Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون"

Transkript

1 Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013

2 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir. Kim için: Bu kitap Kur an-ı Kerim i en temel seviyede anlamak isteyen Müslümanlar içindir. Aslında bu tarifin içine bütün Müslümanlar girmelidir. Bu kitapla çalışabilmek için Kur an-ı Kerim i Arapça aslından okuyabilmek şarttır. Bu bilgiye sahip olmayanlar önce Kur an okumasını öğrenmeli, sonra bu kitaba başlamalıdır. Metot: Kur an da sık tekrarlanan kelimelerin ve ifade kalıplarının öğretilmesi üzerine odaklanılmıştır. Teknik anlamda dil öğretimi ile sınırlı kalınmamıştır. Klasik veya modern Arapça dilinin öğretilmesi amaçlanmamıştır. Bu bakımdan bazı hususlar daha pratik yollarla açıklanmış, maksadımız bakımından önemli olmadığı düşünülen konular ya çok kısa geçilmiş veya kitaba hiç dahil edilmemiştir. Sonra: Bu kitaptan sonra düzenli olarak her gün en az bir sayfa Kur an-ı Kerim aslıyla ve mealiyle birlikte karşılaştırma yaparak okunmalıdır. Đkaz: Bu kitapta verilen bilgiler en temel seviyedeki dilbilgisi ve kelime bilgileridir. Kur an-ı Kerim i tam olarak anlayabilmek için çok daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Bu vesileyle elde edilen bilgiler hiç bir zaman haddini aşacak tarzda kullanılmamalıdır. Tevfik Allah tandır. Ahmet Sedat Üstün Telif hakkı 2011 Ahmet Sedat Üstün Kaynaklar: 1- Medine Đslam Üniversitesi Arapça Ders Programı, Medine, S. Arabistan 2- Access to Quranic Arabic, Abdul Wahid Hamid, MELS Publishing, Đngiltere 3- The Easy Way, Understand Quran Academy, Haydarabad, Hindistan 4- Arabic Tutor, Madrasah In amiyyah, Güney Afrika 5- A Short Reference for Arabic Syntactic, Morphological & Phonological Rules for Novice & Intermediate Levels of Proficiency, ABD Rev 7C

3 Ders Kelime... 2 Đsim:... 2 Fiil:... 2 Harf... 2 Ders Belirli ve belirsiz isimler:... 4 Đsim tamlaması (Đzafe):... 5 Ders Eril ve dişil isimler:... 7 Harf-i Cer... 9 Ders Đsmin halleri (Đrab) Yön edatları Ders Çoğul kelimeler: Çoğul isim tamlamaları: Ders Sıfat tamlaması: Şahıs zamirleri: Ders Đsim cümlesi: Bitişik zamirler Ders Soru harfleri ک ان ve ا ن Đşaret zamirleri: Ders Yemin harfleri Olumsuzluk edatları: ليس 30...لا...الا Ders Sahiplik edatları (و) ve (ف) kardeşleri nin ا ن Ders Đsmi tafdil ك ل Ders Fiiller: Üçlü fiiller - Geçmiş zaman (Mazi) Ders Üçlü fiiller - Geniş zaman (Muzari): Ders Đlletli fiiller:... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Ders Fiil cümlesi: Gelecek zaman Ders Hal Đsmi mevsuller Ders Đsmi fail: Đsmi meful: Mastar: Ders Geniş zaman fiilinin mansub hali Geniş zaman fiilinin meczum hali Ders Emir Kur an Anahtarı - ii

4 Nehiy Ders Şart cümleleri Mübalağalı ismi fail Ders Geniş zamanın olumsuzu: Geçmiş zamanın olumsuzu: Gelecek zamanın olumsuzu Ders Geçmiş zamanın edilgeni: أ... أ م... Ders Geniş zamanın edilgeni: Temyiz Ders Đsmi failin fiil anlamında kullanımı Yapagelmek Ders Türetilmiş fiiller: kalıbı ) ف ع ل - ي ف ع ل ( Ders kalıbı (ف اع ل - ي فا ع ل ( Ders Đsmi zaman- Đsmi mekan Te kid Ders kalıbı (ا ف ع ل - ي ف ع ل ( Ders kalıbı: ) ت ف ع ل - ي ت ف ع ل ( Ders Sayılar Üçüncü şahıs emir Ders kalıbı: ) ت ف اع ل - ي ت فا ع ل ( Ders kalıbı ) ا ن ف ع ل - ي ن ف ع ل ( Đsmi alet Ders kalıbı ) ا ف ت ع ل - ي ف ت ع ل ( Ders kalıbı: ) ا س ت ف ع ل - ي س ت ف ع ل ( Ders Dişil çoğul fiil ve kelime örnekleri Mef ulü mutlak Ders Rubai (dörtlü) fiil örnekleri Hitap Ders Fiilin manasını değiştiren edatlar Ders Đkinci dişil şahıs fiil ve isim örnekleri Ders Đkil Ders Tahlil - Nuh Suresi Ders Tahlil - Fecr Suresi Ders Tahlil - Kıyame Suresi Ek A: Zamirler ve fiil çekim tabloları Kur an Anahtarı - iii

5 ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل Ders 1 Rahman (işinde merhametli), Rahim (özünde merhametli) olan Allah ın adı ile. Bütün övgüler, alemlerin rabbi olan Allah içindir. Yalnız sana taparız ve yalnız senden yardım dileriz Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet); Gazap edilmişlerin ve sapanların yoluna değil. Rahman (işinde merhametli), Rahim (özünde merhametli) Din(in) gününün sahibi ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم Rahim Rahman Allah ın adı ile ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ي ن Alemlerin Rabbi Allah için Bütün övgüler الر ح م ن الر ح يم Rahim Rahman م ال ك ي و م الد ين Din Gün Malik ا ي اك ن ع ب د و ا ي اك ن س ت ع ين yardım dileriz yalnız senden ve taparız yalnız sana Bizi doğru yola ilet ا ه د ن ا الص ر اط الم ست ق يم doğru yola Bizi ilet ص ر اط ال ذ ين ا نع م ت ع ل يه م الض ال ين üzerlerine nimet verdin ki onlar yol غ ير الم غض وب ع ل يه م و لا sapanlar değil ve üzerlerine gazap edilen değil Allah ın adı ile م ب س الل ه Allah ın adı Đsim, ad ا س م الل ه ا س م ع ال م Alem, dünya ال ع ال م ي ن Alemler, dünyalar ر ب ال ع ال م ي ن Alemlerin rabbi م ال ك Malik, sahip ي و م Gün د ين Din, hesap Din (hesap) gününün sahibi م ال ك ي و م الد ي ن Đlet Đletir ا ه د Đletti ي ه د ي ه د ى Sen nimet verdin Nimet verir ا نع م ت Nimet verdi ي ن ع م ا ن ع م ع ب د Taptı ي ع ب د Tapar ن ع ب د Biz taparız ا س ت ع ا ن Yardım istedi ي س ت ع ين Yardım ister ن س ت ع ين Biz yardım isteriz Gazap etti, ي غ ض ب Gazap eder, kızar م غ ض وب Gazap edilen, kızılan kızdı غ ض ب ض ل Saptı ي ض ل Sapar الض ال ين Sapanlar Rahman, Rahim Allah ın adıyla. Bütün övgüler; Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, din (hesap) gününün maliki Allah içinidir. Yalnız sana taparız ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet); gazap edilenlerin ve sapanların yoluna değil. (Fatiha) Đsimler) : Allah ın has, özel adıdır. Allah ın diğer adları O nun sıfatlarını gösterir. Bunlara Esma ul-husna (En Güzel ا لله denilir. Bu isimlerden bazıları ve anlamları şöyledir: Çok Genişleten ا غ فو ر bağışlayan Çok seven Çok affeden Çok şefkat eden Gücü yeten Karşılıksız veren Emniyet veren ا ع زي ز Güçlü ا ع لي م ا ل س مي ع ا ل م ؤ م ن ا م ب د ئ ا م ح يى ا و ها ب ا ل ر زا ق ا ف تا ح ا وا س ع ا قا د ر ا ل ظا ه ر ا ا و دو د Görünen ع ف و Gizli olan Rızık veren Açan Tevbeleri çok kabul eden Başlatan Hayat veren Öldüren Bilen Đşiten مي ت م ا صي ر ب ا Gören ا ل ت وا ب ن با ط ا ا ل ر ؤو ف Kur an Anahtarı - 1

6 Kelime Arapça da kelimeler üçe ayrılır; Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab, efendi Allah ا لله ا س م ا لر ح م ن ا لر ح يم ا ل ح م د ر ب ع ال م م ال ك ي و م ا لد ين ا ن ا ه ذ ا ز ي د ض ر ب ط ي ب Alem, dünya Malik, sahip Gün Din Ad, isim Rahman Rahim Hamd, övgü Fiil: Hareketleri gösteren kelimelerdir. Fiiller hem şahıslara göre, hem de zamanlara göre çekilirler. Fiillerin en az üç harfli kökleri vardır. En sol sütundaki kelimeler fiillerin kök harfleridir. Biz kulluk ederiz, taparız ن ع ب د ن س ت ع ين ا ه د ن ا ا ن ع م ت ت ر ى ع ب د ع و ن ه د ي ن ع م ر ا ي Biz yardım isteriz Bizi ilet, bize yol göster Nimet verdin Sen görürsün Harf: Bir isim veya fiil olmadan anlamları kendi başına tamam olmayan kelimelerdir. Harfler şahıslara göre veya zamanlara göre çekilmezler. Değil, eğer -den başka Ancak -e, -a, -e doğru Lakin, fakat, ama Kim, ki o ile ب ل ع ل ى ف ي لا م ن م ا إن أ ن أ ن إ ن إ لا إ ن م ا ا ل ى ل ك ن Ne, değil, o şey ki Mutlaka, gerçekten Ki, olması, olduğu için Ki, olması, olduğu için Ayetlerde geçen kelimeleri isim, fiil ve harf olarak tasnif edin. O yüce bir Kur'an'dır (okumadır). Bu mübarek bir öğüttür. Bu bir insandan başka bir şey değildir. O bir kuldan başka bir şey değildir O bir imtihandır (denemedir). Muhakkak ki o bir kelimedir. Muhakkak ki O işitendir, bilendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir sınamadır. Ve Allah, onun katında büyük bir karşılık vardır. Muhakkak ki Allah nezdinde din Đslam dır. Muhakkak ki Allah sabredenlerle birliktedir. Selam sizin üzerinize (olsun). Bir mal topladı. Yeri yarattı. Şehre girdi. -e aittir Üzerine, üzerinde Đçine, içinde Değil, yok ه و ق ر آن م ج يد ه ذ ا ذ ك ر م ب ار ك م ا ه ذ ا إ ل ا ب ش ر إ ن ه و إ ل ا ع ب د ه ي ف ت ن ة إ ن ه ا ك ل م ة إ ن ه ه و الس م يع ال ع ل يم إ ن م ا أ م و ال ك م و أ و ل اد ك م ف ت ن ة و الل ه ع ند ه أ ج ر ع ظ يم إ ن الد ين ع ند الل ه الإ س لا م إ ن الل ه م ع الص اب ر ي ن س ل ام ع ل ي ك م ج م ع م ال ا خ ل ق ال أ ر ض د خ ل ال م د ين ة Kur an Anahtarı - 2

