Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında ف ع ل 2) gibi. آ ب ر gelir. kalıbında ف ع ل 3) Üç şekli birbirinden ayıran ikinci harfin harekesidir. Birinci ve üçüncü harf üç şekilde de üstündür. Dikkat: Bir fiili mazi harekeli ise harekesine bakarak hangi kalıptan geldiğini anlarız. Eğer harekesi yoksa nasıl okunacağını sözlükten öğreniriz. şöyledir: mazi fiilin çekimi آ ت ب kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر آ ت ب آ ت ب ا آ ت ب وا Dişil م و ن ث آ ت ب ت آ ت ب ت ا آ ت ب ن Eril م ذ آ ر آ ت ب ت آ ت ب ت م ا آ ت ب ت م Dişil م و ن ث آ ت ب ت آ ت ب ت م ا آ ت ب ت ن آ ت ب ن ا آ ت ب ت م ت ك ل م şöyledir: mazi fiilin çekimi ض ر ب kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ض ر ب ض ر ب ا ض ر ب وا Dişil م و ن ث ض ر ب ت ض ر ب ت ا ض ر ب ن Eril م ذ آ ر ض ر ب ت ض ر ب ت م ا ض ر ب ت م Dişil م و ن ث ض ر ب ت ض ر ب ت م ا ض ر ب ت ن ض ر ب ن ا ض ر ب ت م ت ك ل م şöyledir: mazi fiilin çekimi ف ت ح kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil ف ر د م Eril م ذ آ ر ف ت ح ف ت ح ا ف ت ح وا Dişil م و ن ث ف ت ح ت ف ت ح ت ا ف ت ح ن Eril م ذ آ ر ف ت ح ت ف ت ح ت م ا ف ت ح ت م Dişil م و ن ث ف ت ح ت ف ت ح ت م ا ف ت ح ت ن ف ت ح ن ا ف ت ح ت م ت ك ل م şöyledir: mazi fiilin çekimi ع ل م kalıbında bulunan ع ل ف İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ع ل م ع ل م ا ع ل م وا Dişil م و ن ث ع ل م ت ع ل م ت ا ع ل م ن Eril م ذ آ ر ع ل م ت ع ل م ت م ا ع ل م ت م Dişil م و ن ث ع ل م ت ع ل م ت م ا ع ل م ت ن ع ل م ن ا ع ل م ت م ت ك ل م

2 şöyledir: mazi fiilin çekimi آ ب ر kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر آ ب ر آ ب ر ا آ ب ر وا Dişil م و ن ث آ ب ر ت ب ر ت اآ آ ب ر ن Eril م ذ آ ر آ ب ر ت آ ب ر ت م ا آ ب ر ت م Dişil م و ن ث آ ب ر ت آ ب ر ت م ا آ ب ر ت ن آ ب ر ن ا آ ب ر ت م ت ك ل م şöyledir: mazi fiilin çekimi ح س ب kalıbında bulunan ف ع ل İkil ث ن ي ة ت Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ح س ب ح س ب ا ح س ب وا Dişil م و ن ث ح س ب ت ح س ب ت ا ح س ب ن Eril م ذ آ ر ح س ب ت ح س ب ت م ا ح س ب ت م Dişil م و ن ث ح س ب ت ح س ب ت م ا ح س ب ت ن ح س ب ن ا ح س ب ت م ت ك ل م MAZİ MEÇHUL: - Mazi meçhul fiili sadece ف ع ل kalıbında bulunur. kalıbında (5. bab) bulunan mazi malumların meçhulü yoktur. Bu kalıp üzerinde ف ع ل - bulunan tüm fiillerin hepsi lazımdır. Lazım fiilin meçhulü olmaz. - Fakat ف ع ل yahut ف ع ل kalıbında bulunup ta müteaddi olan mazi malumların meçhulünü elde etmek için o mazi malumları ف ع ل şeklinde okumalıyız. Örnek: آ ت ب mazi fiilin meçhulü آ ت ب dir. ع ل م mazi fiilin meçhulü ع ل م dir. şöyledir: mazi meçhul fiilin çekimi آ ت ب kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر آ ت ب آ ت ب ا آ ت ب وا Dişil م و ن ث آ ت ب ت آ ت ب ت ا آ ت ب ن Eril م ذ آ ر آ ت ب ت آ ت ب ت م ا آ ت ب ت م Dişil ن ث م و آ ت ب ت آ ت ب ت م ا آ ت ب ت ن آ ت ب ن ا آ ت ب ت م ت ك ل م şöyledir: mazi meçhul fiilin çekimi ض ر ب kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ض ر ب ض ر ب ا ض ر ب وا Dişil م و ن ث ض ر ب ت ض ر ب ت ا ض ر ب ن Eril م ذ آ ر ض ر ب ت ض ر ب ت م ا ض ر ب ت م Dişil م و ن ث ض ر ب ت ض ر ب ت م ا ض ر ب ت ن ض ر ب ن ا ض ر ب ت م ت ك ل م şöyledir: mazi meçhul fiilin çekimi ف ت ح kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ف ت ح ف ت ح ا ف ت ح وا Dişil م و ن ث ف ت ح ت ف ت ح ت ا ف ت ح ن Eril م ذ آ ر ف ت ح ت ف ت ح ت م ا ف ت ح ت م Dişil م و ن ث ف ت ح ت ف ت ح ت م ا ف ت ح ت ن ف ت ح ن ا ف ت ح ت م ت ك ل م

