Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009

2 İçindekiler Giriş Kapak Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon şeması... 1 II Kurumsal Değerlendirme Özdeğerlendirme Girdiler Eğitim ve öğretim süreçleri... 3 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları. 49 Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Mezunlar ile ilgili gelişmeler Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi 49 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Swot.50 Girdiler 50 Kurumsal nitelikler ve özellikler.. 51 Eğitim ve öğretim süreçleri 51 Araştırma ve geliştirme.. 5 Uygulama ve Hizmet Süreçleri 5 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi.. 5 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi 53 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi 53 Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi. 53 Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi 53 Çevre değerlendirmesi Yüksekokulun misyonu Yüksekokulun vizyonu Yüksekokulun temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça... 60

3 14. Ekler Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu 11 Tablo BirimKurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı 11 Tablo 3 Birim gelişim tablosu 13 Tablo 4 Meslek Yüksekokulu Kurul Üye listesi 16 Tablo 5 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurul üye listesi 16 Tablo 6 Girdiler ( Kaynaklar ve ilişkiler) değerlendirme tablosu 18 Tablo7 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları 19 Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 0 Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu 1 Tablo 10 Akademik Personel verileri 4 Tablo 11 Bölüm 007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları 8 Tablo 1 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu 30 Tablo 13 Mezun öğrenaci verileri 30 Tablo 14 Birime bağlı bölüm ve programları 31 Tablo 15 Ders Programları ve Ders Đçerikleri ( Đktisadi ve Đdari Programlar ) 33 Tablo 16 Ders Karnesi ( Đktisadi ve Đdari Programlar ) 35 Tablo 17 Ders Programları ve Ders Đçerikleri (Teknik Programlar) 36 Tablo 18 Ders Karnesi (Teknik Programlar) 37 Tablo 19 Araştırma ve Geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu 40 Tablo 0 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları 41 Tablo 1 Uygulama ve Hizmet süreçleri değerlendirme tablosu 44 Tablo Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu 45 Tablo 3 Yönetsel özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme tablosu 46 Tablo 4 Yönetsel özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu 46 Tablo 5 Çıktılar/ Sonuçların Değerlendirme tablosu 47 3

4 Tablo 6 Yüksek Öğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu 46 Tablo 7 Paydaşlar 50 Tablo 8. Öğretim elemanı gelişim planı 56 Tablo 9. Öğrenci gelişim planı 56 Tablo 30. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları (%) 57 Tablo 31. Öğretim elemanları için hizmet-içi eğitimlerin sayısı 57 Tablo 3. Derslik, laboratuar ve öğretim elemanı sayısı odası 57 Tablo 33. Sportif faaliyet alanı (m ) 57 Tablo 34. Sosyal ve kültürel faaliyet alanı (m ) 58 Tablo 35. Kütüphanedeki bilgisayar sayısı ve öğrenci başına bilgisayar sayısı 58 Tablo 36. Bilgisayar odası sayısı 58 Tablo 37. Ayakta internet sayısı 58 Tablo 38. Protokol sayısı 59 Tablo 39. Açılan yeni program sayısı 59 Tablo 40. Yapılan proje sayısı 59 Tablo 41. Alınacak yeni yayın ve kitap sayısı 59 Tablo 4. Düzenlenen etkinlik sayısı 60 Tablo 43. Đnternet bağlantı hızı 60 Tablo 44. Yenilenen bilgisayar sayısı 60 Tablo 45. Satın alınan programların sayısı 60 Tablo 46. Đdari personel sayısı 61 Tablo 47. Đdari personel için hizmet-içi eğitimlerin sayısı 61 Tablo 49. YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no Şekil listesi Şekil 1 Bölüm organizasyon şeması 14 4

5 3. Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır yılında kurulan ve NKÜ bünyesinde yer alan Yüksekokulumuz tarihinde Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları olarak ikiye ayrılmıştır Eğitim ve Öğretim Yılı bahar döneminin başlamasıyla birlikte de yeni binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 öğretim elemanı ile 5 programda 889 öğrenciye hizmet vermektedir. Yüksekokulumuzun misyonu uluslararası standartlarda yaşam boyu öğrenmeye odaklı kaliteli eğitim vermek yoluyla, ulusal ve uluslararası sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleğin gerektirdiği bilgi donanımına sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen, bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan nitelikli teknik eleman yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için yüksek nitelikli öğretim üyesi kadrosu ile uluslararası düzeyde eğitimöğretim sunan, kurumsal kültürü güçlü, mezunları tercih edilen, araştırma ve mesleki alanda ülke çapında en saygın ve tanınır meslek yüksek okulu olmayı hedeflemektedir. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen birim ve bölüm kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Doç.Dr. Alpay Hekimler Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Tekirdağ, Ekim 009 5

6 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nun 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktır. 4.. Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nun 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. Bu doküman, Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. 6

7 Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler, ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların 7