7 Rabbine dua etti. د ع ا ر ب ه Allah en büyüktür. ا لله ا ك ب ر Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. ا ش ه د ا ن لا ا ل ه ا لا الله Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. ا ش ه د ا ن م ح م دا ر س ول الله Allah, kendisine hamd edeni işitti. س م ع الله ل م ن ح م د ه Güneş, dürüldüğü zaman. إ ذ ا الش م س ك و ر ت Size kısas yazıldı ك ت ب ع ل ي ك م ال ق ص اص ك ت ب ع ل ى ن ف س ه الر ح م ة,O rahmeti kendi üzerine yazdı Süreleri gelince (onlar), bir an geri kalmazlar... ف ا ذ ا ج اء ا ج ل ه م ل ا ي س ت ا خ ر ون س اع ة Şüphesiz Allah bütün günâhları bağışlar ا ن الل ه ي غ ف ر الذ ن وب ج م يع ا Akletmiyor musunuz? ا ف ل ا ت ع ق ل ون Hâlâ Allah'a tevbe edip O'ndan af dilemiyorlar mı? ا ف ل ا ي ت وب ون ا ل ى الل ه و ي س ت غ ف ر ون ه Kuvvetli çağına erişince ona hüküm ve ilim verdik و ل م ا ب ل غ ا ش د ه آت ي ن اه ح ك م ا إ ن م ا ا س ت ع ان ا ه د ا س م ب ا س م الل ه ب س م الل ه إ لا د ي ن ا ل ى ر ب ال ع ال م ي ن إ ن الض ال ي ن إن ض ل أن أن ع ال م ا ن ع م ال ع ال م ي ن ا نع م ت ي س ت ع ي ن ن ع ب د ي ض ل ه د ى ي ع ب د ه ذ ا Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazın. ع ب د ع ل ى غ ض ب ف ي ل م ا م ال ك م غ ض و ب م ن ن س ت ع ي ن ي غ ض ب ي ن ع م ي ه د ي Kur an Anahtarı - 3

8 ل Ders 2 ب س م الل ه الر ح م ن الر حي م ا ن ا ا ع ط ي ن اك ال ك و ث ر ف ص ل ل ر ب ك و ان ح ر ا ن ش ان ئ ك ه و ال ا ب ت ر soyu kesik O Şüphesiz sen Sana verdik Namaz kıl Kurban kes sana Şüphesiz kurban buğzeden kes Rabbin için Şüphesiz biz namaz kıl O halde Kevser sana verdik Şüphesiz, mutlaka Şüphesiz biz ا ن ا ع ط ى ص ل ى ن ح ر ا ن ا ي ع ط ي ي ص ل ي ي ن ح ر ا ن ك ا ع ط ي ن اك ص ل ا ن ح ر Verir Namaz kılar Kurban keser Verdi Namaz kıldı Kurban kesti Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Şüphesiz sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. (Kevser) gelir. Bol nimet, ilim, şeref, Cennet te bir havuz anlamlarına ال ك و ث ر gelir. Namaz kıl (emir). Dua etmek, salavat getirmek, destek olmak manalarına da ص ل Namaz ص لا ة Namaz kılar ي ص ل ي demektir. Senin Rabbin ر ب ك Onların Rabbi ر ب ه م Sizin Rabbiniz ر ب ك م Allah Samed dir Ve hiçbir şey ona denk değildir Namaz kıldı Bizim Rabbimiz ص ل ى ر ب ن ا ب س م ب س م الل ه الر ح م ن الر حي م الص م د الل ه ا ح د الل ه ه و ق ل Samed Allah De: O Allah tır, birdir Bir tek Allah O De ل م ي ل د و ل م ي ول د Doğurmadı ve و ل م ي ك ن ل ه ك ف و ا ا ح د Bir denk ona olmadı ve doğurulmadı doğurulmadı ve Doğurmadı De, söyle Der, söyler ق ل Dedi, söyledi ي ق ول ق ال و ل د Doğurdu ي ل د Doğurur ل م ي ل د Doğurmadı و ل د Doğuruldu ي ول د Doğurulur ل م ي ول د Doğurulmadı Olmadı, değildir Olur ل م ي ك ن Oldu, -dir, -dır ي ك ون ك ان Tek olan, bir olan, Allah Denk, benzer ا ل ا ح د Tek, bir, bir kişi, birisi ك ف و ا ا ح د De ki: O, Allah tır, bir tektir. Allah Samed dir. (Her şey O na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O na denk (benzer) değildir. (Đhlas) şunlardır: Doğurdu demektir. Bu fiilden türetilmiş bazı kelimeler د و و ل د Çocuk و ال د Baba و ال د ة Anne و ال د ي ن baba) Ana-baba (iki şunlardır: Bir demektir. Bu kökten olan bazı kelimeler و ا ح د و اح د Bir و اح د ة (dişi) Bir ا ح د Bir ا ح د ى (dişi) Bir gelir. geçmiş zaman olumsuzluk ekidir. Olmadı, yapmadı, gitmedi,.. gibi anlamlara ل م ل م ت ر Görmedin ل م ي ج ع ل Yapmadı ل م ن ع ل م Bilmedik ل م ا ق ل Demedim Belirli ve belirsiz isimler: Đsimler ya belirsiz (nekira ) veya belirli (marife) olur. Belirsiz isimler bir varlığı genel olarak gösteren isimlerdir. Bunların başında ال) ) takısı bulunmaz ve son harfleri tenvinlidir (çift harekelidir). Kur an Anahtarı - 4

9 Belirli isimler ise bilinen, atıf yapılan isimlerdir. Bu isimlerin başında genellikle ال) ) takısı bulunur ve son harflerinin harekesi tektir (tenvinli değildir). Ayrıca, ال) ) takısı teklik, gerçeklik, bütünlük gibi manaları da verir. Belirli Kitap ا ل ك ت اب Bir kitap Ev ا ل ب ي ت Bir ev Yol ا لص ر اط Bir yol Elçi, peygamber ا لر س ول Cennet ا ل ج ن ة Bir bahçe Kur an ا ل ق ر أ ن Bir okuma Gerçekten diri olan, Allah ا ل ح ي Diri - almaz. takısı ال kelimesi özel isimdir, belirlidir, tenvin ve الله - م ح م د م ح م دا م ح م د alır: takısı almaz, ancak tenvin ال Şahıs isimleri belirlidir, bu isimler Ayetlerdeki isimleri belirlilik-belirsizlik bakımından tahlil edin. Bu tuhaf bir şeydir. Bu elim bir azaptır. Yakıcı bir ateş. Güzel bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rab. Onlara değerli bir peygamber geldi. Ona çok değerli bir karşılık vardır. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Çok bağışlayıcı olan ve çok seven O dur. Đşte o, büyük nimet odur. Bizi doğru yola ilet. Elim azaptan korkarlar. Đsim tamlaması (Đzafe): - Đki ismin arka arkaya gelmesiyle meydana gelir. - Birinci kelimeye Muzaf, ikinci kelimeye Muzafun Đleyh denir. - Birinci kelimenin son harfinin harekesi cümle içindeki durumuna bağlı olarak değişir. - Đkinci kelime daima mecrurdur (tekil isimlerde, son harfin harekesi esredir). Belirsiz Bir elçi, bir peygamber - Birinci kelime ال) ) takısı almaz. Đkinci kelime genellikle ال) ) takısı alır veya özel isim olur. Allah ın Adı Đnsanların Rabbi Filin arkadaşları Bu evin Rabbi Hasetçinin şerri Muzafun Đleyh Muzaf ك ت اب ب ي ت ص ر اط ر س ول ج ن ة ق ر أن ح ي ه ذ ا ش ي ء ع ج يب ه ذ ا ع ذ اب أ ل يم ن ار ح ام ي ة ب ل د ة ط ي ب ة و ر ب غ ف ور ج اء ه م ر س ول ك ر يم ل ه أ ج ر ك ر يم إ ن الل ه غ ف ور ر ح يم و ه و ال غ ف ور ال و د ود ذ ل ك ه و ال ف ض ل الك ب ير ا هد ن ا الص ر اط الم ست ق ي م ي خ اف ون ال ع ذ اب ال أل يم Tamlama ا س م الل ه ر ب ا لن اس أ ص ح اب ال ف يل ر ب ه ذ ا ال ب ي ت ش ر ح اس د ا س م ر ب أ ص ح ا ب ر ب ش ر الل ه ا لن ا س ال ف ي ل ه ذ ا ال ب ي ت ح اس د - Belirli isimle tamlama yapan isimler belirli olur: ا صح اب ال ج ن ة (Cennet ehli), ه ر س ل الل (Allah ın elçisi) Kur an Anahtarı - 5

