Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn."

Transkript

1 ŞERHUL EMSİLE

2 Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin yazdığı belirtilen, emsile kitabı, fiil ve isim çekimlerinden oluşmaktadır. Kitapta, fiil ve isimlerden oluşan 24 adet temel kelime kalıbı bulunmakta ve bunların çekimleri ele alınmaktadır. Resulullah (as) Efendimiz, Ben İlmin Şehriyim, Ali, bu şehrin kapısıdır hadis-i Şerifiyle,İmam Aliyyül Mürteza (kv) Efendimizin maddi ve manevi ilimlerin zirvesinde olduğunu ifade buyurmuşlardır. Emsile Kitabı da Kur an-ı Kerim Arapçasının Kelime yapısı (Sarf=Morfoloji) kısmının mükemmel bir girişi mahiyyetini taşımakta olup, sayısız İslam Ulemasının, fakih, muhaddis ve müfessirlerin Arapça öğrenimlerine bu kitapla başladığı tarihi bir gerçektir.kur an-ı Kerim Arapçasının öğreniminde bu kadar önemli bir yere sahip olan bu Temel Eseri, şemalarla sadeleştirerek, Kur an-ı Kerim aşıklarına sunmak için yapılan bu çalışmanın, Kur an-ı Kerim i, okuyup, anlamak ve Onun dusturları ile yaşamak için bize ludf eden Allahu Subhanehu ve Teala Hazretlerinin herşeyden daha büyük olan küçücük bir hoşnutluğunu kazanmaya vesile olması umulur. 2

3 3 Türkçe şahıs zamirleri ; Ben, Sen, O, Biz, Siz,Onlar Bu şahıs zamirleri içinde,üçüncü tekil şahıs o zamiridir. O H üve ه و Yardım Etmek Fiilinin -di li geçmiş zamanı ; Yardım etti= O, yardım etti ن ص ر ن ص ر oluşmuştur. NESARA Fiili üç harften Fiile, Kim Yardım Etti? Sorusunu soralım. Cevap, O bir Erkek HÜVE ه و HÜVE yardım Etti olacaktır. 24 Emsile tablosundaki fiillerde, fail olan, yani yardım etme işini yapan hep HÜVE zamiri olacaktır.

4 4 ه و ن ص ر Fi l-i Mazi Bina-yı Malum O, Yardım Etti ي ن ص ر Fi l-i Muzari Bina-yı Malum O, Yardım Ediyor

5 5 ه و ن ص ر ي ن ص ر Fi l-i Mazi Bina-yı Mechul O na, Yardım Edildi Fi l-i Muzari Bina-yı Mechul O na, Yardım Ediliyor ن ص ر ي ن ص ر A-EMSİLE-İ MUHTELİFE O, YARDIM ETTİ Fi l-i Mazi O,YARDIM EDİYOR Fi l-i Muzari

6 6 YARDIM ETMEK Mastarı Gayrı Mimi ن ص ر ا YARDIM EDEN İsmi Fail ن اص ر YARDIM EDİLEN م ن ص ور ل م ي ن ص ر O, YARDIM ETMEDİ ل م ا ي ن ص ر م ا ي ن ص ر O, HENÜZ YARDIM ETMEDİ O, YARDIM ETMİYOR İsmi Meful Fi li Muzari Cehdi Mutlak Fi li Muzari Cehdi Müsteğrak Fi li Muzari Nefyi Hal O, YARDIM لا ي ن ص ر ETMEYECEK ل ن ي ن ص ر ل ي ن ص ر لا ي ن ص ر O, HİÇ YARDIM ETMEYECEK Fi li Muzari Nefyi İstikbal Fi li Muzari Tekidi Nefyi İstikbal O, YARDIM ETSİN! Emri O, YARDIM ETMESİN! Nehyi SEN YARDIM ET! Emri Hazır ا ن ص ر لا ت ن ص ر SEN YARDIM ETME! Nehyi Hazır

7 7 م ن ص ر م ن ص ر ن ص ر ة ن ص ر ة ن ص ي ر ن ص ر ي ن ص ار ا ن ص ر م ا ا ن ص ر ه و ا ن ص ر ب ه YARDIM ETME ZAMANI, YARDIM ETME MEKANI, YARDIM ETMEK YARDIM ETME ALETİ BİR KERE YARDIM ETMEK BİR ÇEŞİT YARDIM ETMEK KÜÇÜCÜK BİR YARDIM YARDIM ETMEYE MENSUB ÇOK YARDIM EDİCİ DAHA ÇOK YARDIM EDİCİ, EN ÇOK YARDIM EDİCİ O, ACAİB YARDIM ETTİ! O, NE ACAİB YARDIM ETTİ! İsmi Zaman İsmi Mekan Mastarı Mimi İsmi Alet Mastarı Binayı Merre Mastarı Binayı Nevi İsmi Tasgir İsmi Mensub Mubalağayı İsmi Fail İsmi Tafdil Fi li Taaccubul Evvel Fi li Taaccubus Sani