8 oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 5. Yönetici Özeti Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmuştur. Bu belgenin hazırlanmasında YÖDEK Rehberi ve DPT tarafından hazırlanmış bulunan Stratejik Planlama Kılavuzu esas alınmıştır yılında kurulan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Yüksekokulumuz, Tekirdağ Meslek Yüksekokulunun tarihinde Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları olarak ikiye ayrılmasından sonra NKÜ bünyesinde ayrı bir birim olarak faaliyet göstermeye başlamıştır Eğitim ve Öğretim Yılı bahar döneminin başlamasıyla birlikte de yeni binasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 öğretim elemanı ile 5 programda 889 öğrenciye hizmet vermektedir. YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekli değerlendirme sistemine dayalı özdeğerlendirme çalışması sonuçlarının MYO ortalaması aşağıdaki tabloda verilmiştir. 8

9 Tablo 1. Sosyal Bilimler MYO Özet Özdeğerlendirme Ortalamaları Değerlendirme Notu Ortalaması 1) Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) ) Kurumsal nitelikler ve özellikler 3) Eğitim ve öğretim süreçleri 4) Araştırma ve geliştirme süreçleri 5) Uygulama ve Hizmet Süreçleri 6) Đdari süreçler ve destek süreçleri 7) Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme 8) Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme 9) Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme 10) Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme,1,3 3,5,0,0 1,8,0 3,0 3,0 3,0 31/10/009tarihi itibariyle Yüksekokulumuzda doçent, yardımcı doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi görev almıştır. Buna ek olarak doktoralı öğretim görevlisi, 1 doktoralı okutman, 10 öğretim görevlisi, 3 okutman görev almış olup toplam öğretim elemanı sayısı 0 olmuştur. 5 i kadrolu olmak üzere toplam 7 idari personel görev almıştır. 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, gerek 5018 gerekse 547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Müdüre rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 009 yılında, 3 akademik personel oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari Personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür. 009 yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. 9

10 Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve Program Yılmaz, Rasim Doç.Dr. Koordinatör Đktisadi ve Đdari Prog.Bölümü Đşletme-Muhasebe Programı Öz, Murat Öğretim Görevlisi Akademik Üye Đktisadi ve Đdari Prog.Bölümü Turizm ve Otel Đşletmeciliği Gürel, Ali Yrd.Doç.Dr. Akademik Üye Đktisadi ve Đdari Prog.Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Karip, Özcan Yüksekokul Sekreteri Đdari Personel Temsilcisi Yakupoğlu, Burak Öğrenci Öğrenci Temsilcisi Tablo 3 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma Birim 010 yılı Stratejik Planının teslimi 1. sürüm Birim 010 yılı Stratejik Planının teslimi. sürüm Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 1. sürüm Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi. sürüm 7. Birimin tarihçesi MYO muz Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Yükseköğretim Genel Müdürlüğü - Yaygın Eğitim Kurumu (YAY-KUR) Dairesi Başkanlığı na bağlı olarak 15 Ekim 1976 tarihinde kurulmuş olup, Ertuğrul Mahallesi Kızılay Caddesi ndeki mülkiyeti Özel Đdare Müdürlüğü ne ait olan ve bugün Namık Kemal Đlköğretim Okulu olarak hizmet veren binada, 19 Kasım 1976 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Bölümü ve Hayati Bilimler Bölümü ne öğrenci alarak eğitim ve öğretim etkinliğine başlamıştır. Bu bölümlere ait meslek programlarından (Pazarlama, Sevk ve Đdare, Hayvan Besiciliği) ilk mezunlarını öğretim yılı sonunda vermiştir öğretim yılında Meslek Yüksekokullarının Teknik Bilimler, Hayati Bilimler ile Sosyal Bilimler bölümlerine Türkiye genelinde öğrenci alımı yapılmayıp mektupla eğitim gören ikinci sınıfa geçen YAYKUR öğrencilerini Milli Eğitim Bakanlığı nca naklen yerleştirilmeleri nedeniyle yalnızca ikinci sınıf programları uygulanarak ikinci devre mezunlarını vermiş ve bu öğretim yılı sonu itibariyle öğrencisiz kalan MYO ları 10