10 ال ف ت ح ن ص ر الل ه خ ل ق الر ح م ن الن اس Fetih د ين الل ه م ل ك الن اس الل ه Đnsanlar ح م د ر ب ك ا ل ه الن ا س Allah Rabbinin hamdi Đnsanların Đlahı Allah ın dini Đnsanların Meliki Ayetlerde geçen isim tamlamalarını tahlil edin. Rahman, Rahim (olan) Allah Adıyla Allah ın yardımı Rahman ın yaratması ب س م الل ه ٱلر ح م ن ٱلر ح يم م ال ك ي و م الد ين أ ل م ت ر ك ي ف ف ع ل ر ب ك ب أ ص ح اب ٱل ف ي ل ر ح ل ة ٱلش ت آء و ٱلص ي ف ف ل ي ع ب د وا ر ب ه ذ ا ٱل ب ي ت و ل ا ي ح ض ع ل ى ط ع ام ال م س ك ي ن ل ي ل ة ال ق د ر خ ي ر م ن أ ل ف ش ه ر ق ل أ ع وذ ب ر ب ال ف ل ق و م ن ش ر ح اس د إ ذ ا ح س د ق ل أ ع وذ ب ر ب الن اس م ل ك الن اس إ ل ه الن ا س م ا ت ر ى ف ى خ ل ق ٱلر ح م ن م ن ت ف او ت ر ب الس م او ات و ال أر ض و م ا ب ي ن ه م ا ف ن ع م أ ج ر ٱل ع ام ل ين 39:74 غ اف ر ٱلذ نب و ق اب ل ٱلت و ب ش د يد ٱل ع ق اب 40:03 أ ف ح ك م ٱل ج اه ل ي ة ي ب غ ون 50:05 ق ال ه ذ ا م ن ع م ل ٱلش ي ط ان إ ن ه ع د و م ض ل م ب ي ن 28:15 ي ط ب ع ٱلل ه ع ل ى ك ل ق ل ب م ت ك ب ر ج ب ار 40:35 م ث و ى 40:76 ٱد خ ل و ا أ ب و اب ج ه ن م خ ال د ين ف يه ا ف ب ئ س ٱل م ت ك ب ر ين ا ح د ي ق ول ا ل ب ي ت ا ل جن ة ا لر س ول ا لص ر اط ا لق ر أ ن ا ل ك ت اب و ل د م ح م د ا ل ه الن ا س ح م د ر ب ك د ين الل ه ر ب الن ا س ال ف ت ح ه ذ ا ال ب ي ت ق ا ل ا لن ا س و ل د ق ر آ ن Din(in) gününün sahibi Görmedin mi Rabbin filin arkadaşlarına nasıl yaptı Kış yolculuğu ve yaz yolculuğu O halde bu evin rabbine kulluk etsinler Yoksulun yedirilmesini özendirmez Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. De ki sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden De ki insanların Rabbine sığınırım. Đnsanların Melik ine. Đnsanların Đlah ına Rahman ın yaratışında hiç aykırılık görmezsin. Göklerin, yerin ve o ikisi arasındakilerin Rabbi. Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazın. ق ل ك ا ن ل م ي ك ن ل م ي ل د ل م ي ول د ا لل ه م ل ك ال نا س الن ا س ن ص ر الل ه ص ر ا ط Kur an Anahtarı - 6

11 Ders 3 ق ل ا ع وذ ب ر ب الن اس ب س م الل ه الر ح م ن الر حي م م ل ك الن اس ا ل ه الن اس م ن ش ر ال و س و اس vesvesecinin şerri -den Đnsanların Đlahına Đnsanların Melikine insanların Rabbine sığınırım De ال خ ن اس ال ذ ي ي و س و س ف ي ص د ور الن اس م ن ال ج ن ة و الن اس insanlar ve cinler -den Đnsanların göğüsleri -e Vesvese verir Ki o sinsi ب س م الل ه الر ح م ن الر حي م ق ل ا ع وذ ب ر ب ال ف ل ق م ن ش ر م ا خ ل ق و م ن ش ر غ اس ق ا ذ ا zaman gecenin şerrinden den ve yarattığı şeylerin şerri den sabah aydınlığının Rabbine ben sığınırım و ق ب و م ن ش ر الن ف اث ات ف ي ال ع ق د و م ن ش ر ح اس د ا ذ ا ح س د haset etti zaman hasetçinin şerri -den ve düğümlere üfleyenlerin şerri -den ve karanlık çöktü Ben sığınırım Sığınır ا ع وذ Sığındı ي ع وذ ع اذ Kuruntu veren Kuruntu verir و س و اس Kuruntu verdi ي و س و س و س و س Đnsanların göğüsleri Göğüsler ص د ور الن اس Göğüs ص د ور ص د ر Yarattığı şeylerin kötülüğü خ ل ق Yarattı م ا خ ل ق Yarattığı şey ش ر م ا خ ل ق Üfleyenler Üfleyen ن ف اث ات Üfledi ن ف اث ة ن ف ث Düğümler Düğüm ال ع ق د Düğümledi ع ق د ة ع ق د Haset eden Haset eder ح اس د Haset etti ي ح س د ح س د De ki: Đnsanların Rabbine sığınırım. Đnsanların Melik ine. Đnsanların Đlah ına. Sinsi vesvesecinin kötülüğünden. Ki o insanların kalplerine vesvese verir. Cinlerden ve insanlardan. (Nas) De ki: Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.yarattığı şeylerin kötülüğünden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden. Düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden. Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden. (Felak) göğüs, sine demektir. Kur an da bu kelime fiziki manadan ziyade mecazi manada ve düşünce, anlayış, his ص د ر anlamlarında kullanılmıştır. Benzer şekilde kullanılan diğer kelimeler aşağıdadır: ف ؤ ا د Göğüs, sine أ ف ئ د ة Göğüsler, sineler ب ص ر Göz ا ب ص ار Gözler ق ل ب Kalp ق ل وب Kalpler ل ب çekirdek) Akıl (öz, ا ل ب اب (çoğul) Akıl verilmiştir: düğümledi demektir. Bu kökten türetilen bazı kelimeler aşağıda ع ق د ع ق د ة Düğüm ع ق د Sözleşme yapmak ع ق د Sözleşme ع ق ود Sözleşmeler Eril ve dişil isimler: م ؤن ث ( dişil ) veya ر م ذك ( eril Đsimler Dişil kelimeler sonlarına gelen ( ة ) harfi ile ayırt edilir. ) olur. Bu tasnif sadece dilbilgisi bakımındandır, başka bir anlamı yoktur. Dişil Dişil Dişil Dişil Dişil Seyahat Namaz Cennet Anne Mümin kadın Eril Kur an de ا ل ق ر أن ا ل ك ت اب ا ل ب ي ت و ال د م ؤ م ن ر ح ل ة ص ل اة ا لج ن ة و ال د ة م ؤ م ن ة Eril Eril Eril Eril Kitap Ev Baba Mümin erkek Kur an Anahtarı - 7

12 ح س ن ى خ ض ر اء ي د ا لس م اء ا ل ا ر ض Bazı kelimeler dişil olduğu halde sonuna ة almaz. Bunların ayrıca öğrenilmesi gerekir. - Kelimelerin sonundaki ى ve اء harfleri de dişilliği gösterir: Büyük ك ب ر ى Đsimler ا س م اء ا ول ى Güzel ح م ر اء - Dişilere işaret eden kelimeler dişildir: أم anne, - Vücudun çift organları genelde dişildir: Kulak Birinci, ilk Kırmızı Yeşil ع ي ن El ق د م Göz kız kardeş أ خ ت أذ ن Ayak - Belli bir kurala bağlı olmayan başka dişil kelimeler de vardır: Gök ح ر ب ج ه ن م دا ر Savaş س ب يل ن ف س Ev ر يح ن ار Nefis, kişi ا لش م س Ateş Güneş Rüzgar Yol Ayetlerdeki isimleri erillik-dişillik bakımından tahlil edin. O bir Mü mindir. Cehennem Yeryüzü ه و م ؤ م ن ه و إ ل ه و اح د ه ذ ا ص ر اط م س ت ق يم ه ذ ا ي و م ف إ ن ال ج ن ة ه ي ال م أ و ى إ ن ه ذ ه ت ذ ك ر ة ه ذ ه ج ه ن م ه ذ ه الن ار ه ذ ه س ب يل ي ت ل ك ا م ة ت ل ك ن ع م ة ي د الل ه ف و ق أ ي د يه م ل ه م د ار الس ل ام ع ند ر ب ه م ع ل م ت ن ف س م ا أ ح ض ر ت ف ا ر س ل ن ا ع ل ي ه م ر يح ا و ج ن ود ا و ل ل ه ال أ س م اء ال ح س ن ى ف اد ع وه ب ه ا و أ ن ه أ ه ل ك ع اد ا ال أ ول ى و م ن آي ات ه الل ي ل و الن ه ار و الش م س و ال ق م ر آت ي ن اه م م ن آي ة ب ي ن ة ي أ خ ت ه ار ون م ا ك ان أ ب وك ٱم ر أ س و ء و م ا ك ان ت أ م ك ب غ ي ا 19:28 ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه 4:92 و إ ن أ د ر ى ل ع ل ه ف ت ن ة ل ك م و م ت اع إ ل ى ح ين 21:111 و إ ن ه ذ ه أ م ت ك م أ م ة و اح د ة و أ ن ا ر ب ك م ف ٱت ق و ن 23:52 إ ن أ ص ح اب ٱل ج ن ة ٱلي و م ف ى ش غ ل ف اك ه ون 36:55 ف أ م ه ه او ي ة 101:09 O tek ilahtır. Bu doğru bir yoldur. Bu bir gündür. Muhakkak ki Cennet, barınma yeri odur. Muhakkak ki bu bir hatırlatmadır. Bu Cehennemdir. Bu ateştir. Bu benim yolumdur. Şu bir ümmettir. Şu bir nimettir. Allah ın eli onların ellerinin üzerindedir. Rableri katında selam yurdu (cennet) onlarındır. (Her) kişi (nefis) ne hazırladığını bildi. Onların üzerine bir rüzgâr ve ordular gönderdik. En güzel isimler Allah ındır. O na onlarla dua edin. Ki O, önceki Âd kavmini helak etti Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun delillerindendir. Onlara apaçık âyetten verdik Kur an Anahtarı - 8