8 8 ن ص ر Etti Yardım Fiili Tablodaki diğer kelimelerin türetildiği köktür. Bu fiilin harekelerini değiştirmek ve başına veya ortasına veya sonuna bazı harfler eklemek suretiyle yeni kelimeler elde edilir ki bu kelimeler, yardım ediyor, yardım etmek, yardım eden, yardım edilen,... gibi anlamlar taşırlar. Mesela, Mazi fiilin başına Y harfi getirilip harekeleri belli bir kural içinde değiştirilirse, Muzari Fiil (=Şimdiki Zaman ) olan ي ن ص ر ediyor Yardım Kalıbı elde edilir. Kök Kelime, Yardım Etmek Fiilinin -di li geçmişi olan NESARA (=Yardım Etti) Fiilidir. NESARA Fiilinden öncelikle YENSURU Fiili türetilir. YENSURU fiilinden eklerle yeni kalıplar elde edilir. Bu 24 farklı kelime kalıbına Emsile (=Misaller) diyoruz. Yani bu 24 kalıp=sıga, farklı anlamlar ihtiva eden kelimeler türetmek için örnek alınacak kelimelerdir, misallerdir. Tablomuzda yardım etmek mastarı ile ilişkili, yardım ediyor, yardım etmek, yardım eden, yardım edilen gibi çeşitli farklı anlamlar içeren 24 örnek kalıp olduğu gibi, bu kalıplar esas alınarak, mesela, yazmak mastarı ile ilişkili, yazıyor, yazan, yazılmış.gibi 24 farklı kelime türetilebilir ve bu kural binlerce kök fiile uygulanıp her fiilden 24 farklı anlamlı kelime türetilebilir. Bu 24 farklı yapıya EMSİLE-Yİ MUHTELİFE (= muhtelif örnek kelimeler ler) diyoruz, Bir fiilin öznesi yani faili (=o fiili işleyen) belirli ise, O fiilin Binası Malumdur yani öznesi malumdur, öznesi biliniyor denir. Bir fiilin öznesi yani faili (=o fiili işleyen) belirli değil ise, O fiilin Binası Mechuldur, yani öznesi mechuldur, öznesi bilinmiyor denir. ن ص ر O, yardım etti Fiiline, Kim Yardım Etti? Sorusunu soralım, cevap, O bir erkek şahıs yardım etti olacaktır. Burada işi yapan O belirli olduğu için NESARA Fiilini,Fi li Mazi Bina-yı Malum diye adlandırırız. ن ص ر O na yardım Edildi Fiiline, Kim Yardım Etti? Sorusunu sorarsak, cevap alamayız, çünkü yardım eden kişi yada kişiler belli değildir Burada işi yapan belirli olmadığı için NUSIRA Fiilini,Fi li Mazi Bina-yı Mechul diye adlandırırız.

9 9 BİNAYI MA LUM (Etken ) ن ص ر ي ن ص ر O YARDIM ل م ي ن ص ر ETMEDİ O HENÜZ ل م ا ي ن ص ر YARDIM ETMEDİ O YARDIM م ا ي ن ص ر ETMİYOR O YARDIM لا ي ن ص ر ETMEYECEK ل ن ي ن ص ر BİNAYI MECHUL (Edilgen) O YARDIM O NA YARDIM ن ص ر ETTİ EDİLDİ O YARDIM O NA YARDIM ي ن ص ر EDİYOR EDİLİYOR O HİÇ YARDIM ETMEYECEK O NA YARDIM ل م ي ن ص ر EDİLMEDİ ل م ا ي ن ص ر م ا ي ن ص ر لا ي ن ص ر ل ن ي ن ص ر O NA HENÜZ YARDIM EDİLMEDİ O NA YARDIM EDİLMİYOR O NA YARDIM EDİLMEYECEK O NA HİÇ YARDIM EDİLMEYECEK O YARDIM O NA YARDIM ل ي ن ص ر ل ي ن ص ر ETSİN EDİLSİN O YARDIM لا ي ن ص ر O NA YARDIM لا ي ن ص ر ETMESİN EDİLMESİN ا ن ص ر SEN ل ت ن ص ر SANA YARDIM YARDIM ET EDİLSİN SEN لا ت ن ص ر YARDIM لا ت ن ص ر SANA YARDIM ETME EDİLMESİN O ACAİB م ا ا ن ص ر ه YARDIM ETTİ! و ا ن ص ر ب ه O NE ACAİB YARDIM ETTİ!