11 kapatılmış, Teknik Yüksekokul adı altında yeni bir yapılanmaya karar verilmiştir. Ancak, iki ay sonra bu karar iptal edildiğinden MYO ları yeniden Türkiye genelinde eğitim-öğretim etkinliğine öğretim yılında Teknik Bilimler ile Sosyal Bilimler bölümlerine öğrenci alarak başlamış ve öğretim sürecine devam etmiştir. 547 lı Yükseköğretim Kanunu gereğince Yükseköğretim Kurumlarının yeniden teşkilatlanmasını düzenlemek için çıkarılan ve 0 Temmuz 198 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 41 lı Kanun Hükmündeki Kararname ile yeni kurulan Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı na bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak son mezunlarını Đşletme-Muhasebe, Elektronik meslek programlarında vererek toplam 450 öğrenci mezun etmiştir Eğitim-Öğretim yılından itibaren Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı na bağlı olarak faaliyetini sürdüren Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlarda eğitim-öğretim ve yeni yapılanma neticesinde ilave edilen Elektrik, Motor ve Fermantasyon programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetini genişletip, gelişme sürecine girmiştir eğitim öğretim yılında yüksekokulun öngörülen başarı kriterlerine sahip olması nedeniyle, YÖK/Dünya Bankası. Endüstriyel Eğitim Projesi ne dahil edilmiştir. Proje katkısıyla öğretim elemanları ABD ve Đngiltere de eşdeğer kurumlarda eğitim almıştır. Elektrik, Gıda Teknolojisi, Haberleşme, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine, Đklimlendirme-Soğutma, Tarım Alet ve Makineleri Programları Proje katkısıyla açılmıştır. Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim yılından itibaren, 10 Temmuz 001 de yasallaşan ve 4458 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 470 sayılı kanunla, sınavsız geçişle öğrenci alınması için oluşturulan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) kapsamında, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Đ.Ö.), Elektrik (Đ.Ö), Endüstriyel Elektronik (Đ.Ö), Makine Resim Konstrüksiyon (Đ.Ö.), Mobilya ve Dekorasyon (Đ.Ö.), Tekstil (Đ.Ö) ve Otomotiv (Đ.Ö.) programları açılmıştır. Yüksekokulumuz 7 normal öğretim,5 ikinci öğretim ve 7 si hem normal öğretim hem de ikinci öğretim olmak üzere 19 programla faaliyetini sürdürmektedir eğitim-öğretim yılından itibaren Meslek Yüksekokulu Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile birlikte Değirmenaltı mevkiindeki 8000 metrekare kapalı alana sahip iki binada hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulumuz 006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesi ne bağlanmış olup kuruluşundan bu yana Sanayi ve Hizmet Sektörüne tekniker ve meslek elemanı yetiştirmenin onurunu taşımaktadır. YÖK Başkanlığının 547 sayılı Kanunun 880 sayılı Kanun la değişik 7/d- maddesi uyarınca, tarihinde NKÜ rektörlüğünün bünyesinde yer alan MYO, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları olarak ikiye ayrılmıştır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 öğretim elemanı ile 889 öğrenciye hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulumuzun açmış olduğu bölüm ve programlar aşağıdaki tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir. 11

12 Tablo 4 Birim gelişim tablosu Bölüm ve Programlar Faaliyete geçiş dönemi Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (Đ.Ö.) Đşletme Programı Muhasebe Programı Turizm ve Otelcilik Programı Turizm ve Otelcilik Programı (Đ.Ö.) Sağlık Programları Bölümü Çocuk Gelişimi Programı (Đ.Ö.) Birim organizasyon şeması Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması Meslek Yüksekokulu 008 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. 008 yılı sonu itibarı ile Meslek Yüksekokulu gündüz eğitiminde; Đşletme ve Muhasebe, hem gündüz hem gece eğitiminde; Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Turizm ve Otel Đşletmeciliği, yalnız gece eğitiminde; Çocuk Gelişimi Programlarında faaliyet gösterilmiş olup önlisans düzeyinde 7 (birinci ve ikinci öğretim) program ile hizmet verilmiştir. 547 sayılı yasa gereğince kurulan Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, eğitim-öğretim yılında sırası ile 4 ve kez toplanmıştır. Kurul üyelerinin listesi 009 yılı Ekim ayı itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. 1

13 Şekil 1 Birim organizasyon şeması Tablo 5 Meslek Yüksekokulu Kurulu Üye Listesi* Đsim Program Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 Hekimler, Alpay Doç.Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Müdür Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üniversite Senato Üyesi Yılmaz, Rasim Doç.Dr. Đşletme-Muhasebe Programı Müdür Yardımcısı 13

14 3 Öz, Murat Öğr.Gör. Turizm ve Otel Đşletmeciliği * tarihi itibariyle Müdür Yardımcısı Tablo 6 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye Listesi* Đsim Program Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 Hekimler, Alpay Doç.Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Müdür Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üniversite Senato Üyesi Yılmaz, Rasim Doç. Dr. 3 Öz, Murat Öğr.Gör. 4 Bakkal, Muharrem Yrd.Doç.Dr. 5 Gürel, Ali Yrd.Doç.Dr. 6 Oraman, Yasemin Yrd.Doç.Dr. Đşletme-Muhasebe Programı Turizm ve Otelcilik Programı Đşletme-Muhasebe Programı Đşletme-Muhasebe Programı Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi * tarihi itibariyle II Kurumsal Değerlendirme 9. Özdeğerlendirme Meslek Yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilmiş olan özdeğerlendirme çalışmalarında Rehber in aynı sayfasında yer alan değerlendirme ölçütü her bir değerlendirme konusu için kullanılmıştır. Böylece her bir değerlendirme konusu için beklenen düzeyin seviyesine verilen 5 li (beşli) gösterge üzerinden bir puan verilmiştir. Beşli gösterge Rehber de şöyle tanımlanmıştır: 1 Beklenen düzeyin çok altı. Beklenen düzeyin altı. 3 Beklenen düzey. 4 Beklenen düzeyin üstü. 5 Beklenen düzeyin çok üstü. (YÖDEK Rehberi). Rehberin 49. sayfasında yer alan dip notu uyarınca beklenen düzeyler Meslek Yüksekokulumuz tarafından takdir edilmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : puan Beklenen düzey : 3 puan 14