13 Harf-i Cer Harflerin özel bir çeşidi olup bu harflerden sonra gelen kelime mecrur olur (son harfinin harekesi esre olur). Bitişik ve ayrık olmak üzere iki cinsi vardır. Bitişik Harf-i Cerler ile, birlikte, -de, -da Adıyla Kalemle Kalp ile Ayrık Harf-i Cerler içinde önce birlikte -den, -dan arasında + ا س م = ب س م + ال ق ل م = ب الق ل م + ق ل ب = ب ق ل ب arkasında -e, -a, birine ait, için ل -ل ل + الله = لله ل + الن اس = للناس ل ي ل ك ل ه ل ه ا ب ب ب ب Allah için Đnsanlara Bana, sana, ona, ona (dş) -e, -a ا ل ى ب ع د ب ي ن ي د ى ت ح ت ح ت ى خ ل ف ع ن ع ل ى ع ن د ف و ق ف ي ق ب ل م ع م ن ب ي ن hakkında üzerinde ile, yanında üstünde Arapça da bazı fiiller belirli harf-i cerler ile birlikte kullanılır ve bazen anlamları değişir: sonra önünde altında -e kadar Onlara emniyet verdi آم ن ه م inandı, Ona آم ن ل ه etti, Allah a iman آ م ن ب ا لل ه bağışladı; Onu غ غ ر ل ه etti. Allah onun tevbesini kabul ت اب الله ع ل ي ه etti, Allah a tevbe ت اب ا ل ى الل ه Ayetlerde geçen harfi cerleri tahlil edin. Allah a ve ahiret gününe iman ettik der. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanladılar. Güç; Allah a, onun elçisine ve müminlere aittir. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Göklerin ve yerin hükümranlığı onundur. Ve o halde Rabbine yönel O halde gizli konuşmanızdan önce (sadaka) takdim edin Ki o çıkar gönüllerin üstüne Rableri katında onların mükâfâtı Adn cennetleridir Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar, ama benim inkârım nasıl oldu Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır Rabbine temiz bir kalple geldiği zaman Bütün hamdler, övgüler Allah adır Büyük haberden Onunla kaynayan kızgın su arasında dolaşırlar Onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir ي ق ول آم ن ا ب ٱلل ه و ب ٱل ي و م ٱلآخ ر و ك ذ ب وا ب آي ات ن ا ك ذ ابا و ل ل ه ٱل ع ز ة و ل ر س ول ه و ل ل م ؤ م ن ين ل ك م د ين ك م و ل ى د ين و ل ن آ أ ع م ال ن ا و ل ك م أ ع م ال ك م ل ه م ل ك ٱلس م او ات و ٱلأ ر ض و إ ل ى ر ب ك ف ٱر غ ب ف ق د م وا ب ي ن ي د ى ن ج و اك م ٱل ت ي ت ط ل ع ع ل ى ٱلأ ف ئ د ة ج ز آؤ ه م ع ند ر ب ه م ج ن ات ع د ن ل ق د خ ل ق ن ا ٱلإ نس ان ف ي أ ح س ن ت ق و يم و ل ق د ك ذ ب ٱل ذ ين م ن ق ب ل ه م ف ك ي ف ك ان نك ي ر إ ن م ع ٱل ع س ر ي س را إ ذ ج آء ر ب ه ب ق ل ب س ل يم ال ح م د ل ل ه ع ن ٱلن ب إ ٱل ع ظ ي م ي ط وف ون ب ي ن ه ا و ب ي ن ح م يم آن ي ع ل م م ا ب ي ن أ ي د يه م و م ا خ ل ف ه م Kur an Anahtarı - 9

14 ن ى ل ع ن ب ي ن ي د ى أ خ ت ع ن د ت ح ت أذ ع ي ن ج ه ن م ا س م اء ح ت ى ف و ق ا ل ا ر ض ف ي ا لج ن ة ح ر ب ق ب ل ح س ن ى ا لس م اء ح م ر اء ق د م ا لش م س خ ض ر اء ك ب ر ى ا ل ق م ر ل ا خ ل ف أم دا ر م ؤ م ن ة م ع ر ح ل ة ا ول ى م ن ر يح ع ل ى ن ار س ب يل ب ع د ص ر اط ن ف س ب ي ن ي د ص ل اة و ال د ة Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazın. Kur an Anahtarı - 10

15 Ders 4 Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı Ve onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi Onlara balçıktan pişirilmiş taşlar atarlar Ve onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı ا ب س م الل ه الر ح م ن الر حي م ل م ت ر ك ي ف ف ع ل ر ب ك ب ا ص ح اب ال ف يل fil sahipleri Rabbin yaptı nasıl görmedin mi ا ل م ي ج ع ل ك ي د ه م ف ي ت ض ل يل sapıklık, boşluk -de onların tuzakları kılmadı mi و ا ر س ل ع ل ي ه م ط ي ر ا ا ب اب يل sürü sürü kuş onların üzerine ve gönderdi ت ر م يه م ب ح ج ار ة م ن س ج يل balçıktan pişirilmiş -den taşlar Onlara atarlar ف ج ع ل ه م ك ع ص ف م أ ك ول yenilmiş ekin yaprağı gibi ve onları yaptı Görmedin Görürsün ل م ت ر Gördü ت ر اى ر ا ى Onun Rabbi Bizim Rabbimiz ر ب ه Senin Rabbin ر ب ن ا ر ب ك Filin arkadaşları Arkadaşlar ا ص ح اب ال ف يل Arkadaş ا ص ح اب ص اح ب Yapmadı, kılmadı Yapar, kılar ل م ي ج ع ل Yaptı, kıldı ي ج ع ل ج ع ل Kuş Uçar ط ي ر Uçtu ي ط ير ط ار Gönderilenler, Peygamberler ا ر س ل Gönderdi ي ر س ل Gönderir م ر س ل ون ر م ى Attı ي ر م ي Atar ت ر م ي Atar, atarlar ح ج ر Taş ح ج ار ة Taşlar ع ل ي ه م Onların üzerine ك ع ص ف ك ال ح ج ار ة Taşlar gibi ك الا ن ع ام Hayvanlar gibi Ekin yaprağı gibi ا ك ل Yedi ي ا ك ل Yer م ا ك ول Yenmiş, yenilmiş Rabbinin, fil topluluğuna ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları gibi yaptı.(fil) Cümlenin veya kelimenin başına gelen ا veya ه ل harfleri ifadeyi soru haline getirir. ا ا س ل ت م Teslim oldunuz mu ا ا م ن ت م Emin oldunuz mu ه ل ي س ت و ي Eşit olur mu kullanılmıştır. gördü demektir. Bu kökten gelen kelimeler Kur an da daha ziyade düşünmek, anlamak anlamlarında ر ا ى Görmediler mi, düşünmezler mi? ا ل م ي ر او Gördünüz mü, düşündünüz mü م ا ر ا ي ت Gördün mü, düşündün mü Aynı kökten gelen diğer bazı kelimeler şunlardır: ر ؤ ي ا Rüya ر ئ اء Riya, gösteriş ر أ ي Görüş, rey, oy ا ر ا ي ت ب س م الل ه الر ح من الر حي م و ال ع ص ر ا ن ال ا ن س ان ل ف ى خ س ر ا ل ا ال ذ ين آم ن وا Đman ettiler Şunlar müstesna ziyan içindedir insan gerçekten Andolsun Asr a و ع م ل وا الص ال ح ات و ت و اص و ا ب ال ح ق و ت و اص و ا ب الص ب ر sabrı ve tavsiye ettiler hakkı birbirlerine tavsiye ettiler salih işler yaptılar Kur an Anahtarı - 11

16 ن Yemin ederim Kayıp, ziyan Kazandılar Tavsiye Sabır Allah a and olsun Allah a and olsun و الل ه خ س ر آم ن وا ت الل ه ي خ س ر ع م ل وا ا ق س م خ س ر ان ك س ب وا Kaybeder Đşlediler Birbirine tavsiye ettiler Kaybetti Đman ettiler Vasiyet etti و ص ى ص ب ر ت و اص و ا ي ص ب ر ت و ص ي ة Sabreder ص ب ر Sabretti Andolsun Asr a ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak şunlar müstesna: Đman edip ıslah edici işler yapanlar, bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler.(asr) aşağıdadır: düzeldi, iyi oldu demektir. Bu kökten türetilen bazı kelimeler ص ل ح Düzgün olan, Düzgün olanlar, doğru ص ال ح ات ال ح ين düzeltici işler olanlar ص م ص ل ح Düzelten, ıslah eden إ ص لا ح Düzeltme, ıslah etme Đsmin halleri (Đrab) Düzgün, doğru Düzeltti, ıslah etti Đsmin üç hali, vardır: Merfu, mansub, mecrur. Bu haller ismin son harfinin harekesi ile gösterilir. i) Merfu: Ötre ile gösterilir. خ ل ق الله ا لله ا ك ب ر olur; - Cümle içinde özne veya yüklem durumunda olan isimler merfu ii) Mecrur: Esre ile gösterilir. ف ي ر ي ب, ك ص ي ب, ب الآخ ر ة, م ن ب اب olur; - Cer harfinden sonra gelen isimler mecrur م س اج د الل ه, ع ه د الل ه olur; - Đsim tamlamalarında (izafelerde) ikinci kelime (muzafun ileyh) mecrur iii) Mansub: Üstün ile gösterilir. Yukarıdaki hallerin dışındaki isimler mansub olur. Mansub hale ilişkin özel kullanım şekilleri ilgili derslerde açıklanmıştır. Burada, bazı belirgin kullanım şekilleri gösterilmiştir. الن ف س, ق ر ض ا ح س ن ا, ال ج ن ة, الش ج ر ة olur; - Cümle içinde nesne durumunda olan isimler mansub م د ح ور ا,م ح س ور ا,م ل وم ا,خ اش ع ة olur; - Fiilleri niteleyen isimler (zarflar) mansub Bazı kelimelerin sonu hiçbir halde değişmez; bütün hallerde aynı şekli korur. Sonu (ي) ve (ى) ile biten isimler de çekilmez. Bu nevi isimlere mebni isimler denir. Örnek: Đsimlerin sonu hiçbir zaman cezim (sükun) almaz. Ayetlerdeki isimleri irab bakımından tahlil edin. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Şüphesiz biz, Kur an ı sana biz, indirişle indirdik. Her insanın kuşunu (amelini) boynuna bağladık Đnsana bilmediği şeyi öğretti Onlar saatin (kıyametin) kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar. ص ال ح ا ص ل ح الل ه خ ال ق ك ل ش ي ء إ ن ا ن ح ن ن ز ل ن ا ع ل ي ك ال ق ر آن ت ن ز يلا و ك ل إ نس ان أ ل ز م ن اه ط ائ ر ه ف ي ع ن ق ه ع ل م ال إ نس ان م ا ل م ي ع ل م ف ه ل ي نظ ر ون إ ل ا الس اع ة أ ن ت أ ت ي ه م ب غ ت ة (hidayet). ه د ى (dünya), د يا Odur ki, size şimşeği korku ve ümit olarak gösterir ه و ال ذ ي ي ر يك م ال ب ر ق خ و ف ا و ط م ع ا Elini boynuna asılmış yapma و ل ا ت ج ع ل ي د ك م غ ل ول ة إ ل ى ع ن ق ك Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye ل ن خ ر ج ب ه ح ب ا و ن ب ات ا Şimdi tadın. Sizi azaptan başka bir bakımdan artırmayacağız. ف ذ وق وا ف ل ن ن ز يد ك م إ ل ا ع ذ اب ا O, beşikte ve yetişkin olarak insanlarla konuşur و ي ك ل م الن اس ف ي ال م ه د و ك ه لا Artık hüküm yüce ve büyük Allah a aittir. ف ال ح ك م ل ل ه ال ع ل ي ال ك ب ير Allah tan bir lütuf ve nimet olarak. Allah hakkıyla bilendir, ف ض ل ا م ن الل ه و ن ع م ة و الل ه ع ل يم ح ك ي م hikmet sahibidir Seveceğiniz başka bir şey: Allah tan bir yardım ve yakın bir fetih. و أ خ ر ى ت ح ب ون ه ا ن ص ر م ن الل ه و ف ت ح ق ر ي ب Kur an Anahtarı - 12