10 10 ONLAR ONLAR SİZ SİZ BiZ O O SEN SEN BEN

11 11 Cem O Erkekler Cem' O Kadınlar Cem' e Siz Erkekler Cem' Siz Kadınlar Cem' a Tesniye O İki Erkek Tesniye O İki Kadın Tesniye e Siz İki Erkek Tesniye Siz İki Kadın Tesniye a Biz MealGayr Müfred O Bir Erkek Müfred O Bir Kadın Müfred e Sen Bir Erkek Müfred Sen Bir Kadın Müfred a Ben Vahde e a

12 12 ا ن ت ن ا ن ت م ه ن ه م Cem ن ح ن ا ن ت م ا ا ن ت م ا ه م ا ه م ا Tesniye ا ن ا ا ن ت ا ن ت ه و ه ي Müfred انتن انتما انت انتم انتما انت هن هم هما هما هي هو ن ح ن ا ن ا

13 13 KELİME TÜRETME ن ص ر Fi l-i Mazi Bina-yı Malum O, Yardım Etti ن ص ر ا نا ص ر م ن ص ور ن ص ر ي Fi l-i Muzari Bina-yı Malum O, Yardım Ediyor ا ن ص ر

14 Kelime türetme işleminde, kelimenin başına veya ortasına veya sonuna şu harflerden biri ilave edilir. 14 ا ل ي و م ة ن Bu Harfler ile yapılan ön ekler şunlardır. Bu ön ekler Fi li Muzariye getirilir. LEM LEMMA Lİ, Ekleri Fiili Muzarinin sonunu cezmeder. ل م ي ن ص ر ل م ا ي ن ص ر م ا ي ن ص ر لا ي ن ص ر ل ن ي ن ص ر ل ي ن ص ر لا ي ن ص ر ا ن ص ر لا ت ن ص ر ل ل ن لا م ا ل م ا ل م LEN, Eki Fiili Muzarinin sonunu nasbeder.(üstün ile harekelendirir)

15 15 EMR-İ HAZIR İSM-İ MEFUL İSM-İ FAİL MASTAR MUZARİ MAZİ نصر آتب دخل مدح نظر نقل عبد قول اآل قصد

16 16 B-EMSİLE-İ MUTTARİDE ÇEKİM TABLOLARI Cem Tesniye Mealgayr Müfred Vahde MÜKESSER CEM (Kırık Cem) (ikiden Fazla) SALİM CEM (ikiden Fazla) TESNİYE (iki) MÜFRED (Bir) MÜZEKKER MÜENNES CEM' (ikiden Fazla) TESNİYE (iki) MÜFRED (Bir)

17 17 1-İSİM ÇEKİMLERİ Mastarı Gayrı Mimi CEM' (ikiden Fazla) TESNİYE (iki) MÜFRED (Bir) ن ص ر ات ن ص ر ان ن ص ر ا ن ص ر ا Mastarı Mimi İsmi Zaman İsmi Mekan CEM' (ikiden Fazla) TESNİYE (iki) MÜFRED (Bir) م ن اص ر م ن ص ر ان م ن ص ر م ن ص ر

18 18 İsmi Alet CEM' (ikiden Fazla) TESNİYE (iki) MÜFRED (Bir) م ن اص ر م ن ص ر ان م ن ص ر م ن ص ر Mastarı Binayı Merre CEM' (ikiden Fazla) TESNİYE (iki) MÜFRED (Bir) ن ص ر ات ن ص ر ت ان ن ص ر ة ن ص ر ة Mastarı Binayı Nev i CEM' (ikiden Fazla) TESNİYE (iki) MÜFRED ن ص ر ة (Bir) ن ص ر ات ن ص ر تا ن ن ص ر ة

19 19 و ن ص ر ة MÜKESSER CEM (Kırık Cemi) و ن ص ر Fazla) (ikiden İsmi Fail و ن و اص ر ن ص ار SALİM CEM ن اص ر ات ن اص ر ون Fazla) (ikiden TESNİYE ن اص ر تا ن ن اص را ن (iki) MÜFRED ن اص ر ة ن اص ر (Bir) MÜZEKKER MÜENNES ن اص ر MÜKESSER CEM (Kırık Cemi) (ikiden Fazla) İsmi Mef ul و م نا ص ر SALİM CEM م ن ص ور ات م ن ص ور ون Fazla) (ikiden TESNİYE م ن ص ور ت ان م ن ص ور ان (iki) MÜFRED م ن ص ور ة م ن ص ور (Bir) MÜZEKKER MÜENNES م ن ص ور