3 şöyledir: mazi meçhulün çekimi ع ل م kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ع ل م ع ل م ا ع ل م وا Dişil م و ن ث ع ل م ت ع ل م ت ا ع ل م ن Eril م ذ آ ر ع ل م ت ع ل م ت م ا ع ل م ت ن Dişil م و ن ث ع ل م ت ع ل م ت م ا ع ل م ت ن ع ل م ن ا ع ل م ت م ت ك ل م fiillerdir. mazi meçhul fiilin çekimi olmaz!... Çünkü lazım آ ب ر kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د yok yok yok م ذ آ ر Eril yok yok yok م و ن ث Dişil اي ب غ yok yok yok م ذ آ ر Eril yok yok yok م و ن ث Dişil yok yok yok م ت ك ل م olmaz!... mazi meçhul fiilin çekimi ح س ب kalıbında bulunan ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ح س ب ح س ب ا ح س وا Dişil م و ن ث ح س ب ت ح س ب ت ا ح س ب ن Eril م ذ آ ر ح س ب ت ح س ب ت م ا ح س ب ت م Dişil م و ن ث ح س ب ت ح س ب ت م ا ح س ب ت ن ح س ب ن ا ح س ب ت م ت ك ل م Dikkat: A- Fiili maziler gerek malum ve gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye en çok diligeçmiş zaman ile bazen de mişligeçmiş zaman ile tercüme edilir. Demek oluyor ki, hangisi daha uygun düşerse öyle tercüme edilir. Mesela آ ت ب : yazdı yahut yazmış, آ ت ب : yazıldı : ر ح م االله yahut yazılmış. Fiili maziler bazen de dua kipi anlamında gelir. Mesela Allah rahmet etsin, ق ت ل االله : Allah öldürsün. : yazdı yahut yazmış آ ت ب : yazıldı yahut yazılmış آ ت ب : Allah rahmet etsin ر ح م االله : Allah öldürsün ق ت ل االله B- Fiili mazinin başına olumsuzluk edatı denilen م ا yahut لا gelirse, Türkçeye : م ا آ ت ب Mesela: diligeçmiş veya mişligeçmiş zamanın olumsuzu ile tercüme edilir. yazmadı yahut yazmamış, م ا آ ت ب : yazılmadı yahut yazılmamış, لا آ ت ب : yazmadı yahut yazmamış, لا آ ت ب : yazılmadı yahut yazılmamış. C- : yazmadı yahut yazmamış م ا آ ت ب : yazılmadı yahut yazılmamış م ا آ ت ب : yazmadı yahut yazmamış لا آ ت ب : yazılmadı yahut yazılmamış لا آ ت ب Not: م ا ile لا harflerinin çekimde hiçbir değişiklik yapmadan fiili mazinin her çekiminin başına geçebilir. Ancak mazi menfinin م ا ile kullanılması daha çoktur. Dikkat: غ ش ى ع ل ي ه Örnek: Ancak harfi cer veya zarf vasıtasıyla lazım fiillerden de meçhul yapılabilir. (bayıldı), ذ ه ب م ع ه (onunla gidildi) gibi.

4 a) Harfi cer vasıtasıyla lazım fiilin çekimi: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر غ ش ى ع ل ي ه غ ش ى ع ل ي ه م ا غ ش ى ع ل ي ه م Dişil ث م و ن غ ش ى ع ل ي ه ا غ ش ى ع ل ي ه م ا غ ش ى ع ل ي ه ن Eril م ذ آ ر غ ش ى ع ل ي ك غ ش ى ع ل ي ك م ا غ ش ى ع ل ي ك م Dişil م و ن ث غ ش ى ع ل ي ك غ ش ى ع ل ي ك م ا غ ش ى ع ل ي ك ن غ ش ى ع ل ي ن ا غ ش ى ع ل ى م ت ك ل م b) Zarf vasıtasıyla lazım fiilin çekimi de şöyledir: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ذ ه ب م ع ه ذ ه ب م ع ه م ا ذ ه ب م ع ه م Dişil م و ن ث ذ ه ب م ع ه ا ذ ه ب م ع ه م ا ذ ه ب م ع ه ن Eril م ذ آ ر ذ ه ب م ع ك ذ ه ب م ع ك م ا ذ ه ب م ع ك م Dişil م و ن ث ذ ه ب م ع ك ذ ه ب م ع ك م ا ذ ه ب م ع ك ن ط ب م خ ا ذ ه ب م ع ن ا ذ ه ب م ع ى م ت ك ل م Dikkat: Üstte her iki çizelgede de görüldüğü üzere lazım fiillerin meçhülleri harfi cer veya zarf vasıtasıyla tasrif edildiğinde müfred müzekker gaib çekimi değişmeyip ancak harfi cer veya zarfın bitiştiği zamirler değişir. Fiili Muzari iki kısımdır: 1) Muzari Malum 2) Muzari Meçhul MUZARİ FİİL Muzari malum üç şekil üzere bulunur: gibi. ی ك ت ب gelir. kalıbında ی ف ع ل 1) gibi. ی غ س ل gelir. kalıbında ی ف ع ل 2) gibi. ی ع ل م gelir. kalıbında ی ف ع ل 3) Üç kalıbın birbirinden farkı yalnız üçüncü harfin harekesinden doğuyor. Yoksa birinci harf hepsinde üstün, ikinci harf hepsinde sakin, dördüncü harf hepsinde ötredir. Dikkat: Bir fiili muzari harekeli ise harekesine bakarak falan şekildedir, deriz. Fakat harekesi yoksa hangi şekilde okunacağını sözlüğe bakarız.

