. Yüksekokulu Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna Başkanlık yapar. Yasanın saydığı görevlerini yerine getirmek için her türlü önlemi alır. YÜKSEKOKUL KURULU: Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. YÜKSEKOKUL YÖNETĐM KURULU: Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokulu Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. BÖLÜM: Đktisadi ve idari bölümde ; Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Turizm ve Otel Đşletmeciliği, Muhasebe olmak üzere üç program mevcuttur. MÜDÜR YARDIMCISI: Müdürün vereceği görevleri yerine getirmek, gerektiğinde vekalet etmek, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu toplantılarına katılmak görevleri arasındadır. YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ: Đdari birimlerin görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek, idari bürolar arasında koordinasyonu sağlamak, yüksekokul müdürüne alanıyla ilgili bilgi vermek, kurullarda raportörlük yapmak görevleri arasındadır. Özel Kalem, Özlük Đşleri, Öğrenci Đşleri, Maaş Satın Alma, Taşınır Kayıt Kontrol gibi idari bürolar ve Yardımcı Hizmetli personel astlarını oluşturur. Yüksekokulun akademik yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. Yüksekokulda 5 programla hizmet verilmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu sırası ile yılında sırasıyla 3 ve 22 kez toplanmıştır. Kurul üyelerinin listesi dönem sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. 16

17 Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması 17

18 Tablo 4 Yüksekokul Kurulu üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Azabağaoğlu, M. Ömer, Yrd. Ziraat Fakültesi Müdür M.Ereğlisi MYO 18

19 Doç. Dr. Müdürlüğü 2 Gülgezen,Kamile,Öğr. Gör. Đktisadi ve Đdari Bölüm/ Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı 3 Avcu, Sami, Öğr. Gör. Đktisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programı Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Tablo 5 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Azabağaoğlu, M. Ömer, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Fakültesi Müdür M.Ereğlisi MYO Müdürlüğü 2 Avcu, Sami, Öğr. Gör. Đktisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programı 3 Gülgezen, Kamile, Öğr. Gör. Đktisadi ve Đdari Bölüm/ Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı 4 Avcu, Fazilet, Öğr. Gör. Đktisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programı 5 Çakır, Ali, Öğr. Gör. Đktisadi ve Đdari Bölüm/Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programı 6 Özolgun, Hande,Öğr. Gör. Đktisadi ve Đdari Bölüm/ Muhasebe Programı 19

20 9. ÖZDEĞERLENDĐRME Girdiler Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 3 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 3 4) Mali kaynakların yeterliliği; 1 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 2 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 2 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 2 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 1 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 2 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 2 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 2 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 3 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 5 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 1 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Değerlendirme notu 3 1 Yüksekokulda yer alan öğrenci niteliği, akademik personel niteliği, idari personel niteliği,bilgi teknolojisi ve kaynaklarının yeterliliği ve çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeyde bulunmaktadır. Đş teknolojilerinin, fiziksel olanakların, temin 20

21 edilen hizmetlerin yeterliliği, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği ve mezunlarla ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeyin altında bulunmaktadır. Mali kaynakların yeterliliği, sanayi ve toplumla ilişkilerin yeterliliği, yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği, yükseköğretim alanında uluslar arası ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeyin çok altındadır.öğrencilerle ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeyin çok üstündedir. Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları A Bölümü A programı B programı Puan türü En az puan ortalaması En fazla puan ortalaması Yerleştirilen öğrenci sayısı B Bölümü A Programı B Programı Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi ve Đdari Program Turizm ve Otel Đşletmeciliği Büro Yönetimi ve Sekreterlik , ,519 Muhasebe 25 73,759 Turizm ve Otel Đşletmeciliği (2. Öğretim) 6 197,515 21

22 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (2. Öğretim) ,940 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 3 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 22

23 Yüksekokulda öğrenci sayıları ve yeterliliği, çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliliği, çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği, çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliliği, idari personelin eğitim düzeyi,kurumun ağırlıklı alanları ve yeterliliği beklenen düzeydedir.đdari personel sayıları ve yeterliliği, akademik personelin ortalama unvan düzeyi, akademik birimlerin ve bu birimlerdeki program sayıları ve yeterliliği ve eğitim öğretim ve araştırma altyapısı ve yeterliliği beklenen düzeyin altındadır. Öğretim eleman sayıları ve yeterliliği, kampus alanı altyapısı, toplam kapalı alan büyüklüğü, sosyal ve diğer hizmet alanı büyüklüğü beklenen düzeyin çok altındadır. Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 448 Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı sayılar II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent Öğretim görevlisi 7 Okutman Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı 7 23