17 و اذ ك ر ر ب ك ك ث ير ا و س ب ح ب ال ع ش ي و ال إ ب ك ا ر أ ول ئ ك ل ه م ن ص يب م م ا ك س ب وا إ ن ه ل ق و ل ر س ول ك ر يم ف و ق ت ح ت ب ي ن ي د ي خ ل ف أ م ام و ر اء ي م ي ن ش م ال ب ي ن ح و ل ح ي ث أي ن م ا Rabbini çok an, akşam sabah tesbih et. Đşte onlara kazandıkları şeyden bir nasip vardır. Şüphesiz o çok şerefli bir elçinin sözüdür. Yön edatları Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Azap onları üstlerinden ve ayaklarının altından bürür Rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderir O, onun önünde ve arkasında gözetleyiciler yürütür Yukarı, üst Aşağı, alt Ön Arka Önünde و ل ق د خ ل ق ن ا ف و ق ك م س ب ع ط ر ائ ق ي غ ش اه م ال ع ذ اب م ن ف و ق ه م و م ن ت ح ت أ ر ج ل ه م ي ر س ل الر ي اح ب ش ر ا ب ي ن ي د ي ر ح م ت ه ف إ ن ه ي س ل ك م ن ب ي ن ي د ي ه و م ن خ ل ف ه ر ص د ا ب ل ي ر يد ال إ نس ان ل ي ف ج ر أ م ام ه و أ م ا م ن أ وت ي ك ت اب ه و ر اء ظ ه ر ه Hayır, insan önünü yalanlamak ister. Ve kime kitabı sırtının arkasından verilirse Arkasında Sağ ي ت ف ي أ ظ ل ال ه ع ن ال ي م ين و الش م ائ ل س ج د ا ل ل ه Onların gölgeleri Allah a secde ederek sağa ve sola döner. Sol ع ن ال ي م ين و ع ن الش م ال ع ز ين Sağdan soldan bölükler halinde Arasında ق ل الل ه ش ه يد ب ي ن ي و ب ي ن ك م ق ال ل م ن ح و ل ه أ ل ا ت س ت م ع ون De ki: Allah benimle sizin aranızda şahittir. Etrafındakilere dinlemez misiniz? dedi. Etrafında Her nerede و ل ا ي ف ل ح الس اح ر ح ي ث أ ت ى ف أ ي ن م ا ت و ل وا ف ث م و ج ه الل ه Sihirbaz nereye varsa kurtuluşa eremez Nereye dönerseniz Allah ın yüzü işte oradadır. Ayetleri tahlil edin. Kulları üzerinde mutlak hakim olan O dur ve hüküm ve hikmet sahibi olan, haberdar olan O dur. Biz de rüzgarı ona boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yere hafif hafif eser(di). Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve bir öldürülüşle öldürülürler Sana kitaptan vahyettiğimiz, kendinden öncekini tasdik eden haktır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır, görendir Her nerede و ه و ال ق اه ر ف و ق ع ب اد ه و ه و ال ح ك يم ال خ ب ي ر ف س خ ر ن ا ل ه الر يح ت ج ر ي ب أ م ر ه ر خ اء ح ي ث أ ص اب أ ي ن م ا ث ق ف وا أ خ ذ وا و ق ت ل وا ت ق ت يل ا و ال ذ ي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك م ن ال ك ت اب ه و ال ح ق م ص د ق ا ل م ا ب ي ن ي د ي ه إ ن الل ه ب ع ب اد ه ل خ ب ير ب ص ي ر و أ م ا م ن أ وت ي ك ت اب ه ب ش م ال ه ف ي ق ول ي ا ل ي ت ن ي ل م أ وت ك ت اب ي ه ي خ ر ج م ن ب ي ن ا لص ل ب و الت ر ائ ب ف م ن اب ت غ ى و ر اء ذ ل ك ف أ ول ئ ك ه م ال ع اد و ن ل ه م ا ف ي الس م او ات و م ا ف ي ال أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا و م ا ت ح ت الث ر ى و م م ن ح و ل ك م م ن ال أ ع ر اب م ن اف ق ون ي ع ل م م ا ب ي ن أ ي د يه م و م ا خ ل ف ه م و إ ل ى الل ه ت ر ج ع الأم ور Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: Keşke kitabım bana verilmeseydi. Tarık 7 Muminun 7 Taha 6 Tevbe 101 Hac 76 أ ع د ٱلل ه ل ه م ج ن ات ت ج ر ى م ن ت ح ت ه ا ٱلأ ن ه ار 09:89 ٱل ع اد ون ف م ن ٱب ت غ ى و ر آء ذ ل ك ف أ و ل ئ ك ه م 23:07 آء و 33:10 إ ذ ج ك م م ن ف و ق ك م و م ن أ س ف ل م نك م Kur an Anahtarı - 13

18 Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazın. أ ر ج ل ه م أ م ام الأم ور أي ن م ا ب ش ر ا ب ص ير ب غ ت ة ب ل ب ي ن ب ي ن ي د ي ت ح ت ح و ل ح ي ث خ ب ير خ و ف ا الر ي ح الس اح ر س ب ع الس م ا وا ت ش م ا ل ش ه ي د ط م ع ا ظ ل ال ه ظ ه ر ه ال ع اد و ن ع ذ اب ا ع ن ق ه ف ض ل ا ف و ق ال ق اه ر ال ك ب ي ر ك ر ي م ك ل م ن اف ق و ن ن ب ات ا ن ح ن ن ص ر ن ص ي ب و ج ه و ر ا ء ي د ك ي م ي ن Kur an Anahtarı - 14

19 Ders 5 Allah a işittik ا ن ز ل ب م ا الر س و ل آم ن ب س م الل ه الر ح م ن الر حي م ا ل ي ه م ن ر ب ه و ال م ؤ م ن و ن ب الل ه آم ن ك ل iman etti hepsi ve müminler de onun rabbi -den ona indirildi o şey ki Peygamber iman etti و م ل ئ ك ت ه ر س ل ه م ن ا ح د ب ي ن ن ف ر ق ل ا و ر س ل ه و ك ت ب ه و ق ال وا س م ع ن ا ve dediler O nun peygamberleri -den biri arasını ayırırız değil Ve O nun Ve O nun peygamberlerine kitaplarına Ve O nun meleklerine غ ف ر ان ك و ا ط ع ن ا ر ب ن ا ال م ص ي ر و ا ل ي ك ن ف س ا الل ه ل ا ي ك ل ف bir kişiye Allah yüklemez dönüş ve Sana Rabbimiz Senin bağışlayıcılığın ve itaat ettik ا ل ا و س ع ه ا ل ه ا م ا ك س ب ت و ع ل ي ه ا م ا اك ت س ب ت ر ب ن ا ل ا ت ؤ اخ ذ ن ا ا ن ن س ين ا uınutursak bizi sorumlu tutma Rabbi miz kazandığı şey onun üzerine kazandığı şey ona gücü -den başka ر ب ن ا ا و ا خ ط ا ن ا و ل ا ت ح م ل ع ل ي ن ا ا ص ر ا ك م ا ح م ل ت ه ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب لن ا ر ب ن ا و ل ا ت ح م ل ن ا Rabbimiz, yükleme bizden öncekilere yüklediğin gibi yük bize yükleme Rabbi miz veya hata yaparsak م ا ل ا ط اق ة ل ن ا ب ه و اع ف ع ن ا و اغ ف ر ل ن ا و ار ح م ن ا ا ن ت م و لا ن ا ف ان ص ر ن ا ع ل ى ال ق و م ال ك اف ر ي ن kafirler topluluğuna karşı Đman eden, Mümin Müminler (dş) Đndirildi Onun melekleri Onun kitapları Onun elçileri Đşittik Đtaat ettik Bağışlayıcılık Oluş, dönüş Acı, merhamet et bize yardım et Sen Mevlamızsın Đman eder bize acı bizi bağışla bizi affet Đman etti gücümüz olmayan şey آم ن ب م ؤ م ن ون ن ز ل م ل ك ك ت اب ر س ول س م ع ا ط اع غ ف ر ص ار ا ع ف ي ؤ م ن م ؤ م ن ين ا ن ز ل م ل ئ ك ة ك ت ب ر س ل ي س م ع ي ط يع ي غ ف ر ي ص ير ا غ ف ر م ؤ م ن م ؤ م ن ا ت ا ن ز ل م ل ئ ك ت ه ك ت ب ه ر س ل ه س م ع ن ا ا ط اع ن ا غ ف ر ان م ص ير ا ر ح م Müminler (er) Đndirdi Melekler Kitaplar Elçiler Đşitir Đtaat eder Bağışlar Olur, döner Bağışla Müminler (er) Đndi Melek Kitap Elçi Đşitti Đtaat etti Bağışladı Olmak, dönmek Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Hepsi; Allah'a, O nun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. (ve şöyle dediler) Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Ve dediler: "Đşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlanma dileriz. Dönüş sanadır." Allah, bir kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmaz. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara ) gelir: fiili ise, birlikte kullanılan harfi cere göre şu anlamlara آم ن Emin oldu, güvendi demektir. Bu kökten türetilen ا م ن Đnandı Đman etti Affet Emniyet verdi آم ن آم ن ب آم ن ل aşağıdadır: Gönderdi demektir. Bu kökten türetilen bazı kelimeler ا ر س ل Elçi, gönderilen Gönderir م ر س ل و ن - م ر س ل ي ن Gönderilenler, elçiler ر س ول ي ر س ل Kur an Anahtarı - 15