5 MÜZARİ MALUM şöyledir: muzari filin çekimi ی ك ت ب kalıbında bulunan ی ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ی ك ت ب ی ك ت ب ان ی ك ت ب ون Dişil م و ن ث ت ك ت ب ت ك ت ب ان ی ك ت ب ن Eril م ذ آ ر ت ك ت ب ت ك ت ب ان ت ك ت ب ون Dişil م و ن ث ت ك ت ب ين ت ك ت ب ان ت ك ت ب ن ن ك ت ب ا آ ت ب م ت ك ل م şöyledir: muzari filin çekimi ی غ س ل kalıbında bulunan ی ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ی غ س ل ی غ س لا ن ی غ س ل ون Dişil م و ن ث ت غ س ل ت غ س لا ن ی غ س ل ن Eril ذ آ ر م ت غ س ل ت غ س لا ن ت غ س ل ون Dişil م و ن ث ت غ س ل ين ت غ س لا ن ت غ س ل ن ن غ س ل ا غ س ل م ت ك ل م şöyledir: muzari filin çekimi ی ع ل م kalıbında bulunan ی ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ی ع ل م ی ع ل م ان ی ع ل م ون Dişil م و ن ث ت ع ل م ت ع ل م ان ی ع ل م ن Eril م ذ آ ر ت ع ل م ت ع ل م ان ت ع ل م ون Dişil م و ن ث ت ع ل م ين ت ع ل م ان ت ع ل م ن ن ع ل م ا ع ل م م ت ك ل م MÜZARİ MEÇHUL: Müzari meçhul yalnız bir şekilde bulunur ki, o da ی ف ع ل kalıbındadır. Şu halde;, ی ك ت ب muzari fiilin meçhulü ی ك ت ب, ی غ س ل muzari fiilin meçhulü ی غ س ل gelir., kalıbından ی ع ل م muzari fiilin meçhulü ی ع ل م şöyledir: muzari fiili meçhulün çekimi ی ك ت ب kalıbında bulunan ی ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ی ك ت ب ی ك ت ب ان ی ك ت ب ون Dişil م و ن ث ت ك ت ب ت ك ت ب ان ی ك ت ب ن Eril م ذ آ ر ت ك ت ب ت ك ت ب ان ت ك ت ب ون Dişil م و ن ث ت ك ت ب ين ك ت ب ان ت ت ك ت ب ن ن ك ت ب ا آ ت ب م ت ك ل م şöyledir: muzari fiili meçhulün çekimi ی غ س ل kalıbında bulunan ی ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ی غ س ل ی غ س لا ن ی غ س ل ون Dişil م و ن ث ت غ س ل ت غ س لا ن غ س ل ن ی Eril م ذ آ ر ت غ س ل ت غ س لا ن ت غ س ل ون Dişil م و ن ث ت غ س ل ين ت غ س لا ن ت غ س ل ن ن غ س ل ا غ س ل م ت ك ل م