24 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı Toplam öğretim elemanı sayısı III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 4 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel Toplam idari personel sayısı 5 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 39,5 Tüm öğretim elemanları 39,5 Đdari personel 36 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 4 Tüm öğretim elemanları 4 Đdari personel 1 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 12,75 Tüm öğretim elemanları 12,75 Đdari personel 11,75 24

25 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 3 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Alan 2: IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı Program sayısı 5 ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı 3 Önlisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı 25

26 Tablo11 Akademik personel verileri ( tarihi itibariyle) Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 Avcu, Sami Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği Müdür Yardımcısı. 2 Gülgezen, Kamile Öğretim Görevlisi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Müdür Yardımcısı 3 Avcu, Fazilet Öğretim Görevlisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği 4 Özolgun, Hande Öğretim Görevlisi Muhasebe 5 Kolukırık,Cem Öğretim Görevlisi Büro Yönetimi ve Sekreterlik 6 Bige Küçükefe Öğretim Görevlisi Muhasebe 7 Hastürk, Bülent Öğretim Görevlisi Büro Yönetimi ve Sekreterlik 13/b ile 5 gün Temel Bilimler MYO da görevli 26

27 Tablo 12 Birim 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 2 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam 27

28 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 3 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 1 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; ) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 2 Yüksekokulda programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu, programların eğitim hedeflerinin yeterliliği, programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği, programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı, programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği, program çıktılarının yeterliliği, programların diğer programlarla ilişkilerinin 28

29 yeterliliği, öğrencilere sunulan rehberlik hizmetlerinin yeterliliği, öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği, program kaynaklarının yeterliliği, eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği, ve programların ilgili ulusal ve uluslar arası programlarla uyumundaki yeterliliği beklenen düzeydedir. Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği beklenen düzeyin altında gerçekleşmiştir. Tablo 14 Mezun öğrenci verileri I Mezun öğrenci sayıları Ön lisans mezun öğrenci sayısı 92 Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı (1 Kasım Đtibariyle) Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı Öğrenci sayısı ( itibariyle) Đktisadi ve Đdari Önlisans Turizm ve Otel Đşletmeciliği Büro Yönetimi ve Sekreterlik Muhasebe Turizm ve Otel Đşletmeciliği (2. Öğretim) Büro Yönetimi ve Sekreterlik (2. Öğretim)

30 Lisans Yüksek lisans (tezli/tezsiz) Doktora Bölüm 2 Önlisans Lisans Yüksek lisans (tezli/tezsiz) Doktora Toplam sayı Toplam sayı

31 Tablo 16-A Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Önlisans Ders Programı BÜRO YÖNETĐMĐ VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ÖNLĐSANS ÖĞRETĐM PROGRAMI 1.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi ECTS BYS-101 Genel Đşletme BYS-103 Ticari Matematik ,5 4 BYS-105 Sekreterlik Bilgisi BYS 107 Klavye Teknikleri BYS-109 Hukukun Temel Kavramları BYS-111 Protokol Bilgisi BYS-113 Bilgisayar ,5 3 ZAĐ 101 Atatürk Đlkeleri Ve Đnk. Tar. I ZTD 101 Türk Dili I ZYD 101 Yabancı Dil I ZYB 101 Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik TOPLAM YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi ECTS BYS-102 Genel Ekonomi BYS-104 Yönetim ve Organizasyon BYS-106 Genel Đletişim BYS-108 Örgütsel Davranış BYS-110 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri ,5 4 BYS-112 Mesleki Yazışmalar BYS-114 Bilgisayar II ,5 3 ZAĐ 102 Atatürk Đlkeleri Ve Đnk. Tar. II ZTD 102 Türk Dili II ZYD 102 Yabancı Dil II TOPLAM YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi ECTS BYS-201 Büro Yönetimi BYS-203 Genel Muhasabe ,5 3 BYS-205 Etkili ve Güzel Konuşma ,5 2 BYS-207 Bürolarda Teknoloji Kullanımı ,5 3 BYS-209 Bilgisayar III BYS-211 Mesleki Yabancı Dil I BYS-213 Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku BYS-215 Đnsan Kaynakları Yönetimi BYS-217 Finansman ve Finansal Yatırım Araçları BYS-219 Zaman Yönetimi ,5 3 TOPLAM YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi ECTS BYS-202 Yönetici Sekreterliği ,5 3 BYS-204 Halkla Đlişkiler BYS-206 Kamu-Özel Kesim Yapısı ve Đlişkileri ,5 3 BYS-208 Kriz ve Stres Yönetimi ,5 3 31