15 Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Önlisans programlarımıza genellikle sınavsız geçişle öğrenci kabul edildiğinden, 007 yılında bütün programlarımızın kontenjanları dolmuştur. Bu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler nitelikleri açısından ÖSS sınavı ile programlara yerleştirilenlerle aynı değerde olduğu söylenemez. Meslek Yüksekokulumuzda akademik personelin büyük bir çoğunluğu yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olup bir kısmı da doktora aşamasındadır. Doktorayı bitirenler ve doktorayı yapacaklarında çoğalmasıyla hem akademik personel niteliği artacaktır hem de ilgili derslere konusunda uzman olan akademik personelin girmesi sağlanacaktır. Buna ek olarak mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış olmaları kaliteyi artırmıştır. Mevcut kaynaklarla faaliyetler yürütülmekle beraber daha fazla kaynak ile daha iyi çalışmalar yapılacağına inanılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz her yıl bilgi teknolojilerine artan oranda bir yatırım yapmıştır. Yapılan bu yatırımlar ile öğrencilerine verilen eğitim-öğretimin üst seviyeye çıkartılması amaçlanmıştır. Bu ise öğrencilerimizin okul sonrası yaşamlarında olumlu bir şekilde yansımaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun sınavsız geçiş sistemiyle öğrenci almasından dolayı öğrencilerimizin niteliği, yeni kurulan bir üniversite olmamız, sosyal bilimler ve teknik bilimler meslek yüksekokullarının ortak binalarda eğitim-öğretime devam etmesi ve dolayısıyla program sayımızın çok olması nedeniyle fiziksel olanaklar ile temin edilen hizmetlerin yeterliliği beklenen düzeyin çok altındadır. Meslek Yüksekokulumuzun mali imkanların yetersizliği ve mezunlarla ilişkilerin zayıf kalmasından dolayı okulumuzun ihtiyacı olan teknolojik imkanlar ile okul sonrası öğrencilerle olan diyaloğumuz beklenen düzeyin altındadır. Okulumuzun Akademik Personeli kendi alanlarında uzman kişilerden oluşmakta ayrıca nitelik ve nicelik bakımından da yeterli düzeydedir. Diğer yandan, okulumuzun Akademik Personelinin ders yüklerinin yoğun olması nedeniyle ulusal ve uluslar arası ilişkiler beklenen düzeyin altında kalmaktadır. Okulumuzun çevremizdeki diğer kuruluşlarla işbirliği yeterli düzeydedir. 15

16 Tablo 7 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey ) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 1) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları* Yerleştirilen sayısı öğrenci Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi ve Đdari Bilimler Büro Yönetimi ve Sekreterlik 30 67,05 Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Đ.Ö.) Muhasebe 54 69,34 Đşletme 55 67,09 Turizm ve Otel Đşletmeciliği 80 7,9 Turizm ve Otel Đşletmeciliği (Đ.Ö.) 40 68,10 16

17 Sağlık Programları Çocuk Gelişimi (Đ.Ö.) 49 83,58 * Eğitim ve öğretim yılı verileri Kurumsal nitelikler ve özellikler Bu kapsamda aşağıdaki konular ve faaliyetler değerlendirilmiştir: Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; ) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 1 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; Meslek Yüksekokulumuzun programlarında eğitim kalitesinin yükseltilmesine çalışılmaktadır. Kurumun fiziksel olanakları beklenen düzeyin altındadır. 17

18 Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu lar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 889 Lisans öğrenci sayısı - Yüksek lisans öğrenci sayısı - Doktora öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı 889 Engelli öğrenci sayısı 1 Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı - II Öğretim elemanı sayıları Profesör Doçent Yardımcı doçent Doktoralı Öğretim görevlisi Öğretim görevlisi 10 Doktoralı Okutman 1 Okutman 3 Uzman - Doktoralı Araştırma görevlisi - Araştırma görevlisi - Toplam öğretim üyesi sayısı 4 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 0 Toplam öğretim elemanı sayısı 0 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 5 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel 1 Toplam idari personel sayısı 7 18

19 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 45 Diğer öğretim elemanları 41 Tüm öğretim elemanları 41 Đdari personel 41 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 7 Tüm öğretim elemanları 7 Đdari personel 3 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları Đdari personel 13 yıl 15 yıl 15.5 yıl 14 yıl VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 3.44 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Alan : Sağlık Bilimleri IX Bölüm program/abd sayısı Program sayısı 7 ABD sayısı - X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 3 Lise mezun sayısı Önlisans mezun sayısı Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı 19

20 (1) Đki () adet Doçent kadromuzda olup, Doçentlerden birisi 547 sayılı Kanunun 13/b maddesi ile bir yıl süre ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevlendirilmiştir. () MYO lumuz kadrosunda bulunan iki adet okutmanımızdan birisi (1) 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile başka birimlerde görevlendirilmiştir. (3) Dört (4) adet Öğretim Görevlisi başka birimlerin kadrosunda olup, Okulumuzda görevlendirilmişlerdir. (4) MYO lumuz kadrosunda bulunan iki () adet Öğretim Görevlisi 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Rektörlük bünyesinde görevlendirilmiştir. (5) MYO lumuz kadrosunda bulunan Öğretim Görevlilerinden birisi (1) 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile başka birimlerde görevlendirilmiştir. (6) Rektörlük kadrosunda bulunan iki () adet idari personel Okulumuzda görevlendirilmiştir. 0