20 ر ن ز ل ت ن ز يل aşağıdadır: Đndi demektir. Bu kökten türetilen bazı kelimeler ن ز ل Đndirdi, vahyetti ا ن ز ل ن ز ل Đndirdi, vahyetti ت ن ز ل ال م ن ز ل ين Çok ve sürekli indi Đndirenler Đkramlık Çoğul kelimeler: Üç çeşit çoğul kelime vardır: Eril çoğul, dişil çoğul ve kırık çoğul. Đndirme, vahiy Eril çoğul; kelimenin sonuna merfu hal için ( (ون eklenir; mansub ve mecrur hal için ( (ين ilave edilir: ص ال ح ص ال ح ون ص ال ح ين Salih erkekler م س ل م م س ل م ون م س ل م ين Müslüman erkekler ك اف ك اف ر ون ك اف ر ين Kafirler ج اه ل ج اه ل ون ج اه ل ين Cahiller ع اب د ع اب د ون ع اب د ين Đbadet edenler م ر س ل م ر س ل ون م ر س ل ين Gönderilenler ص اب ر ص اب ر ون ص اب ر ين Sabredenler ص اد ق ص اد ق ون ص اد ق ين Doğru olanlar م ت ق ي م ت ق و ن م ت ق ين Sakınanlar ظ ال م ظ ال م ون ظ ال م ين Zalimler Dişil çoğul; kelimenin sonundaki (ة) harfi ( (ات şekline çevrilerek yapılır; (ت) harfinin harekesi merfu hal için ötre, mansub ve mecrur hal için esredir. ص ال ح ة ص ال ح ا ت ص ال ح ات Salih kadınlar م س ل م ة م س ل م ات م س ل م ات Müslüman kadınlar Mümin kadınlar م ؤ م ن ة م ؤ م ن ات م ؤ م ن ات Müşrik م ش ر ك ة م ش ر ك ات م ش ر ك ات ع اب د ة ع اب د ات ع اب د ات ص اب ر ة ص اب ر ات ص اب ر ات kadınlar Đbadet eden kadınlar Sabreden kadınlar Gönderilenler م ر س ل ة م ر س لا ت م ر س لا ت ص اد ق ة ص اد ق ا ت ص اد ق ات Doğru kadınlar Kırık çoğul; kelimenin başına ve ortasına harf ilave etmek veya harekelerini değiştirmek suretiyle yapılır. Her kalıbın ayrı ayrı öğrenilmesi lazımdır. Kırık çoğulların irabı tekil kelimeler ile aynıdır: merfu için ötre, mansub için üstün, mecrur için esre alır. Ruhlar ا ر و اح ر وح Eşler ا ز و اج ز و ج Çocuklar ا و لا د و ل د Mallar ا م و ال م ال Putlar ا ص ن ام ص ن م Vakitler ا و ق ات و ق ت م ل ك م ل وك Hükümdarlar ش اه د ش ه ود Şahidler ق ر ن ق ر و ن Zamanlar, nesiller ع ي ن ع ي ون Pınarlar ق ل ب ق ل وب Kalpler و ج ه و ج وه Yüzler ب ل د ب لا د Şehirler ر ج ل ر ج ال Adamlar ب ح ر ب ح ار Denizler ع ب د ع ب اد Kullar ح ب ل ح ب ال Đpler ل ي ل ل ي ال Geceler ر س ول ر س ل Elçiler ك ت اب ك ت ب Kitaplar س ب يل س ب ل Yollar Canlar, ر ج ل ا ر ج ل Ayaklar ش ه ر ا ش ه ر Aylar ن ف س ا ن ف س kendileri ا م ير ا م ر اء Kumandanlar و زي ر و ز ر اء Vezirler ع ال م ع ل م اء Alimler Dostlar, ن ب ي ا ن ب ي اء Peygamberler ص د يق ا ص د ق اء Arkadaşlar و ل ي ا و ل ي اء koruyucular م ك ت وب م ك ات ب Mektuplar م ف ت اح م ف ات يح Anahtarlar م ل ك م لا ئ ك ة Melekler Diğer örnekler: ف اج ر ف ج ر ة Ahlaksızlar ك اف ر ك ف ر ة Kafirler س لا ح أ س ل ح ة Silahlar ف اج ر ف ج ار Ahlaksızlar ك اف ر ك ف ار Kafirler ا م ا م ه ات Anneler ا لس م اء ا لس م او ات Gökler ا س م ا س م اء Đsimler خ ز ين ة خ ز ائ ن Hazineler ا م ر ا ة ن س اء Kadınlar ا ن س ان ن اس Đnsanlar س ن ة س ن ين Seneler Kur an Anahtarı - 16

21 ه و م ؤ م ن ه م ال م ؤ م ن ون و ال ك اف ر ون ه م الظ ال م ون ا ول ئ ك ه م ال م ف ل ح ون أ ول ئ ك ه م ال خ اس ر ون إ ن ه ؤ ل اء ل ض ال ون إ ن الل ه ي ح ب ال م ح س ن ين و م ا أ ن ا م ن ال م ش ر ك ين و اع ل م وا أ ن الل ه م ع ال م ت ق ين ذ ل ك ال ك ت اب لا ر ي ب ف ي ه إ ن ال م ن اف ق ين ف ي الد ر ك الأس ف ل و ال م ؤ م ن ون و ال م ؤ م ن ات ب ع ض ه م ا و ل ي اء ب ع ض ا لت ائ ب ون ال ع اب د ون ال ح ام د ون الس ائ ح ون الر اك ع ون ف الص ال ح ات ق ان ت ات ح اف ظ ات ل ل غ ي ب ب م ا ح ف ظ الل ه ق ال ت إ ن ال م ل وك إ ذ ا د خ ل وا ق ر ي ة أ ف س د وه ا ر س ول م ن الل ه ي ت ل و ص ح ف ا م ط ه ر ة ف يه ا ك ت ب ق ي م ة و إ ذ ا الن ف وس ز و ج ت و م ا ظ ل م ن اه م و ل ك ن ك ان وا أ نف س ه م ي ظ ل م و ن ل ه م ق ل وب لا ي ف ق ه ون ب ه ا و ل ه م أ ع ي ن لا ي ب ص ر ون ب ه ا إ ن م ا ي خ ش ى الل ه م ن ع ب اد ه ال ع ل م اء ا ن م ا الص د ق ات ل ل ف ق ر اء و ال م س اك ين و ال ع ام ل ين م س اج د ي ذ ك ر ف يه ا اس م الل ه ك ث ير ا ا ن ال م س ل م ين و ال م س ل م ات و ال م ؤ م ن ين و ال م ؤ م ن ات و ال ق ان ت ي ن و ال ق ان ت ات و الص اد ق ين و الص اد ق ات Ayetlerde geçen kelimeleri tekillik-çoğulluk bakımından tahlil edin. O bir mümindir. Müminler (işte) onlardır. Kafirler, zalimler (işte) onlardır. Kurtuluşa erenler (işte) onlardır. Zarar edenler (işte) onlardır. Şüphesiz bunlar sapıtmışlardır. Muhakkak ki Allah iyilik yapanları sever. Ben şirk koşanlardan değilim. Bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. Kitap işte şudur; onda şüphe yoktur. Muhakkak ki münafıklar en aşağı tabakadadırlar. Mü min erkekler ve mü min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Tevbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler Đyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah ın koruması sayesinde onlar gayb ı korurlar. (Melike) "Hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman, orada bozgunculuk yaparlar" dedi. Allah tan bir elçi; içinde dosdoğru kitaplar olan tertemiz sahifeleri okuyor. Nefisler eşleştirildiği zaman Biz onlara zulmetmedik, fakat, onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan korkar. Sadakalar, ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, içindir. Đçlerinde Allah'ın ismi çok anılan mescidler. Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü min erkeklerle mü min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar Çoğul isim tamlamaları: Tekil isim tamlamaları gibidir. Ancak, eril çoğullarda birinci kelimenin (muzaf) sonundaki (ن) harfi düşer. Đkinci kelime (muzafun ileyh) mecrur haldedir. Anlam Tamlama Çoğul Tekil ا ب ن ظاال م ت ار ك ح اك م م س ل م ب ن و ن - ب ن ين ظاال م و ن - ظاال م ين ت ار ك و ن - ت ار ك ين ح اك م و ن - ح اك م ين م س ل م و ن - م س ل م ين ب ن ي ا س ر ائ ل ظ ال می ا ن ف س ه م ت ار ك ي آل ه ت ن ا ا ح ك م ال ح اك م ين ا و ل ال م س ل م ين Đsrail(in) oğulları Kendilerinin zulmedicileri Đlahlarımızın terk edicileri Hükmedenlerin en iyi hükmedeni Müslümanların ilki Kur an Anahtarı - 17