32 BYS-210 Bilgisayar IV BYS-212 Mesleki Yabancı Dil II BYS-214 Hızlı Yazma ve Okuma Teknikleri ,5 2 BYS-216 Çalışma Psikolojisi BYS-218 Yönetim Bilişim Sistemleri BYS-220 Sunu Teknikleri TOPLAM TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ PROGRAMI ÖNLĐSANS ÖĞRETĐM PROGRAMI 1.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 101 Bilgisayar I TRM 103 Turizm Ekonomisi TRM 105 Besl. Đlkeleri ve Mönü Planlama ,5 TRM 107 Tem. Ürünleri Kul.ve Denetimi ,5 TRM 109 Ön Büro Đşlemleri TRM 111 Đletişim ,5 TRM 113 Ticari Matematik ,5 TRM 115 Gıda Teknolojisi ,5 ZAĐ 117 Atatürk Đlkeleri ve Đnk. Tarihi I ZTD 101 Türk Dili I ZYD 101 Yabancı Dil I ZYB 101 Yaşam Bec.ve Sosyal Etkinlik TOPLAM ,5 2.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 102 Bilgisayar II TRM 104 Genel Muhasebe ,5 TRM 106 Otel Đşletmeciliği TRM 108 Mutfak Hizmetleri Yönetimi ,5 TRM 110 Ön Büro Yönetimi ,5 TRM 112 Yiyecek-Đçecek Hizmetleri Yönetimi ,5 TRM 114 Temizlik Hizmetleri Đşletmeciliği ,5 ZAĐ 102 Atatürk Đlkeleri ve I. Tarihi II ZTD 102 Türk Dili II ZYD 102 Yabancı Dil II TOPLAM ,5 3.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 201 Turizm Pazarlaması ,5 TRM 203 Kongre ve Fuar Yönetimi TRM 205 Turizm Đşlet. Maliyet Analizleri ,5 TRM 207 Turizm Mevzuatı TRM 209 Seya. Ace. ve Tur Operatörlüğü TRM 211 Mesleki Yabancı Dil I TRM 213 Gıda ve Personel Hijyeni TRM 215 Ziyafet ve Đk. Hizmet.Yönetimi TRM 217 Kat Hizmetleri Yönetimi I

33 TOPLAM YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi TRM 202 Yiyecek-Đçecek Maliyet Kontrol ,5 TRM 204 Yiyecek-Đçecek Đşletmeciliği TRM 206 Endüstriyel Yiyecek Üretimi TRM 208 Yiyecek-Đçecek Hizm. Otomasy ,5 TRM 210 Mesleki Yabancı Dil II TRM 212 Girişimcilik ,5 TRM 214 Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuk TRM 216 Đnsan Kaynakları Yönetimi ,5 TRM 218 Turizm ve Çevre ,5 TOPLAM ,5 MUHASEBE PROGRAMI ÖNLĐSANS ÖĞRETĐM PROGRAMI 1.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-101 Genel Muhasebe ,5 MUH-102 Bilgisayara Giriş ,5 MUH-103 Genel Đşletme ,5 MUH 104 Büro Yönetimi ve Đletişim Teknikleri ,5 MUH-105 Đktisada Giriş MUH-106 Matematik ,5 MUH-107Genel Hukuk Bilgisi ZAĐ 109 Atatürk Đlkeleri Ve Đnk. Tar. I ZTD 108 Türk Dili I ZYD 110 Yabancı Dil I ZYB 101 Yaşam Becerileri ve Sosyal Etk TOPLAM ,5 2.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-201 Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri ,5 MUH-202 Bilgisayar Büro Programları ,5 MUH-203 Đşletme Becer. Grup Çalışması ,5 MUH-204 Makro Đktisat MUH-205 Ticari Matematik ,5 MUH-206 Ticaret Hukuku Bilgisi MUH-207 Đstatistik ,5 ZAĐ 209 Atatürk Đlkeleri Ve Đnk. Tar. II ZTD 208 Türk Dili II ZYD 210Yabancı Dil II TOPLAM ,5 3.YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-301 Bilgisayarlı Muhasebe I ,5 MUH-302 Vergi Hukuku ,5 MUH-303 Maliyet Muhasebesi ,5 MUH-304 Şirketler Muhasebesi ,5 MUH-305 Dış Ticaret Đşlemleri Yönetimi ,5 33