20 20 MÜKESSER CEM (Kırık Cemi) (ikiden Fazla) İsmi Tasgir SALİM CEM ن ص ير ون Fazla) (ikiden TESNİYE ن ص ير ان (iki) MÜFRED ن ص ير (Bir) MÜZEKKER MÜENNES ن ص ير MÜKESSER CEM (Kırık Cemi) (ikiden Fazla) İsmi Mensub SALİM CEM (ikiden Fazla) ن ص ر ي ات ن ص ر ي ون TESNİYE (iki) MÜFRED (Bir) ن ص ر ي تا ن ن ص ر ي ان ن ص ر ي ة ن صر ي MÜZEKKER MÜENNES ن صر ي

21 21 Mubalağayı İsmi Fail MÜKESSER CEM (Kırık Cemi) (ikiden Fazla) SALİM CEM (ikiden Fazla) TESNİYE (iki) MÜFRED ن ص ار و ن ن ص ار ات ن ص ار تا ن ن ص ار ان (Bir) ن ص ار ة ن ص ار MÜZEKKER MÜENNES ن ص ار MÜKESSER CEM (Kırık Cemi) (ikiden Fazla) İsmi Tafdil و ن ص ر و ا نا ص ر SALİM CEM (ikiden Fazla) ن ص ر ي ات ا ن ص ر ون TESNİYE (iki) ا ن ص ر ان ن ص ر ي ان ن ص ر ي MÜFRED (Bir) ا ن ص ر MÜZEKKER MÜENNES ا ن ص ر

22 22

23 23 ن ص ر ت ن ن ص ر ت م ن ص ر ن ن ص ر وا Cem Fi'l-i Mazi Bina-yı Ma'lum ن ص ر ن ا ن ص ر ت م ا ن ص ر ت م ا ن ص ر ت ا ن ص ر ا Tesniye ن ص ر ت ن ص ر ت ن ص ر ت ن ص ر ت ن ص ر Müfred ن ص ر Fiili Mazi Binayı Meçhul ن ص ر ن ا ن ص ر ت ن ن ص ر ت م ن ص ر ن ن ص ر وا Cem ن ص ر ت م ا ن ص ر ت ما ن ص ر ت ا ن ص را Tesniye ن ص ر ت ن ص ر ت ن ص ر ت ن صر ت ن ص ر Müfred ر ن ص

24 24 Fiili Muzari Binayı Malum ن ن ص ر ت ن ص ر ن ت ن ص ر ون ي ن ص ر ن ي ن ص ر ون Cem ت ن ص ر ان ت ن ص ر ان ت نص ر ان ي ن ص ر ان Tesniye ا ن ص ر ت ن ص ر ين ت ن ص ر ت ن ص ر ي ن ص ر Müfred ي ن ص ر Fiili Muzari Binayı Meçhul ت ن ص ر ن ت ن ص ر ون ي ن ص ر ن ي ن ص ر ون Cem ن ن ص ر ت ن ص ر ان ت ن ص ر ان ت ن ص ر ان ي ن ص ر ان Tesniye ا ن ص ر ت ن ص ر ين ت ن ص ر ت ن ص ر ي ن ص ر Müfred ي ن ص ر

25 25 Fi li Muzari Cehdi Mutlak Binayı Malum ل م ن ن ص ر ل م ت ن ص ر ن ل م ت ن ص ر وا ل م ي ن ص ر ن ل م ي ن ص ر وا Cem ل م ت ن ص ر ا ل م ت ن ص ر ا ل م ت ن ص ر ا ل م ي نص ر ا Tesniye ل م ا نص ر ل م ت ن ص ر ى ل م ت ن ص ر ل م ت ن ص ر ل م ي ن ص ر Müfred ل م ي ن ص ر ل م ت ن ص ر ن ل م ت ن ص ر وا ل م ي ن ص ر ن ل م ي نص ر وا Cem ل م ن ن ص ر ل م ت ن ص ر ا ل م ت ن ص ر ا ل م ت ن ص ر ا ل م ي ن ص ر ا Tesniye ل م ا ن ص ر ل م ت ن ص ر ى ل م ت ن ص ر ل م ت ن ص ر ل م ي ن ص ر Müfred Fi li Muzari Cehdi Mutlak Binayı mechul ي ن ص ر ل م