22 Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazın. ا ر ج ل ا ر و اح ا ز و اج أ س ل ح ة ا س م اء ا ش ه ر ا ص د ق اء ا ص ن ام ا لس م او ات ا م ر اء ا م ه ات ا م و ال ص ال ح ون ظ ال م ين ا ن ب ي ا ء ا ن ف س ا و ق ا ت ا و لا د ا و ل ي ا ء ب ح ا ر ب لا د ج اه ل ي ن ح ب ا ل ن س ا ء ر ج ا ل ر ج ا ل ر س ل س ب ل ع ي و ن ف ج ر ة ق ر و ن ق ل و ب ك اف ر و ن ك ت ب ك ف ر ة م ؤ م ن ا ت م ت ق ي ن م ر س لا ت م ر س ل ي ن م س ل م ا ت م س ل م ي ن م ش ر ك ا ت Kur an Anahtarı - 18

23 Ders 6 ب س م الل ه الر ح م ن الر حي م ا ذ ا ج اء ن ص ر الل ه و ال ف ت ح و ر ا ي ت الن اس ي د خ ل و ن ف ي د ين الل ه ا ف و اج ا Bölük bölük Allah ın dini Tevbeleri çok kabul eden Geldi Geldin Yardım Açma, zafer Gördüm Girerler Bölükler halinde Tesbih et, an Bağışlanma iste Çok tevbe eden, tevbeyi çok kabul eden -e giriyorlar insanlar Ve gördün Ve fetih Allah ın yardım geldi o zaman ف س ب ح ب ح م د ر ب ك و اس ت غ ف ر ه ا ن ه ك ان ت و اب ا -dir Gerçekten O Ve ondan bağışlanma dile Rabbinin hamd Tesbih et -duğu zaman (geçmiş) -duğu zaman (şimdi ve gelecek) ا ذ ا ج اء ب ن ص ر ف ت ح ر ا ى د خ ل ف و ج س ب ح غ ف ر ا ذ ج ئ ت ي ن ص ر ي ف ت ح ر ا ي ت ي د خ ل ا ف و اج ي س ب ح ا س ت غ ف ر ج اء ج ئ ت ن ص ر ف ت ح ر ا ي ت ي د خ ل ون ا ف و اجا س ب ح ا س ت غ ف ر Geldim Yardım eder Açar Gördün Girer Bölükler, topluluklar Tesbih eder, anar Bağışlanma istedi Tevbe eden, tevbeyi kabul eden Getirdi Yardım etti Açtı Gördü Girdi Bölük, topluluk Tesbih etti, andı Bağışladı Tevbe etti, tevbeyi kabul etti ت اب ت ائ ب ت و ا ب Allah ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbih et ve O ndan bağışlanma dile. Gerçekten O tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr) بسم الله الرحمن الرحيم ا ر ا ي ت ال ذ ي ي ك ذ ب ب الد ين ف ذ ل ك ال ذ ي ي د ع ال ي ت يم yetim Đtip kakar ki Đşte dini yalanlar ki Gördün mü و ل ا ي ح ض ع ل ى ط ع ام ال م س ك ين ف و ي ل ل ل م ص ل ين Namaz kılanlara Yazıklar olsun yoksul Yiyecek üzerine özendirir değil ال ذ ين ه م ع ن ص ل ات ه م س اه ون ال ذ ين ه م ي ر اؤ ون و ي م ن ع ون ال م اع ون küçük yardım mani olurlar ve gösterirler onlar ki gafiller namazları den onlar ki Yalanlar Ki o (dş) Şunlar, onlar Yiyecek, yedirme Namaz kılanlar Gafiller Gösterirler, gösteriş yaparlar Engel olurlar Yalanladı Yalan söyledi ك ذ ب ال ذ ي ه ذ ا ط ع م ص ل ى ك ذ ب ال ذ ين ذ ل ك ا ط ع م ص ل اة ي ك ذ ب ا ل ت ي ا ول ئ ك ط ع ام م ص ل ين س اه ون Ki onlar Şu, o Yedirdi Namaz Gaflet etme, dikkat etmeme Gösterir, gösteriş yapar Ki o Bu Yedi, tattı Namaz kıldı Gaflet etmek, dikkat etmemek س اه ا ر اى و س ه ي ر اى ي ر اؤ ون Engel olur Gösterdi Engel oldu م ن ع ي م ن ع ي م ن ع ون Kur an Anahtarı - 19

24 demektir. yardım etti ن ص ر Kendine yardım etti, savundu Destekleyen, yardımcı س ب Yardım olunan Yardım eden, yardımcı Yardımcılar Şanını yüceltir Yüzdü ن ص ير ا ن ص ار ي س ب ح س ب ح م ن ص ور ا ن ص ار ى ت س ب ي ح ال م س ب ح ين ان ت ص ر Hristiyanlar م ن ت ص ر gelir. şanını yüceltti, andı, adına hareket etti manasına ح Şanı yüce س ب ح ان demektir. Döndü, tevbe etti, tevbeyi kabul etti ت اب Allah onun tevbesini kabul eder Şanını yüceltme, tesbih Tesbih edenler ي ت وب ا ل ى الل ه O, Allah a tevbe eder ا لل ه ي ت وب ع ل ي ه Gördün mü, o dini yalanlayanı! Đşte odur yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Yazıklar olsun o namaz kılanlara, ki onlar namazlarından gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Küçük bir yardıma bile engel olurlar. (Maun) Sıfat tamlaması: - Bir isim ile bir sıfatın arka arkaya gelmesiyle meydana gelir. Önce isim, sonra sıfat gelir. - Đsmin irabı (son harfinin harekesi) cümle içindeki durumuna bağlı olarak değişir. - Sıfat dört bakımdan isme uyar: Belirlilik-belirsizlik bakımından. Đsim belirli ise sıfat da belirli olur. Đsim belirsiz ise sıfat da belirsiz olur. Tekillik-çoğulluk bakımından. Đsim tekil ise sıfat da tekil olur. Đsim çoğul ise sıfat da çoğul olur. Erillik-dişillik bakımından. Đsim eril ise sıfat da eril olur. Đsim dişil ise sıfat da dişil olur. Đrab bakımından. Sıfatın son harfinin harekesi ismin son harfinin harekesi ile aynı olur. الر حي م الر ح م ن الله ب س م Rahim Rahman Allah ın Adıyla Sıfat 2 Sıfat 1 Đsim أ م ة م س ل م ة Teslim olmuş ümmet الص ر اط الم ست ق يم Doğru yol أ م ة م ؤ م ن ة Đman etmiş cariye ك أ س ا د ه اق ا Dolu kadeh Şerefli melek م ل ك ك ر يم Zalim kavim ال ق و م الظ ال م ون Büyük lütuf ال ف ض ل ال ع ظ يم Şiddetli azap ع ذ اب ا ش د يد ا Ayetlerde geçen sıfat tamlamalarını tahlil edin. Onlar için elemli bir azap vardır Onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Bizim üzerimize apaçık tebliğden başka bir şey yoktur. Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz Ölü toprak onlar için bir delildir Siz apaçık bir sapıklıktan başka bir şey içinde değilsiniz O, bir öğüt ve apaçık bir Kur an dan başka bir şey değildir. Bizi doğru yola ilet Ya sin. Hikmet dolu Kur an hakkı için Birbirlerine neyden soruşuyorlar? Büyük haberden. Üstünüze yedi sağlam (gök) bina ettik. Parlak bir kandil yaptık. و ل ه م ع ذ اب أ ل يم ب ش ر ه ب م غ ف ر ة و أ ج ر ك ر يم و م ا ع ل ي ن ا إ لا ال ب لا غ ال م ب ي ن ب ل أ نت م ق و م م س ر ف ون و آي ة ل ه م ال أ ر ض ال م ي ت ة إ ن أ نت م إ ل ا ف ي ض ل ال م ب ين إ ن ه و إ ل ا ذ ك ر و ق ر آن م ب ين ا هد ن ا الص ر اط الم ست ق يم يس و ال ق ر آن ال ح ك ي م ع م ي ت س اءل ون ع ن الن ب إ ال ع ظ يم و ب ن ي ن ا ف و ق ك م س ب ع ا ش د اد ا و ج ع ل ن ا س ر اج ا و ه اج ا Kur an Anahtarı - 20