21 Tablo 11 Akademik personel verileri* Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Alanı Bilim Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 Hekimler, Alpay Doç.Dr Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı Müdür Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 547 sayılı Kanunun 13b maddesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde görevlendirilmiştir. Yılmaz, Rasim Doç.Dr. Đşletme- Muhasebe Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı Müdür Yardımcısı 3 Öz, Murat Öğr.Gör. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı Müdür Yardımcısı 4 Bakkal, Muharrem Yrd.Doç. Dr. Đşletme- Muhasebe Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi 5 Gürel, Ali Yrd.Doç.Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi 6 Yamaç, Müzehher Öğr.Gör.Dr. Đşletme- Muhasebe Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 7 Bakkal, Süreyya Öğr.Gör.Dr. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 8 Đlhan, Tayfun Okt.Dr. Đngilizce (Turizm) Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 9 Girgin, Muammer Öğr.Gör. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 10 Dağ, Osman Öğr.Gör. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 11 Akdeniz, Mukaddes Öğr.Gör. Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri temel alanı 1 Eker, Sevda Öğr.Gör. Đşletme Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 13 Deveci, Meral Öğr.Gör. Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri temel alanı 14 Hekimler, Oktay Öğr.Gör. Büro Yönetimi ve Sekreterlik 15 Akarçay, Öğr.Gör. Deniz ve Liman Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler 1

22 Nermin Đşletmeciliği temel alanı 16 Đnan, Çağdaş Öğr.Gör. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 17 Avcu, Gürcan Öğr.Gör. Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Rektörlük bünyesinde görevlendirilmiştir 18 Sucuoğlu, Fatma Pelin Öğr.Gör. Lojistik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Rektörlük bünyesinde görevlendirilmiştir 19 Çetin, Ufuk Okut. Đngilizce 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Saray MYO da görevlendirilmiştir 0 Temel, Mustafa Öğr.Gör. Matematik Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile Teknik Bilimler MYO bünyesinde görevlendirilmiştir 1 Tekay, Mine Okut. Türkçe Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile görevlendirilmiştir Tekay, Adnan Öğr. Gör. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile görevlendirilmiştir 3 Uzal, Yücel Öğr.Gör. Đşletme- Muhasebe Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile görevlendirilmiştir 4 Hastürk, Bülent Öğr.Gör. Đşletme- Muhasebe Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 547 sayılı Kanunun 13/b/4 maddesi ile görevlendirilmiştir * tarihi itibariyle Tablo 1 Bölüm 008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları* No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 16 16,8 3 13,7 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 6 83, 19 86,3 3 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Toplam

23 * Eğitim ve öğretim yılı verileri Eğitim ve öğretim süreçleri Đlimizin ve bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve öncelikleri göz önüne alındığında, yüksekokulumuzdaki programlar, hem bölgenin hem de ilin ihtiyaçları ile uyumludur fakat yeterli değildir. Meslek Yüksekokulu programları genel olarak ilgili sektörlere kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesi önemli ölçüde; derslere devamlılık, akademik başarı, mezun ve mezunların iş bulma yüzdesi gibi hedeflere dayanmaktadır. Dersler bugünün ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca çağın gerekleri göz önünde bulundurularak, programlar yeni gelişmeler dikkate alınmakta ve dersler güncelleştirilmektedir. Programların amaç ve hedefleri açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu nedenle tüm programlar anlaşılabilir ve hedefleri açıktır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından bölüm ve programlarda, Avrupa Birliğinin ortak eğitim öğretim faaliyetleri (ECTS) açısından ders içerikleri düzenlenmiştir. Programlarda yer alan dersler kapsam ve nitelik açısından tamamlayıcı özelliktedir. Ders programlarını çağın gereklerine göre uyarlamada ve ECTS çalışmalarında, programların bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmıştır. Genel olarak öğrencilerin, mezun olduktan sonra iş bulabilmeleri, programların çıktılarının beklenen düzeyde olduğunu gösterir. Her öğrencinin ders dönemi süresince, kredili derslerin seçiminde ve yürütülmesinde rehberlik hizmeti aldığı danışmanlar bulunmaktadır. Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 ) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 4 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 3

24 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 4 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 4 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 1) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 4 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 3 Öğrencilerin değerlendirilmesinde yalnızca klasik ölçme araçları değil ödev, proje gibi farklı ölçme araçları kullanılmaktadır. Öğrencilerin, eğitim öğretim dönemi boyunca ara sınav, yıl sonu sınavı ve projeler ile hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmektedir. Tablo 14 Mezun öğrenci verileri 009 Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 156 Lisans mezun öğrenci sayısı - Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı - Doktora mezun öğrenci sayısı - Toplam mezun öğrenci sayısı 156 * Eğitim ve öğretim yılı verileri Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 009 yılı öğrenci sayısı Đktisadi ve Đdari Programlar Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı

25 Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Đ.Ö.) Çocuk Gelişimi (Đ.Ö.) Muhasebe Đşletme Turizm ve Otel Đşletmeciliği Turizm ve Otel Đşletmeciliği (Đ.Ö.) Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Sağlık Bilimleri Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı * Eğitim ve öğretim yılı verileri Tablo 16 Ders Programları ve Ders Đçerikleri MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖNLĐSANS ÖĞRETĐM PROGRAMI MUHASEBE PROGRAMI GÜZ VE BAHAR YARIYILLARI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĐZELGESĐ 1. YIL I. Yarıyıl Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi MUH.101 Bilgisayara Giriş Z MUH.103 Büro Yönetimi ve Đletişim Teknikleri Z MUH.105 Genel Hukuk Bilgisi Z 0 MUH.107 Genel Đşletme Z MUH.109 Genel Muhasebe Z MUH.111 Đktisada Giriş Z 0 MUH.113 Matematik Z ZTD.101 Türk Dili I Z 0 ZAĐ.101 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi I Z 0 ZYD.101 Yabancı Dil I Z MUH.115 Beden Eğitimi I S * MUH.117 Güzel Sanatlar I I S * TOPLAM * Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. II. Yarıyıl Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi MUH.10 Bilgisayar Büro Programları Z MUH.104 Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri Z MUH.106 Đstatistik Z MUH.108 Đşletme Becerileri Grup Çalışması Z

26 MUH.110 Makro Đktisat Z 0 MUH.11 Ticaret Hukuku Bilgisi Z 0 MUH.114 Ticari Matematik Z ZTD.10 Türk Dili II Z 0 ZAĐ.10 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi II Z 0 ZYD.10 Yabancı Dil II Z MUH.116 Beden Eğitimi II S * MUH.118 Güzel Sanatlar II S * TOPLAM * Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir. KISALTMALAR MUHASEBE Z : Zorunlu PROGRAMI Dersler S. YIL : Đsteğe Bağlı Seçmeli Dersler III. Yarıyılı Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi MUH.01 Bilgisayarlı Muhasebe I Z MUH.03 Dış Ticaret Đşlemleri Yönetimi Z MUH.05 Maliyet Muhasebesi Z MUH.07 Şirketler Muhasebesi Z MUH.09 Vergi Hukuku Z MUH.11 Araştırma Tekniği -I Z TOPLAM Seçmeli Dersler (*) 8 MUH.13 Borçlar Hukuku S 0 MUH.15 Finansal Yönetim S MUH.17 Đnşaat Muhasebesi S MUH.19 Kamu Maliyesi S 0 MUH.1 Kooperatif Muhasebesi S MUH.3 Mesleki Yabancı Dil -I S 4 3 MUH.5 Muhasebe Sistemleri ve S Organizasyonu GENEL TOPLAM 7 * Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir. IV. Yarıyılı Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Z/S Toplam Teori Uygulama Kredi MUH.0 Bilgisayarlı Muhasebe II Z MUH.04 Türk Vergi Sistemi Z MUH.06 Muhasebe Denetimi Z MUH.08 Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z MUH.10 Dış Ticaret Đşlemleri Muhasebesi Z MUH.1 Araştırma Tekniği II Z TOPLAM Seçmeli Dersler (*) 8 MUH.14 Banka Muhasebesi S MUH.16Enflasyon Muhasebesi S MUH.18 Konaklama Muhasebesi S MUH.0Mali Tablolar Analizi S MUH. Masa Üstü Yayıncılık S MUH.4 Mesleki Yabancı Dil -II S 4 3 TOPLAM 5 6

27 * Bu derslerden toplam 8 saat seçilecektir. KISALTMALAR Z : Zorunlu dersler S : Seçmeli dersler Not: Ders Kredileri: 1 saat teori 1 kredi, 1 saat uygulama 0.5 kredi olarak hesaplanmıştır. Tablo 17 Örnek Ders Karnesi- Finansal Yönetim Dersin Adı: Finansal Yönetim Dersin Kodu: MUH. 15 Dersin Düzeyi: Ön Lisans AKTS Kredisi: 4 Yıl-Dönem:. Yıl 1. Yarıyıl Seçmeli/Zorunlu: Seçmeli Dili: Türkçe Ders Saati: 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:3.5) Öğretim Yöntemi: Anlatım, uygulama. Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Rasim Yılmaz Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilerin finansal yönetim ile ilgili konulardaki teorik, analitik ve pratik becerilerinin artırılmasıdır. Konu anlatımları uygulamalardan örneklerle desteklenmektedir. Dersin Đçeriği: Finansal Yönetim; Finansal Yönetimin Fonksiyonları; Finans Yöneticisinin Özellikleri; Đşletmelerde Finans Fonksiyonun Örgütlendirilmesi. Finansal Analiz: Oranlar; Dönem Đçi Çalışma 1 Finansal Analiz: Karşılaştırmalı Tablolar, Dikey ler Yöntemi; Dönem Đçi Çalışma Finansal Analiz: Eğilim leri Yöntemi, Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu; Dönem Đçi Çalışma 3 Finansal Planlama: Finansal Planların Hazırlanmasında Uygulanan Yöntemler. Dönem Đçi Çalışma 4 Finansal Planlama: Finansal Plan Türleri. Dönem Đçi Çalışma 5 Finansal Denetim Finansman Kaynakları: Kısa Vadeli Fon Kaynakları, Orta Vadeli Fon Kaynakları Finansman Kaynakları: Uzun Vadeli Fon Kaynakları, Otofinansman; Dönem Đçi Çalışma 6 Fon Kaynaklarının Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı; Dönem Đçi Çalışma 7 Kâr Payı Dağıtım Politikası; Dönem Đçi Çalışma 8 Döner Varlıklara Yatırım Sabit Varlıklara Yatırım; Dönem Đçi Çalışma 9 7