26 26 Fi li Muzari Cehdi Müsteğrak Binayı Malum ل م ا ن ن ص ر ل م ا ت ن ص ر ن ل م ات ن ص ر وا ل م اي ن ص ر ن ل م ا ي ن ص ر وا Cem ل م ا ت ن ص ر ا ل م ا ت ن ص ر ا ل م ا ت ن ص ر ا ل م ا ي ن ص ر ا Tesniye ل م ا ا ن ص ر ل م ا ت ن ص ر ى ل م ا ت ن ص ر ل م ا ت ن ص ر ل م ا ي ن ص ر Müfred ل م ا ي ن ص ر Fi li Muzari Cehdi Müsteğrak Binayı Mechul ل م ا ن ن ص ر ل م ا ت ن ص ر ن ل م ات ن ص ر وا ل م اي ن ص ر ن ل م ا ي ن ص ر وا ل م ا ت ن ص ر ا ل م ا ت ن ص ر ا ل م ا ت ن ص ر ا ل م ا ي ن ص ر ا Cem Tesniye ل م ا ا ن ص ر ل م ا ن ص ر ي ل م ا ت ن ص ر ل م ا ت ن ص ر ل م ا ي ن ص ر Müfred ل م ا ي ن ص ر

27 27 Fi li Muzari Nefyi Hal Binayı Malum م ا ن ن ص ر م ا ت ن ص ر ن م ات ن ص ر ون م اي ن ص ر ن م اي ن ص ر ون Cem م ات ن ص ر ان م ا ت ن ص ر ا ن م ات ن ص ر ان م ا ي ن ص ر ان Tesniye م ا ا ن ص ر م ات ن ص ر ين م ا ت ن ص ر م ا ت ن ص ر م ا ي ن ص ر Müfred م ا ي ن ص ر Fi li Muzari Nefyi Hal Binayı Mechul م ا ن ن ص ر م ا ت ن ص ر ن م ات ن ص ر ون م اي ن ص ر ن Cem ن م اي ن ص ر و م ات ن ص ر ان م ات ن ص ر ان م ات ن ص ر ان م ا ي ن ص ر ان Tesniye م ا ا نص ر م ات ن ص ر ين م ا ت ن ص ر م ا ت ن ص ر م ا ي ن ص ر Müfred ي ن ص ر م ا

28 28 Fi li Muzari Nefyi İstkbal Binayı Malum لا ن ن ص ر لا ت ن ص ر ن لا ت ن ص ر ون لاي ن ص ر ن لا ي ن ص ر ون Cem لا ت ن ص ر ان لا ت ن ص ر ان لا ت ن ص ر ان لا ي ن ص ر ان Tesniye لا ا ن ص ر لات ن ص ر ين لا ت ن ص ر لا ت ن ص ر لا ي ن ص ر Müfred لا ي ن ص ر Fi li Muzari Nefyi İstkbal Binayı Mechul لا ن ن ص ر لا ت ن ص ر ن لا ت ن ص ر ون لا ي ن ص ر ن لا ي ن ص ر ون Cem لا ت ن ص ر ان لا ت ن ص ر ان لا ت ن ص ر ان لا ي ن ص ر ان Tesniye لا ا نص ر لا ت ن ص ر ين لا ت ن ص ر لا ت ن ص ر لا ي ن ص ر Müfred لا ي ن ص ر

29 29 Fiili Muzari Tekidi Nefyi İstikbal Binayı Malum ل ن ت ن ص ر ن ل ن ت ن ص ر و ل ن ي ن ص ر ن ل ن ي ن ص ر وا Cem ل ن ن ن ص ر ل ن ت ن ص ر ا ل ن ت ن ص ر ا ل ن ت ن ص ر ا ل ن ي ن ص ر ا Tesniye ل ن ا ن ص ر ل ن ت ن ص ر ل ن ت ن ص ر ل ن ت ن ص ر ل ن ي ن ص ر Müfred ل ن ي ن ص ر Fiili Muzari Tekidi Nefyi İstikbal Binayı Mechul Cem Tesniye Müfred ل ن ن ن ص ر ل ن ت ن ص ر ن ل ن ت ن ص ر و ل ن ي ن ص ر ن ل ن ي ن ص ر و ل ن ت ن ص ر ا ل ن ت ن ص ر ا ل ن ت ن ص ر ا ل ن ي ن ص ر ا ل ن ا نص ر ل ن ت ن ص ر ل ن ت ن ص ر ل ن ت ن ص ر ل ن ي ن ص ر ل ن ي ن ص ر

30 30 ا ن ص ر ن ا ن ص ر وا ل ي ن ص ر ن ل ي ن ص ر وا Cem Emri / Emri Hazır Binayı Malum ا ن ص ر ا ا ن ص ر ا ل ت ن ص ر ا ل ي ن ص ر ا Tesniye ا ن ص ر ي ا ن ص ر ل ت ن ص ر ل ي ن ص ر Müfred ا ن ص ر ل ي ن ص ر ل ت ن ص ر ن ل ت ن ص ر وا ل ي ن ص ر ن ل ي ن ص روا Cem Emri / Emri Hazır Binayı Mechul ل ن ن ص ر ل ت ن ص را ل ت ن ص را ل ت ن ص ر ا ل ي ن ص ر ا Tesniye لا ن ص ر ل ت ن ص ر ي ل ت ن ص ر ل ت ن ص ر ل ي ن ص ر Müfred ل ي ن ص ر