34 MUH-306 Yönlendirilmiş Çalışma ,5 MUH-307 Mesleki Yabancı Dil I MUH-308 Borçlar Hukuku MUH-309 Kamu Maliyesi TOPLAM YARIYIL Teori Uyg. Toplam Kredi MUH-401 Bilgisayarlı Muhasebe II ,5 MUH 402 Türk Vergi Sistemi ,5 MUH-403 Muhasebe Denetimi ,5 MUH-404 Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ,5 MUH-405 Dış Ticaret Đşlemleri Muhasebesi ,5 MUH-406 Yönlendirilmiş Çalışma II ,5 MUH-407 Mesleki Yabancı Dil II MUH-408 Masaüstü Yayıncılık ,5 TOPLAM ,5 Tablo 17 A Örnek ders karnesi- Makro Ekonomi Dersin Adı: Makro Ekonomi Dersin Kodu: MUH204 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: 1. yıl 2. Dönem Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Ders Saati: 2 Öğretim Yöntemi: Anlatım, grafik Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Kamile Gülgezen Dersin Amacı: Dersin amacı, toplumların maddi refahlarını arttırmak için sarf ettikleri çabaların nedenlerini incelemeyi hedef alan makro ekonomi bilimini tanımak, makro ekonomi biliminin kendisini tanıtmak için kullandığı temel kavram ve teorileri açıklamak, tüm insanların günlük hayatlarının birer parçası olan ekonomik olgular ile bu olgular arasındaki ilişkileri bilimsel düzeyde aktarmaktır. Dersin Đçeriği: Milli gelir ve Đktisadi Refah Para Fiyat Đstikrarı Đstihdam Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Gelir Dağılımı Dış Ödemeler Dengesi Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) 34

35 Ders Kitabı: Yok Önerilen Kaynaklar: Çelik, Kenan ( 2008), Makro Đktisada Giriş Ön Şartlar: Yok Tablo 17 B Örnek ders karnesi-genel Muhasebe Dersin Adı: Genel Muhasebe Dersin Kodu: BYS203 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: 2. yıl 1. Dönem Ders Saati: 2 Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Hande Özolgun Dersin Amacı: Öğretim Yöntemi: Anlatım, monografi Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Dersin amacı, muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilanço ve gelir tablosu işleyişini kavrayabilme ve geçici mizan düzenleyebilme Dersin Đçeriği: Muhasebe ile Đlgili Genel Bilgiler Temel Mali Tablolar Diğer Mali Tablolar Hesap Kavramı Kayıt Usulleri, Defter ve Belgeler Bilanço Hesaplarının Özellikleri ve Đşleyişi Maliyet ve Gelir Tablosu Hesapları Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) 35

36 Ders Kitabı: Yok Önerilen Kaynaklar: Kavak, Şeref (2005), Genel Muhasebe Ön Şartlar: Yok Tablo 17 c Örnek ders karnesi- Turizm Pazarlaması Dersin Adı: Turizm Pazarlaması Dersin Kodu: TRM201 Dersin Düzeyi: Önlisans AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: 2. yıl 1. Dönem Ders Saati: 3 Öğretim Yöntemi: Anlatım Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Sami Avcu Dersin Amacı: Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Dersin amacı, pazarlama-turizm pazarlama ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, turizm işletmelerinde Pazar bölünmesi, Pazar ve pazarlama stratejilerini kavrayabilme, turizm pazarlama karması elemanları ile pazarlama araştırmalarını kavrayabilme, turizm işletmeleri açısından modern pazarlama tekniklerinin kavrayabilme Dersin Đçeriği: Pazarlama Kavramı Turizm Pazarlaması Turizm Piyasası Turistik Ürün Turizmde Dağıtım Sistemi Turizmde Tanıtma Turizm Pazarlama Araştırması Turizm Pazarlamasında Yönetim Organizasyonu Turizm Pazarlama Politikası Uluslar arası Turizm Pazarlaması Değerlendirme: 36