28 Değerlendirme: Ara sınav (% 30) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: Ceylan, Ali ve Turhan Kormaz, 007, MYO Đçin Đşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin kitabevi. Önerilen Kaynaklar: 1) Yılmaz, Rasim, 008, Finansal Yönetim Ders Notları, (Öğretim üyesinin web sayfasından indirilebilir). ) Akgüç, Öztin, 1994, Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Yayın No. 63. Ön Şartlar: Yok. Tablo 18 Muhasebe Programı Derleri Ders Đçerikleri 8

29 1.YIL 1.YARIYIL DERSIN ADI : TÜRK DĐLĐ I HAFTALIK DERS SAATĐ : (Teori:, Uygulama: 0, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri,Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel Đlkeleri DERSIN ADI : ATATÜRK ĐLK. ve ĐNKILÂP TARĐHĐ -I HAFTALIK DERS SAATĐ : (Teori:, Uygulama: 0, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Temel Kavramlar, Türk Đnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk Đnkılaplarının Hazırlık Dönemi, Türk Đstiklâl Savaşı DERSIN ADI : YABANCI DĐL -I (Đngilizce) HAFTALIK DERS SAATĐ: 4 (Teori:4, Uygulama:0, Kredi:4) DERSĐN SÜRESĐ 56 Saat KONULAR: Konuşma, Dinleme Anlama, Yazma, Okuma - Anlama DERSIN ADI : GENEL MUHASEBE HAFTALIK DERS SAATĐ : 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) DERSĐN SÜRESĐ 56 Saat KONULAR: Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço Hesapları. Gelir Tablosu Hesapları DERSIN ADI : BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ HAFTALIK DERS SAATĐ : (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Temel Kavramlar, Bilgisayar Đşletim Sistemi, DERSIN ADI : GENEL ĐŞLETME HAFTALIK DERS SAATĐ : 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) DERSĐN SÜRESĐ 56 Saat KONULAR: Đşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile Đlişkileri, Đşletmelerin Sınıflandırılması, Đşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, Đşletme Fonksiyonları DERSIN ADI : BÜRO YÖNETĐMĐ ve ĐLETĐŞĐM TEKNĐKL. 9

30 HAFTALIK DERS SAATĐ : (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları, Büro Yönetiminin Fonksiyonları, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Đletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı, Örgütsel Đletişimin Anlamı ve Đşlevi DERSIN ADI : ĐKTĐSADA GĐRĐŞ HAFTALIK DERS SAATĐ : (Teori:, Uygulama: 0, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Ekonomi Đle Đlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge DERSIN ADI : MATEMATĐK HAFTALIK DERS SAATĐ : 3 (Teori: Uygulama:1, Kredi:3) DERSĐN SÜRESĐ 4 Saat KONULAR: lar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar,. Logaritma Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Türev, Đntegral DERSIN ADI : GENEL HUKUK BĐLGĐSĐ HAFTALIK DERS SAATĐ : (Teori: Uygulama:0, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları, Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri, Hukukî Olaylar, Đlişkiler ve Đşlemler, Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri, Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar, Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri, Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri, Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı 1. YIL. YARIYIL DERSIN ADI : TÜRK DĐLĐ -II HAFTALIK DERS SAATĐ : (Teori: Uygulama:0, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları DERSIN ADI : ATATÜRK ĐLK. ve ĐNKILÂP TARĐHĐ -I HAFTALIK DERS SAATĐ : (Teori:, Uygulama: 0, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat 30