6 şöyledir: muzari fiili meçhulün çekimi ی ع ل م kalıbında bulunan ی ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ی ع ل م ی ع ل م ان ی ع ل م ون Dişil م و ن ث ت ع ل م ت ع ل م ان ی ع ل م ن Eril م ذ آ ر ت ع ل م ت ع ل م ان ت ع ل م ون Dişil م و ن ث ل م ين ت ع ت ع ل م ان ت ع ل م ن ن ع ل م ا ع ل م م ت ك ل م Dikkat: 1- Fiili muzariler gerek malum ve gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye şimdiki zaman veya geniş zaman ile tercüme edilirler. Eğer bir işe başlamışız da henüz bitmemiş ve devam ediyorsa şimdiki zaman ile, eğer görünürde başlanmış bir iş yoksa geniş zaman ile tercüme edilir. Örnek: ی ك ت ب kelimesi yazıyor yahut yazar ; ی ك ت ب kelimesi de yazılıyor yahut yazılır şeklinde tercüme edilirler. 2- Fiili muzarinin başına istikbal: gelecek edatı denilen س, yahut س و ف geçerse, س ي ك ت ب (yazacak), س ي ك ت ب Örnek: Türkçeye gelecek zaman ile tercüme edilir. س و ف ve س (yazılacak), gibi. Bu س و ف ی ك ت ب (yazacak), س و ف ی ك ت ب (yazılacak); çekimde hiçbir değişiklik yapmadan fiili muzarinin her çekiminin başına geçebilir. 3- Fiili muzarinin başına لا م م ف ت وع ة (lamı meftuha üstün lam) gelirse, Türkçeye şimdiki zaman ile tercüme edilir. Örnek: ل ي ك ت ب (yazıyor), ل ي ك ت ب (yazılıyor), gibi. Bu ل harfi çekimde hiçbir değişiklik getirmeden fiili muzarinin her çekiminin başına geçebilir. NEFY-İ HAL (MUZARİİ MENFİ) Fiili muzarinin başına م ا geçerse (Nefyi hal) olup Türkçeye şimdiki zamanın olumsuzu ile tercüme edilir. Örnek: م ا ی ك ت ب (yazmıyor), م ا ی ك ت ب (yazılmıyor), gibi. Bu م ا çekimde hiçbir değişiklik yapmadan fiili muzarinin her sigasının başına geçebilir. NEFYİ İSTİKBAL NEFYİ MUZARİ Fiili muzarinin başına لا geçerse Sibeveyh e göre (Nefyi İstikbal) olup Türkçeye geniş zamanın olumsuzu iler tercüme edilir. (yazılmaz) gibi. Fakat İbni Malik e göre (Nefyi Muzari) olup لا ی ك ت ب (yazmaz), لا ی ك ت ب Türkçeye geniş zamanın olumsuzu veya şimdiki zamanın olumsuzu ile tercüme edilebilir. çekimde hiçbir لا (yazılmaz veya yazılmıyor) gibi. Bu ك ت ب لا ی yazmıyor); (yazmaz veya لا ی ك ت ب değişiklik yapmadan fiili muzarinin her çekiminin başına geçebilir. MUZARİ MURFU MUZARİ MANSUB VE MUZARİ MECZUM Gerek muzari malum ve gerekse muzari meçhulün üç hali vardır: م ر ف وع 1) Merfu (ötre) olmak م ن ص وب 2) Mansub (üstün) olmak م ج ز وم 3) Meczum (cezimli) olmak MUZARİ MERFU Bir fiili muzarinin başında Nasib denilen ا ن ل ن آ ى ا ذ ن harflerinden hiç birisi, keza Cazim denilen م ت ى ا ن ى ا ی ن ا ى م ن م ه م ا م ا ا ن لا ل ل م ا ل م ا ذ ام ا ا ذ م ا ح ي ث م ا kelimelerden de hiç birisi yoksa o muzariye Muzari Merfu denilir.

7 MUZARİ MANSUB (TEKİDİ NEFYİ İSTİKBAL VE NEFYİ İSTİKBAL) Eğer bir fiili müzarinin başında nasb denilen ا ن ل ن آ ى ا ذ ن harflerinden birisi bulunursa o müzariye Muzari Mansub denilir. Şu dört harften her birinin fiili muzariye olan tesirleri eşit ise de burada yalnız ل ن harfinden bahsedilecektir. harfi fiili muzarinin ondört çekiminin hepsinde de gelebilir. Fakat iki cemi ل ن müennese (birisi cemi müennes gaibe, diğeri cemi müennes muhataba) tesir edemez. Geriye kalan oniki çekimin sonunda ن bulunanların nunu düşürür. Nunsuzların ise son harfini üstün okutturur. Mesela: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ل ن ی ك ت ب ل ن ت ك ت ب ا ل ن ی ك ت ب وا Dişil م و ن ث ل ن ت ك ت ب ل ن ت ك ت ب ا ل ن ی ك ت ب ن Eril م ذ آ ر ل ن ت ك ت ب ل ن ت ك ت ب ا ل ن ت ك ت ب وا Dişil ث م و ن ل ن ت ك ت ب ى ل ن ت ك ت ب ا ل ن ت ك ت ب ن ل ن ن ك ت ب ل ن ا آ ت ب م ت ك ل م Meçhulü de böyledir: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ل ن ی ك ت ب ل ن ی ك ت ب ا ل ن ی ك ت ب وا Dişil م و ن ث ل ن ت ك ت ب ل ن ت ك ت ب ا ل ن ی ك ت ب ن Eril م ذ آ ر ل ن ت ك ت ب ل ن ت ك ت ب ا ل ن ت ك ت ب وا Dişil م و ن ث ل ن ت ك ت ب ى ل ن ت ك ت ب ا ل ن ت ك ت ب ن ل ن ن ك ت ب ل ن ا آ ت ب م ت ك ل م Dikkat: Başına ل ن geçen muzari mensub meşhur görüşe göre Tekidi Nefyi İstikbal oluptürkçeye gelecek zamanın olumsuzu ile tercüme edilir. Örnek: (yazılmayacak)gibi. ل ن ی ك ت ب (yazmayacak), ل ن ی ك ت ب Fakat İbni Hişam a göre Nefyi İstikbal olup Türkçeye geniş zamanın olumsuzu ile tercüme edilir. Örnek: gibi. (yazılmaz) ل ن ی ك ت ب (yazmaz), ل ن ی ك ت ب MUZARİ MECZUM لا ل ل م ا ل م ا ذ ام ا ا ذ م ا ح ي ث م ا م ت ى ا ن ى ا ی ن ا ى م ن Eğer bir fiili muzarinin başına Cazim denilen denilir. kelimelerden birisi bulunursa o fiili muzariye Muzari Meczum م ه م ا م ا ا ن Zikrolunan onbeş kelimeden her birinin fiili muzarinin lafzına olan tesiri aynı ise de burada ل م ا ile ل م dan bahsedilecektir ki, bunlardan ل ما ل م لا ل bunların yalnız dört tanesinden tani Muzari Meczum bahsinde, ل Emir bahsinde, لا da Nehy bahsinde anlatılacaktır.