37 Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: Yok Önerilen Kaynaklar: Olalı, Hasan ( 1969), Turizm Pazarlaması Tokol, Tuncer (1983), Pazarlama Yönetimi Cemalcılar, Đnal (1988), Pazarlama Ön Şartlar: Yok 37

38 Tablo 18-A Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Önlisans Programı ders içerikleri BÜRO YÖNETĐMĐ VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS ĐÇERĐKLERĐ 1. YARIYIL GENEL ĐŞLETME (3+0) PROTOKOL BĐLGĐSĐ (2+0) 1.Đşletme Kavramı ve Đşletmenin Tarihsel Gelişimi 1.Sosyal hayatta ve iş ort. Protokolün yeri ve önem 2.Đşletmenin Amaçları ve Başarı Ölçütleri 2.Kurum ve Kuruluşlarda uygulanan protokol çeşitleri 3.Đşletmenin Kuruluş Çalışmaları ve Fonksiyonları 3.Kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları 4.Çağdaş Đşletmecilik Anlayışı ve Çağdaş Đşletmelerin Yönetimi 4.Sekreterin kendi işinde ve kurumu temsil görevinde TĐCARĐ MATEMATĐK (3+1) uygulayacağı protokol kuralları 1. Hesapları BĐLGĐSAYAR 1 (1+1) 2. Alış, Maliyet, Satış ve Kar Hesapları 1.Windows Đşletim Sistemi 3. Oranlı Bölme ve Şirketlerle Đlgili Hesaplamalar 2..Microsoft Ofis 4. Karışım, Bilişim ve Alaşım Problemleri 3.Đnternet Explorer 5. Faiz Hesapları TÜRK DĐLĐ (2+0) 6. Đskonto 1.Dil,Diller ve Türk Dili 7. Đstatistikte Temel Kavramlar 2. Dil Bilgisi, sözcük, cümle SEKRETERLĐK BĐLGĐSĐ(2+0) 3.Kelişme Türleri 1. Sekreterlik Mesleğinin Anlamı ve Kapsamı 4.Anlatım öğeleri ve anlatım türleri 2. Sekreterlik Türleri Görev ve Sorumlulukları 5.Düzgün ve etkili konuşmanın temel etkileri 3. Sekreterin Kişisel Özellikleri ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ 4. Sekreterlikte Nezaket ve Görgü Kuralları 1.Temel Kavramlar KLAVYE TEKNĐKLERĐ (1+2) 2. Türk Đnkılabı öncs. Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar 1. Doküman Şekillendirme Kuralları 3.Türk Đnkılaplarının Hazırlık Dönemi 2. Düzeltme Đşaretleri 4.Türk Đstiklal Savaşı 3. Müsvetteden Yazı Yazma YABANCI DĐL (4+0 ) 4. Basit Tablolar Düzenleme 1. Konuşma 5. Kurum Đçi ve Kurum Dışı Yazışmalar 2. Dinleme - Anlama 6.Türk Standartlarına göre yazı hazırlama 3. Yazma 7. Farklı Dillerde Yazı Yazma 4. Okuma - Anlama 8. Çok Sayfalı Mektuplar HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2+0) 1. Toplum ve Hukuk 2. Hukukun Kollara Ayrılması ve Kaynakları 3. Hukukta Temel Kavramlar 4. Đnsan Haklarının Korunması ve Bireysel Başvuru Hakkı II. YARIYIL GENEL EKONOMĐ (3+0) MESLEKĐ YAZIŞMALAR (1+2) 1. Ekonomi Birimi ve Temel Kavramlar 1.Genel olarak iletişim, yazılı ve örgütsel iletişim kavramları 2. Milli Ekonomi 2.Yazışma Teknikleri, Yazışma Türleri Yazışmalar da Etkinliği 3. Makro Ekonomi Artıran Föktörler YÖNETĐM VE ORGONĐZASYON (3+0) 3.Raporlar, Rapor Yazma Teknikleri Raporları n Şekil ve içerik 1. Yönetim ve Organizasyon Temel Kavramları yönü 2. Yönetim Kuramları ve Fonksiyonları BĐLGĐSAYAR 2 (1+1) 3. Yönetim ve Organizasyon Konusunda 1.Hesap tablosu nedir. Bir hesap tablosu olarak ms excel Çağdaş Yaklaşımlar 2. Dosyalar oluşturma, açma ve kaydetme GENEL ĐLETĐŞĐM (2+0) 3. Çalışma kitaplarıyla ve çalışma sayfalarıyla çalışma 1. Đletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı 4.Veri girme ve hücreleri seçme veri doldurma 2. Đletişim Kurma Yolları, Engel ve Problemleri 5.Çalışma Kitabında seçme ve gezinme çalışma sayfalarını 3 Đletişim Türleri ve Modelleri biçimlendirme. 4. Örgütsel Đletişimin Anlamı ve Đşlevi 6.Çalışma sayfası verilerini düzenleme ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2+0) 7.Hücre veri ekleme, kopyalama ve taşıma 1. Davranış Kavramı,Yöntemi 8.Exelde formül oluşturma ve formül girme 2. Davranış Düzlemi, Sosyal Statü ve Rol Davranışları 9.Grafiklerle çalışma 3. Kültür Kavramı ve Örgüt Kültürü 10.Listeleri yönetme. 4. Đnanç ve Tutumlar 11.Yazdırma 5. Kişilik ve Kişi Örgüt Bütünleşmesinde Kişilik Faktörü TÜRK DĐLĐ II 6. Algılama ve Öğrenme Kuramları 1.Yazılı ve sözlü anlatım türleri. 7. Motivasyon Kavramı 2.Noktalama ve yazım kuralları.