31 31 Nehyi / Nehyi Hazır Binayı Malum Cem Tesniye Müfred لا ت ن ص ر ن لا ت ن ص ر وا لا ي ن ص ر ن لا ي ن ص ر وا لا ت ن ص ر ا لا ت ن ص ر ا لا ت ن ص ر ا لا ي ن ص ر ا لا ت ن ص ر ي لا ت ن ص ر لا ت ن ص ر لا ي ن ص ر لا ي ن ص ر Nehyi / Nehyi Hazır Binayı Mechul لا ن ن ص ر لا ت ن ص ر ن لا ت ن ص ر وا لا ي ن ص ر ن لا ي ن ص ر وا Cem لا ت ن ص ر ا لا ت ن ص ر ا لا ت ن ص ر ا لا ي ن ص ر ا Tesniye لا ا نص ر لا ت ن ص ر ي لا ت ن ص ر لا ت ن ص ر لا ي ن ص ر Müfred لا ي ن ص ر

32 32 Fi li Taaccubul Evvel م ا ا ن ص ر آ ن م ا ا ن ص ر آ م م اا ن ص ر ه ن م ا ا ن ص ر ه م Cem م ا ا ن ص ر ن ا م اا نص ر ن ي م ا ا ن ص ر آ م م ا ا ن ص ر آ م م اا ن ص ر ه م ا م ا ا ن ص ر ه م ا Tesniye م ا ا ن ص ر ك م ا ا ن ص ر ك م ا ا ن ص ر ه ا م ا ا ن ص ر ه Müfred م ا ا ن ص ر ه Fi'li Taaccubussani و ا ن ص ر ب ن ا و ا ن ص ر ب ك ن و ا ن ص ر ب ك م و ا ن ص ر ب ه ن و ا ن ص ر ب ه م Cem و ا ن ص ر ب ك م ا و ا ن ص ر ب ك م ا و ا ن ص ر ب ه م ا و ا ن ص ر ب ه م ا Tesniye و ا ن ص ر ب ن ي و ا ن ص ر ب ك و ا ن ص ر ب ك و ا ن ص ر ب ه ا و ا ن ص ر ب ه Müfred و ا ن ص ر ب ه

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler İZZİ DERSLERİ 1 1 Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler ف ع ل ف ع ل ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ن ص ر ي ن ص ر ض ر ب ي ض ر ب ح س ن ي ح س ن ع ل م ي ع ل م ح س ب ي ح س ب

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte

Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte MAKSUD DERSLERİ Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte verilecek olan bu dersler, Emsile ve

Detaylı

Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım:

Konuya giriş için Arap Dili nde  ال  nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: " ال " الناهية 1- YASAKLAMA LE si Karşımızdaki veya 3. şahıslardan bir şeyi yapmamasını talep etmektir. Müzari fiilin başına

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan İsmi Tafdil Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Ben hiçbir adam görmedim ki, onun gözünde olan kuhlin güzelliği, Zeydin gözünde olan kuhlin güzelliği gibi

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 12. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

İLK TÜRKÇE GRAMER: MÜYESSİRETÜ L-ULÛM

İLK TÜRKÇE GRAMER: MÜYESSİRETÜ L-ULÛM İLK TÜRKÇE GRAMER: MÜYESSİRETÜ L-ULÛM Galip GÜNER Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi, gunerg@erciyes.edu.tr Özet Bu çalışmada, XVI. yüzyılda

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

IGMG Gençlik Teşkilatı

IGMG Gençlik Teşkilatı IGMG Gençlik Teşkilatı Sosyal Hizmetler Birimi Okul Çantası Kampanyası Gençlerden gençlere, eğitimle geleceğe... Biz kimiz? IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin islami bir kimlik ve toplumsal

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Ekim 26-30 Ekim 9-23 Ekim 2-6 Ekim 05-09 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 0. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Konular Kazanımlar No Adı 2 Mazi, Muzari, Emir: Tekil

Detaylı

FİİLDE ÇATI (EYLEMDE ÇATI) Fiilin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, fiilde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği

FİİLDE ÇATI (EYLEMDE ÇATI) Fiilin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, fiilde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği FİİLDE ÇATI (EYLEMDE ÇATI) Fiilin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, fiilde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğe eylem çatısı denir. Bu konunun en iyi şekilde yapılması için cümlenin

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Değerli kardeşlerim bir arapça dersi ile yine sizlerle beraberiz. Malum 2012-2013 yılı eğitim-öğretim yılı başladı açık öğretim ilahiyat dersleri de Kasım ayı itibariyle başlıyor. Özellikle bugüne kadar

Detaylı

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979

Detaylı

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Arapça 4 konu 4 Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Öyle demeyelim de başka fiile muhtaç fiiller diyelim isterseniz. Bunlar Türkçede anlam karşılığı olan fakat yapısal karşılığı olmayan fiiller. Bu fiiller

Detaylı

- 1 - Hz. Bahaullah-ın hicri yılı olarak mübarek doğumu 1233 suudu ise 1309 mübarek yaşı 76 yıldır.