8 CAHDİ MUTLAK geçer. harfi fiili muzarinin gerek malum gerek meçhul olsun- ondört çekiminin hepsine de ل م Lafızdaki tesirine gelince iki cemi müennes nun u olduğu gibi durur; diğer nun ları düşürür; nun suz çekimlerde ise son harfin harekesini yani ötresini düşürür. Örnek: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ل م ی ك ت ب ل م ی ك ت ب ا ل م ی ك ت ب وا Dişil ث م و ن ل م ت ك ت ب ل م ت ك ت ب ا ل م ی ك ت ب ن Eril م ذ آ ر ل م ت ك ت ب ل م ت ك ت ب ا ل م ت ك ت ب وا Dişil م و ن ث ل م ت ك ت ب ى ل م ت ك ت ب ا ل م ت ك ت ب ن ل م ن ك ت ب ل م ا آ ت ب م ت ك ل م Meçhulü de böyledir: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ل م ی ك ت ب ل م ی ك ت ب ا ل م ی ك ت ب وا Dişil م و ن ث ل م ت ك ت ب ل م ت ك ت ب ا ل م ی ك ت ب ن Eril م ذ آ ر ل م ت ك ت ب ل م ت ك ت ب ا ل م ت ك ت ب وا Dişil ن ث م و ل م ت ك ت ب ى ل م ت ك ت ب ا ل م ت ك ت ب ن ل م ن ك ت ب ل م ا آ ت ب م ت ك ل م Dikkat: Başına ل م geçen fiili muzariye Cahdi Mutlak adı verilip Türkçeye dili geçmiş veya mişli geçmiş zamanın olumsuzu ile tercüme edilir. Örnek: gibi. (yazılmadı yahut yazılmamış) ی ك ت ب ل م yazmamış); (yazmadı yahut ل م ی ك ت ب CAHDİ MUSTAĞRAK gibi fiili muzarinin gerek malum ve gerek meçhul olsun her sigasına ل م kelimesi de ل م ا (çekimine) geçer ve lafızca aynı tesiri gösterir. Örnek: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ل م ا ی ك ت ب ل م ا ی ك ت ب ا ل م ا ی ك ت ب وا Dişil م و ن ث ل م ا ت ك ت ب ل م ا ت ك ت ب ا ل م ا ی ك ت ب ن Eril م ذ آ ر ل م ا ت ك ت ب ل م ا ت ك ت ب ا ل م ا ت ك ت ب وا Dişil م و ن ث ل م ا ت ك ت ب ي ال م ا ت ك ت ب ل م ا ت ك ت ب ن ل م ا ن ك ت ب ل م ا ا آ ت ب م ت ك ل م Meçhulü de böyledir: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د Eril م ذ آ ر ل م ا ی ك ت ب ل م ا ی ك ت ب ا ل م ا ی ك ت ب وا Dişil م و ن ث ل م ا ت ك ت ب ك ت ب ال م ا ت ل م ا ی ك ت ب ن Eril م ذ آ ر ل م ا ت ك ت ب ل م ا ت ك ت ب ا ل م ا ت ك ت ب وا Dişil م و ن ث ل م ا ت ك ت ب ى ل م ا ت ك ت ب ا ل م ا ت ك ت ب ن ل م ا ن ك ت ب ل م ا ا آ ت ب م ت ك ل م