39 DOSYALAMA VE ARŞĐVLEME TEK.(2+1) 3.Anlatım Bozuklukları. 1. Dosyalama Temel Kavramlar ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKĐLAP TARĐHĐ II ( 2+0 ) 2. Dosyalama Sistemleri 1.Atatürk Dönemi Đnkilapları 3. Dosyalama Süreci 2.Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti nin dış siyaseti. 4. Arşivleme 3. Atatürk Đlkerleri 5. Dosyalama ve Arşivleme Donanımları YABANCI DĐL II ( 4+0 ) 1. Konuşma 2.Dinleme-Anlama 3.Yazma 4. Okuma-Anlama III. YARIYIL BÜRO YÖNETĐMĐ (3+0) MESLEKĐ YABANCI DĐL I (2+2) 1. Yönetim ve büro yönetimi kavramları 1. Konuşma 2. Büro yönetiminin fonksiyonları 2. Dinleme-Anlama 3. Ofis otomasyonu sistemleri 3. Yazma 4. Büroların ergonomik tasarımı 4. Okuma-Anlama GENEL MUHASEBE (2+1) ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKU(2+0) 1. Temel kavramlar ve muhasebe sistemi 1. Đş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları 2. Gelir tablosu hesapları 2. Bireysel iş hukuku ETKĐLĐ ve GÜZEL KONUŞMA (1+1) 3. Toplu iş hukuku 1. Dilin tanımı, gelişimi 4. Sosyal güvenlik hukuku ve Türk sosyal güvenlik 2. Türkçe nin sesleri (fonetik) sistemi uygulaması 3. Anlatım bilgisi ĐNSAN KAYNAKLARI YÖNETĐMĐ (2+0) BÜROLARDA TEKNOLOJĐ KULLANIMI (1+1) 1. Personel ve insan kaynakları yönetiminin anlamı kapsamı 1. Teknoloji, işlevleri ve değişen iş yaşamı 2. Personel ve insan kaynakları planlaması 2. Bilgi kavramı, bilgi işleme ve bilgi toplumu 3. Đş analizi, iş tanımı ve gerekleri 3. Büro otomasyon kavramı, amacı, yararları ve büro otomasyonunda 4. Đşgören bulma, seçme ve işe yerleştirme karşılaşılan zorluklar ile çözüm önerileri 5. Đşgören değerlendirmesi 4. Büro makineleri kullanımı ve satın alımında dikkat edilecek hus. FĐNANSMAN VE FĐNANSAL YATIRIM ARAÇ.(2+0) 5. Bilgisayar,yazılım ve donanım teknolojileri 1. Yatırım ve yatırımcı kavramı, piyasa kavramı, piyasadaki 6. Bilgisayar ağları, internet ve intranet yatırım araçları 7. E-ticaret, e-alışveriş ve e-devlet 2. Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler BĐLGĐSAYAR III (2+2) 3. Yatırım araçlarının getirilerinin hesaplanması 1. Elektronik sunu tasarımının temelleri ZAMAN YÖNETĐMĐ (1+1) 2. Elektronik sunu programlarını tanıma 1. Zaman yönetimine giriş, bileşenleri, faydaları, zorlukları 3. Elektronik sunu araçlarını tanıma 2. Zaman kaybettiren etkinliklerin düzenlenmesi 4. Elektronik sunuyu hazırlama 3. Zaman yönetiminde planlama 5. Elektronik sunu gösterimi yapma 4. Zaman yönetiminde teknoloji kullanımı IV. YARIYIL YÖNETĐCĐ SEKRETERLĐĞĐ (2+1) MESLEKĐ YABANCI DĐL II (2+2) 1. Sekreterlik mesleğinin tarihsel gelişimi anlamı ve türleri 1. Konuşma 2. Örgüt içindeki sekreterin rolü 2. Dinleme-Anlama 3. Yönetici sekreterinin kişisel ve mesleki nitelikleri 3. Yazma 4. Yönetici sekreterinin yönetsel fonksiyonlara katkısı 4. Okume-Anlama 5. Etkin yönetimde ve iletişimde yönetici sekreterinin rolünün HIZLI YAZMA ve OKUMA TEKNĐKLERĐ(1+1 ne olduğu 1. Okuma ortamı oluşturma 6. Büro hizmetlerinin ve büro araçlarının organizasyonu ve yönetimi 2. okuma süreci HALKLA ĐLĐŞKĐLER (2+0) 3. Etkili okuma 1. Çağdaş anlamda halkla ilişkiler 4. Hızlı okuma 2. Halkla ilişkiler ve yakın kavramlar 5. Doğru ve etkin yazma 3. Halkla ilişkiler faaliyetleri ÇALIŞMA PSĐKOLOJĐSĐ (2+0) 4. Halkla ilişkiler süreci 1. Çalışma psikolojisinin kapsam ve gelişimi 5. Halkla ilişkiler mesleği ve görev tanımları 2. Motivasyonel davranış ve çalışma motivasyonu 6. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan iletişim araçları 3. Đş tatmini ve tatminsizliği KAMU-ÖZEL KESĐM YAPISI ve ĐLĐŞKĐLER (2+1) 4. Đş stresi ve iş tükenmişliği 1. Kamu ve özel sektör yönetimlerinin niteliği ve örgütlenmesinin tanınması 5. Đş monotonluğu ve işe yabancılaşma 2. Kamu ve özel sektör yönetimlerinin yapısı, farklılıkları ve ilişkilerin tanın. 6. Ergonomik çalışma 3. Bürokrasi kavramının tanımı ve özellikleri 7. Yorgunluk ve iş kazalarına etkisi 39