- 1 - Hz. Bahaullah-ın hicri yılı olarak mübarek doğumu 1233 suudu ise 1309 mübarek yaşı 76 yıldır. - 1 - يا بهاء الابهى ياعلي الاعلى ) 1 ( Sayfa hesapları: Allahu Ebha kutsal kelimeleri ile ilgili bazı ebced 66 18 Üstteki kutsal kelimelerin ebced değerleri altlarında yazılmış olup 2 kutsal sayı, birbiriyle

Detaylı

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay C. C. 17 Ağustos 2005 doğumlu bir erkek çocuğudur. Eylül 2008 yılında Londra da bir anaokuluna başlamıştır. Annesi, yaşıtlarıyla kıyasladığında aynı iletişim becerilerini gösteremediğini düşündüğünden

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

İsmi Muzâf. 2.Muzaf, Muzafun ileyh kelimeleri umumilik ve hususilik konusunda eşit olmamalıdır.

İsmi Muzâf. 2.Muzaf, Muzafun ileyh kelimeleri umumilik ve hususilik konusunda eşit olmamalıdır. İsmi Muzâf Allahu Subhanehu ve Teala ya ibadet etmek hayırdır. خ ي ر ت ع ال ى الل ه ع ب اد ة İsmi muzaf, kendisnden sonra gelen ve muzafun ileyh diye isimlendirilen kelimeyi cer eder. Cer ameli yapması

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM T.C. BAKANLIĞI Hayat Boyu MİLLÎ Öğrenme EĞİTİM Genel BAKANLIĞI Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI Ankara, 2016 OSMANLI TÜRKÇESİNDE ARAPÇA- FARSÇA

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Ğ İ öğ Ğ Ğ ö Ö ö Ğ İ İ ö Ğ İĞİ Ğ İĞ İ İ İ İ Ğİ İ İ İ İ ö Ö ö ö İ Ğ İ Ğ ö İ Ğ İ ö İ İ Ğ ö ö ö ö Ö Ğ ö ö Ğİ ö öğ öğ İĞ ö İ İ İ Ğ Ğ ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ö ö Ö ö ö ö Ö ö ö ö Ğ öğ Ğ öğ Ö Ğ ö İ ö ö Ö ö ö Ö

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

ARAPÇA PROJE ÖDEV PERFORMANS ETKİNLİK VE TASARIM KONULARI

ARAPÇA PROJE ÖDEV PERFORMANS ETKİNLİK VE TASARIM KONULARI www.behcetoloji.com Behçet Gündüz ARAPÇA PROJE ÖDEV PERFORMANS ETKİNLİK VE TASARIM KONULARI Aşağıda Yer Alan Konuları İmam Hatip Ortaokulları, İmam Hatip Liseleri Ve Arapça Öğretimi Yapan Farklı Kurumlar

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati BİNA TERCÜMESİ Ömer Necati 1 Bu Kitap, Sarf konusunu içeren Bina Kitabıdır. Bismillahirrahmanirrrahim Ey İlim Talibi! Sen bil ki tasrif, otuz beş babdır. Onlardan altısı sülasi mücerred içindir. 1. Bab:

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 1 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

AVÂMİL RİSÂLESİ. İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/ /1573)

AVÂMİL RİSÂLESİ. İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/ /1573) AVÂMİL RİSÂLESİ ر سا ل ة ال ع وا م ل İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/1523-981/1573) Çeviren: MUSA ALAK İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâğatı Okutmanı

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

Kök, Gövde ve Kelime

Kök, Gövde ve Kelime Latincede çekimli kelime türleri olan fiillerin, isimlerin ve isim soyundan kelimelerin (sıfat ve zamirler) kuruluşunda aşağıdaki morfemlerin tümü ya da bazıları bulunur: Kök (rādix): Bir kelimedeki en

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ III Ders No : 0020110020 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Süt Mahremiyeti İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar.