9 Not: Başına م ال geçen fiili muzariye Cahdi Mustağrak adı verilip Türkçeye dili geçmiş veya mişli geçmiş zamanın olumsuzu ile tercüme edilir. Ancak bu tercüme üzerine Daha, hala, şimdiye kadar kelimelerinden birisi ilave edilir. Örnek: yazmadı, (daha yazmadı, daha yazmamış, hala yazmadı, hala yazmamış, şimdiye kadar ل م ا ی ك ت ب şimdiye kadar yazmamış) gibi. (daha yazılmadı, daha yazılmamış, hala yazılmadı, hala yazılmamış, şimdiye kadar ل م ا ی ك ت ب yazılmadı, şimdiye kadar yazılmamış) gibi. EMİR Emir üç kısma ayrılır: ا م ر a) Emri Gaib ا م ر ح اض ر b) Emri Hazır ا م ر م ت ك ل م c) Emri Mütekellim Emri gaib de mazi ve muzari gibi iki kısım vardır: 1) Malum 2) Meçhul EMRİ GAİB MALUM Emri gaib malum, fiili muzarinin malum olan altı gaib çekiminin başına, cazim kelimelerden olan ل harfini getirmekle meydana gelir. Emri gaib malumun çekimi: Tekil م ف ر د İkil ت ث ن ي ة م ذ آ ر ل ي ك ت ب ل ي ك ت ب ا ل ي ك ت ب وا م و ن ث ل ت ك ت ب ل ت ك ت ب ا ل ي ك ت ب ن EMRİ GAİB MEÇHUL Emri gaib meçhul, fiili muzarinin meçhul olan altı gabi çekiminin başına, cazim kelimelerinden ل harfini getirmekle meydana gelir. Emri gaib meçhulun çekimi: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د ل ي ك ت ب وا ل ي ك ت ب ا ل ي ك ت ب م ذ آ ر ل ي ك ت ب ن ل ت ك ت ب ا ل ت ك ت ب ا م و ن ث خ اط ب م EMRİ HAZIR Emri hazır da mazi ve muzari gibi iki kısma ayrılır: 1) Malum 2) Meçhul EMRİ HAZIR MALUM Emri hazırın malumu üç şekil üzere bulunur: bab) )ا ف ع ل (1)- bab) )ا ف ع ل (2)- bab) )ا ف ع ل (3)- Birinci ve beşinci babdan olan fiillerin emri hazır malumu birinci şekilde gelir.

10 Örneğin: birinci babdan olan آ ت ب mazi malum fiilinin emri hazırı ا آ ت ب dür. Beşinci babdan olan ح س ن mazi malum fiilinin emri hazırı ا ح س ن dür. İkinci ve altıncı babdan olan fiillerin emri hazır malumu ikinci şekilde gelir: غ س ل mazi malum fiilin emri hazırı ا غ س ل dir. Altıncı babdan olan ح س ب mazi malum fiilinin emri hazırı ا ح س ب dir. Üçüncü ve dördüncü babdan olan fiillerin emri hazır malumu üçüncü şekilde gelir: üçüncü babdan olan ف ت ح mazi malum fiilinin emri hazırı ا ف ت ح dir. dördüncü babdan olan ع ل م mazi malum fiilinin emri hazır malumu ا ع ل م dir. çekimi: kalıbındaki emri hazır malumun ا ف ع ل Çoğul ع ج م İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د ا آ ت ب وا ا آ ت ب ا ا آ ت ب م ذ آ ر ا آ ت ب ن ا آ ت ب ا ا آ ت ب ى م و ن ث çekimi: kalıbındaki emri hazır malumun ا ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د ا غ س ل وا ا غ س لا غ س ل ا م ذ آ ر ا غ س ل ن ا غ س لا ا غ س ل ى م و ن ث çekimi: kalıbındaki emri hazır malumun ا ف ع ل İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د ا ف ت ح وا ا ف ت ح ا ا ف ت ح م ذ آ ر ا ف ت ح ن ا ف ت ح ا ا ف ت ح ى ث م و ن EMRİ HAZIR MEÇHUL Emri hazırdan meçhul gelmez. Ancak Türkçede yazıl, yazılınız gibi meçhul (edilgen) çekiminde kullanılan emri hazırlar (emir kipinin ikinci şahısların)ın Arapçaya tercümesi için muzarinin meçhul olan altı muhatab çekiminin başına cazim kelimelerden olan ل harfini getirmekle olur. Tekil م ف ر د İkil ت ث ن ي ة م ذ آ ر ل ت ك ت ب ل ت ك ت ب ا ل ت ك ت ب وا م و ن ث ل ت ك ت ب ى ل ت ك ت ب ا ل ت ك ت ب ن Emri Mütekellim iki kısıma ayrılır: 1- Malum 2- Meçhul c- EMRİ MÜTEKELLİM EMRİ MÜTEKELİM MALUM Emri mütekellim malumu, fiili muzarinin malum iki mütekellim çekiminin başına, cazim kelimelerinden olan ل harfini getirmekle meydana gelir. ل ا آ ت ب م ت ك ل م و ح د ه ل ن ك ت ب م ت ك ل م م ع الغ ي ر