25 Sıkışanlardan (bulutlardan) şarıl şarıl su indirdik. Hoş bir ülke, çok bağışlayan bir Rab Onlar tek bir çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar Şahıs zamirleri: و أ نز ل ن ا م ن ال م ع ص ر ات م اء ث ج اج ا ب ل د ة ط ي ب ة و ر ب غ ف ور م ا ي نظ ر ون إ لا ص ي ح ة و اح د ة أ ن ا Biz أ ن ت ه و ه ي ن ح ن أ ن ت م ه م Siz ikiniz (er, dş) Siz Onlar أ ن ت ا ن ت ن ه ن ا ن ت م ا ه م ا ه م ا O ikisi (er) O ikisi (dş) Ben Sen O (er) O (dş) Sen (dş) Siz (dş) Onlar (dş) Not 1: Arapçada toplam 14 şahıs zamiri vardır. Bu kitapta, Kur an da en çok kullanılan 7 zamir ele alınacaktır. Bu zamirler koyu yazılı olan üstteki tablodaki zamirledir. Alttaki tabloda yer alan zamirler Kur anda çok daha az kullanılır; bunun için bu kitapta çok az incelenecektir. Not 2: Akılsız canlıların veya eşyaların isimlerinin çoğulları gramer açısından tekil dişil (müfred müennes) kabul edilir. Bundan dolayı bu varlıklar için ( (ه ي zamiri kullanılır. Ayetlerdeki şahıs zamirlerini tahlil edin. Şüphesiz ben Allah ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. De ki: Ey insanlar! Ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Şüphesiz gerçek bilen, hikmet sahibi olan sensin Sen, Rabbinin nimeti ile, bir deli değilsin. Şüphesiz Allah, O rızık verendir, kuvvet sahibidir, sağlamdır. Çok bağışlayıcı olan ve çok seven O dur Ve o korkar Hayır o, şanı yüce bir Kur an dır. Şüphesiz biz diriltiriz ve öldürürüz. Dönüş bizedir. Biz Allah ın (Allah yolunun) yardımcılarıyız. Siz Müslümansınız. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Şimdi siz, bu sözü küçümseyenler misiniz? Onlar ki namazlarını titizlikle korurlar Onlar ki zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Gerçekten Cennet; gerçek barınak odur Gerçekten Âhiret; karar evi işte odur إ ن ن ي أ ن ا الل ه ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ا ف اع ب د ن ي ف ق ال أ ن ا ر ب ك م ال أ ع ل ى ق ل ي ا أ ي ه ا الن اس إ ن م ا أ ن ا ل ك م ن ذ ير م ب ي ن إ ن ك أ نت ال ع ل يم ال ح ك يم م ا أ نت ب ن ع م ة ر ب ك ب م ج ن ون إ ن الل ه ه و الر ز اق ذ و ال ق و ة ال م ت ين و ه و ٱل غ ف ور ٱل و د ود و ه و ي خ ش ى ب ل ه و ق ر آن م ج يد إ ن ا ن ح ن ن ح ي ي و ن م يت و إ ل ي ن ا ال م ص ير ن ح ن أ نص ار الل ه أ نت م م س ل م ون أ أ نت م أ نش أ ت م ش ج ر ت ه ا أ م ن ح ن ال م نش ئ ون أ ف ب ه ذ ا ال ح د يث أ نت م م د ه ن ون و ال ذ ين ه م ع ل ى ص ل ات ه م ي ح اف ظ و ن ال ذ ين ل ا ي ؤ ت ون الز ك اة و ه م ب ال آخ ر ة ه م ك اف ر ون ف إ ن ٱل ج ن ة ه ى ٱل م أ و ى و إ ن ٱلآخ ر ة ه ى د ار ٱل ق ر ا ر Kur an Anahtarı - 21

26 أ و ل ئ ك ه م ٱل ك ف ر ة ٱل ف ج ر ة 80:42 34:41 ق ال وا س ب ح ان ك أ نت و ل ي ن ا م ن د ون ه م Kelimelerin anlamlarını yazın ال أ ر ض ال م ي ت ة ٱل غ ف ور ٱل و د ود أ م ة م ؤ م ن ة أ م ة م س ل م ة أ ن ا أ ن ت أ ن ت م ال ب لا غ ال م ب ين ب ل د ة ط ي ب ة ر ب غ ف ور ر ب ك م ال أ ع ل ى ال ق ر آن ال ح ك يم الر ز ا ق س ب ع ا ش د اد ا س ر اج ا و ه اج ا الص ر اط الم ست ق ي م ص ي ح ة و اح د ة ض ل ال م ب ي ن ع ذ ا ب أ ل ي م ع ذ اب ا ش د يد ا ال ف ض ل ال ع ظ ي م ال ق و ة ال م ت ي ن ال ق و م الظ ال م و ن ق و م م سر ف و ن ق ر آن م ب ي ن ك أ س ا د ه اق ا م اء ث ج اج ا ال م ص ي ر م ل ك ك ر ي م الن ب إ ال ع ظ ي م ن ح ن ن ح ي ي ن م ي ت ه م ه و ي ه أ ج ر ك ر ي م Kur an Anahtarı - 22

27 Ders 7 ب س م الل ه الر ح م ن الر حي م ل ا ي س ت و ي ا ص ح اب الن ار و ا ص ح اب ال ج ن ة ا ص ح اب ال ج ن ة ه م ال ف ائ ز و ن ٢٠ ل و ا ن ز ل ن ا ه ذ ا ال ق را ن ع ل ى ج ب ل ل ر ا ي ت ه خ اش عا م ت ص د عا م ن خ ش ي ة الل ه و ت ل ك ال ا م ث ال ن ض ر ب ه ا ل لن ا س ل ع ل ه م ي ت ف ك ر و ن ٢١ ه و الل ه ال ذ ي ل ا ا ل ه ا ل ا ه و ع ال م ال غ ي ب و الش ه اد ة ه و الر ح م ن الر ح يم ٢٢ ه و الل ه ال ذ ي ل ا ا ل ه ا ل ا ه و ا ل م ل ك ال ق د وس الس ل ام ال م ؤ م ن ال م ه ي م ن ال ع ز ي ز ال ج ب ار ال م ت ك ب ر س ب ح ان الل ه ع م ا ي ش ر ك ون ٢٣ ه و الل ه ال خ ال ق ال ب ار ئ ال م ص و ر ل ه ال ا س م اء ال ح س ن ى ي س ب ح ل ه م ا ف ي الس م و ات و ال ا ر ض و ه و ال ع ز يز ال ح كيم ٢٤ ا ص ح اب الن ار Ateş topluluğu, cehennemlikler ا ص ح اب ال ج ن ة Cennet topluluğu, cennetlikler Allah korkusu Başaranlar, kurtulanlar خ ش ي ة الل ه ف ائ ز ون Derin düşünürler ي ت ف ك ر ون Ola ki onlar ل ع ل ه م Hükümran, mülkün gerçek Büyüklük sahibi ٱل م ت ك ب ر ٱل م ل ك sahibi Yaratan Çok kutsal ٱل خ ال ق ٱل ق د وس Yoktan var eden Esenlik veren ٱل ب ار ئ ٱلس لا م Şekil veren Emniyet veren ٱل م ص و ر ٱل م ؤ م ن Đsimler ٱلأ س م آء Gözetip koruyan ٱل م ه ي م ن En güzel ٱل ح س ن ى Güçlü ٱل ع ز يز Hüküm ve hikmet sahibi ٱل ح ك يم Dilediğini yaptıran ٱل ج ب ار Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. Đşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O Allah tır, ki O ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân dır, Rahîm dir. O Allah tır, ki O ndan başka ilah yoktur. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. En güzel isimler O nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Haşr 20-24) Đsim cümlesi: Đki isimden meydana gelir. Birinciye mübteda (özne) ikinciye haber (yüklem) denilir. Her iki isim merfudur. Mübteda genellikle belirli (marife), haber genellikle nekira (belirsiz) olur. Anlam Haber Mübteda Uzlaşmak daha hayırlıdır. Fitne, öldürmekten daha kötüdür. Ve Allah her şeye kâdirdir Siz müslümanlarsınız Ben apaçık bir uyarıcıyım Bozguncular (işte) onlardır Allah çok bağışlayıcıdır. Muhammed (SAV) Allah ın resülüdür. Dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Şu, Allah ın lütfudur الل ه م ح م د ال ح ي اة الد ن ي ا ذ ل ك غ ف و ر ر س ول الل ه ل ع ب و ل ه و ف ض ل الل ه و الص ل ح خ ي ر و ال ف ت ن ة ا ش د م ن ال ق ت ل و الل ه ع ل ى ك ل ش ی ء ق د ير ا ن ت م م س ل م ون ا ن ا ن ذ ير م ب ين ه م ال م ف س د ون Kur an Anahtarı - 23

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٥-2014 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: OKULU : SINAV TARİHİ: 02 MAYIS 2015 CUMARTESİ - 10:00 A KİTAPÇIĞI Alanlar Soru Sayısı TEST 1 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 20 TEST 2 KAVRAMA

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971.

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971. 1 SALİH AMEL VE İMAN 1 "Amel", iradeye dayalı iş, davranış ve eylem, 2 "slih amel" ise; niyete ve iradeye bağlı olarak yapılan bilinçli fiil ve hayırlı iş demektir. 3 Yapıldığı zaman sevap kazanılan, Allah

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

KONYA

KONYA 2017 KONYA www.muallimun.net 1 İçindekiler Tablosu Aşır... 3 Örnek Aşırlar... 3 Ramazan ile ilgili... 4 Bakara Sûresi (183-186)... 4 Kur an-ı Kerim ile ilgili toplantılarda-1... 5 Bakara Suresi 148-152.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek 71. SOHBET Helal Yemek ve İçmek İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir.

Detaylı

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ 2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ M.İbrahim TEPE İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet EFE İHL Meslek Dersleri

Detaylı

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine

Detaylı

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ NOT: 1. Hadislerden 40 tanesi seçilecek 2. Bu hadislerin 20 tanesi kırmızı rakamlılardan, 15 tanesi yeşil rakamlılardan 5 tanesi de mavi rakamlılardan olacak 3. Hadisler, mealleriyle birlikte ezberlenecek

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Hazırlayan: Abdullah Kuloğlu 9.9.2014 İstanbul GECE TEHECCÜDE KALKTIĞINDA... 3 HELÂYA GİRERKEN... 3 HELÂDAN ÇIKARKEN... 3 ABDESTE BAŞLARKEN... 3 ABDESTTEN

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲(

خطبة الحاجة النساء: ٤/۲( خطبة الحاجة ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ

Detaylı

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır.

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır. RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETİ Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ I- Konunun Plânı Gazi ERDEM A) Hz Peygamberin Kutlu Doğumu, Peygamberi Tanımak, Anmak ve Anlamak. B) Hz. Peygamberi Sevmek İmanın Bir gereğidir. C) Hz.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak

Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak Kaidetun Azimetun fi l Fark Beyn İbadet Ehl'ul İman ve l İslam ve Ehl'uş Şirk ve n Nifak Şeyh'ul İslam İbni Teymiyye (661/728) www.at-tawhid.org 1 بسم هللا الرحمن الرحيم Hamd ve şükür Allah adır ve O ndan

Detaylı

MAĞFİRET VE VASİYET RİSALESİ ISKÂT-I SALÂT RİSALESİ

MAĞFİRET VE VASİYET RİSALESİ ISKÂT-I SALÂT RİSALESİ MAĞFİRET VE VASİYET RİSALESİ EL-HÂC MEHMED EMİN EL-OFÎ ( RAHİMEHULLAH ) ISKÂT-I SALÂT RİSALESİ KAFALIZÂDE MUHAMMED SAİD EFENDİ ( RAHİMEHULLAH ) TERCÜME EDEN ve SADELEŞTİREN ÖMER IŞIKTEKİN MEMDUHAT İLİM

Detaylı