31 KONULAR: Atatürk Dönemi Đnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti, Atatürk Đlkeleri DERSIN ADI : YABANCI DĐL -I (Đngilizce) HAFTALIK DERS SAATĐ: 4 (Teori:4, Uygulama:0, Kredi:4) DERSĐN SÜRESĐ 56 Saat KONULAR: Konuşma, Dinleme Anlama, Yazma, Okuma - Anlama DERSIN ADI : DÖNEM SONU MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ HAFTALIK DERS SAATĐ: 4 (Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4) DERSĐN SÜRESĐ 56 Saat KONULAR: Envanter Đşlemleri Đle Đlgili Temel Kavramlar, Muhasebe Dışı ve Muhasebe Đçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları), Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi DERSIN ADI : BĐLGĐSAYAR BÜRO ROGRAMLARI HAFTALIK DERS SAATĐ: 4 (Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4) DERSĐN SÜRESĐ 56 Saat KONULAR: Kelime Đşlem Programı, Çalışma Tablosu Hazırlama,. Internet ve Elektronik Posta DERSIN ADI : ĐŞLETME BECERĐLERĐ GRUP ÇALIŞMASI HAFTALIK DERS SAATĐ: (Teori:1, Uygulama:1, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Đşletme Yönetiminde Sorun Çözme, Đletişim, Đnsan Đlişkileri ve Grup Çalışması,Kendini Geliştirme ve Kendi Kendini Yönetme DERSIN ADI : MAKRO ĐKTĐSAT HAFTALIK DERS SAATĐ: (Teori:, Uygulama:0, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Millî Gelir ve Đstihdam, Para ve Para Politikaları, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı DERSIN ADI : TĐCARĐ MATEMATĐK HAFTALIK DERS SAATĐ: (Teori:1, Uygulama:1, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları, Oranlı Bölme ve Şirketlerle Đlgili Hesaplamalar, Faiz Hesapları, Đskonto DERSIN ADI : TĐCARET HUKUKU BĐLGĐSĐ 31

32 HAFTALIK DERS SAATĐ: (Teori:, Uygulama:0, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Ticarî Đşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku DERSIN ADI : ĐSTATĐSTĐK HAFTALIK DERS SAATĐ: (Teori:1, Uygulama:1, Kredi:) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat KONULAR: Temel Kavramlar, Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, Đndeksler, Olasılık Kuramı ve Tesadüfi Değişkenler, Regresyon, Trend ve Korelasyon. YIL 3. YARIYIL DERSIN ADI : BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE -I HAFTALIK DERS SAATĐ: 4(Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4) DERSĐN SÜRESĐ 56 Saat KONULAR: Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço ve Gelir Tablosu, Paket Program Kullanımı DERSIN ADI : VERGĐ HUKUKU HAFTALIK DERS SAATĐ: 4(Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4) DERSĐN SÜRESĐ 56 Saat KONULAR: Vergi Hukukun Temel Đlkeleri, Vergiye Đlişkin Temel Kavramlar ve Vergilendirme Đşlemleri, Vergi Đdaresi ve Görevleri, Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları DERSIN ADI : MALĐYET MUHASEBESĐ HAFTALIK DERS SAATĐ: 4(Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4) DERSĐN SÜRESĐ 56 Saat KONULAR: Maliyet Muhasebesi Đle Đlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması,. Maliyet Unsurları, Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Maliyet Hesaplama Sistemleri DERSIN ADI : ŞĐRKETLER MUHASEBESĐ HAFTALIK DERS SAATĐ: 3(Teori:, Uygulama:1, Kredi:3) DERSĐN SÜRESĐ 4 Saat KONULAR: Şirket Kavramı, Türleri ve Şahıs Şirketleri, Şahıs Şirketlerinin Özellikleri ve Muhasebe Kayıtları, Sermaye Şirketleri, Kooperatifler ve Muhasebe Kayıtları DERSIN ADI : DIŞ TĐCARET ĐŞLEMLERĐ YÖNETĐMĐ HAFTALIK DERS SAATĐ: (Teori:1, Uygulama:1, Kredi:1) DERSĐN SÜRESĐ 8 Saat 3

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler listesi... 2 3. Tablo listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Temmuz 2009 1 Đçindekiler Sunuş... 5 Giriş 6 Yönetici Özeti 9 Kurumsal değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ocak 011 İçindekiler GiriĢ... 5 1. Kapak... 5. Ġçindekiler, tablo, Ģekil listeleri...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılına Ait Stratejik Plan Taslağı 1.0 Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Giriş... 2 Rehber... 4 1. Kapak... 4 2. Đçindekiler,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece İnşaat Teknolojisi programı1976 yılında Yapı Bölümü adı altında kurulmuş olup daha önce Akdeniz üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini dürdürmüştür. Mehmet

Detaylı

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR.

SINAV SALONLARI, SINAV GÜNLERĐNDE TEKNĐK DERSLĐKLER BĐNASINDA ĐLAN EDĐLECEKTĐR. KOOPERATĐFÇĐLĐK NORMAL ÖĞRETĐM FĐNAL SINAV PROGRAMI Genel Muhasebe II Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN 11.00 Yönetim Muhasebesi Öğr. Gör. Dr. Ali KIZILYALÇIN Türk Dili II Okt. Mustafa EROL 13.30 Tarımsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mart 2009 Đçindekiler listesi SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. YÖNETİCİ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş...2 Rehber...4 1. Kapak...4 2. Đçindekiler,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2013 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. M. Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... 7 1.GİRİŞ...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar.

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đktisat Anabilim Dalı Finansal Đktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı Program Tanımları Genel Tanım/Tarihçe Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile 2009-2014 yılları Stratejik Planı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile 2009-2014 yılları Stratejik Planı hazırlanarak ekte sunulmuştur. Sayı : B.30.2.NKU.0.70.00/ 31/03/2008 Konu : 2009-2014 yılları Stratejik Planı ve 2007 Kurumsal Değerlendirme Raporu NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE, Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme

Detaylı