11 EMRİ MÜTEKELLİM MEÇHUL Emri mütekellim meçhul, fiili muzarinin meçhul iki mütekellim çekiminin başına cazim kelimelerden olan ل harfini getirmekle meydana gelir. ل ا آ ت ب م ت ك ل م و ح د ه ل ن ك ت ب م ت ك ل م م ع الغ ي ر Dikkat: 1- Emri gaibler gerek malum ve gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye emir kipinin üçüncü şahsın olumlusu ile tercüme edilir. 2- Emri hazırlar gerek malum ve gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye emir kipinin ikinci şahsın olumlusu ile tercüme edilir. Örnek: ا آ ت ب (yaz), ك ت ب ل ت (yazıl) gibi. 3- Emri mütekellimler gerek malum ve gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye dilek-istek ل ن ك ت ب (yazayım), ل ا آ ت ب Örnek: kipinin birinci şahsın olumlusu ile tercüme edilirler. (yazalım), ل ا آ ت ب (yazılayım), ل ن ك ت ب (yazılalım) gibi. NEHİY Nehiy üç kısma ayrılır: ن ه ى a. Nehyi Gaib ن ه ى ح اض ر b. Nehyi Hazır ن ه ى م ت ك ل م c. Nehyi Mütekellim harfi (lai nehiy) fiili muzarinin gerek malum gerekse meçhulü olsun bütün çekimlerinin لا başına geçebilir. Ancak gaib çekimlerinin başına geçmesiyle meydana gelen kelimeye NEHYİ GAİB, muhatab çekimlerinin başına geçmesiyle meydana gelen kelimeye NEHYİ HAZIR diğer adıyla NEHYİ MUHATAB, mütekellim çekimlerinin başına geçmesiyle meydana gelen kelimeye de NEHYİ MÜTEKELLİM denir. NEHYİ GAİB Nehyi gaib malumun çekimi: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د لا ی ك ت ب وا لا ی ك ت ب ا لا ی ك ت ب م ذ آ ر لا ی ك ت ب ن لا ت ك ت ب ا لا ت ك ت ب م و ن ث Nehyi gaib meçhulün çekimi: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د لا ت ك ت ب وا لا ی ك ت ب ا لا ی ك ت ب م ذ آ ر لا ی ك ت ب ن لا ت ك ت ب ا لا ت ك ت ب م و ن ث NEHYİ HAZIR Nehyi hazır malumun çekimi: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د لا ت ك ت ب وا لا ت ك ت ب ا ت ك ت ب لا م ذ آ ر لا ت ك ت ب ن لا ت ك ت ب ا لا ت ك ت ب ى م و ن ث

12 Nehyi hazır meçhulün çekimi: İkil ت ث ن ي ة Tekil م ف ر د لا ت ك ت ب وا لا ت ك ت ب ا لا ت ك ت ب م ذ آ ر لا ت ك ت ب ن ب الا ت ك ت لا ت ك ت ب ى م و ن ث NEHYİ MÜTEKELLİM Nehyi mütekellim malumun çekimi: لا ا آ ت ب لا ن ك ت ب Nehyi mütekellim meçhulün çekimi: لا ا آ ت ب لا ن ك ت ب م ت ك ل م و ح د ه م ت ك ل م م ع الغ ي ر م ت ك ل م و ح د ه م ت ك ل م م ع ال غ ي ر Dikkat: 1- Nehyi gaibler gerek malum ve gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye emir kipinin لا ی ك ت ب (yazmasın), لا ی ك ت ب Örnek: üçüncü şahsın olumsuzu ile tercüme edilirler. (yazılmasın) gibi. 2- Nehyi hazırlar gerek malum ve gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye emir kipinin ikinci şahsın olumsuzu ile tercüme edilirler. Örnek: لا ت ك ت ب (yazma), لا ت ك ت ب (yazılma) gibi. 3- Nehyi mütekellimler gerek malum gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye dilek-istek لا (yazmayayım), لا ا آ ت ب Örnek: kipinin birinci şahsın olumsuzu ile tercüme edilirler. gibi. (yazılmayalım) لا ن ك ت ب (yazılmayayım), لا ا آ ت ب yazmayalım), ( ن ك ت ب Dikkat: Yukarıda (buraya kadar) ne zaman müzari meczum denirse, bundan maksat malum ve meçhul olan CAHDİ MUTLAK, CAHDİ MUSTAĞRAK, EMRİ GAİB, NEHYİ GAİB, EMRİ MÜTEKELLİM, NEHYİ MÜTEKELLİM, NEHYİ HAZIR ve EMRİ HAZIRIN MEÇHULÜ dür. İletişim:

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNDA OLUMSUZLUK İFADELERİ

ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNDA OLUMSUZLUK İFADELERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 11 Sayı: 2, Sayfa: 119-136, ELAZIĞ-2001 ARAPÇA CÜMLE KURULUŞUNDA OLUMSUZLUK İFADELERİ The Letters For Negative

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati BİNA TERCÜMESİ Ömer Necati 1 Bu Kitap, Sarf konusunu içeren Bina Kitabıdır. Bismillahirrahmanirrrahim Ey İlim Talibi! Sen bil ki tasrif, otuz beş babdır. Onlardan altısı sülasi mücerred içindir. 1. Bab:

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 bilimname IX, 2005/3, 13-37 KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 (Prof. Dr.), Erciyes Ü. İlahiyat F. zduman@erciyes.edu.tr Giriş: Bir kısım âyetlerinin müteşâbihleri içeriyor olmasından dolayı genellikle zannedilir

Detaylı

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir.