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Giriş... 2 Rehber... 4 1. Kapak... 4 2. Đçindekiler,

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR.

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR. KOOPERATĐFÇĐLĐK NORMAL ÖĞRETĐM FĐNAL SINAV PROGRAMI Genel Muhasebe II Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN 11.00 Yönetim Muhasebesi Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN Türk Dili II Okt. Mustafa EROL 13.30 Tarımsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2013 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. M. Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... 7 1.GİRİŞ...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş...2 Rehber...4 1. Kapak...4 2. Đçindekiler,

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 2013-2017 SUNUŞ Evrensel başarı ölçütlerine uygun bir eğitim öğretim anlayışıyla çıktığımız bu yolda, üniversitenin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Eylül 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Temmuz 2009 1 Đçindekiler Sunuş... 5 Giriş 6 Yönetici Özeti 9 Kurumsal değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları..

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BİLGİSAYAR TARİH DERS SAAT DERSLİK ÖĞRETİM ELEMANI SINIF 21.01.2013 Türk Dili 09:00 D1-2/D3 İ.ESER BİLGİSAYAR I 21.01.2013 Muhasebe

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 1.YARIYIL S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 5301120 5307120 TÜRK DİLİ (I) Z 2 0 2 5301121 5307121 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR. (I) Z 2 0 2 5301122 5307122

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI HAZIRLIK 1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri TOPLAM Hazırlık I TOPLAM Hazırlık II 1. SINIF 1.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu (Sürüm No:2) Tekirdağ, Aralık 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI BOLOGNA MÜFREDATININ KABUL EDİLDİĞİ SENATO KARAR VE TARİHLERİ DEĞİŞİKLİK SENATO KABUL YAPILAN DEĞİŞİKLİK PROGRAM KARAR TARİHİ

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesi

Detaylı