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

ARAPÇA SARF NE NAHİV BİLGİSİ

ARAPÇA SARF NE NAHİV BİLGİSİ 1 ARAPÇA SARF NE NAHİV BİLGİSİ Hazırlayan ve Derleyen M.sani ÖZDEMİR Tatvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni NOT: 1. Bu notlar öğreticilere yönelik hazırlandığından dolayı öğretici,

Detaylı

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi]

[Duhâ Sûresi] [İnşirâh Sûresi] [Tîn Sûresi] ب س م ا ال رحم ن ال رح يم ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ا س ت غ ف ر ا ال ع ظ يم ال ك ر يم ال ذ ي لا ا ل ه ا لا ه و ا لح ي ال ق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه ا لل ه م ا ن ت ال سلا م و م ن ك ال سلا م

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ARAPÇA CÜMLE KURULUŞU U OLUŞTURA U SURLAR Arapça da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir. Đsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle

Detaylı

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ

4. Aşağıda Arap alfabesi, yazılış istikameti gösterilerek verilmiştir. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ A) B) C) D) 1. ÇUBUK MELİHA HASAN ALİ BOSTAN FEN LİSESİ ARAPÇA DERSİ 9. SINIFLAR 1. ORTAK SINAVI Yukarıdaki şekilde size hitab ederek yanınıza gelen bir kişiye aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile karşılık

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: OKULU : SINAV TARİHİ: 02 MAYIS 2015 CUMARTESİ - 10:00 A KİTAPÇIĞI Alanlar Soru Sayısı TEST 1 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 20 TEST 2 KAVRAMA

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

3. BELGE DENETİMİ. Bu bölümde belge denetimi için gerekli olan yazım, dil bilgisi ve dil ayarlarını öğreneceğiz.

3. BELGE DENETİMİ. Bu bölümde belge denetimi için gerekli olan yazım, dil bilgisi ve dil ayarlarını öğreneceğiz. 3. BELGE DENETİMİ Bu bölümde belge denetimi için gerekli olan yazım, dil bilgisi ve dil ayarlarını öğreneceğiz. 3.1. Dil Ayarları Open office dünyanın her yerinde kullanılan bir ofis türüdür. İşletim sistemin

Detaylı

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki ÄEKİM EKLERİ Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki Kitab-ın yer-i: Tamlama ekleri Yeri-n-i: Neyi?: Belirtme durum eki Kardeşimden kitapların

Detaylı

15 Kasım 2015 Maltepe, İstanbul Hacı Mehmet Bahattin Geçkil Elektrik Mühendisi mbgeckil@yahoo.com www.geckil.com www.multimediaquran.

15 Kasım 2015 Maltepe, İstanbul Hacı Mehmet Bahattin Geçkil Elektrik Mühendisi mbgeckil@yahoo.com www.geckil.com www.multimediaquran. ÖNSÖZ Bismillâhirrahmânirrahiym Elhamdü lillâhi rabbi l'âlemiyn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıyn. Bu kitapta bu güne kadar hiç bir yerde yazılmamış Kur ân'ın

Detaylı

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları

Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları Ehl-i Sünnet ve l-cemaat in akîde ve diğer dîni konulardaki esasları ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn 3Terceme3T 3T: 3TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-434 ول أهل السنة واجلماعة

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü

Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü Mikrofonlar aracılığıyla ölünün üzerine Kur'an okumanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 راءة القرآن ىلع امليت عرب مكربات

Detaylı

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ II Ders No : 000010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları)

Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları) Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları) Arap dilinde fiil kökleri en az üç harften oluşur. Kökü dört harfli olan fiiller de vardır, fakat sayıları azdır. Üç harfli kök fiillere sülasi mücerred (üçlü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İspanyolca I AFSA 101 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İspanyolca Lisans Seçmeli

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme.

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU D,LLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAP DİLİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ARAPÇA VE TÜRKÇEDE ZAMİRLER - KARŞITSAL ÇÖZÜMLEME -

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAP DİLİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ARAPÇA VE TÜRKÇEDE ZAMİRLER - KARŞITSAL ÇÖZÜMLEME - T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAP DİLİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ARAPÇA VE TÜRKÇEDE ZAMİRLER - KARŞITSAL ÇÖZÜMLEME - YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ayşegül (SEYMEN) KOÇ Tez Danışmanı

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Avamil ve İzhar Kitaplarının konusu üç şeydir.

Avamil ve İzhar Kitaplarının konusu üç şeydir. Avamil ve İzhar Kitaplarının konusu üç şeydir. 1-amil 2-Mamul 3-İrab Bu konular gerektiği gibi bilinirse, Arapça bir cümle, konuşan kişi tarafından doğru olarak kurulabilir, dinleyen kişi tarafından doğru

Detaylı