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ب س م الله الر ح م ن الر ح يم BAKARA SURESİ Medeni (hicretten sonra nazil) olup, iki yüz seksen yedi âyetttir. الر ح يم الر ح م ن ب س م الله ل ل

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ 13 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: 13 ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE Gürer GÜLSEVİN Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kiplerin Birleşik Çekimi üzerine gramerlerimizde yazılanlar dolayısı ile kendi kendimize

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

Arap Dilinde Bir Mecaz-ı Mürsel Türü Olarak Aynı Kökten Türeyen Farklı Kelimelerin Birbirlerinin Yerine Kullanılması

Arap Dilinde Bir Mecaz-ı Mürsel Türü Olarak Aynı Kökten Türeyen Farklı Kelimelerin Birbirlerinin Yerine Kullanılması Arap Dilinde Bir Mecaz-ı Mürsel Türü Olarak Aynı Kökten Türeyen Farklı Kelimelerin Birbirlerinin Yerine Kullanılması Kur an-ı Kerim Bağlamında Bir İnceleme- Ahmet BOSTANCI Öz: Mecaz-ı mürseldeki alaka

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

ARAPÇA DİL ÖĞRENİMİNDE BAŞVURULABİLECEK BAZI TEKNİKLER

ARAPÇA DİL ÖĞRENİMİNDE BAŞVURULABİLECEK BAZI TEKNİKLER ARAPÇA DİL ÖĞRENİMİNDE BAŞVURULABİLECEK BAZI TEKNİKLER [KİŞİSEL] Burada anlatılanlar, sadece kişisel tecrübelere dayanarak elde edilen verilerdir. Arapça öğrenmeye çalışanlar bunu kendisine göre uyarlayabilir,

Detaylı

IP Adres Sınıfları A sınıfı:1-126 B sınıfı:128-191 C Sınıfı:192-223 D sınıfı:224-239 E sınıfı:240-254

IP Adres Sınıfları A sınıfı:1-126 B sınıfı:128-191 C Sınıfı:192-223 D sınıfı:224-239 E sınıfı:240-254 Alt Ağlara Bölme Internet Protokolü (IP) vasıtasıyla haberleşmek durumunda olan tüm cihazlar bu haberleşmeyi sağlayabilmek için dinamik ya da statik mutlaka bir ip adresine sahip olmalıdırlar. Cihazlar

Detaylı

yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi

yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi yayın no: 279 RiSALE-i NUR DAN DERSLER-II / Mesnevî-i Nuriye den, Katre Risalesi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları isbn: 978 975 261 194 8 Sertifika

Detaylı

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI Yakup ÖZKAN Giriş Theaitetos diyaloğu, Platon un ileri yaşına ait eserlerinden biri olarak görülür. 1 Bu diyalogda bilgi sorunları algı, sanı

Detaylı

SÖZ ve DÜŞÜNCE AKTARIMI THE TRANSFER OF EXPESSION AND THOUGHT

SÖZ ve DÜŞÜNCE AKTARIMI THE TRANSFER OF EXPESSION AND THOUGHT SÖZ ve DÜŞÜNCE AKTARIMI Münteha GÜL ÖZET Bu çalışmada önce genel olarak söz ve düşünce aktarımı konusu üzerinde durulmuştur. Daha sonra geleneksel söz ve düşünce aktarımı türleri yanında, özellikle XX.

Detaylı

DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR *

DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR * DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR * Prof Dr. Salâh Abdulmecîd el-arabi ** Arş. Gör. Gökhan Sebati IŞKIN *** Yabancı dil öğretim felsefesi dil okulları içerisinde genel olarak iki dilbilim okulunda kendisini

Detaylı

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları B u yazımızda, r tane nesneyi n farklı kutuya belli şartlar altında kaç değişik şekilde dağıtabileceğimizi

Detaylı

Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş. -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş. -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1. Giriş -DIktAn/-DUktAn sonra zarf-fiili çeşitli araştırmalarda birçok kez ele alınmıştır.

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

AN ANALYTICAL APPROACH TO LETTER WAW AS CULTURAL AND AESTHETIC COMPONENT

AN ANALYTICAL APPROACH TO LETTER WAW AS CULTURAL AND AESTHETIC COMPONENT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2577-2600, ANKARA-TURKEY KÜLTÜREL VE ESTETİK BAKIMDAN VAV HARFİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR

TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR Bir Cumhuriyet Çocuğunun Hayat Hikâyesi TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR İdris Yamantürk Hazırlayan: Osman Çakır Osman Çakır: 1951 yılında Ankara nın Çamlıdere ilçesi Bayındır köyünde doğdu. İlk, orta ve lise

Detaylı

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI Müzik Nedir? *Müzik hakkında çok fazla tanım vardır. Hepsi de kabul edilebilir tanımlardır, ancak hepsini içine alacak genel bir tanım yapmak oldukça zordur. Ancak yine

Detaylı

Mikrobilgisayarda Aritmetik

Mikrobilgisayarda Aritmetik 14 Mikrobilgisayarda Aritmetik SAYITLAMA DİZGELERİ Sayıları göstermek (temsil etmek) için tarih boyunca türlü simgeler kullanılmıştır. Konumuz bu tarihi gelişimi incelemek değildir. Kullanılan sayıtlama

Detaylı

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 1 TAKİYYUDDİN EN-NEBHANİ İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM (İSLÂM DA KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ) 2 İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 3 ي اأ يه ا ال ناس ا تق وا ر بك م ا لذ ي خ ل ق ك

Detaylı

6360 SAYILI KANUN HAKKINDA ELEŞTĐRĐLER

6360 SAYILI KANUN HAKKINDA ELEŞTĐRĐLER Kemal Gözler, 6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz Đlde Đl Özel Đdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve Đlçe Belediyelerinin Büyükşehir Đlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun

Detaylı